Advertentie

“Opnieuw oplichterij om Lelystad-airport te creëren!”….


x
x

“Opnieuw je reinste oplichterij

om Lelystad-airport te creëren!”

2019 © WantToKnow.nl/be

x

‘Het is je reinste oplichterij’.. Het zijn de woorden van ir. Leon Adegeest, de man die er hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor is, dat -twee jaar geleden- het verplichte milieurapport van Lelystad Airport de prullenbak in ging. Hij ontdekte opnieuw forse fouten in een nieuw milieurapport Lelystad Airport. Adegeest ontdekte bij de eerste milieurapportage sluwe  fouten in de berekening van de geluidsoverlast van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Er bleek met zo’n laag motorvermogen te zijn gerekend, dat een vliegtuig in de praktijk zou neerstorten, zoals bleek in een vliegsimulator (HIER). Het rekenwerk diende overnieuw te worden gedaan, met als gevolg, uitstel van de opening van dit vliegveld.

Volgens ir. Adegeest gaat het dus wéér over het sjoemelen met cijfers in de milieueffectrapportage (MER) van Lelystad en daarnaast ook – naar alle waarschijnlijkheid – die van Schiphol Airport zélf. De nieuwe cijfers gaan met name over de stikstofuitstootberekeningen. Voor deze calculaties, schafte dr. ir. Adegeest, een speciale, krachtige computer aan, om de calculaties van Schiphol over te doen. Leon Adegeest vond uit dat bij de berekeningen in de MER voor Lelystad gerekend wordt met een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen, waardoor de uitgestoten stikstofverbindingen op papier hoger opstijgen, meer verdunnen en minder neerslaan dan in de praktijk het geval is.

“Met dit nieuwe, gecorrigeerde rapport is het daarom ook weer mis”, stelt Adegeest. Want hij stuitte op iets geks: de uitstoot van vliegtuigen neemt in het nieuwe rapport toe, maar de neerslag van stikstof neemt af. “Ik dacht: dat kan niet kloppen.” Na onderzoek en spitwerk, komt Adegeest in het bezit van de het rapport van 1700 pagina’s waar de stikstofberekeningen van Lelystad Airport worden gepubliceerd. Vervolgens gaat de ingenieur rekenen; een klus die ingenieurs wel is toevertrouwd.

De speciale computer voor aan deze enorm grote berekeningen doet keurig zijn job en vervolgens is er de conclusie. Als Leon Adegeest de laatste stikstofberekening van Lelystad Airport vergelijkt, met de eerdere versie, valt hem één groot verschil op. Er is in de nieuwe berekening uitgegaan van een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen van en naar de luchthaven. Die warmte kan van belang zijn bij stikstofberekeningen uit met name fabrieksschoorstenen: door de warmte stijgt de uitstoot immers op, verdunt en vermengt zich en slaat over een groter oppervlak neer. Het leidt tot een lagere hoeveelheid stikstof in de natuur. Ingenieur Adegeest hierover:

“De warmte waarmee ADECS calculeert, het bureau dat de stikstofberekening voor Lelystad Airport heeft gedaan, is écht ‘volstrekt absurd'”,  “Die komt neer op bijna twaalf keer het totale vermogen aan elektriciteit van alle energiecentrales in Nederland samen..! Of een andere vergelijking: het komt overeen met 37 keer de energie-inhoud van alle vorig jaar op Schiphol verkochte kerosine. De vliegtuigen stoten meer warmte uit dan ze aan kerosine aan boord hebben. Het is onmogelijk. Het is echt waanzin.”

Als gevolg van deze invoerfout pakt de stikstofneerslag zo laag uit, dat Lelystad Airport onder de norm valt waarbij een Natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk is. Wanneer Adegeest de berekening herhaalt met de door het RIVM geadviseerde gegevens komt de stikstofdepositie daar duidelijk boven. “Als er correct was gerekend had Lelystad Airport vijf jaar geleden dus al een vergunning moeten aanvragen. Maar die hebben ze nu niet.”

Het hele verhaal is volstrekt verrassend voor directeur Peter Frankena van het bureau ‘ADECS Airinfra’, die de bevindingen van ir. Leon Adegeest onder ogen kreeg. Peter Frankena vindt het vervelend dat Adegeest de fouten heeft ontdekt en kan de beweringen dan ook niet weerspreken. Zijn commentaar: “Het komt hier vers binnen en we zijn nu druk bezig om het uit te zoeken, maar daar hebben we even tijd voor nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, onze opdrachtgever is ook druk bezig.”

De calculatie is ook niet compleet..! Met opzet..?
Volgens ir. Leon Adegeest, is dit verhaal ook niet het enige dat er schort aan de berekeningen. Want ook de impact van al het autoverkeer van en naar het vliegveld zijn gewoon ‘fors onderschat’. Terwijl Adecs de stikstofbijdrage van het autoverkeer ‘verwaarloosbaar’ karakteriseert, komt de ingenieur Adegeest aan veel hogere waarden, als hij met dezelfde gegevens in het officiële rekenprogramma van het RIVM gaat rekenen. Tja, wat is ‘verwaarloosbaar’..?

Ook viel Adegeest op, dat één autowegvak in de berekening plotseling verdwenen was. Het betreft de ‘Ganzenweg’, die aan de zuidkant van de provincie Flevoland loopt, en daarmee de weg is, die het dichtst tegen de Veluwe aan ligt. Als Adegeest de weg in zijn berekening invoert komt de stikstofneerslag fors boven de norm waarbij een vergunning noodzakelijk is.. Het motief voor een opzettelijke ‘weglating’ van deze weg, is dan ook voorhanden, als je ervan uitgaat, dat het rapport naar een bepaalde conclusie is ’toegeschreven’…!

Een volstrekt incompleet plaatje: negatieve zaken voor een positief onderzoeksresultaat weggelaten..!
En dan spreekt ir. Leon Adegeest het vonnis uit:

“Maar ook dan is dat nog niet alles! Volgens SATL zijn in het onderzoek ten onrechte alleen wegen in Flevoland bij het onderzoek betrokken. Maar wat te denken van al die miljoenen vakantiegangers, die per auto naar het vliegveld komen. Verschijnen die uit het ‘niets’ in Flevoland. Nee natuurlijk niet, want die komen natuurlijk via wegen in Noord-Holland en Gelderland, zoals de A28, pal langs de Veluwe.

En wat zien we in het rapport.. Niets hierover! Dat verkeer is -bewust of onbewust- doodleuk buiten beschouwing gelaten.”

Natuurlijk nam Leon Adegeest deze belangrijkste aanvoerwegen mee in een tweede calculatie en daarbij komt de stikstofdepositie op de Veluwe op ruim 21 mol. En ja, dat is maar liefst 35 x zoveel als de 0,6 die Adecs berekende..!! Adegeest hierover:

“Al twee jaar lang denk ik: kan je die rapporten nog wel vertrouwen? Maar dit is gewoon je reinste oplichterij wat mij betreft. Ik weet niet wanneer je kunt spreken over een milieudelict, waarschijnlijk nog niet, maar je probeert hier gewoon een wet te omzeilen, door fraude te plegen en manipulatie van de invoergegevens.”

Adecs Airinfra, het bureau verantwoordelijk voor alle ‘officiële berekeningen’, verwijst vreem genoeg, voor een reactie over deze zaken, naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat ministerie zal -zo verluidt- komende week op vragen gaan reageren.. Bizar natuurlijk dat ADECS zich van commentaar onthoudt. Alsof het bang is, een ‘geheime agenda’ te verraden, een aantal ‘afspraken’ met (hoge ambtenaren van) het betreffende ministerie…!

1 gedachte over ““Opnieuw oplichterij om Lelystad-airport te creëren!”….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.