Advertentie

De ‘vrijheidsillusie’ is grootste vrijheids-BEDREIGING..!!


x
X

De ‘vrijheidsillusie’ is

de grootste vrijheids-BEDREIGING..!!

2022 ©  Caitlin Johnstone | deze versie + vertaling WantToKnow.nl/be

 

Als je in een van de zogenaamde ‘vrije democratieën’ van de westerse wereld woont, is toch écht de grootste fout die je kunt maken, dat je in de hype trapt. Namelijk dat je gelooft een vrij individu te zijn, in een natie die je vrijheid en individualiteit respecteert en democratisch beschermt..! Telkens als ik dit onderwerp aansnijd, krijg ik een stortvloed van bezwaren in de trant van: “Ik leef veel liever waar ik woon dan onder een autoritair regime zoals in Iran of China! Als je in een van die landen woont, mag je nooit kritiek hebben op je machthebbers zoals je doet!”. En ik wil ze altijd vragen, wat denk je dat je drijft om dit bezwaar te maken?

  • Waarom val je over jezelf heen, om je land en de mensen die over je heersen te verdedigen? Terwijl je buitenlandse landen veroordeelt die je eigen regering toevallig niet mag?
  • Kan het zijn dat dit is veroorzaakt, omdat je van jongs af getraind bent jezelf zo te gedragen, een houding te geven. En dat je bezwaar uit dezelfde hoek komt als de bezwaren van een sektelid tegen kritiek op hun sekte?

Je wordt op uiterst sluwe wijze geïndoctrineerd..
Want dat is uiteindelijk wat de machtsstructuren bij elkaar houdt in de, aan de VS gelieerde naties, van het globale noorden: indoctrinatie. Hetzelfde wat gebruikt wordt om religieuze extremisten en sekteleden te programmeren. Het enige verschil is dat in plaats van de Bijbel en religieuze leiders, het indoctrinatiemiddel de school, de reguliere media en de algoritme-manipulatie van Silicon Valley is. Zonder massale indoctrinatie in machtsondersteunende verhalen over natie, regering en wereld, zouden de machtsstructuren die over ons heersen onmiddellijk instorten.

Mensen zouden moeten ophouden om zich vrijwillig te gedragen op een wijze die die machtsstructuren ten goede komt! Wanneer ze hun regering niet langer erkennen als een legitieme autoriteit; als ze niet langer doen alsof verkiezingen échte procedures zijn om de acties van hun regering te bepalen. En zeker niet langer geloven dat ze waarheidsgetrouwe informatie krijgen van de massa-indoctrinatiemedi. Maar de kracht van hun aantallen gebruiken, om zich te organiseren op een manier die ten goede komt aan velen, in plaats van aan een paar elites/krachten achter de schermen.

Dit is wat je verdedigt wanneer je bezwaar maakt tegen het feit, dat je te horen krijgt, niet in een vrije samenleving te leven. Hun bezwaar daartegen is logischerwijze zélf het product van de werkelijkheid, die zij ontkennen. In werkelijkheid zijn we onder onze machthebbers niet vrijer, dan onder de regeringen die onze machthebbers haten. Natuurlijk kunnen mensen kritiek op hun gekozen functionarissen online zetten, maar die kritiek zal door iedereen die ertoe doet worden weggewuifd en genegeerd.

De geraffineerde strategie van HET HALVE NIEUWS...
Ze wordt gericht aan politieke figuren zonder échte macht, en de kritiek komt van geesten, die diep zijn geïndoctrineerd in een wereldbeeld, dat de macht dient. Het maakt jullie machthebbers niet uit of je een Democraat bent die Republikeinen haat of een Republikein die Democraten haat, zolang je maar aangesloten bent op een van de geautoriseerde realiteitstunnels..! Het is zoals de grote Noam Chomsky zei: “Propaganda is voor een democratie, wat de wapenstok is voor een totalitaire staat.”

In een totalitaire staat worden mensen fysiek misbruikt tot conformiteit en gehoorzaamheid; in een “democratie” worden mensen psychologisch misbruikt tot conformiteit en gehoorzaamheid. In zekere zin is iemand die onder openlijk totalitarisme leeft, feitelijk vrijer, dan een westerling die geïndoctrineerd is door de machtigste propagandamachine ooit, omdat hij tenminste zijn verstand heeft. Ze weten tenminste wie hun vervolgers zijn. (Zie de uitspraak van David Icke hierboven).

Natuurlijk is het prettiger om te leven in een maatschappij waarin je alles kunt zeggen wat je wilt zeggen en kunt leven zoals je dat financieel kunt. Het zou nog aangenamer zijn om in een vat te leven met je hersenen in een virtuele wereld waar al je wensen worden vervuld – maar dat zou geen vrijheid zijn. Het zou een gevangenis zijn, vermomd als vrijheid.

Ik kom libertarische types tegen, die zeggen dat ze niet in een vrije samenleving leven, omdat ze gedwongen worden belasting te betalen, hun werknemers een minimumloon te betalen en dat hun bedrijf door federale instanties wordt gereguleerd enz. Ze leven niet in een vrije samenleving omdat mensen niet eens vrij kunnen denken.

Het is moeilijk voor te stellen hoeveel vrijer ons geestelijk leven zou zijn als we niet voortdurend in kunstmatige kaders werden gedwongen om over de wereld na te denken. Om na te denken over wat onze echte problemen zijn. Over welke oplossingen voor die problemen mogelijk zijn. Over het soort wereld dat we zouden kunnen hebben als we ons er echt toe zetten. Over het enorme, enorme spectrum van politieke meningen dat bestaat buiten de kleine toegestane bandbreedte van de mainstream Overton-venster. (Het Overton-venster is de reeks beleidsmaatregelen die op een bepaald moment politiek aanvaardbaar zijn voor de gewone bevolking. Ook wel ‘gesprekskader’ genoemd)

Alles wat gangbaar is, is dom, van films tot tv-programma’s en politiek. Niet omdat mensen dom zijn, maar omdat we in een sterk gecontroleerde beschaving leven, die alleen maar machtsbeluste onzin, leegheid en afleiding bevordert!

Domheid noch intelligentie zijn eigenlijk criteria; het gaat om WIJSHEID..!
Het is eigenlijk zielig hoe beperkt en opgesloten de geesten zijn binnen het geïndoctrineerde mainstream-wereldbeeld. Heb je je ooit verbaasd over hoe sommige van de meest intelligente mensen die je kent, de meest voor de hand liggende propaganda geloven? Dat komt omdat intelligentie op zichzelf niet genoeg is om iemand te beschermen tegen indoctrinatie! Om uit de narratieve matrix te breken is wijsheid nodig, en een flinke dosis dom geluk van het ontmoeten van de juiste personen, de juiste informatie, die een ‘ontwaken’ triggert..!

Maar bedenk eens hoeveel hersenkracht er zou vrijkomen als intelligente geesten niet werden opgesloten in de strakke kaders van officiële perspectieven…! Hoeveel meer wakkeren zouden kunnen bereiken als briljante geesten échte vrijheid hadden en niet alleen de illusie ervan, waarover we in dit artikel spreken. Dit is waarom alles wat gangbaar is. dom is, van films tot tv-programma’s en politiek..!

Dat is niet omdat mensen dom zijn, maar omdat we in een sterk gecontroleerde beschaving leven die alleen maar machtsbeluste onzin bevordert. Onzin die voortkomt uit vernauwde, beperkte geesten en de vernauwing en beperking van geesten vergemakkelijkt. Het wordt in de VS ‘dumbing down of the population’ genoemd..

Wij, die in zogenaamde vrije, liberale democratieën leven, houden onszelf graag een sprookje voor dat we in een maatschappij leven die individualiteit respecteert en prioriteit geeft, maar de waarheid is precies het tegenovergestelde: onze maatschappij doet er alles aan om echte individualiteit uit het bestaan te bannen en ons door conformiteit makende verwerkingssystemen te leiden.

Het individu kapot maken: hét grote doel!
Wat wordt voorgesteld als “individualisme” betekent steeds meer dat je de vrijheid hebt om je uniekheid uit te drukken door te kiezen uit eindeloze merken en variëteiten van producten, terwijl je dezelfde gedachten hebt als iedereen over je regering, je economische systemen, je land en je wereld. Echt individualisme zou radicale individualiteit en afwijking van orthodoxies aanmoedigen.

De zogenaamde liberale democratieën van de westerse wereld doen precies het tegenovergestelde, ze hameren ons in geautoriseerde machtsbeluste perspectieven en drijven ons in mainstream partijdige echokamers waar we mogen discussiëren over hoe het rijk moet bestaan in plaats van of het moet bestaan. Echte individualiteit wordt verdrongen en vervangen door prothesen van hersenloze consumptie en partijdig denken.

Ons project, als gevangenen in een volkomen onvrije samenleving, is dan ook om zoveel mogelijk mensen te helpen ontwaken voor de realiteit van hoe onvrij we werkelijk zijn. Om stemmen te zijn die in de matrix fluisteren en de dromers op alle mogelijke manieren naar de echte wereld wenken. Onze creativiteit inzetten en steeds meer manieren vinden om mensen te laten twijfelen of alles wat hen verteld is over hun wereld echt waar is.

Als we dat kunnen bereiken, kunnen we alles bereiken, want dan hebben we de grootste en sterkste barrière voor het creëren van een gezonde wereld omvergeworpen. De machtsstructuren die ons regeren zijn niet ingesteld op een kritische massa van mensen die uit hun psychologische controlesystemen ontwaken en met één stem “nee” zeggen; als we dat punt kunnen bereiken, is het moeilijke deel voorbij. Van daaruit, met onze geest echt vrij en de denkbeeldige grenzen die gaan waar dromen gaan, kunnen we samen iets heel moois maken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.