Advertentie

Het Tavistock Instituut en mind control..


X
X
Het Tavistock Instituut en mind control

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Maar weinig mensen beseffen, hoe krachtig onze scheppingskracht is. Met die scheppingskracht geven we vorm aan onze realiteit. En omdat we ons daarvan niet of nauwelijks bewust zijn, worden we van buitenaf aangestuurd door de media, overheid, educatiesysteem e.d. om exact dat gene in stand te houden, waarmee we onszelf gevangen houden!! Dit kan per persoon anders zijn, omdat we allemaal in een eigen hologram zitten. Hoe meer we ons eigen pad gaan volgen; ons gevoel; onze intuïtie, hoe hoger de trilling of frequentie, en hoe meer we in staat zullen zijn een wereld neer te zetten, waarin we weer echt gelukkig kunnen zijn.

Je zult merken, dat alles wat je hierin wenst, steeds sneller vorm gaat krijgen. Dit geldt voor zowel de positieve als de negatieve zaken. Je zou dit ook karma kunnen noemen, of actie-reactie. Wat hierbij belangrijk is om te weten is, dat wat je ontkent of weigert te zien, je juist aantrekt. Dat wat je negeert en ontkracht, wordt versterkt. Slechts vanuit liefde, ben je in staat om alles in toom en in balans te houden.

Mensen die volledig in hun mentale stuk vast zitten, zijn vooral de hoogopgeleiden. Ze zijn jarenlang gehersenspoeld door het systeem, waarbij ze het lokaas voor werden gehouden: hoe meer ze hadden gestudeerd, hoe meer ze konden verdienen, waarmee ze hun status kon verhogen in de maatschappij. Hiermee zijn ze echter het contact met de bron; hun lichaam; de echte wereld, volledig kwijtgeraakt, en weggezakt in het moeras van de illusie.

En dat houden ze vervolgens in stand met behulp van hun eigen scheppingskracht. Ze leven dus in een compleet andere wereld, een andere realiteit, dan de wakkere mens. Alles wat voor wakkere mensen zo duidelijk zichtbaar is, bestaat in hun werkelijkheid gewoonweg niet. Het is een samenleving met veel minder kleur en diepte. Ze leven dus in een geheel andere trilling of frequentie. De realiteit van een lage frequentie is namelijk volledig anders dan een realiteit met een hoge frequentie. Dit is prachtig aantoonbaar te maken met de waterklankbeelden van Robert Boerman.

Bovenstaande foto’s zijn in exact dezelfde omstandigheden genomen, alleen de frequenties zijn veranderd. De foto gemaakt van 440Hz, is te vergelijken met een lagere frequentie. Deze is veel vlakker, en geeft veel minder diepte dan het beeld met de hogere frequentie van 432Hz. Hiermee kun je dus eigenlijk aantonen, dat mensen die op een andere frequentie leven, op een andere tijdlijn zitten.

Betrek je dit op de huidige situatie in het wereldgebeuren, dan zou je de mensheid kunnen opdelen in de groep mensen, die zich hebben of laten vaccineren en de groep die dit weigert. De eerste groep zit in een lage trilling of frequentie en zijn volgers. Zijn worden gedomineerd door angst, omdat ze het contact met de bron kwijt zijn. Ze kunnen zich niet langer voorstellen dat hun lichaam in staat is, om ze tegen dit soort virussen te beschermen. Ze zijn er van overtuigd, dat ze hiervoor iets van buitenaf nodig hebben.

Dit is natuurlijk allemaal bewust veroorzaakt door de MSM die hun  volledig heeft gehersenspoeld . Ze zijn niet langer in staat om te voelen, omdat ze volledig mentaal getraind zijn. In hun wereld, mag je pas weer vliegen als je bent gevaccineerd. Dit staat haaks op de wakkere wereld, waar straks enkel – niet- gevaccineerde mensen toegang krijgen, om te mogen vliegen. De reden hiervoor is dat gevaccineerde mensen een sterk verhoogd risico lopen trombose te ontwikkelen, als gevolg van het Covid vaccin.

De grote mastermind zat op zijn troon, eindelijk. George Bush sr. werd directeur van ’s werelds meest geheime macht-achter-de-schermen: de CIA. Hij werd machtiger dan de president, die wél verantwoording moet afleggen aan zijn volk. De CIA doet zg. alles in het belang van het land, maar vooral ‘geheim’. George Bush zou later een stapje hoger stijgen, zijn CIA-macht niet meer verliezend..! Drugs waren en zijn de financiële levensader van de CIA..!

Ook zijn er al geruchten, dat zorgverzekeringen niet langer bijwerkingen of ziekten van gevaccineerde mensen zullen vergoeden, omdat zij ‘geheel vrijwillig’ aan een experiment hebben meegedaan, dat op zijn vroegst pas in 2023 goedgekeurd kan worden. Want niemand heeft ze daartoe gedwongen. Hoe gemeen en doortrapt het systeem dat ons gevangen houdt, in elkaar zit, is voor vele mensen niet te bevatten. Ze vergelijken het met hun eigen maatstaven, waar zoiets laags niet voor te stellen is.

Het systeem, de DeepState, of machten achter de schermen, is niet menselijk, en ziet ons ook niet als zodanig. In hun ogen dient de mens als voedsel en/of slaaf, waarbij ze een volledige trukendoos aan leugens voorradig hebben, die dient als fuik. Seks, kinderhandel, drugs en wapens hebben in de afgelopen eeuw, wereldwijd, de controle van de schaduwregeringen beheerst. Deze tactieken stelden hun in staat, om kinderslavernij te gebruiken,  waarmee ze elke politicus, elke nieuwsverslaggever, elke bedrijfsdirecteur, elke militaire koper en elke Hollywood-producent of -ster onder controle probeerden te krijgen.

George Bush Sr. was één van de meest beruchte kindermisbruikers, en was voor zijn politieke carrière, hoofd van de CIA. Door het bewaren van belastend videomateriaal en controle hebbend over de wereldwijde perskanalen, oefenen ze een macht uit waar maar weinigen tegenin durven gaan. Degenen die dit deden werden vaak vermoord of gezelfmoord . Denk hierbij aan bijvoorbeeld Lady Diana, John Lennon, Michael Jackson, Robin Williams en vele anderen.

Prins Charles was één van de beste vrienden van de ontmaskerde pedofiele ‘engerd’ Jimmy Saville.. Hij schopte het tot de edelstand en mocht zich ‘Sir Jimmy’ noemen. Saville is één van de meest gruwelijke voorbeelden van pedofiele elite, die decennia lang werd beschermd..!!

Ook beheersen ze de meeste onderwijsinstanties en de geschiedschrijving, waar hun propagandamateriaal wordt verspreid en wat niets met de èchte waarheid heeft te maken.  Jimmy Savile, een voormalig DJ en werkzaam bij de BBC, was een welbekende gast bij de Britse Koninklijke familie. Hij was een bekende necrofiel, die in een mortuarium werkte om toegang tot lijken te krijgen. 450 mensen van beide geslachten hebben aanklachten ingediend over Savile, waaronder 34 vermeende verkrachtingen. Hierbij zijn zelfs 28 politiezones in het hele land betrokken.

Deze ontmoeting met Paus Johannes Paulus was voor pedo-Saville dé perfecte voltooiing van zijn camouflage..!!

Het misbruik besloeg een periode van 54 jaar tussen 1955 en 2009, toen Savile 82 was. De mishandelingen vonden plaats bij 23 kinderen en jongeren op het terrein van de BBC, in 14 ziekenhuizen en in tenminste één hospice. Savile kreeg een pauselijke en Britse ridderorde van het grootste kindermisbruiknetwerk op aarde: de rooms-katholieke kerk. De renaissance had tot gevolg, dat de kerken begonnen leeg te stromen. De kerk had tot dat moment de taak, om de mensheid volledig onder controle te houden.

Als antwoord hierop werd de ‘New Age’ beweging’ geïntroduceerd, met als doel de vrijdenkers opnieuw  in te kunnen lijven. De ‘Ashtar Command’ is het brein achter de New Age. Zij hebben hun thuisbasis op Mars en hebben helaas niet het beste met ons voor. De term ‘New Age’ werd geïntroduceerd door ‘Helena Blavatski’, de oprichtster van de ’Theosophical Society’. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor theosofen, die als taak kregen de evolutie van het menselijk ras te begeleiden.

De New Age werd ècht actief in de 2de helft van de twintigste eeuw. De basis hiervoor werd gelegd tijdens de hippietijd, halverwege de jaren zestig. We noemen dit ook wel het begin van het ‘Aquarius tijdperk’ met de opkomst van de  ‘Beatles’, de ‘Rolling Stones’, en vele anderen. Wat de meesten niet in de gaten hadden, was dat deze stroming volledig onder controle stond van het  ‘Tavistock Instituut’..!

Het Tavistock Instituut werd in 1946 in Londen opgericht met behulp van een subsidie van de ‘Rockefeller Foundation’ en krijgt haar orders van (semi-) geheime organisaties zoals ’de Club van Rome’, en de ‘Trilaterale Commissie’. Hun hoofdtaak is het bestuderen en analyseren van sociale processen. De inzichten worden vervolgens gebruikt voor ‘social enginering‘ processen en ‘mind control’ doeleinden. De combinatie van deze 3 elementen maakt het instituut ongebruikelijk, zo niet uniek:

 1. het heeft de onafhankelijkheid volledig zelf-financierend te zijn, zonder subsidies van de overheid of andere bronnen;
 2. de oriëntatie op actieonderzoek plaatst het tussen, maar niet in, de werelden van de academische wereld en de consultancy;
 3. het scala aan disciplines omvat antropologie, economie, gedrag in organisaties, politieke wetenschappen, psychoanalyse, psychologie en sociologie.

Tavistock Instituut heeft zijn hoofdkantoor in Londen. Zijn profeet, ‘Sigmond Freud’, vestigde zich in ‘Maresfield Gardens’ toen hij naar Engeland verhuisde. Tavistock’s pionierswerk, op het gebied van gedragswetenschap langs freudiaanse lijnen van het ‘besturen’ van mensen, heeft het tot het wereldcentrum van de fundamentele ideologie gemaakt.

Tegenwoordig exploiteert het Tavistock Instituut een netwerk van stichtingen ter waarde van US$ 6 miljard per jaar in de VS, dat allemaal wordt gefinancierd met geld van de Amerikaanse belastingbetaler. Tien grote instellingen staan ​​onder hun directe controle, met 400 dochterondernemingen, en 3000 andere studiegroepen en denktanks, die vele soorten programma’s opzetten, om de controle van de Wereldorde over het Amerikaanse volk en de rest van de wereld te vergroten.

Het ‘Stanford Research Institute, grenzend aan de ‘Hoover Institution’, is een operatie van US$ 150 miljoen per jaar met 3300 werknemers. Het voert programmabewaking uit voor Bechtel, Kaiser en 400 andere bedrijven, en uitgebreide inlichtingenoperaties voor de CIA. Het is de grootste instelling aan de westkust, die mind control en gedragswetenschappen promoot.

‘Theodor W. Adorno’, was het brein achter de Beatles songs en bezat tevens alle rechten. Hij was een satanist en speciale vriend van de Britse koningin. Hoe zeer de ’Beatles’ zelf verweven zaten in de geheime satanische genootschappen, laten de handsymbolen van Paul Mc Cartney en John Lennon zien op onderstaande foto.

De ‘Rolling Stones’ werden gecreëerd door prins Rupert Loewenstein. Hij was een lid van ‘De Orde van Malta’, en sponsorde in 1968 het nummer ‘Sympathy for the Devil’. Deze prins, was eveneens lid van de zeer geheime militaire ‘Constantijns Orde van St. George’, die qua macht, dichtbij ‘de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem staat. Deze beide Ordes staan boven ‘de Orde van Malta’. De Orde van Malta, SMOM, is de militaire arm van het Vaticaan.

Het Tavistock Institute heeft samen met haar dochteronderneming Stanford Research Institute o.a. ‘The Grateful Dead’ ontwikkelt. Deze groepen werden allemaal in het leven geroepen, met als doel om de gedachten te kunnen beheersen en manipuleren van de ‘Baby Boomer’ generatie. De taal en het jargon dat werd gebruikt, werd ingezet om het gedrag van de massa te kunnen beheersen. Het werd gelanceerd als een ‘anti-oorlog’ beweging.

Het maakte deel uit van de ontwikkeling van een dynamisch, psychologisch oorlogsmodel voor gebruik op binnenlandse en buitenlandse bevolkingsgroepen. Dit model was eerder ingezet tijdens de ‘Lord Gordon’ rellen in Londen, en de ‘Jakobijnse’ terreur van de Franse Revolutie. Hun doel was om menigten te mobiliseren in een ideologische oppositie tegen de staat.

In de afgelopen jaren hebben we de ‘Oranjerevolutie’ (2004) in de Oekraïne gehad, de ‘Jasmijnrevolutie’ in Tunesië, en de ‘Egyptische Revolutie’ (2011). Vandaag de dag vinden we dit terug bij ‘Antifa’ en ‘Black Lives Matter’. Allemaal zijn ze gesponsord door één en dezelfde persoon, namelijk George Soros!

De CIA onder leiding van ‘Timothy Leary’, promoten het gebruik van LSD. Ze werden hierbij geholpen door miljoenen tabbladen, en mensen als ‘The Grateful Dead’. In 1966 was Tavistock klaar om een grote onomkeerbare culturele revolutie in Amerika te lanceren. Het ‘Aquarius-tijdperk’ complot, maakte hier deel van uit. De Beatles werden geïntroduceerd als de ‘goede’ slechterikken, en de Stones als degenen die sympathiseerden met de duivel. Het waren echter twee kanten van dezelfde medaille.

Het is allemaal heel bewust gecreëerd: de teksten van de Beatles; de covers van de Rolling Stones Albums etc. Het fenomeen van de Beatles was dus niet een spontane opstand van jongeren tegen het oude sociale systeem. Het was een zorgvuldig opgesteld complot, om een zeer destructief en verdeeldheid zaaiend element, namelijk drugs te kunnen introduceren.

De nieuwe ‘wonderdrug’ genaamd ‘LSD’ (‘Lucy in the Sky with Diamonds’), werd onmiddellijk gedistribueerd in monsterverpakkingen, en gratis uitgedeeld op universiteit campussen. Hetzelfde zien we nu gebeuren met de Covid vaccins. Er worden de gekste dingen bedacht om mensen over de streep te trekken zich gratis te laten vaccineren. En net als toen, is er overtuigend bewijs wat er werkelijk gaande is, maar alle tegenactie wordt in de kiem gesmoord door de Media, de Sociale platforms, Justitie en Overheid. Nieuwe woorden en zinnen- opgesteld door Tavistock- werden samen met de Beatles geïntroduceerd. Woorden als ‘rock’ in relatie tot muziekgeluiden, ‘tiener’, ‘cool’, ‘popmuziek’, e.a. waren een lexicon van verkapte codewoorden, die de acceptatie van drugs aanduidden. Ze kwamen met, en vergezelden de Beatles, overal waar ze naar toe gingen.

Zonder de medewerking van de media, en in het bijzonder de schunnige talkshow-host ‘Ed Sullivan’, die speciaal was gecoacht in de rol die hij moest spelen, zou niemand veel aandacht hebben besteed aan de groep uit Liverpool met zijn ’12-tonale’systeem van muziek. Dit 12-tonale systeem bestond uit zware, repetitieve klanken, ontleend aan de muziek van de cultus van ‘Dionysus’ en door het Baäl- priesterschap van ‘Theodor W. Adorno’, in een modern jasje gestoken. Tavistock en zijn Stanford Research Center, creëerden ‘triggerwoorden’, die algemeen gebruikt werden rond ‘rockmuziek’ en zijn fans.

Een van de vele gebouwen op het terrein van het Stanford Research Institute

Hiermee werd een grotendeels jonge bevolkingsgroep overgehaald, om te geloven, dat de Beatles, echt hun favoriete groep waren. Het was dus een massacontrole van de nieuwe doelgroep, de jeugd. De Beatles deden het perfect, of we kunnen beter zeggen, dat Tavistock en Stanford het perfect deden..? De Beatles reageerden slechts als getrainde robots ‘With a little help from their friends’, die codewoorden voor het gebruik van drugs ‘stoer’ maakten. De Beatles werden een zichtbaar ‘nieuw type’, die rages ontwikkelden in kleding, kapsel en taalgebruik. Dit maakte de oudere generaties van streek, en dat was exact wat de opzet was.

Dit alles, maakte deel uit van een ‘fragmentatie- maladaptatie’ proces van ‘Willis Harmon’ en zijn team van sociale wetenschappers die gespecialiseerd waren op het gebied van ‘genetische manipulatie’ en dat hiermee in praktijk werd gebracht. Ook dat zien we terug in de huidige vaccins. Hiermee wordt het menselijk DNA veranderd waarmee je op afstand bestuurbaar wordt.

De rol van de media in onze samenleving, is cruciaal voor het welslagen van het hersenspoelen van grote bevolkingsgroepen. Bendeoorlogen eindigden in 1966 in Los Angeles toen de media de berichtgeving introk. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ‘Covid’ gekte. Er is een interessante verschuiving gaande op het wereldtoneel, nu blijkt dat ‘Complot’ theorieën steeds vaker de èchte waarheid lijken te bevatten. De komende weken gaan we een overvloed aan onthullingen over ons heen krijgen om de mensheid wakker te schudden.

Het Vaticaan is nu een jaar gesloten. Alle geroofde schatten, die verborgen lagen in de 9 verdiepingen tellende ondergrondse kelders, zijn in beslag genomen door de vrijheidsstrijders. Zij, zijn aan de hand van die informatie, bezig om de hele geschiedenis, naar waarheid te herschrijven. Dit zal heel veel duidelijkheid gaan brengen. Verder zijn er ondergrondse tunnels aangetroffen onder het Vaticaan, die helemaal doorliepen tot aan Jeruzalem en volledig gevuld waren met baren goud. Deze zullen teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaren, te weten: de wereldbevolking.

‘The City of London’, het financiële hart van de DeepState in Londen, is op 8 juni officieel ontbonden. Dit houdt in dat de overheden in alle landen wereldwijd failliet zijn. Dit zijn namelijk allemaal, stuk voor stuk, bedrijven en officieel ook niet meer mogen functioneren. Hun doel was, om 90% van de mensheid uit te roeien. We zitten nu in het moment waarin de slotfase zou moeten plaatsvinden. De betovering is echter verbroken en wat er momenteel plaatsvindt, kan niet meer worden gestopt.

De kracht ligt nu bij de mensen, het ligt bij de mensheid!
Is het je al opgevallen wat voor prachtige blauwe luchten we weer hebben met ouderwetse wolken. Dit heeft te maken met het feit dat de energetische koepel, de Matrix, die ons hier gevangen houdt, aan het oplossen is door toedoen van de vrijheidsstrijders. De aarde is namelijk vele malen groter dan ons is wijsgemaakt. De witte cirkel op onderstaand schilderij is als het waren de rand van de koepel. De cirkel daarbinnen is, wat wij hier kennen als de aarde.

Die vrijheidsstrijders, zijn wij zelf uit andere dimensies. De bomen hier op aarde zijn door middel van hun wortelgestel, de enigen, die contact staan met de vrije wereld. Zij zijn onze antennes, waarmee we in staat zullen zijn om ons in slaap gesuste bewustzijn wakker schudden. Nu wordt waarschijnlijk ook duidelijk, waarom ze alle bomen aan het kappen zijn.

In de komende tijd is het dus aan te raden zoveel mogelijk in de natuur door te brengen, en contact met bomen te maken. We gaan een interessante tijd tegemoet, waarin we flink uitgetest zullen worden of we in staat zijn bij onszelf te blijven. Vaar je eigen koers, en voorkom dat je een volger wordt. Laat je niet ontvoeren door discussies met mensen die er anders over denken, en houdt daarbij de conversaties zo neutraal mogelijk.

De ontmanteling vindt plaats van boven naar beneden, waarbij het script van de DeepState in tact wordt gehouden om geen slapende honden wakker te maken. Het moeras zit zo diep verweven in de maatschappij, dat dit de enige manier is om alles te kunnen zuiveren. De chemtrails, die af en toe nog flink aanwezig zijn, bevatten niet langer de chemische componenten om de mensheid ziek te maken. Ze worden nu ingezet  om de atmosfeer te zuiveren. Voordat de omslag kan plaatsvinden dient  het gemiddelde wakkere bewustzijn op aarde op 60% te zitten. We zitten momenteel rond de 58%. Dus we zijn er bijna……

Harriet Algra

juni 2021

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

vrijewereld.org/2012/10/24/tavistock-institute/

ascensionwithearth.com/2017/03/the-manufactured-invention-of-beatles.html

https://www.youtube.com/watch?v=WeqUrSoraBc  →

BUSTING OUT OF THIS MATRIX TO 5D (Live)
– Our 3D World and Why The Trees Are So Important

 * * *

 

 

2 gedachten over “Het Tavistock Instituut en mind control..

 1. Een prachtig hoopgevend verhaal Harriet. Wat betreft de schone luchten heb ik een ander beeld: vorige week is in de Kop van Noord-Holland weer de nodige chemtrails gesproeid.
  De vrijmetselaarsbeweging Club van Rome is in 1968 opgericht in David Rockefellers buitenhuis in Bellagio (It) door de Schot Alexander King en de Italiaan Aurelio Peccei.
  Bij de popconcerten in Monterrey (1967, Californië) en Woodstock in New York (1969) heeft het Zwitserse farmaceutisch bedrijf Sandoz (nu Novartis) LSD uitgedeeld.
  De beide zonen van prinses Irene, Carlos en Jaime zijn lid van de Orde van Malta (SMOM), net als de opperrechter van de VS John Roberts. Roberts is ook lid van Opus Dei, maar dit ter zijde.
  De voormalige Britse dj Mark Devlin heeft twee zeer lezenswaardige boeken geschreven over de ware aard van de muziekindustrie: Muzikale Waarheid deel een & twee. Beide zijn via het internet gratis te lezen. In oktober van dit jaar hoopt hij deel drie gereed te hebben. Zijn podcasts zijn ook zeer de moeite waard.

 2. De illusie waarin (wij), wie dat ook mogen zijn, verkeren, gaat uit van de afwezigheid van het tegenovergestelde van iets waar de Stones en de Beatles wèl veel aandacht en daardoor kracht aan schonken. Kennelijk is het door de eeuwen gelukt om het begrip waar ik op doel zo belachelijk, duf, on-hip, ouderwets, en niet-meer-van-deze-tijd te maken dat het thema helemaal uit de aandacht is geraakt. Daarvoor in de plaats lijkt het principe liefde en licht helemaal de plaats te hebben ingenomen. En dat mag ook het Buddha beeldje in de tuin of ander aan het paganisme ontleende beeltenis zijn. Tot aan de vanuit het Babylonische mariabeeldje wat de facto Semiramis is, toe.
  Maar nog te weinig mensen komen op het logische idee naar mijn mening dat de ‘mascotte’ die zij voor ogen houden en openlijk vereren zoals op het plaatje met John Lennon en toen nog de echte Paul Mc Cartney, geen gelijke, maar dan omgekeerde ‘mascotte’ kent omdat de banden met wat het dan zou moeten zijn door o.a. de kerk en religie volledig zijn verziekt.
  Neemt niet weg dat het een factor van betekenis is, wil men redelijk uit deze epische strijd naar een geheelde tijd kunnen overstappen.
  Ik zie het als het oplossen van de laatste blinde vlek.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.