Advertentie

Mind Control 2


David-Rockefeller-1024x768

(zie HIER deel 1 van deze serie)

Met alle hier voorafgaande informatie over de Nieuwe Wereld Regering in het achterhoofd,
valt het volgende verhaal iets makkelijker te begrijpen,
en is het tevens een oproep om wakker te worden en de ogen te openen,
voor alles wat ons zelf wellicht nog allemaal te wachten staat.

Ik moet nu, hier op dit punt aanbeland, een serieuze waarschuwing vooraf laten gaan.

WAARSCHUWING!

Wat er nu volgt is geen verhaal voor de weekhartigen onder ons, of voor iemand met een zwakke maag, en net als dat het mij overkwam bij het lezen van dit boek, neem ik het niemand kwalijk als de emoties af en toe hoog opspelen bij het doorlezen van dit beslist ijzingwekkend, nauwkeurig vertelde, gruwelijke, en zeker niet alledaagse verslag van een vrouw die vrijwel haar hele leven lang in de klauwen geweest is van MK ULTRA, een Mind Control programma van de Amerikaanse regering, in opdracht en onder supervisie van het Comité van 300, meer algemeen bekend als De Nieuwe Wereld Orde.

De cover van de Nederlandsse vertaling van het boek van Brice Taylor
De cover van de Nederlandsse vertaling van het boek van Brice Taylor

Ik vraag je op voorhand excuses voor het grove taalgebruik dat zo nu en dan de revue passeert in dit boek, dat ik omwille van de volledigheid van het verhaal zoveel mogelijk in de originele context zal trachten te vertalen zonder daarmee iemand willens en wetens te willen beschadigen, choqueren of verdriet te doen. Ik probeer het zo netjes mogelijk te houden, maar op sommige momenten vraagt de situatie om het werkelijke taalgebruik, om de grofheid en de gruwelijkheden niet te ‘verfraaien.’

De woordkeuze is niet altijd mijn keuze, het is dan slechts de letterlijke vertaling van de originele tekst. Daar, waar Engelstalige begrippen soms erg lastig letterlijk te vertalen waren in het Nederlands, heb ik de vrijheid genomen om soms complete zinnen door Nederlands te vervangen die de bedoeling van de originele tekst vele malen duidelijker maken. Er is door mij echter ook dan op geen enkel moment van de originele tekst of de essentie van het verhaal afgeweken. Ik vraag begrip voor deze ‘noodoplossingen’ waartoe ik mij soms helaas genoodzaakt zag.

En dan nog even dit: In een interview dat ik op internet zag van Brice Taylor (meerdere interviews van haar vinden op Youtube onder ‘Brice Taylor’) verklaarde zij, hoe haar herinneringen ooit waren begonnen terug te komen, want dit gebeurt bij Mind Control-slachtoffers eigenlijk niet!! Zij vertelde in dat interview dat ze in een auto ongeluk verwikkeld was geraakt, waarbij ze op de voorbank zat zonder gordel, en dat ze met haar hoofd tegen de voorruit klapte, waardoor haar linkerhelft van haar hersenen ‘contact’ legde met de rechterhelft.

Vanaf dat moment begon er heel langzaam van alles in stukjes en beetjes naar buiten te ‘lekken’ en als herinnering naar boven te komen. Herinneringen van een leven dat ze niet kende, herrineringen aan personen in haar eigen lichaam, die ze totaal niet kende. Situaties, die ze niet plaatsen kon, en tot slot het gruwelijke besef, dat dit haar eigen geheime leven was. Haar verleden.  Alle toevoegingen en opmerkingen mijnerzijds, en bewerkingen tussen de originele teksten van Brice Taylor door, beginnen steeds met: (Inzet: …)

‘Thanks for the memories‘..
Een verbijsterend autobiografisch verslag van de hand van Brice Taylor; een vrouw die haar persoonlijke ervaringen deelt, en veel onthult over de verborgen doelen van ritueel seksueel kindermisbruik en mind control. Zaken die inmiddels van over de hele wereld in het nieuws komen, maar die soms lijken te smoren in de dagelijkse, ‘veel-belangrijker-lijkende’ nieuwszaken.

Brice Taylor vertelt over haar herinneringen aan zaken rondom haar conditioneringen, die plaatsvonden in haar jeugd, zódanig dat ze structureel misbruikt kon worden. Door niemand minder dan ‘grote Hollywoodsterren’ als Bob Hope en politieke creeps als Henry Kissinger. Gebruikt als een mind-controlled slaaf  tot aan haar volwassenheid. Gebruikt ook als ‘seks-speeltje’ voor de president en als persoonlijke ‘mind-file’ door ‘hooggeplaatsten’ over de hele wereld! Dit alles teneinde de agenda van de Nieuwe WereldOrde verder uit te rollen. Dit boek zal je helpen om je dóór deze verraderlijke zaken heen te werken; zaken waar we in deze dagen steeds meer OOG-IN-OOG zullen komen staan.. Blijf niet achter in het donker en laat geen tijd verloren gaan: deel deze info!

* * *

x

De originele titel van het boek dat ik hier vertaal is:

THANKS FOR THE MEMORIES
– BRICE TAYLOR –

Bewerkt door klokkenluider ‘Quasimodo’.
x

x

Thanks for the memories Brice Taylor

x

* * *

x

BEDANKT VOOR DE HERINNERINGEN.

Een verklaring aan al mijn kinderen

Een overvloed aan liefde houd ik nog steeds voor jullie vast, terwijl ik deze noodzakelijke stap in mijn en jullie leven onderneem, in aanloop naar jullie ultieme vrijheid. Vergeef me alsjeblieft het openbaar maken van de personen en de gebeurtenissen die eigenlijk privé zouden moeten blijven in jullie levens. Het is echter de ernst van de zaak die mij laat doen wat God mij ingeeft. Ik weet, dat we in een normale gezonde familie dit samen zouden moeten bespreken en dat we samen zouden moeten overleggen hoe we met deze situatie om zullen gaan, en hoe we dit samen kunnen oplossen. Maar dat was in ons geval helaas niet mogelijk.

Brice Taylor
Brice Taylor

Vergeef me alsjeblieft als ik mezelf nu vrijheden veroorloof die jullie leven wellicht zullen beïnvloeden op een manier die ik mezelf niet kan of wil voorstellen. Ik heb mijn beslissingen in de handen van de Heer gelegd, en ik vertrouw op Zijn oneindige wijsheid om ons te leiden naar zoete vrede en vrijheid. De moeder-kind band die wij samen deelden is daarbij voor mij steeds een enorm krachtige nimmer aflatende wind geweest onder mijn vleugels.

KEVIN – Mijn kind die ook mijn vriend was. Dank je dat je altijd zo behulpzaam was, bekwaam, meevoelend met anderen, vriendelijk en vrolijk. Ik ben trots op je, en ik bid voor jouw vrijlating, zodat je de vele talenten en gaven die je hebt, kunt aanwenden op de manier die alleen jij zelf kiest.
Ik hou van je Kev.
KELLY – Belofte maakt schuld! Ik kom mijn belofte aan jou na. Ik laat dit niet meer los, en ik zal nooit stoppen met dit aan de kaak te stellen, en hulp te zoeken, wat er ook gebeurt. Dank je wel, omdat je altijd zo aardig en liefdevol was. Jouw zachte aard en de immense liefde die je in je hebt, straal je zelfs uit terwijl je onder mind control bent, op een manier die iedereen voelen kan. Ik bid voor je vrijlating uit jouw geprogrammeerde staat, die je wegsluit van je eigen persoonlijke ik, en de rest van de wereld. Ik mis je, en ik weet dat God heel hard werkt aan jou en door jou en met jou werkt aan de genezing van jou en de anderen. Ik hou van je!
DANNY – Mijn kindje dat maar niet in de maat wil lopen. Ik wacht heel ongeduldig op het moment dat ik zie wat je gaat doen met alle individuele gaven en talenten die je hebt, maar nog niet de baas bent. Ik treur vanwege de noodzakelijke scheiding die er de oorzaak van was dat jij moest opgroeien zonder moeder, op een wel heel erg jonge leeftijd. Ik bid voor je dat God je die jaren zal vergoeden op een hemelse manier. Ik hou zovéél van je, méér dan je ooit zal kunnen weten.
AAN MIJN PASGEBOREN ZOON, GESTOLEN UIT MIJN ARMEN DIRECT NA DE GEBOORTE- Mijn ziel verlangd naar jou! Ik rouw nog steeds om het immense verlies van je fysieke aanwezigheid. Ik heb je door de jaren heen steeds gemist, en ik bid voor onze hereniging als dat Gods wil mag zijn. God heeft mij beloofd dat de familie herenigd zal worden en ik kijk ernaar uit jou weer te mogen ontmoeten, maar nu als een grote sterke man!
MIJN OUDERS – Dank jullie wel dat jullie mij doorgang verleenden naar de genetische en spirituele spelonken op aarde, die er een garantie voor waren, dat mijn missie hier op aarde geslaagd zou zijn. Ik hou van jullie omdat jullie mij het leven gegeven hebben en dat jullie mij toestonden de nodige ervaring op te doen die mijn ziel nodig had, om mijn bijdrage te kunnen leveren. Papa, jouw gave om je tijd ver vooruit te zijn, en Mama, jouw onvoorwaardelijke liefde ( zelfs onder Mind Control ) heeft mij uiteindelijk geholpen mijn eigen weg te vinden. Ik weet nu dat jullie beiden ook gevangen zaten in het zelfde donkere web waar ook ik in zat. Ik hou van jullie en vergeef jullie allebei alles.
CRAIG – We hebben nooit echt een kans gehad, maar we hebben ons er doorheen geworsteld met liefde. Dank je voor je lieve aard en voor de manier waarop je me steunde tijdens mijn weg naar herstel. Ik vergeef je. Kun je mij vergeven?
AAN MIJN BROERS – Zoals ‘Papa’ ons steeds zei: ”Laat de waarheid bevrijdend werken”.

CATHERINE GOULD PHILADELPHIA – Wat had ik zonder jou moeten beginnen? Dank je wel voor zoveel dingen. Het eerste daarvan redde mijn leven……… De sluwe “veiligheidsbrief” aan mijn herinneringspakketten waarvan ik denk dat die het mogelijk maakten dat ik dit overleefde. Jouw nimmer aflatende hulp en je altijd luisterende oor, die nét dat steuntje in de rug waren dat ik nodig had om met dit manuscript door te gaan.
MARGIE PAUL PHD – Dank je dat je me geholpen hebt om mijn innerste spiritualiteit weer met mijn innerste kind- zijn in contact te brengen, en dat je de kleintjes in me vastgehouden hebt terwijl ik met mijn heling bezig was. Dank je voor jouw bereidheid om samen met mij de enge duisternis te bewandelen en dank je voor jouw inzet, die je beroepsmatige grenzen ver overstegen. Ik hou van je.
SATANISMANDTHECIATED GUNDERSON – Dank je, dat jij een begin gemaakt hebt te werken aan mijn veiligheid door beveiligingsmaatregelen te nemen, en door het inschakelen van mijn persoonlijke lijfwachten, en dat je diep boog voor de Heer, terwijl de Heilige Geest zijn werk binnen in ons deed, zodat we samen konden werken aan het blootleggen van de gruwelijkheden die deel uitmaakten van het dagelijkse leven van zovele slachtoffers, zodat de plannen van de nieuwe wereld regering zouden falen. Dank je dat je er steeds was op momenten dat ik het niet meer zag zitten en je steeds weer zei: ”vergeet niet, wie er straks de winnaars zijn!!”. Ik bid dat het Gods groter plan mag zijn dat de gevangenen van dit systeem eindelijk vrij komen!.
operation mind controlWALTER BOWART- Moge God jou overvloedig zegenen voor de ruimte die je steeds gegeven hebt aan alle slachtoffers in alle leeftijden, al sinds 1978 toen de eerste editie van jouw boek ‘Operatie MIND CONTROL’ in de etalages kwam van de boekwinkels. Je bent in de strijd gebleven voor de waarheid en gerechtigheid, en ik dank je voor je vasthoudendheid waarmee je jezelf vastbeet in de werkelijkheid, die velen niet meer konden zien, of die het gewoon niet langer meer aan konden en het af lieten weten. Dank je voor jouw aanwezigheid.
JOE- dank je voor jouw aanmoedigingen om vooral dóór te gaan en sommige dingen die ik van je leerde die het leven makkelijker maakten.
LAUREN STRATFORD- Dank je dat je dapper genoeg was om aandacht te schenken aan de roep van de Heer, toen je voorop liep voor iedereen die nog volgen zou, op het moeilijke pad van heling voor al diegenen die geheeld wilden worden. Dank je voor je aanmoedigingen in moeilijke tijden, moge God jou zegenen voor jouw nimmer aflatende ondersteuning van alle overlevenden verdeeld over de hele wereld. Ik hou van je.
LYNN MOSS-SHARMON- Wie de geestelijke kracht had, de vastberadenheid en het doorzettingsvermogen om de “Stenen Engeltjes” te stichten om de slachtoffers van Mind Control in Canada ter steunen. Evenals het oprichten van het ACHES-MC OF IN HET NEDERLANDS: HET ADVOCATEN COLLECTIEF VOOR DE OVERLEVENDEN VAN MENSELIJKE EXPERIMENTEN ONDER MIND CONTROL. Jouw werk is cruciaal omdat je de realiteit gedocumenteerd hebt uit vele getuigenissen van slachtoffers van Mind Control. Moge de Grote Geest jou rijkelijk belonen voor jouw prachtige spirituele reinheid en geloof, en voor al je werk dat je hier gedaan hebt.
did_kennedy_really_say_thatBOBBI GAGNE- Moge de liefde en genegenheid die jij hebt laten zien aan ontelbare overlevenden vele malen vermenigvuldigd bij je terugkeren. Dank je hartelijk voor het wegwijs maken van velen die op het wettelijke vlak vast zaten, zodat ze nu de slachtoffers, die nog steeds zwaar gebukt gaan onder hun ervaringen, beter kunnen bijstaan. Dank je dat je dat gedaan hebt wat Christus zelf gedaan zou hebben. Ik hou van je.
ALICE MILLER- Het voorbeeld dat jij voor me was door middel van jouw boeken was onbetaalbaar. Door jouw boeken heb ik geleerd, dat door op mijn eigen ervaringen te vertrouwen, in het bijzonder de ervaringen die ik als kind had, dat ik nu wijze lessen kan uitdragen aan juist in het bijzonder: kinderen!
STUART PERLMAN PHD- Dank je dat je me de hele waarheid hebt laten zien, op momenten dat anderen me zeiden het verleden los te laten en door te gaan met mijn leven. Jij zag het goed! Dank je voor het urenlang luisteren naar het horror verhaal uit mijn verleden. Ik weet dat het bij tijden beslist niet mee viel om alles aan te moeten horen. Moge God jou zegenen.
CLAIRE REEVES- Voorzitster van Moeders Tegen Seksueel Misbruik ( MASA ) ik dank je omdat jij het beschermende schild voor kinderen hoog op gehouden hebt en omdat je er was vóór en mét mij zelfs tijdens de rechtszaak toen ik begon met het onthullen van mijn overvloed aan misbruikers in 1992! Ik weet dat het zwaar was, en dat je veel tegenstand en verwijten over je heen kreeg, maar weet dan dat velen zijn geholpen juist door het werk dat jij hebt gedaan. Ik vraag aan God dat hij jou moge zegenen.

MARGARET- Dank je dat dat je mijn vertrouwde secretaresse wilde zijn, en beste vriendin en rots in de branding in de zwaarste tijden. Ik dank Jezus dat hij jou in mijn leven geloodst heeft zodat we samen ZIJN plan konden uitvoeren om ZIJN kinderen te bevrijden. Groot en klein! Moge God je zegenen en een wakend oog op je houden voor de rest van jouw leven. Je bent me zo dierbaar!
MARY LEWIS- Omdat je steeds deed wat JEZUS zelf gedaan zou hebben. Zonder middelen, met veel tegenwind, en moederziel alleen heb je wonderen verricht door eindeloos slachtoffers van Mind Control uit hun geestelijke gevangenschap te helpen ontsnappen en hun te helen. Moge GOD jou zegenen en je veiligheid blijven bieden terwijl je ZIJN werk voortzet.
LOWELL LEWIS- Voor de humor en de liefde die je in je werk legde terwijl je MARY steunde en de vele slachtoffers waar jullie beiden mee gewerkt hebben en die jullie door de jaren heen liefhadden. Dank je dat ik je Bijbel met je mocht delen.
STUART MERLOT- Dank je voor jouw nimmer aflatende ondersteuning ( in het bijzonder bij de uitgave van dit boek ) en jouw geweldige toewijding met betrekking tot het blootleggen en aan de kaak stellen van de werkwijze van de nieuwe wereldorde en van de Mind Control waarop dit hele apparaat drijft. Moge jouw onbaatzuchtigheid en toewijding rijkelijk beloond worden door GOD.
JUDITH- Dank je voor je lieve ondersteuning bij het aanvankelijke typewerk.
DORIS- Mijn liefdevolle partner in gebeden. Dank je voor jouw aanhoudende gebeden voor de vrijlating van mijn familie. Ik hou van je.
TERRY- Dank je voor jouw liefdevolle ondersteuning bij de ontzettend zware ‘bevalling’ van dit boek.
LAURENCE- Dank je wel omdat je me geleerd hebt hoe te rusten en gewoon omdat je m’n vriend bent.
brezinski mind controlELIZABETH- Dank je dat het lichtje in de duisternis was en voor al jouw tranen, toen ik jou de eerste keer vertelde over mijn leven. Dank je wel, dat je Kelly opgevangen hebt tijdens mijn studie naar hersengolven technologie wat mij in staat stelde om Kelly thuis te helpen met haar Mind Control ontwenning. Dank je dat je me steeds hebt aangespoord om toch vooral dóór te blijven leren op momenten dat ik het écht niet meer zag zitten. Jouw constante gebeden waren een ongelooflijke steun voor me. Moge Gods zegen altijd op jouw weg komen!
CHIP TATUM- Dank je voor het heldhaftig delen van jouw ooggetuigenis uit eigen ondervinding van Mind Control binnen de CIA. Het spijt me, dat je naar de gevangenis moest omdat je zo heldhaftig was om de waarheid te vertellen. Ik ben echter zo dankbaar dat je nu weer vrij bent. Moge God jou en jouw vrouw zegenen in jullie nieuwe leven.
ALLEN DIE MIJ VOOR ZIJN GEGAAN – Ik wil graag een bijzonder woord van dank en waardering uitspreken voor alle moedige zielen die hun leven gegeven hebben in hun pogingen om dit misbruik een halt toe te roepen.

heart ivoryJEZUS- Liefde van mijn leven, mijn Heer en Redder, dank U voor Uw leiding, dank U dat U de Heilige Geest in mijn leven bracht, die mij in m`n donkere dagen tussen alle gevaren door geloodst heeft om deze bijdrage aan de samenleving te kunnen doen. Het is door Uw tussenkomst dat ik dit leven overleefd heb en dat ik compleet genezen ben om de waarheid aan het licht te brengen. Blijf alsjeblieft in mij werken om mijn geest meer te laten werken als die van U.
TENSLOTTE EEN KORT ADVIES AAN MISBRUIK OVERLEVENDEN EN / OF ZIJ DIE ZICH ( NOG ) ONDER MIND CONTROL BEVINDEN, HETZIJ BEWUST EN HERSTELLENDE, OF ONBEWUST EN NOG TOTAAL ONWETEND.

Het hier beschikbare materiaal op deze en op alle volgende pagina’s geeft een duidelijk inzicht in de praktijken van Mind Control. Niets in dit boek zou enige problemen op mogen leveren voor iedereen tijdens het lezen, ook niet voor mensen die zelf last hebben van MPD of DID ( Meerdere Persoonlijkheidsstoring of Wisselende Persoonlijkheidsstoring ) of zelfs voor hen die zich momenteel onder Mind Control bevinden. Het is echter gebleken dat meerdere overlevenden enorme emotionele moeite ondervinden met hun (her)beleving van de slachtofferrol.

Daarom worden lezers die vermoeden of weten dat zij incest slachtoffers zijn of Mind Control overlevenden zijn, en zij die zich daarvoor nog in therapie bevinden aangeraden, om eerst met God te overleggen voordat zij dit boek gaan lezen. Vermeldingen van bureaus, kantoren, instanties en hulpverleners in dit boek houden geen aanmoediging in of aanbeveling door de auteur, en er kan ook niet op vertrouwd worden als zodanig maar zijn slechts voor de volledigheid van de verhaallijn vermeld.

BRICE TAYLOR.

 

(Inzet: uit het bovenstaande blijkt dus dat men spreekt van overlevenden, waaruit men de gruwelijke doch duidelijke conclusie moet trekken dat het hier -wanneer er gesproken wordt over ‘overlevenden’- blijkbaar om de uitzonderingen gaat. Dat is helaas juist!. Uit een vraaggesprek met Stewart Swerdlow die in de 60er jaren als ‘arts’ verbonden was aan het MK ULTRA PROJECT werd duidelijk dat destijds slechts 3% van de geteste proefpersonen geestelijk sterk genoeg waren om het gehele traject te doorlopen. De overige 97% stierven!!

In zijn tijd waren er circa 30.000 proefpersonen zijn ‘laboratorium’ gepasseerd! Er waren volgens Swerdlow in die tijd echter meerdere van deze ‘proeflocaties’!! Er zullen sinds de 60er jaren op dit gebied echter veel nieuwe ontdekkingen hebben plaatsgevonden, en tegenwoordig traint men hele kazernes soldaten op het ontbreken/ het niet kennen van angst, om zonder nadenken een gewisse dood tegemoet te gaan. BRICE TAYLOR overleefde de horror van een leven lang Mind Control, en vertelt hier haar hele gruwelijke verhaal tot in details.)

egyptisch dodenboekTIJDLIJN
Het zal niemand ontgaan, bij het lezen van haar levensverhaal dat de tijdlijn waarin e.e.a. zich afspeelt regelmatig door elkaar gehaald wordt.
Het ene moment ziet Brice Taylor, eigenlijk Susan Ford ( ze heeft nog vele andere namen zoals u verderop zult zien, ik houd me echter voor de duidelijkheid vast aan één naam, haar auteursnaam: BRICE TAYLOR ) herinneringen uit haar kindertijd, dan ziet ze weer herinneringen uit haar volwassen periode, om vervolgens weer terug te vallen in haar pubertijd enz.enz.enz.

Deze ‘Herinneringen’ staan opgetekend zoals ze bij haar binnenkwamen, zeg maar terug kwamen in haar geheugen, en dat is soms qua tijdlijn mogelijk wat lastig te volgen en niet altijd even logisch. Ik heb aan het originele boek zo weinig mogelijk trachten te veranderen en deze ietwat chaotische tijdlijn; het zogenaamde: ‘Van de hak op de tak’ hier bewust in stand gehouden, omdat dit juist een zeer indringend beeld geeft van de chaotische toestand in haar geest, die er gedurende haar hele leven was.

Een korte inleiding over CONTROLE -MACHT- IN BEDWANG HEBBEN.
Hetgeen precies dat is wat men ‘mind control’ noemt. De mysterieuze religies van het oude Egypte, Griekenland, India en Babylon legden als het ware de fundamenten voor het hedendaagse occultisme (hetgeen: ‘verborgen boodschap’ betekent) Een van de oudste geschriften dat al verwijst naar occultisme is ‘Het Egyptisch Dodenboek’, een verzameling van rituelen die expliciet diverse martelmethodes en manieren van intimidatie beschrijven om een ziekelijke, afhankelijke, gemakkelijk beïnvloedbare, labiele geestelijke gesteldheid te creëren, waarbij diverse geest verruimende drugs werden toegepast, en vervloekingen werden uitgesproken, z.g. ’toverspreuken’ en hypnose.

Maar ook fysieke marteling, die uiteindelijk altijd resulteerden in totale overgave en onderwerping van de arme weerloze slachtoffers waarop dit werd toegepast. Dit was het basis recept voor de keuken van Satan en zijn aanhangers. Deze ‘stroming’ wordt ook wel Satanisme genoemd en gaat al zo ver terug in de geschiedenis als de Egyptenaren. Men kan dus simpel stellen: Satanisme is zo oud als de wereld zelf.

Eén van de vele, vele topjes van de ijsberg. Een van de schandalen die op straat kwam te liggen. (Klik voor artikel op illustratie)
Eén van de vele, vele topjes van de ijsberg van bestialiteiten in de top van de VS. Een van de schandalen die op straat kwam te liggen, via het boek ‘The Franklin Connection’. (Klik voor artikel op illustratie)

Gedurende de 13e eeuw heeft de Romaans Katholieke Kerk een ware ‘Heksenjacht’ geopend om al het occulte uit te bannen gedurende de bekende Inquisitie. Iedereen die ook maar in de verste verte in verband gebracht kon worden met het aanbidden van Satan, hekserij, waarzeggerij, helderziendheid of enige andere bijzondere gave, liep het risico op de brandstapel te eindigen. Het Satanisme overleefde deze periode van vervolging door zichzelf gedurende langere tijd onopvallend onder andere groeperingen te scharen waarop absoluut geen enkele verdenking viel.

Prince Philip op bezoek in Bohemian Groove. Waar 'de groten der wereld' verzamelen en hun duivelse feestjes geven in de naam van 'de grote Baál'.
Prince Philip op bezoek in Bohemian Groove in 1962. Waar ‘de groten der wereld’ verzamelen en hun duivelse feestjes geven in de naam van ‘de grote Baál’.

Het was al in 1776 dat een zekere Adam Weishaupt in opdracht van de Rothschilds de missie kreeg om de krachten van deze mysterieuze religieuze groepering ‘de Satanisten’ te bundelen tot wat nu wel ‘De Illuminati’ genoemd worden. ‘DE VERLICHTE GEESTEN’. Hier werden dus al, in zekere zin, de krachten gebundeld van de machtigste, rijkste en meest verderfelijke mensen op aarde met de duidelijke wens. Complete wereldcontrole. Één Wereld Regering!

Occulte bloedlijnen, Geheime elitaire genootschappen en invloedrijke vrijmetselaars broederschappen werden samengevoegd en de Nieuwe Wereld Regering was geboren! De boodschap naar de buitenwereld, die er van dit illustere gezelschap uitging was er een van vreugde, geluk, voorspoed en vrede op aarde.

Eindeloos geluk en eeuwige vrede. Hun ware intenties en onderliggende gedachte was echter een hele andere! Het idee werd geboren om langzaam maar zeker de controle over te nemen op alle fronten, in alle zaken en over alle mensen op aarde. Dus heersers op aarde. Totale controle over alles en iedereen!
Deze zogenaamde Nieuwe Wereld Regering heeft dus op elk mens die nog nooit van hen gehoord heeft een voorsprong van bijna 250 jaar ervaring.

De Engelse Connectie
Toen de negentiende eeuw aanbrak waren Engeland en Duitsland de eerste landen die al onder controle leken te zijn van de Illuminati. Het Engelse Koningshuis staat aan de leiding van alles op aarde. Het mag dan ook niemand meer verbazen, wanneer blijkt dat het allereerste ‘onderzoek naar het gedrag van de mens  al in het jaar 1882 gedaan werd in Engeland. Men noemde het zelfs gedragswetenschap..!

De voorvaderen van de psychiatrie hadden hun wieg in Duitsland staan, want daar kwamen destijds de eerste ’testresultaten’ vandaan, aangaande wat men toen noemde: ‘medische en psychiatrische technieken’ met betrekking tot… Mind Control!! En in Londen werd in 1921 het Tavistock Instituut opgezet waar men onderzoek ging doen naar het ‘breekpunt’ van mensen. Het breekpunt? Ja, hoeveel kan een mens verdragen, voordat hij zich totaal onvoorwaardelijk overgeeft? Nu in het jaar 2014, zijn we bijna 100 jaar verder!! 100 Jaar waarin deze zieke ‘specialisten’ hun proefkonijnen onwetend naar de slachtbanken geleid hebben. 100 Jaar ook, waarin ze hun zieke plannen verder en verder geperfectioneerd hebben. Hoe werkt dat? Hoe doen ze dat?

Mind Control: methodes en onderdelen
In het beginstadium, begint men met verwarring te creëren bij het slachtoffer. Gewoonlijk meteen vanaf de geboorte tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar. Dit wordt in eerste instantie voornamelijk bereikt door het toedienen van elektroshocks en dit gebeurt soms zelfs al wanneer de ongeboren baby zich nog in de baarmoeder van de moeder bevindt.

Door deze traumatische ervaringen, die niet zelden al vanaf de geboorte gepaard gaan met seksueel misbruik, splitsen de hersencellen zich al in de ongeboren of pasgeboren baby af, in meerdere persoonlijkheden. Het verder ‘conditioneren’ van de geest van het slachtoffer wordt versterkt door gebruik te maken van hypnose, dwingen, pijn-plezier wisseling, voedsel-water-slaap en genegenheid onthouding in combinatie met medicijnen die een zekere mate van gelukzaligheid oproepen.

Een van de vele voorbeelden van uiterst bedenkelijke Disney-uitingen. Onmogelijk dat dit door de 'keuring' bij Disney is geglipt.
Een van de vele voorbeelden van uiterst bedenkelijke Disney-uitingen. Onmogelijk dat dit door de ‘keuring’ bij Disney is geglipt.

De volgende stap is om gedetailleerde opdrachten of boodschappen te verankeren in de diverse op deze wijze gecreëerde persoonlijkheden. Dit wordt bereikt door bijzondere hightech koptelefoons die een signaal ( of meerdere signalen tegelijk, vaak links en rechts totaal verschillend van elkaar ) laten horen waarbij afwisselend je bewustzijn, en onderbewustzijn wordt geactiveerd.

Hierbij worden dan snelle licht pulsen in de meest uiteenlopende kleuren op het netvlies geprojecteerd met nauwelijks zichtbare – of totaal niet waarneembare beelden ertussendoor. Dan wordt er plotseling elektroshock gebruikt om de herinnering aan wat je zag te wissen. Dit programma wordt met grote regelmaat herhaald en nog versterkt door visuele, gesproken en geschreven informatie. Sommige van de allereerste programmeringsthema`s die vaak gebruikt worden zijn ‘The Wizard of OZ’ en ‘Alice in Wonderland’. Beide films zijn doordrenkt van occult symbolisme.

Veel van de Walt Disneyfilms zijn op vrijwel allemaal dezelfde manier volgestouwd met geheime boodschappen. Muziek speelt door het variëren van tonen, ritmes en woorden ook een belangrijke rol bij het programmeren. Diverse Mind Control gerelateerde Hollywood producties zijn o.a.
Total Recall; Brainstorm; Long Kiss Goodnight; Johnny Mnemonic; Conspiracy Theory; Mindfield; 12 Monkeys; Barbwire; Fortress; Trancers III; Jacob’s Ladder; Videodrome; Circuitry Man; Lawnmower Man; Color of Night; Blade; Enemy of the State; Adventures of Baron Von Munchhausen; Ninth Configuration. Al wat oudere films zijn: Altered States; Slepford Wives; en de klassieker Manchurian Candidate.

Wie en waar?
Het zal niet meevallen erachter te komen wie de originele initiatiefnemer voor dit Satanische project was. Dit komt grotendeels omdat vrijwel alle informatie die u nu leest jarenlang strikt geheim gehouden is en daarnaast is er juist door dat zelfde Comité van 300 een hele ploeg mensen aan het werk gezet om het internet in elke geschreven taal op aarde te larderen met desinformatie.

Hoe dan ook, er zijn toch wat namen naar buiten gelekt. Daar was een zekere dokter Green (groen) en een Joodse dokter Greenbaum (‘Groene Boom’) die zouden hebben samengewerkt met de Nazi`s in de tweede wereldoorlog en dan was er nog dokter Josef Mengele wiens handelsmerk bestond uit extreem koudbloedig- berekenend en gewelddadig, Deze ex nasi kampdokter, Joseph Mengele, liet niet alleen diepe littekens achter op de overlevenden van concentratiekamp in Auschwitz, maar ook op nog vele ontelbare slachtoffers over de hele wereld.

De film 'The Boys from Brazil', gebaseerd op een meesterlijk boek van Irah Levin, romantiseert de rol van Mengele en zijn verblijf in Paraguay..
De film ‘The Boys from Brazil’, gebaseerd op een meesterlijk boek van Irah Levin, romantiseert de rol van Mengele en zijn verblijf in Paraguay..

Mengele`s directe betrokkenheid bij het beruchte Auschwitz concentratiekamp werd wel erg verdacht ‘afgezwakt’ tijdens het Neurenbergproces met als gevolg dat er geen échte moeite gedaan werd door het geallieerde leger van de Verenigde Staten, om deze zware oorlogsmisdadiger achter de tralies te krijgen. En om echte onderzoekers zoals Simon Wiesenthal op het verkeerde been te zetten, werd Mengele door de Amerikaanse autoriteiten als onbelangrijk en geen enkele bedreiging voor de samenleving omschreven.

Hij zou zijn toevlucht gezocht hebben in Paraguay of Brazilie, maar het kon ook zijn dat hij ‘dood’ was. Mengele, ook wel ‘De engel des doods’ genoemd, moet volgens de berichten minstens vijf keer uit de dood herrezen zijn, want zijn naam bleef gedurende vele jaren steeds opnieuw opduiken i.v.m. mind control projecten. Zijn onconventionele ‘onderzoek’, ten koste van duizenden onschuldige slachtoffers, was voor de Amerikanen juist erg interessant. Naast het gebruik van zijn pseudoniem ‘dokter Green’, kenden overlevenden hem ook nog als ‘Väterchen’ (Vadertje), en als ‘Schöhner Josef’ (Mooie Josef).

Mengele was een ‘charmante verschijning’, goed uitziend, met een goed figuur, waren het zijn wapens, die hij in de strijd gooide om mensen voor zich in te palmen. Maar hij kende ook zijn licht ontbrandbare karakter dat hem met vrij grote regelmaat tot explosieve woede-uitbarstingen bracht. Andere karaktertrekjes van Mengele die zijn slachtoffers zich tot aan hun dood hebben herinnerd, waren de cadans van zijn zwarte altijd gepoetste laarzen als hij over de houten vloeren ijsbeerde.

Dan was er nog het misselijkmakende spelletje :’Ich lieb dich, ich lieb dich nicht’ (ik hou van je, ik hou niet van je) met de bloemblaadjes van een margerietje, en als hij het laatste blaadje van het margerietje trok dan martelde hij op gruwelijke wijze langdurig een klein kind in het bijzijn van een ander kind dat geprogrammeerd werd onder Mind Control, voordat hij het eerste kind dan toch vermoordde voor de ogen van het geprogrammeerde kind.

Verwarde overlevenden kunnen zich nog herinneren dat ze naakt in kooien gegooid werden bij erg agressieve apen die hen vreselijk mishandelden en vreselijke diepe wonden veroorzaakten. Het heeft er alle schijn van dat Mengele zijn ‘proefdieren’ niet meer uit elkaar hield. Zo waren: huilen, schreeuwen of het tonen van enige emotie absoluut verboden, voor zijn slachtoffers. Dit alles ligt ten grondslag aan Mind Control en dat Josef Mengele daar ooit deel van uitgemaakt heeft blijkt uit de verklaringen van overlevenden onomstotelijk, of dit ook later na de oorlog met zijn medewerking gebeurde, en of dat hij zelfs de mentor was van alle zieke geesten die zich hier vandaag de dag mee bezig houden, zullen we wel nooit weten. Die mogelijkheid wordt echter zeer reëel genoemd.

In BRICE TAYLOR’s boek staan nog vele van deze voorbeschouwingen die ik niet allemaal opgenomen heb hier in dit boek, en die stukken die ik opgenomen heb, zijn daar waar ik dat nodig vond door mij ingekort, omdat het ene verhaal niets meer toevoegt aan het andere. Mocht je dus ooit zelf het héle boek willen lezen, dan weet je bij dezen: dit is alleen de vertaling van het verhaal van BRICE TAYLOR, niet de complete vertaling van alle artikelen van de mensen die een voorwoord schreven, en dat waren er veel, heel veel. Zo velen zijn met haar lot begaan, zo ook ondergetekende. En vanaf hier laat ik het woord graag aan BRICE TAYLOR.

x

* * *

x

Volgende deel heel binnenkort!

Wil je dit boek zelf aanschaffen?
Dit complete verhaal in boekvorm als paperback: boekenbestellen.nl/boek/mindcontrol.
Levertijd in Nederland ca. 1 week.

x

x

bricetaylor2

12 gedachten over “Mind Control 2

 1. Mijn dank voor het attenderen op dit boek en het het meteen besteld. Voor mij klinkt dit al niet vreemd meer omdat Robin de Ruiter ook al het e.e.a. heeft geschreven over de praktijken van deze satanisten.
  Wat ik in dit voorstukje lees is dat ze veelvuldig God dankt voor de uitkomst. Nu is de kerk zelf de hoofddader van dit soort satanische praktijken vanaf het begin. Met name de RK kerk en is nog steeds de leider van het occulte en het geld in de vorm van de Jezuïeten. Nu dienen zij de god met die kleine g die je meteen mag transformeren in lucifer.
  De God die zijn bedoeld heeft te maken met de echte van onvoorwaardelijke universele liefde. Een enorme kracht in zuiverheid en heling. Onvoorwaardelijk dus en dus ook zonder dogma. Zonder welke religie dan ook.

  Ik haal dit even aan omdat ik voel dat deze dame daar contact mee heeft. Ik schrijf dit ook dat ik weet dat deze kracht ons kan bevrijden. De grootste vijand van het occulte is de waarheid en die begint in ons zelf. Het is dan ook eenvoudig contact te maken met die Onvoorwaardelijke.

  Ik ga het boek lezen omdat ik mijn voordeel er mee kan doen in het helen van mensen. Het heeft mij, en mijn cliënten ook al enorm geholpen dat ik de laatste jaren heb kunnen ontdekken doe het occulte aan het werk is. Inderdaad van heel klein onopvallend tot groot. Het is al helend wanneer we beginnen een scheiding te maken tussen wat liefde is en angst. Ik weet dat de energie van die liefde veel verder gaat dan wij kunnen denken.

  Nogmaals mijn dank. Warme groet Klaas.

 2. “Helaas” heb ik het boek en ken ik de schrijver.
  Maar hoewel ik ook pittige kost voor het slapen gaan niet schuw, ligt dit boek niet meer op mijn nachtkastje.
  Het is voor mij een hele uitdaging om empathie en compassie te voelen bij psychopaten, die slechts aan hun gerief kunnen komen door dit soort walgelijke dingen met baby’s en kleine kinderen te doen.
  Soms is het verleidelijk om maar vooral met soevereiniteit en juridische bezwaarschriften bezig te zijn om niet te hoeven beseffen hoeveel mensen (ouders met zelf kinderen!) wegkijken en niet op willen staan en bundelen tegen zulke smeerlapperij.

  1. In de tijd van mijn grootvader en overgroot vader, verdedigden de mensen hun samenleving en families wel tegen deze beestachtige lieden.
   Ken verhalen, dat ze hun dochters en kinderen, wel degelijk voor het kwaad behoeden, en vaak het recht in eigen hand namen, en bepaalde mensen lieten verdwijnen.
   Ook heb zelf nog meegemaakt dat waar ik gewoond heb, de ouderen, mensen er op wezen dat ze bezig waren de regels te overtreden.
   Maar de zogenaamde progresieven PVDA enz, hebben alles wat maar een beetje naar zedigheid rook, met de grond gelijk gemaakt, alles moest kunnen, en nu is deze progresieve groep opgelost in het niets, maar de daden van hun krankzinnige politiek, hebben grote sociale lidtekens nagelaten.
   Nu in deze tijd van pseudo vrijheid, waar liederlijkheid hoog wordt geprezen, kijkt ieder één de andere kant uit, ik vind het nog steeds niet om aan te zien als twee mannen of vrouwen met elkaar staan of zitten te vrijen.
   Maar goed ben oud, hou mijn kleinkinderen goed in het vizier, en ben alert, en waakzaam, en dat geeft resultaat soms !

  2. Hallo Luca,
   Kun je voor jezelf nagaan wat de belangrijkste reden is dat je als allereerste zin vermeldt dat je de schrijver van het boek kent?
   Want als ik me niet vergis, wil deze schrijver/schrijfster juist anoniem blijven. Dus wat voegt zo’n 1e zin dan eigenlijk wezenlijk toe?

 3. Kort geleden is in Amerika een klokkenluider naar voren gekomen die ook dmv mind control is ingezet. Hij werd als kind vanuit school geselecteerd vanwege zijn bijzondere gaven. Bij hem werkte het uitschakelen van zijn geheugen echter vrijwel niet en hij heeft dus heel veel herinneringen die hij nu met ons deelt. Hij heeft 20 jaar lang buiten aarde dienst moeten doen en hij vertelt op zijn website over wat er allemaal speelt waar wij geen weet van (mogen) hebben. http://spherebeingalliance.com/index.php
  Corey werkt samen met David Wilcock aan een publicatie over bijeenkomsten waar hij onlangs bij is betrokken:
  http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1178-ssp-exposure
  Dr. Michael Salla heeft hem veel vragen gesteld en op basis van de antwoorden die Corey hem gaf heeft Salla hem als een betrouwbare informant gekwalificeerd; zie op de website van Salla:
  http://exopolitics.org/recruitment-covert-service-for-secret-space-programs/
  Ook Cobra staat achter zijn informatie; https://kauilapele.wordpress.com/2015/04/07/notes-from-cobra-at-goodetxsgcoreys-forum-4-6-15/
  Hij is voor het eerst naar buiten gekomen dmv interviews afgelopen najaar. Hij is in oktober 2014 geinterviewd door Christine van forum project Avalon. Hij wordt door haar als volgt geintroduceerd:
  “GoodETxSG was abducted into service as a child and categorized as an intuitive empath, he has personal hands-on experience in military remote viewing, inter-dimensional portal travel, travel in advanced spacecraft, and attendance of large-scale meetings with ETs in which human representatives played only a minor role”
  De video/geluidsopname 1e deel vind je hier: https://kauilapele.wordpress.com/2015/03/21/video-goodetxsg-part-i-secret-space-program-et-federation-delegation-milab-participant/
  Kauilapele heeft het hele interview in 6 mp3 bestanden gezet:
  https://kauilapele.wordpress.com/2015/03/23/goodetxsg-interview-with-christine-parts-i-ii-mp3s/
  Corey heeft al ontzettend veel verteld; de meest aansprekende zijn door Kp overgenomen: https://kauilapele.wordpress.com/?s=goodet

  1. groot gedeelte al reeds beluisterd, met mijn Kerry Camelot break away civilization studie ondergrond komt dit zeer aannemelijk authentiek op mij over Veronica, in ieder geval plezierig absorberen vond ik, ongedwongen gesprekssfeer en audio kwaliteit goed genoeg, dat er geen beeld is was even behoorlijk wennen, edoch raakte in de loop van het gesprek steeds beter ingetuned, een aanrader wat mij betreft;

   GoodETxSG Part I – Secret Space Program, ET Federation Delegation & MILAB Participant
   http://www.youtube.com/watch?v=6f_L5lmKCb4

   http://www.encyclo.nl/begrip/edoch

   http://www.encyclo.nl/begrip/ALREEDS

   Quote: “It has long been theorized that there exists a secret space program, an enormously complex program to conquer the nearby solar system with manmade spaceships that have been hidden from public view perhaps since the late 19th century. Timothy Beckley, the editor of “The Conspiracy Journal” and the Global Communications publisher, has recently released a new book called “The Secret Space Program: Who Is Responsible?” that covers this arcane subject most thoroughly. The book is coauthored by Beckley, Tim R. Swartz, Commander X, and myself, and includes the full text of a book I coauthored with Swartz ten years ago called “Nikola Tesla, Journey To Mars.” ”

   http://ufodigest.com/article/%E2%80%9Cbreakaway-civilization%E2%80%9D-behind-mysterious-secret-space-program

 4. Om de MIND CONTROLE te doorbreken !, het Fifa gebeuren zou plaats hebben gehad van wege de volgende rede ; misschien samenloop van omstandigheden,
  FIFA overweegt om Israel uit te sluiten, als straf voor wat ze in de GAZA strook de mensen aan doen ?.

 5. Net een recent familie kiekje gezien, geeft te denken, op het kiekje staan al lachend en handenschuddend, een groepje van het kwade ras, de crypto Joodse president van Frankrijk Hollande, de burgemeester van Kiev de joodse boxer Vitali Klitchko, de Joodse president van de Oekraïne Poroshenko, onder het toeziend oog van de pseudo Joods Franse fylosoof Paul Henri Levy !
  Ze bespreken het tweede Israel, gaan over de lijken van alle goyems indien nodig.

 6. Wat mij opvalt is dat een hoop vd hier aangehaalde thematiek [mindcontrol, een dystopische new world order waar een handjevol onder totale controle staande gerobotiseerde mens slaven geheel ten dienste staan van een jaded decadente elite, transhumanisme etc.] door de jaren al verscheidende malen lijkt te zijn aangehaald in verschillende boeken en films.

  Voorbeelden die mij zo 1,2 te binnen schieten zijn:

  1984 george orwell
  brave new world aldous huxley
  metropolis fritz lang
  they live john carpenter
  logan,s run Michael Anderson
  rosemary,s baby roman polanski
  thx 1138 george lucas
  soylent green Richard Fleischer
  and last but not least die recente films over the hunger games en divergence.

  Blijkbaar sijpelt een schrikbarende werkelijkheid via die weg door naar onze ‘normale’dagelijkse wereld.

 7. Beste broeder,

  Er zijn twee citaten(twee images) van Kennedy die je hebt opgenomen in je post. Het blijkt dat ze fake zijn. Als het zo is dan verminderen ze de waarde van je woorden en dat is jammer. De volgende utspraak bv. is ook relevant en ook meer bewijsbaar:

  …The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.