Advertentie

Oproep aan Engelse LAREB: ´STOP MET VACCINEREN´..!!


Wellicht ken je het Nederlandse LAREB, dat sinds 2013 wordt geleid door oud-SP-voorvrouw en arts Agnes Kant. Het LAREB was eerst een onderdeel van het RIVM, maar is -na heel veel protesten- losgekomen van het RIVM. Het LAREB noteert en registreert klachten die verband houden met vaccinaties. Zoals nu, met de massale krankzinnigheid rondom de COVID-vaccinaties, heeft het bijwerkingencentrum LAREB het heel druk. ‘LAREB’ staat voor Landelijke registratie evaluatie bijwerkingen en heeft als dus als essentiële taak, het signaleren van risico’s van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Het instituut ontvangt voor de uitoefening van deze wettelijke taak, subsidie van het ministerie van VWS. 

Agens Kant is directeur van LAREB.

Het feit dat het LAREB zich diende af te scheiden van het RIVM, is een logische stap, omdat het RIVM natuurlijk volledig PRO-VACCINATIE is en het LAREB, als slagersdochter van het het RIVM, niet écht neutraal het eigen vlees kon keuren.. Dat zou nu wel het geval moeten zijn, maar het is -voor degenen die Agnes Kant actueel hebben horen spreken- niet écht een neutrale club, wanneer je bijna koste-wat-kost vaccinatieklachten gaat minimaliseren en alles rondom de ernst van bijwerkingen/aandoeningen gaat ‘down-playen’…

In Engeland is er eenzelfde agentschap, namelijk het MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency ) dat de functie die LAREB in Nederland aanpakt, heel wat serieuzer benadert. Vooral doordat dit MHRA een uitgebreidere taak heeft, en veel krachtiger haar perspectief en inzichten deelt. Onafhankelijk in praktische zin, zullen we maar zeggen..! En dit verhaal als inleiding op een waarschuwing/verzoek dat is gericht aan het adres van de MHRA.

Het gaat over een rapport, opgesteld door de Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd (EBMC) en dat vandaag werd aangeboden aan het MHRA. Middels het uitdelen van een Gele Kaart (zie hieronder) Even over deze organisatie EBMC: The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd is een onafhankelijk medisch onderzoeksbureau dat wereldwijd betekenisvolle bijdragen levert aan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doen zij door middel van rigoureus onderzoek en innovatieve onderzoeksmethodologie voor de gezondheidszorg.

Zij voeren origineel onderzoek uit en bieden onderzoeksondersteuning aan nationale en internationale gezondheidsorganisaties, onderzoeksteams, gezondheidswerkers en gebruikers van diensten met het best mogelijke bewijs om de besluitvorming in de gezondheidszorg te informeren. Voor de ontwikkeling van richtlijnen voor de gezondheidszorg maken dit bureau een synthese van het bewijsmateriaal om belanghebbenden te informeren bij hun besluitvorming. Daarnaast is het bureau ook actief betrokken bij de innovatie en evolutie van richtlijnmethodologie om de toepasbaarheid en implementatie van aanbevelingen en richtlijnen voor de gezondheidszorg te verbeteren. Vandaag geeft het EBMC dus een SCHOKKEND en FEITELIJK ONTHULLEND kijkje achter de COVID-vaccinatie-schermen en deelt zij een Gele Kaart uit..!!

* * *

X
X
Brief aan het Engelse LAREB:

´STOP DIRECT MET VACCINEREN´..!!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

De Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) is het uitvoerend agentschap van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg dat namens de ministers optreedt om de volksgezondheid en de veiligheid van patiënten te beschermen en te bevorderen door ervoor te zorgen dat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voldoen aan passende normen inzake veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid. De organisatie werkt met een systeem van gele kaarten, zoals dat feitelijk bekend is uit de voetbalwereld. Dit systeem, het uitdelen van die kaarten, wordt door het MHRA beheerd. Het is hét Britse systeem voor het verzamelen en controleren van informatie over veiligheidsproblemen, zoals vermoedelijke bijwerkingen of ongewenste voorvallen met geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Het systeem berust op vrijwillige melding van vermoedelijke bijwerkingen of incidenten met medische hulpmiddelen door gezondheidswerkers en het publiek, waaronder patiënten, verzorgers en ouders. Meldingen, zo luidt het devies, helpen anderen. Het doel van deze gele-kaarten-regeling is een vroegtijdige waarschuwing te geven, dat de veiligheid van een geneesmiddel of een medisch hulpmiddel mogelijk nader onderzoek vereist.

Het is belangrijk dat mensen problemen met geneesmiddelen of medische hulpmiddelen melden, omdat op die manier problemen aan het licht komen die misschien niet eerder bekend waren. De MHRA onderzoekt deze kwesties en onderneemt zo nodig actie om het risico tot een minimum te beperken en het voordeel voor de patiënten te maximaliseren. Deze YT-video laat zien hoe het MHRA dit systeem toepast.

Naast meldingen over geneesmiddelen, waaronder vaccins, bloedfactoren en immunoglobulinen, kruidengeneesmiddelen en homeopathische middelen, worden meldingen gedaan van alle medische hulpmiddelen die in het Verenigd Koninkrijk op de markt zijn en meldingen van veiligheidsrisico’s in verband met e-sigaretproducten . De MHRA kan ook nagemaakte of vervalste geneesmiddelen of hulpmiddelen onderzoeken en zo nodig actie ondernemen om de volksgezondheid te beschermen. Een stevige organisatie dus, die de volgende oproep wel extra heftig maakt.

Dr. Tess Lawrie, directeur van Evidence-based Medicine Consultancy

MHRA STOP MET VACCINEREN!!
Dr. Tess Lawrie (MBBCh, DFSRH, PhD) is directeur van het genoemde Evidence-based Medicine Consultancy. Als directeur zet ze zich in om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren door middel van rigoureus onderzoek. Zij heeft een zeer brede onderzoeksexpertise, gebaseerd op onderzoekservaring in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen, hetgeen haar in een unieke positie stelt, om onderzoek te evalueren en te ontwerpen voor een verscheidenheid aan gezondheidszorgomgevingen.

Zij maakt vaak deel uit van technische teams die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van internationale richtlijnen. Haar peer-reviewed publicaties hebben meer dan 3000 citaties ontvangen en haar ResearchGate-score behoort tot de top 5% van ResearchGate-leden. Deze dame is dus niet ‘zomaar’ iemand..!! Ze schrijft aan het MHRA na evaluatie van de vele Yellow Card gegevens, in verband met de meldingen van ernstige bijwerkingen van de coronavaccins. Haar conclusie:

Zij verzoekt dringend onmiddellijk te stoppen met het vaccinatieprogramma vanwege de vele bijwerkingen, met name bij jonge mensen!

Hier plaatsen we een gedeelte van het commentaar uit het rapport dat door het EBMC is samengesteld o.b.v. de cumulatieve GeleKaarten-rapportage (zoals deze HIER). Dit rapport van het EBMC kun je HIER (pdf) downloaden:

“Wij zijn ons bewust van de beperkingen van geneesmiddelenbewakingsgegevens en begrijpen dat informatie over gemelde ongewenste bijwerkingen niet moet worden geïnterpreteerd als zou het geneesmiddel in het algemeen het waargenomen effect veroorzaakt of onveilig is voor gebruik.

Wij delen dit voorlopige rapport vanwege de dringende noodzaak om informatie door te geven die moet leiden tot stopzetting van de uitrol van de vaccinatie terwijl een volledig onderzoek wordt uitgevoerd. Volgens het recente artikel van Seneff en Nigh, mogelijke acute en lange termijn pathologieën omvatten:

– Pathogene priming, multisysteem ontstekingsziekten en auto-immuniteit

– Allergische reacties en anafylaxie

– Antilichaamafhankelijke versterking

– Activering van latente virale infecties

– Neurodegeneratie en prionziekten

– Ontstaan van nieuwe varianten van Sars-CoV-2

– Integratie van het spike-eiwitgen in het menselijk DNA

De aard en de verscheidenheid van de aan het Yellow Card System gemelde ADR’s (AdverseDrugReactions =bijwerkingen) zijn consistent met de potentiële pathologieën die in dit document worden beschreven en worden ondersteund door andere recente wetenschappelijke artikelen over door vaccins veroorzaakte schade, die wordt gemedieerd door het spike-eiwitproduct van het vaccin (2,3). Het is nu duidelijk dat deze producten in de bloedstroom giftig zijn voor de mens.

Een onmiddellijke stopzetting van het vaccinatieprogramma, terwijl een volledige en onafhankelijke veiligheidsanalyse wordt uitgevoerd om de volledige omvang van de schade te onderzoeken, die volgens de gegevens van de UK Yellow Card onder meer trombo-embolie, multisysteem ontstekingsziekten, immuunsuppressie, auto-immuniteit en anafylaxie, alsmede antilichaamafhankelijke versterking (ADE).

Omwille van de snelheid hebben we in dit voorlopige rapport niet alle bijwerkingen in detail beschreven. De bestaande Yellow Card gegevens over iets minder dan een periode van vijf maanden geven aan dat de omvang van morbiditeit en mortaliteit in verband met de COVID-19-vaccins ongekend is. Specifieke gegevens over leeftijd en geslacht, alsmede over de tijd na de vaccinatie, zijn nodig om deze gegevens verder te analyseren.

* * *

Voor hen die de hele brief willen lezen, hieronder:

* * *

EbMC kwadraat CiC

Regelgevend Bureau voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten                           De Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd
9 juni 2021

 

RE: Dringend voorlopig verslag van gele kaart gegevens tot 26 mei 2021

 

Onderzoek voor Impact

Geachte Dr. Raine,

Als directeur van de Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd en EbMC Squared CiC, schrijf ik u om dit dringende voorlopige rapport over de Yellow Card gegevens tot 26 mei 2021 met u te delen. Gelieve er nota van te nemen dat EbMC Squared CiC een Community Interest Company is, die onderzoek uitvoert in opdracht van het publiek en gefinancierd wordt door publieke donaties. Wij hebben geen belangenconflicten en houden ons niet bezig met werkzaamheden die door de industrie worden gefinancierd.

De MHRA beschrijft het doel van zijn Yellow Card systeem als het geven van ‘een vroegtijdige waarschuwing dat de veiligheid van een geneesmiddel of een medisch hulpmiddel nader onderzoek kan vereisen.’ Het is belangrijk dat mensen problemen met geneesmiddelen of medische hulpmiddelen melden, aangezien deze worden gebruikt om problemen aan het licht te brengen die misschien nog niet eerder bekend waren.

“Bovendien erkent de MHRA dat de omstandigheden waaronder geneesmiddelen in klinische proeven worden onderzocht, geen afspiegeling zijn van de manier waarop de geneesmiddelen in ziekenhuizen of in de klinische praktijk zullen worden gebruikt wanneer ze eenmaal zijn geïntroduceerd. Dit betekent dat sommige bijwerkingen van geneesmiddelen “misschien pas worden waargenomen wanneer een zeer groot aantal mensen het geneesmiddel heeft ontvangen”. (HIER)

De Covid-19-vaccins zijn op 8 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk uitgerold. Vanaf 6 mei 2021 hebben bijna 39 miljoen mensen hun eerste dosis van het Covid-19-vaccin ontvangen, en 24 miljoen beide doses. Er zijn nu voldoende gegevens verzameld om een goed overzicht te krijgen van bijwerkingen/geneesmiddelenreacties (ADR’s).

Ik wil daarom uw aandacht vestigen op het hoge aantal aan het covid-19-vaccin toe te schrijven sterfgevallen en ADR’s die tussen 4 januari 2021 en 26 mei 2021 via het Yellow Card-systeem zijn gemeld. In totaal werden in deze periode 1.253 sterfgevallen en 888.196 ADR’s (256.224 individuele meldingen) gemeld.

Om een beter klinisch begrip van de aard van de optredende bijwerkingen te vergemakkelijken, in de eerste plaats om artsen in de frontlinie te informeren, hebben we de Yellow Card-rapporten doorzocht met behulp van pathologie-specifieke sleutelwoorden om de gegevens te groeperen volgens de volgende vijf brede, klinisch relevante categorieën:

A. Bijwerkingen van bloedingen,
stolling en bloeduitstortingen

B. Bijwerkingen van het immuunsysteem

C. ADR’s voor ‘Pijn

D. Neurologische ADR’s

E. ADR’s met verlies van gezichtsvermogen,
gehoor, spraak of reuk

F. Bijwerkingen bij zwangerschap

Na elke zoekopdracht te hebben uitgevoerd, hebben we de resultaten in een Excel-spreadsheet ingevoerd, waarbij we ADR’s die duidelijk irrelevant waren of in duplo voorkwamen, hebben uitgesloten. Deze spreadsheets zullen in de toekomst worden gebruikt om de wekelijkse controle van de gele kaart-gegevens te vergemakkelijken. Wij erkennen dat de trefwoorden wellicht moeten worden uitgebreid om voor de categorie relevante ADR’s op te nemen die in deze voorlopige reikwijdte en analyse van de ADR mogelijk zijn gemist.

A. Bloedingen, stolling en bijwerkingen van bloedingen (tabel 1)

Wij hebben de volgende ZOEKTERMEN gebruikt om bijwerkingen van bloedingen, stolling en ischemie op te sporen: bloeding, hemo*, trombo*, emboli*, coag*, dood, ischaem*, infarct*, angina, beroerte, cerebrovasculair, CVA.

Wij namen de term ‘overlijden’ in deze zoekgroep op, aangezien deze term veel gerapporteerde sterfgevallen (438) zonder specifieke details bevatte. Gezien het grote aantal sterfgevallen zonder specifieke doodsoorzaak, waren wij van mening dat op deze manier gemelde ADR’s, met name als ‘plotseling overlijden’, het meest waarschijnlijk het gevolg zijn van hemorragische, trombo-embolische of ischemische voorvallen.

Gezien de ernst van deze ADR, achtten wij het gerechtvaardigd dit te doen in afwachting van een verzoek om vrijheid van informatie (Freedom of Information, FOI) om de doodsoorzaak bij deze 438 mensen op te helderen. Met deze zoektermen werden 13.766 bijwerkingen van bloedingen, stolling en ischemie gevonden, waarvan 856 met dodelijke afloop. Overheidsrapporten hebben de aandacht gevestigd op het voorkomen van cerebrale veneuze sinustrombose, blijkbaar verantwoordelijk voor 24 dodelijke slachtoffers en 226 bijwerkingen tot 26 mei 2021.

Uit onze analyse blijkt echter dat trombo-embolische ADR’s zijn gemeld in bijna elke ader en slagader, inclusief grote vaten zoals de aorta, en in elk orgaan, inclusief andere delen van de hersenen, longen, hart, milt, nieren, eierstokken en lever, met levensbedreigende en levensveranderende gevolgen.

De meest voorkomende categorieën gele kaarten die door dit soort ADR’s werden getroffen, waren het zenuwstelsel (152 doden, vooral door hersenbloedingen en -stolsels), de ademhalingswegen (met 103 doden, vooral door pulmonale trombo-embolie) en de hartcategorieën (81 doden).

B. Ongewenste bijwerkingen van het immuunsysteem (infectie, ontsteking, auto-immuunsysteem, allergische reacties) (tabel 2)

Wij hebben de volgende ZOEKTERMEN gebruikt om bijwerkingen van het immuunsysteem te identificeren: INFECTIE (categorie), IMMUNE DISORDERS (categorie), -itis; immun, multiple sclerose, lupus, myasthenia, pernicieuze, diabetes, Addison, Crohn, Coeliakie, Graves, alopecia, amyloïdose, antifosfolipiden, angio-oedeem, Behcet’s, pemphigoïd, psoriasis, aplasie, sarcoïdose, sclerodermie, trombocytopenie, vitiligo, Miller Fisher, Guillain-Barre; allergie*, urticaria, huiduitslag, eczeem, astma

Tot 26 mei vielen in totaal 54 870 bijwerkingen en 171 sterfgevallen in deze categorie, die de op een na meest voorkomende oorzaak was van sterfgevallen na vaccinatie, na ‘bloedingen, stolling en bloedvergiftiging bijwerkingen’. Er werden echter slechts 4 geassocieerde sterfgevallen gemeld in de categorie ‘IMMUNE DISORDERS’ van de gele kaart, waarbij de meerderheid (141 sterfgevallen geassocieerd met 19.474 ADR’s) werd gemeld in de categorie ‘INFECTIES’. Onder 1.187 personen voor wie COVID-infectie na vaccinatie werd gerapporteerd, waren er 72 sterfgevallen (6% van de gerapporteerde ADR’s met COVID-infectie).

Veel ADR’s in de categorie ‘INFECTIE’ wezen op het opnieuw activeren van latente virussen, waaronder Herpes Zoster of gordelroos (1.827 ADR’s), Herpes Simplex (943 ADR’s, 1 fataal), en Rabiës (1 fatale ADR) infecties. Dit wijst sterk op door vaccinatie veroorzaakte immuuncompromis. Bell’s palsy, ook geassocieerd met latente virus re-activatie, wordt gerapporteerd in het Neurologische ADRs gedeelte van dit rapport (D).

Ook het grote aantal gemelde immuungemedieerde aandoeningen, waaronder het Guillain-Barré-syndroom (280 bijwerkingen, 6 sterfgevallen), de ziekte van Crohn en niet-infectieuze colitis (231 bijwerkingen, 2 sterfgevallen) en multiple sclerose (113 bijwerkingen), wijst op door vaccinatie veroorzaakte immunocompromis. Allergische reacties op de vaccins omvatten 25.270 gerapporteerde ADR’s, met 4 dodelijke slachtoffers onder 1.001 mensen die anafylactische reacties vertoonden.

C. Bijwerkingen van ‘pijn’

We gebruikten de volgende ZOEKTERMEN om bijwerkingen van pijn te identificeren: pijn, -algie. Pijn ADR’s waren goed voor ten minste 157.579 ADR’s (18%) in totaal. Een groot aantal hiervan betrof artralgieën (gewrichtspijnen – 24.902 ADR’s) en myalgieën (spierpijnen – 31.168 ADR’s), waaronder fibromyalgie (270 ADR’s), een langdurige aandoening die pijn in het hele lichaam veroorzaakt.

Onder aangeboren aandoeningen (meestal aandoeningen die vanaf de geboorte aanwezig zijn) waren er 11 meldingen van Paroxysmale extreme pijnstoornis (PEPD), een uiterst zeldzame erfelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die leidt tot disfunctie van voltage-gated natriumkanalen.

Het hoofd was de meest voorkomende plaats van de pijn, maar ook buikpijn, oogpijn, pijn op de borst, pijn in de ledematen, en overal waar pijn denkbaar is, werd gemeld. Hoofdpijn werd meer dan 90.000 keer gemeld en werd in verband gebracht met de dood bij vier mensen (exclusief sterfgevallen die aan andere oorzaken te wijten waren en waarbij mogelijk ook hoofdpijn een rol speelde).

D. Neurologische bijwerkingen van geneesmiddelen

Naast het onderzoeken van ADRs in de categorie NERVOUS SYSTEM DISORDERS (bijwerkingen van het zenuwstelsel), hebben we de volgende ZOEKTERMEN gebruikt om neurologische ADRS te identificeren die specifiek betrekking hebben op verlamming, neurologische degeneratie, en convulsieve ADRs als volgt: (verlamming), verlamming, parese, neuropathie, incontinentie, Guillain-Barre, Miller Fisher, multiple sclerose; (neurodegeneratie) encefalopathie, dementie, ataxie, spinale musculaire atrofie, delirium, Parkinson; (toeval), convulsies, toeval, aanval, -lepsie

Eenentwintig procent (185.474) van de ADR’s werd in het Yellow Card-systeem gecategoriseerd als aandoeningen van het zenuwstelsel. Er werd een grote verscheidenheid aan neurologische ADR’s vastgesteld, waaronder 1.992 ADR’s met aanvallen en 2.357 ADR’s met een of andere vorm van verlamming, waaronder Bell’s palsy (626 ADR’s). Andere bijwerkingen met encefalopathie (18), dementie (33), ataxie (34), spinale musculaire atrofie (1), Parkinson (18) en delirium (504) kunnen wijzen op neurodegeneratieve pathologie na de vaccinatie.

De meeste sterfgevallen in verband met bijwerkingen van het zenuwstelsel waren het gevolg van bloedingen in het centrale zenuwstelsel – 127 sterfgevallen van de 186 sterfgevallen die als bijwerkingen van het zenuwstelsel werden gerapporteerd als systeemfataliteiten. Deze 127 zijn meegeteld in groep A (Bloedingen, stolling en Ischaemische bijwerkingen).

Er is meer informatie nodig om de omvang van de morbiditeit in verband met deze alarmerend grote categorie van ADR’s te bepalen. Er is dringend behoefte aan toegang tot de volledige gegevensbank van de Yellow Card en aan overleg met klinische specialisten, samen met een follow-up van deze meldingen.

E. Bijwerkingen van geneesmiddelen met verlies van gezichtsvermogen, gehoor, spraak of reuk

We gebruikten de volgende ZOEKTERMEN: spraak, smaak, reuk, olfactorisch, blind, zicht, visus, doof, gehoor.

Er waren 4.771 meldingen van gezichtsstoornissen inclusief blindheid, 130 meldingen van spraakstoornissen, 4.108 meldingen van smaakstoornissen, 354 meldingen van reukstoornissen, en 704 meldingen van gehoorstoornissen.

Spike-eiwit

F. Bijwerkingen van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

Aangezien gevaccineerde zwangere vrouwen tot 26 mei 2021 een klein deel van de gevaccineerde populatie in het VK uitmaken, lijkt er sprake te zijn van een hoog aantal bijwerkingen bij zwangerschap (307 bijwerkingen), waaronder één moedersterfte, 12 doodgeborenen (gerapporteerd als 6 doodgeborenen en 6 foetale sterfgevallen, maar slechts 3 vermeld als fataal(?)), één pasgeboren sterfgeval na vroeggeboorte, en 150 spontane abortussen. Wij hebben een FOI-verzoek ingediend om de oorzaak van de moedersterfte te achterhalen en zullen in ons volgende verslag meer in detail ingaan op zwangerschap en aangeboren bijwerkingen.

Beperkingen van dit snel verslag

Dit verslag is niet volledig, en de analyse van de gegevens van de gele kaart is nog gaande. Het definiëren van de zoektermen was een iteratief proces en wij vertrouwen erop dat het een basis biedt voor discussie onder clinici en wetenschappers. We hebben de frequenties van bijwerkingen tussen verschillende vaccins niet vergeleken; onze indruk is echter dat de bijwerkingen niet beperkt waren tot een bepaald vaccinmerk (AstraZenenca, Pfizer en Moderna) of -type (mRNA en DNA) dat momenteel in het VK wordt gebruikt.

De Britse ADR-gegevens komen overeen met de gegevens in de databank voor geneesmiddelenbewaking van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie (www.Vigiaccess.org). In deze laatste databank hebben de meeste gemelde ADR’s (941.774 ADR’s en 5.474 sterfgevallen) zich voorgedaan bij personen in de leeftijdscategorieën 18 tot 44 jaar en 45 tot 64 jaar (respectievelijk 38% en 35%); de overgrote meerderheid (72%) van de gemelde ADR’s heeft zich voorgedaan bij vrouwen.

Helaas hebben wij de gegevens van de UK Yellow Card niet naar leeftijd en geslacht kunnen uitsplitsen omdat de gegevens niet beschikbaar waren. Wij zijn ons bewust van de beperkingen van geneesmiddelenbewakingsgegevens en begrijpen dat informatie over gemelde bijwerkingen niet mag worden geïnterpreteerd als zou het geneesmiddel in kwestie in het algemeen het waargenomen effect veroorzaken of onveilig zijn in het gebruik.

Wij delen dit voorlopige verslag omdat het dringend noodzakelijk is informatie mee te delen die moet leiden tot het stopzetten van de uitrol van de vaccinatie terwijl een volledig onderzoek wordt uitgevoerd. Volgens het recente artikel van Seneff en Nigh (1), zijn mogelijke acute en lange termijn pathologieën onder andere:

– Pathogene priming, multisysteem ontstekingsziekten en auto-immuniteit

– Allergische reacties en anafylaxie

– Antilichaamafhankelijke versterking

– Activering van latente virale infecties

– Neurodegeneratie en prionziekten

– Ontstaan van nieuwe varianten van SARSCoV2

– Integratie van het spike-eiwitgen in het menselijk DNA

De aard en de verscheidenheid van de aan het Yellow Card System gemelde ADR’s komen overeen met de in dit document beschreven potentiële pathologieën en worden ondersteund door andere recente wetenschappelijke artikelen over door vaccinatie veroorzaakte schade, die via het spike-eiwitproduct van het vaccin wordt gemedieerd (2,3). Het is nu duidelijk dat deze producten in de bloedstroom toxisch zijn voor de mens.

Het vaccinatieprogramma moet onmiddellijk worden stopgezet terwijl een volledige en onafhankelijke veiligheidsanalyse wordt uitgevoerd om de volledige omvang van de schade te onderzoeken, die volgens de gegevens van de UK Yellow Card onder meer trombo-embolie, ontstekingsziekten in meerdere systemen, immuunsuppressie, auto-immuniteit en anafylaxie, alsmede antilichaamafhankelijke versterking (ADE) zou omvatten.

Omwille van de snelheid hebben we in dit voorlopige rapport niet alle bijwerkingen in detail beschreven. Uit de bestaande gegevens van de gele kaart, die betrekking hebben op een periode van iets minder dan vijf maanden, blijkt dat de omvang van de morbiditeit en mortaliteit in verband met de COVID-19-vaccins ongekend is.

Om deze gegevens verder te kunnen analyseren hebben wij gegevens nodig over de leeftijd en het geslacht en over de periode na de vaccinatie. Wij hebben in dit verband Freedom of Information Requests (FOIR’s) naar de MHRA gestuurd.

Bovendien is dringend een evaluatie en bespreking door onafhankelijke deskundigen nodig om te beoordelen of de nieuwe vaccins genmutaties bij de ontvangers kunnen veroorzaken, zoals wordt gesuggereerd door het optreden van gewoonlijk uiterst zeldzame genetische aandoeningen, zoals Paroxysmal Extreme Pain Disorder (PEPD). Naast de 11 gevallen van PEPD in het Yellow Card-systeem, zijn er momenteel 12 meldingen van deze uiterst zeldzame aandoening in de Vigiaccess.org-databank van de WHO en 10 in de geneesmiddelenbewakingsdatabank van het Europees Geneesmiddelenbureau (EUDRA).

Komen deze bijwerkingen voor bij baby’s van gevaccineerde zwangere vrouwen, of ten onrechte bij gevaccineerde volwassenen? Aan deze vraag moet dringend aandacht worden besteed. Aangezien bekend is dat geneesmiddelenbewakingsgegevens veel te weinig worden gerapporteerd, bevelen wij aan dat de MHRA deze ADR-gegevens dringend openbaar maakt en mensen helpt bij het melden van hun ADR, zodat de omvang van het probleem volledig kan worden opgehelderd en verduidelijkt.

De MHRA heeft nu meer dan voldoende bewijsmateriaal over het Yellow Card-systeem om de COVID-19-vaccins onveilig te verklaren voor gebruik bij de mens. Er moeten voorbereidingen worden getroffen om de humanitaire inspanningen op te voeren om degenen die schade hebben geleden door de COVID-19-vaccins bij te staan en om te anticiperen op de middellange- tot langetermijneffecten en deze te verbeteren. Aangezien het mechanisme voor schade door de vaccins gelijkaardig lijkt te zijn aan COVID-19 zelf, houdt dit in dat er een beroep moet worden gedaan op talrijke internationale artsen en wetenschappers met expertise in de succesvolle behandeling van COVID-19.

Er zijn ten minste 3 dringende vragen die door de MHRA moeten worden beantwoord:

1 Hoeveel mensen zijn er binnen 28 dagen na vaccinatie overleden?

2 Hoeveel mensen zijn binnen 28 dagen na vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen?

3 Hoeveel mensen zijn invalide geworden door de vaccinatie?

EbMC blijft tot uw dienst om te helpen met verdere analyse. Wij verzoeken u met onmiddellijke ingang volledige toegang te krijgen tot de Yellow Card database om een uitgebreide, onafhankelijke en nauwkeurige evaluatie van de Yellow Card gegevens mogelijk te maken, die zal worden uitgevoerd in samenwerking met klinische deskundigen.

Met vriendelijke groet,

Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD)

Directeur,
Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd en
EbMC Squared CiC Bath, UK

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.