Advertentie

‘The Lancet’: fluor is giftig voor de mens!!


fluor Burk citaat

x

Wist jij dit?

 • Fluoride is een industrieel afvalprodukt dat agressieve eigenschappen bezit en uiterst giftig is.
 • Fluoride is een onderdeel van rattengif
 • Fluoride heeft inmiddels de dubieuze bijnaam ‘protected pollutant’ gekregen. (‘beschermde vervuiler’)
 • De giftigheid beweegt zich tussen die van lood en arsenicum.
 • Fluoride, opgeslagen in tanks, vreet zich na enige tijd door de wand heen.
 • Een mespuntje natriumfluoride is dodelijk en al jaren wordt gewaarschuwd,
  dat kinderen gefluorideerde tandpasta niet mogen inslikken.
 • Met een zekere regelmaat krijgen kinderen na een fluorapplicatie in de mond,
  maagpijn en moeten soms overgeven. 
 • Een tube tandpasta bevat 1000 ppm fluoride. Consumptie van die tube,
  kan voor een kind (10 kg) dodelijk zijn.
 • Het gifgas, waarmee een sekte enige jaren geleden in Japan een metroramp veroorzaakte,
  bevatte natriumfluoride. 

 

* * *

x

x

Prestigieus Medisch Tijdschrift:

Fluoride officieel geclassificeerd als giftig ontwikkelings-neurotoxine..

x

The Lancet: fluor is giftig voor de mens!!

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)

x

De beweging die de laatste jaren in opstand komt tegen de toevoeging van industriële natriumfluoride aan de watervoorziening is gegroeid, nu er over het additief steeds meer bewijsmateriaal naar voren komt. ’s Werelds oudste en meest prestigieuze medische tijdschrift The Lancet classificeert fluoride nu officieel als neurotoxine. Fluoride hoort thuis in hetzelfde rijtje als arseen, lood en kwik..! Dat was feitelijk al lang bekend, maar nu is het dan ook wetenschappelijk bewezen. Wat tegenwoordig moet alles ‘evidence based’ zijn; we nemen als mensen niet ‘zomaar van alles’ als waarheid aan..

fluoride poisonReeds lange tijd is in de tandheelkunde fluoride ondenkbaar; dagelijks worden fluoridetabletjes, voornamelijk aan kinderen, voorgeschreven. Fluorideapplicaties vinden in de tandartsstoel plaats, mondspoelingen met een fluorideoplossing worden zelfs klassikaal op scholen ’toegediend’ en veel tandheelkundige vulmaterialen bevatten fluoride. Dit wordt dan gedaan om zg. ‘secundaire cariës’ in de kiezen, naast de vullingen, tegen te gaan. En heb je al eens geprobeerd een fluoridevrije tandpasta te vinden..?

De kletskoek over de voordelen van fluor voor de tanden..
Cariës is geen ziekte als gevolg van een gebrek aan fluoride, maar wordt veroorzaakt door constitutionele factoren in combinatie met onvolwaardige voeding. Vooral suiker is een grote boosdoener. Het melkzuur, dat door omzetting van suiker ontstaat, is verantwoordelijk voor de aantasting van het glazuur. Het is vanzelfsprekend, dat een goede mondhygiëne een groot wapen is tegen cariës. Een goede poetstechniek in combinatie met dental floss, tandenstokers of ragers wordt in de huidige tandheelkunde als een voorwaarde gezien. Niettemin worden in de tandheelkundige praktijk soms patiënten gezien die nauwelijks van het bestaan van een tandenborstel af weten en toch een gaaf gebit hebben!

Bij het stimuleren van het fluoridegebruik in de tandheelkunde is vaak beweerd, dat het menselijk organisme fluoride nodig heeft. Tot op heden echter is er geen wetenschappelijk bewijs, dat fluoride een essentieel mineraal is. Gebleken is, dat de therapeutische breedte van fluoride uiterst smal is: de kiezen van de koeien gingen kapot door de overdosis fluoride. Patiënten, die met fluoride behandeld worden vanwege osteoporose hebben vaak last van het afbreken van het glazuur van hun tanden. Daarnaast wordt de kans op zo’n overdosis nog eens vergroot door de vele andere fluorbronnen.

Leugens in beeld.. Een overdosis fluoride beschermt het gebit helemaal NIET! Integendeel, tandglazuur en tanden worden zo hard, dat ze broos worden!
Leugens in beeld.. Een overdosis fluoride beschermt het gebit helemaal NIET! Integendeel, tandglazuur en tanden worden zo hard, dat ze broos worden!

De gunstige werking op het glazuur wordt onderbouwd door statistieken die laten zien, dat bij fluoridegebruik minder cariës optreedt. Maarrr.. niet alle statistieken zijn hierover eensluidend en ook het omgekeerde wordt soms aangetoond. Ondanks het feit, dat er een wereldwijde acceptatie is van de relatie tussen het gebruik van fluoride en tandcariës wordt er door de experts verschillend gedacht over de invloed van de diverse factoren.

Fluoride beïnvloedt het celmetabolisme van fibro-, chondro-, amelo-, odonto- en osteoblasten. Dat is het duidelijkst te zien aan de tanden. Bij overdosis ontstaat er zogenaamde mottled enamel of fluorose, witte tot bruine vlekken op het glazuur, die niet meer verdwijnen en bij doorbraak van de elementen reeds aanwezig zijn. Omdat dit verschijnsel in de eerste jaren van de fluoridering veelvuldig voorkwam heeft men in de loop van de tijd de dosering van tabletjes en pasta’s met meer dan de helft verlaagd.

Maar mottled enamel (zie foto) is meer dan een cosmetisch probleem: het laat zien, dat fluoride interfereert met de basale functies van de glazuurvormende cellen (de ameloblasten) die hierdoor een collageen van inferieure kwaliteit vormen. Ook zien we, dat bij een grote dosis fluoride op de tanden en kiezen een averechts effect optreedt, nI. als een vervolg op mottled enamel een afbreken van glazuur en het optreden van foudroyante cariës. Een bewijs voor de smalle therapeutische breedte van fluoride.

Conclusie moet dan ook zijn dat de statistiek uitermate onvoldoende houvast geeft om een dermate ingrijpende maatregel als b.v. drinkwaterfluoridering te propageren. Het is natuurlijk in één woord krankzinnig te beweren dat de verwoestende werking van het giftige fluor opweegt tegen de beperkte mate, en nog steeds NIET ONOMSTOTELIJK BEWEZEN verbetering van tanden, door glazuurverharding..! Hoe ingewikkeld kun je het allemaal maken..?

x

fluoride-poisoning-620x250

Gefluoriseerd drinkwater, hoe krankzinnig moet het worden..?
Er zijn zelfs landen, zoals jij als wanttoknow-lezer waarschijnlijk al weet, die het drinkwater kunstmatig al decennia hebben gefluorideerd hebben. Dit alles om zogenaamd ‘cariës te voorkomen’. De vraag waarom er dan niet meteen anti-biotica (tegen ontstekingen) en aspirine (tegen hoofd- en andere pijn) aan het drinkwater wordt toegevoegd, blijft echter onbeantwoord.
In 1997 kwam in het kunstmatig gefluorideerde drinkwater van de stad Annapolis in Amerika per ongeluk 50 ppm (part per million) fluoride in plaats van de gebruikelijke 1 ppm. Hierdoor werden 50.000 mensen vergiftigd. In de week, die daarop volgde was het aantal hartinfarcten vervijfvoudigd..!!

Fluoridering is gelukkig ongewoon in Europa; momenteel wordt fluoride toegevoegd aan de watervoorziening in een groot deel van Noord-Amerika, maar zie de lijst van landen die fluoridering verwerpt, het grootste deel van Europa en in een aantal andere ontwikkelde landen (HIER). Aangezien op de meeste plaatsen van Amerika nog steeds fluoride wordt toegevoegd aan het water is voor het drinken van water daar, een hoge kwaliteit waterfilter aan te bevelen. Het kan vooral van belang zijn om te voorkomen dat je aan te veel fluoride in je dagelijkse douche wordt blootgesteld..!

Maar nu, het is officieel: FLUOR = NEUROTOXINE… (zenuwgif!)
Het nieuws is gebracht door Stefan Smyle, een artikel aanhalend dat eerder werd gepubliceerd in The Lancet Neurology, Volume 13, Issue 3, 2014, geschreven door Dr. Phillippe Grandjean en Philip J. Landrigan, MD. Het officieel uitgebrachte rapport uit 2014 kan worden bekeken door hier te klikken. Het rapport valt samen met bevindingen van een Harvard University meta-analyse uit 2013, gefinancierd door de National Institutes of Health. 

Sodium Fluoride. 'Keep away from children'.. Snap jij het nog?
Sodium Fluoride. ‘Keep away from children’.. Snap jij het nog?

In de samenvatting van het rapport worden vijf industriële chemicaliën geïdentificeerd als giftige ontwikkelings-neurotoxische stoffen: lood, methylkwik, polychloor bifenyl, arseen, en tolueen. Daarnaast: mangaan, fluoride, chloorpyrifos, dichloordifenyltrichloorethaan, tetrachloorethyleen, en polybroomdifenylethers. Volgens de auteurs zullen er in de nabije toekomst nog meer van deze ontwikkelings-neurotoxische stoffen ontdekt worden.

Zij merken op dat allerlei neurologische problemen en cognitieve stoornissen, wereldwijd miljoenen kinderen treft. Zij noemen het zelfs een ‘pandemie aan ontwikkelings-neurotoxiciteit’. O.a. ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder) en dyslexie, maar er bestaat een breed scala aan gezondheidseffecten door blootstelling aan dit soort neurotoxische stoffen. Vanwege de gedocumenteerde gezondheidsrisico’s van fluoride komen steeds meer mensen in opstand tegen de fluoridering van water, met verschillende mate van succes.

Dergelijke initiatieven beginnen vaak emotioneel geladen, vanwege de reputatie van fluoride onder de reguliere tandheelkunde beoefenaars. Naast fluoride in het water, zit de stof ook in voedingsmiddelen, vooral thee van theemerken die worden geteeld in vervuilde gebieden. En heb je ooit de waarschuwingen op de etiketten van fluortandpasta gelezen? Dan weet je hoe ernstig fluoridevergiftiging kan zijn, vooral als kinderen teveel inslikken in een keer. Hierdoor zijn veel ouders begonnen tandpastamerken met fluoride te mijden en kiezen zij voor meer natuurlijke merken met ingrediënten als kokosnootolie, pepermunt of kaneel.

De fluoridering van drinkwater wordt gezien als een cumulatief gif dat zich langzaam opstapelt in het lichaam en naar gelang de tijd duurt problemen oplevert zoals dental fluorosis, of meer ernstige lichamelijke problemen. Een fluoride preventiestrategie wordt door de onderzoekers zelfs aanbevolen. In het artikel in The Lancet stellen de auteurs deze preventiestrategie voor:

“Niet-geteste chemische stoffen worden niet verondersteld veilig te zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Fluor is geen goedgekeurd geneesmiddel. Chemicaliën die nu al in het gebruik zijn en nieuwe chemische stoffen moeten daarom worden getest op ontwikkelings-neurotoxiciteit.”

En:
“…om deze inspanningen te coördineren en de omzetting van wetenschap naar preventie te bespoedigen, stellen wij dringende vorming van een nieuw internationaal centrum voor.”

Tja en dat fluor neurotoxisch is, is wel duidelijk..!
Fluoride veroorzaakt excessieve botgroei, zo bleek in een testproject in Tiel-Culemborg, waarbij de inwoners van Tiel gemiddeld 2 kg zwaarder waren dan die in Culemborg. Fluoride beïnvloedt fibroblasten, waardoor collageen van slechte kwaliteit ontstaat. Er treedt een verharding van ligamenten en pezen op. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het toenemend aantal blessures, b.v. in de sport. Fluoride bevordert ook het verouderingsproces van de huid. Relaties worden gelegd met sclerodermie.

Fluoride is giftig...!
Fluoride is giftig…!

Ook veel enzymen worden door fluoride nadelig in hun werking beïnvloed. Cholinesterase wordt geremd. Dit enzym is verantwoordelijk voor de afbraak van acetylcholine. Ook het aconitase wordt beïnvloed, waardoor de verbranding van vetten en eiwitten in de Krebscyclus onvoldoende is. Het enzym dat zorgt voor DNA-reparatie werkt bij fluoridebelasting onvoldoende;het lichamelijke zelfgenezend vermogen wordt dus heftig ondermijnd.. Een studie hierover, laat zien dat er een relatie ligt tussen een defect DNA-reparatie-enzym en het ontstaan van primaire kanker..!!

Een berucht onderzoek van Dean Burk (zie foto bovenaan artikel) geeft aan, dat in gefluorideerde steden in Amerika 10% meer kanker voorkomt dan in ongefluorideerde steden. Kortgeleden werd de statistiek gepubliceerd waaruit bleek dat bij mannen 50% meer osteosarcomen voorkomen in gefluorideerde gebieden. Ook ontstaat een kans op ontwikkelings- en groeistoornissen. De vertraagde doorbraaktijden van de tanden en kiezen zijn een bewijs hiervoor. Relaties worden gelegd met het syndroom van Down.

Een onderzoek van de Nederlandse bioloog Grimbergen laat zien, dat fluoride bacteriegroei remt, maar dat schimmels juist door fluoride sneller groeien. Tja, daardoor kan het zomaar zijn, dat fluoride een grote factor is, in de toenemende hoeveelheid candidabelastingen bij mensen. Blijkbaar kan het evenwicht van micro-organismen in het lichaam door fluoride verstoord worden. En bedenk dat candida-infecties allergieën in de hand kunnen werken.
Fluoride beïnvloedt de snelheid van de leukocyten. Dit betekent dat fluoride werkt als een turbo bij veroudering, omdat bij het ouder worden de leukocytensnelheid sowieso vermindert, is hier naast de invloed op het collageen een tweede factor die veroudering versnelt. En er treedt meer vorming van vrije radicalen op.

ADHD-FluorideBekend is de inwerking op osteo-blasten en daardoor op botstructuren. In gebieden, waar van nature een hoge concentratie fluoride in het drinkwater voorkomt, vertonen de mensen veel klachten op het gebied van de motoriek: gewrichten en rug verstijven door excessieve botgroei. Er ontstaan exostosen aan de wervels en kalkafzetting in de gewrichten. Dit is de reden, dat lange tijd fluoride werd toegepast bij de behandeling van osteoporose. Bij deze vorm van therapie ontstaat er naast een verharding van bot (wat aanleiding werd voor veel botbreuken) ook verweking van bot. Het lichaam kan blijkbaar niet meer onderscheiden wat gemineraliseerd moet worden en wat niet. Op dit moment is men zeer terughoudend geworden met deze fluoridebehandelingen.

fluoride-can-cause-eczema-in-babies-e1387357131141Symptomen
De verschijnselen, die kunnen optreden bij een fluoride-intoxicatie (vergiftiging) worden verdeeld in een acute en chronische vorm: De acute vorm kan in relatie gebracht worden met symptomen als stomatitis aphtosa, buikpijn, opgeblazen buik, slappe ontlasting en dorst. Vooral dit laatste is zeer specifiek. Daarnaast kan er sprake zijn van een jeukende huiduitslag. Deze huidafwijking is in 1971 zeer duidelijk naar voren gekomen in het Italiaanse stadje Chizzola, waar een aluminiumfabriek met zijn fluorideuitstoot verantwoordelijk was voor de zg. ‘Chizzola maculae’, een afwijking, die lijkt op blauwe plekken, die na een paar dagen bleker worden. Hoofdpijn, concentratiestoringen en duizeligheid komen hierbij ook zeer vaak voor.

De chronische vorm laat veranderingen zien in botstructuren. Exostosen met daarnaast verstijvingen van gewrichten, vaak in combinatie met verkalkingen van ligamenten. Fluorose, kramp in de benen met soms verlammingen, beïnvloeding van het reactievermogen door aantasting van de acetylcholine; fazantenkuikens, die groot gebracht werden met gefluorideerd water bleken zo tam te worden, dat ze op de hand van de kweker bleven zitten. Normaal zijn deze beestjes zeer schuw.

Wist jij dat deze 'leiders' ook al fluor toedienden aan hun 'onderdanen', zodat ze met name dát bleven.. ONDER-danig!
Wist jij dat deze ‘leiders’ ook al fluor toedienden aan hun ‘onderdanen’, zodat ze met name dát bleven.. ONDER-danig!

Misschien dat om deze reden in veel tranquillizers fluorideverbindingen zitten. De hoeveelheid fluoride in de organen van mensen, die in gefluorideerde gebieden wonen kan variëren van 8 ppm (hart) tot 290 ppm (huid). De hoogste waarden, ooit gevonden, betroffen de aorta van mensen in de gefluorideerde stad Grand Rapids in de U.S.A.: nI. 8400 ppm. Fibroblasten in de arteriewand produceren een onvolwaardig collageen wat resulteert in een vorm van arteriosclerose.

Wat is de verborgen agenda achter fluoridering..?
Inmiddels is geconcludeerd werd dat kinderen in gebieden met gefluorideerd water een ‘aanzienlijk lagere’ IQ hebben dan kinderen die in gebieden wonen met een lage hoeveelheid fluoride in hun watervoorziening (HIER studie Harvard University). Daarnaast wordt sodium-fluoride ook gekoppeld aan diverse kankers (HIER). Sodium fluoride is iets anders dan het calciumfluoride dat natuurlijk voorkomt en gebruikt wordt door tandartsen die stellen dat het nuttig is voor het gebit.

Er zit nóg een diepere reden van fluoridering achter.. We schreven daar HIER al eens een artikel over het fenomeen van het ‘afsluiten van de komische antenne van de menselijke geest door fluoride’..! Lees het en je zult begrijpen waar deze Paramahamsa Nithyananda het over heeft. Hij beveelt vanuit zijn spiritueel-geestelijke ervaring TEN ZEERSTE AAN, fluoride volledig te mijden. Hij beveelt mensen aan om hun derde oog vrij te maken door de pijnappelklier te ontkalken. Ook soundhealer Tom Kenyon reikt je hiertoe middelen aan in ditzelfde artikel. Luister naar zijn prachtige soundhealing hierover.

Conclusie
De grote hoeveelheid wetenschappelijke documentatie, die over fluoride beschikbaar is, laat een veelzijdig beeld zien, terwijl de ‘waarde’ van de stof wordt richting de tandheelkunde gestuurd. Kletskoek, want dit is niet alleen onbewezen, maar de werking op de rest van het lichaam komt in die tandheelkundige opleiding alleen al, onvoldoende tot uiting.

De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.
Hans Moolenburgh sr. (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt. Wees hem dankbaar..!!

Toch komen er weer signalen om de fluoridenconcentratie in de tandpasta te verhogen. ‘Men’ denkt, dat het glazuur van de tanden harder wordt, wanneer zeer regelmatig de tanden omspoeld worden met een fluorhoudende stof, zoals een tandpasta. Geadviseerd wordt om daarna niet intensief te spoelen om zo de werking van het fluoride te verlengen.

Maar.. dat is toch weer in tegenstelling met de halvering van de fluorideconcentratie in de tabletjes, die enige tijd geleden plaatsvond…??! Sterker nog: het Ivoren Kruis heeft haar advies inzake het gebruik van fluoridentabletjes ingetrokken.. En voortaan worden deze slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen nog toegepast.

Kortom: er blijkt nog geen enkel duidelijk inzicht in het precieze werkingsmechanisme bij tandheelkunde, terwijl fluor is grote doses aan de bevolking wordt ’toegediend’… Reden genoeg toch om uiterst voorzichtig te zijn met de toediening van de stof. Want dan is de conclusie toch simpel..? FLUOR WORDT OM ANDERE REDEN MASSAAL AAN DE MENSHEID TOEGEDIEND!

Kijk naar het gebruik van fluor in drinkwater vanuit het oogpunt van het ‘domhouden van de massa’. Je kunt je het wellicht niet voorstellen, maar véél andere opties zijn er inmiddels niet meer, dan wakker worden en jezelf achter de oren krabben. De agenda van de ‘krachten achter de schermen’ reikt tot diep in je lichaam, als je het toelaat. Of zijn we dan weer bezig met ‘angst-zaaien’…? In onze ogen is het simpel een kwestie van ‘gezond verstand’..!

* * *

Literatuur
1. Moolenburgh, H.: Fluor, liever niet. Uitgeverij Primo Vere. ISBN: 90-73014-04-2
2. Backer Dirks, 0.: Ned. Tijdschr. Geneesk. 1987; 131, nr. 43
3. Colquhoun, J. et al.: The Hastings Fluoridation Experiment. Science or Swindle? The Ecologist. Vol.16, nr. 6, 1986
4. Brathall, D.: Reasons for caries decline. What do the experts believe. Europ. Journ. Of Oral Science, 104416-422(1994)
5. Science, 25 Nov.1994
6. Burk, George L.: Fluoridation, the great dilemma. Coronado Press, Lawrence, Kansas U.S.A. 1978
7. Fluoride Journal of the international Society for Fluoride Research, Vol. 30, nr. 3, 1997, blz. 180

Bron o.a.: nvbt.nl  (Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bio-energetische Tandheelkunde)

[bol_product_links block_id=”bol_579c97f95a129_selected-products” products=”1001004001975805,9200000015493965,1001004006437837,9200000053531035,1001004005744480,1001004001464633,9200000007658395,1001004006521369,1001004007309368,9200000022728158″ name=”fluor artikel juli 2016″ sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFDDBF” border_color=”D2D2D2″ width=”766″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

19 gedachten over “‘The Lancet’: fluor is giftig voor de mens!!

 1. De meest giftige elementen zijn die elementen waar we gedurende 600 miljoen jaar evolutie het minst in contact mee zijn gekomen. Zoals plutonium. Fluor lijkt mij nou niet een stof die wij al miljoenen jaren makkelijk verwerken in ons lichaam.

  1. Cyanide lijkt me nu niet bepaald een onschuldige stof. Toch zijn we daar gedurende de 600 miljoen jaar evoutie behoorlijk vaak mee in contact gekomen. Zit gewoon in appel pitjes.

   En de kwade gemene overheid wil ons natuurlijk allemaal dood hebben met propaganda als ‘snoep verstandig, eet een appel’.

   ” Kijk naar het gebruik van fluor in drinkwater vanuit het oogpunt van het ‘domhouden van de massa’ ”

   Als ik op deze website rondkijk, kan ik niet ontkennen dat de massa hier enig teken van intelligentie vertoont. Dat baart me zorgen.

  2. Er is 1 persoon geweest in Nederland die 2 keer tot levenslang veroordeeld is voor 2 gifmoorden. Een pleegde hij op zijn celgenoot in de gevangenis. hij gebruikte cyanide uit perzik pitten. Een beetje cyanide kan geen kwaad. Er zijn mensen die dat dagelijks slikken. Een beetje plutonium is dodelijk.

  3. @ petero
   Je schrijft :Als ik op deze website rondkijk, kan ik niet ontkennen dat de massa hier enig teken van intelligentie vertoont. Dat baart me zorgen.
   Het baart je dus zorgen dat er hier enig teken van intelligentie getoond wordt door de massa van reageerders alhier. Dat zegt genoeg!al was het maar een freudiaanse verspreking …..

  4. Als je hier op deze site rondkijkt…..
   In de volgende zin schrijf je dat het niet kunt ontkennen dat er kennelijk mensen deze site bezoeken die behept zijn met enige intelligentie en dat dit je zorgen baart.
   Ik neem het op voor die mensen die je zo moeiteloos denkt te kunnen beledigen.

   Dan valt bij mij het kwartje.
   Je dacht dat mensen zo stupide waren zodat ze makkelijk te vangen zijn voor jouw getrol. Dat lukt inderdaad niet zo….
   Vandaar dat het je zorgen baart want je verliest je baantje.
   Wellicht is er een collega die iets beter is in het opdissen van flutargumenten!
   Jammer hè?

  5. @ Petero: Uiteraard zit je ook het onderwerp fluor echt fanatiek te trollen. Echt een laten zeggen miezerig treitertype. PSY OPS kan ook bestaan uit bewust irriteren. Daar prikken de meesten wel doorheen.

 2. Wat veel mensen niet weten is dat bepaalde duistere krachten er alles aan doen om de mens af te snijden van zijn geestelijke oorsprong. De mens is een zielegeestwezen. Vaccinaties fluoride, chemtrails..allemaal zaken die er op gericht zijn het besef van het zijn van een zielegeestwezen te vernietigen.

  1. Ja die satanisten gunnen mensen helemaal niks. Die willen, lichaam, geest en ziel. Daarom moeten mensen hard werken en eifst geestdodend saai werk. Zo hebben ze lichaam en geest en dan de ziel door de pijnappelklier kapot te maken door vergiftiging door met name fluor. De satanisten willen pure gehoorzame slaven die helemaal met ziel en zaligheid de gruwelijke achterbakse en perverse satanisten dienen.

 3. Bewijst dat de tandartsen van de ACTA niet zelf na kunnen denken, of erger nog, door kwade machten aan worden gestuurd. De reptielen vrezen een volksopstand, die er hoe dan ook in nog ergere mate zal komen. Alleen door op te staan en de terroristen met hun gif tegen te houden, kunnen we iets doen. Direct het leger er op af sturen, door alle tubes met rattengif in beslag te nemen. Een nationale operatie aangestuurd door tientallen ambtenaren op Volksgezondheid. Of zouden die er ook slechts zijn de mensen ziek te maken met hun gif en verkeerd gedrag?

 4. Aan de docenten en studenten van de ACTA heb ik meermaals gevraagd naar het hoe en waarom zij natriumfluorode (blijven) promoten. Daarbij viel het mij op dat zij volstrekt geen kennis en informatie krijgen over dit thema. De studenten is er ook geen tijd voor gegund om tijdens hun studie naar ook dit soort zaken onderzoek te doen.
  Het goede nieuws: er was één vrouwlijke docent die daar wél het verschil wist tussen het chemische onnatuurlijk gevormde schadelijke natriumfluorode , en het natuurlijke gewenste calciumfluoride. Het laatste, zo zei zij in bijzijn van enkele studenten, kan echter niet door de mens en door fabrieken gemaakt worden. Het komt alleen in de natuur voor, bijvoorbeeld in goed brondwater. Dat soort sporadisch calciumfluoride is een kado voor het lijf en gebit.
  Omdat het niet geproduceerd kan worden promoot men daarom natriumfluorode , en noemt het fluoride. En de studenten en de leken denken dat het om hetzelfde gaat en vergiftigen zichzelf en elkaar er nu mee.
  Waarom gaan wij niet op zoek naar onze natuurlijke calciumfluoride bronnen …😇

 5. En nog dagelijks vliegen de spotjes en reclame met het vermeende fluorverhaal ons om de oren. Hoe jij ze dom dan hou ik ze arm. Was ooit een uitspraak vanuit de regentenclub uit Denhaag. Intussen worden de EU burgers buiten spel gezet over hun voedselveiligheid door de macht van industriële griezels als Monsanto Bayer etc .en nog engere VS industrie.

  1. Dank Hans.
   Het is jammer dat de goedgelovigheid van mensen, het vertrouwen in ‘anderen’, zo heftig wordt ondergraven en misbruikt, om diezelfde mensen tot op het bot (!) te manipuleren.
   En zelfs in dié mate, dat mensen het gewoon niet kúnnen geloven..! Toch zullen we wakker dienen worden om deze wereldwijde onzichtbare gevangenis van ons af te schudden. Onze eigen kracht terugpakken en niet meer ‘in the blind’ weggeven. Laten we in dat kader eerst eens onze ‘cognitieve dissonantie’, ons ongeloof achter ons laten, zodat we in een Open Mind-situatie kunnen zien HOE die gevangenis is geconstrueerd en HOE we daarin worden gemanipuleerd en gecontroleerd..!!

 6. Weer een voorbeeld van dat afschuwelijke complot om het volk zwak, dom en ziek te houden en te maken. Puur vanwege het feit dat een zwakke, domme en zieke bevolking makkelijker onder de duim te houden is door de satanische machthebbers. Echt satanisch dus puur slecht. Ik heb een tandpasta gevonden (Utradent) waar op staat dat er geen fluor in zit. Dat geloof ik dan maar hoewel er uiteraard stiekem wel fluor in zou kunnen zitten. Ik koop die tandpasta bij Kruitvat.

 7. Rattengif ofwel Fluoride in tandpasta.
  Kwik in vaccinaties.
  Kwik is vullingen.
  Strontium, aluminium, Barium die over ons wordt gestrooid dmv Chemtrails.
  Aspartaam.
  MSG.
  Monsanto.
  what is next ?

  De Creator heeft ons toch wel goed in elkaar gezet, WE ARE HARD TO KILL !

 8. Ik zelf heb als kind een zware overdosis aan fluoride gehad door de tandarts en de dubbele hoeveelheid aan fluoride tabletten,omdat ik een heel zwak melkgebit had ook.Destijds begin jaren 70 werkten de tandartsen,consultaties bureaus nog volop met fluoride.Lang vooordat onze grote held Dr Hans Moolenburgh zijn onderzoeken,constateringen lanceerde.Ik heb er een behoorlijke zware permanente hersenbeschadiging van opgelopen,zware fluorose op mijn tanden van opgelopen voordat ik ging wisselen nog,gedrags problemen een een heel laag IQ aan overgehouden.Dit heeft me voor de rest van mijn leven zwaar beschadigd,waardoor ik oa niet volledig aan onderwijs kon deelnemen,en om de aantal maanden wel een paar tanden/kiezen begonnen af te brokkelen,om over het aantal kwikvullingen die ik nog had in mijn resterende tanden maar niet te spreken.Mijn leven is behoorlijk dramatisch afgelopen,meeste leven dakloos geweest,geen werk kunnen vinden en nu door iedereen als junk nog altijd word aangezin door mijn gebit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.