Advertentie

11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..


11 11 digiklokDe magie van de ‘Elf’.. of de magie van de 11..! Het blijkt keer op keer dat ‘bijzondere’ getallen een bepaalde magisch-realistische situatie lijken te vertegenwoordigen. Alsof we daarbij ineens in een ‘andere wereld’ zijn beland, daar even een glimp van te zien krijgen, juist bij het zien ook van deze getallencombinaties. Op een wekker, op onze computer, op de klok-met-wijzers, die ook een speciale rol hierin vervult.. Maar ook op de kilometerteller en de stationsklok, vervult de getallencombinatie zijn rol. En de ’11’ vervult hierin een speciale rol.

Het artikel hieronder plaatsten we in februari 2009, maar natuurlijk heeft het nog niets verloren van zijn kracht. Want wist je dat de beroemde datum 21-12-2012 ook een ’11’ was…?! En zo gaat het maar door met die elven..

21 – 12 – 2012 = 3 + 3 + 5 = 11

Steve Pavlina, de auteur van het onderstaande artikel, kan niets anders doen, dan jou deelgenoot maken van ZIJN 11-beleving. Het andere stuk over magische getallencombinaties, dat hier op WantToKnow staat, wordt overigens ook nog steeds veel gelezen. En het bijzondere was dat we in 2009 zo’n beetje tegelijkertijd op het spoor kwamen van het onderstaande Engelse artikel 11:11..

Ná het lezen was mijn conclusie duidelijk: ‘In het Nederlands op WantToKnow als ondersteuning van het 1e artikel’. En weet je, deze vertaling was klaar, ’s ochtends, natuurlijk precies om 11:11 uur… Ik wens ook jou veel plezier met mogelijke herkenningspunten. Luister in ieder geval tijdens het lezen goed naar de scheurtjes in jouw ‘realiteit’… Jouw kennismaking met ‘jouw NU’..

* * *

x

x

x

x

11:11

2009 © vertaling WantToKnow.nl/.be

origineel: Steve Pavlina © februari 2009

x

11:11 Is een onderwerp dat al jaren op mijn lijstje staat van stukken die ik nog wil schrijven. Veel mensen hebben me gevraagd om hier nou eens wat over te schrijven. Maar pas onlangs voelde ik dat de timing voor ’n artikel over 11:11 goed was.
11:11 Wordt als onderwerp vooral in de privésfeer besproken, tussen mensen die er al vertrouwd mee zijn.  Ik ben nog niet veel stukken online tegengekomen over dit onderwerp, althans nog niet van die kwaliteit, diepte en duidelijkheid die voor mij als ‘waar’ voelen. Een paar mensen, onder wie Uri Geller, hebben dit onderwerp behandeld, maar de meeste stukken die je erover op internet vindt, zijn een beetje obscuur.

Sinds jaren heb ik op mijn website de combinatie 11:11 in een hoekje rechtsonder mijn website staan. Het was een knipoog naar mensen, die inmiddels al weten wat het betekent, maar ik vermoed dat de meeste bezoekers het niet in de gaten hebben gehad. En wanneer ik e-mails kreeg van mensen, die me vroegen wat de betekenis ervan was, antwoordde ik ze meestal, dat áls ze dat zelf niet wisten, ze het simpel konden negeren. En voor degenen die wél weten wat het betekent, dient de nummer-combinatie als een herkenning en kan het aan de basis staan van interessante gebeurtenissen.

Wat is eigenlijk 11:11?
Er zijn vele  niveau’s om 11:11 uit te leggen, maar laat ik starten op het meest basale, fysieke niveau dat we kunnen waarnemen en vandaar verder omhoog gaan. En alleen al deze opmerking vergt natuurlijk een uitleg.

11 Is vanzelfsprekend een cijfer en 11:11 de tijd die je op een klok ziet. Een vrij klein percentage van de mensen begint 11:11 méér te zien, evenals het cijfer 11, dan puur aan kansberekening toe te schrijven is. En steeds vaker lijkt het dan, wanneer je het opmerkt, alsof je het middelpunt bent van een of andere idiote samenzwering.. Als je de film ‘Het getal 23’ hebt gezien van Jim Carey, snap je dat er eenzelfde concept achter deze film zit, hoewel deze film ver af staat van de daadwerkelijke ervaring.

In het begin zou je inderdaad het idee kunnen krijgen dat je een beetje doordraait, maar uiteindelijk gaat dat over en wordt je ‘geleid’ naar enige fascinerende inzichten in wat wij ‘realiteit’ noemen. Numerologisch gesproken, kun je ongeacht elk nummer of cijferreeks, die in je leven verschijnt optellen. Wanneer je dan uitkomt op een cijfer dat groter is dan 11, blijf dan doortellen, totdat je eindigt op een getal dat gelijk is, of niet groter dan 11.

Een paar voorbeelden van hoe ik op het spoor kwam van al die 11-en?

Allereerst mijn postcode, die is 89138.  Dat wordt dan 8 + 9 + 1 + 3 + 8 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn vorige postcode was 89129 en dat is 8 + 9 + 1 + 2 + 9 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn telefoonnummer is 991-1252, resulterend in 9 + 9 + 1 + 1 + 2 + 5 + 2 = 29, en 2 + 9 = 11.

En wanneer ik het kengetal van mijn telefoonnummer meeneem, is dat 702 991 1252. En deze cijfers opgeteld geven 38 en 3 + 8 = 11.

Het fascinerende aan 11:11 is dat het zich vooruit en achteruit in iemands leven lijkt te verplaatsen. Dus wanneer jij te maken krijgt met deze 11-en in je leven, zul je merken dat ze dwars door je verleden , alswel door het heden als door de toekomst lopen. Toen ik voor het eerst met deze gedachte in aanraking kwam, dacht ik dat ik gek werd, doordat ik erachter kwam dat mijn hele leven besmet was met deze verborgen 11-en…

Ik werd me bewust van dit fenomeen begin 1994 en juist daarvoor had ik mijn vriendin Erin ontmoet. Ik ontdekte overal verborgen 11-en. Ik woonde in appartement 119 en mijn eerste computerspelletje werd toen in de winkel verkocht en had een barcode die opgeteld 29 te zien gaf. Ik had toen 92 Cd’s en mijn favoriete rockgroep had 11 albums gemaakt. De vorige 4 telefoonnummers die ik had eindigden ook op 11. Het model van mijn horloge had serienummer 5600 en mijn televisie had modelnummer 2729. De harddisk van mijn computer had een capaciteit van 245 Mb maar als ik een programma gebruikte om software te comprimeren, kwam ik uit op een capaciteit van 380 Mb…

En daarbovenop komt ook nog eens de tijd, die verontrustend vaak 11:11 aangeeft! Ik merk dat ik soms plotseling klokkijk en dan dit tijdstip precies op mijn netvlies krijg, vaak een paar dagen achter elkaar. Maar er gaan ook dagen achter elkaar voorbij, zónder dat ik 11:11 ook maar op een klok voorbij zag komen. Het bijzondere is wel dat ik zojuist, tijdens het schrijven van dit stuk, naar de keuken ging om een snack te pakken, en daar stond de klok van de magnetron op 11:1.. Mijn dochter Emily is feitelijk geboren op 11:11 in de avond. En dat lijkt toch een feit dat vrij moeilijk te negeren is.

Het ‘virus’ dat via de achterdeur binnenkomt …
Nu zal een gezonde scepticus vragen om op dit punt even te stoppen om te vertellen dat dit fenomeen heel simpel het resultaat is van zelf-suggestie. Heel simpelweg dus, komt dat erop neer, dat je jezelf in je hoofd hebt gezet dat je meer 11-en ziet, en je onbewuste attentie-systeem zoekt deze combinatie of het cijfer in je omgeving en brengt deze naar je bewuste niveau. Er is dus een hogere gewaarwording van 11-en omdat je simpelweg de bestaande 11-en méér ziet. Je kunt zelfs sommige van deze 11-en onbewust creëren, en je zou zelfs onbewust een juiste cijfercombinatie uit kunnen kiezen om deze vervolgens aan de 11-telling te onderwerpen.

Deze logische verklaringen zijn helemaal OK. Ze zijn keurig, leuk en ordelijk. Natuurlijk kun je claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niet uitmaakt. Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

De logische verklaringen zijn helemaal OK, keurig, leuk en ordelijk. Je kunt claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niets uitmaakt.

Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

Weet je.., het is een onderdeel van de natuur, dat alles wat je gelooft automatisch wordt geprojecteerd in je geloofsysteem. Dus wanneer je een keiharde scepticus bent, dan is het 11:11 fenomeen nog steeds perfect passend in je huidige geloofssysteem. Het kan dit systeem geen geweld aandoen, omdat dat nou juist het kosmische principe van de vrije wil aantast. Het universum kan jou niets tonen, waarvan jij aanvankelijk hebt gekozen om het uit je systeem te bannen.

Sceptici hebben verklaringen te over voor de 11:11 ervaringen, en vanuit hún perspectief lijken al deze verklaringen juist. En dat zijn ze dus ook, vanuit hun referentiekader. Want een andere verklaring is er namelijk niet, volgens hen..!

En dat is nou precies een van de redenen, waarom het 11:11 fenomeen zo’n interessant fenomeen is. Juist doordat het plaatsvindt in de dimensie van niet-waarschijnlijkheid tot onmogelijk (zoals waargenomen vanuit een objectief standpunt), is het mogelijk dat dit fenomeen door de filters sijpelt, die ‘normaal’ gesproken voorkomen dat het fenomeen überhaupt de realiteit bereikt.

11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)
11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)

Er zijn veel fenomenen die door een objectief geloofssysteem worden geblokkeerd. Dit betekent dat er gebeurtenissen plaatsvinden in tijd en ruimte, die door personen met een objectief geloofssysteem nooit, maar dan ook nooit, kunnen worden waargenomen, omdat hun geloofssysteem deze gebeurtenissen voor 100% uitblokt. Maar door zijn hoge waarschijnlijkheid, is het 11:11 fenomeen tóch in staat om door onze filtersystemen heen te komen. Waarom? Omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is het toe te wijzen aan geluk, kansberekening, toeval of het resultaat van auto-suggestie of hypnose.

Daarom is het 11:11 fenomeen ook zo’n slimme poort. Het is namelijk dé manier van de ‘realiteit’ om een gedachtevirus te plaatsen, via een achterdeurtje, in een objectief geloofssysteem! En wanneer dit virus eenmaal wortel heeft geschoten, begint het je objectieve geloofssystemen te ontmantelen. Om deze systemen vervolgens geleidelijk te vervangen door meer accurate modellen van de ‘realiteit’. Het doel van 11:11 is positief, hoewel dit er misschien niet op lijkt, wanneer het je in eerste instantie te pakken heeft. Haar doel is het om jouw geloofsysteem uiteindelijk te ondermijnen, het systeem van de fysiek gegronde, objectieve wijze van je kijk op de ‘werkelijkheid’.

Jij mag je best doen om op wat voor manier dan ook te verklaren waarom deze 11-en op je pad komen. Maar zodra je geïnfecteerd bent, is het een kwestie van tijd, voordat je oude geloofssysteem begint te kraken in al hun voegen. Week na week en maand na maand, zullen de 11-en naar je toekomen. Je blijft de 11:11 op de klokken zien en het lijkt alsof je gestalked wordt door het cijfer 11 en het is alsof je deze stalker niet van je af kunt slaan.. Je logische systeem is niet in staat de verschijningen van dit fenomeen te stoppen.

Geef jezelf gewoon een paar maanden, misschien wel een paar jaar, maar uiteindelijk bereik je een punt waarop je het voor gezien houdt. Want wat doe je, als er 5 jaar voorbij zijn gegaan, en deze 11-en en 11:11 blijven maar tevoorschijn komen, alsof ze van plan zijn om een record te willen breken? Blijf je dan hangen aan de logische redenering waarom deze verschijningen zouden kunnen plaatsvinden, binnen jouw objectieve universum, dat anders altijd zo keurig opgeruimd is?

En naar mate je vaker deze 11-en tracht te ontwijken, des te sterker komen ze op je pad; ze eisen praktisch je aandacht… De 11-en zijn als een soort vervelende geest die zijn aanwezig blijft bekendmaken. En wanneer je deze geest de rug toekeert, zal hij alleen maar meer volhardend worden om je aandacht te krijgen; je kunt zijn aanwezigheid ontkennen en je kunt proberen zijn aanwezigheid weg te redeneren.

Je kunt jezelf zelfs wijsmaken dat het je verbeeldingskracht is waarmee je deze geest zelf creëert. Maar hoe je ook tracht de verschijningen in een vakje te plaatsen, de geest houdt vol! Uiteindelijk zul je opgeven. Op een gegeven moment zul je jezelf omdraaien en aan de geest vragen wat ie nou eigenlijk komt doen; waarom hij je zo permanent lastig valt. En hoe sneller je dit doet, des te beter het voor je is.

De Blauwe pil versus de Rode pil…
11:11 opereert als een korte stroomuitval in de realiteitsmatrix. Wanneer je het verschijnen ervan via het reguliere activeringssysteem een plekje wilt geven, zal dit je in eerste instantie wat soelaas geven, maar wanneer je er de tijd voor neemt, is dit antwoord uiteindelijk niet bevredigend. En daarmee zijn er dan een paar opties, die voor je open staan.

 • Optie 1 is te concluderen dat je door een bepaalde vastberadenheid verslagen bent en dat je geïnfecteerd bent met dit idiote mentale virus, dat je werkelijkheid op een heel bijzondere wijze maar blijft filteren.
 • En optie 2 is dat je overweegt dat de ‘werkelijkheid’ niet functioneert zoals je hem voorheen verwachtte, en dat misschien, heel misschien, deze 11-en blijven opdoemen met een reden, met een bedoeling die je heel simpel nog geen plek kunt geven.

Optie 1 is de Blauwe  pil en Optie 2 de Rode. De meeste mensen doen hun best om de Blauwe pil te blijven slikken en blijven zich hun hele leven afhankelijk maken van die Blauwe pil. Maar velen hebben de Rode pil doorgeslikt en kijken wat hier van zal komen. Ik ben iemand die de Rode pil heeft geslikt en ik ga je nu een kijkje achter de schermen geven, wat er dan gebeurt…

Een kijkje in de Matrix
Mijn eerste reactie op al die 11-en was als volgt: ‘De werkelijkheid kan niet zo in elkaar steken; het is eenvoudigweg niet mogelijk.’ Maar toen vroeg ik mezelf af: ‘Maar wat als het nou wél mogelijk is..? Wat als iets deze 11-en in mijn werkelijkheid creëert, op een manier die mijn aandacht opeist?’

Het continue verschijnen van deze 11-en dient als een wake-up-call. Deze 11-en maken het je onmogelijk om het leven van alledag te blijven leven zoals je dat deed. Telkens wanneer je vermoed dat je het leven redelijk door hebt, zijn er de 11-en weer, die je eraan herinneren dat je ‘iets’ mist..  Om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat jouw beeld van de realiteit feitelijk doorbroken moet worden. Het word je duidelijk dat veel van je aannames van de manier waarop de wetten van het universum werken, onjuist zijn. Je klampt je bijna letterlijk vast aan een wereldbeeld dat in gruzelementen ligt, maar je hebt nog geen nieuw model waaraan je je kunt vasthouden en dat het oude vervangt.

Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)
Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)

Je grip op de werkelijkheid verliezen kan – op zijn zachts gezegd – een frustrerende ervaring zijn.  Maar de waarheid is dat je helemaal je grip op de realiteit niet aan het verliezen bent, je laat slechts je onjuiste aannames los..! En dit heeft weer tot gevolg dat je je geest aan het openen bent voor nieuwe mogelijkheden.

Het zal al met al een tumultueuze tijd worden en je kunt je verward en losgeslagen gaan voelen. Het beste wat je dan kunt doen, is je proberen te ontspannen en je laten meevoeren door de stroom. Ik zou willen dat ik je kon beloven dat dit proces zich snel zal voltrekken, maar de waarheid is dat het jaren kan duren. Een oorzaak van het probleem hierbij is, dat er andere krachten zijn, die je proberen terug te trekken, zoals je oude conditioneringen. Ze proberen je regelmatig ervan te overtuigen dat het oude model nog steeds een toevlucht biedt.

11:11 is een specifieke frequentie om je te doen ontwaken, maar er zijn vele anderen. Zoals bijvoorbeeld de terugkerende cijferpatronen 111, 1234 of 444. Maar sommige wake-up-calls zijn ook weer niet-numerieke gebeurtenissen en je zult deze gebeurtenissen ondergaan als een terugkerende stroomdip in de realiteitsmatrix.  En terwijl ze blijven optreden, kun je hier heel verschillend op gaan reageren; verrast, met een glimlach of verblijvend in de stilte van herkenning. Uiteindelijk zul je de verschijnselen in dankbaarheid leren observeren .

Jouw intentie om waar te nemen.
Wanneer je er klaar voor bent, is de volgende stap dat jij vraagt om de waarheid omtrent de ‘werkelijkheid’. Je moet dit wel bewust doen, anders zal het je niet duidelijk worden. Zeg tegen jezelf: ‘Ik snap dat mijn oude model van de realiteit kapot is. Ik vraag dat mij datgene getoond wordt, dat ik gemist heb. Laat me een start maken met het zien van de werkelijkheid zoals hij waarlijk is. Laat mijn aannames op een juiste manier het werkelijke karakter van de realiteit weergeven.’

Geef hierbij vorm aan je intentie via je gedachten, maar zorg dat je deze ook voelt; je moet het écht willen. Je moet werkelijk naar de waarheid verlangen om ‘de realiteit’ werkelijk te zien, zoals een drenkeling intens naar zijn volgende ademhaling snakt; indien je niet werkelijk naar de waarheid verlangt, zal er niets veranderen in je leven.

Het is een beslissing die je niet té lichtvaardig moet nemen; de waarheid omtrent de realiteit is volledig anders als degene die je in onze maatschappij wordt aangeleerd. Het kan heel oncomfortabel zijn om de constructie van je oude realiteit te zien afbreken, zélfs als je weet dat deze gammel was. De meeste mensen houden alsnog vast aan het vertrouwde, dan dat ze hun levens binnenste-buiten moeten draaien, door zo’n immense verschuiving van hun kijk op het leven.

Het is helaas ook een reis die je alleen moet maken; het is een beslissing die je neemt vanuit je eigen vrije wil en niemand kan je verplichten deze reis te gaan maken. 11:11 kan de deur voor je forceren, maar het is aan jou zelf om door deze deuropening te gaan.

Het heeft geen zin om bewijzen te vragen wat er dan aan de andere kant van de deuropening ligt. Het zoeken van bewijzen is namelijk op zich al een gekunstelde manier om een objectief geloofssysteem in stand te houden. Het is een keuze die je maakt vanuit je vrije wil en daarin kan geen bewijs worden verkregen, omdat dat je keuze zou beïnvloeden.

Het lemniscaat: oneindige realiteit!
Het lemniscaat: oneindige realiteit!

Als je om bewijs vraagt, zal je telkens iets onduidelijks worden getoond. En zolang je maar in de deuropening blijft staan, zul je geen bewijs krijgen van wat er achter de deuropening ligt. Wanneer je bewijzen zouden worden aangereikt, zou dat je vrijheid van keuze aantasten, en dat is een grote  kosmische tegenstrijdigheid!

Deze kosmische wet zegt dat jouw realiteit in lijn moet blijven met jouw overtuigingen. Als je ervoor kiest om aan je oude geloofsovertuigingen vast te houden, dan mag en zal je niets getoond worden dat deze overtuigingen aantast.

Maar wanneer je echter je oude overtuigingen overboord wilt zetten en nieuwe aannames wilt omhelzen, dan zal het bewijs dat je zo hard zocht, volledig zichtbaar zijn voor je. Wanneer je bewust vraagt om de realiteit accuraat te mogen zien, dan zullen verbazingwekkende zaken zich aan je tonen, voorzichtig in het begin, maar met een steeds heftig wordende aanwezigheid en kracht.

Synchroniciteiten
De eerste verandering die je zul gaan zien, is een golf van toeval/synchroniciteiten in je leven, meer dan ooit tevoren. Hoogst onwaarschijnlijke toevalligheden zullen zich gaan voordoen in steeds toenemende mate. Dit is een vriendelijke manier om je oude geloofsovertuigingen in een schuurtje te zetten. In plaats van het onmiddellijk vernietigen van je oude realiteit, zal deze langzaamaan scheuren beginnen te vertonen. Dit gebeurt doordat steeds vaker, haast onwaarschijnlijke, maar niet onmogelijke gebeurtenissen en omstandigheden in je leven zullen gaan optreden.

Je bent het 11:11 portaal binnengegaan en veel van de toevalligheden zullen worden gerelateerd aan het getal 11 of de 11:11 tijdsaanduiding, zeker in het begin. Op dit punt in je reis, kun je deze 11-en zien als wegbewijzeringborden, die je moet volgen. Wanneer je bijvoorbeeld opkijkt en 11:11 op de klok ziet, word je dan bewust van de gedachte die je op het moment had dat je deze 11:11 zag. Deze 11:11 is een indicatie voor jou, dat jouw gedachten in lijn waren met de waarheid. Wanneer je bijvoorbeeld op dat moment een idee had, waarover je aan het denken was om het te realiseren, is dat idee het ook inderdaad waard om uitgevoerd te worden..!

Jaworski: synchroniciteit als leidraad in je leven (klik op het plaatje)
Eén van de meest indrukwekkende boeken over de ‘overgave’ aan het toeval..Joseph Jaworski’s boek:’Synchroniciteit’ toont je de leidraad die hij zijn leven toeliet..! (klik op het plaatje)

En wanneer je opkijkt en je ziet 11:10 op de klok, is dat een teken dat je een pas op jezelf vooruit bent. De gedachte die je had, zou goed kunnen zijn, maar de timing voor het uitvoeren ervan is niet juist; het zou te vroeg zijn om het idee uit te voeren. Als je opkijkt en de tijdsaanduiding11:12 ziet, betekent dit dat je achterloopt op jouw flow in de grote stroom. De gedachte die je had was goed, maar de timing is gewoon een beetje laat.

Andere energieën die aan jouw ideeën en gedachten verbonden zijn, zijn al in beweging. Zorg dus dat je snel bent, anders ga je de boot missen… Dit soort ’toevalligheden’ zullen een krachtig sturingssysteem voor je zijn en ze zullen optreden als twee-richting verkeer tussen jou en de kosmos. Maar je bent natuurlijk niet gebonden aan deze 3 tijden. Je kunt ongeacht welke structuur wensen, zolang deze maar in lijn is met je huidige aannames.

Wanneer deze nog steeds erg oppervlakkig zijn, is het opkijken naar een jouw specifiek gekozen tijd een goed signaal. Het is een signaal dat in jouw geloofssysteem past en dat je keer op keer kunt gebruiken. Maar wanneer je bijvoorbeeld een teken van bevestiging verwacht in de vorm van een mens die door de lucht vliegt,  werkt dat niet, want dit soort signalen worden normalerwijze door je geloofssysteem geblokkeerd..

Als jij een twee-richtings kanaal met de kosmische intelligentie wilt openen, dan is het een prima start om te beginnen met toevalligheden die je ontdekt bij het klokkijken. Beschouw het als het eerste stapje van een peuter die leert lopen. Uiteindelijk zul je er in slagen om een breedband verbinding met het universum aan te leggen, maar nogmaals, simpele toevalligheden zijn een uitstekende manier om te beginnen. Het kan zijn dat het zelfs enkele jaren duurt, vóórdat je zo gemakkelijk voelt met deze materie, dat je op gemak een volgende stap wilt nemen.

Toevalligheden zullen in het begin volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar dan zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

In het begin zullen de toevalligheden die je tegenkomt volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar uiteindelijk zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

Als je bijvoorbeeld je intentie hebt gezet om een nieuwe hobby te vinden, zoals bijvoorbeeld spreken in het openbaar en later die dag vraagt een vriend of vriendin je mee als gast naar een meeting waar hij of zij naar toe gaat en je ziet tegelijkertijd de klok op 11:11 staan, zorg er dan in ieder geval voor dát je bij deze meeting aanwezig bent.

11:11 is een portal, een deuropening naar een nieuw niveau van bewust-Zijn. Een van de vele portalen. Het is de inleiding naar een groter begrip van de ‘realiteit’.  In plaats van door het leven te gaan als een ongelukkig slachtoffer, toont 11:11 je hoe je kunt beginnen met het creëren van jouw eigen ‘realiteit’. En er zijn ontelbare lessen die je onderweg kunt leren, veel meer dan ik hier zou kunnen opsommen in dit artikel, of zelfs in een boek! Maar de stap nemen door de deuropening van 11:11 is een hoogst verbazingwekkende stap voor je.

Laatste gedachten
Een van de redenen dat ik twijfelde of ik dit artikel zou schrijven, is dat het waarschijnlijk is dat het door veel mensen gelezen zal worden. Alleen al door het lezen van dit artikel, zullen veel van de lezers beginnen te experimenteren met het 11:11 fenomeen. Omdat dat écht een stevige gebeurtenis zal gaan worden, wilde ik dit artikel niet eerder publiceren, dan op het moment waarop ik een duidelijke indicatie kreeg dat de timing hiervoor juist was.

Aan het begin van dit jaar, 2009, begon ik te voelen dat het juiste moment om te schrijven over 11:11 dichterbij kwam, dus vroeg ik om een bevestiging van het Universum. Terwijl ik zat te mijmeren over hoe ik dit artikel zou gaan schrijven, keek ik op en jawel hoor, daar stond 11:11 op de klok. Later die dag kreeg ik een mail van iemand die me vroeg wat die 11:11 nou precies betekende in het hoekje van de  homepage op mijn website. Dit gebeurt me hoogstens zo’n 1x per maand. Toen viel me ook op dat iemand op een forum een discussie op gang had gebracht met betrekking tot 11:11. En op diezelfde dag, kreeg ik zomaar ook een e-mail toegestuurd van iemand die bij het 11:11 magazine betrokken is, een tijdschrift waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. Zij waren geïnteresseerd om in hun tijdschrift een artikel van mijn hand te plaatsen. Touché..!

Toen schreef ik het 11:11 artikel op mijn To Do-lijstje, met een vraagteken. Dit vraagteken had ik erachter gezet, alsof ik wilde vragen: ‘Weet je het zeker? Is dit werkelijk de juiste tijd om een artikel over deze materie te schrijven?’ Kort daarna ontving ik van de postbode een pakje met het tijdschrift 11:11 erin en op de cover van dit tijdschrift stond in grote letters: ‘Zeg JA’ Ok, Ok, ik ben al bezig met het schrijven van dit artikel…

En wanneer jij nu ook overal 11-en en 11:11 begint te zien, dan ben je klaar voor een stevige rit. Voor mij begon deze rit zo’n 15 jaar geleden al en het end is nog lang niet in zicht. Mijn verontschuldigingen vooraf, wanneer ik je ‘realiteit’ heb laten scheuren. Als dat zo is, zul je me waarschijnlijk binnen 1 maand dood wensen, binnen 1 jaar aan deze ideeën twijfelen en me over 10 jaar willen omhelzen. Ik hou het wel vol totdat je me komt omhelzen!

* * *

Er is veel integere informatie te vinden op het internet over 11 en andere portaal-energetische nummers. Wie zoekt zaal vinden, ook al ben je niet écht naar iets concreets op zoek.. De 11 laat je dit immers OOK zien..  11 Is in zijn verschijning één grote deuropening naar een meer ‘integere’ werkelijkheid. (GJ)

Link naar mooie uitleg over het meestergetal 11. HIER

x[


508 gedachten over “11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..

 1. Zo ff hier de boel vervuilen. Onderstaande stukje was geplaatst bij het artikel van Nico Appelman. Maar het sluit hierbij aan. Helaas kan ikzelf het plaatje niet plaatsen van de graancirkel…

  Gisteren had ik een ingeving aangezien de 11en mij al een tijd om de oren vliegen. Ineens realiseerde ik mij dat ik het al die tijd verkeerd had. Het is geen 11 maar een II. Het is een beeld en geen nummer! Een beeld van een deur, precies zoals het plaatje hierboven (die ik nu dus voor het eerst zo zie). Koppel dit aan deze informatie (zie link op 6.31). Het is 1 en 1 = I een deur. De deur van fibronacci die open je zelf, de gang van het plaatje. Wij bevinden ons letterlijk midden in de gang van keuze. In deze link hieronde zie je het duidelijk visueel het is dezelfde als de graancirkel hierboven…

  beneden (schaakbord-illuminati= de deur van angst)
  boven (is licht = hemel de deur van liefde)
  rechts (positief, kies een nieuwe optie volgende deur in de hal die positief is
  links (negatief, kies ” “, die negatief is.

  Waar ik mede dankzij de nieuwe website (oct282011) op uitkwam is de samenhang, de opening die er is en zich nog niet eerder heeft voorgedaan. Schijnbaar weten sommigen dit en houden de teugels stevig vast. Ik ga zelfs zover te stellen dat de twin towers ons onderbewustzijn moeten manipuleren om deze deur dicht te houden, zodat wij op het schaakbord blijven. Het schaakbord = divide (zwart-wit)
  Sommige van ons hebben niet begrepen waarom wij dit blijven zien.
  Ik begrijp het pas NU (ik was nooit echt snel).

  Wij (diegene met de nummers) zorgen voor de mogelijkheid op het juiste moment om dit openbaar te maken. Iedereen die hiermee bezig is moet het zich snel herinneren.
  Onderzoek a.u.b. zo snel mogelijk alles dat hiermee samenhangt anders sluit zich deze mogelijkheid en blijven wij vastzitten. De deur zou openstaan tot 28 october 2011 daarna is de keus definitief.
  http://www.youtube.com/watch?v=Pa0IJmSBW08&feature=player_embedded#!

 2. @mirakel Ja, ’toevallig’ dezelfde Appelman als dat jij een paar keer terug aanhaalde???
  Hieronder het plaatje, de graancirkel en die toevallig west nog iets heet. West is rechts zoals ik het op het kompas zie. Rechts was de komende fibronacci reeks van angst. Keuze geeft ook de website van oct28 aan. Het plaatje dat er nu staat staat volgens mij voor hetzelfde maar op de ene staan andere mensen als op de andere…
  Hier is de graancirkel nog een keer, het schaakbord op 2/3D eronder en de hemel erboven, rechts de hal van negativiteit/angst, links van positiviteit/vrede. Pak nu eens het plaatje erbij van de video, en stop bij de fractal, het is dezelfde. Dat is wat het is. Daar zitten wij nu en dat is de bedoeling.
  http://www.wanttoknow.nl/overige/het-1111-fenomeen-de-visie-van-nico-appelman/

  1. Mirakel ik ben echt heeeeeeel slecht als het aankomt op richtingen, rekenen en dat soort dingen. Daar maak ik mijzelf geen illusie, dus daarmee kan ik niets betekenen. Wat ik wel probeer te zeggen is dat de gang waar we inzitten automatisch de juiste frequentie openmaakt die gelijk loopt met je hart. Je hoeft dus niet fysiek rechts of links te gaan, je hoeft alleen je hart te openen. Het is allemaal muziek.
   Deze bedoelde ik; http://oct282011.com/

  2. He Dawn, ik had eerder nog niet jouw reactie gezien, nu pas….
   Maar wel mooi een gouden spiraal van creatie.
   Ons hart de motor van een gouden creatie spiraal.
   Voor mensen die dus rationeel in hun hoofd zitten, zouden de deur naar hun hart kunnen zoeken.
   The secret, was hier in basis ook al mee bezig.
   http://www.youtube.com/watch?v=8sbKVdHhz6U&feature=player_embedded#!
   Ik hoorde laatst dat voor het creëren een vrouwelijke kant en een mannelijke kant nodig zou zijn (energie). Een vrouwelijke energie zou creëren en een mannelijke energie zou manifesteren.
   Golden ratio:
   http://www.youtube.com/watch?v=7Da5ifnayBM
   http://www.youtube.com/watch?v=U2bAlIK4KkE&feature=related
   http://www.youtube.com/watch?v=085KSyQVb-U&feature=fvwrel

 3. Aansluitend op dit mooie stuk het volgende ter lering ende vermaeck:

  Als toeval logisch is ? Dan moet ik ook altijd aan Johan Cruijff terug-denken & de laatste tijd trouwens steeds vaker !? http://www.youtube.com/watch?v=620nI07DHDw
  Als waarnemers weer meer en meer – qua invloed – in beeld komen, komen toeval en logica en de wp3 – gelukkig – steeds meer en meer (weer) in beeld; de aandacht er-bij 🙂
  Het contact met wp3 maakte ook dat Cruijff – via het voetbal – groepen mensen wist te bereik-en met deze kennis (ge-deeld in een andere vorm).
  Volgens mij is dit natuur-kundig door ieder-1 gewoon vast te stellen; maar dat stellen we uit tot een binnen-kort te duiden momentum 🙂

  Ik deelde deze info omdat ik tot dusverre heel vaak in mijn leven merkte dat cruijff als exponent van deze ‘leerstof’ over het hoofd werd gezien door; afleidingen 🙂 Ik zoek de verbindings-spelers die deze balans in het centrum gaan bundelen tot: 1 & de vertaalslag kunnen maken via ontmantelend beleid (democratie weer terug daar waar het hoort: tot een overzichtelijk rust-punt waar geen meningen meer uit voortkomen)
  De juiste selectie maakt het geheel weer 1 geheel, immers !
  Spot de juiste spelers die nu naar het midden komen en deze gedeelde kennis in een team kunnen delen zodat we verlost raken van alle disbalancerende bull-shitterij.
  Want dat ?
  Dat ik MIJN 11-idee 🙂

  @ Dawn: Die deur is ook niet wit/zwart; het hoort allemaal bij een eindspel; een dubbel-torenoffer. Niemand laat jou vastzitten als jij ervoor kiest om mee te spelen en de juiste aansluitende zetten te doen als een synchroon geheel 🙂
  Het is een KOSMISCH schaakspel; die lulletje rozenwaters die die torens – al dan niet expres – in elkaar lieten flikkeren waren enkel bezig met macht & Iran & Afghanistan toen. Die hadden niet eens in de gaten welke signalen er tegelijkertijd werden afgegeven; zo DOM zijn ze of zo LEUK is het of zo TRIEST moest het zijn 🙂
  Het cruciale verschil dat ieder-1 tot dusverre over het hoofd lijkt te zien is dit:
  Dit schaakspel lijkt door (l)ego-mensen te kunnen worden gespeeld; als de kosmos de tijdsindeling bepaald is dat enkel de gedachte dat de (l)ego-mens er echt invloed op heeft; en dat doet ze nu nog heel even – & zo goed als ze kan – omdat haar rol is: uitgespeeld & omdat steeds meer mensen begrijpen hoe dat werkt micro=macro; het is een groot balans-schaak-communicatie-zend/ontvangst-spel 🙂

  En wij ?
  Wij zitten midden in een afrondings-fase van een eind-spel !
  En Zo ?
  Zo kijk ik 🙂

  1. Het enige waar het om gaat is dat er mensen moeten zijn die verantwoordelijk kunnen/durven zijn voor de herbalancering. Dat zijn er slechts enkele echt gegeven. Uiteindelijk is het natuurlijk ieder-1 gegeven; maar ieder-1 begint met een vorm/ een idee (een mening dus) van/over de toekomst in plaats van de abstractie die achter alle vormen opgesloten ligt; het continu-um van 5D te beschrijven en als eindstelling te definieren. Daarna is het een retrograde-stelling geworden 🙂
   De omdraai-regel in essentie dus !
   Als alles logica is/was; waarom dan zo moeilijk doen ? Leer de eenvoud van de abstractie (zuivere gevoel) te vertalen en; je ziet het eindspel en alle zetten met-1 🙂
   Het is/was een kosmisch schaakspel en de meeste mensen werden door de (l)ego-variant er van afgeleid (de lineaire emotionele afgeleide versie ervan)
   En dus, de samenvatting (vanuit mijn perceptie);
   De lineaire variant (emotionele (l)ego tijd) eindigt in deze aankomende slotfase; thats all.
   Wat er zich daarna allemaal ontvouwt; kan zich pas laten zien als alle verwikkelingen opgeklaard zijn; dan ontstaat immers pas de ruimte op het bord om het te KUNNEN gaan zien 🙂

  2. Johan O
   Is de klokkenluider van de onze dame (notre dame = De piramide als kosmische klok) die zich nu dus heeft gemeld ! De echte dame is nu dus in het spel !?

   Als het schaken en het schaakspel niet worden begrepen dan wordt het lastig om de abstractie van de zetten van de kosmos (die conti-nu synchroniciteits-signalen afgeeft) en de menselijke vertaalslag (de lineaire versie van het schaakspel) met elkaar te duiden tot 1.
   Want schaken ?
   Zoals voormalig wereldkampioen Smyslov het al formuleerde: Schaken is een kosmisch spel !

   Of zoals Kasparov het recentelijker poogde te duiden in een best-seller: hoe het leven op schaken lijkt (en niet anderom !?)
   Of zoals Bobby Fischer het tientallen jaren lang poogde te duiden: het ego is de echte enemy; die maakt je blind en doof zodat je die toevalligheden door gemis aan helderheid niet meer ziet !
   Genoeg stof gedeeld vanaf mijn WNP; ik wens jullie een hele prettige dag & hoop in komende periode de voortgang in deze partij nog helderder vertaald te zien worden; ook op deze site (zo sprak hij enigszins streng doch met een vette glimlach)
   GeGroet !

  3. Ik vind schaken vooral een komisch spel. Een komisch mannelijk spel.

   Alsof de kosmos zich laat vastleggen in 64 velden. Het is een compliment aan de Grote Spirit, door ons met het schaken en het schaakSPEL deze oneindigheid te laten proeven. En niet meer dan dat…
   Het binnenste-buiten-keren van het spel, door er iets kosmisch aan te hangen, is naar mijn idee niets kosmisch, maar hoogmoed, komisch dus. Deze poging is naar mijn idee slechts een benadrukking van de beperktheid van onze Aardse waarneming..!

  4. Zoals altijd Yge ik verwonder mij steeds weer over je bijzondere manier van uiting. Zeker niet negatief juist creatief en plezierig als een onbekend muziekstukje. Je hebt zonder meer een grote gave echter waar jij de orde zult waarnemen ben ik thuis in chaos en daarin verbinden. Orde is mij hier niet echt gegeven ook al lijkt dat zo. Ik observeer bij jou juist deze tegenstelling en daarom kom je communicatietechnisch voor anderen behoorlijk moeilijk over. De grap is dan juist dat jij de meest logische bent. Maar tot hier even mijn persoonlijke waarneming, puur perceptueel natuurlijk.

   Zwart Wit is het in zekere zin wel en niet, het is alles zowel wel en niet. Dus de dualisme die wij ervaren is vanuit een stap omhoog juist zowel wel als niet. Leren denken niet in een richting maar meerdere sporen. Er is niets alleen energie en dus is de rest feitelijk onzinnig, afleiding, misleiding om in beweging te blijven. Er is geen scheiding in energie alleen in onze dualistische afgescheiden koppen, dit dualisme is ons opgedrongen met opzet om ons klein te houden en is en blijft misbruikt worden. Zonder misleidend dualisme, zonder ego(=me) is er geen me maar we, dus naar egoiswe ego = we en dat is wat het is. Scheiding maakt ons bewegen in boxen, hokjes etc en in boxen zul je nooit kunnen begrijpen dat er iets is buiten boven, onder, links rechts. Het maakt van ons kleine vervelende onbeduidende mieren.
   In plaats ons te blijven bewegen in ons eigen veilig gecreeerde box moeten we niet bang zijn voor vernieuwing, juist eruit stappen. Alle scheidingen opheffen; hoe minder scheiding, afleiding hoe grootser het besef. Dit is niet uit te leggen aan boxmensen omdat het onbekend is voor ze het is ze niet ge-open-baart.

   In de zee lijkt alles wild onstuimig en willekeurig, in de lucht naar de zee kijkende zie je dat er niets willekeurig was en dat de stromingen samenhangen, zelfs het leven in zee maakt deel uit van de zee. Alles los benaderen is illusie, jij bent niet los van mij alleen zit je tijdelijk in je eigen box. Een box gevuld met schaakstukken die je gebruikt om alles te verklaren- een veilige haven. Zoals ik in een box zit met kleuren, woorden en een onstilbare hoop dat men op een dag allemaal uit zijn eigen box stapt.

   Het eindspel is slechts weer een nieuw begin. Het eindspel is inderdaad erg zwart/wit/schaak/ego=me. Dit komt door de trechter idee dat ik hier eerder heb neergezet. Maar om van me -> we te maken moet de boel eerst op z’n kop kosmisch gezien 😉
   Zal mij niet verbazen dat dit weer een optisch grapje is van de schepper, creatiekunde ipv wiskunde. Lees alles beeldend zoals de indianen kun grotten versierden
   11= een poort
   11:11 zijn twee poorten in spiegeling, een kloon van zichzelf
   9= pi
   M = me en met een draaiing
   W =we.
   Etc, etc, als je het geheel ziet dan zie je het ge-heel en niet in delen (=wiskunde).

   Een kering zit er dus in, want wij zijn niet alleen diegene die een nieuwe fase ingaan. Alles werkt als bij de grappige Russische poppetjes, fractal – zo binnen zo buiten. Het grote geheim dat alles hetzelfde werkt. Onze hersenen zijn een afspiegeling van de kosmos (zie de foto’s) alles werkt van binnen naar buiten en zo boven zo onder is ons juist opgedrongen om dit grote geheim geheim te houden. Er is geen boven, alleen maar bij de illusie als er een zwaartekracht gemaakt is, weer illusie. Dus bij geen boven ook geen onder. Er blijft alleen over; zo binnen zo buiten. Zo binnen zo buiten! Zit je in de box en beeld je je een wereld vol zwart/wit dan is dat ook zo.
   Zo binnen zo buiten = vrije wil!
   Zo boven zo onder = opgedrongen!

   Dat is mijn box en zo ervaar, VOEL en besef ik dat kijken, waarnemen of zien slechts illusies zijn.

   (Zo en nu weer snel verder met het werk in 3D land…)
   😉

 4. Het particuliere domein lijkt me op nummer 1 te staan vanaf nu; de focus dus 🙂
  Hoe zou dat – in optima forma – door elk individu in eigen beheer op orde kunnen worden gehouden ?
  Precies ! Daar zit m de echte crux 🙂 Micro = Macro
  En als dat nu eens in alle rust begrepen wordt ? Dan vallen alle line-aire machtspatronen 1 voor 1 om en de rest ? De rest is dan gewoon: HIS STORY 🙂
  Een ego-verhaal van iemand die alle lijntjes zelf in handen wilde houden & van boven daarmee kon spelen. De toren van babel had niets te maken met een andere taal; het had te maken met de continue verschillende meningen die de piramide deed groeien en nu; die toren in elkaar doet ploffen omdat alle mensen weer waarneming delen kunnen vanuit een be-veiligd continu domein.

  Alles = logica mits je de abstractie van die 5D-stelling eerst goed voor ogen hebt 🙂 Dan vallen woorden en zinnen – ook – zomaar heel logisch en geheel toevallig goed op hun synchrone plek !
  Alles = continu; neem dat dan als uitgangspunt en redeneer terug hoe je van deze stelling in/naar 5D kunt komen 🙂
  Dan worden de 11-jes (tenminste dat ik mijn ervaring) als 1 grote verlichte snelweg 🙂 Ter info: ‘in 5D’ is alles pais en vree en liefde & verbondenheid het continue uitgangspunt !

  1. Dus emotie is ook logica..? Of laten we die helemaal weg..? Toeval is onbegrepen dynamiek, en daarmee volgens mij een prachtig voorbeeld van ‘logische emotie’..
   Heb weleens de indruk Yge, dat een 64-velden-schakert, zich daarIN te ‘buiten gaat’ aan de inhoud. Daarmee niet beseffend dat het schaken-als-symboliek een gepasseerd station is, op de kosmische snelweg. Nieuwe logica brengt nieuwe emoties. Binnen = Buiten, zoals je zo mooi constateert. Boven = Beneden, zoals door ons allen te ontdekken valt in dit fysieke lichaam, dat als (beneden)anker dient voor ons oneindige (boven)bewustzijn. Binnen = Buiten.

  2. Toren van babel staat voor elkaar niet meer verstaan/begrijpen,dus een vorm van
   ieder zijn eigen taal spreken.Dat hoeft niks met mening te maken te hebben,dat is jou obsessie.
   Of versta je me niet..?

 5. Ik herken dat wel van die veelvouden van 1. Die zag ik inderdaad met name een aantal jaren geleden, toen bij mij zeer sterk de synchroniciteiten in mijn leven zijn intrede deden! Ik vergeet nooi weer dat ik 4 jaar geleden op 11 juni (11-6) op weg was naar mijn vriendin. Zij was die dag jarig! En toen ik naar haar huis reed werd mijn blik ineens getrokken naar het display in mijn auto. De kilometerstand was exact 111.111! Jawel, 6 maal een 1! Let op de analogie met 11-6 als datum! Of die nacht in 2008 dat ik midden in de nacht wakker werd doordat een gordijnrail losschiet en het gordijn naar beneden viel en ik intuitief naar mijn wekker keek en het precies 111 was…. en ik in die zelfde nacht weer wakker schrok omdat mijn kat die mij op bed sliep heel hard miauwde, wat hij anders nooit doet, en ik weer intuitief op de wekker keek en het precies 444 was! En ik kan nog vele, vele andere mooie voorbeelden noemen! Ach, de magie van het leven is schitterend!

  1. Begin 2008 kreeg ik ook een boek in handen, toen ik bij een kennis was, dat gaat over synchroniciteit! Het heet De Vierde Dimensie van Hans Peter Roel en het gaat over de Kracht van de Menselijke Geest. Ik noem het vaak de Heiligende Geest, de Geestkracht die in ieder mens aanwezig is! Iki weet wel dat het lezen van dit boek heel veel bij me los maakte! En dat ik heel veel herkenning voelde!

  2. Dankjewel Dick voor je mooie delen. Voor mij, dat schiet me nu te binnen, is het FEIT dat deze numerieke getallen zich ‘laten’ zien, prachtig, als je bedenkt dat het op momenten gebeurt dat het te máken heeft met ‘TIJD’ en als het te máken heeft met ‘onderweg zijn’, zoals je zo mooi beschrijft..!
   Het is idd precies de strekking van het artikel van Steve Pavlina hierboven. MOOI! ‘Onderweg zijn in de TIJD’ Maar wel WAKKER WORDEN!!! (Mauwende kat, gordijnroe en je mooie zinnetje: ‘Ze was die dag jarig!’..)

  3. @ Guido, geweldig, zo had ik er nooit tegen aangekeken!Je hebt het heel mooi GEDUID!

 6. 1 zin in het hele stuk trok mijn aandacht en maakt veel voor me duidelijk; Het universum kan jou niets tonen, waarvan jij aanvankelijk hebt gekozen om het uit je systeem te bannen.

  1. spiegeltje spiegeltje.. Au, doorn-roosje..
   De consequentie van die uitspraak is dat we onszelf bekrachtigen, maar dus ook: blokkeren! Door zaken NIET te geloven, KUN je ze niet zien, niet door-zien, niet her-kennen..

 7. Bij de boekentips onder het artikel staat een heel aardig boekje van Paul Liekens “Toeval….. bestaat niet!” met op de voorkant een mooie regenboog! Ik kan jullie dit boekje aanbevelen!
  Aan het eind van de Regenboog… wacht de pot met Goud!

  1. Gingen we zojuist boodschappen doen.. Roep ik nog: “Wacht, de pot met goud!”.. Of bedoel je dat niet.. 🙄
   Sorry Dick, beetje melig..

 8. Met de rekensommetjes worden we voor de gek gehouden, want de ene keer telt hij gewoon in decimalen, dus alles bij elkaar optellen. Dan hanteert hij de rekenmethode waar de negen het hoogste getal is en waar je de decimalen uit elkaar mag trekken zoals bv 38 is dan 3 + 8. Maar nu telt hij niet tot max. negen, nee nu telt hij tot 11 max. Als je zo gaat rekenen lijkt het net alsof veel dingen en momenten op 11:11 uitkomen. Dit is puur een illusie.

  1. @ Cozmic Jouw reactie is gisteren geplaatst op 22:44! Dat is voor mij ook een hele sterke in het kader van synchroniciteit. Ik heb het gevoel dat de boodschap over het festival op 11-11-11 met de officiele Maya ceremonie een hele krachtige is!

  2. @ Dick
   Ja nu je het zegt 🙂 , ik heb het er niet om gedaan . Vroeger deed ik het weleens maar het is zo’n gedoe .

  3. Dag cozmic, Het eerste filmpje van Drunvalo wil niet starten. De video is privé. Ik zou het toch graag willen zien. Weet je een manier? Alvast bedankt,

  4. Drunvie heeft het druk met z’n groen grijze schubben vriendjes…
   Hij zegt het keihard in je gelovig gapende gezicht.
   Lilou Lilith Free Mace On heeft het wel erg druk met Drunvie boy
   Ik heb het druk met dubbel dee Lilou de lady in het scarlet abominabele rood, de koningin van spiri bla bla radio land..
   Ik geloof ze alle drie niet helemaal
   In deel 1 is Lilou Drunvie dusdanig ordie aan het opvrijen.., vandaar dat het nu een privé filmpje geworden isz, levert ook meer ping ping op en zo?
   Drunvie heeft een mega creep uitstraling wat mij betreft, vrouwtjes houden daar vaak van… dat blijkt wel weer, het grote verraad sinds adamsappel en Evel knevel?
   De eerste Arcadische Uruk mama (homogeschapensapiens en daarom 2 maal sapiens) was een hagedis..

   Drunvalo Melchizedek Part 2 Reptilians, ITs and ETs
   http://www.youtube.com/watch?v=VGSZyF9os9Q

  5. ‘Hell Looww Droppie DRunvie van muh’ (Sappige Juicy praat), ‘hell looow kleine schattige kabouter met de gespleten smalle gitzwarte snaak oogjes van muh’, ze zijn er echt verzot op die vrouwtjes, de groter de schurk de kleiner duh euhhh…. hoofddoek??…

   Wil de echte slimme schaduwachtige shady nu naar voren komen, please alstublaft sta nu op

   Eminem – The Real Slim Shady
   http://www.youtube.com/watch?v=eJO5HU_7_1w

   Quote

   ” read the to most rated comment, on something about being negatvie, and blah blah, this guy looks shady, i can read people, really good, and this guy looks hella shady, you can just feel it, there are other people who talk about love, and peace, and meditation, and they don’t get this kind of (negative replies), so either he is single handly being singled out by trolls OR a large percentage of people really do feel that something is not right with this guy, likes he’s hiding something
   alsdjfknbo 1 week ago ”

   Drunvalo Melchizedek on ETs, Historical Universal Evolution, Poles shift and 2012 (Part 1)
   http://www.youtube.com/watch?v=rRaRBryUMV8

 9. Ik zie ook al jarenlang 11;11 of zelfs op een dag twee keer 11;11;11. Terwijl ik in de auto reed op mijn km-teller en smiddags op een krant.
  Ik ben er toen ook eens op gaan mediteren wat het nou zou kunnen betekenen want ik vond weinig bevredigende antwoorden op het internet.
  Ik kreeg toen het liedje; 11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag.
  En toen wist ik het; het is de wegwijzer naar ascentie. Je bent dus op weg daar naar toe. 11-11-2011 gaat een heel belangrijke dag worden,wat ik je brom!11:11 is de way out uit de dualiteit.

  1. “Want wist je dat de beroemde 21-12-2012 ook een ’11′ is…?!

   21 – 12 – 2012 = 3 + 3 + 5 = 11 !”

   Huh? kan iemand dit uitleggen?

  2. Gewoon alles optellen Danny.. De wereld zit simpeler in elkaar dan het lijkt.. 🙄

  1. Hier boven staan een paar mooie numerologie-boekies. Op het net kun je ook veel vinden. 13 is zover ik het weet een voltooiing.

  2. @ Guido,

   De 13 staat voor transformatie.
   De dood,het afsterven en een nieuw begin.

   Maar zoals met alle getallen kan de uitleg nogal verschillen; van geloof tot geloof
   cultureel en occult gezien of astrologisch,kosmisch.

  3. Ja, in de Tarot staat het ook voor de dood, transformatie.
   Toch, 13:13 = 4 + 4 = 8 Staat weer voor oneindigheid, ben ook erg bezig met de betekenis van de dansende Shiva. Staat ook voor leven en dood. Zelfde principe eigenlijk. Erg interessant vind ik dat dan weer he.

 10. Nieuwe False Flag ontdekt op 11-11-11 (9/11) :

  “False flag vernietiging van Hooverdam
  Dat is precies wat er volgens christen Jonathan Kleck gaat gebeuren. Op zijn eigen YouTube kanaal doet hij uitvoerig uit de doeken waarom de volgende false-flag aanslag volgens hem op de Hoover Dam (op de grens van Arizona en Nevada) gaat plaatsvinden. Net als de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in 2001 zou het opblazen van de Hooverdam voorspeld staan op een Amerikaans dollarbiljet. Zoals de in brand staande Twin Towers te zien zouden zijn op het nieuwe $ 20 dollarbiljet (als dit biljet in de vorm van een piramide is gevouwen), zou op zowel het $ 5 als het $ 10 dollarbiljet de op handen zijnde aanslag op de Hooverdam zijn te zien. Volgens Kleck -die er trouwens van overtuigd is dat Barack Obama de antichrist is- zal met het opblazen van de dam definitief de ‘Nieuwe Wereld Orde’ en de eindtijd worden ingeluid (2).

  De Hooverdam zal bij vernietiging in een groot gebied de elektriciteit doen uitvallen. Op een kaart is echter duidelijk te zien dat de verwoestende watergolf die ontstaat als Lake Mead leegloopt zich naar het zuiden zal bewegen en slechts enkele kleinere plaatsen zal overspoelen alvorens de grens met Mexico over te steken. De grote stad Phoenix ligt weliswaar in de buurt, maar aan de andere kant van een bergrug in de Rocky Mountains. Het is dus de vraag of (alleen) de vernietiging van de Hooverdam in de ogen van de NWO-machtselite achter de schermen voldoende impact zal maken om bijvoorbeeld de staat-van-beleg in de VS af te kondigen.”

  http://www.youtube.com/watch?v=IoeO_L_ehsk

 11. Het begon bij ons met een huwelijk in de ‘777’ Graancirkel (en Stonehenge), daarna elk jaar vieringen en activaties met muziek en events op 888/999/101010.

  Dit jaar een speciale HealingSoundMovement soundhealing en Sacred Choreography workshop (en nog wat verassingen)samen met zangeres en choreografe Renske Skills. Club Lite, Amsterdam, daarna verder dansen met de mannen van Nataraj, altijd ene feest!

  Meer info hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news/106/11-11-11-sacred-choreography-healing-sound-movement-in-club-lite.html

 12. Helemaal mee eens. Wij zij getrouwd op 21-12. dus valt dit volgend jaar op 21-12-2012. De som van de getallenleer =11.

  Wat een prachtig ‘opnieuw’ begin dus weer.
  Conclusie: Geen einde maar een voortgang met nieuwe ervaringen.

 13. Gisteren werd de Amerikaanse bevolking getrakteerd door Fox News op de gevolgen van het ontploffen van een kernwapen op grote hoogte boven de VS – alles wat elektrisch is begeeft het – de water en voedselvoorziening, de auto´s, de electriciteit – computers – inclusief medische voorzieningen als pacemakers, etc – Voor onze ogen ontvouwt zich nu het scenario dat in rampenfilms als The Day After, of het Britse Docu-drama Threads voortdurend op de achtergrond te horen was – de massamedia die het volk bezig houdt met politieke achtergronden, resoluties en spoedzittingen en tot het laatste moment overeind zal houden dat het ´allemaal nog geregeld kan worden´. De tsunami van het ontwaken der mensheid verhinderd de leugenmachines onbelemmerd te draaien en de Elite stuurt nu in ijltempo aan op een catastrophe van ongekende omvang.

  http://www.youtube.com/watch?v=K7N31vQht0Y&feature=mfu_in_order&list=UL

  1. @Henk, dat de MSM ons voorbereid op WW3 (die is er al, op economisch vlak)is in mijn persoonlijke optiek de allerlaatste stuiptrekking van de Cabal om ons koste wat kost in de angstmodus te houden. Je opmerking over de Tsunami van ontwaken, is terecht en kunnen ze ook niet meer stoppen. De rest zal door positieve krachten achter de schermen echter afgestopt worden…

 14. Vandaag is het 11-11-2011 en nee mijn blik ontwaarde op de klok niet 11.11 :11.
  het is grijs buiten,wind stil de laatste Goudsbloemen staan nog te stralen in de voortuin.De Kerstroos vermeerdert zich met ‘fanatisme’ waarvan ik verbaasd ben.
  De Hedera aan de schutting is in volle bloei en biedt beschutting aan de Koolmezen ,mussen en soms een vlinder en een bij.Ben gretig naar het verloop van deze dag.

  1. Bij mij schijnt de zon al een hele morgen. Prachtig weer hier. En ja, de mussen, spreeuwen en merels lijken wel te spelen. Ze gedragen zich vrolijk. De kauwen maken in de lucht acrobatische toeren. Het lijkt wel voorjaar.

 15. Maak het toch niet zo ingewikkeld, je begon zo goed Guido.
  11 is gewoon elf en 11 11 11 zijn drie elven (elevens elves).
  In de Alphernas Beten (prayor of the Elves, Truth of the father), het phonetische alphabet (ring’ing sound) zijn 23 geluiden gecodeerd in 23 symbolen/letters net als 23 chromosoomparen gecodeerd zijn in DNA.
  Dit gaat over the One Ring, de noord pool, pool circle, waar het altijd licht was en waar de Zon een ring maakte door de hemel. Die plek heet Hel, wat licht en compleet of heel of Home betekent in de tijd vóór het ijs. Toen werd al het land bedekt met ijs, Alt-Land-IJS wat weer onze facinatie met Crystal geeft, ijs kristallen.
  Wij zijn de Ho-Mans, de mensen uit Ho, Hel, Home, people Pi-Pol (Pi = 3,1415 circle) Pol = Noord pool circle.
  Atlantis verdween niet onderwater, het ijs smolt, het werd water, de Plan-et kon weer verder (plan = plan, Et = famillie, het volgens plan herbevolken).
  Erin, Lónannûniel (lit. “west island”; translated from Elvish means “isolated”)
  so, how many reruns do you need?

  1. Wow, geniaal, zo had ik er nog niet zo over nagedacht.
   Dit maakt de boel weer hel-der. Ergens dacht ik al dat het een ringing bel was, een alarmcode. El=even enzo. Als je het puur symbolisch bekijkt zijn het poorten.
   Het is de interpretatie van het woord versus het symbool dus.

   Het oorspronkelijke woord was bij de vader niet? Pa-pier of vader tijd misschien.
   Dezelfde vader die heeft gesproken vanuit de bij-Bel, gecodeerd voor de Elite, the Elected, Electoraal, etc.?

   Overigens is 11 11 11 buiten taal ook in gebruik als numeriek symbool gelijk aan 33. Spiegel je 33 dan heb je het symbool 8, dus acht = eight, to eat.
   De acht staat symbool voor de oneindige lemniscaat, de tijdeter endus eet/consumeerde hij de tijd. Acht staat dus beeldvormend symbool voor
   time eater SaturnEl, (saturnus) dat lelijke gedrocht dat zijn eigen kroost consumeerde in de mythen. Heeft weer allemaal beeldvormend betrekking op dit;
   http://www.youtube.com/watch?v=b2luC4AHmHE&feature=player_embedded#!

   Ga mij eens verder verdiepen die je aangehaalde materie. Dank je wel!!!

   btw is het daarom Hello? Als in Hel is low, wensen wij elkaar hel toe omdat wij ons daar nu al in bevinden?

  2. Je bent er beter in dan ik,
   We spreken Hello meestal als Hel-Low, phonetisch Hel-Uu en sommige mensen spreken het ook zo uit als je vrolijk en informeel zijn.
   Hello = Hel-O O = Oden (uitspr: Uudén), de zon, thuis, zonnetje in huis, voel je thuis.
   Het gaat om de klanken, zoek op Rot, Root (uitspr: Roet) Language van de Aser, de Vaner en Engelsen.

  1. Ja, dat is een mooie Paul. Het 13e teken. Vandaar dat ik steeds 13:13 zie en 13 is voor mij altijd al een geluksgetal geweest, daar ik graag overal de spot mee dreef.

   Het 13e teken Ophiuchus, daar val ik nou toevallig in. Geboren op 16 december.
   Ophiuchus, de slangendrager. Prachtige verhalen zijn erover te vinden op internet.

   Niemand is wie die (astrologisch gezien) dacht dat die was. Alles is verschoven.

  1. Inderdaad en waar komt dat wolkje vandaan………….Japan? De wind stond verkeerd?

  2. Het zou om radioactiviteit gaan die mogelijk voor farmaceutische toepassingen is………. Nooit geweten dat dit een wolk kan veroorzaken die over verschillende landen waart, alhoewel…….. Petten?

  3. Maak me meer zorgen over de Russische raket met 12 ton Hydrazine die langzaam terug valt naar de aarde… 1 druppel is genoeg om een mens te doden…

  4. tja @mirakel, al het nieuws over dit onderwerp is tot nu toe vaag. @simba, daar heb ik niets over gehoord…

  5. @Mathilde, dat nieuws komt vanzelf… De Russen hebben 8 dagen de tijd om remote de boel op te starten. Is een mislukte lancering van de Mars probe die op 9 november is gelanceerd…

  6. @Mirakel, de verspreiding over de wereld betrof Fukushima. Vreemde is dat ik bij het nieuws van 18.00! er helemaal niets over gehoord heb.

  7. @ Mathilde van toscane,

   Angst staat ook hoog op de slangenagenda…in deze periode.

  8. Heeh psssst Dawn, zal ik proberen om een beetje lollig te doen, misschien dat dat helpt?

   Ik lees het nu terug en dan denk ik half half, aan de ene kant wel lollig maar aan de andere kant weer helemaal niet, maar het lukt me niet om helemaal lollig te doen, nobody is perfect zou Cozmic zeggen denk ik wel.. Ik probeer eigenlijk tegen te houden wat ik wilde zeggen, want niks is meer goed genoeg om te zeggen, ik mag geen hellow zeggen, ik mag niet love joe zeggen (is ook evil) ik mag niet zeggen dat ik haar mis want dan ben ik een vampier en ik mag geen meningen verkondigen want dat is gemeen onpraktisch niet meer toegestaan en ik mag niet in opgewonden staat geraken en ik mag niet emotioneel betrokken worden en ik mag niet zakelijk en privé door elkaar halen en ik mag niet zus en niet zo en ik vind er niks meer an in die 5d ellende, ik wou dat het nog voor 11 11 11 11 was, dat alles nog gewoon gewoon was..

   Kun jij niet alles terug toveren, weet je wel toen we nog met z’n allen naar de film keken ‘The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader’ toen alles nog okay en normaal was?

   Oh yes we gaan weer allemaal doooohooood, jippie!!
   Met dank aan Costa Brava Paul voor dit eindeloze alter ego clipje in het havenloze interieurtje en het lange hippie hardrock haar van Animal, die enthousiaste muppet drummer van enter sandman.

   Muppet Synchroon Drummer Enter Sandman
   http://www.youtube.com/watch?v=fTfduxxA9Y4

   Vooral als alter Animal vanaf minuutje 2:30 met opgetrokken wilde weelderige wenkbrauwen vol ongeloof uitlegt hoe de Hooverdam geïnterpreteerd kan worden als een baarmoeder die ons als herboren hogere wezens opnieuw laat beginnen vanaf het heilige moment dat ie door een aanstaande false flag aanslag overstroomt..

   En als toegift aan het einde de zoveelste plechtige plichtmatige vaarwel afscheidsrede naar al onze dierbare vrienden in de ‘bloggosfeer’ die volgens sommige recent verhevenen hierooh ineens niet ‘echt’ meer zouden zijn (lekker makkelijk ook wel), dusz wat we hier allemaal doen is ineens niet ‘echt’ meer, typische cognitieve vaststelling voor alters uit de Luciferiaanse gedachten wereld?
   Het is alleen maar ‘echt’ als het van papinpas komt, dat dan weer wel natuurlijk..

   De biefstuk en de entrecôte waren vandaag in de aanbieding in de c1000, hollen hollen, zonder rood vlees kunnen je hersenen niet robuust meer denken, volgens mij, dan krijg je veganisme, en das niet fijn kan ik je vertellen, dan is niets leuk meer

   We’re all going to die again – 11 11 11 prophecy
   http://www.youtube.com/watch?v=T9Nup-RL75U

  9. Weet er ook niets van mirakel, maar het zou misschien de wolk van gisteren kunnen verklaren?

   Always look always on the bright side of life Hyperalert, dat helpt zeker. Wat dat aangaat zullen we wel zien, of nog beter niet zien, hoe het loopt of ehm vliegt. Het is zeker geen saaie tijd, toch? Genoeg te be-leven, de acht-baan waar Billy Hicks het over had. Rev. Billy btw is ook grappig; revolujah, precies wat we kunnen gebruiken, revolujah van positieve energie dan.
   Kwestie van balans ofzo wat er nu speelt. Enne natuurlijk mag iedereen zeggen wat die denkt. Meningen, Hellows, whatever, en die ellende ligt zover ik weet niet aan 5D of wat voor idee dan ook. De ellende komt misschien gewoon uit onze verwachting voort. Als je verwacht dat materieel bezit gelukkig maakt, een ander voor je geluk moet zorgen als je niet inziet hoe bijzonder goed wij het eigenlijk hebben als wij gezond zijn etc. etc. Vreemd genoeg kwam ik ooit eens een man tegen in het ziekenhuis, hij miste een been en zat in een rolstoel. Hij was heel vrolijk en ik ben soms nogal nieuwsgierig. Daarom vroeg ik waarom hij in het ziekenhuis was. Bleek dat hij diabetisch had, hij zou aan zijn andere been geopereerd worden, ook weg dus. Daarom kon ik niet begrijpen waarom hij zo vrolijk was en dat vroeg ik dus ook. Hij pakte toen zijn pakje shag en draaide er een nogal groene sigaret uit en hield die omhoog. Hij zei; ‘zolang ik mijn handen maar heb.’dit maakte veel indruk. Hoe gelukkig ik mij voelde dat ik niet in zijn voeten hoefde te staan en dat bedoelde ik niet eens rottig. Het heeft mij doen waarderen wat ik wel heb. http://www.youtube.com/watch?v=ciYk-UwqFKA&feature=related

   Altijd the bright side enzo, ongeacht wat erboven ons hoofd hangt ;- )
   Satelliet (Saturnus/satan EL lite) of niet, ergens heeft het humor als je het licht ziet!

  10. Ik kan bijna niet geloven wat er allemaal gebeurt dit jaar……… Rusland waarschuwt nu ook voor de raket vol giftige brandstof die op bewoond gebied terecht kan komen.

  1. Numerologe op de radio vanavond zei: 11-11-11 is een getal dat onrust veroorzaakt. Geen goede dag om een huwelijk te sluiten. Wel een goede dag om bijvoorbeeld een zakelijk besluit te nemen en /of zakelijke afspraken te maken. 🙂

  2. @ Selene,
   wat een leuke post…laten ze dan nu het besluit maken dat ze er zakelijk gezien mee kappen! Lijkt met een top beslissing voor een 11 dag als vandaag!

  3. de elven vliegen mij om de oren…wist niet dat het er zo veel waren op jouw site Guido. Bedankt voor de tip!

  4. Hier issie:
   Phobos
   (mythologie) `Phobos` (Φόϐος–>) is een figuur uit de Griekse mythologie. Zoon van de oorlogsgod Ares en van Aphrodite, de godin van de liefde. Phobos is de personificatie van de Angst en gaat daarom vaak gepaard met zijn tweelingbroer Deimos (Paniek).
   Het woord fobie (pathologische angst) is afgeleid van Phobos
   Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Phobos
   LANG LEVE WIKI!!!

  5. @Dawn, er is in ieder geval sprake van synchroniciteit. De maan van Mars waar de sonde naar toe zou gaan heet namelijk ook Phobos. Yge Visser heeft het bij dit artikel ook toevallig? over synchroniciteit. Ga ik ook nog maar even naar haar link kijken. Die sateliet gaat overigens wel razendsnel zeg! In een paar minuten heel Australië over gestoken. Het lijkt mij daarom lastig in te schatten waar hij neer zou kunnen komen. overigens blijkt er ook nog radioactief materiaal aan boord te zijn als “klap op de vuurpijl” zowel letterlijk als figuurlijk.

  6. @dawn, kijk eens naar de sateliet, is ALTITUTE(km) de hoogte? of de snelheid? je ziet het getal namelijk continu dalen

  7. Ik weet het al, het is de hoogte, en die is met 50 km gedaald in de afgelopen 10 minuten. Hij staat nu op 278 km. Als hij in dit tempo blijft dalen komt hij over een uur neer!

  8. Phobos-Grunt dat betekent toch dat ie ‘kreunt’ of ‘gromt’?

   Grunt Song
   http://www.youtube.com/watch?v=soIuqs6xU7w

   Kom laten we gaan dansen zolang het nog kan, we hebben nog maar een paar uur voordat die Hydrazine kunstmest tank ploft?
   Ik ga eerst dansen met Dawn en dan met Mirakel en dan met Mathilde en dan met Eye en dan alleen even bijkomen, helemaal toppie zo’n satelliet crash, dan gebeurt er weer eens wat op zaaterdagnacht!!

  9. Boven Turkeye en weer aan het stijgen……….. Ik kan er gewoon niet van slapen

  10. @Hyperalert: Phobos staat voor angst en daar is bij ons het woord fobie van afgeleid en grunt betekent inderdaad kreunen. Je zou haast denken dat er opzet in het spel is vanwege de naam die de satelliet draagt………….

  11. Ooh hij zit zowat alweer op 310 kilometer hoogte, boven Sri Lanka, niks aan het handje, zal Salusa wel een duwtje opwaarts gegeven hebben, je kan nu rustig gaan slapen hoor Mathilde!
   Ik begin echt slaap te krijgen nu, of zal het door de Hydrazine komen?
   Nacht zoentje van mij en dit zeg ik geheel nuchter, geen 1 blikje bier in m’n koelkast dit weekend, wel een liter vers geperste orange juice, ben ook even naar de plus geweest, daar hebben ze zo’n koele automatische pers machine, iedere suup heeft zo z’n specialiteiten, wat en waar zouden we zijn zonder de suup..

  12. @Mathilde Jah ik vind het weer spitsvondig briljant treffend van Dawn die naamsduidingen Mathilde, ik word meestal altijd heel blij als ik iets van haar zie lees, ik voel de energie wel denk ik, ben ik meteen weer helemaal verslaafd..
   Zou heel goed kunnen hoor dat het allemaal heel harde toneel opzet is weer, de elite doet niet aan toeval maar maakt het toeval met de Ma Trixter zegt Dawn altijd

  13. Nee inderdaad hyperalert, toeval geloof ik niet. In dit geval is het zelfs opzet. Het is in de geschiedenis vaker voorgekomen. Het onzinkbare schip Titan of Saturnus VI een offer aan SaturnEL, inclusief volle maan. En ga de geschiedenis maar eens na. Met het juist beoordelen van geschiedenis en de gebeurtenissen zie je de toekomst. Deze cult werkt via de mythen die werkelijk geen mythen zijn maar standen en vertellen over astrotheology. De kunde sterren ’te lezen’. Manipulatie van gebeurtenissen, vergeet niet dan men dit lang verborgen heeft gehouden voor het domme volk. Kijk… jij kwam binnen onder een bepaalde stand, maan/zon/sterren stand, die bepaalde in zekere zin je lijn. Je lijn in tijd want tijd is fictief maar de code van de sterren is dat niet die zijn bepalend. Wat wij tijd noemen zijn dus standen, diegene die dit kunnen lezen kunnen geschiedenis manipuleren. Zo boven zo beneden dus gebruikt men voorwerpen (gebouwen, schepen, etc.) die men noemt naar standen, sterren mythen (die uiteindelijk niets anders zijn dan de sterren). Nemen we nu dit als een vorm van waarheid dan kunnen we wereldse gebeurtenissen en veel andere zaken verklaren.
   Sat-EL-lite, wil zeggen saturnus El Lite, light van Satans’El (tijdseter), door de sateliet kunnen we navigeren in het donker, light zien op een donker scherm
   (t.v. of telyoumyvision). Zo werkt het dus. Dat bedoelde ik met Ma-trixter, materie trixter. Dus mathilde ga vanavond rustig slapen en laat je niet misleiden door angst en phobus/phobie het is een trix. ‘It’s just a ride, a choice between love and fear!’

  14. @Dawn (zonsopkomst:-)) en daarom gaat Hyperalert er vanuit dat je van het vrouwelijke geslacht bent denk ik. Ik dacht mannelijk namelijk haha. Interessante zienswijze en eigenlijk is het ook niet verstandig om je druk te maken over zaken die je niet kunt veranderen maar ja, mijn moederhart klopt en dat is mijn zorg. Maar weer eens uitgesproken hoeveel ik van mijn zoon hou omdat je het eigenlijk ook nooit weet. Er kan altijd iets gebeuren en als het gebeurt gaan we wel met elkaar. Lijkt me eigenlijk prettiger dan alleen haha, dan gaan we met z’n allen. Waar ik mee zit zijn de enorme risico’s die genomen worden met onze aarde en dan denk ik, mij kan het geen ene moer schelen hoe die maan bij Mars eruit ziet en ik denk velen met mij. Waarom zoveel risico’s nemen? Er gaat ook een zinnetje door mijn hoofd uit het bijbelboek Openbaringen, eenderde van de mensen, eenderde van de dieren, eenderde van de vissen en eenderde van de vogels in de lucht zal sterven voorafgaand aan het “einde der tijden” . Het “einde der tijden” heeft de afgelopen jaren wel een andere betekenis voor mij gekregen. Ook jij noemt tijd, gerelateerd aan de sterrenstand, zo boven zo beneden……….

  15. Mathilde, mijn naam is een grapje denk ik. Ondertussen zie ik de humor van de schepper overal terug. Het is de schepper van ritme, vibratie, beleving etc. en heeft niets maar dan ook niets met het menselijke beeld van doen. Geen oude man/vrouw maar het hele pakket van alles dateris, maar vooral de stille stem in de wind. Niet de schreeuwende, daarom meditatie, het brengt je in stilte naar de bron terug.
   In stilte is vrede en daarom is alles tegenwoordig zo luid. Wat ik bedoel met het grapje is dat ik geboren ben met de naam; ‘voornaam: de dag achternaam: gouden zonsopkomst,’letterlijke vertaling dat dan wel. Maar geloof me er is niets bijzonders aan het brengt juist veel verplichtingen mee. De kinderen van het licht vechten op dit moment tegen het duister en ze zijn overal. Dit is geen onzin alleen zullen velen het niet begrijpen en dat is verder oke! Waarvoor ik sta is dat ik begrijp (of meen te begrijpen) dat het zware duister letterlijk alleen kan verdwijnen door het naar het lichte licht te brengen. Het open-baren van duistere praktijken. Alles naar de oppervlakte en dan lijkt het al snel dat de hele wereld een grote beerput is. Eerst moet het allemaal open begrijp je, zeer pijnlijk net als een geboorte, het is ook niet mijn idee van plezier. Inderdaad ben ik een vrouw, en moeder en noem maar op. Natuurlijk ben ook ik dol op mijn kinderen dus ik deel je zorg! Ik zie tot mijn spijt dat veel mensen zich door hun dierlijke instincten laten meevoeren zodat wij allen moeten lijden. Het is dezelfde strijd die intern de mens gaande is die zich extern verklaard. Alles spiegel zowel in micro als macro kosmos. De mens is zowel dierlijk als goddelijk, dierlijk staat voor de zeven ‘zonden’ en heb je deze overwonnen dan kom je tot je goddelijke jij. Kwestie van groei, cyclussen etc. Het einde der tijd is niets (volgens mij) anders dan het einde der tijden gemeten adh van de zon/maan etc standen en dat er een nieuwe tijdsbeleving zal zijn. Tijd is de klok die aangeeft waar de zon staat. Dat is tijd, tijd is dus de zon. Deze had ik al eerder gepost maar als je tijd hebt moet je deze eens bekijken. http://www.youtube.com/watch?v=b2luC4AHmHE&feature=player_embedded#!
   Spendeer je zon/tijd wijs en vergeet voorlopig de phobie. Als het tijd is is het tijd en zo laat is het hier nog niet 😉

 16. @Mirakel, echter in sommige gevallen is het goed voorzorgsmaatregelen te nemen, wat eet jij b.v. wanneer er plotseling geen geld meer uit de machine komt terwijl je wel genoeg geld op de bank hebt staan? Dat zijn mogelijke gevolgen van de geldcrisis en critici geven aan dat dit zelfs na het weekeinde mogelijk is. Je kunt angstig worden of er tenminste voor zorgen dat je de komende weken dan nog wel kunt eten zodat je die zorg in ieder geval niet hebt:-) Dus stop wat in je vriezer en koop wat blikgroenten en zorg dat je tenminste 100 euro in huis hebt voor noodgevallen. Dan hoef je ook niet direct in de stress te schieten.

  1. Hier heb jij gelijk aan, een beetje vooruit kijken kan ook geen kwaad 😉

  1. En aansluitend nog de volgende mede-deling over de afrondende fase in dit eindspel:

   Elke mening wordt nu continu weg-gesneden in deze slotfase in de partij !

   Ik dacht; deze hinweisung ?

   Dat lijkt me wel verstandig om er – hier en nu – tenslotte aan toe te voegen want na duizenden jaren meningen te hebben zien/horen botsen is deze laatste fase van de partij aan het zwaard van damocles 🙂

   Wij gaan nu in 1 streep door naar het slot: een conti-nue dynamische remise !

   Niemand binnen mijn cirkel van aanwezigheid zal daarin nog een kans krijgen !

   Wegwezen: Uit Beeld !

   Alles = Aandacht; Alles = De Mening VerTalen Naar HetGeen Wordt WaarGeNomen & Never Nooit Meer De OmGeDraaide Variant; Dat = Passe ! 🙂

  2. Een mening is datgene wat je meent waargenomen te hebben in jezelf brutale afmattende seniorsenorita schaak snaak, door niemand laat ik mij iets voorschrijven, zeker niet door een dwingende zwart wit adviseur, misschien dat je meer succes X hebt bij het groeiende groepje uitverkorenen dat steeds dramatischer zich verschuilt achter het grote zwijgen dat meer zegt dan wat voor boute uitspraken dan ook;

   Dawnie is nogal enthousiast over jou de laatste tijd, moet zij weten.. Het nieuwe zwijgen want je digitale armband met voor de corporaties relevante specificaties is het enige dat telt f u meester prikkebeen en de 27 doornroosjes, ik snap niet dat een knappe vrouw het met zo’n sujet kan uithouden, maar dat zal wel mijn gebrek aan invoelende Mascha ‘mannelijkheid’ zijn? Of winkelt ze zich suf op de pincode van de meester om de dagelijkse ellende te vergeten, mooie tasjes van 5 ruggen per schaak hangmat piece?

 17. Fear Porn? dacht het niet, anders zou ik het niet plaatsen maar zeer realistisch en wel degelijk een bedreiging voor de totale mensheid.

  Zoals al eerder gezegd, de mislukte lancering van de Russchische Phobos Grunt missie zadelt ons op met een terugvallende raket vol met het uiterst dodelijke Hydrazine.
  De media zwijgt in alle talen, zelfs de alternatieve terwijl er na alle hypes over Elenin/Niburu/YU55 er radiostilte lijkt voor een écht gevaar.

  Mogelijk Scenario,

  Als de Russen de zonnepanelen niet uitgeklapt krijgen om de elektravoorziening in stand te houden, zal de Hydrazine bevriezen en bij terugval in de dampkring, smelt de raket en brandstof houder en zal de tevens smeltende klomp Hydrazine verspreid gaan worden in de hogere luchtlagen welke vervolgens door de straalstromen over de aarde uitwaaieren en met vermenging van regen en sneeuw het aardoppervlak zal bereiken. 12.000 liter Hydrazine en 1 klein druppeltje is dodelijk voor mens en dier…

  Er gaan al wat complotters los inmiddels onder de verwijzing naar de Denver Airport schilderijen waarin een groot deel van de mensheid zal sterven door giftig gas/lucht…

  1. Ohw F*K w’re gonna die! AGAIN!
   Er schijnt zich elke week een nieuwe catastrofe aan te dienen; je zou al doodgaan van vermoeidheid van die berichten alleen al. Ik geef het op, laat de hemel in 1 klap maar op m’n hoofd vallen dan, zijn we daar ook vanaf.
   Was het hele idee van wakker worden/zijn niet dat je boven al die bangmakerij staat?

 18. Fear P@rn? dacht het niet, anders zou ik het niet plaatsen maar zeer realistisch en wel degelijk een bedreiging voor de totale mensheid.

  Zoals al eerder gezegd, de mislukte lancering van de Russchische Phobos Grunt missie zadelt ons op met een terugvallende raket vol met het uiterst dodelijke Hydrazine.
  De media zwijgt in alle talen, zelfs de alternatieve terwijl er na alle hypes over Elenin/Niburu/YU55 er radiostilte lijkt voor een écht gevaar.

  Mogelijk Scenario,

  Als de Russen de zonnepanelen niet uitgeklapt krijgen om de elektravoorziening in stand te houden, zal de Hydrazine bevriezen en bij terugval in de dampkring, smelt de raket en brandstof houder en zal de tevens smeltende klomp Hydrazine verspreid gaan worden in de hogere luchtlagen welke vervolgens door de straalstromen over de aarde uitwaaieren en met vermenging van regen en sneeuw het aardoppervlak zal bereiken. 12.000 liter Hydrazine en 1 klein druppeltje is dodelijk voor mens en dier…

  Er gaan al wat complotters los inmiddels onder de verwijzing naar de Denver Airport schilderijen waarin een groot deel van de mensheid zal sterven door giftig gas/lucht…

  1. Lijkt me toch een redelijk brandbaar goedje … ontbrand / ontploft dat spul niet als het de dampkring raakt ? Grote lichtshow ( is pools vuurwerk nix bij ) en over ?

  2. @Cozmic, als het zaakje niet bevriest, vandaar zo belangrijk dat ze de elektra in stand houden, zal het meeste idd verbranden maar als het een ijsklomp word, niet…
   Natuurlijk zal er dan ook wat opbranden maar hoeveel? Da’s de vraag…

  3. Semba , ik heb em ff opgezocht , inderdaad vette troep die N2H4 . Zodra je het kan ruiken is het al te laat , smelttemperatuur 1.4 C ontbranbare temp 52 C .
   Daarentegen als het gewoon goed verbrand blijft er volgens mij N2O5 en H2O over , goed voor de planten zogezegd .

  4. @Cozmic, keep the fingers crossed dat ze het ding alsnog Deep Space in krijgen of dat idd alles verbrand bij terugkeer in de dampkring.

   Mij bekruipt echter het gevoel dat e.a. weer By Design is… De 2e mislukte lancering in korte tijd van een Russische raket, welke normaal heel betrouwbaar zijn en de hevige media aandacht voor de Eurozone én natuurlijk Israel en Iran maar over dit echte én korte termijn gevaar, helemaal niets…

   Mirakel zei al, Soms heeft het nieuws ook een agenda…

  5. Uiteraard is daar ook de broodnodige zuurstof bij nodig die hoogstwaarschijnlijk niet gelijkmatig verdeeld aanwezig is , dus zouden er weleens wat verbindingen kunnen obtstaan die wat minder lekker op de maag liggen .
   Is daar iets over bekend ? Zelf heb ik geen hogere scheikunde gedaan , misschien dat iemand anders daar kaas van heeft gegeten .

  6. @Cozmic, ik weet dat de bemanning van de Spaceshuttle ná landing, 2 uur aan boord moet blijven todat de tanks volledig zijn schoongespoeld door mannen in maanpakken omdat inademing bij lekkage, binnen enkele minuten dodelijk voor ze is.

  7. even snel uitgerekend zitten er 60 miljoen druppels in 12 duizend liter . ( druppel is ~ 0.2 ml ) Mwahhh , genoeg voor een klein natuurrampje zou ik zeggen .
   Als een druppel dodelijk is en mindere mate carcinogeen dan kan het ecosysteem wel een lelijke tik verwachten mocht de poep de ventilator raken .

  8. Denk dat ik maar ff snel een webshop begin met gasmaskers en beschermende overalls…

  9. Dat de missie verloren was, schetst geen verbazing, maar de mogelijke gevolgen…

  10. Hydrazine ruikt naar ammoniak, maar m.a.w. men is al geïntoxiceerd als men de ammoniakachtige geur waarneemt. Blootstelling van de huid en van de slijmvliezen aan hydrazine kan tot brandwonden leiden. Hetzelfde geldt voor de ogen waar onherroepelijke laesies van het hoornvlies werden beschreven. Het irriterend effect is zeer aanzienlijk aan de bovenste luchtwegen. Ja idd een stukje FEAR-PORN…

  11. Ik heb ergens gelezen dat vanwege het gevaar van die brandstof in 2008 een sateliet in de ruimte is beschoten om te voorkomen dat die brandstof op de aarde terecht zou komen, ik zoek de link nog even op.

  12. gevonden! In 2008 is het gelukt, daar wist toen ook niemand van toch?.. overigens horen we ook niets meer over het radioactieve jodium boven Europa…

  13. De probe stijgt weer boven Turkije maar komt door zijn elliptische baan. Dat betekent dat de track die we hebben kunnen vaststellen over NL loopt. Geen gezellig vooruitzicht…

  14. Voor de nachtbrakers in het WTK Café, ga nog maar ff slapen hoor, Phobos-Grunt draait nog wel ff voordat ie de dampkring binnen komt en het echt spannend gaat worden…

  15. Hmmm Phobos ; hondje van Jonathan Archer , captain of the Enterprise
   Phobia ; ANGST
   het is geel en als je het tegen de muur gooit gaat bij de buren de telefoon ?
   puur toeval 🙂

  16. Phobos-Grunt laatste status is dat ze de baan rond de aarde redelijk stabiel hebben nu en een tijdsvenster van 2 weken om te beslissen hoe en waar ze de boel opblazen of gecontroleerd laten neerstorten boven de Mid Pacific.

   Nu kunnen de complotters aan het werk over hoe en door wie de missie is gesaboteerd om te voorkomen dat de Russen de Marsmaan Phobos zouden bereiken en fotograferen en zodoende weleens voor Disclosure zouden kunnen zorgdragen.

   De Maan Phobos is een object met een hoog speculatiegehalte als oude ET basis of ruimteschip…

  17. @Mathilde, nee hoor, zonder stuurraketten blijft ie gewoon zijn slinger om de aarde maken alleen zakte het langzaam terug en dat hebben ze nog verder weten te vertragen zodat er meer tijd is voor een gecontroleerde crash.

  18. @Simba, jij hebt zeker! niet gekeken naar de link die ik heb toegevoegd. Hij is UIT zijn baan!!!!!!!!! Wie ben jij eigenlijk Simba????????

  19. @Mathilde, ik volg hem al 2 dagen via die link en wie ik ben doet er toch niet toe?

  20. nee @Simba, je hebt gelijk, in ieder geval zou je er niet toe moeten doen:-) Thanks @Dawn voor je wijze les!

  21. Oeioei sorry Mathilde, zie het alsblieft niet als een les maar als kennisdeling!
   Heb niet de intentie je de les te lezen 😉 das noooooit de bedoeling.

  22. Voor diegene die meer willen weten over Phobos en waarom de Russen de stoute schoenen hadden aangetrokken om eens een kijkje te gaan nemen, is dit een goed begin.

   http://www.enterprisemission.com/Phobos.html

   Overigens blijven de detailfoto’s van Vesta (Operation Dawn van NASA) ook ineens uit… Waarom? Roept te veel vragen op over onze werkelijke afkomst en gaat ons niets aan… Daarom…

  23. @Dawn, ik bedoelde het meer als het vermogen meer te relativeren:-)

  24. @simba, volgens sommigen is het bemande Russische ruimtevoertuig niet op weg naar de ISS maar naar de op drift geraakte Satelliet Phobos Krunt………..

  1. Zo, dat is nogal wat. Heb je met al je zuurverdiende geld een ticket gekocht, kun je er op die datum niet eens bijkomen. Schandalig.

  2. verplicht basaal homogezapig mee hopsen flopsen anders mag je geen president meer worden van de meester draak op de top, je zou eens niet chantabel zijn en de overal rond zwevende ingeplugde reptoïden in 4d moeten ook ergens hun zondagse energie vandaan halen hoor ik net van David Icke op infowars radio, vandaar dat ze ook de atmosfeer aan het vullen zijn met radioactieve isotopen en andere stoffen, scheelt een hoop mensen op den duur en diegenen die overblijven zijn meer geschikt voor verdere ‘upgrading’ met met name nano nano implantaten..

   Al eens gekeken naar de nieuwste stainless steel implantaten ‘mode’ van top tot teen? niks is toeval

   Wil de echte slimme schaduw nu opstaan, please stand up 2X

   Eminem – The Real Slim Shady
   http://www.youtube.com/watch?v=eJO5HU_7_1w

  3. @JaNee vandaag vanmiddag overleef ik mijn herfst gevoel door dat vreselijke ontroerend rake nummer van jou, heb je wel vaker die gelukkig muzikale hand, dat het precies klopt of zo, jah ’toevallig’ kwam ik vanmiddag mijn in bepaalde moeilijkheden verkerende overbuuffie tegen ze heeft precies dezelfde ogen als die vrouw op 35 seconden in het video clipje..

   zucht, open maar ondeugend tegelijk, niet te houwen zelfs, ze komt gegarandeerd in moeilijkheden maar ik mag haar, ik heb tig maanden op m’n beurt moeten wachten of zo, iedereen en alles had voorrang, zag ik haar ineens zonder twijfelachtig honda brulpijpen gouwe kettingen vriendje met haar moeder en haar koffers, ik zeg je piept er effe snel tussen uit, nou op de valreep toch nog een uitnodiging gekregen om een keer op de koffie te komen in haar nieuwe ‘woon’ nood verhuis woon plaats vast bij haar moeder zo inschattende, maar je weet het met ‘uitnodigingen’, die zijn vaak zo dubbel, maar goed ze meende het dit keer voor driekwart wel van hoe ik het opving,

   aan de ene kant heb je te veel door als autie achtige en aan de andere kant zijn ze je altijd te slim af met woorden en drukke schijn gebaren en dan sta je ineens met je fietsie in de mist alleen met het zoveelste brok in je maag en keel, de dag begon zonnig en toen ineens viel de kou en de mist er in, deze sfeer omslag hoorde precies bij wat er vandaag gebeurde

   Homenagem a Mulher Viver Despenteada
   http://www.youtube.com/watch?v=viXxtpetrIo

   Met deze muziek kom ik er weer door, echt wel, thnx man, mag je nog eens doen, is al wel eens eerder gebeurd, de juiste klank kleur op het rake moment van de dag, het is soms net als schilderen en schrijven, muziek kiezen of je laten kiezen door muziek..

   Heeh Martijn, die 2 emmie m en m nummers doen zeer aan m’n ogen zeg, wat een enge clips vol verdorven symboliek, extreem niet normaal meer, maar wel het uitpluizen waard, foute berenpakken en afgehakte bokken koppen aan de muur en nog veel meer fout ellende, wel interessant

  4. Ja Hyper, het gekke is, ik ben opgegroeid met o.a. Rollingstones. Dook al gauw in de wereld die House heet (van mijn 10e tot m’n 15e), daarna door op Nirvana en Metallica naar diepe Black en Death metal. Toen door naar Eminem en hiphop.

   Gelukkig alweer zo’n 10 jaar thuis, waar ik luister naar Ramses Shaffy, Bob Dylan, Eric Clapton, Deep purple, Pete Seger, etc. etc.

   Dus kom met goede dingen graag, hoor ik eens wat nieuws. Ja, die bokkenkoppen e.d. daar ging ik vroeger juist voor en nu sinds anderhalf jaar snap ik de nog diepere symboliek zo langzamerhand en weet ik dat ik mezelf mooi heb opgezadeld vroeger met allerlei satanische rommel waar ik om 7 uur ’s ochtends al naar luisterde om de dag mee te beginnen.

   Vandaar dat ik het nu zo graag over het licht en liefde heb. Die donkere wolk is bijna helemaal opgelost maar kostte me wel 10 jaar van mijn geestelijk leven.

  5. Nee, Mathilde, heb je mij nooit horen zeggen (hoop ik). Ik leef in alle dimensies. Een groot deel van mijn leven zat ik vast in nare dimensies (4d?) nu ben ik vrij van al die dingen, behalve een stukje resttroep (onderbewust opgeslagen info) wat soms naar boven komt om te laten zien dat het er nog is. Door relativeren is het te transformeren en zodoende blijft alleen de openheid over.

  6. @Martijn haha, ik reageerde op Paul die toch nog niet in de vijfde dimensie terecht is gekomen daar hij na zijn overgang nog een reactie heeft geplaatst:-)Wel knap, van de ene naar de andere wereld (lees ook dimensie) het is me toch wat, communicatie tussen de derde en vijfde wereld en dat langs de vierde wereld heen……… Of zaten we toch al in de vierde? dan valt het toch weer mee.

  7. Het idee is niet zozeer dat je hier niet meer zo zijn al deed Paul inderdaad in één van zijn reacties dit voorkomen. Het gaat er meer om dat je vanuit 5d de 4d wereld van geesten en energieën, de dingen die achter de schermen en ruggen van mensen om gebeuren, doorziet en ergens al weet dat alles één is en alles illusie is.

  8. Paul zit gewoon aan de Costa Braafzijn van een hoop 60+ers cup5D’s te genieten , al dan niet met een 3D zonnebrilletje op .

  9. Eén van de betere dingen die ik laatste tijd gezien heb Dawn.
   We kunnen alles veranderen, alles is illusie en wij zijn de creators van onze eigen beleving. Achter de sluiers van de objectieve en selectieve illusies licht de objectloze werkelijkheid die ook in jouw link vele malen wordt genoemd, zelfs wetenschappelijk onderhand wordt gezien. De wereld staat klaar om een kwantum sprong te gaan maken van heb ik jou daar.

  10. Sorry voor de spellingfoutjes licht moet ligt zijn en misschien wel meer, zal wel met de kundalini energie te maken hebben. Wel eens gelezen wat de symptomen daarvan zijn?
   Onze grote vriend Paul heeft daar volgens mij ook veel last van. Be alert Paul.

   http://robvd.home.xs4all.nl/kundalini/

   Of het een goede link is weet ik niet daar ik maar wat gepakt heb.
   Deze info vind je rijkelijk op het internet. Het valt nog niet mee om alle oude troep los te laten en in het reine te komen, niet alleen psychisch maar ook lichamelijk.

  11. Precies Martijn.
   Even een voordeel van deze kennis, als je dit ECHT begrijpt heb je geen cursus, boek, lezing etc, meer nodig. Scheelt tijd en geld=energie. Kan je het anders gebruiken!

   Begrijpen = heel makkelijk toegang krijgen tot dit veld.
   Het veld is een grote berg kennis/wijsheid, internet maar dan alles wat er is en meer. Inderdaad een kosmische oceaan en helaas is dit niet goed uit te leggen.
   Het is eigenlijk het weten, het interne (internet) weten zonder moeilijk te doen met kabels en stroom.

   Niet alles is illusie, alleen de dode ma-terie trixter waarin wij ons bevinden. Ogenschijnlijk is alles hier apart en gescheiden en niet voor niets. Er is veel aan gelegen de schijn(heiligheid) op te houden, het grote vergeten om straks weer deel uit te maken van het ‘aha’ moment. Daarom is het niet erg dat je alles kwijt kan raken, dat is illusie, het was al nooit van jou. Daarom hebben de ghandies, bhuddas, jezussen juist laten zien dat ze niets hadden. Door geen dode materie mee te zeulen hadden ze namelijk alles. Niets is alles en alles is niets zonder jou, zonder mij, zonder wij.

   En met de snelheid van het licht (van verlichting zowel macro als micro dus intern en extern) brengen wij de werkelijkheid zowel wetenschappelijk als ‘religieus’ naar buiten. Wat een mooie tijd toch om hier te mogen schijnen!

  12. @Dawn, hier een stukje geschiedenis van mijn leven.

   Als kind heb ik meerdere koortsstuipen gehad, mijn vader hield destijds medicatie tegen wat ie niemand durft toe te schrijven in zijn praktijk. Hij is al sinds mijn 6e jaar natuur genezer, altijd met handoplegging vroeger, kruiden, etc. Nu alleen nog kruiden en oliën.

   Hij is hier eigenlijk pas mee begonnen toen hij het inzicht had verkregen bij Douwe Tiemersma, leerling van Nisargadatta Marahaj en tevens hoogleraar filosofie op de Erasmus universiteit te Rotterdam.

   Douwe geeft jaarlijks retraite op Schiermonnikoog, een eiland van uiterste, één zijn met alles is daar oh zo gemakkelijk en daarom gingen wij daar altijd naartoe op vakantie.

   Deze man kwam bij ons op visite, dronk een pilsje met m’n vader en leende mijn hip-hop jas tegen de kou. Hoe mooi wil je het hebben.

   Ikzelf heb in mijn kindertijd allerlei paranormale activiteiten gehad en die vielen weg in mijn puberteit. Gelukkig maar denk ik soms.

   Sinds mijn 16e ben ik mij weer zeer gaan interesseren in spiritualiteit, mede doordat ik het leven niets aanvond op de manier die ik dat leefde. Ik wilde terug naar die tijd van verbazing.

   Na een zoektocht van 14 jaar ben ik heel wat verder gekomen, gelukkig altijd mijn vader als leidraad, net als J. Krishnamurti, Nisargadatta en Alexander Smit.

   Boeddha, Jezus, Thomas de ongelovige, Lao Tse, etc. allemaal even waar.

  13. Hou het in ieder geval in de gaten zou ik zeggen. Soms kunnen heftige dingen gewoon met energiebals te maken hebben en kan soms veel dieper liggen dan ze soms zeggen.
   Het heeft met blokkades te maken, soms van gedachten, opgeslagen rommel in het onderbewuste, soms in gedachtevorm soms in voel vorm, dromen komen hier immers ook uit voort. Het grote loslaten is gekomen. Verzet je niet, transformeer dat wat getransformeerd moet worden, in elke chakra. Ook je denken, kijk naar je denken, wie kijkt er? Wat zit daarachter?

  14. thnx Martijn en Dawn, ik hou het ook in de gaten, mezelf blijven monitoren…

   Waarom ik het volgende nu toepasselijk vind, hmmm, stumbled upon, ’training’ heeft soms z’n nut maar het kan ook scheve verhoudingen bewerkstelligen

   ‘ dog training werkt altijd ‘

   Reptilian People – Charlotte Iserbyt – Telling It How It Is
   http://www.youtube.com/watch?v=hFsz55jogzY

 19. Heerlijk en lekker lang artikel. Mijn dochtertje Faith is 11-11 geboren en ik noemde haar mijn elf-elfje, ze had echt lieve kleine puntige elfen oortjes…Ze leek direct na geboorte eeuwen oud, zo wijs…of ze nog heel sterk verbonden was met “de zielenstroom” zoals ik het door de meest prachtige heftige en lucide dromen noem. Haar geboortehuis een huisnummer waar het getal 11 inzit. Als haar vader en ik op de klok kijken altijd 11:11… ik zie dat al sinds ik klein ben altijd en riep dan al met mijn broertje “elf uur elf, elf uur elf !” ze heet faith, veel mensen denken Fee, ik noem haar Faithje,feetje elfje… Geinspireerd door haar ben ik een bruidsmode zaak begonnen waar ik een aantal 11-11-11 bruidjes (en hun dochtertjes) heb mogen kleden, waarvan een de voorpagina van het Brabants dagblad haalde als 11-11-11 bruidje. En dat dus weer op de verjaardag van mijn dochter (en trouwdag van mijn beste vriendin)
  ik heb een link naar deze blog in mijn 11-11-’11 blogje gezet.
  hartelijke groet, Leonie Sweetdreamsbruidsmode.nl

 20. Hoe interpreteer je spiegelende getallen?
  Na de hele reeks meestergetallen en niet te vergeten de 12.12 en 17.17 als ware geluksgetallen, krijg ik dikwijls spiegelende getallen te zien, zoals 10.01, 12.21, 13.31, 14.41 en ga zo door. Omdat ik ze zo vaak te zien krijg, vermoed ik er een betekenis achter.
  Iemand een idee?

  1. Ik heb hetzelfde.
   Misschien dat het alleen maar aangeeft dat waar je aandacht naar uit gaat concreet wordt. Wijzelf zijn het die ergens betekenis aan verlenen.
   Fascinerend is het wel.

  2. @Anna11

   Ik begin te denken dat het misschien een teken van balans is. Je kan de twee middenste meestergetallen op zich interpreteren en het geheel als het in balans zijn. ❓
   ’t Is hardop denken, hoor.

  3. het betekent dat je een “domme geit” bent die betekenis ziet in toevallig samenvallende getallen. Mensen hebben de neiging om verbanden te zien waar ze niet zijn. Onderzoek met Google.

  4. John , pas op dat je niet nadruppelt over je schoenpunten , het azijn zou weleens gaten in je schoenen kunnen vreten .

 21. elf is traditioneel het getal van de dwazen. Jullie dus. Het is enkel een getal en heeft geen enkele betekenis.
  Dat zou betekenen dat jullie niet dwaas zijn. Ik denk daar heel anders over.
  Nummerologie is uiterst dom bijgeloof.

  1. John,
   los van een eventuele betekenis van getallen kun je ook de schoonheid van deze wonderlijke getallencombinaties zien. Dat is voelen en niet denken.
   Kun jij voelen of denk je alleen maar?
   En wat denk jij voor jezelf, naast wat je over ons soort dwazen denkt?

  2. @ Anna11: Wat ik hier bestrijd is nummerologie, het geloof dat er een speciale betekenis gehecht wordt aan bepaalde getallen.

   Vaste constante getallen zoals pi, e, Avogadro, gulden snede, Planck en de lichtsnelheid zijn wetenschappelijk gezien zeer belangrijk. En ook getallenreeksen zoals die van Fibonacci, die in de natuur zeer veel voorkomt en adembenemend mooie natuurvormen creëert. Natuurlijk zie ik die schoonheid, maar dat is niet het resultaat van een getal. De Fibonacci reeks is een logisch GEVOLG van het streven van de natuur (evolutie) naar de meest economische oplossing om bv zaden te laten groeien, twijgen en bladeren aan een boom te ontwikkelen of een slakkenhuis te bouwen.

   http://mathworld.wolfram.com/FibonacciNumber.html

   Het zijn gewoon cijfers, verhoudingen, reeksen en niks meer dan dat. Gewoon wiskunde. De zogenaamd bijzondere verhoudingen in bv de Egyptische piramides zijn even makkelijk terug te vinden in een ordinaire Nederlandse damesfiets. Zie bv Cornelis de Jager, astronoom.

  3. Het blijft een leuk tijdverdrijf om toevalligheden net zolang uit te pluizen tot er een struktuur in lijkt te zitten .

  4. Waarin? 🙄 Nou John54, ik vind het ook gewoon hoor.. die cijfers, getallen, reeksen enzovoortst..

  5. Nummerologie staat EN VALT ook met het gekozen getallenstelsel. Wij tellen tot tien en dat vinden we genoeg. Voor grotere getallen zetten we er een nieuw cijfer voor en dan tellen we verder: 11, 12 enzovoort.

   Het tientallige stelsel is een vrij willekeurige keuze. Mensen hebben bv ook geteld met het twaaltallig stelsel. Dat is nog terug te vinden in de 12 maanden, de cijfers op onze klokken, het dozijn en het gros. Merk ook op dat we voor de getallen 11 en 12 APARTE namen hebben: dus niet tieneneen en tienentwee of zo. Dat hebben we WEL voor de volgende series tientallen: eenentwintig (twenty one)enz…

   Er is in de oudheid ook geteld met bv het twintig- en zestigtallig stelsel. Denk daarbij aan de hoekverdeling in 360 graden en aan onze minuten en seconden.

   In de huidige digitale wereld tellen computers slechts tot 1: onze 0-1-2-3-4-5… wordt dan 0-1-10-11-100-101… Programmeurs gebruiken een 16-tallig stelsel: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-A-B-C-D-E-F. bv C is hier ons getal 12. Pas bij onze 16 wordt er een nieuw cijfer toegevoegd: 0A betekent 10, 1A = 26, FFFF = 65.535

   Er zijn evenveel mogelijke getalstelsels als er getallen zijn. De keuze is willekeurig. De speciale waarden die bv gespiegelde (decimale) getallen zoals 11 zouden hebben, gelden gewoon niet in alle andere stelsels.

   Pas als een bepaald getal “betekenis” zou hebben in ALLE mogelijke getalstelsels, dan kunnen we ons vraagtekens stellen. Not gonna happen. Nummerologie is domme leuterkoek. 666.

  6. @ john 54
   Tien en een , tien en twee , hebben we idd aparte namen voor . Maar wat te denken aan tien en drie , tien en vier , tien en vijf, tien en zes, tien en zeven ,tien en acht ,tien en negen? hebben die geen aparte namen dan ? En kun je daaruit afleiden dat de mens ook wel in een twintigtallig stelsel geteld hebben? dacht het niet!

   Merk ook op dat we voor de getallen 11 en 12 APARTE namen hebben: dus niet tieneneen en tienentwee of zo. Dat hebben we WEL voor de volgende series tientallen: eenentwintig (twenty one)enz…

   Dat is dus gewoon leuterkoek Zo kan ik ook wel allerlei talen erbij brengen waarin een heel andere samenstelling van getallen valt afteleiden , wat bijvoorbeeld van het frans ? daar is helemaal geen touw aan vast te knopen!

  7. @ Marcel:
   Nee, voor de verdere getallen hebben we GEEN aparte namen: dertien is drietien, veertien is viertien, vijftien is vijftien enz.

   Dit is een essentieel verschil met de benamingen elf en twaalf, die werkelijk eigen namen hebben en niet eindigen op -tien.

   13 en 14 zijn misschien een klein beetje verbasterd maar volkomen herkenbaar. Het geldt overigens voor de meeste Westerse talen. Dat je geen touw kunt vastknopen aan het Frans is veelzeggend. Ik trouwens ook niet, ze gebruiken daar vier keer twintig!

   Bovendien leid ik daaruit totaal niet af dat mensen vroeger een twintigtallig stelsel gebruikten. Dat is namelijk een historisch feit. Je “conclusie” is fout.

   Wiskunde en getallenstelsels zijn niet taalgebonden.

  8. Het is gewoon leuk , eerst geef je een getal een bepaalde waarde , daarna ga je uitzoeken welk getal bij je hoort , wat zeur je nou ? is toch gewoon leuk ? gezeik van die stomme wetenschappers altijd . is gewoon leuk , klopt en niet zeiken sjon . met je vierenfeiftuggezicht .

  9. Jaap Aap
   ik zag pas een aap die een vinger in ze reet stak en er daarna aan rookte en spontaan van ze stokkie flikkerde . Familie ?

  10. Voor een getal van elf hoef je geen HOFNAR hier te zijn, dat ben je al of dat ben je niet, met of zonder broodje @@P verhaal.

   Signed geheim MIB: 7-7-7 Dual tone… aka Paul.

  11. Hmmmmm , niveau Nul , dat heeft eigenlijk wel wat . Ik zou het bijna mijn favorietje willen noemen . Als je lang genoeg door-relativeert kom je uiteindelijk op NUL uit , een soort persoonlijk Ground Zero where no-thing happens , my happy nothing box . Niettemin niet te plus , lekker even helemaal NIETS , NU EVEN NIETS !! Niks beminnen , niks beplussen , gewoon puur beNUL zonder poespas ( ID kaart voor Minoes ? ) Vreemd eigenlijk dat de nummerologie niet aan NUL doet , numb – number wat houdt het allemaal in ? Wie verzint het eigenlijk ?
   En dan was er ook nog Pythagoras , die had waarschijnlijk ook geen beNUL

   Pythagorische getallensymboliek
   Moderne numerologie baseert zich eerder op gematria,[4]het kabbalistische systeem, dan op de getallenleer van Pythagoras. Toch wordt in leerboeken over numerologie naar zijn opvattingen verwezen als deel uitmakend van de theorieën achter de verborgen betekenissen van getallen.
   De monade – vereerd door de pythagoreeërs als een tweeslachtig getal dat noch geheel mannelijk, noch geheel vrouwelijk was. Symbool voor de wijsheid omdat het verstand stabiel is, en van God omdat de monade alle dingen begint.
   De duade (of ‘dyade’) – verbonden met stoutmoedigheid omdat het het eerste getal is dat zich van de ‘Goddelijke Eén’ afscheidde. Symbool van onwetendheid en teken van polariteit. Staat ook bekend als het ‘genius’, het kwaad, de duisternis, de moeder.
   De triade – is het eerste oneven getal: staat onder meer voor vriendschap, vrede en gerechtigheid. Pythagoras onderwees dat het kwadraat van dit getal de macht van de maancirkel heeft.
   De tetrade – werd door de pythagoreeërs gezien als het scheppende getal, de bron van alle dingen (ook van de natuur). De pythagoreeërs geloofden dat de ziel van de mens uit een tetrade van machten bestond: de geest, de kennis, het geloof en het gevoel.
   De pentade – het pentagram vormde voor de Grieken een heilig symbool van licht, gezondheid en vitaliteit. Het stond ook voor het element ether, het vijfde element. De pythagoreeërs associeerden het met evenwicht omdat de pentade het volmaakte getal 10 in twee gelijke delen scheidt.
   De hexade – door de pythagoreeërs de volmaaktheid van alle punten genoemd. Het werd gezien als de schepper van de ziel en de structuur van het universum.
   De heptade – eveneens een getal dat bij de pythagoreeërs in aanzien stond. Het is het getal van de godsdienst en tevens het getal van het leven, omdat de pythagoreeërs geloofden dat zevenmaands-baby’s meestal in leven bleven terwijl baby’s die in de achtste maand geboren weden vaak stierven.
   De ogdoade – het getal van de eerste kubus, die acht hoeken had. Het was een mysterieus getal, dat in verband werd gebracht met de Eleusische mysteriën.
   De enneade – het eerste kwadraat van een oneven getal (3 x 3). Omdat het slechts één cijfer van het volmaakte getal af lag, werd het beschouwd als mislukking. Verbonden met de oceaan, die door de pythagoreeërs als onbegrensd werd beschouwd.
   De decade – het belangrijkste der pythagorische getallen – de ’tetraktus’ die alle harmonische en rekenkundige verhoudingen omvat. Pythagoras beschouwde de tien als de natuur van het getal.

   U2 Numb http://www.youtube.com/watch?v=-e1Rn1cItvc

  12. Wow Cozmic, jij schrijft hier even meerdere ontbrekende schakels op waar ik al tijden naar op zoek ben, sterker nog, het is zelfs tig jaar terug voorspeld dat ik dit uiteindelijk zou ontdekken en begrijpen, over het getal 4 onder andere, het ontbrekende gedeelte van mijn bezieling, mijn manke ziel, er ontbrak iets, maar wat, nou dat..

   Numb ben ik vandaag ook, het Nul gevoel, alsof er kort geleden een atoombom afgegaan is, dus je bent niet de enige, lam leeg ben ik vandaag..

  13. Dank voor je reactie John.
   Je hebt het over constante getallen als pi en de gulden snede:
   Dit zijn geen constante getallen.
   Dit zijn oneindigheidsgetallen…
   Beide bereiken nooit een absolute waarde.
   De perfecte cirkel bestaat dus niet, want die is gebaseerd op pi… (oneindig).
   De perfecte balans bestaat dus ook niet want die is gebaseerd op de Gulden Snede, dus wortel 2 (oneindig).
   En bovenstaande heeft zo’n enorme invloed op architectuur, grafische vormgeving enzovoort.
   Wat is jouw mening?

  14. @ Anna11: getallen als pi en e zijn wel degelijk constante getallen, met een enkele exacte waarde. http://en.wikipedia.org/wiki/Pi

   Zo is volgens jou bv een gedeeld door drie = 0,33333333333333333333333…. ook een “oneindig” getal. Volgens jou zou je dus een zak met dertig knikkers niet in drieen kunnen delen, want dat is 30/0,333333333333333….

   En je zou dan ook niet met pi kunnen rekenen, want de waarde ligt volgens jou niet vast.

   Verder kan een perfecte cirkel wel bestaan (in theorie) want daar komt pi helemaal niet aan te pas. pi geeft enkel de verhouding weer tussen omtrek en diameter. Een cirkel met een willekeurige diameter kan dus perfect zijn. Op een passer zit geen pi.

   Een “oneindigheids getal” is volgens mij trouwens geen begrip uit de wiskunde.

   Dit is VEEL interessanter. De reeks van Fibonnaci in de natuur:
   http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html

  15. @ johnny aap
   Pardon???
   Zo is volgens jou bv een gedeeld door drie = 0,33333333333333333333333…. ook een “oneindig” getal. Volgens jou zou je dus een zak met dertig knikkers niet in drieen kunnen delen, want dat is 30/0,333333333333333….

   Waar zit het einde aan 0,33333333333333333333…….?????
   30:3=10 en geen 0,333333333333333333333

   Ach ja nogmaals je kunt een aap een truukje leren maar van rekenen heeft ie geen verstand , zo lijkt het!

  16. 0 x 100 = 0 0,3333333333333333333333333333333333333333×0 = 0
   Ga voor de 0 in jezelf en je zult opbloeien als de bloem die je zijn moet vanuit nature.

  17. @ Marcel W in 5D:
   Leer eerst eens LEZEN! Het is een reactie op wat Anna11 schreef.
   En blijkbaar ben je het helemaal met mij eens!

  18. To π or not to π 😉 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
   58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679
   82148 08651 32823 06647 09384 46095 50582 23172 53594 08128
   48111 74502 84102 70193 85211 05559 64462 29489 54930 38196
   44288 10975 66593 34461 28475 64823 37867 83165 27120 19091

   45648 56692 34603 48610 45432 66482 13393 60726 02491 41273
   72458 70066 06315 58817 48815 20920 96282 92540 91715 36436
   78925 90360 01133 05305 48820 46652 13841 46951 94151 16094
   33057 27036 57595 91953 09218 61173 81932 61179 31051 18548
   07446 23799 62749 56735 18857 52724 89122 79381 83011 94912

   98336 73362 44065 66430 86021 39494 63952 24737 19070 21798
   60943 70277 05392 17176 29317 67523 84674 81846 76694 05132
   00056 81271 45263 56082 77857 71342 75778 96091 73637 17872
   14684 40901 22495 34301 46549 58537 10507 92279 68925 89235
   42019 95611 21290 21960 86403 44181 59813 62977 47713 09960

   51870 72113 49999 99837 29780 49951 05973 17328 16096 31859
   50244 59455 34690 83026 42522 30825 33446 85035 26193 11881
   71010 00313 78387 52886 58753 32083 81420 61717 76691 47303
   59825 34904 28755 46873 11595 62863 88235 37875 93751 95778
   18577 80532 17122 68066 13001 92787 66111 95909 21642 01989

  19. Wederom dank voor ieders reacties.
   Ben een beetje laat met reageren, mar daar heb ik mijn redenen voor en die hebben niets met jullie te maken.
   @John, ik had er beter aan gedaan eerst maar eens te googelen wat het woord constant betekent. Pi schijnt een constant getal in de wiskunde te zijn. Dus dat neem ik maar begripsmatig aan. Mijn idee daarover is anders, omdat er gevoelsmatig iets niet klopt. Los van wat alle wiskundige hooggeleerden daar al eeuwen (?) over beweren. Pi is oneindig achter de komma…
   Ik heb nav jouw reactie allerhande wiskundige forums bezocht. Die hogere wiskunde gaat me echt boven de pet! Als VWO-er heb ik wiskunde gedaan: op de diploma uitreiking werd mij toen al even duidelijk gemaakt door mijn wiskunde leraar dat ik een lastig geval was. Ik stelde altijd vragen waar hij geen antwoord op had. In dat opzicht is er niet veel veranderd hahaha.
   Volgens mij zit er een stuk ellende in het feit dat breuken in een tientallig stelsel worden geinfiltreerd. 1/3 wordt daardoor onterecht een oneindigheidsgetal achter de komma.
   Pi kan best een constante zijn, zelfs een absoluut getal zijn…
   Maar het intergreerd niet met ons tientallig systeem.
   Fibonacci is fascinerend, met een zelfde soort getal: phi…
   Later meer, met deze leek op logisch,wiskundig, rationeel… ? gebied.
   @Alle anderen, dank voor jullie waardevolle reacties!

  1. Voor mij resoneert het verhaal van 11 met heilige geometrie, met de bouwstenen van ons Aardse bestaan. Het grappige is natuurlijk dat het 10-tallig stelsel een menselijke reflectie is van die geometrie. Dus is de ”11′ en zijn andere meestergetallen feitelijk ook door de mens zelf ‘gecreëerd’ als reflectie van de onderliggende energieën..
   Maar de onderliggende verbinding met die geometrie zou dus met een ander-tallig stelsel (12-tallig bijv.) ook ergens moeten zitten.. Bij het 12-tallig stelsel is de 11 feitelijk de 13… En we weten hoe dat getal verkracht is door TPTB.. Ongeluksgetal? Ammuhoolah..! Klik maar eens HIER
   Wellicht dat dus de 11 de ‘kracht’ van de ’13’ uit het 12-tallige stelsel heeft ‘overgenomen’..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.