Advertentie

AVAAZ, een wolf in schaapskleren..


Ontdekken we de wolf in zijn schaapskleren, of zien we onszelf als schaapjes terug...?!
Gaan we de wolf in zijn schaapskleren zichtbaar maken, of zien we onszelf écht als schaapjes terug…?!

Het wereldwijde protest- en sympathieplatform AVAAZ.org hebben we hier een paar jaar geleden al op de korrel gehad. En ja, ook wij waren in eerste instantie vol lof over deze uiterst ‘geoliede machine’ die in korte tijd en wereldwijd, in staat bleek 10-tallen miljoenen mensen te mobiliseren en hen te bewegen om hun digitale handtekening te zetten als steun voor allerlei sociale campagnes. Zo zul je hier op de site nog oproepen tot steun vinden voor een actie rondom redding van dolfijnen (HIER), een actie voor behoud van kruiden (HIER) en wellicht nog andere acties van AVAAZ.org.

Maar een paar jaar geleden al kwamen er scheuren in het bolwerk van dit ‘sociale internetplatform’.. Het bleek dat de financiering van het platform en de organisatie, én de leider van deze organisatie, Ricken Patel, niet of nauwelijks te traceren waren. Wat toen opviel was de wijze waarop met name Ricken Patel zich afwezig hield voor kritische vragen op hetzelfde internet..

De oudste truc van de wereld, hij werkt kennelijk nog steeds: Doe je voor als iemand anders! Met het oog op gezondheid en 'veiligheid' in het vaandel, een proces uitrollen, dat uiteindelijk uitmondt, in het monddood maken van burger en pers..!
De oudste truc van de wereld werkt kennelijk nog steeds. Doe je voor als iemand anders! Een sociaal platform, dat geen ander oogmerk heeft dan een proces uitrollen, om tegenstand in kaart te brengen en geraffineerde manipulatie te plegen..!

Waarom niet gewoon transparant met je organisatie omgaan en simpele antwoorden geven, op simpele vragen..? Inmiddels blijkt dat er veel werk is gedaan door (burger-)journalisten overal ter wereld. De grote financier achter deze AVAAZ-organisatie blijkt niemand minder te zijn, dan miljardair George Soros, de man die met zijn zg. links-geörienteerde agenda, continue in de picture staat als mecenas, als goeddoener, financier van ‘goede doelen’..

Maar Soros is ook te vinden in de hoogste kringen van de Kabal, zoals David Icke de wereldelite noemt. Een wereldelite die het juist mogelijk maakt, dat de wereldbevolking nog steeds lijdt en wordt overheerst. Het is het geraffineerde dubbelspel van deze George Soros, dat diréct afstraalt op AVAAZ.org… Hier het hele verhaal over een recente ontwikkeling binnen deze ‘club’.. De oproep tot een ‘No Fly’-zone in Syrië, de opmaat voor een volledige oorlog..!! Welcome at AVAAZ.org…

x

x

Avaaz-Scamx

x

AVAAZ, een wolf in schaapskleren..

2015 © WantToKnow.nl/be (vertaling ©)

x

Er wordt gezegd dat de weg naar tirannie is geplaveid met goede bedoelingen.. Dit oude adagium blijkt tegenwoordig meer dan ooit waarheid te zijn. Ondanks al onze schijnbaar prachtige internet-gereedschappen en online activisten-platforms. Dit artikel gaat over een dergelijk platform, AVAAZ genaamd, dat niets meer of minder blijkt te zijn, dan een vangnet voor het afvangen van protesten en het in kaart brengen van de energetische beweging tegen bepaalde ontwikkelingen.. AVAAZ, opgericht door ene Ricken Patel, aangenaam.. Maar je mag toch verwachten dat een wereldwijd, sociaal-geëngageerd platform, transparant is..?

NGO Monitor (HIER), schrijft op 14 september 2011: “In het algemeen maakt het gebrek aan transparantie over de werking van Avaaz en het personeel het moeilijk om te oordelen of de impact echt of kunstmatig is. Bovendien is in de Israëlische context de omvang van de relatie tussen Avaaz en activisten en campagnes die nauw verbonden zijn met het Nieuwe Israël Fonds erg onduidelijk”. 


Rick Patel AVAAZ

x

Miljardair George Soros achter de financiering van AVAAZ.org. Waarom?
sorosAvaaz werd als organisatie in 2007 mede opgericht ‘Res Publica’, een mondiale burgerlijke advocatengroep en Moveon.org, een door miljardair George Soros, een Hongaarse jood, geboren in 1930, gefinancierde organisatie, die betrokken is bij ideologische en politieke campagnes in de Verenigde Staten. Res Publica was toen al (2003) door dezelfde Soros opgericht voor het katalyseren van een heropleving van de profetische en progressieve religieuze stem in Amerika door middel van haar ‘Faithful America’ campagne.

Deze campagne ontving in 2008 twee subsidies van elk US$ 400.000 van het ‘Open Society Institute’, en ja hoor, ook dit ‘Instituut’ was door Soros opgericht (1993) om zijn stichtingen in Centraal- en Oost-Europa te ondersteunen. En al die financiële injecties zorgden ook voor resultaat. De activisten van Avaaz kregen het met een intense campagne voor elkaar dat de neo-conservatieve voorzitter van de Wereldbank, Paul Wolfowitz, uiteindelijk ontslag nam op 30 juni 2007.

Avaaz heeft zich als doel gesteld om met het geld van investeerder George Soros en via een elektronische kruistocht te bepalen wie de goede en slechte jongens zijn in deze wereld. En Iran en Syrië horen beslist bij de ‘slechte jongens’, waarbij men alles op alles zet om daar te komen tot een machtswissel. Men steunt zelfs openlijk de terroristen en criminele bendes in Syrië in de hoop het conflict te laten aanslepen in het voordeel van de gewapende oppositie.

In 2009 bedroeg het budget van Avaaz meer dan 4 miljoen dollar, terwijl men beweert dat ‘Avaaz absoluut geen geld aanneemt van overheden of bedrijven, maar slechts een eerste steun van partnerorganisaties en liefdadigheidsorganisaties.’ En ja, natuurlijk vallen daaronder ook de genoemde ‘Open Society Foundations’ van George Soros. Met de prachtige doelstelling dat ze streven naar: ‘het opbouwen van levendige en tolerante democratieën, waarvan de regeringen verantwoording afleggen aan zijn burgers’.

Ban Ki-moon, Ricken Patel, Richard Branson, Fernando Henrique Cardoso
Ban Ki-moon samen op de foto met Ricken Patel, of is het andersom..? Richard Branson (rechts) moet het doen met een bijrol.. Evenals links Fernando Henrique Cardoso (oud-president van Brazilië)

Het doel van Avaaz lijkt nobel, maar op de petitiewebstek van de organisatie is er volgens onafhankelijke waarnemers een grote discrepantie tussen het aantal bezoekers en het aantal handtekeningen voor petities. Dit kan wijzen op nepcampagnes en valse cijfers.. Avaaz begon ooit een campagne tegen het Canadese ‘Sun TV’, dat net als de Amerikaanse tegenhanger Fox News te ‘rechts’ was volgens de organisatie. Avaaz neemt het nu kennelijk niet zo nauw met persvrijheid.

De Toronto Sun schrijft op 1 september 2010 over deze actie: “De Avaaz-campagne was afkomstig vanuit het New Yorkse hoofdkwartier van Res Publica, een collectief van linkse kerkelijke groepen. Naast deze Res Publica wordt Avaaz gesteund door MoveOn.org, een lobbygroep die miljoenen dollars heeft gekregen van valutaspeculant George Soros.”  George Soros, dreigde -ook in september 2010– met een proces tegen een andere uitgever, Sun Media, na een Soros-kritische column.

AVAAZ is een professionele pootje-haker..
Ondanks de lessen uit het verleden, blijken de volgers van de petitie-site ‘AVAAZ’ voor sociale-rechtvaardigheid snel te kunnen worden pootje-gehaakt, omdat ze volledig onbewust zijn van het feit dat dit ‘sociale mediaplatform’ gebruikt wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VS, en andere illustere lieden, om het basis PR-werk te doen voor het militaire apparaat in de VS..! Zo lijkt één van de laatste oproepen van AVAAZ, het verhaal rond de ‘humanitaire interventie’ in Syrië, door het uitroepen van een ‘No Fly-zone’ in Syrië, als twee druppels water op eenzelfde ‘redt levens’- bedrog-operatie, uit 2011, toen de NAVO Libië wilde gaan aanvallen..

AVAAZ-directeur Ricken Patel, behoort heel duidelijk tot de wereld-superklasse en heeft zijn hele werkzame leven reeds in dienst gewerkt van uitsluitend VS-Amerikaanse elite en hun projecten. Er blijft bij bestudering van zijn achtergrond niet veel over van zijn Sjors-van-de-rebellenclub-imago..!

De geschiedenis leert ons, dat wanneer eenmaal een dergelijke ‘No Fly-zone’ wordt geïmplementeerd door de VS en/of haar Europese partners, handelend onder de naam ‘NAVO’, een oorlog razendsnel escaleert.. Dit was keihard het geval in  in Yoegoslavia, in Irak and in Libië, en dit zal ongetwijfeld wéér het geval zijn nu in Syrië. De VS roept al enkele jaren om een verandering van regime in Syrië en is het land op dit moment aan het overvoeren met wapens, geld en goederen voor terroristische groeperingen die daar opereren (HIER).

Snel zal deze actie een herhaling worden van de vorige deceptie van AVAAZ, waarbij het feitelijk de oorlog in Libië promote. En zoals we weten leidde dit inmiddels tot jaren van anarchie en een broeinest voor terroristen.. Het enige dat we hierover kunnen zeggen, is dat wanneer jij inmiddels de AVAAZ-petitie hebt getekend voor de ESCALATIE van de oorlog in Syrië, door te tekenen voor deze ‘No Fly’-zone, je naïef en ongeïnformeerd hebt gehandeld.

Multi-miljardair George Soros ziet wel wat in AVAAZ, een manier om de publieke wereldopinie naar je hand te zetten. Écht iets voor een marionettenspeler-achter-de-schermen..!
Multi-miljardair George Soros ziet wel wat in AVAAZ, een manier om de publieke wereldopinie naar je hand te zetten. Écht iets voor een marionettenspeler-achter-de-schermen..!

Valse claims
AVAAZ schrikt niet terug voor sensationele claims op haar site. (HIER) Zoals: ‘De Syrische luchtmacht heeft onlangs chloorgasbommen op haar bevolking, waaronder veel kinderen, gegooid. De kleine kinderlichamen snakten naar lucht op ziekenhuis-stretchers, terwijl medici hun tranen trachten te bedwingen en moesten toekijken hoe deze kinderen verstikt hun dood tegemoet gingen.’

Er is natuurlijk geen enkel bewijs voor dit wilde verhaal, andere dan de verhalen die door de westerse voorstanders van een regime-wisseling en de inlichtingendiensten in de wereld worden gebracht. Er is echter veel bewijs van het omgekeerde verhaal; dat de zg. ‘rebellen’, door de VS-gesteunde groepen die in Syrië actief zijn, zelfgemaakte chloorbommen maken sinds 2013. (HIER).

En natuurlijk vind je niets van deze informatie op de ‘sociale rechtvaardigheidssite’ AVAAZ.. Het lijkt erop alsof het bureau van John McCain persoonlijk de tekst gemaakt heeft voor de bedrieglijke ‘onder-de-radar’-campagne (Stealth-campagne) van AVAAZ…

kony 2012 bannerEen van de meest succsvolle campagnes van AVAAZ was de stealth-campagne rondom de KONY 2012-internetcampagne, gevoerd door een organisatie die ‘Onzichtbare kinderen’ heet en gemaskeerde liefdadigheid zei te promoten onder Amerikaanse schoolkinderen en jonge activisten en werd gecoördineerd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit allemaal om begrip op te roepen voor een totaal onnodige interventie van het VS-leger in Afrika.. Dat allemaal om een even ‘onzichtbare’ als onbestaande krijgsheer met de naam Joseph Kony te pakken te nemen in de jungle van Afrika. Deze Kony was al niet meer gezien sinds 2006..!

Uiteindelijk klapte het hele KONY-verhaal in elkaar, vooral door de publieke geposteerde, mentale instorting van de leider van deze organisatie, Jason Russell. En wie anders dan president Obama zélf, in samenwerking met hetzelfde ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek het doel van deze stichting te verwezenlijken, door een kleine militaire krijgsmacht in te zetten in Oeganda, zodat daar een permanente militaire basis werd gelegd.. Opnieuw bleek AVAAZ niets meer of minder te zijn dan een werktuig van dit Ministerie van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Staten..

Dit was de oproep van AVAAZ voor de oorlog tegen de Libische burgers..
Dit was de oproep van AVAAZ voor de oorlog tegen de Libische burgers..

AVAAZ en de ‘No Fly’-zone…
Zelf beschrijft Avaaz zichzelf als een ‘wereldwijde internet-beweging, die door het publiek bekrachtigde politiek naar decision-makers overal op de wereld wil brengen’, en als organisatie die bekend is bij menserechten organisaties en in kringen van ontwikkelingswerk.. Al eerder heeft AVAAZ haar status en bereik ingezet om mensen op te trommelen om een ‘No Fly’-zone boven Libië te steunen. (HIER) Een oproep die uiteindelijk ook resulteerde in een dergelijke actie, en die -letterlijk- een verwoestend effect had op de ontwikkeling rond het afzetten van Mohammar Khadaffi. Inmiddels is het ook niet de eerste keer dat ze nu oproepen tot een dergelijke actie in Syrië. (HIER)

(Voor de goede uitleg: een ‘No Fly’-zone betekent dat in het volledige luchtruim boven een bepaald gebied (land) geen vliegverkeer mag plaatsvinden, behalve dat van de krijgs-)macht die deze ‘No Fly’-zone heeft uitgeroepen. Overtredingen worden dan direct ‘gestraft’ met het neerhalen van vliegtuigen. Dus met een dergelijk maatregel was de Libische luchtmacht tot ‘vijand’ verklaard en konden de ‘opstandelingen’ in dat land zich volledig focussen op de grond-veldslagen..! vert.)

Het is ook niet de eerste keer dat AVAAZ oproewpt tot een ‘No Fly’-zone in Syrië.. Het werk van AVAAZ in Syrië heeft ook al tot controverse geleid. (HIER) Jillian York beschuldigt AVAAZ onder andere van een wel heel ‘naïeve houding’, naast een aantal andere beschuldigingen, zoals het ontbreken van transparantie, verantwoordelijkheid nemen voor werk dat ze NIET hebben uitgevoerd, het in gevaar brengen van mensenlevens, etc. Opnieuw heeft AVAAZ nu haar oproep voor deze ‘No Fly’-zone laten horen, zoals gezegd, als response op de vermeende chloorgas-aanvallen die door het Syrische regime zouden zijn/worden uitgevoerd.

AVAAZ scam David Icke

Voorbeeld van deze oproep
Laten we eens het e.e.a. in dit kader op een rijtje zetten. Dit is de tekst die uit hun appél te halen is:

‘De VS, Turkije, de UK, Frankrijk en andere landen, overwegen nu serieus een veiligheidszone in Noord-Syrië. Adviseurs van Obama steunen dit idee, maar Obama is verontrust dat deze actie niet op globale steun kan rekenen. Dat is het punt waar wij instappen.. Laten we Obama vertellen dat we geen wereld willen, dit toekijkt wanneer een dictator chemische wapen gebruikt om gezinnen ’s nachts mee te bestoken; wij willen actie’  (BRON) (vetgedrukt door ons)

Waarom is er zo weinig tegenstand tegen deze oproep? Ieder kind kan toch zien, dat AVAAZ hier op de grote trom slaat, om in ieder geval in deze zaak, support te verkrijgen voor de buitenlandse politiek van de VS..? En waarom publiceert deze ‘sociale’ site geen gegevens over de door de VS geleide bombardementen  boven Syrië, die al geleid hebben tot meerdere honderden doden..? Zullen deze aanvallen er nóg meer mogen komen, als een geclaimde ‘No Fly’-zone wordt gesteund..? En vanzelfsprekend gaat het om de publieke steun voor het beleid van de VS om na een aantal eerdere machtspolitieke spelletjes in het Midden Oosten, nu Assad te pakken te nemen. (HIER).

Een ‘No Fly’-zone is de opmaat voor een volledige oorlog..!
Besef heel goed, dat het allemaal leuk kan klinken, zo’n ‘No Fly’-zone, maar dat het gepaard gaat, met vele duizenden doden..! Het is bijvoorbeeld generaal Carter Ham, het hoofd van ‘AFRICOM’, die de volgende -niet mis te verstane- woorden over eenzelfde ‘No-Fly’-zone boven Libië zei:

‘We hoeven er niet omheen te draaien. Een dergelijke beslissing zorgt ervoor dat er vele duizenden burgers en militairen op de grond worden gemaakt, om de Libische luchtmacht uit te schakelen. Het gaat niet alleen dus om mensen van het leger, maar ook om burgers die bijvoorbeeld radar-apparatuur bedienen. Vervolgens gaat het om het vernietigen van AL het vliegend materiaal van de Libiërs, in de lucht en/of op de grond. Het is een oorlogsdaad, die ook nog eens een groot gevaar inhoudt voor onze eigen legermacht.” (HIER)

En NATO-generaal Philip Breedlove zegt over deze ‘No Fly’-zones:  “Ik weet dat het stevige woorden zijn, maar wat ik altijd zeg tegen mensen die spreken over een ‘No-Fly’-zone is, dat het bijna altijd de basis is om een oorlog te starten, doordat je het land binnendringt en de VOLLEDIG luchtmacht-capaciteit gaat vernietigen. Gaat zo’n land dit willoos toelaten..?” (HIER)

gene sharp compositiion
Bij het nieuwe imperialisme van de VS, zoals dat door deze professor Gene Sharp wordt gepropageerd, en waarbij het woord ‘democracy’ natuurlijk als toverwoord mag dienen, is natuurlijk ook een essentieel stuk PR nodig. En precies daarin voorziet AVAAZ.org..!!

De oproep van AVAAZ is daarmee een regelrechte oproep voor oorlog.. Bedenk dit voortaan, voordat je als een schaap achter deze wolf-in-schaapskleren aan loopt. De uitspraken van beide generaals spreken voor zich en geven duidelijk aan, dat er een uiterst leep en geraffineerd spel gespeeld wordt met jouw stem. Het kan toch niet zo zijn, dat het je bedoeling is om juist het geweld te steunen, terwijl je denkt ertégen te stemmen..!? Het geweld dat al decennia lang door de VS wordt gepropageerd onder de valse vlag van Humanitaire Beweegredenen..!

Lees het rapport van de havikken achter de Republikeinse Partij in de VS, uit 1998, getiteld: ‘A Project for A New American Century’… En lees dit artikel nog eens, om te zien, hoe geraffineerd we worden besodemietert. En wanneer je de AVAAZ-zeepsopbelletjes van ‘sociale verbinding en protest’ doorprikt, zul je zien dat ze niets anders doen, dan de goegemeente mobiliseren, sympathie kweken, om er daarna misbruik van te maken. Het wordt ook daar tijd voor een krachtig alternatief..!

Tot slot, last but not least..
En vanzelfsprekend zijn zaken nooit helemaal zwart/wit, en net zo min zal dat in het geval van AVAAZ.org het geval zijn. Natuurlijk voelen mensen zich ‘gezien’, wanneer ze kunnen meedoen met petities en sociale platforms. Zoals we vaak zeggen in dat verband, gaat het over ‘én/én’ in plaats van het dualistische ‘óf/óf’.. Kijk naar dit interview hieronder, waarin 2 hoogleraren duidelijk laten horen, dat het bij AVAAZ.org gaat om een soort ‘junk-food’ van het internet, waarbij je snel even ’tegen’ of ‘voor’ stemt, en dan met een leeg gevoel blijft zitten..! En zoals altijd bepaal je ZELF wat je van dit hele verhaal vindt, dus laat het e.e.a gewoon even sudderen en wordt je bewust van dit proces..

x

* * *

x

BBC-interview met oprichter Ricken Patel

x

43 gedachten over “AVAAZ, een wolf in schaapskleren..

 1. Ik heb een aantal jaren terug 1 petie getekend. Maar daarna ben ik er mee gestopt, het voelde niet goed. En kreeg naar mijn idee te veel onduidelijke e-mails.Het voelde als een te grote lobby.Dank voor deze tekst
  Vrg line

  1. Het zoveelste voorbeeld dat onze maatschappij doordrongen is van idioten die voor een habbekrats de wereld in het verderf storten.

 2. Ik heb een paar jaar achter AVAAZ gestaan; was er blij mee; heb reclame voor ze gemaakt totdat ik een keer googelde op de oprichter. Toen ben ik geschrokken en heb me direct afgemeld. EN wie zegt waar onze stemmen voor gebruikt worden? Dat is wat me bang maakte.

 3. Blij met dit bericht, ook ik was naïef in deze. Maar bij de oproep om te tekenen voor een no-fly boven Syrië zone sloeg bij mij de twijfel toe, dus ook niet ondertekend.
  Al met al een zeer verontrustende tijd.
  Aan de voordeur staat, op aanwijzing van onze Amerikaanse vrienden, iedereen te schreeuwen over Poetin en ISIS, en zonder dat we het in de gaten hebben proberen de ratten via de achterdeur je huis leeg te roven. Zie TTIP met de verraderlijke ISDS clausule: https://www.foodwatch.org/nl/foodwatchnl-de-voedselwaakhond/
  Deze wel tekenen!!

 4. ‘T misschien goed om te weten wat er vlak bij, er zich onder onze neus afspeeld.
  In Frankrijk wordt de UMT geleid door Sarkosy, Khazaren uit Hongarije, de parti pseudo socialist geleid door Hollande zelfde achter groot moeder als Sarkosy, zijn premier minister Valls Spaans Joodse afkomst, meer als helft van de regerende partij zijn Franse/Khazaren.
  Deze mensen worden geleid door de CRIT het Frans Joodse bestuurs orgaan.
  De partij van Le Pen, wordt altijd weer als fasistisch, anti Semietis, racistisch weg gezet, terwijl dit de partij van de Fransen en hun Republiek is, de UMT en Parti Socialist gaan nu samen spannen om deze Nationalistische partij aan te vallen, ben benieuwd of het de Frans/Joodse Olichargen gelukt om net als in de Oekraïne het heft in handen te krijgen.
  De echte Fransen De Gaulle, Mitterand, Chirac, en de Filosofen J.P. Satre, Mauraux, en anderen hebben hier lang geleden al voor gewaarschuwd.
  Vive Le Republiek, Vive la Frans, en son peuple !

 5. Off Topic… Vliegramp Zuid Frankrijk !!!

  Ergggg Bijzonderrrre actie van Franse Straaljager !!!!!!

  De Franse luchtmacht liet ondertussen weten dinsdag luttele momenten voor het fatale ongeluk een Mirage-gevechtsvliegtuig eropuit te hebben gestuurd om het vliegtuig van Germanwings te helpen.

  De straaljager werd op pad gestuurd kort nadat duidelijk was geworden dat de Airbus in de problemen verkeerde. Toen de Mirage arriveerde, bleek het al te laat en was de Airbus in de Franse Alpen neergestort.

  HELPEN ??????

  1. Ja een straaljager kan ook helpen, er van uit gaande dat er iets gaande is met de piloten, kun je proberen de boel op te schrikken, of de vleugel tip te ligten, is al eerder gedaan, niet alles constant van uit een negatieve hoek bezien.

  2. 24 – 3 (x) 2 – 015 = 6 6 6
   Ja misschien ver vandaan gehaald, maar in deze wereld van illusie misschien niet helemaal te ver…
   Ja Jenne, zeker, ze wilden helpen, dat denkt een fatsoenlijk mens natuurlijk in eerste instantie…en het zou goed kunnen dat het zo was.

  3. Ja Arnold dat hoorde ik….maar wat is bewust? Een jonge man, die nog thuis woont, is levensmoe en helpt daarmee 149 mensen de dood in.
   Wat een ramp….mij blijft benieuwen onder welke invloed deze jonge piloot stond?

  4. Arnold, deze reactie kwam ik net tegen op de DWN. Het is ook wat meteen in mij opkwam nl dat het iets met em straling te maken heeft.
   Degene schrijft o.a. dat het niet zomaar mogelijk is om een het vliegtuig te laten crashen als piloot zijnde omdat er een digitaal besturingssysteem in de A 320 zit. Misschien is het wel te volgen in het duits. In aanhaling zijn de citaten uit het artikel van de site.

   26. März 2015 um 13:44
   H. Mayer sagt:

   „……Der Co-Pilot habe das Kommando gehabt und am Flight-Monitoring gespielt. Das Spielen am Flight-Monitoring könne nur absichtlich geschehen sein, sagte der Staatsanwalt. Der Copilot könne den Sinkflug nur vorsätzlich eingleitet haben.“

   Es wird wohl die Variante „CO-Pilot war verrückt und /oder suizidal „ werden.

   Hier wird an der Legende gestrickt erfahrener Pilot (6.000 Flugstunden) unterwegs ( nicht im Cockpit) unerfahrener Co-Pilot (verrückt und/oder suizidal 630 Flugstunden) allein zu Hause ( Cockpit).

   Eine A320 Maschine ist nicht so leicht zum Absturz zu bringen, außer das gesamte Rechnersystem wird lahm gelegt oder von außen gesteuert. Steuerungseingaben der Piloten werden vom Computersystem ständig auf Plausibilität überprüft und sofort korrigiert falls dies erforderlich ist. .

   Die Flugsteuerung erfolgt bei der A320 durch ein digitales Fly-by-Wire-System mit Sidesticks.
   Das System besteht aus insgesamt sieben sich gegenseitig überwachenden Computern. Dieser Rechnerverbund sorgt auch für die Überwachung der Strukturgrenzen und die sichere Einhaltung der Flugbereichsgrenzen des Flugzeugs.

   Querruder, Höhenruder, Seitenleitwerk, Störklappen, Vorflügel und Landeklappen werden direkt über das Fly-by-wire-System überwacht, die Flächen selbst werden hydraulisch bewegt.
   Dieses elektronische System ermöglicht die Steuerung des Flugzeuges ohne eine direkte mechanische Verbindung zwischen Betätigungselement und Steuerfläche, was Gewicht spart und damit Kosten senkt.

   Lediglich die Hydraulikventile von Seitenruder und Höhenflosse werden aus Redundanzgründen mit herkömmlichen Stahlseilen angelenkt, um eine Steuerung des Flugzeugs bei einem Totalausfall der Bordelektronik zu ermöglichen.

   1. Fly-by-Wire ist anfällig gegen elektromagnetische Störeinflüsse, daher müssen insbesondere die Datenübertragungskabel gegen starke elektromagnetische Störungen aufwändig abgeschirmt werden.
   2. Aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 23.07.2006 http://www.mmk.ei.tum.de/fileadmin/w00bqn/www/Verschiedenes/sz_entfuehrung.pdf ist zu entnehmen, dass die technische Universität München, Siemens und Airbus mit Fördermittel der EU an einem System arbeiten,mit dem sich Flugzeuge im Notfall vom Boden aus kontrollieren lassen. Das System dürfte nach ca. 10 Jahren zur Reife entwickelt worden sein und funktionieren.

   Das Ziel von Linienmaschinen wie die A320 vom Boden aus zu kontrollieren ist, die Piloten in Notsituationen zu ersetzen oder bewusst aus dem Spiel zu nehmen, wie es in diesem Artikel formuliert wird.
   Es dürfte klar sein, dass in solch einem „Notfall“ die redundanten Systeme auch nicht mehr funktionieren.
   Selbstverständlich lässt sich mit dieser Fernsteuerung nicht nur ein Notfall verhindern, sonder auch ein Notfall herbeiführen .
   Verständlich,dass Piloten sich „unfit to fly“ erklären ( siehe Artikel in DWN „Piloten verweigern Dienst: Germanwings sagt zahlreiche Flüge ab „ vom 24.03.2015)

  5. Wat mij tijdens de toespraak van Lufthansa opviel(persconferentie)was dat de ondertiteling er eerder was dan de uitspraken kan dit tijdens een live conferentie?
   Dit was de uitzending van de NOS om 14.30 uur.

  6. De omroepen hebben ws al de tekst gekregen van wat er gezegd en gevraagd wordt…no risk.

  7. Monika.
   Mijn duits is niet zo heel goed maar als ik het goed begrepen heb wordt in 9.6 gezegd dat in een noodgeval vanaf de grond ingegrepen kan worden,maar niet alleen in een noodgeval wat zou kunnen betekenen dat de copiloot misschien buiten spel is gezet.
   Wat ook raar is een expert heeft gezegd dat het vreemd is dat men nu al zegt dat de copiloot op een knop heeft gedrukt wat het toestel tot dalen liet overgaan terwijl op de zwarte doos die gevonden is alleen gesprekken gehoord kunnen worden en daar kan men niet zien of er ook op een knop is gedrukt.

  8. Op de belgische teletekst staat dat de tweede zwarte doos ook is teruggevonden.
   Op deze zwarte doos zouden de vluchtgegevens moeten staan en nu komt het de tweede zwarte doos was leeg hoe kan dat?

  9. Ach die Super Constaliations, veel mee gevlogen in de tijd, rustig en echt vliegen, in de cockpit Commodre; tweede piloot, boord werktuig kundige, en de navigateur, geen stress, fijn personeel, je was een gast aan boord.
   Later ook nog wel gevlogen, maar je bent een stuk vee, het vliegen is tot een stress volle inspaning geworden.
   En dan zo iets, zijn geen woorden voor !

  10. Eigenlijk weten we nog niet voor 100% wat er nu precies is gebeurd.
   Stel dat de copiloot volledig onschuldig is bedenk dan eens wat heel dat MSM circus met de nabestaanden doet inclusief de copiloot zijn familie.
   De ware toedracht kan volgens mij pas na grondig en onafhankelijk onderzoek bepaald worden.

 6. Ik heb het jaarverslag opgevraagd en ingezien. De salarissen van de medewerkers zijn hoog. Ze vragen om meer geld voor de organisatie. Ik heb daarover een email aan de organisatie gestuurd maar nooit enige reactie gehad. Nu ik bovenstaande lees, stop ik ook maar met ondertekenen.

 7. Toen deze site jaren geleden een petitie had over het bannen van gmo aardapellen was ik erg enthousiast, ook nadat acta (tijdelijk) naar de prullenbak was verwezen was ik blij getekend te hebben. Anderhalf jaar geleden werd er een sort van referendum gehouden onder regelmatige avaaz bezoekers met de vraag waar ze hun pijlen op moisten richten in de komende jaren. Toen ik de vragen lijst zag werd ik al argwaanend want de vragen waren behoorlijk sugestief en stuurde duidelijk aan op dat ‘global warming’ het grootste problem ter wereld was. dit kwam (surprise surprise)dan ook uit de bus. toen was ik er wel klaar mee en kwam idd tot e conclusive dat ze ons een worst hebben voorgehouden en lekker hebben gemaakt met wat kleine succesjes om ons daarna alsnog via manipulatie voor hun karretje te spannen.

  1. Inderdaad zal GlobalWarming de allergrootste Hoax uit de geschiedenis blijken. Daar heb ik ook afgehaakt.

 8. tja ik lees dit allemaal en denk wij maken zelf de keuze wie we willen steunen en dan kan het ook gebeuren dat je teleurgesteld bent het is mensen werk niemand zegt dat moet geven het is goed dat men oplet maar soms krijg ik het gevoel dat men wel eens overdrijft zo van daar zitten joden weer achter.maar er is nooit een positief iets over israel te melden hier.Ik las vandaag nog in (Verlangen naar vrede, angsrt voor vergelding)in israel today Nederlandse versie daar staan vele artikelen in die de moeite waard is om te lezen .

  1. “verkeert geschreven” in vele vormen 😉
   Maar maak je niet druk, je wordt toch niet serieus genomen.

  1. Seremel.
   In de laatste oorlog tegen de Palestijnen waren er minder dan 100 dode militairen tegen meer dan 1200 dode Palestijnse burgers wat aangeeft dat Israel met moderne militaire middelen tegen burgers met stenen of wat ze ook maar kunnen vinden vecht als je dat rechtvaardig vind dan is dat toch positief?
   Een volk dat land toegewezen heeft gekregen omdat ze nergens welkom waren zou juist blij moeten zijn dat ze ergens kunnen leven in vrede en niet grondgebied van anderen gaan opeisen wat nu het geval is door Palestijnen uit te moorden en hun land in te nemen.
   Als je vind dat er nooit iets positiefs over Israel geschreven wordt geef dan zelf eens positieve voorbeelden misschien dat wij iets over het hoofd zien.

  2. ik zal je het antwoord geven.
   Ten eerste waren het geen stenen maar raketten
   Ten tweede ik heb daar een paar jaar gewerkt.en ik zal hier verder niet op in gaan. maar een ding weet ik wel dat Nederland en ook jij Arnold nog geen aanslagen hebben mee gemaakt.nu Arnold ik wel, en ik was blij dat mijn vrouw de eerste en niet de tweede bus naar huis genomen had want…. dan was ze met alle andere passagiers de lucht in geblazen.En dit gebeurde regelmatig, niet allen in bussen maar ook in hotels,winkelstraten,restaurants.
   Het Israelische leger bestaat uit verschillende etnische groeperingen. zoals de Bedoeienen,Tsjerkessen,Druzen, Arabische christenen en Moslims ze hebben dezelfde rechten en zijn verbonden door de gezamenlijke dienstplicht.Het leger heeft enkele richtlijnen opgesteld zo kan kan de gelofte worden afgelegd met de hand op de Tora,op het Nieuwe Testament.of op de Koran.Deze minderheden zoals de Arabische moslims.bedoeienen en druzen krijgen vrij voor het islamitische offerfeest Eid alAdha.wat je ook moet weten is dat 133.000 druzen in Israel voornamelijk in het noorden wonen zij leveren verhoudingsgewijs de meeste soldaten op (88 procent van de israelische druzen dienen bij de IDF) en aangevuld door moslims christenen en tsjerkessen.

   En nu wat je schreef of er iets positief over israel is te vertellen ja in Juli/Augustus 2014/nr 85 http://www.Israeltoday.nl.
   kun je lezen over de vier syriers in een kamer, israel helpt Afrika Israelische artsen team hielpen een Syriersche vader die met zijn zwaar gewonde zoon op een ezel de israelische grens over stak want waar hij vandaan kwam konden ze hen niet helpen door de oorlog in zijn land ieder palestijn wordt geholpen.de afgelopen 10jaren heeft Israel zo’n 100.000 Palestijnse kinderen geholpen. lees dan ook israel today.nl November nr 88 2014 En als laatste iets om over na te denken Een Ambtenaar van Fatach;zei but I swear that if we had a nuke, we’d have used it this very morning dus met andere woorden ik zweer ,dat als wij een atoombom hadden.Hadden wij het vanochtend afgeschoten denk hier over na Hij geeft geen moer om zijn eigen volk.

  3. @ seremel
   De mensen die hier in wo2 tegen de duitse bezetter terreurdaden pleegden werden verzetshelden genoemd ( zonder een waardeoordeel daar aan te willen hangen) De palestijnen die de israelische bezetter bevechten worden terroristen genoemd.Volgens mij is het maar vanuit welke kant je gaat lopen oordelen ………..Ik voor mij kan beide gevallen wel begrijpen.
   Laat israel eens de door de vn gestelde voorwaarden nakomen zoals geen kolonisten in bezet gebied te stationeren, zou zo maar eens heel veel kunnen schelen in de hoeveelheid vuurwerk die richting israel( een atoomwapen bezitter die geen inspecties toestaat en geen ontwapeningsverdragen tekent) wordt gegooid.
   Je kunt stellen waar 2 vechten hebben 2 schuld , maar volgens mij is er werkelijk nog nooit een constructieve poging gedaan( door de overheden) om een oplossing in harmonie te vinden , en dat terwijl alle mensen afzonderlijk daar , de dreiging van geweld volledig zat zijn .Dat alleen geeft al te denken , denk ik zo.

  4. Ja tegenwoordig is iemand al gouw een held cq heldin, overgewaaid van USA/UK, daar is iedere oud soldaat een veteraan en een hero.
   Mensen die die zich verzetten tegen een overheerser, ja dat zijn verzetmensen, sommige gaan heel dom te werk en anderen pakken het een stuk intelligenter aan.
   Israel kan alleen op kleine schaal bestaan, of het moet zich zelf in de simultaneïteit begeven met de omringende volkeren/religies.

 9. Nou, ik ben me wel even kapot geschrokken van dit artikel … Avaaz en een schurkerig billionairtje? Ongelovelijk!!

  Ik ben al een aantal jaren lid van Avaaz en heb tientallen acties gesteund. De enige acties waar ik niet aan meegedaan heb zijn de acties waar ze je om geld vroegen … dat vond ik altijd een beetje verdacht, vooral omdat er nooit een goede verklaring gegeven werd hoe het geld besteed werd en waar het naartoe ging. Is het misschien in de toch al overvolle zakken van boef Soros beland?

  Het is me ook opgevallen dat als iemand een vraag heeft over hoe ze nou eigenlijk echt te werk gaan dat die vraag nooit beantwoord wordt.

  Ik denk dat ik maar even een onderzoekje moet gaan instellen … Als Avaaz echt een wolf in een lammetjes-outfit is, dan moet er toch echt iets aan gedaan worden. Ja toch?

  1. CDie Soros is dus de Linkse tegenhanger van Bill Gates. mooi, zo’n evenwicht,toch?

   en mensen, je mag nog steedszelf bepalen of je stemt. het kost wel wat extra onderzoek om zoiets goed te kunnen bepalen, maar daar is internet ptima voor. Ik heb al een aantal petities van Avaaz overgeslagen waarmee ik het niet eens was.

  1. gewoon blijven steunen als het om milieu- en ecologische gerelateerde issues gaat, want dat heeft gewoon niks met (machts)politiek te maken, maar zijn maatschappelijke thema’s en het is dus gewoon larie dat Avaaz daar zogezegd geheime agenda’s voor zou hebben. Dit artikel dient dus met de nodige korrel zout genomen te worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.