Advertentie

De twee Aardes..!*

*
De twee Aardes

2024 © Harriet Algra | WantToKnow.nl/be
*

Harriet Algra

Tot nu toe dacht ik dat DE WAARHEID afhing van je Galactische afkomst omdat we allemaal stuk voor stuk unieke goddelijke wezens zijn en de wereld bekijken vanuit ons eigen perspectief. Er is nog een andere belangrijke factor die eraan toegevoegd dient te worden en dat is je bewustzijn. Hoe hoger je bewustzijn wordt hoe meer je in staat bent de dwarsverbanden te ontdekken, die je helpen het totale plaatje te overzien. Het bewustzijn van de meeste mensen is drastisch aan het stijgen en heeft tot gevolg dat er steeds meer zichtbaar wordt. Tartaria is daar een prachtig voorbeeld van.

In december 2018 stak het fenomeen Tartaria ineens boven het maaiveld uit en was zo duidelijk zichtbaar dat het nauwelijks voor te stellen was dat we dat niet eerder hadden opgemerkt. Er bleven echter onverklaarbare fenomenen zoals de gigantische moddervloed die eind 18de eeuw de ondergang van deze hoge beschaving lijkt te hebben bewerkstelligd. Maar waar kwam die wereldwijde modderstroom vandaan die grote delen op de planeet heeft geteisterd.

Moddervloed Tartaria

Recent is er nieuwe informatie op mijn pad gekomen die niet alleen de moddervloed zou kunnen verklaren maar ook hoe de splitsing tussen de 3de en de 5 dimensionele dichtheid ineens een feit kan zijn. Wat het allemaal ongelofelijk ingewikkeld maakt is dat we zo gigantisch zijn misleid door zowel onze geschiedenisboeken als wel het begrip tijd. De hele historie zoals we die voorgeschoteld krijgen blijkt één grote leugen te zijn om de waarheid verborgen te houden.

En tijd is niet lineair maar eerder een tijdlus waarin heden, verleden en toekomst tegelijkertijd in het NU plaatsvinden. Er zijn in het verleden verschillende voorspellingen gedaan die erop wijzen dat we voor een gigantische omwenteling staan. Eén van die voorspellers was de Zuid-Afrikaanse zingende profeet Kim Clement, die in 2016 op 60-jarige leeftijd overleed.

De voorspellingen van de profeet Kim Clement
Hij heeft talloze opzienbarende uitspraken gedaan, waaronder de voorspelling dat de grote verandering in de wereld zal plaatsvinden wanneer de Verenigde Staten twee presidenten zal hebben. Dat is sinds 2020 het geval toen Biden de overwinning frauduleus naar zich toetrok, en Trump als echte president een schaduwregering vormde om de massa wakker te kunnen schudden. Er bestaan dus nu twee presidenten naast elkaar, met rivaliserende militaire en publieke steun zonder dat de VS in een burgeroorlog terecht is gekomen.

De Witte Hoeden onder leiding van Trump schuiven steeds meer klokkenluiders naar voren die de sluiers oplichten wat er werkelijk gaande is, ook op het gebied van buitenaardsen. Ze worden hierbij gesteund door de Galactische Federatie van Werelden om hun onthullingsplan te implementeren met behulp van anti-zwaartekrachtschepen. Deze moeten het publiek gaan voorbereiden op de verschijning van ruimteschepen in ons luchtruim.

Vervolgens heb je de DeepState die -onder leiding van Biden- aanstuurt op een valse vlag aanval van buitenaardsen, die met behulp van holografische technologie de mensheid in een staat van angst en onzekerheid moet gaan storten.

De waterplaneet in 2 delen..
Volgens Dr. Brooks A. Agnew die meer dan 10.000 artikelen en technische documenten en 7 Amazon-bestverkochte boeken met 10 gedrukte titels op zijn naam heeft staan, vertelt het boek Genesis ons dat God deze waterplaneet Aarde in twee delen splitste. Deze zijn ongeveer 4,5 miljard jaar oud en zijn in werkelijkheid enorme organische ruimte arken. De ene helft werd Eden waar je alle dieren en planten aantrof. Deze bevond zich in een gedeelte van de Melkweg met een hoge frequentie en werd bewoond door een menselijke beschaving die, zoals het er nu op begint te lijken, bekend werd als Tartaria.

(klik voor lead naar onze bookshop)

Toen deze plek door de aanwezigheid van Lucifer en zijn aanhang corrupt raakte, kwam het automatisch in een lagere trilling terecht. Dit had tot gevolg dat Eden onder leiding van Noach moest verhuizen naar de andere Aarde met een lagere frequentie. Deze bereikten ze via de kloof in de Melkweg. Daar versmolt het met zijn oorspronkelijke andere helft die uit rots en metaal bestaat en zich bevond rond deze zon en maan.

Die versmelting was de oorzaak van de grote zondvloed en veroorzaakte een enorme moddervloed. Het duurde 7 maanden voordat alles voldoende gestabiliseerd was en Noach met zijn ruimteark kon landen en uitstappen. De huidige Aarde waar wij op leven bestaat dus uit twee Aarde planeten. Eén met een hoge frequentie en één met een lage frequentie die sinds die tijd op dezelfde frequentie resoneren.

Dus zul je je misschien afvragen, hoe die samensmelting tot stand kon komen. De Aarde met de lage frequentie wordt in de oude geschriften de lagere atoom genoemd en is niet erg dicht. Haar dichtheid is ongeveer 1-1,2 gram per kubieke centiliter dat net iets dichter is dan water.

 

(klik voor vergroting)

Wanneer je een emmer neemt en deze tot aan de rand vult met glazen knikkers en je giet vervolgens een aantal liters water in diezelfde emmer, dan zou dat passen omdat het water de ruimte opvult tussen de knikkers. De emmer vertegenwoordigt de twee Aardes die beiden dezelfde ruimte in beslag nemen. Hierin wordt de Aarde met een hoge vibratie gesymboliseerd door het water en de Aarde met de lage vibratie door de knikkers.

Deze samensmelting viel historisch gezien samen met de plotselinge opbloei van het Summerische tijdperk ongeveer 6000 jaar geleden. Wereldwijd doken ineens zeer bijzondere massief marmeren bouwwerken, tempels, weeshuizen e.d. op die door de huidige mens onmogelijk gebouwd kunnen zijn omdat die kennis simpelweg ontbreekt. Ook hebben de Egyptenaren de piramides niet gebouwd, die hebben ze geërfd, want deze blijken veel ouder te zijn dan 6000 jaar.

Wanneer we de historische gegevens met betrekking tot de biologische en botanische gegevens bekijken, zien we dat er al miljoenen jaren sprake was van een stabiel soort mutatiebestaan, totdat er heel plotseling een enorme verandering in genen en genetische variatie ontstaat.

We zien ineens een enorme input aan verschillend DNA binnenkomen.
Dit was het gevolg van het feit dat de bloedlijnen van de hogere en lagere atomen werden samengevoegd. Dit startte toen Kaïn Eden verliet en met een vrouw ging trouwen uit het ’land van Nod’. Hierdoor raakten de zielen van beide planeten genetisch vermengd. En de huidige mens is het resultaat van al dat voortplanten gedurende al die millennia. De ‘Adam en Eva’-figuren waren dus niet de eerste mensen op de lagere atoom Aarde, wel de enigen met een hogere frequentie. Dr. Agnew heeft o.a in het Boek van Henoch ontdekt dat een ras van buitenaardse wezens die ‘de gevallen engelen’ worden genoemd, een ras van reuzen heeft ontwikkeld. Deze kennen we als de ‘Nephilim’ of ‘De Wachters’.

Deze wachters werden samen met de Ciakarr in de vroege menselijke beschavingen een verderfelijke kracht. Hij gelooft dat de Nephilim tijdens de zondvloed niet volledig zijn uitgeroeid en een comeback hebben gemaakt en optreden als de agenten voor de overlevende gevallen engelen die de mensheid manipuleren door middel van oorlog, religie en corruptie. Zij kunnen momenteel zelfs leeftijden van rond de 30 duizend jaar hebben.

Hun doel voor de Aarde is duidelijk: zij willen 90% van de mensheid vernietigen om ze weg te halen van de Schepper. Een zeer invloedrijke wachter die de DeepState van achter de schermen schijnt aan te sturen is ‘Semyaza’. Ook is er een voorspelling dat de Aarde met een hoge frequentie zich weer zal scheiden van de Aarde met een lage frequentie om terug te keren naar zijn oorspronkelijke plek in de Melkweg, met alle mensen die in staat zijn op die hogere frequentie te trillen.

Dit zal plaatsvinden wanneer de twee frequenties na 6000 jaar uit balans raken, en tot gevolg heeft dat de twee Aardes gaan splitsen. Dit is het proces waar we momenteel midden in zitten. Deze tijd wordt ook wel de ‘Grote Verdeeldheid’ genoemd en heeft ongeveer 200 miljoen starseeds doen besluiten om hier te incarneren. Deze zielen zijn afkomstig van het licht die met hun veel hogere vibratie dit proces ondersteunen. Zij leiden hier gewoon hun leven maar kunnen door hun veel hogere frequentie als het ware onzichtbaar blijven voor de duisternis of donkere wereld. De DeepState was hier niet op voorbereid en zelfs de opiniepeilers zijn continu verrast over uitslagen.

Al sinds de Renaissance, toen religie en wetenschap gescheiden werden, zien we het licht verspreiden over de hele planeet. Honderden miljoenen mensen over de hele wereld begonnen hun best te doen om met hun hart uit te drukken wat ze voelden alleen de juiste woorden waren nog niet beschikbaar. Er bestaat een symbiotische relatie tussen de geesten van mensen en het bewustzijn van de planeet die steeds sterker aan het worden is en oorlogen zal laten verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat de mensen zowel van het licht als de duisternis zich groeperen en samentrekken om paralle samenlevingen te vormen.

En wanneer de twee Aardes zich definitief scheiden zullen ook de paralle samenlevingen zich scheiden. Het zal niet lang meer duren voordat de golf zijn top zal bereiken en dat degenen die wakker en bekrachtigd zijn, klaar zijn om op die golf naar een hogere frequentie mee te surfen.

De Washington Universiteit in St. Louis, VS heeft in 2006 zijn studenten meer dan 600 duizend seismogrammen in kaart laten brengen om meer duidelijkheid te verkrijgen over wat zich in de Binnenaarde afspeelt. Ze ontdekten daarbij dat de aardbevingen begonnen toe te nemen. Waren er eerst nauwelijks 2000 aardbevingen met minder dan 5.0 op de schaal van Richter, tegenwoordig zijn er bijna 2000 aardbevingen per week met 5.0 of meer op die schaal van Richter.

Deze beginnen een beeld te vertonen dat er een andere planeet aanwezig is die niet afkomstig is van buitenaf. In 2016 begon de voorspelling steeds meer een feit te worden toen Donald J. Trump, die geen deel uitmaakte van de DeepState, tegen alle verwachtingen in de verkiezingen won. Hij kon daarmee de missie van zijn biologische vader Generaal George S. Patton en president JFK gaan voltooien, namelijk de wereld te gaan verlossen van de DeepState.

Ook werden de eerste signalen zichtbaar dat de twee Aardes uiteen begonnen te vallen toen op 10 april 2016 de twee planeten een harmonische golf van enorme kracht gingen uitzenden die als eerste in de oceaan verscheen, en de beroemde olieramp van BP in Deep Water Horizon, de Golf van Mexico, veroorzaakte. De meerderheid van de mensen die op deze wereld leven, zit gevangen in het fysieke en materiële gezichtspunt van dit sterfelijke leven. Dat is de manier waarop de laagfrequente of duistere wezens in dit universum het wensen.

Ze willen dat je blijft slapen en een volger blijft, of ze willen dat je kiest voor geweld, hebzucht, lust, angst of haat. Geef je daaraan toe dan zal je de transitie missen die deze hogere frequentie Aarde op het punt staat te maken. Besef dat je hier in deze tijd bent geboren om die overgang naar de hogere frequentie mee te maken. Als jij ervoor kiest deze te aanvaarden, dan is dat jouw erfenis.

Manifestatie van het ‘Duister’..
Er is ook nog een ander erfgoed op deze planeet aanwezig die er ook vanaf het begin is geweest, en inhoudt dat je in duisternis en twijfel blijft. Deze zal winnen als je besluit te kiezen voor de accumulatie van de materiële dingen van deze wereld en barmhartigheid, naastenliefde en liefde afwijst. Deze zal winnen als je een kuil graaft voor je buurman. Het wint ook als je deelneemt aan de schade of de dood van een ander leven.

Het is belangrijk dat we stoppen met het vermoorden van elkaar, inclusief onze ongeboren kinderen. Deze duistere en verschrikkelijke erfenis wordt gedreven door een woedende jaloezie op de mensen die voor het spirituele, in plaats van de fysieke aspecten van het sterfelijke leven hebben gekozen. Het zaad van Lucifer (Marduk), de afstammelingen van de eerste zoon van Eva, denken namelijk aanspraak te kunnen maken op het eigendomsrecht van deze planeet.

Ze willen ons van onze erfenis beroven en je veroordelen tot een eeuwigheid van duisternis. Je ziet de praktische invulling van deze agenda overal om je heen, in de vorm van terrorisme, religies die angst en dood verspreiden, en de aanval op de gezinseenheid die de basis vormt van de mensheid zelf. Zij weten niet wat geluk is, omdat dit geschenk aan de goddelozen wordt ontzegd. Wat ze wel kennen is plezier op allerlei verwrongen en ziekelijke niveaus, maar ze kennen geen vreugde en willen ook niet dat jij dat kent.

De splitsing van de twee Aardes veroorzaakt het grimmige weerpatroon dat we momenteel ervaren en dat zal net zo rampzalig zijn als de samenvoeging van de twee Aardes tijdens de Grote Zondvloed. Velen zullen sterven. Maar als je sterft en jij kiest voor de hoge frequentie Aarde, besef dan dat het herstel van je geest in je lichaam naadloos en pijnloos zal zijn. Je zult opnieuw geboren worden in een nieuwe wereld zonder dood en geweld.

We hebben allemaal heel bewust voor dit leven gekozen om bepaalde ervaringen op te doen. Dus stap uit je slachtofferrol en besef dat jij en niemand anders verantwoordelijk is voor je huidige leven. Er bestaat een Chinees gezegde dat gaat als volgt:

De persoon die anderen de schuld heeft, heeft nog een lange weg te gaan.

De persoon die zichzelf de schuld geeft is halverwege.

Maar degene die niemand beschuldigt is op zijn destinatie aangekomen,
omdat hij zich realiseert dat dit de weg is die hij zelf gekozen heeft.

Vaak hebben je beste vrienden de rol op zich genomen van je grootste vijand om die ervaringen zo optimaal mogelijk je te maken. Nu we uit onze rol aan het stappen zijn, is het belangrijk dat je dat beseft en ze dankbaar bent. Dus leer vergeven en stop met oordelen en veroordelen. Dit is de enige manier om jezelf te kunnen bevrijden en te helen omdat ons lichaam, geest en ziel één zijn. Om je leven te kunnen veranderen is het van belang je scheppingskracht op een bewuste manier in te zetten.

Maak heel praktisch een lijstje waarop je in een aantal regels omschrijft, over hoe je nieuwe leven eruit moet komen te zien, want waar onze aandacht heengaat stroomt de energie. Door die regels gedurende 30 dagen hardop tegen jezelf uit te spreken geef je die nieuwe werkelijkheid vorm. Besef dat alle cellen in je lichaam continu aan het vernieuwen zijn en je na 21 dagen een heel nieuw lichaam hebt.

De eerste week zal in dit proces het zwaarste zijn, omdat je dan nog niets ziet veranderen. Maar gaandeweg weten steeds minder cellen iets af van je oude leven en de nieuwe cellen kennen enkel het nieuwe script, dat je dagelijks hardop uitspreekt! En zullen dus deze nieuwe realiteit vorm gaan geven.

Neem de tijd om rustig te zitten en je te concentreren op het goede in jezelf en in anderen. Ontwikkel liefde voor jezelf en breid dit vervolgens uit naar andere mensen, zelfs naar mensen die je niet kent. Je kunt dit een gebed noemen, je kunt het meditatie noemen. Het is allemaal hetzelfde, omdat je op een natuurlijke wijze naar dezelfde plek wordt geleid. Het maakt helemaal niet uit van welke religie je komt, want de poort waaruit we vertrekken is voor iedereen identiek..!

Besef dat één van de grootste misleidingen van Enlil, de duistere prins, het creëren van religies was, met als doel deze religies tegen elkaar uit te spelen, door de ene religie de andere te laten haten. Religies zijn allemaal filosofieën van mensen, vermengd met waarheid, met de bedoeling dat jij die zult volgen. Wanneer jij je gedachten echter uitbreidt naar de liefde, kun je je bewust worden van een andere dimensie. Deze is altijd aanwezig geweest, maar je moet ervoor kiezen om het te zien en erbij te zijn.

Velen kiezen voor de fysieke rijkdom van deze wereld.
Toch zullen nog velen kiezen voor de fysieke rijkdom van deze wereld. Door die keuze blijven ze hier in deze wereld. Op zich is daar is niets mis mee omdat zij simpelweg nog niet voldoende ervaring hebben opgedaan de balans in hun leven terug te vinden. In hun observatie is de aarde hier eenvoudigweg om te veroveren en te consumeren. Mensen met deze erfenis en neiging putten nog onverzadigbaar plezier in het veroorzaken van het lijden van anderen.

De erfelijke drang die zij voelen naar vernietiging en onderdrukking is net zo krachtig als het verlangen om zich voort te planten. En net als hun grote voorouderlijke vader, Kaïn, doden ze anderen en leggen beslag op andermans bezittingen. Ze kunnen nergens van dromen, ze kunnen niets produceren behalve de mogelijkheid om de vreedzame mensen op deze planeet te verkrachten, te vermoorden en te onderdrukken.

Ze vernietigen de natuur en alles wat ze kunnen vinden, net als de sprinkhanen die in de Bijbel worden beschreven. Ze teisteren de aarde op een vergelijkbare manier en verbruiken alle hulpbronnen en alle natuurlijke dingen op hun pad, als ze niet worden tegengehouden door goede mensen.

Mandala van de nieuwe Aarde

Sommige mensen zijn zich al bewust van de mooie dingen van de hogere aarde zoals de wonderschone natuur die nergens in het universum zo mooi en gevarieerd is als hier. Andere mensen zien alleen het stof, het onkruid en de dood van de lagere aarde. In de afgelopen twintig jaar zijn deze twee soorten mensen zich steeds minder bewust geworden van elkaar. Ze worden gescheiden door uitdaging en beperking.

De wakkere mens ziet in één observatie de eindeloze verscheidenheid van de natuur en de vredige harmonie van de mens daarin. Deze ziel verlangt naar iets anders dan de gevangenis die ons probeert te vernietigen Ze voelen dat er ruimte is voor verkenning en ontdekking. Ze voelen dat er ruimte is voor nieuw leven en een overvloed aan liefde, waar geen noodzaak is voor de rechtsstaat, omdat dit soort mensen spontaan de Universele hogere wetten gehoorzamen. Wanneer zij zich de hemel voorstellen dan komt die Nieuwe wereld daar het dichtst bij in de buurt.

Harriet Algra

februari 2024

www.thenewstrain.org

* * *

KLIK VOOR ALLE INFO OVER DIT NIEUWE BOEK VAN HARRIET ALGRA –

Bronvermelding:

“What’s Coming In 2024: Catastrophic Disclosure” by Dr Salla Webinars

Two Earths, the Nephilim and Overcoming Alien Manipulation: An Interview with Dr. Brooks Agnew

BEARTH Two Earth.One race for time door Brooks A. Agnew

BEARTH The Grand division Volume two door Brooks A. Agnew

https://www.imdb.com/name/nm2940317/

Why Can’t More People See This?! https://youtu.be/eO88m3Kjw_g

https://freedomhouse.org/report/2017/battle-china-spirit-falun-gong-religious-freedom

Het Tartaarse rijk (deel 1) https://rumble.com/v3hgp2i-good-lion-tv-presents-the-tartarian-empire-part-1.html

Het Tartaarse rijk deel 2 (resterende macht) https://rumble.com/v4cmqc3-the-tartarian-empire-part-2-remnant-power.html

Kim Clement https://www.youtube.com/channel/UCBxW6DP4miw3NnMjtLrE0Dw

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.