Advertentie

Fluor is puur gif!


Ook al maken we dan een website, waarbij we proberen van de zg. ‘doofpotten’ in ieder geval het deksel zóver op te lichten dat je kunt zien wat zich IN de pot bevindt, toch staan ook wij regelmatig met onze mond vol tanden. Hoe is het mogelijk. Hoe is het mogelijk vroegen we ons af bij een gif als aspartaam dat nu wordt gebruikt als kunstmatige zoetstof..

Maak van een afvalproduct een product-met-een-andere-toepassing en je bent de held van de industriële wereld. Vul je zakken en houd vooral je mond. Dát overkwam de latere minister van Defensie van de VS, Donald Rumsfeld. Ken je het verhaal niet, kijk dan eens HIER op WantToKnow.nl, en je zult verbaast staan.
Maar minstens nét zo verbaasd waren we bij het vertalen van dit artikel. Hoe is het mogelijk dat hele bevolkingsgroepen volledig vergiftigd worden met een materiaal, waarvan willens en wetens wordt beweerd dat het veilig is, terwijl het dat NIET IS..? Fluoride.

Over fluoride zijn boeken volgeschreven, maar het blijven woorden. Waar het gewoon op neerkomt is dat mensen in de VS miljarden liters water drinken en gebruiken dat vergiftigd is met sodium fluoride. De resultaten zijn inmiddels volop zichtbaar. Lees het onderstaande artikel en je zult nooit meer fluoride gebruiken. Niet in drinkwater, niet in tandpasta.. Waarom  niet in tandpasta..? Omdat fluoride verhardt, en niet alleen je tanden, zo simpel is het..

Hoe diep wil je gaan als het gaat om toepassingen van dit gif in de afgelopen decennia. Vanaf de Tweede Wereldoorlog..? Graag wijs ik je op deze link HIER. Fluoride als oorlogsgif, om mensen mak en gedwee te maken. Een paar citaten uit militaire kringen?

Mr. Dickinson, Australisch parlementslid onthulde tijdens een debat het parlement in 1987 het volgende over het gebruik van fluoride in oorlogstijd: “Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, zond de regering van de VS, Charles Elliot Perkins, een onderzoeker in de chemie en biochemie, psychologie en pathology, naar Duitsland om de leiding te nemen over de overblijfselen van de Farben chemische fabriek.Terwijl hij daar werkzaam was, werd hem door Duitse chemici een plan onthuld, dat zij hadden ontwikkeld en dat werd aangenomen door de Duitse Generale Staf.

Dit plan bestond eruit dat de controle over een bevolkingsgroep in een specifiek gebied eenvoudig werd door het toevoegen van medicaties’ in het drinkwater van dat gebied of die stad. Herhaalde doses van minieme hoeveelheden fluoride zullen mettertijd de kracht van een individu reduceren en zijn weerstand breken om niet gedomineerd te willen worden. Door langzaam een specifiek gebied in de hersenen te vergiftigen en narcotiseren, zal dit individu zich overgeven aan de wil van hen die hem onderdrukken.

Zowel de Russen als de Duitsers gebruikten fluoride in het drinkwater van krijgsgevangenen om hen dom en handelbaar te maken. Het plan om de massa te controleren via medicaties van het drinkwater, werd door de Russische Communisten uitgevoerd, omdat het uitstekend in hun plan pastte, om de wereld communistisch te maken. Ik zal u dit in alle ernst en waardigheid van een wetenschapper vertellen, die bijna 20 jaar heeft gewerkt in de biochemische, de chemische, de fysiologische en pathologische effecten van fluoriden. Elke persoon die kunstmatig gefluoriseerd water drinkt, in een termijn van 1 jaar, zal NOOIT MEER DEZELFDE PERSOON ZIJN. Mentaal noch fysiek.”.

Wist je dat fluoride ook een belangrijke component is van PROZAC? Kijk eens HIER voor eenzelfde verhaal, maar dan van ver NA de WWII..

Ik geloof dat je reden genoeg heb het onderstaande artikel te lezen..? Opnieuw het deksel van een doofpot, die al jaren smeult. Kijk op het internet, informeer en bescherm jezelf!

X

X

Hoe gevaarlijk is Fluoride voor je gezondheid?

vertaling Guido Jonkers © augustus 2010 WantToKnow.nl/.be

C

Hoe je van een gif een winstgevend product maakt..

Fluorine is een element, een gas, dat nooit in vrije toestand in de natuur wordt aangetroffen. Het verbindt zich op microscopisch niveau met andere mineralen, en van die optiek uit wordt het vaak gebruikt als element om ándere elementen op te sporen. En het wordt vaak als voedingsstof voor ménselijke voeding genoemd.

De fluoride die voor 90% in de wereld wordt toegevoegd aan het drinkwater, is een Hydro-fluoride-zuur, wat weer een onderdeel is van fluorine, als chemisch bijproduct, die bij de productie van aluminium, staal, cement, fosfaten en zelfs bij de vervaardiging van atoomwapens vrijkomt. Die specifieke fluoride is dus door mensen gemaakt.. En in deze vorm heeft fluoride dan ook geen enkele toegevoegde waarde voor het menselijk lichaam. Het is WEL EEN VAN DE MEEST CAUSTISCHE INDUSTRIËLE CHEMICALIËN.. Fluoride wordt gebruikt als actief giftig element in rattengif en kakkerlakkenpoeder..

‘Hydro-fluoride-zuur wordt ook gebruikt om hoog-octaan benzine te raffineren, fluorcarbonaten te maken voor koelkasten, diepvriezers en airconditioners, voor het fabriceren van computerschermen, fluoriscerende lampen, half-geleiders, plastics, landbouwgiften en… tandpasta’s..

Hydro-fluoride-zuur is ook in staat om vlees tot op het bot weg te branden. Ogen te vernietigen en longen te verzengen, zodat slachtoffers in hun eigen lichaamsvocht verdrinken.’

Op het moment dat fluoride in het lichaam komt, begint het met het vernietigen van menselijke enzymen en dat gebeurt doordat dit hydro-fluoride-zuur de vorm van de enzymen verandert. In het menselijke lichaam zijn enzymen nodig om de hele bio-chemische huishouding te verzorgen, en duizenden verschillende enzymen zijn dan ook nodig om de verschillende, essentiële celreacties te begeleiden, die plaatsvinden in ons lichaam, elke seconde dat we leven.. Zonder deze enzymen, zouden we direct sterven.

De geschiedenis van Fluoride.
Zo’n 50 jaar nádat overheden toestemming hadden gegeven om fluoride toe te voegen aan publieke watervoorraden, met het doel om het aantal tandaandoeningen bij kindertanden terug te dringen, kwamen vrijgegeven documenten in de openbaarheid, die een volkomen nieuw licht werpen op de oorspronkelijke, nog steeds uiterst controversiële beslissing in de publieke gezondheidszorg. Er kwam een uitermate verrassend verband aan het licht tussen fluoride en de opkomst van het nucleaire tijdperk.

Vandaag de dag is het grootste deel van het openbare drinkwater in de Westerse wereld gefluorideerd. Maar veel bevolkingsgroepen bevechten nog steeds dit soort overheidspraktijken, daarbij ernstige twijfel uitend aan de veiligheidsgaranties die overheden afgeven.
Sinds de dagen van de Tweede Wereldoorlog, toen de Verenigde Staten erin slaagde de eerste atoombom te bouwen, hebben politieke leiders volgehouden dat lage doses fluoride veilig zijn voor mensen en goed tegen het voorkomen van cariës bij kinderen..

Dat veiligheidsoordeel zou nu heronderzocht dienen te worden, vooral in het licht van de honderden –eens geheime- Tweede Wereldoorlogsgeheimen, die in handen zijn gekomen van Joel Griffiths en Chris Bryson – waaronder vrijgegeven documenten van het ‘Manhattan Project’, de militaire groep die de eerste atoombom bouwde in de VS, destijds.

Met dit soort propaganda werd het Amerikaanse volk in angst gehouden. Steun aan -ongeacht welke vorm van- regeringsprogramma’s was vanzelfsprekend.

Fluoride bleek de chemische hoofdcomponent te zijn bij de productie van de atoombom, Aldus deze documenten. Enorme hoeveelheden fluoride, miljoenen tonnen, waren absoluut noodzakelijk voor de bomgeschikte productie van uranium en plutonium. Deze fluoride-noodzaak duurde voort tijdens de gehele Koude Oorlog, dus tientallen jaren.
Hier was ineens de opkomst te vinden van een van de meest giftige chemicaliën die we kennen, fluoride werd de leidende chemische gezondheidsbedreiging in het atoomprogramma van de VS, zowel voor de mensen die er direct mee te maken hadden, alswel voor de woongemeenschappen die nabij de atoombom-productiefaciliteiten  werden gevestigd. Zo bevestigen de genoemde documenten!

Andere onthullingen uit deze documenten:

– Veel van het originele bewijs dat fluoride in lage doses veilig is voor mensen, werd geproduceerd door wetenschappers die zich ook beizg hielden met de ontwikkeling van het atoombomprogramma. Hen was in het geheim gevraagd om ‘bewijs te verzorgen dat in het geval van een juridische procedure tegen de staat, overlegd zou kunnen worden’.. Want de eerste juridische claims die uit het Amerikaanse atoombomprogramma voortkwamen, hadden niets te maken met straling of iets dergelijks, maar gingen over de schade die de fluoride had aangericht, alsdus deze documenten.

– Studies naar het effect van fluoride op het menselijke lichaam waren noodzakelijk. Hoe vreemd het ook mag klinken, maar de atoombomonderzoekers speelden een leidende rol in het ontwerp en de implementatie van één van de meest kostbare gezondheidsstudies die ooit in de VS zijn gehouden. Dit was een studie die werd uitgevoerd in Newburgh, New York, van 1945 tot 1956 en als onderwerp had de effecten van gefluorideerd drinkwater op de publieke gezondheid. Een een geheime operatie genaamd ‘Program F’, werden in het geheim bloedmonsters van de burgers van Newburgh verzameld EN geanalyseerd, met de ondersteuning van het personeel van de afdeling Gezondheidszorg van de overheid.

– De oorspronkelijke geheime versie van deze studie, – die weer door genoemde onderzoekers werd onderschept- werd gepubliceerd in 1948 door de wetenschappers die in dat ‘Program F’ zaten. Het onderzoek en de positieve resultaten op het gebied van tandbescherming, werden gepubliceerd in de ‘Journal of the American Dental Association’, maar de uiterst negatieve invloed van fluoride op het menselijk lichaam werd geconsureerd door de US Atomic Energy Commission (AEC), dat als het meest krachtige overheidsinstanties tijdens de Koude Oorlog werd beschouwd. De reden die deze commissie opgaf, voor het geheim houden van deze onderzoeksdata, was ‘Nationaal Belang’…!

– De veiligheidsonderzoeken naar fluoride op  het menselijk lichaam, werden uitgevoerd door de Universiteit van Rochester, de plaats waar ook een van de meest beruchte menselijke stralingsexperimenten tijdens de Koude Oorlog werd uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden ziekenhuispatienten –zonder hun medeweten- geínjecteerd met giftige doses radioactief plutonium.. En de onderzoeken naar de effecten van fluoride werden onder dezelfde on-ethische omstandigheden uitgevoerd en ook daar voerde de ‘Nationale Veiligheid’ weer de hoofdtoon.

– Het belangenconflict van de Amerikaanse overheid, en háár motief om fluoride als ‘veilig’  te verklaren voor de volksgezondheid, komt nu pas, voor het eerst sinds de jaren 1950, duidelijk aan het licht voor het grote publiek in het uiterst furieuze debat inzake waterfluoridering. Maar ook bevolkingsonderzoekbureau’s en andere gezondheidsprofessionals, en journalisten, kijken voor het eerst naar deze uiterst verontrustende data.

– de vrijgegeven documenten zijn volledig in overeenstemming met de groeiende onrust onder wetenschappelijke onderzoekers, en een groeiend spervuur van vragen, over de effecten van fluoride op de gezondheid van mensen en het milieu.

– de blootstelling van de mens aan fluoride is explosief gestegen sinds de Tweede Wereldoorlog, niet alleen doordat het drinkwater op grote schaal is gefluorideerd, maar ook door de vervuiling van het milieu door fluoride-afval, met name door grote industrieën, als de alumium- en pesticide-industrie; zoals gezegd is fluor daarbij een essentiële industrieel-chemische component.

Deze ‘dental fluorosis’ is te herkennen aan witte vlekjes of pikkels op de tanden, met name op de voortanden, of zelfs donkere vlekjes of streepjes in de meer ernstige gevallen.

– the impact van deze overdoses fluoride, zijn letterlijk te zien in de lachen van de kinderen in de VS. Grote groepen jonge mensen, in sommige steden zelfs rond de 80%, hebben ‘dental fluorosis’, het eerste herkenbare teken van excessieve blootstelling van het lichaam aan fluoride. Cijfers afkomstig van de door het U.S. National Research Council. Deze ‘dental fluorosis’ is te herkennen aan witte vlekjes of pikkels op de tanden, met name op de voortanden, of zelfs donkere vlekjes of streepjes in de meer ernstige gevallen.

Het is niet algemeen bekend dat fluoride zich opstapelt in de botten. “De tanden zijn een teken van wat er in de botten gebeurt”, aldus Paul Connett, chemie-hoogleraar aan de St. Lawrence Universiteit in New York. In de afgelopen jaren hebben met name pediatrische botspecialisten de noodklok geluid rondom de sterke toename van stressfracturen onder jonge mensen. Connett en vele andere wetenschappers zijn bang dat fluoride, dat al sinds de jaren 1930 in verband wordt gebracht met botaantastingen, de oorzakelijke factor is.

De openbaar gemaakte documenten vragen om urgentie..! Want veel van de originele bewijzen dat lage doses fluoride veilig zouden zijn voor het beendergestel van kinderen, kwam van wetenschappers die met het atoombomprogramma bezig waren, aldus het onderzoek.

Op dit moment uitten met name de onderzoekers die deze gedeclassificeerde documenten hebben onderzocht hun grote bezorgdheid over het feit, dat overwegingen van ‘nationale veiligheid tijdens de Koude Oorlog’, een objectieve wetenschappelijke evaluatie van vitale volksgezondheidszaken, onmogelijk hebben gemaakt.

“De informatie is gewoon begraven geweest”, aldus concludeert Dr. Phyllis Mullenix, voormalig hoofd van de afdeling toxicology van het Forsyth Dental Center in Boston. Hij is op dit moment een van de grootste critici van fluorisering van het drinkwater. Volgens Mullenix en collega’s tonen uitgevoerde dierproeven haarfijn aan dat fluoride een zeer krachtig gif is, dat het centrale zenuwstelsel aantast.. Het is heel goed mogelijk dat zelfs uitermate lage doses fluoride in het lichaam het functioneren van het menselijk brein ernstig beïnvloeden. De resultaten én het onderzoek van Mullenix c.s. werd in 1995 reeds gepubliceerd in een gereputeerd peer-review wetenschappelijk tijdschrift..
En ook nieuw onderzoek vanuit China toont een overduidelijk correlatie aan tussen lage doses fluoride in het lichaam en een afnemend I.Q.

Fluoride maakt je ziek!
Oostenrijkse onderzoekers hebben reeds in de jaren 1970 aangetoond dat een uiterst kleine hoeveelheid fluoride van 1 ppm (parts per million = deeltjes per miljoen) ernstige afwijkingen aan de enzymen kan toebrengen, die het menselijk DNA in het lichaam repareren. Als DNA niet meer gerepareert kan worden, veroudert een menselijk lichaam een stuk sneller.

Fluoride verouderd het lichaam, met name dus door de verstoring van deze DNA-reparatie-enzymen. Fluoride zorgt ervoor dat deze enzymen van vorm veranderen en wanneer dit gebeurt kan een enzym zijn werk niet goed doen. Dat resulteert in gebroken collageen, eczeem, weefselschade, verouderde huid, genetische beschadigingen, en onderdrukking van het immuunsysteem. En dan kan ongeacht welke ziekte die je noemt, toegang krijgen zich te manifesteren.

Alle lichaamssystemen zijn afhankelijk van enzymen en wanneer fluoride deze enzymen verandert, kan dat dus gevolgen hebben op het:

– immuun systeem
– spijsverteringsysteem
– ademhalingssysteem
– bloed circulatie
– nierfuncties
– lever functies
– hersenfuncties
– schildklier functie

De aangetaste enzymen zijn eiwitten, maar door de fluoride-aantasting zijn het lichaamsvreemde eiwitten geworden..! En hiervan weten we dat het de oorzaak is van auto-immuunziekten, zoals lupus, reuma, astma en aderverkalking.

 

Fluoride en Osteoporose (botontkalking)
Dr. Yiamouyiannis (voormalig wetenschappelijk directeur van de National Health Federation) haalde een studie aan uit 1995, waarin maar liefst 541.000 gevallen van botontkalking werden onderzocht. Uit dat onderzoek bleek –buiten enige twijfel- dat er een absolute connectie is tussen heupfracturen bij vrouwen boven 65 en de fluoridenniveaus in het lichaam.
De studie was gepubliceerd in JAMA (Journal of American Medical Association) en verscheidene andere grote studies werden geciteerd, enorme hoeveelheden onderzoeksresultaten, die ALLEMAAL TOT DEZELFDE CONCLUSIE kwamen: Er is een niet te ontkennen correlatie tussen fluorisering en osteoperose (botontkalking) en heupfracturen bij ouderen..

Bot is levend weefsel
De botopbouw in het menselijk lichaam is een uitgebalanceerd, uiterst gecompliceerd proces. Sinds de jaren 1930 is het al bekend dat fluoride dit proces ernstig kan aantasten.. Dr. Alesen, de voormalig president van de Californian Medical Association, legt duidelijk uit, wat fluoride met het proces van botvorming in het menselijk lichaam doet.
Hij citeert een ruim dozijn internationale wetenschappelijke studies, die buiten enige twijfel aantonen, dat fluoride er de oorzaak van is, dat duizenden gevallen van osteoperose, botverdunning, fracturen, zg. ‘rubber botten’, bloedarmoede en Engelse ziekte optraden.

Fluoride is er ook de oorzaak van dat er een kalktekorten in het lichaam ontstaan Fluoride onttrekt calcium uit verbindingen, en veroorzaakt zo lage-kalk-niveaus in het bloed. Maar ook de opstapeling van calciumsteentjes en –kristallen in de gewrichten en in organen.

Maar waarom gaan we dan ook maar door met fluorisering??
In een woord?
GELD!!

Fluoride is een giftig bijproduct bij de fabricageprocessen van door mensen gemaakte chemicaliën.  Giftig afval, de opkomst van het milieubureau in de VS, de EPA (Environmental Protection Agency) en de opkomst van het milieubewustzijn als politiek instrument om de illusie van veiligheid te wekken in de afgelopen decennia.

Miljoenen  tonnen uiterst giftig fluoride  worden elk jaar geproduceerd. Stel je de kosten eens voor om dit af te voeren en te verwerken, stel je de enorme bergen van fluorafval eens voor, die elk jaar om een oplossing schreeuwen. Dat loopt in de miljarden dollars..

Maar de lobbyisten van deze industrieën hebben ‘wetenschappelijk studies’ gepresenteerd, die betaald werden door diezelfde industrieën, en hebben gezorgd voor een continue stroom van mediapresentaties over de ‘gezondheidsvoordelen van fluoride’.. Zij hebben onvoorstelbaar lucratieve posities gecreëerd voor mensen in ‘de research’ en ‘het onderwijzen’ van deze voordelen binnen de medische conglomeraten en verenigingen, die dus vervolgens systematisch de gezondheid van een heel volk aan het ondermijnen zijn..!!

En wat zijn dáár dan de economische voordelen van..? Heel simpel: in plaats van geld te betalen om giftig afval af te voeren, ontvang je nu geld, omdat je fluoride verkoopt aan de waterbedrijven die in de VS en vele andere landen de watertoevoer moeten regelen.

In feite gebruiken ze dus de openbare watervoorziening als hun rioolpijp voor industrieel afval, en omdat er veel geld mee te verdienen is, is deze vicieuze cirkel al tientallen jaren aan de gang..!

En wat zeggen de werkelijke experts ervan?

“Als historici over deze periode in onze geschiedenis gaan schrijven, zal blijken dat fluorisering de grootste fout is geweest die de politiek ooit heeft gemaakt”

– Paul Connett, PhD, Biochemicus

“Water fluorisering is het enige en grootste geval van wetenschappelijke fraude in de historie van onze planeer, dat gepromoot wordt door de overheid, ondersteunt wordt door belastingbetalers, ondersteunt wordt door de ADA (American Dental Association) en de AMA. (American Medical Association)”

– David Kennedy, DDS President International Academy of Oral Medicine and Toxicology

“Sodium fluoride is een geregistreerd ratten- en kakkerlakkengif. Én het is een beschermde vervuiler sinds lange, lange tijd”

– William Hirzy, PhD President of the Union of Professional Employees of the EPA

“Sodium fluoride is een uiterst giftig chemicalische stof. Het treedt op als een enzymvergif, een uiterst radicaal gif en maakt calcium inactief in het lichaam. Het reageert op het groeiende tandemaille en op botten om een onherstelbare schade na te laten”.

– Granville Knight, MD president of the American Academy of Nutrition (Congressional Record, 31 July 56)

“Ik ben ontzet over het gebruik van water als een voertuig voor medicijnen. Fluoride is een gif dat ernstige schade berokkend, en serieuze effecten op de volksgezondheid zal nalaten op de lange termijn. De pogingen om water voor dit soort zaken te gebruiken is uiterst betreurenswaardig”.

– Charles Gordon Heyd, MD, president, AMA

“Geen enkele arts die bij zijn verstand is, zou een patiënt een gevulde fles met een gevaarlijk medicijn overhandigen, en hem of haar instrueren om er zoveel van te nemen als deze patiënt goed dunkt. En toch.. De volksgezondheidautoriteiten zijn betrokken bij een wijdverspreid propaganda programma dat de gemeenschap probeert over te halen, om preciés dát te doen..!
Het doel van het toevoegen van fluoride aan drinkwater, is niet om ervoor te zorgen dat er drinkbaar en puur water wordt gelevend, maar het te besmetten met een uiterst gevaarlijk en giftig medicijn met het doel om een massa-medicatie voor de consument te verzorgen, zonder aandacht te besteden aan leeftijd of fysieke conditie.”

– L. Alesen, MD, president of the California Medical Association (Robotry, p14)

“Fluorisering is de grootste fraude ooit uitgevoerd, en het is uitgevoerd op méér mensen, dan er ooit een fraude op mensen is uitgeoefend..”

– Albert Schatz, PhD Nobel Laureate for discovering streptomycin quoted in Sutton’s Fluoridation:The Greatest Fraud

“Er zijn de afgelopen 30 jaar méér mensen overleden aan kanker die in verband kan worden gebracht met fluorisering, dan ALLE MILITAIRE DODEN IN DE HELE GESCHIEDENIS VAN DE VS.. “

– Dean Burk, PhD National Cancer Institute — Fluoridation:A Burning Controversy

“Fluorisering is het grootste geval van wetenschappelijk fraude in deze eeuw, zoniet van alle tijden.. “

– EPA scientist, Dr. Robert Carton (Downey, 2 May 99)

Wat voor water moet je dan drinken?
Vandaag de dag is er genoeg fundamenteel bewustzijn over de gevaren van het drinken van leidingwater in gebieden waar fluorisering plaatsvindt. Er zijn goedkope koolstoffilters te koop in elke huishoudelijke winkel, die je eenvoudig kunt installeren op je kraan of kranen. Het is aannemelijk dat zulke filters het grootste deel van de chlorine zullen wegfilteren, althans voor de eerste tijd.

Maar om werkelijk een biologische resistente te hebben, die fluoride, zware metalen en andere verontreinigingen uit het drinkwater haalt, lijkt het zeer te overwegen een high-tech waterfilter te laten installeren. De kosten hiervan liggen op zo’n  € 150 tot € 250 en worden gemaakt in allerlei toepassingen, voor in de waterleiding of aan de kraan.

Elke fabricant claimt natuurlijk het beste filter te hebben, maar natuurlijk kunnen we, als we naar hun advertenties kijken, een aantal overeenkomsten destilleren. Als je begint bij de goede waterfilters, zie je dat ze meestal met de volgende stoffen afrekenen.

–  chloor
–  THMs
–  cryptosporidium and giardia lamblia cysts
–  fluoride
–  pesticides en giftige chemicaliën
–  zware metalen.
–  mineralen
–  nitraten

Het is niet direct nodig een waterfilter aan te schaffen dat ook microben doodt. Meestal heeft het chloor in het drinkwater hier al voor gezorgd. Veel hightech filters zullen het fluoride en/of nitraten verwijderen, maar de ‘gezonde mineralen’ in het water laten.

Maar fluoride is natuurlijk absoluut een ‘must’ om te verwijderen. Vraag duidelijk óf het filter dat je koopt fluoride verwijdert, en zoja, welke percentage uit het water verwijdert wordt. Filters dienen ook regelmatig verwijderd te worden.

Door de enorme propaganda rondom het fluoriseren van water, realiseren de meeste mensen zich meestal niet, dat fluoride gewoon puur gif is. Ze denken er daarom vaak niet aan, als ze van plan zijn een waterfilter aan te schaffen..

Mineralen zijn een vaag gebied, vaak controversieel. Je hebt natuurlijk het hard water, zacht water-debat. Hard water bevat meer mineralen, die vaak beter zijn voor de botten en tanden, en vaak ook voor het hart. Dat lijkt zinnig maar elementale mineralen zijn stoffen die het minst worden opgenomen door filters. ‘Elementale’ betekent dat het afkomstig zou zijn van bronwater, en dus ook in gefilterd water. Behalve weer als je een omgekeerd osmose-filter hebt.

De meeste natuurartsen en holistische voedingsdeskundigen houden niet van gedistilleerd water voor het menselijk lichaam, omdat het naar hun mening de essentiële mineralen ontbeert, voor je botten en je tanden. Maar dat lijkt logisch, hoewel het waarschijnlijk niet veel verschil maakt of je één van beide watersoorten kiest, of een persoon moet natuurlijk ernstig ondervoed zijn..

Er zijn nog niet veel studies gedaan, waarbij gedistilleerd water met mineraalwater werd vergeleken, dus het is allemaal nog vrij theoretisch. Maar denken we aan de Hunzas, en hun 120-jarige leeftijdsverwachting, die vooral wordt veroorzaakt door het ijssmeltwater, vol mineralen, die zij van kindsaf drinken, dan lijkt de aanwezigheid van mineralen in drinkwater toch een waardevolle zaak.

De Bottom Line: Drink nooit uit de kraan als je niet zeker weet dat het water GEEN fluoride bevat of andere toevoegingen. Je proeft het vaak meteen, als je uit een gebied komt waar deze zaken niet worden uitgevoerd.
Kijk naar effectieve filtersystemen, die vooral dus het fluoride weer uit het water kunnen filteren. Maar ook lood, arseen en andere specifieke vervuilers eruit kunnen halen. Het zal niet alleen je smaak verbeteren, maar vooral je algemene gezondheid.

The Fluoride Deception
‘The Fluoride Deception’ lees je als een detective.. Er is sprake van samenzweringen, doofpotten, menselijke slachtoffers, en gebroken carrières. De voornaamste verdachten in deze giftige thriller, zijn de opbergplaatsen van fluoride. De medeverdachten worden gespeeld door de industrie, de militaire- en de volksgezondheidsgemeenschappen.
Aan het einde van het boek blijkt dat er niet ‘zonder enige twijfel’ een veroordeling kan komen van de verdachte chemicaliën.. We blijven achter met een overweldigende bewijslast dat er enorme machtsbelangen en hoge financiële beloningen mee gemoeid waren, en dat een eerlijke discussie over, en een open onderzoek naar fluoridenvergiftiging vroegtijdig werd afgeknepen.

Neem je tijd, kijk naar de onderstaande verfilming van dit boek.

X

207 gedachten over “Fluor is puur gif!

 1. In september a.s. met het nieuwe schooljaar wordt fluoride op scholen aan de kinderen aangeboden in Ohio; ze krijgen wekelijks ter plekke een bekertje met fluoride om te spoelen.

  Ohio schools to impose fluoride mouth rinse program this year
  The Ohio Department of Health has announced that it will re-start a fluoride mouthrinse program that is designed to “help eradicate dental disease for Ohio’s children.” The program begins in the upcoming school year.
  Link; http://www.digitaljournal.com/article/296175

  1. Trijntje,

   Ik denk dat jij alles wat je leest torpedeerd, ik ben een arts, fluoride is het meest grote gif, dat je maar kunt denken , en jij noem het zwak, jij moet terug naar jezelf, en probeert alles te Bagatalisern, ik hoop niet dat je Kinderen hebt, dan beklaag ik deze stumperts

  2. Ben het volledig met je eens Gerard, het is in en in zielig..!
   Trijn:
   Ik zou je een lui wijf kunnen noemen, omdat je zelf niet zoekt en kijkt, maar dat doe ik niet.
   Ik zou je een luie wetenschapper kunnen noemen, omdat je je werk vereenzelvigd met jezelf.
   Ik zou je een troll kunnen noemen omdat je hier niets anders doet dan niet inhoudelijk op zaken ingaan en mensen opfucked..
   Ik zou je een zielig mens kunnen noemen, die zijn toevlucht moet zoeken in het niet-delen van zijn eigen gevoelens.
   enz. enz.
   Ik heb er geen zin meer in Trijn; we gaan de stekker eruit halen bij je.

  3. @ gerard

   10:02 24 augustus 2010
   Trijntje,
   Ik denk dat jij alles wat je leest torpedeerd, ik ben een arts, fluoride is het meest grote gif, dat je maar kunt denken , en jij noem het zwak, jij moet terug naar jezelf, en probeert alles te Bagatalisern, ik hoop niet dat je Kinderen hebt, dan beklaag ik deze stumperts

   Jij bent zeker geen arts, want dan zou je in elk geval begrijpend kunnen lezen.
   Het stuk dat Guido hier heeft gekopieerd en geplakt, bevat geen enkele verwijzing naar onderzoek. Dat vind ik voor een artikel waarin nogal wat zeer stellige beweringen worden gedaan, erg zwak. Persoonlijke aanvallen zijn bij jullie favoriet. Dat is altijd zo bij mensen die geen inhoudelijke argumenten hebben. Die gaan beledigen, bij gebrek aan beter, zoals jij dus ook doet.

  4. Ben het volledig met je eens Gerard, het is in en in zielig..!
   Trijn:
   Ik zou je een lui wijf kunnen noemen, omdat je zelf niet zoekt en kijkt, maar dat doe ik niet.
   Ik zou je een luie wetenschapper kunnen noemen, omdat je je werk vereenzelvigd met jezelf.
   Ik zou je een troll kunnen noemen omdat je hier niets anders doet dan niet inhoudelijk op zaken ingaan en mensen opfucked..
   Ik zou je een zielig mens kunnen noemen, die zijn toevlucht moet zoeken in het niet-delen van zijn eigen gevoelens.
   enz. enz.

   Wat jij hier aan het doen met deze site deugt voor geen meter, Guido Jonkers. Ik zou jou een hypocriete, leugenachtige, vileine complothitser kunnen noemen. En dat doe ik dus ook.

   Ik heb er geen zin meer in Trijn; we gaan de stekker eruit halen bij je

   Doe vooral wat je niet laten kunt.

  5. Je bevestigt opnieuw mijn besluit waarde Trijn. Je gaat nergens in een discussie inhoudelijk in op vragen, bent alleen maar aan het trollen. Eindelijk komt de ware Trijn, (Crypto) vooringenomen en uiterst gefrustreerd naar buiten:

   “Wat jij hier aan het doen met deze site deugt voor geen meter, Guido Jonkers.”

   Dat is dus niet je mening, maar je geloof geworden. Anders zou je -met veel respect voor jezelf- de woorden ‘Ik vind’ erbij zetten. Moeilijk hè?
   En dat je alleen maar aan het trollen bent, is niet alleen mijn mening, maar van velen hier. Dat je de sfeer verziekt, dat is het beoogde resultaat van je reacties. Nergens, maar dan ook nergens, komt er één woordje van respect uit je vingertoppen..! Jammer.

   Jij weet zeker ws. dat Gerard geen arts is..? Mooi voorbeeld toch van de zaak lopen opnaaien? En dan daarbij deze vuile sneer naar iemand.. Over ‘respect’ gesproken.. Ik noem dat maar even ‘mensen naar beneden duwen, ter eer en meerder glorie van de EgoTrijn’

   Jij bent zeker geen arts, want dan zou je in elk geval begrijpend kunnen lezen.

  6. Je gaat nergens in een discussie inhoudelijk in op vragen

   Ik ga ALTIJD in een discussie inhoudelijk in op vragen en krijg dan consequent reacties waarin op de persoon gespeeld wordt maar nooit een inhoudelijk antwoord gegeven wordt.

   Jij om te beginnen hebt hier nooit iets anders gedaan dan mij en een aantal anderen die hier kritische vragen of opmerkingen plaatsen, of doodeenvoudig feitelijke onjuistheden corrigeren, tot op het bot te beledigen, keer op keer op keer. Je kunt blijkbaar niet anders.

  7. @Guido:
   Je zegt tegen Trijntje Winkel:

   Je gaat nergens in een discussie inhoudelijk in op vragen

   Grappig. Volgens mij heb je juist een probleem met haar omdat ze juist wel inhoudelijk overal op in gaat!

   Ik heb net zelf nog even gekeken hoe jij steeds op Trijntje Winkel reageert. Wat blijkt: je gaat zelf eigenlijk nooit op haar argumenten in. Sterker nog: in elk stukje langer is dan vier regels lijkt minstens één belediging te bevatten.

  8. Stel voor dat je dan -voor de goede orde!- ook naar die reacties kijkt waar mw. denigrerend, neerbuigend en vol afkeer over anderen, haar reacties plaatst. Brt, voor de goede orde, er zijn hier velen die TW ontmaskeren als ’trol-1e-klas’. En daar laat ik het bij. Dank voor jouw mening.

  9. Stel voor dat je dan -voor de goede orde!- ook naar die reacties kijkt waar mw. denigrerend, neerbuigend en vol afkeer over anderen, haar reacties plaatst.

   Dus omdat je haar niet leuk vindt mag je haar beledigen?
   Wat kinderachtig.

  10. Tja, af en toe ben ik net een mens.. En ‘kinderachtig’ vind ik daarvoor wel een mooi gevonden scheldwoord..
   Maar heb je -om weer op het onderwerp terug te komen- idd weleens naar haar opmerkingen gekeken?

  11. wat een toestanden….

   het schiet zijn doel wederom geheel voorbij, puik werk trijntje krijg je het nog steeds voor elkaar om de bezoekers af te leiden waarbij het om gaat, namelijk;

   inhoudelijke deling van kennis en informatie over het beschreven onderwerp, op dat een ieder die zijn of haar tijd er in steekt om er persoonlijk wijzer van te worden hier ook de gelegenheid toe krijgt!

   je permanente wijze van reageren op een manier waarmee NIEMAND inhoudelijk verder mee kan komen moet toch ook bij jou zelf een lichtje doen ontbranden wat zegt: hé, wacht is even misschien word het tijd dat ik in plaats van een één richtingsverkeers “view’ over ga schakelen naar helicopter “view” misschien dat ik op deze wijze de informatie en kennis van al die andere naasten,( die evenveel recht hebben op het delen van de eigen waarheid ) tot mij neem als onderdeel van een gehele waarheid ( weliswaar met jouw eigen wijze van filteren ) opdat je de SAMENHANG der dingen kunt gaan zien.

   Zelfs stevie wonder kan nog zien dat je een sterk ontwikkelde “rechter zijde” van kennis hebt.

   De waarheid ligt ALTIJD in het midden.

   probeer dan eens ook die “linker zijde” te zien en te begrijpen…

   je hoeft er enkel voor OPEN te staan, geslotenheid in de gedachte dat je de waarheid al hebt gepacht is niet mogelijk….

   En op deze wijze is de consequentie dat je de site en commentaren belast ipv ondersteund en dan dient er heel simpel te worden ingegrepen.

   En dat heeft niets, maar dan ook niets met kritiek uitten of anderzijds te maken!

   Hopende je hiermee een andere “view’ te hebben gegeven…

   Léon

  12. inhoudelijke deling van kennis en informatie over het beschreven onderwerp, op dat een ieder die zijn of haar tijd er in steekt om er persoonlijk wijzer van te worden hier ook de gelegenheid toe krijgt!

   Dat is precies wat ik doe Léon. Het probleem is alleen dat men hier alleen iets beschouwt als “kennis en informatie” als het overeenkomt met de eigen opvattingen of deze ondersteunt. Al het andere wordt als respectloos beschouwd.

  13. Ik geloof 100% dat het je intentie is om inhoudelijk te reageren maar wanneer ik de vele reacties lees ( ook die van anderen niet enkel naar jou gericht ) komt dit niet overeen met het idee waarop o.a. dit platvorm is gemaakt. De mensheid verkeert in een middengebied waarin we bewuster worden van wat illussie blijkt te zijn en wat werkelijk gebeurt. het nieuws achter het nieuws, de krachten acht de bestaande machten, de zoektocht van vele om waarheden te vinden die moeilijk te vinden zijn.

   Dat hele proces word niet bevorderd van de mogelijkheden tot reager alleen maar vol staan met: ja maar jij, je bent…je kan niet, je weet niet, off topic reacties.

   Dan schiet de intentie zijn doel voorbij, het is dan geen toegevoegde waarde meer maar een tegenwerkende kracht.

   en daar zijn er al veel te veel van te vinden…

   Er zit een balans ergen dus de vele zwevers en narcisten.

   Als men hier komt om zichzelve verder te ontwikkelen door kennis opname dan is het wel zaak dat men het ego op de achtergrond stelt. Want het ego kan niet objectief en vrij redeneren die stelt keuzen en zaken vast op een wijze dat het voor de eigen ik kloppend is, en niet voor het collectief….

   Enfin ik hoef jou niet te vertellen hoe de vork in de steel zit, nog een ander maar als er zoveel minder leuke reacties tot je komen dan moet je toch haast gaan denken dat het misschien beter is om reacties, gesprekken en discussies vanuit een vrijer/breder perspectief te zien ipv hoe je “ik” die dagelijks in de maatschappij dient aan te passen aan een systeem de wereld doorleefd , ervaart en hebt geleerd door o.a. je reguliere medische ( rechts denkende ) achtergrond?

  14. Trijntje had toch de moed al opgegeven?
   Kan me herinneren dat je laatst aangaf dat je het helemaal gehad had met wtk??
   Kon je het toch niet weerstaan Trijntje….?

  15. Dat komt omdat Trijntje teveel Fluor houdende Groene Theetjes verobert, dan ga je vanzelf kunstmatig groen licht geven, staat gelukkig los van de werkelijke ascentie overgang.

  16. ik ben het met Léon eens,
   de trollen proberen hier steevast met desinformatie en vervelend gedrag de aandacht af te leiden van waar het feitelijk om gaat
   We weten allemaal wie dat o.a. zijn, laten we de bekende trollen nou i.e.g. gewoon met zijn allen negeren

   Guido moet ik anders een mooi troll-negeer-logootje regelen om bij comments van trijntje enzo te plaatsen?

  17. Tot mijn grote spijt heb ik 2 personen de ’toegang’ tot de reacties ontzegt: TW en Gait, waar we al een tijdje niets van horen.
   Nieuw personen gaan eerst ‘een tijdje’ door een ballotage. Het spijt me werkelijk heel erg, maar het is precies zoals je zegt. Hashashin. Dat logootje is dus niet meer nodig.
   Mis je deze mensen, kijk dan gewoon op de site van Cryptocheilus.

  18. Het is duidelijk te merken Guido dat er ineens veel meer rust aanwezig is op je site en dat er ook veel minder lui er zijn dan daarvoor die iedereen in de maling namen via allerlei andere namen.

   Misschien had je dat allang eerder moeten doen dat blokkeren, dan had je hoogst waarschijnlijk ook al die anderen gehad die wel okee waren, laten we hopen dat die snel weer terug komen.

   Ja soms moet je heel hard optreden om iets te willen bereiken en dat soort zaken zie je natuurlijk op heel veel sites dan ook terug waar het de gewoonste zaak van de wereld is omdat te doen.

  19. @Guido.

   Dan heb ik het verder hier ook wel gezien!Ik vind het werkelijk heel erg en intriest,dat je dit hebt gedaan.En waarom??Omdat ze met goed onderbouwde tegenargumenten kwamen.Omdat ze kritische waren en jullie vervelende vragen stelden?Veel plezier hier verder met het bedenken van nieuwe complotten.
   Het is te zielig voor woorden.

   Kees

  20. Dan heb ik het verder hier ook wel gezien!Ik vind het werkelijk heel erg en intriest,dat je dit hebt gedaan.En waarom??Omdat ze met goed onderbouwde tegenargumenten kwamen.Omdat ze kritische waren en jullie vervelende vragen stelden?Veel plezier hier verder met het bedenken van nieuwe complotten.
   Het is te zielig voor woorden.
   @Dutchie:
   Guido houdt niet van een open discussie. Hij wil alleen horen hoe ongelooflijk je het met hem eens bent.
   Als je dat niet doet dan wordt je persoonlijk aangevallen, betutteld en gecensureerd.

  21. @ Dutchie en BRT

   Opgeruimd staat netjes, zijn we ook eens van jullie gezeur af…

   Kan ik en al die anderen weer eens verder met bepaalde zaken gaan zonder dat we uitgemaakt worden voor iemand die ziek is en dat we maar eens naar een dokter toe moeten gaan.

   Zit helaas anders in elkaar dan jullie dat vermoeden en lol ben het zelf ook niet altijd met Guido eens, heb namelijk weer andere invalshoeken van snappen.

   Niet iedereen is altijd maar te generaliseren, we hopen van harte dat jullie een andere hangplek hebben gevonden waar jullie mensen een etiket kunnen opplakken van: “Ik ben GEK!”

  22. En ohja nog iets toe te voegen beste luitjes, dit is niet de eerste site waar jullie geweerd worden, dat soort dingen gebeuren op heel veel andere sites ook, Guido heeft er gewoonweg veels te lang mee gewacht alleen is nu de maat wel een beetje vol.
   Dus wat jullie beweren is niet waar, gezien de sporen die we hadden zijn jullie ruim al op andere sites d’r af gegooid na de zelfde niet onderbouwde argumenten, met aanvallende kritiek op iedereen. Tis jammer dat jullie zo door de mand gevallen zijn!

  23. Tis altijd betreurenswaardig wanneer mensen de toegang ontzegd wordt. Sommigen maken het ernaar. De tolerantie die Guido lange tijd naar deze mensen heeft betracht heeft me verbaasd en heeft tegelijkertijd bij mij respect voor hem doen ontstaan! Bij mij was de stekker voor deze mensen er al veel eerder uitgegaan. Vooral Gait reageerde werkelijk nooit inhoudelijk. Kon slechts knippen en plakken van Wikipedia en niet anders doen dan beledigen. Bij het ziekelijke áf.
   Trijntje daarentegen had-nog-wel-eens iets te melden. Helaas dacht ze altijd béter te weten en moest overal dwangmatig op reageren en dan altijd tégen, zelfs tegen beter weten in zo is ook gebleken. Wanneer je reageert niet om bij te dragen maar om af te breken en dit bij werkelijk ieder onderwerp consequent dit je gewoonte blijft, moet je niet raar staan te kijken dat je eruit gezet wordt. Als er dan vriendjes opstaan die pruilen en zeggen dat ze het niet met de genomen maatregelen eens zijn? Tja, wat dan? Staan jullie dan nu alleen op jullie speelveld, heeft de ban jullie maatjes opgelegd jullie nu beseffen dat ook jullie hier nu uitgespeeld zijn nu jullie weinig bijval meer zullen ontmoeten? Tjeetje, het lijkt de kleuterschool wel; samen sterk, alléén helemaal nérgens.

  24. Tis jammer dat jullie zo door de mand gevallen zijn!

   Wie valt er nu eigenlijk door de mand. Degene die censuur pleegt of degene die gecensureerd wordt?

  25. Brt vraagt:

   Wie valt er nu eigenlijk door de mand. Degene die censuur pleegt of degene die gecensureerd wordt?

   Om je vraag te beantwoorden: Cryptocheilus c.s.

  26. @ BRT

   Heel erg simpel, jullie worden al een tijdje goed gevolgd en we hebben allang en breed ook jullie andere beeldspraak over iedereen hier gezien op andere sites, roddel over bepaalde mensen hier en het voorzetten van jullie geindoctrinerend gedrag.

   Door de mand vallen houdt in dat we al een aantal te pakken hebben op echte naam en adres en tja sommige van jullie praktijken elders op internet is allang door gegeven aan heel wat leukerds die een penning dragen en ook een ambtenaar blijken te zijn.

   Met sommige mensen valt gewoon niet mee te sjoemelen en uit te spelen, we houden immers niet van kinderachtige spelletjes maar van grote mensen streken.

   Dus….. wat wil je nog meer ?!

  27. Ben ik toch benieuwd bij wie precies binnenkort ‘een leukerd met een penning’ voor de deur staat.

  28. Wie valt er nu eigenlijk door de mand. Degene die censuur pleegt of degene die gecensureerd wordt?

   Om je vraag te beantwoorden: Cryptocheilus c.s.

   Nu val je paranoia door de mand.

  29. Door de mand vallen houdt in dat we al een aantal te pakken hebben op echte naam en adres en tja sommige van jullie praktijken elders op internet is allang door gegeven aan heel wat leukerds die een penning dragen en ook een ambtenaar blijken te zijn.

   Hahaha, wat een kinderachtige bedreiging!
   Ooohh.. de politie! Nee toch?
   Paul, ik zit te bibberen hoor!

  30. @Gerard, je kunt wel zeggen dat je arts bent maar je commentaar zit stikvol schrijffouten………

  31. ‘Paul’ is gewoon niet helemaal goed bij z’n hoofd, ik was ook al de AIVD volgens hem.
   Lijkt me grappig als paul boodschappen gaat doen ;
   Cassière : “Wilt u zegeltjes ?”
   Paul : “IK WEET WAAR JE HUIS WOONT ! CRYPTO ! AIVD !”

  32. Tuurlijk Hobbes je hebt helemaal gelijk!
   Wat een geweldig giantisch goed onderlegd personage ben jij toch, je scoort hier ook weer van een heel hoog niveau met je onderlegde uitspraakjes.
   @ Kritisch iedereen die hier op in gaat, heeft iets te verbergen en laat zien wat ie in huis heeft, jij snoept daar ook al een tijdje van niet waar ?!
   In iedergeval verdienen jullie allemnaal een mooi lintje vooral die geweldige intressante inzichten van het zijt zus en zo, allemaal lol oordelen die niet bewezen kunnen worden. Fijne dag verder nog en zuig de rest maar ook uit je Fluor-duim net als ik, hahahah! De Groeten!

  33. @Paul, weet je zeker dat je niet bezig bent psychotisch te worden? Wat een achterdocht…….

   Op het moment dat mensen uitgesloten worden op een site, is er geen sprake meer van democratie maar van dictatuur. Ik wil daar niets mee te maken hebben, het geeft ook geen pas op een site waar juist dit soort zaken van overheden tot in den treure besproken worden. Het is dus nu “de pot verwijt de ketel” geworden.

   We zijn allemaal vrij om wel of niet op commentaren te reageren en ik persoonlijk reageerde al niet meer op het commentaar van TW. Om in de woorden van TW te spreken:-) TW niet meer toelaten tot de site is een “zwaktebod” en zegt meer over de mensen die dit toejuichen dan over TW en consorte zelf.

  34. @Brt 09:53 29 augustus 2010

   U stelt een vraag en ik geef een antwoord. U rekent dit antwoord blijkbaar niet goed en plakt mij vervolgens het etiket paranoia op. Ik hoop dat binnen de geestelijke gezondheidszorg men wat zorgvuldiger tot diagnose komt.

   @kritisch 13:18 29 augustus 2010

   Wanneer -in welke openbare gelegenheid dan ook- je je niet aflatend misdraagt zoals Gait deed met het aandragen van flauwekul en beledigingen, of iedereen, op welke onderwerp dan ook maar de les wilt lezen zoals Trijntje deed, wordt je daar ook met de huisregels geconfronteerd. Op een internetsite is dit niet anders.
   Bij voortdurende herhaling rest niets anders dan… juist ja! Heeft imo niets met dictatuur van doen!

  35. @ Kritisch
   Knap dat je het zo onder woorden kan brengen, he jij geen last van enorme achterdocht, zeker als je dit soort woorden naar voren schuift als voorbeeldig leraar!?! Geef jij ook zo les aan je leerlingen ?!
   Ik heb helaas nergens last van want ik ken mezelf stukken beter dan jij mij kent…

  36. @Paul,
   Het is Off-topic maar ik ben wel erg nieuwsgierig, je schreef naar kritisch :
   zeker als je dit soort woorden naar voren schuift als voorbeeldig leraar!?!

   Weet je zeker dat ‘kritisch’ ergens les geeft ? In welk vak ? Niet gewoon een cursus in een buurtcentrum of zoiets ? Ik zou het echt heel erg verontrustend vinden als ‘kritisch’ voor een klas mag staan.

  37. @Paul
   Wat mij betreft, mag Guido jouw comments ook wissen.Ze zijn van hetzelfde kaliber als van de cryptho-club.

  38. @ wattenstaafie ben het geheel met jou eens .Als guido werkelijk dictator was,waren er allang eerder mensen gebanned. Nu is dat na een lange tijd voor het eerst op WTK gebeurd en imo moet je het wel erg bont maken wil je dit overkomen. Bovendien zijn er genoeg waarschuwingen aan vooraf gegaan. Maar als je zo mordicus tegen bent als b.v. tw (die een quote van haarzelf aanviel)val je door de mand als trol en heb je verder niet veel toe te voegen aan een dialoog. Als je van strijd je levensstijl maakt vind ik dat je dat elders dient te praktizeren.

  39. @ Lianne Als Guido dat doet, vind ik het niet eens erg, wist je dat?! dan ga ik echt niet uit me dak dat het verwijdert wordt.
   Censuur en verwijdering van posten hoort erbij en soms neem een risico daar in, maakt niet uit ben geen bange jongen Lianne, wil gewoon dat iedereen zijn oude WTK weer terug krijgt en geen trollen meer aan de voor en achterdeur.

   Op andere sites gaat het helemaal extreem aantoe hier is het nogal vrij tolerant. Nee verder voor mij geen crypto’s nest maar de R.N.F. we gaan voor de goeie kant van het gehele verhaal en daarmee basta.

  40. Ow en jouw rode neuzen federatie is de goede kant van het verhaal? Zolang ze maar naar één kant gericht zijn, en vooral niet praten met blauwe neuzen. Ben jij dan niet hetzelfde als de cryptho-club? Wil jij dan niet jouw perceptie door iemand zijn strot duwen? Sorry hoor Paul, maar je gedraagt je als de nobele ridder die deze site wel eens even zal redden. Nou ik heb eerder het gevoel dat je het tegenovergestelde hebt gedaan.

  41. Onkruid wieden is planten doden! Of je dat doet met een blauwe of een rode neus. Basta.

  42. @ lianne Wordt jij graag uitgemaakt voor rotte vis? Schep jij er behagen in om ziek in het hoofd genoemd te worden en naar een huisarts gestuurd te worden voor een pilletje? Vind jij het verheffend als je constant voor strijd opteert? Kan me niet voorstellen ,dat zijn echter wel zaken die door de cryptoclub werden gebezigd. Als dan verschillende keren wordt verzocht dergelijke manieren achterwege te laten en het gebeurd niet, blijft er weinig anders over. Ik sta helemaal achter Guido in deze ,hoewel ik betreur dat een dergelijke stap nodig was.

  43. @ lianne ben geen heilige ,ook van mij zijn wel eens posts verwijdert en terecht. Ik ben echter niet gebanned wegens trollen. Ja ik heb me soms laten verleiden tot een tegen offensief, maar ben nooit de strijd begonnen. Sterker nog heb vaak verzocht strijd te staken of opgeroepen om strijd te negeren. Zelfs excuses heb ik wel meerdere keren aangeboden als mensen zich beledigd voelden. Allemaal dingen die ik niet terug zag bij b.v. gait of tw.

  44. Het is me duidelijk.
   Als er een zg vijand in het spel is dan is alles geoorloofd en is het niet meer nodig elkaar ter verantwoording te roepen.
   Ik heb het niet over de bans, dat is niet aan mij om daar over te oordelen,het is Guido zijn site.
   Mijn reactie was aan Paul gericht,maar het is duidelijk dat jullie loyaal aan hem zijn.

  45. @ Lianne
   Ik heb geen nobele ridder moraal, heb meer de voorzet van een Koene ridder te zijn die durft op de barricades te staan, die zijn geliefde koning wil beschermen tegen alle donkere hoeken uit het hele koningrijk, versterkt door andere torpen die zich onderscheiden van Shreks tot gelaarsde kittens en andere Walt Disney Pluimages of Pixar studio creaties.
   We willen ons boekenlandje terug hebben en komen voor elke onderworpen pagina op, tot hele katerns aan toe.

   Mag ik die onbekende pagina wijzer zijn die durft vooraan te staan zonder angst te hebben voor alles wat maar tegen de boekenwurmen zijn ?!
   Alice in Wonderland zou er bij verbleken als de gemene heks de overhand zou krijgen op het boekenbal hier, bedacht door vals spelende kaarten die de macht over vrijheid van inleven over tal van deze onderwerpen hier die een deel2 versie op de mat durven te presenteren.
   Tis eens rekening houden met al die andere lezers die deze site dan ook geweldig vinden, mensen die zich willen verdiepen in nieuwe zaken waar we hier massaal voor staan, we willen die boeken dus uitlezen en die tijd te gunnen dan steeds onderbroeken moeten worden of tekst en uitleg te geven waarom je dat boek aan het lezen bent.
   Daarom neem ik zulke stappen Lianne, daarom ben ik een klein lachend duimpje, die het durft op te nemen tegen de rest.
   Want ik durf, dankzij Guido en de rest, ik durf nu te zijn wie ik ben, een boeken lezer die staat en gaat voor het geen waar hij in gelooft!

  46. De vraag is of je dat wilt blijven doen, op DEZE luchtige en vrolijke wijze. Er geen drama van maakt als je gestoord wordt in je ‘luchtige lezen’… Modder gooien en daarmee mensen zwart maken, toont je daarentegen een donkere spiegel..

  47. @Paul, ik zie het zo: jij bent een meeloper. Geeft niet hoor, je komt ze altijd overal weer tegen.

   @Lianne, ik ben blij dat ik niet de enige ben die het blijkbaar anders ziet.

   Het is nu een eenheidsworst geworden waar men elkaar graag naar de mond praat en andersdenkenden buitensluit. Nog een wonder dat @wilmamazone nog wel aanwezig mag zijn. Ben benieuwd wanneer er wederom mensen zijn die niet voldoen aan bepaalde inzichten en die dan maar de toegang tot de site worden ontzegd want waar ligt de grens? Het doet mij ergens aan denken……. de niet gewenste mens… joden, zigeuners, homo’s…..

   Ik vertrek vrijwillig want ik wordt een beetje onpasselijk van de werkwijze en commentaren van een aantal mensen hier. Vrijwillig kwam ik en vrijwillig ga ik weer:-)

  48. Weer helemaal mis, kritisch, ben geen meeloper maar iemand die het voortouw neemt en die zijn er ook nog.

   In iedergeval behoor niet tot die fantasie Paul waar mee je verward bent die in je hoofd gevangen hebt zitten.

   Misschien ben je toch wel een tikkie te kritisch naar mij toe de hele tijd, jammer hoor heel erg jammer dat je er zo achteraan loopt.

  49. @ kritisch hoe ver kun je gaan. Als jij in de hema alle klanten gaat uitschelden wordt je ook vriendelijk verzocht het pand te verlaten . Ga je dan niet en scheld je door, komt jan met de pet en het busje. Ga je dat ook vergelijken met de holocaust? Beetje vreemd wel voor een docente.

  50. @ kritisch

   Toevallig op dit tijdstip hier op deze site en zie jou jezelf nu bedienen van een van de meest oneerlijke discussiemethoden…een van de klassiekers.

   Het doet mij ergens aan denken……. de niet gewenste mens… joden, zigeuners, homo’s…..

   Wellicht een leerzaam boekje voor je..
   1. Iemand in een extreme hoek dringen
   a. Door hem heftig emotioneel te bestrijden.
   b. Door hem meer in de schoenen te schuiven, dan hij beweerd heeft.
   c. Door uit zijn stelling gevolgen te trekken, die er helemaal niet uit hoeven voort te vloeien.

   Bron: Van Hoesel, A.F.G., Zindelijk denken, Nelissen, Bloemendaal, 1973
   Hier te bestellen:
   http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/zindelijk-denken/1001004005089344/index.html
   Van Hoesel, A.F.G., Zindelijk denken, p.123

  51. Wat een toestand, dit topic is geen topic meer maar slap geouwehoer van een paar misselijke mensen die alles willen maar geen discussie en alleen maar zeiken zeiken en nog eens zeiken.

   Zeven dagen bezig met niets anders dan zeiken zeiken zeiken. Ga een blog starten en schrijf het van je af, ga wat nuttigs doen inplaats andere mensen het leven zuur te maken.

   Ik heb gezegt……..

  52. @ anoniem aan wie is deze schijnbaar losse opmerking gericht? Zou de boodschap wel verduidelijken als je even erbij verteld aan wie je je stoort.

  53. Bewerk je reacktie zou wel makkelijk zijn als je een schrijffoutje maakt, er zitten ook nukken aan want je kan je reactie veranderen en iedereen is de weg kwijt!

   Fluor

  54. Ik heb het niet zo met additieven.
   Bloemkoolsaus om maar iets te noemen. wat zit er in? E dit en E dat. Laatst bij AH notencake in de aanbieding. Thuisgekomen bleek de cake slechts 3% noten te bevatten (volgens het etiket) De rest was allemaal rotzooi. Wellicht waren de spaarzaam aanwezige noten ook bespoten met allerlei pesticiden dus ook rotzooi, maar dit werd niet op het etiket vermeld. En dat durft men notencake te noemen. Het product werd overigens grif verkocht. Bij AH heb je ook vlees verpakt. Verpakt in gele en groene bakjes. Op de ene staat Bewuste keuze op de andere gezonde keuze Toen ik navraag deed bij een medewerkster naar het verschil kreeg ik een onverwacht eerlijk antwoord:

   Maakt toch niet uit wat erop staat, mensen kopen het toch wel!

   Nou dan maak ik nu bewust een gezonde keuze, zei ik; geen vlees meer van AH!
   Hetzelfde met fluor; ‘een gezonde bewuste keuze! haha’ Natuurlijk streven we allemaal naar het behoud van een gezond gebit. Willen we via onnatuurlijke middelen bereiken dat we niet aan een kunstgebit moeten maar ondertussen gaan we met een ogenschijnlijk gezond gebit ons lichaam slopen.

  55. Het tandbederf wat met fluor wordt opgeschort zal inhoudelijk een voordeel kunnen zijn als ze ons archeologisch opgaan graven over 5000 jaar en een gebits onderzoek kunnen doen met: Kijk! eens hoever die barbaren toen waren, hele gave gebitten en weggesleten lichamen door puur vergiftigingen, ze waren toen nog niet zover als wij fluoriserende wezens zijn.

   Wij zijn de nieuwe verlichte mens op aarde.

   Daarom heb ik zelf maar fluor achterwege gelaten zodat men mij niet kan traceren na al die duizende jaren in het NWO systeem.

   Have a smile have a break!

 2. Heel goed dat dit belicht wordt, ik had hier al eerder van gehoord.

  Ook had ik begrepen dat in Nederland fluoride NIET wordt toegevoegd aan het water.
  De ernst is voor ons dus iets minder groot, alleen je tandpasta in de gaten houden. Er zijn enkele merken te vinden waarin geen fluoride voorkomt.

  1. Dag Robert, kijk eens op deze link van Daan de Wit, weliswaar een ouder artikel, maar vol met links etc.
   http://www.daanspeak.com/LijfEnLeden04Fluoride.html
   Daarbij is het vooral aan de Nederlandse (Haarlem) arts Dr. Moolenburgh te danken dat wij geen fluor in het drinkwater hebben. Hij hield die ware kruistocht tegen fluorisering destijds.

   Een zg. ‘medicijn’ in drinkwater, hoe durven deze fluorlobbyisten dit te promoten.

   Ik citeer van de site van DaanSpeaks:
   “Moolenburgh, schrijver van ‘Fluoride, the Freedom Fight’: ‘Wij weten dat fluor niet helpt tegen tandbederf. Alleen het glazuur wordt wat harder; de tand zelf wordt brozer en breekt makkelijker af. […] Fluor is een kankerverwekkende stof met bijkomend risicio voor botontkalking en hersenletsel. De hele fluorhandel, van pillen tot en met tandpasta, moet bij wet worden verboden, en als daarbij reputaties moeten sneuvelen, ja, dan moet dat maar. […] Moolenburgh ‘werd wereldbekend toen hij er na een felle strijd in slaagde het plan van de Nederlandse regering om het hele waterleidingnet te fluorideren, door de Tweede Kamer te laten kelderen. Dat was in 1976.’ “

  1. psygisch mishandelen, is een misdrijf.

   Onbezoldigd bereidt zijn mensen te begeleiden is een een nobel streven.
   Gewoon de ene mens die de andere de hand reikt, gewoner kan bijna niet worden verzonnen. Helaas wordt deze intentie vaak niet als zuiver gezien. Eerder als vervelende bemoeizucht opgevat. Als criminele activiteit opgevat door disciplines die nou niet bepaald onbezoldigd het beste met de ander zéggen voor te hebben.

  2. Wattenstaafie
   20:27 24 augustus 2010

   psygisch mishandelen, is een misdrijf.

   Onbezoldigd bereidt zijn mensen te begeleiden is een een nobel streven.
   Gewoon de ene mens die de andere de hand reikt, gewoner kan bijna niet worden verzonnen. Helaas wordt deze intentie vaak niet als zuiver gezien. Eerder als vervelende bemoeizucht opgevat. Als criminele activiteit opgevat door disciplines die nou niet bepaald onbezoldigd het beste met de ander zéggen voor te hebben.

   Oke, Maar is deze mishandeling strafbaar!.

 3. Voor Trijntje Winkel: Zoals je misschien al doorhad, fluoride in kleine hoeveelheden is niet gevaarlijk. Zie bv.
  http://www.straightdope.com/columns/read/2692/is-fluoride-in-water-a-good-thing-or-a-danger
  Of http://www.quackwatch.org/03HealthPromotion/fluoride.html

  Overigens zit er wel fluoride in nederlands drinkwater, maar in erg kleine hoeveelheden :
  http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Drinkwater#Stoffen_in_drinkwater
  In bijvoorbeeld groene thee (geliefd drankje onder spiritualisten) zit soms bijna 10x zoveel fluoride.
  http://www.heavenoftea.com/typesoftea/greenteas/green-tea-and-fluoride/

  En voor Gerard : http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoride
  je schreef ik ben een arts, fluoride is het meest grote gif, dat je maar kunt denken,
  Fluoride is niet het meest grote gif dat ik (of een arts) kan bedenken. 😉

  1. Dank je Henk! Inderdaad weet ik dat. Zelf drink ik elke dag groene thee, Lentedauw Mao Feng, heerlijk, of Sencha. Tja, en over gif gesproken, het is nog steeds de dosis die de mate van giftigheid bepaalt.

  2. Sodium Fluoride in groene thee… ? Het artikel goed lezen Henk.
   Klopt TW! Beetje arsenicum als homeopathische -niet wetenschappelijk aan te tonen- verdunnning, blijft werkzaam.. 😉

  3. Er staat overigens een kleine onjuistheid in dit stukje: of een thee groen, oolong of zwart is, wordt uitsluitend bepaald door het fermenteringsproces. Er is ook zwarte thee van zeer jonge blaadjes.
   Alle theesoorten bevatten fluoride.

  4. Dank DirkIII !
   Nog maar een keer dan, over de debunkers hier gesproken: Sodium Fluoride in groene thee.. Laat me niet lachen.

   In het artikel hierboven staat duidelijk dat we praten over sodium fluoride als chemisch (menselijk) bijproduct van de ontwikkeling van o.a. de atoombommen. Maar ook van tal van andere andere producten.
   Sodium fluoride in je thee..??

  5. Hoor nou ik dat men praat over MSG Theetjes ?! en andere sodium gerelateerde fluoriserende produkten, wow hoe hou je je zelf nou kunstmatig in leven ??!

   Lijkt wel een gezonde sport te gaan worden.

 4. Dat veiligheidsoordeel zou nu heronderzocht dienen te worden, vooral in het licht van de honderden –eens geheime- Tweede Wereldoorlogsgeheimen, die in handen zijn gekomen van Joel Griffiths en Chris Bryson

  Hahaha. Doe eens goed je bronnen onderzoeken Guido.

  The following article was commissioned by the Christian Science Monitor in the spring of 1997.

  http://www.fluoridealert.org/wastenot414.htm
  Verder natuurlijk oneindig gecopypaste door de usual supectsites. tinyurl.com/38l4rmh
  Nu speciaal vertaald voor u. Door uw altijd goed geïnformeerde webmaster.

 5. Geloof zeker dat de invoer van fluoride met geld te maken heeft. Toch geloof ik nog eerder dat het te maken heeft met ons mens dom te houden. De fluoride tast onze pijnappelklier aan. Het belangrijkste deeltje van onze hersens. (ook wel de Zetel der Ziel genoemd)

  Dus allemaal aan de fluoride-vrije tandpasta, en neme het in met Hexagonaal “6 hoekig ” water. En owhh wat zullen we slim zijn.

  Gekopieerd/geplakt of niet.. Duim omhoog! voor WanttoKnow

 6. Weet je wat wel gezond, leuk en positief is? Het AVATAR FESTIVAL aankomend weekend! Zie: http://www.worldpeacechild.com/avatar-festival.html
  (Guido zou je het artikel deze week nog onder de aandacht willen brengen alsjeblieft?)

  Weten jullie eigenlijk wel dat ook dj Kareem Raihani komt draaien op het AVATAR FESTIVAL volgende week (maar dat ook de Nataraj dj,s, Isis, Brian S en een ongelofelijk mooi programma er voor gaan zorgen dat je dit niet mag missen)!?
  En dat je door te komen met je vrienden je WorldPeaceChild steunt en daarmee een bijdrage levert aan de verbinding tussen vele kinderen (en volwassenen) in de wereld? En dat alle opbrengsten van het Avatar Festival bestemd zijn voor deze mooie projecten. Nee? Nu wel 😉

  Het volledige programma en de timetable staan nu online, zie website link! Tot volgende week op het Erkemederstrand bij Zeewolde (40 minuten van Amsterdam)?

  En vergeet je zwembroek en je tandpasta niet!

  1. Sluikreclame ?

   Prijzen € 25,00 voor volw. per dag. Combikaarten beide dagen € 43,00.
   Kinderen 7 t/m 12 jaar € 7,00. Kinderen tot 7 jaar gratis.
   Als je je als healer/reader/masseur wilt aanmelden om betaald behandelingen te verrichten op het Avatar festival dan vragen wij een bijdrage van 50 euro voor de stand. Wil je je aanmelden om iets te verkopen dan kost dit 75 euro voor een stand.

   Beetje prijzig, en voor mij is de lol van spiritualiteit eraf op het moment dat het alleen nog maar om geld verdienen gaat.

 7. mijn dochter doet niet meer mee met fluor spoelen en ook bij de tandarts is fluor behandeling taboe. Poetsen met paradontax blauw ( geen fluoride ). En leiding water drinken wij hier zelden. Ook is ze hier zelf goed van op de hoogte omdat het nogal eens voorkomt dat de fluor spoel moeders niet kijken wie wel en wie niet willen spoelen. Ze kan dus heel bewust en beargumenteerd weigeren.

  1. @Marcel,

   Fluoride zit niet alleen in tandpasta,
   zie ;
   http://nutritiondata.self.com/foods-000146000000000000000.html?categories=19,10,8
   Ook in bv komkommers, tomatenproducten, appelsap…en nog veel meer !
   Veel plezier met het samenstellen van een fluoridevrij dieet.

   Oh en Fluor verschilt van Fluoride en Fluorine is weer iets anders, in het artikel hierboven wordt het allemaal door elkaar gebruikt, dat klopt natuurlijk niet.
   Net zoiets als dat het natrium-ion onschuldig is en natrium als element een gat in je hand kan branden, het maakt nogal verschil.

  2. @ henk nergens zeg ik dat fluor alleen in tandpasta voorkomt. Ook zeg ik nergens dat ik een fluorvrij dieet prefereer. Wel zeg ik dat ik geen kunstmatig toegevoegde fluor wens voor mijn dochter. Dacht toch dat dat vrij duidelijk was …..

  3. Op internet zijn talloze websites te vinden die schreeuwen dat we fluor absoluut niet mogen gebruiken in tandheelkundige middelen. Volkomen terecht. Maar wat ze hier fout doen is dat ze fluor verwarren met fluoride. Fluor is een chemisch element (voor de natuur- en scheikundigen: atoomnummer 9), fluoride is een aanduiding voor het fluor-ion. Dit ion is essentieel voor de opbouw van tanden. Het fluor-ion – gebonden met andere stoffen – komt veel voor in ons milieu. Fluoride is normaal dan ook niet giftig, maar bij hoge concentraties soms wel. Daarom wordt er ook gewerkt met de eenheid ppm: parts per million (delen per miljoen).

  4. Het lijkt mij toch niet dat tandartsen in Ned. onoordeelkundig adviseren:
   http://www.tandartsennet.nl/patienteninfo/fluoride.html

   Het gebruik van fluoride voorkomt dat er gaatjes in tanden en kiezen ontstaan. In de meeste tandpasta’s zit daarom fluoride. Tandenpoetsen wordt momenteel gezien als de beste manier om fluoride te gebruiken. Vanaf het moment dat kinderen de eerste tandjes krijgen is het daarom belangrijk dat met fluoridetandpasta wordt gepoetst.

  5. Tandenpoetsen wordt momenteel gezien als de beste manier om fluoride te gebruiken.

   Daarmee zeg je niets over de vermeende werking van fluoride mbt het voorkomen van gaatjes in tanden. Wél zeg je dat tandenpoetsen de beste manier blijkt te zijn om mensen zichzelf maar fluoride te laten toedienen.

  6. Wattenstaafje: Tanden op elkaar; kiezen of delen. Hoe meer je voor je kiezen krijgt, des te minder wordt je door de tand des tijds aangetast.
   Lieve Thomas, daar gáááát het hele artikel nu juist over…!!! Dat SODIUM fluoride wordt gebruikt voor tandheelkundige truucs. Sodium Fluoride is de grootste rotzooi, sterk vergiftig chemisch afval van allerlei industriële processen. DAT STAAT IN HET ARTIKEL.

  7. Lieve Thomas, daar gáááát het hele artikel nu juist over…!!! Dat SODIUM fluoride wordt gebruikt voor tandheelkundige truucs, rotzooi, afval van allerlei industriële processen.

  8. Het beste om geen gaatjes te krijgen is goed poetsen en geen suiker te snoepen. Dan heb je volgens mij helemaal geen fluor nodig in je tandpasta, sterker nog alleen met een beetje zout poetsen verlaagd de kans op gaatjes al fors.

  9. @ thomas waarom zouden de tandartsen niet onoordeelkundig kunnen adviseren? Dat is in het verleden wel vaker vertoont ,b.v. de des affaire, softanon ddt enz . Allemaal door “deskundige “aangeprezen als de oplossing voor een probleem. Dat het probleem alleen verlegd werd vertelde ze er niet bij. Mogelijk omdat ze het niet wisten ,mogelijk omdat ze waren misleid door de fabrikanten van die rotzooi. Mogelijk ook omdat ze er genoeg aan verdiende.

  10. Hoe meer je voor je kiezen krijgt, des te minder wordt je door de tand des tijds aangetast.

   Dit is hopelijk geen pleidooi voor overconsumptie? Welnee Guido, we begrijpen elkaar wel, haha!

   Overigens:

   Hoe meer je voor je kiezen krijgt, des te minder wordt je door de tand des tijds aangetast.

   Dit ben ik niet met je eens, het leven laat althans bij mij, wel zijn sporen achter.

  11. Ik denk dat het persoonlijk in kwestie is, welke tanden des tijds verloren kunnen gaan, tis afhankelijk hoe oer degelijk men met de tengels er van af is gebleven.

   Zelf durf ik ook geen cheese meer te zeggen, ask Martijn.

  12. Jeetje dat wordt wel heel speciale koffie “van heb ik jou daar”, daar kan geen Fluor tegen op, het breekt gelijk de rest uit je mond.

   Moet eerst nog wat wtk graancirkels afmaken voor as Zondag en daarna kom ik wel even buurten bij je, want belooft is belooft.

  13. Ben 1 van de weinige die altijd aan zijn woord houdt en graag andere mensen ontmoet die een goed verhaal te vertellen hebben, maakt niet uit wat. Tenslotte we kennen er al aardig wat mensen van hier persoonlijk en daar mag je ook best tot behoren! We rijden er wel wat km’ers er voor om…
   ps. je kan me mailen via Guido of hier op me naam drukken…

 8. De trollen voor de rechter en dan kunnen we rustig een discussie voeren wat de waarheid is.
  Een rechtzaak beginnen wie er gelijk heeft.
  Als je win hoef je niet te betalen. ALS JE WIN HOEF JE NIET TE BETALEN.

 9. ik was nooit direct gek op fluor en fluorbehandelingen bij de tandarts hoefde van mij ook niet…ik heb een goed sterk gebied en zelden tot nooit gaatjes, poetste om eerlijk te weinig mijn tanden, verder nooit problemen. tegenwoordig poets ik meer met een natuurlijke tandpasta van Weleda en dat bevalt me zeer goed, van Weleda gebruik ik geruim een jaar bijna alles, van doucheschuim tot shampoo, van tandpasta tot mondwater en zelfs zonnebrandcreme en after sun, dat bevalt me uitermate goed. ik was me enigszins bewust van het fluor, toch had ik niet direct verwacht dat dat ook meer in voedsel of drinken zat. Kraanwater filter ik nu en smaakt veel zachter en fris schoon.

 10. alles bij elkaar is dit weer een staaltje massamanipulatie om de televisiebuisgekluisterde massa een vergif te verkopen onder het mom dat het goed is voor hen . drink coca cola , rook marlboro , drink lekker veel melk en eet genetisch verkrachte kippen die stijf staan van de antibiotica . De fluoride zorgt ervoor dat the avarage Joe zich niet meer verzet en niet meer voor zichzelf denkt , vervolgens iedere kritische noot debunked en zelfhypnose uitvoert door nog meer onzin van de mainstream media absorbeerd . in de tussentijd laat hij zijn kinderen vergiftigen met subluminal messages op ketnet en mtv waarna ze meest onmenselijke expirimenten uitvoeren op zichzelf en anderen . Alister Crowly’s plan in uitvoer en succesvol !
  see the bigger picture ??

  1. Weetje Cozmic, je zit bovenop het verhaal, dat we niet eens in één verhaal hierboven kunnen vertellen.. Het enige wat we gedaan hebben, is het verhaal van de Nazi’s vertellen. Om aan te geven dat er wel 4-dikke lagen onder dit fluoride-verhaal zitten..!

   Er is -achter de schermen- in deze wereld een ‘verdovingstechniek’ gaande, waarvan eigenlijk IEDEREEN op de hoogte zou mogen zijn..!! Het is werkelijk een nachtmerrie-achtige gebeurtenis..
   Maar alleen al de wetenschap dat dit zou kunnen gebeuren, brengt je eigen bestaan in een ander daglicht.. Een ander dag-LICHT..!!
   Fluor, aspartaam, vaccinaties, straling, etc. etc. etc. Hoe hou je mensen uit hun KRACHT…? David Icke’s verhaal is zo gek nog niet. Mutwa, de Afrikaanse sjamaan bevestigt het nota bene.. HIER

   Zoek en je vindt het. Heel eenvoudig. Maar let eerst op de lampjes die -zouden- moeten gaan branden bij je ZELF..!!

  2. @ guido
   oh yeah , damn right !!
   Ik heb slechts getracht om dingen ‘light ‘aan te brengen zodat de leek het ook begrijpt . Als ik al de sluiers in eeen keer wegtrek zal de gemiddelde gemanipuleerde ziel it wegtrekken en weer diep in zijn schelp van ontkenneing gaan zitten .
   het ingenieuze plan om alle krachten op aarde te bundelen in EEN machtselite is de zogenaamde olifant die zich probeert te verbergen in de woonkamer .
   Macht over spititualiteit , geld , politiek en militaire middelen is het streven van een zeer oude elite en zij laten geen enkel middel ongebruikt .
   popmuziek , televisie , drugs , massavergiftiging , mindcontrol , cencuur , massamanipulatie , infiltratie in organisaties , frequentievervuiling , elf , noem maar op , het word gebruikt .
   mensen met een zwakke wil stoppen zich ertegen te verzetten en gaan het accepteren als ; het is nu eenmaal zo .
   doior je af en toe in de natuur terug te trekken kan je erachter komen bij terugkomst what a fucked up mentality er vaak regeert.
   hoedanook weer een tipje van de sluier 🙂
   coz

  3. De natuur is ook niet alles, de storm van vandaag heeft bijna al mijn druiven uit zijn struik weg geblazen, het hing zo vol helemaal, tis nu een trieste blik om daar nog een wijntje van te kunnen trappen.

  4. Paul: de weersverwachting, incl. de buienradar volgen.. Het wijnvat aan een zijde openen en deze opening in het verlengde van de wind en de druivenstuik plaatsen…
   Ik zou juichen dat ik niet hoefde te plukken geworden zou moeten…
   By the way: zit er in druiven ook fluor. Ik bedoel niet ‘natuurlijk fluor’, maar ‘sodium fluoride’. ‘Henk’ heeft het nl. telkens over ‘natuurlijk fluoride’ en probeert ons op het verkeerde spoor te trijnen.. Door deze natuurlijke fluor te verwarren met sodium fluoride..!! Heeeel kwalijk, als je het ziet gebeuren wat die Henk doet.

  5. Tjeetje ben wel erg op de hoogte van die fluor bende, maar zou toch zweren dat mijn druifjes antivries bevatten, in gegraven kruidnagelen, rond gestrooide aarbeien )door vogels, toe gevoegde goudvissen uit den vijver, zelf verhangen reiger, en kikkerkunstmestdril.

   Stond vorig jaar nog op de lijst van zappige Glühwein anno 2009!

  6. Guido
   ben je bekend met het werk van Arthur Schopenhauer, de tijdgenoot van Friedrich Nietzsche en Richard Wagner, bekend van opera’s als Parsival en Götterdämmerung? Mijn hemel, en dan heb ik het nog niet eens over Also sprach Zarathustra gehad. Wat een stelletje gekken zeg waardoor die nog grotere gek genaamd Adolf Hitler zich o.a. door liet inspireren. De gekte ontstaan rondom de lans van Longinus nog maar daargelaten. Hoewel,… het schijnt zo te zijn dat…. en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ik heb genoten van Nietzsche, Schopenhauer en ook van Wagner. Maar nooit heb ik kunnen genieten van de interpretatie van deze geesten door die gek, die blijkbaar nog mensen inspireert.

  7. WS: in ons ultieme ‘geloof’ in Waar-heid, in EENHEID, is elke ‘blijkbare’ uitzondering daarop een uitdaging. Een correctie op ons ‘geloof in EENHEID’. Anders was het die ‘EENHEID’ niet, nietwaar? Waarheid kan nooit niet-waar zijn.. Zijn onvolkomenheden ‘niet-waar’?
   Idioten, waanzinnigen, extreme buitenissigheden zijn een paar van de vele, vele kenmerken van individuele onvolkomenheden, die Schepper doen glimlachen. Tot dan.

  8. Bedoel je zoiets Guido, iets wat ikzelf ook bedoel?

   Zoals de vogel vliegt
   zoals de vis zwemt
   zo loopt de Meester
   in volkomen stilte…..

   Als mens en dier
   loopt her en der
   Dan zit de Meester
   in volkomen stilte…..

   Het leven is zo dol
   ons hoofd slaat soms op hol
   de Meester`s hoofd is vol
   van volkomen stilte…..

   Golven beuken op de rots
   Hij blijft onwrikbaar staan…..
   Stormen gieren om de berg
   Hij verroert zich niet…..

   Wolken flarden voor de zon
   Hij straalt zijn licht en warmte…..
   Leven komt en leven gaat
   Hij weet de menselijke maat…

   Mensen piekeren, lachen, huilen
   de Leraar zwijgt…en glimlacht…..

  9. Guido schreef :
   By the way: zit er in druiven ook fluor. Ik bedoel niet ‘natuurlijk fluor’, maar ‘sodium fluoride’.
   Hier klopt al niks van, sorry. Fluoride is iets anders dan fluor. Een fluoridezout, zoals bv Natriumfluoride heeft totaal andere eigenschappen dan het element fluor. Zo uit het hoofd weet ik niet welke fluoriden in druiven zitten maar het gehalte natriumfluoride zal niet al te hoog zijn.
   ‘Henk’ heeft het nl. telkens over ‘natuurlijk fluoride’ en probeert ons op het verkeerde spoor te trijnen..
   Ik heb het niet gehad over ‘natuurlijk fluoride’, alhoewel fluoridezouten natuurlijk wel in de natuur voorkomen. En een beetje respect door niet ‘Henk’ maar gewoon henk te schrijven zou leuk zijn. ‘Op het verkeerde spoor te trijnen’ is ook niet aardig bedoelt volgens mij.
   Door deze natuurlijke fluor te verwarren met sodium fluoride..!! Heeeel kwalijk, als je het ziet gebeuren wat die Henk doet.
   Ik verwar geen natuurlijk fluor met natriumfluoride o.i.d., ik geef juist aan dat dat in het artikel meerdere malen gebeurd.
   Heeeel raar dat je gewone, vriendelijk bedoelde informatie zo probeert te verdraaien. Als het niet je ‘waarheid’ is, dan kan je het toch gewoon naast je neer leggen ?

  10. Sodiumfluoride = natriumfloride en heeft niets van doen met waterstoffluoride/hydrofluoride-zuur.

 11. sodiumfluore , a room 101 on its own
  in de USA word sodium fluoride niet alleen in het drinkwater toegevoegd , ook in het flessenwater onder het mom van gezondheid . washinton heeft goed opgelet op de expirimenten van nazi duitsland .
  ik heb veel goede bekenden in de USA , wat me opvalt is dat zelfs de truthseekers bedwelmd zijn . ze gaan over het algemeen niet veel verder dan wat de zeitgeist movie hun heeft voorgelogen , imao een new age deception .
  ook hebben ze niet in de gaten dat washington dc. een souvereigne staat op zich is en dat the federal bank een prive-onderneming is . het maakt geen ruk uit op welke presidentkandidaat ze stemmen , het is sowieso een poppetje aan een touwtje . Is het de fluoride wat ze zo stom maakt ?
  Combinatie van een paar generaties televie junkies die geen boek lezen , overdosis hormonen in het eten , fluoride in het water kan een land vol volgzame zombies creeren .
  Het vervelende echter is dat wat de trend in America is na een jaar of 5 in Europa volgt .
  ik hou mijn hart vast….

  1. Helemaal waar cozmic.
   Ik heb ook vrienden in de USA waarmee onbevooroordeeld communiceren bijna niet meer mogelijk is. En nee, doe nou niet zo gemakkelijk dit afdoen met de terugkaatsing dat ik dan wel heel bevooroordeeld moet zijn wanneer ik dit vaststel en met je eens ben. Verdorie, er is daar iets gaande wat de meeste mensen die daar leven totaal ontgaat maar wél aangaat, zeg maar treft. Ze begrijpen eenvoudigweg niet hun eigen situatie welke ik van buitenaf meen helder te zien. Ze zien niet in dat wat ze zien, hun is aangepraat. Probeer dat er maar eens uit te praten…gaat je niet lukken. En als deze tendens inderdaad over gaat waaien naar Europa, hou ik met jou m’n hart vast.

  2. @ wattenstaaf
   Ik ben blij dat jij dit ook hebt gezien , its pretty worrying . En je aanvallen op persoonlijk perspectief is niet mijn stjl . Voor jullie ben ik hier pretty new maar ik heb mjn klasse , ik vermoei me niet met gekutkijf . Als het echt nodig is heb ik wel mijn bekkie bij me , maar je zal mij zelden mijzelf tot dat nivo zien verlagen . ik heb al lang gezien wie iets te melden hebben en wie er alleen op uitzijn om alles te verdraaien en verzieken . jij bent niet een daarvan .
   greetz coz

  3. @ Cozmic Je hebt gelijk, maar soms moet je ook je tanden laten zien anders komen er te veel trollen die zo graag jou schrijfwijze aanvallen maar ook die van anderen
   Je doet het niet slecht als nieuwe bezoeker, je hebt blijkbaar genoeg toegevoegde waarde om genietend uit te kijken naar je oprecht toe gestopte en begrepen comments.
   Welkom van Harte!

  4. Lieve Paul, ik vind het fijn dat je iedereen bij binnenkomst een hand geeft, maar als je uitsmijter gaat worden, ga je me dat dan even melden, alshetjebelieft..?
   En ff sjekke of ze niet stiekum fluorpilletjes in hun Spa doen! Onder het motto bijv. ‘Je hebt zo’n mooie lach en ik zou het fijn vinden voor je, als je die houdt’.. (Om maar weer ff on-topic te geraken..)

  5. lol@ fingertippual

   dont worry , ik laat me door niemand uit het veld slaan , maar wat ik eerder zei ; ik verlaag me niet tot een bepaald nive van ‘conversatie ‘ lekker belangrijk dat sommige lieden zichzelf ten koste van anderen willen bewijzen .
   als dat hun alternatief voor viagra is , dan krijgen ze bij mij geen recept
   greetz coz

  6. @cozmic
   Je bent compleet gestoord!Je weet echt niet waar je het over hebt.Ik woon in de USA en ik kan je melden,dat het leven hier z’n gangetje gaat,zoals in Nederland.Het flessen water is net zo gezond hier ,als in Nederland. En zit niet zo interressant engels te lullen!~

   @Wattenstaaffie Wat is jouw gedachte hierachter?Ben ik een lul,omdat ik hier woon? Het is niet leuk meer.Jij,paul,marcel,guido,hyper,zijn ziek!!!!!! Doodziek! Dat moet toch wat zijn ,om van deze site,je homepage te maken.

  7. @ dutchie Ach kees wat een boosheid nou weer. Ja ik ben nogal anti amerikaans ,maar ik vind ook dat amerika dat er zelf naar gemaakt heeft. Vooral met al de oorlogen die ze hebben gevoerd en nog voeren. Verder de enorme massa domme schapen die klakkeloos achter de overheid aan hollen ,daar verschilt de us niet zo veel van hier hoor. Wat dan weer wel verschilt ( en daar doe jij gezien je posting gretig aan mee ) is de hoeveelheid ruimte die de gemiddelde us burger gebruikt naast de hoeveelheid grondstoffen die ze er door jagen. Dat is ongeevenaard t.o.v. de rest van de wereld. Maar wat betreft de fluor gebruik zo veel je kunt als onderdaan van de vs en spoor de rest daar ook aan zoveel mogelijk fluor te gebruiken, het kan maar opraken.

  8. de Amerikaanse bevolking is zo’n 4% van de hele wereldbevolking, maar ze maken zo’n 25% van alles OP..!!!
   M.a.w. als we allemaal als deze ‘Yankie-dream-ons’ leefden, hadden we 4 wereldbolletjes nodig..!
   Een beetje minder schreeuwerig zou dit volk passen. Kees ik zie weinig ‘Dutch’ meer in je. Dát wilde ik even kwijt.

  9. @ Guido
   Hahahahahahaha ik ben je uitsmijter niet, alleen als je dat ’tussendemiddag’ dat op een bordje serveert hou ik me warm aanbevolen. Probeer alleen die wtk draaideur een tikkie soepeler te maken want jij zit zo stug vast geroest dat het in en uit gaan van bezoek een stuk makkelijker zou mogen.

   @ Cozmo Ty Heel fijn! omdat te mogen horen…

   @ Dutchie Tis dat je zover weg woont Kees, anders was ik spontaan bij je op de koffie gekomen. Volgens mij zit je geheel vast in die draaideur van wtk, zal hem even opvoeren als het mag van Guido, dan schiet je misschien eens ook heel bevrijdend los! Dat zou idd erg verlicht wezen voor je en voor de rest denk ik ook.

  10. Wattenstaafje….die tendens is al lang gaande hoor.
   Mijn ervaring met veel mensen in Nederland is dat ze allemaal verschrikkelijk druk zijn met hun eigen hele kleine wereldje en amper of helemaal niet met de grote dingen die er gaande zijn. Een groot gedeelte van de jeugd ( hier ook )is constant aan het texten, sit op facebook of hyves en merkt amper wat er om hen heen gaande is.
   En dat is precies wat ze willen, hoe minder bewuste mensen hoe beter.

  11. @ dear Dutchie , Kees , headcase ,nutcase , basketcase , wat ze je daar ook noemen . Dat jij me gestoord noemt klinkt voor mij als een mantra in mijn oren die mijn 7de chackra laat opbloeien als een Romeinse kaars .
   Blijf daar vooral Fox news kijken onder het genot van een dietcoke en wees happy in je buble .
   Het feit dat ik er af en toe wat Engelse termen uitgooi is vanwege het feit dat ik meer dan de helft van de dag Engels spreek , lees en schrijf , im ever so sorry for that .
   Ik neem aan dat je daar met je vriend altijd Hollands praat om de connectie met het moederland sterk te houden .
   Love and light , brother , we all love you

 12. Ik vind de toon naar elkaar toe erg jammer. Ik had ook graag van onze Dutch, Amerikaanse Hollander, graag gehoord of hij ook vond dat men ‘slaapt’ in de VS.

  Zelf ben ik een blij gebruiker van fluoridetandpasta. Voordat deze er was was ik een kind dat per jaar 10 gaatjes te vullen en had en vol angst naar de tandarts ging. Nu als vijftiger heb ik nog steeds mij eigen gebit. ja, dankzij fluoridepasta, want toe hield die kaalslag heel snel op!

  Het is overigens niet zo dat ik met vol vertrouwen naar overheden kijk, maar als men werkelijk een depopulatieproject probeert uit te voeren (zo als sommigen denken) , dan is dat project ineffectief en grondig mislukt. Er hebben nog nooit zoveel mensen in Nederland en op de wereld gewoond als nu. We worden ook steeds ouder en blijven gezonder. Vandaag nog een stukje gelezen over Pygmieen. Die sterven veelal tussen de 35 en 45.. Primitieve volkeren, maar gezond….???

  En uitroeien met de huidige technologie zal toch heel eenvoudig kunnen. Maak het drinkwater wereldwijd radioactief en zie….. Dan lijkt fluor me onnodig ingewikkeld.
  Het conspiracydenken gaat soms wel heel ver. Ik denk dat fluoride in een kleine hoeveelheid onschadelijker is dan rotte tanden in je mond en allerlei tandartsbehandelingen.

  En laten we elkaar vooral elkaars mening en vrijhei gunnen, zonder elkaar ‘slapend’ te noemen.

  1. @ respectje 1

   Ik vind de toon naar elkaar toe erg jammer. Ik had ook graag van onze Dutch, Amerikaanse Hollander, graag gehoord of hij ook vond dat men ‘slaapt’ in de VS.

   Daar ben ik het helemaal mee eens respectje 1. Dutch had, als onze wakkere correspondent ter plaatse voor ons heel informatief kunnen zijn geweest. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Maar wat niet is, kan nog komen als we vooral respectvol elkaar elkaars mening en vrijheid gunnen, zonder elkaar ‘slapend’ te noemen. Een wakker mens zou anderen uit de droom moeten kunnen helpen. Helaas is dit naar beide kanten toe een onmogelijke exercitie gebleken. Er moet dus ergens tóch wel iets aan de hand zijn.

  1. De Zwitserse arts en alchemist Theophrastus Paracelsus (1493-1541) vatte het als volgt samen: ‘Dosis sola facit venenun’, alleen de ingenomen hoeveelheid bepaalt of iets giftig is of niet. Ook keukenzout of (gewoon, niet-gefluorideerd) water kan iemand vroegtijdig in het graf helpen.

  2. @ jadag De stelligheid waarmee je dat zegt klopt m.i. niet. Alles kan( met nadruk op kan) giftig zijn. Dan is er ook nog de factor cumulatie, wordt de stof afgebroken of hoopt het zich op. Ook de tijd waarin men aan een dosis van een stof wordt blootgesteld is van invloed op de toxiciteit van een stof. De lichamelijke gesteldheid is weer een andere factor. Kortom het is nogal kort door de bocht om te stellen dat alles gif is.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Vergif

  3. Hetzelfde kletsverhaal overal tegenwoordig. Het is wel giftig en/of schadelijk, maar in geringe hoeveelheden valt-het-wel-mee.. Het is precies die cumulatie, die niet wordt onderzocht, kijk bijv. naar electromagnetische straling, waaraan je tegenwoordig, ongewild en niet te traceren, de hele dag blootstaat.
   Het is, zo wil de moderne regelgeving, aan de mens zélf om bij te houden hoeveel schadelijkheid hij/zij voor de kiezen krijgt.
   Ipv gewoon te roepen, het IS schadelijk, verboden! Punt uit.

  4. @ guido ben het hartgrondig eens met jou. Schadelijke stoffen horen niet in voedsel en drinken thuis. Het is toch van de gekke ( om maar met kluk kluk te spreken ) dat er wordt gesteld dat een beetje gif in je eten geen kwaad kan? En als je dat raar vind krijg je te horen dat je niet zo moet zeuren omdat alles giftig kan zijn. Zo ken ik er nog wel een paar. Adem maar eens elke dag een klein beetje verdunnings middelen voor b.v. verf in, het is maar een klein beetje per dag. Praat daarover maar eens met gepensioneerde schilders over ( als die nog weten wat ze vroeger deden en hoe ze heette), schilders ziekte noemden ze dat. vandaar dat dat soort verven nu verboden zijn. Of boeren die chemicalien spoten zonder masker ( dat kleine beetje dat ze inademden kon geen kwaad).en ga zo maar door. Gifstoffen horen niet in voeding ook niet als ze dat lekker zoet maakt of gewoon de smaak versterkt. Verbouw maar eens je eigen boontjes in je eigen groentetuintje, met je eigen compost bemest. Dan heb je geen smaakversterkers nodig zo’n volle smaak vind je niet meer in groente uit de supermarkt , omdat die veel te grootschalig en snel worden geproduceert.

  5. Over schilderen gesproken, weet er alles van: ik heb 3 ooms, huisschilder van beroep. Hebben in de jaren 1950 vele huizen geschuurd en geschilderd. Allemaal in de jaren 1970 afgekeurd, wegens gediagnotiseerde loodvergiftiging.! 2 zijn er al 10 jaar geleden gestorven en de andere leeft nog, 75 jaar. Van dat kleine beetje lood in de verf. Kon geen kwaad.
   Het zijn ws. ook de mensen die roepen dat een beetje kwik in je vaccin geen kwaad kan..!! Beetje kwik hier, beetje fluoride daar, hele dag een ‘beetje’ straling enz. Beetje conserveermiddelen en kunstmatige zoetstoffen in je lijf en alle beetjes bij mekaar maakt dat je moe, moe en moe bent, blijft en niet in je volledige kracht kunt komen; een vies spelletje, gebaseerd op het misbruiken van vertrouwen..!

  6. Inderdaad, als je dit dan ook gaat bekijken op de hele wereld bevolking, is er geen plekkie op deze wereld waar het schoon is, geen plekkie waar men zo natuurlijk met elkaar om gaat dat alleen het zuiverste van het zuiverste in het eindprodukt mag zitten.

   6.5 miljard mensen totaal en dat zijn er zeer veel, geef die allemaal maar eens 1 hand, dan verslijt je daar al een heel leven aan aan, ver zal je niet komen, want voor het halverwege is ben je al versleten, berooft, vermoord of gedrogeerd om bepaalde redenen.

   Heel erg veel van deze mensen leven in je reinste armoede en hebben niet veel ter handen , dus heel weinig weten overduidelijk wat foed is en wat niet goed, de grootste groep overlijd al na een paar dagen, weken, maanden en jaren.

   Als je komt en ziet en hoort wat er allemaal gaande is waar we eigenlijk niet bij stil staan en ook gelijk kijken naar de situatie ter plekke slaat de schrik ons toe hoe erbarmelijk in slechte omstandigheden mensen leven, hun voedsel en hun drinken en hun milieu is ver beneden peil, laata staan dat men erg gezond is door wat het rijke Westen hun nalaat.

   Inprincipe zijn we hier een beetje over dat paard getild en flink verwend met dat alles, maar ondertussen worden we tegelijkertijd bestolen waar we bij staan, in alles zit er al genoeg aan rotzooi, schoon en verblijvend aan al deze zaken is inprincipe onmogelijk.

   Zaken zoals straling, het is er over duidelijk continue op alle frequenties aanwezig maar weinig tegen te doen omdat het overal is, zelfs met je hele woning vol aluminium en aluhoedjes op haal je het niet weg, niet alleen dat de mens dan ook straling produceert maar ook de sterren en planeten die dag en nacht hun informatie uitspreiden zijn zwaar radio aktief.

   We zijn verwend met alles, en als kleine kinderen zeuren we om alles, in de arme wereldlanden zijn we al blij met een stukje brood met modder erop en het kunnen drinken van een vervuild stukje water, hier zitten we al vast aan het idee dat er misschien iets verkeerds in ons eten zit en willen graag ter plekke de vermoedlijke dader zo hoog mogelijk in de hoogste boom op knopen.

   Heel veel mensen moeten leren van elkaar dat alles niet louter gemanifesteerd is om elkaar het eeuwig leven te kunnen schenken, wel is het bedachtzaam dat er zeer veel fout gaat wanneer het in onze mensen handen geweest is en dat we eerst aan ons zelf denken en dan aan de ander die het minder heeft.

   Zien we landen als Haiti en Pakistan dan zien we niet de echte ellende, de vervuiling die ons allemaal bedeeld, water als het vervuild is met ziektes kunnen door middel van verdamping boven ons hoofdje met een goed windje weer verspreid worden en zoiets is inprincipe zolang de Aarde bestaat al reeds bezig.

   De werkelijk stoffen zijn reeds al op deze planeet rijkelijk aanwezig in alle soorten en variaties, voor de een hier in het rijke Westen is heel normaal omdat produkt tot je zelf toe te nemen terwijl iemand uit de Globi woestijn er aan onder door gaat en puur omgekeerd.

   Niemand kan van ons zien wat er met ons eten gebeurd, niemand kan weten of de ander net in zijn eten of drinken heeft lopen te spugen, braken, plassen, poepen of leuke middeltjes heeft toe vertrouwd, verdorie je ziet het werkelijk overal wat mensen uitvreten en de lol die ze daar dan ook om hebben, vooral als de ander onder genot het naar binnen werkt.

   Als we alles uitbannen in ons dagelijks voedsel, spullen die we hebben en andere zaken en we zijn 100 jaar verder dan zitten we nog steeds heel erg diep in dit soort materie vast want dan zijn er weer bergen met andere problemen van het zelfde soort, vooral als die 6.5 miljard mensen zich zouden verdubbelen naar 13 of doe maar 20 miljard, de vervuiling zal toenemen en dat je dan al aan het modder eten bent of onder genot van een boomblaadje peuzelt, het niet veel zal doen verbeteren.

   Hoe meer rommel we naar binnen krijgen des te meer we misschien een verbeterde inmuunsysteem we krijgen een verbeterde DNA, zeker als we overal die jaren terug kijken werd men 100 jaar geleden niet eens oud! de meeste gingen al voor hun 50ste, nu loopt dat op nara de 100 en nog zijn we niet tevreden want we willen net zo oud worden als Abraham de Herbrewer die eindelijk na 700 jaar zijn ogen sloot.

   Als er dan nog eeuwige leven zou zijn waarom zijn we dan zo aan het mekkeren?! over alles wat er los en vast zit, we komen later altijd weer terug in een nieuwe jumpsuit alleen op een andere lokatie of werkplek.

   Ik maak me er verder niet zo druk om, enigste wat ik er aan kan veranderen is dat ik iets anders op me bord heb liggen en in een glas heb zitten, opnieuw onder hevig zijn aan een hype hysterie,daarvan zijn er al zoveel geweest waar we massaal en louter aan mee hebben gedaan omdat alles eigenlijk uit Amerika komt ?!

   Nee! integendeel de meeste Amerikanen komen uit Europa, allemaal ge-emigreerd naar het land van de gouden dromen en toekomst, allemaal arme lui en dieven en een handje vol lui die dachten dat met geld alles te koop was, daar aan moeten we dus een voorbeeld aan nemen.

   LAten we gewoon terug gaan naar de Bakermat van onze Vaderlandse geschiedenis dan zien we eigenlijk dat zelfde leef patroon terug, men kwam vroeger uit geheel Europa om zich hier te laafen aan zaken die ergens overal verboden waren, hier kon je vrij manupileren en aan klooien.

   Wat er nu is was er toen ook al allemaal, er is niks nieuws onder de zon, alleen dat we wel eens af en toe iets bedenken hoe we ons eigen volk in leven konden houden wanneer er weer oorlog was, dan had je tenminste genoeg troepen achter de hand.

   Dat soort zaken verminderen we maar want we willen in vrede en in harmonie en als lichtwezen fijn met elkaar het leven toch ergens een beetje azijnzuur maken, met verfijnde taktieken zolang de ander het maar niet kan of mag zien.

   Wat er in het potje zit zal nooit op de etiket van het artikel staan want, al mocht het puur hartje natuur zijn dan is het als nog 100% kunstmatige troep wat de inhoud betreft, het liegen en bedriegen, dat heeft de ander toch niet door.

   Inprincipe het maakt niet uit allemaal gaan we toch anders dood dan de ander en dat geen kunnen we nooit van te voren weten, alleen als een arts je vroegtijdig al in stopt van ‘weltrusten’ & ‘Game over’.

   Dan rest mij het genoegen om aan te mogen vullen; ‘Bedankt voor al die rommel die mij zover in leven hebben weten te houden’, ik ben net als al die rest van al die mensen in de wereld die enigzins in dezelfde retoriek zitten van vervuild voedsel en bij de categorie behoor die het weer zo vrij makkelijk uit een schap kan weg pakken.

   ‘Have a good appetite for now, i’m not hungry anymore, i’m starving!’

 13. Ja ik denk wel dat een groot gedeelte van de mensen hier ‘slaapt’. Toch, als je de moeite neemt en wat dieper gaat, dan blijken veel mensen wel op de hoogte van de vele misstanden in dit land. Mensen zijn anders hier, accepteren gemakkelijker, ‘zeiken’ minder. Jaren geleden werden wij, tijdens een vakantie hier, ‘wakker’ gemaakt door een Amerikaan, wat betreft fluoride. En dus gebruiken wij al jaren tandpasta zonder. En wat die flesjes water hier betreft, wij hebben ooit een gekocht flesje water laten testen en dat bleek nog niet eens geschikt te zijn voor vee.
  Vele soorten flessen water bevatten ongefilterd kraan water en in de soort die wij eerder dronken, zat wel degelijk fluoride. Wij hebben een speciaal filter voor drinkwater.
  En wat de mensen hier betreft, ze zijn gastvrij en gul en het leven is hier heel wat relaxter. K’voel mij hier als een vis in het water en zou niet weer aan Nederland kunnen wennen. Maar daar liggen wel mijn ‘roots’en genieten doe ik wel, als ik er weer even ben.

  1. Is het ook nog mogelijk gewoon te leven? Ik wordt niet goed van al die diprimerende verhalen over alles wat niet goed zou zijn………. Zorgen en stress zijn de grootste killers in de Westerse wereld en daar wordt hier flink aan mee gedaan. Hier zeuren we over fluor terwijl in Pakistan de mensen doodgaan door Cholera. Waar hebben wij het in Godsnaam over hier? Ja chloor in water maar heb je liever het ROTA of NORO virus dan? Daar gaan mensen direct aan dood!

  2. grappig te zien hoe fluor plotsklaps in chloor verandert en er een brug wordt geslagen naar een land dat enkele jaren vol trots geleden zijn miljarden kostende kernwapenarsenaal toonde en nu zijn eigen bevolking ” niet kan helpen “

  3. Ja, jeetje Kritisch.. Schrijf ik een vervelende stuk over Fluor, komen er nog eens van die chagrijnige reacties onder ook nog.. Dat mensen hier nog komen lezen.. 😉

  4. @Kritisch

   .. gewoon leven?.. weer anderhalve maand Yolanthe & Wesley op de voorpagina zeker…?

   En trouwens, als je de problemen in Pakistan écht wilt oplossen dan kan je in je achtertuin beginnen.
   Het leeuwendeel van de opiaden uit Paki en Afghanistan
   verdwijnt richting Europa en de VS. Na olie en wapenhandel nog steeds inkomstenbron nr.3 op de wereldranglijst.
   Zijn we daarom o.a aanwezig in de regio?
   Blanken zijn als de achtste plaag, overal waar ze komen vreten ze het land kaal.
   Als ik Chaka Zulu was geweest met een geldpakhuis dan kregen ze van mij een enkele reis Sirius, dat was me na hun vertrek wel een ruimteschild waard.

  5. @ guido , ik heb net een documantaire zitten bekijken waarin bleek dat Hitler werd geinspireerd door een Oostenrijkse ziener die toevallig ook Guido heette . Dus ik volg je met Argusogen , haha

  6. ik had eenmaal de indruk dat er ook een chatbox is , klopt dat ? ik kon het niet vinden . sommige topics wil ik graag met mensen over hebben met mensen , maar ze zijn niet topicgerelateerd . btw heb je je wel eens verdiept in Witchcraft in music ?
   verwijder dit bericht als je wil

  7. Er is idd een chatbox hier aanwezig, deze bestaat al bijna 1 jaar en is WTK oof-topic gericht, klik voortaan maar op mijn naam, die van Martijn en of van Marcelw, dan kom je er van zelf.

   Alleen naam invoeren en password hoeft niet, we zijn er niet altijd maar vaak ook weer wel, als je namen ziet staan daat dan zijn het bots die de box draaiende houden, Legato is mIRC operator die enkel helpt waar hulp nodig is, EG is de Admin daar.

 14. Ik vind het artikel wat zwart-wit omschreven. Medisch gezien van zeer laag niveau. Beangstigend, geen goed onderbouwde feiten, met percentages enz. Loze kreten!? b.v. Reuma door fluor? Oja? Alleen door fluor? Ik denk dat dit hele artikel een dokter nodig heeft. Dat fluor ook een schaduwzijde kent, klopt volgens mij wel, maar hangt van de docering af. fluor kan mensen willoos maken (wo2). O…vandaar dat mensen zo weinig protesteren, en zoveel slikken.

  1. Nelumbo , sommige informatie is aangereikt om , als je er interesse in hebt , verder in te verdiepen . Als het een 7 uur durende documantaire was geweest met alle droge feiten en statistieken had je die waarschijnlijk niet uitgezeten .
   Heb je de moeite gedaan om zijn boek en andere research in te zien ? ik betwijfel het . Kritiek leveren is zo makkelijk , echter de geleverde kritiek zegt alles over de kriticus ( nieuwe spelling maakt me hoorndol , lol ).Heb je je ooit een keer verdiept in wat Hulda C Clarck de wereld probeerde te vertellen over de accumilatie van toxines in ons systeem ? De hoeveelheid toxines die we in ons lichaam krijgen kunnen domweg niet door de lever en nieren afgebroken worden . Een beetje hier , een beetje daar , alles binnen de “norm ” . Aflotoxine uit schimmelkaas , fluor uit drinkwater , lood overal vandaan , amalgaan via je lieve tandarts , msg in je soep , aspartaam vanwege je dikke reet , en dan nog wat Monsanto met je vegaburger uithaalt ! Allemaal B tjes !
   Dat je dosering spelde als docering vond ik echter het absulute puntje op de i !

  2. Lotus, je stelt je op het standpunt in mijn ogen, van ‘er is niets aan de hand in de wereld’. WantToKnow komt ineens met zo’n verhaal. En dan is jouw reactie: is dat wel zo..? Helemaal niet verkeerd natuurlijk, integendeel. Maar wellicht…
   Ik zou je alleen willen aanraden met een dergelijk artikel, je eens een avond te verdiepen in het fluoride-probleem. Hoe bestaat het dat industrieel-zwaar-chemisch afval wordt gebruikt voor tandverharding..! Of is dat ook onzin? Dat hebben de Trijntje Winkels, Wilmamammammazonen enz. hier nog niet ontkracht. Wél de aandacht afleiden naar natuurlijke fluorverbindingen. Maar spreken over Sodium Fluoride, ook wel bekend als ratten- en kakkerlakkengif, wat als tandversterker wordt gebruikt..?? Er zit nog geen enkele reactie van hen hierover tussen.
   Mag ik je aanraden het boekje te lezen van de Haarlemse huisarts Dr. Moolenburgh. (zie de link onderaan het artikel) Enz. En vooral minder zuur te doen, want dat hoeft toch ook niet. Ontkennen is OK, maar dat doe je toch pas als je alles bekeken hebt?

 15. Interesant artikel.

  Lijkt me lastig om alle ‘gift-stoffen’ die men in voedsel en/of andere waren stopt te vermijden.
  Wellicht dat alle focus op de crimineel te noemen activiteiten van een overheid of een instantie t.b.v. de volkgezondheid juist de bedoeling.
  Maar misschien ga ik te ver in m’n denkwijze hierin, maar goed.
  Men kent de woorden : “Verdeel en heers.”
  Ook wel : “Zaai angst en heers.”
  Dat is wat er ook gebeurd.
  (People are taught WHAT to think.)

 16. Het is eigenlijk zo simpel; we hebben het helemaal niet nodig. Dus waarom dan gebruiken? Ik gebruik al jaren geen tandpasta met fluoride meer. Mijn kinderen krijgen het ook niet. Resultaat; iets drukkere/levendigere kinderen. Allemaal hebben ze een prima gebit. Dus ik zie niet in waarom iemand hier een punt van maakt. Als je het niet nodig hebt.., toch?

  (Je poetst immers je tanden toch ook niet met rattengif?)

  1. Mag ik vragen waar je dan je tanden mee poetst?
   Is bijv. Paradontax vrij van fluor en ander gif?
   En wat is geschikt voor een 1 jarige??…

  2. @ maaike paradontax blauw is fluorvrij,maar bevat alcohol.je kunt je tanden poetsen met stevia. Je kunt ook op zoek gaan naar urtekram kindertandpasta. Ingredienten:krijt, water, plantaardige glycerine, carageen, etherische venkelolie, mirre en verder helemaal niks. Heeft een zachte frisse dropsmaak en wordt door mijn dochter als de lekkerste tandpasta ooit omschreven(das natuurlijk nogal persoonlijk maar toch)

 17. Nog even een tegenreactie op het commentaar van ludo enz……Je kunt ook ziek worden van angst (wantrouwen), een fobie voor drinkwater en dan al die stres nog! Oja, roken jullie ook? Staat de vetpan bij jullie vaak op tafel? even een lekkere dikke pizza eten? Hart en vaatziekten staan zeer hoog in de rangorde in nederland. Wat voor pillen mensen dan langdurig en structureel dagelijks moeten slikken, staat niet meer in vehouding met een beetje fluor!

  1. @ lotus,
   goeie reclame voor het aanschaffen van die waterzuiveraars. Ziet de illumnatie ook wel weer een gaatje in!

 18. Yep Fluor is en blijft rotzooi & dit is werkelijk niet zo mooi.
  Zeker als ik dit lijstje hier bekijk worden we psychisch niet zo rijk.

  Alle lichaamssystemen zijn afhankelijk van enzymen en wanneer fluoride deze enzymen verandert, kan dat dus gevolgen hebben op het:

  – immuun systeem
  – spijsverteringsysteem
  – ademhalingssysteem
  – bloed circulatie
  – nierfuncties
  – lever functies
  – hersenfuncties
  – schildklier functie

  MAAR om hier eventueel iets tegen te doen geven GO-CHI bessen nog wat fatsoen…

  http://www.google.nl/search?q=goji+bessen&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:nl:official&client=firefox-a

 19. Aangezien het artikel over fluor gaat wil ik wijzen op het feit dat de pannen met anti-aanbaklaag uit teflon bestaan. Teflon is een kunststof welke fluoride bevat. Indien er krasjes in de aanbaklaag komen er perfluorinated verbindingen vrij. Verder vindt je deze groep van verbindingen ook in je regenkledeing (waterafstotend, denk hierbij aan het lotus-effect. Onderstaande link geeft enkele voorbeelden waar we fluorverbindingen nog meer aantreffen:

  http://www.theecologist.org/News/news_round_up/570519/nonstick_pans_can_affect_our_hormones_new_research_suggests.html

  Verder las ik de commentaren hieronder (selctief want de meeste hebben niets met het artikel te maken) dat de dosis de giftigheid bepaalt. Ook dit is niet correct, de stelling is afkomstig van Paracelcus en deze leefde in de middeleeuwen. Ondertussen is er heel veel nieuw wetenschappen inzicht gekomen waarbij men de stelling van Paracelcus achterhaald kan noemen. Indien men zich hierin wil verdiepen wordt het volgende artikel aangeraden:

  http://www.ourstolenfuture.org/NewScience/lowdose/2007/2007-0525nmdrc.html

  1. dat de dosis de giftigheid bepaalt. Ook dit is niet correct,
   Natuurlijk is dat wel correct.
   Van een glas bier merk je ook minder dan van hetzelfde glas vol graanjenever.

  2. @Henk, Ik had het logischer gevonden dat veel bier heftiger is dan 1 glaasje bier.

 20. Wat een slappe hap zijn jullie!! Makke lamme schaapjes zijn wij Hollanders, Hitler liep ook al in 5 dagen over ons heen. En nu we WEER genaaid worden antwoorden sommige met: conspiracy?? was dat dan?? Of het zal allemaal wel meevallen… -ruw taalgebruik verwijderd-
  Weet je wat…. We laten ons en onze kinderen gewoon vergiftigen terwijl we toekijken.

  STA OP EN VECHT!!

  1. Heya Mooi maar Rustig aan Broeder Demon niet zo hard als een stuk Beton.
   Trouwens wie moeten we dan bevechten? Kleine (nazi)bazen schuilen achter grote (slaven)knechten,
   Eerst de informatie schenken voordat men wakker kan worden door de stille wenken.
   Laat dat klootjesvolk de info doorvorsen voordat we iedereen gaan schorsen.
   Maar ergens geef ik je wel gelijk want de meeste mensen zijn psychisch al een lijk.
   http://www.youtube.com/watch?v=LgvBTBcM560&p=7D111F6EEA147D7B&playnext=1&index=19

 21. We leven op een APENPLANEET …. Met GORILA’s aan de macht ! NaF was RATTENVERGIF in 1960 ! Geeft INWENDIGE BLOEDINGEN en rond de tanden van ratten 100 mg is DODELIJK. GLADIOLEN STERVEN van 0,05 mg/L F-
  DOE DE TEST ZELF en houd op een webside vol te lullen als je van de APENPLANEET BENT …. Uw bloedplasma moet < 0,2mg/L F- zijn !!!! Wat drink je? 4mg/L ?
  Mvg F.P.

 22. bud WIE ZOU JIJ DENKEN DAN WIE WE ZOUDEN MOETEN BEVECHTEN! WIJ HEBBEN HIER ENE DEMICIONARE MINISTER KLINK?? BIJVOORBEELD DIE OOK TEVEEL ROTSOOI UIT LAAT VOEREN OMDAT HIJ OOK?? GRAAG EEN DIKKE PORTOMONEE WIL HEBBEN VIA DE FHARMA MAFFIA . ALS JE WAT WIL ?? BEVECHTEN DOE HET MET Z,N ALLEN DAN EN ZORG WERVOOR DAT DIE FARMA,S DE DEUR UITVLIEGEN WANT DAT ZIJN DIE BEDRIJVEN DIE ?? ONS ZIEK MAKEN ! EN HOUDEN ! KIJK OOK ALLEEN MAAR EENS AAR DIE E NUMMERS DIE WIJ ELKE DAG FORS ETEN EN BINNEN KRIJGEN !

 23. Het volgende waar u uw oog op legt zijn de uitspraken van een Bodhisattva. Onthouden en opgeschreven door een discipel Bikkhu. De lezer of lezers worden gegroet met “namaste”.

  “O sjonges sjonges, het is alweer begonnuh. Heb je ooit een worstelstrijd gewonnuh? Hiep hiep hoera, Theo Thea.

  Tsjonge nou moe? Het lijkt wel een conspirassie van die Illuminati zegguh! Wat zulluh we nou krijguh? Wat heb ik nou weer aan mijn fietsje hanguh? Mallerds.

  Tjeemig te peemig!

  Veels te languh tekst yoh!. Dat gaat ik effe echt niet allemaal lezuh! Wat zullen we nou krijguh? Krijg ik me daar toch wave joh! Tatatatata. Mozes kriebel!

  Maar ik weet dat ik daarmee wel veel informatie gaat mis lopen. Het is niet anders. Ik leer ooit het wel eens keer. Of niet?

  Spiritilteit betekent los laten en bij jezelf beginnen.
  Want do you want to start a crusade to save to world? Keep on dreaming. Start do with you, yourself, and nothing by yourself. By letting go. If the whole world would think like that. Euh, then we are awakend. But untill the time is gone that nobody gives a rats ass. You have to start with you, yourself and nothing but yourself. By start letting go.

  O, but anyways…….Euh!

  Ik eet vegetarisch en zo gezond mogelijk. Fluoride heb ik al in jaren niet meer binnen gekregen. Als voedsel en andere middelen volgstopt zijn met troep…..dan is het aan ons om gezonder en gezonder te leven. Koop dan in ieder geval het overbodige luxe voedsel niet. En dat is een heleboel. Als iedereen het doet. Wat toch niet gebeurd.

  O, but anyways……! Euh!

  Als iedereen het doet scheelt het in je je portemonnee, dierenleed, het milieu, en gezondheid. En hebbuh dat stelletje Illuminassi conspirassie rukkers geen schijn van kansuh. Them stelletje dwazuh bestaat toch alleen maar omdat wij zoveel geld uit geven? Wat weer gaat naar them Illuminassie cooperassies?

  Of verdwijnen dan dat stelletje rukkers dan uit onze verbeelding? Denk daar maar eens ove nahuh.

  Want you deze hele wereld is een product van ons karma. Onze geestetoestand.

  O, but anyways……….! Euh!

  Kortom spitiueel besef. Maar daar hebben de meeste mensuh toch geen boodschapie aan. Weet je nog ? Ego en zelfkoestering?

  O, but anyways…..! Euh!

  Ook het gefitter opp elkaar in de commentaren. You’re all hillbillies and a bunch of grumpy old men. You are all a bucnh of old farts!
  Men maakt er weer een Janboeltje van. Je kunt er beter een soepje van koken. De boodschap is dus : “Niet mokkuh, lekker wokkuh.”

  Oeps, ik mag niet zo foeteren op anderen. Cause I’m a Buddhist.

  O, but anyways…….! Euh!

  Maar er zit we veel waardevolluh informassie tussen die commentaruh. Wat ik dan soms er uit pikkuh. De andere informassie leer ik ooit nog wel eens. Maar ikkuh doehuh niet mee met al het gefit op elkaar. Ik weet nou wel dat dat je ego en zelfkoestering is. Zelfkoestering is de grootse vijand van het Mahayana boeddhisme.

  Dit pad heb ik al belopen op het internet. Het leidt toch tot eindeloze welles- nietes speletjes. Dus ik reageer verder niet terug op jullie commentaruh. Lekker puh!

  O, but anyways…….! Euh!

  Oke lieve kijkbuiskinderen. Dat was het weer voor vandaag. Tot de volgende keer maar weer!

  Euh!

  Ohm shanti.”

  1. Ikke hoor vaak mensen zeggen: Je kan er toch niets aan veranderen. We worden in de maling genomen, maar je kan er niets aan doen! Leer leven dat je bedrogen word en accepteer het, er is geen andere weg dan naar de heersers te luisteren.

   Dat is niet mijn doel in het leven om geleefd te worden door anderen.

   Ik heb gezegt.

 24. Dat fluoride puur gif is, mag duidelijk zijn.
  Ruim 1 miljoen mensen, waaronder kinderen vanaf 7 jaar, slikken dagelijks SSRI’s(anti-depressiva), die allemaal een zeer hoog gehalte aan fluoride bevatten. Tandpasta’s zitten er vol mee , maar ook veel van onze dagelijkse levensmiddelen bevatten fluoride.

  De hoeveelheid gif die wij in ons lichaam krijgen is enorm. MSG, fluoride, thimerosal, aspartaam enz. worden allemaal toegevoegd aan onze dagelijkse levenbehoeften naar de “veilig verklaarde hoeveelheden.

  Het punt is, dat geen enkel gif goed voor ons lichaam is. Kwik in amalgaam-vullingen en in vaccin’s (thimerosal) is na plutonium de giftigste stof op aarde. De farmacie heeft komt dan met de verklaring dat ethyl-kwik meer afbreekbaar is dan methyl-kwik. DIT IS PURE BS. Kwik hoort NIET in het menselijk lichaam thuis. Fluoride is gif, evenals MSG, Fluoride, aspartaam enz.

  Al deze middelen worden vervoerd en/of afgevoerd in een hermetisch afgesloten containers, waar een groot rood kruis en een doodskop op staat, als zwaar chemisch afval. Hoe kan het buiten uw lichaam, zwaar chemisch afval zijn en in uw lichaam niet? Degene die mij een uitleg geeft, die mij overtuigd van het goede wat dit gif in en met ons lichaam doet, krijgt 10.000 euro.

  Bewijzen dat fluoride het gebit meer kwaad doen dan goed, zijn er ten overvloede. Datzelfde geldt voor MSG, aspartaam en kwik. De overeenkomst is, dat ze allemaal een desastreuse invloed hebben op de hersenen en andere orgaan-functie’s.

  1. Ik was deze week bij de tandarts met mijn dochter van 10 jaar. Opeens zegt die tandarts tegen mijn dochter welke smaak wil je? dus ik kijk op en zie dat hij haar een fluor behandeling wil geven. Ik heb hem tegen gehouden en uitgelegd dat ik daar erg op tegen ben, enigzins meewarig lachend zegt de tandarts tegen mij”het is maar een hele kleine doses en het wordt niet in het bloed opgenomen”. Daar was ik het niet mee eens daar de mondslijmvliezen heel makkelijk stoffen doorgeven aan het bloed, ik vertelde ook dat het de pijnappelklier verhard en daardoor dus de werking van dat orgaantje te niet doet. Nog steeds meewarig lachend stelde de tand arts dat dat wel meeviel. Op dat moment mengde mijn dochter zich in het gesprek met de opmerking dat fluor werd gegeven aan mensen in kampen in de tweede wereld oorlog om ze rustig en volgzaam te houden. Een verbaasder tandarts heb ik nog nooit gezien en hij staakte zijn gesprek zeer abrupt nadat mijn dochter opmerkte dat het wel byzonder was dat hij dat niet wist. De tandarts op zijn plek gezet door een 10 jarige cliente.
   Een mooi voorbeeld van wat een beetje opvoeding kan bewerkstelligen. Vervolgens wilde hij nog een lesje geven over mondwater omdat daar alcohol in zit mogen kinderen dat volgens hem niet hebben ( ik ben dat met hem eens ) ,dat wordt namelijk opgenomen door het mondslijmvlies volgens de tandarts, fluor dus in zijn ogen schijnbaar niet, die laatste opmerking van mij vond hij niet leuk. Al met al een leerzaam tandarts bezoekje.

  2. Ik hoorde laatst van een moeder dat kinderen de fluorbehandeling op school krijgen…..????

   Het duurt ook niet lang meer of we worden nergens meer om gevraagd en je kind wordt in je afwezigheid behandeld of gevaccineerd.

   Tandartsen en huisartsen lachen je inderdaad gewoon uit als je begint over de mogelijke gevaren of bijwerkingen. Ik heb dezelfde ervaring. Is het nou de onwetendheid of de manipulatie vanuit opleiding en farmacie?

   Nu ook weer de oproep voor de jaarlijkse vaccinatie-cocktail voor de hond ontvangen. De meeste farmaciebedrijven hebben nu wel laten weten dat eens in de drie jaar voldoende is, maar de dierenarts denkt daar kennelijk financieel anders over. Na het overlijden van mijn vorige hond binnen 1 maand na deze cocktail hoef ik die troep (ook) niet meer voor de hond.

  3. @ flits ik kreeg aan het begin van het schooljaar ook een inschrijving voor fluorspoelen,heb hem niet ingevuld en ook niet geretourneerd daar er stond dat het ingevuld diende te worden als je wilde dat je kind aan het fluor spoelen mee zou doen. kreeg een herhaalde verzoek om mijn kind aan te melden,heb mijn dochter gezegd dat ze in geen geval mee mag doen aan fluor spoelen en als ze dreigt gedwongen te worden dat ze direkt naar huis komt. In welk geval ik ook mijn dochter van school af haal en een andere school voor haar zal zoeken. Geen fluor spoelen dus voor haar.
   Overigens kan je daar niet toe gedwongen worden vanwege de in grondwet gestelde bescherming van integriteit van het menselijklichaam. Welke niet geschonden mag worden.

  4. Maar snap je de truuk…?? NEE moeten zeggen op iets dat al gewoon NEE is.. Waarom vragen ze je niet om JA te zeggen, zodat je niets hoeft te doen.
   Daar gaat het uiteindelijk naar toe. Biologische producten moet op verpakkingen worden gedrukt, terwijl het de meest natuurlijke wijze is. De ‘rest’ is kennelijk normaal en de biologische producten ‘abnormaal’.. enz. enz.

   Artsen en andere officials zijn veelal eenzijdig opgeleid, hebben geen ruimte voor FUNDAMTELE andere zienswijzen, die ze anders toch wel ‘geleerd zouden hebben’.
   Dat ze dit niet hebben geleerd, maakt hen vervolgens ook angstig en maakt dat ze het nog krachtiger ontkennen…!!! Ten kost van jouw neutrale advies dat je van ze hoort te krijgen. En als dan later het schadelijk bleek, dan is het te vatten onder: ‘voortschrijdend inzicht’… 🙄

  5. Komt me heel bekend voor, vorige week nog ondervonden toen ik in het ziekenhuis lag, 2 dieettistes die zich aandiende met de meest gestelde vraag van wat eet U dagelijks?

   De eerste liep eigenlijk al gauw weg toen ik liet vallen dat alles wat kunstmatig aan geur en kleur en smaakstoffen weglaat in het eten, idem voor alles wat gemodifiseerd en genetisch is bepaald, ze was er volstrekt niet mee eens.

   De 2de kwam een paar dagen later me lastig vallen, ze had aanwijzingen gevonden waarom het met mijn gezondheid een stuk minder was gesteld, ik at te veel aan zouten en nitraten en me voedings patroon was niet van dien aard zoals zij dat graag wilde zien.

   Ze had het over me ziekenhuis eten waar ze geen natrium in wilde toevoegen alleen ze liep erg vast over MSG aka E621 stofjes die wel in het eten wordt gestopt, is men nu zo dom?! blijkens wel want ze hebben niet eens de tijd genomen voor zich zelf het goed eens te willen onderzoeken.

   Mijn verwijs van ga maar eens kijken bij de FDA (Food Drugs Administration), dan zal je waarschijnlijk wel een heerlijkheid aan waarschuwing ontdekken wat men zoal in ieders eten wegstopt ongemerkt en wat voor gevolgen dat heeft.

   Het zogenaamde lachje veranderde in een donderwolkje en floep wag was ze, ook een andere interne arts die me bezocht was ook van mening dat ik geheel verkeerd at en daar het gehele probleem lag aan de feit van mijn natuurlijke voedings supplementen die ik in nam.

   Tuurlijk ze willen altijd helemaal gelijk hebben, zonder dat ze ooit werkelijk naar je geluisterd hebben of enkel het topje van de ijsberg kennen.

  6. Marcel,

   Hoe zit het dan met de regelgeving van de WHO dat in bepaalde gevallen elk aangesloten land moet voldoen aan de regelgeving van deze instantie? Bij de komst van de volgende “pandemie” verwacht ik dat we wél verplicht zullen worden om ons te vaccineren zoals dus in andere landen ook wel gebeurt. Zoals ik al eerder schreef is het in Nederland nog vrij gemakkelijk om iedereen op de kast te jagen en naar de spuit te lokken, maar de integriteit van het menselijk lichaam begint ook een lachertje te worden.

   Ik ben het helemaal eens met Guido dat het de omgekeerde wereld is geworden. En ik ken maar zo weinig mensen in mijn omgeving die er op een soortgelijke manier over denken.
   Wat ik al eerder schreef aan Annelies: Ik weet niet hoe ik mensen op andere gedachten kan brengen, want de site van Annelies wordt bij voorbaat al als samenzwering gezien.
   Vrijwel iedereen om me heen gelooft dat het het beste is om de vaccinatie tegen varkensgriep te nemen, maar als ik vraag of ze een druppel kwik uit de thermometer in zouden nemen, kijken ze me aan alsof ik er onzinnige dingen bij haal.

   Nog steeds krijg ik de indruk dat de meesten onder ons wél ingeslapen schapen zijn. Afgezien van het vaste aantal mensen dat op WTK reageert, zie ik hier ook niet veel andere “wakkeren” terug.

   Nog niemand van degenen die ik op de hoogte stelde van de site WTK heeft een reactie gestuurd of is openlijk de discussie aangegaan. Ik kan niet anders concluderen dan dat de meeste mensen meegaan in de dagelijkse soevereiniteit van de overheid en de zogenaamde “geneesheren”.

   En ja, Paul, vrijwel iedereen kan zien hoe allerlei zorgmedewerkers (volgens mij) zijn geïndoctrineerd en gemanipuleerd, als ze maar zouden durven hun ogen op te doen en dus niet alles zouden slikken. Ik heb zelf zeker niet alle medische kennis, maar ik heb vele ervaringen dat artsen pretenderen het beste er van te weten, maar dat er veel fouten gemaakt worden of dat er ten onrechte medicatie wordt voorgeschreven.

 25. Ik las in het stuk dat er naar Dr. Phyllis Mullenix met “hij” werd verwezen. Mullenix is echter een vrouw.

  Ze heeft een erg boeiende en belangrijke rol in het boek The Fluoride Deception. Het boek is overigens inderdaad net een detective. Je zou het niet verzonnen krijgen. En voor de mensen hier die referenties belangrijk vinden: Lees dát boek. Ik heb het via de wetenschappelijk bibliotheek van Kopenhagen kunnen lenen, en het feit dat zij enkele exemplaren van het boek bezitten en waar ook nog een wachtlijst voor bestaat, betekent dat anderen zich er ook in verdiepen. Dat is ergens wel goed nieuws.

  Het boek is overigens grotendeels online te lezen: http://books.google.dk/books?id=q3v_JgjZ6fsC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

  Heel af en toe ontbreekt er een pagina, maar al met al krijg je toch een aardig beeld.

  Oh ja. Gerard schrijft in een reactie dat hij arts is. “kritisch” trekt dit gegeven in twijfel en schermt hierbij met Gerards schrijffouten. Mijns inziens is die conclusie wat voorbarig.

  Ik zie schrikbarend veel leraren die niet foutloos kunnen schrijven. En dan gaat het maar om eenvoudige memo’s voor de ouders, dus niet eens om wetenschappelijke geschriften. Niet iedereen is behebt met dezelfde inzichten wat taal betreft. Is het voor een arts echter niet van groter belang dat hij zijn vak verstaat en zich begrijpelijk kan uitdrukken dan foutloos te (kunnen) schrijven?

  1. dat je over taalfouten valt dat is jouw geconditioneerde hoofd, is ook maar door iemand bedacht…..het gaat in dit geval om de inhoud……en die is duidelijk lijkt mij………..iemand die dyslectisch is kan net zo begaafd zijn als iemand die foutloos kan spellen….echt van hokjes gedachten moeten we af…nogmaals het gaat om de inhoud….

 26. We dénken dat we in een democratie leven maar de werkelijkheid is eventjes iets anders. Nederland is niets anders dan een moordende dictatuur die onder het gezag van Amerika opereert. Geld is het doel, moorden is het middel.

  We zijn – en blijven- Nederlanders dus we gaan lekker zeiken op internet en over tot de orde van de dag.

  Dag !

  1. vooral overdosissen suiker en de chemtrails van de vliegtuigen zijn de boosdoeners.Zo blijven onze hersenen lekker verzadigd met suikers zodat verdere spirituele ontwikkeling word tegen gehouden.
   Zo blijven we domme luisterende slaven die alles doen om “geld” te verdienen om juist rond te komen , terwijl we de rijksten machtiger en rijker maken.
   En dankzij de overdaad aan suiker blijven veel mensen in de sleur zonder hun af te vragen of er ergens iets niet pluis is.
   Ik heb van kleins af een zware vorm van ADHD en ik heb gelijk het gevoel dat een overdaad aan suiker voor mij geen effect heeft of toch zeer weinig. Toen ik klein was heb ik fluorpillekes gegeten met hopen en ik ben bijna 35 jaar en heb nog volledige perfecte tanden.
   Fluoride is enkel maar gevaarlijk vanaf 5 mg per kg lichaamsgewicht.
   Zodus fluor in de tandpasta helpt zeker voor tandsterkte en botsterkte.
   Btw k’heb nog nooit iets gebroken over gans m’n leven.
   K’zou zeggen… moest fluor slecht zijn was ik al dood.
   Gz from Zulte Belgium

 27. Teveel is teveel é omg stupid people
  Ik ben het lopend bewijs da fluoride ni zo veel schade doet of da jullie denken.
  K’heb alles door van de hypocriete wereld en dat er buitenaardsen (the fourth kind) ons genetisch hebben gecreëerd (zie http://www.youtube.com/watch?v=pe6DN1OoxjE ).
  De kerk heeft hopen bewijsmateriaal vernietigd in het verleden en vooral belangrijke tabletten van de Maya’s laten verdwijnen.
  Kijk naar vele diersoorten die met hopen sterven de laatste jaren zoals de bijen, grienden met 100en van de jaar alleen al, duiven , ganse visbestanden die massaal sterven en vele kikkers en schildpadden, etc….
  De magnetosfeer van onze Aarde is compleet aan het flippen. Daarmee dat er veel dieren die lange afstanden reizen letterlijk “het noorden” kwijt zijn.
  Logisch toch.
  Ik kan zo uren blijven doorgaan wat ik ontdekt heb in een korte periode ( vanaf 19 april is er een belletje beginnen rinkelen ) mr da wilt ni zeggen dak ervoor niks wist. K’heb tuinbouw gestudeerd dus van alle park- en laanbomen (van onze streek) ken ik zowel Latijnse als Nederlandse namen en als ik om het even welke plant aanraak , dan worden die planten gezond , resistent en supersterk.
  Planten merken gewoon dat ik enorm groene vingers heb en da ze alleen maar zullen verbeteren.
  The green touch is with me 😀 en vuur maar af de reacties …
  hit me!!!

  1. Je liegt. Je hebt geen enkel bewijs. En het is genetisch onmogelijk om bomen en planten meteen te verbeteren. Als dat wel zo is zou ik graag een genen sample van je krijgen want dan zou je de wereld een hele grote dienst doen. Maar je liegt dus dat is jammer.

  2. Bewijs maar dat deze man liegt, Connor! Onbeschoft noem ik dat.
   Verder, ik poets al 15 jaar geen tanden meer met fluor(ide). Mijn zwager is tandarts en hij is verbaasd over de goede conditie van mijn tanden, want hij heeft het anders geleerd. Succes.

 28. Fluor, zoals in de kop staat, is inderdaad giftig, maar daar gaat het hele artikel niet over. Fluoride is een verbinding. De grap is dat je tanden er van nature vol mee zitten omdat dit een bouwdeel is van glazuur.
  Wil je geen fluorideverbindingen in je lichaam; laat dan alsjeblieft meteen al je tanden en kiezen trekken.
  Fluorideren van drinkwater doen we in Nederland niet; dit is hier dus geen probleem. Verder heb je het dus zelf in de hand; niemand verplicht je om fluoridetabletjes of fluoride tandpasta te gebruiken.
  Het artikel spreekt zich qua logica wel enorm tegen als het gaat atoombommen enerzijds (goed tegen de russen) en fluorideren van drinkwater (ondergraaft de gezondheid van het Amerikaanse volk). Dit kan ik niet volgen.
  Fluoride wordt gebruikt bij de productie van atoomwapens; huh … staal en water worden hier ook bij gebruikt. Wat een geklets! Fluor verbindingen zijn een prima etsmiddel; handig spul.

  Als je tegen fluoridering van drinkwater bent, kan ik me daar wel in vinden; er zijn andere midddelen. Net zoals bij het toevoegen van jodium aan brood ?

  1. ‘Wil je geen fluorideverbindingen in je lichaam’
   Daar gaat het hele stuk niet over. Vreemde reactie. Het gaat om fluor puur eten; je lichaam zit vol silicium; neem lekker een bord zand!

 29. Fluoride is levensgevaarlijk dat merk ik meteen als ik het gebruik! Denken jullie dat 1 keer met fluoride poetsen kwaad kan? Ik had ’t alweer’n hele tijd niet gebruikt en nu wel weer ’n keer omdat mijn mondhyieniste zei dat ’t goed was. Niet dus, gelijk de hele nacht buikijn en ademhalingsproblemen gehad!

 30. Ik gebruik tandpasta met fluoride, doe ik dat niet dan krijg ik tandpijn.
  Veel van die berichten komen uit de USA, daar is ook fluor aan het drinkwater toegevoegd (!) en dan wordt het mét tandpast met fluoride wel érg veel!.
  Hier is dat gelukkig niet zo en is het niet zo’n probleem als je maar goed na spoelt, veel mensen doen dat nauwelijks en slikken veel tandpasta door.

  1. Ik gebruik al jaren tandpasta zonder fluoride. Onlangs is geprobeerd om mijn tanden te poetsen met een “gewone fluorhoudende tandpasta” en mijn tanden voelden heel vies alsof ik plots andere tanden had ze voelden niet meer naturel glad en ook kon ik de chemische muntsmaak totaal niet af in mijn mond moest er bijna van braken.

   Als je veel tandproblemen hebt of gevoelig glazuur doe dan aan oil pulling of olieslurpen Zoek maar eens op op het net!

 31. Dit is onzin. Je tanden hebben een dun laagje fluoride erop om tanden harder te maken. Ook zorgt de kleine hoeveelheid fluor in tandpasta er juist voor dat je tanden schoon worden want de kristalletjes zijn erg hard, daardoor schuren ze het vuil en bacteriën van je tanden af

  1. Dit is onzin, je gaat nergens in op de feiten, maar haalt nieuwe dingen erbij. Maar andere zaken, veranderen genoemde FEITEN niet..!!
   (Of was je reactie als 38.2 bedoeld..?)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.