Advertentie

Op ambtenaren bezuinigen..? No way..


x

Op ambtenaren bezuinigen..? No way..

2012 © WantToKnow.nl

x

De Nederlandse overheid heeft bijna 1 miljoen mensen in dienst, zo blijkt uit gegevens van het ministerie van BZK. Nederland kent op dit moment 13 ministeries. Het bizarre is dat de Ministeries uiterst terughoudend zijn met de opgave van het aantal arbeidsplaatsen voor ambtenaren.. Maar eind 2005 bleken er ruim 160.000 ambtenaren op de ministeries te werken.

De afgelopen jaren bleek dat het aantal ambtenaren juist was gestégen, daar waar de kabinetten juist het aantal wilden doen laten afnemen.. Nu blijken de ambtenaren op de ministeries opnieuw uiterst inventief te kunnen boekhouden en daardoor het aantal ambtenarenbaantjes in tact te laten..

In het Kunduz-akkoord besloten VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie dit voorjaar dat ook de ministeries zouden moeten bijdragen aan het terugdringen van het begrotingstekort. In dit akkoord werden de ministeries tezamen  aangeslagen voor slechts € 875 mln. Want waarom ‘slechts’..? Omdat de bulk van de pijn komt te liggen bij burgers en bedrijven via lastenverzwaring: € 9 mrd op een totaal van € 12,4 mrd bezuinigingen.

De ministeries slagen er daardoor in om pijnlijke ingrepen in het personeelsbestand achterwege te laten. Krankzinnig, want als de achtereenvolgende kabinetten het ERGENS over eens waren de afgelopen 15 jaar, dan was het wel het terugbrengen van het personeelsbestand in de ambtenarensector.. Of in goed Nederlands: er zijn teveel ambtenaren die feitelijk kunnen wordengemist..!

Maar ook andere kostenbesparingen op de departementen blijven achterwege, want het blijkt dat het grootste deel van de zogenoemde taakstellings-besparing van € 875 mln relatief eenvoudig wordt ingevuld.. En dat kan natuurlijk alleen als je als ministerie al lekker in je vet zit..!
De boekhoudende ambtenaren op de ministeries blijken deze bezuinigingsdoelstellingen op te vangen met… ‘verwachte meevallers in de uitgaven en gunstigere ramingen van de inkomsten’. Er zijn slechts weinig werkelijke bezuinigingen op taken die zij dienen uit te voeren.

Feitelijk is dus wat hier gebeurt schandalig.. Want waarom zouden ambtenaren de dans ontspringen van keiharde bezuinigingen en vrolijk verder kunnen gaan met hun boekhoudtruuks..? Door deze manipulaties komen de bezuinigingen bij het overheidsapparaat in schril contrast te staan, met de lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven die het demissionaire kabinet  invoert; denk bijvoorbeeld aan het a.s. BTW-tarief van 21%!

Het is naar ons idee krankzinnig hoe ambtenaren erin slagen de pijn te verleggen naar opnieuw de burgers.. Kijk bijvoorbeeld naar OCW, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit departement dient een bedrag van € 340 mln te bezuinigen, bijna 40% van alle bezuinigingen die de ministeries dienen uit te voeren. Maar wat blijkt uit de Rijksbegroting die met Prinsjesdag werd gepresenteerd?

OCW vult deze bezuiniging de komende jaren voor bijna de helft in, door boekhoudtechnisch de schatting van het aantal leerlingen en de vraag naar studiefinanciering te verlagen. Tja, zo krijg je elke som kloppend.. Maar het betekent wel dat er minder studiefinancieringen zullen worden gaan toegekend.. Afwenden op de burger heet dat toch?

Vervolgens krijgt dit ministerie (OCW) het ook voor elkaar om de andere helft van de bezuinigingen bij elkaar te schrapen door…  te schuiven met betalingen voor de ov-jaarkaart voor studenten in 2013…!

Zo zijn alle ministeries elkaar te slim af wanneer het gaat om NIET op ambtenaren te bezuinigen.. Bij het ministerie van Financiën rekenen ze er bijvoorbeeld op dat boetes en schikkingen van de Belastingdienst meer geld in het laatje zullen gaan brengen. En zo dekt Financiën een groot deel van de € 41 mln die het moet bezuinigen. En laten we welwezen, wat is nou een bezuiniging van € 41 mln voor een ministerie..?

Het wordt tijd dat er een politieke partij opstaat die dit soort wettelijk toegestane malversaties, maar waarbij om de warme keutel heengedraaid blijft worden, eens driftig aan de kaak stelt..! Maar de politieke partijen in Den Haag zijn wellicht voor een groot deel ook met het ‘Haagse ambtenarenvirus’ besmet..

* * *

 

16 gedachten over “Op ambtenaren bezuinigen..? No way..

 1. Ja er zijn wel nieuwe partijen die dit varkentje wel zouden willen wassen, maar die worden angstvallig van de buis geweerd en komen zeker niet in debat met bestaande partijen !.

 2. t,ja mensen ??? jullie hebben hier zelf ? voor gestemd dat dit telkenmale kan en mag gebeuren !dr was 1 partij die dit wel voor elkaar wilde brengen maar die kreeg amper een stem jammer genoeg nu brachten jullie partijen bij elkander die onds nog?? verder de duimschroeven aan zal halen en dat wij ?? ook ik hiervan heel veel pijn zullen hebben !

 3. Prima artikel.
  Eén op de 17 burgers is ambtenaar. Vandaar ook de driedubbele belastingen, extreem hoge boetes, op elke hoek van de straat een camera en Beatrix die elk jaar minstens 500 nieuwe wetten ondertekend. We zijn slaven van de banken, multinationals en(top) ambtenaren, waaronder de Oranjes.
  De ministers hebben geen enkele zeggenschap over hun ambtenaren als gevolg van hun door de jaren heen steeds onaantastbaarder wordende rechtspositieregelingen. Maar ze zijn wel verantwoordelijk voor hun daden. Hoe krom wil je het hebben. Bovendien zitten de ambtenaren 40 jaar op hun stoel en een minister maar enkele jaren.
  De politici zijn verworden tot zetbaasjes van deze machthebbers en de kiezers hebben, uit angst voor de noodzakelijke veranderingen, toch weer massaal op deze partijen gestemd.

  Dit artikel is een waardevolle bijdrage aan het collectieve bewustzijn van de mensheid.

  1. Exact! Ik roep vaak dat we niet in een democratie leven, maar in een ambtelijke dictatuur.

 4. Het is schrikbarend als je erover nadenkt: je hebt een groep werkende mensen, die moeten de kost verdienen voor ambtenaren, politici en andere uitkeringstrekkers, waarvan ons koningshuis de kroon spant.

  Hoe liggen de verhoudingen dan? Dan is het toch maar een heel klein clubje die de kar moet trekken voor velen, hoe krom kan een systeem in elkaar zitten?

  Ik ben voor het idee dat iedereen zelf voor inkomsten zorgt muv van degenen die dat echt niet kunnen. Dan kunnen de belastingen en lasten voor een heel groot deel wegvallen.
  Iedereen zijn eigen (kleine) business en datgene doen waar je goed in bent en/of leuk vindt. Dat het leven nu zo belachelijk duur gemaakt is komt door het protectiegeld dat we aan de staat moeten afdragen en daarin is geen keus mogelijk.

  Ik wil niet betalen voor ziekmakende pillen, dodelijke,- vrijheidbeperkende,- en voyeursspeeltjes voor defensie en justitie of onschuldige mensen afslachten in een land omdat zij toevallig winstgevende delfstoffen in de grond van hun land hebben zitten. Maar ik moet, want ik heb hier geen keus in en dit gaat tegen mijn gevoel en geweten in.

  Ik doe er maar even een leuk fimpje bij want hier te lang bij stilstaan maakt depressief:
  http://www.zie.nl/video/tv-reclame/Koefnoen-Opleiding-tot-crimineel-groep-3/m1czn37fe8uh

 5. Echt nieuws is dit dus niet. Ik hoorde 40 jaar geleden al verhalen over “ambtenaren” waar je niet lekker van werd. Niets verandert dus. Uiteindelijk wel erger. Men heeft het al die jaren gepikt, tenslotte.

 6. Wat een raar artikel en wat een eenzijdige reacties. Wel meer blauw op straat willen en voldoende brandweer, maar ook minder ambtenaren. Contradictie lijkt me.

  Er zijn de laatste jaren al flinke bezuinigingen doorgevoerd binnen de overheid. Zowel van lagere als hogere overheden. Dat kan enerzijds doordat er minder ambtenaren zijn, maar dat is voornamelijk symboolpolitiek, en anderzijds doordat sinds het uitbreken van de crisis de ambtenaren nagenoeg op de nullijn zitten qua salarisontwikkeling en er feitelijk dus op achteruit gaan. Een doorsnee ambtenaar salaris is echt niet hoger dan in het bedrijfsleven en er wordt zeker net zo hard voor gewerkt. Het beeld dat ambtenaren lui zijn en niet hard werken is dus toch wel een achterhaald beeld. Dan de bureaucratie, tja, die is voor vele ambtenaren een doorn in het oog. De burger verwacht transparantie in besluitvorming maar bovenal rechtmatigheid en integriteit. Daar hoort jammergenoeg ook de benodigde bureaucratie bij, waar inderdaad best nog wel wat op bezuinigd kan worden.

  Terug naar de symboolpolitiek. Minder ambtenaren doordat het efficienter is georganiseerd is een nobel streven en wordt in mijn beleving hard aan gewerkt binnen alle overheidslagen. Minder ambtenaren omdat het met minder moet zorgt voor openstaande taken die niet worden ingevuld. Om die alsnog in te vullen worden veelal adviseurs ingehuurd. Tja, kijk je dan naar de integrale kostprijs, dan wordt het uiteindelijk toch duurder ipv het beoogde doel goedkoper.

  Maar goed, ook daar wordt aan gewerkt door diverse bestuurlijke kerntakendiscussies. Daarbij wordt gekeken waar de betreffende overheidsinstantie zich nu werkelijk mee bezig moet houden, teneinde minder belangrijke of urgente taken maar te laten liggen waar zo min mogelijk mensen pijn van ondervinden.

  Ben ik ambtenaar? Jazeker, maar wel één die uit het bedrijfsleven komt en er ook nog een eigen bedrijf op na houdt.

  1. Je hebt ook helemaal gelijk. Ik ben het daar ook mee eens. Men heeft het ook al die jaren gepikt omdat het volgens mij er altijd bij heeft gehoord. Het waarom kan ik ook nog wel raden. Eigen verantwoordelijkheid betekent voor veel mensen ook iets heel anders dan wat ik er zelf onder versta. Voor mij hoeven die ambtenaren niet naar huis te worden gestuurd. Dat is volgens mij geen winst omdat ze dan toch weer ergens anders aan werk moeten worden geholpen. Werkeloosheid is een ramp voor ieder mens. Het maakt je nog veel afhankelijker dan wanneer je werkt voor een baas. Ik ken niemand die graag geen werk heeft. Het lijkt soms alleen maar zo.

  2. ik moet wel lachen om al die comments. Als uitkeringsgerechtigte wordt ik aardig aan het werk gehouden door aan al de regeltjes te moeten voldoen, lui ben ik dus niet! en ik wordt betaald door de overheid, dus ben ik een soort van ambtenaar! Werk heb ik ook zat alleen daarvoor betaald niemand me. Wel heeft het onze majesteit behaagd om meer ( hoe zal ik het noemen ) vergoeding te krijgen , en mij heeft ze daarvoor middels de belastingdiens uitgekozen om dat op te hoesten . Terwijl ik haar niet eens als mijn koningin erken, wat een grap. Toch het is een sigaar ( oho ik hoor lawinski lachen) uit eigen doos bea!

  3. @ Roland, waar lees jij dat we meer blauw op straat willen? Van mij mogen ze weg blijven hoor. En de brandweer bestaat in zeer veel gevallen voor het merendeel uit vrijwilligers.
   Lekker preken voor eigen parochie.
   Man,man alleen al dat geleuter over “bestuurlijke kerntakendiscussies” geeft bij mij een allergische reactie. We richten er weer eens een werkgroep voor op om te onderzoeken waar er gekort, danwel bezuinigt kan worden. Daartoe trekken we een adviesbureau aan, we dienen toch wel een aantal keer te evalueren, wachten het rapport af om vervolgens te concluderen dat iedereen op zijn post blijft zitten en geen stap harder wil werken met minder uren of mankracht; de werkdruk is al zo hoog….

  4. Roland je stelt dat de ambtenaren al sinds het uitbreken van de crisis op de nullijn zitten. Naar mijn weten is de crisis in 2008 ontstaan toch? en hebben de rijksambtenaren niet in 2009 een loonsverhoging gekregen van 3,3% en de gemeentelijke ambtenaren in 2010 een verhoging van 1,8% plus een verdubbeling van hun bonus (de zogenaamde eindejaarsuitkering). Dan heb je het over buraucratie, wel deze wordt door de ambtenaren zelf in stand gehouden omdat na besluitvorming omtrent een item ineens enige tijd later opnieuw over hetzelfde item vergadert moet worden. Tevens denk ik dat onderlinge politieke spel tussen ambtenaren een grote oorzaak zijn van lange termijn besluitvorming. Is het je bekend dat gedurende een periode van 2 jaren (2004 tot 2006) een efficientie onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de ministeries en dat daaruit is gebleken dat 42% van alle ambtenaren een zogenaamde raamambtenaar waren. Met andere woorden er wordt een maandelijks salaris betaald aan personene die enkel en alleen naar buiten staren omdat ze ofwel op een dood spoor zijn gezet, c.q. er geen werk voor ze is. Dit is al een enorme bezuinigings mogelijkheid.
   Deze personen zouden dus heel goed kunnen worden ingezet op de gebieden waar momenteel toch al teveel externen voor worden ingehuurd of is de aanwezige kennis binnen de overheid niet voldoende zodat de externen alsnog nodig zijn.

   JA er wordt gewerkt aan mindering van het aantal ambtenaren helaas is dit echter op de werkvloer waar de uitvoering van de KERNTAKEN ligt. Helaas niet op het beleidsvorming niveau waar door allerlei eigen belangen besluiten te lang op zich laten wachten en waar transparantie voor de burger als een noodzakelijk kwaad wordt gezien.

   En als we toch over KERNTAKEN spreken, in mijn ogen heeft de overheid een kerntaak en dat is op verantwoorde wijze de boekhouding van de gemeenschap beheren. Alleen al het feit dat je spreekt over kerntakendiscussies geeft al aan dat de kerntaken dus helemaal niet bekend zijn en men maar wat bedenkt.

   Tot slot geef je aan zelf ambtenaar te zijn en geef je aan daarnaast een eigen bedrijf te runnen, laat me raden……………. je zakelijke opdrachten komen van de overheid?????

   Gebruik de uren die je nu in je eigen bedrijf moet investeren maar in het uitvoeren van de KERNTAKEN dan kunnen we wellicht de overheidskosten effectief verminderen.

 7. Ik weet het niet hoor, mensen. Al dat gegeneraliseerde geouwehoer over ambtenaren??? IK ben een burger die keihard werkt voor zijn geld, elke dag opnieuw, en toevallig doe ik dat voor de overheid. Al die bezuinigingsregels raken mij dus net zo hard als jullie. Daarnaast is er een langlopende reorganisatie aan de gang, binnen de overheid, al 2 jaar geen cao en dus ook geen indexering van de lonen. Kortom, als dit zo doorgaat, en dat gaat het, dus een koopkrachtvermindering van 10% voor deze burger die toevallig ook ambtenaar is. Hou dus eens op met het over 1 kam scheren van ambtenaren. Ik heb net zoveel last als jullie van de ambtenaren die ons politiek besturen.

 8. Ja, ik ben ook ambtenaar, ben 60 jaar en zou na 42 jaar keihard werken graag stoppen om zo de overheid geld te besparen. Er was een goede afvloeiingsregeling met minister Spies afgesproken. De bonden waren ook accoord. Maar Spies draait en konkelt net zolang tot ze nu gezegd heeft: ik teken dit accoord niet. De draaikont! Typisch CDA-gedrag natuurlijk.

  Zou ze wel getekend hebben, dan had ik nu gebruik gemaakt van die regeling. Zou ik nog twee jaar salaris ontvangen en daarna met pensioen.
  Helaas, gaat niet door dus blijf ik nog maar tot mijn AOW in oktober 2018 door werken.En dan ga ik denk ik maar door tot 2020 want dan heb ik mijn 50-jarig jubileum en pak ik nog fijn een extra maand salaris als jubileumuitkering mee!

  De halsstarrigheid van minister Spies kost in mijn geval dus 6 jaarsalarissen plus een maand jubileumuitkering. voorzichtig geschat is dat met alle lasten mee € 300.000! Ik schat dat er 10.000 collega ambtenaren zijn die dankzij Spies lekker blijven doorwerken, dus dat kost de overheid € 3 miljard!
  Gelukkig betalen ambtenaren en de andere werknemers dit geld aan de minister, dus die heeft nergens last van. En wij ambtenaren blijven zitten en zorgen er voor dat er voorlopig geen nieuwe ambtenaren bij komen want wij houden die stoelen zelf wel bezet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.