Advertentie

MH17-boek: ‘De doofpotdeal..’


Het ongelooflijke rotzooitje rondom de afwikkeling van de ramp met de MH17, heeft journalist Joost Niemöller al geïnspireerd om een boek te schrijven. Hij gebruikt in de titel zelfs het woord ‘Doofpot’.. Zoals je op deze site ook vele artikelen vindt, die de bizar-gammele aanpak van het kabinet Rutte beschrijven, in het behandelen van deze zaak, zo is dit uiterst indringend geschreven boek feitelijk ook één grote wijsvinger naar de ernstige onvolkomenheden in deze zaak. (Wil je het boek aanschaffen, klik op de cover voor een link naar de WantToKnow-bookshop.)

MH17 doofpot deal

x

x

MH17 de doofpotdeal

2014 WantToKnow.nl/.be

x

Op 17 juli 2014 stortte een Boeing 777 van Malaysia Airlines (vlucht MH17) neer boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, waaronder 193 Nederlanders. Nederland kreeg de leiding over het onderzoek naar de toedracht van de ramp, maar verbond zich met een regelrechte doofpotdeal aan Kiev. En werd daarmee werden we als Nederland meteen een pion in een internationaal politiek schaakspel.

there was another aircraftDe onverbloemde Koude Oorlog-retoriek maakt een comeback, waarin Vladimir Poetin de ultieme ‘bad guy’ is.. Wat hij zegt wordt in het Westen als giftige propaganda bestempeld. En inmiddels, zo lijkt het, lijden alle betrokkenen aan ernstige tunnelvisie. Kunnen we er nog gerust op zijn dat de onderzoekers onafhankelijk en objectief hun werk doen..?? De Russen dragen materiaal aan dat suggereert dat de crash is veroorzaakt door een aanval van een Oekraiense straaljager óf door een met een Oekraïense Buk-M1 afgeschoten raket.

Daarentegen gaan EU-landen en de VS ervan uit dat de separatisten in Oost-Oekraïne de Boeing 777, al dan niet per ongeluk, hebben neergeschoten. In ‘MH17: de Doofpotdeal’ maakt journalist Joost Niemöller alvast de tussenbalans op. En dat blijkt meer dan nodig; de opvallendste feiten worden op een rij gezet en de belangrijkste theorieën – uit alle kampen – geëvalueerd. De auteur signaleert echter verontrustende ontwikkelingen en schetst een wereld waar grote belangen waarheidsvinding in de weg staan, en een politieke deal meer gewicht lijkt te hebben dan forensisch bewijsmateriaal. Ook voor Mark Rutte, die wel degelijk op de hoogte is van het doen en laten van de onderzoekscommissie..

Joost Niemöller bood de eerste exemplaren van het boek op 28 oktober 2014 aan,

aan Tweede Kamerleden Van Bommel (SP) en Omtzigt (CDA), . Zijn speech ging als volgt:

“Op 17 juli stortte vlucht MH17 neer en het enige waarover we steeds meer zeker kunnen zijn, is dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines met militaire middelen uit de lucht is gehaald. Er wordt vaak gesproken van een aanslag, maar strikt genomen is dat ook niet zeker. Er wordt namelijk regelmatig gezegd dat het de separatisten waren die ‘per ongeluk’ met een raket het vliegtuig uit de lucht schoten. Vooralsnog weten we ook nog niet of het überhaupt wel de separatisten waren.

Nu, we weten het niet, maar we denken het wel. Dat is natuurlijk ook niet zomaar. De separatisten schoten al een tijdje vliegtuigen uit de lucht. Oekraïense militaire vliegtuigen. En soms op meer dan vijfduizend meter hoogte. Dat is een goede reden om de separatisten te verdenken. Maar een bewijs is het natuurlijk niet. Nog niet eens het begin ervan.

Joost NiemollerVerreweg de meeste Nederlanders dachten in eerste instantie dat het de separatisten waren, afgaande op een opinie-onderzoek van Maurice de Hond, kort na de ramp. De meeste journalisten in Nederland zullen ook nu nog zeggen dat het de separatisten waren, en de meeste politici in Nederland doen dat. Al uiten politici zich een stuk voorzichtiger. Maar is het daarom ook waar? Met die vraag ben ik dit boek begonnen. Of liever gezegd: met de twijfel over de ‘waarheid’ die in Nederland hing.

Gaandeweg vond ik heel veel wat niet in dit plaatje paste.
Voor een deel op het internet. Maar ook waren er officiële bronnen, zoals een persconferentie van het Russische Ministerie van Defensie en een rapport van Russische ingenieurs, waarin de theorie uiteen wordt gezet dat de Boeing 777 werd aangevallen met een Oekraïense straaljager, eerst met een boordkanon, daarna met een raket uit de straaljager. De Russen kwamen met satellietfoto’s van Oekraïense Buk-M1 installaties en met radarbeelden van mogelijk een Oekraïense straaljager, dicht in de buurt van MH17.

Zij gaven hun data aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die liet in hun tussentijdse rapport weten dat ze het materiaal ontvangen hadden. De Onderzoeksraad gebruikte de Russische radargegevens om vast te stellen wanneer het toestel van de radar verdween. Maar verder deden ze er niets mee. Niet alleen geen woord over een raket, zoals vaak in de media is opgemerkt, maar ook geen woord over een straaljager.

Gisteren publiceerde Der Spiegel een uitgebreid interview met Fred Westerbeke, de Nederlandse hoofdofficier van justitie. Hij gaf daarin aan welke kant het onderzoek van het OM uit gaat. Hij prees de goede samenwerking met Oekraïne. Der Spiegel refereert aan een eigen bericht en stelt weer eens wat de Nederlandse media ook steeds stellen: dat de Duitse geheime dienst Amerikaanse satellietfoto’s had laten zien aan Duitse parlementsleden in een geheim overleg. Maar dat stond niet in het oorspronkelijk bericht in Der Spiegel, waar alle heisa over begonnen was. Daarin werd gesproken over analyses van satellietfoto’s die waren voorgelegd. De ARD, die ook lekte uit dat geheime overleg, had het zelfs over plausibele opties. Er waren dus gewoon scenario’s voorgelegd door de Duitse geheime dienst.

Een heel normale procedure, maar niets daarover in de Nederlandse media. Iedereen blijft hier maar hartstochtelijk geloven in die Amerikaanse satellietfoto’s die op een keer onze tunnelvisie moeten bevestigen. Nu, dat die Amerikaanse satellietfoto’s er zijn, dat staat wel vast. Er hing, zeggen de Russen althans, precies op dat moment namelijk een satelliet boven de rampplek. Maar wat zal daarop te zien zijn? Misschien helemaal niet zoveel, want er hing een dicht wolkendek, zo leren we uit het voorlopig rapport van de Onderzoeksraad. Maar het geloof in de satellietfoto’s houdt de spin overeind.

Over die Amerikaanse satellietfoto’s werd voor het eerst iets concreets gezegd in de brief die het kabinet vannacht naar de Kamer stuurde: Het OM heeft ze niet, en of het ooit mogelijk zal zijn dat het OM dit van de Amerikanen krijgt, is maar zeer de vraag! (PDF)

“Het is wenselijk dat het OM aanvullend materiaal verkrijgt vanuit de Verenigde Staten ten behoeve van het strafrechtelijke onderzoek. Dit neemt tijd in beslag, omdat het binnen de Amerikaanse wetgeving juridisch gecompliceerd is om inlichtingen over te dragen naar het strafrecht. Het OM heeft er alle vertrouwen in tijdig het relevante materiaal te verkrijgen.”

Er liggen, zei Westerbeke, nog twee opties op tafel. Een raket en een straaljager. Een raket is, zegt hij, het meest waarschijnlijk.

In de brief die vannacht van het kabinet kwam, wordt over het onderzoek van het OM iets anders gezegd:

“Het verdere onderzoek richt zich derhalve primair op de scenario’s een aanslag vanaf de grond dan wel een aanslag vanuit de lucht.”

Het kabinet refereert aan het interview in Der Spiegel, maar neemt de ‘waarschijnlijkheid van de raket niet over.’ Dat blijkt ook uit een ander, beetje krom en daarom ook niet erg duidelijk geformuleerd, fragment in dit antwoord:

“Zoals wij eerder in de stand van zakenbrief MH17 van 24 juli aan uw Kamer hebben gemeld, lijken de bewijzen zich op te stapelen dat het vliegtuig met een raket is neergehaald. Dat kunnen we nu niet met zekerheid zeggen, daarvoor moeten we de definitieve rapporten afwachten.”

‘Bewijzen’, dat is nogal een zwaar woord.
En dat ze zich zouden opstapelen, dat maakt het nog indrukwekkender. Maar aan welke ‘bewijzen’ denkt de regering dan? Lijkt me een goede Kamervraag. Maar ik denk dat we het antwoord al kennen: eerst de onderzoeken afwachten. Eerder sprak het OM na een persconferentie nog met meer zelfverzekerdheid over die raket. Is de focus van het OM aan het draaien van een raket naar een straaljager? Daar zullen ze in Kiev niet blij mee zijn.

Hoofdofficier Fred Westerbeke
Hoofdofficier Fred Westerbeke

Ik was ook benieuwd naar die vraag van Der Spiegel op de opmerking van Westerbeke dat een raket het ‘meest waarschijnlijk’ zou zijn. Die vraag zou simpelweg moeten luiden: Waarom? Maar die vraag kwam niet. Interessant is dat Westerbeke zei dat het OM Moskou verzocht heeft om de radardata waarop te zien zou zijn dat een Oekraïense straaljager vlucht MH17 benadert. Is het dan niet absurd, vraagt de interviewer van Der Spiegel, dat Oekraïne samen met het Nederlandse OM het onderzoek uitvoert?

Westerbeke zegt dan: “Natuurlijk is dat een probleem. Maar we kunnen niet zonder hen.” Dat is volgens mij de crux. Het OM heeft een deal met Kiev. Wat die inhoudt, daarover zwijgt dit kabinet. Hoe moet zo ooit objectief de mogelijkheid onderzocht worden dat het een Oekraïense straaljager was? Hoe kan dit ooit een eerlijk onderzoek worden?

Het is mij tijdens het werken aan dit boek steeds meer gaan verbazen dat dit punt niet duidelijker op de agenda is komen te staan. Niet in de media, en eigenlijk ook niet in de politiek. Wat willen we nu eigenlijk? Willen we dat snel wordt geoordeeld dat de separatisten het hebben gedaan? Of willen we de waarheid? Met deze constructie is het onmogelijk om ooit tot een overtuigend rechtsproces te komen. Nou ja, snel gaat het sowieso niet worden, aldus Westerbeke. Voor 2016 zeker niet.

Nu zijn we dus in een moeras verzeild. Het OM blijft nog heel erg lang in stilte opereren. Af en toe zullen we kennelijk iets vernemen via een tussentijds interview, wat ik op zich al een merkwaardige constructie vind. De Onderzoeksraad komt volgend jaar met iets. Maar dat mag dus geen daderinformatie zijn. Het kabinet zal zich tot in de lengte der dagen verschuilen achter dit onderzoek. Mogelijk in de stille hoop dat het Oekraïense leger de rampplek zal heroveren. En dat er dan nog iets ligt.

De vraag is natuurlijk wat het parlement kan doen, behalve steeds weer vragen stellen die niet beantwoord worden, of met de bekende open deuren. Natuurlijk, dit parlement kan zo een dossier opbouwen, en ooit zal het vast wel tot een parlementaire enquête komen, als de politieke verhoudingen ernaar zijn.

Interessant vond ik het dat VVD Kamerlid Ingrid de Caluwé bij de laatste commissievergadering over MH17 opperde of het misschien geen idee was om de route langs de VN te volgen. Dat is ook wat Maleisië heeft voorgesteld. En Rusland. Althans iets in die richting. Blauwhelmen op de rampplek. Een VN onderzoekscommissie. Een speciale VN gezant. Misschien kan het onderzoek zo uit deze modderige sfeer van politieke deals getild worden. Misschien ook niet. Er zijn slechte ervaringen met de machteloosheid van de VN. Het kabinet heeft in elk geval laten weten niets te voelen voor de inzet van de VN, in het antwoord dat vannacht binnenkwam:

“Het Kabinet acht het niet opportuun om een discussie te entameren over een eventuele additionele VN-missie naar het rampgebied naast de reeds actieve OVSE-SMM. De kans dat hierover in de VN-Veiligheidsraad overeenstemming bereikt kan worden, is bovendien minimaal.”

Een inhoudsloos antwoord. En ik zou wel eens willen weten wie nu tegen de VN ter plaatse is. Toch niet de VS, mag ik hopen? Geen enkele keer waarbij een burgervliegtuig met militaire middelen uit de lucht is geschoten, de laatste zestig jaar, is het tot een overtuigend rechtsproces gekomen. Dus de kans is sowieso zeer klein dat de waarheid ooit boven tafel komt.

De onderzoeksweg die nu is ingeslagen lijkt me een doodlopende. Er wordt alleen maar valse hoop mee gegeven aan de nabestaanden. Natuurlijk heeft de politiek niet de macht om dit onderzoek nog te stoppen. Maar de weg openen naar een derde, internationaal onderzoek, lijkt me nog de meest kansrijke optie. Nederland heeft altijd de mond vol van de VN, soms terecht, soms niet. Maar kunnen de koppen van de Nederlandse politiek nu eens dezelfde kant uit?

 * * *

Titel: ‘MH17, de doofpotdeal’
Auteur: Joost Niemoller
ISBN: 9789049024178
Praag | Paperback | 194 pagina’s | oktober 2014  €14.95

37 gedachten over “MH17-boek: ‘De doofpotdeal..’

 1. Ik vraag me inmiddels of er sowieso wel slachtoffers zijn te betreuren. Ik heb filmpjes gezien van mensen die direct bij de ramp waren en die hebben gezien dat er gebruik is gemaakt van plastic poppen, velen zagen er uit van Aziatische afkomst. Ik denk dat we hier te maken hebben met een grote hoax en ook te maken hebben met crisis acteurs, waarin ook vele Nederlanders zijn gebruikt en wellicht zijn betaald door de elite. Ik trek daarom alles in twijfel, zijn er wel slachtoffers en zijn we massaal niet in een grote soap terecht gekomen. Martin Vrijland heeft hier veel aandacht aan besteed en misschien de moeite waard om zijn visie in deze ramp nog eens te onderzoeken en te lezen.
  Mijn innerlijk weten zegt namelijk: in de royuwstoet, met daarin de lijkkisten die hier in Nederland zo massaal door het ramptoerisme zijn gezien, wie lagen er daadwerkelijk in deze lijkkisten?
  Heeft iemand ooit hier naar mogen kijken en/of onderzoeken, dan bedoel ik daarmee ook de familieleden.
  Als ik de onderste steen boven wil hebben, dan zal niemand mij tegenhouden om in de kist te kijken van mijn geliefde en/of familielid, wie van de nabestaanden zou dit hebben gedaan?
  Ik ben geen aluhoedje en ben aards, maar ik vraag me af in hoeverre men in dit land, ook het volk, naar de echte waarheid durft te kijken!!!!

  1. Helaas zijn er wel slachtoffers gevallen. Ik ken twee (betrouwbare) mensen die vrienden bij de ramp hebben verloren en naar hun uitvaart zijn geweest. De verdwijning van deze mensen is niet in scene gezet.

   Dit betekent overigens dat het getuigenverslag van de plastic poppen tegelijkertijd óók kan kloppen. Misschien heeft men een rampscene geënsceneerd voor de media omdat er bepaalde dingen op de échte rampplek niet getoond mochten worden.

  2. Ella – met dank voor je reactie, maar (sorry, misschien een walgelijke vraag, zeker voor de eventuele nabestaanden) – hebben die twee betrouwbare bekenden van je ook iets gezien van overleden lichamen van hun vrienden? Zou het mogelijk zijn dat deze twee mensen elders zijn ondergebracht? Dit idee gaat wél heel erg ver, dat besef ik ook; maar met uitspraken/beweringen over de vorige vliegtuigramp van Malaysian Airlines (MH370)lijkt ook veel mis te zijn. Veel over deze vliegtuigramp lijkt van internet verwijderd te zijn (Bijvoorbeeld een uitspraak van Maarten de Jonge: PM of Malaysia tells me #MH370 was spotted by radar as it flew across … *

   PM of Malaysia tells me #MH370 was spotted by radar as it flew across but realised civil airliner and no treat so send planes to investigate by richardquest

   http://www.inagist.com/all/459412261807726592/ – Proxy) Hoogstwaarschijnlijk is dit toestel geland op het eiland Diego Garcia.
   Ella, heeft directe familie van de hier bedoelde passagiers mogen/kunnen identificeren? Weet je hier iets over?

 2. Als iemand roept dat de onderste steen boven moet, dan ga je toch alle paden af? Niet alleen wat betreft het terrein zelf, maar ook bel je met Kiev over het bronmateriaal van de gesprekken tussen de verkeersleiders en de MH17. Dagelijks, of een paar keer per dag, tot ze stapeldol van je worden. En je vraagt Maleisië dat ook te doen, en Australië. Je gaat er allemaal heen en ook naar de geheime dienst van Kiev en klopt op alle deuren daar tot ze versleten zijn. Of tot de onderste steen boven is.

  En als journalist vraag je daarop aan degene die de onderste steen boven aan het halen is, of we die gesprekken nu eindelijk eens mogen horen. Dagelijks, of desnoods vaker. Je vraagt al je collega’s van alle TV, alle radio, alle kranten en alle internetsites en blogs en twitteraars om dat ook te doen. Natuurlijk vraag je hetzelfde te doen aan al je collega’s uit Maleisie én uit Australia en je bedenkt mogelijk andere mensen die helpen die vraag te stellen en de vraag waarom het dan niet lukt, wanneer dan wel, wie kan helpen, desnoods een date for a date for a date, je vraagt zelf Kiev of ze al gek worden van die officiële ‘onderste steners’ die zo nodig willen weten wat er gezegd is aan en door de MH17 en of je anders zelf even de banden mag beluisteren, net zolang tot ze stapeldol van je worden of tot die steen nu eens boven is.

  1. Willem,
   Je eindigt met nietwaar.
   Inderdaad….niet waar.
   Misschien kan je ook een zo’n webpagina vinden die ook daadwerkelijk gaat over Oekraïne in plaats van Kroatië. Toch iets heel anders, nietwaar?

  2. Willem,
   Ik volg de situatie in Oekraïne op de voet en haal vooral de info ter plaatse aldaar. Deze fb bijvoorbeeld https://www.facebook.com/TruthfromUkraine. De genoemde link van de vineyardsaker gaat wat dieper, veel analyses en achtergronden met een wereldwijde gezellige, goed geïnformeerde community.
   Ik zie dat ik per ongeluk mijn reactie twee keer heb geplaatst, neem mij niet kwalijk.

  3. Willem,
   Ik volg ook het nodige, wat wil je zeggen is mijn vraag?
   70 webcams ga ik niet bestuderen, want ik bestudeer al genoeg in de hele shit zooi 😉
   Daar wat ik wat kan doen, doe ik wat, én dat is dus niet hier, want de gemiddelde reactant doet hier helemaal niets met alle informatie…
   Ik heb het afgelopen jaar, daar waar ik dacht dat het nodig was, wat uit te wisselen, de sites opgezocht, waar er ook wat mee gebeurd.
   En dat hebben ze ook gedaan, gelukkig…
   Maar daarmee zijn we er helaas nog niet.

 3. Wat ik me afvraag, het schijnt steeds maar te gevaarlijk te zijn om naar die plek te gaan voor verder onderzoek, maar er worden wel stoffelijke resten gevonden en verzameld, stoffelijke resten van mensen zogezegd dus en het is daar te gevaarlijk om rond te lopen? Toen ik het zag op de nos in hun nieuwsberichten had ik ook weer zoiets van ‘wtf? en het is gevaarlijk, hoe kan dat dan?’

  1. Telkens wordt er gesproken over ’té gevaarlijk voor onderzoek’, ’té gevaarlijk om het gebied te betreden’…!
   En daar staan geen criteria bij. Terwijl op een bepaald moment mensen rustig op hun fietsje door het gebied rijden, zouden wij niet kunnen onderzoeken..!!
   Komt er veel rumoer in de pers, blijkt INEENS de situatie gunstig te zijn..!! Wat een volksverlakkerij..!
   Tja, de ‘situatie was kennelijk gunstig om te onderzoeken’… Bah!

  2. Je kunt het best wel verklaren waarom het te gevaarlijk is om onderzoek te doen….. Stel je voor dat de waarheid ontegenzeggelijk aan het licht komt door dat onderzoek , levensgevaarlijk inderdaad.

  3. Ik ga dit boek zeker lezen. Het is trouwens vreemd dat buitenlanders beter geïnformeerd schijnen te zijn dan de doorsnee Nederlandse burger:

   http://powerpointparadise.com/blog/2014/10/mh17-cover-deal-dutch-journalist-publishes-revealing-book/

   Maar dat hebben we wellicht te danken aan onze eigen media.
   Geen woord bijvoorbeeld over het feit dat aan boord van de MH17 niet alleen onze Nederlandse AIDS researcher Joep Lange zat maar tal van andere medisch wetenschappers waaronder Ebola expert Glenn Thomas die nogal veel scheen af te weten van wat er in Afrika gaande is. (trefwoorden: Kenema – Ebola – Bio warfare – Bill Gates)

   http://powerpointparadise.com/blog/2014/10/glenn-thomas-ebola-bill-gates-mh17-connections-kenema-bioweapons-lab/

   Onderstaand de passagierslijst van Malaysian Airlines: (zie nr. 207)

   http://www.foxnews.com/world/interactive/2014/07/19/malaysia-airlines-mh17-passenger-manifest/

   Het zal waarschijnlijk puur toeval zijn maar toch ….

 4. Wat een schande dat iemand geld probeert te verdiene naan zo’n vreselijk gemeen vliegtuigongeluk. In mijn ogen ben je dan geen haar beter dan de partijen die de crash op hun geweten hebben. Schaam je diep, Joost Niemoller. Deze informatie zou voor iedere Nederlander, zonder financiële (Illuminati-) drempel beschikbaar moeten zijn.

  1. Marvin,
   Denk eens na voor je iets zegt. Werk jij ook voor niets? Hij doet het met de goede intentie en dat telt. Iedere Nederlander zou gratis eten en drinken moeten krijgen…daar heeft men toch immers recht op. Dat er schandalige winkeleigenaren zijn die slaven voor zich laten werken en grof geld verdienen aan eten en drinken dat eigenlijk voor iedere Nederlander gratis beschikbaar zou moeten zijn….zo werkt het gewoon niet. Ach Marvin….gelukkig doen de meeste mensen aan vrijwilligerswerk….jij uiteraard toch ook?

  2. En alle betrokkenen bij het onderzoek overigens…denk je dat die ook voor niets werken? En toch…de meesten zullen het met de goede intentie doen.

 5. Vandaag las ik op teletekst dat Kiev ertegen is dat Maleisie in het onderzoek naar de ramp betrokken wordt,Rutte heeft gezegd dat het normaal is dat Maleisie meedoet aan het onderzoek.
  De vragen waar ik mee blijf zitten zijn:
  Hoe kan Kiev in het onderzoek betrokken zijn terwijl ze volgens mij zelf verdachte zijn?
  En zegt Rutte dat Maleisie in het onderzoek betrokken mag worden,omdat hij toch al weet dat Kiev dan mogelijk een veto zal uitspreken?

  1. Zie het nieuwe artikel over de strapatzen van Rutte om de VS maar te vriend te houden.. Op weg naar een chef-NAVO-baan denk ik, á la De Hoop Scheffer.
   Hoe kun je nou maatjes zijn met Oekraine, terwijl die het gebied met artillerie hebben beschoten, zodat het onveilig was.. OF WAS DAT DE BEDOELING..??!
   Er zit iets ZO VERSCHRIKKELIJKS fout in dit verhaal..!!

  2. Guido j
   Volgens mij worden wij niet geregeerd,maar constant bedonderd door onze regering en de msm.
   Voorbeelden hiervan zijn onder andere:
   Waarom leest men niets over ministers die veroordeeld zijn voor oorlogs misdaden.
   Deze week zou er bewijs geleverd zijn voor het executeren van de kapers van de treinkaping in ik meen 1977.
   De politie heeft gezegd dat uit hun rapporten naar voren komt dat er vijftigduizend fraude gevallen zijn,door Teeven wordt dat glashard ontkent,het valt wel mee.
   Ik ben al lang van mening dat men bewust Nederland kapot aan het maken is,omdat we als burger totaal financieel uitgekleed worden,grote bedrijven zijn er haast niet meer,boeren laat men in de kou staan,het onderwijs is een ramp,criminaliteit wordt getollereerd zoniet beloond enz.

  3. Weet je wat het volgens mij is Arnold? De zaak is inmiddels zó lekker gecompliceerd gemaakt, dat weinigen nog écht begrijpen wat er gebeurt en gebeurd is..
   Het is dus jou en mijn taak om gewoon, met engelengeduld, en in alle rust, de werkelijke krankzinnigheid van dit verhaal aan de dag te blijven leggen..

  4. Er zit helemaal niets fout in het/dit verhaal alles volgens plan, het snénario wordt gewoon afgewerkt, ieder één is op de hoogte behalve wij,
   het publiek/slachtoffers.

  5. Hoi Jenne, ik waardeer jouw reacties altijd! Iedereen een eigen kijk, een eigen manier van reageren. Gewoon lekker jezelf! Sommige trekt dat gewoon aan, waaronder ik. Het is dan ook wel zo dat ik me idd niet te veel met de inhoud meer bezig hou. “We” weten het inmiddels wel hoe krom/ gestoord/ omgekeerd de wereld is en uiteraard ook hoe de harmonie en innerlijke vrede zo waardevol is, neemt niet weg dat alle verhalen van WTK broodnodig zijn voor de groei van de bewustwording van de massa.
   Veel liefs allen! Vele virtuele knuffels voor de gehele WTK-familie!

 6. GuidoJ.
  6 november 2014 om 13:08

  Zie het nieuwe artikel over de strapatzen van Rutte om de VS maar te vriend te houden.. Op weg naar een chef-NAVO-baan denk ik, á la De Hoop Scheffer. Hoe kun je nou maatjes zijn met Oekraine, terwijl die het gebied met artillerie hebben beschoten, zodat het onveilig was.. OF WAS DAT DE BEDOELING..??! Er zit iets ZO VERSCHRIKKELIJKS fout in dit verhaal..!!

  Het geeft des te meer aan dat hun wereld niet die van ons is en dat wij afzijdig moeten blijven van hun beweringen. Ons eigen logica wordt gevormd door eigen onderzoek en meervoudige bronnen.

  1. Beste Guido,
   In de eerste reactie op dit forum naar Want to know heb ik mijn echte naam bloot gegeven. Maar nu wil ik om redenen van veiligheid toch onder een pseudoniem verder met de naam Krokolodokus. Ik hoop op begrip te kunnen rekenen.

  2. Ik weet niet eens wie Krokolodokus is, laat staan waar je het over hebt.. Wat denk je dat ik zou gaan doen dan..? Is dit overigens een variant van de Krokus..? Als ik het goed heb onthouden is de zg. ‘kolodo’ de stamper van de Krokus. Grappig dat ik vroeger al de KRO als voorkeurzender had bij kinder Tv..! Wat een gekke wereld niet?

  3. Nou Guido hoedt je maar in de toekomst voor de wellicht toekomstige Tante Pollewop’s, oma Tingeling’s, Paulus de boskabouters en Mik en Mak’s 🙂
   Wel lekker Hollands…

 7. @ Guido, wat er zo verschrikkelijk fout is in het verhaal is Shell en de schalie gas en olie deal met Oekraine.
  Oost Oekraine wil niet hebben dat er schalie gas/olie gewonnen wordt. Dat is waarom die oorlog nodig is zodat ze de totale bevolking kunnen neerknallen en verjagen. Vandaar ook die massa graven die er nu gevonden worden.

  All wars are bankers wars !!!!

  Ook de komende WW3 wordt op touw gezet door de bankenwereld. Beide partijen financieren met leningen en hopen dat die oorlog lang gaat duren.
  Tevens kunnen ze op die manier het Amerikaanse failliet verbloemen en nog erger een ander er de schuld van geven. Ook zullen ze bij een WW3 niet met de billen bloot hoeven wat hun goudvoorraad betreft, die 0 is, dat goud ligt in China !!!!

 8. Oekraïen wil bij de eu en heeft al veel geld ontvangen en heeft nog meer nodig dus het zal slecht uitkomen als ze het wel gedaan hebben al of niet per ongeluk,,of op verzoek van Odrama om putin te schofferen.
  Wat ook al niet te slim is want wat kan putin er aan doen wat Oekraïense separatisten doen?

  1. want wat kan putin er aan doen wat Oekraïense separatisten doen?
   Volgens mij is putin de oek. sep.
   Dit staat los over de toedracht en afhandeling van MH 17

 9. Kijk op blikopnosjournaal.nl.
  Daar staan de waarschijnlijk Amerikaanse satalietfoto’s waaruit blijkt dat MH17 werd neergeschoten door een Oekrains gevechtsvliegtuig. Vandaag op de Russische tv vertoond.
  De echtheid hiervan wordt nu onderzocht.

 10. Vandaag heb ik het boek gelezen,en daaruit blijkt dat met name Rutte zich behoorlijk in de nesten aan het werken is door zichzelf min of meer onder curatele van de Oekraine te stellen.
  Wat ook opvalt zijn oa de antwoorden van Omtzigt die Kamervragen heeft gesteld waar hij geen of onduidelijke antwoorden op kreeg,en hier toch genoegen mee neemt,hieruit blijkt eens te meer wat een zwak zootje er in de kamer zit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.