Advertentie

Schadelijke straling: doofpot op Europees niveau..!!


De organisatie ‘Beperk de Straling’ is een groep burgers, die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau’s waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Zij focussen meer specifiek op hoogfrequente microgolfstraling, uitgezonden door zendmasten (gsm, UMTS, Wimax, 4G, …) en draadloze technologieën (WiFi, DECT, …).  Veel mensen weten niet dat de wetenschappelijke aanwijzingen voor schadelijkheid overvloedig aanwezig zijn. Maar ook uit de medische wereld zijn nu al meer dan genoeg waarschuwingen gekomen.

Daarnaast ondervinden ook duizenden mensen in de praktijk dat elektromagnetische straling hun gezondheid op soms drastische wijze ondermijnt. Het is vooral de uitputtende continue elektromagnetische straling, die ons uitput, van onze slaap beroofd en als een sluipmoordenaar onze gezondheid ondergraaft.. Veel mensen geloven in een alwetende overheid.. ‘DE OVERHEID BESCHERMT ONS TOCH WEL?”

Een screenshot uit de documentaire van Zembla over de effecten van Elektro-magnetisch straling..
Een screenshot uit de documentaire van Zembla over de effecten van Elektro-magnetisch straling..

De overheid negeert deze aanwijzingen. Ze onderneemt geen actie en laat na om burgers op een fatsoenlijke manier te informeren. Ze vertrouwt op de opinie van selectief samengestelde expertencomités waar vaak belangenvermenging voorkomt. Ook de media zwijgen de problematiek dood of brengen artikels die niet degelijk onderbouwd of onderzocht zijn. Kritische, diepgravende onderzoeksjournalistiek ontbreekt volledig. Ook hier..

Daarom namen de mensen van ‘Beperk de straling’ zelf het initiatief om onze mede-burgers in te lichten over de gezondheidsrisico’s en hen aan te zetten tot een voorzichtig gebruik. Maar ze proberen eveneens wetenschappers, medische specialisten, journalisten en beleidsmakers te sensibiliseren, want de onwetendheid over deze problematiek is nog zeer groot en de ernst ervan is nog steeds niet doorgedrongen…

En weet je dat er mensen zijn in onze omgeving, die geen andere uitweg meer zien, dan een einde aan hun leven te maken, vanwege de uiterst agressieve en overal aanwezige elektro-magnetische straling..? Straling die hun leven, als hoog-sensitieven tot een hel maakt.. De namen van deze mensen zijn bekend en de machteloosheid bij hun omgeving is voelbaar..!

Zinnig en vooral zuinig omgaan met draadloze technologieën, is het motto van de mensen achter ‘Beperk de Straling’..  Maar ook zij kunnen deze problematiek niet alleen aanpakken. Het is hoogst noodzakelijk dat eenieder die zich zorgen maakt over de huidige stralingsoverlast of die zelf de nadelige gezondheidseffecten ondervindt, initiatieven neemt, op lokaal, regionaal of nationaal niveau. Initiatieven om mensen te sensibiliseren en om beleidsmakers tot actie aan te zetten. Inspiratie voor initiatieven vindt je hier en je kunt hen ook steeds e-mailen voor tips. En bedenk: ook kleine initiatieven kunnen het verschil maken.

 

 Want ken je de quote van Edmund Burke:

‘All that is required for evil to prevail is for good men to do nothing’.

(vert. ‘Alles wat het kwade nodig heeft om te overwinnen, is dat de goede mensen niets doen’…!)

x

De EU-SCENHIR-groep, die feitelijk verantwoordelijk is voor onze lichamelijke veiligheid. Foto uit april 2013, bij de eerste samenkomst van deze 'club' gemaakt.
Dit zijn de mensen waar we het kennelijk NIET van moeten hebben…! Het is deze EU-SCENHIR-groep, die feitelijk verantwoordelijk is voor onze lichamelijke veiligheid. Foto uit april 2013, bij de eerste samenkomst van deze ‘club’ gemaakt.

x

x

Wetenschappelijke doofpot-operatie op Europees niveau –

x

Klacht ‘Beperk de Straling’ en 39 andere NGO’s bij EU-Ombudsman

x

2015 © Beperkdestraling.org/deze uitvoering WanttoKnow.nl/.be (iemfa.org -)

x

De SCENIHR is het ‘Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks’ van de Europese Commissie dat op regelmatige basis de Europese stralingsnormen evalueert en rapporteert over de stand van zaken over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Europa en vele nationale overheden baseren hun beleid en blootstellingsnormen op de rapporten van de SCENIHR.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?
Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè? Een screenshot uit het programma ‘Zembla’ van de VARA.

Onlangs bracht de SCENIHR opnieuw een rapport uit volgens de vaste traditie: een rapport waarin de vele studies die wijzen op schadelijke effecten onder de mat worden geveegd en eenvoudigweg niet worden vermeld. Dat gebeurde onder meer met een aantal belangrijke recente studies, o.a. het wetenschappelijk rapport van Lennart Hardell, die op basis van gegevens over een langere periode een onweerlegbare link aantonen tussen gsm-gebruik en hersentumoren. In een klacht aan de Europese ombudsman en de Europese Commissie kaarten meer dan 39 stralingsorganisaties de onevenwichtige samenstelling en ontransparante werkwijze van de SCENIHR aan.

In de wetenschappelijke wereld bestaat veel discussie en zijn er zeer uiteenlopende meningen over de stralingsproblematiek. Echter, de samenstelling van de SCENIHR is hier geen goede weerspiegeling van: het comité is eenzijdig en doelbewust samengesteld uit wetenschappers die een vooringenomen positie innemen over de onschadelijkheid van EM-straling.

Bovendien is er de vaststelling dat vele van de SCENIHR-experten rechtstreekse banden hebben met de telecom- en elektrische industrie. Zo is de voorzitter van deze SCENIHR-werkgroep rond straling, Theodoros Samaras, sinds 2013 en een ex-consultant voor Vodafone..! En zo is Anssi Auvinnen, een Finse wetenschapper wiens onderzoek al regelmatig gefinancierd werd door het Mobile Manufacturers Forum, een belangengroepering van de grootste telecomfabrikanten.

Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen dan de WHO, omdat zij de risico’s van mobiel bellen al vergelijkt met de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.
In tegenstelling tot dit SCENIHR-commissie, gaat het ‘Europese Milieu Agentschap’ veel verder met haar waarschuwingen voor Elektro-magnetische Straling, omdat zij de risico’s van mobiel bellen al vergelijkt met de gezondheidsrisico’s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen. Maar voor het vorig jaar opgerichte SCENIHR valt het allemaal mee…! Niet dus.

Wij van WC-eend raden WC-eend aan..
De meeste SCENIHR-wetenschappers zijn ook lid van het ICNIRP, een zeer controversiële organisatie die tegen alle wetenschappelijke bewijzen in volhoudt dat straling enkel thermische effecten heeft (opwarming). Over de hele wereld zijn nationale blootstellingsnormen gebaseerd op de ICNIRP-normen, die louter kijken naar korte termijneffecten (6 minuten blootstelling) en geen enkele rekening houden met lange termijneffecten zoals kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. De gesloten structuur van het ICNIRP (lidmaatschap enkel na privé uitnodiging) en het roekeloos pleiten tégen een betere bescherming van de bevolking, maakten reeds lang duidelijk dat ICNIRP een ‘front group’ is, een stroman-organisatie die in de eerste plaats de belangen van de telecombedrijven behartigt.

Bij de voorbereiding van de SCENIHR-rapporten is er ook steeds een publieke consultatie, waarbij men reacties kan insturen. De vele ingestuurde reacties van wetenschappers die kritiek leveren op de SCENIHR-analyse lijken steevast in het ijle te verdwijnen. De consultatieprocedure is niet meer dan ‘window dressing’, ‘doen alsof’ men burgers en de bredere wetenschappelijke wereld bij het proces betrekt. De ingestuurde informatie wordt echter volledig genegeerd.  Daarom is een nieuwe, evenwichtige evaluatie is dringend nodig. We mogen de volksgezondheid niet in gevaar brengen door beleidsbeslissingen gebaseerd op onvolledige en vertekende data.

De eisen en suggesties van de 40 NGO’s..!
Gezien de grote invloed van de SCENIHR-rapporten op het gezondheidsbeleid en blootstellingsnormen, en in het licht van de recente aanbeveling van de Europese Ombudsman om evenwichtigere en transparantere expertgroepen samen te stellen, dienen de betrokken NGO’s samen een klacht in bij de Ombudsman en de Europese Commissie. Zo lang evaluaties en rapporten niet evenwichtig, onpartijdig en objectief worden opgesteld krijgen Europese burgers en beleidsmakers geen correcte informatie over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling.

De werkgroep, waaronder ‘beperkdestraling.org’ vraagt daarom:

 1. Een onderzoek door de Europese Ombudsman naar de aanstelling en samenstelling van de SCENIHR stuur- en werkgroepen, inclusief vragen over pluralisme, transparantie, invloed van bedrijfsbelangen, NGO deelname en integratie van suggesties uit de publieke raadpleging.
 2. Nietigverklaring van het SCENIHR-rapport over gezondheidsrisico’s van EM straling.
 3. De aanstelling, door een onafhankelijke stuurgroep, van een nieuwe, evenwichtige, transparante expertengroep met vertegenwoordiging van de verschillende wetenschappelijke standpunten en zonder belangenvermenging.
 4. Een nieuw evenwichtige en onafhankelijke evaluatie.
 5. De oprichting van een permanent stakeholdercomité bij de DG Health and Food Safety (Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid), waarin de NGO-standpunten aan de orde kunnen komen en een rol spelen in het beslissingsproces over het stralingsbeleid, – wetgeving, -onderzoek en de aanstelling van experten.

x

* * *

x

PDF van dit artikel.

PDF van persbericht van deze groep in het Engels: HIER

Open brief aan Europees Commissaris Dalli in 2011 (PDF/HIER

Bijlage achtergrond SCENIHR-members’ history (intellectual and financial bias) (pdf/HIER)

Bijlage SCENIHR 2015: a biased assessment of EMF health risks – the example of head tumours (HIER)

Comments on the RF fields epidemiology section (pdf/HIER)

31 gedachten over “Schadelijke straling: doofpot op Europees niveau..!!

 1. De buitenlucht is nu meer geleidend geworden door magnetisch ultra-fijnstof. Ook het vocht gehalte op nano-niveau van de lucht is wereldwijd enorm afgenomen.

  De toevoegingen in de loodvrije benzine en kerosine zijn daar voor verantwoordelijk. Hierdoor reiken wifi, 3G, 4G en radar verder dan ooit.

  Deze militaire en civiele ontwikkelingen zijn de geheime agenda voor meer controle en natuurlijk gaat het om winstmaximalisatie.

  In Thailand waar ik woon zie ik op het platteland langs de wegen overal advertenties voor 3G draadloos internet. Dat zou zonder deze luchtvervuling niet mogeijk zijn geweest.

  Ik heb nu om die reden 24 uur per dag een waterkoeler/verdamper aanstaan die iedere dag 7 liter water verdampt. Daarmee verminder ik de straling en hydrateer ik mijn lichaam waardoor ik mij stukken beter voel. Daarnaast heb ik een aantal filtermachines voor ultra-fijnstof en gassen.

  1. Hoi Richard, ik wil daar graag meer van weten; vochtgehalte in combinatie met straling. Ik las gisteren hier ook iets over. Een bericht van iemand die heel hard bezig was met het omhoog krijgen van de vochtgehalte in zijn woning maar het niet boven een bepaalde percentage kreeg.
   Heb je misschien linkjes en/of meer uitleg over dit onderwerp?

  2. Sun.
   Water/vocht is een goede geleider van b.v stroom als daar dan straling inzit wordt het beter verspreid.

  3. @Arnold

   Hoge luchtvochtigheid en regenbuien houden 3G tegen. Op nano moleculair niveau werken natuurlijke wetten totaal anders.

   Ik heb b.v. een gezicht’s sauna met koude en warme stoom. Daarmee wordt je nat. Maar als je wind door een natte handdoek blaast wordt je niet nat, omdat dan de waterdruppels veel kleiner zijn. Er is nu ook techniek in luchtreinigers waarmee waterdruppels van 10 tot 20 nanometer kunnen worden gegenereerd. Dit wordt makkelijk opgenomen door het menselijk lichaam dan een gezichtssauna. En precies deze eigenschap van vocht in natuurlijke lucht is sterk verminderd in de afgelopen 30 jaar. De combinatie van moleculair fijnstof problematiek en vocht afname in de lucht is een groot gevaar voor de gezondheid van de mensheid die voor 80% (als ik het goed heb) uit water bestaat

  4. @Sun

   Ik krijg ook het vochtgehalte op de hygrometer niet omhoog, maar mijn gezondheid wel. Dat betekend denk ik dat de hygrometer niet werkt voor nano waterdruppels.

   Ik ontdek dit allemaal zelf. Maar als je een link hebt van andere mensen die hier mee bezig zijn hoor ik dat graag

  5. Hoi Richard, bedankt voor je uitleg en tips!
   @Arnold, dit is voor velen nog onbekend terrein vermoed ik, nano waterdruppels wat juist straling tegen kan houden in tegenstelling tot jouw reactie.

  6. Richard/Sun.
   Ik blijf het met grote interesse volgen want op deze manier leert men nog eens wat en kan men indien mogelijk maatregelen nemen en uitleg aan anderen geven.

 2. Beste Guido,

  Vraag je je nooit af waarom? Het is de hele wereld nu wel duidelijk wat het patroon is. Waarom voert ex Green Peace actievoerder VVD beleid uit.

  Omdat de problemen van een groeiende bevolking icm met een kapitalistisch systeem alleen maar via eugenetica kan worden opgelost. Samsom en de PvdA top hebben geen keus, dit is de enige weg die zij kunnen bewandelen. Als de SP of Partij voor de Dieren aan het bewind komt zal er precies hetzelfde gebeuren. Het volk gaat n.l. die auto en het vliegtuig niet inruilen voor een duurdere schonere variant. En de meeste van jouw lezers ook niet. Kortom als je de achterliggende oorzaken niet betrekt bij dit soort artikelen dan is het schrijven ervan zinloos.

  1. Hoi Richard, dat besef is er bij sommigen. Berusting & acceptatie vs frustratie, boosheid en onmacht. Ik heb zelf reeds vele milieu- en mens vervuilende onderdelen van het “Westerse”-leven in mijn dagelijkse ritme & leefpatroon kunnen saneren. Maar ik ben me ervan bewust dat het saneren van de laatste 20% het moeilijkste is. Waar stevenen we op af? Massale opstand en bewustwording of de ondergang van Gaia en de mensheid?

 3. Heb je die KPN reclame al gezien? Baby’s aan de phone! In de krant: Ouders willen squola op school. Niet meer normaal, die onethische, bedriegende, leugenachtige reclames/propaganda. Nederland is koploper hierin. Geeft men nou niks meer om kleine kinderen! De jeugd is ook al besmet. Velen hebben al schulden enz. In wat voor wereld wil men eigenlijk leven? Waar is het respect gebleven voor het leven? Kun je eigenlijk nog wel een kind op de wereld zetten op deze manier? Of is dat juist de bedoeling dat mensen zo gaan denken? Het is een vies, stinkend spelletje met hele grote gevolgen.

  1. Elise.
   Denk ook eens aan de injecties tegen b.v de mazelen waar de kinderen alleen maar ziek van worden als ik alles eens op een rijtje zet lijkt het wel de bedoeling om onze jeugd op deze manier te vernietigen wat volgens velen de bedoeling is omdat de NWO nu eenmaal heerschappij wil verkrijgen en dat is makkelijker met minder mensen.

 4. Dit onderstaande heb ik na jaren zoeken en verbanden leggen, nu vandaag gevonden op internet. Auteur onbekend.

  HET GEHEIME CONVENANT
  Het zal illusie zijn, zo enorm, zo uitgebreid, dat het hun bevattingsvermogen te boven gaat.
  Degenen die het wel zien zullen beschouwd worden als gestoord.
  We zullen aparte fronten creëren om te voorkomen dat ze de connectie tussen ons zien.
  We zullen ons gedragen alsof we niet met elkaar verbonden zijn om de illusie levend te houden.
  Ons doel zal stapje voor stapje bereikt worden, zodat we nooit verdacht zullen worden. Dit zal tevens voorkomen dat ze de veranderingen, zodra deze opdoemen, zien.
  We zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan aangezien wij de geheimen van het absolute kennen.
  We zullen altijd samenwerken en door bloed en geheimhouding gebonden zijn.
  De dood zal komen voor degene die praat.
  We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest zwak terwijl we doen alsof we het tegenovergestelde doen.
  We zullen onze kennis van wetenschap en technologie op subtiele wijze gebruiken zodat ze nooit zullen begrijpen wat er gebeurt.
  We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en kalmerende middelen in voedsel en water gebruiken, ook in de lucht.
  Ze zullen met vergif overdekt worden, waar ze ook gaan.
  De zachte metalen zullen ervoor zorgen dat ze hun verstand verliezen. We zullen ze beloven vanuit onze vele fronten een geneesmiddel te vinden, maar desondanks zullen we ze nog meer vergif toedienen.
  De vergiften zullen door hun huid en mond worden opgenomen. Deze zullen hun geest en voortplantingssystemen vernietigen.
  Door dit alles zullen hun kinderen dood worden geboren en we zullen deze informatie verhullen.
  De vergiften zullen verstopt zijn in alles om hen heen; in wat ze drinken, eten, ademen en dragen.
  We moeten ingenieus zijn in het verstrekken van de vergiften voordat ze verder kunnen zien.
  We zullen ze met leuke plaatjes en muzikale tonen leren dat de vergiften goed zijn.
  Degenen waar ze tegenop kijken zullen helpen. We zullen hen inlijven om onze vergiften aan te prijzen.
  Ze zullen onze producten gebruikt zien worden in films en eraan gewend raken en ze zullen nooit weten wat hun ware effect is.
  Wanneer ze een baby ter wereld brengen zullen we vergif in het bloed van hun kinderen injecteren en ze ervan overtuigen dat het is om ze te helpen.
  We zullen er vroeg mee beginnen, wanneer hun geest jong is. We zullen hun kinderen op de korrel nemen met waar kinderen het meest van houden, zoete dingen.
  Wanneer hun tanden achteruitgaan zullen we ze vullen met metalen die hun geest zal doden en hun toekomst zal stelen.
  Wanneer hun vaardigheid om te leren aangetast is zullen we medicijnen creëren die hen nog zieker zullen maken en andere ziekten zullen veroorzaken waar we nog meer medicijnen voor zullen creëren.
  We zullen ze door onze macht volgzaam en zwak voor ons maken.
  Ze zullen depressief worden, langzaam en zwaarlijvig, en wanneer ze bij ons komen om hulp geven we ze nog meer vergif.
  We zullen hun aandacht op geld en materiële zaken richten zodat velen zich nooit met hun innerlijke zelf zullen verbinden.
  We zullen ze afleiden met ontucht, externe prikkels en spelletjes zodat ze nooit ėėn zullen zijn met de eenheid van alles.
  Hun denken zal ons toebehoren en ze zullen doen wat wij zeggen. Wanneer ze weigeren zullen we manieren vinden om technologie die hun denken verandert op hun levens toe te passen. We zullen ANGST gebruiken als ons wapen.
  We zullen hun regeringen oprichten en interne tegenstellingen construeren. We zullen beide kanten bezitten.
  We zullen ons doeleinde te allen tijde verbergen maar ons plan ten uitvoer brengen.
  Zij zullen het werk voor ons verzetten en wij zullen welvaren door hun gezwoeg.
  Onze families zullen zich nooit vermengen met de hunne. Ons bloed moet altijd zuiver blijven, want dat is de weg.
  We zullen zorgen dat ze elkaar uitroeien wanneer het ons uitkomt.
  We zullen ze, door dogma en religie, afgescheiden houden van eenheid.
  We zullen alle aspecten van hun leven controleren en hen vertellen wat ze moeten denken en hoe.
  We zullen ze voorzichtig leiden en ze laten denken dat ze zichzelf leiden.
  We zullen d.m.v. politieke partijen onderlinge vijandigheid opstoken.
  Wanneer er in hun midden een Licht schijnt, zullen we dat blussen door spot of de dood, wat ons maar het beste uitkomt.
  Maar als ze ooit ontdekken dat ze onze gelijken zijn, zullen we ze te gronde richten.
  DIT MOGEN ZE NOOIT TE WETEN KOMEN.
  Als ze ooit ontdekken dat ze gezamenlijk ons kunnen verslaan, zullen ze in actie komen.
  Ze mogen er nooit maar dan ook nooit achter komen wat we hebben gedaan, want als ze dat doen, kunnen we nergens heen omdat het eenvoudig is te zien wie we zijn als de sluier wordt opgelicht. Onze daden zullen verraden hebben wie we zijn en ze zullen ons opjagen en niemand zal ons bescherming geven.
  Dit is het geheime convenant waarnaar we de rest van onze huidige en toekomstige levens zullen leven, want deze werkelijkheid zal vele generaties en levensspannen duren.
  Dit convenant is verzegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de hemel naar de aarde kwamen.
  Het bestaan van dit convenant mag NOOIT OF TE NIMMER ontdekt worden. Er mag, NOOIT OF TE NIMMER over geschreven of gesproken worden, want als dat wel gebeurt zal het bewustzijn dat dan ontstaat de toorn van de Schepper over ons afroepen en zullen we verbannen worden naar de diepten vanwaar we kwamen en daar tot het einde der tijden van de oneindigheid zelf moeten verblijven.

  1. Dit vat het allemaal samen.

   Hoe gaan we dit oplossen. Ik ben geïnteresseerd in oplossingen.

  2. Misschien moeten we zoveel mogelijk de mensen bewust blijven maken door goede argumenten en uit te leggen wat er gaande is.
   Voorbeeld stel dat een kind ziek wordt en de ouders snappen niet hoe dit kan dan is het misschien verstandig om niet gelijk met oorzaken naar voren te komen maar bv eerst de vraag te stellen of het kind bv bij de dokter is geweest en wat daar gebeurd is en dan hopen dat ze hier over na gaan denken.

  3. Ik dacht aan iets meer laag bij de grondse oplossingen:

   Zoals geen fossiele brandstoffen meer gebruiken en alternatieven zoeken voor draadloze technieken. Schoon eten. Kortom met je euro, of liever met je alternatief geld veranderingen afdwingen.

  4. haha, ik moet lachen na het lezen van dit stuk. Dat klopt ik ben reeds compleet gestoord. Maar het klopt als een bus 😉
   99% heeft het idd niet door. Er is echter een 1%, het “gestoorde” deel van de bevolking die het wel weet, die het wel kan bevatten en tevens dagelijks hiermee bezig zijn. Die ene procent die het wel kunnen signaleren en herkennen en dus intuïtief heel goed hun lichaam aanvoelen weten het en herkennen het. Goed naar je lichaam luisteren en analyseren van wat er met je gebeurt en waar het aan kan liggen. Neem bijv de waterfilter van Brita, hahaha pfff zucht. Door dit te trainen weet je dus ook dat veel effecten terug te draaien zijn. De bewuste mens kan er grip op hebben. Je moet wel de juiste “instrumenten in huis hebben cq. aangereikt krijgen” en het tijdig herkennen van de signalen.
   Een mooie apparaatje die ik zelf nog niet in huis heb maar zou kunnen werken bij het herkennen van aluminium in je producten is de synchrometer van Hulda Clark bijvoorbeeld. Echter het herkennen van aluminium in je producten kan het menselijk lichaam ook en je moet je daar op trainen. Dat kan pas als je er bewust van bent.

  5. Dit verhaal over een of ander Covenant is simpel te ontkrachten met het volgende voorbeeld:

   In de tekst, laatste alinea, staat op een gegeven moment het volgende:

   “Dit convenant is verzegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de hemel naar de aarde kwamen.”

   Nou is “Wij, degenen die van de hemel naar de aarde kwamen.” een typische misvertaling van de oude sumerische teksten over de Anunaki en de Ancien Alien theorie:

   ” Ancient Aliens: “In the ancient texts of Sumeria we have descriptions of these being descending from the sky called the Annunaki. The term Annunaki means ‘those who from the heavens came.”
   This is entirely wrong. The word Annunaki means “princely seed” or “princely blood”. The idea is that the Annunaki were direct creations of Anu, who was regarded as the father and king of the gods. [1][2][3]
   As we will see, this is the main idea associated with the Annunaki in the minds of Sumerians, that is that they were directly created by Anu, and so it makes sense that even their name reflects this idea, that is that they were the offspring of the prince.
   “The term itself means ‘of royal seed’ or ‘princely seed’ because the annunaki were considered the offspring of Anu or An – the great God of heaven. The annunaki were also the offspring of An and his consort “ki“ of heaven and earth. [There was] this divine coupling [in] the way the Mesopotamians conceived their pantheon.”
   So if the term Annunaki means princely seed or offspring of the prince, how is it that Ancient Aliens says that the word for Annunaki means those who from heavens to earth came?
   The short answer is that everything Ancient Aliens says about the Annunaki comes from a man named Zecharia Sitchin. Sitchin wrote many books claiming that the Annunaki were really aliens. Unfortunately, at the time that he wrote this in the 70’s, there weren’t many ways for ordinary people to see if what he was saying is true or not. …”

   Bron:
   http://ancientaliensdebunked.com/references-and-transcripts/anunnaki/

   Fijne dag verder!

 5. Op http://www.stopumts.nl staat een oproep voor het behoud van stralingsarme witte zones. Eind maart gaat de petitie naar de betreffende ministeries. Maar er kan nog steeds getekend worden voor het behoud van de paar plekken in Nederland die nog stralingsarm zijn en voor elektrogevoeligen een toevluchtsoord zijn
  Je kunt tekenen voor het behoud van de witte zones door een mail met je naam en woonplaats te sturen naar wittezones112@gmail.com

 6. Dit is de eerste keer dat ik op een artikel reageer. Ik ben er altijd al vanaf het begin van overtuigd geweest dat straling schadelijk is en heb niets draadloos in mijn huis. Ook heb ik een “anti-stralingskaartje” op mijn meter geplakt; op mijn losse telefoon (die met een ouderwetse antenne verbonden is met de lader) en in mijn mobieltje gedaan. Je weet nooit waar het goed voor is en het kan geen kwaad. Mijn familie verklaart me voor gek, maar dat interesseert me niet. Maar ik probeer ze ook niet te “bekeren”, dat heeft geen enkele zin.

 7. In dit rijtje past ook wel wat vandaag bij een vandaag was dat injectienaalden die lijm loslaten wat dan in het lichaam hormoon verstoring geeft(zou van toepassing zijn op oa de vruchtbaarheid)door de fabrikant willens en wetens in omloop gebracht worden en een klokkenluider(ex werknemer)heeft onherkenbaar verklaard dat de fabrikant alleen oog heeft voor de verdiensten geld dus.
  Wat willen ze nog meer hebben om de farmacie ook eens te controleren?

 8. Het feit dat wifi en gsmverkeer bestaat is puur het gevolg omdat de heersende klasse deze technieken nodig heeft om ons te kontroleren en beheersen!

  Zo hebben ze die hebbedingetjes gepromoot alszijnde noodzakelijk!

  Daartegenover hebben ze de schadelijkheid ervan zwaar miskend! Al dan niet opzettelijk!

  De enige weg terug is dat wij als burger er zelf afstand van doen! Ik vrees echter dat hier nog een hele weg te gaan is!

  Wat is er de zin van de heersende klasse te veroordelen als we in ons eigen leven geen perk of paal stellen?

  1. Larikoek, Wifi en GSM bestaat door technologische ontwikkelingen van onafhankelijke wetenschappers. Dit heeft niks te maken met heersende partijen die samenspannen tegen jullie om iemand te beheersen. Wat een onintelligent gebrabbel! Het is wel een feit dat de psychologie weet dat mensen waarvan hun intellect niet ver genoeg kan reiken gaat denken in complotten. Wat jij dus aan het doen bent is het aan elkaar breien van misopvattingen en zo angst zaait. Als je enig wetenschappelijk kundigheid hebt en dan zou je hebben begrepen dat de straling van WIFI en GSM netwerken niet sterk genoeg zijn om schadelijk te zijn voor de mens:

   Lees:

   “All electromagnetic radiation comes from photons. The energy of a photon depends on its frequency. “Roughly one million photons in a power line together have the same energy as a single photon in a microwave oven, and a thousand microwave photons have the energy equal to one photon of visible light” (Lakshmikumar 2009). Ionizing radiation is known to cause health effects; “it can break the electron bonds that hold molecules like DNA together” (Trottier 2009). “The photon energy of a cell phone EMF is more than 10 million times weaker than the lowest energy ionizing radiation” (Trottier 2009). Thus, the likelihood that our cell phones, microwave ovens, computers, and other electronic devices are carcinogenic is miniscule. Nevertheless, it is impossible to prove that no study will ever find a significant correlation between EMFs and cancer or any other disease or disorder. No product can be shown to be absolutely safe for everybody. For example, a 2004 British Medical Journal article claimed to have found an inexplicable increase in leukemia in children living near power lines in England and Wales. The researchers wrote: “There is no accepted biological mechanism to explain the epidemiological results; indeed, the relation may be due to chance or confounding.” On the other hand, a 2003 study of women on Long Island found no causal connection between living near power lines and developing breast cancer. A single study does not prove there is or there isn’t a causal link between EMFs and cancer. We have to look at what is indicated by the preponderance of the evidence from all the studies. ”

   Bron:

   http://skepdic.com/emf.html

  2. Een skepticus die een skeptische bron aanhaalt.. Wij van WC-eend adviseren.. WC-eend..!? Prima Robin, de man met kennelijk ‘enige wetenschappelijke kundigheid’..?? Waarom minkukelen en andere mensen degraderen op gebrek aan kennis, die jij kennelijk wel hebt. Kennis waarvan je dan kennelijk ook wéét dat die zaligmakend is en volledig. Waarop baseer je die kundigheid op, als ik vragen mag?
   Lees dit verhaal eens van Benjamin Adamah, een man die zich verdiept heeft, onafhankelijk van iedereen, in de Elektromagnetische straling. Kijk de neutrale uitzending van Zembla eens, vóórdat je gaat lopen oordelen over angstzaaiers. Luister naar die oncoloog, professor Hardell, die je bovenaan ziet. Hij doet gedegen onderzoek, ONAFHANKELIJK onderzoek. Dan zie je ook, in die ZEMBLA-uitzending, dat ‘positief’ onderzoek voor de telecom-industrie, vooral door diezelfde telecomindustrie is gesponsord..!
   Doe dat gewoon eens; anders hou je van dit soort skeptische ‘piepschuim-reacties’… Zonde van en voor je reputatie, toch?
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/stralingsklachten-en-hoe-je-er-vat-op-krijgt/

  3. Robin,

   Het is gewoon een feit dat waar de mens in ingrijpt er problemen ontstaan!
   Als het nu wetenschappers zijn dan wel geloofsfanaten of politici, steeds is het gevolg van enig menselijk ingrijpen een ramp!

   De enige oplossing die en politiek en wetenschap ervoor hebben deze rampen op te lossen is gewoon ze te ontkennen, negeren, of de wishleblowers te vervolgen, en noem maar op!

   De voorbeelden ervan stapelen zich op!

   Nu kan je natuurlijk mensen welke daar uitleg naar vragen voor achterlijk en zot verklaren! Maar deze manier van doen toont enkel je eigen onwetendheid en ondeskundigheid aan om problemen aan te pakken!

   Een juiste , onweerlegbare verklaring is hier op zijn plaats!

   Zolang jullie voorstanders van wat dan ook, daarin niet slagen zullen jullie hoe dan ook botsen op mensen welke andere ideeën er op na houden!

 9. L.S.,
  Ondergetekende staat vierkant achter uw actie ‘Schadelijke straling –
  doofpot op Europees niveau’..omdat wij hier in Nederland óók geconfronteerd worden met dezelfde feiten en tegenwerkingen.Ook onze regering stelt geld (ruim 7 miljard Euro opgehaald door de verkoop van zendmachtigingen aan providers) boven de Volksgezondheid..!!!
  Het is triest maar waar en de nadelige gevolgen gaan zich ontegenzeggelijk eens openbaren……als het al te laat is….
  P.S.: In uw bericht staat tevens aangegeven dat ik in aanmerking zou kunnen komen voor ‘smartphone stickers’. Wilt U er een aantal naar mij toesturen..?? In afwachting van uw reactie….met vr. groeten
  J.P.Deusing, Botreep 260, 3192PE – Hoogvliet (Holland)

 10. Stralingsupdate: het wordt nog erger.
  De door Juncker uitgesproken State of the Union 2016, maakt duidelijk dat verdere digitalisering en het uitrollen van G4 en G5 een hoge prioriteit hebben. De mensenrechten moeten even aan de kant.

  Uit het persbericht van de Europese Commissie van 14 september:
  1. Alle sociaaleconomisch belangrijke spelers, zoals scholen, universiteiten, onderzoekscentra, vervoersknooppunten, openbare diensten (bijv. ziekenhuizen en overheden) en van digitale technologie afhankelijke bedrijven, moeten toegang krijgen tot een extreem snelle gigabit-aansluiting (uploaden én downloaden met 1 gigabit/sec).
  2. Alle Europese huishoudens, zowel in de stad als op het platteland, moeten een verbinding hebben met een downloadsnelheid van minstens 100 megabit, die kan worden geüpgraded tot 1 gigabit.
  3. In de stad en langs grote wegen en spoorwegen moet er totale 5G-dekking zijn (de vijfde generatie van draadloze communicatiesystemen). Voorlopig is het voldoende als er in 2020 in elk EU-land minstens één grote stad is waar 5G commercieel beschikbaar is.
  Deze doelstellingen kunnen alleen worden gehaald door op grote schaal te investeren. De Commissie heeft daarom een nieuw Europees telecomwetboek voorgesteld. De regels daarvan zijn toekomstgerichter en eenvoudiger om het bedrijven aantrekkelijker te maken overal in de EU, zowel in eigen land als daarbuiten, in nieuwe infrastructuur van topkwaliteit te investeren. (…) Behalve deze nieuwe regels heeft de Commissie ook een actieplan gepresenteerd voor de uitrol van 5Gin de hele EU vanaf 2018. (…) Vandaag is ook WiFi4EU gepresenteerd, een ander belangrijk initiatief dat moet helpen iedereen buiten zijn eigen woning gratis wifi-toegang te geven.

  Linkjes: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_nl.htm
  http://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/de_eu_plannen_met_de_digitalisering_van_de_maatschappij.pdf

 11. Stralingsupdate: het wordt nog erger.
  Ik heb weer een probleem met plaatsen van een bericht. Nog een keertje proberen.
  De door Juncker uitgesproken State of the Union 2016, maakt duidelijk dat verdere digitalisering en het uitrollen van G4 en G5 een hoge prioriteit hebben. De mensenrechten moeten even aan de kant.

  Uit het persbericht van de Europese Commissie van 14 september:
  1. Alle sociaaleconomisch belangrijke spelers, zoals scholen, universiteiten, onderzoekscentra, vervoersknooppunten, openbare diensten (bijv. ziekenhuizen en overheden) en van digitale technologie afhankelijke bedrijven, moeten toegang krijgen tot een extreem snelle gigabit-aansluiting (uploaden én downloaden met 1 gigabit/sec).
  2. Alle Europese huishoudens, zowel in de stad als op het platteland, moeten een verbinding hebben met een downloadsnelheid van minstens 100 megabit, die kan worden geüpgraded tot 1 gigabit.
  3. In de stad en langs grote wegen en spoorwegen moet er totale 5G-dekking zijn (de vijfde generatie van draadloze communicatiesystemen). Voorlopig is het voldoende als er in 2020 in elk EU-land minstens één grote stad is waar 5G commercieel beschikbaar is.
  Deze doelstellingen kunnen alleen worden gehaald door op grote schaal te investeren. De Commissie heeft daarom een nieuw Europees telecomwetboek voorgesteld. De regels daarvan zijn toekomstgerichter en eenvoudiger om het bedrijven aantrekkelijker te maken overal in de EU, zowel in eigen land als daarbuiten, in nieuwe infrastructuur van topkwaliteit te investeren. (…) Behalve deze nieuwe regels heeft de Commissie ook een actieplan gepresenteerd voor de uitrol van 5Gin de hele EU vanaf 2018. (…) Vandaag is ook WiFi4EU gepresenteerd, een ander belangrijk initiatief dat moet helpen iedereen buiten zijn eigen woning gratis wifi-toegang te geven.

  Linkjes: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_nl.htm
  http://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/de_eu_plannen_met_de_digitalisering_van_de_maatschappij.pdf

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.