Advertentie

Het boek ‘De Soevereine MENS’..


free barcode bars

xx

‘De Soevereine Mens’

2015 © Robert;boerman en Luca;van dinter

x

soevereine mens boekcover
De cover van het nieuwe boek over de Soevereine Mens. (klik voor link naar WantToKnow-bookshop)

Wist je dat het woord ‘soeverein’ letterlijk ‘oppermachtig’ betekent..? Als zelfstandig naamwoord betekent het ‘vorst’. In beide gevallen duidt het op een zelfstandig onafhankelijk wezen. En dat is precies de reden waarom het in 2010 gekozen is als titel voor de beweging van Ik Claim Mijn Naam. Niet voor niets luidt de subtitel ‘hoe een BurgerServiceNummer levend wordt’..!

Hoewel alle mensen ter wereld in de geest soeverein zijn, ziet de dagelijkse praktijk er anders uit. Doordat met jouw namen, die jij van jouw ouders gekregen hebt, door de Nederlandse regering een juridische etiket gemaakt is, ben je helemaal niet meer vrij. Dat etiket wordt het staatsburgerschap met een uniek BurgerServiceNummer en vanaf het moment, dat jouw namen in de Basisregistratie Personen gezet is, ben jij voor de wet een Natuurlijk Persoon; een etiket met die namen. En staatsburger van de Staat der Nederlanden. En onderdaan van de koning van het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is alles behalve soeverein..!

De perfecte gevangenis is er een, waarvan de tralies niet zichtbaar zijn. Waarvan jij je niet bewust bent, dat je er in gevangen bent. Zie daar het staatsburgerschap! Zonder jouw toestemming gemaakt (bij de meesten bij je geboorte als je ouders je aan de Staat geven door jouw namen te laten registreren in een geboorteakte). Waarom? MACHT.
Door in alle wetten het woord –mens- weg te laten en alleen te praten over de rechten en plichten van een Natuurlijk Persoon, wordt jij continue in de waan gelaten dat jij dat etiketje BENT.

Want als je maar blijft denken dat jij onderdaan van de koning en staatsburger bent, ben je automatisch onderdanig aan de vertegenwoordigers van de koning en de staat. “In naam der Wet!,” riep veldwachter Bromsnor vroeger op televisie al tegen Swiebertje. “In Naam des Konings”, staat er boven een vonnis van de rechtbank of op een dwangbevel van deurwaarder.

Dat is weinig soeverein. Net zo min als dat jij 60-70% van jouw inkomen MOET betalen aan belasting. Terwijl grote bedrijven met de Nederlandse belastingdienst geheime belastingakkoorden sluiten en jaarlijks miljarden euro’s witwassen. Daarmee wordt overigens niet gezegd dat belasting onnodig is. Er zijn tal van maatschappelijke voorzieningen, waar iedereen profijt van heeft en waaraan ieders bijdrage nodig is.

Een van de weinige initiatieven van burgers die zich zó ernstig zorgen maken over het afglijden van de 'staat der Nederlanden', dat zij hun éigen onafhankelijkheid weer hebben 'teruggepakt'..! (klik voor artikel)
Een van de weinige initiatieven van burgers die zich zó ernstig zorgen maken over het afglijden van de ‘staat der Nederlanden’, dat zij hun éigen onafhankelijkheid weer hebben ’teruggepakt’..!

Maar dat kan anders.
In dit nieuwe boek wordt beschreven hoe je met een eenvoudig stappenplan ongedaan kunt maken, dat zonder jouw toestemming de Staat jouw namen gebruikt heeft om er een juridisch etiketje aan te hangen. Daarmee kun je het proces omkeren en terugkeren naar het beginstadium, dat jij als Mens geboren werd. Zodat jouw namen weer van jou worden en jij zelf mag beslissen wat er met die namen gebeurt.

In het boek wordt beschreven waar je in de praktijk tegen aan zult lopen. Want de Nederlandse Staat, die de MACHT over jouw etiketje (de Natuurlijk Persoon) niet graag kwijt raakt, is niet blij met mensen, die de tralies van de gevangenis zichtbaar gemaakt hebben. Het goede nieuws is dat er iedere dag mensen bij komen, die deze tralies zichtbaar maken. Het minder goede nieuws is dat de Staat blijft proberen MACHT over jou te behouden. Machthebbers willen immers per definitie macht behouden en liefst nog groter maken.

Meestal zul je daar niet veel van merken. Zeker wie het claimen van de naam als een symbolische daad van rechtmatigheid ziet en daarna rustig het oude leventje voort zet, zal er niets van merken. Immers blijft in praktijk de MACHT van de Staat gehandhaafd. In het boek wordt beschreven hoe met kleine en grote stapjes geëxperimenteerd wordt met het hervinden van de soevereiniteit van de Mens. Een boeiend proces, omdat nergens in de wetboeken het woord –mens- voor komt. En dus het logisch is dat zoiets als een Mensenrechtenverklaring ook niet kan gelden voor de wet. Dat doet hij ook niet. Je kunt je er niet op beroepen bij de politie of een rechtbank.

De beide auteurs van het baanbrekende boek over de Soevereine Mens: Luca van Dinther (r) en Robbert Boerman
De beide auteurs van het baanbrekende boek over de Soevereine Mens: Luca van Dinther (r) en Robbert Boerman

Natuurlijk wordt er vanuit de Staat wel op het toneel mee gepronkt. Immers moeten de tralies van de gevangenis wel onzichtbaar blijven voor zoveel mogelijk burgers. Daarom wordt er ook steeds gesproken over democratie en over stemrecht (jij mag eens in de vier jaar een kruisje zetten achter een naam van een lijst mensen, die de Staat (de Kiesraad) voor jou uitgekozen heeft).
Tegenwoordig wijst iedereen meteen naar Brussel, als het om wetten gaat. Want onze volksvertegenwoordigers en ex koningin Beatrix hebben “onze” soevereiniteit weggegeven aan de Europese Unie in 2010. Als volk hadden we in 2006 wel een referendum, wat anders besliste, maar….

Soevereiniteit oftewel oppermacht is ook een weg naar binnen, in jouw zelf. Want als iedereen soeverein zou zijn, vraagt dat van iedereen ook een grote verantwoordelijkheid. Oppermacht of vrijheid zonder verantwoordelijkheid bestaat niet! Daarom zul je in het boek ook lezen, dat bij het claimen van de naam heel veel nadruk komt te liggen op mensenrechten, compassie en bewustzijn voor alle leven op aarde. Egoïsme, hebzucht, agressie enz. hebben totaal niets met soevereiniteit te maken!

En daar ligt voor velen van ons (niets menselijks is ons vreemd) een gigantische uitdaging. Die kun je alleen gaan door bij het claimen van je naam ook naar binnen te gaan en jouw eigen goede en minder goede eigenschappen kritisch te bekijken. Ben je wel klaar voor volledige vrijheid = verantwoording? Of doe je er goed aan premier Rutte en de volksvertegenwoordiging nog een tijdje uit te laten maken wat goed voor jou is.

In beide gevallen kun je desondanks veel leren uit de ontdekkingsreis, die in dit eerste deel van het boek beschreven wordt. Er wordt de kiem gelegd voor een nieuw wereldbeeld. En in de praktijk voor een nieuw stukje land; een stuk ‘niemandsland’ tussen Nederland en Duitsland, ter hoogte van Coevorden in Drenthe. In dat nieuwe soevereine land gaan mensen het goede voorbeeld geven en in de praktijk brengen, wat de ontdekkingstocht van de afgelopen 5 jaar opgeleverd heeft.

De eerte kentekenplaten van de Soevereine Mens zijn door het Bureau Registratie Kentekenbewijzen toegekend aan de club van Soevereine Mensen..!! (klik voor artikel)
De eerte kentekenplaten van de Soevereine Mens zijn door het Bureau Registratie Kentekenbewijzen toegekend aan de club van Soevereine Mensen..!! (klik voor artikel)

 

X

* * *

120 gedachten over “Het boek ‘De Soevereine MENS’..

 1. Begrijpen doe ik het, en er is ook veel voor te zeggen! Maar..,ik heb mijn vrijheid ervaren op het Moment toen ik mij zelf helemaal overgaf aan De Heer Jezus en zijn/onze hemelse vader! En niet omdat het mij door een autoriteit van Buiten af is opgelegd. Maar het verlangen om te leven in overeenstemming met de wil van GOD is diep van binnen in mij tot leven gekomen en vraagt van daar uit om vervulling. En nou leef ik nog wel in deze wereld.., Maar ik ben NIET Meer van deze wereld. Ik het verleden heb ik alle geboden van GOD met voeten getreden, uit onwetendheid en domheid. Ik heb geroofd, gestolen en gemoord. En terecht is mijn lijden en straf, Maar omdat mijn spijt en berouw oprecht is voel ik mij door God vergeven, door bemiddeling van de Heer Jezus. Want Jezus zegt; Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij! Kom, zegt De Heer, laten wij de dingen tussen ons recht zetten. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als wol.

  1. De Heer Jezus zegt dus pal in je gezicht, ik blokkeer de weg naar God. Eerst heel veel alsjeblieft, het spijt me, ik was een beetje erg dom en ben nog steeds erg dom, en zal in de toekomst ook dom zijn. Een nietige aardworm ben ik, niets voorstellend, tot in de eeuwigheid tot niets in staat.

   Doe mij ook z’n redder 😛
   Nooit meer eigen verantwoordelijkheid dragen, lekker doorgaan met dom zijn, (moorden, stelen, liegen en bedriegen).

  2. Grappig hoe je doodleuk voorbij gaat aan de overige en uiterst onzinnige geboden (hoewel natuurlijk niet voor de ‘meesters’ aka vertegenwoordigers van christus).

   Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
   – Nu niet bepaald anders dan een staat die je opdraagt naar ‘hem’ te luisteren en alleen ‘hem’.

   Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
   – Dat is een goede manier om mensen dom / kinderlijk te houden om zo des te meer de rol van een ouder zelfs tot in de ver gevorderde jaren in stand te houden.

   Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
   – Owee als je ook maar durft aan mijn woorden te twijfelen, ook weer gewoon onderdrukking, wat een afschuwelijke dreigementen trouwens.

   En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
   – Ja tuurlijk lief zijn voor je medemens maar alleen als die ook lekker gehersenspoeld is anders zou je zomaar iets kunnen leren wat de onderdrukking ondermijnt.

   Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
   – Owee mensen moeten vooral niet negatief over mij gaan doen want dan prikken ze wellicht snel genoeg door deze illusie van gezag.

   Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
   – Zorg ervoor dat de hersenspoelprogrammering elke week weer aangedikt wordt.

   Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
   – Slaven moeten toch 1 dagje in de week ontzien worden anders heb je er snel genoeg niks meer aan als het al niet tot opstand komt.

   Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
   – Ja natuurlijk moet et idee dat het goed is om zoveel te werken dat je geen tijd voor creativiteit, persoonlijke ontwikkeling noem maar op nog eens extra aangedikt worden want dat wil je ook niet anders heb je ook weer zo opstand.

   Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
   – Klinkt goed maar is daarnaast wel gewoon onderdeel van de indoctrinatie van ouders op kind. Geregelde omgang met het eerste gezag dat je kende is natuurlijk een goede manier om steeds de in de jeugdige jaren opgebouwde indoctrinatie weer aan te sterken.

   Gij zult niet doodslaan.
   – Prima maar dit hoeft niet als gebod genoemd te worden want je geweten regelt dit al. Dit heeft ook weer vooral te maken met het voorkomen dat je slaven elkaar de kop in slaan en je zo dus waardeverlies zoveel mogelijk voorkomt.

   Gij zult niet echtbreken.
   – Je slaven stambomen bijhouden is zo een stuk makkelijker. Monogamie heeft veel meer schade aangebracht dan je zou denken en we zijn daar nog altijd niet van verlost, de Zo’e stamleden zijn wat dat betreft een tuk verder dan wij.
   http://wn.com/zo%27%C3%A9_people

   Gij zult niet stelen.
   -…’dito’
   Je ziet die aanschijnend goede geboden daar zit zelfs meer achter als je er wat langer bij stil staat.

   Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
   – Wel zo makkelijk geen liegende slaven.

   Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.
   – Ja vooral niet meer gelijkheid willen, laat die kloof tussen arm en rijk maar lekker in stand.

   Weet je wat pas echt vrij voelt “the bliss of just being” (tja ik denk vaak Engelstalig en ik krijg dat niet goed naar het NL’s vertaald). Ik heb het 1x ‘perongeluk’ en vrij kortstondig (bewust) meegemaakt toen ik naar zo’n zelfhypnose sessie van Bob Griswald luisterde.

  3. eNdEmiOn,

   De bijbel is een verhaal doorweven met suggesties, van hoe het wel of niet
   te doen, een soort hele grote Enkhuizer Almanak, alles staat er in, en alles is mogelijk, of niet, het is een geschreven manifest van het Orakel van Dephi, het kan en het kan niet !
   Heb je er iets aan in een gegeven omstandigheid is dat mooi meegenomen !
   We hebben het hier over een door andere mensen geschreven boek, een soort roeptoeter die door alle religiën wordt gebruikt, uit naam van, hoe onmogelijk eigenlijk !
   Ik trek niet in twijfel het bestaan van een Créateur, die je hele leven in je denken rond spookt, en je leid of misleid via je intuïtie, het is complex, ook heel moeizaam om een goed mens te zijn, maar we blijven het proberen, groet Jenne

  4. Oeps Jenne wist je dan nog niet dat de mens gecreëerd/(geschapen)is!!
   Niks geen evolutie uit apen, dat is het sprookje die de elite de mensen voor houden.
   God = schepper = Anu en zonen Enki en Enlil, scheppers der Mensheid.

 2. Souveraine mens bestaat niet, het vrij zijn en vrij voelen, zijn momenten net als gelukkig zijn, als mens ten minste in mijn geval ben ik onderhevig aan allerlei gevoelens, stemmingen, als je van iemand één ander mens houdt, brengt dit zoveel denken en gevoelsmatige momenten met zich mee, zelfs zo dat het bestaan, het leven van die ander jouw eigen bestaan volkomen overheerst,
  mijn geluk als persoon als individu, valt of staat met het bestaan en gelukkig zijn van die andere’n, en zo hoord het ook we zijn mensen, en die kunnen alleen maar leven en bestaan en gelukkig zijn, als dit zijn en geluk gevoed wordt door die ander’e, souverain is een soort maniakale behoefte van sommige macho mensen, om zich op de borst te slaan van ik ben souveraine, ik heb genoeg aan mijn gevoel dat ik kan doen en laten wat ik wil, en daar zijn als zo altijd consequenties aan verbonden, je kunt dat vrijheid noemen, wat vrijheid is voor de één is dat niet voor die ander, maar de moderne samenlevig kneveld de mensen steeds meer op allerlei gebieden, en dat maakt dat zij zich onvrij voelen, dat is jammer, je kunt onder de meest barbaarse druk, je zelf tot de orde roepen, en je vrij voelen, al was het maar alleen in je denken, in je doen dan niet, groet Jenne

  1. Je mag je wel eens eerst verdiepen in de materie voor je zomaar iets roept. Zo hebben ze bijvoorbeeld als onderdeel het handvest vd aarde en handvest voor compassie opgesteld (heel erg kort “doe geen kwaad”). Wat korte metten maakt met jou beweringen.

   Anders gezegd is het een beweging die staat voor morele gerechtigheid (wat universeel is) ipv “gerechtigheid” op basis van door de mens verzonnen regeltjes welke tussen arbitraire grondgebieden vaak anders zijn laat staan moreel te verantwoorden zijn.

  2. eEO, de mens is een zoogdier, 12 maanden aan de borst en tot zeker 10 jaar aan de rok van je moeder hangen, daarna begint het opslaan in het weten, en komt er, René Descartez, het weten voort uit de intuïtie.
   De natuur wetten zijn ; oog om oog, tand om tand, niet aan de nazaten kinderen komen, en de stam is heel belangrijk want daar hangt je bestaan het zijn van af.
   Door onderlinge banden, van liefde, genegeheid, tederheid, krijgt jouw leven inhoud, het beschermen en verzorgen van de zwakke en zieke, is ieder zijn beurt, een heel sociaal gebeuren.
   In alles wat ik hier neer pen, heeft souverain geen plaats !
   Voor de Friezen onder ons ligt dit vrijheids beeld weer heel anders, ooit door de heilige Roomse Keizer Karel de Grote, zijn wij de Friezen, tot vrije mensen gemaakt, zolang de vogels vliegen en de wolken langs de hemel gaan, zijn wij vrije mensen, en geen onderdaan van een ander mens !

  3. Sorry Jenne, maar je bent absoluut geen vrij mens zolang je blijft worstelen onder het juk van Den Haag. En zoals eNdEmiOn als zegt verdiep je eerst een in de materie en zolang je dat niet gedaan hebt moet je er geen oordeel over vellen. Ik zelf behoor tot de club van soevereine mensen, maar mijn horizon hierover valt verder dan de gevangenis Nederland. Je hebt veel meer rechten dan je denkt, helaas kijkt 99,98% van het volk niet verder dan zijn neus lang is. Mijn Kennis is in ieder geval groot genoeg, dat het nu zijn vruchten begint af te werpen. Ik heb zo langzamer geen muur maar een kasteel om mij heen gebouwd. Kennis is macht tot het universele.

  4. Beste mijnheer Loki, vreemd om zo over mij te oordelen, als dat ik geen vrij mens zou kunnen zijn gezien mijn zienswijze over souverainiteit.
   U kent mij niet, U kent mijn levens loop niet, en toch oordeeld U mij.
   Ik ga verder hier over niet discuseren, ik denk dus ik leef, ik voel mij vrij als een vogel in de lucht, woon al 40 jaar in andere landen, maar de systemen zijn overal gelijk, het gaat om de geest, maar goed, vriendelijke groet Jenne

  5. hmmm Vreemd om je vrij te voelen binnen door jezelf opgeworpen kasteelmuren, dus als je je eigen gevangenis bouwt die de boze wereld buiten dient te houden ben je vrij? rare jongens die soevereine mensen ….En natuurlijk al helemaal als je die soevereiniteit terug dient te claimen binnen een systeem en bij een vorst die je niet erkent.

  6. Marcel Wiersum
   Waarom zouden soevereine mensen rare jongens zijn, omdat wij misschien “out of the box denken”. Ik kan dus ook zeggen dat u precies praat zoals de overheid dat graag ziet. De vraag is dan of u wel eens een gedegen onderzoek heeft gedaan inzake het “systeem”.
   Kent u het citaat van een elite figuur “Als de mensen het financiële systeem zouden begrijpen zouden er wereldwijd burgeroorlogen uitbreken.
   Jawel u bent ook zo’n slaaf van het systeem en eigendom van de Staat der Nederlanden. Soevereine mensen kennen zeer goed het systeem en zien in dat het totaal niet klopt wat er gebeurd.
   En ja ook ik erken het huidige koningshuis niet en gelukkig ook een hele hoop niet-soevereine mensen, de zogenaamde stille republikeinen.

   Maar ach als u zich wilt laten besodemieteren door het “systeem”, dan is dat uw goed recht en dat respecteer ik.

   Tja wie zijn er dan raar, soevereine mensen of de meelopende makke schapen genaamd; Nederlands staatsburger.

   IK heb gewoon een dikke huid opgebouwd en dat doelde ik daar mee te zeggen, kortom ben ik immuun geworden van dit corrupte systeem die de onder en middenklasse steeds verder uitkleed en de rijken rijker maakt. Mocht u het niet weten de hoger klasse bezit 7000 miljard euro en volgens de regering is er geen geld meer.

   Slaap lekker Nederlands Staatsburger

  7. Jenne
   Het enigste wat ik mij af vraag of u kennis genoeg heeft?
   Soevereine mensen bestaan, een soeverein mens als ik zal zich nooit en te nimmer identificeren met een ID of Rijbewijs zonder daar eerst afspraken over te maken. Dat is ieder mens zijn universeel recht.
   Alleen als je je soevereiniteit terug claimt kun je vrij zijn, doe je dat niet blijf je middels je natuurlijk persoon eigendom van de Staat der Nederlanden. Dus kunnen ze doen en laten met je wat ze willen in elke commerciële tak. Bijv een deurwaarder die je huis leeg haalt, je geeft een agent het recht jou te mogen bedriegen/bekeuren zodra je een ID of rijbewijs afgeeft. Op gat moment erken je een juridisch papiertje te zijn ipv een mens. Alles gaat op basis van de Natuurlijk Persoon. De Nederlandse wetgeving is niet gebaseerd op een mens. Vat u hem?

   Stel u zelf de vraag hoe u nou heet? Jenne; van de familie Bloemkool of JENNE BLOEMKOOL / J. Bloemkool. Sorry voor het woord gebruik, ik wilde geen bestaande naam gebruiken voor ik iemand tegen het hoofd stoot.

   En zo gaat het maar door als iedere Nederlander dit systeem zou begrijpen, dan zou het snel over zijn met de pret in Den Haag.
   Maar de meesten onder ons, zijn te bang om voor zichzelf op te komen, laat staan voor de toekomst van hun kinderen.

   Kennis is van zaken is van groot belang omdat iedere burger in Nederland door de staat financieel wordt verhandeld, zonder dit zelf te weten nadat het kind is aangeven bij het bevolkingsregister.
   Universeel recht heeft dit wereldwijd verboden.
   Ik oordeel niet over u en dat blijkt ook uit mijn stukje aan u, als u dat zo wel voelt mijn excuses daarvoor.

  8. @ voormalig king of light loki
   Je kent me slecht en lezen valt je schijnbaar zwaar. Ik heb in het verleden al menig weerwoord tegen de argumenten van soevereine mensen te berde gebracht . Onderzoek naar deze handel en wandel heb ik ter dege gedaan , en nee ik laat mij niet beschermen door het gevestigde systeem .Je hebt je huiswerk niet goed gedaan mijn beste, en herkent een jolige woordspeling niet als die aan je neus gehangen wordt. Ik zou zeggen ken uw klassiekers!

  9. Dit onderwerp, het zich souverain voelen, of willen zijn, is uit den treure besproken, op de site van Arend Zeevat, Argusoog, ook zonder duidelijke eind conclusie gebleven, maar goed je mag er in geloven, dat is een ieder zijn goed recht !

  10. In ieder topic over soevereiniteit komt het item weer als discussie met Marcel omhoog 🙂
   Voor dit keer maar even niet.
   Soevereiniteit zit in jezelf. En dat je daarnaast een juridische onvolkomenheid met de Staat der Nederlanden weg poetst of niet; dat mag een ieder zelf weten.
   Als ey-opener voor de mensen, die het item nog helemaal niet kennen, leek ons dit boek wellicht nuttige informatie.

  11. @ luca Van de familie van dinter( meen ik me te herinneren)
   Als je daar moeite mee hebt zou ik gewoon over mijn inbreng heen lezen!.
   Verder staat er nog een vraag open over jouw persoon , waarop je nog niet hebt gereageerd, wellicht een gemiste kans.
   https://www.youtube.com/watch?v=PUcjj74iRUU
   Ik vind dat alles heel byzonder, temeer daar je nog niet echt veel van mijn argumenten tegen , hebt weten te weerleggen.

  12. Overigens vind ik het item soevereiniteit heel belangrijk .Mede daardoor kom je mij daar dan ook weer tegen , echter jouw invalshoek deugt volgens mij niet, en daarom zie jij het als discussie . Ik zie het als een andere mening en zichtspunt die ik verkondig , wel doordacht en van argumenten voorzien , die ik jammerlijk nog niet tegengesproken heb gezien . Ik pretendeer echter niet de waarheid in pacht te hebben , zie alleen dat jij het wetsbeginsel dat je niet erkent gebruikt als erkenning voor je soeverein zijn ( imo een tegenstrijdigheid van de grootste orde)en dat verbaast mij. Daardoor ga ik vragen stellen ten aanzien van de door jou gekozen weg, en de in mijn optiek onvervreemdbare soevereiniteit van ieder mens. De manier waarop je voor de antwoorden wegloopt lijkt mij te wijzen op onvolkomenheden in jouw redenatie, maar dat is slechts een observatie van mijn kant en derhalve voor valide argumentatie van jouw kant voor verandering vatbaar. Zie het als de zoveelste uitdaging in jouw strijd soeverein te worden!.

  13. Marcel, Luca,
   Lees jullie postings met interesse omtrent souvereiniteit.
   Misschien moeten we het begrip herdefinieeren?
   Er is een juridische constructie die je al dan niet bevechten kan.
   Feit is dat de machtsopvolgers de wetten volgen van de machtshebbers die hebben bepaald op basis van onze geboorteakte en soort bezit te zijn.
   Dat zijn we uiteraard niet, maar zolang mensen geloven in deze absurde toestanden, dan zijn ze wel degelijk een feit, waaraan je domweg wordt opgeknoopt als je juridisch ergens niet aan de ‘wetten’hebt gehouden.
   En dan heb je een probleem, want de meeste mensen geloven in de wet, dienen de wet, en handelen volgens de wet, en knopen je dan op.
   Dus ook de rechterlijke macht, in dienst van deze feitelijke pseudowetten..
   Rechtsspraak is bestaat feitelijk niet, want naar de universele rechten van de mens wordt niet gekeken, want niet geldig binnen onze rechtsspraak…
   Dat Luca een weg gevonden heeft om dit te omzeilen doet geen afbreuk aan het feit dat er eigenlijk niemand recht kan spreken over wie dan ook maar.
   Wetten zijn verzonnen door machtshebbers.
   Ik heb er ook geen boodschap aan.
   Mijn innerlijke ‘wetten’ zijn van belang.
   Maar praktisch gezien, krijg je een bekeuring bijvoorbeeld en betaal je het niet, dan heb je toch echt wel een probleem.
   Met de constructie van Luca wordt dit iig omzeild.
   Dit is een praktisch verhaal om door het systeem als zodanig niet meer opgeknoopt te kunnen worden.
   Dat staat los van de werkelijke vrije mens die we zijn.
   Maar hoevelen hebben dit al met de dood moeten bekopen?
   Dus pragmatisme en idealisme zouden wat mij betreft hand in hand mogen gaan.

  14. Heeft iemand zich wel eens afgevraagd dat stamboom of familienaam er helemaal niet toe doet.
   Dat je achternaam alleen van nut is voor je status. Dat als je veel geld hebt je een andere achternaam kunt kopen. Dat dus die 13 bloedlijnen(stammen) onzin is.
   Want dat iedere mens die 13 bloedlijnen in zich heeft of niemand.
   Ga eens zelf 20 generaties terug in je familie. Hoeveel verre verre verre voorouders heb je dan aan vaders of moeder kant. Nou dat is meer dan 1 miljoen (2 tot de macht 20).
   Daar kan van alles tussen zitten van koning tot boef of bedelaar.
   En hoe kom je erachter dat familie opeens hun naam veranderen om wat voor redenen dan ook?
   Of dat een stamboom dood bloedt om dat de ouders kinderloos zijn of alleen meisjes worden geboren. Trouwens alle mensen die nu leven hebben voorouders die afstamden vande alle eerste mensen. Want zonder vader en moeder word je niet geboren.
   Dus als iemand zegt ik heb ‘blauw’ bloed dan heb jij dat ook ongeacht waar je op aarde woont en de kleur die je hebt. Dat mensen hierover bevechten is maar schone schijn.
   Ken je zelf.

   En dan heb je nog al die lieden die een scheve schaats reden of rijden met alle nare gevolgen van dien voor zijn/haar familie en slachtoffers. Daar heb ik nog geen eens rekening meegehouden.

  15. Beste Lezer, sorry maar dit is niet waar, het is niet de Pyramide met zijn brede basis op de grond, maar precies andersom, de Pyramide balanseerd op zijn punt, en de brede basis zijn de huidige mensen.
   Ooit onderzoek gedaan in Belgie, en wat werd er gevonden, 1000 jaar geleden waren de Belgiese inwoners de voorouders van de nu, en dat waren er niet echt veel, nog geen 100 000 inwoners toen der tijd, ooit was Cordoba de grootste stad van Europa, men schat 25 tot 30 duizend inwoners, van wege de ijzer wapen handel.

  16. En 25 generaties = X 25 jaar = 625 jaar, er van uitgaande dat één van onze verre voorouders Lucy, 250 duizend generaties in hun valij hebben gewoond voor dat ze opbraken, en gingen lopen, de vraag is altijd weer de kip of het ei, waar begon het.
   Volgens de nu geldende kennis, om de zoveel tijd gaat de boel er aan, uithuilen, en zijn er overlevenden opnieuw beginnen, mooi bewijs Gobekli Tepe en de Paaseilanden, blijken veel gemeen te hebben, en dit was al heel lang bekend bij het Dogon volk, met Sirius met zijn blijkt nu 2 zuster sterren, en hun omwentelings tijd van 50 duizend jaar.

  17. jammer dat mijn beide vorige topics zijn verwijderd!

   Even dit!

   Je wordt souverein geboren! De wet is er gekomen nadat je souverein geboren bent! Dus een wet gebruiken die je souvereiniteit ontkent , ook al blijft die wet in gebreke en niet sluitend , is ongepast!

   souvereine mensen welke die wet gebruiken om hun souvereiniteit te HERclaimen erkennen de wet welke hun souvereiniteit ondermijnt!

   Hoewel het idee van de souvereine mens de wet in haar blootje zet en de intentie van deze wet, namelijk het onderwerpen van de menselijkheid, heel goed naar voor brengt vind ik het al bij al niet gepast bedenkelijke wettelijke structuren te gebruiken om uw souvereineteit te herclaimen!

   JE BENT SOUVEREIN!

   de wet veranderd daar niets aan!

   de wet moet er zijn voor de mensheid om de mensheid te dienen! Niet anders om!

   De staat is een economische structuur! De wetten gevormd door de staat maken de mensheid ondergeschikt aan deze economische structuur! Dit is dus slavenhandel! Alle wetten gevormd om deze economische structuur te ondersteunen zijn dus strijdig met de wet tegen de slavenarbeid!

   Vrees dat er nu nog weinig wetten zijn die overblijven! Wat denkt u?

  18. Peter van Hecke.
   Wat ik nu denk?
   Rechtspraak bestaat niet in de vorm zoals die nu plaats vind.
   Elke advocaat heeft er geen belang bij als hij de wetgeving ontkracht omdat hij/zij zichzelf dan zonder werk zet.

  19. Peter van Hecke, mee eens, het enigste wat mij stoord is de titel van een Souverain mens, ik zie liever een vrij mensen in denken en doen, wij kunnen gods onmogelijk ons zelf boven de natuur verheffen, door ons souverain te noemen, wij blijven ons schikken nnaar onze gevoelens en zeker onze gevoede intuïtie.

  20. Jenne,
   woorden zullen steeds te kort schieten! Laten we dus niet vervallen in de definitie van een woord!

   De mens bestaat hoofdzakelijk uit een fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam!

   Elke inbreuk ervan op één van deze lichamen , ook al is deze inbreuk wettelijk bepaald is een inbreuk tegen de menselijkheid!

   Het opleggen van religieën, denkpatronen via media of film,
   Het emotioneel chanteren, conditioneren, stigmatiseren,
   Het fysiek pijnigen, aan competitie onderhevig stellen, het verplichten van vaccinaties of medische zorgen, …
   of gewoon het ontkrachten van ieders eigenheid,
   Dit lijstje kan oneindig worden aangevuld door gebruikte technieken door allerhande mensen en instanties, organisaties, ….
   is een aanval van de gevestigde machten op onze integriteit of soevereiniteit! Dit is een misdaad tegen de menselijkheid!

   het idee van de soevereine mens is heel goed! Alleen vind ik het fout dat hij om zijn idee te bekrachtigen de wet gebruikt die zijn soevereiniteit ontkent!

  21. Nog steeds wenst luca niet in te gaan op een aantal vragen die nu reeds door 3 personen aan hem voorgelegd zijn, nog steeds oreert hij haast op jubelende toon de grote stap voorwaarts die door hem “wonderland ” wordt genoemd. Een stukje grond dat hier in de buurt hooguit een tuin genoemt wordt, en dat een groot aantal mensen dient te gaan huisvesten .Zij die daar niet fysiek kunnen gaan wonen zullen toch nog aan de wetten van het gastland ( nederland ) dienen te gehoorzamen. Temeer daar het hele consept soevereine mens dat luca uitdraagt bekrachtigt dient te worden door de ,nederlandse wetgeving!
   Volgens mij zou hier dus eerder de naam ( voor die muggepoep op de kaart)fantasia,of sprookjesland moeten zijn. Meer dan een dwaalspoor lijkt me het niet,nog heeft luca dat idee weten te weerleggen.
   De door de soevereine mensen belopen weg is een van bekrachtigen van de wetten die soevereiniteit van de mens ontkennen! In geen geval geeft het de werkelijke staat van soeverein zijn weer, zo ook dat lapje grond , het lijkt ( en imo is)een nepper en wellicht zelfs een valkuil voor hen die geheel ter goeder trouw wensen hun soevereiniteit uit te dragen. De hele bewandelde weg is er namelijk een van het ontkrachten van het zelf door soevereiniteit bij een schijninstantie te claimen waardoor deze ( zelfs) een wettelijke basis krijgt!
   Soeverein ben je vanaf je geboorte en deze staat van zijn is onvervreemdbaar!
   Ik daag je uit luca om de claims die al door 3 mensen zijn opgemerkt te pareren , en met een werkelijk goed beargumenteerd verhaal te komen waarom de weg zoals jij die bewandelt leid naar soevereiniteit , en hoe die staat van zijn dan vorm wordt gegeven volgens jou.

  22. Marcel,

   ik zou liever niet deelnemen aan je persoonlijke discussie rond het idee van de souvereiniteit!

   Luca toont duidelijk aan hoe de wet werkt en ons erbij lapt! Dit op zich is een verdienste!

   Het feit dat de wet ons geboorterecht en onze souvereiniteit niet kan ontkrachten, ook al creeert zij wetten die daartoe in staat zijn, is bovendien een feit om moet er bij de mensen ingedramd worden!

   beter zou zijn gezamelijk , Luca op zijn manier , en jij op de jouwe , gezamelijk de praktijken welke onder de ‘wet’ plaatsvinden aan te kaarten!

   Als we onderling al gaan discuteren komen we zeker nooit tot iets! Dat is nu eenmaal de verdeel en heerspolitiek van het systeem! Wij moeten er aan voorbij gaan!

  23. Peter van de Hecke, in mijn jeugd, stonden de Provo’s voor vrijheid, na al het bakkelijen wat bleef er over, de bevolking als gewoonlijk liet zich weer iets in het oor toeteren, en steunde ons niet, al die nette hypokriete hoeren lopers, en wij stonden in de kou !
   één van de gevaarlijkste vijanden van de vrije burgers zijn de corrupte media, van af de redactie tot de hoernalisten.
   De Bader – Meinhoff in Duitsland onderging het zelfde lot, de misschien grootste echte autenthieke vrijheids strijder van de afgelopen decenia, Ché Chévarra, werd verraden en vermoord door het ergste wat er op deze planeet rond loopt, de CIA, kijk het is goed om er over te dicusseren, maar als je er klappen of erger voor oploopt, wordt het al snel wat anders, en vallen 99% van de pseud vrijheidsstrijder af!, de réaliteit is soms knalhard.

  24. @Van Hecke Peter
   Het gaat over de volgende zaken , zolang luca daar helemaal niet op reageert blijft het een mogelijke totale ommekeer in de dialoog. Er is nu reeds 3 x ( waarvan 1 x door mij) gevraagd aan luca om hier een reactie op te geven, dit doet hij consequent niet, hetgeen te denken geeft.
   https://www.youtube.com/watch?v=PUcjj74iRUU

  25. Arnold,

   in antwoord op 2. 19

   Rechters spreken geen RECHT! Ze bekijken alleen in voor hoever de wet is nageleefd! Of dit is toch de bedoeling zoals men ons voorhoudt!

   Wettigheid en gerechtigheid zijn geen synoniemen!

   Vandaar dat woorden zoals rechters, rechtspraak, rechtbanken doelbewust zijn gekozen maar eigenlijk heel misleidend zijn en dit met de intentie de mensen op een fout spoor te zetten en hen in de illusie te laten dat zoiets als een rechtssysteem zou bestaan!

   rechters zijn aangesteld door de staat en verdedigen de belangen van de staat!

 3. En kijk eens hoe ons denken soms compleet vals en fout blijkt te zijn, maar niemand heeft het daar echt over, wel zo gemakkelijk, de universele wetten, waren gebaseerd op aantrekkings kracht, maar nee wat blijkt het heelal houdt zich in stand met het magnetische afstoot systeem, er zijn op onze planeet op vele plaatsen hele oude culturen ontstaan, de vondsten gaan millioenen jaren terug, maar wij blijven hangen bij de Pyramides wel zo gemakkelijk voor de onwetende massa, er is ook een ander weten aanwezig, maar dat is heel elitair, en niet voor één ieder weggelegt.

  1. Marcel Wiersum,
   Je hebt volkomen gelijk marcel en je kent me dus, ik jou ook hoor.
   Maar ik ga hier niet zitten kibbelen om wel of niet soeverein zijn.
   Ik kan wel heel veel advies geven, soeverein vrij mens zijn is maar een stukje van een groter geheel. Vrijheid is wat de meeste mensen verkeerd interpreteren. In Nederland zit je bijvoorbeeld gevangen in een systeem zonder zelfbeschikkingsrechten. De woordspelling van de heer Dijsselbloem (MvF): in Nederland wonen geen mensen maar Natuurlijke Personen.

   Helaas hebben mensen gewoon niet hoe ze genaaid worden.
   Zo is het toch Marcel of niet soms?

  2. @ loki
   Je hebt volkomen gelijk dat veel heel veel mensen niet in de gaten hebben hoe ze worden genaaid , en als het ze wordt verteld worden ze boos op de boodschapper ,die het ze lastig zo niet onmogelijk maakt om nog langer in het sprookje te geloven. Vergis je niet ,ik heb alle respect voor die soevereine mensen , echter denk ik dat ze op een dwaalspoor zijn gestapt.Dat is hun goed recht, en ze zijn zich over het algemeen meer bewust van de grote fouten in het systeem, ze maken zich er alleen op een nieuwe manier afhankelijk van.
   Ik bedoel als je je afzet tegen iets heb je je er nog niet van losgemaakt. Als je je hebt bevrijd van een niet gewenst systeem kan het je niet meer raken!
   Je kunt je op een grote verscheidenheid aan manieren bekrachtigen in je vrijheid , echter niet als je die vrijheid bekrachtigt wilt zien door het systeem. Als je je echter werkelijk hebt losgemaakt van het systeem hoeft dat je niet meer te bekrachtigen in je vrijheid , die heb je dan gewoon!

  3. Daarbij komt ook nog dat de staat doormiddel van geweld tegen de eigen burgers te gebruiken zegt de wet/orde te handhaven.
   Voorbeeld.
   Ik als burger trap de deur van mijn buurman in om hem vervolgens mee te nemen en op te sluiten in een hok ergens op de heide.
   Dan wordt ik schuldig bevonden aan huisvrede breuk en vrijheids beroving.
   Als de politie de deur van mijn buurman intrapt hem arresteert en opsluit in een cel is het ineens de wet naleven en zullen de meeste mensen zeggen hij zal wel iets verkeerd hebben gedaan en de actie van de politie goedkeuren.
   Maar wat is dan het verschil?

  4. Arnold,
   daar heb jij weer gelijk in, maar ken je de Holy See, UCC Fillings. he OPPT en de hoogste rechtsorde Universal Common Law, het verdrag van Parijs 1815. Als je dit kent tot in detail, zullen de meeste mensen zeggen; ich habe das nicht gewust.
   Soeverein zijn gaat veel verder dan je denkt, helaas zijn (nog) niet veel mensen bewust van het feit dat de hele Nederlandse geschiedenis wordt gemanipuleerd en verzwegen zodat je niet achter de waarheid komt.

 4. Het W(oord):oord van de instructie waarin het zijn BeTeKenIs v(ind)

  Kracht versus Macht van Krachteloosheid
  Ten slotte draait alles letterlijk om energie, de kracht8 van macht8 als lemniscaat(machthebbers) bestaat bij de gratie van een alles omvattende onwetendheid van de gelovige massa in zijn eigen vermeende onmacht.

  Acht Geachte, Ongeacht zijn of haar Titel de Wet: RegeleMent aller RegeleMenten als Gouden Regel van toepassing ?

  De wet is als het l(even)een ge(g)even, principe van wetmatige wederkerigheid als Gave die niet kan worden toebedeeld.

 5. Ten tijde van het drukken van het boek, was het nieuwe land Wonderland nog niet praktisch neergezet (Onafhankelijkheidsverklaring dateert van 21 september).
  Maar heel belangrijk naast je Innerlijke weg naar binnen, is tegelijkertijd de houding, dat het niet gaat om kritiek leveren op iets of iemand. Immers staan de beste stuurlui aan wal.
  Het gaat om zelf het goede voorbeeld te geven.
  2 citaten schieten mij te binnen:
  Plato: “een goed mens heeft geen wetten nodig om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te kennen.:”
  Mathama Ghandi: “Wees zelf de verandering, die je in de Wereld wilt zien.”

  1. @ luca
   Mag ik je even wijzen op de qoute van Plato die jij hier aanhaalt?
   Als je daar onverkort achter staat heb je dus geen wettelijke basis nodig om je soevereiniteit uit te dragen. Het gegeven dat je soeverein geboren bent zegt genoeg, daar doet geen wet iets aan af!
   Dan de tweede die je aanhaalt van Mahathma Gandhi.
   Door het nodig te vinden je soevereiniteit te laten bekrachtigen door een instituut dat het nooit kan hebben gestolen ,geef je aan dat je dat instituut boven jezelf ( en dus jouw soevereiniteit ) stelt. Dat kan nooit de verandering zijn waar Mahathma het over had.

  2. Marcel,

   hoewel ik je mening deel meen ik toch iets verder te moeten nadenken over het idee van Luca van de soevereine mens! Een idee welke oorspronkelijk reeds eerder was uitgewerkt door anderen!

   Wat Luca doet is gewoon de wet gebruiken om zichzelf soeverein te claimen! Dus een wettige manier gebruiken om zichzelf vrij te kopen van een onrechtmatige wet!

   Door dit te doen zet hij niet alleen de wet in zijn blootje maar geeft hij de ware toedracht van de wet bloot! Dit vind ik op zichzelf een verdienste!

   Verder zijn wettelijkheid en rechtvaardigheid geen synoniemen! Mensen gebruiken deze voortdurend door elkaar alsof ze het wel zijn!

   De natuurlijke persoon is door de wet uitgevonden om de wet te kunnen bekrachtigen! Zonder natuurlijke persoon geen wet!

   Dat de wetgever, welke de economie boven de menselijke soevereiniteit stelt en aldus zijn geboorterecht ontkent, heden ten dage mensenrechten met de voeten treedt is een feit!

   voorbeeld! The USA destabiliseert op wettige basis, (toestemming congres, enzovoort) het hele midden oosten! En toch claimen ze humanitair bezig te zijn en juichen al zijn vazallen, (lees westerse allianties) de volkerenverhuis als gevolg van de agressie van The USA naar onze contreien toe! Ook dit binnen een wettelijk kader!

   Slavenarbeid mocht 200 jaar geleden legaal zijn, maar dat is zeker niet gerechtvaardigd!

   Dit zijn duidelijk twee voorbeelden hoe iets wettig kan zijn maar daarom duidelijk niet rechtvaardig!

   Ik kan niet genoeg benadrukken dat indien wij mensen niet de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de door ons gestelde daden wij steeds ondergeschikt zullen blijven aan krachten en machten buiten onszelf!

   We moeten ons dus bewustworden van hoe de situatie is gegroeid! Daarvoor moeten we ons beroepen op onze eigen ervaring maar ook op de kennis van anderen!

   Helaas is ook de kennis gecorrumpeerd en houdt het ego een loopje met zichzelf!

   Eerlijk, zelf zie ik het heel wanhopig tegemoet en vrees ik dat het al lang te laat is! Ik geloof al lang niet meer dat een mens met zijn denken al de problemen welke nu boven ons hangen kan erkennen, laat staan oplossen!

   Verder, als wij ons blijven beroepen op politici om de problemen op te lossen , welke zij eigenlijk zelf hebben gecreërd, of als wij ons steeds blijven beroepen op autoriteiten van welke aard dan ook om problemen op te lossen waarvoor wij zelf verantwoordelijk zijn zullen wij steeds onderhevig blijven aan deze ‘autoriteiten’! Deze autoriteiten vervullen deze functie voor geld en vroeg of laat corrumpeert geld!

   ALS WIJZELF ONS LEVEN NIET WAARDIG VINDEN OM VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TE NEMEN? WAAROM ZOU EEN ANDER HET DOEN?

  3. @Van hecke peter
   Hoe kun je een wettige manier gebruiken als wettig in die zin niet werkelijk bestaat? Door een wettige manier te gebruiken om je soeverein zijn te claimen , “wettig”je het wettige systeem waarvan je vind dat het onwettig is. Je bekrachtigt dan niet je soevereiniteit ,buiten welke wetgeving dan ook om , maar maakt het afhankelijk van een wetgeving die je niet zegt te onderschrijven.
   Dat wetgeving en rechtvaardigheid niet een en hetzelfde zijn is mij wel heel duidelijk, zoals ook de implicaties van beide termen.De voorbeelden die je aanhaalt zijn imo niet ter zake doende daar de wetgeving als zodanig onwettig is en dus niet relevant als het op rechtvaardiging aan komt. Immers zijn beide niet door elkaar te gebruiken zoals je zo fijn opmerkt.
   Dit alles laat onverlet dat ik wel begrijp dat veel mensen deze weg ( die van de soevereine mensen ) inslaan om een statement te maken. Echter naast begrip daarvoor , heb ik ook een toenemend besef dat het hier een uitgekiende valkuil betreft, en niet de wens van de participanten tot vervulling brengt.

  4. Zolang als je denkt dat je een wettig foefje nodig hebt om soeverein te zijn heb je imo van dat begrip niets begrepen.
   Door je status als soeverein mens bekrachtigt te willen zien door een systeem dat je niet erkent, bekrachtig je juist dat systeem en niet je status als zodanig.
   Volgens mij dient het uitgangspunt dan ook te zijn dat je soeverein bent en dat niets die status kan veranderen, behalve jijzelf. Dat betekent dat een systeem dat die status niet respecteert geen rechten over die status KAN claimen .En daaruit vloeit dan weer voort dat je status terug claimen het erkennen van de mogelijkheid tot ontvreemding van je status door dat systeem is, iets waarvan je in je begin aanname al zegt dat het onmogelijk is. Dit alles gaat voorbij wettigheid ( hetgeen zelf wettelijk kan worden aangetoond onwettig te zijn) en heeft alles te maken met rechtvaardgheid wat boven elke door de mens gemaakte ( want bedoelt om te overheersen) wet staat.
   Conclusie : je bent soeverein tot je je soevereiniteit afstaat aan wat of wie dan ook. Alleen jij kan die weggeven en het kan je niet worden afgepakt. Door hem terug te claimen erken je bovenstaande niet als feit en ben je niet soeverein want heb je die status(eens) weggegeven, of erken je dat ie kan worden afgepakt( zodat duidelijk is dat je niet hebt begrepen wat soeverein zijn is).

  5. @Marcel,

   Je soeverein voelen of denken te zijn is heel wat anders dan je vrijmaken van het civiele recht, wat tijdens onze geboorteAANGIFTE!!! (Let op dit woord!) van kracht wordt.
   Onder het systeem valt het civiele recht boven het gewoonterecht.
   Heb je je ooit afgevraagd waarom je naam op een belastingAANGIFTE in hoofdletters staat?
   Heb je je ooit afgevraagd waarom dit in eigenlijk elk “officiële” (iig officieel volgens het civiele recht) vordering zo is?

   Je doet AANGIFTE van een “asset”; een bezit. Volgens het gewoonterecht ben je inderdaad soeverein; volgens het civiele recht ben je een BEZIT. Je doet aangifte van een vermissing, aangifte van diefstal, aangifte van een belasting, aangifte van een BV, aangifte van een geboorte, aangifte van overlijden… Je bent volgens het civiele recht niets meer dan een bezit waar het systeem mee kan doen en laten wat het wil.

   Ik kan in deze incarnatie in deze maatschappij nu eenmaal niet betalen met liefde, wijsheid, (innerlijke) harmonie, (innerlijke) kracht, of “abundance”, hoe graag ik ook zou willen.

   Wat hier is gedaan is de juridische entiteit van het civiele recht doorstrepen, zodat je klinkklare munt overhoudt omdat je ZELF bepaalt wie of wat of wanneer je betaalt. Wat hier gedaan is, is je civiel rechterlijk gezien vrij en onafhankelijk maken. Dat is heel wat anders dan je “vrij” voelen.

  6. @an argie
   Omdat ik vind dat je mijn lijfeigene bent is dat nog niet zo!!

  7. Marcel,

   in antwoord op 5.3

   ik volg per regelmaat van tijd je topics! Jij lijkt me een heel alert iemand met kennis van zaken die heel waarheidsgetrouw tracht zijn statements duidelijk te maken!

   Ik heb Luca reeds tweemaal ontmoet op zijn lezingen!

   In eerste instantie had ik ook een hallelujagevoel omdat ik een ontsnappingsweg dacht gevonden te hebben via het idee van de soevereine mens! Bij nader inzicht echter werd het me duidelijk dat het een beter idee is onrechtmatige wetten aan te klagen dan de wet te gebruiken om mijn soevereiniteit te Herclaimen!

   Je zal ongetwijfeld begrijpen dat het door Luca is dat ik me die vraag en later de bewustwording van mijn soeveiniteit heb gevat! Dit is dus deels de verdienste van Luca!

   In die zin bedoel ik dus dat Luca mensen bewust maakt van een scheefgegroeide wetgeving!

   Niet de wetgeving is corrupt maar wordt corrupt gemaakt door politici die dit middel gebruiken om er zelf beter van te worden om of de machtselite te ondersteunen! Er bestaat ook zoiets als onkundige politici , welke onvoldoende inzichten hebben om de gevolgen van de door hen gestemde wetten te voorzien! Ik vraag me af of er wel zoiets bestaat als een kundige politici want het leven en de maatschappij is een stromend geheel en wie beschikt over de kennis en de inzichten om daar een duidelijk beeld van te hebben!

  8. Marcel,
   in antwoord op 5.4

   Wat me heel erg opvalt Marcel is dat je zo hard bent tegen Luca en mensen welke denken hun soevereiniteit op een wettige basis te moeten herclaimen!

   Hoewel ik uw ideeen ondersteun en er zelf dus ook zo over denk heb ik ook heel veel begrip voor mensen die hun soevereiniteit herclaimen!

   U zet zich heel hard af tegen die mensen! Maar zelf beweert u in hart en nieren soeverein te zijn! Dit betwijfel ik ook niet!
   Echter zelf leeft u onder de wet en betaald u belastingen en dergelijke meer! Dit strookt strikt genomen ook niet met uw ideeen rond soevereiniteit! Bent u daarvoor dan ook zo boos tegen uzelf?

   Ik begrijp dat we gewoon niet anders kunnen en het is een hele zoektocht om dit gevestigde systeem te ontwijken! Deze opmerking is dan ook geenszins beledigend bedoeld!

  9. Peter van Hecke.
   Marcel kan/zal wel voor zichzelf reageren denk ik daarom mag u mijn inbreng niet zien als dat ik voor Marcel zou antwoorden.
   Alleen schrijft u in 5.7 “niet de wetgeving is corrupt maar wordt corrupt gemaakt door politici” en dat klopt naar ik denk niet omdat wanneer wetgeving bedacht/ingevoerd wordt om profijt voor de zelfde bedenkers tot stand te brengen wetgeving weldegelijk corrupt is het dient dan namelijk alleen maar het doel van die politici ten nadele van anderen.
   Voorbeeld:k als burger mag geen geweld tegen een mede burger gebruiken want geweld is nooit goed,als de politie geweld gebruikt mag het ineens wel omdat de wet dit legaal maakt.
   De wetgeving bestaat uit niet anders dan illegale praktijken uitgevoerd door overheidsdienaren te legaliseren.
   Is 56% loonbelasting betalen geen gelegaliseerde diefstal uitgevoerd door een overheidsdienaar?

  10. Aan eenieder die niet precies begrijpt wat er in de wereld gaande is.
   Hier draait alles om:

   Ken de daadwerkelijke moderne geschiedenis, niet de onzin die in de geschiedenisboekjes van het “educatieve” systeem wordt verteld.

   We staan aan de vooravond van ongelofelijke gebeurtenissen. De mensheid heeft alles nog in eigen hand, maar niet voor lang. Dan is het daadwerkelijk te laat om er nog iets aan te doen…

   Er is al door vele mensen iets over gezegd. Maar door onze dagelijkse beslommeringen (die zijn geënsceneerd) blijven we in onze eigen tredmolen rondrennen…..

   “The real menace of our Republic is the invisible government, which like a giant octopus sprawls its slimy legs over our cities, states and nation … The little coterie of powerful international bankers virtually run the United States government for their own selfish purposes. They practically control both parties … [and] control the majority of the newspapers and magazines in this country. They use the columns of these papers to club into submission or drive out of office public officials who refuse to do the bidding of the powerful corrupt cliques which compose the invisible government. It operates under cover of a self-created screen [and] seizes our executive officers, legislative bodies, schools, courts, newspapers and every agency created for the public protection.” – (source) (source) John F. Hylan, Mayor of New York City from 1918-1925

   http://thelastgreatstand.com/2015/10/10/these-13-families-rule-the-world-the-shadow-forces-behind-the-nwo/

   http://www.tomatobubble.com/id859.html

   http://threeworldwars.com/

   http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/allwarsarebankerwars.php#axzz3okuMzBKE

   En “conspiracy theory”??? Onzin.
   Deze volslagen idiote psychopaten hebben al meer dan 2 eeuwen een spoor van valse vlaggen opgezet om het klootjesvolk door middel van propaganda en subluminale boodschappen te laten geloven dat zij elke keer weer tegen “het kwade” vechten.

   http://www.takeourworldback.com/zionistcrimes.htm

   Mijn motto is: Question everything, zelfs je eigen denken. Houdt je scherp.

  11. @ van Hecke peter
   Dank voor je reacties ,ik ben niet boos op mijzelf en betaal relatief erg weinig belasting omdat ik zo goed als niet mee doe in de ratrace.Ik regel veel zaken met gesloten beurs en leef zoveel als kan in harmonie met en van de natuur.Ik lijk wellicht erg hard maar ben gewoon wars van mensen die imo oorzaak en gevolg verwarren. Mensen die niet doorhebben dat ze juist datgene bekrachtigen waar ze zeggen tegen te vechten, en wanneer ze dat wordt gezegd , niet antwoorden en er het zwijgen toe doen. De zoektocht van elk mens heeft lessen voor ieder ander in zich , ook die van Luca heeft zo zijn lessen ter meerdere leeringh ende vermaeck, alsmede bewustwording. En die credits geef ik hem dan ook ,maar zoals alles zijn die lessen slechts voor hen die er voor openstaan, en vaak niet de originele intentie/boodschap die werd uitgedragen.

  12. Marcel,

   ook ik ben heel erg hard zoekende! Ook ik heb door smaad en schande moeten ervaren dat dingen helemaal niet zijn zoals ze ons worden gepresenteerd!

   Dit alles is me geleerd door tekortkomingen welke zich in mijn leven hebben gepresenteerd! De oplossingen welke me zijn aangeboden door religieën en overheden en hun schijndeskundigen boden helemaal geen oplossing! In tegendeel, ze brachten me verder van mijn essentie en levenskwaliteit!

   Er is een fundamenteel verschil tussen welzijn en welvaart! Welvaart wordt vooral gepropageerd door de overheden en brengen ons vooral comfort in ons leven! Uiteraard moet dit er zijn, maar de door de overheden kunstmatige noden gepropageerde en gecreëerde maatschappij is vooral ook de reden van de vervuiling en de eindeloze uitputting van natuurlijke bronnen. Natuurlijke bronnen, water en lucht, dierlijk en plantaardig leven tot zelf de mensheid toe! Dit is begrijpelijk want dit is economie!
   Welzijn hier betekent dan ook het algemeen welbevinden van de mens in zijn omgeving! Je kan je perfect goed voelen ook ervaar je fysieke noden!

   Dat hier GEEN evenwicht in wordt gevonden door de mensheid is een feit! Naar mijn mening leven de meeste mensen naar de drie lagere chakra’s wiens taak het is te voldoen aan de fysieke noden en gevoelens en in negatieve zin van het woord aan lusten en driften!

   Dit zijn zowat de menselijke bezigheden in dit aardse speelveld!

   Hogere krachten echter gebruiken ook de duistere machten om hun doelstellingen te bereiken! Dit wordt niet begrepen door de mensen. Vandaar dat ik al bij al toch geloof dat in de uiteindelijke uitkomst steeds het kosmische plan zal slagen! het kleine beetje licht van de kaars verjaagd de totale duisternis!

  13. Anold,
   in antwoord op 5.9

   wetgeving betekent voor mij een regelgeving waarin het hebben en houden geregeld wordt in de maatschappij. Dus als de wetgever stelt dat rijden mag door het groen en stoppen moet voor het rood is daar niets corrupt aan! Dit is gewoon regelgeving! De wetgeving wil dus zeggen dat politici de spelregels dienen samen te stellen voor het belang van iedereen! De algemene orde!

   Wanneer politici uit eigenbelang en als gevolg van lobbying, uit angst voor grotere naties, uit economisch belang en dergelijke meer die regels gaan aanpassen aan de uitkomst is voor mij de grens gepasseerd en meen ik te mogen spreken van corruptie! In onze complexe maatschappij dienen regels te worden vastgelegd en dit gebeurt via wetten! Een leven zonder enige regelgeving kan ik me niet voorstellen.

   beknopt!:
   Wanneer je de regels maakt uit preventief opzicht om mistoestanden te vermijden is dat oke!
   Wanneer je de regels aanpast aan de verwachte uiteindelijke uitkomst is dit corrupt! Dan dien je inderdaad belangengroepen!

   Alles is dus het bepalen van waar trek je de grens en dit is super moeilijk gezien standpunten van mensen daarin enorm kunnen verschillen!
   Het zou al een enomrme vooruitgang zijn mochten de extremen eruit gefilterd worden! Ik merk echter op dat deze alleen maar toenemen.

   Verder kan ik niets inbrengen tegen de voorbeelden welke u vernoemd! Ook ik stel me heel veel vragen erbij!

   Hoop bij deze me iets duidelijker gemaakt te hebben!

  14. Peter.
   5.13
   Wetten en regels zijn niets anders dan een smoes om mensen geld afhandig te maken.
   De overheid geeft geen moer om u en het mooiste voorbeeld hiervan is het rook beleid.
   Aan de ene kant zegt men dat roken slecht is en doet men net of ze om uw gezondheid geven en vervolgens rekenen ze meer tax/BTW over rookwaren om het zogenaamd te ontmoedigen.
   Als ze echt om u zouden geven zouden ze het simpel kunnen verbieden alleen verdient de staat er dan niets meer aan.
   Hetzelfde geldt voor overtredingen van de wet u mag dat niet doen maar als u betaald is de kous daarmee af.
   Stoplichten kun je ook niet van op aan omdat er altijd iemand door rood kan rijden wat dus inhoud dat u altijd zelf moet opletten waardoor stoplichten hun nut/functie verliezen en alleen maar nuttig blijven om de staat geld in het laatje te brengen.
   Taak/werkstraffen is dat niet gewoon goedkope arbeiders waardoor duurdere krachten in aantal verminderd kunnen worden want vaak doen deze mensen plantsoendienst of verzorgingshuis kortom meestal werk wat door de overheid wordt betaald.

  15. Wat dacht je hiervan? Vrijwilligers;
   Als iedere vrijwilliger een ster was, werd het nooit meer donker 😉

 6. Een onderdaan van de koning, dat vind ik nog het ergste van alles. Een figuur die door erfopvolging buitensporige privileges heeft, onschendbaar is, dus is nergens op aan te spreken is. Geen belasting betaalt, helemaal niets betaalt, geen zorg, geen huisvesting met alle kosten die daar bij komen. Wat zorgelijk is dat het volk dit allemaal niet ziet en braaf staat te juichen als de koning het zich behaagd met zijn gevolg langs te komen. Om ziek van te worden. Ik daag de schrijvers van dit boek uit om een volgend boek te gaan schrijven hoe we de monarchie kunnen stoppen en mensen de ogen te openen. Afschaffen monarchie wordt een moeilijke weg omdat de Oranjes zich helemaal hebben vastgeklonken in de maatschappij. Maar waar een wil is, is een weg. En die wil, daar moet hard aan gewerkt worden.

  1. Koningin Emma was een gezetene(zij was aangewezen) als troonopvolgster van de echte koning omdat die geen nakomelingen had.
   Alles daarna is nog aangewezen of gekozen maar zijn daar gewoon blijven zitten wat inhoud dat bij wijze van spreken elke Nederlander mag claimen dat hij of zij daar mag zitten.

  2. Citaat uit ons boek ‘De Soevereine Mens’:

   Het begon allemaal met toen Koning Willem I zich heeft uitgeroepen tot absoluut soeverein vorst (Koning = dictator). Dit was in strijd met de soevereiniteit van de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden, bekrachtigd door de (inter)nationale verdragen zoals de ‘Acte van Verlatinghe’ (de Nederlandse Onafhankelijksverklaring) van 26-07-1581, het ‘Eeuwig Edict’ (12-02-1577), ‘De Unie van Utrecht (23-01-1579), de ‘Justificatie of Deductie van 1587’, de ‘Vrede van Munster’ (15-05-1648). Willem had lak aan al die verdragen en trok zich er niks van aan. Willem I was de eerste dictator, euh pardon, Koning van Nederland. Daar komt nog eens bij dat Willem I op geen enkele wijze familie of nazaat is van Willem van Oranje.

   Wilhelmina was NIET de dochter van Willem III en stamt dus ook niet af van Willem I. Wilhelmina was een dochter van Emma van Waldeck-Pyrmont en S.M.S. de Ranitz. De Nederlandse Grondwet schrijft echter voor dat de troonopvolging wordt bepaald door erfopvolging. Dus als Wilhelmina geen dochter was van Willem III, geen familie van Willem I en al helemaal geen aanspraak kan maken op de titel ‘Van Oranje’, waarom heeft ze dan op de troon gezeten? Dezelfde vraag kunnen we stellen bij Juliana, Beatrix en WA want ook zij zijn in principe geen wettige erfopvolger, dus waarom wel op de troon zitten? Simpel; dat doet ze met de ‘Gratie’ Gods’.

   Voor de liefhebbers. Bestellen van een dubbel gesigneerd exemplaar kan hier: http://www.robertboerman.nl/pdf/desoevereinemens.php

  3. @ robert
   Klopt helemaal wat je daar zegt , en daaruit volgt dat alle wetgeving sinsdien bekrachtigt door een niet wettig vorst dus onwettig is . Tevens dus de wettiging van je soeverein zijn als die wordt bekrachtigt door een onwettige wetgeving , alsubegrijptwatikbedioel.
   Immers iedereen wordt soeverein geboren dus om je voor te staan op soeverein te wezen vanwege een ( on) wettig truukje is een farce .

  4. De Friezen onder ons lachen altijd schamperend, Charlema’gna heeft de Friezen, voor alle tijden tot vrije mensen verheven en verklaard, zo lang de vogels vliegen, en de wolken langs de hemel gaan, al die zich zelf proclamerende souverainen, met hun gevolg van handlangers en opvreters, als het niet van die gebrain fuckte lieden zouden zijn, die meer kwaad dan goeds doen aan de burgerij, zou ik er mee kunnen leven, maar Nederland behoord één republiek te zijn, het Koningschap is volkomen illegaal, en verder ook niet meer passend in een moderne slaven samenleving, ha ha wat een zooitje toch !

  5. Marcel, het klopt toch dat geen enkele wet rechtsgeldigheid heeft toch?
   Dus géén enkele!!!
   Wetten hebben alleen dan rechtsgeldigheid als mensen dit gezamenlijk overeenkomen.
   En dan heet het geen wet, maar een persoonlijke overeenkomst.
   Waar Luca imo mee bezig is om de wetten te doorbreken op grond van onze verbeurde geboortebewijzen.
   Ik snap jullie allebei, laat dát voorop staan.
   Ik ben ervan overtuigd dat in dat opzicht Luca hetzelfde ondersteunt, maar…
   Ondanks dat wetten nooit ene rechtsgeldigheid hebben, worden deze ontechtmatige wetten wel door het klootjesvolk van Nederland uitgevoerd omdat zij erin geloven.
   Krijg jij een bekeuring, en je kunt het niet betalen…
   Zit jij in de bijstand en je kunt je schulden niet aflossen…
   Je wordt van je bedje afgelicht en/of krijgt loonbeslag als je niet aan deze zogenaamde verplichtingen kunt voldoen.
   Dan kun je je nog zo soeverein voelen, maar de wetsopvolgers zullen je opknopen en je uit je huis lichten of loonbeslag leggen en wat er al niet meer mogelijk is…
   Luca heeft een manier gevonden om dáár een einde aan te maken.
   Neem dit in overweging, en ben benieuwd wat daar je reactie op is…

  6. Daarnaast maar even mijn persoonlijk verhaal in deze.
   Ben vanaf een ernstige virusinfectie meer dan 10 jaar geleden in toenemende mate behoorlijk geinvalideerd.
   Heb vanaf dat moment moeten leven van hypotheekverhogingen op de eigen woning.
   Had geen aanspraak op welke vorm van uitkering dan ook.
   Ondertussen mijn eigen huis opgevreten, en mede mijn pensioen daardoor.
   Moest aanspraak doen op bijstand, maar volgens de gemeente was ik te snel ingeteerd, dus kreeg geen bijstand maar leenbijstand.
   Ik kan je echt niet vertellen waar ik doorheen ben gegaan…
   Zit nog steeds in stadium van procederen.
   Het valt echt met geen pen te beschrijven als je van onze achterlijke rechtsspraak afhankelijk bent…
   Dit even in het kort, maar vergis je niet, wat een ellende als je feitelijk chronisch ziek bent en verder geen poot hebt om op te staan.
   Eigenlijk gun ik een ieder deze ervaring, die denkt dat alles naar de hand te zetten valt, weet iedereen ook wat dat is…
   Naast dat ik iedereen nog wel meer ervaringen toewens om eens te beseffen wat dát dan inhoud…

  7. En aan de mensen die feitelijk alles hebben maar nog ontevreden zijn…
   Zegen jezelf met een eigen zelf, een eigen gezin, een eigen inkomen, een eigen vriendenkring, een eigen vermogen, een eigen huis, een eigen waarachtig leven in gezamenlijkheid.
   Wees dankbaar…

  8. Hallo Anna, helemaal waar, dat dankbaar zijn als alles een normaal verloop heeft, dat is wat de mensen moeten worden bijgebracht, een stapje terug doen, en je/hun situatie evalueren, maar ze zitten in een rat race, meer als maar meer, en wat de overheid betreft, die zijn heel goed op de hoogte wat de mensen denken en willen, en daar spelen zij mee, plus het gemiddelde IQ nou verbazing wekkend onder de 100, en met al die nieuwe mensen wordt het ze nog gemakkelijker gemaakt !
   Wat de wetten betreft, ja dat klopt niet erg, in een samenleving behoren regels thuis, waarna je geacht wordt te leven, maar de overheid is volkomen op hol geslagen, ze stellen zich steeds meer en vaker op als onze vijand, en daar hebben ze geen autoriteit voor gekregen, dit eigenmachtig optreden, wij moeten terug naar onze autonomie, zelfstandigheid van de menselijke wil, de vrije wil dus, wens je sterkte, groet Jenne.

 7. Mensen verdiep je ook eens in het internationaal recht welke het gebruik van de Natuurlijk Persoon heeft verboden. Nederland van nog steeds onder dat recht (HOLY SEE).

 8. “In hoeverre is het Burger–Service-Nummer een extra stimulans nou eens goed te kijken hoe je als MENS bent ‘overgeleverd’ aan de fratsen van onze zogenaamde politieke vertegenwoordigers. Mensen die -zodra ze gekozen zijn- een volstrekt andere agenda lijken uit te rollen, dan dat ze je beloofden te doen vóór hun verkiezing?”

  Wanneer men naar de eed van van een 2e kamerlid kijkt, dan is wat hierboven staat precies de bedoeling.

  http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/verkiezingen_en_kabinetsformatie/nieuwe_kamerleden_

  “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.”

  1. Klopt Johan SC, kijk maar wat ze hier al schrijven in het statuut inzake mensenrechten;
   1:
   Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur.
   2:
   Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk.

   Ja heb je hem eruit gepikt “deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid is van het Koninkrijk”.

   Het schorriemorrie kan dus doen en laten wat ze maar willen.

  2. Dat komt omdat de universele rechten van de mens onder de common law (gewoonterecht) vallen en niet onder de civil law en UCC law die in Nederland van kracht zijn.

 9. Bestudeer anarchisme..stefan molyneux..larken rose, maar laat deze soevereine oplichters naast je liggen..helpen je alleen ver in de problemen..en zijn na de blabla niet thuis als je problemen met de overheid krijgt…

  1. Oh ja Dick, een ieder is zelf verantwoordelijk wat hij doet. Maar ik kan je verzekeren dat ik steeds vaker successen scoor en dat komt door het verzamelen van kennis. En je kent het spreekwoord wel “kennis is macht”. Zelfstudie is een pre.
   Ik vindt het trouwens verwonderlijk dat je soevereine mensen in een lijn trekt met anarchisme. Weet je waarschijnlijk niet dat alles in overleg gaat met elkaar en ideeën worden uitgewerkt. Dat is geen anarchisme.
   Als jij beste Dick onder een oplichtend bewind wil leven, so be it.

  2. @ loki
   Het veronderstellen dat anarchisme geen overlegstructuren kent ,is een schromelijke tekortkoming in jouw kennis van anarchisme en de daarmee samenhangende levens filosofieën. Mocht je ook daar eens aandacht aan besteden, zou je erachter kunnen komen dat het in een lijn zetten van de uitgangspunten van de soevereine mens beweging en het anarchisme niet echt vreemd is. De uitwerking van de ideeën verschilt de uitgangspunten vertonen meer dan toevallige overeenkomsten.

  3. @ Marcel Wiersum

   Heb je mij dat horen zeggen dan???
   In feite is een soeverein mens individualistisch anarchist, waarin toch een samenwerkingsverband bestaat. Waarschijnlijk zullen er ook overeenkomsten zijn, Maar dat heb je ook binnen andere systemen.
   Vandaar dat ik zeg “zelfstudie is een pre”.
   Dus mijn vraag is wat doe jij dan om jezelf doch andere te beschermen tegen deze corrupte maatschappij.
   Heb jij het lef om je snaveltje open te trekken?
   Schop jij deuren open?
   Sla jij ze om de oren met een stapel A4tjes.
   Meng je jezelf in allerlei zaken om ze wakker te schudden?

   Kijk, en dat is nou wat ik als soeverein mens doe en het werpt vruchten af. Dat is nu wat al die makke schapen zijn verleerd en is het oppermachtig volk gedegradeerd tot staatsslaafjes.

  4. @loki

   Ik vindt het trouwens verwonderlijk dat je soevereine mensen in een lijn trekt met anarchisme.( zijn de overeenkomsten niet overduidelijk?) Weet je waarschijnlijk niet dat alles in overleg gaat met elkaar en ideeën worden uitgewerkt.( is dat ook nietr een van de principes van anarchisme?) Dat is geen anarchisme.( Beide zaken die je hier dus wegzet als niets te doen hebbend met anarchisme zijn ook in die stroming leidend)
   Tja beste loki je eigen woorden en ik lees ze slechts en zet daar dan een dik vraagteken bij.Weet jij dan wel wat anarchisme betekent, en dan heb ik het niet over de karikatuur van de eenzame bommenlegger in b.v. de generaal!

  5. Weet je dat zeker Dick? Heb jij juridische kennis? Waarom valt dan alles onder civil law en niet onder common law?
   Omdat juridische entiteiten onder de civil law en UCC law juridisch gezien niets te vrezen hebben hoe zij deze aardkloot achter laten…(wél onder de common law!)

   Ik heb met eigen ogen gezien hoe onbaatzuchtig deze mensen zijn. Dat je tegen problemen aanloopt is niet meer dan duidelijk want je treft de regering (onderdeel van het systeem) daar waar zij het niet hebben wil; namelijk in de portemonnee…

   En het klopt allemaal wat deze mensen zeggen. “Citizens” of burgers zijn niets anders dan melkkoeien die middels belastingen zoveel mogelijk moeten worden kaalgeplukt. De banken doen daar nog een schepje bovenop en laten je in een tredmolen van schuld rondrennen als je niet oppast.

   Politie en justitie is er niet ter bescherming van de burger. Zij zijn er voor de bescherming van het systeem. Waarom denk je dat onder het mom van “Veiligheid” zoveel rechten die in de afgelopen 150 jaar met bloed, zweet en tranen zijn verworven in iets meer dan een decennium teniet zijn gedaan? 100% Veiligheid = 0% Vrijheid!

   Het beste voorbeeld is onze koninklijke familie. WAAROM betalen zij geen belasting? Juist zij zijn SOEVEREIN en vallen dus buiten het systeem…

   En dan nog iets: Bestuderen is één.. DOEN is een heel ander verhaal en vergt zeer veel moed in dit geval. Misschien wel meer moed dan dat jij en ik bij elkaar hebben. Dat is namelijk precies waar deze maatschappij op berust… ANGST.
   Angst voor verlies. Angst voor geroddel. Angst voor van alles en nogwat. Zij hebben die angst terzijde geschoven en gaan nog dagelijks de strijd met het systeem aan. Ik heb er eigenlijk maar één woord voor. Chapeau

  6. @ Marcel Wiersum
   Heb je dat gelezen van an argie? Een individu die weet waar ik over spreek.
   Ik heb het gevoel bij u dat u niet helemaal begrijpt hoe deze graaiers aangepakt kunnen worden. Dat is bij mij de reden waarom het vruchten afwerpt.
   Met brabbelen bereikt je niets, maar info verspreiden onder elkaar om het tij te keren.
   En ik begrijp verdomd goed wat anarchisme is.
   Trouwens ben je ook een soevereine, je snoetje komt me zo bekend voor.

  7. @loki
   Beste loki ik ben een soeverein mens( vanaf mijn geboorte) in deze incarnatie, maar behoor tot geen enkele groepering. Je lijkt je nogal tegen te spreken wat anarchisme aangaat, en gaat helemaal voor een weg die ik zie als een grote valkuil. Neemt niet weg dat bewustwording wel een punt is dat ik tracht te delen ( net als jij) alleen mijn wijze van doceren is schijnbaar heel anders. Mijn “snoetje”kan je heel goed bekent voorkomen daar ik hier op de site al vele jaren “open en bloot”te bewonderen ben. Een soevereine (zoals jij het bedoelt)ben ik niet , ik ben oneindig bewustzijn in een menselijke belevenis. Vandaar dat ik misschien voor een hoop mensen niet te begrijpen ben. Toch leef ik gewoon een leven binnen de grenzen van nederland , maar binnen de grenzen van mijn geweten en eigen verantwoordelijkheid ( die dus niet altijd overeenstemmen met de wet). Ik erken nederland niet als een staat die mij tot wat dan ook verplichten kan en vind mijn weg doorheen alle regel en wetgeving ( die ik niet onderschrijf en derhalve niet bekrachtig).
   Ik heb geen ID kaart en acht iedereen verantwoordelijk voor zijn handelen ,ook al zegt men te handelen in opdracht van wie dan ook.
   Ik ben een werkelijk vrij mens binnen de volgende (door mij zelf bekrachtigde)regels
   1 liefde
   2 wijsheid
   3 kracht
   4 harmonie
   5 overvloed
   Als iets niet voldoet aan deze 5 punten wens ik het niet in mijn leven en doe er dus niet aan mee. Daar gaat geen door overheden ( die ik niet erken ) gemaakte wet boven!

  8. @ Marcel Wiersum.
   Goed, je lijkt op iemand uit de soevereine club. En oke ik begrijp uw intenties. Het is ook uw goed recht zich soeverein te voelen, al ben je dat voor de Staat niet.
   Met de 5 punten die u opnoemt, weet ik uit ervaring dat je het met de mantel der liefde niet gaat redden, ik ben daar in ieder geval mee gestopt en pas als mijn verhaal(rijks club) gehoord wordt denk ik daar weer over na. Het creëren van wijsheid is oneindig. Kracht is energie welke je dagelijks dient aan te vullen, niet alleen eten maar ook via andere wegen. Harmonie klinkt prachtig, maar niet 100% realiseerbaar in deze maatschappij. Tja overvloed, het is maar wat je daar onder verstaat.

   Aha, u bent dus zelf individualistisch anarchist.
   Duidelijk!

  9. @ loki
   Het is mij duidelijk dat je zo goed als niets van mij en mijn intenties begrijpt , dat is niet erg. Jouw denken ziet er vanuit mijn perspectief zeer hokjesachtig en beperkt uit ( daar zal jij ongetwijfeld anders over denken). Ik zie dat je mij in een hokje wilt kunnen plaatsen echter dat kan je niet daar er geen hokje is waar ik in pas.
   Het is mijn goed recht mij soeverein te voelen ook al ben ik dat voor de staat niet . Dit ligt in mijn denken ongeveer gelijk aan het volgende voorbeeld. Ik ben een spiritueel oneindig bewuste entiteit , ook al vind de roomsch katholieke kerk van niet . Met beide instanties heb ik gedurende deze incarnatie te doen gehad , maar wat zij van mij vinden is hun probleem en niet het mijne.
   Over de 5 punten die ik oponoem kan ik niet kort zijn , wel wil ik zeggen dat jij ze nogal vanuit een beperkt begrip bekijkt. Het is zeker niet zo dat ik dingen met de mantel der liefde bedek, liefde is simpel weg de grootste energie in de cosmos. Dat je nooit 100% harmonie zou weten te creeren vind ik onzin, heb je het al geprobeerd dan?
   Al met al vind ik je duidelijk een groeiende zoekende geest , laat het hele hokjes gebeuren achter je en richt je op wat werkelijk belangrijk is , en dat is imo niet hoe de staat je ziet.

 10. @ Marcel Wiersum

  Ik begrijp heel goed waar je over praat, weet dondersgoed dat liefde pure energie is . Neemt niet weg dat je jezelf in een hokje hebt geplaatst.
  Je schrijft zelf:
  “Als iets niet voldoet aan deze 5 punten wens ik het niet in mijn leven en doe er dus niet aan mee. Daar gaat geen door overheden ( die ik niet erken ) gemaakte wet boven!”. Vandaar dat ik zei ind. anarchist.

  Begrijp me goed, ik ben recht door zee, niet links en niet rechts. Zodra je van dat pad af gaat, hang je. Weet heel goed ik doe. Maar ik vindt en dat is in mijn ogen, als je niets doet, gebeurd er ook niets. Hoop is een drijfveer, om te strijden tegen het kwaad.

  1. @ loki
   Ik zie geen hokje waarin ik pas de regels die ik mezelf heb opgelegd laten alle ruimte.
   Dan heb je het over individueel anarchist, komen die ook in groepen anarchisten en ben je gelijk anarchist als je geen overheden erkent( omdat je ze niet hebt gekozen)?
   En je hebt het steeds over als je niets doet blablabla , denk je dat ik niets doe? wat zijn mijn comments hier dan ?
   Neen loki je denkt mij te kennen maar zit er op vele plekken helemaal naast , misschien ben ik gewoon niet duidelijk genoeg, wie zal het zeggen?

  2. @ marcel

   Dat je niks doet hoor je mij niets zeggen, als je nou eens goed leest wat dat staat, praat ik in die zin over het algemeen.

   En zoals u het in die zin beschrijft, staat er als ik vrij mag vertalen, dat u geen gezag over u in uw levensopvatting accepteert.
   “Daar gaat geen door overheden ( die ik niet erken ) gemaakte wet boven!”. en (omdat je ze niet hebt gekozen)
   Staat het er of niet soms. Wet is gezag, dat gezag erkend u niet, dus in mijn ogen heeft u dan anarchistische trekjes. Waar of niet?

  3. @loki
   Het is natuurlijk gekissebis maar vooruit dan maar weer( tis wel de laatste keer).
   Het feit dat mijn denkwijze anarchistische trekjes heeft MAAKT mij nog geen anarchist, nog doet het mij in dat hokje passen.
   Het feit dat ik grote affiniteit heb met het budhistische gedachtengoed ,maakt mij nog geen budhist.
   En zo kan ik nog wel even doorgaan,terwijl jij elke mogelijkheid mij in een hokje te passen aanpakt. Maar zie je dat die werkwijze zeer prematuur is? Ondertussen heb ik je vele vragen/zaken ter overdenking meegegeven in mijn comments waar ik je helemaal niet op hoor /zie reageren.
   Nee loki omdat jij de3 noodzaak lijkt te hebben mensen in hokjes te plaatsen wil dat nog niet zeggen dat dat klopt. Sterker nog die vorm van denken beperkt jou enorm in je waarnemings vermogen en leid tot kokervisie,dat moet je maar willen.

  4. @ Marcel

   Ik wil u helemaal niet in een hokje plaatsen, ik vind alleen dat u merkwaardige veronderstellingen en uitspraken doet die in een bepaalde context vallen. Heeft dus niks te maken met hokjes. U moet ook begrijpen dat ik hier niet alles open en bloot ga opschrijven. Als u denkt dat ik er een bepaalde kokervisie op na houdt, heeft u het goed mis. Ik denk groots en alles omvattend, groter dan de gemiddelde soevereine mens. Daarom kan ik je ook niet alles zeggen.
   Ik geloof dus ook en wel in mezelf en het universele inclusief zijn krachten. Niet in al die verzonnen Goden welke niet tastbaar noch het bestaan ervan is te bewijzen. Ik heb van tijd tot tijd contact met het universele en wat daarbinnen zich afspeelt. Ook daar kan/mag ik je niets over zeggen. Geef je een hint “Aden”.

   Duidelijk genoeg zo?

 11. Soeverein zijn is dat niet gewoon zelfbeschikkingsrecht hebben?
  Met andere woorden op het moment dat iemand geboren wordt heeft hij/zij tegenover anderen geen verplichtingen of schuld simpel omdat er geen voor geschiedenis is waardoor je schuld of verplichtingen hebt kunnen opbouwen.
  Als dan iedereen voor de wet gelijk is hoe kan men dan verplicht worden aangifte te doen van een geborene?
  Dan moet er iemand geweest zijn die meer zeggenschap meende te hebben dan een ander waardoor deze verplichting wet is geworden en dat kan volgens diezelfde wet niet omdat iedereen gelijk zou zijn.
  Het gevolg is wel dat heden ten dage elke in Nederland geborene en ingeschrevene direct verplichtingen opgelegd krijgt nog voordat hij/zij na de eerste voeding een boertje heeft kunnen laten.
  Zo zal deze pas geborene verplicht mee moeten betalen aan schuld door anderen opgebouwd (bv staatsschuld) zodra hij/zij inkomsten heeft uit arbeid of anderszins en of dat nog niet genoeg is eisen dezelfde figuren die deze staatsschuld hebben laten ontstaan ook nog dat deze persoon zolang hij/zij inkomsten heeft daar meer dan de helft van afstaat in de vorm van belastingen waardoor deze persoon zijn vrijheid is ontnomen waar hij/zij verplichtingen voor in de plek heeft gekregen.
  Dus men leeft niet vrij maar wordt geleefd.

  1. @ rnol

   Dat heeft u aardig geformuleerd, maar het geheel is veel groter.
   Natuurlijk is het zelfbeschikkingsrecht een pre, maar het neemt niet weg dat er wel degelijk een ongelijkheid is voor de wet.
   Wat dacht je van de “Koninklijke familie” die zijn soeverein en onschendbaar, dus is er geen gelijkheid voor de wet.
   Daarnaast zijn het de Rothschilds die het huidige verslavende geldsysteem hebben bedacht.
   Waarop dit slavernijsysteem neerkomt kun je hier verder lezen;

   Personen zijn/waren Corporaties/Ondernemingen. Bij geboorte, wordt er een geboortecertificaat-aanvraag getekend door je ouders die door de corporatief gecontroleerde Regering wordt gebruikt om een Trust/Fonds te beginnen/openen in jouw naam. Dit Trust/Fonds dient als zakelijk onderpand, en er wordt een zakelijk onderpand rekening gecreëerd en gefinancierd in jouw naam. Jij bent de Begunstigde van dit Fonds (op dit moment verkregen gelden aan de overheid van de Rotschild bank genaamd DNB € 630.000 per kind)… maar niemand verteld jou dat het bestaat. Wanneer jij geen Testament opmaakt voor je zevende levensjaar, verklaard de corporatief gecontroleerde Regering jou als overleden – onder admiraliteits-wet nota bene! – en wordt jij door het systeem officieel als “verdwenen op zee” beschouwd. Serieus. De Corporatief gecontroleerde Regering neemt vervolgens financiële controle over jouw bezit, en zij – wetende dat de meeste van ons daadwerkelijk ouder dan 7 jaar worden – gaan verder door ons als levende slaven te behandelen. De fondsen/ tegoeden die geschapen werden toen je leven gemonetariseerd werd (middels je geboortecertificaat) – met jou als onderpand – worden aan je geleend wanneer je een banklening aanvraagt, hypotheken etc. Jij wordt vervolgens gedwongen te werken om deze tegoeden terug te betalen – plus rente – terug aan het systeem. Legaal gezien, heb jij geen rechten omdat jij vanaf de leeftijd van 7 jaar officieel geacht wordt dood te zijn. Pech gehad.

   Begrijpt u nu hoe het Nederlandse volk door de elite genaaid wordt.
   Middels een listige truc verslaafd wordt aan een geldsysteem welke bij een onrechtmatige wetgeving er in wordt geramd.
   Als je navraag doet bij wat voor overheidsinstantie dan ook, krijg je alleen maar te horen de; Natuurlijk Persoon = Mens. Dat is dus niet waar. Ze houden je aan het lijntje en je wordt van het kassie naar de muur gestuurd. Er wordt geen enkele verklaring afgegeven hoe deze Natuurlijk Persoon nou eigenlijk tot stand komt.

   Het bestuur van de Staat der Nederlanden is dus niet transparant en dus ook niet deugdelijk. Dit soort geheimen blijven achter gesloten deuren, zodat ze hun zakken kunnen blijven vullen.

   Tja, transparantie had de Koning het daar ook niet over???

 12. Arnold,

  in antwoord op 13.

  Niet het feit dat je aangifte moet doen bij de geboorte van een kind is corrupt of onrechtvaardig! het is alleen een aangifte en kan het kind beschermen tegen bijvoorbeeld kinderhandel en dergelijke meer! Verder regelt deze aangifte bijvoorbeeld je recht op kindergeld en dergelijke meer!

  Het feit dat de wetgever daarvoor de soevereiniteit van het kind heeft ontnomen en zoals je terecht beweert het kind de slaaf maakt van het systeem is slavenhandel!

  het is dan ook de kunst van de politici door te focussen op bepaalde voor- of nadelen bepaalde wetten erdoor te drukken!

  voorbeeld:
  The act of terror wordt veel gebruikt door politici om persoonlijke rechten en vrijheden van het individu erdoor te drammen! Dit is misdadig!
  En zo zijn er voorbeelden bij de honderden!

  1. ik bedoelde dus dat de wetgever the act of terror gebruikt om wetten te stemmen welke de persoonlijke rechten en vrijheden van het individu ontneemt!

  2. Peter.
   Hier in Nederland zijn elke vier jaar landelijke verkiezingen wat betekend dat wanneer dit goed uitgevoerd wordt er eigenlijk maar 1 partij zou moeten zijn die de voorkeur van de kiezers zou moeten hebben en een meerderheid aan zetels dus 75 of meer.
   Wat nu gebeurd is dat om aan een meerderheid te komen allerlei partijen samen gevoegd worden die normaal met elkaar botsen voorbeeld:
   Bij het kabinet wat nu zit is het al gelijk corruptie geweest dat de boventoon voerde omdat de VVD OF PVDA niet voldoende zetels hadden om afzonderlijk een kabinet te zijn daarom hebben zij zelf (dus zonder goedkeuring van de bevolking)kleinere partijtjes erbij gehaald zoals D 66,Christenunie en de SGP om toch aan die meerderheid van 75 zetels te komen terwijl in beginsel nog de VVD of de PVDA recht hiertoe had omdat ze nog geen kabinet vormden en er dus eigenlijk opnieuw gekozen had moeten worden.
   Wat ook over het hoofd wordt gezien is dat zowel links als rechts het landsbelang behoren te dienen en niet een onderlinge strijd moeten voeren om op het pluus te kunnen blijven zitten.
   De kleinere partijtjes die dit huidige kabinet in stand houden helpen daardoor mee aan afbraak van bijna alles omdat ze nu hun kans schoon zien om ook kleine dingetjes in de wacht te slepen welke ze anders nooit voor elkaar hadden kunnen krijgen.
   Dit is geen land besturen maar partij politiek.
   Anders kan ik niet verklaren dat partijen zoals PVDA en VVD samen in 1 kabinet zitten terwijl beiden verschillende belangen behoren te vertegenwoordigen namelijk PVDA het woord zegt het al de belangen van de arbeider en de VVD stond bekend als belangenvertegenwoordiger van de middenstand maar wat is daar nu nog van over vooral wat betreft de PVDA?

  3. Wat betreft aangifte van een pas geborene dat kan een kind beschermen tegen kinderhandel schrijft u.
   Ook in Belgie hebben we de zaak Dutroux gehad en is daar geen onderzoeksrechter van de zaak afgehaald omdat hij een bordje spaghetti had gegeten?
   Of was het omdat hij te dicht bij de waarheid kwam en er mogelijk hoge koppen zouden gaan kunnen rollen waarmee ik wil zeggen dat het tegenovergestelde ook wel eens waar kan zijn.

  4. @ van hecke peter

   Een kind verhandelen op de financiële markt, is dat geen kinderhandel dan? Lees 13.1 even goed.

  5. @ arnold

   Bent u zich bewust van de verandering die plaats vindt na de verkiezingen van politieke partijen die op dat moment volksvertegenwoordigers zijn, maar daarna als de beëdiging van ministers heeft plaats gevonden geen volksvertegenwoordigers zijn, maar vertegenwoordigers van de KROON.

   Zo hoeven zich niet meer te houden aan al die mooie beloftes tijdens de verkiezingscampagnes.
   Een meesterlijk staaltje van bedrog.

  6. Arnold, Loki,

   uiteraard hebben jullie beiden overschot van gelijk!

   In analogie met mijn statement wens ik een voorbeeld te geven van wat ik bedoel!

   Mensen gebruiken het metaal ijzer voor allerhande doeleinden!
   Ze smeden ermee een ploeg waarin ze een nobel doel hanteren het land te bewerken met de bedoeling de mensheid van voeding te voorzien!
   Anderen echter gebruiken het ijzer om wapens te smeden om de mensheid en dierenrijk te doden! Niet echt een humanitair doel dus!

   Het is dus de intentie van de mensheid en het doel waarvoor het ijzer wordt gesmeed wat goed of slecht is! het ijzer is gewoon ijzer en heeft op zich geen enkele duale richting!

   Wanneer je ‘ijzer’ vervangt door ‘wet’ is dit hetzelfde! Niet de wet is duaal maar de toepassing van de wet! En uiteraard kan ik jullie geenszins tegenspreken als jullie beweren dat wanneer een wet door corrupte politici wordt gemaakt of door politici die belangengroepen steunen deze wetten ook corrupt zijn.

   Arnold,
   Het voorbeeld welke jij geeft is inderdaad een type voorbeeld van hoe onze instanties werken en tonen duidelijk aan welke hun doelstelling is!
   Wat je voorbeeld ons heeft geleerd is hoe rechters de wet interpreteren. Of dit effectief de toepassing was van de wet is voor interpretatie vatbaar! helaas, en dit is geen rechtvaardiging zal de wet nooit sluitend zijn en deze dingen zullen nu eenmaal blijven gebeuren, met of zonder wet!
   Loki, Ik ben ook tegen de wet die de mensheid hun soevereiniteit ontneemt en een natuurlijke persoon maakt van de mens om hun doelen te dienen. Als je mijn topics had gelezen had je dit kunnen weten!

   Zoals ik al eerder schreef is het de bedoeling van de wet om de mensheid te dienen en de mensheid hoeft de wet niet te dienen!
   De mensheid was er voor de wet ‘in tijd’ . De wet is uitgedokterd om…. uit goede bedoeling of om de mensheid tot slaaf te maken.???

   Elke religie is patriarchaal en kent ook geboden en verboden. Wetten, hetzij gouvermentaal, hetzij religieus bestaan al duizenden jaren! Ik weet niet waar alles mee gestart is!

   kortom: slaafse wetten moeten geëlimineerd worden. Of er dan nog wetten zullen bestaan…???

 13. ik kan iemand die is soeverein geworden sins ze dat is heeft ze alleen maar problemen overal tegen in gaan en aanklachen . een ormaal leven heeft ze niet echt meer . ze denkt dat alles maar kan en mag als iemand er tegen is word ze kwaat of gaat er tegen omdat ze dan denkt dat haar onraad is aan gedaan . ik veel rond gezocht op het het int er zijn zoveel mensen die soeverein zijn geworden die alleen maar in de problemen komen en voor de wet betekent soeverein niks . nu hebben ze een stukje land tussen nl en duitsland wat is er met die andere stukje land gebeurt er staan staan nog steeds geen huizen via google goed tezien niks . waarom werk luca voor de navo niet voor niets dan kan hij zijn eigen broek niet op houden en met geld storten voor zijn beweging . iedereen weet dat de navo ook niet achter de mensen staat . iedereen die hier intrapt komen in de problemen ze worden hun huis uitgezet er zijn zoveel recht zaken van hun in de prullebak gegaan . als je hier in nl of ander land gewoon leeft is er niks aan de hand . overal zijn regels en wetten ja als je telkens tegen in gaat als je denkt dat meer bent dan de rest van de mensen op de wereld ja dan krijg op den duur een deksel op de neus .

  1. @ Jannes
   Je weet duidelijk niet waar de klepel hangt of anders gezegd waar de schoen wringt. Als je nou eerst eens onderzoek doet naar de geschiedenis van Nederland en wetgeving (onrechtmatig en illegaal opgelegd) dan ga je misschien heel anders op het leven kijken. Je zult er dan ook achter komen, dat al je zuur verdiende geld (je bruto aftrekt) van je is gestolen op basis van een dictatoriaal opgelegde wetgeving. Niks geen democratie dus.
   Als iedereen in Nederland nu eens zijn snuitje zou open trekken, gaan er misschien eens dingen veranderen. Maar helaas zijn de meeste te onwetend en schijterig om dat te doen.

 14. wat me opvalt is dat geen enkele soeverein mens wat zegt hier over en je leest ook nergens wie het gedaan hebben dat ze beter zijn geworden nee ze huppelen achter elkaar aan als schoothondjes je hoort van hun zelf niet dat er veel dingen niet kloppen ne dan kom je aan hun ego .

  1. Nou, dan raak ik toch liever fonetisch verdwaald in het fonetische bijvoegelijknaamwoordenbos van de Pied Hyper, op weg naar Halelen zonder stamelen, nooit bezuinigd op Loetjes Linkjes en een Willie Wartaal waar slechts een Houdini een spreekwoordelijk touw aan los kan knopen.

  2. De vergelijking met Hyper is misschien wat (te)ver gezocht gezien de redenen en onderbouwingen van beiden?
   Het (wat)warrige schrijven van Hyper kan ik toch beter begrijpen en waarderen.

 15. Ja ze bestaan echt, de souveraine Anarchisten, zeker weten, op een congres in Italia, van deze vrijdenkers, waar onder anderen de schrijver Ugo Tognazzi, nee nee die was er ook maar een theater man, het Umberto Eco, hun partij zit vol vreselijke intellectuele Jezuïten, kei hard tegen het Fasistische Zionisme, en de Franc Maçon, niets maar dan ook niets te maken met het Provo zijn, dat was en bleef oppervlakkig en ludiek, mooie denkbeelden dat wel, maar de diepte ontbrak, de achterban was te dun, en dan het klootjes volk, wij deden het voor hen, en zij lieten zich weer lekker inpakken door die hypokriete boerenlullen politiekers, kontekruipers allemaal.
  Ach ik ben zo’n lekker vrij mpens heb heerlijk in de Thym liggen rollen, mensen ga de natuur in de tijd is er rijp voor, mooie luchten ook, veel geur en odeur, en kleuren, groeten Jenne

 16. @ Jannes

  En weer zit je ernaar met punt 17.
  Luca werkt veel op de achtergrond en houdt zich met zaken bezig die voor soevereine mensen belangrijk zijn. Luca heeft altijd gezegd dat kennis macht is. Je kunt dus ook zeggen dat het gros van de Nederlandse burgers schoothondjes van de Overheid zijn. Ze vinden alles maar best en zien gewoonweg niet dat alles maar illegaal gebeurd. Als je mensen daar op aanspreekt, hoor je vaak “jaja het zal wel”. Hoe stompzinnig ben je dan wel niet, door alles maar klakkeloos te geloven??!!!

  Ja ik ben soeverein mens en ik heb al behoorlijk wat voordelen behaald door geldrovers aan de deur de les te lezen. Geen van deze mystificateurs heeft ooit nog van zich laten horen. Ze weten heel goed dat ze fout zitten. Hoe ik dat doe? 8 A4tjes vol bewijslast en eisen sturen tegen hun terreur.

  En nu ben ik met grote zaken (dan bedoel ik ook groot) bezig, waar ik mij niet over uit laat.
  Zelfstudie zorgt voor kennis en dus macht. Dat is waar de meeste mensen te beroerd voor zijn.

  Wij soevereine mensen nemen de verantwoording voor wat we doen en ieder gaat zijn eigen pad. En tuurlijk worden er ook weleens adviezen gevraagd aan Luca of anderen. Kennis uitwisselen gebeurd dus ook.
  Sommige soevereine zullen ook inzien dat er fouten worden gemaakt als het ze niet lukt om weerstand te bieden, dus kunnen er ook dingen zijn die niet kloppen. Zaken kun je herstellen en dus weer door sleutelen aan de zaken waar je mee bezig bent, mensen die dus bij de pakken neer zetten, zeggen dat natuurlijk nogal gauw.

  Je ziet jannes dat je er behoorlijk naast zit, je zou dit eens moeten lezen;

  http://achterdesamenleving.nl/de-moedigste-mensen-in-nederland-de-vrije-mens-beweging/#.VjOA9ruFPIU

  1. top down elite Eugenics gaat uit van zelf regulerende selectie in combinatie met van bovenaf kunstmatig ingevoerde crisissen en exorbitante wurgwetgeving, de uitgenaste brutale slimmerds redden het uiteindelijk wel de gedemoraliseerde dumbed down stuurloze massale rest is jammerdan non solidair doordraai afval, die ieder voor zich knokploegen mentaliteit oftwel ‘mob-O-Crazy’… dat is wat ze willen, 1 grote tering zooi chaos, zonder veel gevoel en veel agressie, het begint al aardig te lukken, wie leest wie de les.

  2. @ Hyperalert

   Leuk geformuleerd, maar je vergeet 1 ding, het volk is de baas.
   Het is jammer dat ze dit niet beseffen.
   Onze overheid denkt dat ze zo door kunnen gaan, meer eens houdt het op en als je goed op let zie je de eerste haarscheuren al.
   Je zult zien dat er een nieuwe wijsgeer op zal staan om het land echt te leiden ten dienste van het volk en niet de elite.

   Dit geplaatste stukje van Guido, is een mooie om over na te denken!!!

   Je steunt een kwaadaardig systeem
   het meest effectief,
   door het opvolgen van de bevelen en regels
   die het systeem uitvaardigt.

   Een kwaadaardig systeem verdient nooit
   een dergelijke ondersteuning.
   Wanneer je het op deze manier ondersteunt,
   neem je deel in het kwaadaardige karakter ervan.

   Een goed mens zal ’n kwaadaardig systeem weerstáán,
   met haar of zijn hele Ziel.

   Mahatma Gandhi (1869 – 1948)
   politicus, wijsgeer

   Tja sorry maar dit lijkt verdomd veel wat een soeverein mens doet.

  3. euh jah dat wel Loki, dat moet ik bevestigend na- en toegeven, soevereinen doen tenminste actief praktisch wat tegen de huidige status quo wantoestanden, toch moeten we de gevallen gladiator praktijk strijders in kaart krijgen en zeker niet vergeten, mensen die inmiddels soeverein compleet te pletter zijn gegaan tegen het systeem,

   zoals de hart verscheurende betogen van bijvoorbeeld Francis dit hebben geïllustreerd, het soeverein worden is niet per definitie de gegarandeerde oplossing voor mensen die het nog redelijk goed hebben, huisje, drinkwater aansluiting, kacheltje, boterham met jam, en zeker niet per definitie de oplossing diegenen die al moeten beginnen met veel problemen, geestelijk, lichamelijk, maatschappelijk, sociaal, financieel.

   Je moet bereid zijn om het risico te nemen om alsnog te verliezen van (het beetje) wat je nog over hebt, of je hebt al weinig of niets over om te verliezen maar geen energie genoeg meer over en daarmee intelligentie en geduld en toewijding om voor langere tijd succesvol zelfstandig soeverein te worden, vereist sowieso veel moeizame studie en toewijding, met alle voordelen maar zeker ook nadelen,

   met andere woorden een succesvol soeverein is volgens mij wel degelijk een soort energiek bovenmatig intelligent gedreven super mens, een koning in z’n eigen koninkrijk, wie wil dat niet, velen willen dat niet omdat ze van te voren inschatten te niet te kunnen waarmaken, vanwege opgelopen schade in het leven of te weinig (overgebleven) capaciteiten.

   Mensen kunnen wel degelijk beschadigd worden in korte tijd of over een langere periode, het demoraliseren van complete landen en hun bevolkingen is niet voor niets een militair vak, je kunt je afvragen hoeveel ‘gezonde’ ‘volwaardige’ mensen er op dit moment nog over zijn hier ten landen, ik ben bang heel heel heel weinig, durf geen percentage te noemen in deze.

   ik heb lang niet alle afleveringen van voor naar achter beluisterd, wel vrij veel al met al, free speech on air heeft me stevig weten te raken, de volgende afscheids aflevering nog niet beluisterd, bij deze nu wel uitgekozen en ga er bij deze nu voor zitten om deze finale woorden aflevering van Francis goed op mij in te laten werken;

   Freespeech on Air, mijn werk zit erop, slot en dankwoord
   https://www.youtube.com/watch?v=WQc4DTUZ8xw

  1. deze rode rat in z’n ranzige eu race pakkie ziet het als een zeer goede zaak om onze zelfstandigheid stiekum zonder inspraak voor de laagste prijs te verpatsen aan het romeins brusselse eu satans beesten rijk;
   http://www.nujij.nl/politiek/dijsselbloem-wil-geen-taboe-op-overdragen-macht.33985732.lynkx

   okay Odie en geacht wtk publiek, college numero uno 1, deze Engelse timmerman volks prof stapt de zaal in, verblind door de limelights, hij is lang, stap een paar treden down naar beneden klinkt het advies uit het publiek, hij gaat er bij ztten on groundlevel, ‘wat willen jullie weten’ vraagt ie, zelf zelden of nooit een college mee gemaakt waar de prof dociele imbeciele docent eerst die cruciale begin vraag stelt…. dit is het echte werk… de rest moet ik nog bekijken..

   Common Law klinkt als wetgeving voor het ‘gewone’ volk, ik meen te weten dat dat wetssysteem niet in Nederland gehanteerd wordt (waarom niet?), dat zegt al iets over ons land, ik meen mij vaagjes te herinneren dat er nog zoiets is als Cannon Law, voer voor pauseljke kanonnen?! de rest moet ik nog bekijken, doen jullie mee?! dat is een vraag waar Francis z’n publiek massaal stil van werd, maar hier is de virtuele meedoen drempel een stuk lager zou je denken, en dat is al te hoog gegrepen voor de meeste gedegenereerde fb ghetto iconen dijssel gijzel ijzel bloemlikkertjes.

   John Harris Common Law Lecture
   https://www.youtube.com/watch?v=ZGNEbNuMEXg

   spelling correctie van mijn vorige mini Bauhausepistel; leuk Jenne dat het wat bij je losmaakt, bij mij toch wel, it is all in the triggers, noem het positieve surinaamse breinwasjes, het schijnt ’te lande’ te zijn en niet ten landen, naamvallen begrijp ik weinig van dusz moet op gevoel blijven varen.

   Quote LimeLight: “Kalklicht is een type podiumverlichting dat vroeger gebruikt werd in theaters. Rond 1910 werd het kalklicht als lichtbron gebruikt in projectieapparaten, die toen “toverlantaarns” werden genoemd.”
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalklicht

   trafassi – kleine wasjes grote wasjes
   https://www.youtube.com/watch?v=siDguoUQ5Rw

  2. weet je De Tijd doet vaak gouden dingen, ik ken deze jongeman nog van een paar jaar terug, toen was ie lang niet zo open over z’n eigen achtergrond, vaak heb je de voorwas van jaren nodig, om tot de finale te kunnen komen met je publiek, daar had Francis de ausdauer niet voor, ik wijt dat aan verkeerde voeding, inclusief middelen misbruik uit het verleden, be it alcohol en of andere sjjittt, dat slaat etherische gaten die niet of nauwelijks te repareren zijn, je bent lang niet zo compleet meer als mens als dat je denkt, de toeschouwer ziet het, maar jij kan dat niet meer zien, een machtige maanstap maakt John hier voor dit publiek, it is not all about law technology, precies waar Francis naar toe ging; waar zijn jullie Levensverhalen? de meesten die echt wat hebben meegemaakt zullen nooit over het voetlicht komen hiermee, Jenne wel, Francis wel, ik heb het hier al gedaan en doe het nog, de vervolgstap is de techniek van het ambacht naar keuze leren, dat duurt 7 maal 7 jaar, maar stap 1 geeft je die ausdauer power daarvoor, stap 1 wordt bewust overgeslagen op foute scholen; You Jij wordt overgeslagen en als robot computer gevuld met triviale crap die geen waarde heeft zonder een echt Iemand die de harde schijf aanstuurt met wilsbeschikking en vuurkracht, dusz niet eerst het beestje doodmaken en dan trainen… (pruissisch satanisch aangedreven).

 17. @ HyperAlert

  Nederland valt nog steeds onder de auspiciën van de Holy See (Heilige Drie Eenheid) en dus onder de Common Law. Ook in Nederland het common law systeem bestaan (dit is echter nooit afgeschaft), maar heeft men gewoon het civil recht er in geramd. Dit is een onrechtvaardig systeem, welke een enorme partijdigheid heeft. Ofwel zo is het en niet anders omdat de wet het voorschrijft/zegt.

  Voordat Napoleon Nederland binnen viel hadden wij, de Bataafse republiek, een common law rechtsysteem. Beiden zijn nooit afgeschaft of opgeheven en is er gewoonweg een ander etiketje opgeplakt door Willem 1 onder de noemer Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

  1. Loki laten we de ‘Sachsenspiegel’ weer invoeren, waarom? vanwege de vele keurrijke illustraties;

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Eike_von_Repgow_Oldenburger_Sachsenspiegel.jpg

   https://en.wikipedia.org/wiki/Sachsenspiegel

   De welbekende duidelijke Proverbial spreekwoordelijke wetmatige principes volgens het Sachsenspiegel wetboek;

   “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst”

   “Wo der Esel sich wälzt, da muss er Haare lassen.”

   of nog beter de wet voor de barbaren; ‘leges barbarorum “laws of the barbarians” ‘

   Quote: “In Germanic Europe in the Early Middle Ages, every man was tried according to the laws of his own race, whether Roman, Salian or Ripuarian Frank, Frisian, Burgundian, Visigoth, Bavarian etc. ”

   https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Germanic_law

   Quote: ” Individual law codes

   The principal ancient Germanic law codes are:

   Code of Euric, (Visigoths) – c. 480
   Lex Burgundionum, (Burgundians, Gundobad) – c. 500
   Lex Salica (Salian Franks, Clovis I) – c. 500
   Pactus Alamannorum (Alamanni) – c. 620
   Lex Ripuaria (Ripuarian Franks) – 630s
   Edictum Rothari (Lombards, Rothari) – 643
   Lex Visigothorum (Visigoths, Recceswinth) – 654
   Lex Alamannorum (Alamanni) – 730
   Lex Bajuvariorum (Bavarians) – c. 745
   Lex Frisionum (Frisians) – c. 785
   Lex Saxonum (Saxons) – 803
   Lex Angliorum et Werinorum, hoc est, Thuringorum – 9th century “

  2. Hyperalert

   Waarom zo moeilijk doen als het veel makkelijker kan? We moeten wel beschaafd blijven toch, anders wordt het helemaal een zootje.
   Misschien moeten we eerst de mensen gelijk gaan trekken en geen voorkeur posities meer geven dat lost al een hoop op. Geen Elite meer die alles maar ongebreideld naar zijn hand zet enz enz. Dit corrupte machtswellustige rechtssysteem afschaffen en een onafhankelijk volkstribunaal invoeren. Zo moeilijk is het allemaal niet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.