Advertentie

WijWordenWakker voor € 150,-???


“Onwetendheid is de grootste ‘zonde’ van de mensheid.”

– Boeddha –

X

WijWordenWakker voor € 150,-??

2021 © WantToKnow.nl/be – © Marcel Messing (voorwoord)

x
Er is iets opvallends gebeurd met de ‘Wij Worden Wakker’-boekuitgave van Marcel Messing uit 2006, 15 jaar geleden dus. Vanuit zijn visionaire kijk op de wereld, zijn inzichten in de historie van de menselijke ontwikkeling en zijn niet aflatende en immer groeiende wijsheid, heeft auteur Marcel Messing, dit boek destijds het levenslicht laten zien. Ook de ondertitel van het boek: ‘Over de verborgen krachten áchter het wereldtoneel’, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Het was een boek dat voor velen té vergaande conclusies trok en té vergaand ‘doemdenken’ als leitmotiv had. En toch, nu, 15 jaar later mogen we zeggen dat het boek feitelijk en haarfijn de situatie heeft voorspeld, waar we nu in zitten.

(foto © Enith Stenhuys)

Het boek blijft actueel en de afgelopen 10 jaren, nadat het boek niet meer bij de boekhandel te koop was, kwam er een tweedehandsmarkt op gang. Voor velen zal de kracht van het boek reden zijn geweest, via recommandatie en dergelijke, het boek te gaan aanschaffen. En dan toont zich in een heel simpel economsich principe… DE PRIJS van tweedehands-exemplaren.

De vraag is dus vele malen groter dan het aanbod en door het tekort stijgt de tweedehandsprijs. Naarmate een boek als tweedehandsexemplaar méér gewild is, zal de prijs verder stijgen. En je ziet het op de afbeelding. Voor een tweedehandsexemplaar van het boek wordt grif een bedrag van vér boven de € 100,- betaald.

En precies dát is de reden voor Marcel Messing, het boek opnieuw uit te geven, want er is dus behoefte aan de informatie uit het boek. ‘Wij worden wakker’ betekent dat we inderdaad massaal wakker worden als mensheid. Dat we als mensheid zaken gaan zien en dóórzien, die al jaren door voorlopers zijn geduid. En bij die vele honderdduizenden ‘wakkeren’ is Marcel Messing natuurlijk één van hen. Een nieuwe uitgave dus, verzorgd door uitgeverij Obelisk, waar o.a. ook de boeken van dr.ir. Coen Vermeeren worden uitgegeven.

Achtergronden van het boek/Over verborgen krachten achter het wereldtoneel
Veronderstel dat veel van wat je geleerd hebt, niet waar is. Dat je onwetend heel je leven al, gemanipuleerd werd met ideeën over religie, politiek, economie, geschiedenis, opvoeding, gezondheid, oorlog en vrede. Veronderstel dat je erachter komt dat de leugen regeert en tot waarheid is verheven. Hoe zou je je voelen? Bedrogen? Radeloos? Boos? Teleurgesteld? Verdrietig? Of opgelucht, omdat dit diep in je hart al een vermoeden was. Maar dat nooit durfde uit te spreken? Maar je zwijgen is ten voordele van hen die ons manipuleren en al lange tijd veel voor ons verborgen houden.

Complotten zijn immers nonsens? De eerste druk van dit boek verscheen in oktober 2006 en werd al snel een bestseller, waarna enkele vertalingen volgden. ‘Dit kan toch niet waar zijn?’ Dit is doemdenken!’, reageerde toen menigeen. Anno 2021 blijkt al een deel van het beschreven scenario gerealiseerd te zijn en is er daarom een direct verband naar de vraag naar dit boek.

(click op deze afbeelding van de cover voor een link naar de uitgever)

Worden Wij Wakker? gaat over de verborgen krachten achter het wereldtoneel die streven naar een nieuwe wereldorde. Leven we in een overgangstijd of in ‘het einde der tijden’? Sinds 11 september 2001 (9/11) kwam alles in een stroomversnelling. Wat is er aan de hand? Waarom ineens al die big-brothertechnieken: camera’s, satellieten, drones, artificiële intelligentie, robots, diverse paspoorten, DNA-databanken, scans, biometrie, het snelle uitrollen van 5G? Wordt een totale controle en bewustzijnsmanipulatie uiteindelijk mogelijk door de implantatie van een onderhuidse microchip in relatie tot het internet der dingen?

Worden onze vrijheid en privacy fundamenteel bedreigd?  Worden Wij Wakker? onthult choquerende feiten, maar laat ook zien dat juist in deze kritieke tijd de mens een enorme sprong in zijn bewustzijnsevolutie kan maken door kennis en inzicht.  Maar dan moeten we wel heel snel collectief wakker worden… Dát is de feitelijke strekking van het boek ‘Wij Worden Wakker’. Simpel samengevat. Wij worden steeds vaker geconfronteerd met berichtgeving die niet alleen de waarheid verhult, maar ons ook in de angstgreep houdt. Doemdenken? Complottheorie? Sciencefiction?

Aan de hand van de choquerende feiten, legt Marcel Messing de verborgen krachten achter het wereldtoneel bloot. Krachten die wij door inzicht, bewustwording en liefde een tegenwicht bieden. Een ‘strijd’ die in volle gang is, op dit moment en al eeuwen en eeuwen voort duurt. Een onthullend en uitstekend gedocumenteerd boek, waarin tevens positieve en praktische mogelijkheden worden aangereikt voor deze beslissende overgangstijd. Speciaal voor deze hernieuwde herdruk, schreef Marcel Messing een nieuwe inleiding, die we hieronder aanreiken:

Woord vooraf bij de heruitgave van 2021

Omdat er de laatste tijd weer veel vraag is naar het boek ‘Worden Wij Wakker, over de verborgen krachten achter het wereldtoneel’, dat in 2006 voor het eerst bij uitgeverij Ankh-Hermes verscheen en tot voor kort enkel nog als e-book beschikbaar was, ben ik dankbaar ingegaan op het aanbod van uitgeverij Obelisk om het boek te herdrukken. Buiten mijn weten werd het boek tegen hoge prijzen verhandeld op internet, maar is nu dus weer gewoon verkrijgbaar. De uitgever heeft de noten en internetverwijzingen geactualiseerd.

Voorafgaand aan deze heruitgave verscheen begin januari 2021 mijn manifest ‘Code Red Alarm. Not primarily caused by the Corona Pandemic, but because what is hidden behind this Cover-up’, te bestellen via worldofconsciousness.com. Zowel de Nederlandse versie van het manifest (Code rood: Alarm! Mensheid en planeet aarde in gevaar) als de Franse (Code Rouge: Alarme! Danger pour l’Humanité et la Planète) staan op mijn website.

Omdat er ook overeenkomsten zijn te ontdekken tussen de huidige pandemie en de zogenoemde ‘Mexicaanse’ griep, heb ik besloten het boekje Vaccineren of niet? Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze’ (Frontier Publishing, 2009, uitverkocht), eveneens op mijn website te plaatsen.

Informeer uzelf. Onderzoek niet alleen de gangbare visie van specialisten, wetenschappers en journalisten, maar ook van die specialisten, wetenschappers en journalisten die gedegen onderzoek hebben gedaan dat niet of nauwelijks aan bod (mogen) komen in de meanstreamedia. Lees ook hún boeken en rapporten en als u daar niet de tijd voor kunt of wilt nemen, bezoek dan hun websites en trek uw eigen conclusies.

Laat u niet afschrikken door hen die met slimme woorden en clichés u het woord trachten te ontnemen en zelf meestal geen enkel serieus onderzoek doen. Maar bovenal: gebruik uw gezond verstand, vertrouw op uw intuïtie en neem wat mij betreft nooit een beslissing als u in twijfel verkeert. Op mijn website wordt u op de hoogte gehouden van komende publicaties.

Aansluitend op het boek Worden Wij Wakker? vertelde ik deze juni 2021 in deze podcast hieronder, met Jorn Lukaszczyk (Jorn The Truman Show) hoe ik het dramatische gebeuren van 9/11 persoonlijk heb ervaren en welke ‘toevalligheden’ er in mijn leven plaatsvonden in relatie tot 9/11. Internationaal hebben diverse auteurs diepgaand onderzoek naar 9/11 gedaan. Dat we in een uiterst kritieke tijd leven en dat wakker worden op grote schaal nu meer dan ooit noodzakelijk is, moge duidelijk zijn.

De tijd dringt!
Talloze gebeurtenissen vallen samen: de pandemie (pandemonie), de lockdowns, vaccinatieprogramma’s en het vaccinatiepaspoort, de wereldwijde massale hersenspoeling en hypnose, het supersnelle uitrollen van 5G, het bijna dagelijks uitbreken van revoluties en burgeroorlog-achtige toestanden, de confrontatie met een wereldwijd vluchtelingenprobleem, terreuraanslagen, politieke corruptie, dictatuur en terreur, de ineenstorting van gevestigde instituten en godsdiensten, de snelle afbraak van het planetaire ecosysteem (mede veroorzaakt door de globalisering), het verval van morele waarden, de vele leugens over het klimaat… De mensheid, ja, alle levende wezens, balanceren in dit ‘ijzeren tijdperk’, kali-yuga genaamd, op de rand van de afgrond.

Maar dwars door dit alles heen vinden ingrijpende transformaties plaats, waarin de door talloze materialistische wetenschappers en filosofen ontkende ziel kan ontwaken aan haar ware essentie. Pas als we de Universele Wet, onder andere uitgedrukt in het archetype van de levensboom, leren begrijpen, aanvaarden en in ons leven integreren, pas als we beseffen dat alle levende wezens in ons heelal en in parallelle heelallen hiermee verbonden zijn en dat deze Wet bedoeld is om het leven te beschermen en tot verdere ontwikkeling te brengen, kan de mens een enorme sprong in zijn bewustzijnsevolutie maken.

Dan zal ook het besef kunnen doordringen dat het laatste woord niet is aan ijdelheid, arrogantie, ik-zucht, macht, uitbuiting en demonie, maar aan waarheid, licht en liefde. De komende jaren zullen beslissend zijn voor planeet Aarde en alle levende wezens. Alles hangt af van een pijlsnel wakker worden op veler-lei gebied door kennis en inzicht, waardoor een collectieve bewustzijns-kracht mogelijk wordt. Graag wens ik u als lezer alle goeds toe en veel kracht en inspiratie in dit zo beslissende tijdsgewricht. Moge Worden Wij Wakker? u meer inzicht geven in de huidige wereldsituatie.

Marcel Messing, juni 2021
(antropoloog, filosoof en auteur)

 

 

8 gedachten over “WijWordenWakker voor € 150,-???

  1. Ketelbinkie.
   Het zijn niet alleen de lui die op zondag staan te orakelen op de preekstoel denk ik.
   Steeds duidelijker komt naar buiten dat ook de politiek en andere groepen zoals gemeenteraden (burgemeesters) en vele belangengroeperingen zich met bedrog praktijken lijken bezig te houden.Vaak gebeurt dat met termen als: om de veiligheid te kunnen garanderen….. en steeds meer zien we ook dat ze NIET het werk doen waarvoor ze wel op bepaalde posities zijn geplaatst waarschijnlijk omdat ze angst hebben om hun vingers te branden zeg maar bang zijn om hun baan te verliezen of om geen promotie meer te kunnen maken.
   Vanmorgen zat mevr.Attje Kuiken van de PVDA bij WNL en zij vind dat kinderen meer mogelijkheden moeten hebben/krijgen om te gaan sporten omdat (ik meen 1 op de 7 kinderen te dik zou zijn).Ten eerste weet ik niet of sporten wel zo gezond is want zelfs topsporters vallen neer op het veld en anderen lopen zich dood of vallen van de fiets.
   Ik zie het zo dat voor vrijwel alles geldt dat meer belasten meer slijtage betekend en ik zou niet weten waarom dat bij mensen anders zou zijn.Ook hoor ik haar niet over die vol gevreten/gezopen kamerleden die vaak achter het spreekgestoelte staan met hun buik naar voren mogelijk omdat hun colbertjasje niet eens meer dicht kan of bv de burgemeester van Utrecht dhr Bruls die ook nog in het veiligheidsteam plaats heeft en zeker te dik is.Gelijktijdig zetten ze kinderen zelf achter computers wat ook niet echt gezond is en luiheid met zich meebrengt.Maar digitalisering hebben ze nu eenmaal nodig zoals ook 5G,lantaarnpalen worden steeds meer met spionageapparatuur uitgerust en overal op afstand af te lezen of te bedienen slimme apparaten worden geinstalleerd.Ook willen ze nu europees meer computers koppelen en op elkaar afstemmen.Alles willen ze controleren zelfs wat we wel en niet mogen eten en vele andere zaken meer.
   Vanmorgen hoorde ik ook dat door corona honderden mensen die de nodige zorg NIET kregen zijn overleden en dat het zeker meer dan een jaar gaat duren eer ze de achterstand hebben ingehaald wat simpel inhoud dat er nog veel meer mensen zullen komen te overlijden door geen zorg te krijgen terwijl uiteraard wel een discussie over de eigen bijdrage verhoging gaande is (dat zou dan nu € 15 zijn meen ik).Ook zou het aantal mensen die huidkanker en hersenkanker hebben oplopen.Maar niemand kennelijk heeft aandacht voor straling van mobieltjes en/of 5G wat mogelijk de oorzaak zou kunnen zijn en zeker onderzoek behoeft maar nee M.Keijzer riep zelfs ambtenaren op om geen onderzoek naar de gevolgen van 5G te doen en dat doet zij natuurlijk niet voor niets.Waarom dan wel? Mogelijk omdat ze dit nodig hebben voor hun controle op mensen en dan is negatieve publiciteit natuurlijk NIET gewenst en vooral niet omdat er al enorme bedragen mee gemoeid zijn en afspraken met providers ed gemaakt zijn.Vreemd dat de MSM journalisten hier nauwelijks of geen aandacht voor hebben terwijl het mogelijk levens zou kunnen redden wanneer zou blijken dat bepaalde zaken schadelijk zijn.

  1. Maar dat staat toch volop in de tekst..??? Je dacht even een dienst te bewijzen, maar hebt het artikel niet gelezen…??

 1. De nu demissionaire regering die het woord demissionair zijn kennelijk niet begrijpt en (zo lijkt het althans) juist nu ze demissionair zijn meer en zeer belangrijke wetten en regels veranderd en nog erger verdragen sluit met oa de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) voert ons nu nog meer dan eerder naar de afgrond en de rest van de oppositie staat erbij en kijkt ernaar terwijl ZIJ zich druk maken om van alles behalve de echt belangrijke dingen.(loonsverhoging wat geen enkele zin heeft zolang de lasten blijven meestijgen,scholen wat geen enkele zin heeft wanneer bedrijven failliet gaan wat geen werk betekend voor de scholieren van nu later,ook arbeidsmigranten kunnen voor minder werk zorgen voor de Nederlandse scholieren van nu vooral ook wanneer de EU migranten van buiten Europa wil gaan halen).
  https://nos.nl/artikel/2386037-nederland-sluit-uitleveringsverdrag-met-verenigde-arabische-emiraten Hoe is het mogelijk dat Grapperhaus dergelijke zaken kan en vooral mag doen nu ook hij demissionair is?
  In het boek van R.de Ruiter staat op de bladzijden 290,291 al het één en ander over Het Europese arrestatiebevel wat hij omschrijft als aanval op de al eeuwenoude bestaande democratische burgerrechten.(let wel dit boek is uit 2011).
  Steeds meer zien we dat ze mensen willen uitleveren en zelfs rechters worden of zijn vervangen en werken hier aan mee.(let wat op in Polen bv gebeurd).
  In de tekst op bladzijde 290 staat ik citeer:Het tot dusverre geldende basisprincipe op het verbod tot uitlevering van burgers wordt met het EAB volledig afgeschaft.(einde citaat).
  Nu komt daar dus het verdrag met de VAE bij. Hoe is het mogelijk dat dit door hen die hierop moeten toezien toegestaan wordt? Deze man voert stap voor stap steeds meer strengere en democratie ondermijnende zaken door wat uiteindelijk dictatuur zal opleveren waarbij beroep aantekenen onmogelijk zal zijn.Rutte zou alleen maatregelen ivm met corona moeten mogen nemen die echt noodzakelijk zijn en meer niet zolang hij demissionair is.Wanneer het hem lukt om straks weer premier te worden en samen werkt met Kaag zal dit nog erger worden vrees ik.
  Ook vrees ik dat al vast staat dat de VVD en D66 in ieder geval in de nieuwe regering aan de touwtjes gaan trekken alleen is het nu nog de vraag wie daar aan mee gaan werken.Verbetering voor de burgers zit er dan ook niet in dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.