Advertentie

Hoe de farma-lobby homeopathie wil vernietigen..


 

x

Hoe geen enkel middel wordt geschuwd,

om homeopathie zwart te maken..

x

Big-Pharma-lobby vecht tegen de homeopathie..!

x

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Waarom waarschuwen onze massamedia eigenlijk zo heftig tegen homeopathie, door het onkundig als ‘kwakzalverij’ te kwalificeren? En wat heeft de politiek überhaupt hiermee te maken? Kan het niet aan de mensen zelf worden overgelaten welke medicijnen we gebruiken? Kijk eens naar het bericht van de Europese Academie van Wetenschappen die op een schandalig manier ‘waarschuwt voor homeopathie’.. Deze koepelorganisatie EASAC (European Academies Advisory Council), van de Europese Academies van Wetenschappen, heeft ‘heel wetenschappelijk’ opgeroepen tot een verbod op homeopathische geneesmiddelen.

En natuurlijk vinden wetenschappers dat alleen geneesmiddelen waarvan bewezen is dat ze doeltreffend zijn en die gebaseerd zijn op conventioneel medisch onderzoek, in Europa zouden mogen worden verkocht. Een regelrechte haatcampagne, op NIETS gebaseerd dan onbegrip en LUCHT..! Volgens dit EASAC-orgaan behoort homeopathie niet tot de ‘bewezen’ medicijnen. En dat je met wetenschappelijk ‘bewijs’, zeker ‘namens’ of gefinancierd door de farmaceutische industrie, ook kunt manipuleren, zul je onderaan dit artikel lezen. Maar eerst weer terug naar deze ‘academische adviesraad’ de EASAC.

Homeopathische geneesmiddel uit het begin van de 20ste eeuw. Ze werden door olie-magnaat Rockefeller geraffineerd in de VS uit de markt geweerd, door ze ‘zwart’ te maken. De -op olie gebaseerde- chemische middelen, waren gewoon veel en veel beter. Goedschiks of kwaadschiks.

De organisatie waarschuwt zelfs uitdrukkelijk voor homeopathische medicatie. Deze zouden niet alleen ineffectief zijn, maar zelfs schadelijk. Het gebruik van homeopathische middelen vertraagt evidence-based (orthodox medisch evidence-based) therapieën. Een werkgroep van EASAC wil nu onpartijdig onderzoek laten doen naar de effecten van homeopathie.

Zij concluderen dat de effecten slechts placebo-effecten zijn als een gebruiker verbeteringen ervaart. Elk effect van homeopathie zou alleen gebaseerd zijn op toevalligheden of slechte studies. Bovendien zijn de homeopathische studies uitsluitend voor marketingdoeleinden opgezet en gepubliceerd om de verkoop van homeopathische geneesmiddelen te stimuleren en winst te maken.

Precies zoals het plaatje hierboven dus aangeeft: de wereld volledig op z’n kop. Want het is juist de smerige chemische farmacy, die een commerciële basis heeft, waarbij ALLES moet wijken voor het commercieel belang. Niet de patiënt telt, maar de verkoop van een medicijn. Zelfs boetes die tot stand zijn gekomen, op grond van grove bewijzen van dood-door-schuld, worden door Big Pharma fluitend van één kwartaalwinst afgeschreven..! (HIER, HIER en HIER)

Tegenstrijdige beweringen: dus een placebo-effect EN tóch schadelijk..?
Een wetenschappelijk deelnemer van EASAC zei over de oproep van zijn club: “Het is zeer belangrijk om patiënten te informeren dat er geen wetenschappelijk aantoonbaar en reproduceerbaar bewijs is dat homeopathische producten effectief zijn. Voor welke ziekte dan ook”. “EASAC concludeert dat de claims van homeopathie niet geloofwaardig zijn en in tegenspraak met gevestigde wetenschappelijke concepten.

Het is volgens hen allemaal zeer zorgwekkend, dat artsen ondoeltreffende producten voorschrijven, zoals deze homeopathische geneesmiddelen. EASAC beschouwt het gebruik van homeopathische medicijnen bij dieren ook als twijfelachtig en gevaarlijk. Bijvoorbeeld als infecties bij runderen homeopathisch worden behandeld in plaats van met conventionele medicijnen.

De strijd tegen alternatieve geneeswijzen komt uit de VS..!
De klachtenregen gaat maar door. Volgens de wetenschappelijke bollebozen is het aantal kwaliteitscontroles van homeopathische producten veel te laag. De Food and Drug Administration (FDA) van de VS maakte onlangs melding van zeer ernstige bijwerkingen, waaronder sterfgevallen bij kinderen als gevolg van homeopathische medicatie. Zo werden veel te hoge concentraties werkzame stoffen aangetroffen in sommige producten die de dood van kinderen veroorzaakten, bijvoorbeeld in het middel ‘Belladonna’, dat is gemaakt van het giftige dodelijke nachtschaduw.

Volgens dit krantenartikel van 2 Juli, zou Big Pharma een budget van maar liefst € 90 miljoen hebben liggen om, net als in de VS, de politiek te beínvloeden..!

De Amerikaanse FDA heeft de EU opgeroepen om alle producten die als geneesmiddel worden verkocht, goed te laten testen op effectiviteit, veiligheid en kwaliteit. De zogenaamde ‘alternatieve geneeskunde’, waarmee ze de oudste geneeswijzen sinds mensenheugenis bedoelen, zou volgens hen veel strenger gecontroleerd moeten worden. De gezondheidszorg mag dergelijke producten niet langer financieel ondersteunen als er geen op conventionele geneeskunde gebaseerd bewijs is over het effect en de veiligheid van alternatieve geneesmiddelen.

Wat is homeopathie?
De ontdekker en oprichter van homeopathie, Samuel Hahnemann, werd in 1755 in Meissen geboren. Vanaf 1775 studeerde hij scheikunde en geneeskunde in Leipzig en Wenen. 1779 promoveerde hij aan de universiteit van Erlangen. Na zijn studie werkte hij als arts en apotheker. Hij vocht tegen de giftige geneeskunde, pleitte voor betere hygiënische omstandigheden, gezonde voeding en lichaamsbeweging. Omdat hij om gewetensbezwaren al snel niet meer met de conventionele geneeskunde kon omgaan, stopte hij uiteindelijk met werken als arts.

Hahnemann behandelde later ‘Materica Medica’, het werk van een Schotse arts die malaria met onder andere cinchona-schors succesvol behandelde. Hahnemann experimenteerde zelf met natuurlijke werkzame stoffen en kwam erachter dat ‘hetzelfde met hetzelfde behandeld en genezen kan worden’.

Hij ontdekte dat werkzame stoffen bij gezonde mensen bepaalde symptomen veroorzaken die op een ziekte lijken, maar na korte tijd verdwijnen. De cinchonablok veroorzaakte bijvoorbeeld symptomen zoals malaria. Bij malariapatiënten verdwenen de symptomen echter na korte tijd en waren ze te genezen.

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (Meißen, 10 april 1755 – Parijs, 2 juli 1843) was als Duitse arts de grondlegger van de homeopathie. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Erlangen, waar hij in 1779 afstudeerde. Hahnemann ontwikkelde zijn succesvolle theorie in een tijd waarin de geneeskunde nauwelijks nog op exacte wetenschap gestoeld was en geen remedie had tegen de meeste ziekten.


Bewezen effectiviteit van homeopathie

Door tal van eigen experimenten en studies ontwikkelde hij geleidelijk aan het repertoire van de homeopathische geneeskunde. Omdat veel stoffen giftig waren, moesten ze zo sterk verdund worden zodat ze niet giftig zouden worden, doordat ze dus té sterk zouden zijn, maar een genezende werking zouden hebben. Na verloop van tijd ontdekte Hahnemann, hoe hij dat met meer verdunde homeopathische geneesmiddelen kon doen en ze beter te laten werken. Het principe van de potentiëring was geboren.

Omdat gecertificeerde homeopathische geneesmiddelen aantoonbaar geen werkzame stoffen meer bevatten, ging Hahnemann ervan uit dat de stofmoleculen niet hetzelfde effect hebben als de werkzame stofmoleculen. Vandaag de dag wordt de moderne alternatieve geneeskunde daarom steeds meer met het begrip ‘informatiegeneeskunde’ benoemd. Het blijkt keer op keer, dat het de frequentie is van de genezende stof die door het water is overgenomen, als een stem op een dictafoon of muziek op een Cd. Natuurlijk zit die originele zanger(es) niet meer op die Cd, maar is het de trillingsfrequentie die we te horen krijgen. Identiek aan het origineel..!

EASAC – dubieuze organisatie – lobbyisten?
EASAC houdt er in zijn conclusies geen rekening mee dat de bewezen effectiviteit van homeopathie al is bevestigd. In Zwitserland werd na uitgebreide effectiviteits- en economische doelmatigheidstesten zelfs homeopathie in de basisverzekering opgenomen. Inmiddels is van veel kanten al ernstige twijfels geuit over de legitimiteit van dit ‘wetenschappelijke’ EASAC ‘blaaskakengenootschap’. Deze academie is noch een EU-orgaan, noch een organisatie die namens de EU optreedt. Wat voor legitimiteit dit orgaan dan heeft?  Aangenomen mag worden dat EASAC zich wil vestigen als lobbyorganisatie van de farmaceutische industrie in Brussel, omdat gepropageerd wordt dat alleen conventionele geneeskunde aantoonbaar effectief en veilig is.

En natuurlijk, als EASAC ‘vreest’ dat steeds meer patiënten zich afkeren van homeopathie en conventionele geneeskunde, vreest het nauwelijks voor de gezondheidsschade die via homeopathie zou kunnen optreden, maar eerder voor het toenemende winstverlies van de gezondheids- en farmaceutische industrie. Zo simpel is het verhaal, zeker als je de alinea hieronder leest over fraude en corruptie om homeopathie dwars te zitten. Het liefst zodanig, dat het de moord stikt kennelijk. Maar homeopathie-werkende artsen laten zich net wegzetten en doen gewoon hun werk, zoals ook uit dit soort aankondigingen telkens blijkt.

Alternatieve genezingsmethoden Of de behandeling van oorzaken en niet van symptomen
Alternatieve geneeswijzen werken aan de oorzaken van ziekten en aan het herstel van mensen. De conventionele geneeskunde behandelt alleen symptomen. Als ze door medicatie verdwijnen, duiken ze elders weer op omdat de oorzaak van de ziekte niet is genezen. Alleen patiënten die keer op keer naar de dokter moeten om medicijnen te nemen zijn lucratief. Als het de wil is van lobbyisten, niet-medische beroepsbeoefenaars, genezers en alle alternatieve geneeswijzen zijn verboden. Watergate.tv had al gerapporteerd over de aanvallen op het beroep van alternatieve beroepsbeoefenaar.

Inmiddels: de FRAUDE van BigPharma-lobby aangetoond..
Inmiddels proberen allerlei gezondheidsorganisaties via campagnes, het onderdrukte rapport, dat stevig wetenschappelijk pro-homeopathisch bewijsmateriaal bevat, vrij te krijgen. Het blijkt uit dit onderzoek keihard, dat homeopathie werkzaam is bij een waaier van gezondheidsklachten. Dit rapport is in lades van diverse wetenschappelijke gezondheidsinstituten VERSTOPT. Het rapport is nooit gepubliceerd en is in plaats daarvan vervangen door een nieuwe review waarin werd geconcludeerd dat homeopathie ineffectief was en dat eventuele voordelen uitsluitend te wijten waren aan het placebo-effect.

“Er zijn geen gezondheidsvoorwaarden waarvoor er betrouwbaar bewijs is dat homeopathie effectief is,” concludeerde de Australische National Health and Medical Research Council (NHMRC) in zijn tweede review, die in 2015 werd uitgebracht. Maar wat blijkt? 3 Jaar daarvóór, in 2012, had dezelfde groep een eerste evaluatie laten uitvoeren, die uitermate gunstig bleek voor de homeopathie. Het evaluatieproces was wetenschappelijk en deugdelijk, zoals Prof. Fred Mendelsohn, lid van de NHMRC-deskundigencommissie die toezicht hield op het evaluatieproces, had verklaard. Dr. Mendelsohn hierover:

Ik ben onder de indruk van de nauwgezetheid, de grondigheid en de systematische aanpak die aan deze (eerste review) evaluatie wordt gegeven. Algemeen, is heel wat uitstekend werk in deze overzicht gegaan en de resultaten worden voorgesteld op een systematische, onbevooroordeelde en overtuigende manier,”

Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij.

De eerste evaluatie was uitgevoerd door onderzoekers aan een Australische universiteit, maar een andere onderzoeksgroep, genaamd ‘Optum Insight’, kreeg de opdracht de tweede evaluatie uit te voeren. Kennelijk was de uitkomst niet naar het zin van de opdrachtgevers. (Getuige ook de uitspraak hierboven van klokkenluider, ex-Pfizerbaas Peter Rost.) De wetenschappelijke lat werd vervolgens veel hoger gelegd en er werden normen opgelegd waaraan zelfs ‘reguliere chemsiche’ geneesmiddelentesten niet hoeven te voldoen. De NHMRC had besloten dat alleen studies met minimaal 150 deelnemers in aanmerking komen voor opname, hoewel de groep regelmatig proeven uitvoert met minder deelnemers.

De PEER-review betrof 171 onderzoeken die hadden aangetoond dat homeopathie effectief was. Maar deze werden op grond van de hoger gelegde lat, onmiddellijk afgewezen. En ja, toen eindigde dit tweede onderzoek met slechts vijf onderzoeken die aan deze nieuwe en veeleisende normen voldeden. Elk van de vijf resterende studies concludeerde dat homeopathie niet effectief was. Schandalige wetenschappelijke FRAUDE dus. Een homeopathische groep in Australië roept op tot een onafhankelijke review.

En dat niet alleen. Men wil dat de NHMRC reageert op beschuldigingen van wetenschappelijk wangedrag, procedurele schendingen, vooringenomenheid en belangenverstrengeling. Het is ook dringend om de eerste recensie te laten publiceren. Voor meer informatie of om uw naam toe te voegen aan de petitie naar: https://releasethefirstreport.com

* * *

x

[bol_product_links block_id=”bol_5b4239613199a_selected-products” products=”9200000049483924,9200000005932340,1001004004989226,1001004005156936,1001004001950910,9200000026145428,1001004005132269,666776828,9200000028137458,1001004004987630,666827100,1001004005539619,9200000047068598,1001004005304261,9200000011453120,666751558,1001004005156030,1001004005160286,666761200″ name=”homeopathie EU ” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”9E2800″ deliverytime_color=”121B99″ background_color=”D4FCFF” border_color=”605CD2″ width=”710″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

4 gedachten over “Hoe de farma-lobby homeopathie wil vernietigen..

 1. @Guido, die uitspraak die jij aan Michael Ellner toeschrijft, die hangt bij mij al jaren aan de muur en die heb ik van David Ike gehoord. Wie van de twee pleegt er hier plagiaat?

 2. Hoe de farma-lobby homeopathie wil vernietigen.
  De farma lobby lijken mannen en vrouwen te zijn die aan tunnelvisie lijden wat nota bene helemaal niet nodig is behalve als het om de korte en langere termijn winst van de farma gaat die door het produceren van hun symptoom onderdrukkende rotzooi (want genezende medicijnen zet juist de farma op langere termijn buiten spel) het gezonde natuurlijke automatisch zullen vernietigen.
  Alle weerstand tegen homeopatische middelen is dan ook weggegooid geld maar alles doen voor meer geld en vervuilende chemische fabrieken zorgt er nu al voor dat de hele natuur en daarmee al het leven vernietigd wordt.Daarom moet niet de homeopathie verboden worden maar het lobbyen door deze criminele lobbyisten.
  Geld maakt niet gelukkig al zullen kortzichtigen zeggen “maar het is wel makkelijk”.
  Stel u loopt in de wildernis en u hebt dorst en geen water maar wel geld dan is dat geld waardeloos want u zou meer aan een frisse natuurlijke waterbron hebben.
  Weet dan dat geld (hebzucht) er nu vaak voor zorgt dat het natuurlijk levend houdende vernietigd wordt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.