Advertentie

Hillary Clinton, mind control en kindermisbruik…


thanks for the memories cover book

In losse afleveringen plaatsen we hier op de site, het in het Nederlands vertaalde, bizarre en indringende verhaal van Brice Taylor. (HIER) Een jong vrouw, die haar herinneringen aan een verschrikkelijke jeugd, vol trauma, geweld en excessief seksueel misbruik vertelt in haar boek ‘Thanks for the Memories’. Een verhaal zo heftig, dat de lezer als vanzelf in een soort ‘beschermende ontkenning’ terecht komt, in een soort ‘dit kan niet waar zijn’-gevoel.. En toch..

Het is een verhaal dat keer op keer bevestigd is, door vele slachtoffers van deze verschrikkelijke manier van misbruik van menselijke lichamelijke en geestelijke vermogens. Er is ook een ‘simpel’ patroon te ontdekken in de wijze waarop al deze gevallen in elkaar steken.

Het gaat altijd om jonge kinderen, die vanaf hun geboorte al worden ‘voorbereid/geprepareerd’ door middel van diepe en weerzinwekkende traumatische behandelingen, om daarna intensieve trainingen te ondergaan. Dit gebeurt veelal door ‘in dienst’ te worden gesteld van een club ‘machtigen’, de feitelijke krachten achter de schermen. Mensen die in mind control programma’s werken, zijn zélf vaak het slachtoffer geweest van deze ’technieken’ en zorgen voor een sneeuwbaleffect. 

brice taylor quote

Kijk naar de quote van Brice Taylor hierboven, die laat zien dat een groot deel van het kader van de maatschappelijke ‘elite’ danst naar de pijpen van de schaduwregering, of zoals wij ze noemen: ‘de krachten achter de schermen’. Dan zijn er de mensen, die bijvoorbeeld in hun politieke carrière het misbruik van deze kinderen/jonge mensen aanwenden om zichzelf en anderen te ‘dienen’. Kijk bij het verhaal van Brice Taylor hier op de site, naar de rol die top-politicus Henry Kissinger speelde en waarschijnlijk nog steeds speelt. Een uiterst geraffineerde Rothschild-Zionist, die de krachten-achter-de-schermen dient met zijn praktijken.

Machtigen die telkens ook weer de dans lijken te ontspringen en zelden ‘gepakt’ worden. Gelijk het verhaal hier in Nederland met de pedo-ervaringen rondom Joris Demmink, die maar het topje van de ijsberg zijn. Machtigen om hem heen, machtigen om de misbruik-zaken heen, zijn in staat de juridische gevolgen van de getuigenissen en verklaringen van klokkenluiders te beperken.

billary angry birds

Dan gaan we naar de rol die Hillary Clinton speelt in dit lugubere toneelstuk. Nu het zover is dat mevrouw Hillary Rodham Clinton een kans maakt om Democratisch presidentskandidaat van de VS te worden, vinden wij het tijd om de informatie rondom haar persoon, in het kader van dit kindermisbruik en de ‘mind control’ te publiceren op onze site. En is een weerzinwekkend verhaal over een echtpaar (Bill en Hillary), dat letterlijk over lijken is gegaan om hun ‘American Dream’ te realiseren.

Verklaringen van Cathy O’Brian doen ook het imago van Bill Clinton in dat opzicht weinig goed..! Sterker nog: het zijn verklaring op basis waarvan zowel Hillary Clinton Rodham als Bill Clinton gearresteerd zou moeten/kunnen worden..! Lees het verhaal van Cathy O’Brien, dat één van de vele, vele getuigenissen is van een satanische wereldtop van leiders, die nul en geen respect hebben voor hun medemens; alleen uit zijn op macht en overheersing.

De verklaringen en het verhaal van Cathy O’Brien zijn afkomstig uit haar boek ‘TRANCE formation of America’. Een boek dat al sinds 1995 verkrijgbaar is, maar nu weer in volop gevraagd wordt, door de openbaring van informatie over met name Hillary Clinton.De cover van het boek zie je hieronder in het artikel afgebeeld.

Een waarschuwing
Wanneer je nog niet in aanraking bent gekomen met de informatie rondom het mind controlprogramma’s, die hieronder worden besproken en/of de gevolgen ervan voor de slachtoffers, dan willen we je waarschuwen voor de heftige impact die deze info kan hebben op je geestelijke welzijn. Het is minimaal een stevige ‘duw’ die je gewaar zult worden, bij het lezen van deze info.

Ben je geïnteresseerd om over deze informatie info tot je te nemen, lees het verhaal dan in alle rust, dus niet in haast en als je zelf onrustig bent of gestrest. Probeer in jezelf deze informatie te transformeren en -hoe moeilijk dat ook lijkt- tóch liefde te sturen naar slachtoffers en daders. Haat en negativiteit laten zich immers niet, met nóg meer negativiteit oplossen.

x

x

‘Negativiteit en angst zorgen voor demobilisatie;
daarom worden we er elke dag mee gebombardeerd.’

Cathy O’Brien
(slachtoffer Mind Control/klokkenluidster)

x

* * *

 x

Cathy O'Brian
Cathy O’Brian

 

x

Het verhaal van klokkenluidster Cathy O’Brian
x

Hillary Clinton en mind-control-kindermisbruik..

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Stew Webb was een van de journalisten, die aan de wieg stond van ''Veterans Today
Stew Webb was een van de journalisten, die aan de wieg stond van ”Veterans Today

Vooral is het Stew Webb, die met zijn website (HIER) regelmatig verslag doet van de misdaden die de Clintons, de Bushes en de rest van de satanische wereldorde uithalen. Hij is voor velen een zeer betrouwbare vriend, die geen blad voor zijn mond neemt; zeker niet als het gaat om het ontmaskeren van de schijnheiligheid waarmee de VS omgaat met heftige affaires, die hij in het daglicht zet.

Stew Webb was ook een tijdje columnist van het gezaghebbende medium voor Veteranen in de VS: ‘Veterans Today’ (illustratie hiernaast). Maar door zijn eigenwijze van werken, botste dit met de hoofdredacteuren van de site, die hem wilden laten inpassen in de formule van de site. Stew Webb vond echter dat hij zelf wel uitmaakte, waar zijn columns over zouden gaan en zij VT gedag..

Stew Webb was lid van de US Marines en kreeg eervol ontslag. Hij was aannemer en bouwde huizen, maar kreeg 3 auto-ongelukken in 1 jaar en werd daardoor invalide. Hij was 31 jaar en besloot klokkenluider/activist te worden. Hij is inmiddels gast geweest in zo’n 3000 (!!) radio- en Tv-programma’s sinds september 1991 en hij heeft ook zijn eigen radio- en Tv-netwerk: StewWebbRadioNetwork.com Door zijn toedoen en nauwgezette toewijding, zijn in de VS al grote ‘Congressional Investigations’ gehouden.

stew webb announceStew werd vastgezet als ‘politiek gevangene’ van 1992-1993, om hem tot stilzwijgen te krijgen, nadat hij de daden van ene Leonard Millman had blootgelegd. Deze jurist is speelt een sleutelrol in een misdaadsyndicaat, waar naast Millman de volgende namen regelmatig in genoemd worden: George HW Bush, George W Bush, Jeb Bush, Neil Bush, Bill Clinton, Hillary Clinton, Larry Mizel, Phil Winn, Norman Brownstein, John McCain en Mitt Romney. Het zg.  ‘Bush-Millman-Clinton Organized Crime Syndicate’. Leonard Millman (overleden 2004) was, zo onthulde Stew Webb, lid van de ‘Illuminati Council of 13’.

Stew Webb wordt echter regelmatig gecensureerd door enkele fake-leiders van de alternatieve media. Het is daarbij met name Alex Jones van wie Stew Webb het regelmatig te verduren krijgt. In de ogen van Stew Webb echter, is Alex Jones de man, die dusdanig oppervlakkig te werk gaat, dat hij er feitelijk voor zorgt, dat leden van de Illuminatie nooit voor het gerecht zullen hoeven verschijnen.. Daarnaast bestaat de verdenking dat Alex Jones deze heftige zaken probeert te smoren.

mindcontrolHet was Hillary Clinton die Stew Webb en Tom Heneghan op een ‘hit-list’ zette, toen zij Minister van Buitenlandse Zaken werd. Dit is bewezen door een e-mail die in het bezit is van Franse en vanuit enkele VS-inlichtingendiensten. Er is inderdaad verschillende keren geprobeerd om Steve Webb te vermoorden, o.a. via auto-ongelukken, en zelfs met Antrax, toen hij volledig onschuldig in de cel werd gezet, bij wijze van ‘voorlopige hechtenis..’ Steve Webb kent Cathy O’Brien en haar man Mark Phillips persoonljik en ze spraken op veel van dezelfde conferenties.

Volgens het verslag van Stew Webb was het Cathy O’Brien die verklaarde, dat ze een jong meisje was, toen ze door Hillary Clinton voor het eerst werd verkracht; ze was een jaar of 7..! (Dit is exact zoals het verhaal van Brice Taylor gaat!) Stew weet dat Cathy O’Brian 100% nauwkeurig is in haar informatie en dit wordt zelfs bevestigd door bronnen binnen enkele inlichtingendiensten in de VS.. Eén bron vertelde hem, dat wanneer de informatie van Cathy O’Brien op het internet komt, het voorbij zal zijn met de NWO, de New World Order.. Het zal hen allen in een vrije val brengen. Kijk eens, om te beginnen, naar deze verklaring van Cathy O’Brien, waarin ze zowel Bill als Hillary aanklaagt.

Stew Webb vraagt ieders hulp om deze info te delen, omdat -meer dan elk ander feit- het aantoont dat presidentskandidaat Hillary Clinton een kind heeft verkracht en daarbij natuurlijk een homo/lesbische prooi is geworden voor chantage..! Wat misschien al volop aan de gang is..Natuurlijk mag ze in de openbaarheid vertellen dat ze een lesbische kant heeft; is dat zo’n groot verhaal dan? Er zijn al zoveel mensen binnen de Amerikaanse politiek die weten van Hillary’s lesbische levensstijl, maar natuurlijk wordt dit allemaal keurig uit het nieuws gehouden.  Het is daarom ook maar het best, om de verklaring van Cathy O’Brien uit haar boek te lezen. De inleiding over haar achtergronden:

Mijn naam is Cathleen (Cathy) Ann O’Brien en ik ben geboren op 4 december 1957 in Muskegon, Michigan. Ik heb het boek over mijn leven geschreven, zodat jij er notie van kunt nemen van een weinig bekend middel dat ‘onze’ regering van de VS, in het geheim, volledig illegaal en on-grondwettig gebruikt om de NWO (een-wereld-regering) te implementeren. Dit uiterst goed gedocumenteerde middel of instrument, is een uiterst geavanceerde en goedwerkende vorm van gedragsbeïnvloeding (hersenspoeling), die velen kennen als Mind Control. De informatie die ik je aanreik over deze Top Secret psychologische oorlogsvoering van de US-overheid, komt vanuit mijn eigen ervaringen als een Witte Huis-slaaf, ‘presidents-model’.

trance cathy obrien boek coverVeel van de informatie die ik in mijn boek heb opgenomen, is tot stand gekomen, via samenwerking met en gevalideerd door moedige ‘schone’ leden van het juridische establishment én medewerkers van inlichtingdiensten, die met deze zaken te maken hebben. De inspanningen van deze mensen, hebben me geholpen te begrijpen en vooral te verwerken, wat mij is overkomen in een leven van systematische, fysieke en psychologische marteling, opgezet om mijn gedrag dusdanig te beïnvloeden, dat mijn geest totaal onder controle werd gebracht.

Enkele van deze moedige personen, zijn in dienst bij hetzelfde ‘systeem’, dat mijn onder controle had; zij leven hierdoor in de angst om hun baan kwijt te raken, hun familie en zelfs hun levens.. Ze zijn zover gegaan als ze durfden gaan, in het kader van het publiekelijk tonen van dit ‘gereedschap’ van de ingenieurs van de NWO en volledig onbaatzuchtig. Mijn boek is een poging om het grote publiek om steun en ondersteuning te vragen voor de Mensenrechten-advocaten te steunen, die vaak op eigen kosten slachtoffers van Mind Control juridisch bijstaan. En proberen deze smerige zaak mede aan de kaak te stellen.

Het is nodig dat burgers zich verenigen en deze advocaten en de slachtoffers ondersteunen en met een passie voor rechtvaardigheid, de grondwet weer in ere herstellen en Amerika terugpakken van deze criminelen. Wanneer je het boek leest, zul je precies begrijpen wat ik bedoel.. Het is mijn patriottengevoel in respect tot de principes van waarheid, rechtvaardigheid en uiteindelijk de vrijheid, die de pijlers waren, waarop Amerika werd gegrondvest. Dat motiveert mij om deze zaken in het volle daglicht te zetten. Pogingen om één wereldregering te creëren, via een overheid die we vaak de naam ‘schaduw-regering’ geven.

Door de VS weer terug te nemen, kunnen we de integriteit van de geschiedenis en de toekomst van ons land behouden. Door te keren op dit pad, van een noodlottig einddoel, waarbij we wereldwijd zullen herkend worden, door de mind-control uitspattingen, die losgelaten zijn op de mensheid en onschuldige VS-burgers. Die precies daar begonnen zijn, waar Adolf Hitler stopte, in 1945. De versie van werelddominantie, die Hitler in 1939 voor ogen stond, de ‘Nieuwe Wereld Orde’, wordt momenteel, recht onder onze neuzen, geïmplementeerd, via uiterste geavanceerde technologieën, o.a. in mind-control-experimenten, door hen die de VS domineren.

Henry Kissinger, oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS. De grote boef achter zaken als deze mind control martelmethodes.
Henry Kissinger, oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS. De grote boef achter zaken als deze mind control martelmethodes. Hij was de man die Brice Taylor trainde om een lopend spionage-archief te zijn, naast seksslaaf voor overheidsvrienden uit binnen- en buitenland.

.. De expertise van mijn primaire belangenverdediger en uiterst bekwame dé-programmeur, Mark Phillips, tot stand gekomen, door zijn kennis en kunde via de afdeling van het US-Defensie, waar ‘Top Secret’-mind-control nderzoek wordt gedaan door mind-control-onderzoekers, stond garant voor de restauratie van van mijn geest tot het niveau waarop ik weer normaal kon functioneren.. Als gevolg hiervan, ben ik ook in staat geweest de herinneringen in relatie tot mijn boek, te overleven; herinneringen die kennelijk ook de verschrikkelijke gebeurtenissen hebben overleefd.

Het was in 1988, dat Mark mij en Kelly, mijn 8-jaar oude dochter kon redden, middels een serie van briljant georchestreerde gebeurtenissen. Hij bracht ons naar Alaska voor rehabilitatie. Het was ook dáár, dat mijn uiterst gevoelige proces werd ingezet, om tegen het geprogrammeerde geheugenverlies in, mijn gedachten te ontrafelen, rondom zaken, die mij waren geprogrammeerd om te vergeten..!

Er werden nogal wat geheimen op deze manier ‘opgedist’, die volgens veel US- en andere overheidslieden, veilig waren in mijn hersencellen en veilig opgesloten zaten; dus niet gede-programmeerd zouden kunnen worden. Maar ik was in staat om zeer accuraat te onthullen, tot welke criminele en geheime activiteiten en perversies Kelly en ik geforceerd werden mee te doen; in het bijzonder gedurende de Reagan/Bush-regeringen. Nu ik weer de controle over mijn geest terug heb, zie ik het simpelweg als mijn taak, als een moeder en VS-patriot, om mijn teruggewonnen vrije wil te gebruiken om de smerigheden te openbaren, die mij en mijn dochter zijn opgedrongen, en die we te verduren kregen, in de handen van hen die achter onze regering in controle zijn.

cathy obrien statementDeze persoonlijke inkijk in Pandora’s doos, bevat ook een uitermate goede visie op hoe mind control nu wordt gebruikt, om de NWO te implementeren. Daarnaast het delen van persoonlijke kennis van WIE nu feitelijk als ‘masterminds’ achter deze poging zitten om deze wereld te domineren door ieders geest te beheersen. Maar, terwijl ik vrij ben om te spreken, is mijn dochter Kelly, nu 17 jaar, niet zo fortuinlijk. Kelly wacht nog steeds op de rehabilitatie, vanuit haar verbrijzelde persoonlijkheid en diep-geprogrammeerde jonge geest.

Het zijn met name de uiterst geavanceerde procedures uit het Project Monarch-programma, dat uiterst heftig werkt via trauma-based mind control, die op haar, letterlijk sinds haar geboorte, hebben ingewerkt. Er is hoog-gesprecialiseerde, gekwalificeerde hulp nodig, om Kelly bij te staan. Zodat ze zelf weer de controle heeft over haar geest en lichaam.

Gezien de politieke macht van haar misbruikers, zijn alle pogingen om haar onvervreembare rechten op rehabilitatie en justitiële bijstand geblokkeerd, onder het mom van ‘National Security’. Een label dat meer misbruikt wordt, dan correct gebruikt. Het gevolg is dat Kelly nog steeds wacht op behandeling en in bewaring is genomen door de staat Tennessee, een slachtoffer van het systeem is geworden, een systeem dat gecontrolleerd wordt door een bende misbruikende regerings’leiders’. Een systeem dat kan bestaan, door de fondsen die op federaal niveau beschikbaar worden gesteld; toegewezen door de corrupte misbruikers in Washington DC.

Kijk naar een interview met Cathy O’Brien en haar partner Mark Phillips voor het Duitse Salve Tv.

x

Het seksuele misbruik door Hillary Clinton
Cathy Obrien beschrijft het seksuele misbruik door Hillary Clinton in hetzelfde boek: ‘Trance Formation of America’ Een van de zinnen die voortkomt uit haar boek, waarin ze in het hoofdstuk, dat we hieronder in het Engels deels zullen plaatsen, is deze weerzinwekkende beschrijving, nadat Cathy’s begeleider haar had aangeprezen bij Hillary, in een ontmoeting in Swiss Villa-Lampe, Missouri, 1983. Daar werd ook een ‘pakketje’ afgegeven. Nadat Cathy O’Brien haar kleding had uitgedaan en zich naakt toonde, raakte Hillary opgewonden; of zoals Cathy O’Brien het beschrijft:. “Hillary Clinton is de enige vrouw die seksueel opgewonden raakte van het aangezicht van de mutilaties aan mijn vagina.. ”

Trance forming America citaat Hillary

Tot slot Cathy O’Brien zelf in haar presentatie. Een lange presentatie, maar meer dan de moeite waard, wanneer je je wilt informeren over deze praktijken. Het is aan deze klokkenluidersters te danken dat dit in de openbaarheid komt. Zij hebben ervoor gezorgd dat hoge politici, specifiek in dit geval met name presidentskandidaat Hillary Clinton, niet meer rustig over straat lopen, maar dat velen hun deelname aan deze praktijken zullen weten. De inleiding is van haar vriend Mark Phillips:

 

* * *

x

 

24 gedachten over “Hillary Clinton, mind control en kindermisbruik…

 1. Vreselijke mensen, tot alles in staat super psycho narcisten, in Europa lopen ze een stuk eerder tegen de muur, als in de States.

  Waarom er altijd bijvermeld wordt dat Bill Free Mason zou zijn, dat is toch echt geen vrijbrief, om je lusten op de mensheid te botvieren, er zijn genoeg mensen, wegens grove misdraging de toegang tot de Loges ontzegt.

  Maar zo als alles wat eens mooi was, met prachtige illusionaire beginselen,
  wordt geinfiltreerd met één niet vlees etende bacterie, maar geest dodende corruptie, het is de geest van deze tijd lijkt het wel, de ouden vallen af, en de nieuwe generatie lijkt niets te begrijpen van hoe men een goed, nee nog beter parfait mens kan en moet zijn, uit respect voor onze wording als mens.

 2. Heel veel media zijn bezig met Trump te bashen. Als amerikaan zou ik duizend maal liever op die maffe Trump stemmen dan op de satanische heks Hillary Clinton.

 3. Hellary is de hel vrees ik .. weer een oorlogsgeile leider

  Trompet is een aparte, maffe en rijke man met een grote bek en pet, maar zijn persoon inside is vele, vele, vele malen zuiverder als de rest van de kliek, hoop dat hij het gaat worden, maar ja.. is toch al allemaal uitgespint

  wonder als hij niet om zeep zal komen voor de election

 4. Zelf hoop ik van harte dat Hillary Cliton president wordt. De afgrond in met ze allemaal!

  Ik heb een tijdje propaganda tegen haar gedaan. Maar dat was tegen mijn eigen ideeen in.

  Hoe meer elende die Amerikanen hebben hoe beter. Ik wil echt niet dat ze morgen wakker worden en verstandig worden.

  1. Het is tijd dat de Amerikanen wakkerder worden en velen zijn en worden wakker daar. GO FOR TRUMP USA ! Liever een bewezen ondernemer dan een heks !

  2. Arme jij, je hebt nog hoop!
   Ik heb ooit 5 jaar op game design forums gepost. Toen heb ik 50 game design essays gemaakt. Ze hebben 99% voor Worlds of Warcraft gebruikt. Doch een van mijn belangrijke ideeen was GEEN Amerikanen ooit nog op Europese server. Te veel jerktonium. Blizzard luisterde en vele andere game bedrijven.

   https://youtu.be/JMw5676blwk

   The American public sucks fuck hope!

 5. Uit het boek De Matrix 1 van John Baselmans te vinden op http://www.johnbaselmans.com

  4-4 Barack Obama (Jeffery Henderson)
  B 0 (nul)
  Bij het tekenen van Barack Obama code naam B 0 (nul)
  was er een vreemde wereld die voor me open ging.
  Bij het tekenen van de ogen kwam ik er achter dat deze
  ogen niet behoorden aan een donker persoon. Een schokkende
  ervaring was er al vrij meteen bij het tekenen van de pupillen. De
  ogen waren identiek als die van Adolf Hitler, iets wat je bij een
  donker persoon niet verwacht. Verder bleek dat deze man grotendeels
  opgevoed is door en in een laboratorium vele verdiepingen
  diep onder de grond. Hij kan als mens dan wel geboren zijn maar
  er kwam via hem veel naar boven over experimenten en manipulaties.
  De ideale gekleurde man moest gecreëerd worden en
  dit is de eerste in zijn soort. Leider zijn van een wereld kan niet
  anders meer dan dat deze mensen geweldig zijn gemanipuleerd
  en gehersenspoeld met gegevens die zij moeten gaan gebruiken
  in de toekomst.
  Het is bij het tekenen gebleken dat deze persoon een half
  computer half mens is en dat zijn gehele leven is opgezet voor de
  post waar hij nu zit. De bedoeling is om hem op te ruimen nadat
  hij niet meer nodig is en of als er te veel naar buiten komt vanuit
  zijn kant. Zijn leven is niets meer dan een nummer, een project en
  is afgeschreven na zijn doel te hebben gehaald. Zijn moeder die in
  Hawaï moet wonen en zijn verre broer zijn simpele spelers in het
  spel. In een stukje van zijn leven was zijn naam Jeffery Henderson
  – De MATRIX Deel 1 141
  142 – De MATRIX van het systeem
  maar als experiment stond hij beschreven als B 0 (nul). B 0 (nul)
  werd Barack Obama.
  In de tijd dat hij zijn opdrachten op de hoogste plaats
  moest vervullen, was/is een van zijn duidelijkste opdrachten, het
  creëren van wanorde en het labelen van mensen. De experimenten
  met hoge frequenties ( HAARP ) werden en worden nog in hogere mate
  opgevoerd en mensen kunnen de golf van geweld, drugs en pijnen
  niet verklaren. Erger zijn de diverse natuurrampen zoals in Japan
  en rond de wereld die vanuit deze frequenties zijn veroorzaakt.
  Het was een afstraffing naar, onder ander, Japan toe voor het vele
  stelen van ideeën. Rusland staat ook op de lijst en ook zij zullen
  de nodige problemen gaan ondervinden. Rusland is namelijk met
  niets afhankelijk, maar vreemde zaken kunnen altijd gebeuren in
  de natuur en met mensen.
  Terugkomend op de experimenten met mensen in Area
  53, op de 24 en 36 verdieping diep onder de grond. Er is een
  nieuwe generatie komende onder de code A 0 (nul), hier zit ook
  een vrouw bij en zij zal de grote verandering af moeten handelen.
  De experimenten met frequenties zullen opgevoerd worden om zo
  grote landen als China en Rusland zaken af te dwingen maar ook
  over te nemen. De wereld wordt langzaam overgenomen door een
  nieuwe generatie van gemanipuleerde mensen / half robotten en
  daar zitten de nieuwe koningen en leiders blijkbaar allemaal in.
  Barack Obama is de meest vreemde persoon die ik tot
  nu toe getekend heb, en er zijn vele vreemde zaken mij duidelijk
  – De MATRIX Deel 1 143
  geworden. B 0 (nul) is de eerste van dit soort en is het eerste experiment
  wat naar buiten is gekomen wat functioneert in dit soort
  posities. Meer zullen er volgen daar de wereld niet meer door een
  onstabiele mens geregeerd kan worden.
  Aanhaling: Met deze tekening werd ik getrokken in de
  core van een matrix die bijna niet te bevatten is. In deze persoon
  (want het is niet werkelijk een mens) was er geen ziel te bekennen
  maar daardoor was hij wel, door zijn energie op te pakken, een
  openboek. Met het creëren van dit soort “wezens”, denkt men
  alles onder controle te hebben maar men vergeet dat een ziel iets
  is dat niet even gemaakt kan worden, laat staan even een persoon
  die zogenaamd alles kan verschuilen/afdekken. B 0 (nul) is een
  robot van een oudere soort. Men heeft wel de mens gebruikt maar
  de ziel is verdwenen en is er informatie ingepompt. De nieuwere
  generatie is al voorhanden maar ook daar zal het onmogelijk zijn
  de energie af te schermen en een ziel daar neer te zetten. Maar ik
  weet, ik schrijf nu “science fiction” en klets maar wat maar eens
  zal deze informatie precies passen in het levenspatroon van de
  mens op deze planeet.

  1. klopt wat je schrijft ,dat is voor 2035. Nog eerst digitale overheid met iris scan en duimafschrift en paria’s of gechipte mensen (plannen in engeland voor 2020) En intussen psychiatrische therapie aan de pc.
   één positieve noot:de mens kunnen ze niet overnemen.!
   ps: iemand op de hoogte rond de evolutie van klonen, horen daar niks meer van. afweer mechanisme tegen het onomkeerbare: nl genetische manipulatie?

  1. in de washington post is te lezen dat mevr. Clinton verantwoording moet gaan afleggen over het oneigenlijke gebruik van haar privé server voor werk emails die bovendien niet goed genoeg beveiligd was. Erger nog, dat het amerikaanse departement van Justitie het publiek nu moet gaan vertellen wat hun onderzoek ondertussen heeft opgeleverd. In de telegraaf wordt echter nu al voorbarig geconcludeerd dat er volgens amerikaanse media weinig aan de hand was en er geen nadelige gevolgen zullen zijn voor haar wat betreft de lopende verkiezingen, hoe suf sub slaafs onderdanig met een wazige roze bril richting je usa meester kan je wezen als nederlandse journalist.

 6. Wie weet is de hele Killery zelf ook gemind controlled en/of zwaar getraumatiseerd. Hoe leeg, koud en zielloos kun je zijn.
  Het doet allemaal een beetje denken aan de nadagen van het oude Romeinse Rijk.

 7. Citaat uit mijn artikel “Mannelijkheid en antimannelijkheid”.

  “Het mag echter alleszins duidelijk zijn dat als de wereld geregeerd moet gaan worden door vrouwen als ‘Killary Clinton’, zoals zij door de alternatieve media in de VS wordt genoemd, het er zeker niet beter op zal gaan worden. Zij zou dit jaar met behulp van allerlei manipulaties maar zo de eerste en tevens laatste vrouwelijke president van de VS kunnen worden.”

  We zien het nu gebeuren:

  http://www.zerohedge.com/news/2016-07-29/no-one-can-stop-her-and-she-knows-it-election-wont-be-fair

  http://www.veteranstoday.com/2016/07/27/pres-psychos/

  http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2016/07/dees-clintonwins-640×611.jpg

 8. Meer lectuur:de nazi-achtergronden van het ontstaan van de eu te brussel august kowalczyk.
  De hilary’s van europa: de bilderberg,merkel,sarkozy,e.a
  mindcontrol: wij weten het al zo lang (en eerlijk ,misschien wordt 2017 een jaar van financiele giften(wie heeft al eens dit woord geanalyseerd? gif is in het woord verwerkt) aan de bevolking met als doel terug in te slapen). Want telepathie en vermoorden van het ei gaat niet samen.Maar de slachtoffers van fysieke oorlog,hoe lang zullen ze het nog kunnen volhouden: mijn vrees is toch verdere fysieke oorlogsvoering in het midden oosten en ontwikkelingslanden en cuba ?
  Het meest storende van vandaag is dat de pest en de pest omgebogen wordt naar de pest en het beste. vb de hillary”s van europa worden nu opgevoerd als het beste dat europa kan overkomen zie huldiging universiteitsdoctoraat aan merkel in leuven;

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.