Advertentie

Bye, bye blue sky…?!


Bye, bye blue sky..?!

Peter Vereecke © april 2011

x

Zaterdag 9 april 2011: prachtig weer en geen enkel streepje aan de lucht.

De Belgische oud-burgemeester, Peter Vereecke, heeft het tot zijn levensopdracht gemaakt, het stinkende onderwerp van ‘chemtrails’ te onderzoeken.

Zondag 10 april 2011 : prachtig weer maar de hemel doorkruist door vliegtuigstrepen; ‘Men’ zegt dat dat het enkel gaat om condensatie van waterdamp …

Maar bekijk deze compilatie van clipjes eens op YouTube. En lees ook het onderstaande artikel van Patrick Passin, die gedurende jaren dit fenomeen heeft bestudeerd en hierover een schitterende documentaire maakte onder de titel :

” Bye, bye blue sky “

Deze film werd onlangs getoond op een Zwitserse TV-zender en deze tekst kwam tot stand naar aanleiding van reacties van mensen die dit niet konden geloven. En het is inderdaad ongelofelijk : het leger ( US Air Force en Nato vooral ) sproeit om diverse redenen zware metalen, chemische stoffen en biologische micro-organismen in de lucht en dat maakt ons allemaal ziek : mens, dier en natuur.

U moet mij niet geloven, ga zelf op onderzoek.

Dit moet in ieder geval stoppen !

met vriendelijke groeten,

Peter Vereecke

* * *
X

Vertaalde tekst van Patrick Pasin, de producer en regisseur van ‘ Bye, Bye Blue Sky’

“Geachte dames en heren,

De berichten die jullie ontvangen hebben na de uitzending van’ Bye Bye Blue Sky’ zijn geen verrassing voor mij. Welke ook de objectieve elementen zijn die we naar voren kunnen brengen, zoals bv grondanalyses die ik in Parijs heb laten uitvoeren, of het feit dat het Franse leger 10 ton bariumsulfaat heeft gekocht, jullie zullen altijd zulke berichten ontvangen van mensen die zichzelf ‘debunkers’ (ontmaskeraars, sceptici ) verklaren.

Klimaatverandering
Sedert 7 jaar doe ik grondig onderzoek naar klimaatveranderingen en chemtrails. Ik heb tientallen boeken, studies en rapporten over deze kwesties gelezen. In januari van dit jaar heb ik de redactie van mijn boek
“ La manipulation du climat par les militaires” (De manipulatie van het klimaat door het leger. Vert.) beëindigd.
‘Klimaatverandering’ (dit is de officiële term) heeft al een lange geschiedenis. De eerste officiële poging dateert al van 1891 met het experiment van General Dyrenforth in de Staked Planes in Texas. Het Amerikaanse Congres had 10.000 dollar toegekend, maar na 2 jaar werden de subsidies gestopt omdat er maar weinig resultaat was.

 

 

Het sproeien van chemische stoffen in de atmosfeer door het leger heeft ook al een lange geschiedenis. De eerste poging om het klimaat te beïnvloeden met vliegtuigen had plaats in de Verenigde Staten in 1924 toen de ‘Army Air Service ‘ twee vliegtuigen uitrustte volgens instructies van Dr. Emory Leon Chaffee, een fysicus van Harvard Universiteit.

De Amerikaanse militairen zijn niet de enigen die deze experimenten hebben gedaan : Russen, Chinezen en ook anderen hebben het getest. Ik heb bv gelezen dat het Chinese leger in 1930 Deolin had uitgesproeid over Hong Kong om een droogte te bestrijden.

Dit was maar het begin, maar alles begon eigenlijk na 1946 met de uitvinding van Dr. V. Schaeffer van General Electric die met het uitsproeien van zilver iodide in de wolken regen tot stand kon brengen. Duizenden pogingen zijn inmiddels over de hele wereld uitgevoerd en vooral door militairen. In de Verenigde Staten werden de oorspronkelijke onderzoeken toevertrouwd aan de Naval Air Weapon Station op de basis van China Lake in Noord California. Het werd een lopende zaak om chemische stoffen uit te sproeien in de atmosfeer en dit vooral uitgevoerd door het amerikaanse leger (en anderen). Als voorbeeld kunnen we hier aanhalen de strijd tegen orkanen met projecten op lange termijn zoals Cirrus (1947-1952) en Stormfury (1961-1983).

Officieel werd de eerste toepassing om chemische stoffen te gebruiken om het weer te veranderen en als dusdanig als wapen te gebruiken gedurende de oorlog in Vietnam uitgevoerd. Het project had codenaam ‘Operation Popeye’. Tussen 1967 en 1972 werden er ongeveer 2700 vluchten uitgevoerd om deze stoffen uit te spreiden boven Vietnam en Laos. Bijna tot het einde konden de militairen dit geheim houden.
Het hele verhaal kwam aan het licht in 1971 en het leidde tot een auditie in het Congres van de Verenigde Staten op 23 maart 1974. De hoorzitting en de details van operatie Popeye zijn opgenomen in het officieel rapport, titel ‘Prohibition of weather modification as a weapon of war: Hearing before the Subcommittee on International Organizations of the Committee on International… first session,H.Res.28…July 29,1975..

Niet alleen de Amerikanen ‘sproeien’..!
Ik heb aangeduid dat het Pentagon niet de enige was die zich bezig hield met het sproeien van chemische stoffen: Engelsen hebben het ook gedaan. De BBC heeft bv. bekend gemaakt dat de plotse overstromingen die in 1952 het klein stadje Lynmouth (34 doden) had verwoest, te wijten was aan experimenten uitgevoerd door de RAF met codenaam ‘Operation Cumulus’.(Zie HIER). Ondanks de bewijsstukken die de BBC naar voren bracht, heeft de regering haar verantwoordelijkheid afgewezen en ze weigerde de opening van een officieel onderzoek.

Het klimaat veranderen is één zaak, bevolkingen vergiftigen is een andere zaak.
In 1997, op aanvraag van het Congres, heeft het National Research Council (NRC) een opvallend rapport uitgegeven waarvan de titel als volgt luidde ‘ Toxicologic assessment of the U.S. Army’s zinc cadmium sulfide dispersion tests’. In het rapport wordt uitgelegd dat 40 jaar geleden, in de jaren 50 en 60, het Amerikaanse leger een compositie van cadmium-zink, sulfur en micro-organismen uitsproeide vanuit vliegtuigen, over daken van gebouwen en mobiele wagens en dit over 33 zones (steden en platteland) in de Verenigde Staten en Canada in het kader van bacteriologische oorlogstesten.
Steden als Minneapolis en St.Louis waren daarin betrokken. Het NRC en haar experten beweren in dit rapport dat deze experimenten geen gevaar betekenden voor de bevolking. De lezing van het hele rapport wijst wel op andere conclusies. We benadrukken hier het feit dat de militairen verklaard hebben niet meer te weten waar die testen precies uitgevoerd werden en dat bijna alle dossiers verdwenen zijn.

Wij leren ook uit dit rapport dat gelijkaardige testen uitgevoerd zijn op de bevolking en het leefmilieu gedurende dezelfde periodes in Scandinavië en Groot-Brittannië en dit gedurende meer dan 40 jaar ! Het dagblad The Observer deed een onderzoek over deze zaak (te lezen op de website van The Guardian). ‘Vele testen bestonden uit het sproeien van chemische stoffen en micro-organismen over uitgespreide bewoonde gebieden, zonder de bevolking ervoor ingelicht te hebben’. De gevolgen waren verschrikkelijk, maar nogmaals, zoals in de Verenigde Staten hebben de heren experts besloten dat deze testen geen bedreiging waren voor de bevolking en het leefmilieu. En alles werd definitief afgesloten.

 

Terwijl ze de bevolking van de Verenigde Staten, Engeland en andere gebieden aan het besproeien waren kwamen natuurlijk ‘deskundigen’ en ‘wetenschappers’ uitleggen dat de vliegtuigsporen in de hemel absoluut normaal waren. Het Amerikaanse tijdschrift The Free-Lance Star van 6 mei 1972, legt bv uit dat ‘die vertrouwde contrails die door vliegtuigen op hoge vluchthoogten nagelaten worden gedurende een lange periode kunnen voortduren onder speciale omstandigheden’.

Ook in het boek ‘Clouds of the world: A Complete Color Encyclopedia’ , in 1972 uitgegeven, wordt er in het hoofdstuk 11 – Condensation trails – uitgelegd dat deze aanhoudende vliegtuigsporen helemaal normaal zijn. In films en Amerikaanse TV reeksen van die tijd ziet men ze overal. Men kan bv in aflevering 25 van de eerste televisiereeks van Zorro , in 1957-58 uitgezonden, deze vliegtuigstrepen opmerken, vooral tijdens de race..

In het boek ‘Planet Earth, the The latest Weapon Of War’, schrijft Dr .Rosalie Bertell dat ‘de Verenigde Staten en Canada al sinds 1958 samenwerken aan testen om het klimaat te veranderen ‘(…). Het Programma Churchill CRM ( Chemical Release Modules) bestond uit bariummengsels (bariumverbindingen) waaronder barium azotus, bariumchloraat, bariumnitraat, barium perchloride en barium peroxide. Al deze stoffen zijn vermengbaar in de brandstof en hoogst schadelijk voor de ozonlaag.

Tijdens een programma in 1980 werd er ongeveer 2000 kg chemische produkten in de atmosfeer uitgesproeid waaronder 1000 kg lithium. Lithium is een hoog reactief chemisch product dat gemakkelijk ioniseert onder invloed van zonnestralen. Dit verhoogt de ionisatie-dichtheid van elektronen in de onderste laag van de ionosfeer en produceert vrije radicalen die zeer reactief zijn en die andere chemische bindingen tot stand kunnen brengen.

(…) Ik heb de conservator van de bibliotheek van het Canadees Parlement gevraagd of er officiële verslagen (rapporten) bestonden omtrent de gevolgen van deze testen. Hij antwoordde mij dat er geen problemen waren voor het milieu omdat de wetenschappers die deze experimenten uitgevoerd hadden, geen problemen naar voren hadden gehaald en omdat het publiek niet verontwaardigd was. Natuurlijk , omdat het publiek niet bewust was dat die prachtige kleuren die ze in de hemel konden waarnemen de oorzaak waren van deze experimenten.

Voor degenen die ons willen wijsmaken dat deze experimenten niet bestaan , zie hier een uittreksel van een recente briefwisseling van Dr. Rosalie Bertell :

‘ Op 19 september 2010, heeft de U.S.Navy een raket afgevuurd vanuit haar basis in Virginia om artificiële wolken met aluminiumoxyde te vormen op ongeveer 500 mijl boven de oostkust van de Verenigde Staten. De hoogste natuurlijke wolken vormen zich ongeveer op een hoogte van 50 mijl ! Deze gigantische wolkenschaduw heeft een vroegtijdige sneeuwval veroorzaakt op de oostkust (…)’.

Het oorspronkelijk plan voorzag ook een test in Singapore. Wanneer ik hierover begon te spreken, heeft de U.S. Navy Reserve informaties over dit project van haar website weggetrokken…

Zoals hierboven aangeduid, heb ik over dit onderwerp een boek geschreven en dus zou ik omtrent deze experimenten verdere toelichtingen kunnen geven alsook over militaire operaties die gemeengoed zijn geworden sinds meer dan 60 jaar. Wie kan nog beweren dat dit niet bestaat ? Dat dit enkel een ‘complottheorie’ is ? Iedereen kan al deze informatie controleren want ze komen uit officiële rapporten en grote media-kanalen zoals de BBC en The Guardian.

Laten we nu over de film spreken. Ik heb natuurlijk wetenschappers (waaronder een meteoroloog, onderscheiden lid van het IPCC) hierover ondervraagd. Ze hebben me uitgelegd dat chemtrails niet bestaan en dat alles contrail is. Als ik hen gedurende het interview vroeg of ze analysen, welke ook om hun argumenten te staven, uitgevoerd hadden, was het antwoord natuurlijk telkens nee. In feite hebben ze het fenomeen nooit bestudeerd. Zij kennen enkel de officiële versie en ze stellen zich tevreden die naar voren te brengen . Dit is geen wetenschap maar politiek.

Ze konden ook geen uitleg te geven op de vraag hoe barium op het bodemoppervlak van een zandbak in Parijs was terechtgekomen en ook in andere gebieden waar regelmatig die vliegtuigsporen verschijnen. En ik spreek zelfs niet over die 10 ton barium gekocht door het franse leger : geen enkele expert of wetenschapper was in staat mij een geloofwaardige (plausibel) verklaring te geven wat hun gebruik betreft… En ik herinner jullie eraan dat, zoals in de film vermeld is, de militairen deze informatie onmiddellijk van hun website weggehaald hebben na mijn bezoek en nadat ik dit opgenomen had. Waarom?

Deze wetenschappers die ik geïnterviewd heb verschijnen niet in mijn documentaire film : gewoon een witte bloes dragen en officieel als wetenschapper gekwalificeerd worden is niet voldoende. Om pertinent te zijn moet men in dit vakgebied gewerkt hebben. Het is kwestie van een minimum aan respect voor het publiek.
Bovendien is het ‘officieel’ antwoord reeds duidelijk in de film, vermits ik een passage aanhaal uit de brochure van de U.S. Air Force waarin duidelijk beweerd wordt dat chemtrails een ‘hoax’ zijn. Ik heb gefocust op wetenschappers die het fenomeen van aanhoudende vliegtuigstrepen sinds jaren al daadwerkelijk bestudeerd hebben.

Sommige e-mails die jullie ontvangen hebben proberen ze in diskrediet te brengen. Is het echt noodzakelijk hierop te antwoorden ? Dr Rosalie Bertell is een grote dame, met zoveel aanbevelingen, realisaties en zoveel beloningen ! In juni laatstleden was ze uitgenodigd in de Verenigde Naties om er te spreken over de ontwapening. Ze heeft de Internationale Medische Commissie in Bhopal bestuurd die een onderzoek leidde over de gevolgen van deze ramp in Indië. Ze heeft de Internationale Medische Commissie in Tjernobyl tot stand gebracht. Ze heeft meegewerkt aan het project ‘Star Wars’ tijdens de regering v R. Reagan, etc.,etc., Ze is één van de weinige wetenschappers genoemd in het Rapport Theolin (1999) van het Europees Parlement. Iedereen zou dit rapport moeten lezen.

Referenties en realisaties van Dr Nikos Katsaros zijn ook heel indrukwekkend. Hij schrijft en spreekt onophoudelijk over dit onderwerp, ook in Parlementen en instellingen die hem regelmatig uitnodigen. Dr Coen Vermeeren van de TU/Delft is aeronautisch ingenieur; hij is volledig geëngageerd in het onderwerp waarover hij hardnekkig maar wel met eenvoud onderzoeken instelt en dit sinds vele jaren.

Gedocumenteerde informatie kun je overal zoeken. De Duitse televisiezender RTL 9 heeft een reportage (HIER) uitgezonden waarin meteorologen, geleid door Karsten Brandt, het Duitse leger verplicht hebben te erkennen dat ze chemische stoffen uitgesproeid hebben in de lucht in 2005 en 2006.

Talrijke analyses zijn beschikbaar op internet (HIER bijv.).

Wat Dr Hildegarde Stanninger uitlegt is ongelooflijk : ze heeft analyses laten uitvoeren die aantonen dat in Texas en in andere regio’s substanties , gevonden in chemtrails, ook dezelfde zijn als deze gevonden bij patiënten die lijden aan ‘Morgellon Desease’.

* * *

Wij plaatsen in deze brief het volgende YouTube-filmpje, waarin duidelijk is, dat in chemtrails smerige dingen zijn verpakt. Dit is het commentaar wat bij DIT ARTIKEL staat en bij het filmpje hoort.

“Ik heb een nano-formaat organisme uit een chemtrail-draadje ge-extraheerd, uit chemtrail fall-out, na heftig sprayen ni Nebraska. Ik heb de groei van dit organisme vastgelegd met mijn dark-fieldmicroscoop. Het levende draadje heb ik naar een vriend gestuurd, die een betere toegang heeft tot een laboratorium voor onderzoek.

Ik heb ook tests gedaan op mensen en het bleek dat 23 van de 35 volwassenen en 3 van de 4 kinderen positief testte op de aanwezigheid van deze draadjes. Geen van de positief-geteste personen bleek aan de buitenkant enig signaal van de morgollons-ziekte te vertonen. Ik weet inmiddels dat deze draden responderen op elektro-magnetische frequenties; laten we hopen dat geen van onze goed-gezinde regeringen het in hun hoofd haalt, om de frequentie ‘los te laten’, die deze gruwelijke zaken activeert..”

* * *

Vervolg van de Brief:

Luchtverkeersleiders beginnen ook te spreken ( lees het artikel van William Thomas die al lang onderzoekingen doet over chemtrails op Rense.com ).

Jullie kunnen ook lezen wat Dr R.Michal Castle daarover shrijft : ‘“In de loop van deze eeuw, denken we dat we getuige zijn van een progressieve en opzettelijke ondergang van de natuurlijke ordening van de aarde. Er zijn er die alles wat er geschreven wordt over chemtrails ‘debunken’ en hierover desinformatie verspreiden. Waarover gaat het ? Chemtrails zijn maar een vage aanduiding komende van gewone mensen om een veel wijder gamma aan te duiden van toxische stoffen die uitgesproeid worden in de atmosfeer/ stratosfeer voor een oneindig aantal schandalige en giftige programma’s.”

Ik zou nog zoveel meer informatie kunnen verstrekken, maar deze tekst is al lang genoeg. Ik hoop dat deze jullie zullen helpen. Zoals in het begin aangeduid, mogen jullie deze tekst gebruiken zoals jullie wensen.

Om te eindigen, wil ik graag jullie moed en verantwoordelijkheid groeten. Laten we hopen dat het publiek druk zal uitoefenen op politici om deze militaire projecten te verhinderen.

Met vriendelijke groet,

Patrick Pasin /  producer en regisseur van ‘ Bye, Bye Blue Sky’

33 gedachten over “Bye, bye blue sky…?!

 1. Goed stuk!! Wellicht een idee Peter/Guido om een database op te bouwen deze zomer en de mensen op te roepen om massaal foto’s te nemen! Deze vervolgens aan het einde van de herfst aan te bieden aan de overheid. Misschien is er ook een bepaalde structuur te ontdekken, denk aan tijdstip of regio. Als we dit met z’n alleen massaal weten vast te leggen en te ontdekken kunnen we wellicht iets ondernemen.

  marc
  ps Guido, link onder bovenste foto werkt niet.

  1. Als je goed oplet, kan je ‘s-nachts ook dikwijls de sporen in de lucht zien. Ik heb al diverse keren een prachtige volle maan zien verdwijnen achter een “spel” van vliegtuiglijnen aan een verder onbewolkte lucht.

  2. Yep, valt mij ook altijd op. Altijd voor de zon langs. En de normale Contrails kun je erg makkelijk onderscheiden van die andere smerige bende. Trouwens je moet eens kijken naar de analyses van net na 911. Toen er geen vliegtuigen het Amerikaanse luchtruim in mochten, dat zegt al genoeg.

  3. En ook ongeveer een jaar geleden om deze tijd. De vulkaanuitbarsting in Ijsland. Lekkere schone lucht toen.

  1. Zoals; dat een ander alles maar moet oplossen? Het is niet mijn schuld en wat kan ik er aan doen.? Dat noem ik, nog niet helemaal wakker.
   Ik geloof nergens in maar weet wel welke wetenschappers/onderzoekers geloofwaardig overkomen. Maar dan moet je wel de moeite nemen zelf op zoek te gaan en uit te zoeken wat nu aannemelijk is en wat niet.
   Zorg zelf dat je op de hoogte bent en probeer zelf er iets aan te doen als dat mogelijk is.

 2. Niks bye bye blue sky, ik zag in 1998 al die vieze gore melkachtige soepluchten en het viel me plots op en ik ging dat eens in de gaten houden en ik merkte dat ik mijn blauwe luchten uit mijn jeugd miste.
  In 1998 heb ik mijn cloudbuster gemaakt en sinds die tijd staat hij achter in de tuin en we hebben nog geen dag gehad dat we onnatuurlijke melkachtige soepluchten boven ons huis gehad.

  1. Ik zag dat nog 5 jaar eerder. Het waren toen heel korte trails en vormden een duidelijk kruis of een paar strepen naast elkaar. Omdat ik altijd naar de lucht staar viel me dat op. De meeste mensen die ik ken zien nog geen vogel voorbij vliegen. Veel te oninteressant wat er buiten gebeurt.

 3. Deze twee filmpjes kunnen het bewijs zijn voor weermanipulatie d.m.v H.A.A.R.P.
  Het was iemand opgevallen dat er weer eens rare patronen waren te zien
  op weerradars in de VS.
  Deze persoon heeft dit toen meteen gepost op You-tube.
  Hij voorspelde tegelijkertijd extreem weer in deze gebieden, voordat
  de weerdiensten hier ook maar iets over melden.
  En ja hoor, hij sloeg de spijker op zijn kop!!!!
  Oordeel zelf.

  4/13/2011 — Texas to Minnesota– ‘HAARP RINGS’ and ‘SCALAR SQUARES” – 24-48 hours from now
  http://www.youtube.com/watch?v=JYHzQRxNdDI&feature=player_embedded

  4/14/2011 — CORRECT HAARP RING PREDICTION — Red Cloud Nebraska
  http://www.youtube.com/watch?v=J83X0LPcoFc&feature=player_embedded#at=45

 4. Ik heb me al jarenlang verdiept in de onderwerpen Chemtrails en Haarp.
  In mijn persoonlijke onderzoek kwam ik tot de conclusie,
  dat deze twee onderwerpen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
  De Chemtrails dienen voor diverse geheime militaire projecten en weermanipulatie.
  In feite is het een onderdeel van het duivelse wapen H.A.A.R.P.
  D.m.v deze trails, in de vorm van een grid, worden er materialen aangebracht in de atmosfeer, waarlangs de elektro magnetische straling zijn weg vindt.
  Ook zendmasten voor telecom en alle draadloze netwerken zijn een onderdeel van dit systeem.
  Uiteindelijk willen ze via deze elektro magnetische straling een heel directe invloed hebben op het gedrag van personen.
  In feite de totale controle!
  Maar hoe krijg je meer invloed op het menselijk bio-systeem?
  Door doelbewust materiaal in/aan te brengen binnen dit menselijk ecosysteem.
  Dit materiaal ademen en eten we dus met zijn allen dagelijks in, via deze trails en de nano-deeltjes die worden verspreid via gebruiksvoorwerpen en voedsel.
  Het is een gemanipuleerde, niet menselijke, D.N.A. veranderende materiaal.
  Deze zogenaamde “tubes” bezitten het vermogen, om binnen ons systeem zelfstandig verbindingen te leggen.
  Waardoor ook binnen het lichaam van de mens een soort van “grid” ontstaat.
  Sommige mensen reageren hier heel gevoelig op en ontwikkelen de ziekte Morgellons.
  Dezelfde “tubes” die je in monsters van Chemtrails tegenkomt, zie je uit de huid van mensen met deze aandoening groeien.
  Uiteindelijk is het de bedoeling dat de mensheid evolueert.
  Ook binnen de visie van diverse spirituele stromingen.
  Maar ik vraag me echt af, of dit alleen een natuurlijke oorsprong heeft.
  Of worden we al eeuwen lang gemanipuleerd?
  Het bewustzijn van sommige mensen is absoluut enorm aan het toenemen.
  Dus durven we vragen te stellen.

  IS DEZE VOORSPELDE VERANDERING WEL ZO NATUURLIJK?
  OF WORDEN WE WEER GEMANIPULEERD?

  Ik weet uit eigen ervaring dat er beroeps de-bunkers op het net aan het werk zijn.
  En ze kunnen heel ver gaan!
  Ik ga dus alleen reageren op mensen, die met mij op een serieuze manier mee willen denken.

 5. Ik heb op 6 april j.l. voor het onderwerp Chemtrial, via emails aandacht voor dit fenomeen gevraagd aand de volgende politieke clubs:

  PVV, PVD, VVD, CDA

  maar naast een ontvangstbevestiging heb ik verder nog niets van hen vernomen.
  Wellicht is het een goed idee als we allemaal individueel eenzelfde bericht naar de politiek sturen. Wellicht heeft dat meer effect. Dus… doen !!

  1. Hier volgt de reactie welke ik vandaag ontving van de Partij voor de Dieren:
   —————————————————————————-
   From: Partij voor de Dieren [mailto:info@partijvoordedieren.nl]
   Sent: 20 April 2011 15:26
   To: kogoes@gmail.com
   Subject: Re: Reactie van website: : Chemtrails

   Geachte heer Goes,

   Hartelijk dank voor uw e-mail over chemtrails.

   Het bestaan van chemtrails in afwijking van contrails vindt brede ingang bij steeds meer burgers, maar er is (nog) steeds onvoldoende wetenschappelijke informatie die het bestaan van dit fenomeen ondersteunt. Die informatie is noodzakelijk om tot een gefundeerd oordeel te komen c.q. te kunnen komen tot behandeling in het parlement van weers- of anderszins beïnvloedende uitstoot van stoffen in hogere luchtlagen.

   Voor een vraagstuk zoals dat rond de mogelijke inzet van chemtrails leent een burgerinitiatief zich het beste om in het parlement nader onderzoek af te dwingen.

   Als partij nemen we geen formeel standpunt in zolang er onvoldoende onafhankelijke wetenschappelijke informatie is over de inzet van chemtrails.
   Juist omdat wij een partij zijn met een zeer van de gevestigde orde afwijkende boodschap, maakt het noodzakelijk dat alles wat wij te berde brengen in het parlement gestaafd wordt door onafhankelijke wetenschappelijke informatie.

   Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
   Met vriendelijke groet,
   Imke Banen
   Partij voor de Dieren
   Postbus 17622
   1001 JM Amsterdam

 6. Hier nog een duidelijk bewijs dat chemtrails bestaan. Dit is een korte documantaire over kunstmatige weersbeïnvloeding in China. Een gedeelte is in het Chinees en een gedeelte in het Engels, de beelden zeggen genoeg. Je ziet o.a. hoe patronen met chemische stoffen aan vliegtuigvleugels worden bevestigd. Erg apart dat China hier openlijk over is en dat onze regeringen dit verborgen houden voor de bevolking!

  http://www.youtube.com/watch?v=bRLplP-GoMg

 7. misschien een rare op merking maar het plopte ineens op………. ik heb gelezen (waarover overigens niets op deze site) dat Europa voor 40% radioactief zou zijn na Tjernobil. Kan het niet zijn dat er gesproeid wordt om de radioactiviteit te verminderen? Dan uiteraard wel na 1986. Mede doordat bepaalde stoffen die genoemd worden, invloed hebben op radio stralen.

  1. of zou het zo zijn dat al die strepen ontstaan door een reactie met de verhoogde straling?

   Maar waarom zien we nou de ene dag zoveel strepen en soms dagen niets. De door je genoemde radioactiviteit fluctueert (neem ik aan) toch ook niet zo met de dag?

 8. @Mathilde van Toscane:
  Bedoel je HLN.BE? Expert: “Fukushima is vele keren erger dan Tsjernobyl”

  Vrolijk wordt een mens niet van deze mededeling, maar ze komt uit de mond van een dame die weet waarover ze spreekt. De Australische fysicus en dokter Helen Caldicott bestudeert al meer dan dertig jaar de gevolgen van kernenergie en windt er geen doekjes om: “Wat in Japan is gebeurd, is vele keren erger dan Tsjernobyl en volgens nieuwe gegevens stierven al bijna een miljoen mensen door de ramp in Rusland in 1986. Veertig procent van Europa is nog altijd radioactief besmet. Eet geen voedsel uit Europa”. En nog: “In Irak voeren de Amerikanen een kernoorlog, in Falujah is 80 procent van de baby’s misvormd”. Caldicott hield eerder deze maand een lezing in Montréal, het filmpje daarvan wordt op Youtube begeleid met de melding “dit zal je niet horen op de gevestigde nieuwskanalen”. Wél bij HLN.BE.

  De Amerikanen hebben uranium gebruikt in Falujah en in Bagdad. In Falujah is 80% van de baby’s zwaar misvormd. Baby’s zonder hersenen, baby’s met één oog, zonder armen. Dokters raden vrouwen aan geen kinderen meer te krijgen. Kanker bij kinderen komt er twaalf keer meer voor dan normaal. In Irak wordt een kernoorlog gevoerd, het is een genocide. Het uranium dat ze gebruiken breekt af na 4,5 miljoen jaar. We vergiftigen de wieg van onze beschaving

  © ap
  Veertig procent van Europa is nog altijd radioactief besmet door Tsjernobyl. Turks voedsel is extreem radioactief. Koop geen Turkse gedroogde abrikozen, koop geen Turkse hazelnoten. De Turken waren na Tsjernobyl zo boos op de Russen dat ze al hun radioactieve thee naar Rusland exporteerden. Boerderijen in Groot-Brittannië zijn besmet. Hun lamsvlees zit vol cesium, ze kunnen het niet verkopen. Eet geen Europees voedsel!

  © reuters
  Als je een knobbeltje in je borst voelt, zegt dat niet ‘ik ben hier gekomen via strontium uit een vis die je twintig jaar geleden at’. Alle radioactiviteit is schadelijk, elke dosis die je binnenkrijgt verhoogt je risico op kanker. Dus, als het gaat regenen, stop dan met voedsel kweken. Eet geen voedsel meer, en ik bedoel: stop er zeshonderd jaar mee

  © reuters
  Caldicott steekt van wal met een nieuw rapport over de kernramp in Tsjernobyl. Duizenden artikels daarover werden voor het eerst van het Russisch naar het Engels vertaald door de New York Academy of Sciences. Wat blijkt?

  Bijna een miljoen mensen zijn gestorven door de kernramp van 25 jaar geleden. Caldicott noemt het “de grootste doofpotoperatie in de geschiedenis van de geneeskunde”. Maar ze heeft nog slechter nieuws: “Japan is vele keren erger dan Tsjernobyl”.

  Fukushima gedoemd
  “Nooit eerder werden zes kernreactoren danig beschadigd”. Die reactoren waren ook gedoemd, volgens Caldicott. “Drie ingenieurs die de reactoren in Fukushima hielpen ontwerpen, stapten op omdat ze wisten dat ze niet veilig waren. Japan bouwde ze dan nog eens in aardbevingsgebied”.

  Sterven als aidspatiënten of Litvinenko
  Wat is er gebeurd in Fukushima? “De brandstofstaven in de reactoren zijn zo heet geworden dat ze smolten, net als in Three Mile Island en Tsjernobyl. Maar ook de noodgeneratoren in Japan werden vernield door de tsunami. Daardoor kon geen koelwater meer circuleren in de reactoren”.

  “Je moet weten dat op de daken van de reactoren koelcellen staan waaruit jaarlijks 30 ton zwaar radioactieve staven worden verwijderd. Die zijn 3,5 meter lang en 1,5 cm dik. Ze zijn zo radioactief dat je sterft als je er enkele minuten naast staat. Niet meteen, je gaat dood zoals Litvinenko (de Russische voormalige KGB-agent en dissident die met polonium-210 werd vergiftigd, nvdr.). Je haar valt uit, je krijgt infecties en inwendige bloedingen. Je gaat dood zoals een aidspatiënt”.

  Duizend Hiroshimabommen
  “Terug naar die staven in de koelcellen. Die moeten gekoeld worden. Maar de ontploffingen in Fukushima hebben de daken van de reactoren weggeblazen. Twee van de koelcellen staan droog. Dat betekent dat de radioactieve staven bloot liggen. Het materiaal van het omhulsel ontbrandt namelijk wanneer het aan lucht wordt blootgesteld. In die koelcellen zit tien tot twintig keer meer radioactiviteit dan in de reactorkern. In elke koelcel zit meer straling dan in duizend Hiroshimabommen. We hebben hier te maken met diabolische energie”.

  “Einstein zei al: ‘Kernenergie is een helse manier om water te doen koken’. Dat is alles waar kernenergie toe dient: water laten koken om met de stoom turbines aan te drijven”.

  “Amerikanen voeren kernoorlog in Irak”
  “Als je uranium splijt, vorm je tweehonderd nieuwe elementen die veel schadelijker zijn voor het lichaam dan het uranium zelf. Pas op, uranium op zich is ook al knap giftig. De Amerikanen hebben uranium gebruikt in Falujah en in Bagdad. In Falujah is 80% van de baby’s zwaar misvormd. Baby’s zonder hersenen, baby’s met één oog, zonder armen. Dokters raden vrouwen aan geen kinderen meer te krijgen. Kanker bij kinderen komt er twaalf keer meer voor dan normaal. In Irak wordt een kernoorlog gevoerd, het is een genocide. Het uranium dat ze gebruiken breekt af na 4,5 miljoen jaar. We vergiftigen de wieg van onze beschaving”.

  Schildklierkanker
  “Maar! In de kerncentrales van Fukushima zit enorm veel straling. Tweehonderd elementen. Sommige ervan breken af na enkele seconden, andere doen er miljoenen jaren over. Radioactief jodium breekt al na enkele weken af, maar veroorzaakt wel schildklierkanker. In de omgeving van Tsjernobyl kregen meer dan 20.000 mensen schildklierkanker. Hun schildklier werd verwijderd, ze moeten dagelijks een vervangmiddel slikken zoals een diabetespatiënt insuline moet nemen. Strontium 90 komt ook vrij, dat gaat 600 jaar mee en veroorzaakt botkanker of leukemie. Cesium gaat ook 600 jaar mee, en zo kan ik nog wel even doorgaan”.

  Europees voedsel besmet
  “Veertig procent van Europa is nog altijd radioactief besmet. Turks voedsel is extreem radioactief. Koop geen Turkse gedroogde abrikozen, koop geen Turkse hazelnoten. De Turken waren na Tsjernobyl zo boos op de Russen dat ze al hun radioactieve thee naar Rusland exporteerden. Boerderijen in Groot-Brittannië zijn besmet. Hun lamsvlees zit vol cesium, ze kunnen het niet verkopen. Eet geen Europees voedsel!”

  Plutonium
  “Maar Tsjernobyl is klein bier in vergelijking met wat in Fukushima is gebeurd. Eén van de dodelijkste elementen is plutonium, genoemd naar Pluto, de god van de onderwereld. Eén miljoenste van een gram geeft je kanker als je het inademt. Als je een halve kilo plutonium over de hele wereld verspreidt, krijgt iedereen kanker. Wel, elke reactor in Fukushima bevatte 250 kilo plutonium. Dat gaat over het hele noordelijke halfrond verspreid raken. Het drijft nu naar Noord-Amerika. Als het gaat regenen, komt het in onze voedselketen terecht. Komt het in zee terecht, dan wordt het opgenomen door algen en uiteindelijk door de vissen die we opeten”.

  “Stop zeshonderd jaar met eten”
  “Je kan die radioactieve elementen niet proeven, niet ruiken, je kan ze niet zien. Als je ze in je lichaam krijgt, duurt het vijf tot zestig jaar voor je kanker krijgt. Als je een knobbeltje in je borst voelt, zegt dat niet ‘ik ben hier gekomen via strontium uit een vis die je twintig jaar geleden at’. Alle radioactiviteit is schadelijk, elke dosis die je binnenkrijgt verhoogt je risico op kanker. Dus, als het gaat regenen, stop dan met voedsel kweken. Eet geen voedsel meer, en ik bedoel: stop er zeshonderd jaar mee”.

  “Niets aan te doen”
  “Het kernafval zal epidemieën van kanker, leukemie en erfelijke ziektes veroorzaken. Van nu tot het einde der tijden. Fukushima is de grootste ramp voor de volksgezondheid die we ooit meemaakten. Einstein zei ook: ‘Het splijten van de atoom heeft alles veranderd behalve het denken van de mens’. Zeer diepzinnig. We hebben de energie van de zon bedwongen, het is foutgelopen en we kunnen er simpelweg niets aan doen”. (lb)
  27/04/11 14u00

  1. @ Willie
   Zeker het is gruwelijk en tragisch dat dit allemaal gaande is. Zijn wij weer volledig verbonden met het Universum weten wij om te gaan met dit soort problemen . Er ligt een wonderlijke Universum in de mens verborgen, het lijkt er voor mij op dat de wereld om ons heen met zijn informatie de mens in angst stress en zorgen wil vangen.
   Misschien is het wel nodig dat de wereld om ons heen een uitzichtloze situatie spiegelt. Dit dwingt ons om in onszelf op zoek te gaan om de kracht en liefde van binnenuit te laten stromen en op te eisen. Waardoor wij niet meer manipuleerbaar zijn door de wereld om ons heen, dat hoofdstuk wordt naar mijn idee afgesloten in deze tijd .
   Een link over ons dna en wat er precies aan het veranderen is.
   http://www.warenatuur.nl/index.php?item=1045

 9. Willie, inderdaad had ik dat allemaal al gelezen. We kunnen hier helaas niets aan doen. Ik geef in ieder geval op mij zorgen te maken over zaken die ik niet kan veranderen, de wereld is een verdorven plaats en de mens heeft hem zo gemaakt. Misschien is het goed voor de aarde wanneer mensen hem niet langer kunnen misbruiken.

  Ik vrees dat Japan nog meer staat te wachten en haal mij een tekening van een kind voor de geest die gepubliceerd is. Daarop stond volgens mij ook een vulkaan uitbarsting en mijn gevoel zegt mij dat dit ook nog staat te gebeuren.

 10. @Mathilde van Toscane:
  Inderdaad Mathilde, wij leven in de hel met zijn vele hellesferen! En we zijn inderdaad in afwachting van “dingen” die komen gaan. Even terzijde: heel frappant dat ik precies dezelfde “plop” als jij kreeg bij het lezen van het artikel. Ik dacht dat dat “wishful thinking” van mij was.
  @JaNee:
  Zeker JaNee, ik denk wel dat je in de goede richting denkt. Op dit moment voel ik mij heel erg wankel, dit heeft ook met mijn lichamelijke gezondheid te maken: sinds verleden maandag in toenemende mate ziek, dacht eerst aan hooikoorts maar is een virus (denk ik). Maar nu sinds een paar dagen loop ik af en toe te tollen en te duizelen en heb ook een verdoofd gevoel (alsof de tandarts mij heeft verdoofd in en rond het gehoorgebied, doffe hoofdpijn en “bestobte” neus; temp. 35.3 – 35.8. En ik ben nu veel dover dan anders (ik ben gehoorgestoord). Op dit moment grijpt me de wereldsituatie erg aan; ben natuurlijk erg wankel op dit moment. Ik zie wel dat “men” erg zijn best doet de greep op de mensheid te behouden en de angst aan te wakkeren. Maakt me somber gestemd en alhoewel ik zeker geloof in HET LICHT, GOD de VADER/ZOON/HEILIGE GEEST, GNOSIS, TAO, DE ENE, voel ik af en toe toch de wurggreep van de angst. Wat niet bevorderlijk is in deze, is dat ik zojuist het boek “Nacht und Nebel” van Floris B. Bakels heb gelezen. Geen opwekkend boek, maar het laat zien waar de mens en zeker collectief toe in staat is en dat er nog steeds niets geleerd is op dat gebied en ik geloof zeker ook dat de 2e wereldoorlog achter de schermen heel sinister is doorgegaan; alles wijst erop als je je er een beetje in gaat verdiepen en je ogen steeds meer open gaan. Zoals Floris B. Bakels in zijn gevangenschap wel eens bad: “Ik geloof Heer, maar kom mijn geloof te hulp aub”, zo voel ik dat op het moment ook zo.
  Het meest vreselijke van alles is dat, alhoewel hier en op meerdere bewustmakende websites wakkerder mensen reageren, er toch ontzettend veel mensen nog slapen en naïef goedgelovig (of niet willen zien en/of nadenken: angst) zijn en werkelijk geloven dat de overheid het goed met de mensen voor heeft, ook zogenaamde intellectuelen of intelligente mensen die toch beter zouden moeten weten. Dat geldt ook voor mijn eigen man, die toch heel veel voor “zoete koek” slikt en rustig durft te zeggen: “maar jij denkt dat al die mensen in de politiek/regering, instituten, topfunctionarissen bij grote industrieën etc. bewust bezig zijn met de boel te belazeren? ij heeft me ook vaak min of meer uitgelachen en doet tegenwoordig een beetje smalend of wazig. Moeilijk voor mij om het plaatje te laten zien, ik geloof ook dat hij dat niet wil (voor zijn gemoedsrust). Ik denk dat de mens heel gauw vergeet wat er gebeurt is, wat er gebeurt en niet de dingen aan elkaar kan koppelen; ze zien fragmentarisch. Ach, ik zit weer te jeremiëren. Ik ga maar weer eens een heet bad nemen en goed uitzweten in bed. Misschien ben ik wel zo koud omdat de wereld om mij heen zo koud aandoet, snifsnif.
  Wat ik op je aangeraden “warenatuur” lees kan ik natuurlijk volledig mee eens zijn, maar is het niet zo dat je je moet ontledigen (zelf de “hand aan de ploeg slaan”) of wel jezelf moet verliezen om HET te vinden? Ik bedoel dat van die genezing van het DNA, daar moeten wij toch zelf ook iets voor doen? Het is toch geen automatisch proces buiten ons om? Dat is ook een van de redenen waarom ik soms zo somber gestemd ben. Het is al praktisch 12.00 uur en de mensen dommelen nog massaal; ik ben alleen een ietsje, pietsje minder slapend.
  Groetjes van Willie
  I
  @ Willie
  Zeker het is gruwelijk en tragisch dat dit allemaal gaande is. Zijn wij weer volledig verbonden met het Universum weten wij om te gaan met dit soort problemen . Er ligt een wonderlijke Universum in de mens verborgen, het lijkt er voor mij op dat de wereld om ons heen met zijn informatie de mens in angst stress en zorgen wil vangen.
  Misschien is het wel nodig dat de wereld om ons heen een uitzichtloze situatie spiegelt. Dit dwingt ons om in onszelf op zoek te gaan om de kracht en liefde van binnenuit te laten stromen en op te eisen. Waardoor wij niet meer manipuleerbaar zijn door de wereld om ons heen, dat hoofdstuk wordt naar mijn idee afgesloten in deze tijd .
  Een link over ons dna en wat er precies aan het veranderen is.
  http://www.warenatuur.nl/index.php?item=1045

 11. Onderstaande heeft niets met “the sky” te maken maar met de aarde. Toch maar even neergeplempt.
  NIBURU, woensdag, 04 mei 2011 17:39

  “Een 50 meter lange en vier meter diepe krater is op het Oostzee-eiland Usedom in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren ontstaan.
  De aardverschuiving ontstond midden in een weiland in de gemeente Zirchow en stelt geologen voor een raadsel.
  De Duitse krant Bild kopt dat het eiland Usedom nu een eigen Grand Canyon heeft en vraagt zich zelfs af of er wellicht een meteoriet is ingeslagen.
  Geologen proberen te achterhalen wat de krater heeft veroorzaakt en of deze nog groter zal worden, maar denken niet dat Usedom in gevaar is.

  Usedom wordt in het westen door de Peenestrom, in het oosten door de rivier Świna en in het noorden door de Oostzee (Pommerse Bocht) begrensd. Noordwestelijk van Usedom ligt het eiland Rügen, oostelijk het eiland Wolin. Usedom is een door heuvels, bossen en binnenmeren gekenmerkt eiland.
  Inmiddels wordt gewerkt aan verschillende modellen om toekomstige verandering in het gebied te voorspellen. Hier helpt ook het Zweedse Meteorologische en Hydrologische Instituut aan mee.”

  Toch wel dicht bij huis!

  Bron: Thewatchers.adorraeli.com
  Verwante artikelen:
  Aarde scheurt wijd open in Peru
  Expansie van de Aarde oorzaak van bevingen, scheuren en erupties?

 12. Nou ik schrik van al deze verhalen, een ellende op onze aarde dus, ( wat ik ook al wist) laten we hopen als god onze aarde geschapen heeft dat alles weer goed komt. Hoop moet je houden ondanks alles, wij als mens zullen de aarde niet kunnen redden hoe goed we het ook doen. Een groot deel van de mensheid is in overmacht om het toch voor de goedwillige te verpesten. Ik geloof in de natuur en hopelijk god ook.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.