Advertentie

Pro-OBI..? Teken nog even..!!!


Dit artikel plaatsten we begin december.
x
Hier nogmaals, omdat je nog tot vanavond (14 jan) 00:00 uur kunt tekenen..

x

DOEN..!

x

Pro-OBI..? Teken en doe een duit in het zakje..!

x
2013 WantToKnow.nl/.be – Helga Vandenweghe

x

Om te beginnen: Wat is ‘obi’..? Deze afkorting staat voor het ‘Onvoorwaardelijk Basis Inkomen’; een inkomen dat je basisbehoeften (wonen, eten, kleding, verzorging, ontwikkeling,…) bevredigd, een inkomen dat dus hoog genoeg is om minimaal een menswaardig te leven en te leren. Het is dus een basis inkomen en het is tevens onvoorwaardelijk. Dat betekent dat je naast, of beter bovenop, het obi het recht hebt om economisch zinvol en betaald werk te doen. Let wel, je hebt het recht maar niet de plicht.  

OBI EU logoOm het obi te krijgen is er maar één voorwaarde: je moet bestaan. Nu dat is helemaal naar de letter van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waar art 3 stelt: ”Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”. Dàt je bestaat, wordt aangetoond door je wettige inschrijving in een land; bijvoorbeeld zoals ik, in België. Het obi is dus een maandinkomen van rechtswege (je hoeft het niet aan te vragen) voor elk lid van de gemeenschap zonder enige voorwaarde. Je inkomen uit arbeid komt daar gewoon bovenop.

Onvoorwaardelijk?!
Jazeker. Geef jij je planten soms niet onvoorwaardelijk water? Of moeten die eerst bewijzen dat ze groeien vóór je ze giet? Neen natuurlijk niet. Je geeft ze net water om ze te laten groeien; om ze groeikansen te geven. Toch?! Niet zo in de sociale zekerheid van vandaag. Daar moet je meestal eerst van alles bewijzen vóór je water krijgt.  Bovendien wordt er zo fervent aan onkruidbestrijding gedaan, dat niet alleen het onkruid maar ook de planten zelf eronder lijden. Met het OBI kan het anders.

Hoe het ‘OBI’ te verwezenlijken, daar zijn jarenlang en wereldwijd studies, onderzoeken en pilootprojecten (1) aan gewijd die uitwijzen dat het obi niet alleen realiseerbaar is, maar ook dat het positieve effecten heeft op de bevolking die ervan genieten kan. Ook Europa wil nu de toepasbaarheid ervan onderzoeken. Althans als blijkt dat daarvoor genoeg belangstelling is. Daarom is er momenteel een handtekenactie gaande. Als tegen 14 januari 2014 1 miljoen handtekeningen verzameld zijn, wordt het obi in de Europese Commissie besproken. (2)
X

x

Positieve effecten van het obi:

 • de sociale zekerheid wordt eenvoudiger, doorzichtiger en rationeler waardoor er veel minder administratiekosten zijn
 • het obi is een efficiënt middel ter bestrijding van armoede, want die verdwijnt, althans als het basisinkomen hoog genoeg is om –zoals hierboven gesteld- al je basisbehoeften te lenigen. Het kan en mag bovendien gecombineerd worden met betaald werk (fulltime, halftime, occasioneel,…). En ook huismoeders/-vaders, artiesten, sportmensen, zelfstandigen,… krijgen bestaanszekerheid. noot: zwart werk zal dan niet meer bestaan, of mooier gezegd ‘alle werk is wit’…!
 • extra toelagen -vaak ‘n doekje voor het bloeden waarvoor je god-weet-aan-welke-voorwaarden dient te voldoen- zijn niet meer nodig. En wat je toekomt mislopen, omdat je de nodige aanvragen & formulieren  niet, onvolledig of te laat hebt ingeleverd is ook verleden tijd
 • er ontstaat meer vrijheid van handelen, meer keuzevrijheid ook én meer initiatiefruimte. Het opstarten van een eigen zaak b.v. zal -omdat je altijd het obi achter de hand hebt- veel minder riskant zijn en dus minder stress, onzekerheid en faillissementen  meebrengen.
 • werk zal gezien worden als méér dan louter een betaalde job voor de anonieme markt van goederen & diensten. En ook ideële arbeid en onbetaalde zorgarbeid kan in alle vrijheid en uit eigen keuze zonder beperkingen en sancties vanwege controlerende instanties gedaan worden
 • uitkeringsgerechtigden krijgen geen negatief etiket meer opgeplakt want iedereen krijgt immers een basisinkomen
 • met een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen mensen die dat wensen, zonder vrees voor sancties, gaan samenwonen. (3) Dat kan hun sociale welzijn bevorderen en het levert natuurlijk economische besparingen op. Het heeft ook ecologische effecten

european initiative basic incomeKortom voor een onvoorwaardelijk basisinkomen hoef je niets te bewijzen; het schept alleen maar vrijheid én ruimte voor nieuwe initiatieven, ruimte om te creëren, om te groeien.  En… is dat eigenlijk niet wat zij -die destijds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opstelden- voor ogen hadden?   Art. 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelt immers:

Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkeloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandighedenonafhankelijk van zijn wil.”

Welnu het obi is perfect geschikt om te zorgen dat dit artikel in de Universele Verklaring geen dode letter blijft!  Het obi een illusie, een fata morgana, een mooie droom… Om dàt te achterhalen, zal de Europese Commissie de haalbaarheid van het invoeren van het obi bestuderen, althans als er tegen 14 januari 2014 1miljoen handtekeningen verzameld zijn. Dat is de reden dat ik dit artikel schreef en de oproep doe: maak dit debat op Europees niveau mogelijk, surf meteen naar onderstaande link en geef de heren en dames politici daartoe de opdracht.

Helga Vandenweghe

teken de petitie button

 

Bron: dit artikel steunt tevens op info uit de brochure Basisinkomen en vrijheid/eindredactie: Jos Verhulst & Mark Van Bogaert

(1) in Canada en Namibië waar o.a. vastgesteld werd dat de criminaliteit daalde en de scholingsgraad steeg omdat kinderen langer naar school konden gaan

(2) in Zwitserland wordt er binnenkort een referendum gehouden met het obi als inzet (zie AgendaPlus nr. 39 –  november 2013)

(3) hiermee wordt meteen recht gedaan aan wat art. 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens voor ogen heeft als het stelt: “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn thuis of zijn briefwisseling…Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft eenieder recht op bescherming door de wet.”).

———————————————————————–

We need at least a MILLION signatures for basic income in at least 7 EU countries until January 14th 2014 so please visit sign.basicincome2013.eu and vote with your signature online. And don’t forget to SHARE sspecially to your friends in the three big European countries who already have a solid number of signatures: FRANCE, GERMANY and SPAIN – but we need more, MUCH MORE. Europe currently has 113.235 signatures.

sign up teken button

27 gedachten over “Pro-OBI..? Teken nog even..!!!

  1. Het is, als ik het goed begijp, zoiets als AOW, maar daar heb je voordat je dat ontvangt het veelvuldige aan premie zelf al betaald…………..

 1. dit initiatief past heel erg goed in de bezuinigingswoede van dit kabinet.
  door het wegvallen van alle controle-instanties en uitkerende instanties vallen er miljarden uitgaven weg en wordt het geheel selfsupporting!
  dat er door de diverse figuren jaloers geprotesteerd zal worden is te verwachten maar dat hoeft geen reden te zijn om het niet in te voeren.
  dan kan eenieder vol vertrouwen naar de toekomst kijken zonder bang te zijn dat zijn of haar aow/pensioen niet meer bestaat. en kunnen de kinderen weer op een verantwoorde manier door de ouders zelf worden opgevoed.

 2. Inspiratie voor de visionaire 🙂
  Prof. Götz Werner is een bijzondere man die zich in Duitsland o.a. in de media sterk maakt voor een basisinkomen zonder voorwaarde, van 1000.- euro p.p./m. van geboorte tot de dood.
  Dit is niet zo maar iemand, hij weet waar hij het over heeft. Interessant is zijn loopbaan en vooral zijn houding ten opzichte van het welzijn voor de gehele mens. Waren er maar meer van..
  Hier is een beetje info in het engels
  http://www.basic-income.net/downloads/Werner.pdf
  En nog iets in het duits…
  https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6tz_Werner
  http://www.forum-grundeinkommen.de/grundeinkommen/thesen-grundeinkommen

  In ieder geval is het geen onzin…hier is over nagedacht.

  1. MONIKA

   Lees das kapital, van Karl marx en Friedrich Engels, daar staat het zwart op wit geschreven de Utopische toekomst van onze planeet, als er alleen nog mensen leven, als de satans in mensen gedaante zijn uitgestorven, we zullen naar dit systeem moeten toegroeien willen wij als/de mensheid overleven.

  2. hoe 0zit het met de hoge inkomens, van mensen, die weer geld beschikbaar stellen, voor de maatschappij, met investeringen. Worden die afgetopt. en hoe 0zit het met de allerrijksten, illuminatie van de0ze planeet, die satanische praktijken er op nahouden, door hun “onderdanen”, te vergiftigen met synthetisch varianten van vulvoedsel, wat het lichaam kapot maakt, 0zodat hun farmuceutische bedrijven weer geld kunnen verdienen, waar hun weer van profiteren……………

 3. Het zou een mooie wereld zijn als iedereen een goed leven mag hebben.
  Daarom mag er geen kloof zijn tussen arm en rijk.
  Het zou wat beter mogen verdeeld worden! Iedereen doet toch zijn best om een mooi leven te hebben. Heb zelf gezien dat er nog armere zijn dan mij zelf. En voor mij is het al niet gemakkelijk; Help iedereen A.U.B.

  1. Wat is er fout aan puur communisme ( zonder de uitwassen als die we kennen ) ?

  2. Het communisme is het beste en mooiste systeem ooit uitgevonden, voor de hele mensheid, maar daar zit hem nou juist de kneep, onuitvoerbaar door en met mensen, dus doen we constant water bij de wijn, tot dat dit zuiver water is en beginnen weer op nieuw.

 4. Dit is een standaardvoorbeeld van dagdromerij.Het gemakzuchtige van de mens(dat toch al zo verbreideld is)zal er zeker door gestimuleerd worden en luiheid brengt alleen maar criminaliteit en ellende.Bovendien, wie zal dit bekostigen zonder dat de nationalen begrotingstekorten toenemen. Er zijn betere manieren om de wereld te verbeteren en dat begint bij je zelf,maar niet om de verantwoordelijkheid bij de instanties te leggen.Houd op met dromen en ga aan de slag.

  1. Beste Frans, het is echt wel mogelijk maar niet met mensen die denken dat het niet kan omdat ze het gewoon niet verwerkt krijgen in hun hersenpan. Gemakzuchtig is de mens niet vanuit zichzelf, anders zou die er niet meer bestaan.
   We moeten van de overheid gemakzuchtig wezen, toch?
   De druk om vernieuwing en te moeten consumeren anders gaat het slecht met de economie en uiteindelijk met je zelf, dat noem je kapitalistische consumptiemaatschappij. Zo zijn we opgevoed en zo wil men het, jij dus ook.
   Mag men eindelijk een keer een andere benadering en visie voorstellen?

  2. Beste Frans,
   verdiep je eerst eens in de materie voor je met allerhande vooroordelen begint te blaten.
   want vooroordelen zijn het en zullen het blijven tenzij je met iets fundamenteels komt dat duidelijk is.
   de voorbeelden dien jij aandraagt zijn van dezelfde soort als de instelling van rente ook niet werkbaar zie bij het draadje over dat onderwerp.

  1. De overheid wil zoveel mogelijk mensen afhankelijk maken van de staat,dan hebben zij helemaal de macht.Willen ze dan iemand geen inkomen meer geven omdat hij niet pro-EU is,wordt het basisinkomen meteen ingetrokken.
   Dit hoort allemaal bij de natte droom van de elite,om de macht te grijpen,en veel mensen trappen er weer in.
   Straks niet meer met contant geld kunnen betalen ,is ook zo’n wens van de elite,alle controle gaat dan via de bank.
   Ze kunnen tevens 10% van je rekening stelen als ze tekort komen,het plan is er al.
   De Nieuwe Wereldorde komt eraan als de mensen blijven slapen.

  2. Ik heb op die site niet gekeken omdat ik niet voor wou stemmen,maar nu ik dus tegenstemmen wou,lukt het niet.

  1. Heel goed gezien Lucie,inderdaad komt het uit de koker van de elite,zij weten dat de huidige sociale voorzieningen niet meer toereikend zullen zijn,omdat alles grofweg veel duurder zal worden,en zij weten dat heel veel mensen ziek zullen worden,en daar gaan ze volop aan verdienen,met rente levert het hun op,de mensen betalen voor hun eigen ondergang door het vreten wat ze kunnen kopen,dat in leven houden is om niet meteen van ons af te komen,door ons meteen te doden,nee via de weg van ziekten,dat ze met rente aan ons geld gaan verdienen,en die kosten moeten we zelf betalen.
   Wie hier voor tekent is echt een dombo,heeft niet begrepen dat de elite zelf dit wilt,er moet animo zijn,hoe animo er voor zal zijn,des te beter,worstje voor houden,doe maar happen burgerslaaf,in onze netten zullen we ze strikken,hoe dom kun je zijn om hier in te trappen.

  2. die Elite, vreet ook super-frankstein-markt food, als vulling, waar ze zelf ook ziek van worden.
   ze hebben nl. geen tijd om een eigen biol. moestuin te verzorgen, omdat ze geld motte verdiene, voor hun eigen ondergang.

 5. Dit initiatief is juist in het voordeel van de elite,zo houden ze hun burgers afhankelijk van de Staat,want het is in werkelijkheid de wil van de Staat,want de Staat weet dat zij een nieuwe constructie moeten bedenken(en waarom?)en daar zij weten dat digitaal-geld dadelijk uit het niets op de rekeningen van hun onderdanen komen te staan,via hun slavendrijvers(bankenkartels)maar tegen een dure prijs,u krijgt net genoeg om de torenhoge huur en de verplichte ziektekostenverzekering te betalen(bij elkaar over een aantal jaren bedraagt het zo n 800 euro,alleen die twee dingen)daarnaast moet u werken om het overige te bekostigen wat nodig is,en wat u dient te sparen,want pensioenen worden geschrapt en alle sociale voorzieningen,u zult werken en nog genoeg uren moeten maken om leuke dingen te doen,bovenal is het de bedoeling dat mensen ziek moeten worden,u zult verplicht worden uzelf te laten vaccineren,en het GMO-voedsel opvreten,ze zullen met rente aan u geld verdienen,u wordt in leven gehouden om aan u te verdienen,u zult hen gigantisch meer opleveren dan dat ze aan u besteden,zogenaamd met via hun basisinkomen voor de onderdaan/slaaf/burger….want de huidige sociale voorzieningen zijn niet toereikend meer,want alles wordt duurder en duurder,en dit is hun oplossing,om u zoet te houden,u zult uw bek houden,u zult niet meer klagen u wordt door hen in leven gehouden,en zo proberen ze u afhankelijk te houden,en u zult moeten werken om te kunnen sparen,en u zult betalen voor uw zieke en kwade die zij in petto hebben voor hun onderdanen.

 6. Ik wil heel graag tekenen maar als ik op de linken klik danlees ik;Sorry, het systeem is momenteel niet beschikbaar. Is dat bij iedereen zo en door wie wordt dit geblokkkeerd dan???

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.