Advertentie

In hemelsnaam: wat hangt ons boven ’t hoofd?


Het rapport van de Belgische oud-burgemeester Peter Vereecke heeft veel stof doen opwaaien.. Chemtrails zijn als verschijnsel niet meer af te doen met ‘verzinsels’ of ‘complottheorieën’.. Daarvoor zijn de bewijzen vooral tezeer aanwezig en zijn vooral de gezondheidsklachten van vele honderdduizenden mensen té ernstig! Het is nogal wat, wat hier zo langzaam maar zeker boven water komt.

In het ernstigste geval spreken we over het opzettelijk vergiftigen van de mensheid en het ernstig schade toebrengen aan flora en fauna, en in het minste geval, spreken we van het opzettelijk negeren van democratische processen. Op eigen houtje vliegtuigen de lucht in sturen, die sprayen en uiterst bedenkelijke stoffen de atmosfeer inblazen…

Het onderstaande artikel is van de hand van journalist Michael Murphy en doet verslag van een congres van geo-engineers, zoals ze worden genoemd. Dit zijn wetenschappers die zich dusdanig machtig of krachtig voelen, dat zij de mogelijkheden zien voor menselijk ingrijpen in de natuurlijke, biologische processen van de Aarde en haar bewoners. Uitermate interessant, als je je nou eens wilt inlezen in wat chemtrails nou precies zijn.


Tot slot deze regels uit de ‘profecy’ van de Hopi-indianen:

“Near the day of the Great Purification, there will be cobwebs spun back and forth in the sky.

The Purification will begin shortly after humans build a great house in the sky. By then there will be fires everywhere and greedy, selfish, power-mad leaders, internal wars.”

(vert.)

“Dichtbij de dag van de Grote Zuivering, zal er spinrag te zien zijn, dat in de hemel wordt geweven, heen en terug”

De Zuivering zal snel beginnen, nádat de mensen een groot ‘huis-in-de-hemel’ hebben gebouwd. Dan zullen er zullen er overal vuren zijn, en hebzuchtige, egoïstische, machtswellustige leiders, oorlogen-van-binnen”

* * *

X

What In The World Are They Spraying?
x

By Michael J. Murphy – Countercurrents.org

March, 2010 / vertaling © Guido Jonkers-WantToKnow.nl/.be

X

Wat zou jouw reactie zijn, als je werd verteld dat er vliegtuigen zijn, die regelmatig giftige stoffen in het luchtruim boven alle belangrijke regio’s in de wereld sproeien? Maar dat is toch wat een protestgroep beweerde, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de AAAS, de American Association for the Advancement of Science. Deze werd afgelopen Februari gehouden in de Amerikaanse stad San Diego.

Binnen in het congresgebouw was er echter sprake van een totaal ander verhaal.. De wetenschappers die dáár bijeen waren, spraken over de kansen om verschillende ‘Geo-engineering’-acties over de hele wereld te houden, die uitgevoerd zouden moeten worden onder het mom van het oplossen van het door de mens gecreëerde probleem van het‘broeikaseffect’, door het sproeien van aluminium- en andere vluchtige deeltjes in onze atmosfeer, om het zonlicht af te schermen..

“Dichtbij de dag van de Grote Zuivering, zal er spinrag te zien zijn, dat in de hemel wordt geweven, heen en terug”

Toen deze wetenschappers werd gevraagd naar hun inschattingen betreffende reeds bestaande spray-programma’s, kwam hun reactie erop neer dat er op dit moment nog geen programma’s op dit gebied werden uitgevoerd. Misschien ben je nu in verwarring gebracht?

Want waarom zouden demonstranten buiten het gebouw beweren dat er wereldwijde spray-programma’s worden uitgevoerd, terwijl de wetenschappers ín het gebouw aan het praten zijn over het implementeren van dit soort programma’s..? Zou het kunnen zijn dat een van beide groepen om de tuin wordt geleid..?

Mauro Oliveira, de webmaster van de website geoengineeringwatch.org, HIER, was een van de protesteerders. Zijn claim is, dat het programma van SAG, Stratospherische Aerosol Geo-engeneering, ook bekend als CHEMTRAILS, al lang wordt uitgevoerd over de hele wereld. In feite verklaart Oliveira dat getuigen van over de hele wereld, beweren dat zware besproeiingen plaatsvinden, bijna dagelijks en boven bijna elke stad in de wereld.

Hij ging verder met zijn uitleg hoe je het verschil kunt zien tussen een gewone condensstreep (contrail) en een chemisch spoor (chemtrail) van een verkeersvliegtuig. Wanneer een vliegtuig op een zekere hoogte vliegt, vormt zich soms een watercondensatie-spoor achter het vliegtuig, als overblijfsel van de verbranding van fossiele brandstof in de vliegtuigmotoren; dit is dus een contrail (condensatie-spoor). Deze contrails zijn volstrekt ‘normaal’ en ze verdwijnen normaal gesproken in enkele seconden. Dit verschijnsel is volstrekt vergelijkbaar met het condenseren van je adem, wanneer je bij extreem winters weer buiten uitademt, en daarbij een condensatiewolkje produceert met je adem.

Maar volgens Oliveira is datgene, wat achter een SAG-vliegtuig dat aan het sproeien is verschijnt, volstrekt andere koek.. Wat je bij deze strepen ziet, is dat ze veel dikker zijn dan normale condenssporen en dat deze ‘chemtrails’ vele uren blijven hangen in de lucht. Deze ‘SAG-strepen’ worden in de bovenste lagen van de aardse atmosfeer gesprayed, waarna dit materiaal zich uitspreidt en wolken lijkt te vormen. De partikels van het gesproeide materiaal bereikt zo langzaam maar zeker het aardoppervlak, waar het de grond binnendringt met regenwater, het oppervlaktewater bereikt en waar het tevens wordt geïnhaleerd door mensen!

En dan zijn er de schatten van weervrouwen en -mannen, die het allemaal ook niet weten..! Misschien zou chemtrailonderzoek in ieder geval een keuzevak dienen te zijn, bij de opleiding tot meteoroloog?

Een andere groep protesterenden had er een reis van meer dan 10 uur voor over gehad, om San Diego te bereiken, vanuit een kleine gemeenschap in Shasta County, in Noord-Californië. Deze mensen werden ernstig bezorgd, toen bleek dat zij niet alleen dramatische verschillen in het luchtruim begonnen waar te nemen, maar ook op de grond!

Bomen stierven onverklaarbaar, het gras groeide niet meer en veel boeren slaagden er nauwelijks meer in om een oogst op hun land voort te brengen. Deze crisis zorgde ervoor dat biologen uit deze gemeenschap geprikkeld werden door dit verschijnsel en de grond binnen de gemeenschap aan een onderzoek begonnen te onderwerpen. De resultaten waren schokkend!

Aluminium, barium en andere elementen werden gevonden in een 1000-voudige aanwezigheid dan de normale limieten zouden toestaan.. Zulke hoge contentraties van stoffen leiden tot uiterst ongezonde PH-niveaus (zuurtegraad GJ) in de grond, die weer dodelijk kunnen zijn voor het hele ecologische levenspatroon.

Deze alarmerende resultaten leiden ertoe dat aanvullend ook het Shastameer werd getest, waarbij ook water uit de Pit-rivierarm mee werd genomen. Ook deze resultaten waren schokkend..  Het water testte maar liefst 4610 x boven het maximale besmettingsniveau dat is toegestaan voor drinkwater in de staat Californië.
Bovendien concludeert aanvullend wetenschappelijk onderzoek dat het aanwezige aluminium, dat wereldwijd in hoge concentraties wordt gevonden in regenwater, uiterst schadelijk is voor flora en daarmee voor het hele eco-systeem. En -hoe is het mogelijk- dit zijn nou ironisch genoeg precies de substanties, waar de wetenschappers op de bijeenkomst over spraken, in hun overwegingen tot aanbeveling, om wereldwijd verschillende mogelijkheden voor ‘toekomstige sproei-campagnes’ te implementeren, als onderdeel van ‘global engineering’..

Grote groepen protesterenden werden nieuwsgierig naar de handel en wandel van SAG, nadat ze last kregen van brandende ogen, migrain-achtige verschijnselen, opvliegers, hartkloppingen, hoge bloeddruk en andere gezondheidsklachten, op juist die dagen dat vliegtuigen waargenomen werden, die in het luchtruim aan het sprayen zouden zijn.

Deborah Whitman is oprichter en voorzitter van de milieuorganisatie  ‘Environmental Voices’en zij heeft ook de documentaire ‘Sky Lines’ geproduceerd. Ook zij is geen onbekende met de genoemde symptomen. Whitman heeft zich gecommitteerd om mensen te helpen die zeggen dat zij lijden aan dezelfde symptomen als gevolg van het ‘sprayen’ en ze krijgt telefoontjes vanuit de hele Verenigde Staten op haar website en haar documentaire. De gezondheidsaanbevelingen die zij doet kun je vinden op deze website HIER.

Andere indicatoren die de claim valideren dat het SAG is betrokken bij de gezondheidsklachten, zijn de sterftecijfers die verband staan met ademhaling/luchtwegen;  deze zijn de afgelopen 5 jaar zodanig gestegen, dat ze van plaats 8 op plaats 3 zijn gekomen in het klassement van doodsoorzaak. En het feit dat Alzheimer en een aantal andere ziekten, die steeds meer wetenschappelijk gelinked worden aan aluminium als oorzaak, wereldwijd in aantallen ook astronomische hoogten bereiken, sinds het begin van de vermeende sproeiactiviteiten.

De AAAS-bijeenkomst in Februari werd bezocht door ’s werelds meest vooraanstaande geo-engineering wetenschappers. Met jaren van onderwijs achter de rug, en met nog meer jaren van ervaring op dit gebied, bekeken deze wetenschapper geo-engineering van vele kanten. De onderwerpen van de gegeven workshops tijdens het congres, varieerden van de effectiviteit van geo-engineering tot de mogelijke problemen ervan, en sommige onderwerpen sneden ook de ethische kwestie aan.

Volgens de onafhankelijk journalist Stewart Howe uit Los Angeles, leek het alsof álle wetenschappers alleen maar keken naar mogelijke oplossingen, voor wat zij geloven de oplossing kan brengen voor de opwarming van de Aarde. Volgens Howe leek het erop dat de wetenschappers zorgvuldig de voor- en nadelen aan het afwegen waren van het inzetten van SAG, toen zij hun mogelijke oplossingen presenteerden om de –theoretisch- door de mens veroorzaakte opwarming van de Aarde te bestrijden.

Vele wetenschappers wezen feitelijk op veel alternatieve methodes om dit te doen, vanuit het potentiële gevaar dat SAG met zich mee zou brengen, inclusief droogtezones, ozon-uitstoot, minder zonlicht dat de Aarde bereikt, veranderende weerpatronen, het misbruiken van deze technieken voor militair gebruik en nog verschillende ander invloeden op het milieu. Volgens Howe was hij ‘verrast door de gesprekken tussen de verschillende wetenschappers, nadat hij al jarenlang getuige was geweest van de sproei-activiteiten..”

Stewart Howe ging verder met het uitdrukken van zijn observatie dat de meeste wetenschappers die aanwezig waren, totaal geen rekening hielden met de mogelijkheid dat het SAG al geruime tijd bezig is met het sproeien van diverse substanties in onze hemelen. Een voorbeeld gaf hij daarop, van de reactie van één van de meest vooraanstaande ‘geo-engineering’ wetenschappers van dit moment, Ken Caldiera. Deze verklaarde dat hij volledig onbekend was met enige mogelijke activiteit van het SAG op dit gebied. En toen hem gevraagd werd wat die de lange sluiers dan waren, die achter vliegtuigen werden waargenomen over de hele wereld, verklaarde hij dat het simpel normale contrails van verkeersvliegtuigen waren.

Prof. David Keith, één van de leidende wetenschappers in het veld van ‘geo-engineering’

David Keith, één van de andere, leidende wetenschappers in dit veld van ‘geo-engineering’, besprak de uiterst gefundeerde onderzoeken, die zijn gehouden in het kader van het voorspellen van de potentiële gevaren en voordelen verbonden aan geo-engineering.

Sommige van de voordelen liggen in het afkoelen van onze Aarde, waardoor een vermindering van het smelten van het poolijs zou plaatsvinden en het stijgen van de zeespiegel zou worden gestopt. David Keith besprak ook welke partikels nu het beste gebruikt zouden kunnen worden, wanneer de besproken doelen van het SAG-programma gehaald zouden moeten worden.
David Keith zei dat er in eerste instantie gedacht werd aan zwavel, maar dat bij nadere beschouwing aluminium (!) veel effectiever zou blijken, en dat het effect met aluminium al bereikt zou kunnen worden, door per jaar 10 tot 20 mega-ton in de stratospheer te pompen..

Toen hem echter werd gevraagd naar de gezondheidsstudies in relatie tot het sprayen van allerlei verschillende stoffen, verklaarde Keith dat veel studies waren afgerond die tot de conclusie kwamen dat er weinig te vrezen valt…

Toen hem echter specifiek werd gevraagd naar het gebruik van alumium in spray-vloeistoffen, sprak hij de historische woorden: “we hebben naar de gevolgen van aluminium op de gezondheid van mens en dier, nog geen serieus onderzoek gedaan. Er zou dus iets verschrikkelijks tevoorschijn kunnen komen, waar we vergeten zijn naar te kijken”..

Na het onderhoud, bleek Keith wel degelijk affective te hebben met de demonstranten, door een gesprek aan te gaan met deze mensen buiten het gebouw, over het SAG-programma.

Toen hij werd geconfronteerd met de bezorgheid van de demonstranten over het inzetten van het SAG-programma, sprak hij uit, dat hij een vergelijkbare visie heeft op het inzetten van sproei-programma’s en dat de inzet van dit programma pas kan geschieden als degelijk onderzoek is gedaan om de potentiële risico’s te bepalen van het sprayen van stoffen in de atmosfeer. Tevens verklaarde hij, dat hij onwetend is over een programma van het SAG, dat al wordt uitgevoerd,  maar dat hij bereid is te kijken naar wetenschappelijk bewijs hiervan, als hem dit wordt aangeboden.

Terwijl de hemelen over de hele wereld beginnen te veranderen, is er sterk bewijs dat wijst op massale inzet van sproei-programma’s. Zou het kunnen zijn, dat wetenschappelijke data en wetenschappelijke studies worden gebruikt, om voortijdige, SAG-programma’s uit te voeren, zonder de betrokkenheid en kennis van de topwetenschappers die bij hetzelfde onderzoek betrokken zijn..? Als dit zo is, dan is natuurlijk de basisvraag, wat we überhaupt mogen verwachten van de ethische afwegingen van de geo-engineering-gemeenschap in de nabije toekomst?

Het is uiterst moeilijk te geloven dat de witte lijnen in de lucht, die overal ter wereld worden waargenomen, én de giftige elementen die worden gevonden in de aarde, het water en in de lucht, niets met elkaar van doen hebben. Wij moeten als mensheid, met de wetenschappelijk gemeenschap als partner, moeten het niet alleen als uitdaging zien om de risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid in kaart te brengen, die verband houden met de activiteiten van het SAG, maar we dienen ook de vele tienduizenden beschuldigingen uit de hele wereld te onderzoeken, die verband houden met de mogelijke huidige inzet..

Het is beslist noodzakelijk dat we onszelf onderwijzen betrokken raken in het onthullen van de waarheid op dit gebied, en de mogelijke misdaden die worden uitgevoerd tegen zowel onze mensheid als tegen de natuur. De toekomst van onze planeet hangt er van af! Naarmate de ongerustheid over dit onderwerp in de wereld toeneemt, komen er ook steeds meer informatie beschikbaar op het internet, en is het mogelijk dat je je aansluit bij gespreksgroepen op verschillende blogs, die chemtrails en geo-engineering als onderwerp hebben.

* * *

Michael J. Murphy is journalist en politiek activist in Los Angeles, wiens werk voorbij gaat aan de grote media-informatiestroom. Hij heeft veel bekende personen over deze onderwerpen ondervraagd in diverse interviews. Hij is ook de producent en/of regisseur van een aantal korte films, over controversiële politieke onderwerpen. Je kunt hem bereiken onder dit e-mailadres: whtagft@hotmail.com.

X

* * *

X

– bekijk hier ons eerder artikel over de afwegingen van Obama om geo-engineering toe te passen HIER.

– een andere belangrijke lead, willen we je hier aanreiken: ‘Educate Yourself”HIER

Z

* * *

X

Onlangs hoorden we van een weerman, een oud-militair, de bevestiging van de chemtrails. Hij bracht het heel voorzichtig, maar de boodschap is duidelijk: Er wordt al jaren ‘geoefend ten behoeve van radarexperimenten’, met het afwerpen van aluminiumdeeltjes’..

X

* * *

X

Tot slot één van de vele, vele YouTubes en ander informatie die te vinden is op het net over Chemtrails. Bij de onderstaande YouTube, staat dit commentaar (vertaald)

“De piloten van de commerciële vluchten, die deze opname maakten van deze ‘Hemel-spinnen (Sky Spiders)’, die hun chemische en met gifstoffen gevulde webben-van-de-dood weven, zullen de eersten zijn die je kunnen vertellen dat dit geen normale, commerciële vluchten zijn, die gemaakt worden door normale vliegtuigen die normale condensatiesporen achterlaten. Wees ervan overtuigd, dat er meer en meer van dit soort films zullen opduiken, gemaakt door piloten van commerciële vliegmaatschappijen.

Als je veronderstelt dat Chemtrails geen echt gevaar vertegenwoordigen, vraag het aan deze piloten!

En zo vragen we ons af, als chemtrails geen écht probleem zouden zijn, en als dát wat we waarnemen in de lucht, gewone condensatie-strepen zijn, waarom zouden dan piloten van gewone verkeersvliegtuigen dit soort chemtrails kunnen filmen..? En kijk ook eens hoe het tegemoetkomende vliegtuig lijkt te ‘schrikken’, op het moment dat het chemtrailvliegtuig passeert..”

253 gedachten over “In hemelsnaam: wat hangt ons boven ’t hoofd?

 1. Wat ik niet begrijp is hoe diegenen die de opdracht geven om dit soort activiteiten te doen in ons luchtruim om daarmee de mensheid en de natuur te vernietigen,zichzelf veilig stellen om aan de schade aan gezondheid te ontkomen.
  Ik kan me niet voorstellen dat diegenen zo dom zijn dat ze denken veilig te zijn en dat dit alleen maar anderen raakt.
  Mochten het programma’s zijn van wetenschappers die denken dat het geen kwaad kan en hier ook geen onderzoek naar doen dan zijn deze mensen nog dommer dan ik al dacht dat ze waren. Want ik krijg onderhand de indruk dat juist wetenschappers zichzelf zo verliezen in hun denken en zo boven de natuur zijn gaan staan dat ze een gevaar zijn voor zichzelf en de rest van het leven. Waarom kunnen we dit niet laten stoppen.
  Ik vraag me af of de uitbarstingen van vulkanen en zuiverend effect zouden kunnen hebben.
  Als je kijkt naar de temperaturen die een bepaalde curve volgen in Nederland, waarbij soms per dag 10 graden en nog
  hoger verschil te zien is van de een op de andere dag ook veroorzaakt wordt door de chemtrails.
  Wat ik ook niet begrijp is waarom diegenen die deze vliegtuigen besturen geen vragen stellen. Wat is er toch aan de hand met de mensheid.
  Is het tij nog te keren?

  1. Riet,

   Het is niet verplicht om alles te geloven wat ze je willen wijsmaken hoor.

  2. @ Riet

   Weet je misschien het nog dat ze vroeger gif in de grond stopte onder je net fraai gebouwde nieuwe huis (lekkerkerk) met je gloednieuwe aangelegde tuin werd alles af gegraven , waar laten ze het gisteren nog in een oude tanker die hier en daar werd aangeboden, nu gewoon boven je hoofd!

   Moet je me kasseitjes in de achtertuin zien, zo zwart als roet met zwarte gore spetters erin, vorige jaar nog zo enorm veel werk aan gehad om ze weer helemaal schoon te krijgen, denk het wel zeker dat het door lucht vervuiling hier komt en geen hond die daar naar kraait.

   Vroeger hadden we nog zure regen…

  3. @ Riet,

   Waarom kunnen we dit niet laten stoppen.

   Waarom kunnen die oliedomme wetenschappers dit niet laten stoppen vraag je.

   Omdat zelfs die oliedomme wetenschappers weten dat dit een broodje-aapverhaal is.

   En waarom die piloten niks zeggen? Omdat die weten dat er helemaal niks aan de hand is; omdat die weten wanneer hun vliegtuig wel en wanneer het geen contrail maakt. Dat leren ze namelijk op de opleiding, want het is een heel normaal verschijnsel dat prima te voorspellen valt door iedereen die maar een beetje weet hoe het zit met dit natuurkundige verschijnsel.

   Het is een verzinsel van mensen met teveel complotschimmel in hun hoofd, maar ik sluit ook niet uit dat het afkomstig is van grapjassen die zich tranen lachen dat zoveel mensen zich dit allemaal laten wijsmaken. Net als al die ufo-hoaxers en de graancirkelmakers.

   Je maakt je druk om niks.

 2. we hebben voor zover we nu weten maar 1 wereld bol toch ?
  denk je nu echt dat we gassen en stoffen in de lucht pompen om de bevolking te decimeren ? als je de lucht verpest verpest je hem voor iedereen , als iedereen dood gaat wat heeft het dan voor nut . wat is de winst voor de gene die die stoffen zou verspreiden ?

  1. Neem aan, je eigen antwoord maar uit je vraag destillerend, dat er dus een aantal ongerepte gebieden zijn op Aarde, waar de ‘heren’ zich thuishouden, eh, schuil voelen.
   En deze vraag is net zo vreemd, om te bewijzen dat iets niet kan, wanneer je in het geval van 9/11 vraagt: “Ohja, dat kan toch helemaal niet, er zijn gewoon té veel mensen, die zouden gaan praten, in zo’n samenzwering” of “Als die kapers het niet zijn, wie zouden dat dan wel gedaan moeten hebben?”
   Laten we eerst van de basis-shit uitgaan Gait, er wordt gesproeid, of niet? Zo simpel is het; blijf nou eens in het midden..

  2. Zolang er niet eerst ondubbelzinnig is vastgesteld dat er gesproeid wordt, heeft het geen enkele zin om verder te speculeren.

  3. Hoe ver kunnen we spitten in de geschiedenis dat er duidelijk iets aan de hand is gezien het fiet kwa chemtrails, oorlogs voering en oa vaccins?

   http://educate-yourself.org/cn/chemtrailsandvaccines14feb05.shtml

   Het is geen gelouter dat het iets is van de laatste weken, maar iets ouds is van al weer een aantal jaren terug, vergeten toen van die gif vervuilde achtertuinen oa in Lekkerkerk???!

   In iedergeval zij verzinnen het en niet ik…

   http://snardfarker.ning.com/video/australian-professor-exposing

  4. Ik vind de vragen van Gait wel legitiem. Misschien kunnen ze gewoon beantwoord worden in plaats van weer afgeserveerd met flauwiteiten.

  5. Ik heb nog een blauw hoedje liggen van toen ik een kale kop had. Als ik dat op zet, word ik misschien wel uitgezonderd van het sproeien bedenk ik nu ineens.

 3. Beetje lang, maar de moeite waard!

  http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience

  Millions were in germ war tests

  Much of Britain was exposed to bacteria sprayed in secret trials
  * Antony Barnett, public affairs editor
  * The Observer, Sunday 21 April 2002 10.23 BST

  The Ministry of Defense turned large parts of the country into a giant laboratory to conduct a series of secret germ warfare tests on the public. A government report just released provides for the first time a comprehensive official history of Britain’s biological weapons trials between 1940 and 1979.
  Many of these tests involved releasing potentially dangerous chemicals and micro-organisms over vast swaths of the population without the public being told.
  While details of some secret trials have emerged in recent years, the 60-page report reveals new information about more than 100 covert experiments.
  The report reveals that military personnel were briefed to tell any ‘inquisitive inquirer’ the trials were part of research projects into weather and air pollution.
  The tests, carried out by government scientists at Porton Down, were designed to help the MoD assess Britain’s vulnerability if the Russians were to have released clouds of deadly germs over the country.
  In most cases, the trials did not use biological weapons but alternatives which scientists believed would mimic germ warfare and which the MoD claimed were harmless. But families in certain areas of the country who have children with birth defects are demanding a public inquiry.
  One chapter of the report, ‘The Fluorescent Particle Trials’, reveals how between 1955 and 1963 planes flew from north-east England to the tip of Cornwall along the south and west coasts, dropping huge amounts of zinc cadmium sulphide on the population. The chemical drifted miles inland, its fluorescence allowing the spread to be monitored. In another trial using zinc cadmium sulphide, a generator was towed along a road near Frome in Somerset where it spewed the chemical for an hour.
  While the Government has insisted the chemical is safe, cadmium is recognised as a cause of lung cancer and during the Second World War was considered by the Allies as a chemical weapon.
  In another chapter, ‘Large Area Coverage Trials’, the MoD describes how between 1961 and 1968 more than a million people along the south coast of England, from Torquay to the New Forest, were exposed to bacteria including e.coli and bacillus globigii , which mimics anthrax. These releases came from a military ship, the Icewhale, anchored off the Dorset coast, which sprayed the micro-organisms in a five to 10-mile radius.
  The report also reveals details of the DICE trials in south Dorset between 1971 and 1975. These involved US and UK military scientists spraying into the air massive quantities of serratia marcescens bacteria, with an anthrax simulant and phenol.
  Similar bacteria were released in ‘The Sabotage Trials’ between 1952 and 1964. These were tests to determine the vulnerability of large government buildings and public transport to attack. In 1956 bacteria were released on the London Underground at lunchtime along the Northern Line between Colliers Wood and Tooting Broadway. The results show that the organism dispersed about 10 miles. Similar tests were conducted in tunnels running under government buildings in Whitehall.
  Experiments conducted between 1964 and 1973 involved attaching germs to the threads of spiders’ webs in boxes to test how the germs would survive in different environments. These tests were carried out in a dozen locations across the country, including London’s West End, Southampton and Swindon. The report also gives details of more than a dozen smaller field trials between 1968 and 1977.
  In recent years, the MoD has commissioned two scientists to review the safety of these tests. Both reported that there was no risk to public health, although one suggested the elderly or people suffering from breathing illnesses may have been seriously harmed if they inhaled sufficient quantities of micro-organisms.
  However, some families in areas which bore the brunt of the secret tests are convinced the experiments have led to their children suffering birth defects, physical handicaps and learning difficulties.
  David Orman, an army officer from Bournemouth, is demanding a public inquiry. His wife, Janette, was born in East Lulworth in Dorset, close to where many of the trials took place. She had a miscarriage, then gave birth to a son with cerebral palsy. Janette’s three sisters, also born in the village while the tests were being carried out, have also given birth to children with unexplained problems, as have a number of their neighbours.
  The local health authority has denied there is a cluster, but Orman believes otherwise. He said: ‘I am convinced something terrible has happened. The village was a close-knit community and to have so many birth defects over such a short space of time has to be more than coincidence.’
  Successive governments have tried to keep details of the germ warfare tests secret. While reports of a number of the trials have emerged over the years through the Public Records Office, this latest MoD document – which was released to Liberal Democrat MP Norman Baker – gives the fullest official version of the biological warfare trials yet.
  Baker said: ‘I welcome the fact that the Government has finally released this information, but question why it has taken so long. It is unacceptable that the public were treated as guinea pigs without their knowledge, and I want to be sure that the Ministry of Defence’s claims that these chemicals and bacteria used were safe is true.’
  The MoD report traces the history of the UK’s research into germ warfare since the Second World War when Porton Down produced five million cattle cakes filled with deadly anthrax spores which would have been dropped in Germany to kill their livestock. It also gives details of the infamous anthrax experiments on Gruinard on the Scottish coast which left the island so contaminated it could not be inhabited until the late 1980s.
  The report also confirms the use of anthrax and other deadly germs on tests aboard ships in the Caribbean and off the Scottish coast during the 1950s. The document states: ‘Tacit approval for simulant trials where the public might be exposed was strongly influenced by defence security considerations aimed obviously at restricting public knowledge. An important corollary to this was the need to avoid public alarm and disquiet about the vulnerability of the civil population to BW [biological warfare] attack.’
  Sue Ellison, spokeswoman for Porton Down, said: ‘Independent reports by eminent scientists have shown there was no danger to public health from these releases which were carried out to protect the public.
  Asked whether such tests are still being carried out, she said: ‘It is not our policy to discuss ongoing research.’

  1. Kun je je even nader verklaren, Trijntje? (“Nee aluhoedjes werken niet.”) Beetje vaag antwoord op deze relevante informatie waar je dus blijkbaar helemaal aan voorbij gaat.. Zal ik het vertalen voor je? Graag hoor, als de boodschap dan beter overkomt.

  2. Nee hoor Ellen je hoeft het niet te vertalen, comment was verkeerd geplaatst.

 4. Het tij is al aan het keren,de bilderbergers worden bang voor ons,en dat werd tijd,als je de kranten goed leest,dus tussen de regels doorlezen dan lees je en zie je wat ik bedoel,ze krijgen het niet meer voor elkaar,wat ze voor ons bekokstoofd hebben,het doek gaat vallen,ik zie willem niet op de troon komen,ik zie hem eerder in de scheveningse bajes komen naast mammie en consorten,en ik meld me aan als bewaarder(gratis).

  1. Je hebt makkelijk lullen Tom, want dan is er ook geen geld meer.. Ik doe het dan ook voor nix.. Trixvoornix.

  2. Waarom zou je in vredesnaam Koningin Beatrix en Familie op willen sluiten waar slaat het op ?

  3. Waarom niet Gait, waarom niet? Waar haal je de moed vandaan om ze niet op te sluiten.. Bij elke revolutie worden de leiders altijd ineens lijders.. Snappie? Waarom dan niet Gait, waarom dan niet?
   Tja, we zullen zien, we zullen zien!! (Rare man, met die rare kleur auto…)

  4. Waar haal je de moed vandaan om ze niet op te sluiten..

   Waar haal jij de moed vandaan om dat wel te doen. Ben je Robespierre soms?

  5. Het antwoord is inderdaad bijzonder Gait. Heel bijzonder.

  6. @ tom @ guido

   maar wat bedoel je nou precies wil je het koningshuis laten opsluiten ? en waarom ?

 5. @gait / Trijntje Winkel,

  Ik verbaas mij keer op keer hoe jullie omgaan met dit soort onderwerpen. Hulde aan het systeem… jullie zijn er werkelijk door verzadigd.

  Voor de zoveelste keer, doe eens een zelfonderzoek kijk eens op een zonnige dag ( belangrijk detail…!) een uurtje in de lucht, ergens in de middag en bekijk dan eens al het luchtverkeer.

  Als jij/jullie kan uitleggen waarom het ene vliegtuig in rechte baan vliegt, op gelijke hoogte met een ander toestel ( wat op zijn buurt op heel aparte wijze vliegt ). En het ene toestel weinig tot geen trail heeft ( door condensering etc.) en het spoor/trail binnen minuten verdwijnt. En uit de ander een enorm wit kleurige trail komt die na al die malle loopings en omkeringen etc. tot een heus raster ontstaan.

  En dan is het een natuurlijk proces? wat nou eenmaal bij vliegtuigen hoort? JA HOOR, ik begrijp jullie insteek echt volkomen niet…. Wat het wel is en waarom zijn vele mee bezig, meer duidelijkheid komt met de tijd. Maar om bij alles te roepen dat het eers ondubbelzinnig moet worden bevestigd ( wat ondubbelzinnig bewijs is mag joost weten maar goed trijntje jij bent de waarheid..) of onzin is omdat er individuelen zijn die niet verder dan die kijkdoos komen door te kort aan inlevingsvermogen en empathie. Ik zeg moeimakers welkom in de wondere wereld van de zoekende, waar men tracht door gezamelijk toevoegen van kennis tot inzicht te komen en waarheden op tafel te krijgen die in doofpotten zijn en nog steeds worden gestopt. WE WANT TO KNOW en WE ARE HERE FOR THOSE WHO WANT TO KNOW. Ik heb het idee dat jullie helemaal niet willen weten maar enkel tegen de stroom in willen gaan puur en alleen om maar geen afstand te hoeven doen van dat bestaande simplistische denken en weten door wat is voorgeschoteld, ipv tot eigen inzicht te komen. Liever materialistisch welvaart dan geestelijke rijkdom, beetje dat idee..eigenlijk om te lachen maar oprecht ik heb te doen met al die vooringenomenheid.

  Zo gait/trijntje dat was mn mededeling weer aan jullie vandaag en suc6 op jullie verdere pad van de moeimakers.

  1. We willen juist graag weten, daarom weten we hoe het zit.

   Contrails kunnen zich uitbreiden en wel twee dagen blijven bestaan, afhankelijk van de omstandigheden in de atmosfeer. Een vliegtuigmotor produceert veel waterdamp, die op 10 km hoogte vrijwel meteen in ijskristallen verandert. Daarnaast wordt ook CO2 uitgestoten. De kristallen verdampen weer snel wanneer de lucht droog is of wanneer ze in een warmere luchtlaag afdalen. Maar bij een hoge luchtvochtigheid en speciaal wanneer er een weersomslag op til is, blijven ze hangen en kunnen ze uitgroeien tot een cirrusachtige bewolking, die vooral bestaat uit water dat al in de atmosfeer aanwezig was. Evenwijdige banen ontstaan wanneer meerdere vliegtuigen door dezelfde luchtcorridor passeren, waarbij de strepen soms door de wind afdrijven. Banen die elkaar lijken te kruisen, bevinden zich in werkelijkheid vaak niet op dezelfde hoogte. Op basis van Meteorologische en natuurkundige gegevens is het allemaal te verklaren en is ook te voorspellen waar en in welke vorm de contrails optreden.

  2. Oooh Drs. Consemulder, ik heb u een heleboel vragen gesteld, waarom beantwoordt u die niet?

  3. Het laatst trijntje geloofwaardigheid verdwijnt als een contrail in de zon.. Waar heb je dat nou aan te danken. Mensen reageren ook bijna niet meer op je. Het is toch wat.. Tijd voor een andere nick?

  4. Tja, soms is er ander werk aan de ‘winkel’. In ieder geval raad ik een ieder eens aan om de boeken van Dr. Len Horowitz eens te lezen. voor alle swat je wilde weten over ineffectieve en onveilige vaccinaties, WHO achtergronden, farmaceutische verdraaiingen en kankeronderzoek en AIDSonderzoek, waarbij een oplossing voor de ziekte het eind van een industrie betekent…

   Maar dat terzijde; in zijn boek Emerging Viruses, Aids & Ebola: Nature, Accident or Intentional? spreekt hij (in 1996) al over ‘AerosolProperties of Potentially Oncogenic Viruses’ en het ‘Special Virus Cancer Program’ en andere (chemische en elektromagnetische!)biologische oorlogsvoering associaties.

   Weing nieuws onder de ‘stralende zon’ zullen we maar zeggen. In zijn boek ‘Death in the Air: Globalism, Terrorism @ Toxic Warfare’ wijdt hij daar nog wat meer over uit (goed leesvoer voor in de trein, Winkel!). Een boek uit 2001, wat vol staat met uitleg en studies naar chemtrails, toen al dus…Sterker nog, hoofdstuk 10 staat bomvol studies en onderzoek en heet dan ook: “Chemtrails: Compromising Public Health and Civil Confidence”

   Nieuw fenomeen? …”Credence tends toward certainty for many following a review of Congressional Records from 1977 and 1994, along with recently de-classified British defense documents, that detailed 50 years of “open air” tests that used ships and spray-equipped aircraft to spread biological warfare “stimulants”on hundreds of cities across the U.S., Canada, and the UK.”

  5. Makkelijk en ook nogal goedkoop om van allerlei te dumpen maar op geen enkele vraag in te gaan.

  6. Trijntje zegt; We willen juist graag weten, daarom weten we hoe het zit.’Is dat niet een contradictio in terminis…?

  7. heerlijk helder wattenstaafje; contradictio in terminis…MOOI!

 6. Sorry mensen, ik kan maar wil dit ook gewoon niet geloven. Met welk doel zou dit dan gebeuren? Als dit waar is, wordt alles ziek en gaat dood. Met welk doel? Bovendien als het de waarheid blijkt te zijn, dan zijn wij gedoemd en ook al het andere wat er leeft, uit te sterven. Wat wil je daar dan nog tegen doen? Ik zou dan graag hier een artikel willen zien met welk doel dit alles gebeurt en wat wij (op deze kleine site) daar aan kunnen doen. Zeker wanneer het wereldwijd gebeurt.

  1. @Kritisch, ook hier zijn zaken weer niet zwart/wit.. Het kan ook het decimeren zijn van bevolking. Het onderdrukken van de mogelijkheden tot het ontvangen van en ontwikkelen naar ‘hogere frequenties’..

 7. Wat een slecht onderbouwt verhaal. Het komt hier op neer: je verzint een spannende conclusie en daar ga je aanwijzingen voor bij elkaar schrapen.
  Op deze manier kom je met onderzoek nergens want de conclusie staat al vast.

  Wel leuk natuurlijk voor degenen die graag hun leven een beetje op een spannende film willen laten lijken, met duidelijke vijanden en vrienden.

  1. Het is hier zo gesteld Brt, dat hoe onwaarschijnlijker iets is en hoe minder aanwijzingen er voor zijn, hoe meer men overtuigd is van de waarheid ervan. En bij voorkeur inderdaad met betrekking tot “spannende” dingen als aliens, chemtrails, channelingen, wezens van de duistere kant en dergelijke. Wat je wél goed kunt bestuderen vindt men hier niet zo interessant.

   Als je zegt dat er helemaal geen bewijs is voor iets waarvan ze heilig overtuigd zijn, worden ze erg verdrietig. Ze reageren dan boos en verongelijkt en zeggen dat je geen gevoel hebt en over de rand van je kooitje heen moet kijken.

  2. Welkom op de site Brt.. Heb je nog punten, waarom het slecht is? Dat is fijn in een gedachtenwisseling..? Het IS zelfs een slecht verhaal, niet dat jij dat vindt, maar het IS een slecht verhaal. Je lijkt Gait wel.

  3. @Guido: nou ja, wat ik al zei. Je begint met een conclusie en dan worden daar allerlei aanwijzingen bij gehaald om het te ondersteunen. Zo werkt onderzoek volgens mij niet. De conclusie moet uit de aanwijzingen komen.
   Al die zgn aanwijzingen kunnen op zichzelf staan. En al zouden ze verband met elkaar hebben, de genoemde conclusie blijkt nergens uit. Die is veel te specifiek.

   Het grappige is dat je dat in een reactie aan Kritisch het nog een keer doet. Je zegt:
   “@Kritisch, ook hier zijn zaken weer niet zwart/wit.. Het kan ook het decimeren zijn van bevolking. Het onderdrukken van de mogelijkheden tot het ontvangen van en ontwikkelen naar ‘hogere frequenties’..”
   Kortom: de conclusie is hoe dan ook waar.

   Gelukkig worden dit soort dingen niet echt serieus genomen door veel mensen. Want dan heb je pas echt een probleem. Zoals die mensen met gezondheidsklachten: de conclusie is er al dus verder onderzoek is niet meer nodig. Stel je voor!

   @Trijntjewinkel: ik heb een beetje het idee dat een aantal mensen hier een beetje in een MMORPG vastzitten. Lekker het gevoel hebben van zij versus wij.

  4. Een veronderstelling o.b.v. aanwijzingen, en niet de minste, is geen conclusie waarde Brt.. Ik snap je redeneertrant dan ook niet. Vreemd.
   Weleens van een hypothese gehoord? O.b.v uitzonderlijk sterke aanwijzingen is een bepaalde realiteit onontkoombaar. Voor jou een vraag nog steeds, voor anderen een realiteit-die-zich-aandient.
   Als vervolgens deze laatste realiteit-die-zich-aandient volledig in een ander plaatje past, wordt de hypothese versterkt. Het is goed zo Brt, jij bent op zoek naar DE waarheid. Wie niet.
   Daarbij vind ik het grappig wat jij doet: een conclusie trekken, en dan je verhaal erbij vertelt… 😉

  5. Nou ben ik op zoek naar DE waarheid? Volgens mij was jij degene die van alles beweerde en ik degene die het betwijfelde.

   Je zegt ook:
   “O.b.v uitzonderlijk sterke aanwijzingen is een bepaalde realiteit onontkoombaar. Voor jou een vraag nog steeds, voor anderen een realiteit-die-zich-aandient.
   Als vervolgens deze laatste realiteit-die-zich-aandient volledig in een ander plaatje past, wordt de hypothese versterkt.”

   De ‘bepaalde realiteit’ is in dit geval toch de hypothese?
   Dan zeg je dat de conclusie de aanwijzingen versterkt!

  6. Sorry, het is erger.
   De hypothese is zo te zien al de ‘bepaalde realiteit’ waar je het over hebt.
   Als de bepaalde realiteit de hypothese is, dan wordt dus de conclusie door de conclusie versterkt.

  7. Sorry Brt, je hebt helemaal gelijk. Zo goed, minder erg, of jouw waarheid..? Lineair denken is een kunst op zich. Ik stop ermee, voordat het nog ‘erger’ wordt.. Er zijn ff teveel lijntjes om over te denken.. Laat staan schrijven. Het artikel spreekt je niet aan. Prima.

  8. Guido, ik dacht dat je net zei dat de conclusie de conclusie versterkt. Dat zou duiden op een denkfout. Waarom wil je daar niet op ingaan?
   En waar precies kom ik met een waarheid?
   Waar denk ik (of jij?) lineair?

  9. @Guido

   onnodig kwetsende reactie verwijderd-

   Ik zou het op prijs stellen als je zou stoppen met deze vorm van suggereren.
   Voor jou onwelgevallig commentaar wordt wel erg snel onnodig kwetsend gevonden. Ik gaf een voor iedereen begrijpelijke interpretatie van deze woorden van Brt:

   Sorry, het is erger.
   De hypothese is zo te zien al de ‘bepaalde realiteit’ waar je het over hebt.
   Als de bepaalde realiteit de hypothese is, dan wordt dus de conclusie door de conclusie versterkt.

  10. Het is al over duidelijk dat de meeste al zijn aangetast door de chemtrails in te snuiven, gezien de feiten duidelijk dagelijks te zien zijn boven ons hoofd in de lucht moeten we reeds aannemen dat deze door Guido en zijn makkers zijn gefabriceerd om iedereen in een complot waanzin theorie te krijgen.

   Daarom is het belangrijk okm dit soort zaken goed op tafel te leggen en te onderzoeken gezamelijk met meerdere mensen om tot juiste conclussies te komen, niet iedereen heeft gelijk de waarheid in pacht, je zut helaas wat kennis van zaken moeten hebben om uit te kunnen roepen dat het een verzinsel is van Guido en broodjes aap, als de hele wereld het allang en breed het toespeelt in meedere nieuws uitzetting, maar tja daar lezen jullie natuurlijk overheen zoals gewoonlijk.

  11. @Paul

   Ik had bij het andere item over chemtrails een prima link gegeven naar overduidelijke informatie over het huidige vliegverkeer, maar die werd door Guido vliegensvlug verwijderd.
   Het laat o.a. onomstotelijk zien wat Trijntje hier ook zegt:

   Evenwijdige banen ontstaan wanneer meerdere vliegtuigen door dezelfde luchtcorridor passeren, waarbij de strepen soms door de wind afdrijven. Banen die elkaar lijken te kruisen, bevinden zich in werkelijkheid vaak niet op dezelfde hoogte.

   Jij zegt:

   Daarom is het belangrijk okm dit soort zaken goed op tafel te leggen en te onderzoeken gezamelijk met meerdere mensen om tot juiste conclussies te komen…

   Met meerdere mensen die Guido niet onwelgevallig zijn of wat?!

  12. Je bent een vals mens, en dat ben je. Er stond geen enkel woord over wat je hier beweert, in je reactie.
   Je spel is voor mij nu overduidelijk cryptocheilus. Je zult de komende tijd verrast worden met gewoon deleten van hele reacties.
   Ik vind het min wat je doet, hoe ver wil je je verbergen achter nicks, achter nicks, uiteindelijk achter niks! Zielige show, dat is het.

  13. @Wilmamazone: ik ben wel benieuwd naar die link. Want ik wil wel eens een andere verklaring zien van die witte strepen in de lucht.

   @Guido: je zegt:
   “Er stond geen enkel woord over wat je hier beweert, in je reactie.
   Je spel is voor mij nu overduidelijk cryptocheilus. Je zult de komende tijd verrast worden met gewoon deleten van hele reacties.”

   (Ik neem aan dat je het tegen Wilmamazone hebt).
   Je zegt hier eigenlijk: “je beweert dat ik willekeurige censuur toepas. Dat is niet waar. Vanaf nu ga ik je willekeurig censureren”.

  14. @Guido

   Cryptocheilus/Crypto is op vakantie en waar de naam Wilmamazone voor staat is op jouw site duidelijk naar voren gekomen.

   Omdat je vanalles van mij mag weten, maar o.a. mijn IP-adres liever niet, reageer ik hier via:

   http://anonymouse.org/anonwww.html

   Geen idee hoe dat verder precies werkt/wat jij op de ‘achterkant’ van deze site kan zien, maar deze -en ook eerdere- insinuaties slaan werkelijk nergens op en zijn het resultaat van wat té veel fantasie.

   Ik werk voor/word betaald door niemand; ik heb een eigen mening en een gezond verstand, dankjewelasteblieft!
   Dat mijn schrijfstijl niet door iedereen gewaardeerd wordt weet ik al jaren, het zij zo! Ben toch echt van plan om vooral mezelf te zijn en te blijven.

  15. @ Wilmamazone

   Je IP is allang en breed bekend, idem voor de rest van de andere club genoten, dito voor de provider waar je bij uithangt en de lokatie van Nederland.

   Grappige is dat we geen AIVD nodig hebben om bij iemand op de stoep te kunnen staan ineens, alles is nl te traceren via internet en dat is alleen voor de hele slimme jongens onder ons die echter alleen de waarheid in pacht hebben hoe computers nu eenmaal werken.

   Dus val Guido niet erg lastig dat ie van alles uit zijn duim aan het zuigen is, als je goed onderbouwd bent zie dat de meeste links altijd uit de States vandaan komen en niet van andere lokaties in de wereld.

   Dus gedraag jezelf een beetje, idem voor die paar zogenaamde andere windmolen bevechters en probeer niet de hele boel hier naar jullie hand te forceren.

  16. Lol dat is geen link naar het cache geheugen van de site, daar staat toetaal iets anders dan de link die je toe past naar een comment van 24 Mei jl, waar ook anderen die niet onder deze artikel comments hebben toe gevoegd.

   Trijntje stop maar met je grapjes, mij overtuig je niet zo gauw van je capriolen.

  17. Nou dan heet het anders, ik heb het in elk geval gevonden via een cachepagina en het is de link naar het bericht van Wilmamazone met informatie over chemtrails. Het bericht waarvan Guido zei dat er niet in stond wat Wilmamazone zei dat er in stond en naar aanleiding waarvan Brt liet weten dat hij graag de link wilde hebben die in dat bericht stond.

  18. @ Paul,

   Grappige is dat we geen AIVD nodig hebben om bij iemand op de stoep te kunnen staan ineens

   En wat was je dan van plan, als je bij “iemand” op de stoep staat?

  19. Dat kan van alles zijn, van A tot Z, je mag zelf invullen wat, anders zou de verassing ervan af kunnen zijn.

  20. @Trijntjewinkel

   Sorry, maar je zit er dit keer naast.
   Er zijn hier drie recente items over chemtrails en in deze draad informatie/o.a. dat KNMI-bericht van mij dat dus NIET verwijderd is:

   http://www.wanttoknow.nl/overige/chemtrails-een-bijzondere-meeting/#comment-36269

   Waar ik op doelde is deze en de reacties waren al veelzeggend:
   http://www.wanttoknow.nl/overige/chemtrails-een-bijzondere-meeting/#comment-36269

   Wilmamazone
   12:26 4 juni 2010
   @Dick

   Ik zie alleen maar een strak blauwe lucht en de vliegtuigen die ik zie laten een spoortje achter van een paar seconden.heel apart, was vorige week wel anders….

   -link verwijderd-

   HyperAlert
   13:19 4 juni 2010
   de dochter van Cryptojodokus zit in een zweefvliegtuig en die zegt dat het onzin is en dus is het onzin; lekker makkelijk, de logica ontgaat mij tot nu toe een beetje Wilma….

   Wilmamazone
   13:40 4 juni 2010
   @HyperAlert

   Het gaat er om en over dat je via die link naar Frontier alle vliegverkeer kunt volgen. Niet alleen boven Nederland/Schiphol, maar wereldwijd.

   Het leek me wel fijn/een hele geruststelling voor jullie om e.e.a. met eigen ogen in de gaten te kunnen houden/ steeds te weten wat er in dat luchtruim allemaal rondvliegt.

   Ik weet niet meer letterlijk wat ik tegen Dick zei, maar het kwam er op neer dat hij via mijn link de vliegtuigen állemaal met eigen ogen kon zien en die link was uiteraard naar mijn post bij huishoudelijke mededelingen op de site van Crypto waar Guido blijkbaar niets/niet veel van wil weten als WantToKnower.

  1. Een Heerlijke personage ben je toch ook heh Janee, bedankt voor je liefdevolle links.

 8. Het Universum is Liefde. De wereld om ons heen is zeer snel aan het veranderen.
  We hebben hier geen controle over. De Ware natuur zit in ons het is vertrouwd .
  Door het openen van je hart voor de Bron kom je thuis. Dit is je Ware natuur, God wil ons daar op wijzen door de natuur om ons heen onveilig te maken want deze illusie moet afgebroken worden.De Ware natuur is zuiver en ongeschonden. Laat je denken en percepties los en keer naar binnen Liefde overwint alles. Dat Wonder zijn wij.

  1. ik zou wel graag willen weten hoe jij hierbij komt..
   heb je goeie contacte met de Bron, het al dat is ?

   het spyt me zeer maar ik kryg dit niet door me strot
   en niet zeggen dat ik het nog niet wil accepteren ofzo
   ik lees al een aantal jaren mee maar mensen lijken wel
   steeds zweveriger te worden..

   misschien kan je mij wat wijzer maken op je pad richting verlichting

   ik ben hier niet om te doen alsof ik het wel weet
   ik kryg alleen een nare smaak in me mond van Bronwater verhalen

   groeten arie

 9. Interessante theses in dit artikel.

  Toch merk ik telkens weer dat dit soort info serieus nemen je wordt teruggetrokken in een duaal denkpatroon, doordat je steeds weer in de verleiding komt te beoordelen en veroordelen, waardoor je de omarming van het non duale voorzichtig loslaat, het EGO spartelt wild om zich heen, wil zich met alle macht vasthouden aan het aardse 3D, dat slechts een illusie is.

  We zouden onzelf de vraag moeten stellen ‘willen we gelukkig zijn of gelijk hebben?’

  En wat doet dat gelijk hebben dan met ons? Het antwoord is:
  Helemaal NIETS. Er is niks duurzaams of everlasting aan, aan gelijk hebben.

  Maar goed kan het dan toch kloppen wat hier wordt beweerd?
  Gek genoeg komen veel conspiracy verhalen met name uit amerika en minder uit europa.

  Zijn die amerikanen dan zo mesjogge als de pest?
  Ik denk het niet, als je ziet wat voor een bizarre feiten ervan tijd tot tijd boven drijven die ooit als conspiracy werden afgedaan toch zo blijken zijn wat zegt dat dan?
  Waar rook is is vuur….En het vuur wordt alsmaar groter..

  Maar zolang wij achter het rookgordijn van het vuur blijven zitten met ons idee van dat de oplossing ons wordt aangeraakt vanuit de linker of rechterkant van de dualiteitsschaal, zitten we hier volgend jaar nog met dezelfde discussie.

  Laten we de zuurstoftoevoer afkappen en de non dualiteit omarmen….

  1. Helemaal eens Burke, maar laten we ons ogen niet sluiten voor het donker. Het donker is onlosmakelijk verbonden met Eenheid, Heel-zijn..

  2. Misschien is het donker ook wel een illusie…zomaar een gedachte.

 10. Het wordt volgens mij gewoon tijd dat alle en dan ook echt alle ELITE wordt aangepakt. Uiteindelijk zijn zij deze mooie wereld kapot aan het maken.

  Dan meteen van het duivelse geld af wat ons alleen maar verslaafd heeft gemaakt aan een systeem.

  Bilderberg…. dit jaar toch in Barcalona? NUKE THEM ALL!!!

 11. Wel grappig om te zien die twee kampen in de reacties.

  Zonder zelf een mening te hebben over chemtrails wil ik toch ook even ingaan op de reacties.
  Waarom zouden er mensen zijn die bewust of onbewust onze wereld schade toebrengen? Hmm..
  Geld + politiek is gevaarlijk:
  http://www.google.nl/search?hl=nl&source=hp&q=olielek+bp&meta=&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
  Herken je je de slogan “Drill baby, drill” nog?

  Of kernproeven met mensen die werden uitgenodigd om te komen kijken?
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Atom_bomb_test_1951.jpg/230px-Atom_bomb_test_1951.jpg

  We hadden 10 jaar geleden al op waterstof kunnen overstappen. Gif wordt in Afrika gedumpt, kernafval gaat naar rusland, asbestboten gaan naar India.

  Het milieu is alleen een politiek onderwerp als er belasting mee kan worden opgehaald.

  =========================================================

  Wetenschappelijk onderzoek?
  Als er werkelijk Chemtrails zijn is wetenschappelijk onderzoek erg moeilijk.
  Ten eerste heb je de stuurbaarheid van de onderzoeken:
  http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1977027/ambtenaren-manipuleren-studies-schiphol.html
  Dan is het zo dat je informatie nodig hebt. Die moet je ofwel bij defensie, ofwel bij andere gesloten overheden zien te vinden. Bijna niet mogelijk.
  Dan heb je geld nodig. Veel geld.
  Onderzoek van water en grond op sporen is duur. Eigenlijk wil je ook een contrail in de lucht onderzoeken, en niet 1 maar veel zodat je een goed beeld krijgt. Wie heeft er belang bij de uitkomst van een goed onafhankelijk onderzoek? Wie betaald dit onderzoek?

  =========================================================

  Als het waar is zal de waarheid wellicht ooit naar boven komen. Tot die tijd is het afgaan op je intuitie/gevoel.
  Het gevoel van treintjewinkel, gait, etc. gaat uit van een betrouwbare overheid.
  Het gevoel van Guido etc gaat uit van kwade opzet.

  Mijn mening: Ik vertrouw de overheid niet. Als je kijkt naar het verleden zijn het alleen overheden geweest die miljoenen mensen de dood in hebben gejaagd. Genocides, oorlogen, onderdrukking: Allen zijn daden van overheden, niet van bedrijven of particulieren.
  Waar ik wel moeite mee heb: Als Chemtrails daadwerkelijk realiteit zijn, wat is dan het motief? Is er geld mee te verdienen? Is er macht mee te vergaren?

  Wat ik wel in mijn achterhoofd heb is dit:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
  “Maintain humanity under 500,000,000
  In perpetual balance with nature”

  Er zijn mensen met veel macht die deze spreuken nastreven.
  Het getal 500 miljoen inwoners is door koningen, prinsen, presidenten, etc. aangehaald.

  A finite world can support only a finite population; therefore, population growth must eventually equal zero.
  Garrett Hardin

  If we do not voluntarily bring population growth under control in the next one or two decades, the nature will do it for us in the most brutal way, whether we like it or not.
  Henry W. Kendall

  In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 per day.
  Jacques Yves Cousteau

  The destruction of our environment and resources cannot be stemmed unless the growth of the world’s population is stemmed and ultimately reduced.
  Henry W. Kendall

  “a 95% population reduction would be ideal”
  Ted Turner

  Het Engelse koningshuis staat om dit soort uitspraken bekend, ook in de verschillende politieke lagen in meerdere ,landen hoor je deze geluiden. Er is zelfs wel eens een VN Rapport over geweest.

  Al met al denk ik niet dat de alu hoedjes er niet heel ver naast zitten als ze oproepen voorzichtig te zijn.

  1. Dank je Theiz voor deze evenwichtige reactie. Zonder oordeel.

   Over het uitdunnen van de wereldbevolking gesproken..:

   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/

   Wat ik hier overigens veel lees in reacties, is dat mensen geloven dat het werkelijk over de hele wereld, over het HELE aardoppervlak gebeurt. Maar dát staat er niet. Het sprayen gebeurt vooral boven dichtbevolkt gebied.

   Daarenboven staan in het artikel wel degelijk mensen die onderzoek hebben gedaan, in de buurt van Mount Shasta, Noord Californië. Tja, dan kun je wel weer roepen dat het een conclusie van mij is.. maar het staat er toch duidelijk.
   (jaja, de bronnen ontbreken..)

 12. Het zou best allemaal waar kunnnen zijn maar wat kost dat sproeien dan wel niet allemaal em wie betaald het ? Er moet wel een hele industrie achter schuil gaan lijkt mij.

  1. jouw meneer Bos Bail out Belasting centen zogenaamd voor de banken die hefboom geld uit het niets creëren in krankzinnige verhoudingen van boven de 1 op 30 in de vorm van schulden waarover vervolgens vervloekte rentes over worden gerekend (usury = geld dat niet bestaat maar toch terug betaald moet worden dus nog meer geld (schuld) dat in omloop moet worden gebracht weer tegen rente en zo een kolkend inflatoir zwart gat opgewekt dat kunstmatige creatie van crisissen mogelijk maakt en de bezittingen van mensen overdraagt aan de private centrale banken) tegen alle antieke ethische (Bijbelse) principes in en natuurlijk de stiekume grootschalige militaire papaver productie in de bezette gebieden onderleiding van de Al-CIA-Database zoals Afganistan, Irak, straks Iran, Zuid-Amerika dat al opgekocht is door het IMF en dus geplunderd kan worden in termen van waardevolle grondstoffen waar onze elite gek op is en dit tegen waardeloos papier geld (legal tender maar geen fluit waard in de echte wereld) om maar niet te spreken van de porno en sex slaven industrie die volledig in handen is van diezelfde elites in de shadowy corners.

   Quote door FOI;

   “Helemaal goed, kijk hier eens naar http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cma
   Zie de titel : All-Party Parliamentary Group for World Governance
   Dit is een officiele site en samengesteld door gekozen parlementariers van de britse regering. Ze zijn bezig met het samenstellen van een wereldregering. Er wordt al geruime tijd over gespeculeerd en over gesproken, een NWO, één regering die volledige macht heeft over alle landen. Maar nu wordt het echt serieus en ze verbergen het niet eens meer het word nu gewoon besproken in het Britse parlement, zie link hieronder. Dit mag niet gebeuren en zal het einde betekenen voor onze vrijheid, eerst hebben ze ervoor gezorgd dat de gehele wereldeconomie in een enorme slop raakt en dat we steeds verder afzakken dan komt er een moment en dat weten ze al, dat niemand meer weet wat er moet gebeuren en dan slaan ze toe, met DE OPLOSSING voor alle schulden, DE Uitweg, dan staat de New World Order ( Illuminati, Bildenberg en noem het allemaal maar op) op en zij hebben de oplossing voor alles, voor alle problemen en schulden, maar we worden wel allemaal eigendom van het systeem. Vreselijk hier moet echt iets aan gebeuren. ( Zij creeren angst en, angst is onze gevangenis en geld is onze gevangenis)
   Zij zijn met weinigen wij met heel veel, slecht een klein percentage van de bevolking behoord tot deze groep, geweld heeft geen zin protesteren ook niet, er is maar 1 uitweg NEE zeggen, niet stemmen, stoppen met betalen van belasting, maar dan allemaal tegelijk.

   Vredig in opstand komen.

   Doe ermee wat je wilt maar er MOET iets gebeuren”

   http://www.nujij.nl/ex-navo-sg-bekent-bilderbergers-bepalen-wel.8853548.lynkx

  1. Ik zit mezelf nu af te vragen waarom ik hier ben. Ik had gewoon buiten kunnen zijn genietend van het besproeide weer.
   Zal wel Trijntje, ogen en oren open?

  2. Het venijn zit ‘m in de staart Trijntje. Deze kan je roeren zo hard als je kan
   Maar met de staart tussen de benen wil je jezelf hoe dan ook nog steeds manifesteren?
   De inhoudelijkheid van jouw reacties zijn never oorspronkelijk gebleken. Het is nappapegaaien van wat je – aangeleerd – uitkomt. Zien gaat je niet gemakkelijk af denk ik, je hebt de neus naar boven gericht en ziet je voeten niet meer.

  3. @Wattenstaafje: ik begrijp niet helemaal wat je Trijntje nu verwijt.

  4. Of ik onderdeel van ‘het probleem’ ben? Dat weet ik niet. Dat kan ik pas weten als je het me uitlegt wat dat probleem is.
   Ik begrijp je beeldtaal namelijk niet. Heb je ook argumenten om te zeggen dat wat Trijntje zegt niet klopt/een probleem vormt?

   De manier waarop jij het zegt (en dan vraagt of ik ook onderdeel van ‘het probleem’ ben) komt mij bovendien nogal aggressief over.

  5. @ Wattenstaafje

   Je bent hier helemaal op zijn plaats hoor, sommige hoekjes en gaatjes hebben af en toe iets nodig wat de boel los of schoon maakt.

   Er zullen altijd wel een paar tegensputteren omdat ze niet verwijdert willen worden door een stokje met watjes eraan.

   En dat mag altijd, alleen ze vragen altijd het hemd van je lijf waarom? stel ze gerust dat je immers nog een hele doos vol achter de hand hebt om dat uit te kunnen peuteren.

   In iedergeval laat jij geen sporen en trails na, keep it clean!

  6. There is nothing wrong with your opinion. Only your opinion is wrong.
   Wat kan ik nog meer zeggen?!
   Trouwens agressief wil ik niet zijn en wil ook niet zo overkomen.
   Dat je dat als zodanig hebt ervaren dan zoek ik de schuld bij mezelf Excuses hiervoor.

  7. @ Paul

   het gevaar ligt niet eens om de hoek was het maar waar, we kunnen er niet aan voorbij. Midden in je gezicht wordt je er mee geconfronteerd, of het nu waar is of niet. Manipulatie is voor wie ziet toch wel heel erg transparant.

  8. Daarom Wattenstaafje, alles zit altijd in het midden direct onder je neus, daar is altijd de waarheid confronterend aanwezig.

   @ Gait

   Hoe kan ik jou een hele mooie Cactus overhandigen ??!

  9. valt wel mee hoor maar als je a zegt moet je ook b zeggen,
   en wattenstaafje wat was de reden ?

  10. Ah Gait, je zit nog steeds te vissen.
   Eerder heb ik je al proberen duidelijk te maken. Als je goed hebt gelezen dan heb ik je al antwoord gegeven. Dat dit antwoord jou niet bevalt, niet eens tot je doorkomt mag je mij niet verwijten. Dat gebrek moet je echt bij jezelf zoeken.

  11. @ Wattenstaafje
   ik vis niet, ik vraag , en jij geeft geen antwoord
   zoals gewoonlijk bij de alternatieve kliek
   draai draai draai

  12. @ Gait.

   Je zegt ‘zoals gewoonlijk bij de alternatieve kliek draai draai draai.’
   Daarin liggen wel heel veroordelingen in besloten. Tel er zo al vier.

  13. Er is ‘Gait’… dan een hele tijd nix…

   en
   dan

   is er

   de ‘alternatieve kliek’..

  14. Tja dat is geen veroordeling dat is een constatering en dat is wat anders.

   Guido , als je het verschil tussen een echte boom en een disney kunstboom nog niet weet mag je eigenlijk niet mee doen.

  15. Als ik die kunstboom niet had geplaatst, had jij hier niet zo slap kunnen lopen ouwehoeren..!

  16. @Watenstaafje:
   Je zegt:
   “There is nothing wrong with your opinion. Only your opinion is wrong.
   Wat kan ik nog meer zeggen?!”

   Welke mening van mij is verkeerd?En vanwaar het gebruik van de Engelse taal? Is het een quote van een belangrijk iemand of zo? Ik snap niks van je.
   Je antwoorden bestaan uit beeldspraak en terugkaatsingen. Nooit een gewoon antwoord. Het lijkt wel of je je aangevallen voelt. Terwijl ik je gewoon iets vraag.

  17. @ Brt

   Nou je mening is niet verkeerd hoor, een ieder heeft recht op een eigen mening. Waarom ik me bedien van Engelse taal? Goeie vraag, dat vraag ik mezelf ook vaak af. het overkomt me gewoon soms. En neen het is geen quote van een belangrijk iemand, of je moet mij belangrijk vinden?

   Dat je niks van me snapt, daarin heb je een metgezel. Ik snap namelijk ook niks van mezelf en nog minder van de wereld rondom mij. Het zal wel geen antwoord zijn wat je graag zou horen maar het is geen beeldspraak en geen terugkaatsing van waaruit ik reageer.
   Ik voel me niet aangevallen maar wel niet begrepen. Ik groet je liefdevol

  18. @Wattenstaafje:

   Ik had geen voorkeur voor een bepaald antwoord hoor.

   Dat gezegd, is de rest is nu wel duidelijk. Als je jezelf en de rest van de wereld om je heen niet snapt kan dat een probleem zijn in de communicatie met anderen. Het lijkt me dat alles dan enorm op je af komt.
   Hoewel ik het dat onbegrip niet zo ervaar, heb ik wel begrip voor de verwarring die je wellicht zal ervaren. Heel veel sterkte daarmee.

  19. Dank je wel. Eindelijk begrip. Dus weer niet. Man ik had zoveel vertrouwen in jou gesteld, en toch blijk je niet bij machte, verdorie. het leven is geen spelletje maar we moeten het wel met elkaar spelen zonder elkaar tegen elkaar uit te spelen snappie?

  20. Inderdaad Guido, sommige artikels heb je dusdanig nodig dat men er steeds zo volop over kan lullen.

   Ik zie het zo, zonder dit alles zouden ze in het geheel maar een sober en slap leventje lijden, nu wordt het tenminste nog iets op gerekt voor ze.

   De heerlijk ten zelve…

  21. @ brt

   Nog nooit van multicultureel gehoord?

   Soms is niet alles ff makelijk te zeggen in het Nederlands, maar uit zich beter in een andere taal en dara is niks verkeerd aan.

   Mensen die meer talen verwerken in een stukje tekst zijn meestal mensen die meer pijlen op hun boog hebben en last hebben van horizon verbreeding omdat hun ‘living’ meer stoelt met alleen dan de Vaderlandse taal.

   Engels zit er al eeuwen in geworteld, net als Frans en Duits en lol Italiaans, Russisch, Arabisch, Spaans, dan blijft er nog maar weinig van de oorspronkelijk Nederlandse taal over.

  22. @ Paul

   dan blijft er nog maar weinig van de oorspronkelijk Nederlandse taal over.

   Ja, dat lijkt inderdaad wel te kloppen als ik jouw bijdragen lees.

  23. @Paul:
   Multicultureel? Mmmm… daar heb ik van gehoord! Laatst nog, op tv!

   Mar je kan deze poging tot verklaring beter aan Wattenstaafje voorleggen. Want ze weet zelf niet waarom ze opeens op het Engels overgaat en vraagt het zichzelf zelfs vaak af:
   quote:
   “Waarom ik me bedien van Engelse taal? Goeie vraag, dat vraag ik mezelf ook vaak af. het overkomt me gewoon soms.”

  24. @ brt

   Kan je nog erger verklaren, mag een rasechte Hollander zijn, geboren en getogen, maar schrijf en denk liever in het Engels dan Nederlands.
   Moet Engels op me PC hebben en geen Nederlands anders kan ie van mij part zo het raam uit.
   Wil je weten waarom?
   Simpel omdat de meeste sites toch wel in het engels zijn en zo’n beetje de algemene voertaal in de wereld is om in te communiceren.
   Egerns nemen we maar al te vaak woord combinaties mee in de taal en wattenstaafje is dus niet de enigste die het zelfde doet als ik.

   Hasta la pasta…

  25. Dan zou het Duits ook geen taal zijn. Het Nederlands en het Duits zijn namelijk beide ontstaan uit het Germaans.

   Wat is eigenlijk volgens jou de definitie van een taal?

  26. Het Germaans is op zijn beurt weer ontstaan uit het Indo-Europees – evenals de Romaanse talen trouwens.

  27. Ah daarom dat jij dat nog niet snapt van die taal strijd die er immers nog altijd is, toch ff goede beide linkjes doornemen trijntje, staat duidelijk iets heel anders geschrven.

   Tis natuurlijk ook afhankelijk waar je zelf vandaan komt, sporen van taal zijn overduidelijk terug te vinden in de taal maar ook aan de huizen die je aantreft in bepaalde steden, idem voor de schilders kunst.

  28. Tis zo jammer dat je oppervlakkig en objectief bent, je bent weer die ene die tegen alles in ‘pruist’ als het volk (diets) die louter uit volle borst zijn afkomst (ziel) verpand aan Duitseland.

  29. Taalstrijd heeft niets te maken met de vraag of iets wel of geen taal is, taalstrijd is een politieke strijd.

  30. Tis zo jammer dat je oppervlakkig en objectief bent, je bent weer die ene die tegen alles in ‘pruist’ als het volk (diets) die louter uit volle borst zijn afkomst (ziel) verpand aan Duitseland.

   Ik ben joods Paul.

 13. piloten aan de mind control.. net als joran
  hy wordt gebruikt als afleiding voor alles wat nu speelt
  met name de grootste olieramp ooit
  en de wat kleinere in de noord zee..

  erg jammer

  1. @Trijntje,

   Ik ben blij dat je een hoog taalniveau nastreeft.

   Is er nog meer dat je nastreeft?

  1. tja lijkt me geen goed idee , anton teuben staat namelijk ook op de lijst en die heb ik nog niet kunnen betrappen op enige realiteitszin.

   7. Anton Teuben, Niburu.
   Gemeenschappelijke prioriteiten:
   • Gezondheidszorg en psychiatrie
   • Onderwijs, onderzoek en nieuwe technologie
   • Chemische vervuiling van aarde en lucht (chemtrails)

  2. Nou ik wel Gait, tevens is ie nog een oude vriend van me, ken hem beter in persoonlijke trails dan dat ie rond hupst met te veel aan Fantasie.

 14. even ter toevoeging

  http://www.skepsis.nl/chemtrails.html

  e vergist je absoluut niet als je het met eigen ogen aanschouwt’, meent Paul Harmans, webmaster van ufowijzer.nl. Hij reed ’s morgens over de A28 richting Zwolle toen het hem opviel dat de ‘laaghangende sluierbewolking’ bestond uit evenwijdige vliegtuigsporen die breed waren uitgewaaierd. Hij zag ook een vliegtuig dat deze sporen met een dikke streep doorkruiste. Toen hij later in een file stond, had Harmans wat meer gelegenheid om naar boven te kijken en zag hij dat het vliegtuig al drie strepen had getrokken, zodat er een soort rooster was ontstaan. Hij wist het nu zeker: ‘daar recht boven mij was een of andere maniak duidelijk bezig met het verspreiden van een stof die een onbekende bedoeling had …

  1. Hey luitjes!
   Als ik het beste voor mijn portemonee wil he, op welke partij moet ik dan morgen gaan stemmen?
   Ughe ugh.

  1. En wie zijn daar weer bij?

   Jawel…

   http://rawstory.com/rs/2010/0602/month-oil-spill-goldman-sachs-sold-250-million-bp-stock/

   Goldman Sachs!

   Directeur of CEO -zo u wilt- Tony hayward verkocht zijn aandelen ook paar weken voor die tijd…

   http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/7804922/BP-chief-Tony-Hayward-sold-shares-weeks-before-oil-spill.html

   Dus….Goldman Sachs en de CEO van BP verkopen hun aandeel aantal weken voor de ramp….

   Zal wel toeval zijn, laten we er vooral geen conspiracy van maken, want er zijn alleen maar integere mensen op deze wereld, toch?

   Lekker slapen weer vannacht.

  2. BP Mega Mexico Golf Olie Ramp Hoogst Waarschijnlijk False Flag Inside Job!

   Door Paul Joseph Watson & Alex Jones, Dinsdag 8 Juni 2010

   (redelijk goed gelukte vertaling, al zeg ik het zelf, van me myself HyperAlert, vertalen is wel leuk, je dwingt jezelf ook op die manier om het verhaaltje echt zo breed en diep mogelijk te begrijpen; alle tig aanverwante gelinkte artikeltjes en documenten in het origineel geven ook een indringend beeld van de olie ellende; vooral het ‘gelekte’ document waarin BP aangeeft dat er in de dagen voor de ramp iets mysterieus verandert is aan de computer instellingen van de noodafsluiter en dat ze niet weten wie dat gedaan heeft en wat er precies aan geknoeid is….. ultiem complot voer duszzzz; oh ja nog iets bizars; ik kan me herinneren dat Alex Jones in de dagen voor 20 April in z’n uitzendingen regelmatig helemaal over de rooien ging want hij verwachtte een major false flag aanslag voor het einde van de maand April en iets zei hem dat de cabaal malloten wel eens gevoelig konden zijn voor de verjaardagsdatum van meneer H. met de snor; volgens Jones zijn er al vaker op dit soort datums rare dingen georganiseerd; maar goed ik weet omdat ik die dagen dagen regelmatig naar zijn uitzendingen luisterde dat z’n voorspelling dus helaas waarschijnlijk is uitgekomen!)

   – Verkoop van aandelen een paar weken kort voor de ramp begon.
   – Halliburton link, inhuren van een schoonmaak bedrijf een paar dagen voor de explosie.
   – BP rapport vermeld onduidelijk gerommel aan afsluiters van de oliebron.
   – De overheid gebruikt de ramp om CO2 belastingen door te drukken.
   – Onduidelijke aanleiding van de explosie van het ‘Deepwater Horizon’ olieplatform op 20 April doet vermoeden dat er opzet in het spel kan zijn

   – Halliburton, het op één na grootste olie exploitatie bedrijf van de wereld, koopt op 12 April, een week voor het exploderen van het ‘Deepwater Horizon’ olieplatform, het kleine specialistische bedrijf ‘Boots & Coots’ dat gespecialiseerd is in het blussen van oliebranden en het afdichten van blowouts van oliebronnen. Dit bedrijf heeft meer dan 200 van de 700 oliebranden gedoofd die tijdens de Golfoorlog aangestoken waren in Koeweit bij de terugtrekking van Iraakse soldaten. Deze opmerkelijke aankoop deal van Halliburton wordt nu onderzocht op juridische gevolgen wat betreft aansprakelijkheids kwesties die hierdoor waarschijnlijk niet rechtsgeldig zijn volgens de plaatselijke wetten en regelgeving. Er lopen nu al 24 rechtszaken van bedrijven die Halliburton aanwijzen als hoofdschuldige van de ramp. Afgelopen maand, tijdens een politieke hoorzitting, heeft Halliburton onder ede toegegeven dat het een afdichtingsoperatie met cement heeft uitgevoerd 20 uur voordat het olieplatform in de Golf van Mexico in vlammen op ging. Volgens de aangespannen rechtszaken hebben 4 Halliburton medewerkers, die gestationeerd waren op het olieplatform, fatale fouten gemaakt bij het afdichtingsproces van de 450 ton zware ‘fool & fail proof´ stalen afsluiter van de oliebron.

   In de New York Times van 26 Mei is te lezen dat BP bazen gekozen hadden voor een goedkopere manier van afsluiten van de oliebron en dat BP wist dat dit ook meer risico’s met zich mee bracht. Werkers op het olieplatform en hoge BP bazen hebben gezegd dat een aantal uren voor de explosie er al gas lekte door de cement afdichting van de afsluiter die geplaatst was door Haliburton. Onderzoekers hebben al gezegd dat deze gas lekken de waarschijnlijke oorzaak zijn van de enorme explosie.

   Volgens een studie gedaan in 2007 door ‘Minerals Management Service’ was de onvoldoende kwaliteit van de cement afdichting van de afsluiter de oorzaak van 18 blowouts in de Golf van Mexico in de periode tussen 1992 en 2006.

   Pat Campbell is de man die BP heeft aangenomen om het spuitende olielek onder het wrak van het gezonken olieplatform af te dichten. Pat Campbell heeft meerdere jaren voor ‘Boots and Coots’ gewerkt.

   Om te voorkomen dat mensen op het internet te veel echt nieuws over de olieramp vinden heeft BP verschillende relevante Google en Yahoo zoekwoorden opgekocht die nu alleen nog maar doorverbinden naar het beperkte officiële verhaal van de BP website. BP heeft ook een beveilingsbedrijf ingeschakeld die fotografen en journalisten weg moeten houden van de aangespoelde olie plakkaten en de vele dode dieren op de stranden. Het lijkt er nu op dat de publieke aandacht volledig op BP gevestigd wordt terwijl de betrokkenheid van Haliburton genegeerd wordt.

   In een uitgebreid procedure verslag van BP dat op het internet terecht is gekomen staat opmerkelijk genoeg vermeld dat er iets verandert is aan het hydraulische controle systeem van het automatische noodafsluitsysteem buiten medeweten van BP om voordat de grote explosie plaats vond. Op pagina 37 van dit rapport staat dat de aard en reikwijdte van deze modificaties op dit moment niet bekend is.

   Mogelijke voorkennis van de ramp kan in verband gebracht worden met het op grote schaal dumpen van aandelen in de weken en dagen voor de explosie. Goldman Sachs heeft 44% van z’n aandelen in BP Olie gedumpt. Deze aandelen hebben inmiddels 36% van hun waarde verloren ter waarde van 96 miljoen dollar. Andere bedrijven in de beurshandel hebben ook grote hoeveelheden BP aandelen verkocht. Maar de ‘Wachovia’ holding van Goldman die in het bezit is van ‘Wells Fargo’ maakt het nog bonter door 98% van z’n BP aandelen te verkopen en de Zwiterse bank UBS verkocht 97% van z’n BP aandelen. Verder in de London Telegraph van 5 Juni staat dat Tony Hayward, de hoogste directeur van BP, een aantal weken voor de ramp 1.4 miljoen pond aan BP aandelen verkocht heeft.

   In de dagen voor de explosie van het ‘Deepwater Horizon’ olieplatform had Obama aangekondigd dat er naar geschikte nieuwe extreem diepe boor locaties gezocht zou worden in de Golf van Mexico, de Atlantische oceaan en in Alaska. Vlak na de ramp heeft Obama al deze plannen meteen stopgezet en heeft opgeroepen om het zoeken naar nieuwe diepe oliebronnen te vergeten en dat de wereld zich nu moet gaan richten op een schone energie economie. Volgens Obama is het voor een schonere wereld nodig om het veel bekritiseerde voorstel om belasting te gaan heffen op CO2 uitstoot, weer nieuw leven in te blazen. Ook gaan er weer stemmen op van de linkse Democratische Partij om de olie industrie uit handen van op winst gerichte commerciële bedrijven te halen en volledig te nationaliseren in de vorm van staatsbedrijven zoals in China. Ondertussen zijn er al geruchten over een tweede olielek dat zichtbaar is op lucht foto’s en afkomstig van het platform ‘Ocean Saratoga’ dat ook in de Golf van Mexico ligt. Wat nog verontrustender is zijn gesignaleerde schepen met verdachte opslagtanks aan dek die mogelijk illegaal grote hoeveelheden verboden zeer giftig oplosmiddel lozen zonder dat de kustwacht hier wat aan doet.

   http://www.infowars.com/evidence-points-to-bp-oil-spill-false-flag/

  3. Ik begrijp die mediastilte niet, noch het uitblijven van reacties. Dit nieuws schijnt van verschillende kanten wereldwijd naar de pers gestuurd te zijn (ikzelf gisteravond nog naar de Nederlandse media) en je ziet er niks/nada/niente van terug. Zéér zorgwekkend dit!

  4. Met dank aan Abranna voor het volgende Deense Bericht:

   Olie Vervuiling in de Noordzee Verdrievoudigd

   door John Kurt Jorgensen, 3 Juni 2010 (vrije vertaling me myself H.A.)

   Tijdens observatievluchten zijn er afgelopen donderdag enorme olie lekkages gezien in de Noordzee afkomstig van één van de vele olieplatforms in het ‘Danfeltet’ gebied. Volgens het Milieu Bureau is de olie sindsdien over een veel groter gebied verspreid. We hebben te horen gekregen van de Noorse autoriteiten dat tijdens één van hun inspecties van de Noordzee er olie is gevonden verspreid over een gebied van meer dan 300 vierkante kilometer in een gebied 200 kilometer ten westen van Esbjerg. Volgens Anna Cecilie Skovgaard van het Milieu Bureau is de olie zo ver verwijderd van de stranden dat er geen kans is dat de olie aanspoelt. Volgens het Milieu Bureau zal de olie snel verdampen naarmate het zich verder verspreid. ‘Maersk Olie heeft gezegd meer informatie te willen geven over de lekkages. In afwachting van meer informatie worden er nu ook olie monsters geanalyseerd in het gebied zodat we meer te weten komen over waar de olie precies vandaan komt’ aldus Anne Cecilie Skovgaard van het Milieu Bureau. Maersk Olie zegt zelf tot nu toe niets bijzonders aangetroffen te hebben in metingen die zijn gedaan om te kijken hoeveel olie er precies in de zee is gelekt. ‘Volgens onze gegevens is er tot nu toe geen olie lekkage maar we kunnen beter te goed voorbereid zijn op milieu vervuiling dan te weinig’ zegt Franz Willum Sørensen, vice directeur van Maersk Olie in een persbericht. ‘Op het moment zijn we bezig om de productie van begin tot eind in kaart te brengen. Een dunne laag olie wil nog niet zeggen dat er een verhoogde olie uitstoot is van het gezuiverde water dat wij lozen’ aldus Franz Willum Sørensen. Het Milieu Bureau zegt dat het weer in het gebied momenteel zonnig en rustig is, dat betekent dat de olie vrij snel zal verdampen en de kans dat de olie de Deense, Duitse of Nederlandse kust zal bereiken minimaal is.

   http://epn.dk/samfund/miljo/article2087123.ece

 15. @Paul:
  Jij hoeft mij niets te verklaren hoor.
  Je mag het best over jezelf hebben, maar doe dat dan niet vermomd als poging iemand anders uit te leggen. Je bent tenslotte geen woordvoerder van Wattenstaafje.

  1. Verdorie. Verkeerd geklikt. Dit was bedoelt als reactie op Paul 13:07 9 juni 2010.
   Excuses.

  2. Je kan het wel of je kan het niet.

   Reacties zijn vrij op het geven van comments, of moet ik nu de bak in ?

  3. @ Brt.

   Ik spreek vanuit mezelf Brt, en heb geen woordvoerder nodig. Kan ik zelf wel. Dat iemand meent voor mij te moeten opkomen, mijn mening kracht bij wil zetten, ook deze verdedigt, komt waarschijnlijk door herkenning en vandaar uit ontstane sympathie. Maar ik ben zélf slechts verantwoordelijk voor wat ik zélf zeg en niet – hoezeer ik deze ook waardeer – voor hierdoor ontstane geuite sympathie betuigingen. Ik hoop dat je je dit realiseert.

  4. @ Paul

   nou, zo vrij zijn ze niet hoor, ik sta nog steeds in de wacht…..

  5. @ Abranna

   Eerlijk duurt het langst, ken het zelf erg goed, wacht me hele leven al op bepaalde zaken die maar niet doorkomen willen.

   Daarom is geduld een schone zaak, vermoed ik, anders een complot als het te lang op zich laat wachten.

  6. Haha, geduld polijst het karakter….
   Enuh, bedankt voor de tip.

 16. OK, er gebeuren bijzonder verontrustende dingen. Door zulke zaken en de doofpotoperatie van de reguliere media groeit het bewustzijn met de minuut! Trouwens heel die CO2 heisa is puur economie en heeft niet veel te maken met het milieu. Ik ken een Duitse autoriteit op energie-gebied die vertelt dat de verhoging van CO2 in de atmosfeer en verhoging van het bewustzijn aan elkaar zijn gelinkt.

  MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR DEZE PROBLEMEN:
  chemtrails:
  de beste oplossing is natuurlijk dat ze ermee stoppen maar intussentijd kan je gebruik maken van Orgone energie van Willem Reich, hiervoor bestaan er ‘chembusters’ die de energiepatronen omdraaien en waardoor de chemtrails boven de plaats van de chembuster snel verdwijnen. En die nog andere voordelen hebben zoals meer zon en vriendelijke geburen :°) Die chembuster is trouwens relatief eenvoudig zelf te maken.

  olievervuiling:
  De vissers van het plaatsje Port Sulphur in het zuiden van Louisiana maken zich zorgen en weten niet wat er gaat gebeuren. Een sterke wind brengt een vreemde geur aan land vanuit de Golf van Mexico.
  Hoe onplezierig het ook mag zijn voor de mensen aan wal, de geur kan een signaal zijn van moeder Aarde die haar eigen smerige klusjes opknapt. Het is de penetrante lucht van verdampende olie aan het oppervlak, wat vervolgens de atmosfeer in gaat en afgebroken wordt door zonlicht.
  Mary Landry van de Amerikaanse Coast Guard leidt de federaal-industriële operatie om de olie op te ruimen en ze bevechten de vlek met een leger aan chemische oplosmiddelen, omheiningen, koepels en wat al niet meer.
  Maar tegelijkertijd houdt de natuur haar eigen grote schoonmaak, wat niet zou moeten worden genegeerd, zeggen experts.
  Net zoals Mary Landry haar eigen gereedschapskist heeft, zo heeft de natuur de hare om te reageren op de olievlekken, zegt Christopher Reddy van het WHOI (Woods Hole Oceanographic Institution) in Massachusetts. – Als collectief kunnen ze erg effectief zijn. –
  Echter waarschuwen experts dat de bijdrage van de natuur voor een snel herstel ernstig beperkt wordt door lange-termijn destructie van onze natuurlijke omgeving, waar de mensheid zelf voor gezorgd heeft.
  De minst zware olie moleculen, die het eerste het wateroppervlak bereiken, zijn het meest schadelijk. Zwaardere olie in het water wordt afgebroken in druppels en verspreid op een natuurlijke manier door de wind en de golven, waarbij enorme legers microben kunnen beginnen aan een feestmaal.
  Bron: Nationalgeographic.com
  ***
  HIER IS NOGMAALS HET BEWIJS GELEVERD HOE BELANGRIJK HET IS OM TERUG REGENERATIEVE MICRO-ORGANISMEN (ZOALS EM) TERUG IN DE NATUUR TE BRENGEN. DUS IN PLAATS VAN CHEMICALIEN MOET MEN MICRO-ORGANISMEN INZETTEN. Iedereen die reeds EM heeft toegepast in huis en tuin beseft wat ze voor ons allemaal kunnen doen en welke ommekeer ze kunnen teweegbrengen.
  ***
  Reactie vanuit EMRO Japan (de internationale EM organisatie) op mijn bezorgdheid:

  Dear Bart Bailiere,

  Thank you very much for your email and for expressing your concerns.
  We are very much aware of what is going on in the Gulf of Mexico and our office and the associated company in the Unties States have been approached in hopes that we can help in this terrible situation.
  There are many things that factor into this oil spill cleanup that must be taken into consideration before we are permitted to use EM•1®.
  We must first have approval from not only the local governing authorities, but also the Environmental Protection Agency.
  Thank you, once again for contacting us,

  Sincerely,
  EM Research Organization
  ***********************************************
  EM Research Organization, Inc.
  Overseas Department
  1478 Kishaba, Kitanakagusuku-son,
  Nakagami-gun, Okinawa 901-2311 JAPAN
  TEL: +81-98-935-0202
  FAX: +81-98-935-0205
  EMAIL: overseas@emro.co.jp
  URL: http://emrojapan.com/
  ***********************************************
  (2010/05/04 1:33), Bart Baillière wrote:
  Hello organisation,

  I’m deeply concerned about the huge Gulf Oil Spill for al the oceans wordwilde.

  One of the possible solutions for this immense problem can come frome EM-technology.
  But therefore is it necessary that the whole EM-community worldwide work together to promote EM as a helpfull answer to support the life in the oceans.

  I read that one litre motoroil can contaminate 9 million litre water.
  Its a disaster for all the life wordwide.

  Best regards,
  Bart Baillière

 17. Guido, kan je alsjeblieft ophouden met het duiden van Hopi voorspellingen.

  Iedereen moet goed weten dat je tamelijk BLIND aan het raden bent.

  Vooral in combinatie met je eigen paranoide waanbeelden en angstcampagnes is dit niet de bedoeling.

  1. Ik zal het in overweging nemen Kees. Zo te lezen heb je er heel goede argumenten voor. Niet dat ik ze te lezen krijg, maar je conclusie is duidelijk. Je verzoek ligt op de stapel. At your service!

 18. Guido vooral Doorgaan!.
  Al die kortzichtige mensen die nog steeds geloven dat het allemaal wel meevalt, zijn nooit verder geweest dan een hutje op de hei.Deze mensen hebben geen oog dat we de wereld in een razend tempo leegroven en zwaar vervuilen.Kortom zolang er bij ons schoon water stroomt hebben wij geen last van BP en Shell.1 voetbalveld regenwoud per minuut gekapt geen probleem!,zolang mijn hardhouten schutting maar precies in het midden staat en ik geen last van mijn buren heb.
  Tegelijkertijd willen we keiharde garanties voor de toekomst van ONZE kinderen.

 19. Gewoon niet reageren. Voor alle mensen die nu nog slapen komt de waarheid ook wel boven tafel. Niets maar dan ook niets kan en zal dit tegen kunnen houden. Het universum speelt in onze eigen hand. Ik mag het wel wat er nu allemaal gebeurd. Schijnbaar is dit allemaal nodig om de horde te kunnen wakker schudden. Maar ik betwijfel zelfs dat maar al te vaak de laatste tijd. Men gaat liever je weet wel doen en films kijken, gamen op hun PC, hele dagen werken en allemaal maar zeggen dat wij teveel fantasie hebben 🙂

  1. Fantasie heb ik genoeg en inmiddels ook genoeg van. Concrete, meer dan je kan behappen aanwijzingen zijn er in overvloed. Combineren schijnt moeilijk, maar toch is 1 en 1 nog steeds 2. Maar voor sommige goedgelovigen is zelfs deze som te moeilijk.

  1. http://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/artikel.asp?id=277

   22 juni 2010

   Vliegtuigstrepen

   De lucht is hoog in de atmosfeer enigszins vochtig waardoor er diverse vliegtuigstrepen te zien zijn. Vanochtend waren ze ook fraai op de satellietfoto zichtbaar

   Wat de foto dit keer extra bijzonder maakt, is dat niet alleen de vliegtuigstrepen te zien zijn, maar verderop op de wolken ook de schaduw van de vliegtuigstreep. Ik moest er meerdere foto’s voor bekijken, maar kon uiteindelijk vaststellen dat het inderdaad de schaduw is.

   Vooral in het gebied net ten noorden van Nederland zien we een wirwar van condensatiesporen van vliegtuigen.

   De strepen ontstaan doordat uit de vliegtuigmotoren vocht en minuscule deeltjes komen. Deze deeltjes zorgen ervoor dat het vocht kan condenseren en bevriezen, want om een druppeltje te krijgen moet er altijd een condensatiekern zijn. Hetzelfde geldt voor ijsdeeltjes. De vliegtuigstreep is in feite dus een zeer smalle wolk van ijsdeeltjes en is daarom zo goed zichtbaar vanaf de grond. De witte ijsdeeltjes weerkaatsen namelijk het zonlicht zeer sterk.

   Overigens veroorzaakt niet elk vliegtuig een condensatiespoor. De luchtvochtigheid verschilt met de hoogte. Op sommige hoogtes is de lucht te droog en laat het vliegtuig dus geen zichtbaar spoor achter.

  2. Op deze site kun je al het vliegverkeer boven o.a. Nederland zelf volgen:

   http://casper.frontier.nl/eham/

   Met het muispijltje op het vliegtuig en je weet of ze stijgen, landen en/of op welke hoogte ze vliegen.
   Vink ook eens linksboven dit aan: Show tracks ( below 25,000 feet.)

 20. Guido,

  heb je nog naar mijn mailtjes gekeken met de foto’s ? ik wilde het eigenlijk niet via de site vragen maar via guido@wanttoknow.nl krijg ik geen antwoord maar ik wil eigenlijk ook niet bvia de site reageren omdat mijn ex me in alles controleerd en ik wil mijn kindren niet kwijt

 21. mischien moet ik maar met het hele leven stoppen ik krijg ook hier geen antwoord. ik voeg niks toe aan dit leven en zowie zo is het in 2012 allemaal afgelopen

  1. @Henk, misschien goed hulp te zoeken wanneer je dit soort gedachtes hebt. Mensen hebben vaker moeilijke tijden gekend waaruit zij toen geen uitweg zagen en toch kregen die mensen kinderen (denk aan de generatie die in de tweede wereldoorlog is geboren, in Nederland heeft die generatie grote welvaart mee gemaakt)

  2. Hulp zoeken zeg je ? knetter ben je juist dat probeer ik te voorkomen ze willen me volstoppen met lithium weet je wat dat doen met je hooft ? hersengif is het knetter word je er van. nee dat doe ik niet ik hoop dat de komen de dagen hoop brengen anders stap ik er zelf uit zoals johan zegt loopt het allemaal ten einde dus die paarmaand extra maakt ook niks uit .

  3. hoezo hulp zoeken ? denk je dat ik dat niet gedaan heb ? ik moest lithium slikken en daar werd ik pas gek van een hersen gif is het net zo als DRS consemulder en mw rover zegt een hersen gif !!!!! en niks anders nee voor mij die troep niet meer, nog een paarmaand en dan is het afgelopen net zoals johan zegt en daar gaat het om het is aleen de vraag of ik eerder uitstap en wie ik mee neem en dat is niet aan jullie !!

  4. Sorry Henk, maar je uitspraak “wie ik meeneem” gaat mij echt te ver. @ Guido, ik denk dat je in moet grijpen want jij hebt zijn mailadres in ieder geval.

  5. Vertel gewoon je hele verhaal hier Henk, dat geeft een beetje lucht en ruimte…

  6. Ik ondersteun Kritisch van harte m.b.t. Henk de Vries.

  7. @Henk, lithium heeft inderdaad bijwerkingen indien niet helemaal goed ingesteld op de persoon maar bij manische depressiviteit kan het ook erg goed ondersteunend werken. Daarnaast kun je er niet zomaar mee stoppen ongeacht wat mevrouw Rover en de heer Consemulder er over zeggen, van belang is je goed in te stellen op de medicatie. wanneer je een beslissing voor jezelf neemt mag je daar niet anderen in mee nemen zoals je in een eerdere reactie vermelde, je bent het er vast wel mee eens dat zij zelf een keuze moeten hebben net als jij. Zaak is nu contact op te nemen met je behandelend arts. Sommige reacties hier moet! je niet letterlijk nemen want wat voor de één goed is, is dat niet voor de ander. De arts kan je daar over informeren.

   Geloof mij, de wereld vergaat nog niet en als dat wel gebeurt, hoeven wij daar van tevoren nog geen beslissing in te nemen.

  8. @TW, ik heb al contact gezocht via de mail met @Guido, hoop dat hij gaat reageren want Henk heeft al om hulp aan Guido gevraagd, zie zijn eerdere reactie.

  9. Jullie moeten het me ajb maar niet kwalijk nemen hoor maar volgens mij speelt die Henk de Vries een spelletje met jullie.

  10. @ Henk de Vries

   Ik ben het met je eens dat de farmacie je geen goed doet. Lithium notabene!
   Wanneer je vindt dat Consemulder en Röver gelijk hebben zou je je ook tot hun kunnen wenden. Ze zijn heus wel te vinden. Ik voel je radeloosheid en je vraag om hulp. Die is er heus. Niet via Lithium, dat snap ik ook wel. Wat jij volgens mij nodig hebt is een mens die je begrijpt. Kom op man, je zit nu in de schaduw maar je kan heus nog weer genieten van de zon als je dit echt wilt. Als je het alleen niet meer aankan dan mag je hulp vragen aan mensen die er het nodige van weten. Het is jouw leven en dit leven draagt ook de mogelijkheid in zich om je leven te veranderen. Maar daarvoor moet je zelf het initiatief nemen. Durf hulp bij de juiste mensen te vragen, dat is wat ik je wil meegeven Henk.

  11. Zou heel goed kunnen Abranna, maar soms kun je beter het zekere voor het onzekere nemen, stel dat het wel echt is, laat ie het er maar uit gooien wat hem allemaal dwars zit denk ik dan.

   Aan de andere kant is het natuurlijk geen geintje meer dat je dreigt mensen ‘mee te nemen’ voordat je jezelf van kant maakt.

   Dat is in ieder geval een teken dat er iets goed scheef zit.

   Dus Henk gooi het er allemaal maar uit, wat is er allemaal aan de hand?

  12. @Wattenstaafje, als Henk door jouw advies iets overkomt of zelfs zijn naasten daar in mee neemt, zal ik er voor zorgen dat je de gevolgen van dit advies gaat dragen indien dat in mijn mogelijkheden ligt.

  13. Ik weet het Hyp, tis gewoon omdat het er ook bijhoort om het zo maar even te zeggen.

  14. @ kritisch

   Nou, nou kritisch…wat reken je me nu aan? Zo agressief. Ik heb slechts gezegd dat hulp niet altijd valt te vinden binnen het reguliere hulpverlenings-circuit en dat je het daarna wanneer dit niet werkt niet moet opgeven. Ik snap de toon van je reactie niet.

  15. Hoe zo is er uitstappen erg ? ik ga dan terug naar het al dat is of het helaal of de bron hoe je het ook wilt noemen en de sluier van dit leven die ons voor gehouden word is dan voor altijd weg dan kunnen wij opnieuw beginnen en word mij mischien duidelijk hoe het allemaal zo gekomen is. wat is het doel van alles wat hier gebeurt ?

  16. @ Henk de Vries

   Als je ergens uitstapt, stap je ook weer ergens in en je gaat niet terug naar het heelal of de bron, je zet je reis voort. De sluier waarover je het hebt daarvan ben je je bewust, is dus eigenlijk voor jou geen sluier meer.
   Opnieuw beginnen doe je elk moment van de dag, althans die mogelijkheid zit in elk moment. Hoe het gekomen is, is niet zo relevant. Heeft slechts significantie als les.
   Het doel van alle onzin ligt niet in het scoren, niet in punten maken. Onderdeel van het spel zijn is net zo belangrijk als winnen of verliezen. Als je je positie binnen het geheel realiseert ben je ‘winner of the match’ Althans, zo zie ik het.

  17. http://www.youtube.com/watch?v=T1VinBlssgg

   Dit aan dit lied heb ik veel gehad na mijn scheiding , bij deze wil ik wattenstaafje bedanken voor de helderheid die je mij geschonken hebt . dank daar voor het is nooit een uitstappen alleen maar ook weer een instappen meer een doorstappen eingenlijk veel meer kan ik er niet van maken ik stap door naar een andere plaats van uit die plaats kan ik geen contact meer opnemen met julie maar aangezien 2012 dicht bij is zal ik jullie spoedig weer kunnen zien.
   met pijn in mijn hart neem ik afscheid maar ook met vreugde in mijn ziel.

  18. 2012 gaat niet door Henk…

   dus ‘uitstappen’ heeft totaal geen zin..

   grote kans dat je dan in de tussen sferen blijft hangen en ronddolen met spijt als haren op je hoofd..

  19. Laat die pijn en die vreugde gewoon nog even zich binnen de 3D zich manifesteren. Voel de pijn en voel de vreugde. Dat is het mooie van hier mogen zijn Henk.
   Met je lichaam opgeven lever je wel heel wat in. Het lichaam welke door jou wordt bewoond is niet bedoeld om door je zelf gesaboteerd te worden. Althans, zo zie ik het. Schat jezelf op waarde. Zie het geschenk en ga daar niet al te roekeloos mee om. Mogelijkheden mag je benutten, maar niet onmogelijk maken.

  20. @ Henk de Vries

   De dood is niet zo romantisch en al helemaal geen escape. Het leven is het speelveld, alleen daarbinnen kun je jezelf zijn.
   Ik hoop dat je me begrijpt.

  21. @ Lianne.

   Waar! helemaal waar. Waar dan…?
   Geloven in hetzelfde gevoel.
   Geloven, dus niet doorvoeld doorleefd beleefd.
   Als ik voor de gek gehouden wordt dan ben ik ook die gek, voor wie het aangaat. Ik neem geen risico, dat risico ben ik zelf.
   Mocht ik mij vergalopperen dan nog is er geen man overboord. Althans, niet ik.

  22. @Wattenstaafie

   Je hebt gelijk, ik geloof het niet ik weet zeker dat ik hetzelfde gevoel heb als Abranna.

   Je kunt ook altijd nog terug naar draf.

  23. Mag ik namens mezelf (hoewel ik liever spreek van vanuit mezelf spreken?) Voortstrompelend geniet ik van alles wat op mijn pad komt. Struikelend hier en daar (ik hoop niet al te veel hier) tracht ik overeind te blijven en dat lukt. Het begrijpen van jezelf is wel een van de moeilijkste opgaven voor een individu gebleken. Voor mij wel in dit geval. Makkelijker is om de fouten bij een ander te constateren en dan jezelf prijzen dat jij niet zo dom bent gebleken te zijn. Hoe dom kun je zijn dat je de waarde jezelf toebedeeld aan de afmeting aan een ander… Al lig je op je rug, totaal verslagen, dan nog is jouw story ff belangrijker dan die van degene die nog steeds rechtop staat en er waarschijnlijk geen oor voor heeft.
   Diskwalificeren van een ander is vooral jezelf diskwalificeren. Het kan zo maar zo zijn straks dat je zelf het onderspit moet delven daar waar je het niet had verwacht. De wind komt soms vanuit onverwachte hoek. Rechtop staan dan maar is mijn devies. Ik hoop dat het mij blijft lukken.
   Gaat ook wel.

  24. Ja Lianne, een typisch een WTK MPS gevalletje denk ik. Leve de onduidelijkheid. Lijkt meer op de NWO methodes. Heerlijk verwarren en mensen uitspelen.

  25. @ Abranna,

   je bent wel heel erg snel in het stellen van diagnoses. Zonder te weten of ik het met je eens ben vind ik je conclusie erg kort door de bocht en bovendien al te gemakkelijk. Maar het kan aan mij liggen.

  26. Zou zo maar kunnen. Ik had het je al gemakkelijk gemaakt, al het voorzetje gegeven en je kopt hem dankbaar in. Makkelijker scoren kan toch niet? Maar nu inhoudelijker: welk doel levert jou een punt op?
   Je loopt niet bepaald zomaar langs de zijlijn is mij opgevallen. Maar het kan wederom aan mij liggen en dat zal ook wel zo zijn. Joh, relativeer.

  27. Weer niet goed opgelet dus dubbel.

   Iemand naar zijn naam vragen nadat hij deze al verifieerbaar heeft jou genoemd welliswaar een pseudoniem, maar toch… Raar vind ik dit ‘Legio’
   Ik ben niet Legio, integendeel en dat weet jij onderhand ook wel en toch weer doen. Respecteer mij aub op dezelfde wijze als dat ik jou respecteer, dat is mijn verzoek nu hier aan jou. Dan kunnen we verder en het misschien ook nog wel een keer met elkaar eens zijn.

  28. Dus Wattenstaaffie en Moos en Paul en, ja wie nog meer hier op WTK zijn allemaal dezelfde persoon alleen de persoon zelf weet dit niet van zichzelf omdat ie last heeft van Multiple Persoonlijkheids Disorder Stoornis?!

   Ach wat maakt het uit, ik bedoel virtueel gezien zijn het verschillende personen en als ze het gezellig vinden om in hetzelfde hersenpannetje living apart together te hokken nou wie zijn wij om daar bezwaar tegen te hebben?

  29. Het vermolt de authenticiteit en spreekt met valse lege identiteiten.
   Voor mij is dit forum bijna ter ziele door ware spiritualiteit te vervangen door neppersonages.

   http://www.youtube.com/watch?v=YBCEeLl_RxQ&feature=player_embedded

   David Icke zegt dit ervan:

   CBS and Steven Spielberg think that multiple personality disorder (the basis of government-military mind control projects involving horrific torture) is good material for a ‘comedy’

  30. @ HyperAlert
   @ Lianne
   @ Wattenstaafie

   En Abranna slaan we hierbij over, zie link die ik al eerder plaatse vandaag en waar Abranna de boel een beetje probeert te ontwijken.

   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/bp-bilderberg-goldman-sachs-rockefeller/#comments

   Ik, Moos en Wattenstaafje en nog een paar anderen zijn gewoon mensen die niet virtuele familie van elkaar zijn en ook niet 1 dezelfde personage zijn, daarvoor moet je toch echt bij wat anderen zijn die al een paar jaar opereren via de site:

   http://mallemoeder.wordpress.com/

   Zie en huiver hoe daar men met mensen omgaan, dit is gewoon te gek voor woorden, zo ga je met niemand om en ook niet al ben je tegen mensen.

   Mocht je me nog eens mij een geval van MPS vinden Abranna, dan heb je binnenkort hoogst waarschijnlijk een aangifte aan je kont hangen van heb ik jou daar, er zijn inmiddels al wat mensen op de zaak gezet.

  31. Verkeerde plaats, hier dus:

   Heb ik jouw naam dan genoemd Paul?

  32. Ik ben het in deze 300% met je eens Abranna. Het is ook heel ernstig dat dit zich hier hoogst waarschijnlijk op te grote schaal afspeelt. Het doet ook heel erg zeer aan mijn ogen. Het doet mij trouwens denken aan het volstrekt lege toneelspel waar ik al mijn hele leven in ben ondergedompeld.

   Ik wil daar uit, hoeveel moeite het mij ook moet kosten, hoe lang het ook nog moet duren, ik wil daar uit; het is volstrekt leeg en toch heel bedreigend van aard want achter iedere pilaar kan ‘het spook’ zich in uitéénlopende gedaanten ophouden. Dan weer goedaardig, dan ineens vanuit het niets zeer kwaadaardig, je hebt nooit rust en je kan je op die manier nooit echt ontwikkelen als mens… Klinkt heel erg NWO?! ja dat is het ook… (zucht)

   maar dat spel is over, we doen er niet meer aan mee, sterker nog, we hoeven er niet meer aan mee te doen. Denk Jij Abranna dat het nog mogelijk is om dit forum nieuw leven in te blazen? Hoeveel mensen denk jij zijn zich hier bewust van wat hier hoogst waarschijnlijk op te grote schaal aan de hand is?

   zou de complementaire counterpart ook deel van dit complot uitmaken? de crypto’s, de wilma’s, zelfs Trijnnie misschien wel, Gait etcetera, zie jij een mechanisch verband tussen de ene Octopus en de andere Octopus?

   Hoe kan dit opgelost worden? Of kan dit hier wel opgelost worden?

  33. @ HyperAlert

   ‘Deze’ ben ik nog nooit in mijzelf tegengekomen met dank aan de kakofonie. Heel veel geluiden bereiken mij en ik vertolk slechts ’n geluid. Ik vertolk slechts verbaal wie ik ben, wat ik voel en wat ik vind. Maar ook mijn geluid is onderdeel van eerder genoemde kakofonie. Ben wel tevreden hiermee. Stel je voor dat ik het voor het zeggen zou hebben, dat ik zou worden gehoord. Moet er niet aan denken en dat moet je ook vooral niet doen, denken. Eerder en vooral later gaat het om voelen en dan bedoel ik dit niet eens triviaal fysiek maar meer wat je nalaat. De herinnering aan jou. Hoe men jou herinnerd is wie je volgens hen was. Als je dan ook degene bent die hun in herinnering hebben dan is dit mooi. Dat klopt dan ook weer in een ander hart.

  34. @ HyperAlert

   Klik bij sommige mensen eens op hun blauwe naam dan duikt meestal de site op waar ze zo graag op rondhangen, zeker als je dan ziet wat men allemaal rondspreid over mensen is dat meer dan schandalig te noemen, na wat speurwerk hebben ze allemaal iets gemeen met elkaar.

   Want To Know, kan er alleen weer boven op geholpen worden, als er meer mensen zijn die eens met elkaar samen willen werken, dan onderling elkaar de haren willen uittrekken een artikel willen publiceren over een onderwerp van belang en materiaal willen aandragen om daarmee een steuntje in de rug voor Guido te zijn, maar ook een aangeef punt voor anderen gelijk gestemden, niet een wblog te moeten zijn voor continue wiki bewijzen.

  35. Klik bij sommige mensen eens op hun blauwe naam dan duikt meestal de site op waar ze zo graag op rondhangen,

   @Paul: dan hang jij dan nergens meer rond, zo te zien.

  36. @ brt

   Natuurlijk wel, heb nog steeds de chatbox voor Guido draaiende, tis even buitenwerking geweest na attack, maar alles is weer up to date.

   Zo heb het weer toegevoegd onder me naam.

  37. Ontvoer me maar Trijn, misschien dat iemand nogal een groot bedrag voor me over heeft zoniet dan wordt het lekker rustig op wtk niet waar?

   ps ben gek op water en droog brood.

  38. Water en droog brood daarmee kun je oud mee worden Paul, maar veel wijzer wordt je er doorgaans niet van wanneer het je verdiende maal is.
   Maar jah goed, dit even terzijde.
   Wanneer gaan mensen deze site nu eens de vorm geven waarvoor deze bedoeld is? Ik bedoel het zal aan jou niet liggen en hebben gelegen. Wel zie ik hier figuren al te vaak opduiken met intenties waarvan ik het mijne denk.
   Niet bepaald een bijdrage leverend bedoel ik. Alleen maar ego-strelend verstorend bezig zijnde. Niet werkelijk begrijpen waar het op een site als deze werkelijk om gaat getuige hun reacties. Kan ook nog zomaar zo zijn dat ze het wel degelijk begrijpen maar dat maakt hun aanwezigheid dan ook meteen des te ernstiger.
   Nou jah, begrip is niet te koop, mensen wel.

  39. @HyperAlert,

   quote Dus Wattenstaaffie en Moos en Paul en, ja wie nog meer hier op WTK zijn allemaal dezelfde persoon
   Jij schrijft toch ook wel eens iets met je alterego Craig Ferguson ?

   Ach wat maakt het uit, ik bedoel virtueel gezien zijn het verschillende personen en als ze het gezellig vinden om in hetzelfde hersenpannetje living apart together te hokken nou wie zijn wij om daar bezwaar tegen te hebben?
   Helemaal mee eens, Paul en Moos en Martijn en MarcelW kunnen allemaal dezelfde persoon zijn, maar het is een beetje paranoide om daar rekening mee te gaan houden.

  40. @ Wattenstaafie

   Je bent niet de enigste die koestert voor de terug keer naar de WTK-bron, van iedereen die graag schrijft en leuke comments wil toevoegen zonder dat men steeds onderbouwd bewezen moet worden, of dat hele eskaders van wiki links plezant zijn voor degene die te lui zijn om te willen googlen.

   Triest is dat de werkelijke links over de bizare wereld achter wtk totaal over het hoofd worden gezien en totale plaatje wordt dus over het hoofd gezien van bepaalde mensen die denken dat er met 2 maten gemeten wordt.

   Van veel kontakten weet ik dat ze geen comments willen plaatsen omdat ze anders heel erg boos worden hoe men hier bezig is en dus danig vast slaan in vormen die hier niet toe reikend zijn, om Guido maar te besparen van weer onnodige reacties te moeten verwijderen.

   Ook is er angst dat wanneer men iets publiceert of een comment plaatst ergens anders niet gevild wordt op een wblog, dat het persoon lijdt aan MPS of andere schizofrenen zaken.

   Men komt wel weer terug en het zal zeker weer opbloeien als mensen zoals Mallemoeder, Cryptocheilus, Gaitje en de rest verdwenen zijn of geblokt zoals op andere sites idem, dan is er weer vrij en blijheid.

  41. ‘het is een beetje paranoide om daar rekening mee te gaan houden.’

   Nou zo paranoïde vind ik het niet. met dit verschil dat ik er geen rekening mee hou.

  42. @ Henk

   “Helemaal mee eens, Paul en Moos en Martijn en MarcelW kunnen allemaal dezelfde persoon zijn, maar het is een beetje paranoide om daar rekening mee te gaan houden.”

   Hahaha nee joh dat zijn allemaal mensen die op een gezonde manier elkaar hebben leren kennen in de chatbox van WTK en reeds bevriend met elkaar zijn geraakt.

   Zolang ze maar niet gaan denken dat je ook hier in het rijtje thuis past, anders wordt het idd erg paranoide.

   http://www.youtube.com/watch?v=ZEPq0FvFm3g

  43. @ Trijn

   Ik kan geen censuur toepassen, geen ips hier uitlezen, of mensen zo maar mailtjes toe sturen en of de Admin hier uit willen hangen.

   Ben net als jij gebonden met dezelfde beknoptheid van posten op wtk.

   – onnodige reactie verwijdert –

   kan enkel dit wel intypen waardoor het lijkt dat het verwijdert is.

  44. En waar is Guido in dezen? Maak jij ook deel uit van ‘de groep’?

   ‘De Groep’ van Guido. Het lijkt Steve Rother wel.

  45. Je moet toch echt intelligenter zijn om mij te kunnen beduvelen. Valse identiteiten krijgen van mij vals vertrouwen…..
   Homeopathisch principe, weet je nog?

  46. Abranna, wat is er aan de hand? 2 reacties onder elkaar van dezelfde persoon… Ben je nu tegen jezelf aan het kletsen..? Of bedoel je dat niet..? Stuur me anders gewoon een mail. Ik vind deze discussie uiterst vreemd.

  47. Ach Guido, wie de schoen past trekt hem heus wel aan.

   En als WTK toch de polici heeft cryptisch om te gaan met de enkeling die hier echt nog probeert uit zijn vragen te komen dan pas ik me daaraan aan. Niks mis mee toch?

  48. Je bent mij kwijt Abranna. Het voelt een beetje ‘zuur’ allemaal.. Zullen we inhoudelijk gewoon van gedachten wisselen, ik snap HELEMAAL niet wat je bedoelt!! Sorry!

  49. Cryptisch:
   – moeilijk te begrijpen `
   – Beschermend kleurpatroon, waardoor een dier beter in
   staat is zich te verbergen
   – raadselachtig duister, verborgen
   – 1) Duister 2) Heimelijk 3) Verbloemd 4) Verborgen

   Er worden hier met veel typetjes gewerkt. Gooi ergens een gekleurde vloeistof in en volg dan waar het loopt. Ik zou zeggen: wie oren heeft om te horen die hore. Daar hoef je niet zoals ik ook nog eens helderhorend voor te zijn. Met gewoon je verstand gebruiken kom je al een heel eind.

   Je moet toch echt wel versluierde geestesvermogens hebben om dit antwoord niet te kunnen doorzien.

   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/bp-bilderberg-goldman-sachs-rockefeller/
   Paul
   12:08 8 juli 2010

   Dit staat zo tjokkevol met incongruenties, cognitieve dissonanties, gedraai en gemanipuleer dat ik er niet eens aan begonnen ben om er een antwoord op te geven. Een (ware)ieder legt het maar uit op zijn/haar eigen manier.

 22. NOS en KNMI misleiden bevolking over Chemtrails

  Bij Niburu komen veel reacties binnen van radeloze mensen die zich afvragen wanneer het chemtrail-fenomeen geopenbaard wordt, zodat er iets aan kan worden gedaan. Zij merken in hun eigen omgeving dat het haast lijkt of zij de enigen zijn die weten wat er speelt en dit zorgt voor frustratie en machteloosheid. Mensen die naar Nederland reizen verbazen zich over de grijze deken die zich geregeld boven onze hoofden bevindt.

  Uitspraken inzake chemtrails door officiële instanties hebben invloed in alle lagen van de samenleving. Een voorbeeld zijn de uitspraken van weermannen. Zo zagen wij bij het NOS Journaal van 1 juli jongstleden in het weerbericht een foto vol met chemtrails. Zelfs zoveel dat het klassieke rasterpatroon weer naar voren kwam. Hoe moet een weerman op televisie, waar miljoenen mensen naar kijken, het verschil weten tussen sluierbewolking en chemtrails als zelfs de Klimaatdesk van het KNMI niets kan/wil vertellen over chemtrails?

  In een aansluitende poging om opheldering te krijgen over chemtrails bij de officiële instanties, heeft één van onze lezers (Dhr. O.H.) contact opgenomen met de Klimaatdesk van het KNMI. Meestal krijgen mensen geen reactie of een standaardbericht, maar niet in dit geval. (Wellicht omdat O.H. directeur is van een reisorganisatie?) Wat wij u hier laten zien is de conversatie tussen beide partijen via e-mail.

  Lees rest van artikel op: http://www.niburu.nl/index.php?articleID=23579
  En let dan vooral even op het weerberichtfilmpje…

  1. @Ellen, ik heb met belangstelling de mailwisseling gelezen. Dank je wel voor het plaatsen van deze mail. Inderdaad was de foto bij het nieuws mij ook opgevallen. Het kan ook zijn dat ze ons willen laten wennen aan dat beeld van de lucht.

  2. Vorige week was ik ook flabbergasted toen ik die gemtreel tramrails chem trail strepen van onze weerman op het nieuws van de publieke omroep zag. Ik hoor mezelf nog denken, ben ik nou de enige die nu ziet dat de weerman en de hele journaal ploeg geen kleren aan hebben?!

   Ik vond en vind het heel bedreigend om getuige te zijn van zulk een massale hypnotische stupiditeit. De roze olifant in de woonkamer en alle (weer) deskundigen doen of hun neus bloed en het publiek moet inderdaad ook maar gewend raken aan boter, kaas en eieren ‘wolken’ formaties op de zuigbuis.

   Die briefwisseling is ook griezelig, je kan dus als ‘deskundige’ een hoofd vol met zwarte gaten hebben en jezelf per regel compleet tegenspreken en dus jezelf en anderen oneindig lang voor de gek blijven houden. Elke ‘simpele boer’ kan zien dat er per seconde wijzer lariekoek verkocht wordt maar de professor blijft volhouden dat ie alles onder controle heeft…

  3. Het kan ook zijn dat ze ons willen laten wennen aan dat beeld van de lucht.

   Het kan ook zijn dat het gewoon contrails zijn.

 23. Hmm..
  ‘ik geloof het niet ik weet zeker dat ik hetzelfde gevoel heb als Abranna.’

  Niet geloven, wél zeker weten en dan jezelf legitimatie verschaffen door je te beroepen op het gedeelde gevoel.
  Komt me over als 1+1=3. No offence overigens. Ik begrijp je gewoon niet en heb ook niet hetzelfde gevoel er bij.

  1. Oei! In verkeerde blok geplaatst. Was bedoeld ergens anders. Maar was gericht aan Lianne. Excuses, ik zal beter opletten voortaan.

  2. @wattenstaafie

   Uuhmmm wat moet ik hier weer mee?

   Luister ik reageer op Abranna,dat ik ook denk dat mr henk een spelletjes speelt. Met de nadruk op denk,want zeker weten doe ik het natuurlijk niet,ik heb er een gevoel bij!
   En wat ik wel zeker weet is dat Abranna en ik dat gevoel delen.
   Sniesnasnappie?

 24. Iemand naar zijn naam vragen nadat hij deze al verifieerbaar heeft jou genoemd welliswaar een pseudoniem, maar toch… Raar vind ik dit ‘Legio’
  Ik ben niet Legio, integendeel en dat weet jij onderhand ook wel en toch weer doen. Respecteer mij aub op dezelfde wijze als dat ik jou respecteer, dat is mijn verzoek nu hier aan jou. Dan kunnen we verder en het misschien ook nog wel een keer met elkaar eens zijn.

 25. – “De piloten van de commerciële vluchten, die deze opname maakten van deze ‘Hemel-spinnen’, die hun chemische en met gifstoffen gevulde webben-van-de-dood weven, zullen de eersten zijn die je kunnen vertellen dat dit geen normale, commerciële vluchten zijn, die gemaakt worden door normale vliegtuigen die normale condensatiesporen achterlaten.” –

  Typisch… ik ben zo’n piloot en zie toestellen regelmatig zulke strepen trekken. Ik heb echter nog niets gezien dat er op wijst dat die strepen iets anders dan contrails zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.