Advertentie

Het genezen van de ‘Reptilian Mind Matrix’..


They come in a series of seven.

And the seventh wave is big enough…

…to take us both out,

beyond the point of return.

~ Papillon ~

(Henri Charrière)

* * *

De magie van de 7de Golf blijft bezoekers van alle culturen fascineren, als zij langs de kusten van de wereld gaan. Vooral surfers zijn op zoek naar het repeterende patroon dat zich aftekent in het water, waarop zij hun ‘weg’ kunnen vinden; continue op zoek naar die perfecte golf om op weg te surfen..

Sommigen zijn in staat geweest om op stranden, na het urenlang bestuderen van golfpatronen, een serie van patronen te onderscheiden; echter meestal een patroon van méér of mínder dan 7 golven. Hoewel experts roepen dat er feitelijk geen enkele basis is voor een specifiek, terugkerend golfpatroon, komt bovenstaand citaat uit het de bestseller ‘Papillon’ van Henri Charrière. Deze zevende golf stelt de gevangene (in de film gespeeld door Steve McQueen) op ‘Duivelseiland’ (!!) in staat om te ontsnappen.

Het mysterie van de zevende golf, zal blijven bestaan, zolang wij hier op Aarde vertoeven, ongeacht de veranderingen die optreden.
X
* * *

Het volgende artikel bevat de doorgegeven informatie van Judith K. Moore, over de aankomende 7e Golf van Cosmic Awareness. Deze zal zich gaan manifesteren vanaf de lente-equinox tot aan de zomer-solstice van 2011.
Deze golf gaat de grote Aardse veranderingen inluiden, die zich al enige jaren aankondigen en deze golf geeft tegelijkertijd ieder mens de mogelijkheid haar of zijn energetische lichaam te ontdoen van negatieve ballast..  Zonder oordeel kijkend naar onszelf, zullen we in die Spiegel dátgene ontdekken, dat we kwijt willen.

Een golf die ons de mogelijkheid biedt, onszelf te ontdoen van de Reptilian Mind Matrix..! Wat dat is, waar die vandaan komt en vooral hoe daarop wordt ‘ingespeeld’ door een heersende elite?

“Door het blijven activeren van het ‘Reptiliaanse Brein’ in de mens,
heeft ‘men’ de mensheid in afgescheidenheid gehouden
en in een collectieve staat van angst, onkunde en doffe onverschilligheid.”

x

Voor een uitgebreide belichting van het ‘Reptiliaanse Brein-fenomeen’, kun je helemaal onderaan dit artikel, ná de oproep van Judith Moore, een korte documentaire bekijken. Dat het onderstaande artikel je mag voeden. En mag tonen dat JIJ de essentie bent van JOUW wereld. Jij bent degene waar JIJ op wacht.

* * *

x

Doorgeving van de ‘zevende kosmische golf’:

De Reptilian Mind Matrix in ons DNA kan genezen.

x

Judith K. Moore:

Vertaling Herbert van Erkelens © januari 2011

x

Judith Moore, 19 Januari 2011:
We hebben een reeks sessies besproken die ik gisterochtend had.

Eén van die personen was een 58-jarige man die had gezworen om de cyclus van soldaat en krijger te veranderen door in dit leven vrede lief te hebben en nimmer een mens kwaad te doen. Toen ik in zijn archieven terechtkwam, ontwikkelde zich een verbazingwekkend verhaal van een Poolse soldaat die door enige nonnen in Polen was gered. Hij had een dodelijke wond aan zijn schouder gekregen. Het is een lang verhaal, maar ik wil het niet allemaal vertellen.

Judith K. Moore, een zeer bijzondere vrouw. (klik voor haar NL-site)

Belangrijk is het volgende. Terwijl de nonnen hem achter de Duitse linies in Polen in dit kleine klooster verborgen hielden, had hij tijdens zijn koortshallucinaties machtige visioenen en herinneringen dat hij getuige was van de kruisiging. Toen hij in die waantoestand was, herinnerde hij zich Jezus aan het kruis te zien.

Terwijl Jezus zijn ogen opende en hem aankeek, hoorde hij hem zeggen: ‘Ik zal leven, denk aan mijn leven.’ Deze man overleefde [zijn wond] en begon een visionaire ervaring waarbij de nonnen en hij collectief visioenen van de Grote Moeder had, van de Maria’s (Moeder Maria en Maria Magdalena).

De kleine Theresia van de Rozen was hierbij betrokken en Jezus versterkte via dit klooster een Groot Licht. [Theresia van Lisieux. Zij wordt de kleine Theresia genoemd ter onderscheid van de grote Theresia, Theresia van Avila, HvE ]

De nonnen verborgen hem als was hij een autistische savant. De Duitsers stonden hem toe te blijven, omdat hij fysiek werk voor de nonnen deed. Natuurlijk zeiden de nonnen dat zij hem als wees hadden gevonden. Die nonnen gaven voedsel aan de Duitsers en in het geheim gingen zij in gebed en brachten het Christuslicht.
Ik ben er zeker van dat zij de zielen voedden van de Duitse soldaten. Ik voelde zo’n verbinding omdat ik besefte dat de gebeden van deze nonnen en misschien van andere mensen – en ik zeg niet alleen hierdoor – opwogen tegen de energie van Auschwitz, tegen de energie van het grote hologram van lijden dat een reptilian angstprogramma is.*

De wijze Yoda uit Star Wars: “Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.”

Later werkte ik met een vrouw die in reptilian-programma’s vastzat. Ik weet dat de reptilian-energie een hologram is en dat het een ongelooflijk machtig hologram is, mét bewustzijn. Ik twijfel er niet aan dat er ondergrondse faciliteiten bestaan waar reptilian kinderen, die DNA dragen uit de lage reptilian rijken, geprogrammeerd worden en de gemeenschap ingezonden worden.

Het is de tweede keer dat ik dit soort onderaardse faciliteiten zoals gisteren [met mijn geest] heb gezien. Ik weet dat de hypnose op de planeet geplaatst werd in verbinding met de Anunaki. Ik weet dat de reptilian mind control op deze planeet een hypnotische kracht is, die een bepaald centrum in de hersenen heeft geblokkeerd, een centrum dat ons normaal toestaat met de ‘realiteit’ verbonden te zijn.

De realiteit is liefde.
De reptilian agenda is angst; we weten dit inmiddels allemaal; we hebben dit op zoveel manieren verkend. Ik denk aan de menselijke offers, de oorlogsmachinerie. Ik denk ook aan de inheemse volkeren. Ik heb over de hele wereld een patroon gezien dat er mensen van vrede zijn die op gewelddadige wijze verslonden werden door mensen die heel dicht bij hen leefden zoals in Rwanda.
Ik zie dat via mijn schoonzoon die over Nigeria praat met zijn kannibalen en met de Ebu die mensen van vrede zijn. Ik zie dat met de menseneters hier in Amerika en met mensenoffers in Mexico. Recent werd zelfs die film gemaakt over mensenoffers in Mexico. Die ging over de grote genocide door inheemsen van inheemsen, allemaal een onderdeel van de menselijke ervaring.

Dan denk ik eraan hoe zij onderling trouwden en het DNA zich mengde. Hoe de mensheid een vijver is met genen van andere werelden die hier gemanipuleerd werden. Sommige zijn genetisch gemanipuleerd en de intentie van de Nieuwe Wereld Orde – die onderbewust geleid wordt door de reptilian agenda – is om de jeugd te programmeren om een ras van krijgers te creëren.

.

Ik geloof dat zij de jeugd als doelwit hebben, jeugd die zij misschien niet kennen, maar die dat gewelddadige DNA draagt, de reptilian geringschatting van anderen, het onvermogen tot compassie. Dat DNA wordt getriggerd wanneer een persoon afwijkt van het normale menselijke bewustzijn en extreem gewelddadig wordt, zoals die jongeman die recent op de vertegenwoordiger in Arizona een aanslag pleegde en al die mensen vermoordde.

Ik weet dat de enige manier waarop dit zal verschuiven, een harmonische trilling, licht van liefde is. We weten dit. Ik zeg niet iets wat ik niet weet. Maar voordat ik aan deze opname begon, werd ik erg emotioneel omdat ik aan mijzelf dacht terwijl ik [tijdens mijn laatste vorige leven] in Auschwitz stierf. Ik dacht aan de nonnen en de kleine Theresia van de Rozen en aan deze jonge Poolse man.
Hadden zij niet dat Grote Licht gebracht rond die tijd, dan zou dat hologram van het Derde Rijk misschien wel eens een dominante factor in ons holografisch veld geworden zijn, een factor die het terreurprogramma van het hologram van de reptilian agenda ingesloten zou hebben. Dit staat in de Openbaring bekend als ‘De Laatste Strijd’.

Het is geen strijd van goed en kwaad. Het is simpelweg de macht van het Licht, de macht van oneindige liefde en de harmonische trillingen van het Levende Woord; zo simpel is het. Veel lichtwerkers hebben deze strijd binnen henzelf geleverd en zijn er bewust van in hun geest. Wij allemaal moeten de weg van een oplossing vinden. Wij moeten het allemaal zelf doen.

Reptilian DNA-code.
Ik ben nu aan het channelen. Ik kan zien dat wij als collectief, als 13:13:13 zielengroep, ons individueel kunnen verbinden – zoals de vrouw dat gisteren deed – met het deel van ons hologram dat nog steeds gehecht is aan de reptilian agenda. Ik vraag iedereen om de tijd te nemen naar binnen te kijken, te focussen op de waarheid en je bewustzijn te openen voor elk deel van die energiecode die nog steeds gehecht is aan de reptilian agenda.

Dat zou één DNA-code kunnen zijn die je met zoveel macht terzijde hebt geschoven dat je geen probleem hebt met dingen waarmee andere mensen wel problemen hebben zoals wraakgevoelens en haat. En wel omdat je zo’n liefhebbend wezen bent. Maar je hebt nog steeds één kleine DNA-code, omdat die zo massaal in de mensheid genetisch werd ingebracht. En juist nu doet zich de gelegenheid voor om dat veld van die code binnen te gaan en de harmonische trillingen van compassie te versterken.

Het is waar dat ons DNA een genetische bibliotheek is. Het is waar dat degenen van geweld die keer op keer in oorlogen en massaslachtingen de vrouwen hebben verkracht op die manier kinderen hebben gekregen. Vind dat stukje DNA, vind de voorouder, waar je een verbinding op elk niveau, denken/lichaam/geest, hebt of zelfs een zielsfragment met de reptilian agenda. Maak dit tot je persoonlijke ervaring en werp met intentie licht op de reptilian code – met de intentie om de harmonische trillingen van de zevende kosmische golf in deze DNA-code te channelen.

Ik vraag jullie ruimschoots vóór de lente-equinox voorbereid te zijn zodat er zelfs groepen mensen zouden kunnen zijn die bereid zijn om het veld van de reptilian agenda te openen en ermee te werken. Omdat ik echt geloof dat we door de intentie van deze boodschap een voldoende kritische massa van energie kunnen hebben. We kunnen via deze transmissie de bibliotheken van de reptilian agenda openen om die op DNA-niveau via de zevende kosmische golf te overstromen met de harmonische trillingen van compassie. Dit is de grote bevrijding, vergelijkbaar met die kleine groep van nonnen en één heilige soldaat. Toen zij zich openden voor dit licht in de wereld, woog dat op tegen het hologram van het Derde Rijk. Het Derde Rijk was niet in staat de macht over de wereld te grijpen.

Het Licht in het DNA
Toen de mensen in Rusland de straling van het licht in hun DNA brachten, was Stalin niet in staat om de wereld te overmeesteren. Toen de mensen in de hele wereld op 11 september 2001 voor  vrede baden, was de regering Bush niet in staat om de macht over de wereld te grijpen. In deze transmissie plaats ik George Bush naast Stalin en Hitler, als de drie hoofdleiders. Er zijn andere verborgen leiders. We mogen Engeland niet vergeten, maar het is niet mijn bedoeling verdere schuldigen aan te wijzen. Ik zeg dat er drie mensen zijn: Hitler, Stalin, Bush. Gedurende hun heerschappij bestond er in hun landen een agenda om de macht in de wereld te grijpen, we weten dat dit een onderdeel is van die agenda.

De zevende kosmische golf
En de gelegenheid doet zich nu voor [om die reptilian agenda onschadelijk te maken]. De zevende kosmische golf is de meest machtige kracht van Christusbewustzijn die denkbaar is.

Een kleine groep nonnen en één soldaat wogen op tegen het Derde Rijk [en konden de loop van de geschiedenis] veranderen. En wie weet wie er verder nog gebeden opzeiden. Hoeveel licht was er in het Duitse volk? We kennen niet alle verhalen, maar gisteren werd ik mij bewust van deze kleine groep nonnen die de Duitse soldaten voedsel brachten.

En ik zag in een visioen hoe het licht opwoog tegen het hologram van Auschwitz. Terwijl de nonnen baden, stierf ik. En ik ben teruggekeerd op aarde. Ik ben van plan naar Polen te gaan, ik moet naar Auschwitz toe. Ergens in Polen zal ik een plek vinden verbonden met het kleine klooster en ik zal een gebed van dankbaarheid uitspreken, omdat die nonnen een licht vanuit mijn ziel hooghielden. Ik weet dit, ik weet de verbinding met de kleine Theresia van de Rozen. Omdat zij mijn heilige is; zij is een van mijn beschermheiligen.

Ik was daar ooit in Amsterdam – en ik wil dit vermelden – toen ik mijn nichtje Anne Frank bezocht. Toen ontmoette ik een klein katholiek meisje, een vriendin van Anne Frank, in het appartementencomplex, en zij bad voor Anne en mij. En zij is teruggekeerd als mijn kleindochter. Die verbinding is wonderbaarlijk. We hebben de verbinding gelegd. Iets is er in de schepping gebeurd dat een verbinding toestond en een kracht voedde. Dat is wonderbaarlijk.

Jouw focus, jouw intentie
Ik vraag iedereen die in deze transmissie is geïnteresseerd zich te focussen op de macht van deze kracht en de macht van dit wonder. Ga de diepte in en zet het veld van de reptilian agenda op tijd in werking. Je hoeft niet in meditatie te gaan als je op tijd het veld openzet, op welke plek dan ook in je denken, lichaam of geest waar de reptilian DNA-code zit en bedenk, het is een menselijke ervaring. Channel de zevende kosmische golf.

Zet het veld nu open zodat de zevende kosmische golf in het reptilian DNA wordt gechanneld. Ik weet dat dit reptilian DNA holografisch is, maar ik weet ook dat het zich over de hele planeet heeft verspreid. Je zou kunnen denken dat je de Christuscode die je in je DNA draagt samenbrengt met het reptilian DNA dat je in je individuele systeem draagt. Zet het veld klaar om de zevende kosmische golf in de reptilian code te channelen.

Ik dank jullie voor je deelname, ik dank jullie die wilt luisteren. Ik dank jullie dat jullie aandacht wilden besteden aan deze transmissie. De tijd van bevrijding is nabij en wij, de mensen van deze wereld, zullen de macht van vrijheid kennen, de vrijheid van het licht, de vrijheid van liefde, de vrij stromende compassie vanuit ons hart. De tijd van bevrijding is nabij.

Gezegend zijn jullie. Zo zij het en zo is het.

Judith K. Moore
x

* * *

x

(Noot en toelichting van vertaler Dr. Herbert van Erkelens:
“Een reptilian is in deze transmissie een buitenaards wezen met een laag bewustzijnsniveau. Er zijn in de kosmos ook reptilians die in het rijk van het licht leven.”

Toelichting:

“Eerder gaf Judith Moore in de transmissie van 28 november 2010 aan dat de periode tot aan de lente van 2011 bijzonder chaotisch zou zijn, omdat de zesde kosmische golf diep doordringt in alle duistere structuren op aarde en daar het verborgen licht zichtbaar maakt.

“Deze zesde kosmische golf, die sinds 10 oktober jl. werkzaam is op aarde, bereidt ons op die manier op de zevende kosmische golf voor. Deze golf ‘zal beginnen met de lente equinox en een piek bereiken tijdens de zomerzonnewende van 2011.

Kijk naar deze maanden vanaf nu tot aan de lente equinox als naar een tijd van betrekkingen met de overgangsrealiteit. De zevende kosmische golf komt met een bedoeling; zij verschaft een grote hoeveelheid aan frequentie en licht voor het nieuwe hologram om te kunnen gebruiken, want de zesde kosmische golf doordringt ondoordringbaar-lijkende velden en versterkt het licht vanuit innerlijke vlakken.

De zevende kosmische golf zal een nieuw holografisch potentieel bekrachtigen. Jullie zullen in staat zijn toegang tot dat potentieel te krijgen met de Avatar lichtlichamen die nu geïntegreerd worden. Op het Avatarvlak hebben jullie ascensie bereikt.”

Met dit beeld in ons achterhoofd kunnen we het volgende commentaar te begrijpen dat Judith nog diezelfde dag heeft gegeven op de transmissie van de reptilian agenda:

“Dit is de grote bevrijding. Ik voel een totale bevestiging wat betreft de macht van deze transformatie en de macht van de profetie, de sleutel van profetie die in deze transmissie werkzaam is.”

“Rond deze tijd, 19 januari 2011, zitten we in de zesde kosmische golf. We kunnen de zesde kosmische golf laten doordringen in het ondoordringbare veld in het eigen reptilian DNA. Dit zou een latent gen kunnen zijn. Open het veld ervan en je zult beschermd zijn. Het is niet zo dat het veld door het te openen zo machtig wordt dat het je overmeestert. Dat zal niet gebeuren, omdat de zesde kosmische golf doordringt in het veld en het licht van binnenuit versterkt.

Wanneer je eenmaal dat veld opent, zul je ervoor klaar zijn om tijdens de lente-equinox de frequenties open te stellen om de harmonische trillingen van Eén via de goddelijke, holografische harmonie van het lumineuze, intelligente licht van Creatie te channelen in de reptilian code en wel met gebruikmaking van de zevende kosmische golf.

Dit is een belangrijk punt van gevolgtrekking tussen de zesde en zevende golf in (ik kreeg een machtig gezoem in mijn oren toen ik dit channelde). Dit is de grote gelegenheid waarvan in de openbaringen van de Apocalyps gesproken wordt. Het is het oplichten van de sluier. Dus aan jullie allemaal wordt gevraagd om instrument van de Apocalyps te zijn. Aan jullie wordt gevraagd om de sluier over je reptilian DNA op te lichten, de sluier over iedere associatie die je mogelijk hebt met dat oude hologram dat onze planeet heeft overheerst en onderdrukt.

Wanneer jullie eenmaal de sluier over dat veld hebben opgelicht, zullen jullie als de instrumenten van de Openbaring het licht van de zevende kosmische golf, die de kosmische Christus is, in het reptilian veld channelen. Dit is de grote bevrijding. Ik voel een totale bevestiging wat betreft de macht van deze transformatie en de macht van de profetie, de sleutel van profetie die in deze transmissie werkzaam is.’

Er bestaat de mogelijkheid om één dag voor het begin van de lente in Haarlem een workshop van Judith Moore bij te wonen die in het teken staat van de komst van de zevende kosmische golf. Zij zal worden bijgestaan door Maarten uit Zweden die de solaire codes voor de wederkomst van Christus draagt. Nadere informatie: Workshop ‘The Seventh Cosmic Wave’)

* * * * * * *
X

Judith Moore over de opstand in Egypte en de verbinding met de 6e en 7e ‘Cosmic Wave’. Met tevens een oproep tot meditatie in het weekend van 5 en 6 Februari. Indrukwekkend.

x

* * *

Het Reptiliaanse Brein.. Een uitleg.
x

In de diepte van het menselijke brein ligt een oeroude laag, die we kennen als het Reptiliaanse Brein (Reptilian Complex). Dit deel van de hersenen controleert het instinctieve gedrag van het menselijke wezen. Deze video geeft je inzicht in het karakter van dit deel van onze hersenen, haar oorsprong, maar ook wat de verwoestende consequenties zijn op onze maatschappij, van de continue, bewust gerichte, tot controle dienende, prikkelingen van dit deel van onze hersenen.

x
“To know the Illuminati Mr. David, you must study the reptile…”

X
Credo Mutwa
(Zulu shaman tegen David Icke)

xX

148 gedachten over “Het genezen van de ‘Reptilian Mind Matrix’..

 1. Toch wel opmerkelijk dat Bush genoemd word naast Hitler en Stalin. Ikzelf was in de overtuiging dat Bush jr. slechts een marionet was in het geheel, te stom om voor de duvel te kunnen dansen en de werkelijk kwaadaardige krachten achter de schermen werken.

  Het is mij toch iets te zweverig dit verhaal maar vooruit, ik zal mee channelen (als ik dat kan tenminste) en ben zeer benieuwd wat de nabije toekomst brengt. Ergens diep van binnen voel ik al een tijdje dat er grote veranderingen op til zijn zonder daar echt een positieve of negatieve vinger op te kunnen leggen.

 2. Oh wat ben ik blij met mijn reptielen brein. Het regelt mijn temperatuur, mijn ademhaling, mijn bloeddruk etc. Eigenlijk regelt het alle primaire lichaamsfuncties. Maar van mij mogen jullie het zonder reptielenbrein doen hoor.

  Mijn reptielenbrein stelt mij in staat mijn lizzard smile meditatie te doen. Ook wel de inner smile genoemd.

  Valse associatie is een lastig ding. Dat heet ook wel de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt.

  Dit is mijn laatste post hier, ik zal een goede daad doen vandaag en een paar mensen blij maken 😉

  Maar de info is hier de laatste tijd zo warrig en ongedocumenteerd dat het wel lijkt of deze site aan de verwarring bij wil dragen. Een combinatie van halve waarheden en grove leugens levert niets anders dan verwarring.

  Groet,

  Dzyan
  Die zich het recht voorbehoud om boos te worden hier als het echt de spuigaten uitloopt. Maar voorlopig genoeg van heeft van deze bangmakerij.

  1. Agressie is een hoog goed. Als het maar uit jezelf komt, uit je natuurlijke zijn. Net als angst, echte angst is toch wel handig hoor.

  2. Ik snap je wel, de vurigheid van ons bestaan mag er gewoon zijn. Je inzetten voor dingen die jij belangrijk vindt.

   Leuk om over verlichting e.d. te lullen maar het leven is het leven, of verkiezen we een zombie staat boven voluit leven?

  3. Hallo Martijn,

   Angst komt niet uit de hersenstam, maar is een signaal van de amygdala die geïnterpreteerd wordt door de cortex. Dacht je werkelijk dat een impala op de savanne bang is om door een leeuw opgegeten te worden?

   Angst betekent adrenaline en adrenaline is een verslavend gif. Voortdurende angst (voor leeuwen, de illuminatie of wat dan ook) brengt ernstige schade aan de hersenen te weeg. Dat tast het leervermogen aan. Dat maakt angst tot “een slechte raadgever”.

   Groet,

   Dzyan

  4. Angst en agressie, vluchten of vechten. Soms sta je ineens oog in oog met iets, dan hoef je niet meer na te denken, dan wordt die keuze voor je gemaakt.

  5. Hoi Martijn. Het is ook niet de reactie op een bedreiging die slecht voor je is. Maar op zo’n moment reageer je, dan voel je geen angst, dat komt later pas. Dat soort stress is goed voor je, daar leer je van. En de volgende keer kun je het beter vermijden als je naar je lichaam luistert tenminste.

   Maar als ik aanneem dat er reptielen onder ons leven, zoals meneer Icke doet, die het slecht met ons voor hebben dan zit ik in een non coping situatie. In een situatie waar ik geen moer aan kan veranderen. Die voortdurende bedreiging is, zoals eerder gezegd, desastreus voor je en beïnvloedt je denken. En dus uiteindelijk ook je handelen.

   Angst maakt alles stuk en staat de ervaring van Liefde in de weg.

   Groet,

   Dzyan

  6. Helemaal met je eens Dzyan, angst geeft na de reactie een stukkie geheugen waardoor je de volgende keer andere keuzes maakt, het ontloopt. Die reptillianen zijn niet echt te ontlopen, we hebben wel de keuze om ze geld en/of aandacht te geven, of om bewuste keuzes te maken, geen geld en aandacht, we kunnen ons leven wel aan betere dingen besteden. Dan lossen ze vanzelf een keer op.

   Groetjes, Martijn

  7. Je kan die lui ook niet bewust maken op wat voor manier dan ook, dit zal door de gebeurtenissen in het leven zelf moeten komen want luisteren doen ze niet. Te geil op status e.d.

  8. @ dzyan
   Mijn ervaring is dat de ‘waarheid’ zeer multilayered is . Dit is een informatietijdperk waarin ontzettend veel gedeeld wordt , een ieder op zijn eigen nivo , vaak ook met zijn/haar eigen beweegredenen/agenda .
   Dat dit artikel je triggerd geeft imo iets aan over het feit dat je er nog mee bezig bent , boosheid is immers een emotie . Zodra je een artikel als dit kunt lezen en daarna hoofdschuddend en met een vage glimlach het weg kan clicken , dan pas ben je er mee klaar . Begrijp mij niet verkeerd dit is ook niet ‘my cup of tea ‘, maar ik kan er niet boos om worden. Een paar jaar terug zou ik het verslonden hebben , lol . Het wordt hier alleen maar gedeeld , dat betekent niet dat iedereen het er mee eens hoeft te zijn .
   Het zou jammer zijn als dit je laatste post was .

  9. Dzyan, het IS heftige info. Maar denk gewoon eens in EN/EN, ipv het dualistische OF/OF..!
   Het ruimte geven aan mogelijkheden, verruimt je blikveld meer dan ooit tevoren.
   En als je er bang van wordt, werkt het kennelijk ook zo!

   Daarbij, en ook dát blijkt heel duidelijk uit het stuk!!, is het WEL mogelijk de situatie ‘aan’ te kunnen Dzyan! Je praat over een non-coping situatie..? Uiterst merkwaardig; naar mijn idee de volledige essentie gemist van de boodschap van Judith.

   Dit verhaal over het Reptilian Breinbeïnvloeding, plaats ik NU pas, omdat ik het NOOIT in een positief licht kon zetten; nu wel dus. Dat betekent je ogen volledig openen voor de beïnvloeding!! EN je realiseren dat het anders kan, ‘moet’ en zal gaan!

   De boodschap van Judith Moore, over de Superbowl morgen, is geen kattenpis, naar mijn gevoel..

  10. Het verhaal van Judith Moore is haar verhaal, niet mijn verhaal. Toch is er ergens een klik, al zie ik alles ruimer voor mijn gevoel. Ach, ieder z’n ding toch, als we maar naar hetzelfde doel streven. Een mooie prettige wereld om in te leven voor iedereen.

 3. Het Reptilaanse brein, leuk, zit toch anders volgens mij.
  Wij zouden nooit kunnen overleven zonder het reptillian brain.
  Het is zeer belangrijk om te kunnen overleven.
  Wat wel een feit is, is dat ons verteld wordt al vanaf onze geboorte, al duizenden jaren, dat er niet veel méér is dan het reptillian brain. De rest komt pas na de dood.

  Wat een leugen, juist door het reptillian brain te begrijpen, jezelf te begrijpen in je hele zijn, kunnen we terug naar het hof van Eden. Kunnen we verder groeien.
  Die slang is niets meer dan een stel sluwe machthebbers en slavendrijvers die voornamelijk door religie iedereen in het reptillian brain heeft kunnen houden.
  Heden tendage doen ze dat met consumptie en media. Hedonisme is de nieuwe religie.

  Liefde is ons aard, hierin ontstaat alles en vergaat alles, voorbij het reptillian brain vervalt de angst voor leven en dood.

  1. De Flower Power tijd was prachtig, een tijd van (schijnbare) liefde en eenheid. Deze had echter nooit kunnen plaatsvinden zonder de provo’s, de strijders voor vrijheid en liefde.
   Hier heb je je reptillian brain voor nodig, om strijdbaar te kunnen zijn tegen misverstanden in de wereld.

  2. Denken in of/of..? Wie zegt dat het Reptilian Brein ‘weg moet’ o.i.d. Dat staat nou precies nergens!! Het gaat erom dat het heftig wordt beïnvloedt!!! Goed lezen svp. JUIST het Reptilian Brein wordt op zijn zwakste punt geplunderd! Niemand zegt dat dat brein fout is, eruit moet, of wat dies meer zij.
   Het keihard ‘aantasten’ van dit deel van ons brein, past in het straatje van ondermijnen! Voedsel, medicijnen, water, onderwijs, chemicaliën, lucht, etc. etc. Kijk naar de uitspraak van Credo Mutwa over de Illuminatie. Het is zó simpel..!

  3. Sorry Guido, zit ergens in m’n hoofd, Obama die zegt that we have to fight against our reptillian brain.

   Ook in het filmpje komt het niet goed naar voren vind ik.

  4. Of zullen het alle verhalen tezamen zijn over de reptillians, de Christelijke kijk op slangen en draken.

   Ik ben sinds kort geen Boogschutter meer maar Slangendrager, wat jij? Alles staat op z’n kop, zelfs de Astrologie, prachtig. Komt mij goed uit, Slangendrager, past me goed.

   Ach, het is een mooie grap, geeft wel aan hoe kortzichtig we zijn in alle dingen van de dag.

  5. Naar mijn idee is het alles bij elkaar; de angst voor de Angst vooral.. Het hele verhaal’ lijkt zo op een thriller, maar de MSM werkt keihard mee aan het ‘waarschijnlijk’ maken van haar ‘oppervlakkigheden’, en tegelijkertijd aan het ‘onwaarschijnlijk’ maken van deze essentiële processen.

   De keiharde werkelijkheid van ‘distraction’ van onze essentie, zegt het voor mij feitelijk allemaal. We worden bang gemaakt, de elite lacht zich een scheurbuik. The Warrrrrr on Terrrorrrrr? hahahhahahaa..
   Onze focus wordt continue ‘weggetoverd’, weg van essentiële waarden. Door het verspreiden van angst, survival. En wat die essentiële waarden zijn?
   Het antwoord op de vraag sámen beantwoorden, wat we hier doen met z’n allen op deze planeet; en waarom we de vraag niet beantwoord krijgen of het normaal is dat wij onze buiken volvreten, in auto’s rijden en welvaart kennen, terwijl een paar honderd kilometer verderop, mensen met roeibootjes naar de ‘welvaart’ willen roeien en verzuipen, doordat ze met ’teveel’ in de boot zaten..

   De essentiële waarden zijn waarden die dit soort normale vragen afdoende beantwoorden. Waarom er machtsmisbruik is, overheersing, marteling en onderdrukking. Dát zijn de vragen waarop een afdoende antwoord moeten creëren met zijn allen. Maar wat doen we..? Zak chips open en er maar vanuit gaan dat óf wij gelukkig zijn, en ‘zij’ ongelukkig..! Extra genieten, omdat we het ‘zo goed’ hebben met z’n allen..! “Je wiegje zal maar in zo’n land gestaan hebben”.. Mijn hemel, wat een lulkoek!

  6. Juist omdat wij in het meest vrije land van de wereld wonen met vele mogelijkheden, kunnen wij een voorbeeld geven maar ja, zo lang jezelf verrijken datgene is waar de meesten bewust of onbewust hun pijlen op richten, zal het nog even duren. Alhoewel, wij zijn zeer sterk, kwestie van tijd, de druppel die de emmer doet overlopen. Kan zo gebeurd zijn. Als ik zie wat er nu politiek gezien gebeurd her en der en daarbij de klimatologische omstandigheden zie, dan was het slechts stilte voor de storm, de storm neemt toe en de climax komt nog. Ben benieuwd maar vol vertrouwen.

 4. Bespeur in mezelf ook iets van wat wil ik wat zoek ik om deze wereld goed te blijven praten.
  Maar is dit wel nodig tabee het stort in laat maar .In dit veld van leven wat moet ik met mijn vragen zijn er antwoorden. ??????

 5. Stel je voor, je bidt je een slag in de rondte, helpt niets als mind control slachtoffer. Je gaat naar een spycholoog, aaarch, ook gemind controlled.
  Brrrr, bang zijn voor je medemensen die gemind controlled kunnen zijn, bang zijn voor jezelf zijn want je zou gemind controlled kunnen zijn.
  Daar moet een reptiel erg blij van worden. Die eh, leven van negatieve emoties, whoehahahahaha.
  Kom naar mamma Judith die is niet gemind controlled en gaat iedereen redden.
  Volgens mij is die schat van een Judith nog steeds zwaar in dienst van dark forces.
  😈

  Pardon:

  “Een reptilian is in deze transmissie een buitenaards wezen met een laag bewustzijnsniveau. Er zijn in de kosmos ook reptilians die in het rijk van het licht leven.”

  Misschien dat die andere repto’s een handje kunnen helpen.
  🙂

  By the way: Ik houd erg van kokodillentasjes, hadden ze maar geen enge krokodillen moeten worden. De enige goede krokodil is een dode krokodil (spin, slang, haai, regenworm, slak, mug, neger, marokaan, jood….).

  Hefteug, kzal dr wel weer niets van begrepen hebben.
  😕

  Hier nogmaals, ik blijf stug volhouden, een goede handleiding hoe je emoticons kunt maken. Oef, isse reptiliaans.
  http://codex.wordpress.org/Using_Smilies

  wink tussen dubbele punten zetten geeft bijvoorbeeld automatisch een ‘wink’ smilie
  lol tussen dubbele punten zetten geeft automatisch een lach smilie… .

  1. Dat wat tussen haakjes staat zal ik beter negeren? kun je me uitleggen wat je bedoeling daarvan is? Of zie ik nu spoken i.p.v. reptillians?

  2. @jeetje
   Ik bedoel daarmee dat mensen de neiging hebben om heel veel wat ze niet kennen uit angst kapot te willen maken.
   Denk aan de heksenverbrandingen niet zo lang geleden ook in Nederland, maar in ontwikkelingslanden zijn nog steeds schrijnende voorbeelden te vinden. Kinderen doorgemarteld omdat iemand zegt dat ze het boze oog zouden bezitten en zo.
   Of/en dat mensen liever de schuld aan anderen geven, ze demoniseren, in plaats van ook zichzelf eens onder de loep te nemen.
   Dat hebben bovenstaande reageerders begrepen, zo te lezen dacht ik.
   🙂

 6. Wat hier het reptielenbrein wordt genoemd verwijst slechts naar onze ware afkomst als zoogdierachtige. Wij mensen zijn immers dieren.

  Verder raad ik de remake aan van de jaren tachtig serie V. (verkrijgbaar in de betere DVD-winkel) Leuk gemaakt en opnieuw nieuw voer voor mensen als Icke die daarop voortborduren en er veel geld mee verdienen.

 7. goud zilver land geld het zal mij een zorg zijn de aarde is in chaos ik hoop dat de klokkenluider van 2011 jaar geleden terug komt om de corupte elite te stoppen.

 8. Net als loesje zegt; Ooit wel eens een normaal mens ontmoet? en beviel het??!

  Zou ik nu zelf toe willen voegen; Ooit wel eens een non repetilian ontmoet? en beviel dat??!

  Mocht je onverhoopt toch zoiets tegen willen komen, dan kan niemand er mee overweg, want iedereen is van uit het basispricipe zo gemaakt, spreek je het tegen, dan ben je bezig met discognitief zijn naar anderen toe en zal je nooit de zwarte kant in he zelf van repetilian zijn willen erkennen, dat is dus het weglopen voor jezelf ipv het te doorgronden en er voor uit durven te komen.

  Ik zelf ben van alles wat, anders kan ik nooit zijn wie ik ben.

  1. Precies Paul we zitten niet zo zeer in de Matrix alleen maar vooral in de Mix.
   Wij zijn de Mix van Trix.
   Spiegeltje aan de wand wie is de Mooiste Mix van het land?
   Sommige reptielen zijn ook heel mooi hoor.

  2. En sommige reptieltjes zijn bij tijd en wijlen ook heel lieff hoorr.
   Toch?
   Gelukkig zijn Mixjes niet alleen maar het 1 en niet alleen maar het ander.
   De vraag is wil je je bewust worden van wat je allemaal in je zelf hebt.
   Wie wordt er wel eens bang van zichzelf of moe van zichzelf of laat zich door zichzelf verrassen of daagt zichzelf uit of overtreft zichzelf of laat zichzelf bij voorbaat uit het veld slaan?!
   Ken U Zelven. Waar laat U zich mee VereenZelvigen? (Man bijt Hond toontje; schiet me zo te binnen) Wanneer is de laatste keer dat U zich ergens mee VereenZelvigd hebt?
   Dit was de zondagse ochtend mini preek van GeeBeeJee HyperMann

   Dominee Gremdaat Een land in verwarring
   http://www.youtube.com/watch?v=uz0nO35hP1c

  3. Als ik het goed begrijp…gaat het er hier toch om, om los te komen van de reptilian matrix, om hiervan bewust te worden, dat we gevangen worden gehouden in hun matrix. Dan zou ze kunnen bedoelen, dat wanneer wij ons hiervan in onszelf bewust zijn, dat wij een andere koers gaan varen, met onze eigen hart, rechter hersenhelft matrix.

  4. Hier iemand die ze gezien heeft en hij heeft een schilderij in kleur gemaakt op een muur in z’n huis.
   Ze kennen ons beter dan wij hun.
   Ze opereren in het grijze gebied van ons bestaan, alles wat wij van onszelf liever niet onder ogen willen zien.

   Reptilians are not Aliens
   http://www.youtube.com/watch?v=Mc_Atxtrklk

   Hey ons onweerstaanbaar knappe lieve Slangetje Mirakel is ook weer in da Wtk house, Yes!

   Ik luister altijd graag naar Credo Mutwa, komt behoorlijk oorsponkelijk echt op mij over deze shamaan medicijn man.

  5. Het is nog niet helemaal duidelijk tot welk ras Mr. Bean behoort.
   Hij wil niet erg opgaan in de grote groep van de massa.
   Het fluitje van de badmeester haalt hem abrupt uit z’n spel.
   Jah ik ken dat, je moet niet te origineel worden in je ontdekkingen.

   Mr. Bean goes to the swimming pool
   http://www.youtube.com/watch?v=a4cmrMJul1g

  6. Nou mocht je er los van zijn is het andere verhaal dan ben je een verlicht wezen functionerend vanuit al je chakra’s en je aura en ohlalala je lichtlichaam.

   Het grappige is dat dat allemaal al standaard is bij elk wezen, allemaal hebben we deze wielen bij ons zelf gedeeltelijk of helemaal niet ontwikkeld bij ons zelve, de hele natuurgeneeskunde is eigenlijk ook een en al repetilian bij elkaar opgetelde fenomeen.

   Zeker als we nu gaan roepen met zijn allen: “Wij zijn allen 1” dan zijn wij allen ook een beetje rappe-italianen.

   In iedergeval gezien F001 is het mooiste voorbeeld in zijn soort als non repetilian en als doodnormaal mens, wie zou dat nou niet willen zijn?!

   Maakt me zelf verder geen ruk uit, alle technieken die er zijn kunnen we goed gebruiken, want het lichaam mag repetilian zijn maar de geest daarin tegen hoeft niet zo passie gericht te zijn, aan de andere kant wil ik die anunaki’s toch wel heel erg bedanken dat ik als mens in 3D op deze planeet mag rond stappen als alles in 1 wezen.

   Morgen hebben we weer iets anders in een 5D of in een 6D jasje en dat is dan ook weer van iets afkomstig waar we niet op zitten te wachten, tis altijd afgeven en kleur bekennen.

  7. Hey Mirakel gelukkig ze is er weer, je bent er weer; maakte me al ongerust, jah nou je het zegt; ik heb nog al veel aanleg gehad en nog om bang te worden, tenminste dat is een deel van m’n wezen dat ik door gegeven gekregen heb van m’n angstige oma’s die moesten overleven zonder couveuses, dat zit in je vezels die overlevings angst, maar nu je het zegt het is best symbolisch hoe Mr. Bean daar te grazen wordt genomen door die jochies en die bad meester, ik herken best veel in dit clipje, het is natuurlijk behoorlijk hilarisch extreem uitgelicht in deze act maar toch heel herkenbaar! Ik ga deze Bean act nu nog effe kijken, het blijft tragie komisch genieten, alleen als ik er alleen naar kijk word ik er ook triestig van, maar nu is het gezellig en beter te verteren!

  8. @ Hyper alert,
   he niet zo bezorgt doen hoor, ik kom altijd wel weer een keer boven water…..lief..
   Mr bean, relativeert het dan weer zo mooi he…dan veranndert alle angst weer in leedvermaak…..Zo kun je ook weer om jezelf lachen. Angst kan ook veel licht in de duisternis brengen, wanneer je het doorziet dus. Ach als alles koek en ei geweest zou zijn…dat weet ik het niet maar dan zou er ook niet veel uitdaging meer zijn denk ik. dood saai!! Nu kunnen we een hoop sterke verhalen vertellen in de kroeg, van alle spannende momenten die we in ons leven beleeft hebben. Misschien hebben we ook wel een beetje reptielenbrein nodig, in het menselijke leven.

  9. Liesbeth List is bepaald niet de jongste meer, ondertussen respectabele leeftijd en ondanks dat je aan haar handen en onderkin de meedogenloze tol des tijds kan zien is ze nog steeds dat kleine meisje vroegtijdig verlaten door haar (jappen kamp) moeder.
   Gisteren een stukkie gezien op teevee, sinds haar vijfde jaar was ze haar moeder kwijt, er was een oude vrouw die nog 20 seconden film had van haar moeder, voor het eerst in haar leven zag ze haar moeder, ‘cyber’ op film, was hart verscheurend mooi, Draconisch Schnie Schna Schnappie Kosmo Reptielen zeggen ze worden direct uit het ei van hun moeder gescheiden zeggen ze, vreselijk, door de jaren heen is er voor mij altijd het mysterie geweest, ik bedoel ze is nu echt op leeftijd gekomen maar nog steeds zie ik dat kleine meissie in alles door haar heen schijnen, dat is dusz ook een wrede techniek om iemand 4 ever van binnen klein te houden, vroegtijdig abrupt separeren van de moeder, dat zal wel MK-Ultra standaard techniek zijn maar ik ben er van overtuigd dat dit ook ook sociaal maatschappelijk op macro niveau wordt gebruikt om de mensen van binnen hard te maken zodat het hart er niet meer uit kan levenslang!! Oh jah nog wat, die Haselhoff familie waar ze van af bleek te stammen, zou me niets verbazen dat dat illuminatie isz, Westerwolde, Oost Groningen, Kasteel, vanaf de dertiende eeuw toegangspoort tot Nederland, bestuurders juristen, ‘bovenlaag functies’, niet te bevatten voor simpele boeren, Borg Graaf = Openbaar Ministerie Politie Burgemeester Rechter en Justitie en Notaris in 1. Leer je allemaal niet op school, daar rekenen ze ook op; allerlei bekende namen blijken daar dan ook weer van af te stammen, Berlage, Couperus noem maar op. Wat ik steeds meer ontdek dat als iemand een bekend artiest is dan is dat kennelijk omdat ie afstamt van de juiste bloedlijnen zonder dat ze het zelf weten vaak; ook de oude klassiekers zoals Goethe bijvoorbeeld en nog veel meer bekende namen zijn allemaal terug te traceren op Illuminatie banden en families, vaak zelfs gedocumenteerd…. Best kans dat een beetje artiest in de showbizz alleen maar toegestaan wordt om een voor een bepaalde tijd op de show bühne op te mogen treden, niks geen toeval, niks niet van kranten jongen zomaar tot miljonair, de wereld zit heel anders in elkaar dan we altijd voorgekauwd gekregen hebben. Als je niet 1 van ‘hun’ kan zijn dan kan je het schudden, je spreekt ‘hun’ taal of niet, ik heb altijd gehad dat ik draadloos bepaalde begrippen en beelden (onbewust vaak) mee krijg en daardoor op cruciale momenten ineens de juiste taal spreek communiceer zodat ze twijfelen of ik misschien toch 1 van ‘hun’ ben, heeft me al meerdere malen net voor de afgrond gered.

   Ani DiFranco – Untouchable Face
   http://www.youtube.com/watch?v=rc4eYOhNnU8

   Liesbeth List – Laat me niet alleen & De verzoening
   http://www.youtube.com/watch?v=C131nesP9ic

  10. @ hyper alert:
   jeetje nu jij die uitleg erbij gegeven hebt over het spreken van hun taal, snap ik Liesbeth list ook, tenminste dat denk ik, misschien ook nog maar een klein beetje. Eigenlijk heel eenzaam wanneer je het “hun” naar de zin wilt maken. Zeer veel geven en weinig liefde terug krijgen. uitgeholt!
   Wow wat kwam dit bij me binnen! dankjewel!

   schnie schna schnappie wreed kinderliedje!

   Soms dwingen ze je hun taal te spreken he………Dat moet doorzien worden. Of hun taal spreken of eraan onderdoor gaan moet geen keuze hoeven zijn!

   Liesbeth list:
   “met het duister in mijn hoofd loopt mijn weg hier dood!
   Die jakhals die wacht totdat ik erbij neerval, waarvan ik dacht dat het mijn vriend was.
   Ik sta klaar voor de strijd, met al zijn lavende waarheid, en dat is:
   Heb me lief!
   (Eigenlijk zou liefde in jezelf behoren te zitten denk ik, waardoor je niet afhankelijk bent van de liefde van Big brother als vervangende ouder, de consumptie slavernij)

  11. Als ik vrolijk wordt van de tonen van Metallica dan zit ik kei goed in m’n vel.
   Vandaag kan ik tegen alle zwartheid.
   Soms is het zalig om zwaar de diepten in te gaan, vandaag is zo’n dag, de zwaarte is vandaag de lichtheid zelve.
   Super Heavy Duty Super Zwaar en toch met een licht gemoed; Ballast houdt het schip ook in balans op een ruwe oceaan!

   Sjeeh zie je als je die Haselhoffs terug traceert; gewoon zwaar Illuminatie uit de heimat, ik dacht het wel!

   Jaren terug eens naar Trier geweest; die ‘Porta Nigra’ van 2000 jaar oud; ik vond het toen maar vreemd dat ‘Romeinse’ gebouw, de laatste tijd heb ik vermoedens waar die poort voor staat; de zwarte adel op drift inderdaad uit het verre Oosten…?!

   Metallica – Fade to black
   http://www.youtube.com/watch?v=faEX3qjP9Mc

  12. @ hyper alert….
   Mijn reactie weer naar boven gefloept???

   De porte Nigra…

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Porta_Nigra

   En wat lees ik inmiddels al niet meer tot mijn grote verbazing. Weer een monument waarvoor iemand luciferiaans opgeoffert lijkt te zijn. Ze hebben daar in die muren iemand ingemetselt. Goh toch wel interessant zo’n culturele wandeling op internet.

   Vestingstadje boertang, vlakbij het kasteeltje. Zooooo heeeeee wat een driehoeken, en sterren..hahahahah: Zo erg dat ik het lachwekkend vind!!! Zij hadden ooit gedacht een van de grootste vestingstadjes te worden, groter dan Groningen. Tot hun grote teleurstelling was hun dat niet gelukt. komt dat zien dan…

   http://www.bourtange.nl/site/

  13. @ hyper alert,

   kijk eens naar het huisnummer aders van de vesting? wat voor getal staat daar?

   Lodewijkstraat…..33

  14. Haaaah Jaaah precies, Dawn haalt de Elfjes er zo uit maar Mirakel jij haalt de dubbele drietjes er zo uit!!! Wow
   Dan ben jij toch die Witte tover fee Jadis uit die ‘Narnia’ film.

   Quote:

   ” Jadis (Engels: Jadis), die later ook bekend werd als de Witte Heks (Engels: the White Witch) is een personage uit Het neefje van de tovenaar en Het betoverde land achter de kleerkast van De Kronieken van Narnia door C.S. Lewis.
   Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details van de plot en/of de afloop van het verhaal.

   Ze wordt beschreven als een zeer grote en sterke vrouw (haar ras was sowieso groter dan de gemiddelde mensen) van een adembenemende schoonheid. Ze is vreselijk trots en heeft een zeer kort lontje: bij het minste of geringste wordt ze kwaad en gebruikt ze magie of haar lichamelijke kracht om dingen kort en klein te slaan. In Charn en Narnia kan ze toveren, op Aarde kan ze dit niet (hoewel ze haar lichamelijke kracht behoudt). In het Woud tussen de Werelden verzwakt ze zelfs volledig en kunnen zelfs de kinderen Digory en Polly haar lichamelijk aan. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Jadis_(Narnia)

  15. @ Hyper Alert,

   Ik….Jadis??????

   Nee joh, zij is eavil, door en door slecht….. Zo ben ik niet. ik ben gewoon Mirakel, die met zo’ n maffe 3d bril die film gezien heeft.

 9. Voor de mensen die het werk van Judith Moore interessant vinden, in het luisterarchief van HealingSoundMovement Radio is een 2 uur durende radio-special over haar werk!

  Er staan ook 2 video-interviews online op het HSM YouTube kanaal.

  Registreren voor HSM Radio (eenmalig en gratis, daarna ontvang je je persoonlijke wachtwoord om ALLE uitzendingen terug te beluisteren, hoe vaak, wanneer en waar je maar wilt) kan via een speciale e-mail link die je hier vindt:

  http://www.healingsoundmovement.com/radio.html

 10. We kunnen wel een stukje hersenen verwijderen die jouw linkt aan je reptielenachtergrond. Maar ik ben bang dat je zult eindigen als een motorisch gestoord kasplantje. We zijn wie we zijn. (woef!)

  1. F001: opnieuw zo’n lineaire opmerking.. Het is bij jou OF/OF terwijl het artikel uitgaat van EN/EN..!!
   Wie heeft het over verwijderen joh, over onnauwkeurigheid gesproken!!

 11. Gisteravond “toevallig” de film “The Manchurian Candidate” gezien op tv die Judith Moore aanbeveelt in haar meditatie oproepfilmpje.
  De chip en hersenspoel tecknieken die hierin worden gebruikt zouden kunnen verklaren hoe iemand als Bush jr (not the brightest crayon in the box) toch in staat is geweest, tot grote ergenis van enigzins wakkere mens, om oorlogen te verkopen en corruptie te verdoezelen.
  De redenering van Mevr Moore dat als er maandag geen ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens de Superbowl wedstrijd in Dallas de meditatie een success is geweest vindt ik persoonlijk beetje makkelijk..(ieder jaar hoor ik wel een dergelijke voorspelling namelijk)
  Zou het haar theorie niet meer geloofwaardig maken als er inderdaad een wakkerschuddende gebeurtenis plaats zou vinden?

  P.S ik heb inmiddels wel een vermoeden dat de hond van de Obamas niet de enige met een chip is..

  1. Heel Amerika is onder gesneeuwd ook het stadium waar de superbowl gespeeld wordt, vele mensen moeten noodgedwongen door het slechte winterse weer dara thuis blijven willen ze de wedstrijd kunnen volgen, zou daar niet graag op een stoeltje willen zitten in een vrieskou van tussen de -20 en 40 graden.

   De hoop dat het daar lokaal zonnig +/= 20 C gaat worden en men massaal daar toch naar toe kan komen kijken voor die superbowl, heb ik toch liever een punchbowl met fruit erin, dat dat.

  2. Paul er is bijna geen American Football stadium in de VS meer dat NIET overdekt is..! Volgens mij is dát nou juist de crux, als je de vergelijking maakt met 9/11..! Snappie? 120.000 mensen in één ‘superbowl’..

  3. Ja hoor, ik zou bijna hopen dat er wèl iets ergs gebeurt.
   Hmmm, laten we met z’n allen mediteren op iets positiefs erg ingrijpends. Winnen met 10-0 telt niet.
   😯

   Meer voorspellingen (lol):

   Na 19 januari lijkt de greep van de macht zich te herpakken tot het lentepunt (21 maart) waarna het definitieve afbrokkelen van het systeem onafwendbaar is. Er zullen zeker demonstraties en nog hardere acties zijn, maar die worden nog harder neer geknuppeld; het systeem heeft nog teveel macht.

   http://www.argusoog.org/2010/12/vooruitzichten-voor-2011/

  1. Heya Lianne,
   Als dat zo makkelijk zou zijn was dat wel fijn.
   Maar is het eigenlijk niet een soort verstoppen?
   Zoals struisvogels hun kop in het zand stoppen?
   Zoiets van;
   Gauw en veilig naar binnen kruipen?
   De rest van onze familie moet zich maar bedruipen?
   zijn we niet voor elkaar verantwoordelijk?
   Vele naasten worden behandeld door verkapte nazi;s, en zeer onbehoorlijk.
   ach sorry ik ben een lastig kind en rook maar een jointje in de wind.
   http://www.youtube.com/watch?v=y6oDfZlnK6E

  2. Één ieder die is bevrijdt,
   Is iemand die je de hand reikt.
   Die de taal van de leugen nog kent,
   Maar je laat zien dat jij ook in bezit van de waarheid bent.

  3. Iedereen is in het bezit van de waarheid.
   De eigen “leugen” is wat je op de weg daarnaar begeleidt

  4. Iedereen bezit de waarheid
   Het ontdekken kost je veel energie en aardse tijd.
   De schillen zijn dan gepeld en de schellen geveld.
   Niets zonder ervaring.
   Het leven leidt je naar een kosmische paring.

  5. Juist maar niet iedereen is al klaargekomen
   Dus hebben we niet allemaal van de waarheid een welbekomen

  6. We moeten nog werken aan een heleboel c sorry Klitten
   Voordat we kunnen verklaren dat we De-Waarheid bezitten.

  7. Het ego creërt karma-boeien.
   Laten we deze halve waarheid vergeven.
   Zijn juiste plaats laten innemen,en Essentie de hoofdrol geven.
   Het dualistische leven kan dan niet langer aan de levensboom snoeien.

  8. Klopt het is Zeer bereikbaar maar daarom nog niet daar
   We hebben de Potentie De-Waarheid te Apocalyptiseren.
   En daarvoor moeten we het 1 en ander kunnen eren.
   Dat kan alleen door zaken te accepteren
   om ze de kans te geven dat We het Respecteren.
   Maar we beginnen zaken steeds minder te respecteren doordat we Zien dat we het niet eens kunnen accepteren.
   http://www.youtube.com/watch?v=IPtAcBTCIHQ

  1. Was jij dat niet die een leugen wou zien
   in dat filmpje van de jerusalem ufo misschien?

 12. Het Reptiel spreekt

  Ik ben het Reptiel die in jouw gaat.
  Ik Ben het Ik Ben.! Het Ik Ben van het kwaad.
  Die voor gelovige mensen niet volstaat
  Ik Ben de pijn voor zieken en armen op straat
  De laatste schreeuw van een getroffen soldaat
  Ik ben het wit licht dat verblind toeslaat
  De Angst voor de dood is de rode draad
  Ook ben ik de twijfel waar een ieder op gaat
  jouw onzekerheid is voor mij een spagaat
  Ik zorg ervoor dat het duister bestaat
  Dat je juist hierdoor soms de weg kwijt raakt
  Met als zekerheid een positief resultaat
  Komend van onderen met een zwart gewaad
  Als een schaduw die jouw zeker struikelen laat
  een zwarte diamant van min 100 karaat
  Ben Ik ook het gemene die altijd toeslaat
  waardoor ik het meest wordt gehaat
  dus kijk uit voor mij en wees adequaat
  want voor mij bestaat er geen surrogaat
  Ik ben jouw les die komt als de Dageraad
  Ken mij, beleer mij. ik pleeg geen plagiaat
  Ook ben ik in jouw God de tegenpool kandidaat
  voor de vooruitgang van jouw ziel een waar sieraad
  maar of je het ziet of mij zo verstaat
  kan mij niets schelen.Ik Ben het onraad
  Kijk goed om je heen waar je mee omgaat
  Ik blijf altijd hier, steeds in jouw paraat
  En daarin ben ik zeer accuraat
  val mij niet aan dus geen heldendaad
  Want ik ben erger dan een handgranaat
  waardoor ik elk tegenwoord zeker verslaat
  ook al ben jij de beste diplomaat
  Ik vertrap je als een rotte tomaat
  Nooit zal je aanschouwen mijn duister gelaat
  Of weten wat God en ik hebben beraad
  Mocht je het begrijpen jij spiritueel acrobaat
  pleeg dan maar eens een cosmisch verraad
  misschien kom je dan in het Engelen senaat
  maar weet wat je zegt en versta hoe je praat
  want wij voelen aan elk vals gepraat
  zoals het slecht voor het kwaad is een homeopaat
  en bedervend kan zijn voor de ruggegraat
  Ben ik Het Reptiel Die gaat.
  http://www.youtube.com/watch?v=2flbDkq9d1k

  1. Budhy,

   Het lijkt alsof jouw teksten niet zijn te volgen
   Toch zit daar ontzettend veel wijsheid in die ik kan gebruiken, nu en morgen

   Bedankt voor het uitdragen van jouw mooie boodschap,
   Ik ga er mee aan de slag, en wel heel rap.

   Van mij een aai op jouw koppie
   Vriendelijke groetjes van Boppie.

 13. Judith spreekt over een ‘ nieuwe holografisch licht’ (ook al in mijn HSM radio gesprek en video-interviews vorig jaar), Susan Joy behandelt Space Weather en Dr. Paul la Violette spreekt (uitzending over zijn werk om 7 uur vanavond!) spreekt over ‘ superwaves’ en kosmische cycli (die zelfs als codes verborgen lijken te liggen in de dierenriem, Tarot en ‘ mythologie’!)…

  Nieuwe tijden, nieuwe kansen? Het stormt buiten. Zo boven, zo benden, zo binnen zo buiten? De rol van cosmoplanetaire invloeden op osn bewustijn, materie en al het leven lijkkt met de dag duidelijker te worden.

  1. He Droppie,

   Het klopt wat jij zegt, dit hebben we al eens uitgezocht, Hyper alert kwam er een keer mee opdagen… De teksten, ra ra na na na enzo, horen bij hun levensovertuiging, om het zo maar netjes uit te drukken.

  1. Tot die zichzelf heeft teruggevonden, dan is niets meer waar. Allemaal onzin, we mogen ermee goochelen maar het blijft onzin. Daarom is het leven zo mooi, we mogen kleien wat we willen. Als iedereen dat zou begrijpen dan werd een mooie manifestatie uit vrijheid en liefde, iedereen mag bloeien als een prachtige bloem, ieder z’n eigen keus wat voor bloem die wil zijn.

  1. Janee, bedankt, je bent wonderlijk.

   In jou vind ik mezelf, in de diepste essentie van mijn zijn. Voorbij alle drukte blijf jij over als de essentie van het bestaan. Dus jij bent het leven. Het Al in het Niet. Liefde.

  1. Oh my god omg die lion sleeps tonight hier in de hippo jungle versie is het meest vreselijke nummer dat ik ooit gehoord heb.
   Ik word altijd een beetje misselijk als ik dat treiterige melodietje hoor.
   Je zou zeggen doen “ze” dat nu om mij te pesten? En ik zat al op een dieptepunt, vandaag wel met een vredig gemoed wakker geworden, dat wel, de dieper je zit de harder je gaat bidden, jah ook ik die helemaal niet relie is opgevoed door m’n ouders, ben ik die 3 jaar ggggristelijke lagere school dan toch nog dankbaar, gauw Ramses Shaffy weer aan zetten; we zullen door gaan!bedankt Martijn!

   Shit afgelopen zaterdag ook al niet naar de Bios geweest; Narnia de Dawn Treader was alleen in de 3d versie; dan moet je toch zo’n brilletje op?! Word je daar snel misselijk van? Tegenwoordig staan die speakerz in de bios ook zo tering keihard; net of ze continu nitraat bommen aan het afvuren zijn, dat zijn geen geluidseffecten meer dat is een compleet mijnen veld voor m’n oren;

   dusz ik moet m’n 3d brilletje op en ook nog m’n oorproppen in? Nou dan kan ik net zo goed een jute zak over m’n hoofd heen trekken, Het Shrek en Princess Fiona gevoel, je loopt wel aan het handje mee van de prinses maar je hoort er niet echt bij want je bent groen en dusz anders.

   Maar euhm Mirakel jij houdt stevig koers met je poezelige handjes aan het roer van die Draken Narnia Viking sloep maar heb jij Credo Mutwa z’n hands on experience met de groen geschubte Chitauri al eens gezien? We zullen door gaan met elkaar met clips om de oren slaan. En waar is Dawn van de Dawn Treader de laatste tijd? Sinds zij het geheim van de Saturnus Politie Officieren heeft ontrafeld is ze zeker in opperste concentratie en afzondering met het laatste hoofdstuk van haar boek bezig? Hoe gaat je boek heten Dawn? Wanneer ligt het in de winkels? Hoeveel bladzijden? Ook met plaatjes illustraties?

   Maar wat is er gebeurd Mirakel in het weekend je bent zo Ice Isis de laatste tijd, het blussen gaat wel maar zie het vuurtje maar weer op te stoken, een typische taak voor de werk bijen onder ons, darren noemen ze dat, dat was het liefkozende naampje dat m’n moeder mij nog wel eens gaf als ik weer eens te veel aan het ‘darren’ wasz, nou jah let it be… het zal de maan stand wel weer zijn, daar gaan wij kerels niet over

   Shrek 4 Forever After
   http://www.youtube.com/watch?v=oEF17kPxXVY

  2. Hyper alert, best mooi hoor een 3d film, alles komt alleen wel een beetje dichtbij, zal ook wel zijn redenen hebben…goed voor het reptielbrain om zo maar te zeggen…

   Hyper alert, Dat ice isis crisis had gewoon met mijn kleur te maken, het was inderdaad veel te groen, werkte niet goed in op mijn braninsssssss. Dus maar weer rap een indigo tintje.

   Komisch het schrek filmpje, heeft mij helemaal van mijn drakenschip narnia koers afgebracht. Super, freedom!!!!

   Leeuwen hebben in de dierenwereld ook met enig reptielenbrein te maken:

   http://www.youtube.com/watch?v=R_JfY3dnEEs&feature=BF&list=PL86CD5673CCE6DADD&index=43

  3. @ hyper alert, vind je het filmpje niet verlossent uit je misselijke lionssleepstonight hippo filmpjesong????

  4. Vond ik ergens op google, de illumnatie betekenis van de leeuw:

   Zelfde boodschap als in de Lion King. Maar deze film gaat zelfs nog verder en onthuld de ware onheilbrengende invloed van deze misleiding. De Hyena portretteert wat de “Order” beschouwt als de “nutteloze eters van deze wereld”, zwarten, Hispanics en inheemse volkeren. De Leeuw is het symbool van de volksstam van Juda, het zogenaamde Israël, Christen Identiteit, Brits Israël, internationaal zionisme, het Anglo-Arische ras. Denk maar niet dat je ook maar iets begrijpt van het “belang” hiervan. Het is enkel en alleen de manipulatie tot het einde toe wat de Illuminati plant om volledige controle over de wereld te ontfutselen … met andere woorden totale bullshit.

   De ware geschiedenis legt bloot dat “King David” nooit de heerser van de natie “Israël” is geweest, maar “Israël” veroverde als de koning van “Juda”. Het was die oorlog waarin hij de man van Bathseba stuurde om te worden gedood in de voorhoede van de strijd.

   De drie entertainment programma`s aangeboden in het Luxor hotel (bron van het licht) in Las Vegas leren hetzelfde. Samen worden ze genoemd “De zoektocht naar de Obelisk” en zijn in werkelijkheid de drie graden in zes handelingen, waarvan het aantal 18 is of 6 +6 +6, het symbool van de mens, de verlichte mens Horus, of de priester aanhanger van de mysteriën. Alle “ongewijde” die deelnemen aan dit entertainment programma doen zich voor als “Meester Masons” zonder portefeuille … net zoals het onderwijs uit Star Wars, The Lion King, en Star Trek, is de indoctrinatie verankerd in het onderbewustzijn van hen allen die deze propaganda zien.

   Deze films vormen een verraderlijke indoctrinatie voor de volkeren van de wereld in de Leer van het mysterie. Kinderen zijn bijzonder gevoelig. Als het aanhoud gedurende hun jonge jaren worden zij zeker tot één van de geheime orders toegelaten of word op z`n minst hun goedkeuring verleend. Je moet leren de “symbolische taal” van de mysteriën te lezen om de gedachten van uw kinderen te bewaken tegen deze subliminale indoctrinatie die geïmplanteerd wordt in hun verlangende geest.

   Socialisten, die films maken hebben de natie gedesensibiliseerd (in het bijzonder de beïnvloedbare jeugd) tot geweld en bloedvergieten. Ze hebben geleid tot de gedachte dat “alles kan”, zolang je niet gepakt wordt … dat moraal is slecht. Films, televisie, en uiterst geavanceerde mind control activiteiten vernietigen onze samenleving.

  5. http://www.youtube.com/watch?v=FJNd007TqLg&feature=more_related

   Wanneer je dit filmpje zo ziet, zou je het zo aan je kinderen laten zien, maar, op de achtergrond, de twin towers, perimide’ s een naald, een reptiliaan de krokodil. Zo programmeren ze kinderen onbewust door ze deze symboliek te voeren. Dit lijkt best ver te gaan! Olivier Bommel barst ook van de elitairen, draken en en reptielachttigen. Een kind hoopt dat Bommel het draakje mag houden, dat dreigt te worden afgenomen.

   Lion king
   http://www.youtube.com/watch?v=X5yaFfvmIb4

   olivier bommel
   http://www.youtube.com/watch?v=Yx5JmEx04KA&feature=related

  6. @Hyperalert
   Niets aan de hand, was inderdaad weggezakt; uren en uren bezig geweest met papier en pen om woord voor woord die documentaire op te schrijven. Ben meteen maar een stap verder gegaan en heb alles daarover gekeken waar de man mee bezig was. Heftige zaken en af en toe was het mij ook best teveel.

   Toch was het belangrijk genoeg om alles woord voor woord op te schrijven, want zoals die Credo roept; ;’je moet de aard van het beest ontrafelen,’ zo zie ik de dingen ook de laatste tijd. Overal een licht op laten schijnen want nachtwezens houden daar niet zo van. Wij als menssoort zijn veels te lang naief en stom gehouden en het maakt mij vrij pissig allemaal! Alsof wij vee zijn, chippen, vaccineren, als een papagaai dingen na-apen en vooral je smoel houden.
   Sorry, ben dus een beetje baldadig geworden van alles.

   Anyways, mijn boek ligt al een tijdje in de winkels. Niets spannends maar ik wil mij absoluut niet gaan opstellen als een verkoper ofzo 😉 overgens had ik Guido een email verzonden waarin ik aangaf 7 boeken ter beschikking te stellen. Maar helaas denk ik dat dat als spam overkwam, want ik hoorde er niets meer van. Dus ik laat het maar zo… (want dat was absoluut niet mijn bedoeling). De komende periode zal ik ook minder vaak aanwezig zijn ivm een nieuw aankomend project waar ik mij op moet storten. Dat zal het laatste deel worden uit de jeugdserie (goochel:Dawn-bron-drie). Op de een of andere manier heb ik dat altijd uitgesteld omdat een laatste deel zo definitief is. Zeker als ik zie wat er op de achtergrond meespeelt op het wereldtoneel dan heb ik mijn bedenkingen. Maargoed als je iets begint dan moet je het ook afmaken, toch? Dus dit schip zet koers richting de wilde zee van het avontuur…

  7. Petje af hoor Dawn, blij dat ik nog even wat van je hoor. Leuk dat je het zo druk hebt met weer nieuwe projecten. Voor mij ben jij eindelijk weer eens een vertrouwd aanvoelend mens, zal voor de gemiddelde ‘gewonere’ mens wel een ander verhaal zijn. Ik hoop dat je hier af en toe nog eens op Wtk komt kijken, gewoon zoals het uitkomt, als schrijver is dat natuurlijk niet te voorspellen, ligt aan de vibez of het past bij je verhaal. Ik ga je zoeken en hopelijk ga ik je vinden, oh jah ik had je al gevonden natuurlijk. Dat geldt ook voor Mirakel, voor mij horen jullie bij elkaar, ik kan jullie niet los van elkaar zien nu, waarom weet ik niet. Bij jullie voel ik me thuis, en dat gevoel heb ik zelden…. Mirakel heeft me intussen al op een kordate krachtige manier wat meer moed ingesproken en ben sinds gisteren net even wat meer kerel geworden, kan nog van pas komen in de toekomst. Ze wist me zeker te bereiken en komt heel dicht bij, jullie allebeide trouwens. Gaat heen en gij zult vinden hoor ik nu. Ik ga op zoek en ik neem mee 2 super meiden, oh nee daar was ik naar op zoek oh nee ik heb ze al gevonden. Het is ietz wat ik niet in 5 zinnen kan uitleggen, het koffiebonen verhaal dekt niet volledig de lading, misschien dat ik daar maar eens een boek over moet gaan schrijven! Een ontmoeting met 2 buitenaardse vrouwen op aarde, zo iets.
   Door de laatste link over Yellowstone van Mirakel kwam ik trouwens een zeldzaam interview met Stefan Denaerde tegen, daarvoor dank, jaren terug zijn boek voor het eerst gelezen; was daar diep van onder de indruk, waanzinnig gaaf om de man nu live te kunnen zien praten op een oude zwart wit opname op een plek in Noord-Beveland waar ik in de zomer ook nog wel eens kom, zo apart… Oh ja Dawn jammer dat je geen antwoord terug kreeg over die 7 boeken die je had aangeboden. Laat je niet uit het veld slaan. Je komt misschien voor veel mensen wat wispelturig over maar op mij heeft het juist een goede rustgevende uitwerking. Haah ik moest wel lachen toen auteur Stefan Denaerde zei dat op de planeet Iarga dat ze het daar voor de sociale ontwikkeling niet goed vinden dat krampachtige 1 op 1 monogedoe op aarde. Je kunt hier op aarde doorgaans niet verkopen dat je wat hebt met 2 vrouwen tegelijk, moesten ze maar eens veranderen

   Interview met Stefan Denaerde .. Buitenaardse beschaving
   http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=6679

   The Wailin’ Jennys Beautiful Dawn
   http://www.youtube.com/watch?v=DAwODOyxhvQ

  8. Voor Dawn en Mirakel;

   Wailin’ Jennys – Arlington
   http://www.youtube.com/watch?v=tvDr3oN0zrs

   Where do you go little bird
   When it snows, when it snows
   When the world turns to sleep
   Do you know, do you know
   Is there something in the wind
   Breathes a chill in your heart and life in your wings
   Does it whisper ‘start again’
   Start again

   Where is the sun in the night
   Is it cold, is it cold
   Does it feel left behind
   All alone, all alone
   Does it wander through the dark
   Does it wait for the dawn, wish on a star
   Does it stray very far
   Very far

   Where is your home restless wind
   Is it there, is it here
   Do you search for a place to belong
   Search in vain, search in fear
   Or is your spirit everywhere
   Is your voice every tree
   Your soul of the air
   If there’s no home is there no death
   Is there no death

  9. Door jullie Vrouwelijke Vrijheids VVariors ga ik ook in detail deze belangrijke serie uitschrijven, thnx en hopelijk niet voor altijd uit het zicht…
   Materiaal voor wel 10 boeken, als aankomende schrijver hoef ik me niet meer te vervelen de rest van m’n leven.
   Mirakel ben jij ook al schrijver of komt dat nog?!
   Ik mis jullie nu al maar het wordt tijd dat ik een flinke jongen ga worden, die kunnen daar beter tegen.

   History Of The Police Officer P1
   http://www.youtube.com/watch?v=it1jWkW4wgY

  10. @Hyperalert
   Jij als aankomend schrijver? Dat kan helemaal niet…
   Jij bent het namelijk allang. Gewoon jezelf blijven, dat is het belangrijkste van alles. Je eigen bijzondere stijl houden en het komt helemaal goed.

   Als je die serie wilt ontleden gaat er heel wat uur in zitten. Het is zeker niet voor iedereen omdat het een behoorlijke stempel achterlaat. Maar ik heb het nodig om de dingen om mij heen te begrijpen, ook al zal dat nooit 100% worden.

   O – enne ik blijf hier zeker langkomen hoor…
   😉

  11. Helemaal Warm Word ik, Dank je Dawn (Maal Honderd Duizend)
   (Zucht Van Verlichting door mij heen, nooit meer echt alleen, vooral dat gevoel is er ingebakken, dat beton probeer ik lost te wrikken met hamer en beitel maar het is de subtiele Touch die het doet.
   De hoogste Goden die ik kan verzinnen ga ik dank je wel zeggen ook.
   Sommige ogenschijnlijk kleine dingetjes kunnen ENORME uitwerking hebben…. Ik voel me niet eens echt verlegen Nu, goed teken, teken dat ik mij op m’n gemak voel ook, geen wit afgetrokken koppie met spelden prik pupillen van de spanning en het ungeheure unheil, maar menselijk warm, alles komt goed

  12. He Dawn, wat leuk dat jij er ook weer bent!
   Gefeliciteert met jouw boek!! Wat is de titel van jouw boek?
   Ik ben benieuwt…..
   Hyperalert Ik schrijf wel veel, op mijn manier, maar niet voor de buitenwereld… Ik vind het daarom ook zo knap van Dawn, dat zij dit wel doet…
   hyper alert ik ben het eens met wat Dawn over jouw schrijfstijl aanmerkt, daar wil ik mij graag bij aansluiten!

 14. De porte Nigra…

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Porta_Nigra

  En wat lees ik inmiddels al niet meer tot mijn grote verbazing. Weer een monument waarvoor iemand luciferiaans opgeoffert lijkt te zijn. Ze hebben daar in die muren iemand ingemetselt. Goh toch wel interessant zo’n culturele wandeling op internet.

  Vestingstadje boertang, vlakbij het kasteeltje. Zooooo heeeeee wat een driehoeken, en sterren..hahahahah: Zo erg dat ik het lachwekkend vind!!! Zij hadden ooit gedacht een van de grootste vestingstadjes te worden, groter dan Groningen. Tot hun grote teleurstelling was hun dat niet gelukt. komt dat zien dan…

  http://www.bourtange.nl/site/

  1. Ik zeg A jij zegt B en andersom!
   Wu zijn een bijzonder Team Mirakel, waar jij nou mee aankomt is precies waar ik dan tegen aan leun maar dan net niet de volle oogst van deze overweldigende informatie binnen haal…
   Dit is iets wat ik in het ‘echte’ leven alleen bij horten stoten met hele lange tussen pozen af en toe heb mogen proeven bij een paar personen die dan weer zomaar verdwenen uit m’n leven….
   Wat een lawine van Energie komt er dan losz, tenminste in mij wel heel erg, ik ga er elke move en letter van genieten en niemand die me tegen houdt; gosh I love die hyper power die jij hebt zeg, laat maar even over je heen komen al die complimenten, kan er niks aan doen het moet er even uit en ik meen het en zal proberen om me een beetje te gedragen de komende tijd anders wordt “Iedereen” hier er gestoord gek van, snap ik wel. Tessza heeft het in haar artikel over een Engel die bij haar binnen gekomen isz, nou dan staan we Quite Tessza, ik heb er ook eentje gevonden en ga proberen daar heel zuinig mee om te gaan, hopelijk niet te zuinig, jah ook ik ben wel een etherische aanbidder eersteklas

  2. Wat lief Hyper alert, bedankt voor de complimentjes. Jij hebt ook jouw aandeel gedaan met al die kennis van jou….Leuk zo!

  1. Als de Zevende Kosmische Golf Yellowstone gaat wakker maken dan is dat niet iets om blij mee te zijn.
   Jomanda had voorspeld dat Nederland voor de winter van 2011 zou overstromen door een Tsunami.
   Misschien is dit het wel, dat die Yellowstone Vulkaan gaat beven, geeft een schokgolf die de gehele oceaan kan oversteken.
   Het oosten van Nederland heeft misschien kans om nog droog te blijven zei Jomanda…
   Dusz we hebben nog op z’n hoogst een half jaar hier met z’n allen?
   Laten we er nog even uit halen wat er in zit toch?
   Of is dit een Reptiliaans Media bericht om ons bang te maken?

   The Chemical Brothers – Galvanize
   http://www.youtube.com/watch?v=jdDwxdqLyGg

  2. Ik weet het niet Hyper alert of zij dit doen om ons bang te maken. of, eigenlijk de Amerikanen, wij hebben in Nederland onze eigen lage landen problematiek nu gelukkig nog wel onder controle. Wanneer zij ons bang willen maken zou dit weer een projectie kunnen zijn, waar we het al eerder over hadden. Maar zo kan ik dit even niet vinden, ik denk dat het misschien wel afwachten is. Als ze dit b.v. doen d.m.v. Haarp dan heeft een angstprojectie weer een andere betekenis. Maar als het de zon zou kunnen zijn die aan het rommelen is, kan niemand hier wat aan doen. Voor mijzelf heeft dit nog enige verdieping nodig om die met klem te kunnen zeggen, ik heb nog even geen 33 gevonden om het zo maar te zeggen. Natuurlijk ownen zij wel de tv zenders??? het is voor mij nog even de vraag, waar we het misschien over kunnen hebben. Ik heb boeken gelezen over mensen die ontvoerd geweest zijn. Zij vertellen dat de Greys hun aangaven dat het niet heel goed zou gaan met de aarde. Daarin hebben zij hun machteloosheid blootgelegt. Ik weet natuurlijk niet wat waar is op dit gebied, maar dit heb ik vaker gehoord…..?

   http://du104w.dub104.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0

  3. @ Zou inderdaad een illumnatiefilmpje kunnen zijn?????? Angst zijn ze dol op, misschien weer zo iets.

  4. @ mirakel
   Of is het gewoon stilhouden wat de sovjetunie kant doet? Wie van de twee moet je geloven? Zo’n opmerking van bangmakerij is gericht naar…..? of bedoelde je jouw opmerking opzich(dat geloof ik toch weer niet). Al met al beetje onduidelijk wat je daar zegt
   Ik voor mij zie een heleboel overheden zich stilhouden over grootschalige geologische veranderingen. Om maar niet te spreken over sociaal politieke veranderingen die plaats hebben. Ik zie dus een hoop geslotenheid die spoedig doorbroken zal worden .( als je eigen huisje in een sinkhole verdwijnt zie je het met eigen ogen)

  5. @ Marcel,
   Er is momenteel zo enorm veel informatie en desinformatie……van Jan en alleman. Ben het helemaal met jou eens, dat er eerlijke openheid zou moeten komen…..Duidelijkheid!

  6. Hey Mirakel een Hotmail inlog scherm link onder aan je reactie; is dat mentale vulkanische activiteit of gewoon desinformatie of een hele hete hint?
   Ik begin er nu al zenuwachtig en verlegen van te worden, het stijgt me nogal al snel naar m’n hoofd weet je.
   Zeker omdat het bijna Valentijnsdag is maar voor mij is het elke dag Valentijnsdag.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/het-genezen-van-de-reptilian-mind-matrix/#comment-53638

   Na een maand mijn mail weer eens niet gechecked te hebben, schaam, schaam, stom, stom;
   bij deze excuses Guido daarvoor maar net verzoek gelezen om het spectaculaire way back historische Spectrum Essay uit 2002 “America Through The Looking Glass” te vertalen, jah lijkt me wel leuk, sorry als ik wat aan de late kant daarmee ben, ga gewoon alsnog daarmee beginnen, sowieso goeie journalistieke taal training voor mij, straks hebben we 2 vertalingen misschien en kiezen we de strakste, de beste, zo iets… Oooh ik ben veel te laat, een hele maand werk inhalen, stom stom, nou jah misschien als ik nu de turbo knop aan zet, de dimensie achterstalligheid wat bijbuigen, ik lijk wel een surinamer, gezellig volk maar altijd te laat…

  7. @ Hyper alert,
   Hotmaillinkje is niet een goed linkje, ik had een andere intentie, maar lukte even niet helemaal. overload situatie…

  8. Mirakelse pretentie retentie referentie vroegtijdige dementie en nu op audiëntie zonder urgentie verklaring dwars door de insensibele ongevoelige consensus conventies van alle huwelijkse hypothecaire barrières heen een minnestreel met pen en penseel geen geouweneel maar bruut vol bravoure recht zo die gaat laat nu maar horen die plaat en geef mij die hele motherload van een overload maar dan zijn we voor vandaag weer bijna klaar

   Quote:

   “Mother lode is a principal vein or zone of veins of gold or silver ore. The term probably came from a literal translation of the Spanish veta madre, a term common in old Mexican mining. Veta madre, for instance, is the name given to an 11 kilometres (6.8 mi) long silver vein discovered in 1548 in Guanajuato, New Spain (modern-day Mexico).”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_lode

   Coldplay performing spies
   http://www.youtube.com/watch?v=q1rV3eNcVlQ

  9. Hey Mirakelse Mooie Meid Krachtige Vrouwelijke Vriendin voor de eeuwigheid dwars door de ongevoelige geformatteerde consensus conventies heen zal ik je beminnen van top tot teen de reptiliaanse mindless middelmatigheid van deze conformerende grijze tijd beslechten te vuur en te zwaard dat ligt in mijn aard jij bent mijn mjammie majesteit en gezelligheid kent geen tijd.
   Oh jah Mirakel dat was mijn manier van zeggen dat ik je nog steeds wel leuk vind.
   Zonder toelichtende oplichtende contrasterende verhelderende vertaling er bij komt dat niet geheel uit de verf neem ik aan dus bij deze.

  10. @ Hyper alert,

   Nu jij het over dat goud (mother load) hebt,
   In de film Narnia, ja dan kom ik weer daarop, daar komt ook een lange draad goud in voor (een schat). Wanneer dat jongetje dan hebberig aan het worden is, verandert hij in een draak. helaas is die trailer nog niet beschikbaar, anders had ik hem je laten zien.

   Deze van een eerdere film vond ik wel:
   http://www.youtube.com/watch?v=X9SiImWI_PA

  11. Jah Mirakel karakter problemen zijn een Prins niet vreemd, het valt niet mee om half beest half mens te zijn.
   En dat te bedenken dat ik onlangs weer bevestigd kreeg van m’n pa dat ik hoogst waarschijnlijk ook wat prins hendrik genen heb mee gekregen via m’n oma…
   Soms dan word ik behoorlijk hebberig en heb ik het weer even moeilijk met mezelf.
   Maar nu een juweeltje van een zwart op wit feitelijke documentaire gevonden, pure realiteit over draken probleempjes, opvoeding, onderwijs, probleem draakjes dusz, en al die konings huizen zijn 1 grote familie en je ziet ook wel opmerkelijke overeenkomsten in het uiterlijk van bekende landelijke prinselijke coryfeeën en gedrag natuurlijk ook…

   BBC Edward VII Prince of Pleasure
   http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNjgxNTk2.html

  12. hahaha overduidelijk, inderdaad. goeie film. Jouw versie haperde, toen heb ik hem overgezet op Youtub door te copieeren, en kon ik hem prima bekijken! Een draak van een man zeg!

  13. Heeh leuk Mirakel dat je die Britse Draken film hebt gezien. Ik wist niet dat je hem ook op de gewone Youtube kan bekijken!
   Edward VII Prince of Pleasure is niet altijd een even leuk persoon, dat is met veel meer leden van die families zo, behoorlijk verknipte mensen, ook niet raar als je ziet hoe ze hem hebben proberen te kneden, dat is geen normale jeugd meer hoor, en dan ook nog die reptielen genen, dat veroorzaakt ook instabiliteit, wat ben je nou, een mens of een draakje of allebeide, de huidige Prince Harry verzuchte een keer voor het oog van de camera dat hij waarschijnlijk wel nooit NOrmaal zou kunnen worden, zo triest….

   Yesterday afgelopen nacht zat ik mentaal in gedachten nog te veel klem tussen de stevige keltische blonde abdij dijen van de Mythische Mirakel.
   Gelukkig wel m’n post een keer gechecked, werd weer eens tijd zacht gezegd.
   De alternatieve post 911 helden verzetskrant “The Spectrum”; echt heel serieuze stof tot nadenken.
   Een essay van wel 14 bladzijden lang van David McGowan.

   Vandaag wat ruimte in m’n drukke koppie kunnen maken, vannacht zat ik helemaal klem, net zo een middelbare school flashback.
   Vroeger ging ik daar dan dwars tegen in rammen; geen ruimte in het hoofd nou dan dwing ik het toch gewoon af, met alle schade van dien.
   Later heb ik op de surfplank geleerd dat je de ergste windstoten even moet laten passeren voordat je weer uit alle macht op je plankje probeert te klimmen.
   Dat zijn de kneepjes van mijn persoonlijke gebruiksaanwijzing.
   De titel van het korte verhaal essay daar heb ik alvast een creatieve vertaling voor, niet zo 1 op 1 dat de Nederlandse taal helemaal dood slaat. De vertaling klopt dan wel maar het pakt niet genoeg, te computer achtig, dan zit er geen ziel in de vertaling.

   Titel; “America Through The Looking Glass”
   Amerika bekeken door de glazen bol van de Toekomst

   Kijk met zo’n vertaling durf ik wel aan te komen, dat klinkt als een klok!
   Nu de rest nog, oefffh, nog maar 14 bladzijden te gaan, Journalistiek, Dichterlijkheid en Schrijverij het blijft topsport hoorrrr. Het is als de Liefde bedrijven, je bent er nooit klaar mee, er is geen begin en er is geen einde maar het is wel Het Einde.

   Er is trouwens nog een Britse (Duits) Prins van wat latere datum die wat mij betreft nogal lijkt op Claus en ook wel Bernard en ook wel Constantijn, dan zie je dat het 1 familie is al die koningshuizen in Europa en wereldwijd zelfs…;

   De neurotische onzekere stotterende Prins die geen Koning wilde worden en slecht Engels sprak (zo Duits als de pest) maar toch moest;

   King George VI
   http://www.youtube.com/watch?v=m_HTX6ZLej8

  14. pfff ben ik even blij dat ik er niet bij was, toen jij klem zat……is niet lullig bedoeld hoor, meer een opluchting! 😆

   maar het verhaal is bizar, had het ook al een keer eerder onder ogen gekregen. Het boontje zoekt naar zijn loontje lijkt wel.

  15. Die mevrouw uit de film, met het donkere haar en een hoedje, de jonge vorm, lijkt het narnia meisje wel, en de lelijke man, dat jongetje uit de film. Ik dacht dat misschien wel die hele film gebasseert zou kunnen zijn op het engelse koningshuis. Dank voor deze link!

  16. 😉 jaah is niet fijn om zo man-taal klem te zitten, gaat al weer een beetje beter nou, ik ben nu weer helemaal m’n favoriete zelf!

  17. @ Hyper alert,
   Op deze foto ziet ze wel heel bleek. Zeker te weinig energie voedsel.

   Maar waarom had je nou het gevoel dat je in de klem zat?

  18. Omdat ik wel van je hou Mirakel; en dan is het altijd of ik geef te weinig, of te veel, of neem te veel, of te weinig; maar goed als ik het naar m’n zin heb; als er een mooie dynamiek is; dat jij ook een extra geweldig klankbord bent terwijl Wtk dat an sich ook al isz; dat ik alle ballen tegelijk in de lucht wil houden liefst op een stijlvolle onnavolgbare manier maar dat ik niet onderweg het mooiste van Al verlies door onachtzaamheid of overmoedigheid; dus die Hotmail link die uit de lucht kwam vallen dwong mij om naar de andere realiteits dimensie te kijken van mijzelf die nou ook weer niet zo ver van mij zelf af ligt van de Hyper hier op het lyrische ietwat gestyleerde Forum, als ik Hyper in het echt niet echt meer ben, dat het niet samenvalt overlapt voor het grootste deel dan sterft er iets en als ik van mijzelf moet switchen naar wie ik verder nog ben dan moet het zoveel mogelijk samen vallen; als ik iemand leuk vind dan doet het bij mij gauw pijn omdat ik bang ben dat snel te moeten verliezen geloof ik, dusz, dusz als ik van de ene naar de andere dimensie moet switchen dan ben ik bang veel achter te moeten laten, net als van vorm veranderende reptieltjes die ook kunnen vluchten in de astrale 4d regionen, ideaal toch, dus ik ben Casper het spookje dan van je houdt maar weet daar moeilijk een Aardse vorm aan te geven omdat ik niet weet wat ik moet geven zo iets. En alles schijnt een probleem te zijn hier op Aarde tenzij het stiekum gebeurt met veel geld en veel macht en veel geboefte, ondergronds mag alles, in de Vinex wijk mag niets, daar spuug ik op die mentaliteit maar het is wel een realiteit. Vinex burgers zijn het ware geboefte, Maar volgens mij ben jij wel het type Mirakel die nog wel meer etherisch gezelschap om zich heen heeft, het gaat er om dat niet iedereen mij kan verdragen en als dat wel het geval isz dan voel ik bewondering en verantwoordelijkheid om daar het goede mee te doen ook; alleen weet ik me niet makkelijk te beperken tot 1 vorm zoals dat in de Vinex wijken altijd lijkt te moeten. Met het getal 8 dwars door alle geluids barrières heen dat ben ik en dat mag meestal niet en ik weet niet altijd goed in te schatten waar ik als eerste op gepakt zal worden; de Telegraaf staat er vol mee, je mag niet dit, je mag niet dat, en dan komt er zo’n zeikert van een ambtelijke buurvrouw met zo’n poederwit lizzard Liza Elizabeth gezicht met zo’n bunkerbril die je overal voor bijnaait bij de buren en de instanties, dusz ik voel veel ruimte bij jou Mirakel en Dawn en dat doet me wat. Volgens mij gaat dat ook naadloos door voorbij de digitale conventies van een forum, dat is toch een droom? Kom op we stappen in een Sukhoi 37 en gaan met mach 10 het luchtruim onveilig maken, dat is de top. Door de wol geverfde Dawn snapt dat wel denk ik, Dawn en Mirakel dat is de oplossing. De oplossing is het probleem en het probleem is de oplossing, zo zit ik in elkaar.

   Elephant Revival – Sing to the Mountain Sing to the Moon
   http://www.youtube.com/watch?v=dwVcqeRNCUU

  19. @ hyper alert, Ik ben blij voor je dan je na je beklemmende periode de ballen weer in de lucht kan houden. Zo te zien aan jouw schrijfstijl, moet dit een echte bevrijding voor jou zijn, je hebt je juiste ballast weer gevonden. Ik ben blij dat wij elkaars klankbord kunnen zijn, ik merk ook echt dat wij op een positieve wave zitten. Hyper alert, ook ik mis Dawn, wij waren zo’n enorm goed team. Wout mis ik ook! Wout en ik zitten dan weer op dezelfde hartsfrequentie die de verstandige denkers onder ons doet onwaken, vanuit hun hart, wat elkaar hier op dit formum altijd enorm positief versterkt. Hyper alert, ik ben blij dat hij nog wel altijd in volle glorie op dit forum ook mijn klankbord kunt zijn, daar gaat mijn grote hartsdank naar uit. Hyper alert ik kan jou best goed verdragen, Al moet ik jouw teksten soms 5 keer overlezen, ik doe dit uit liefde graag voor een cyber vriend, om voluit het forum te bewegen en op te beuren tot een informatieve kennisgevende samenwerking.

   Kom op we stappen in een Sukhoi 37 en gaan met mach 10 het luchtruim onveilig maken, dat is de top. Door de wol geverfde Dawn snapt dat wel denk ik, Dawn en Mirakel dat is de oplossing. De oplossing is het probleem en het probleem is de oplossing, zo zit ik in elkaar.

   Dat lijkt mij een uitstekend voornemen, niet als kasper het spook, maar als een menselijk schip dat klieft door de kolkende golven van de de cyber informatiestroom, die is als onze wind in de zeilen! in plannee…….!

  20. Je bent echt een Toppertje Mirakel, dat wist ik gewoon, komt goed, we maken er iets leuks leerzaamsz van hier, samen met z’n allen op het positieve pad op naar het einde van de regenboog!!!
   Voor mij is het heel echt dit Cyberen hoorr, laat mij nou maar balanceren op de grenzen van de verschillende dimensies der (sur)realistische realiteiten, Alice in Wonderland stapte opeens ook zomaar dwars door een spiegel heen een andere werkelijkheid in, in gedachte doe ik dat ook vaak, die Hotmail gedachte vind ik echt dood eng, geef het liefst een ander de schuld dan daar van, schuif het liever naar een gedachte van een mogelijke toekomst, NeverMind, bang ook om finaal op m’n bek te gaan, verpest het bijna liever eerst, maar ook weer niet natuurlijk, ik ga nu geen space bubbels kapot maken, ik ben geen gokker, ik moet met alles op zeker sure, zit in m’n slangen karakter, gokken is altijd fataal voor mij, geweldig drama ook die Coral Castle man die z’n vriendin ten huwelijk had gevraagd en dat het toen pas echt helemaal mis ging, die kwam er nooit meer overheen, echt zalig om in te zwelgen zo’n heerlijk zielig verhaal. Ik ben gek op zieligheid, totdat ik er zelf niet meer uit kom, dan is het even opletten, waar is hier het groene lampje van de nooduitgang dan?!

   Met alle ballen in de lucht is het beter Cyberen; ik ontkom er niet aan om het toe te geven, ik ben toch wel gek op Cyberen, goed Cyberen is een kunst op zich ook en we worden er steeds beter in.
   Maar precies wat jij zegt, ik ging er gewoon vanuit dat Dawn en jij sowieso een contact lijntje hebben, al is het maar via gedachten kracht, ik zie jullie helemaal niet los van elkaar, Mirakel en Dawn dat kan toch niet dat die 2 even geen contact hebben, nou jah misschien komt ze weer eens terug als ze tijd heeft. Wout is ook een apartje, dusz Wout is ook al een tijdje te druk uit het zicht; gaaf in ieder geval dat ik je in de tussentijd kan vergezellen op dit Podium der Want To Know Kunsten MIrakel!!! Ik word er gewoon “kinderlijk” blij van als ik je leesz en dat houden we zoo, zolang Wout en Dawn het nog te druk hebben met van alles, projecten studies en zo zolang zorg ik wel dat jij het hier regelmatig warm houdt Mirakel; met veel Emo & INfo dusz EmoInfo soms tel ik voor drie, elk nadeel heb ze voordeel (Johan Jezus Cruijff)

   En hier een diepgaand muziekje over de handel waar onze royale geheime overheidsdiensten zich werkelijk mee bezig houden.
   Hoorde ik langs komen op de NoAgenda stream.
   Sjeezzz Apen Kebab gaat ook scherp heftug tekeer zeg, vast geen Nederlander, wat een Temperament, indrukwekkend, misschien wel Turkse afkomst?!

   Micranots Illegal Business
   http://www.youtube.com/watch?v=onnJ94_0PM0

   Nirvana Nevermind Breed
   http://www.youtube.com/watch?v=TCe5D8KvsJE

 15. Die vreemde schutters in de VS blijken altijd psychische problemen te hebben, gebruiken ze al anti-depressiva. Neveneffect van anti-depressiva kan zijn aandrang om te moorden, zelfmoord te plegen etc. , door big farma verzwegen (je wil toch je lucaratieve handel niet kwijt raken)

 16. hallo,

  Ik herken alles in wat deze mevrouw zegt. Ik heb zelf twee psychoses gehad en deze duistere krachten waargenomen. het was heel beangstigend.
  Momenteel ervaar ik ook dat in deze mindcontrol, je met je hoofd als het ware in een televisie zit, gericht op angst, een slechte film, waarin je ‘vast’zit in het scenario. Projectie van angst en wantrouwen. Alsof mijn energetisch lichaam vastgegrepen word. Moge Licht, Liefde en Vreugde ons allen helen in Waarlijk Zijn.

  In Liefde,

  Jacobine Weggen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.