Advertentie

George Lakhovsky’s werk moét je kennen..?


Is het mogelijk de ‘Fontein van de Jeugd’ te maken..? Veel mensen denken dat het kan en het lijkt erop dat het concept van Georges Lakhovsky en de ontwikkeling van zijn Multiple Wave Oscillator-technologie, weleens de basis zou kunnen vormen van die ‘Fontein van de Jeugd’.. Lakhovsky was een groot natuurwetenschapper, en hij kwam tot de conclusie dat kanker-creërende condities geschapen worden, door de onderbreking van de ‘kosmisch energetische flow’, die dóór levende lichamen heen gaat. De onderbrekingen kunnen worden veroorzaakt, doordat bijvoorbeeld geologische of andere krachten plaatsvinden.

George Lakhovsky, de uitvinder van de multi-wave-oscillator
George Lakhovsky, de uitvinder van de multi-wave-oscillator

De originele multi-wave-oscillator werd ontworpen en gebouwd door de Franse ingenieur Georges Lakhovsky, tussen de jaren 1920 – 1940. Lakhovsky vergeleek de celkern, de ‘nucleus’ van de menselijke cel met zijn ‘filamenten strengen’, met de in die tijd net opkomende elektronische oscillerende (vibrerende) circuits, die in staat zijn om vibraties of informatie via frequenties uit te stralen en te ontvangen.. !  Lakhovsky geloofde dat elke cel in het lichaam haar eigen ‘hartslag’ heeft, haar eigen interne vibratie..! 

Hij bezag ziekte of aandoeningen als een ‘vibrationele oorlog’ tussen de cellen van een lichaam (menselijk, dierlijk of plantaardig) en de lichamen van virussen en bacteriën. Wanneer de pathogene (ziekteverwekkende) organismen deze wedstrijd winnen, wordt de gezonde huishouding van de cellen ondergraven en daardoor vatbaar voor ziekte. En volgens Lakhovsky kon deze vibrationele of frequentionele aanval alleen maar worden voorkomen door een breed spectrum van harmonische radio-frequenties in het cellen-systeem (lichaam, plant of dier) te introduceren..

En dit door het principe van ‘sympathieke resonantie’, waarbij elke cel ZELF de exacte adequate frequentie kan oppikken om zichzelf opnieuw te bekrachtigen, zodat de cel meer resistent kan zijn voor de frequentionele aanvallen van virussen en bactierieën. En de methode om dit te bereiken, was zijn uitvinding, de MWO, de multi-wave-oscillator.

Onnodig te zeggen, dat deze goedkope manier om mensen te genezen, een sterke bedreiging vormde (en vormt!!) voor de reguliere geneeskunde, zoals die in die jaren vorm kreeg. Vooral via het toedienen van medicijnen, waarbij farmaceuten goed garen sponnen (en spinnen..)!

movingba

MWO van Lahkovsky

movingba

x

George Lakhovsky’s werk moét je kennen..?

2014 © WantToKnow.nl/.be

 x

Dit artikel gaat over de geheimen achter onze gezondheid, achter de geheimen van ‘fysiek in balans zijn’.. Maar het gaat onder andere ook over de multi-wave-oscillator (MWO), een getuned resonantie systeem. Een apparaat dat in staat is, een spectrum van frequenties/trillingen te creëren en deze door een object, plant of lichaam te laten gaan. Al onze lichaamscellen trillen namelijk op een bepaalde frequentie en het blijkt dat zieke cellen op een nét andere frequentie resoneren dan gezonde cellen.
Als je nu een beschadiging in je lichaam hebt, of je voelt je niet helemaal lekker, dan resoneren bepaalde cellen waarschijnlijk op een lagere trilling, dan waar ze van nature op horen te zitten/trillen. Dit geld voor zowel fysieke als mentale aandoeningen. Tevens worden door deze veranderde trilling ongewenste DNA-codes geactiveerd, waardoor nog meer ziektebeelden kunnen ontstaan.

MWO stoel en persoonHoe werkt deze multi-wave-oscillator?
Door tussen de ringen van deze oscillator te gaan zitten krijgt je lichaam een breed spectrum aan frequenties voor je lichaam aangeboden. Deze frequenties gaan dwars door je lichaam heen, en je lichaamscellen zijn zo uitgerust, dat ze hun eigen natuurlijk gezonde frequenties eruit pikken.
En op hun eigen niveau gaan de cellen dan opnieuw resoneren.
En daarmee ‘reset’ de frequentie van deze cellen naar een gezonde trilling en het ziektebeeld zal verdwijnen. Dit proces regenereert en verjongt het hele organisme. De originele MWO (Multi-Wave Oscillator) werd ontworpen en gebouwd door bio-energetisch pionier George Lakhovsky (1869-1942), een Russische wetenschapper.

Wat hij ontdekte was simpelweg verbijsterend. Hij stelde dat alle levende cellen (planten, mensen, bacteriën, parasieten, etc.) over attributen beschikken, die normaal alleen in elektronische circuits worden geassocieerd. Deze cellulaire attributen omvatten o.a. weerstand, inductie en condensatorcapaciteit. Deze 3 elektronische eigenschappen veroorzaken, mits naar behoren geconfigureerd, de herhaaldelijke opwekking of oscillatie van hoogfrequente, sinusgolven, wanneer deze worden vastgehouden door een kleine maar regelmatige dosis energie van buiten met de juiste frequentie.

Dit effect is bekend onder de naam ‘resonantie’ en is het eenvoudigst te vergelijken met een kind dat heen en weer gaat in een schommel. Zolang de ouder maar het kind op het juiste moment een duwtje blijft geven, en op het juiste moment (de juiste frequentie dus), zal het kind hoog en continue schommelen.
In de elektronica heten de circuits die een dergelijke sinusgolf kunnen genereren, elektromagnetische resonantie-circuits. In het dagelijkse woordgebruik wordt de term ‘oscillator’ gebruikt. Wat Lakhovsky ons vertelt, is dat niet alleen levende celen oscillatoren’ zijn (ze produceren en stralen op een enorm hoge frequentie uit!), maar dat ze ook responderen op en ontvangen van externe oscillatoren (frequentie-bronnen). En deze externe bronnen kunnen divers zijn; bijvoorbeeld de kosmische stralingen die onze Aarde continue bombarderen.. (zie het werk van Susan Joy Rennison!)

Serge-Lakhovsky
Serge Lahkovsky, de zoon van George, tussen een MWO, de multi-wave-oscillator

Deze enorme ontdekking van Lakowsky, die gedaan werd in het gouden tijdperk van de ontwikkeling van radio, leidde, door de toepassing van hoge-frequentie radiogolven, niet alleen tot een nieuwe methode van healing, maar bracht ook meer waardering voor de nieuwe velden van de verborgen wetenschappen, zoals ‘radionica’ en ‘radiësthesie’.

Als nu de oscillerende bronnen van buitenaf inlevend zijn, waarmee bedoelt wordt, dat ze exact dezelfde frequentie hebben als die frequenties, die worden geproduceerd door de lichaamscellen, dan zal de sterkte en levenskracht van die specifieke cel(len) worden bekrachtigd. Dat is een logisch gegeven. Maar wanneer aan de andere kant deze externe bronnen een kleine, afwijkende frequentie hebben, zullen deze in tegenstelling tot het versterken van de oorspronkelijke cel-oscillatie, deze dempen of ondermijnen, wat weer tot gevolg heeft dat deze cellen minder levenskracht en veerkracht zullen krijgen. Ze verzetten zich als het ware continue tegen de vreemde frequenties. Dit kost energie en dynamiek.

De cellen van ziekteverwekkende organismen bij een geïnfecteerd persoon, zullen een andere frequentie uitstralen, dan de normale, gezonde cellen van die persoon. En toen vond Lakowsky uit dat mensen en planten die te lijden hadden van bepaalde ziektes, dat wanneer hij de sterkte (niet de frequentie) van de beweging van gezonde cellen kon verhogen, deze cellen in staat zouden zijn om de trilling van ziekte-veroorzakende cellen te overstemmen en te dempen. Hierdoor zou het  lichaam in staat zijn, deze ziekteveroorzakende cellen af te houden van schade toe te brengen aan het lichaam.

Wanneer de  sterkte van de ziekteveroorzakende cellen versterkt zou worden, dan zou hun trilling de bovenhand krijgen en ervoor zorgen dat die persoon of plant nog zwakker en zieker zou worden. Lakhovsky beschouwde het voortschrijden van een ziekte, als een feitelijke oorlog tussen de trilling van gezonde (lichaamscellen) en zieke (lichaamsvijandelijke) cellen..

En hij slaagde erin zijn theorie met planten te onderbouwen.
In December 1924 injecteerde Lakhovsky 10 geraniums met plantaardige kankercellen, die tumoren in de plant veroorzaakten. Na 30 dagen bleken deze tumoren inderdaad zich in de planten te hebben ontwikkeld. Voor zijn test nam hij nu 1 van de 10 geïnfecteerde planten en maakte vervolgens een stevige koperdraad tot een lus met een diameter van ca. 30 cm, met één open-zijde; deze lus zette hij rondom de stam van de geranium, vastgezet met een ebbenhouten stokje.

geranium2x

De koperen draad werkte op deze wijze als een antenne, die extreem hoog-frequente kosmische straling verzamelde en concentreerde. En de diameter van de koperen lus, bepaalde –zo bleek- welk spectrum aan frequenties werd verzameld. Hij kwam er achter, dat de lus van 30 cm in staat bleek frequenties op te vangen, die binnen de resonante frequenties lagen van de plantencellen. De opgevangen energie bleek in staat aldus de de resonante oscillatie, die op natuurlijke wijze al geproduceerd werd door de cellen van de plant, te versterken.

waves that healHierdoor bleek de plant in staat de oscillatie van de kankercellen te overstemmen en uiteindelijk de kankercellen te vernietigen. En binnen 3 weken waren de kankercellen uit de plant verdwenen, en binnen 2 maanden bleek de plant weer helemaal te floreren. En alle andere planten, die niet behandeld waren met deze methode, stierven binnen 30 dagen.

In zijn boeken toont Lakhovsky foto’s van de herstelde planten, na 2 maanden na de behandeling, na 6 maanden en na 1 jaar. En 3 jaar later, waarbij de koperen lus nog steeds op zijn plek zat, rondom de plant, bleek de plant te zijn uitgegroeid tot een uiterst krachtige plant.

Georges Lakhovsky publicatie van de Engelse versie van de ‘The Secret of Life’ (klik HIER voor pdf van dit boek!), vond plaats op het moment dat de Tweede Wereldoorlog op uitbreken stond. De publicatie kreeg daardoor bijna tot geen aandacht. Maar de resultaten van, en zijn reputatie met het onderzoek met de MWO, de Multi-wave-oscillator, haalden niettemin wereldwijde aandacht. En in 1941 slaagde hij erin om zich in New York te vestigen en aan de klauwen van de Nazi’s te ontsnappen in Frankrijk.

Mark Clement beschrijft in zijn boek ‘Waves that Heal’ ( ‘Genezende golven’, zie afbeelding (klik op cover voor pdf!)) hoe Lakhovsky in de VS werd benaderd door veel mensen en organisaties, die allemaal hoopten geld te kunnen verdienen aan zijn vinding. Er werd een film gemaakt door een ondernemende schoonheidsspecialist, die verschillende gevallen toonde, waarbij de MWO was gebruikt, die beschreven werden als: ‘bewezen overtuigend en uiterst interessant’.

geraniumLahkovsky werd bovendien benaderd door verschillende ziekenhuizen in New York, die hun hoop hadden gezet op een mogelijke samenwerking met hem, om zijn apparatuur via experimenten te testen. Opmerkelijke resultaten konden worden opgemaakt, uit een 7-weken durend, klinisch experiment, dat werd uitgevoerd in een vooraanstaand ziekenhuis in New York, door een vooraanstaande uroloog uit Brooklyn, in de zomer van 1941.

In latere uitgaven van zijn boek ‘The Secret of Life’, bevatte veel van deze cases. Álle gevallen van kanker, vergrote prostaat, struma (opgezette schildklier), zweren in de spijsverteringskanalen en andere  infecties, werden allemaal succesvol behandeld met de MWO van Lahkovsky. Maar de enorme doorbraak in de inzet van de MWO, die eraan leek te komen in de VS, verdween echter als sneeuw voor de zon, toen Lahkovsky in 1942 volledig onverwacht stierf op 73-jarige leeftijd.

Hij was in de stad kort daarvoor door een limousine aangereden en ondanks zijn protesten belandde hij in een ziekenhuis, om daar onder duistere omstandigheden te sterven. Direct daarna werd zijn apparatuur uit het ziekenhuis verwijderd, waar hij de tests aan het doen was en de patiënten kregen te horen dat de therapie niet langer beschikbaar was.

Behalve deze uiterst korte testperiode in New York, bleef het werk van Lahkovsky volledig onbekend bij het Amerikaanse publiek. Zélfs de spectaculaire genezingsgevallen in New York waren snel vergeten, eigenlijk een bijzonder ‘collectief geheugenverlies’, tegen het licht van de natuurlijke loop der dingen. Het leek er sterk op dat ‘verborgen handen’ aan het werk zijn geweest, om de herinneringen aan de MWO van Lakhovsky in de VS te doen vergeten.

Hier een uitgebreide (engelstalig) verklaring van de werking van de mult-wave oscillator door Thomas J. Brown, de man van het handboek (zie illustratie bovenaan artikel)
x

x

Simpel thuis of in je tuin je eigen Lahkovsky-oscillator maken?
Het is de onvolprezen landbouwingenieur Yannick van Doorne (HIER en HIER (piramidekracht) artikelen over hem), die laat zien hoe wij zonder kunstmest en allerlei onnatuurlijk gerotzooi met onze gewassen en akker- en tuinbouwgrond, enorme prikkels kunnen geven aan de groei en bloei van planten. Kijk hier naar het Franstalige filmpje over het plaatsen van een Lahkovsky-oscillator op een kleine plant. Wellicht interessant om in het voorjaar eens te proberen..?
Helaas zal zijn Franstalige uitleg niet voor iedereen te volgen zijn, maar zijn uitleg in daden is eenvoudig te volgen. Belangijk is de de beide koperen draaduiteindes elkaar overlappen, maar niet raken!

x

48 gedachten over “George Lakhovsky’s werk moét je kennen..?

 1. ruim 15 jaar terug sinds mijn eerste kennismaking met de MWO.
  Na 10 minuten tussen de ringen had ik het gevoel dat ik over water kon lopen, helemaal fantastisch. Bioresonantie ten top!!

 2. “Maar de enorme doorbraak in de inzet van de MWO, die eraan leek te komen in de VS, verdween echter als sneeuw voor de zon, toen Lahkovsky in 1942 volledig onverwacht stierf op 73-jarige leeftijd.

  ……. 😐 …..

  1. Tja, hoeveel manieren heb je om wakker te worden..? Of het nu gaat om de uitvinders van Vrije Energie de nek om te draaien, Tesla te knechten, ridiculiseren en te bestelen, of baby’s giftige vaccinaties in hun lijf te proppen..
   Het gaat allemaal om ‘dumbing down’; het domhouden van mensen en hen te ontkrachten.. Zodat we allemaal NIET in onze essentiële kracht kunnen/mogen komen. Na 5 jaar wanttoknow zijn alle verhalen wel terug te voeren op dit principe.. Na 1900 artikelen kun je niet zeggen dat ik uit mijn duim zuig..!

   Kijk hoe simpel die Yannick van Doorne te werk gaat. Verdiep je in zijn werk en die smerige kunstmest is gewoon overbodig! Doe zelf de proef en breng deze zaken in de praktijk. Doe één plant met zo’n Lahkovsky-spiraal en de andere zonder. Probeer je intentie erbuiten te houden. Neutraal beide planten te behandelen…! Laat gewoon die koperen Lahkovsky-ring zijn werk doen!

  2. Hi Guido, dat weten we wel dat als je een bedreiging wordt een ongeluk kan krijgen. Ging mij om de getallen. getallen & boodschappen in mijn geval ;-), ik kan er niet om heen 🙂

  3. ‘At age 72, in 1942, Lakhovsky was struck by a limousine. Three days later Lakhovsky died in the hospital of his injuries.’
   bron: wikipedia

  4. Hoi Monika, tja wikipedia….
   Zie: http://www.lakhovsky.com/
   “What seemed like a promising development in the use of the MWO in America quickly faded after Lakhovsky unexpectedly died in New York in 1942 at the age of 73.”

  5. Geboren in 1869, overleden in 1942……reken zelf maar uit. Zonder exacte geboortedatum en sterfdatum kan het allebei kloppen en toch weer niet wellicht misschien, maar dan anders.

  6. Educate yourself, heeft een mooi artikel over Lakhovsky;
   http://educate-yourself.org/be/lakhovskyindex.shtml
   Trouwens ook nog fraaie linkjes naar ‘forbidden cures’, in het te lezen artikel. Veel plezier!
   Goed onderwerp Guido, ook heel bruikbaar voor zelf toe te passen voor iedereen zonder al te veel moeite. Ik ga aan de slag in het voorjaar met een zieke struik in de tuin.

  7. Hoi Sun,
   blijkbaar is hij geboren op 17 september 1870 en overleden op 31 augustus 1942. http://de.wikipedia.org/wiki/Georges_Lakhovsky
   Een andere site schrijft dat men het niet precies weet of hij in 1870 of 1869 geboren is.
   Het is wel opmerkelijk dat blijkbaar niemand precies weet wanneer hij is geboren, en ook veel bronnen geen info geven over de dag van overlijden. Is er dan niemand die dat nog precies weet? Wel strange…in die zin Sunny is er wel degelijk iets met het getal 😀

  8. Hij is opgericht 🙂 lekker belangrijk, daarentegen zijn nalatenschap heel belangrijk.

  9. Ooit kocht ik een broek gemaakt van getallenleer.
   Na 2 x aftrekken never nooit meer.

  10. Hi Monika, ja typisch. Weet je, soms is het niet alleen het getal, maar ook het gevoel, een onbekende sensatie die je er bij kunt hebben, wat het een significante betekenis kan geven. Mijn interesse is in iedere geval goed gewekt voor deze MWO 🙂

  11. leven trilling vreugde pijn zijn
   sterven trilling vreugde pijn zijn geheel vrij
   zin wil keuze tijd ruimte
   😛

  12. Ja Sun, niets gebeurd zomaar. Misschien moet je idd je met die MWO bezig houden…beter dan NWO 😉

  1. We zijn aanbeland in het centrum van de onderdrukking. De essentie van al deze zaken is ‘bijna’ niet zichtbaar, zoals bij homeopathie. Het gaat om een elektro-magnetische werkelijkheid. De kracht die onze celkernen voedt, de kracht die onze wereld laat draaien, onzichtbaar, moeilijk meetbaar, maar ESSENTIEEL..!!
   De CHI waar de Chinezen over spreken is precies DIE levenskracht, in de kernen van onze cellen, in de kernen van planten- en dierencellen.. De Scheppingskracht! Die te verstoren in elk levend wezen, duidt op een demonisch-negatieve zuigkracht. Simple as that. Hoeveel wetenschappers die het allemaal goed voor hebben met de mensheid, worden geridiculiseerd (kijk naar de homeopathie-artikelen op de site) en kapot gemaakt (Tesla!!)

   Je niet verbinden met deze negativiteit, jezelf bekrachtigen in pure levenskracht, DAT is de essentie van wat ons te doen staat..!
   Maar daarvoor is het wel van belang dat je wéééét wat voor spelletjes er gespeeld worden..! Zelfs het fluoriseren van water is bedoelt om de pijnappelkier te calciferen.. Verkalken, zodat je verbindingsantenne met de kosmos onklaar gemaakt wordt..! Wordt er ook niet boos-negatief over.. Want dát ontkracht je weer.. Dat proces heb ik zelf al regelmatig meegemaakt. ‘Selectieve verontwaardiging’ is ervoor in de plaats gekomen..!

 3. Een goede vriend van mij heeft zo’n apperaat . Ik zit daar dan ook vaak achter ( tussen) en kan getuigen van de byzondere gevolgen voor je lichaam maar ook voor je geest.Als ik last heb van mijn rug ( is versleten) of een verkoudheidje voel opkomen, even aan de machien en volgende dag is het weg. Natuurlijk is en blijft mijn rug versleten maar de pijn is verdwenen .

 4. Interessant! Radionica, radiësthesie en andere frequentiemethoden: Ik zou willen dat ik het technisch begreep. Als hier een paar miljard (of minder) aan research & development in geïnvesteerd zou worden, dan hadden we al snel meer know how hierover.

  een rondje koper zorgt vaker voor magie 🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=E97CYWlALEs
  (*in het filmpje zie je een super sterke magneet, eddy current wordt gedemonstreerd)

  1. Het is Drs. John Consemulder die ons aan de hand gaat nemen, de komende tijd, om het elektro-magnetische genezen en aandoeningen uit de doeken te doen. Als neuro-psycholoog is hij helemaal thuis in deze zaken! Wellicht eens een wanttoknow-lezing..?
   En toch Berend is het allemaal heel dichtbij naar mijn idee. Juist door het geven van allerlei namen komt het een beetje ver van ons af te staan; lijkt het gecompliceerder dan het feitelijk is. Denk ik. Het is allemaal terug te voeren op frequenties.. ZELFS DE WAARHEID heeft in die zin een (zelfs één van/wellicht zelfs DE hoogste) frequenties in het Universum. (Jouw waarheid, mijn waarheid en dan is er De Waarheid..)

   Dank voor de pdf. Hij zit nu ook in de tekst gesloten..!

  2. Wat een leuke synchroniciteit Guido! Ik ben namelijk de hele avond boven aan het schrijven geweest aan het hoofdstuk ‘De Geheime Medische Wetenschap: Radionica’ voor het boek wat ik nu aan het schrijven ben over ‘Informatie Geneeskunde’ (en zie nu hier beneden dit artikel).

   Lakhovsky, Rife, Saxton Buur, Reich, von Reichenbach, maar ook de biofysische en levensconforme geneeskunde, digitale biologie, scalair elektromagnetisme, electrobiologie, et cetera. Kortom: een wetenschap van het leven, waar bewustzijn, zelfgenezend vermogen en principes van levensenergie centraal staan.

   Dus mocht men het leuk vinden dat ik op dit gebied een lezing kom verzorgen doe ik dat graag, let me know want to know!

 5. Als je de MWO kast goed bekijkt dan zie je dat het er weinig toeters en bellen aan zitten. Aan/uit knop, ventilatortje, regelaar voor de veldsterkte en een regelaar voor de oscillatie. Als je hem open schroeft dan kom je nog een pakketje accu’s tegen, that’s all.

  De antennes; op de bovenste foto zie je de antennes zoals Lahkowsky ze ooit had ontworpen. Uit mijn hoofd zijn het in totaal 12 ringen van 3 verschillende legeringen, waarschijnlijk koper, messing en rvs. De ringen zijn net niet gesloten, hebben een bol op het einde en staan 180 graden tov elkaar. Onderling zijn ze verbonden met niet-geleidend draad, van buiten naar binnen hebben de ringen een steeds kleiner wordende dikte, dat alles was precies berekend om de juiste resonantie te “zingen”.
  Slechts de buitenste ring wordt fysiek gevoed door een stroomkabel vanuit de MWO, de volgende ring pikt het veld via de lucht op en geeft dat weer door naar de volgende.
  Naast de antennes kunnen er ook andere attributen aangesloten worden,oa een lamp, een kussen en nog wat mogelijkheden om gerichter op de pijnplekken te werken.
  Zie hier de MWO in werking http://www.youtube.com/watch?v=0X_nYctuLUA

 6. Dat dacht ik ook, maar heb het vlgs mij ook gezien bij die holons, hoewel ik de beschrijvingstekening daarvan nogal ingewikkeld vind, en erg veel tekst. Wat ik mis, is waarom het zo moet, of wat de bedoeling is van 2 lagen lucht ertussen etc…ie spiraal vind je ook terug in de orgonite maaksels bv van Francis Hagen. Maar dat was niet wat ik bedoelde hoor… Ik bedoelde iets heel anders, een hanger met een kristal in een spiraal gedraaid koperen draad. Die ‘gebruik’ ik in mijn boeken… hahaha. Je ziet ze trouwens nu overal met ijzerdraad, spiralen met ballen erin. Van koper is bekend dat ze elektriciteit geleiden, ze geleiden blijkbaar ook op energetisch wijze energie. Ik zelf ‘gebruik’ het om de kracht van het kristal te versterken.

  even voor de duidelijkheid voor de lezers die niet bekend zijn met een holon hier gaat het om:
  Holons maken.

  De stappen:

  1. Begin met een kristal
  2. Zoek een klein glaasje of kaarsenhoudertjes van glas en plaats dat eroverheen
  3. Plaats daar weer een groter glas overheen
  4. Plaats daar een stolp of glazen vaas overheen
  5. Leg een cd met mooie muziek of gewoon een lege cd voor al je intenties eroverheen
  6. Leg daar een briefje of Foto van bijvoorbeeld Fukushima op
  7. Rond het Holon kun je veren of andere symbolische dingen leggen die jij belangrijk vindt in jouw heling (denk aan dolfijntjes, veertjes, stenen, bloemen etc..)
  8. Sommigen leggen ook nog een plaatje van Gaia, Pachamama, onder het kristal.
  Een holon is een “ruimte” (a space). Een holon is een “geheel” (a whole) dat echter ook een onderdeel (a part) kan zijn. Alles is een geheel dat uit onderdelen bestaat. Bv. de mens is een geheel dat uit cellen bestaat, maar de cellen zijn zelf gehelen, dus holons, die weer uit kleinere sub-holons bestaan. Dat concept kan je op alles toepasssen. Dus een steen is een holon, atomen zijn holons, molecules, cellen, planten, dieren, mensen, de aarde, de maan, sterren, etc. Een holon ontstaan uit ouderlijke holons, dus er is een hierarchisch verband (holarchy genoemd), twee ouders scheppen een kind…
  De vraag stelt zich hoe een “ruimte” kan ontstaan. Dat was ook de fundamentele vraag die Einstein zich stelde, meer bepaald: Hoe kan energie ruimtelijke materie scheppen en licht, dit volgens zijn formule E=M.c^2 en dus ook hoe kan Matter zich terug omzetten in Energie?.
  Voorafgegaan door Teilhard De Chardin stelt Stephen Hawking dat er bij het ontstaan van het heelal een Big Bang van een abstract punt (a singularity) gebeurde. Dat punt ontplofte in miljarden basis atomen die zich combineerden in de latere basisstenen van ons heelal.
  Mijn stelling wijkt daarvan af. Ik stel dat die singularity een hol punt was, dus aanvankelijk een bal met een zeer dynamisch oppervlak bal.
  Die bal staat voor neutrale energie. Ik noem dat een onbreekbaar membraan.
  Dat membraan moet aanleiding geven tot eenheden met dualiteit (dus + en -, yin+ yang), bv. elektriciteit zoals wij vaststellen in onze wereld.
  Dus het membraan – de neutrale energie – moet zich gemanifesteerd hebben in bv. elektronen (dynamische ruimtes, spaces, holons).
  Deze manifestatie is slechts mogelijk op één manier, namelijk als twee verschillende delen neutrale energie van het membraan zich met elkaar koppelen tot een nieuwe ruimtelijke unie (a union, een holon).
  Zulke nieuwe ruimte bevat een deel van elk van de twee koppelende delen van het membraan.
  De koppeling zelf noem ik een pelastratie (dwz. de Penetratie van een Elastisch membraan-deel met een ander deel, met als gevolg een meer-lagige (Strada) eenheid.
  Nu het sterke is dat de EERSTE nieuwe unie (first holons) door het membraan DRIE lagen heeft (dus de basis voor een 3D-realiteit/frame). Men kan dus stellen dat een drie-lagig holon de kosmische geometrie bezit.
  Het dynamisch proces van de koppeling wordt in bijgaande geanimeerde video getoond. Het resultaat is een 3-lagige ruimte. Een basis holon kan echter ook ont-koppelen. Dan heeft het omgekeerd proces plaats. Dan “verdwijnt” en transmuteert de tijdelijke ruimtelijke unie terug naar pure energie.

  http://tomkenyon.com/earth-changes-holons link wel Engels!

  1. Ik kan een ieder deze site aanraden te lezen, die meer wil weten over de MWO. Zelf heb ik het systeem enkele jaren geleden bij Hessel gekocht.

   Bij gebruik op medisch/therapeutisch terrein zijn de positieve effecten inderdaad zéér bijzonder te noemen, zoals in bovenstaand artikel terecht wordt aangegeven door beide dames in de eerste video.

   Bij een vriend van me werd de verhoogde prostaatwaarde (PSA) 21 in een maand tijd verlaagd tot 14. Een verlaging/verbetering van 33% !! De waarnemend arts van de betreffende patiënt deed het af met de opmerking, dat de PSA-waarde nogal aan fluctuaties onderhevig was en de nieuw geconstateerde waarde 14 derhalve niet relevant was! Maar de waarde 21 was wel relevant om de uitspraak: PROSTAATKANKER te doen!

   Hoe geloofwaardig kom je als medicus dan nog over? Afgezien nog van het feit, dat een PSA-waardebepaling nogal in twijfel wordt getrokken.

   Dat er ook andere oplossingen zijn voor (degeneratieve) aandoeningen en zelfs uitstekend zijn te combineren met de MWO-therapie wordt in de seminars van Hessel wel duidelijk inzichtelijk gemaakt.

   Ergo: Informeer jezelf, zolang je gezond bent! (bronvermelding: Dr. Ryke Geerd Hamer).

  2. Beste Harrie,
   Een coach (hockey) van mijn zoon heeft 5 jaar geleden te horen gekregen dat hij prostaatkanker heeft. Een man van begin 40. Hij wordt behandeld met chemo en alle regulieren ‘hulpmiddelen’. Ik kon het toen niet geloven dat die man ziek was. Voor mij voelde het niet goed.
   Hij begon moe te worden, en echt ziek (van de medicaties) en natuurlijk de angst die dan speelt. Hij kon niet meer werken, probeerde het toch weer naar een tijd. Maar legde zich al vaak neer bij de aanstaande dood. Hij had een kind van 2 jaar een eentje van 10. Het hele gezin leed mee…Uiteindelijk liep het huwelijk stuk.
   Nu hoorde ik van mijn zoon, dat hij de zoon van de coach tegenkwam, en die zei tegen hem, dat zijn vader helemaal nooit kanker had!!!
   Dus een verkeerde diagnose! Die man is zo boos en verontwaardigd over wat met hem is gebeurd. Ik hoop dat hij het ergens kan plaatsen…maar het is weer een verhaal meer van het hoe onbetrouwbaar diagnoses zijn (misschien wel door slechte tests) en hoe men mensen ziek maakt ipv heel.

  3. Hallo Monika,

   Een triest voorbeeld van hoe het kan gaan met de mens zijnde gelabeld als “patiënt”. Helaas voor de persoon, die het betreft, maar niet nieuw voor me, want ik de ruim dertig jaar, dat ik in de natuurgeneeskundige sector werkzaam ben, heb ik dit vaker meegemaakt. En wat dacht je van de ontkenning, dat als bijvoorbeeld door de MWO-behandeling of andere niet-reguliere therapie een kanker is verdwenen, ja je leest het goed!, er spijkerhard wordt gezegd, dat er nooit sprake is geweest van kanker!

   Afgelopen zondag 26 januari jl. heb ik i.s.m. arts/homeopaat Frits van der Blom de lezing “Medische illusie en kanker op een dood spoor” verzorgd in Eibergen. Een ware eyeopener voor de aanwezigen. Er zullen nog 5 lezingen met op zichstaande thema’s volgen, maar die ook alle op elkaar aansluiten. Je kunt hierover info vinden op de website van Frits nl. http://www.lichtvanzelf.nl/agenda. Lees zeker zijn intenties onderaan deze pagina, want dan begrijp je waarom hij doet wat ie doet t.b.v. de medemens.

   En ik ben blij mensen hierop te mogen en kunnen attenderen.

   Zoals gezegd: Informeer jezelf, zolang je gezond bent! (bronvermelding: Dr. Ryke Geerd Hamer).

  4. Harrie, bedankt voor de link.
   Door heel Nederland zijn er mogelijkheden om zich te informeren.
   Mooi van Frits van der Blom
   ‘ik wil liever inzicht dan kennis overdragen…’

 7. Sinds vorig jaar, dat ik het apparaat kocht bij Hessel, zijn ook bij ons bijzondere veranderingen ontstaan in klachten. Mijn vriendin had al jarenlang last van pijnen in haar been als gevolg van een ernstige trombose, die de kleppen van haar beenaderen hebben vernield, en zij kon na een maand gewoon weer haar dingen doen, lang lopen, lang staan, en hoefde niet meer met haar been omhoog te zitten. Deze verbetering is er nog steeds, een jaar later.
  Zodra we vermoeid zijn geworden van slenteren in de stad, of van andere dingen, óók emotionele stress, dan ervaren we binnen 5 minuten al duidelijke verbeteringen in de vorm van een diepgevoelde rust. Zo’n diepte is niet goed in woorden uit te drukken, maar het voelt heel heilzaam. Het bevordert ook een beter slapen.
  Dus voor ons is dat apparaat goud waard geworden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.