Advertentie

Groot-Brittannië: kritische kijk op regering verboden..!


De mening van 'We the Sheeple' wordt met de pap-TV-lepel naar binnen gegoten..
De mening die ‘We the Sheeple’ hebben, wordt met de pap-TV-lepel elke dag naar binnen gegoten..

Soms geloven we onze ogen niet.. Feiten die we onder ogen krijgen, zoals in dit geval, tarten werkelijk élke vorm van vrijheid. En toch lijkt het de goegemeente allemaal wel prima.. ‘We the sheeple’, zo wordt er al over de burgers van de VS gesproken, enigszins neerbuigend, maar het geeft precies aan, dat álles wat mensen overkomt, ook aan henzélf te wijten is.. Wanneer mensen/burgers niet gaan opstaan tegen fascistische tendenzen, overheden de vrijheid blijven geven om maar  ‘wat an te klojoën’, dan is het natuurlijk niet vreemd als dit ook daadwerkelijk gebeurt..

Het is zoals Martin Luther King zei: ‘There comes a time, when silence is betrayal’. In goed Nederlands: ‘Er komt een tijd, dat stilzwijgen een vorm van verraad zal zijn’.. Wij geloven dat we in deze tijden zijn aangekomen; wij zien de ‘krachten achter de schermen’, die niets anders aan het doen zijn, dan de macht vérder en vérder naar zich toe aan het trekken..! En dan opstaan en jouw waarheid verkondigen.. Dát is wat er nu van ons wordt gevraagd. We zijn het zat.. En laat nou precies dáár de ‘overheid’ weer wat op gevonden hebben..

George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus 'Protecting the Homeland'.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld! De macht uit handen nemen van burgers, die in 'ruil voor bescherming' hun kracht en macht uit handen geven aan JUIST de boeven..
George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus ‘Protecting the Homeland’.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld! De macht uit handen nemen van burgers, die in ‘ruil voor bescherming’ hun kracht en macht uit handen geven aan JUIST de boeven.. Maar dat was nog maar het begin van het ‘machtsspelletje’…!

En wat nog meer creepy is, er zit een ‘degelijk en uiterst intelligent plan’ achter.. Het plan van deze ‘krachten’ is om de totale heerschappij op Aarde te verkrijgen. En dat gebeurt heel subtiel, voor wie het niet ziet.. Als een kikker in een langzaam tot het kookpunt verhitte pan water.

Degenen echter die het zien, doen hun best het verhaal hardroepend duidelijk te maken aan hun medemensen.. Maar die worden vervolgens té vaak door deze mede-burgers als ‘complot-theoretici’ weggezet.. Mensen die spoken zien.. Tja, de vraag om 180 graden te draaien, is wellicht voor velen téveel gevraagd..

Tja, hoeveel duidelijker moet het nog worden, als je president ‘Oblabla’ de ene ‘Executive Order’ ná de andere ziet tekenen.. Het zijn dan weliswaar geen officiële wetten, maar zogenaamde presidentiële opdrachten, gemaakt vanuit zijn top-bevoegdheid als opperhoofd, die feitelijk neerkomen op ‘informele wetgeving’.. Dus dat kan een interpretatie zijn van een wet die bijvoorbeeld net door het Congres is geloodst, of een nieuwe tijdgeest-gebonden interpretatie van een oudere wet.. Informele wetgeving. 

Kortom, Oblabla heeft een persoonlijke macht, die hem in staat stelt, een ‘verborgen agenda’ uit te rollen.. Hij heeft al getekend voor eenzelfde wet, als die hieronder wordt besproken. ‘Indefinite detention’ is dat verhaal, hetgeen betekent dat je in de VS, ZONDER enige reden van straat kunt worden geplukt en worden vastgehouden zolang de ‘overheid’ vindt dat dit moet gebeuren..

En natuuuuurlijk gaat alles onder het etiket ‘Terrorisme-bestrijding en -preventie’… Obama is ook de man die de ‘Patriot Act’ heeft verlengd, op basis van de ‘blijvende dreiging van terrorisme’.. Maar goed, hoe dicht bij huis moet het komen, willen we gaan staan…! Dit is het verhaal zoals het nu bij onze buren van kracht is..!

x

* * *

x

Groot-Brittannië verbiedt kritische kijk op regering

2014 © Janine Griffiths (Akashic Times)

2014 © vertaling Jan Smith voor WantToKnow.nl/.be

 x

Een Brits staatsburger werd dagenlang zonder aanklacht vastgehouden in een Londens psychiatrisch ziekenhuis op basis van vrij onbekende wetgeving die de politie machtigt iedereen die kritieke geluiden laat horen over politici en hooggeplaatste personen, voor onbepaalde tijd te vast te zetten. Het Fixated Threat Assessment Centre (FTAC) werd stilletjes opgericht om mensen op te sporen waarvan men vindt dat ze een directe bedreiging vormen voor ‘VIP’s’, waaronder de Britse minister-president, het Britse kabinet en de koninklijke familie.

Deze eenheid kreeg uitgebreide volmachten om meer dan 10.000 dossiers door te spitten op zoek naar ‘mentaal onstabiele, mogelijke moordenaars en stalkers’, die een  ‘meer dan normale’ belangstelling voor bekende personen aan de dag leggen.. Het team van psychiaters en psychologen heeft in voorkomende gevallen van gerede twijfel over een verdachte de bevoegdheid dwangverpleging op te leggen – met inbegrip van detentie in een psychiatrische afdeling. Gebaseerd op de wettelijk geregelde bevoegdheid kan de eenheid verdachten voor onbepaalde tijd en zonder enige vorm van proces of wettig bewijs opsluiten, waarbij beroep nagenoeg onmogelijk is.

Het FTAC  wordt ondersteund door de antiterrorisme-eenheid van de politie en hoewel het formeel gesproken een afzonderlijke afdeling betreft, werkt het team desalniettemin onder de Anti-Terrorism Crime and Security Act. Het is vergelijkbaar met de speciale wetgeving in Thailand, waarbij burgers kunnen worden opgesloten die kritiek hebben geuit op hun koninklijke familie..

ITCCS bannerx
Een aantal Britse staatsburgers is inmiddels al ten prooi gevallen van de bedoelde wetten. Activist David Compan werd zonder vorm van proces gedwongen opgenomen in een Londens psychiatrisch ziekenhuis, nadat hij zichzelf in het openbaar in verband had uitgesproken als sympathisant van de campagne van het International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) waarin de Kroon van Engeland verantwoordelijk wordt gehouden voor misdaden tegen kinderen.

Er lopen inmiddels rechtzaken tegen het Britse koninklijk huis en tegen de afgetreden paus Ratzinger... Zou dat de reden zijn om mensen met een dergelijke wetgeving te smoren..?
Er lopen inmiddels rechtzaken tegen het Britse koninklijk huis en tegen de afgetreden paus Ratzinger… Zou dat de reden zijn om mensen met een dergelijke wetgeving te smoren..?

Sociaalwerker Elizabeth Scully vertelde tegenover de organisatie van het ITCCS, in de persoon van Rhianne Mockridge, dat David werd vastgehouden voor ‘nader onderzoek’, hoewel Scully in eerste instantie weigerde nadere informatie te geven over de plaats waar David werd gevangen gehouden. David Compan is vriend en supporter van Rhianne en andere ITCCS-activisten in Coventry die zich hebben beziggehouden met het bezetten van plaatselijke rooms-katholieke kerken en inmiddels een rechtszaak hebben aangespannen om verzoeken van de ITCCS om misdadigers en kindermisbruikers in hechtenis te nemen in behandeling te nemen. (The Akashic Times berichtte enige tijd terug overigens al dat David werd vrijgelaten na een intensieve campagne door de ITCCS).  De wet die het mogelijk maakte hem in eerste instantie vast te zetten, is overigens nog steeds van kracht…!

De FTAC-wet maakt het voor de regering makkelijk iemand zonder aanklacht levenslang op te sluiten, indien van die persoon mag worden aangenomen dat hij/zij ongezond grote belangstelling ten toon spreidt voor  beroemdheden, VIPs, zijnde parlementsleden en regeringsfunctionarissen, of leden van de Koninklijke Familie. Op het ogenblik is de wettekst behoorlijk vaag over de term ‘ongezonde belangstelling’. Het geeft reden tot ongerustheid dat ter zake aangedragen bewijsmateriaal niet door een rechtbank getoetst behoeft te worden.

true powerTot nu toe lag de beslissingsbevoegdheid uitsluitend bij artsen en psychiatrische hulpverleners om te bepalen of iemand gedwongen moet worden opgenomen. Het nieuwe team gebruikt de politie voor het opsporen van verdachten – waardoor de angst gegrond is dat normvervaging dreigt tussen de opsporing van misdagers en een klinisch besluit van artsen om een burger op te sluiten.

Mensenrechtenactivisten vrezen dat het team – waarvan het bestaan nooit officieel werd bekendgemaakt – ingezet zou kunnen worden voor de arrestatie van terrorismeverdachten zonder dat daarvoor een aanklacht is geformuleerd. Dit alles komt ook nog eens bovenop een voortdurende stroom van nieuwe wetten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg die het makkelijker moet maken om personen die een bedreiging vormen voor de samenleving op te nemen.

Critici
Parlementslid Andrew Lansley was uitgesproken kritisch over de wet en zei dat die ook gebruikt zou kunnen worden tegen iedereen met een religieuze, politieke of culturele mening die tegen de norm indruist. Hij zei: ”De Regering probeert een bredere definitie te formuleren van het begrip ‘mentale afwijking’ en verzet zich bovendien tegen uitzonderingsbepalingen die de garantie bieden dat mensen niet zomaar behandeld kunnen worden als geesteszieken op grond van hun culturele, politieke of religieuze overtuiging.

En als je hoort dat er daarnaast ook nog zoiets wordt opgezet als deze speciale politie-eenheid, roept dat veel vragen op over de achterliggende bedoelingen. De geestelijke gezondheidszorg mag zich uitsluitend bedienen van de bevoegdheid om mensen op te sluiten, als dat in het belang van hun genezing is. Maar de Regering wil de mogelijkheid hebben om iemand ook te detineren wanneer er absoluut geen sprake is van het behandelen van een of andere geestelijke ziekte. Dit gegeven, in combinatie met de idee dat iemand zomaar kan worden aangemerkt als geestesziek op basis van zijn of haar geloof, is werkelijk een beangstigend scenario.”

tony blair war criminal
Hoe prachtig is het niet.. De carrière van Tony Blair in een notendop.. Op basis van leugens worden verkozen, vervolgens op basis van leugens en bedrog een valse oorlog beginnen en dan, op basis van pure onoprechtheid, je excuses maken voor de fouten van deze oorlog.. Het is allemaal gepresteerd door oud-premier Tony Blair. Maar mooier is het kennelijk nog om wetgeving te initiëren, zoals hij deed. Wetgeving die van protesterenden ‘psychische labielen’ maakt.. Zulks ter beoordeling van.. ‘de overheid’.. Kijk, een straat vol van deze mensen…

Tony Blair..
Deze wetgeving werd eerder onder de regering van Tony Blair ingevoerd en tot vandaag toegepast. Verleden jaar onthulden wij al hoe de Veiligheidswetgeving in Groot-Brittannië rechtbanken het mandaat verschaffen om zowel strafrechtelijke als civiele zaken achter gesloten deuren te behandelen en verdachten geen inzage te geven in bewijsmateriaal van de aanklager. Tevens vergroot het de macht van de Intelligence and Security Committee – die in 1994 op grond van de Wet op de Inlichtingendiensten werd geïnstalleerd.

Het ontslaat dit instituut van de grondwettelijke plicht documenten vrij te geven die op grond van de Wet op Openbaarheid van Bestuur worden opgevraagd en vergroot zo ook de mogelijkheden om inlichtingenwerk te verrichten op het internet. Verdachten die geen inzagerecht hebben inzake geheime rechtsprocedures, kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ‘speciale advocaat’ – een door de regering of aanklager aangewezen en benoemde advocaat met bijzondere veiligheidsclassificatie.

Aan het eind van de hoorzitting, kan betrokken verdachte zijn zaak winnen of verliezen, zonder te weten op grond waarvan, omdat de argumentatie van de rechter geheim is. Verdachten hoeven zelfs niet te worden geïnformeerd over het feit dat er een zaak tegen hen is aangespannen, totdat ze op basis van het geheime vonnis door de politie worden gearresteerd en direct de gevangenis indraaien.

De betreffende wetgeving markeert het begin van een overheidsbeleid van tirannie en ‘verdwijningszaken’ in het Verenigd Koninkrijk, die gewoonlijk in het nieuws komen in landen als Noord-Korea of Zimbabwe. Verleden jaar onthulden wij ook hoe al eerder nieuwe wetten werden ingevoerd die het gebruik van geheime rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk mogelijk maken in criminele, maar ook civielrechtelijke zaken. Op grond van deze wetgeving is het nu ‘gelegaliseerd’ een rechtszaak tegen iemand te beginnen zonder hem/haar daarvan op de hoogte te stellen en de persoon in kwestie gevangen te zetten en te straffen zonder informatie te verschaffen over de aanklacht en hem/haar het recht op rechtsbijstand te ontzeggen.

* * *

MLK disobey laws

 

4 gedachten over “Groot-Brittannië: kritische kijk op regering verboden..!

  1. Het aantal Autenthieke Engelsen, Fransen, Duitsers, wat vindt dat er teveel buitenlanders in hun landen verblijven is practisch overal groter als 60%, een groot aantal geeft toe racist te zijn geworden/gemaakt door omstandigheden, het stoken tegen Rusland wordt door de meeste Europeanen als onjuist gezien, en de brain f..k over dit soort onderwerpen wordt dagelijks groter, maar ze geven ook allemaal toe dat we volkomen onmondig zijn, worden gehouden, hier in Frankrijk hebben de mensen laten zien dat ze niks ophebben, met Hollande en zijn kornuiten, komt er nieuwe puppet op de voor grond, ook hier 66% wijst deze nieuwe regering af, een president die met een motor helm op s’nachts de hoeren bezoekt is onacceptable, maar hij gaat gewoon door met zijn leugenachtige beloftes!

  2. Tsja, uitstekende wetgeving natuurlijk. Als je ziet wat sommigen nu allemaal over die hoge ambtenaar van Justitie roepen, die Demmink, dan besef je toch dat die mensen beschermd moeten worden tegen de onderbuik van de samenleving. Mensen worden puur op basis van fabels weggezet als pedo of erger, en dat omdat een paar projectontwikkelaars uit de Haarlemmermeer een hekel aan hem hebben. En mensen met een zwart gemoed, en die niet objectief en feitelijk kunnen nadenken en puur op emotie varen, lopen daar zomaar achteraan. Alsof we nog steeds in de middeleeuwen leven en mensen iemand er ineens van beschuldigen heks te zijn. Prima dat daar wetgeving tegen komt.

    1. Gozert….doe jij niet precies hetzelfde?
      De feiten zoals die er liggen dienen onderzocht te worden. Punt uit. De rechter heeft dat nu ook zo beslist omdat er een redelijk vermoeden van schuld is. Het uitblijven van zo’n onderzoek roept gewoon veel argwaan op en terecht. Deze man had deze positie nooit mogen krijgen onder deze omstandigheden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.