Advertentie

Rechtszaak tegen Ab Klink cs. UPDATE


De Stichting Stralinsarm Nederland heeft in juli jl. al aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om openbaarheid gevraagd van gegevens omtrent de a.s. Mexicaanse griepvaccinaties. Gezien het volksbelang zou je zeggen dat het ministerie niets te verliezen heeft en deze gegevens zou overhandigen. Zeker als je weet dat het Ministerie uiteindelijk toch over de brug zal moeten komen met informatie over een fundamentele zaak als deze.

Niets is echter minder waar! Het ministerie van VWS doet niets anders dan de procedure rekken en rekken, kleine overtredingen maken op deze Wet Openbaarheid van Bestuur en laat het keihard op een rechtszaak aankomen. De details van deze rechtzaak, die a.s. donderdag dient, lees je hieronder.

We geven even een chronologische volgorde van deze procedure. Oordeel zelf of je vindt dat het ministerie van VWS zorgvuldig en binnen de wettelijke termijn handelt of dat zij handelt als een persoon/organisatie die kennelijk iets te verbergen heeft en procedures aangaande openbaarheid bewust vertraagd, zonder enig bericht van haar kant.

Ingediend bij het Ministerie van VWS en CBG op 23 Juli 2009

vrouwe_justitiaSamenvatting:  Documenten overleg, randvoorwaarden alle evt. producenten vaccins. Randvoorwaarden contracten m.b.t. juridische aansprakelijkheid bij gezondheidsschade.

Het ministerie dient binnen 14 dagen te beslissen of 1 maal termijn met 14 dagen verlengen. Hierop hebben de minister en CBG hebben termijn verlengd tot 19 augustus.

Op 3 September, dus 2 weken na de overschrijdingsdatum, dient de Stichting een bezwaarschrift in wegens overschrijding fatale termijn. De termijn die hiervoor staat voor het Ministerie om hierop te reageren is 2 weken.

17 September: NIETS ontvangen!

25 september: Kort Geding wordt aangespannen tegen de Minister en CBG, ingediend bij de Rechtbank van Den Haag.  Met de eis: staak alle voorbereidende acties inzake de voorgenomen vaccinaties, totdat de, door de Stichting gevraagde informatie verstrekt is en het beleid kan worden beoordeeld.

Inhoud van het Kort Geding:

 • De burger heeft het grondwettelijke recht om beleid van de overheid te  mogen toetsen.
 • Bewijslast van onschadelijkheid vaccins ligt bij de overheid (Voorzorgsprincipe, art. 174 ).
 • Onschendbaarheid menselijk lichaam Volgens grondwetsartikel 11, EVRM artikel8 en strijdig met IHR (International Health Regulation(s)) die eenzijdig door WHO uitgeroepen kan/kunnen worden zonder realistische pandemie.

Dit Kort Geding, dat deze Stichting dus heeft aangespannen tegen minister Ab Klink van het Ministerie van VWS en het College ter Beoordeling van geneesmiddelen (CBG) dient op:

22 oktober om 14.00 uur, Rechtbank Zwolle, Hanzelaan 351.

PERSBERICHT Datum: 16-10-2009

Inzet van het Kort Geding is de weigering van zowel de Minster als het CBG om documenten inzake het griepvaccin vrij te geven. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft de stichting SAN daar op 23 juli 2009 om gevraagd.

De Rechter wordt verzocht om VWS en CBG te verplichten tot het verstrekken van deze informatie. Gevraagd wordt naar alle documenten die helderheid kunnen verschaffen omtrent de specifieke ingrediënten en adjuvantia van deze griepvaccins, over de producenten en over de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, wanneer burgers gezondheidsschade oplopen door vrijwillige / verplichte / gedwongen vaccinatie.

Deze informatie wordt als cruciaal gezien voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie (informed consent) .

Voor de stichting SAN is deze informatie van groot belang; bepaalde ingrediënten in de vaccins, zoals kwik en aluminiumverbindingen, worden immers onder invloed van elektromagnetische straling ‘elektro-aktief’ en zouden daardoor, vooral in zenuwweefsel, onvoorspelbaar onheil kunnen aanrichten.

Daarnaast wil de stichting uitsluiten dat tegelijk met de vaccinatie een nano RFID-chip ingebracht zal worden. Op de website van de stichting, www.stralingsarm-nederland.org kan een dossier over de achtergronden gedownload worden.

Contactpersonen:

· Dhr. Jannes Koetsier, arts. Tel: 06-53 909 783

· Luuk van Dinter, juridisch adviseur v/d stichting. Tel: 0412-451 141

Contact: juridisch@stralingsarm-nederland.org

UPDATE

Goed verslag van rechtbanksessie Kort geding tegen ministerie van Volksgezondheid

23 oktober 2009

Gisteren diende in Zwolle het kort geding tegen het ministerie van VWS over het feit dat het informatie voor de burger achterhoudt en achtergehouden heeft over de (schadelijke) inhoudsstoffen die in de mexicaanse griepprik zitten en over de bijwerkingen van de prikken. Met name gaat het dan over de zogeheten adjuvantia, toevoegingen: kwik, squaleen en formaldehyde.

De adjuvantia
Kwik in vaccins is in veel landen al verboden. Het veroorzaakt oa autisme, naast dat het het immuunsysteem ondermijnt. En squaleen mag in de VS ook al niet eens meer in spuiten zitten. Het is oa verantwoordelijk voor het golfoorlogsyndroom. Als onderzoekers auto-immuunziekten willen veroorzaken bij proefdieren om mee te experimenteren (wat al een zieke toestand op zich is vind ik), dan spuiten ze squaleen bij de dieren in het bloed in.

Informatieplicht
Even weer over de gewenste informatieplicht: voor een potje pindakaas is informatieplicht over de ingredienten aan de orde, voor medicijnen is deze informatieplicht aan de orde, waarom niet ook voor de mexicaanse griepprik?

VWS ontkent eigen informatieplicht
De advocaat van het ministerie van VWS had gezegd: de bijwerkingen en ingredienten zijn bekend. De burger kan daarvoor naar de internetsite van EMEA gaan (ik weet niet waar het de afkorting van is, maar het is een Europees orgaan dat in dezen een grote autoriteit is). Maar: niet iedereen heeft internet, en: ik heb nog nooit voorlichting gehoord van de Nederlandse overheid die verwijst naar de site van EMEA.

Foldertjes onvoldoende informatief
Een arts ter plekke, Jannes Koetsier, vertelde dat de informatie van foldertjes in Nederland over de bijwerkingen onvoldoende informatief zijn. De bijwerkingen zoals die genoemd staan op de site van EMEA zijn bovendien veel ernstiger dan wat er in de Nederlandse informatiefoldertjes staat over de bijwerkingen.

Spoedeisendheid erkend
Dit gaf onmiddelijk de doorslag voor de rechter om de spoedeisendheid van de kwestie te erkennen. Bovendien zei Jannes Koetsier dat 99% van de huisartsen niet weet wat er in de vaccins zit voor de Mexicaanse griep, laat staan de burgers.

Slechte excuses voor ondermijnend gedrag
Het ministerie had voor de rechtzitting herhaaldelijk gedraald om op schriftelijke vragen van de stichting stralingsarm nederland (de eisende partij in deze zaak) over de mexicaanse griepprik in te gaan. De excuses om in dezen te dralen kwamen niet verder dan oa vakantie en fouten.

“Vertrouwelijke” informatie
Verder deed de advocaat van het ministerie van VWS gewichtig over 8 mappen met informatie over contracten met de farmaceutische industrie die de eiser had opgevraagd die vertrouwelijk is en die de rechter alsnog kan lezen. Eerder zijn die niet aan de rechter voorgelegd.

Rechter not amused
De rechter zei dat hij zelf wel zou uitmaken of hij die 8 vertrouwelijke mappen van het Ministerie van VWS alsnog gaat inzien en of hij het nog meeneemt in zijn besluit dat volgende week vrijdag hierover zal vallen. Hij was not amused over de vertragings- en procesondermijningstactieken van het ministerie van VWS.

Befehl ist befehl
Last but not least viel op dat`de advocaat van het ministerie van VWS voor verantwoordelijkheid van het vaccinatiebeleid keer op keer verwees naar EMEA – het Europese beleid. Onze eigen regering is verworden tot een marionettenregering van de EU. Ik had al zo’n voorgevoel dat dit de strekking van het verweer zou gaan zijn. Voor een deel omdat het ook zo is dat onze eigen regering over veel belangrijke zaken ook niets meer te vertellen heeft. Onze stem voor onze nationale regering is in die zin langzaam aan inflatie onderhevig geraakt de afgelopen tijd.

Uitslag besluit rechter en vervolg
Volgende week vrijdag is de uitslag van het besluit van de rechter. Als hij besluit dat de Nederlandse regering onterecht informatie heeft achtergehouden over de ingredienten en bijwerkingen van de mexicaanse griepvaccinaties, dan ligt de weg open om civielrechtelijk dan wel strafrechtelijke stappen te ondernemen.

354 gedachten over “Rechtszaak tegen Ab Klink cs. UPDATE

 1. Vooruit met de geit: toch vandaag maar even het blad Elsevier aangeschaft (nr 45 , 7 november 2009). Op de voorpagina een bezorgd kijkende moeder die mobiel belt (extra bewezen neurotoxische en kankerverwekkende invloed, toe maar) terwijl haar rood ogend ziek kind op de achtergrond in bed ligt…’Mexicaanse griep, alles wat u NU moet weten’ (alles wat u NU moet weten vindt u gelukkig in artikelen en commentaren op onder andere deze website).

  Maar liefst zeven pagina’s worden aan de griep gewijd. De kop luidt: Een milde griep, maar wel eng” The only thing to fear , is fear itself en het moge duidelijk zijn dat dit artikel zelf angst dient op te roepen, terwijl de ware voorzichtigheid juist bij het vaccin zelf zou moeten liggen.

  Allereerst wordt gesuggereerd dat je pas echt zeker weet of je de Mexicaanse griep hebt als je een keeluitstrijkje laat maken. Men probeert verder wat vertrouwen te winnnen door het ook over uitzieken te hebben en dat koorts in beginsel een goed iets is (wat zo is!).

  Men gaat dan verder door de Mexicaanse griep wel besmettelijker (maar minder gemeen)te noemen dan de gewone griep. “Probleem is dat voor een HEEL KLEIN deel van de patiënten de Mexicaanse griep wel degelijk levensbedreigend is. Hierna wordt op het gevoel ingespeeld en haalt men de jonge sterfgevallen erbij: “Klaarblijkelijk weegt de dood van een peuter zwaarder dan die van van vijftig tot honderd zeventigplussers. Het begraven van kinderen door hun ouders zien wij als onnatuurlijker dan het begraven van ouders door hun kinderen.” (een rector heeft uiteindelijk via jongerenkanalen als Hyves en MSN het bericht ‘dat het de Mexicaanse griep betrof’ doen uitgaan. Hopelijk gebeurt dat ook met de artikelen op deze site?)

  De vraag of het virus nog gevaarlijker kan worden wordt ook met subtiele manipulatie beantwoord. “Daar twijfelen wetenschappers over (maw: zou kunnen suggestie!)…Heel soms kan een virus door een mutatie juist gemener worden. Dit heeft zich wellicht ook voorgedaan in 1918, tijdens de Spaanse griep die tientallen miljoenen doden eiste.”Suggestie en propaganda dus, want in 1918 was er spraken van een oorlog voor de epidemie, naast verslechterde sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne, lagere kwaliteit voedsel en gezondheidszorg. Juist waar niet werd gevaccineerd maar deze zaken werden verbeterd, trad geen epidemie op!

  Waarom de griep voor de ene dodelijk is en de ander niet: “Dat weten we niet. Wellicht spelen genetische factoren, gevoeligheid, een rol.” Wellicht niet? Wellicht goede voeding, goede gezondheid en ware immuniteit? Wellicht al een ziekte onder de leden (over dit laatste gesproken, hierover wordt gesuggereerd dat het voor die groep extra risicovol is, mogelijk waar maar dan juist geen reden om te vaccineren en het immuunsysteem nog erger te verzwakken!). Nu geeft men mensen met hiv, kanker, astma, suikerziekte, hartproblemen het gevoel dat ze maar beter het vaccin kunnen halen (juist niet doen dus!)

  Er is ook een apart stukje ‘Bezorgde ouders’: “Voor het eerst in twintig jaar hadden we spuiten te kort” (wat denkt de onwetende ouder vervolgens? misschien moet ik ook maar snel aansluiten…niet doen dus!).

  Waarom gezonde jongeren sterven? “Wellicht hebben ze de verkeerde genen.”…

  Verderop staat iets over vaccins “levend, kreupel of dood”. Met kreupel bedoelt men afgezwakt, maar kreupel is misschien wel een betere term want dat is precies wat kan gebeuren als je dit vaccin met squaleen tot je neemt zoals diverse studies aantonen…

  En de zeer gevaarlijke en ineffectieve virusremmers (Tamiflu en Relenza) “zijn niet in staat het virus te inactiveren, maar verminderen het ziekteproces plus de besmettelijkheid wel.” Levensgevaarlijke bijwerkingen en bewezen ineffectief, dus ook deze ‘remmers’: niet nemen!

  Dan het meest leugenachtige stuk uiteraard: Hebben medicijnen en vaccins ook bijwerkingen…”Doorgaans zijn deze bijwerkingen gering en zelfs uiterst gering met de symptomen van de ziekte zelf.” Grote leugen want het is precies andersom: het middel is bewezen…erger dan de kwaal! over de hygiëne ‘theorie’ meldt men: “bewezen is dit echter niet.” …

  En dan de nog grotere leugen (de stof squaleen is levensgevaarlijk gebleken en creëert auto-immuunziekten en verlammingen, aangetoond in diverse studies, en dan heb ik het nog niet over thimerosal (organisch kwik) in hetzelfde vaccin!): “Verder zit in GEAVANCEERDE (suggestie; juist deze nieuwe vaccins zijn onvoldoende getest en al zeker niet ongevaarlijk en zelfs genetisch gemodificeerd en met nieuwe ongeteste hulpstoffen gevuld)vaccins tegenwoordig ook een adjuvans, een hulpstof. Dat zijn UITGEBREID GETESTE (nee dus, en al zeker niet in het geval van deze versnelde procedure en al zeker niet op de lange termijn en ook niet op de neurotoxische en kankerverwekkende effecten, u bent wederom een belangrijk onderdeel van een medisch experiment dus!!!) stoffen (zoals squaleen) die het afweersysteem extra oppeppen.” (Auto-immuun en hondsdol maken zou een betere term zijn lijkt mij na al die studies). Squaleen inspuiten is levensgevaarlijk, diverse studies tonen auto-immuunziekten en meer aan!). Uiteraard, zo zegt men, zijn de hulpstoffen ontwikkeld om het immuunsysteem te prikkelen en dus hebben ze meer bijwerkingen (weer een leugen, ze zijn levensgevaarlijk en ze zijn ontwikkeld omdat het vaccin simpelweg niet krachtig genoeg bleek te zijn en omdat dit enorme besparingen opleverde omdat men minder antigen bleek nodig te hebben bij de productiekosten!). “Maar ook een vaccin met adjuvans heeft nog steeds minder bijwerkingen dan de meeste medicijnen (giftige peren met giftige appels vergelijken, maar er geen genetisch gemanipuleerde kaas van gegeten hebbende blijkbaar. Vaccins en de nieuwe ‘hulpstoffen’ op oliebasis zijn levensgevaarlijk gebleken uit onderzoek (zie ook artikel over boek Gary Matsumoto en squaleen artikel hier op deze site!).

  ‘Gelukkig’sluit men het artikel af met de ‘hoopvolle’ tekst dat er genoeg vaccin zal zijn voor iedereen…Zit u al u nagels te verbijten? Geen zorgen, want dan zit u nu volgens de Telegraaf van vandaag en de directeur van IP ook in een nieuwe doelgroep, omdat u meer kans loopt om besmet te raken…

  Bij het kopje wat kunt u doen staan een aantal logische tips, maar dan dit: “Zeg tegen familieleden die in de gezondheidszorg werken dat ze zich moeten laten inenten’” Opruiend gedrag, ditmaal in de vorm van ene spuit gevuld met giftige en dodelijke ingrediënten zoals lezers van de artikelen op deze site weten…

  Uiteraard is de schrijver van deze subtiele vaccinatie propaganda Simon Rozendaal. U kent deze man niet? Misschien vind ik zo nog een leuke link voor u…

  Posted by Drs. John Consemulder | november 5, 2009, 16:43

  Oordeelt u zelf over de heer Rozendaal…: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html

  http://www.elsevier.mobi/pl/svt/si/elsevier/po/opnl/dk/elsevier.10-13-2009.0213p0000/sc/els_opinieonly/pa/159517/uid/

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1609/roel-coutinho-is-een-vuige-en-smerige-crimineel.html

  DE TELEGRAAF: Redacteur Rene Steenhorst wordt betaald door Pfizer, een van de grootste farma-bedrijven ter wereld. Hij publiceerde vorige week een bijna hysterisch pro-Cervarix artikel.

  DE VOLKSKRANT: Een columnisten-wedstrijd in 2008 werd ‘gewonnen’ door ene Daan Westerink met een column met als titel vechten voor een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Lees hier de betreffende column. Wij stellen hier dat hier sprake is van een farma-spin.

  ELSEVIER: Redacteur Simon Rozendaal wordt betaald door Cervarix-producent GlaxoSmithKline in ruil waarvoor het schaamteloze propaganda bedrijft zelfs over het ruggetje van zijn bloedeigen dochter. Op de site van Elsevier wordt Rozendaal inmiddels door talloze posters neergesabeld als een corrupte crimineel. Het is een raadsel hoe hij nog in dienst van blijven.

  NRC HANDELSBLAD: Nadat redacteur Wim Kohler reeds eerder tegen de lamp was gelopen als propagandist van de levensgevaarlijke ‘wonderpil’ Acomplia -deze propaganda kostte hem en zijn krant zelfs een verloren rechtzaak tegen uw webmaster- gaat de ‘Mengele van de Marten Meesweg’ thans onverdroten voort met het verspreiden van leugenachtige farma-propaganda. Het is werkelijk ongelofelijk dat noch Kohler noch ook de andere media aandacht schenken aan de bijwerkingen van de HPV-vaccins en aan de talloze farma-drama’s waabij reeds honderdduizenden doden zijn gevallen.

  ZEMBLA: Dit documentaire-programma kwam in oktober 2008 met een uitzending over het vaccin dat bij big farma niet in goede aarde viel. Als reactie werden hoofdredacteur Kees Driehuis en researcher Manon Blaas door big farma ‘uitgenodigd’ te komen ‘brainstormen’ over de ‘moeizame relatie’ tussen media en farmaceutische industrie. Lees hier een verslag van deze ‘instructieve bijeenkomst’ waar ook onze Simon Rozendaal weer excelleerde.

  http://www.wuz.nl/artikel/33470.Propaganda-machine-van-de-overheid..html
  http://www.huisartscentraal.nl/actueel/bangmakerij_griepprik_is_irrationeel_en_gevaarlijk.php
  Gelukkig weer overduidelijk waar de altijd ‘nuchtere en feitelijke’ vaccinatie informatie vandaan komt…

 2. Wilt u echt weten waarom Klink, Coutinho en Ostehaus zwijgen als het graf over de schadelijke gevolgen van vaccinaties?

  Laten we er nog een schepje bovenop doen: http://www.lepoint2.com/sons/pdf/vaccin-H1N1%20medias.pdf
  (Ellen?)

  De ministers van Europa die GSK vaccins hebben aangekocht hebben een zwijgplicht
  gekregen over de inhoud van de vaccins….Er is een groene lijst over zaken die ze wel mogen vermelden…en een rode lijst van zaken die niet vermeld mogen worden…(precies, je raadt het al, al die zaken die ik en anderen vermelden, de bewijlast over squaleen en kwik, precies dat ja). Daar mag de overheid..pas wat over zeggen als GSK zelf…de tussentijdse studies heeft gepubliceerd en ‘gesaniteerd’!!!

  Gelukkig kennen wij de studies en worden ze allemaal vermeld in het boek van Marsumoto, auto-immuunziekten, Guillain Barre, verlammingen bij ratten, diverse regulier wetenschappelijke studies die dit alles bevestigen. Niet wachten, maar weigeren dus deze levensgevaarlijke en criminele aanpak van ‘beschermende vaccins’…

 3. Vanavond staan de vroege en late editie van Hart van Nederland grotendeels in het teken van de Mexicaanse griep. In de studio is huisarts Ted van Essen te gast, tevens woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap… Hij beantwoordt vragen van de kijkers over de gevolgen van de griep en de vaccinatie. Gisteren maakte het RIVM bekend dat er drie baby?s stierven na ingeënt te zijn tegen pneumokokken. Hoewel dit niets te maken heeft met de Mexicaanse griep veroorzaakt dit nieuws wel veel vragen over vaccinaties, ook die tegen de griep. …

  Ted van Essen desinformatie dus, Hart van Nederland doet vrolijk mee met ‘eigen onderzoek’…Vanavond ook nog op Hart van Nederland

  http://www.mednet.nl/wie-is-wie/profiel-ted-van-essen-39904.html

  Lijkt me weer duidelijk, dezelfde Huisartsen Genootschap die vaccinaties steunt lieten ze mij weten…

  En wie is die European Working Group voor griep? : http://www.eswi.org/

  Het eerste wat je ziet op deze site is dit:
  Side effects

  “I’m not interested in getting a flu shot, there are a lot of side effects.”

  Why is this a misconception?

  Weten we weer genoeg?

  Nee? Misschien voldoende om te zien dat ie dikke vrienden is met Osterhaus?

  ESWI’s people
  Members

  * Dr. G.A. van Essen – Nijmegen, The Netherlands
  * Dr. T. Heikkinen – Turku, Finland
  * Dr. R. Amaral-Marques – Lisbon, Portugal
  * Dr. Peter Openshaw – London, UK
  * Dr. A.D.M.E. Osterhaus (Chairman and President of the Board) – Rotterdam, The Netherlands
  * Dr. Roman Prymula – Prague, Czech Republic
  * Dr. D.J. Smith – Cambridge, United Kingdom
  * Dr. T. Szucs – Basel, Switzerland
  * Dr. S. van der Werf – Paris, France

  Nog niet genoeg? Even sponsoren bekijken?

  ESWI’s sponsors

  To finance its activities and plans, ESWI receives equal annual grants from ten pharmaceutical companies. Its scientific independence, however, is absolute and indisputable, as it is explicitly included in the group’s constitution. In addition, ESWI’s code of practice, signed by all sponsoring partners, stipulates that company representatives play an advising, never a deciding, role in the group.

  The pharmaceutical companies supporting ESWI include:

  * Baxter Vaccines
  * Crucell
  * Novartis
  * Hofmann-La Roche
  * Medimmune
  * Nobilon
  * Sanofi Pasteur MSD
  * GlaxoSmithKline
  * Solvay Pharmaceuticals
  * Sanofi Pasteur

  Manufacturers of influenza vaccines join forces in (European Vaccine Manufacturers) in order to promote a favourable climate for expanded vaccine protection and improved vaccine coverage in Europe. Manufacturers of influenza vaccines are assembled in the Influenza Vaccine Supply international task force to assist business leaders in ensuring adequate flu vaccine production capacity in the event of a pandemic, and to provide advice to health authorities regarding vaccination recommendations and delivery strategies.

  PROPAGANDA LIEVE MENSEN….gr John

  ps zometeenn 20,25 Netwerk, ned 1 over doden na vaccinaties!

 4. Wat een hoop leesvoer hier. Ik heb van nature al een weerzin tegen medicatie. Als het om vaccinaties gaat wil ik graag gedegen informatie. Ik lees nu veel op internet en verbaas me hoeveel voor en tegen berichten er zijn.
  Als het om de mexicaanse griep vaccinatie gaat kom ik er op basis van al die uiteenlopende berichtgevingen en argumentaties niet uit.

  Ik denk dat ik in deze gewoon maar weer moet doen wat mijn oma altijd zei: …bij twijfel…niet doen!

  Nog een vraagje, zitten er in penicilline ook gevaarlijke stoffen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.