Advertentie

Verslag rechtszaak ‘securisatie’ van 13 juli jl.


x

x

Over securisatie;
X

impressie van de rechtszaak 13 juli, rechtbank Arnhem

2017 © Luca vdf Van Dinter/deze versie wanttoknow.nl/be

x

Voorbijgangers bij de rechtbank in Arnhem zullen verbaasd opgekeken hebben, toen zij iemand ontwaarden die op het monument voor de rechtbank geklommen was en vanaf die positie een halve cirkel van omstanders toesprak en een eerste nabeschouwing gaf over wat zich zojuist in de rechtszaal afgespeeld had en waarvan een zestigtal mensen op de publieke tribune getuige geweest waren.

Voor degene die het voorgaande artikel gemist hebben; kijk HIER. In het kort komt het erop neer, dat deze rechtszaak ging over ‘Eurofintus Financieringen BV’, die een overeenkomst voor een Doorlopend Krediet doorverkocht (gesecuriseerd) heeft. En desondanks naar de cliënt de schijn wekt nog steeds de juridisch eigenaar van deze overeenkomst te zijn en zodoende gerechtigd om maandelijkse betalingen af te dwingen. Nu die cliënt daar niet meer in trapt, heeft Eurofintus, dochteronderneming van Interbank BV, een rechtszaak aangespannen, die op 13 april voor de rechtbank in Arnhem diende.

Het verweer is duidelijk: Eurofintus heeft die leenovereenkomst doorverkocht zonder de cliënt daarvan te berichten of mee te laten delen  in de winst daarvan. Nu het niet meer haar contract is, is zij ook niet bevoegd om bij de rechtbank een procedure te starten (dat kan alleen de nieuwe eigenaar van het contract; een beleggingsmaatschappij op de Bermuda-eilanden).

Een andere rechter en ’n verstrooide griffier…
Opvallend was dat er onverwachts een andere rechter op de zaak gezet was..!
En… dat de griffier vergeten was het door ons tijdig ingediende verweerschrift naar de deurwaarder van Eurofintus te sturen. Hierdoor had deze zich niet kunnen inlezen op ons lijvige verweerschrift van 21 pagina’s met meer dan 50 producties (bijlagen en bewijsstukken). Ook de rechter had zich op het laatste moment niet helemaal in de zaak in kunnen lezen.

Noodgedwongen moest er 4 weken uitstel verleend worden, waarin de deurwaarder zich in kon lezen en  inhoudelijk kon reageren. Daarna komt de zaak terug bij de rechter, die een nieuwe datum gaat prikken voor de hoorzitting. Links en rechts viel te beluisteren onder de toeschouwers, dat wanneer èn een nieuwe rechter op het laatste moment op een zaak gezet wordt, èn een griffier vergeet stukken naar de tegenpartij te sturen, dit teveel toeval is voor een zo cruciale zaak.

Nog niet eerder liep een bank het risico door een rechtbank beschouwd te worden als zijnde niet meer de juridisch eigenaar van de leenovereenkomst = niet bevoegd tot het voeren van een incassoprocedure. De 4 weken extra voor Eurofintus zouden theoretisch een kans bieden om alsnog buiten de rechtbank tot een schikking te komen, nu bekend geworden is hoe gefundeerd ons verweer is. Tegelijkertijd zal echter dan ook duidelijk worden hoeveel het Eurofintus waard is om het niet tot een vonnis te laten komen. Dus zelfs als er geschikt zou gaan worden, staat de volgende dag al een ander met een geldlening klaar om een rechtszaak uit te lokken. Dus dat zou slechts uitstel van het onvermijdelijke zijn.

De voor- en de nabeschouwing in het café tegenover de rechtbank waren op zich al een plezier gebeurtenis in de vorm van een mix van oude bekenden en nieuwe mensen. Onder een fijn zonnetje was het goed vertoeven op het terras achter een lekkere kop koffie met appeltaart 🙂 Over de juridische verschillen tussen het doorverkopen van een Doorlopend Krediet/Persoonlijke Lening enerzijds en een hypotheek anderzijds zal ik in een komende Vrijbrief nader in gaan.

(mensen die deze Vrijbrief zouden willen, kunnen zich daarvoor per mail aanmelden bij info@dereunie.info; voor het geval je dat erbij zou willen vermelden.)

Dat is behoorlijk juridische materie, maar cruciale informatie,  omdat de te volgen strategie bij een hypotheek een verschil van dag en nacht is, vergeleken met die van een ander geldlening. Er is dus zelfs bij een positief vonnis na de tweede hoorzitting nog alle aanleiding voor uiterste voorzichtigheid. Ẽèn zwaluw maakt nog geen zomer en het huidige bancaire systeem stort echt niet in na 1 positief vonnis.

51 gedachten over “Verslag rechtszaak ‘securisatie’ van 13 juli jl.

  1. Voordat zulke onzin serieus wordt genomen, toch maar even een reactie. Die Luuk van Dinter (dat is zijn echte naam) is al in de tijd van Anarchiel ontmaskerd als een charletan, die vent zat toen in een pand van de VN en verkocht toen al zijn onzin van de Vrije mens, met zijn ik ben njet mijn naam in HOOFDLETTERS en heeft heel wat mensen in de ellende gebracht:
   – Huis uitzettingen,
   – Auto in beslagnames.
   Ik heb even op die website gekeken en ja hoor, het stappenplan bij hypotheekschuld houdt in dat je blindelings afschrift paspoort moet opsturen, met een machtiging en je hypotheek bescheiden, dan gaat agent provacateur van Dinter de strijdt met de hypotheekverstrekker aan.

   Wat het stappenplan is ? Wel ze gaan vragen aan de bank stellen en ze beloven dat ze altijd in het belang van u zullen werken (…) Nog nooit meegemaakt bij juridische procedures dat cliënt blindelings al zijn zeer privacy gevoelige stukken op dient te sturen en dat voor élke cliënt een zelfde stappenplan geldt! zonder dat er een inleidend gesprek en juridisch onderzoek heeft plaats gehad. Want elke zaak is uniek.

   Zie hier een compilatie van huisuitzettingen bij mensen die van de wal in sloot werden geholpen door die van van Dinter: https://m.youtube.com/results?q=luva%20van%20dinther%20huis%20uitzetting&sm=3
   Enne de term, “zullen hun best” doen kent geen enkele juridische grond om van Dinther aansprakelijk te stellen. Het is de fietsenmaker die zegt zijn best te zullen doen bij uw openhart operatie! De fietsenmaker zal zeker zijn best doen, echter is niet bekwaam noch bevoegd.

 1. De gangbare procedure, vergeten, of weggeraakt of verlegt, uitstel op uitstel, maar ook daar komt een eind aan, ik denk dat de eisende partij, over hele sterke argumenten beschikt, we gaan het zien, Jenne

  1. Volgens mij niet Jenne, of we moeten ons vergissen wie de ‘eisende partij’ is.. Die financiële instelling is de eisende partij en heeft -tenzij wellicht uitdrukkelijk overeengekomen in de lenings-voorwaarden- geen recht de lening door te verkopen aan een ander. De lening is opgesteld tussen 2 partijen en dan kan één partij ook niet ‘zomaar’ het onderpand, in dit geval het huis verkopen..!!

   Daarnaast weten weinig mensen dat je als huiskoper HYPOTHEEK GEEFT aan de geldverstrekker op het onderpand. De bank is dus hypotheeknemer! Dwz. dat de ontvanger GEEN EIGENAAR IS VAN HET ONDERPAND, en er dus duvels goed mee om moet gaan, voordat hij dat onderpand kan te gelden maken. Laat staan doorverkopen aan een ander.. Toch is dit massaal gebeurt in de VS en maakten leperikken als de Goldman Sachs-bright-young-men er pakketten van, van soms wel 100.000 hypotheken, die als zoete broodjes werden verkocht. Met een triple-A bank die de goedkeuring en kredietwaardigheid van deze leningen garandeerde.. Maar kijk eens hoe hiermee de hand werd gelicht; regelrechte oplichting..
   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/de-grootste-financiele-fraude-in-de-geschiedenis/
   en deze http://www.wanttoknow.nl/overige/de-grootste-zwendel-uit-de-geschiedenis-van-de-vs/

   En als dat wél in de algemene voorwaarden staat, dat de geldverstrekker de lening mag ‘doorverkopen’, is het een éénzijdig contract, waar de rechter over kan oordelen, dat de lenende partij de regels heel éénzijdig heeft opgesteld, o.b.v. van uitgangspunten die niet voor zichzelf gelden, maar wel voor de andere partij..???

  2. @Guido, je schrijft:
   “Volgens mij niet Jenne, of we moeten ons vergissen wie de ‘eisende partij’ is.. Die financiële instelling is de eisende partij en heeft -tenzij wellicht uitdrukkelijk overeengekomen in de lenings-voorwaarden- geen recht de lening door te verkopen aan een ander. De lening is opgesteld tussen 2 partijen en dan kan één partij ook niet ‘zomaar’ het onderpand, in dit geval het huis verkopen..!!”

   Waar baseer je je op dat een hypotheek verstrekker de leningsovereenkomst niet kan doorverkopen? Naar wel wetsartikel verwijs je ? Waar deze rechtszaak over gaat is dat terecht gesteld wordt dat indien de leningsovereenkomst aan een derde verkocht is, slechts de nieuwe eigenaar afbetaling kan eisen. Dát lijkt mij idd een juiste stelling. Wat er in Amerika gebeurde heeft niet van doen met verbod op doorverkoop van leningscontracten, maar met het feit dat de banken kennis hadden dat de hypotheek afnemers nimmer de hypotheeklasten konden dragen.Ze hadden namelijk een constructie bedacht dat de niet-betaalde rente bovenop het hypotheek bedrag werd geteld.

   Betreft: “En als dat wél in de algemene voorwaarden staat, dat de geldverstrekker de lening mag ‘doorverkopen’, is het een éénzijdig contract, waar de rechter over kan oordelen, dat de lenende partij de regels heel éénzijdig heeft opgesteld, o.b.v. van uitgangspunten die niet voor zichzelf gelden, maar wel voor de andere partij..???”
   Éénzijdig contract? De algemene voorwaarden maken deel uit van het contract, waar beide partijen voor betekend hebben en maakt dus gewoon onderdeel uit van de overeenkomst.

  3. En daar was het bekende minkukelen weer. Heb je het niet door, hoe die karakteristiek je telkens verraad..? Het Alfavrouwtje-dat-een-man-is..

   Daarnaast is de stelling JOUW mening en geen feit zoals je het presenteert. Want er worden regelmatig door de rechter, clausules in contracten en zelfs TOTALE contracten NIETIG VERKLAARD. Rechters hebben die macht. Bijvoorbeeld -waar we hier over spreken- op grond van billijkheid, redelijkheid.. En daarmee zijn de algemene voorwaarden uit een overeenkomst dus niet zaligmakend, noch bindend en dienen door de wet getoetst. Ook bij een geldlening.
   Nooit van gehoord..?? Even googlen dus? Dom dus om zo van leer te trekken..? Vind je niet? Tone-of-voice..?
   Dus JIJ bent degene die weer vindt dattie de wijsheid in pacht heeft. En aldus zijn toon meent te mogen verheffen. Toch Helen, of Arie, Ronald, Coby of welke trollenmasker je dit keer weer op hebt..?

  4. Guido.J.

   Ja denk foutje dus, het zijn de geldverstrekkers die hier dus de eisende partij zijn.
   Heb veel contacte met mensen, vrienden van het grote LLoyds verzekerings concern in Londen, met hun bel !
   Zijn oppermachtige mensen, behoor je tot de Names kan je niets meer gebeuren, financieel dan.
   Ook daar wordt het risico verdeeld en ondergebracht en verkocht, of de rechters hier tegen beslissen geloof ik niet.
   Andere wereld, vrij metselaars, houden de boel financieel in stand.
   Wil je vrij en blij zijn moet je niet lenen, en buiten je financiele krachten gaan, met toch dat kleine ideétje om winst te maken, wat natuurlijk een vies woord is, groet Jenne

  5. -off topic/beledigend deelreactie verwijderd-
   Je schrijft: “Die financiële instelling is de eisende partij en heeft -tenzij wellicht uitdrukkelijk overeengekomen in de lenings-voorwaarden- geen recht de lening door te verkopen aan een ander.”
   Over minkukelen gesproken, als jouw stelling(!) waar zou zijn dan zou geen enkele hypotheekbank overgenomen kunnen worden door een andere bank, want Guido stelt dat leningen doorverkopen “-tenzij wellicht uitdrukkelijk overeengekomen in de lenings-voorwaarden-” niet mag. Maar die uitdrukkelijkheid spreek je dan zelf weer tegen #2.3: “Daarnaast is de stelling JOUW mening en geen feit zoals je het presenteert. Want er worden regelmatig door de rechter, clausules in contracten en zelfs TOTALE contracten NIETIG VERKLAARD.”
   Het feit is dat de algemene voorwaarden in dit geval NIET nietig zijn verklaard door de rechter en dat dat zelfs door geen enkele partij verzocht is!
   1.Blijft mijn vraag aan jou onbeantwoord: Naar welk wetsartikel verwijs je als je stelt dat hypothecaire leningen NIET door verkocht zouden mogen worden?
   2.Verder lijk je heel de pointe van deze rechtszaak te missen: “Nu het niet meer haar contract is, is zij ook niet bevoegd om bij de rechtbank een procedure te starten (dat kan alleen de nieuwe eigenaar van het contract”
   En dat is een juiste stelling, die echt niet wereldschokkend is hoor. Wat wel knap is, is dat de verdedigende partij de verkoop van de hypothecaire lening aan een derde boven water heeft gekregen.

  6. Winst is geen vies woord maar mag wel anders verdeeld gaan worden en winst d m v misleiding moet terug gebracht worden naar de misleidde persoon. De klant moet minder de dupe worden van t werk der bankiers. Als klanten zich gaan beroven van t leven op de stoep van een bank mogen ze zichzelf eens kritisch de vraag stellen zijn wij wel goed bezig?

  7. Of ze zichzelf onschendbaar wanen of niet hun handelen heeft consequenties. Ook voor een rechter geld dit.

 2. Wow wat goed! Eindelijk komen er mensen die banken gaan doorzien.! Het enige wat banken doen is hoe kan ik zo veel mogelijk stelen zonder dat de ander dat doorheeft. De rente is een steel systeem an sich en of dit bij wet geregeld is of niet HET blijft DIEFSTAL! zolang mensen dit niet voelen en door hebben kunnen banken doorgaan hiermee. Er mogen no best nieuwe wetten komen die bv Rente verbied maar ook het verbod op door verkopen van hypotheken! Wij maken de wetten en regels met an allen.

  1. An sich heb ik niet zo’n probleem met het doorverkopen van hypotheken of andere geldleningen; dat is gewoon handel. Net zoals aandelen.
   Een klein probleem heb ik met de wetgeving dat dit mag zonder jou daarvan in kennis te stellen of mee te laten delen in de winst.
   Een groot probleem heb ik met banken, die vervolgens jou voorliegen dat zij nog steeds juridisch eigenaar zijn van die lening.
   Dit alles zou wellicht niet mogelijk geweest zijn, als wij inderdaad met z’n allen de wetten gemaakt zouden hebben…..

  2. De vraag is Wat is Geld? Als geld geest is wat zo is omdat t ongrijpbaar is toch? Dan gaat deze rechtzaak in wezen over de geest van mevrouw. Toch? Mevrouw heeft geld geleend dat geest is en moet deze geest weer terug geven. Of mevrouw heeft haar geest vrijwillig in gevangenschap doen laten geraken om te kunnen doen in haar leven wat ze leuk vind. Om weer vrij te worden geestelijk moet ze heel hard werken met werk dat ze leuk vind. De gevangen nemers bepalen hoe hard mevrouw moet werken om weer vrij te zijn! En dat doen zij d m v rentes en door de lening door te schuiven naar een andere financiële instelling. Want dat schulden door verkocht worden is niet wat er echt gebeurd. De lening is t onderpand voor weer een andere lening, maar dan van bank A die een lening krijgt van bank b tegen een lagere rente als mevrouw de lening van bank A kreeg. Zo bepaald bank A nog steeds wat mevrouw moet doen om zich vrij te kopen. Bank A Krijgt echter hulp van bank b. De hoogte van de rente bepaald hoe lang t duurt voor ze vrij is.

  3. waarom is het recht op geld creatie uit het niets vooral gekoppeld aan het ‘kopen’ van woonhuizen met fictieve fiat getalletjes tevoorschijn getoverd ergens in een centrale computer cloud database ingeklopt door een dikdoenerige insurance verzekerings verkoper? zijn er niet talloze andere producten en vooral projecten denkbaar die minstens zo waardevol zouden moeten zijn als een dikdakkers pannen dakkie met een paar fantasieloze ondersteunende stenentijdperk bakstenen muren uit het jaar nul, en waarom bestaan al die huizen uit voorgaande generaties niet meer na een jaar of 50 qua bezit eigendom? moet je weer opnieuw beginnen, het bakstenen leven uit het jaar nul, een leven lang jezelf opsluiten achter een twijfelachtig contract voor hetzelfde waar je grootvader zich al honderd jaar geleden voor uit de naad gewerkt had en toen ie het eindelijk had was tie 80. rond een jaar of 15 begon ik het vermoeden te krijgen dat dat huis kennelijk het hoogste doel was in het leven, kon ik niet geloven, wie was er nou geïnteresseerd in al die huizen die er al lang stonden? kon niet waar zijn, zo langzamerhand is het huis god omdat geld god is geworden en kennelijk de koppeling tussen het huis en het geld en god de heilige drie eenheid, niet te geloven en toch waar, rond 15 was ik zo bang dat dat werkelijk waar is, omdat je kan net zo goed direct dood gaan dacht ik toen nog, zo gek was ik toen al niet, maar goed er kon en kan vrijwel niet vrij gezond vrijuit over gedacht gepraat worden, tig jaar later nog nauwelijks te geloven, vooral een jongeren dingetje geworden, je eerste huis liefst volledig compleet ingericht van alle mode gemakken voorzien op de pof, weg studenten leven, weg jongeren cultuur, het viel mij dezer dagen op dat de school jeugd hier in de regio nog maar sinds 1 dag grote vakantie heeft, die al ingekort is tot 6 weken, hier in de regio nu pas vakantie, ze zien er niet uit, bleke stakerige spoken zonder zonlicht, de zomer is al zowat om, maar in augustus voortijdig opgehokt zeker alweer binnen beginnen? in de krant maakte zich zorgen want 6 weken ‘niets’ doen voor de jeugd was niet meer realistisch haalbaar stond er geschreven.. de koeien van de buren komen niet meer buiten, ze zijn namelijk al zover dat ze niet meer kunnen grazen, dat doet tegenwoordig een continu buitenstaande trekker met vooraan een cyclo maaier en aan de trekhaak een opraapwagen, elke dag een groene strook, hoe ziek en eng, maar je mag er niks van zeggen want het schijnt the only way te zijn bankair gezien, zelf grazen is te duur geworden namelijk, geeft te veel troep en gedoe. Veel boeren hebben zelfs een gemotoriseerde ‘Feeder’ daar boven op in het gemechaniseerde arsenaal van werktuigen, klinkt eng en is eng, dat is een machine die kuilgras voorkauwt en gelijkmatig distibueert voor de neuzen van de 4 potige melkfabriekjes. zelf kauwen is te duur geworden, ik zou zeggen leg ze aan het infuus gelijk een wielrenner met schreeuwende sponsor reclame op z’n shirt. Red Hot Chili Peppers – Californication OFFICIAL MUSIC VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=mn67vSHIdOs De Dikdakkers – Wij willen zwarte piet https://www.youtube.com/watch?v=dDuh1ERG284 welkom terug Arnold! gewoon schrijven zoals je zelf schrijft, laat je niet gek maken, die evolutie van vorm komt vanzelf al doende, of niet, is ook goed, niet willen zien lezen is wat anders als niet kunnen namelijk, al zouden er maar 2 trouwe fans zijn, meer dan genoeg, de rest boeit niet, en je weet niet wat er in de tijd over 5 jaar ineens wel gelezen wordt, gelijk de dode zeerollen in kruiken van klei, die zijn ineens blij, tig jaar na dato.

  4. Hyper Alert, ja helemaal waar, ze maken van alles een status symbole,
   zo vangen ze de slaafjes, groter mooier duurder, dan die van de buurman, de reet van de buurvrouw daar speelt het om, nadenken hoeft niet meer, is al gedaan voor je, alles precies op maat voor jouw budget, tot het moment van betalen, want alles heeft een echte prijs,
   zakt het in, speelt The great Gatsby weer zijn rol, ik ben uiterst behoedzaam, ga geen schulden aan, gebruik en repareer waar mogelijk,
   ze lachen me vaak uit, in mijn kleren die uit de mode zijn, en mijn oude autotjes, maar ik ben serein in mijn denken, voor mij cq ons tellen andere dingen, maar goed, je beschrijft het goed, maar de mensen vinden dit denken komiek en heel waarschijnlijk naïf, groet Jenne

  5. 5.3 , 5.4 Een huis is ook een onderdak, een plaats waar je veilig rustig kunt slapen, koken, warm en droog. Aardige mensen uitnodigen. Een auto, het andere zogenaamde status symbool is een praktisch vervoermiddel van A naar B. Om mee te helpen met verhuizen, ouwe familieleden mee rond te toeren, zware boodschappen naar huis mee te nemen.
   Dat anderen daar een statussymbool van maken daar kan ik me nou niet echt druk over maken. Ik kijk graag naar een mooi huis, een design tuin, een volledig geautomatiseerde keuken, een joekel van een TVscherm, een fantastische glimmende auto, als ik er maar niet verantwoordelijk voor het onderhoud ben.
   Dat gekift over statussymbool is volgens mij alleen jaloezie 😛

  6. prima maar geen voorwaardelijk on parole hypohippo de pipo nijlpaard huwelijk met onderwater stampende groene versierwier platvoeten van ongeduldige intolerante inbouwkeuken femienijd over mijn alierug, voorts is er volgens het anpnosreutelnieuws een ernstig tekort aan betonnen heipalen, anders zouden er binnen een half jaar een miljoen nieuwe woningen bij gekomen gerealiseerd zijn, zomaar spontaan ineens, na 70 jaar structurele woningnood, geen woord over onze giga ecomigranten influx, neeh de beton palen industrie was grotendeels verdwenen tijdens de vorige kunstmatig opgewekte monetaire krimpkous crisis, dat was het probleem, daar zat um de kneep, bespottelijk om te spugen, voor het schaamlapje worden gehouden, om het micro balkon zonder tuin worden geleid, beton paolties bunt kaah.

  7. Een belangrijk gebeuren waar de meeste mensen mogelijk niet bij stil staan is dat telkens de wetten worden aangepast maar wel dusdanig dat het in het voordeel van banken en grote bedrijven is.
   Kijk gewoon eens naar Polen waar een regering zit die na de ramp met het vliegtuig waarbij het overgrote deel van de toenmalige regering is omgekomen daar is geplaatst.Deze lieden zijn net als in Oekraine pro VS en pro EU.De EU doet nu net of ze moeite hebben met de wetswijziging waarbij de regering rechters mogen benoemen en andere mensen die niet in het straatje passen weg mogen sturen.
   Dat is allemaal show want ze weten dondersgoed dat de door henzelf benoemde Poolse regering toch hun handtekening gaat zetten.
   De reden zou zijn om corruptie te bestrijden terwijl de regering zelf op een corrupte manier de macht over genomen heeft.Een onafhankelijk onderzoek naar de oprichting van de EU in Brussel en het installeren van de Poolse regering zou veel corruptie kunnen blootleggen want zij zijn nooit door het volk gekozen maar zijn daar door bepaalde lieden geplaatst met een bepaald doel.Op het moment dat de lieden van de EU daar geinstalleerd waren hadden ze nog niets te vertellen want dat kwam later pas toen 27 landen hun handtekening zetten onder het Lissabonverdrag.Ook hier werden referenda uitslagen genegeerd en werden ondanks een Nee tegen de grondwet toch handtekeningen gezet waardoor ze menen de baas in west Europa te mogen spelen.Gekozen regeringen worden gewoon afgezet en vervangen door niet gekozen maar aangewezen lieden die steeds meer macht aan Brussel geven ten koste van de rechten van de bevolking.
   Sommige mensen menen nog steeds dat er ook eerlijke rechters zijn en dat klopt ook maar die zullen toch de wet moeten handhaven en de regels volgen die steeds vaker door corrupte politici worden aangepast en gewijzigd in het voordeel van de grote jongens en meisjes en daarmee is er steeds minder rechtspraak wat ook eerlijk en onpartijdig is.

  8. 5.5 probeer het maar ens opnieuw te lezen, dan begrijp je misschien wat er hier bedoeld wordt, of gaat het daar niet echt om !

  9. Ter onderbouwing van wat ik in 5.7 schreef het volgende.
   Wordt de grondwet nog wel nageleefd?
   https://www.nederlandserechtsstaat.nl/module/nlrs/script/viewer.asp?soort=commentaar&artikel=142
   Citaat uit stuk 1.Historische ontwikkeling en actuele betekenis.
   Op 29 december 1954 is het statuut voor het Koninkrijk Der Nederlanden in werking getreden.Sindsdien is niet meer de grondwet,maar het statuut de hoogste constitutionele regeling van nationale origine binnen het Koninkrijk.
   Zie in eerdere verwijzing de foto waarop te zien is dat “Koningin Juliana” op 15 december 1954 het statuut voor het Koninkrijk Der Nederlanden ondertekend.
   Is het buitenwerking stellen van de grondwet rechtmatig?
   http://www.quofataferunt.com/viewtopic.php?f=73&t=61125 en https://gerard1945.wordpress.com/tag/artikel-21/
   Op 13 mei 1940 hebben onze Oranjes Nederland verlaten en daarmee hebben zij afstand van de troon genomen.
   Artikel 21 van de (toen nog geldende grondwet)verbood namelijk dat de zetel van de regering buiten het rijk zou worden geplaatst.Door artikel 21 van de grondwet te overtreden had ook de Nederlandse regering zich in feite opgeheven.Dit artikel stamt overigens al uit 1815.Toen heette het nog artikel 29.In 1848 is het gewijzigd in artikel 26 en in 1917 in artikel 21.Met de grondwetsherziening in 1983 is het artikel pas geschrapt.
   Is dit een gevalletje overtreden van de wet?Is het schrappen in 1983 van artikel 21 rechtsgeldig wanneer dat door een “koningin” wordt ondertekend die eigenlijk geen recht meer had op de troon te zitten en kon een regering die zichzelf eveneens buiten werking had gesteld dit wel doen?Of was het gewoon een illegaal middel om te kunnen blijven zitten en regeren?

  10. In 5.7 moet ik mijn verhaal over Polen bijstellen.
   Corruptie speelt welleswaar een grote rol maar de huidige president voert een strijd voor het volk terwijl de verraders hem op alle mogelijke manieren tegenwerken.De volgende verwijzing geeft een duidelijker beeld hoop ik.https://www.henrymakow.com/ en dan Poland in crisis-Globalist Traitors Battle Nationalists

 3. @H3l3n

  Die van Dinter die weet waar hij over spreekt. Wat jij onzin noemt is niets anders dan het systeem om mensen als vee te verhandelen.
  Ik heb diep respect voor de mensen die als een Don Quichotte tegen het systeem in gaan en er alles voor op het spel voor willen zetten.

  In plaats van minachting, zou je dit moeten ondersteunen.
  Er zijn een paar duizen ECHT vrije mensen in Nederland. Deze mensen moeten echter keer op keer tegen trollen of schapen als jij uitleggen dat het geen onzin is dat er wordt verkocht. Deze soevereine mensen worden gezien als aluhoedjes, gekken, schyzofrenen en wat al niet meer, terwijl zij JUIST hebben laten zien hoe je onder het systeem uit kunt komen.

  En dat “onderzoek” van jouw, is dat een “onderzoek” geweest waarbij je de conclusie al bij voorbaat had getrokken en (net als Bellingcat) er slechts “bewijzen” voor verzamelde, of is het een DEGELELIJK wetenschappelijk onderzoek geweest waarbij je onbevooroordeeld te werk ging?
  Ik proef namelijk het eerste….

 4. Je moet wel een hele domme naïveling zijn, als je niet weet, of wilt begrijpen, dat banken er zijn om met hun geld geld te verdienen, om de kosten te betalen, de spaarders rente op hun geld te kunnen betalen, kort om winst maken, en bij winst maken, is in een kapitalistisch systeem alles toegestaan, binnen de wet op bankiers en geldleners.
  Ga je geld lenen lees je, of laat je lezen, de voorwaarden verbonden aan jouw lening, voor de rest is de zaak af, jij leent, jij betaald af plus rente, jij kunt toch ook doen met je geleende geld wat je wil, je kunt het opnieuw uitlenen, met een Klein winst percentage, so what, volgens mij is er geen fraude te bekennen, Jenne

 5. Je kan mensen niet verwijten dat ze niet zien hoe banken werken omdat dit nooit geleerd is aan ons. Ik ben zelf op onderzoek gegaan en heb ontdekt dat sinds de slag hij Waterloo onze eigen Nederlandse koning Willem getrouwd met de engelse Marie Stuart, de engelse Rothschild bankier toestemming had gegeven geld te creëren uit t niets. Er moest geld bij gedrukt worden om Napoleon te verslaan soldaten moesten betaald worden maar er was geen geld meer. En zie de loon slavernij was ontstaan! En volgens mij is slavernij bij wet verboden. Dus ook loon slavernij. Wij Nederlanders zijn eigenlijk verplicht om deze fout gemaakt door onze eigen koning, te herstellen en de loon slavernij af te schaffen door banken te verbieden geld te creëren uit t niets. Amen

  1. Riet, je zit er maar een eeuw naast, geeft niet hoor…
   https://en.wikipedia.org/wiki/William_and_Mary
   Is dus koning van Engeland geweest zonder nakomelingen daar beweerd werd hij meer van mannen hield.
   Tijdens het Napoleontische bewind hadden wij wel een koning, maar dat was Lodewijk Napoleon de broer van…
   In 1813 werd pas Nederland een monarchie, en Willem II, na Willem I dus, vocht in België (toen nog de zuidelijke Nederlanden) en was getrouwd met Anna Paulowna, de dochter van de Russische tsaar.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Anna_Paulowna_van_Rusland
   Dit is van jou wel een heel vrije variant, https://openclipart.org/image/800px/svg_to_png/196174/Question-Girl.png
   Probeer het maar weer een keertje overnieuw dan kom je uiteindelijk net als Erik wel aan een sluitend bewijs. Amen?

  2. Ja sorry grote fout t was George drie de Engelse koning die Rothschild toe stond geld te drukken om Napoleon te verslaan. Maar wel onder Hollandse druk. We wilde Napoleon niet en zijn broer. Willem de eerste gehuwd met Wilhelmina von Pruisen vocht mee met de slag bij Waterloo waar Napoleon in een hinderlaag was gelokt. En verloor. Daarna werd Willem 1 vorst der Nederlanden. Amen

  3. Laatste correctie onze koning Willem getrouwd met Marie Stuert heeft wel als koning ingestemd met t voor t eerst drukken van geld. En zo t huidige geld systeem laten ontstaan. Het loslaten van de goud standaard is later gebeurd. De FED heeft als eerste de goud standaard los gelaten. Maar waar t mij om gaat dat banken de macht kregen geld te drukken. En geld te creëren uit t niets. Waaruit loon slavernij voort komt.

  4. Welke Hollandse druk? We zaten onder de plak van Napoleon Bonaparte. Zijn broer Lodewijk Napoleon, koning van Nederland, gaf heel veel om de Nederlanders. Hij stuurde regelmatig brieven aan zijn broer voor geld, omdat Nederland langzaam verzoop door de waterwolf, wat genegeerd werd.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterwolf_(animalisering)
   En William was ‘onze’ koning niet wat ik al eerder schreef, hij was 5 jaar lang de koning van Engeland.
   Engelsen en Fransen zijn door de eeuwen heen elkaar aartsrivalen geweest, altijd oorlog met elkaar. Al voor het begin van de negentiende eeuw begonnen de veldslagen tegen!! Napoleon Bonaparte, die pas in 1815, in samenwerking met anders naties, tot een definitieve overwinning op Napoleon voerden. Deze werd daarop verbannen naar Sint Helena.
   http://www.absolutefacts.nl/royalty/data/george3engeland.htm
   Nog maar een keer?

  5. Willem van Oranje Nassau was stadhouder van holland zeeland utrecht Gelre enz en koning van t verenigd koninkrijk. Gehuwd met Marie Stuart. Hij gaf toestemming een bank op te richten die papier geld mocht drukken in 1695. Dit werd de bank of England. Want goud was schaars en soldaten moesten soldij krijgen.

  6. http://historiek.net/willem-van-oranje-1533-1584/55645/
   Gehuwd met Juliana van Stolberg

   Nou goed dan, je bedoelt dus eigenlijk https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6998/de-laatste-stadhouder-willem-v-1748-1806.html

   Verder speciaal voor jou uitgezocht het geld, daar het ruilen van goederen vaak niet meer in gebruik waren.
   Begin 1795 bezetten de Franse legers Nederland. De stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en de Fransgezinde patriotten namen gelijk de macht over: ze riepen naar Frans voorbeeld de Bataafse republiek uit. In 1806 veranderde deze naam in het koninkrijk Holland. Op de troon zat Lodewijk Napoleon. Aan het Franse bewind kwam een einde in oktober 1813, na de slag bij Leipzig.
   http://www.geschiedenisbeleven.nl/de-hel-van-leipzig/
   Het geld in Nederland ondervond daardoor ook veel problemen; het land werd overspoeld door assignaten (papiergeld met nauwelijks echte waarde. De Fransen betaalden hier hun soldaten mee)
   De assignaten moesten wel geaccepteerd worden door de bevolking. De bevolking wilde dit liever niet, maar men ontving van de regering voor elk ontvangen assignaat Nederlands papiergeld. Ook dit was voor de bevolking heel vreemd, omdat de mensen nog nooit met papieren geld hadden betaald (het papieren noodgeld was ook geen succes) Wat de meeste mensen dan ook deden met de assignaten was de belasting betalen.
   Ondanks de Franse bezetting bleef het oude geld van voor de inval toch in de circulatie.
   Lodewijk Napoleon wilde meer waardigheid op de munten, dus hij ontwierp in 1806 een nieuw geldstelsel. De munten mochten alleen in Amsterdam worden geslagen; de andere munthuizen moesten dus gesloten worden. Op de voorzijde van de munten (zilveren gulden, halve gulden en de rijksdaalder, plus nog een paar gouden munten) zou de beeltenis van de nieuwe koning komen te staan met het omschrift LODEWIJK DE EERSTE, KONING VAN HOLLAND, op de keerzijde van de gulden de tekst SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM (“de naam des Heren zij geprezen”) De nieuwe muntwet bleef in 1806 echter alleen theorie; door gebrek aan geld kon hij de munten niet laten slaan. Alleen de zilveren munten werden geslagen, maar wel zonder randschrift, want daarvoor ontbraken de machines. In 1810, na inlijving bij het Franse keizerrijk, kwam er helemaal niets meer terecht van het geldstelsel van Lodewijk Napoleon, want Holland kreeg het muntstelsel van Frankrijk. De munten uit Frankrijk zijn te onderscheiden door 2 tekens die muntmeester Du Marchie Sarvaas naar Frans voorbeeld invoerde: een muntteken om het munthuis aan te duiden en de handtekening van de muntmeester.
   Deze traditie zou in de Nederlandse muntslag voortaan gehandhaafd blijven.
   Ik hoop dat je er wat aan hebt, groet Odette

  7. Ter aanvulling de geschiedenis van papier geld.
   Papiergeld werd voor het eerst gebruikt in China in de 7e eeuw gedurende de Tang- en de Song-dynastieën. De wortels ervan liggen in het gebruik van ontvangstbevestigingen voor handelaren en kooplieden gedurende de Tang-dynastie (618–907) om grote hoeveelheden zware koperen munten te vermijden bij grote transacties. Het accepteren van papiergeld was verplicht op straffe van de dood. In Europa werd voor het eerst in de 13e eeuw het idee van papiergeld geïntroduceerd, maar echte bankbiljetten verschenen pas in de 17e eeuw.
   In 1661 werd in Europa het eerste bankbiljet geïntroduceerd door Johan Palmstruch in Zweden!!
   Het eerste Nederlandse papiergeld werd in 1574 gemaakt in Leiden, toen gedurende de Spaanse belegering papieren noodmunten van diverse waarden werden gemaakt.

  8. was het niet de schot John Law, die in 1716 in het zo goed als failliete Frankrijk van Lodewijk XIV zijn droom kon verwezenlijk en de Banque Royal op richtte.

  9. @Madeloes, De eerste bank ter wereld was in Italië;
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Monte_dei_Paschi_di_Siena

   John Law had de kunst afgekeken in Holland waar hij naar toe was gevlucht…
   https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Law_(econoom)

   Riet, kijk op financieel.info.nl ; Familie Rothschild, onmetelijk rijk en machtig
   Ik mag niet kopiëren volgens de wet via deze website.
   Daar staat nog het één en ander over het financieren van de legers van Engeland tegen Frankrijk (Napoleon)

  10. Odette, de Joden verdreven door de Spaanse Inquisitie, vluchten naar alle kanten, ook naar Vénétie, waar ze zich mochten vestigen, en waar het eerste Getho terwereld ontstond, verboden om lid van een gilde te worden, dus geen vak konden uitvoeren, mochten ze wel geld uit lenen, en toen is het allemaal begonnen, het groeide als kool, ze konden het nooit mooier krijgen, Groet Jenne

  11. @Odette helemaal gelijk 🙂

   In May 1716, the Banque Générale Privée (“General Private Bank”), which developed the use of paper money, was set up by Law.[14] It was one of only six such banks to have issued paper money, joining Sweden, England, Holland, Venice, and Genoa

  12. Ja ik bedoel de Willem die met marie stuart trouwde hij heeft de bank de macht gegeven geld uit t niets te scheppen en hij gaf toestemming rente te heffen iets dat daarvoor met de doodstraf werd bestraft. Hij is mede grondlegger van ons huidige geld systeem.

  13. Een van de eerste bankiers was Sherlock merchant of Venice by William Shakespeare, een bank of persoon, leent geld tegen waarborg cq onderpand, kon je niet betalen ging je de gevangenis in, en een vergoeding een interest dus, daar voor is gedrukt geld niet het noodzakelijk, trouwens de Chinezen waren hier in ver voor uit, op Europa, de Joden werden al vroeg uit het voorportaal van het gebedshuis gegooid, vanwege wat men toen noemde wisselen, een wissel is een leen brief, afspraak, Jenne

  14. Nou Riet geef eens een bevestigende bron of schrijven, dan gaan we misschien verder…

  15. Jenne 8.11 Het woord getto is dus Italiaans, wist ik niet.

   De naam is afgeleid van het ‘campo gheto’, een gebied dat in de veertiende en vijftiende eeuw werd gebruikt door ijzersmederijen voor het laten afkoelen van hun slakken, gheta in het Venetiaans, ghetta in het Italiaans. Het woord getto is afkomstig van dit Venetiaanse getto.
   Al heel oud dus…

  16. Ja Odette, daarom is Nicolas Machiavel, zo intens belangrijk, er is meer tussen hemel en aarde, als dat wij kunnen bevroeden, lees ook zijn als je tijd en zin hebt, citations célèbre, ja het Getho de Joodse woonbuurt dus, bestaat nog steeds, Vénétie een stad vol wonderen, maar je moet eigenlijk geintroduseerd worden, dan kom je in de wereld, van het Zoete leven, god allemensen, wat een goddelijke menselijke chaos, waar de laagste menselijke driften worden verheven tot kunst, iets voor Cozmic, groet Jenne

  17. Odet je pakt 1694 oprichting bank of England en kijkt welke vorst er op dat moment heerste in Engeland en dan kom je bij stadhouder Willem van Oranje Nassau. Geld info nu.nl is niet volledig en noemt alleen Willem. De slag bij Waterloo is een hinderlaag geweest om Napoleon gevangen te nemen er hierbij waren de Engelsen en Hollanders de Oranjes bij betrokken. Nathan Rothschild ook en heeft door speculeren bergen geld hiermee verdiend. De site waar dit op stond kan ik niet meer vinden. Dat Napoleon in een hinderlaag is gelokt komt ook mede door hem zelf hij was niet meer zuiver in zijn bedoelingen. Dit kan je alleen vinden in beschrijvingen van Rudolf Steiner.

  18. Odette, goede morgen, een hele interessante man, schrijver tekenaar, geestelijke vader van Corto Maltese, nog steeds mijn Hero of the seven sea’s, Hugo Pratt, geboren en getogen in Vénétie, van Joodse afkomstig uit Odessa, zijn boek, Le Desir d’etre inutile / de wens om onbruikbaar te zijn, voor mij een van de meest interessante mensen, die ik gekend heb, helaas nooit echt in levende lijfe ontmoet, maar waarschijnlijk wel dubbel gangers ha ha, hield van het leven dus veel vrouwen in zijn leven, net als ik en vele anderen, verafgode zijn moeder, maar ook zijn grootmoeders, zo hoort dat, heb een schilderijtje gemaakt van mijn moeder in het jaar dat ik geboren ben, mooie kleuren van de Pré-Raphaelites, groene lila paarse scharkeringen, hij kan je veel vertellen, deze Hugo, het zit in je hoofd, soms op de gekste momenten komt er weer wat boven borrelen, wat ik dacht al lang vergeten te hebben, ergens gelezen van een reiziger, die iets zat te drinken, en twee mannen hoorden praten, gevraagt spraken zij Gothisch en leefden op de Krim, of ze nog bestaan in deze turbulente tijden, ooit een enorm volk west en oost Gothen, verwanten de Vandalen, gaat met onze kleine Europese volkjes ook zo afkomen, de wil om te overleven schijnt te ontbreken, groet Jenne

  19. Evert, precies zodat het ‘waarheidsgehalte’ laag blijft en de grootste schreeuwers altijd ‘kennis’ paraat hebben…
   Nee, dat is me ene Sub Rosa liever!!

  20. Ok mijn bron is van de website Achter de samenleving artikel de top van de geldpyramide de Rothschilds

 6. Stop met dingen kopen waar je geen geld voor hebt. Hypotheken is een wurgmiddel der slavernij. De middenstand omg, wat een uiterlijk vertoon en grootspraak. En dan zijn ze “model” burger. Zombies zijn t.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.