Advertentie

Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…


Lieve mensen, graag zou ik mijn verhaal met jullie willen delen. Het gaat over mind control en Jeugdzorg in relatie tot mijn ervaringen met hen en mijn kinderen en kleinkind. Daarbij ook over mijn ex-man, die als mind controller werd ontmaskerd. En daarbij ook mijn nieuwe website, speciaal voor jongeren, onder de aandacht te brengen. Het is denk ik heel erg belangrijk dat dit naar buiten gebracht wordt. Nog té weinig mensen beseffen dat dit gruwelijke verhaal speelt bij de Jeugdzorg!

Brenda Lo-Ning-Hing

Mijn naam is Brenda en ben moeder van twee kinderen; een zoon van 15 en een dochter van 17. En daarbij ook nog oma van een kleindochter van 10 maanden. Na vele zelfonderzoeken, en vanuit een diep weten en voelen, weet ik wie ik daadwerkelijk ben als wezen. Mijn kracht is contact te maken met vele informatievelden, trillingen geometrische hologrammen binnen en buiten deze aarde, dit aardeveld. Het zal je niet verbazen als ik zeg dat wij op dit moment leven in de Matrix.

Door de ervaringen die ik heb meegemaakt met mindcontrol-technologie, die op mij werd toegepast en op andere mensen, die bestuurd werden; mensen die in mijn leven voorkwamen, is het voor mij mogelijk geworden, de scripts en programma’s die zich nu afspelen in mezelf en anderen, te ontwaren en dat ik informatievelden kan lezen en invoelen. Door continu alertheid, waarneming en de bekrachtigingen elke dag te doen, is er een totaal ander leven voor mij neer gelegd hier op aarde. Ik wil je daar graag deelgenoot van maken!

Geboren als persoonlijkheid Brenda, in dit lichaam, kwam ik terecht in een gezin, dat bestond uit een broer, zus, vader en moeder. Mijn agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin; hij was als vader een mind controller en is dat nu nog steeds. Vanuit mijn persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en ook mijn moeder had hij in zijn macht. Zij mocht niks van hem, zónder zijn toestemming, maar mijn vader beïnvloedde ook het gedrag van mijn zus. Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Mijn zus vertoonde echter hetzelfde dominante gedrag als mijn vader. Hij gebruikte toen ook technologieën.

Mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind.
Als kind wist en voelde ik diep van binnen, dat er veel niet klopte hier op de aarde. Diepliggende vragen had ik, zoals ‘Waarvoor ben ik hier?’ en ‘Waarvoor begrijpt mijn familie mij niet?’. Ik zag dingen met mijn ogen die anderen niet zagen, zoals frequenties, hologrammen, trillingen en velden. Ook het contact met de natuurwezens was er en deze contacten waren er, zo wist ik, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart.

En omdat ik verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld. ‘Metafysisch’ wil zeggen, dat het zaken zijn, die bestaan, buiten de gewone 5 zintuigen, ruiken, proeven, zien, horen en voelen. Je kunt dit ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte, een veld van waaruit je hele bijzondere inzichten kunt krijgen. Wanneer ik als persoonlijkheid negatieve gedachten heb vanuit mijn hologram en brein, kunnen veel dingen ook echt gebeuren.

Daaronder is ook een mindcontrol programma ‘angst’ of ‘woede’, waardoor bepaalde gedachten werkelijkheid worden. Het omgekeerde kan ook, als wezen met scheppingskracht in het eigen hologram. Dat heb ik ook meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld bij een terugreis uit Turkije, na een vakantie. Op weg naar huis moesten we tanken. Ik wilde wel tanken bij een tankstation maar ik kon het niet betalen. Door vertrouwen en overgave te hebben, dat er oplossing zou komen, ben ik tóch naar dat tankstation gereden. Toen was er plotseling die man bij de kassa, die ineens zei: “Mevrouw ik betaal uw benzine wel.” Hij hoefde het geld ook niet terug te hebben, want hij had er -zo zei hij- vertrouwen in, dat hij het op een of andere manier wel terug zou krijgen. En dát is ook kwantumfysica..

* * *

 

Mijn eigen mind-control-ervaringen en
de verborgen dagelijkse werkelijkheid!!

Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

2021 © Brenda Lo-Ning-Hing | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het leven op aarde is niet wat het lijkt. Het kind heeft vanaf de geboorte te maken met de persoonlijkheid, een naam en nummer en.. een lichaam. Dit is niet wat het kind daadwerkelijk van binnen is. Bij de ontwikkeling van een embryo tot een holografisch lichaam wordt er mind control ingevoegd in de scripts, het programma waar het kindje aan gekoppeld wordt met het leven dat het kindje zal ervaren, staan al vastgelegd. Dan wordt een persoonlijkheid en karakter gevormd met vele rollenspellen. Hier op aarde heb je veel te maken met tegenwerking, in je leven als oorspronkelijke bronwezen in een menselijk lichaam. Wanneer je een bronbewustzijn hebt en speciale broncodes binnen in je draagt. De codes kunnen worden gekopieerd of gestolen door mind controllers.

Allereerst: wat is mind control en wat zijn inserties..?
Mind control houdt in, het beïnvloedden van het menselijke brein door gedachte besturing. Insertie is het toevoegen van trauma’s, overtuigingen vanuit de programma’s van de persoonlijkheid. Gevoelsinserties en keuze-manipulatie, ook op fysiek lichamelijk gebied. Bijvoorbeeld iemand die zomaar ergens pijn heeft en niet precies weet wat de oorzaak is.

Het beïnvloedden van het menselijke brein kan plaats vinden door frequenties, trillingen, muziek, verborgen codes, ontvoeringen. Dit kan door kunstmatige technologie. Door artificieel, computergestuurde en onzichtbare apparaten. Dit wordt volledig achter de schermen gehouden. Het gaat hier om mind controllers die technologisch geavanceerd zijn om dit te doen.

Deze ontvoeringen kunnen bestaan uit seksueel misbruik, fysieke mishandeling en geestelijke mishandeling. Dit kan elk moment van de dag gebeuren ook tijdens het slapen. Je weet daar dus niks meer vanaf, omdat dat deel van je geheugen wordt gewist. Deze Mind Control-technieken zijn constant in ontwikkeling.

Ervaringen in het gezin als kind en als zusje.
Ik ben geboren als persoonlijkheid, Brenda met dit lichaam. Het gezin bestond, zoals hierboven in de inleiding ook beschreven staat, uit een broer, zus, vader en moeder. De agressieve, dominante vader traumatiseerde ons gezin traumatiseerde en was een mind controller en is dat nu nog steeds.

Mijn broer was stil en kon zich moeilijk uitten. Als persoonlijkheid was ik erg bang voor hem en mijn moeder had hij ook in de macht. Ze mocht niks zonder zijn toestemming. Mijn vader beïnvloedde het gedrag van mijn zus, die hetzelfde dominante gedrag vertoonde als mijn vader. Hij gebruikte toen ook al de technologieën.

Het zien van frequenties, hologrammen, trillingen en velden; mijn buitenzintuiglijke ervaringen als kind. Als kind was ik al verbonden met de natuurwezens. Deze contacten had ik, zoals gezegd, omdat ik vanuit liefde leefde en vanuit mijn hart, én verbonden was met het metafysische informatieveld. Dit metafysische veld bevindt zich buiten de ruimte van het kwantumveld.

De woorden van de natuur, worden in de vorm van stilte uitgesproken..

‘Metafysisch’ betekent een veld, buiten de gewone 5 zintuigen ruiken, proeven, zien etc. Je kunt het ook buitenzintuiglijke waarneming noemen. Niet verklaarbare ruimte. En vanuit die veld kun je hele bijzondere inzichten krijgen.

School ervaringen.
Het onderwijssysteem is een mind control-instituut op deze Aarde. Gebaseerd op het cognitieve lesgeven, vanuit het brein denken en boeken lezen. Het leren gebeurt dan dus vanuit de linkerhersenhelft, het artificiële kant van het brein. Het in het hoofd stampen van theorie. De rechter hersenhelft is het creatieve deel, vanuit gevoel het hart, intuïtie en creatieve oplossingen hebben. Helaas gaat het hier op aarde nog steeds alleen om de linkerhersenhelft.

Er zijn bijzonder grote verschillen tussen de functies van onze linker- en onze rechterhersenhelft!

Het maken van toetsen en het doen van testen. Een diploma met status. Waardoor je afhankelijk bent gemaakt van geld en een status. Ooit zal een statusgericht diploma geen waarde meer hebben. School vond ik maar niks. Ik was niet goed, in het onthouden van theorie uit boeken in mijn brein. Ik mocht zelf niet kiezen wat ik wilde leren. Moest doen wat leraren zeiden daar werd ik erg verdrietig van.

Ik vond creatieve dingen veel leuker en was er ook beter in. Zoals tekenen, handvaardigheid, knutselen, muziek en toneel. Op school had ik last van andere kinderen die mij gingen pesten. Zij werden ook toen bestuurd door technologie van mind controllers op school. Dit waren de leraren de directeur. Ook anderen die verbonden waren met school. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd, maar velen niet gehaald. Heb de diploma helpende gehaald.

Ervaringen van mind control tijdens de pubertijd met me ex-man.
In de pubertijd toen ik 15 jaar was, ontmoete ik me ex-man. Thuis vond ik het niet gezellig, ik miste de aandacht en liefde die ik nodig had. Ik vluchtte het huis uit en dacht mijn geluk te vinden bij mijn ex-man. In het begin toen ik hem ontmoette, was hij een lieve aantrekkelijke mooie man. Betaalde zijn liefde en aandacht aan mij, met het spenderen van veel geld, wat ik wel erg fijn vond. Maar naarmate wij meer samen waren, bleek hij -achteraf gezien- erg dominant te zijn, erg agressief en narcistisch. Hij schold en vloekte heel vaak op me, wanneer ik in zijn ogen, iets verkeerd deed, of bijvoorbeeld iets per ongeluk kapot maakte.

Ik was erg bang voor hem wanneer hij zo boos werd. Ik kon bij niemand terecht en niemand begreep me. Het was voor mij een herhaling van de thuissituatie, omdat mijn vader ook agressief was. Mijn vriend/ex had smetvrees, en wat ik in huis deed aan schoonmaken, vond hij niet goed. Hij controleerde mij, met wat ik deed, zoals mijn e-mails lezen, het bepalen met welke vrienden ik omging en dingen die ik verplicht moest doen van hem. Zo moest ik bijvoorbeeld op naailes, terwijl ik daar helemaal geen zin in had. Het doel was van hem om mij te ontkrachtten door mentale en soms fysieke mishandelingen toe te passen.

Mijn ervaringen met ex-man en kinderen
Op mijn 30e kwamen de kinderen, een dochter en zoon, die nu 17 en 15 zijn. Over het opvoeden hadden we beiden een totaal andere mening en manier. Hij wilde de kinderen opvoeden, zoals hij was opgevoed. Streng en gehoorzamend; gehoorzamen anders kregen ze klappen op de billen. Hij kon dan enorm boos worden, wanneer het niet zo ging met de kinderen, zoals hij wilde dat het ging. De kinderen en ik waren bang voor hem. Ik wilde ze op een rustige, vrije manier opvoeden. Maar ik moest voor de kinderen zorgen en het aanrecht was voor mij. Alles wat ik deed, was naar zijn mening vaak niet goed.

Ik vond het zwaar om alles zo alleen te doen, want ik kreeg geen steun van hem. Zelfs de kinderen naar bed brengen deed hij niet. Ik werkte toen ook als huishoudelijke hulp en daarbij de kinderen verzorgen was een erg zware taak. Ik was erg bang wanneer hij thuiskwam van zijn werk, om dan weer te worden uitgescholden. Omdat hij dan zei dat ik de hele dag niks had gedaan. Kortom, ik zat gevangen met hem en mijn kinderen in huis; niemand begreep me. Mijn ex leek buitenshuis een erg vriendelijke man, maar in huis bleek hij een psychopaat en narcist.

School ervaringen van me kinderen.
Zowel mijn zoon als mijn dochter voelden zich onbegrepen op school; door leraren als psychologen werden ze als ‘dromerig’ bestempeld. Dit kwam doordat ze op een andere manier leerden dan andere kinderen en beter waren in creatieve vakken. Omdat ze niet mee konden komen op school, werden we als ouders verplicht de kinderen te laten testen. Testen zijn gebaseerd op denken vanuit het brein en ook een momentopname. Wanneer er uit testen blijkt dat je anders reageert vanuit het brein, dan volgens bepaalde standaarden, wordt er snel geoordeeld.

Er wordt het etiketje opgeplakt, dat je een beperking of stoornis hebt, een kwalificatie die diepe sporen achter kan laten in het leven van een mens. Dit testen is ook een mind control programma, met een agenda om kinderen in hokjes te plaatsen en de suggestie te wekken dat ze niet met de maatschappij mee kunnen. Beiden hebben op verschillende scholen gezeten.

Bij de GGZ-instelling waar mijn zoon was getest, had ik me opgegeven voor opvoedondersteuning. Toen ik vroeg of mijn ex mee wilde gaan, weigerde hij dat. Maar hij werd erg agressief tegen me en vroeg waarvoor ik deze mensen ging inschakelen. Hij wilde niet dat andere mensen zich met de opvoeding gingen bemoeien. Want de situaties die in huis plaatsvonden, mocht ik niet met andere mensen delen, want dat moest binnenshuis blijven.

Jeugdzorg en mind control.
Jeugdzorg is ook een groot overheidsinstituut en in deze Jeugdzorg werken veel mind controllers. Het Jeugdzorg-personeel is er voor hulpverlening aan gezinnen, die moeite hebben met de opvoeding van hun kinderen. Of Jeugdzorg geeft hulp aan kinderen en jongeren die uit huis zijngeplaatst. Maar in de meeste gevallen bieden de hulpverleners thuis, of in een instelling waar de kinderen en jongeren wonen, niet juiste hulp die ze nodig hebben. Er wordt dan veel tegenwerking ingezet met technologie bij het kind of jongere, om de plannen en doelen die zijn opgesteld door hen, gewoon niet te laten slagen.

Het doel is dat de gezinnen vervolgens afhankelijk zijn van hen. Hun uiteindelijke plan/doel is, om deze gezinnen uit elkaar te ‘spelen’, door bijvoorbeeld de onterechte uithuisplaatsingen. Dit gebeurt in samenwerking met Veilig Thuis, de politie en de Raad van Kinderbescherming. De Mind controllers in gezinnen spelen rollen en hebben hun agenda om nota bene hun eigen kinderen, compleet tegen te werken in hun dagelijkse leven met scripts en programma’s. Ze dragen een masker dat hun ware aard verbergt.

Mijn zoon kreeg op 7-jarige leeftijd aanvallen van agressieve buien. Omdat ik het moeilijk had met hem, had ik naast de hulp van de GGZ-instelling extra hulp gevraagd bij Jeugdzorg Nederland, omdat ik gewoon niet wist wat ik moest doen. Onze zoon kon zich niet uiten, maar werd door mijn ex beïnvloed, met zijn mind control technologieën. Hulpverleners die over vloer kwamen, gaven ons veel tips, maar deze hielpen helemaal niks. Deze mensen snapten er ook niks van, waar voor hij zich zo gedroeg.

Mijn zoon heeft in zijn leven weinig of geen goede vrienden gehad; werd vaak gepest, omdat hij anders was dan anderen. Zijn andere, zogenaamde vriendjes, werden bestuurd of beïnvloed door de mind control door mijn ex. Zijn laatste vriendje had hij op zijn veertienjarige leeftijd; maar die deed hele vreemde dingen. Hij nam bijvoorbeeld zomaar mijn huissleutel mee naar huis.

Het werd zo erg, dat hij mensen zomaar ging bedreigen en gebouwen en auto’s ging vernielen en in de brand steken. Mijn zoon stond er dan bij en naar te kijken en ging niet naar huis toe, maar bleef telkens bij hem. Met het gevolg dat hij telkens ook in de cel belandde en zijn strafdossier steeds dikker werd. De raarste vreemde dingen gebeurden toen ik alleen ging wonen met me kinderen. Ook mijn dochter had niet veel, noch goede vrienden en voelde zich vaak heel alleen. Als puber leerde ze, op de leeftijd van 13 jaar, een jongen van 20 kennen, waar ze verliefd op was geworden.

Ze nam hem stiekem mee naar ons huis, maar dat vond ik niet fijn en heb hem toen aangesproken en de deur gewezen. Hierdoor werd hij enorm agressief en ontstond er een vechtpartij. De jongen greep me bij de keel maar ik verzette me hevig, drukte hem krachtig tegen een kast, waarna hij er als een haas vandoor ging. Mijn ex beïnvloedde de vrienden van mijn dochter met zijn technologieën. Mijn dochter kreeg daarna meerdere aparte vrienden, waar ik natuurlijk ook mee te maken kreeg. Mijn dochter is door één van deze vrienden zwanger geraakt, waarna ze is bevallen van een meisje.

Scheiding
Een van de heftigste ruzie, die ontstond toen me ex helemaal flipte en geïrriteerd was, dat er een inlegzool kwijt was van me dochter. Begon hij weer enorm heftig te schelden tegen ons; we konden de inlegzool niet vinden. Toen we de inlegzool hadden gevonden, wou hij me slaan met inlegzool op mijn hoofd. Dit kon en heb ik tegen gehouden. Ik verweerde me en belde met mijn mobiel de politie; die is gekomen en heeft een gesprek met hem gehad, dat dit niet kon wat hij deed.

Na deze gebeurtenis besloten we om te gaan scheiden. Toen waren de kinderen 11 en 9 jaar onder toezicht van Raad van Kinderbescherming. Ik en mijn kinderen zijn onder toezicht gekomen van de Raad van kinderbescherming, doordat mijn kinderen te maken hadden met hun eigen moeilijke scripts en programma’s. Ze wilden niet luisteren naar mij.  Ze hadden te maken hebben met vele verkeerde vrienden, waar dus mijn ex mee te maken had; hij beïnvloedde hen. Ik wilde geen hulpverlening over de vloer hebben, in mijn huis, omdat ik in het verleden teveel verkeerde hulpverleners in huis heb toegelaten.

De hulp die ze boden hielp ons helemaal niet. De laatste paar maanden ging het niet goed met ons. Zoon en dochter hadden vaak flinke ruzies met elkaar en toen bleek mijn dochter zwanger te zijn van mijn kleindochter.  Het was zo uit de hand gelopen dat het niet meer veilig was voor ons drieën; het kon zo niet meer. Dus heb ik besloten om hen uit huis te plaatsen. Mijn zoon woont in een instelling en dochter is bijna 18. Ik wens dat ze beiden ooit zelfstandig kunnen gaan wonen. Zonder de Jeugd Zorg in hun leven. En dat ze kunnen en mogen gaan leven vanuit de kracht van binnen naar buiten toe. En beter om kunnen omgaan met mind control in hun leven.

We leven in de Matrix hier.
Door de ervaringen die ik heb meegemaakt met mind controltechnologie bij mezelf en andere mensen die in mijn leven voorkwamen die bestuurd werden, is het voor mij mogelijk gemaakt dat ik de scripts en programma’s die zich nu afspelen in mezelf en anderen dat ik dit door heb en informatievelden kan lezen en in voelen. In samenwerking met mijn team en vele verschillende beschavingen, galactische vrienden en familie. Mijn missie op aarde is dan het begeleiden van jongeren op een gelijkwaardige manier en vooral veiligheid te bieden en vertrouwen. Daarom ga ik aan de slag en in dat kader is mijn website (HIER) Daar vind je ook verschillenden schilderijen en tekeningen die ik heb gemaakt in verbondenheid met galactische familie en vrienden.

* * *

1 gedachte over “Mind Control bij Jeugdzorg en het onderwijssysteem…

  1. Brenda, bedankt voor dit open, eerlijk en kwetsbare verhaal. Compliment voor de moed die je betoond door het te delen. Het delen van de eigen ervaringen maakt vaak deel uit van het helingsproces. De inhoud van je weergegeven ervaringen zijn voor mij niet vreemd.

    Een aantal jaren geleden heb ik zelf veel ellende verhalen over Jeugdzorg gehoord van gedupeerde ouders. Wat voor mij een reden was om mij er meer in te verdiepen en met alle toen beschikbare middelen, waaronder een website en daarmee verbonden radioprogramma, het waanzinnige onrecht van het instituut Jeugdzorg aan de kaak te stellen. Dat is ten dele gelukt, maar ben daar zelf niet zonder financiële kleerscheuren vanaf gekomen. Daarnaast werd ik op staande voet ontslagen als invalkracht in een GGZ-instelling, nadat ik een cliënte op haar verzoek had geholpen bij het omgaan met de Raad voor de Kinderbescherming.

    Ik wens je heel Liefde, Kracht en Wijsheid toe op je verdere weg.

    Het probleem dat dit instituut zoveel macht en invloed heeft, door onder andere een belangen verstrengelende verknoping met het juridisch systeem, dat zij de mogelijkheid hebben om ieder kritisch geluid in de kiem te laten smoren. Daarbij kunnen ze door juridische procedures aanklagers het leven zuur maken of door mediageweld karaktermoord op hen toepassen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.