Advertentie

Valse Goeroes en dito Profeten..


OP JE HOEDE VOOR

Valse Goeroes en dito Profeten..

2024 © Peter den Haring | deze versie WantToKnow.nl/be
x
Wanneer zit je fout met een charismatische leermeester, goeroe, therapeut, genezer, LifeCoach, Mindfulspecialist of medium? Hun verhalen en adviezen klinken goed, de podcast is krachtig en hij/zij heeft zelfs ook een boek geschreven. Inspiratie op LinkedIn volop. Maar er is iets. Iets van een stuk onbehagen. Reëel of niet? Wanneer is overgave de weg, wanneer moet je nee leren zeggen? Wat zijn jouw valkuilen en durf je ze te erkennen?
x
1.     Bijna elke valse profeet begint met vleierij. Jouw energie en innerlijke kwaliteiten zijn hem of haar opgevallen (‘Jij zit dicht bij het
Christusbewustzijn’) of je groeitempo is zo schitterend (‘Wat werk jij goed door je blokkades heen, zeg!’). Die verraderlijke paragnost kan een bepaald dingetje goed en daardoor ga je de rest voorlopig maar even geloven. Je kijkt nog niet door het netwerk van gebakken lucht, website- en podcastleugens en plat bedrog heen. Je bent nog geen grote sommen geld kwijt, je bent nog niet seksueel mis­bruikt en je hebt nog geen fraude hoeven plegen om het zwarte gedrag van je goeroe wit te wassen. Als de smeerlap met die dingen zou begin­nen, was je verblinding immers van korte duur. Nee, het spel zal zich rustig aan ontrollen.
x
2.     Je wordt wel vast onge­rust en bang gemaakt vanwege innerlijke tekortkomingen. De quasi-leraar ‘ziet’ dat je allerlei blokka­des hebt, trau­ma’s en kwetsu­ren. Je hoort dat je best wel leuk bezig bent met zelfonder­zoek, maar ondertus­sen word je voorbereid op een minderwaardigheids­complex en op mogelijke psychosomatische kwalen (‘Voel je die span­ning in je lage rug?’). Ene meneer Bert van R. indertijd: “Jij hebt potentiële kanker­cellen in de baarmoe­der.” Waarop je antwoord toen was (of niet) “Wie niet?“.
x
3.     De nepprofeet prikkelt een gevoel van ‘hulp nodig hebben’. Hij of zij kan jou gelukkig snel of op termijn genezen, als je maar goed luistert en doet wat de meester zegt. Je bijvoorbeeld ook strikt aan de verstrekte voedingsadviezen of aan veel Bijbelse ideeën over moraliteit houden. Of “Jij hebt toch ook recht op rijkdom? Nou dan, deze beveiligde Bitcoinwallet is de directe weg naar zelfstandigheid! Hoeveel spaargeld heb je?” Meedoen? Je hoort dan eindelijk ergens bij. Je wordt gezien. Misschien magneti­seert hij of zij je heerlijk of bezorgt hij of zij zelfs jou je eerste echte orgasme. Iets wordt er in elk geval in je vervuld. Je oerleegte krijgt aandacht.
X
De Beatles met hún Goeroe

4.     Je moet iemands boeken kopen (gedwongen winkel­nering), of ze overschrijven. Je moet beslist die Transformatie-Tetraëder kopen, die antistralingappara­ten of andere uitvindingen voor healing. Soms wordt er van je geëist dat je iets gaat uitventen in je familie of zelfs op straat. Er kan piramideverkoop aan vast zitten, magnetische spullen, vitaliteitscremes enzovoorts. Vaak verstrekt de nepmees­ter/ge­nezer je een eigen beschermende amulet, een al dan niet inge­straal­de edelsteen of helend zalf­je, drankje of pilletje. Uitgezonderd zijn natuurlijk de gratis MP3 bestanden van die CD met Auraschoonmaakoefeningen!

5.   Krijg je schitterende toekomst­beloften? De quasi-verlich­te belooft je bijvoorbeeld een spannende positie in zijn of haar organisatie of je gaat strakjes iets van een Quantumsprong maken. De Maharishi Mahesh Yogi beloofde bijvoorbeeld de doorzet­ten­de TM-ers dat ze later energetische toverkunsten, siddhi’s, zouden kunnen uitvoe­ren. Zelf ga jij dan ooit Meester spelen en ‘dars­han’ geven of lezingen houden! Dat is een zeer egostrelende wortel die aan verlangende ezels wordt voor­gehou­den. De meester is onfeilbaar en Hij bepaalt wie er straks kans maakt om hem op te volgen.

6.     Het specu­leren op iemands hebzucht is berucht. In de Avatar-club beloofden ­Harry Palmer en (de inmiddels overleden) Alexander Smit je rijkdom door het proces van loslaten van beper­kende overtuigin­gen (dis­crea­ties). Ook sommige Reiki-masters spiegelen je rijkdom voor. Veel leermeesters beloven je genezen­de krachten, waar je dan een eigen praktijk mee kan beginnen. Je moet even ettelijke duizen­den gulden voor je laatste inwijding investeren, maar daarna ga jij zelf binnenlopen. Kijk, kijk, een advertentie van die Haagse mevrouw die € 600 per uur weet te verdienen. Zo gaan wij jou ook op de rails zetten!
x
7.     Punt zeven handelt over classificeren, criteria, normen en promoties. Je wordt ergens op een denkbeel­dig laddertje ingedeeld en je kunt opklimmen. Dat permanente vergelij­ken met medestudenten of andere discipelen moedigt doorgaans een besmuikte competitie aan. Ook ontwikkelen zich in de club of school razendsnel definities over goede en foute leerlingen. Nog dubieuzer wordt het spel als jouw classifi­catie in een of andere mysterieuze code wordt gepresen­teerd. Je zit bijvoor­beeld nog in de rode spiegel in plaats van in de blauwe (inde­ling van Bert van R.). Of je dertiende chakra-energie wervelt niet goed. Of je staat op het punt van intreden in de vijfde dimensie of van meegol­ven op straal 9. Nog even!
x
8.     Je Teacher of therapeut leert je denken in rangen en standen, compleet met bepaalde privileges (een kamertje dichtbij de Meester of Zijn eten mogen klaarmaken). Je krijgt na een inwijding een titel: Lichtwerker, Swami of zoiets en jij ‘mag’ voortaan meehelpen aan het Godde­lijke Plan. Jij ‘mag’ ook straks andere zielen met hun Ascentie naar Het Licht helpen… Waar dat licht dan is? Geen kritische vragen wat dan zwaait er wat! Je gaat zo terug naar Novice en Hoofdstuk 1.
x
9.    Het negende punt slaat op gerommel met feiten, data en fenome­nen, meestal in de vorm van abstract, wazig en wollig gebab­bel. Bombastische praatjes met wonderlijke, oncon­troleerba­re getallen en veel Hoofdletters… Je hoort dan dat er 16 Paarlen Poorten in je celgeheu­gen opnieuw worden geactiveerd. Beetje bangmakerij erbij: in de toenmalige Stichting Light Network beweerde men vroeger dramatisch dat het Orion Rijk samen met de Dra­co/Zètafederatie, een leger op aarde gevormd had, mensen ontvoerd en bij precies  tienmiljoen mensen implantaties uitgevoerd. Ozaliet-goeroe Bas van W. hield precies de precieze data van het Verlichtingsproces van de hele mensheid bij.
x
10. Die truc zie je ook bij punt tien: angst aanjagen voor vijanden van buiten. Jouw innerlijke angsten worden op de buitenwereld geprojecteerd. Maar jij wordt gerekruteerd voor een veilig binnenwereldje. Zo houdt de valse profeet zijn schaapjes doemdenkend bang bij elkaar. Het lijkt op de Jehova-getuigen die overal de Duivel bestrijden. Jij wordt tegenwoordig alert gemaakt op heftige samenzweringen. Van buitenaardsen, van de Joden, van de FBI. Van de fundamenta­lis­ten of van je eigen behoud­zuch­tige familie.
Of je wordt opgezet tegen je ongeruste partner. De Antichrist is aan het werk of ondergronds wonen­de reptielwe­zens.. Helemaal griezelig wordt het als aan jou zelfs planetaire verantwoordelijkheid wordt opgelegd. Van jouw inspanning hangt de ondergang van de aarde af?! Je kunt er gewoon niet meer van slapen.
x
11. Provocaties! Uitdagingen! De goeroe test je. Heb je lef? Durf je risico’ s te nemen? Durf je je over te geven? Het is een geweldige ‘energy-booster’ als je haar er af moet, of wanneer je je in wit, rood, oranje of geel moet gaan kleden. En over een kolenvuur lo­pen? Dat hele ayahuasca-traject doen (en betalen) met echte Zuid-Amerikanen! Drie weken vasten? Durf jij vier XTC-pillen te slikken of zes glazen whisky omdat de goeroe dat experiment interessant acht om door jouw ego-verdedigingen heen te komen? Verleiding in geraffineerde vormen.

12.
De valse profeet is specialist in sanc­ties, verban­ningen en vervloekingen.
Hij of zij kan meestal niet tegen kritiek. Wie door­vraagt over zo iemands persoonlijke seksleven, over zijn of haar geldzucht, manie of fobie, maakt de Meester(es) subiet driftig. De criticus wordt de deur gewezen, soms zelfs met geweld. Als jij terecht wantrouwig bent, hoor je dat je `in je kop’ zit of een ‘mindfuc­ker’ bent. En als je het toch wáágt om de groep te verlaten, dan heb je je ingela­ten met het Kwaad zelf! Of je krijgt een ziekte, een ongeluk of de dood wacht je op! Jehova’s Getuigen, Ruinerwold, Osho, Transcendente Meditatie, Avatar, de Q-Anonclub, het Genootschap van Horus, de Isis-sekte, er niet meer bij horen, dat gaat je opbreken…!
x
13. Pijnpunt: Bedreigingen, slaan, uitschelden, je onder druk zetten. Het transformeren van je fysieke angst voor de sekteleider is een grote stap in je leerproces (zegt hijzelf tenminste). Het is meestal verbonden met de angst voor een ouder, vaak voor een ouder die losse handen had. Vanuit een verlangen naar liefde, intimiteit en eenheid geeft het kindstuk in de discipel zich over aan de alternatieve vader- of moederfiguur.
Vanuit een volwassen stuk zal hij later op intuïtie of gevoel afgaand ook Nee moeten leren zeggen tegen diezelfde aanbeden ouder. En dus tegen zijn goeroe, profeet of therapeut. Dat proces kan heel lang duren. Het kan immers als een wrede verslaving aanvoelen. Sommige neppende bemiddelaars tussen God en jou speculeren namelijk heel krachtig en succesvol op je
x
14.  En sommigen bedoelden het ook allemaal goed. En ze waren daarbij ook briljant en grappig en warm en vaak paranormaal-vaardig. Ze geloofden zelfs oprecht in hun eigen verhaal en gaven. Alleen, ze hadden een blinde vlek. En die paste precies bij de jouwe!
x
Uiteindelijk kan de zoeker door schade en schande wijs geworden criteria opstellen voor zijn idolen. De kern van de hele les ligt in het toepassen van blijmoedige bescheiden­heid, zoals de I Tjing het zo prachtig stelt. In de Joods-Christelijke traditie zijn we beladen met het begrip het uitverko­ren volk, maar ook Bhagwan ‘Osho’ Rajneesh noemde zijn discipelen The Chosen People. De ervaring leert helaas dat wie fanatiek uitverkoren wil zijn, doorgaans aan de schandpaal eindigt.
x
Peter den Haring
x
(coach, hypnotherapeut, Familie Opsteller, schrijver en journalist)
peterdenharing.nl

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.