Advertentie

TTIP: hoe we gepiepeld worden..! Teken petitie!


TTIP no

ITTP logo

x

x

TTIP: hoe we gepiepeld worden..! Teken petitie!

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

We schreven HIER en HIER al artikelen over het Transatlantische handelsakkoord tussen Europa en de VS, dat er stiekem doorheen wordt geloodsd.. Hoe heftig dit verdrag is, valt af te lezen aan de manier waarop onze politici ons in slaap trachten te sussen..! ‘TTIP’ staat als afkorting voor het ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’, oftewel het Trans­Atlantisch Vrijhandels­ en Investeringsverdrag. TTIP is een voorstel van de Amerikaanse overheid en de Europese lidstaten om de handel tussen Europa en de VS makkelijker te maken.

europa vs TTIPMaar wat houdt dit verdrag precies in? Zondag met Lubach zocht het uit. Wij kunnen je het niet mooier vertellen, daarom hieronder het verhaal van TTIP via Arjan Lubach.
Kijk hoe we als Nederland buitenspel worden gezet, en daarbij ook onze rechtspraak, onze grondwet etc. etc. Grote schadevergoedingen voor de Amerikanen gloren voor hen aan de horizon, wanneer de EU deze krankzinnige deal gaat sluiten.. Opnieuw vragen we ons af, waar de Tweede Kamer is in dit soort ESSENTIËLE gevallen.. Zelden of nooit hoor je de Tweede Kamerleden over de -in één woord- afgrijselijke consequenties van dit verdrag. Waar zitten onze volksvertegenwoordigers..? Kijk zelf naar dit verhaal en lees daaronder door over de petitie..
X

X

Teken de Petitie..
Een petitie die is gericht tegen het handelsverdrag tussen de VS en de EU (TTIP-verdrag). Want de EU onderhandelt met de VS over een vrijhandelsverdrag dat fundamenteel ingrijpt in onze manier van leven. Vrijwel niemand weet er van en de onderhandelingen zijn geheim. Zo wordt de democratie langzaam afgeschaft, terwijl niemand het erover heeft.. Sinds kort, want het lijkt erop dat Nederland wakker wordt.. Jij ook..???!

Het EU-VS Vrijhandelsverdrag is feitelijk een soort sluipmoordenaar..! De onbekendheid van het afsluiten van deze ingrijpende samenwerking is natuurlijk geen toeval, want politici willen namelijk niet dat je zicht hebt, noch je bemoeit met wat ze uitbroeden.. Ene meneer Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft politici opgedragen steeds te herhalen dat het beoogde verdrag ‘groei en arbeidsplaatsen oplevert’, en dat bezwaren ertegen – wat die ook maar mogen zijn – , ‘ongegrond’ zijn. Barroso gaf onze politieke vergtegenwoordigers in november 2014 de instructies over het ‘communiceren’ van het vrijhandelsverdrag..!

De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. Maar het Nederlandse volk ging het toch slikken.. Er waren kennelijk nog meer 'ingangen'...
De beste spotprent van 2005 bracht het perfect in beeld. De EU-grondwet werd niet gepikt door het Nederlandse volk, dat het uiteindelijk verdrag toch MOEST slikken.. Er waren kennelijk nog meer ‘ingangen’ om een EU-grondwet erdoor te krijgen… Door het ‘Verdrag van Lissabon’ te noemen…!

En ondertussen blijven alle daadwerkelijke afspraken geheim!
We kunnen op geen enkele manier controleren of onze bezwaren inderdaad ‘ongegrond’ zijn. Net als met EU-regelgeving is het met dit verdrag: hoe minder er over gesproken wordt, hoe beter. Wanneer politici en bureaucraten in de schaduw hun plannen kunnen voortzetten en ze naar buiten toe rookgordijnen kunnen optrekken over ‘win-win situaties’, hebben die plannen de meeste kans van slagen. Want geen enkele bevolking die haar democratische rechten serieus neemt zou de implicaties van een vrijhandelsverdrag zomaar accepteren.

Daarom zou geen enkele bevolking van enig Europees land deze geheimhouding moeten tolereren. Het veelomvattende vrijhandelsverdrag dat nu dus wordt opgetuigd, behoort onderwerp te zijn van een voortdurend publiek debat. In februari 2014 begonnen de onderhandelingen over het verdrag, Obama er in zijn ‘State of the Union’ voor pleitte en jawel, Barroso al de volgende dag enthousiast meldde dat een dergelijk verdrag er inderdaad zou komen. Maar waar haalt deze feodale Barroso het gezag vandaan haalt om deze zaken namens ons aan te kondigen..?!?

De brutaliteit om dit te beslissen ontleent hij aan het, na het ‘nee’ van de Nederlandse bevolking alsnog doorgezette, Europese grondwettelijk verdrag. De Europese Commissie heeft daarin de bevoegdheid gekregen om in naam van de EU handelsverdragen te sluiten. En ja, geheel in EU-stijl wordt een schijnbaar onschuldige competentie direct tot in het uiterste opgerekt: geen bilaterale coördinatie met een buurland, geen onderlinge afstemming over frisdranken of bananen, maar niets minder dan een alomvattende handelsunie met de Verenigde Staten.

De Europese Commissie kondigt de overeenkomst op haar website al vol trots aan als ‘The biggest trade deal in the world’. Als de bevolkingen koest worden gehouden staat niets eraan in de weg dat de overeenkomst eind 2014 wordt gesloten. Het beoogde vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS heeft officieel tot doel de handel te vergemakkelijken. Maar in de praktijk betekent dit, precies zoals in de ‘interne markt’ die de EU heeft afgedwongen, dat staatssteun zal moeten verdwijnen en dat wetgeving zal moeten harmoniseren. Luister goed naar het overduidelijke verhaal van Arjan Lubach over deze wurgdeal met de VS..! Chloorkip eten! Anders krijg je een boete.. Schaliegas boren? Natuurlijk, afgesproken met de VS, of liever: ‘met de krachten-achter-de-schermen-van-de-VS’…!

Een afbouw van staatssteun en harmonisatie van wetgeving zijn uiterst omstreden. Het vormt geen onder alle omstandigheden gewenst beleid, want zijn er niet tal van terreinen van het leven waarin efficiëntie niet het dragende motief is? Neem de biologische veeteelt – die zou zonder staatssteun niet kunnen overleven. Die prachtige landelijke taferelen, die glooiende heuvels met wuivende zonnebloemen en graanpluimen, die dorpjes met kleine boerderijen, waar wij zo graag vakantie vieren of doorheen trekken – ze zouden zonder staatssteun gemakkelijk kunnen verdwijnen vanwege gebrek aan concurrerend vermogen met de bio-industrie.

En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een 'M' en eindigt met een 'O'..
En ook Amerikaanse rechters lijken een regelrechte sponsor te hebben in de VS. De naam van die sponsor..? Begint met een ‘M’ en eindigt met een ‘O’..

Daarnaast de harmonisatie…
Wie vrijhandel bedrijft moet helderheid hebben over de standaarden waaraan producten moeten voldoen. Wat zijn bijvoorbeeld de veiligheidsnormen voor – zeg – genetische modificatie? In Amerika wordt daarover anders gedacht dan in Europa, vooral door het fundamenteeel destructieve gelobby en de draaideurpolitiek van o.a. Monsanto.. Betekent dit dat wij onze standaarden aan de Amerikanen moeten aanpassen? Of zij zich aan ons?

Het zijn open vragen die een politieke keuze vergen waar we het uiteindelijk wel of niet mee eens kunnen zijn. En ook daarvoor geldt weer: niet alles wat goed is voor het ene Europese land is ook goed voor het andere. Toch is een one size fits all – dwangbuis het onvermijdelijke gevolg van de harmonisatie die een vrijhandelsverdrag zou kunnen vereisen. Kortom: een vrijhandelsverdrag bedreigt de cultuur en de zelfbeschikking van de sluitende partijen.

Eenmaal opgetuigd, kan de reikwijdte van het verdrag door jurisprudentie bovendien gemakkelijk worden uitgebouwd. Het Europese Hof van Justitie heeft in enkele jaren de macht van de EU in extreme mate opgerekt; en er is geen enkele reden om aan te nemen dat een rechtsprekende instantie van het vrijhandelsverdrag meer terughoudendheid zal betrachten.

TTIP trojePlaneet-vriendelijk
Sterker nog, ervaringen met arbitragemechanismen uit handelsverdragen wijzen in de richting van bijkomende problemen. Moderne handelsverdragen tussen staten geven investeerders – dus: private partijen – een klachtrecht. Een dergelijk klachtrecht schijnt ook onderdeel uit te maken van de gesprekken tussen de VS en de EU. Anders blijven investeerders weg, zo houdt de Europese Commissie ons voor.

TTIP cartoon bed businessMaar de gevolgen kunnen enorm zijn. Bedrijven zijn in staat miljoenenclaims in te dienen als nieuwe wetgeving – bijvoorbeeld over groene energie of milieunormen – hen niet zint. Binnen de EU gebeurt dat nu al – het Zweedse energiebedrijf Vattenfall klaagde onlangs bijvoorbeeld Duitsland aan vanwege zijn streven naar planeet-vriendelijke stroom. Als dergelijke claims doorzetten wordt democratische besluitvorming onmogelijk. Een handvol ongekozen, anonieme pseudorechters krijgt dan een nagenoeg onbeperkte macht op basis van brede, vage, in zalvende algemeenheden opgetuigde verdragsbepalingen.

Politiek + Genocide = Politicide
Ernstige zorgen zijn dus op hun plaats. En het is des te schokkender dat wij niets weten over de voorstellen die komende week ter tafel zullen komen. Niets! Alles aan de onderhandelingen blijft geheim: het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie, de standpunten van lidstaten, de conceptteksten, de reikwijdte van de conflictbeslechtingsprocedure – geen enkel document is openbaar.

En nogmaals: dat is geen toeval. We leven in een tijd van politicide. De democratische politiek wordt langzaam afgeschaft ten gunste van technocratisch-utilitair beleid. Burgers die inspraak willen zijn maar lastig. Het onderhandelingsproces van het vrijhandelsverdrag maakt duidelijk hoe diep de minachting van onze politici voor democratie en soevereiniteit daadwerkelijk is. Ze zouden de bevolkingen van de nationale staten moeten vertegenwoordigen – maar ze zetten die juist steeds verder buiten spel. Kijk naar deze korte opsomming van het TTIP-verdrag-in-de-maak..

x

x

* * *

TEKENEN OM ZONDER TTIP TE BLIJVEN…?
x

(klik hieronder voor link naar Petities.nl)
* * *

TTIP no

petitie button nl

 

60 gedachten over “TTIP: hoe we gepiepeld worden..! Teken petitie!

 1. Omdat ikzelf baas wil blijven over wat ik eet of drink en dat ik wil voorkomen dat multinationals mijn leven gaan beheersen en ongure producten door mijn strot zullen gaan duwen heb ik gelijk de petitie getekend ook ben ik nogal gesteld op mooie landschappen die ze zullen gaan verzieken door o.a schaliegas te gaan winnen denk aan de ramp die gaande is in Groningen.

 2. Ik heb getekend. Het is net als met de Codex Alimentarius met de bedoeling zelfmedicatie middels natuurlijke medicijnen zoals Homeopathie en voedselsupplementen uit te bannen zodat we volledig afhankelijk worden van Big Pharma. Ik denk dat de Monsanto’s en andere industriele complexen in navolging van de CA nu met TTIP hun kans schoon zien om ons ook afhankelijk te maken van hun producten. Zij gebruiken daarvor de gigantishe (juridische) lobby’s, waarvoor Obama al in zijn campagnes waarschuwde en waar hij helaas door de corrupte politici niet tegen bestand is. Misschien komt er nog een kans voor hij aftreed. Door te petitie te tekenen ondersteunen we hem hierbij op indirecte wijze.

  1. Daniel Tellez.
   Gisteren heb ik het debat deels gekeken in de tweede kamer wat een schande voor Nederland was.
   Er werd kort gesproken over TTIP en zelfs een motie ingediend alleen (ik meen GroenLinks)kwam met moeilijke vragen en riep voor en tegenstanders op om bij dit belangrijke onderwerp meer betrokkenheid te tonen en de discussie aan te gaan ook wilde hij dat de burgers er bij betrokken zouden worden.
   De motie werd gesteund door een meerderheid in de kamer en Rutte wees de motie met een kort antwoord van de hand omdat dit volgens hem in strijd zou zijn met een of ander regeltje ook maakte hij zelfs verwijten naar de man van GroenLinks dat hij de dienst niet uitmaakt.
   Vervolgens ging de discussie verder over het vluchtelingen probleem waar wel diep op in gegaan werd.
   Rutte heeft een nieuwe methode ontwikkeld .
   Hij zei dat het voorstel om de grenzen van Europa te sluiten voor vluchtelingen een voorstel was van 1 partij en geen kabinets voorstel was.
   Dat houd dus in dat in de toekomst hij een voorstel kan doen en als dat door de kamer goedgekeurd wordt heeft hij zijn zin wordt het voorstel afgekeurd dan valt het kabinet niet want dan zegt hij gewoon dat het een voorstel van 1 enkele partij was.
   Wat ook telkens weer opvalt (en Bonte )heeft dat al eens hardop gezegd dat de kamer voorzitster als het moeilijk wordt de tweede kamer buitenspel zet door gesprekken/vragen af te kappen omdat (en dat komt telkens terug)ze maar zoveel vragen mogen stellen en zoveel tijd hebben.
   Bij belangrijke zaken en als zij niet VVD beleid uitvoert zou het niet meer dan normaal zijn dat ieder zijn zegje kan doen en dat zij dat op die manier kan frustreren.

 3. Ik wil eigenlijk juist de andere kant op: betere etiketten voor alternatieve geneesmiddelen, never ever verplichte vaccins en vrije medische cannabis-olie, bijen-vriendelijke regels over chemicalien en straling, GMO ban etc.

 4. Het zoveelste voorbeeld dat onze regeringen en de lieden van de EU er niet voor de burgers zijn maar gewoon stromannen van de multinationals zijn want wordt de burger hier beter van?nee. wie dan wel? de multinationals.
  Ook wordt de elite(Amerikanen onder toezicht van de zionisten)een vrijbrief gegeven om hier huis te gaan houden en hun wetten en regels hier in te voeren.

 5. We kunnen onze “volksvertegenwoordigers” opbellen en vragen waarom dit ons niet is uitgelegd, dat deze wet een aantasting is voor de democratie en eerlijke handel. Partijen de democratie of vrijheid of socialistisch in hun naam hebben en voor dit verdrag hebben gestemd, mogen zich nog wel verantwoorden

 6. Er is nog een grotere petitie aan de gang https://stop-ttip.org/, teken die ook nog even. Op dit moment 1,6 miljoen handtekeningen…

  En er zijn ook in de tweede kamer wel partijen te vinden die niet achter TTIP staan (bijv PvdD) dus stellen dat ze zitten te slapen daar is wat kort door de bocht.

  1. PVDA is tegen referendum omdat het te gecompliceerd zou zijn.
   Met andere woorden de bevolking begrijpt het toch niet.

 7. Als ik het van de week goed begrepen heb zou er donderdag 26-3-2015 toch in de tweede kamer gedebatteerd worden over TTIP om 20.00 uur?
  Ik zat al klaar voor de TV maar helaas er werd een debat over het Europese vluchtelingen probleem gehouden.
  Weet iemand of ik me vergist heb?
  Voor de goede orde het vluchtelinge probleem is ook belangrijk.

  1. Waar ik op doel is wordt/is erover gedebatteerd in achterkamertje om het zo voor het grote publiek te verbergen c.q het grote publiek in slaap te houden?

 8. Ik vind dat we als land zelf in handen moeten houden waar onze focus ligt en waar ons belastinggeld uitgeven. Ik vind dat we qua milieubeleid voorliggen op landen als de USA. Ik vind dat we niet onszelf afhankelijk moeten opstellen van landen die wellicht niet altijd in ons belang optreden.
  Met vriendelijke groet, Renate

 9. Het is allemaal zo heel anders als dat wij denken, en ook hoe wij het ons voorstellen.
  Alles is in kannen en kruiken, de programmas ontwikkelen zich naar volle tevredenheid van “”HEN””.
  Onze marionetten van de landelijke en Europese politiek, hebben absoluut geen eigen in breng zij voeren orders uit, of.
  Een land als de Oekraïne wat wordt overgenomen door een groep olichargen van Khazaarse afkomst, wordt geen strobreede in de weg gelegd, houd in deel van het wereld programma.
  Deze handels overeenkomst gaat er gewoon komen, fUCK EUROPE !
  Landen die ons indeze zouden kunnen bijstaan worden, via dit programma gedemoniseerd, en tot vijand gemaakt.
  De USA/Israel/Londen liggen op een ramkoers, en hoe dit zal eindigen is heel voorspelbaar, kijk wat ze met de noord Africaanse, en Arabische, en midden oosten bevolkingen doen, echt voor mijn gevoel zouden ze hioer voor moeten worden gestraft ???

  1. Jenne.
   Steeds meer landen krijgen in de gaten wat er echt aan de hand is.
   Zij die nu de waarheid niet willen zien zullen vroeg of laat de gevolgen gaan ondervinden.
   Hoopgevend is als ik de vraag stel wat ze ervan vinden dat een partij die uit criminelen bestaat (hierbij geef ik dan ook voorbeelden)nu ons land bestuurd dat ze dan toch moeten beamen dat dat niet deugd.
   Ikzelf denk dat veel mensen VVD hebben gestemd omdat deze partij tot voor kort de zelfstandigen voordeel hebben bezorgd bv door het ontslagrecht te versoepelen.
   Dat er meer dan 52.000 bedrijven gedurende de regeerperiode van Rutte failliet zijn gegaan tellen zij niet mee maar ook zij zullen aan de beurt komen omdat het beleid dat nu wordt gevoerd alleen maar de multinationals bevoordeeld.
   Banken verlenen aan bedrijven bijna geen kredieten meer omdat de multinationals dat naar ik vermoed zullen gaan overnemen in ruil voor zeggenschap in zo,n bedrijf.
   Met andere woorden jij krijgt van ons een lening maar dat kost je zoveel % van de winst doe je daar niet aan mee dan ook geen uitbreiding/lening.

  1. Helaas is dat niet gebeurd…
   Dit is een uitzending van zembla van 4 maart 2015, ´De monsanto methode´…absoluut een aanrader.
   Nederland is marktleider wat zaden aangaat. 35% van het zaad wereldwijd komt uit Nederland.
   Het grootste Nederlandse zaadbedrijf is door Monsanto jaren geleden voor bijna een halve miljard euro overgenomen. Ook bedrijven als Syngenta en Bayer doen mee….aan deze ´methode´.

   http://www.npo.nl/zembla/04-03-2015/VARA_101372907

 10. Vandaag op het nieuws Grieken stellen Nederland verantwoordelijk voor belasting inkomens verlies door brievenbus firma,s en belastingafspraken die Nederland met oa multinationals maakt.
  Iedereen die een beetje oplet weet dat de Grieken gelijk hebben bv grote rederijen betalen ipv in Griekenland in Nederland veel minder belasting wat betekend dat Nederland inkomsten voor de Grieken afpakt en vervolgens heeft Dijsselbloem het lef de Grieken op de huid te zitten omdat zij zich zogenaamd niet aan de afspraken zouden houden.
  Ook zijn de afspraken nadelig voor ons Nederlanders omdat wij als gewone burgers kaal worden geplukt terwijl Wiebes alles doet om de grote bedrijven minder belasting te laten betalen als de grote bedrijven normaal belasting zouden betalen zou de burger ook meer te besteden hebben omdat we dan niet het geld dat de grote bedrijven in hun zak laten verdwijnen zouden moeten ophoesten.
  Als ik zie dat onze koning en Rutte constant aan het lobbyen zijn om “deuren open te zetten”voor grote bedrijven onder het mom van dat is goed voor de werkgelegenheid en vervolgens zie dat de bedrijven steeds meer vraag naar hun producten krijgen en toch steeds meer mensen ontslaan dan weet men dat dit verhaal niet correct is.
  Dijsselbloem,Rutte,Wiebes en nog meer van dat soort figuren zouden er beter aan doen om eigen hand in eigen boezem te steken voor ze anderen op de huid gaan zitten.
  Als dat TTIP erdoor komt krijgen deze bedrijven nog meer voordelen en de burgers worden slaaf.

 11. Ik probeer dit artikel te delen op mijn fb-pagina maar fb vindt het blijkbaar niet goed dat ik dit plaats! Ondertussen wel de link kunnen plaatsen en ook de links naar de andere campagnes zoals: stop-TTIP.org en https:campact.de/ttip/appell/

 12. De top van ABN AMRO ziet af van hun 100.000 euro loonsverhoging omdat hun personeel en de maatschappij het er niet mee eens zijn en hun eigen personeel hier last van ondervind.
  Zij blijven echter wel volhouden dat zij daar recht op zouden hebben.
  Mijn stelling is door deze figuren die door hun onkunde de hele maatschappij in een crisis hebben gebracht en de burger voor de kosten hebben laten opdraaien waardoor velen hun huis uit gezet worden omdat ze de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen omdat de banken met de burger zijn zuurverdiende geld overeind gehouden moesten worden zou het niet meer dan normaal zijn dat de banken het door hen veroorzaakte probleem ook zouden oplossen.
  Dus geen loonsvehogingen maar gedurende een aantal jaren hun winst afdragen waardoor lasten verlichting voor de burger ontstaat.
  En de smoes van Dijsselbloem dat de overheid hier niets aan zou kunnen doen(loonsverhoging voor de top)is onzin want CAO afspraken die gemaakt zijn worden ook teniet gedaan door de CAO afspraken open te breken om vervolgens de werkman/vrouw slechtere afspraken door de strot te duwen dus waarom zouden de afspraken die de top van oa banken hebben gemaakt dan niet open gebroken kunnen worden?

 13. Voedselveiligheid en onze wetten in Europa moeten we niet verkwanselen ten behoeve van die grote ‘Multies’ die toch al veel te veel macht op deze aarde hebben. Te grote macht schept nu eenmaal onmacht en zoals we zien brengt dit oorlog. Nu daar zitten we in Europa niet op te wachten.

  1. Die macht komt maar bij een heel klein groepje mensen op deze aarde van daan, om daar van af te komen, zonder in herhaling te vallen ?.

 14. Volgens site, Deutsche wirtschaft news. com, is Merkel er klaar voor, eerst Fracking, en dan de TTIP over éénkomst tekenen, hoe worden wij verraden door onze pseudo vertegenwoordigers, volgens mij horen ze in de gevangenis thuis !

  1. Haha Jenne, zag ik niet…anders had ik het niet ook nog gepost.
   Het lijkt dat we in de eindtijden zijn belandt wat er allemaal zo wordt verslagen/gebeurd of/en ook niet…ik kijk en luister en trek mijn conclusies…

  2. Monika, waar we van uit moeten gaan is dat !, zij in de eind tijd, hun eind tijd zijn aan gekomen, kom op Monika wat willen die paar schavuiten uitrichten tegen de enorme massa weldenke mensen

  3. Ja Jenne, het wordt ook steeds meer obvious voor de massa dat het niet ‘normaal’ meer is wat er allemaal in korte staccato-achtige manier gebeurd. In die zin heeft het ook nog iets. Maar ik denk aan al die mensen die eronder hebben te lijden, die zich niet kunnen verweren oftewel geen kans maken en deze ‘schavuiten’ zijn uitgeleverd…

  4. Monika wat zijn jouw gevoelens ten opzichte van, dat wij hier veel energie verdoen met wel is waar belangrijke onderwerpen, er op het internet te lezen is dat wij hier içn >Europa niet zo erg ver van een oorlog, en misschien Atoom oorlog verwijderd zijn.
   Moet het echte belangrijke niet het zwaarste wegen, of is het ook hier ondanks het vele bewuste denken, weg kijken uit angst voor !
   Vr. Groet Jenne

 15. Dit is helemaal een ramp…
  In Berlijn heeft het kabinet het omstreden fracking-wet goed gekeurd. Hiermee opent Duitsland voor de VS-energieconcerns de deuren naar Europa. Met het TTIP moet het tot een fracking boom in Duitsland komen. De VS willen zo Rusland als belangrijkste energie-exporteur van Europa verdringen.
  Tusk, de Poolse EU raadpresident, is er helemaal voor.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/04/01/vorstufe-zum-ttip-bundesregierung-bringt-fracking-nach-deutschland/

  Ik ga een nieuwe wereld bouwen….

  1. us is israels schoothond

   In begin jaren 1960 is de VS overgenomen door dezelfde krachten die achter NAZI-Duitsland zaten. Dit zijn -kortgezegd- geen Aardse krachten.. Eisenhower en Kennedy zagen het aankomen. Vanaf die tijd, na de moord op Kennedy, was de revolutie compleet.
   Als je de Aarde zou willen veroveren, in alle stilte, dan doe je dat door het sterkste land in de wereld te kidnappen. En vandaar uit ZICHTBAAR de wereld te veroveren.
   Israël is vanuit het Zionisme de ware bestuurder van deze prachtige natie. AIPAC is maar een topje van de ijsberg. Het werkelijke Judaisme is onderdrukt, gemanipuleerd en tot handlanger gemaakt..

   Lees het verhaal van professor Gene Sharp, de geraffineerde wijze waarop het Midden Oosten wordt veroverd. De geraffineerde wijze, zoals in Oekraïne, waar over ‘democracy’ wordt gesproken in plaats van ‘dictatorship’… ‘Zand in de ogen’ zullen ze bedoelen..! Het heeft met democratie NIETS te maken. http://www.wanttoknow.nl/overige/dit-is-de-essentie-de-revolutie-professionals/

   Luister naar Wesley Clark, die VOOR de inval in Afghanistan al hoorde dat er 6 landen op de ‘oorlogslijst’ stonden..! HIJ HOORDE DIT 10 DAGEN NÁ 9/11..!!! Van wie anders dan de grote waanzinnige, de manipulator: Donald Rumsfeld..!!
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/syrische-invasie-al-10-jaar-geleden-gepland/

   Waarom gaat deze TTIP-overname van Europese waarden zo geheimzinnig, achter gesloten deuren, terwijl de Europese burgers op de hoogte gesteld zouden moeten worden..?? Dit is toch verkwanseling van rechten en zelfs grondrechten. Kijk naar Mexico en Canada, die al eenzelfde juk van een dergelijk verdrag op hun schouders dragen.. Het zijn de Amerikaanse industrieën, de creep conglomeraten die de dienst uitmaken en zowel Canada als Mexico LEEGROVEN..! Dát is precies de bedoeling met Europa. Of zoals Arjan Lubach het zegt: “Lekker chloorkippetje eten?”

   Er is in die zin GEEN ENKEL verschil met de ondermijning door chemisch voedsel, chemtrails, vaccinaties, elektro-magnetische straling.. Het lijkt een horrorscenario, maar eigenlijk is het een prachtige gebeurtenis.. Wat ze ook proberen, zelfs tegen ontwetende mensheid, ze slagen er niet in.. Zeker niet nu wij wakker worden…!!! Sta op. Simpel.

   Kijk naar het plaatje dat Martijn van Staveren schetst, als één van de velen.. Er is een nietsontziende, manipulerende, onbarmhartige, harteloze macht op deze Aarde aan de macht aan het komen. Het is aan ONS om dit te onderkennen, onszelf wakker te maken en te gaan STAAN. Ik sta hier!

 16. Lees en huiver, Duitsland heeft de kosten van het ontwikkelen van de Israelische Atoombom betaald.
  Daarvoor hebben de Joden Duitsland Atoombommen geleverd, nu leverd Duitsland Atoom U boten aan Israel, zodoende zijn die Atoombommen overal op de wereld inzetbaar.
  Het Nazi denken komt terug in Europa, gesteund door die alte kamaraden uit Duitsland, in de Oekraine worden openlijk mensen vermoord.
  Het al oude verhaal Zioniste/Nazi’s geeft facisme.
  Kemal Ataturk een Crypto Jood, gesteund door het Griekse Zionisme van uit Saloniki, moorde de Armeense Christenen uit in opdracht van ?
  Het doel ook nu weer is het uitroeien van de oosterse Christelijke denken en zijn populatie, ja juist ook het Vatikaan zit in de club, de nieuwe vreselijk aardige Paus, heeft wel lekker met de Argentijnse Junta geheuld.
  Straks is het Christen dom uit noord Africa en klein Azie verdwenen, dan komen de oost Europeanen aan de beurd, over gepiepeld gesproken, het is meer een klinkklare verkrachting.

  1. Hoi Jenne,
   Angst regeert. Volgens mij zou Hyper Alert nog uitzoeken of de atoombom scam is of niet.
   En laat die Duitser nou eens met rust. Onze ‘aangeleerde’ haat tegen de Duitser is ook mindcontrol. Je hebt kennis over filosofie en kunst dat vind ik top. Maar volgens mij zou je toch meer in (wereld)geschiedenis moeten verdiepen en juist in die geschiedenis die ons niet is voorgekauwd. De geschiedenis van Europa is zo zwart als roet. Als gevolg een kettingreactie van ‘ongekende’ holocausts overal in de wereld waar zelfs op dag van vandaag daar (nog) helaas geen einde aankomt.
   Weet je nog die kreet na Wo2: eens en nooit weer. Er is geen steek veranderd.
   We heffen het glas, doen dan een plas…en alles bleef zoals het was.

   Ik citeer Boermans (steencirkels): de geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars.
   Maw wie niet van zijn ‘ware’ geschiedenis wil leren zal hem blijven herhalen.
   Groet.
   Groet.

  2. Lezer, waarom zou ik de Duitsers met rust laten, ze zijn zo als gewoonlijk heel erg verkeerd bezig, de hersende elite klasse dan.
   Ik ken Duitsland heel goed, en mag zelfs zeggen intiem, maar dat houd niet in dat ik alles van hen als zoete koek aanneem.
   De Duitsers voeren weer de boven toon, en dat zou nooit meer mogen gebeuren,
   Duitsland had eigenlijk het eerste socialistische land in Europa moeten worden, ik spreek dan van in de tijd, maar om dat te voorkomen werd Hitler aan de macht geholpen.
   Nou ja in het kort ik weet er alles van, heb ze van kleinsaanvang mee gemaakt in mijn directe familie, de Duitsers zijn één van de meest misbruikte volkeren, met de Russen dan, maar ze schijnen het niet te leren,
   altijd in zo’n betoog de goede niet te na besproken, heb ik er veel van gekend, groet.

  3. Jenne laat ik het maar zo stellen.
   We kunnen niet alles weten maar wel veel.
   Daarom hebben we internet.
   Als voorbeeld.
   Iedereen (zelfs) die zich ‘wakker’ noemen vrezen een WO3.
   Maar wat schetst mijn verbazing WO2 is nooit gestopt.
   Het spel is alleen met een kwinkslag veranderd.
   Want in feite doet de hele wereld ‘voortdurend’ mee met welke oorlog of brandhaard waar ter wereld waar dan ook.
   Want welke land is tegenwoordig geen lid van de VN?

   Dus niemand kan nu niet meer met die smoes aankomen: ‘ik wist het niet’.

 17. Jenne, je vergeet één ding…

  De ´Duitsers´ in ´Duitsland´ zijn al sinds wo 1, na een kort ´opbloeien´ onder Hitler, een bezet land. Na wo 2 duidelijk zichtbaar. Alle politieke beslissingen zijn door de VS goedgekeurd.
  Niets gebeurt zonder de VS (eigenlijk ook Engeland en Frankrijk).
  Na de Ent-nazifizierung in Duitsland (men moest deze ‘barbaren’ gewoon goed opvoeden) door de VS, werd alles bepaalt. Onderwijs, culturele gebeurtenissen, bedrijfsstructuren, beleid, economie, winst, kapitalisme, defensie, de Duitsers toen, moesten aan de Engelsen en Amerikanen vragen, wat ze mochten doen. De geallieerden waren de baas over wat er van Duitsland nog over bleef, nadat de VS en Engeland alles op onmenselijke manier vernielden, pow’s lieten creperen en alles leeg roofden, o.a. hele bedrijven inclusieve belangrijke medewerkers waren hun buit.
  Dat er geld naar Israël gaat vanuit de melkkoe Duitsland, is al begonnen voor de wo 2, dat is geen geheim.
  Maar wat wel een geheim is voor ´Duitsers´ is dat wat er werkelijk in de oorlog speelde, en wat vooral niet speelde. Dat is in D verboden, zich daarover te informeren. Er is maar één waarheid, die uit de VS/Engeland dwz Israel doorgegeven waarheid. Het verdelen van gebieden van Polen aan Rusland en delen van Duitsland aan Polen, hebben zeker niet voor rust gezorgd.

  http://www.blikopdewereld.nl/geschiedenis/europa/verschuivende-grenzen/740-verschuivende-grenzen-in-de-twintigste-eeuw

  http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/10588/de-verdrijving-van-de-duitsers-uit-polen.html

  Laatst heb ik een interview met ene Jort Kelder gezien, ivm Peuro.
  Die man zegt gewoon dat D (uiteindelijk natuurlijk de VS, maar dat noemt hij niet) het 4e rijk wil, mbt de Oost-Europese landen, die ze bij Europa willen halen.
  Tegelijkertijd zegt die, dat Duitsland onder Kohl zich weer mocht verenigen maar dat er een eis was van Mitterand nl dat Duitsland zijn sterke DM moest laten vallen voor de Euro. Zie ook hier een artikel uit de Spiegel
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/historischer-deal-mitterrand-forderte-euro-als-gegenleistung-fuer-die-einheit-a-719608.html

  Zo gauw de Duitser de ware toedracht zouden snappen, dan was er eventueel een andere wereldpolitiek, maar zolang alles onder de invloed van de Angelsaksen mentaliteit via welk land dan ook staat, zullen we geen vrede hebben.
  http://www.youtube.com/watch?v=jSOX734LnD0

  Uitverkoop van Europa van ARTE http://www.youtube.com/watch?v=LmEU-Y6nh8Q

  Dus Jenne, niet altijd zijn het de Duitser die iets verkeerds doen. Rotzakken zijn er natuurlijk overal…ook in Frankrijk (mag je nog contant betalen en aan je spaarcenten? ;)) maar vooral blijf het goede zien in de mens, ook is het een Duitser. Groetjes.

  Lezer, bedankt voor ‘I still dream of orgonon, and I wake up crying…’ http://www.youtube.com/watch?v=ZGPCYC7vmGM

  1. Monika, Ik vergeet helemaal niets, ik weet dat veel mensen Duitsers en ook die gene die van Duitsland houden zo als ik, ik bijzonder mooie herinneringen aan mijn Duitse familie en vrienden en vriedinnetjes.
   Toch weet ik dat veel Duitsers aan het 1000 jarige rijk hebben gelooft. ik heb met ze gesproken, ik zelfs horen zeggen ach die panzer faust war ein herrliches waffen, ach mensen maar daar hebben wij het niet over, overal zitten smeerlappen, the cats under de pidgeons.
   Waarom gaan ze niet massaal de straat op, het is Duitsland wat de toon kan aangeven, in Europa, laten zij het op hun beloop, ja dan krijgen wij WWIII,
   met Atoom etc.
   Ik wist dat ik je wakker zou maken, maar er is niets persoonlijks in dit schrijven, maar ik maak mij zorgen, het gaat niet goed, vanmiddag samen met onze Armeense vrienden gegeten, ja prachtige mensen, maar met een balast van vreselijke herinneringen, en dat kan ons ook overkomen, zo’n in en in trieste geschiedenis, en dan dat vergoedelijken, nee niks hoop dat ze branden in het hellevuur, ja die Turken zulke aardige en vriendelijke mensen, nou nee viese hypokriete moordenaars, heb met onderdrukte mensjes gesproken, fluisterend en schichtig om zich heen kijkend ook mijn tolk was op zijn hoede, er wonen nog steeds residuen van 16 oude volkjes in Turkije,
   die zich vasthouden aan hun restje waarden van hun oude cultuur en taal, emigreren mogen ze niet, alleen goede autochtone Moslims.
   Nu ik stop maar, er zit zoveel verkeerd in onze werelden, en ik zie dat ook niet veranderen, of verbeteren, Groet.

 18. ‘Stop TTIP’ is het hoofdthema van de jaarlijkse ‘March Against Monsanto’ in Amsterdam:
  Zaterdag 23 mei om 14.00 uur. Dam, Amsterdam.

  https://www.facebook.com/events/455151151302824/

  Sprekers o.a.:
  Lot van Baaren (FNV)
  Tosca Flora (Groene Liefde en Permacultuurcentrum Haarlem)
  Guus Geurts (Auteur ‘Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening’ en namens XminY betrokken bij Platform Aarde Boer Consument)
  Jasper van Dijk (SP)
  Matthijs Pontier (Piratenpartij)
  Bram van Ojik (GroenLinks)

 19. Ik probeer dit op mijn fbpagina te plaatsen in de hoop dat velen zullen tekenen maar het lukt langs geen kanten…spijtig…nochtans staat er een link voor fb

 20. Het Europees Parlement heeft helaas vandaag niet voor de democratie gekozen. Zie onder welke partijen vóór ISDS stemden en het financiële gewin van bedrijven boven democratie en burgers stelde.

  Het was beter geweest als er helemaal geen resolutie was gekomen, dan de boterzachte resolutie waarmee het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd. Deze resolutie geeft de Europese Commissie groen licht voor riskante ingrepen op onze democratie en rechtsstaat. Het Europese Parlement zal de belangrijkste kritiekpunten op TTIP gewoon accepteren. Via Regulatory Cooperation zullen bedrijven direct invloed krijgen op nieuwe regelgeving. Ook ISDS, waarmee bedrijven via parallele rechtsprocessen onze nationale overheden kunnen aanklagen, blijft onderdeel van TTIP. Dit is een slecht teken voor Europa en doet afbreuk aan onze democratie. Europarlementariërs hebben vandaag feitelijk ingestemd met een afzwakking van hun eigen rechten om deel te nemen aan het politieke proces. Dit betekent ook een afzwakking van de rechten van Europese burgers en consumenten.

  Willen we TTIP van tafel? Dan zullen we nóg harder moeten vechten!

  1. They ride the whore of Babylon…

   Mensen nooit meer stemmen op geen enkele partij…het levert ons niets op, alleen de ‘slavendrijvers’ hebben dan een ’tool’. Want de uitslag wordt bepaald.

 21. Nou ze pieplen maar, het is in mijn geheugen gegrift, “” you can check-out every time, but you can never leave “”, maar ik heb lang geleden al de “”stearway to heaven”” genomen, die van liefde en respect, they can’t reach me there, dat hoop ik dan maar ?!.

 22. Ik wil alleen GEKOZEN democratisch bestuur door het volk voor elke verandering van wetgeving of waar wij in Nederland qua macht voor in moeten leveren.Dus JA,ik ben tegen TTIP

 23. Met ttip nog minder gezond verstand en echte democratie, maar nog meer ongelijkheid en minachting voor wat goed zo zijn voor planeet, mens en dier. Moet er absoluut niet komen. Hopelijk ook een referendum, maar dan graag wel op tijd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.