Advertentie

Voorbereiding op de Kosmische Tsunami


Sinds 2000 is Karen Bishop een reiziger in de hogere dimensies die onze Aarde omgeven. Nadat ze door een persoonlijk proces van expansie was gegaan, dat zoals zo vaak met vallen en opstaan gepaard ging, begreep Karen dat het haar totale voldoening bracht om de mensen om haar heen de laatste informatie aan te reiken, die zij in de hogere dimensies kon waarnemen. Vooral het menselijke en planetaire proces van ascensie, waar we met z’n allen nu in verkeren, had haar aandacht.

Nadat ze een aantal boeken had geschreven bleek het na 7 jaar tijd voor een website, die als platform kon dienen, voor al haar werk, dat op deze wijze wereldwijd kon worden verspreid. Zo werd de website Emerging Earth Angels geboren.

Met nadruk willen we stellen dat Karen geen channel is! Noch haalt ze informatie bij andere bronnen vandaan voor artikelen en boeken. Doordat de informatie, die ze uit haar eigen beleving vandaan haalt, vaak intens resoneert bij haar lezers, is dat voor haar de indicatie dat veel anderen op hetzelfde pad aan het reizen zijn. Het enige dat Karen doet en kan doen, is door de ‘hogere sferen’, de hogere frequenties, reizen met haar ziel.

Karen heeft bovendien een universitaire achtergrond. (Psychologie, rechten en counceling) Door haar gave om ‘helder te zien’ kwam ze al snel in contact met mensen die ernstig gehandicapte jongeren verzorgden en assisteerde hen met een natuurlijke souplesse. Vaak vroegen mensen haar of ze telepatisch was, omdat ze op een heel indringende wijze met deze mensen kon omgaan.

Karen over de website ‘Emerging Earth Angels’

“Ik wist nooit exact wat de bedoeling was van mijn helderziende gaven. Ik was, doordat ik zoveel dingen méér zag dan de mensen om mijn heen, vanaf mijn jeugd eigenlijk al een teruggetrokken kind. Ik vond het contact met de natuur en dieren het meest prettig en ik leefde in mijn eigen wereld. Zo lang als ik me kan herinneren, wist ik wat er met planeet Aarde ging gebeuren; het leek vaak alsof IK deze planeet was, of in ieder geval heel dicht tegen haar aan getrokken was. En telkens vroeg ik me maar weer af, waarom ik datgene voelde en zag, wat niemand anders zag..!

Ik heb periodes gekend van paniek en uiterste overspannenheid. Toen vond ik altijd ook al de rust in de ‘hogere bedoeling’ van de gebeurtenissen. Alle trauma’s en het misbruik dat ik als kind had ondergaan, leken in het niets te vallen bij de enorme healing die ik ondervond door me te focussen op het ascensieproces van onze moeder Aarde en haar bewoners. Uiteindelijk werd ik door de kracht om me te focussen op dit proces in staat gesteld de hogere dimensies te bezoeken, die rond deze planeet hangen. Het bewijst voor mij des te meer, hoe intens dit proces op Aarde is, voor iedere levende ziel.

Uiteindelijk bleek ik in staat het ascensieproces met mijn mond te verwoorden dat moeder Aarde ondergaat. Ik bleek zelf bijna de evolutie van moeder Aarde en onszelf te belichamen..! Het leek mij niet meer dan logisch dat er een medium moest komen, dat mijn woorden zou verspreiden in de wereld. In eerste instantie was ik in staat in een aantal boeken mijn ervaringen en inzichten te delen, maar uiteindelijk was ik het meest gelukkig met de geboorte van mijn website Emerging Earth Angels.

En het was vooral door de enorme hoeveelheid response die ik mocht ontvangen, van over de hele wereld, op het werk dat ik deed, dat ik mezelf terugzag in de herkenning van deze mensen in mijn werk!
Dankbaarheid vervulde me en was een extra motivatie om door te gaan met het werk dat ik had opgepakt. De website is voor mij nu een totale en complete uitdrukking van alles wat ik ben en de site past me als een maatpak. Het is een compleet open kanaal van ononderbroken en opgelijnde energie van de Bron. Dit brengt me intense vreugde.

Mijn hele leven ben ik gefascineerd en geobsedeerd door mijn drive om anderen te assisteren om zich met hun eigen talenten en speciale gaves te identificeren. Deze de wereld in te helpen en dit proces te onderkennen als een essentieel onderdeel van het leven op een hoger niveau van trilling. Ik wens je de hemel in je hart, sterrenlicht in je ziel en wonderen in je leven in deze fabelachtige tijden.”

Voorbereiding op de Kosmische Tsunami

Karen Bishop

vertaling door Linda (linda.postema@yahoo.com), 28 februari 2010

Welkom!

Medium Karen Bishop geeft een indringende en duidelijk boodschap door.

Er zijn nog meer opwindende dingen onderweg. Er zal gauw een herstructurering van de kosmos gaan plaatsvinden. Net zoals een paar maanden geleden, toen de aarde haar plaats in nam, in een nieuwe ruimte in de kosmos, zo is het nu tijd geworden voor andere hemellichamen, om ook in hele nieuwe energetische ruimten hun plaats in te nemen. Er zal dus een herstructurering van de kosmos plaatsvinden.

Deze enorme massieve beweging zal een enorme golf van energie teweegbrengen, of beter gezegd een kosmische tsunami. Deze enorme golf van energie, of golf van licht, zal dan over de aarde wassen. Aangezien we ons nu in een veel hoger vibrerende energie bevinden, dan bijvoorbeeld een paar maanden geleden, zal de golf dan ook bestaan uit een hoger vibrerende energie, of licht…en dit licht zal dan alles in de kosmos omvatten.

De aardbeving in Haïti veroorzaakte een enorme hartopening voor de planeet. Het was de voorbode van de energie van de nieuwe aarde….de hart energie. Hierdoor stuwde het de schepping van onze nieuwe realiteit. De enorme aardbeving die gisteren plaatsvond in Chili, had hele andere redenen. En het zal niet de laatste aarde beweging zijn op de planeet, want er zullen er meer komen.

De aardbeving in Chili was een voorbode van de golf van licht. Deze aardbeving en andere aardbevingen maken ruimte, voor de golf van licht, om binnen te komen. De aarde maakt een nieuw “bedje” klaar, of is zichzelf aan het herstructureren, zodat zij beter het nieuwe licht kan ontvangen dat gauw zal arriveren.

Wanneer deze golf van licht zal arriveren, zal het over alles en iedereen heen wassen, in elk hoekje en gaatje, elke vorm van dichtheid of duisternis wegspoelend, wat het op zijn pad tegenkomt. Dit is allemaal een onderdeel van het proces van het creëren van de nieuwe realiteit. In Creating the New Reality/Finding your True and Authentic Space (het nieuwe Emerging Earth Angels e-boek dat zojuist uitgekomen is), wordt een deel van dit proces beter gedetailleerd uitgelegd, wat betreft het naar buiten brengen van onze persoonlijke energie en het overnemen van de vroegere Aarde blauwdruk.

Deze voorbereidingsperiode die we nu ervaren, tezamen met de nieuwe golf van licht, zijn fasen die nodig zijn, bij het assisteren in het naar buiten brengen van onze eigen persoonlijke energieën om de nieuwe planeet aarde te creëren. Wat er nu gebeurt is, dat we klaar zijn voor dit stadium. In de afgelopen weken hebben wij ons verankerd in de aarde en daarmee hebben wij elke overgebleven oude en dichte energie, die diep in de aarde zat, losgelaten. Dit vond plaats, zodat het licht zijn plaats kon innemen en zodat de juiste en ware bestuurders van de aarde zich nu in hun juiste en ware posities bevinden voor de aankomst in onze zeer nieuwe realiteit.

Verbinding met de hogere goddelijke, energieën.

Nadat we volledig verankerd waren in de aarde, begonnen we onze energie naar buiten te brengen. In de voorgaande tijd, voordat we ons van de oude wereld scheidden, werden er donkere energieën naar buiten gebracht en namen deze donkere energieën het over. Aldus werden velen van ons tot het uiterste geduwd, met ogenschijnlijk geen enkele plek om uit te rusten.

Met de gebeurtenis van de hele nieuwe aarde, worden de dingen nu omgekeerd. We begonnen met een overlapping van Aarde Één, en dus was er nog veel van het oude aanwezig. Nu brengen wij (het licht) naar buiten en nemen wij de oude wereld realiteit over.

Op deze manier, begonnen we op veel oude energie te botsen en dit veroorzaakte wrijving, frustratie, boosheid en spanning, en het leek wel alsof we bijna nergens heen konden gaan zonder niet tegen een energetisch plafond aan te knallen. Tegelijkertijd ervaren we nog steeds de op en neergaande achtbaan met enerzijds de geweldige energie dagen en aan de andere kant de niet zo geweldige energie dagen. Op het ene moment lijkt de mist zo maar opeens verdwenen te zijn en het volgende moment bevinden we ons ogenblikkelijk weer in drijfzand.

We creëren letterlijk beetje bij beetje. Op deze manier creëren we net genoeg om onszelf te ondersteunen, dan verbruiken we het weer en dan moeten we weer meer creëren. Over een tijdje, als we meer en meer van de nieuwe realiteit geschapen hebben, zal dit veranderen. Maar weet, dat we nu zelf ook al heel wat meer van de nieuwe energie vasthouden en op deze manier, zullen onze positieve gedachten en visies ons in betere plaatsen houden dan ooit tevoren.

Toen de nieuwe golf van licht begon met zijn voorbereidende periode, werden we energetisch verwijderd van de situatie zoals we die tot dan toe ervaren hadden. Dit betekende, dat we plotseling in veilige ruimten gezet werden, of beter gezegd verwijderd werden, van de mogelijkheid geraakt te worden door iets wat op de planeet gebeurde, wat ons mogelijk uit ons evenwicht zou kunnen hebben gebracht.

De grote shift van 2012 is al in volle gang; iedereen voelt de 'onderaardse' verschuivingen.

Dus toen, gedurende deze tijd (die ruwweg halverwege februari begon), stopte ineens die geweldig aanvoelende energie die in onze kroonchakra’s binnenkwam. Dit veroorzaakte een gevoel van leegheid, holheid, depressie, een groot gevoel van niet-verbonden en gescheiden zijn, en aldus een periode van veel te vroeg wakker worden voor een tijdje, en weer onmogelijk terug in slaap kunnen vallen. Dus waar bevinden we ons nu in hemelsnaam in deze vreemde science fiction film ?

We worden nog steeds ‘apart gehouden’ totdat de meer massieve veranderingen en herstructureringen compleet zijn. Wezens van een hoger niveau vertelden mij dat er ‘protocollen’ bestaan voor zulke zaken, zoals enorme natuurrampen, en het apart gehouden worden in beschermde ruimten is één van deze protocollen.

Hierop volgt, dat de nieuwe golf van licht veel weg zal wassen, zodat er “ruimte” zal zijn voor een makkelijkere uitbreiding. Dus we hebben nu al een tijdje in een groot vliegtuig gezeten dat rond de planeet cirkelde, zonder in staat te zijn ergens te landen. Of bijvoorbeeld nog steeds in de bus zittend met onze koffers, ongeduldig wachtend om te kunnen uitstappen en uitpakken, terwijl we nog niet in staat zijn om van onze zitplaatsen af te komen.

Wanneer de golven van licht arriveren, zal er veel gaan veranderen. De dingen zullen veel makkelijker op hun plaats vallen, we zullen naar een hoger niveau van leven en zijn opgetild worden en we zullen veel meer verbonden zijn met de rest van de kosmos. Ja, deze verbindingen zullen niet minder dan heel diepgaand zijn.
Wezens uit de hogere gebieden die uit deze golf van licht komen, arriveerden gisteravond in mijn huis om dit proces uit te leggen en om ‘hallo’ te zeggen tegen de aarde en haar bewoners, daar deze verbindingen met het hogere niveau zo veel makkelijker zullen gaan worden. ‘Één’ zijn zal een hele echte betekenis krijgen en veel zal nu op zijn plaats terecht gaan komen. Deze wezens uit de hogere gebieden wilden ook zeggen, dat “Wij welkom zijn in een hele nieuwe realiteit van nieuwe manieren van leven en zijn. Wij zijn zo blij dat jullie je hier in deze zeer nieuwe en andere ruimte bevinden.”

Verbindingen, verbindingen, verbindingen. Het e-boek ‘Creating the New Reality’ vertelt veel over, hoe we zo ontzettend verbonden zijn met alles, wanneer we in de hogere gebieden komen, want deze manier van leven en zijn, kwam de laatste maanden met volle vaart mijn ruimte in en op zeer interessante manieren. Het is een ervaring en realiteit, waarvan ik alleen maar kan zeggen, dat ik zoiets nog nooit eerder heb meegemaakt.
De liefde en dankbaarheid voor iedereen, waarmee we verbonden zijn (daar we heel erg bewust gaan worden van de realiteit van deze “verbindingen” als we erin gaan leven), zal een norm en een manier van leven gaan worden, die alle levende dingen op de planeet als een warme omhelzing zal omvatten.

Terwijl dit proces van herstructurering zal voortgaan, zullen we voelen dat de dingen op hun plaats gaan vallen, op een zeer nieuwe en andere manier. Dus is de aarde zichzelf aan het herstructureren op zeer diepe niveaus en dit proces zal nog een tijd doorgaan. En weet ook, dat er hogere wezens van licht zijn, die de aarde in hun liefhebbende armen houden, terwijl zij toezien en assisteren bij deze aarde veranderingen die momenteel plaatsvinden en nog plaats zullen gaan vinden.

De aarde zal ‘geboetseerd’ worden in een nieuwe vorm en het zal een vorm worden, die op alle manieren perfect zal zijn, om de golf van licht die onderweg is, te ontvangen en te belichamen.

Het spijt me, maar ik heb geen specifieke tijdsaanduiding voor de aankomst. Maar zoals alle dingen perfect samenvallen en op goddelijke manieren samenkomen, zal het simpelweg arriveren wanneer het de juiste tijd is. Alles wat we moeten doen is elke stap van het proces genieten, terwijl we ons bevinden, in het moment van elk van deze goddelijke en miraculeuze stappen, die zich nu voor ons ontvouwen.

Ja, een heel nieuw ‘bed’ wordt nu voor ons opgemaakt, zodat wij met een heel nieuw leven mogen beginnen, in een hele nieuwe realiteit, die wij zelf gaan creëren.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen Bishop

Copyright © 2010 Karen Bishop HIER de website van Karen.

Origineel geplaatst op goto2012.nl HIER

37 gedachten over “Voorbereiding op de Kosmische Tsunami

 1. ‘De aardbeving in Haïti veroorzaakte een enorme hartopening voor de planeet’

  hmmm, ga dat maar eens uitleggen aan de mensen in Haiti die niets meer te eten hebben, geen onderdak halve of hele familie onder het puin…Wellicht teveel 3D gedacht even zoeken naar mijn 5D bril wellicht dat ik dat dan begrijp.

 2. ik vind het een goed artikel
  ik geloof het wel 🙂
  we leven in een prachtige tijd, en we gaan het gewoon allemaal mooi mee maken.
  vindt de eenheid in je leven

  wees het licht en ga met liefde

 3. Het is gewoon een natuurlijk proces dat al langer loopt maar velen stappen pas later in hen gevoel als de ander, maar het blijft gewoon een natuurlijk proces dat al miljarden jaren aan de gang is.
  Maar feit is wel dat we op een natuurlijke manier naar een nieuwe wereld gaan die we zelf hebben gecreerd.
  een glimlach doet wonderen en laat harten smelten.
  Meer hoef je niet te doen om je Licht te verspreiden.

 4. Bij iedereen komt dit wel. Maar het is niet bij iedereen op hetzelfde moment. Ik ben zelf door ontzettend veel levels (ja leuk woord hè? ^__^) heengegaan om tot enig inzicht te komen. Nu weet ik dat er zoveel meer is dan we gebruikelijk kunnen ervaren in de 3D wereld. Het is schitterend! En we gaan nog heel veel meer mooie dingen meemaken.

  Op 22 april geeft Drunvalo Melchizedek een uitzending over iets wat nog komen gaat. Zeer zeker de moeite waard om te gaan kijken. Hij is iemand die veel tussen de oude stammen geleefd en er veel geleerd heeft. Het is een gevoel en erkenning dat IN JE ZIT. Iemand die dit zomaar leest en nog nooit iets spiritueels heeft ervaren zal dit hoogstwaarschijnlijk ook voor onzin verklaren. Totdat ie zelf ook een ervaring krijgt…. 🙂

  Bedankt voor dit prachtige stuk. Een en al waarheid! Ik kan het al weten, het is mooi 🙂

 5. Ze is goed! En ik volg haar bewegingen al vanaf het begin en zo komt het, dat ik sinds 2002 tenminste weet, wat er aan de hand is met-, en waardoor het komt dat- (want toen begon ze haar nieuwsbrieven al te verspreiden)
  Van die dingen.

 6. Al die boodschappers hebben kennelijk problemen, om in het Hier en Nu te blijven.

  Drunvalo gaf 9 maanden al een video uit met de boodschap: “Something beautiful is going to happen”. 22 april kondigt hij weer iets aan, over wat komen gaat.

  Ben ik nu niet spiritueel?

 7. Het is sosiweso leesbaar dat deze dame enorm doorvoelend is en denk ik hoogontwikkeld op facetten van een mensenleven waar het gross niet toe in staat is.., hoe de situatie is gesteld met onze aarde en haar bewoners het gebruik van onze werkelijke mogelijkheden en talenten, omschrijf het maar is in de eigen woorden waarvan je werkelijk durft te stellen dat ze vanuit je diepste weten, kennis en begrip over het hier en nu in dit leven op aarde zijn beschreven.Ik heb haar nimmer horen spreken, maar indien haar toon,woordkeuze en wijsheid op eenzelfde frequente zuiverheid zijn zoals ik haar woorden interpreteer dan meen ik dat zij heel goed doorvoeld en begrijpt wat er aanstaande is, zij is spatzuiver in mijn ogen!
  Daarbij komt dat vele niet willen/durven te erkennen wat voor een postiieve uitwerking de meest negatieve manifestaties hebben. Terwijl de geschiedenis bol staat van voorbeelden!

  mvdg

 8. Wat betreft Drunvalo, een tijdje terug stond hier een column van iemand die zei dat Drunvalo en een heleboel anderen disinfo agenten waren van de CIA. Persoonlijk geloof ik dat niet maar hoe denken jullie daarover?

  Hij had een linkje naar een heel vage blog erbij geplaatst waar dat instond trouwens.

 9. Absoluut niet waar dat Drunvalo een debunker is, hij wordt wel heel erg in de gaten gehouden door de 3lettergroepen en is ook vele malen bedreigd, hij heeft ook een spreekverbod opgelegd gekregen over zijn avonturen in de Pyramide van Giza waar ze van alles hebben gevonden o.a. kristallen eieren die als je ze in de hand neemt de gehele geschiedenis van de aarde daarin kan lezen als een boek, ook hebben ze een grote stad aangetroffen die door wel ca 60.000 mensen kan worden bewoond, ze hebben op een bootje een onderaardse rivierstroom afgevaren naar een onderaards meer.

  Hij vertelde ons vorig jaar toen we bij hem in Sedona waren dat hij op t moment druk bezocht wordt door allerlei “figuren” die t in hun broek beginnen te doen, “there panicking like hell” waren zijn woorden en beginnen nu bij o.a. hem om hulp te zoeken voor zichzelf en families voordat t naar eigen zeggen “te laat is “, dus ze weten veel meer dan de gemiddelde man op de straat, maar dat is toch al lang bekend?????

  Het gaat de komende maanden voor heel veel mensen heftig worden, degene die al in de lift zitten die zullen er weinig last van hebben, aldus een Lakota Elder!!!

 10. Ben je persoonlijk bij hem op bezoek geweest?

  Klinkt interessant allemaal hoor. Maar weet je over welke column ik het heb? Het is iemand die hier regelmatig colums neerzet. Kan hem zo niet terug vinden.

 11. Gallileon,

  Je schreef: “Daarbij komt dat vele niet willen/durven te erkennen wat voor een positieve uitwerking de meest negatieve manifestaties hebben. Terwijl de geschiedenis bol staat van voorbeelden!”

  Tja, hallo zo lust ik er ook nog wel. Zo kan ik ook zeggen dat de geschiedenis vol staat met negatieve uitwerkingen op wat oorspronkelijk een positieve manifestatie was.

  Ja, natuurlijk vertelt Karin een prachtig verhaal met een mooie boodschap, maar ik neem een ieder die zegt dat de rampspoed zoals in Haiti erbij hoort bij de uitvoering van ‘goddelijk plan’ pas serieus als ik langs mag komen met een jerrycan benzine, het huis waar men in woont in de fik mag steken en mag zeggen, tja die negativiteit van mij de pyromaan hoort nou eenmaal bij het proces. Iedereen die roept dat een aardbeving in Chili of Haiti goed is en hoort bij dit proces moet een trap onder zijn hol krijgen, lichtwerker of niet, of men moet op het eerste de beste vliegtuig stappen om de handen uit de mouwen steken en de mensen aldaar een helpende hand toe steken.

 12. @Burke

  Nee ik trachtte te schrijven dat de meest negatieve manifestaties een positieve uitwerking heeft op de mens.

  Zij bedoeld te zeggen dat de verschrikkelijke aardbevingen,tsunamies etc. te herleiden zijn door de bewegingen van terra/aarde/ dat is namelijk het gevolg wat wij ervaren. JA het is moeilijk te erkennen dat deze nare situaties horen bij een zogeheten kosmische transformatie, maar zolang onze geschiedschrijving is te herleiden staat het bol van van dit soort manifestaties die nou eenmaal(nogmaals) gepaard gaan met de transformatie van onze planeet en haar bewoners. Het jammere is dat de meeste dit soort uitspraken betrekken op persoonljk vlak of door de persoonljke binding met nabestaanden/slachtoffers etc. Niemand zegt/schrijft of vind dat het goed is dat er veel mensen de dood vinden, alleen wanneer je beseft dat het een onontkomeijk proces is waar we allen door heen zullen en niet een ieder dit zal overleven, het vaak gemakkelijker is om je dan niet direct anarchistisch op te stellen of een ieder die een dieper besef of begrip heeft over deze manifestaties voor mongoel uit te maken. begrijpen integreren en loslaten… OOK zij, jij en ik zelf zien liever onze defensie mensen daar werken dan in een zinloze oorlog in het midden oosten of een van de andere 28 zinloze oorlogen die bovendien dagelijks meer slachtoffers eisen dan die nogmaals verschrikkelijke verliezen die de samenleving heeft te verwerken door toedoen van een natuurlijk proces als aardbevingen en tsunamies.

  mvdg

 13. @Gallileon,

  Kijk we zijn allen een manifestie van onszelf en komen allen van dezelfde bron. We zijn liefdevol onderworpen aan de wetten van de cosmos, aan ons de taak deze te begrijpen, doorvoelen desnoods te doorademen, pas dan begrijpen we ons doel het hogere plan namelijk dat het IS. Één van de wetten is de wet van het rytmisch bewegen. Na regen komt zonneschijn, dus geldt ook dat na zonneschijn regen komt. In-uit, op-neer, eb-vloed, leven-dood, dag-nach, etc. Ook onze moeder Gaia is hier onderdeel van en bereikt nooit een vaste staat van ZIJN, ze IS. Alles is in beweging niets staat vast, dat staat vast. De wet van de aantrekkingskracht manifesteert zich ook op datgene dat wij naar de cosmos uit stralen. Als wij uitstralen dat we rampen nodig hebben om te groeien krijgen we rampen, als we uitstralen dat we samen willen leven in eenheid mogen we samen leven in eenheid. Mijn persoonlijk mening is dat de rampen die we meemaken een manifestatie is van een collectieve angst voor hetgeen wellicht kort in de toekomst gaat gebeuren of waar we bang voor zijn dat het kort in de toekomst gaat gebeuren. Onvoorwaardelijke liefde kent geen angst, geen condities om zuiver te worden, ze IS. Laten we de onvoorwaardelijke liefde tot onze manifestatie maken en elke dag beginnen met een klein huppeltje en glimlach zonder de last van angst van zaken die onvermijdelijk zijn om te mogen ZIJN.

 14. De “rampen” op zichzelf zijn een gevolg van een NATUURLIJKE manifestatie, niet omdat half haiti in angst leeft, of dat er op chillie zoveel angst heerst, in turkije of waarever. wij mensen ervaren de hervormingen van terra als rampen en tegenspoed omdat deze verliezen aan mensenzijde met zich meebrengen. Dit laat onverlet dat de aarde op haarzelf een transformatie doormaakt die mijn inziens een positief gevolg heeft voor de mens in algemene zin! Positief/negatief kent zij niet, zij past zich aan aan de frequentie en heersende toon binnen de kosmos, waarin zij maximaal kan bewegen. Wij mensen hangen er een label aan dat dit positief of negatief is. onvoorwaardelijke liefde zoals jezelf aangeeft is zuiver, is transparant, het IS enkel. Ik weet niet of jouw leefperspectief het zonnetje na de regen is of de juist de regen wat na het zonnetje komt. voor mij zelf zijn dit beide onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen en in beide situaties schept het de mogelijkheid trachten te doen wat goed is voor me/jezelf en daarvoor ook voor mijn/jouw naaste. als het regent lach ik en als de zon schijnt net zo hard. Dit is geen onderscheid in zijn,dit is ZIJN.de dood lacht je het hele leven toe het enige wat je kan doen is teruglachen, zo ook voor het leven!Op deze wijze heb ik ervaren dat de schone zaak die we geduld noemen en stuk makkelijker is om uit te voeren 😉 het brengt je een begrip dat vele zaken op het bewust leven en zijn van mensen van invloed is je gehele leefwereld. een realiteit die wij als negatief ervaren omdat dit dood en verderf met zich mee brengt voor jezelf of je omgeving, kan als uitwerking zeer positief zijn. Hoe onmenselijk dit ook overkomt het is nou eenmaal de natuur waar we in leven, er een onderdeel van zijn en uiteindelijk allemaal niet aan ontkomen. Wil nogmaals niet zeggen dat alle leed die voorkomt uit deze transformatie acceptabel is voor het individue die midden in die puinzooi moet overleven tot het licht weer gloort aan de horizon!

 15. @GalliLeon,
  Alle cosmische wetten zijn natuurwetten, en ze geven enorm veel inzicht in waarom dingen zijn zoals ze zijn. Kijk ik probeer je een beetje te ‘kietelen’ omdat ik vind dat de verhalen over zuivering van moeder aarde zo kort door de bocht worden voorgesteld. Kijk ik lach elke dag de dood in zijn gezicht en denk met spanning aan de volgende wedergeboorte. Dit heb ik al 983 keer gedaan of 984, pin me er niet op vast. Veel van die levens vonden overigens niet alleen hier op aarde plaats, maar ook op andere planeten, niet alle lessen leren we hier op aarde. Enkel dat beseffen en doorvoelen relativeert alles mbt hetgeen jij schetst.

  Je zegt: ‘een realiteit die wij als negatief ervaren omdat dit dood en verderf met zich mee brengt voor jezelf of je omgeving, kan als uitwerking zeer positief zijn’.

  Dan zeg ik, dood is een staat van ritmisch bewegen, verderf zal net als de mooie bloem die in het veld in bloei staat onderworpen worden aan de wetten van de vergankelijkheid en verdwijnen en weer een keer terugkomen, we zouden het kunnen omarmen zonder ons er in te verliezen.

  Echter dat nodig hebben van een scenario van dood en verderf om tot iets moois te komen is in mijn ogen exact zo’n afgeleide als dat wat veel christenen geloven, (dat denken dat eind 17e eeuw zijn intrede heeft gedaan) dat de ‘gemeente zal worden opgenomen’ als het einde der tijden daar is. Het is een soort gevoel van misplaatste superioriteit, een mooie instinker voor ons eigen pad.

  Ik vraag mij af of wij hier ook nog zo stoer over praten over een zuiveringsproces als hier in nederland half amsterdam door een aardbeving wordt getroffen? Haiti en Chili is ver weg. Als wij vinden dat dat ons pad is laten we dan vanavond met z’n allen bidden om rampspoed in ons land, want laten we dat dan vooral eerlijk verdelen!

  Laten we echt kiezen voor een nieuwe wereld en dit ‘doem’
  denken overstijgen. Misschien is het juist onze taak om de komende (mogelijke) rampspoed te voorkomen met liefdevolle energie naar moeder aarde te sturen? Er is weinig verheffends aan namelijk aan rampspoed. Als ik dan toch mijn energie ergens op moet richten dan richt ik dit op de liefde, god en het leven die allen voor elkaar inwisselbaar zijn, en het licht zal altijd aan de horizon gloren!

  Nog een kleine relativering dan…Als het einde in 2012 moet plaatsvinden leven we dan eigenlijk wel in 2010?
  Of moeten we toch wat gaan bijstellen….

  http://www.youtube.com/watch?v=YL3JqFUcwFQ&feature=player_embedded#

 16. @Burke,

  Dank voor de uitleg van je zienswijze, maar alle kosmische wetten zijn natuurwetten??Die kon ik nog niet…ik heb het ook niet over een zuivering van moeder aarde gehad maar over een transformatie dat is een heel ander proces….Hoe ben je achter je zovele “incarneren”gekomen en op welke locaties dan in de kosmos, behalve de planeet waar je nu op huisvest? de ellende die een natuurlijke manifestatie met zich meebrengt kan voor de mensheid op zichzelf een zeer positieve uitwerking hebben daar waar een minderheid die er midden in zit dit als een verschrikking ervaart, wat het ook is!…Zo wel duidelijk wat ik bedoelde?Ik ben mens en ik ben nu, nu hier wat hier gebeurt is mijn verantwoording net zoals de jouwe, gevolgde lessen elders in de kosmos ( wel of niet waar of uberhaupt mogelijk )zal je dan toxh echt hier dienen uit te werken anders is al hetgeen je elders hebt geleerd en niet toepast waardeloos! Het is niet dood en verderf nodig hebben,het gesprek i deze gaat over het gevolg van een natuurlijke manifestatie voor de mens, niet of we wel of geen dood scenario nodig hebben om tot iets moois te komen, dat is hetzelfde als wachten op de man die op een ezel naar beneden komt om de boel op sleeptouw te nemen! Wij zijn namelijk zelf diegene die aan dat touw zullen moeten trekken! wij zijn zelf zij op wie wij wachten. kijk eens hoeveel aardbevinden en tsunamies er zijn en hoe weing keren de mens daarbij is betrokken, het is treurig dat het gebeurt maar het is de natuur en zij bepaald! Niet wij en daar begint het hele proces van begrip over natuurlijke processen en culturele processen! Ook je erkenning dat je mortaliteit een gift is en geen vloek en dat aan alle goeds een keer een eind komt en vica versa ook.
  als laatste we leven in het westen volgens een gregoriaanse kalender…die van de maya’s is op andere waarden opgetekend, en dan nog wat maakt t uit wat voor een dag het is? een kalender is makkelijk voor cultureel leven er zijn og genoeg plaatsen op aarde waar ze in stenen en kiezels de data rekenen! Elke morgen komt de zon op bij hetzelfde punt en hij gaat onder bij hetzelfde punt! er is niets nieuws onder de zon…..Daarom nogmaals wij zijn zelf zij op wie we wachten…een datum in welke kalender dan ook is geen snijpunt voor welke manifestatie dan ook, een samenkomst van meerdere punten die elkaar snijden laten vaak een overgangspunt zien, die hoeft niet gepaard te gaan met een natuurlijke manifestatie of anderzijds!

 17. @Gallileon,

  Ik merk dat wij ervaringen cq gedachten aan het uitwisselen zijn niet gekoppeld aan criteria, dat geeft niet want je schreef heel mooi: “wij zijn zelf zij op wie wij wachten”. Mooi geformuleerd, hier komen we echt bij elkaar.

  Ik heb wel eens een artikel geschreven over mijn eigen pad, lees hem nog eens door en ik denk dat je mijn zienswijze en hoe ik er toe kom, beter begrijpt.

  http://www.wanttoknow.nl/overige/een-enerverend-bezoek-aan-het-rad-van-wedergeboorte/

  Hoewel ik dit niet over mezelf kan zeggen heeft Michael Newton (hem noem ik in mijn artikel) in zijn boeken diverse voorbeelden opgeschreven van mensen die tijdens een spirituele regressie hebben aangegeven gereincarneerd te zijn in een ander lichaam dan het menselijke (avatar komt niet zomaar out of the blue…), dit is niet beperkt gebleven dat één interview, maar velen geven dit aan. Voorzichtig concludeer ik daaruit dat het incarneren in een menselijk lichaam tot één van de moeilijkste incarnaties behoord, maar is nodig om op ons pad verder te groeien.

  Bedankt voor het delen van je zienswijze.

  1. Alleen zij…die gereed zijn, en hun eigen frequentie hebben verhoogd…kunnen begrijpen wat zij schrijft…voor alle anderen is het niet te begrijpen, niks mis mee…
   Ik ga ook geen kerngeleerde ondermijnen, omdat ik niet begrijp wat hij allemaal verteld als hij les geeft…
   dan moet ik eerst een kerngeleerde worden…

 18. wat is dit weer voor een mambo-jambo zeg…
  eigenlijk zouden de Karen Bishops van deze wereld gewoon moet nagetrokken worden om te zien of ze financiëel gewin halen uit dit of hun aanverwante boodschappen annex praktijk. Ik vrees dat het merendeel (en dààr zit nu net het treurige) door de mand valt…

 19. jah ik heb net ook even contact gehad met moeder aarde ze vertelde mij dat 20-12-2012 mij zal verlichten en dat ik mensen moet helpen die verblind zijn…. en toen werd ik wakker 😛

  sorry voor dat je onzin uit gaat kramen verdiep je eerst eens in de grote kosmishe machine… wij zien ruimte maar al te snel als niets terwijl het eerder een soort vloeistof is…
  Life=E=mc2… dat had ik al lang bedacht hoelang heb je daar over na moeten denken….

  Sommige mensen vergeten dat er elke dag een einde aan de wereld kan komen…. 20-12-2012 is gewoon een legende om je te laten zien dat het leven in ons universum ook niet voor eeuwig is en dat je eens de naaste lief hebt en helpt ipv van hij of zij te haten…
  En de slechten gaan altijd als laatste zo dat je nog een kans hebt om wel met hun om te kunnen gaan….

  En in mijn ogen is een medium dat geld aan boeken verdient over haar gave verkeerd bezig….

  Een medium krijgt zijn krachten mee van af zijn geboorte en zal er NOOIT geld voor vragen en er al helemaal niet mee op TV gaan(Dus al die verhaaljes van ik kreeg een auto ongeluk en in een keer was ik paranormaal zijn nep) the false prophet…. sommige mensen houden kennelijk van valse hoop

  Voor mijn vrienden leg ik tarot en voor sommige mensen verzwijg ik dingen… mijn gave is Dood en ziekte zien… en ware emoties in de mensen zien… en ze helpen met hun levens vragen….

 20. Wat wordt bedoeld met hogere dimensie? Ik ken alleen de mathematische dimensie. Ook mathematisch bestaan er meerdere dimensies in theorie, maar hoe komt een 3D wezen in een hogere dimensie? Welke betekenis heeft het woord “acensie” en waarom verkeren wij er nu in en niet sinds het ontstaan van de homo sapiens?
  Reizen met haar ziel, interessant. Maar hoe doe je dat dat als mens van vlees en bloed?
  Het hele verhaal over Ëmerging earth angels” bewijst wel het streven naar vrede en harmonie, een hemel op aarde en dat is lofwaardig, maar het is en blijft idyllisch en utopisch en dus onbereikbaar. Om door te gaan met het onbereikbare is onbestaanbaar met de praktijk en derhalve zinloos.

  Kosmische tsunami, alweer een nieuw woord dat niet eens in de encyclopedie staat. Wat is dat eigenlijk?? Heeft de aarde een paar maanden geleden haar plaats ingenomen in een nieuwe ruimte in de kosmos? Mij niets van bekend.
  Dat hele verhaal over de kosmische tsunami is zeer interessant, maar vooral door het totale gebrek aan kosmische logica en totale afwezigheid van wetenschappelijke onderbouw.
  Aardbevingen zijn er altijd geweest, verschrikkelijker dan we ons kinnen voorstellen en ze zullen zich blijven voordoen, want de aarde leeft, de platonische schollen bewegen zich en veroorzaken aardbevingen. We bevinden ons in een neo-oertijd waar we door de evolutie van het verstand steeds minder gaan begrijpen van tijd en ruimte, massa en energie, eeuwig en niet eeuwig. In die situatie gaat de leek er vanuit zoals in de oertijd, om onverklaarbare zaken aan goden en godinnen toe te schrijven waarbij meteen een nieuw mysterie wordt geschapen die de volgende generatie zal proberen op te lossen en aldus een nieuw mysterie scheppend Nu hebben wij geen goden godinnen meer maar lichtwezens, helderzienden, gereïncarneerden en wat dies meer zij.

  De kosmische werkelijkheid is dat de aarde is ontstaan ten tijde van de oerknal, waarschijnlijk, 4,5 miljard jaar geleden en dat over 4,5 miljard jaar het zonnestelsel niet meer zal bestaan en de aarde al honderden miljoenen jaren eerder zal zijn verdwenen. Voor de rest is het verhaal “de kosmische tsunami” een spannende SF-story.

  Teddy

 21. Grappig, dat ik dit nu vind op het internet…
  Zeven jaar geleden, in de nacht van de grote aardbeving in Chili, gebeurde er iets met me…het werd helemaal stil in mijn hoofd…ik was verwonderd door de stilte…als ik in mijn hoofd probeerde te “kijken”…zag ik alleen maar get heelal, net alsof het heelal in mij was…
  Er is in de negen maanden vooraf aan de aardbeving, ook veel met mij persoonlijk gebeurt…ik had een heel heftige relatie achter de rug…die bijna tien maanden geduurd heeft…toen ik weer alleen was..kwamen er ineens veel emoties en energie naar boven..ieder dag na mijn werk, zette ik een koptelefoon op, en draaide vaak een uur of twee muziek..ik danste die tijd ook de hele kamer door…mijn bewegingen werden steeds vreemder…en op het laatst, was ik ook veel rond aan het draaien, spiraalsgewijs…later las ik dat ik onbewust soefi dansen had uitgevoerd…deze trekken energieen aan, of laten overtollige enerie los..zoiets…
  Ik heb ook veel geschreven op het internet toen..inzichten kwamen ineens…op het laatst..moet ik huilen en lachen tegelijk…heel vreemd…
  en toen gebeurde het dus in die nacht…ik had net een dutje gedaan op de bank, en werd ineens wakker…het viel dus op, dat het stil was in mijn hoofd..helemaal…wat wel gebeurde, was dat ik ineens heel sterk de neiging had, om een kubus te gaan tekenen.
  Ik pakte een stuk papier, en begon..om een lang verhaal kort te maken…ik eindigde met een soort vierdimensionale “opengeklapte” kubus, die ook op een diamant leek..ik snapte er niks van..en toen begon het..voor de eerste keer gebruikte ik het internet, om echt iets op te zoeken, ik toetste kubus in bij een zoekmachine, en toen ging er een wereld voor me open.
  Vanaf die avond, ben ik ongeveer drie weken in die “staat” gebleven…er gebeurde van alles…ik kreeg ineens een enorme eetlust, en kwam 6 kilo aan in ruim 1 week, ik ben nogal dun, dus ik was er erg blij mee…ik was ook ineens helemaal gezond..mijn huid was glad en gaaf…mij tong werd helemaal roze…en ik voelde me helemaal fit, terwijl ik rook…
  Mijn heldervoelend en wetendheid en ander “dingen”…werden ineens veel sterker…ik wist bepaalde dingen gewoon..uit het niets…en het klopte iedere keer…wat me ook opviel, was dat ik ineens geen zin meer had in mijn drukke baan…ik dacht even…werken is puur om in je levensonderhoud te voorzien…meer niet..en zo voelde ik het ook.
  Ik werkte als concierge op een basisschool, en ook de kinderen, trokken ineens enorm naar me toe…vooral de kleintjes van vier en vijf..ze zagen het voelde ik…
  Ik had geen schuldgevoelens meer..nergens meer over…zelfs niet als ik iemand moest teleurstellen…want ik wist dat ik die beslissing niet nam om hun te kwetsen of te pesten, maar dat ik dat deed uit eigenliefde en bescherming, en daar was niets mis mee..ik had het besef, dat de pijn die mensen dan voelen..in feite hun eigen pij is…die zat er al…en het is aan hun om dat op te lossen, daar kan ik niks aan doen…zoiets dan.
  Ik kan het niet anders verwoorden, als dat het leek op wat ze over boedha schrijven…alhoewel ik geen enkel geloof heb…ik geloof in mezelf zeg ik altijd…ook mijn edelstenen die ik draag, voelde ik ineens heel sterk…ik verwisselde ze wel vaker, en ik voelde dan letterlijk de energie, waarvoor die steen staat…door me heen gaan…ongelooflijk.
  Op mijn werk werkten veel vrouwen..zij werden vaak emotioneel als ze bij me stonden, of als ik ze aankeek…
  Het allermooiste was ook dat ik een soort trilling kon oproepen, gewoon, door eraan te denken…het lijkt op kippevel, maar dan veel intenser…ik voelde een soort liefde door me heen gaan dan…ik heb het iemand laten voelen, ik pakte haar gezicht vast tussen mijn handen, en liet het gaan…ze zei verwonderd…ik voel een soort miljarden stroomstootjes…ik keek haar glimlachend aan en zei…dat is liefde…dat wist ik gewoon.
  Na drie weken…begon het ineens langzaam aan, weer drukker te worden in mijn hoofd…en na een paar dagen…was ik weer “terug” zeg maar…
  Ik ben vanaf die tijd op onderzoek gegaan…en langzaam aan,na een paar jaar… wist ik wel wat er een beetje gebeurd was…maar hoe moet je dat mensen uitleggen..ze sluiten je op, haha
  Het toeval wil dat ik in Chili ben geboren..in Santiago
  Ik heb daar de eerste drie jaar van mijn leven in een paradijs gewoond, totdat er abrupt een einde aan kwam, vanwege de coup in 1972, in tien seconden was mijn wereld weg…
  Ik ben “daarboven” geweest…dat weet ik nu…maar ik weet ook, dat men nu nog niet kan leven zo…want dan zou al het bestaande…de economie, maatschappij…in een paar dagen instorten…mensen zouden het “oude” spel gewoonweg niet meer meespelen, daarom gaat het in fases of zo denk ik.
  Voor mijn gevoel, was die aardbeving ook een persoonlijk iets, net alsof het een wisselwerking, tussen mij en de kosmos was…onbewust, heb ik mezelf helemaal “leeg” gemaakt…alles opgeruimd, mensen werkelijk vergeven, omdat ik inzag, dat de pijn vanuit mezelf kwam..alles geuit, en het vele dansen en rechts en linksom draaien spiraalsgewijs, heeft volgens mij hieraan bij gedragen.
  Over twee weken is het zeven jaar geleden, en mijn gevoel zegt, dat er na deze zeven jaar, weer iets “nieuws” staat te gebeuren…wie weet…ik ben sinds deze ervaring mijzelf bewust van de “valse” wereld waarin we leven, en dat velen nog “slapen”…in principe wordt iedereen vanaf de geboorte gehersenspoeld…
  Maarja…we hobbelen gewoon door…ben weer gewoon de beetje vreemde mens, die wel aardig is, en geen kwaad in de zin heeft,
  blijkbaar ben ik of hier voor mezelf…of op een missie voor alles en iedereen, en mezelf kennende…zal het wel het laatste zijn haha,
  Groetjes Merlijn zeg maar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.