Advertentie

De val van de Illuminati


Commentaar overbodig?
Commentaar overbodig?

De Illuminati blijkt een uiterst duister en sinister geheime genootschap met weinig goeds in de zin. De Illuminati worden regelmatig aangeduid met “Schaduwregering” of “Moriah Conquering Wind” zoals ze zichzelf verkiezen te noemen.

Zij bestaan uit de invloedrijkste, de machtigste en vermogendste mensen in hoge posities in de maatschappij, in de politiek, het bankwezen, de media en de zakenwereld. Hun fortuinen worden niet in miljarden geteld, maar in biljarden!

Het zijn feitelijk deze onzichtbare mensen “achter de schermen” die werkelijk aan de touwtjes trekken. Ze willen daarmee boven de wet gaan staan. Met hun vermogens van vele biljoenen, zo niet triljoenen.., bepalen zij eigenlijk het nationale en internationale beleid van heel veel landen over de hele wereld door hun machtspositie. Maar aan deze overheersing komt een einde!

 

* * *

 


Over de ondergang van een duistere en geheime elite

Door Nico Appelman © 2009

X

“We ARE going to see the downfall of the New World Order. We are watching the “controlled demolition ” of the New World Order in progress; the destruction of the Illuminati. No matter what. It’s coming and a lot sooner than you may have dared to believe.”

Dit zijn woorden die te lezen zijn op de site van David Wilcock. Klare taal. Maar waarom zijn wij, de wereldbevolking, gebaat bij de ondergang van deze Illuminati? Wie of wat zijn deze Illuminati? Welke argumenten zijn er die aannemelijk maken dat dit inderdaad al gaande is en zich verder zal voltrekken in 2009?

De Illuminati

Op wikipedia staat de volgende omschrijving: “illuminaten, ook illuministen of Illuminati is de aanduiding voor verschillende historische geheime genootschappen”. De oorsprong van de naam Illuminati is onduidelijk. In het Latijn betekent Illuminati letterlijk “verlichte personen”, “zij die verlicht zijn”. Het woord betekent in het Italiaans: “drager van het licht”. Al snel zal in dit artikel duidelijk worden dat deze omschrijving een volkomen misplaatste is en op geen enkele manier de spirituele betekenis bezielt zoals het doet vermoeden. Immers enig verder onderzoek levert totaal andere informatie op!

Skull & Bones en Illuminatie-sign?
Skull & Bones en Illuminatie-sign?

Het gaat hier dus om een elitegroep mensen die via een antieke oude taal en symbolen met elkaar communiceren. We praten hier over ongeveer 13 superrijke en vermogende families, door sommigen op het internet aangeduid met “Satanische Bloedlijnen”. Niet echt frisse jongens dus.  Ook David Icke heeft onderzoek gedaan naar de werkelijke machthebbers.

Het betreft families die vele malen rijker zijn dan Bill Gates van Microsoft van wie over het algemeen aangenomen wordt de allerrijkste man op aarde te zijn. Met hun vermogen van in de triljoenen dollars verbleekt het vermogen van Bill Gates van 45 miljard volkomen. De namen van deze vermogende invloedrijke families waren steeds een goed bewaard geheim, maar zoals het vaak gaat met geheimen, zijn ook deze uitgelekt.

Dit is vooral te danken geweest aan die mensen die deze Orde, deze Elite, zijn ontvlucht en met de meest schrikbarende onthullingen en openbaringen kwamen. Om wie gaat het dan? Verschillende namen die steeds weer terugkeren zijn de namen van de volgende families: Rockefeller, Rothschild, Astor, DuPont, Reynolds, Onassis, Disney en Guggenheim. Een van de bekendste en invloedrijkste frontgroepen van de Illuminati die als geheime genootschap functioneert is die van de Bilderberggroep.

The Georgia Guidestones
The Georgia Guidestones

De Verborgen Agenda
De Illuminati hebben niet mis te verstane doelen die ze graag willen bereiken. Hoewel zij deze doelen graag geheim willen houden, staan deze doelen exhibitionistisch omschreven op de zogenaamde Georgia Guidestones. In de Amerikaanse staat Georgia bevindt zich bovenop een heuvel in het plaatsje Elbert County een op een Stonehenge lijkend monument.

Deze stenen zijn daar in 1980 geplaatst ter nagedachtenis aan Thomas Paine die lid was van “The Rosicrucians”; een geheime genootschap die we kunnen rekenen onder de Illuminati. De herkomst, evenals verdere informatie over deze stenen ontbreekt.

Dat wat de Illuminati ten doel gesteld heeft, liegt er niet om. Zij willen boven alles Eén Wereldregering, a “New World Order” creëren en daarmee de hele aarde in zijn macht  krijgen. Die wereldregering heeft vervolgens duistere plannen op haar agenda staan, waaronder een vermindering van de wereldbevolking tot maximaal 500 miljoen en controle op deze wereldbevolking. Zij wil één munteenheid, één leger en een volledig elektronisch financieel systeem. Zij wil de hele mensheid voorzien van een traceerbare geïmplanteerde microchip: een RFID-chip. Dieren worden inmiddels al voorzien van deze chip, de volgende stap zijn bepaalde groepen mensen (o.a. criminelen) en daarna de hele mensheid. De mensen worden hiermee volgbaar en controleerbaar en volledig in de greep van de macht van deze Illuminati gemaakt. Een moderne vorm van slavernij zou je kunnen zeggen.

Macht

De Illuminati creëren allereerst een (groot) probleem en wachten op de (voorspelde en verwachte) reactie van de bevolking, waarna er een zogenaamde “oplossing” komt voor het voorgevallen probleem.

Deze schijnbare oplossing is echter eerder een beperking van onze vrijheid, dan een oplossing; hiermee is de Illuminati weer een stap dichter bij haar doel.

Het draait feitelijk allemaal maar om één ding: om (totale) macht. Deze macht van de Illuminati ligt op verschillende gebieden waaronder de economie. Immers geld maakt macht! Het is daarom niet verbazingwekkend dat de Illuminati alle internationale banken bezitten. Hun macht zit in de oliehandel, de invloedrijke industrie en handel. Zij infiltreren in de politiek en bemoeien zich met nationaal en/of internationaal beleid of zetten dit naar hun hand.

Een voorbeeld waarin hun macht tot uiting komt, is die in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het is niet echt een geheim meer dat de kandidaat die het meeste sponsorgelden heeft, veelal de verkiezingen wint. De verkiezingen worden veelal gesponsord met drugsgeld, een handel die ook al weer door de Illuminati beheerst wordt. De leidende kandidaten worden zorgvuldig gekozen uit de occulte bloedlijnen van de 13 Illuminati-families. Uit onderzoek naar de presidenten van de Verenigde Staten blijkt dat de meeste presidenten tot de Illuminati-families behoorden.

Is Obama de uitzondering die de regel bevestigde..?
Is Obama de uitzondering die de regel bevestigde..?

Barack Obama vormt hierop een wezenlijke uitzondering! Hij maakt geen deel uit van de Illuminati getuige zijn speech direct na zijn overwinning op McCain!

Wat eveneens niet ongenoemd mag blijven, is dat de Illuminati het hele proces van informatiestroom controleren en beheersen. Zij bepalen wat voor nieuws in de (mainstream) media uitgebracht wordt om mensen een bepaalde versie van een verhaal of een gebeurtenis te laten geloven: mindcontrol dus.

Zo is er heel veel misleidende, elkaar tegensprekende en foutieve informatie verstrekt over de gebeurtenis op 11 september in New York om mensen maar het idee te geven dat dit het werk is geweest van “onze” gemeenschappelijke vijand: de terroristen, terwijl alle schijn tegen is en er naar aanleiding van allerlei bewijzen eerder sprake is geweest van een ‘inside job’.

Vooral naar aanleiding van deze rampzalig gebeurtenis, wordt steeds duidelijker dat er een strategie schuilgaat achter de plannen van de Illuminati. Het is een “problem-reaction-solution” strategie.

De Illuminati creëren allereerst een (groot) probleem en wachten op de (voorspelde en verwachte) reactie van de bevolking, waarna er een zogenaamde “oplossing” komt voor het voorgevallen probleem. Echter wat vaak niet gezien wordt, is dat deze schijnbare oplossing eerder een beperking is van onze vrijheid. Hiermee is de Illuminati weer een stap dichter bij haar doel. De vele, vele vraagtekens en de bizarre wijze van handelen van de Amerikaanse regering-Bush ten tijde van deze gebeurtenissen, komen, met de werkwijze wan de Illuminatie in het achterhoofd, in een helder licht te staan..!

Angst

Hoe maak je van een Arabier in een grot één groot beangstigend beest? Geef hem de schuld van de 9/11-aanslagen en zaai angst!
Hoe maak je van een Arabier in een grot één groot beangstigend beest? Geef hem de schuld van de 9/11-aanslagen en zaai vooral veel angst!

Macht geeft deze illustere machthebbers een lekker gevoel. Ze proberen een duidelijke tactiek te volgen om deze macht te krijgen en te houden. Hun wapen is dat van angst creëren!

De Illuminati wil vooral veel angst zaaien onder de mensen, zodat zij aan het werk kunnen om te voorkomen dat de angst van de bevolking bewaarheid wordt. Angst wordt op grote en op kleine schaal ingezet. Op grote schaal merken we dit aan o.a. aanslagen.

Op kleine schaal gebeurt dit met name door het omkopen en chanteren van bepaalde personen op bepaalde strategische posities. Zodra iemand omgekocht is, is iemand bang dat dit naar buiten toe bekend wordt en zal deze persoon er veel bij gebaat zijn om dit te voorkomen.

Hiermee is hij een speelbal geworden van de Illuminati. Zij zullen beslissingen nemen die ze anders niet hadden genomen of beleid uitstippelen wat ze niet uitgestippeld zouden hebben. Maar diezelfde angst speelt op een andere manier óók bij deze Illuminati. Immers: het is voor hen van het allergrootste belang te voorkomen dat het volk onraad ruikt en in verzet komt.

De Illuminati spelen daarom een vies spelletje met de mensheid, zodat het grootste deel van de mensen het onwaarschijnlijk acht dat zij bestaan en zulke plannen (kunnen) hebben. En daarom is geheimhouding natuurlijk ook een eerste vereiste.

Zonder geheimhouding zouden ze hun macht verliezen en daarmee hun grip op de mensen kwijtraken. Daarom zijn de Illuminati ook bang dat de waarheid boven tafel komt. Vluchten uit de Illuminati-elite en/of overtreding van de geheimhoudingsplicht wordt vaak zonder meer betaald met je eigen leven.

Geschiedenis gaat zich herhalen

Jacob Lanz, zoals hij in de 18e eeuw werd getekend; hij was één van de grote leiders achter de Beierse Illuminati. (Klik op het plaatje voor website)
Jacob Lanz, zoals hij in de 18e eeuw werd getekend; hij was één van de grote leiders achter de Beierse Illuminati. (Klik op het plaatje voor website)

Het zal niet de eerste keer zijn dat de Illuminati ten val komt. Het is al een keer eerder gebeurd in het verleden. In de 18e eeuw werd de gehele “Bavarian Illuminati” ten val gebracht toen ene Jacob Lanze dodelijk getroffen werd door een bliksem en vervolgens met zeer verontrustende en schrikbarende documenten in zijn binnenzak gevonden werd.

De documenten die hij bij zich had, betrof zeer belangrijke en geheime informatie over de Orde van de Illuminati en hun kwaadaardige plannen. Door het aantreffen van deze documenten kon de zittende regering tijdig ingrijpen en deze Illuminati aanvallen en (grotendeels) vernietigen.

En dit is niet het enige voorbeeld. William Morgan, een lid van de Illuminati (Masonische Orde) kwam naar buiten en publiceerde Masonische geheimen in 1826 en werd zonder pardon vermoord. Deze publicatie van geheime informatie vernietigde bijna de hele Masonische Orde.

Tot die tijd had deze Masonische Orde de Amerikaanse media, politiesysteem en regering bijna volledig in haar wurggreep. Desondanks begon het verraad van binnenuit: de eigen leden begonnen in verzet te komen en draaiden de Orde hun rug toe. In dat verband is de Illuminatie te vergelijken met een ordinaire mafia-organisatie…

Chaos

Volgens David Wilcock zijn er overvloedige bewijzen dat insiders in onze huidige, moderne geheime elitegroepen, zoals de Rockefeller-Nieuwe-Wereldregering en de Rothschilds Illuminati het meer dan spuugzat zijn van wat ze al die jaren hebben moeten doorstaan.

Zij willen er nu uitstappen. David  heeft de afgelopen tijd sommigen van deze Illuminati zelf gesproken onder wie Svali, een Illuminati-klokkenluider die gezegd heeft dat er een “massale exodus” uit deze groep zou zijn, als die leden er zeker van zouden zijn dat ze niet vermoord of gelyncht zouden worden wanneer ze de Illuminati zouden verlaten. Vandaar dat we steeds meer klokkenluiders (zullen gaan) zien. Klokkenluiders die moedig genoeg zijn om hun verhalen te onthullen en te openbaren.

De Illuminati spelen daarom een vies spelletje met de mensheid, zodat het grootste deel van de mensen het onwaarschijnlijk acht dat zij bestaan en zulke plannen (kunnen) hebben.

En juist daarom is geheimhouding natuurlijk een eerste vereiste.

Dit is slechts het begin. De verwachting is dat wanneer de tijd rijp is, bij de juiste timing, dat er massa’s van leden plotseling zullen gaan uitbreken en schoon schip willen/gaan maken precies zoals dat gebeurde tijdens het “William Morgan Masonic Scandal”. De meeste Illuminati-leden zitten gevangen in hun bloedlijn en worden in deze geheime elite geboren. We moeten niet vergeten dat het eigenlijk even goed mensen zijn zoals wij, maar dat ze als ratten in de val zitten in hun Illuminati-wereld. Ze zouden er wel uit willen als dat kon. En dit laatste is aan het veranderen!

We kunnen ons de komende tijd voorbereiden op verklaringen en openbaringen van insiders die we zeker tegemoet gaan zien.

We hebben momenteel een historisch punt bereikt die minstens net zo belangrijk of mogelijk nog belangrijker is dan het moment waarop de Illuminati in de 18e en 19e eeuw een ondergang kende. De geschiedenis gáát zich voor onze eigen ogen weer herhalen. David maakt dit op uit enkele recente gebeurtenissen.

VS en Israël

David Wilcock doelt hierbij direct op het ongelooflijke verraad wat Bush pleegde jegens zijn bondgenoot Israël eerder in 2008. De regering Bush onthulde namelijk openlijk dat Israël in het voorjaar van 2008 van plan was om nucleaire plaatsen in Iran aan te vallen en te bombarderen. Israël had Amerika nadrukkelijk hierbij om steun gevraagd.

Het gevaar dat Amerikaanse troepen lopen in het Midden-Oosten kon weleens de doorslag hebben gegeven, om Israël niet te steunen in een aanval op Iran.
Het gevaar dat Amerikaanse troepen lopen in het Midden-Oosten kon weleens de doorslag hebben gegeven, om Israël niet te steunen in een aanval op Iran.

Europese diplomatieke bronnen hadden de Guardian verteld, dat President Bush dit plan niet wilde steunen en dat hij zeker niet verwachte dat hij van gedachten zou gaan veranderen in de resterende tijd van zijn presidentschap. Waarschijnlijk had het besluit van Bush onder andere te maken met zijn angst dat Amerikaanse manschappen direct gevaar liepen; soldaten die namelijk wel héél dicht in de vuurlinie van Iran gelegerd zijn in Irak en Afghanistan.

Mogelijk dat Bush ook ernstig rekening hield met andere ongewenste tegenaanvallen zoals een bombardement op de Amerikaanse vloot in de Perzische Golf. Zo gezegd zouden de voordelen lang niet zo groot zijn als alle nadelen, waarmee Bush hier dus maar van af gezien had.

Deze schokkende gebeurtenis die op het laatste moment door Bush afgewenteld werd door het plan van Israël niet te steunen, is aan veel mensen voorbij gegaan. Dit heeft alles te maken met het feit dat dit slechts heel kort genoemd is in alleen de Amerikaanse media.

Daar heeft de Amerikaanse regering ongetwijfeld haar redenen voor gehad om dit naar buiten te brengen. De Amerikaanse regering wilde zich indekken en zichzelf ervan verzekeren dat zij niet de schuld zouden krijgen van het steunen van Israël. Tegelijkertijd bereiden ze zich voor op het slechtste ten gevolge van dit niet chique verraad.

Een andere gebeurtenis die duidt op het afbrokkelen van de macht van de Illuminati is de oorlog die in augustus 2008 oplaaide tussen Georgië en Zuid-Ossetië. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook hier sprake is geweest van een bemoeienis en inmenging van Amerika en Israël. Het Russische leger trad toen kordaat en heldhaftig op door het Georgische leger succesvol te verdrijven uit Zuid-Ossetië. Wat het Russische leger toen ontdekte, verraste hen ten zeerste!

Russische soldaten vonden in de legervoertuigen van het Georgische leger die in allerijl achtergelaten waren een enorme rijkdom aan geheime (Amerikaanse en Israëlische) documenten. Het lijkt er inderdaad op dat de geschiedenis zich hier precies gaat herhalen op dezelfde manier zoals dat plaatsvond in de 18e en de 19e eeuw toen er eveneens schokkende en onaangename documenten van de Illuminati gevonden werden.

Het Russische leger is in dit geval geenszins de “bad guy”. De beschuldigende vingers kunnen hier naar de VS en Israël gewezen worden. Rusland heeft het helemaal gehad met de zittende president Bush. Op de site van Bloomberg.com is te lezen dat Rusland pas de betrekkingen met Amerika wil herstellen en normaliseren op het moment dat Bush van het toneel verdwenen is, aldus een geïnterviewde VN-ambassadeur.

De beslissende dag waarop de overwinning van het Russische leger behaald werd, was op 16 augustus 2008. Deze dag is feitelijk historisch gezien van onschatbare waarde.

Het bijzondere van deze belangrijke datum is dat deze in de periode hieraan voorafgaand op z’n minst al 7 keer “gevlagd” c.q. voorspeld was in verschillende graancirkels! Graancirkels waarvan ondertussen wel genoeg bewijzen zijn dat deze niet door mensen gemaakt worden/zijn. Zélfs als er mensen zijn die insinueren dat deze graancirkels “fake” zijn, hoe zou dan de maker(s) van deze graancirkel de exacte datum van het einde van deze oorlog tussen Georgië en Zuid-Ossetië hebben kunnen weten?! En dan hebben we het nog niet eens over de onvoorstelbaar belangrijke documenten die gevonden zouden worden.

Deze graancirkels gaven haarscherp het einde aan van deze ramp voor Amerika en haar bondgenoot Israël. De betreffende graancirkels symboliseren feitelijk het einde van Amerika als “supermacht”, daar de VS niet in staat was om haar eigen bondgenoot te steunen en te beschermen en liever eieren koos voor zijn geld.

Waarheid openbaart zich

illuminati2Volgens David Wilcock kunnen we de komende tijd een enorme toename aan verklaringen en openbaringen van insiders van de Illuminati tegemoet gaan zien. Hij gelooft dat wij nu op een punt in de geschiedenis bereikt hebben die minstens zo belangrijk zo niet belangrijker is als het moment van de ondergang van de Illuminati in de 18e eeuw en de 19e eeuw tijdens het William Morgan Masonische Schandaal getuige de toename van het aantal klokkenluiders uit de Illuminati.

Het is uitermate verbazingwekkend dat informatie over bovenstaande schokkende gebeurtenissen gewoon te lezen zijn geweest in de Amerikaanse mainstream media. Onvoorstelbaar, maar waar.

Laten we ons ervan bewust zijn dat dit soort informatie NOOIT in de reguliere mainstream media vrijgegeven zou worden tenzij er absoluut geen andere optie meer is. Immers het is namelijk not-done om je eigen bondgenoten te verraden. Dat doe je gewoon niet. Zeker niet als je samen enige jaren veel energie gestoken hebt in het gezamenlijke Iran-project, tenzij je werkelijk in een “end-game” situatie beland bent. En juist daar heeft het op dit moment alle schijn van!

Er is simpelweg geen manier meer om de bevolking voor de gek te houden.

Sterker nog door al deze media aandacht zou je kunnen zeggen: “the truth is exploding out.”

Dat is wat er op dit moment gebeurt.

Immers het massale Amerikaanse volk is aan het ontwaken en niet alleen het Amerikaanse volk!

Onze George had het er maar druk mee, om te laten zien dattie erbij hoort!
Onze George had het er maar druk mee, om te laten zien dattie erbij hoort!

Een ander voorbeeld
Wat eveneens openlijk in de mainstream media in Amerika bediscussieerd is geweest is de zogenaamde ‘October Surprise.  Deze verrassing had alles te maken met een mogelijk geprovoceerde oorlog’, om de presidentsverkiezingsuitslag naar de hand te zetten ten gunste van McCain. Er waren ook geruchten te lezen dat in een geval van een overwinning door Obama, dat vice-president Dick Cheney van plan zou zijn geweest om alsnog een poging te doen om het nucleaire programma van Iran te verlammen in de laatste weken van het presidentschap van Bush.

We zijn kennelijk op een punt in de geschiedenis aangekomen dat de plannen van de Illuminati openlijk bediscussieerd worden in de reguliere media. Dit zorgt er voor dat het nu nog onwaarschijnlijk is dat hun plannen nog serieus genomen worden en dat hun “vieze spelletjes” nog zullen gaan werken. Integendeel. Er is simpelweg geen manier meer om de bevolking voor de gek te houden. Sterker nog door al deze media aandacht zou je kunnen zeggen: “the truth is exploding out.” Dat is wat er op dit moment gebeurt. Ze moeten die informatie wel publiceren, want als er maar enkele insiders vanuit het Russische leger gaan praten over de gevonden geheime documenten dat breekt de waarheid hoe dan ook alsnog naar buiten.

Tot slot
Al deze genoemde gebeurtenissen en onthullingen zijn bewijzen dat de Illuminati aan het begin staat van hun eigen ondergang. Zij ondernemen drastische maatregelen om zich voor te bereiden op de verontwaardiging die zal ontstaan wanneer de gevonden documenten naar buiten komen. De Illuminati kwamen met een gigantische afleidingsmanoeuvre van ongekende omvang sinds 1929; de financiële kredietcrisis. Daar konden wij als mensheid  onze aandacht volledig op gaan richten als bliksemafleider voor wat er kort daarvoor gebeurd was. Maar of dit gaat werken, is nog maar de vraag. Immers het massale Amerikaanse volk is aan het ontwaken en wakker aan het worden. En niet alleen het Amerikaanse volk!

Het volk wordt zich bewust van de schrikbarende leugens die hun regering al die jaren verteld heeft en zal hoe dan ook haar antwoord hierop laten horen.

Het eerste antwoord kwam meteen al van Barack Obama zelf in zijn speech na zijn overwinning op rivaal Mc Cain, waarmee hij een verwijzing maakte naar de Illuminati: “To those who would fear this world-we will defeat you.”

Al met al kost het maar weinig fantasie om te realiseren dat het bericht aan het begin van dit artikel feitelijk goed nieuws betreft en zeker hoopgevend is: “we ARE going to see the downfall of the New World Order”.

 

En middels dit artikel moge duidelijk zijn dat het inderdaad gáát gebeuren ‘and a lot sooner than you may have dared to believe!’

Referenties:

www.niburu.nl, www.divinecosmos.com, www.eqgen.nl, http://nl.wikipedia.org, www.illuminati-news.com, www.thewatcherfiles.com

Dit artikel wordt ook gepubliceerd in het mei nummer van Spiegelbeeld Magazine.

Verwant artikel op Niburu.nl: The 2012 Scenario

“One basic truth can be used as a foundation for a mountain of lies, and if we dig down deep enough in the mountain of lies, and bring out that truth, to set it on top of the mountain of lies; the entire mountain of lies will crumble under the weight of that one truth.

And there is nothing more devastating to a structure of lies than the revelation of the truth upon which the structure of lies was built, because the shock waves of the revelation of the truth reverberate, and continue to reverberate throughout the Earth for generations to follow, awakening even those people who had no desire to be awakened to the truth.”

Delamer Duverus

40 gedachten over “De val van de Illuminati

 1. Ik hoop dat deze schrijver gelijk heeft, maar kan me moeilijk voorstellen dat deze machtigen die zover zijn gekomen, over zoveel middelen beschikken van het ene op andere moment de handdoek in de ring gooien omdat er insiders gaan klappen ( als dit al geen bedrog is ). Grootmeesters in bedrog en en creëren van een bepaalde mening en gedachtengang onder de bevolking. regiseurs van oorlogen en vallen van regeringen. Als hetgeen waar zou zijn wat men hier schrijft zou ik pas echt bang worden, want een kat in het nauw maakt rare sprongen.

  1. Luister nar Tupac hij zat in de Ulliminatie hij maakte een heel verhaal omdta hij in de Ulli zat maar werd gedood omdat hij het vertelde. net zoals de Outlawz maar die zijn niet dood.

 2. Het is een opluchting om het totaal plaatje te begrijpen. Er is veel gaande op dit moment.
  Er is een heftig gevecht gaande tussen positief en negativiteit en dat gebeurd allemaal in de wereld van de onzichtbare krachten. In de wereld waar je alles kunt voelen, maar niks kunt zien(de realiteit). Het was zeer schrikbarend toen ik achterkwam dat deze mensen(Illumintaie) ook aandelen hebben in de vaaticaan, terwijl ze pretenderen joden te zijn. Ik nodig een ieder uit om de documentaire “Wake up call” te kijken op youtube…of om deze te downloaden.

  Citaat Ghandi:” Lighthouses are more helpful than churges, because god has no religion.

  Gr.,
  Judaking

 3. Mooi en duidelijk verhaal.
  Alleen het deel over de documenten die Georgische soldaten bij zich zouden hebben vind ik wel heel vaag. Stel dat deze documenten bestaan, waarom zouden dan gewone soldaten deze documenten in hun voertuigen hebben, terwijl ze ook nog eens in de frontline staan?
  Graag wat meer info hierover.

 4. @Henkie: dit verhaal komt in het mei-nummer van Spiegelbeeld. Wij kunnen Nico Appelman, de schrijver van het artikel niet bereiken, maar wellicht lukt het jou!

 5. Het is nog steeds niet zeker dat de illuminati uberhaubt heeft bestaan, hoewel dat toch erg waarschijnlijk is. Het is al helemaal niet zeker dat de illuminati vandaag de dag nog bestaat. Laat staan dat het gaat vallen. Het blijft onduidelijk hoe de mensen die dit beweren er in gods naam opgekomen zijn. de websites met deze theorieen doen niks anders dan naar elkaar verwijzen. Maar echt bewijs? Word door de illuminati achtergehouden zeker? Ik zeg niet dat het niet zo is maar ik begrijp ook echt niet hoe zoveel mensen kunnen beweren dat het WEL zo is.

  Niks is zeker in deze wereld.

 6. Jefro, niets is zeker en zelfs dat niet..!
  Kijk eens op het internet naar de verhalen van Svali. Zij is een kind uit de familie die tot de Illuminatie behoren. Zij klapt uit de school, zoals maffia-leden ook uit de school klappen, omdat ze het niet meer bolwerken met hun moraal. Take a look here!

  1. leuk hoor zo’n link
   opvallend is dat de websites dan niet weergegeven kunnen worden
   en dat overkomt mij dus steeds meer

 7. Kijk eens rond, zie wat er gebeurt, Obama is toch het absolute voorbeeld dat de illuminatie, Bildergergers etc nog steeds bovenaan de top staan.
  Ze pakken het anders aan,gewiekster, meer volksverlakkerij, met de juiste acteur die het geweldig speelt.”Zij” leren ook uit het verleden, weten hoe men het spel moet spelen.Zitten overal tussen en manipuleren alles. De grootste angst voor de illuminatie is dat de mensen bewust worden, wakker worden en weten! Daarom is de charismatische, getinte acteur Obama naar voren geschoven met de schijn van hoop als zijnde de verwachte messias. Is het gepeupel weer stil en slaapt verder.

 8. helemaal met frank eens!

  voor de mensen die meer willen weten
  video google alex jones in samenwerking met meerdere journalisten die de bilderbergers al jaren achtervolgen, heeft hij vele docu’s gemaakt en komt hier met harde bewijzen.
  2 hele goede docu’s van hem zijn the obama deception en endgame!

 9. De illuminati bestaan daar is geen onduidelijkheid over. Met de huidige vaccinatie campagnes zie je ook een nieuwe greep naar de macht. https://sites.google.com/site/vaccinsinformatie/

  Er zijn volgens sommigen te veel mensen en zo worden wij via vaccinaties en tal van andere wegen langzaam en effectief vergiftigd. Wij zitten midden in wereld oorlog drie wat wij hier in het westen vreemd genoeg niet lijken te beseffen.

  Kijk naar het aantal misgeboorten en misvormde kinderen in Iraq en Afghanistan als gevolg van onze verarmd uranium munitie. De duizenden zieke bewoners en soldaten etc Een totale vernietiging is daar gaande. De garantie om dood te gaan als je daar bent geweest.

  Te veel giframpen lijken op expres uitgevoerde acties.
  Te veel mensen zijn ziek in onze ‘hoogstaande’ samenleving.
  D belangen zijn groot en patiëntenorganisaties worden rechtstreeks betaald door de farmaceutische industrie.
  https://sites.google.com/site/nieuwegezondheidszorg/

  Waar lijkt het hoogtepunt te zijn ?
  https://sites.google.com/site/stersf/olymic-zion-2012-olympische-spelen

  O ja, de implantchip, in Amerika intussen op grote schaal gepromoot https://sites.google.com/site/vaccinsinformatie/
  (zie onderaan de pagina)

  De banken met het voornemen binnenkort alle betalingen alleen nog elektronisch toe te staan horen daar ook bij.

  O ja, je macht en middelen weggeven aan de verkeerde partij is een vorm van medeplichtigheid !
  https://sites.google.com/site/informationpagessyntaxnba/van-wie-zijn-onze-winkels- Koop bewust !

  En ga zelf nadenken en jouw eigen leven en ons gezamenlijke toekomst mee vormgeven nu dat kan !

 10. Spacefuture-exoplolitic Vlaanderen-Antwerpen

  Alle Extraterrestrials civilisaties zijn hartelijk welkom in Vlaanderen, op voorwaarde geen gevaar voor de volksgezondheid en geen defensie-agressie.

  Via space-toerisme met Extraterrestrials en spacescience-congressen bestaande uit voordrachten door Extraterrestrials zelf omtrent hun civilisatiegeschiedenis, is de wens van velen nader te kunnen kennismaken met de dagdagelijkse gang van zaken in de ruimte voor elke kosmoscivilisatie, wat veronderstelt dit voor de vlamingen in Vlaanderen zelf.

  Via ufo-cover-ups tracht men de waarheden te verbergen en leugens op te dissen al jaren tegenover de wetenshapswereld en de bevolking die via de belastingsgelden het ministerie van onderwijs bekostigen en de kwaliteit van space-univerisiteiten worden afgeblokt. Wie speelt dit politiek spel mee en met wie en waarom?

  Wat betreft spacedefensie, een eenvoudige vraagstelling, zijn
  er nog oorlogsvoerende kosmoscivlisaties in de ruimte, andere
  modellen zoals de oorlogsvoerende Aardeplaneet zelf een voorbeeld is in de ruimte.

  Een langdurige positieve samenwerking met Extraterrestrials willen velen in overweging kunnen nemen,
  wel op basis van waarheid en geen leugen.

  Op spacedefensiegebied zullen ook de nodige voorzorgen moeten genomen worden, de houding van de Extraterrestrials tegenover de Aardse planetaire staten en oorlogsvoering is een onbekend detail, maar bij nadere
  bestudering wel te overbruggen, geen zinloos vooruitlopen op de feiten.

  Een juist politiek bestuur hecht belang aan het sociale welvaartspeil
  van de bevolking en de kiezers, de redenen van oorlogsvoering
  binnen, in en uit Vlaanderen binnen de EU op de planeet de Wereld

 11. Om de Russische soldaten heldhaftig te noemen vind ik wel wat ver gaan, ik heb daar vrienden wonen in Georgië en ze schijnen daar echt niet netjes te zijn geweest hoor.. Mister Poetin zou zo het kopstuk van de Russische Illuminati genoemd kunnen worden..

 12. Om te denken dat Obama niet behoort tot het kamp van de Illuminati vind ik zachtjes uitgedrukt nogal naïef. Obama wekt de indruk, in tegenstelling tot het heerschap Bush, een beschaafd en intelligent mens te zijn, maar helaas, schijn bedriegt.

  1. Onzin! Alles krijgen we, jij ook, voorgeschoteld door de Media.
   Snap jij niet dat de media juist wordt gefinciërd door machtige mensen die juist willen dat jij geloofd in die mensen die “beschaafd zijn”.

   Lees en zoek er is genoeg informatie over deze “beschaafde heerschap”. Probeer niet alleen te denken dat jij het weet, dat pretendder ik ook niet.
   Ik weet wel en dat is gebaseerd op mijn “gevoel” en dat is akelig juist gebleken dooral mijn voorspellingen aan mensen (vrienden,familie, kennissen en collega’s), dat we niet veraf zitten in deze wereld van een “totale omwenteling”. Op het gebied van denkene,handelen en uitvoeren.
   Jij mag de rest invullen…

  2. Ik denk dat “media manipuleren” niet meer van deze tijd is en ook niet gedaan word, het is naïef om dat te beweren,we leven hier niet in een dictatuur als de media inderdaad wordt gemanipuleerd door de media,hoe kan het dan dat er bij verschillende onderwerpen bijvoorbeeld twee kranten zijn die een verschillende mening verkondigen? De illuminati zou het wel slimmer aanpakken dan gewoon zo onsubtiel te zijn van in elke krant hetzelfde standpunt te verkondigen en daardoor duidelijk mensen aansporen om verbanden te leggen tussen hun en de kranten die “toevallig” dezelfde mening verkondigen?

 13. president bush en john macain , zijn allebei illuminaten , want bush heeft op tv gezegd dat macain president moest worden en dat je op hem moest stemmen , waarom? nou omdat ze elkaar kennen en de illuminatie macht hoog willen houden

  1. Waarom? Omdat ze vrijmetselaars zijn en daardoor ook elkaars vrienden, bovendien wouden ze inderdaad de macht van de vrijmetselaars hoog houden,niet die van de illuminati, de vrijmetselaars zijn goede mensen

 14. Uit mijn onderzoek met het spreken van mensen uit de oorlog en mensen die uit een orde uit 1960/1970 komen (niet een hele geheime orde) blijkt dat er wel degelijk een vorm van illuminatie was in de oorlog. Hitler was een slachtoffer van de illuminatie en werd 1 keer omgekocht en toen onder de plak gehouden. Het was niet zijn idee om een oorlog te houden maar hij had geen keus en kreeg macht door de illuminati. Toen hij macht en aanzien had kreeg hij het idee om de joden de schuld van alles te geven en daardoor oorlog te creëren. Perfecte dek mantel voor de illumanti om macht te nemen in afghanistan en alle andere toen niet zo belangrijke landen. Zij hadden 9/11 allang uit gestippeld de datum had eigenlijk 6/6/6 6e dag van juni 2006 maar dat had teveel opgevallen hadden ze bedacht. De mensen met wie ik had gepraat uit een speciaale orde tegen de NSB waren er achter gekomen dat in elk hoofdkwartier een piramide met een hoofdstuk als oog op het bureau van de leider was gebrand. Zij hadden nog geen idee wat de illuminati was en hadden er ook nog nooit van gehoort. Te laat kwam een anonieme meneer er achter dat illuminatie er groten deels achter zat. De rest kunnen jullie zelf wel bedenken, het einde kwam en er moesten jaren tussenn zitten anders ging het opvallen. Perfect geregeld.

 15. Ik geloof er helemaal niks van, van de hele ‘illuminatie’ niet..
  Hoezo, is er bewijs ofzo?
  En zijn er families in Nederland die het zijn? Ben dan zeker benieuwd welke families..

  1. Heb je Tupac gehoord hij was een rapper heeft heel het verhaal verzonnen en is nu dood door de Ulli en er zijn nog veelmeer

 16. Nog even zo door gaan en de hele wereldgeschiedenis is een groot complot, zoals bijvoorbeeld beschreven in het boek van Ulberto Eco: de slinger van foucault. Sprekend over illuminati is paranoid geneuzel over na genoeg niets!

  Vriendelijk gegroet,

  Henk Beulakker.

 17. Als je bij de CIA en FBI een mannetje op keypossitie hebt, kan je elk dossier in het doofpotje stoppen toch, dus moet een eenheid samenstellen met alle bevoegheden die een grote schoonmaak gaan houden bij de FBI en CIA. Ik denk dat je 500 kopstukken/keypersons moet arresteren om het probleem op te lossen. Zo besmet is alles. Er zijn een heleboel mensen bij de FBI en CIA oke, werden die maar wakker of aijn wakker en kunnen niks, ik geloof in Amerika en dat ze het zelf oplossen.

  1. Amerika is de Ulliminatie van George Washington tot Barack Obama.
   We moeten het vertellen aan iedereen over de Ulli omdat ik Ulli netzoveel haat als Tupac.

   P.S. Tupac is mijn voorbeeld.

 18. Hmmm… Is het niet opmerkelijk vreemd dat de Russen uit heel deze beschuldiging veel voordeel trekken? Als we de illuminati gaan uitroeien gaat dit ook gevolgen hebben voor de vrijmetselaarsloges. Hmmm… Is het niet opmerkelijk dat in deze 2 organisaties nu net alleen Westerse bank/bedrijfsleiders en presidenten zitten? Wat als al deze mensen hun macht verliezen? Wat denk je dat gaat gebeuren? Ja juist de hele westerse economie gaat een dieptepunt kennen met waarschijnlijk een economische crises als gevolg… Denk je niet dat dit is wat de Russen willen? Het Kapitalisme dat gefaald heeft?Net zoals ooit het communisme heeft gedaan?Hierdoor bewijzen ze dat kap. En comm evenwaardig zijn waardoor ze het communisme zouden kunnen herstellen. Bovendien zijn de illuministen voorstanders van het archocommunisme, hetzelfde politiek systeem dat de macht van de communistische partij bedreigd.

  1. Dus je gelooft in de illuminati, mag ik vragen waarom? Wat is jou aantrekkingskracht tot illuminati? En hoe komt het dat je zegt je wacht op hun opkomst, is de illuminati goede dingen van plan volgens jou? Ik zit er vaak overna te denken wat ik van de illuminati vind.

  2. Roje, wachten leidt tot niets, want daarmee zeg je dat alle anderen het voor je mogen opknappen.
   En er zijn er al genoeg die dit doen.
   Een vorm van beursspeculatie….

 19. To those who would tear the world down – we will defeat you.

  Is de tekst. En dat over “we are going to see the downfall of the new world order” komt niet in zijn speech voor.

  Link iemand?

 20. Wat mij betreft komt dit genootschap vandaag nog ten val! Men zegt wel eens “hoe groter geest, hoe groter beest”en dat lijkt hier te kloppen. Feitelijk is het niets anders dan satanisme en het is een goede zaak dat dit zoveel mogelijk openbaar wordt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.