Advertentie

De Transhumane mens dooft de Ziel..?


corporate selling

x

x

x

Gaat de ‘Transhumane mens’ de Ziel doven..?

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

x

Eén van de sprekers op het Frontier Symposium: Marcel Messing (foto © Enith Stenhuys)
Drs. Marcel Messing (foto © Enith Stenhuys)

Enkele weken geleden -op 30 April 2014 om precies te zijn-  hield Marcel Messing in het kader van het programma van het Studium Generale van de TU-Delft, een uiterst indringende presentatie over de ‘Transhumane mens’. Daarbij sprekend over de invloed  én vooral de gevolgen van de enorme focus die er in de technische wereld ligt op de robotisering. Het woord ‘robot’ wordt nergens gemeden, maar toch staat het letterlijk voor ‘slaaf’.. Is er meer nodig om je aandacht even vast te houden?

Het zijn dus niet alleen de programma’s met ‘intelligente machinerie’ waarover wordt gesproken.. Het gaat ook en wellicht ‘vooral’ om de verborgen agenda’s van de ‘goedlachse’ leiders van deze ontwikkelingen. Wijzelf zien Ray Kurzweil en Eric Schmidt van GOOGLE inmiddels als de publiek-bekende voorlopers van deze creepy verborgen agenda…

Vanzelfsprekend is, volgens Marcel Messing, een zeker technologische ontwikkeling helemaal dienend, in het kader van de ontwikkeling van het menselijke ras, maar het is vooral het totaal negeren van de ESSENTIE van elk mens, dátgene wat hem bezielt, dat deze ontwikkeling zo afschrikwekkend maakt. En dat ieder weldenkend mens minimaal de wenkbrauwen zou moeten doen fronsen, wanneer het gaat over deze ontwikkeling van robotisering.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de alinea onder de video van de presentatie van Marcel Messing, over ‘Killer Robots’. Dan is het duidelijk hoe harteloos en ontzielt gedacht wordt over deze ontwikkelingen. Naar de mening van Messing kijken we té weinig naar dieperliggende factoren, die de motivatie vormen voor een groep hooggeplaatste industriëlen, om deze robotisering versneld te laten verlopen. Drones, het aftappen van informatie, de ‘Smart’-meter, en nog veel meer van deze technologische ontwikkelingen, maken dat we de contouren van een slavernij-staat al kunnen ontwaren.

Het zijn geen prettige berichten, maar het is wel zaak, aldus Messing, DÄT we er goede nota van nemen, om binnenkort niet totaal verrast te worden door ontwikkelingen die niet meer te stoppen zijn. Want het is niet allemaal ‘Hosanna’ bij wat we allemaal kunnen en weten, het gaat vooral om het ontkende gevoel van de mens.

robot golem erich frommEn dat gevoel is niet iets ‘vaag’, noch iets ‘softs’, dat bestemd is voor ‘watjes’… Het gaat om de essentie ACHTER de mens, een woord dat trouwens ‘geest’ betekent.. (‘Mens Sana In Copore Sana’ = Een gezonde geest in een gezond lichaam’). Diezelfde ‘geest’ is e drijvende kracht achter scheppende creativiteit. En dus is deze mens ook in staat zijn eigen vernietiging te creëren..!

De presentatie van Marcel Messing
De toekomst van de transhumane mens, een mengeling van mens en super-technologie, komt steeds dichterbij. Er wordt al druk geëxperimenteerd met het samensmelten van mens en machine (cyborg). De internationaal bekende wetenschapper Ray Kurzweil is een van de pioniers op dit gebied. Hij wordt (financieel) gesteund door o.a. Bill Gates en de grote baas achter Google, Eric Schmidt, en Kurzweil spreekt al jaren over ‘het tijdperk van spirituele machines’.

Drs. Marcel Messing is antropoloog-filosoof en publiceerde inmiddels zo’n 25 boeken en geeft lezingen en themadagen, spreekt regelmatig voor de radio en publiceert o.a. in de tijdschriften ‘InZicht’, ‘Frontier’ en ‘Speakers Academy Magazine’.

Vooral binnen de militaire sector (o.a. DARPA) vinden veel experimenten plaats in de richting van de robotmens. Wie overziet de enorme consequenties hiervan? Een ethische discussie over deze technologische revolutie is er nauwelijks binnen politiek, wetenschap en onderwijs. Vinden we het allemaal vanzelfsprekend..? Hoe zien we onze toekomst en vooral: die van onze kinderen..? Willen we wel een robotmens zijn, een cyborg, een transhumane mens?

Nogal wat Hollywoodfilms hebben deze transhumane mens al enkele decennia geleden aangekondigd: de bionische mens, iron man, spiderman, superman. Noem maar op; de technologische ‘Übermensch’ wordt in vele kleurschakeringen op het witte doek gebracht als de toekomstige held. Maar wie of wat is de mens dan nog, of is de mens ‘eigenlijk’..? Zijn wij ons brein, zoals Swaab ons wil doen geloven..? Hebben we géén vrije wil? Is het leven doelloos of beschikt de mens over spirituele mogelijkheden, die wel eens vernietigd zouden kunnen worden door een ‘technocalyps’, waarin volgens het scheppingsmodel van technologen en genetic engineers de maakbare mens is geconstrueerd?

Kijk naar de uitmuntende presentatie van Marcel Messing, van 30 april 2014 jl., en probeer je gevoel in de gaten te houden, als we je mogen adviseren..! Jammer genoeg is de belichting van de presentatie niet optimaal, maar we vinden het beter deze presentatie toch te laten zien, ook al is de beeldkwaliteit dan iets minder..! Doordat deze player niet helemaal past in de WantToKnow-site, kun je eerst op ‘PLAY’ drukken en daarna om beeldscherm-vullend..! Je kunt dan voor jouw scherm de gewenste grootte instellen..

x
x

x

Killer Robots’, de ontwikkelingen staan niet stil..!

En hoewel het volgende nieuwe over ‘Killer Robots’ één van de vele mogelijkheden is, waarin ‘intelligente machinerie/roboterie’ ons leven kan ‘verrijken’, is dit natuurlijk één van de meest indringende.. Oorlog voeren met robots.. Elke SF-film en -boek lijkt in het niet te vallen bij de feitelijke mogelijkheden van ‘oorlogsrobots’.. Want het is natuurlijk duidelijk dat oorlogsvoering niet beperkt zal blijven tussen robots van de éne, en robots van de ‘andere’ partij.. Het gaat wel degelijk over de betrokkenheid van mensen hierin.

In en recent artikel op BBCNews-website (HIER) wordt gesproken over de ‘Killer Robots’, die de natte droom lijken van harteloze legertopmensen en wereldleiders die het werkelijk niets kan schelen wat ‘het volk’ voor weerstand heeft tegen robots. Het onderwerp ‘Killer Robots’ zal worden besproken tijdens een informele bijeenkomst van experts van de Verenigde Naties in Genève. De robotica-deskundigen, dr. Ronald Arkin en dr. Noel Sharkey, zullen over de effectiviteit en noodzaak van ‘moordende’ robots debatteren. We hebben dus een meeting onder auspiciën van de VN, die gaat praten over de noodzaak van ‘moordende robots’..

dream and drone mlk en bhoDe vraag is of er feitelijk nog sprake is van gezond verstand..? Wordt het niet eens tijd dat we dáár over gaan spreken..? Deze VN-vergadering zal worden gehouden in het kader van het VN-verdrag rondom ‘Certain Conventional Weapons’ (CCW). En het verslag van deze besprekingen en bijeenkomst zal worden voorgelegd aan de CCW-bijeenkomst in november 2014. Het zal de eerste keer zijn dat de kwestie van de ‘killer robots’, die je ook als ‘dodelijke autonome wapensystemen’ kutn omschrijven, op de agenda staat van deze CCW.

Wat is een Killer Robot
Het is de droom van veel defensiespecialisten om een Killer Robot’ te creëren, die volledig zelfstandig opereert en dus een wapen vormt, dat zonder enige menselijke tussenkomst zijn doel kan bepalen om dat vervolgens uit te schakelen. De vooruitgang in de technologische ontwikkeling is zodanig dat ze ongetwijfeld dichter bij de werkelijkheid liggen, dan je je kunt voorstellen.

Professor dr. Ronald Arkin (‘Georgia Institute of Technology’) over deze autonome moord-modus van de robot: “Op dit moment ben ik geen voorstander van een verbod op de ontwikkeling van deze robots, maar ik steun wel een moratorium tot dat einde, maar ben tegen een algeheel verbod.”

Straks op wapen/defensie-beurzen overal ter wereld? De keuze is 'reuze'..?
Straks op wapen/defensie-beurzen overal ter wereld? De keuze is ‘reuze’..?

Voorstanders van deze moordmachines, de ‘Killer Robots’ geloven dat de huidige wetgeving rondom oorlogsvoering voldoende zijn, eventuele problemen te kunnen tackelen die zouden kunnen ontstaan bij de inzet van deze robots. Degenen die zich verzetten tegen het gebruik van de  Killer Robots vinden dat ze een bedreiging voor de mensheid zijn en dat daarbij alle autonome ‘moordfuncties” dienen te worden verboden.

Prof Sharkey is lid en medeoprichter van de ‘Campagne Against Killer Robots’ en voorzitter van het ‘Internationale Comité voor Controle of Robot Wapens’. Hij is dus regelrecht tegenstander van deze ontwikkeling en vertelde de BBC: “Autonome wapensystemen kunnen niet worden gegarandeerd om voorspelbaar te voldoen aan het internationaal recht, landen praten er niet over en dit alles bij elkaar vormt een groot risico voor de mensheid”.

‘Automatisering’ van oorlogvoering..
Maar professor Arkin vertelde de BBC op zijn beurt, dat hij hoopt dat deze ontwikkeling van ‘Killer Robots’ in staat is, het aantal directe slachtoffers in een oorlog of gewelddadig treffen aanzienlijk te verminderen. Zijn vrees is wel, dat deze machines in de strijd worden gezet, voordat dit was bereikt.

Volgens hem zijn deze oorlogsrobots beter in staat zijn ‘doelmatig’ ingezet te worden. “Beter dan mensen en met inachtname van een grotere zorgvuldigheid in acht nemen..”, aldus dr. Arkin. Daarentegen is professor Sharkey minder optimistisch. “Ik ben bezorgd over de volledige automatisering van oorlogvoering, Een totale ontsporing.’

Robots, groot en klein..
Het is natuurlijk niet zo dat robots allemaal overweldigend zouden moeten zijn. Humanoïde of iets dergelijks. We schreven HIER al eerder een artikel over de ongelooflijke ontwikkeling van de mini-drones.. Robotjes zoals je hieronder ziet, ter grootte van een mug.. En deze (mini-)drones zijn minstens even heftig als elke andere manier van robotiseren..

En toch gaat de ontwikkeling maar door. En toch wordt het aan het grote publiek verkocht via promotiefilmpjes als hieronder. Zo dat ‘grote publiek’ er al interesse in heeft en/of de reikwijdte van deze ontwikkeling kan inschatten… En wéér gaat het daarbij om te pakken nemenm van…. de terroristen! Weer gaat het om de veiligheid van de burgers. Maar kan het zijn dat JUIST de veiligheid van deze burgers in gevaar komt, door deze ontwikkeling van drones..? Dat JUIST de vrijheid van de burgers steeds verder wordt beperkt, steeds verder ontzield..? x

Wil je meer lezen over de robotisering van de mens, dan raden we je dit artikel op ‘WijWordenWakker’ aan: http://www.wijwordenwakker.org

* * *

 

21 gedachten over “De Transhumane mens dooft de Ziel..?

 1. I didn’t come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it’s going to begin.

  I’m going to hang up this phone, and then I’m going to show these people what you don’t want them to see. I’m going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.

  http://matrix.wikia.com/wiki/Quotes_from_The_Matrix

 2. Ik deel de zorgen over waar technologische ontwikkeling heen gaat.
  Echter, in de alternatieve media wordt er tot op heden vooral eenzijdig, wantrouwend en doemdenkend omgegaan met het begrip ’transhumanisme’.
  Ik ben veel bezig met dit onderwerp. Toen ik nog een eigen blog in de lucht had, had ik ook een artikel gepubliceerd “Ik ben toch transhumanist”.

  Vanaf het moment dat mensen met taal, landbouw, stedenbouw, geld, legers etc begonnen, zo’n 6000 tot 10.000 jaar geleden (?). En eigenlijk ook vanaf het moment dat mensen niet meer jager verzamelaar waren, maar specialist werden, werd de mensen wereld technisch steeds geavanceerder.

  Deze vooruitgang, daar kunnen we voorlopig niet omheen als geglobaliseerde soort en cultuur.

  Wie gebruikt er nu geen internet, social media, auto, huis, kleding, bril, supermarkt, (kruiden of medicijnen), de diensten van anderen etc.
  We leven allang in een soort hyper realiteit die enorm ver van natuurlijk evenwicht afstaat.

  Ik vind het jammer dat het begrip ’transhumanisme’ in verval is geraakt. Het wordt nu bijna alleen met de wat koude en toch ook bijna onvoorstelbare toekomstschetsen van Ray Kurzweil in verband gebracht, door zijn succesvolle marketing. Transhumanisme gaat over veel meer en bestaat al veel langer dan de theorie van Kurzweil.

  Ik vind het ook jammer dat mensen steeds technologische vooruitgang voor controle en vernietiging inzetten. Denk aan de uitvinding van het vliegtuig, geen 50 jaar later gooiden mensen er atoombommen mee.

  De mens moet eigenlijk toch echt eerst zijn ethische zelf bijschroeven om de verantwoordelijkheid van de kracht van technologie te mogen dragen.

  Technologie lijkt ergens een beetje op geld of symbolen misschien, je kunt er goede en slechte dingen mee doen…

  1. Ik ben redelijk bekend met de site wanttoknow en weet ook wel dat veel mensen die deze site bezoeken gevoelsmensen zijn, kritische denkers, op de hoogte van en wantrouwend over misstanden, van uit het hart leven en ook vaak een voorkeur hebben voor back to nature.
   Misschien ook wel een melangolisch ‘vroeger was het beter’.

   Anyway, om misverstanden en ongefundeerde discussies of oordelen te vermijden is het misschien handig om te weten dat ik http://en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
   delen van deze link wel interessant vind en bepaalde ideeen support.
   Anderen heb ik niks mee of vind ik zorgwekkend.
   *Ik nodig je uit om je hierin te verdiepen.
   Dat geeft op zijn minst ook verdieping aan een ethische discussie/dialoog.

  2. Er zijn mensen die denken redelijk bekend te zijn met de site WTK, en de aanhangers, wat een zelf overschatting, om bijvoorbeeld te denken mensen als COZMIC, PAUL 5.5, MARCEL,ODETTE, MONIKA, en al de anderen in een hokje te kunnen plaatsen, nou pas op voor de eruptisch.
   De naam Transhumanisme, is een ander woord voor Social behaviour, het oude humanistische idée onder een andere naam, not new !

  3. Dag beste Jenne,
   Ik heb afgelopen week (of alweer anderhalve week) meerdere keren aan je aangegeven, niet meer met je de dialoog te willen aangaan. Ik heb dit de eerste keer ook onderbouwd. Dit is nu mijn derde keer.

   *Ik begrijp dat je je gesterkt voelt door sommige WTK lezers of zelfs de redacteur, Guido. Dit omdat ik de afgelopen week al weer twee keer een beetje ‘in de kerk’ vloek. Ik heb me ongelovig opgesteld tegenover het alien fenomeen (hoewel ik het ufo sighting fenomeen niet ontkent).
   Tevens ‘vloek ik aardig in de kerk’ door op een site als deze mijn gedachten te delen over het controversiële en veelzijdige begrip transhumanisme.

   Dus ik begrijp nogmaals dat je je gesterkt voelt. Ik vraag je, alsof het buiten op straat is, om niet met me de dialoog aan te gaan, ik doe dat sinds ongeveer een week niet meer bij jou en heb dit reeds drie keer aangegeven. Het is een vrije wereld, doe wat je wil. Ik beschouw wat je tegen me hebt gezegd alsof je het in real life tegen me zegt.

   *Het kan ook zijn dat dit medium niet meer bij me past, dan hebben we allebei onze zin. Ik denk daar even over na.

  4. @ Berend

   Wat is wat ik je vragen mag je gevloek in de kerk geweest??? Ik zou zelf; “Jezus Christus”, hard geroepen hebben terwijl ik iets stouts daar zou berokkenen… Of moet aan meer onkuise woorden gaan denken in de biechtstoel?!
   Volgens mij vloekte God zelf ook maar al te vaak anders was ik niet naar de aarde toe gekomen om jou & Jenne gezelschap te komen houden…

  5. @ jenne

   Zeg maar ‘ik ben’ een gang maker die graag een vorkje met je mee prikt! je een vette knipoog geeft, aanleunt voor een goed gesprek en kan genieten van het allure van een ouder in gezelschap humor.
   Binnenkort maar weer eens een introductie maken die wtk naar een hoger level gaat brengen en wee voor degene die het weer gaat afremmen, men kan beter mee stromen naar een hogere stroomversnelling van lust voor iedereen.

 3. jENNE van de mensen Familie,

  Zonder science geen menselijke civilisatie, de oude Grieken wisten het al elk systeem valt of staat met de mensen die dit systeem/civilisatie dragen, en inherent aan dit mens is dualiteit, en de Tien Geboden, om te overtreden.
  Van een Utopische goeie God, maakt men een onding, men ontdoet de religie van al wat menselijk is, maakt al wat natuurlijk komt tot de mens tot een sin, en zie daar een volk zonder ziel.
  Nou moet er ontzachelijk veel gebeuren wil een mens zijn ziel compleet verliezen, maar ze zijn wel bezig de mensheid te laten twijfelen aan hun ziel, via het weg nemen van de roots, en het ontwaarden van de waarden van een samenleving.
  Het mooiste voorbeeld is het winnen van een prijs door een gebaarde vrouw, met het uiterlijk van een Jezus, wordt een krom mens op handen gedragen, het hoogste van een decadent ziekelijk denken,
  net als een president die de vredes prijs heeft gekregen, dagelijks mensen laat doden door Drones, hadden wij dit ooit kunnen denken in bijvoorbeeld de 60 jaren ?

 4. In Star Trek wordt The Borg ton nu toe steeds verslagen door captain Picard en Janeway . Zelf ben ik het levende bewijs dat techniek ook de mens kan dienen, indien geprogrammeerd voor het juiste doel met de juiste intentie.
  In reality zijn er imo al veel te veel robotachtige mensen die “slechts” hun werk doen. Zelfs zonder implantaten zijn ze geprogrammeerd om hun werk rucksigtloss uit te voeren, parkeerwachters en BOA’s zijn daar zo’n mooi voorbeeld van. Ook sommige wouten staan in hun bonnenboekje te schrijven terwijl er verderop iemand ligt te verzuipen of overvallen worden,gelukkig zijn dit uitzonderingen. Ik heb me menigmaal in moeten houden om zo’n prentenplakker niet in stukken te scheuren. Even tot 100 tellen, glimlachen en denken; ok, boete van €90, dat ga ik fiscaal verrekenen in tienvoud (grin& a big FU) want anders gaat het onder je vel zitten en wordt je radicaal.
  Een technische transhumane revolutie heeft geen toekomst imo, het is een teken van onmacht en een gebrek aan vertrouwen.

 5. Waar dat Transhumane van daan komt, wij kennen hier de Transhumer, het verplaatsen van de kudde’s van de zomer weides naar de winter weides, en visa versa.
  Van morgen met mijn vrouw Carla, bij het ontbijten, het verliesen van de ziel besproken, nou wij zijn beiden oud en zitten als het ware te wachten op het einde, beetje onze Eigen schuld, door verschillende beslissingen hebben wij onze ambulantie voor een groot deel verloren.
  Volgens onze conclusie kun je nooit je ziel verliezen, hij kan wel in een soort hibernatie terecht komen, of verstopt zo dat hij je niet kan hinderen in je doen, maar echt totaal verliezen nee dat geloven wij niet.
  Vr.Groet

 6. Het is een stralende zon overgoten dag, nog geen chemtrails, zo als van de week, maar er staat een stevig noordelijk windje misschien van daar.
  De poolkappen zijn aan het smelten, dus de dijken moeten worden verhoohd, of ergens anders gaan wonen, wij wonen op 360 meter boven de huidige zeespiegel, in de uiterwaarde van een grote stervende rivier, dit stervende komt door al de aangelegde dammen van de EDF om electrichiteit op te wekken, vroeger was hij bevaarbaar met een mooi sluizen systeem, maar in Frankrijk zijn in het verleden trouwens nu ook nog, domme beslissingen genomen, niet verder als het puntje van hun neus kijkend, blind voor de echte toekomst, nu wordt ook weer het hele land opgeofferd om de bureaucratie in stand te houden, het zijn zolangzaam aan hele familie dynastiën die de staats ruif leeg eten, kan niet duren!

 7. Paar dingen:

  1- de transhumane men ontstaat niet door creatie maar doordat anders tegen de huidige mens wordt aangekeken. Zie de neuro-wetenschap, die stelt dat de mens een zak moleculen is, en dat het bewustzijn een proces van het brein is. In wezen betekent dat dat de mens NU AL een robot is.

  2- dat alles betekent ook dat er niet zoiets als dood en leven bestaat. Als de mens een zak moleculen is en het bewustzijn een gevolg van een materieel proces, dan is de mens bij leven al dood.

  3- het enige dat dient te gebeuren om de mens te verontmenselijken is dat hij zich hiervan bewust wordt. En daar wordt druk aan gewerkt door de materialistische wetenschap.

  4- de neuro-boeken (van o.a. Dick Swaab e.a.) proberen ons hier al op voor te bereiden. Swaab is een wegbereider voor het robot-mensbeeld van de toekomst.

  5- waar het dus om gaat, is dat de mens zichzelf niet meer als mens zal zien, maar als robot. De mens verkiest een robot te zijn.

  6- Waarom wil de mens een robot zijn? Wel, uit angst. Alle controle-streven wordt uit angst geboren. De robot-mens weet zich verzekerd van nieuwe onderdelen en een eeuwig leven.

  7- want dat staat er ook aan te komen: De wetenschap gaat de toekomst ontginnen. Men zal bij voorbaat een zekere toekomst gaan afdwingen. Die toekomst zal worden voorgeprogrammeerd.

  8- Zo is men nu al bezig om mensen dmv neuro-chips te implanteren in het brein, deze het besef te geven dat hij een 300-jarige gevangenisstraf heeft ondergaan. Dat besef kan binnen een flits van een seconde worden opgebouwd. Google dat maar eens.

  9- De robot-mens kan een eeuwig leven worden gegeven. Hij kan zo ook voor eeuwig gestraft worden.

  10- Rudolf Steiner zei al eens dat we in het huidige tijdperk zielen gaan verliezen aan de materie.

  11- We gaan het tijdperk van Aquarius betreden. Het tijdperk van Saturnus, Satan. De ziel gaat ten onder in de materie. Dat proces wordt beschreven dmv het lijdensverhaal van Christus. Wij allen zijn Christus.

  12- Het wordt een pijnlijk proces. Maar noodzakelijk voor bewustzijnsontwikkeling. Het eerste Saturnale tijdperk (Aquarius) zal 2000 jaar duren. Daarna komt het volgende Saturnale tijdperk, van Capricorn, de gehoornde. Daar zal het zwart zijn. De aarde zal als Mars zijn: dood. Het is de tijd die staat voor de aanroep van Christus: ‘Mijn god, waarom hebt u mij verlaten?’

  13- in al dat zwart zal er een lichtpuntje ontstaan, en dan…

  1. Lieve Willie, bedankt voor deze link!
   Krishnamurti wist het 30 jaar geleden al en formuleert het precies.

 8. Zeer interessant artikel men zou zich af moeten willen vragen creeerd men niet slechts… dat… wat men wenst dat het zich zal manifesteren in het leven. De majority still rules vandaar dat Marcel Messing ook als het ware tracht te waarschuwen.
  Onderstaande link is te belangrijk om ergens anders te plaatsen dan onder het recentste artikel Het is een link aangaande de misdragingen van oud SG Demmink en anderen in de top van de justitie in met name in de jaren negentig van de vorige eeuw . http://www.deroestigespijker.nl/pagina/homepage/de-getuigenverhoren-in-utrecht.html

  1. <<<het creéeren van natuurlijk wat je geest je ingeeft toch, wat zich manivisteerd heb je niets mee van doen dat is het menselijke lot die dit bepaald. Marcel Messing ken in niet dus no comment.
   En dan neem je een sprong regelrecht de hel in, en daar heb je geen soefleurs site voor nodig, algemeen bekend, een grote criminele bende ons Nederland, hangt van liegen, chantage, en corruptie aan elkaar

  2. Dank je voor je reactie Jenne 🙂 , eigenlijk verwijs ik meer naar de overgrote meerderheid die zwijgend toestemt omdat men elektronische overdadige luxe niet als een bedreiging ziet en dat slechts eenzijdig vanuit het geconditioneerde ego dus het luie gemak ziet. Het is een kwestie van demand & suply de consument bepaald de vraag. Meer die richting. Voor alle techniek moeten ook nog eens de grondstoffenlanden diep door het stof en dat staat men ook nog eens onbeschaamd en vanzelfsprekend op de koop toe dat het zo gebeurt….Mvg.Jasper

  3. JASPER, de overgrote meerderheid, wordt van de wieg tot het graf gemanipuleerd en misbruikt, en het mooie is dat deze charletans de maasa zo heeft gebrain fu.. dat ze denken dat dit zo hoort, en ze er niets aan kunnen doen.

 9. @jup: amen, tot je punt -11 dan. Wij allen bepalen de nieuwe tijd, die hoeft niet een hel gezin , tenzij we dat stiekem wensen. De ziel is overigens onsterfelijk.

 10. M.b.t. de waarschuwing van Marcel Messing richting de onderliggende motieven van onze goedlachse leiders een interessant artikel aangaande de slogan duurzame ontwikkeling en de smartmeters welke als trojan horses ingezet worden en bij de mensen de voordeur binnen komen als artikelen van gebruikers gemak en luxe. Amerika loopt op best vele dingen vooruit op ons…Wees gewaarschuwd!! Mvg Jasper
  http://educate-yourself.org/cn/smartmeterssustainabledevelopmentreport24apr13.shtml

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.