Advertentie

Rechter België: ‘EINDE AAN ÁLLE COVID-MAATREGELEN’..!!


 

X
X

Rechter België:

‘EINDE AAN ÁLLE COVID-MAATREGELEN’..!!

2021  WantToKnow.nl/be

x

Een Brusselse rechtbank heeft de Belgische overheid veroordeeld, binnen 30 dagen een eind te maken aan de coronamaatregelen. Dit op straffe van een dwangsom van € 5.000 per dag, dat de overtreding voortduurt. Dit heeft advocaat mr. Audrey Lackner bevestigd, na berichtgeving in de avondkrant ‘Le Soir’. Audrey Lackner treedt in deze zaak op voor de ‘Liga voor Mensenrechten’ en de Franstalige ‘Mensenrechtenliga’. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft via minister Annelies Verlinden al aangekondigd in beroep te gaan.

De rechtbank oordeely, dat de COVID-maatregelen van de regering en de deelstaten, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, niet wettelijk, dus illegaal zijn. Volgens Lackner zegt de rechtbank eigenlijk met zoveel woorden, een wettelijke basis ontbreekt, waarop de ministeriële besluiten gebaseerd zijn. De beide organisaties, de Nederlandstalige en Franstalige Mensenrechtenliga’s, stapten enkele weken geleden naar de rechtbank met het verzoekschrift, om de overheid, het ministerieel besluit van 28 oktober (en latere wijzigingen/aanpassingen), te laten schorsen.

De eisende partij voerde aan, dat deze besluiten ‘gebaseerd zijn op ontoereikende rechtsgronden en systematisch worden onttrokken aan de Raad van State onder het mom van hoogst noodzakelijk’. Maar volgens de advocaten is deze ‘hoogdringendheid’, na de, nu al een jaar durende gezondheidscrisis, niets anders dan een excuus om een parlementair inhoudelijk debat over de COVID-maatregelen uit de weg te gaan. Minister Annelies Verlinden liet woensdagavond weten in beroep te gaan bij het Hof van Beroep in Brussel en stipt aan dat de huidige maatregelen vooralsnog van toepassing blijven.

‘Blamage’…
Peter de Roover is fractieleider van N-VA en hij vindt het vonnis, in één woord, een blamage voor de regering.

“Vandaag gebeurt waarvoor ik reeds maanden voor waarschuw. Deze regering nam enorme risico’s door te kiezen voor ministeriële besluiten bij het doorvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen in haar coronabeleid. Die waarschuwing werd door de regering in de wind geslagen maar vandaag krijgt de Liga voor de Mensenrechten gelijk van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en moeten alle coronamaatregelen binnen de 30 dagen worden opgeheven. Dit is het ‘accident waiting to happen’ waarvoor de regering de ogen sloot.

De Belgische premier De Croo verklaarde op 31 januari, in het Tv-programma ‘De Zevende Dag’, dat hij geen bijkomende onzekerheden wilde veroorzaken met de overheidsmaatregelen, met name juridische onzekerheid. Maar hoe vreemd deze woorden; de Belgische regering heeft in het doorvoeren van haar corona-maatregelen simpel met vuur gespeeld. Ze werd daarvoor ook uitgebreid gewaarschuwd in het parlement, week-na-week. Maar het parlement is een instelling die volgens deze regering niet echt een grote rol dient te spelen.

In die zin is de situatie volstrekt vergelijkbaar met het optreden van Mark Rutte en Hugo de Jonge in Nederland..! De Belgische rechtbank heeft, door de periode van 30 dagen in haar vonnis op te nemen, de Belgische regering behoedt voor totale chaos, want waren de maatregelen onmiddellijk van tafel gegaan, dan was de chaos direct ontstaan. Maar de politieke schade is gigantisch voor de huidige regering..!

6 gedachten over “Rechter België: ‘EINDE AAN ÁLLE COVID-MAATREGELEN’..!!

 1. Erg lovenswaardig voor de Mensenrechten liga’s dat zij de covid maatregelen aangeklaagd hebben. Helaas deden zij dat om de verkeerde reden. In feite gaat hun klacht over het ontbreken van elke rechtsbasis, m.a.w. het ontbreken van een wet die de maatregelen moet vast leggen en motiveren. In werkelijkheid eist men een pandemiewet. Niks basismensenrechten. Wel een nieuwe wet die alle maatregelen in geval van pandemie moet reguleren en stroomlijnen. Wij zijn dan terug naar af. Erger: het is dan in naam van de WET dat alle lockdowns en andere destructieve maatregelen opgelegd zullen worden.
  Hieronder hun motivering van de aanklacht.
  “Om er zeker van te zijn dat de overheid de noodzakelijke maatregelen in het kader van de pandemiebestrijding kan nemen op een legale manier, met respect voor de regels van onze rechtstaat, dringen we dan ook aan op het uitvaardigen van een pandemiewet.
  In afwachting daarvan vragen we aan de rechter:
  de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie te verbieden om nog nieuwe maatregelen te nemen op grond van het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet
  de maatregelen die genomen zijn op grond van het MB van 28 oktober 2020 in te trekken in afwachting van de pandemiewet
  de minister van Justitie te bevelen om aan zijn diensten instructie te geven geen overtredingen meer vast te stellen en geen vervolging meer in te stellen die uitvoering geven aan het MB van 28 oktober 2020 in afwachting van de pandemiewet.
  Dat alles vragen we onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per inbreuk. We hopen op deze manier de overheid duidelijk te kunnen maken dat dringend werk moet gemaakt worden van een degelijke pandemiewet.”

 2. Anelle,
  U ziet het juist. De Liga van de rechten van de mens (sic) is een extreem linkse & francofiele organisatie, die heel selectief is begaan met de mensenrechten (sic). Het toeval wil dat op dit ogenblik in de Kamer de behandeling bezig is van de Pandemiewet, die door het parlement dient gejaagd te worden ondanks van tal van negatieve adviezen. Het vonnis van de Brusselse rechtbank werd geveld in een Franstalige procedure. De huidige regering genaamd Vivaldi (=een belediging voor deze componist) is een francofiele communistische loge regering. Een loge die ook achter de schermen deze liga van de rechten van de mens en de Brusselse rechtbank controleert. Het gaat hier dan ook in feite om een “collusie” tussen de liga, de Franstalige Brusselse rechtbank en de regering, geregisseerd door de loges, om die draak van de pandemiewet erdoor te krijgen. Een pandemiewet, die alle tot hiertoe onwettelijke Covid 19 (84) maatregelen, die ten andere nutteloos en ook schadelijk zijn, moet verankeren in die wet, om definitief alle procedures tegen die maatregelen onmogelijk te maken. De reactie van De Roover van de NV-A is echter hypocriet.
  Op Vlaams niveau heeft de NV-A immers actief meegewerkt aan deze Covid 19(84) terreur. En de NV-A is tevens een door het regime gecontroleerde oppositie onder leiding van Bart Dewever. (je kan zijn rol vergelijken met deze van katsa Geert). Over wat er werkelijk gaande is met deze Covid 19(84) samenzwering zwijgt de NV-A ook als vermoord. Er wordt hier dan ook een ergerlijke en cynische komedie opgevoerd, die inderdaad voor buitenstaanders moeilijk te doorgronden is.
  Het is echter goed dat WTK hierover een artikel publiceert. Nog iets : de niet verkozen minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden heeft gewerkt voor hetzelfde advocatenbureau, waar de echtgenoot van Kamala Harris ook actief was, tot haar verkiezing als V.P. De wereld is inderdaad klein !!!

  1. Sub Rosa,
   Die ‘eeuwige’ taalkwestie maakt hier niks uit. Noch het links-rechts gedoe. Je versmalt dit probleem tot kerktoren politiek, terwijl het hier in feite om een mondiaal probleem gaat. Het covid-19 verzet leeft trouwens veel sterker in het overwegend rode Wallonië. De Belgische overheid loopt gewoon mee aan het handje van haar buurlanden, de EU en de WHO.
   Covid-19 is niet de oorzaak van wereldwijd miljoenen doden per jaar, wel de luchtvervuiling en dan specifiek die door nano stofdeeltjes waar véél te weinig aandacht aan besteed wordt.
   Daar is een wereldwijde inspanning broodnodig. Dat de EU zich daar ’s over buigt.
   Er bestaan genoeg studies over, maar dan moeten de diverse overheden in eigen boezem kijken en dat doen zij liever niet. De miljarden die nu verspild worden aan allerlei beperkende maatregelen zouden beter aan degelijk milieu beleid besteed worden.
   https://www.leefbewust.com/luchtverontreiniging-de-stille-moordenaar-genaamd-pm2-5/

  2. Anelle,
   Ik had al een vermoeden , maar Uw reactie bevestigt het. Deze is typisch voor Belgicisten, linksen en logeadepten. De taalproblematiek alsmede de rechts – links tegenstellingen spelen hier wel degelijk een doorslaggevend rol, en dit al sinds de ramp van 1830. Als U dit ontkent, ontkent U het bestaan van het daglicht, en dat heeft niets te zien met een kerktoren mentaliteit, maar met een voor de Vlamingen bittere realiteit. Alles hangt natuurlijk af, aan welke kant men staat. De Vivaldi regering loopt niet aan de hand van… maar zijn spontane en actieve verraders & collaborateurs in dienst van de occulte machten achter deze Covid 19 samenzwering, en naast de internationale aspecten ervan, wordt er dan ook nog een oorlog gevoerd tegen Vlaanderen. Het pseudo verzet in het “rode Wallonië” (sic) is vooral gericht tegen de pseudo Vlamingen die fungeren als boegbeelden van deze Covid 19 terreur, zoals Decroo, Vandenbroucke, Van Ranst e.a. En voor de rest gaat het daar om interne afrekeningen tussen de “broeders” en “kameraden”. Het echte verzet is in Vlaanderen bij rechtse, nationalisten en traditioneel katholieken.
   Bij deze Covid 19 terreur gaat het niet om het aantal doden, maar om de samenzwering met de occulte machten en hun verborgen agenda’s die er achter schuil gaan, en die ons moeten leiden naar een communistische NWO.
   U poogt wel op een listige manier de aandacht af te leiden naar het klimaat, maar ook hier komen we terecht bij Agenda 21 -30 en dezelfde samenzweerders, met dezelfde doelstellingen als Covid 19. En dan de EU of beter de EUSSR, is een onderdeel van deze NWO structuur, en een België in het groot. Wat gaat U dan van deze EUSSR verwachten, waar U dan te biechten gaat bij de duivel ?? Nederland zal dit nu ook meer en meer kunnen begrijpen als ze moeten meer betalen voor de transferten van Noord naar Zuid. Ze kunnen al beginnen met Spanje en hun 4 dagen week. De ganse Covid 19 en Agenda 21 – 30 terreur heeft dan imo ook niets te zien met de “gezondheid” en het “ klimaat” maar alles met The Great Reset en een “herverdeling” onder het motto “iedereen arm”. Ik zeg dat niet maar Klaus Schwab van het WEF.

 3. Sub Rosa
  Lieve schat toch! Heb nog steeds niet door dat NIETS IS WAT HET LIJKT. Dat ALLE overheden op deze aardkluit, eens verkozen en geïnstalleerd, hun marsorders van één en dezelfde kliek krijgen? Of die regering uit linkse, rechtse of centrum partijen bestaat maakt ze niet uit. Diezelfde kliek die àlle oorlogen begon en àlle strijdende partijen financierde en bewapende. Die zowel achter het communisme/socialisme als het fascisme zit. Voor wie politiek enkel en alleen een middel is om mensen te verdelen en tegen elkaar op te zetten. Die alle religies creëerde om de gelovigen tegen elkaar uit te kunnen spelen. Op Poetin en Trump na liggen alle zgn. leiders onder de sloef van een maffia die zich van Babylonische zwarte magie bedient en de occulte macht op de wereld is. Waar je het haalt om mijn opmerking over de dodelijker luchtvervuiling als een slinkse afleiding te zien, is mij een raadsel. Mijn gedachtegang is dat een dooooodelijk virus een veel angstaanjagender effect op de bevolking heeft dan het onzichtbare fijnstof in onze lucht dat jaarlijks voor een veelvoud aan overlijdens zorgt dan corona. Wat kan het de occulte krachten schelen of wij doodgaan aan fijnstof? Daarom doen zij er ook niks aan. Hoe meer doden hoe liever, daar is hun volledige agenda op gebaseerd. Het gaat huns inziens wellicht niet snel genoeg, vandaar corona, wat in werkelijkheid de uitrol van het schadelijke 5G moet maskeren. Maar ook deze agenda loopt niet zoals zij het graag hadden gezien. Teveel mensen weigeren het nanochip-vaccin. Hun hoop is nu wellicht gevestigd op de totale instorting van de wereld economie, wat ongetwijfeld een mooie oogst aan zelfdodingen zal ‘opleveren’. En, lieve schat, het Vaticaan, Jezuïeten op kop, speelt een afschuwelijk duistere rol in het knechten en tot slaaf maken van de wereld bevolking. Jammer, erg jammer en dat meen ik oprecht, voor de vele trouwe gelovigen. Als zij eens wisten…

  1. Mijn mening is dat KERK en STAAT gescheiden moeten worden van elkaar omdat dat gewoon niet samen gaat.In Nederland hebben we dan partijen als de ChristenUnie en de SGP die telkens achter de aartsleugenaars zoals Rutte (en in mijn ogen ook de Jonge) blijven staan BEHALVE dan wanneer voor IEDEREEN een verbod wordt opgelegd om in grote groepen bij elkaar te komen want dan beginnen zij te bedingen om een uitzondering voor kerkgangers te maken.In een eerlijke maatschappij worden geen uitzonderingen gemaakt wanneer iets voor iedereen geldt of men nu kerkganger is of niet.Vaak komen deze twee partijen bij mij ook over als te goed gelovig die het echte gevaar NIET zien of (mogelijk zelfs bewust ervoor kiezen het gevaar niet te zien).Ook andere partijen zoals bv de SP blijven telkens bij corona debatten hangen in dezelfde cirkel en doen niets wat echt noodzakelijk is om van die corona maatregelen af te komen door vaak alleen maar uren te blijven zeuren over die bonus van € 500,- en salarisverhoging voor de zorgmedewerkers/sters wetende dat dat toch niet gaat lukken.Groenlinks is dan weer achter de schermen actief (zoals tijdens het laatste debat waaruit naar voren kwam dat J.Klaver op de gang een gesprek gehad zou hebben met Rutte) en we weten dat hij alleen maar aan partij en eigen belang denkt en zich daarom welwillend kan opstellen om mee te gaan regeren in een eventuele volgende coalitie.Het is één corrupte bende in de politiek ongeacht of men nu links of rechts is (zie artikel hier op WTK over bv Wilders die ook banden met Israël zou hebben) De enige die mogelijk eerlijk kan zijn maar niet serieus genomen wordt lijkt in mijn optiek van Haga te zijn.Vandaag was bij het NOS journaal te horen dat het Nethanyahu niet is gelukt om binnen de daarvoor gestelde tijd partijen te vinden die met hem zouden willen regeren omdat er rechtszaken tegen hem zouden lopen wegens (hoe kan het anders)corruptie e.d.Waarom zijn er in Nederland wel al weer partijen te onderscheiden die een zwakke ruggengraat hebben die met Rutte zouden willen gaan regeren wetende dat hij liegt,de kamer geen of onjuiste informatie verstrekt,vergeetachtig is wanneer het hem te heet onder de voeten wordt,achterdeurtjes politiek bedrijft en lopen er ook tegen hem al geen rechtszaken?Grapperhaus heeft de tweede en eerste kamer buiten spel willen zetten en juist hij als minister van veiligheid en justitie overtrad als één van de eersten zijn eigen regels waarvoor dan direct de regels/wet werd aangepast omdat hij anders een strafblad had gehad en op had moeten stappen.De oppositie in de tweede kamer houd dit bedrog en gelieg in stand en staan op het punt zelfs hieraan mee te werken.Wat betreft de Co2 problematiek In IJmuiden is onderzoek gedaan en rondom de staalgigant blijkt onder de omwonenden meer kanker voor te komen dan elders en mogelijk zal dit ook het geval zijn op andere plaatsen waar veel verontreiniging de lucht in wordt gepompt of het oppervlakte water wordt vervuild met giftige stoffen wat alleen kan doordat overheden hiervoor vergunningen blijven verlenen en dan heb ik het nog niet eens over het gif wat in de grond achterblijft en mogelijk het drinkwater/grondwater vervuild.Laat lieden als Klaver het liever daar eens over hebben ipv over Co2 wat door oa koeien veroorzaakt zou worden terwijl eeuwenlang dieren geen probleem waren en volgens hem nu wel.Het enige probleem met dieren zou kunnen zijn dat teveel dieren in megastallen bij elkaar zitten in vaak veel te kleine ruimten of hokjes omdat het geld oplevert omdat het voor spotprijzen in de supermarkten wordt verkocht.Niet dat boertje met een tiental koeien (dieren) is het probleem maar ook hier de grote jongens weer die voor geld alles doen.Zelfs de belastingbetaler betaald voor vervuilen doordat de minister van financiën KLM geld geeft/leent zodat zij lekker met vervuilen door kunnen gaan terwijl de Franse tak bonussen blijft uitdelen en de topsalarissen in stand houd.Mona Keijzer heeft zelfs op TV ambtenaren opgeroepen om GEEN onderzoek te laten doen naar 5G.Waarom zou zij dit gedaan hebben als zij er van overtuigd is dat 5G veilig is?
   https://www.nporadio1.nl/buitenland/30387-iedereen-kan-eu-reispas-krijgen-maar-niet-iedereen-krijgt-dezelfde
   Gisteren keek ik naar een film genaamd Suite Francaise uit 2014 op tv en daar zag ik dat in de tweede wereldoorlog een reispas nodig was zelfs wanneer een Fransman in Frankrijk zelf naar bv Parijs wilde reizen.Gaat dit straks weer gebeuren wanneer dat EU (NAZIPASPORT) er komt?Hugo de Jonge heeft al laten weten dat hij een besluit over dit EU paspoort neemt begin juni (de beslissing is niet moeilijk want dat wordt gewoon als CONTOLEMIDDEL toegevoegd aan de al bestaande “gereedschapskist” die boordevol met vergelijkbare maatregelen zit die ook door de Nazi’s werden ingevoerd en gebruikt).
   1.Bewijs dat men over straat mocht na de avondklok
   2.Straks EU vaccinazi paspoort
   3.Geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranten (hier zie ik beelden van vrouw die door waterkanon omver werd gespoten voor me).Verzetsmensen werden gefusilleerd.
   4.Femke Halsema nam zelf onbeschermd deel aan demonstratie van haar groene vriendjes en vriendinnetjes terwijl anti corona demonstraties worden verboden.
   5.Voor en tijdens de oorlog werd veel VERBODEN voor joodse mensen nu zijn wij allen aan de beurt.Mensen mogen parken in de gezonde buitenlucht vaak niet in en parken worden ABSPER gebied en gesloten.Dit terwijl men weet dat buiten veel minder besmettingsgevaar is dan binnen en ook hier schuwt men meestal geen geweld vanuit de overheidszijde.
   Wanneer dit zo doorgaat vraag ik me af wanneer politieke tegenstanders worden opgepakt en afgevoerd gaan worden en of we weer razzia’s gaan meemaken.
   Mensen kunnen dit complottheorie noemen en denken dat ik gek ben terwijl ik alleen maar mijn kijk en daaraan verbonden MENING beschrijf omdat hetzelfde in Duitsland is gebeurd voor en tijdens de tweede wereldoorlog toen ook waarschuwingen ten koste van meer dan 50 miljoen doden genegeerd en ontkent werden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.