Advertentie

Laura Eisenhower werd geronseld voor geheime Mars-kolonie..!


Waarheid of leugen..? Een uitermate fascinerend verhaal in dit artikel over de kleindochter van een Amerikaanse oud-president. Helemaal murw gemaakt door een persoon die haar grote liefde leek te zijn, maar die uiteindelijk precies het tegenovergestelde manifesteerde.. En waarom moest Laura Eisenhower, want daar spreken we over, zo nodig meegevoerd worden naar… Mars..? Ongelooflijk of het ultieme doofpot-verhaal. Lees het artikel en sta versteld van de diepte van de misleiding, waarin we wereldwijd verzeild zijn geraakt. Maar eerst even terug naar de grootvader van Laura Magdalena Eisenhower.

President Dwight D. Eisenhower, hij had ons gewaarschuwd voor de machten en krachten achter de schermen van de ‘macht’..

Ken je de afscheidsspeech waarmee president Dwight Eisenhower zijn ambt van president van de VS neerlegde..? Wat een kracht, wat een liefde voor ZIJN land; want hij zág dat de VS naar de ratsmedee zou gaan. Juist door de ‘donkere krachten achter de schermen’. (HIER de YouTube). Dit is een van de vele waarschuwingen die Eisenhower in deze afscheidsspeech in 1961 uitspreekt:

“In de overlegstructuren van de overheid, moeten we ons wapenen tegen de pogingen van het militaire industriële complex, om ondemocratische invloed te krijgen, of deze nou wel of niet zo bedoeld is. Het potentieel van een catastrofale opkomst van misplaatste macht bestáát en zal volhouden.

Wij mogen nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden en democratisch proces laten bedreigen. We dienen niets voor kennisgeving aan te nemen. Alleen een alerte en goed geïnformeerde burgerij kan de correcte samenwerking afdwingen van deze enorme industriële en militaire defensiemachine, met onze vreedzame methodes en doelen. Hierdoor kunnen veiligheid en vrijheid sámen opbloeien.”

Maar zijn opvolger, John F. Kennedy, zou nauwelijks 2 jaar daarná, al het slachtoffer worden van deze krachten achter de schermen, waar Dwight Eisenhower zo voor waarschuwde..! De revolutie had plaatsgevonden. De koning was dood en de nieuwe koning was de verrader.. Vice-president Lindon Johnson was de pion van het militair-industrieel complex.

En nu is het kleindochter Laura Eisenhower die de erfenis van haar achter-overgrootvader echter weer doet glimmen als een spiegel. Wat een verhaal. Een geheime kolonie op Mars. Verhalen die kloppen, puzzelstukjes van andere wetenschappelijke artikelen, die ineens op hun plaats vallen. Bijvoorbeeld de vervalste foto’s van marslanders die op een ‘rode planeet’ zouden staan. Terwijl het label van NASA dat op die specifieke marslander te zien is, volledig verkleurd is.. Filter je die foto’s terug, dan blijkt ineens dat Mars een blauwe atmosfeer heeft. Dat Mars geen vijandige atmosfeer heeft, maar wellicht bossen en een zuurstofrijke atmosfeer heeft. Ook de bodem onder dit verhaal klopt dus!

Hoever mag het gaan? Hoever laten we het komen om ons verder te laten besodemieteren. Zijn we werkelijk zo klein als ‘men’ ons wil laten geloven..? Of laten deze krachten-achter-de-schermen ons zien, waartoe WIJ werkelijk in staat zijn. Laten zij zien, door hun misbruik, wat er al mogelijk is..? JIJ mag het -zoals AL-TIJD- zeggen..

x

* * * * * * *

x

Klokkenluider Laura Magdalene Eisenhower,

Ike’s achterkleindochter, over een geheime Mars-kolonie..

x
© WantToKnow.nl/.be april 2010 – © vertaling Guido Jonkers

**

In een publieke verklaring heeft Laura Magdalene Eisenhower, de achterkleindochter van voormalig VS-President Dwight David Eisenhower (1890 – 1969), de pogingen openbaar gemaakt, om haar te betrekken bij een geheim Mars colonialisatie-project. Deze zouden hebben plaatsgevonden tussen April 2006 en Januari 2007.

Laura Magdalene Eisenhower

Haar verklaring dat ze onderwerp was van pogingen om via tijdreizen en manipulatie door getrainde inlichtingen-officieren verbonden te worden aan een Mars-kolonisatie-project, werd onthuld in een Exoplotics Radio interview (HIER),  én in een uitgebreide geschreven verklaring op haar website.

Ki’ Lia, een kunstenares met een Stanford-universitaire opleiding, futuriste en collega van Laura Eisenhower, heeft een getuigenis-uit-de-eerste-hand van haar verklaring gemaakt en deze is beschikbaar op de website. van Ki’Lia.

Het vermeende doel van deze ‘Geheime Marskolonie’ is een (geselecteerde) groep overlevenden van het Aardse menselijke ras een overlevingskans aan te bieden, in het geval van een gepland (bijv. veroorzaakt door HAARP of via biowapens) of natuurlijk cataclysma.

Door het openbaar maken van deze geheimen inzake de Marskolonisatie, hebben Ki’Lia en Laura Eisenhower geschaard bij een groeiend aantal onafhankelijke klokkenluiders, die onthullingen doen over geheime technologieën en buitenaards-gerelateerde, geheime operaties door de militaire inlichtingendiensten van het Amerikaanse leger en aanverwante organisaties.

De onthullingen van Laura Eisenhower en Ki’Lia sluiten aan op de verklaring van veel onafhankelijke klokkenluiders, waaronder advocaat Andrew D. Basiago, die een boekje open doen over het geheim volgen van ‘interessante politieke personen’, door middel van geheime tijdreistechnieken. Hun aantijgingen zijn ook consistent met onthullingen van deze Mr. Basiago, dat hij 2x zou zijn geteleporteerd vanuit een CIA-fasciliteit in El Segundo, Californië, naar een geheime basis op Mars..,

De eerste keer werd hij daarbij helemaal alleen overgebracht en de tweede keer gebeurde dat in het bijzijn van CIA-agent Courtney M. Hunt.

Laura Magdalene, buitenaardsen en het Eisenhower-erfgoed
Laura Magdalene Eisenhower, heeft geleefd en gereisd naar meer dan 20 steden in de VS en daarbuiten, en heeft een enorme kennis opgedaan op het gebied van alternatieve gezondheidszorg, natuurlijke systemen, alchemie, metafysica, en oude historie. Ze heeft een wetenschappelijk graad en is gecertificeerd, wetenschappelijk expeditieleider, en natuurlijk healer en constructeur met natuurlijke materialen. Ze is tevens mystiek cosmologe, heeft wereldstrategische inzichten en is helderziend healer, Earth-advocaat en kunstenaar.

In haar klokkenluidersverhaal over de Marskoloniën in Exopolitics.com, schrijft Laura Eisenhower:
“Mijn achtergrootvader, president Ike, die ook de legergeneraal was die de geallieerden naar de overwinning voerde tegen Hitler, vocht ook tegen de donkere corruptie op Aarde en durfde het aan om een van de meest uitdagende scenario’s in de geschiedenis op te pakken.

Toen ik opgroeide bespeurde ik, dat ik deze strijd aan het afmaken was, een strijd die historische wortels heeft. Toen Hitler stierf en de Nazi’s hun macht verloren, verloren de entiteiten achter de schermen, inclusief die welke ET/buitenaards waren, hun macht NIET.. Zij slaagden erin om nieuwe ‘gastheren’ te vinden en overeenkomsten af te sluiten met mensen die een onderdeel waren van het ras van de patriarchen van de Globale Elite. Zij willen de wereld runnen vanuit angsttactieken en controle, en door het onderdrukken van de Sophia en de essentie van het Goddelijk Vrouwelijke.”

Hier kun je het hele interview beluisteren van Exopolitics met Laura Eisenhower. ExopoliticsRadio.org interview

Luister hier naar het 2-uur durende interview van haar met Alfred Lambremont Webre.

Tijdreizen: hoe Laura Magdalena Eisenhower het doel werd voor het geheime Marskolonie-project.
In haar verklaring beschrijft Laura Eisenhower zeer gedetailleerd, details hoe ene Agent X, degene die haar over moest halen om aan het geheime Marsproject mee te doen, uiteindelijk aan haar duidelijk maakt dat ‘hij een boel wist van de vele bronnen die elkaar overlapten, van de Vrijmetselaars, de Tempeliers, tot aan deze verstopte geheime tak van de overheid, die achter de creatie van deze Marsmissie zat.

Laura Eisenhower: “Deze groep had mij ‘doorvoeld’ en ‘gelezen’ door middel van tijdreisapparatuur en door ‘remote viewing’, en zij leken ook mensen te recruteren uit de Vrijmetselaarloge en de Tempeliers, mensen die zeer op de hoogte waren van het Magdalena-pad. Zij leken allemaal verbanden  met elkaar te hebben, maar ergens was iemand totaal op de hoogte en aan het profiteren van al deze verschillende inspanningen. Hij of zij is in staat de natuur vóór te blijven in haar wijze van ont-wikkeling naar een Eenheid.
Ik had helemaal niet door dat Agent X een agent was, totdat ik maanden later met hem in een relatie verzeilt was geraakt en er achter kwam dat het allemaal een opzet was om mij erbij te betrekken..”

Ki’Lia bleek een ware vriendin te zijn voor Laura Eisenhower.

Ki’ Lia, een vrouw die gewerkt heeft als een terzakekundige, vernieuwende en multi-disciplinaire consultant, met vele bekende pioniers, heeft op de achtergrond samengewerkt met Laura Eisenhower en heeft gezien hoe zij doelwit werd van een duistere groep die achter het Marsproject zit, waarbij tijdreizen en bijzondere doeltreffende technieken bekend zijn.

Zij verklaart over haar ervaringen met Laura Eisenhower:
“Na jaren van vriendschap tussen ons, ontmoette ik haar weer in de lente van 2006 in Washington D.C., mét haar nieuwe partner, die ik verder ‘Agent X’ zal noemen. Hij wist dat hij in vorige levens het archetype van Jozef van Arimathea/Osiris/Orion belichaamde en banden had met verschillende geheime, samenwerkende organisaties, zoals de genoemde Vrijmetselaarsloge en de Tempeliers. Hij en Laura kregen al snel een intieme relatie, en ik hielp om hen in een soort ‘Goddelijke Eenheid’ te verbinden, daarbij gebruik makend van oude rites”.

Ze gaat verder: “Agent X onthulde dat deze groep haar had geidentificeerd via haar bloedlijn, als de achterkleindochter die de matriarchale lijn doorzet van de 34ste president van de VS, Eisenhower, die als generaal ook Hitler verslagen had.. Daarenboven hadden zijn haar herkend als de reïncarnatie van Magdalena/Sophia/Isis. (En sinds dat zij een klein kind was geweest, hadden veel paragnosten haar in deze hoedanigheid ook gekend!)
Hij sprak ook van het gegeven dat de groep, namens wie hij sprak, ook geïntresseerd was in haar tweelingzoons. Deze werden door de groep herkent als Romulus en Remus (de stichters van Rome) en de helden-tweeling-archetypen van de Maya profetieën.”

Ki’Lia schrijft vervolgens:
“Ze hadden een lijst van mannelijke partners, met wie ze kon zijn, in mogelijke tijdlijnen, en deze ‘agent X’, was dus één van hen. Zij namen haar mentaal onder vuur, in het bijzonder via haar hart, via electromagnetisch en psychisch ‘wapentuig’. En inderdaad is het leven van Laura Eisenhower gekenschetst door mannen die haar probeerden kapot te maken.

Deze ‘agent X’ gaf toe dat hij, evenals zijn ouders, met chips waren geïmplanteerd en o.a. daardoor een MPD hadden, een meervoudige persoonlijkheidstoring. Hiertoe wordt ook gerekend het plotseling handelen als een robot en het tonen van mishandelend gedrag. Dit is een typisch profiel van iemand die onderwerp is geweest van MK-Ultra experimenten, die zeer uitgebreid gedocumenteerd zijn, maar ookk van multi-generationele, ritueel-occult misbruik.”

Tot slot concludeert Ki’Lia:
“De gegevens die men van Laura en haar partners had, waren kennelijk verkregen door middel van een soort tijdkijker. Zij noemden dit zelf een ‘Kijkglas’, of ze hadden het over ‘Orion’s Cube’. Maar ook werden technieken toegepast die gerelateerd zijn aan ‘remote viewing’ (kijken op afstand GJ), maar ook ‘tijdreizen’werd toegepast. Allemaal onderdelen van hun arsenaal van top-geheime technologiën, waarvan menig al onderwerp is geweest van onthullingen in de geheime-projecten-literatuur.”

Ki’Lia: “Het waren allemaal onderdelen van hun arsenaal van top-geheime technologiën, waarvan menig al onderwerp is geweest van onthullingen in de geheime-projecten-literatuur.”

De Tijdlijn van het Geheime Mars project
Laura Eisenhower, die dus ook moeder is van tweelingzoons, beschrijft uit deze periode, waarin men probeerde haar te rekruteren voor het geheime Marsproject, met name haar relatie die ze kreeg met deze ‘agent X’.

Ze verklaart: “Het is Augustus 2006. Het plan was dat ik zou verhuizen naar North Carolina, naar het plaatsje Raleigh. Wij zouden gaan samenwonen en het hele verhaal trachten vorm te geven, want deze man (‘agent X’) had me beloofd én overtuigd, dat mijn visie en mijn missie niet onopgemerkt zou blijven. Dus we verhuisden. Maar toen we goed en wel eenmaal in het huis waren gesettled, begonnen de zaken een ernstige keer te nemen. Telkens werd er gesproken over de ‘Mars-missie’, en ik voelde me er helemaal niet veilig meer.

Ik voelde dat deze missie was gecreëerd vanuit een verborgen agenda, die ook tot doel had om onze band uit balans te brengen en er controle over te krijgen. Het zou gebruikt moeten gaan worden voor een ‘groter schema’, om te assisteren in het ‘zaaien’ van een nieuwe beschaving aldaar..
Ik kon dat uiteindelijk haarfijn aanvoelen, omdat zijn gedrag vaak volledig veranderde en erg fluctueerde, van volledige verbinding met mij, tot paniekgedrag bij hemzelf en een volledig opgaan in deze missies, zonder oog te hebben voor de wereld om hem heen.”

Ki’Lia documenteert de ‘Marsproject-organisatie’ van deze ‘agent X’. Ze schrijft ‘ Mijn wetenschappelijke en zakelijk achtergrond was onvoldoende om erdoorheen te kijken, maar omdat ik altijd snel leer, op vele lagen, kon ik onmiddellijk sleutelverbindingen leggen met technologiën, die te maken hebben met ‘het beste ras’.. Ik had links gelegd naar uitermate rijke mensen voor mijn verschillende ondernemingen, maar ik vroeg mezelf continue af waarom in hemelsnaam ze nou precies míj moesten hebben.. Nou, dit werd uitgelegd door ‘agent X’ als een erkenning van mijn leiderschap en visionaire vaardigheden. Hij wilde ervoor zorgen dat hij ook fondsen tot zijn beschikking kreeg, via zijn intieme vriendenkring, zodat hij een min of meer gelijk aanzienzou krijgen bij zijn oudere adviseurs”.

Dromen en het geheime ‘Mars-kolonie-project’.
Laura Eisenhower legt vervolgens uit hoe dromen een rol spelen in haar pogingen om los te komen van de pogingen om haar te rekruteren voor het Marskolonie-project.

Ze schrijft hierover: “In de maanden die volgende werd het onderwerp ‘Mars’ dus steeds heftiger op de agenda gezet. Ki’Lia en deze ‘agent X’, werkten samen aan plannen om deze missie te laten gebeuren, maar zij realiseerde zich dat zijn plannen uiterst dubious waren, doordat ik mijn observaties over hem met haar deelde. Daardoor stelde ze zich in de gesprekken met hem enthousiast op, om meer van hem te weten te komen. Ik had steeds meer gesprekken met haar, gesprekken die ook intenser werden, doordat ik mijn visioenen met haar deelde. Het was duidelijk voor ons beiden, dat hij ‘mind-controlled’ was.

Ik had zelfs dromen en aankondigingen dat er iets totaal scheef zat. In één van die dromen werd ik via kettingen in een schip getakeld, en een stem maakte me duidelijk dat ik moest kiezen voor hén, of dat ik op Aarde wilde blijven. Ze zouden me niets aandoen, maar ze zouden er wel voor zorgen dat ik onder hun controle stond. Toen ik duidelijk maakte dat ik voor de Aarde had gekozen, viel ik uit het schip in de oceaan en ik was alleen in duisternis.  Ik probeerde opnieuw om me met het schip te verbinden, door omhoog te vliegen en met hen te communiceren zodat ik deze zaken beter kon begrijpen, maar donder en bliksem ontnamen me het zicht op het schip en ik viel terug in het water.

Toen gebeurde er iets krankzinnigs. Alle planeten waren om me heen, en een organisch licht vervulde mijn wezen. Ik voelde diep van binnen dat ik de verbinding met Gaya had gemaakt en dit resoneerde diep van binnen in een bewustzijn van waarom ik hier ben om te creëren. Daarenboven heb ik een diepe weerstand tegen controle over mij, op wat voor manier dan ook, waardoor ik begreep dat dit mijn enige keus was geweest.”

Laura Eisenhower gaat verder:  “Ik vertelde ‘agent X’ deze droom en hij werd daarna heel nerveus. We bleven wel bij elkaar, ik observeerde hem continue, terwijl ik rondliep met het gevoel van een gebroken hart; ik begreep dat ik hem ging verliezen.”

Ze schrijft: “Ik zei dat ik niet naar Mars wilde, zelfs niet als er zich op Aarde grote catastrofes zouden voordoen, maar ik voelde me zelfverzekerd, in het bijzonder door wat ik gezien had in de droom. Zijn antwoord daarop was dat ik wel degelijk mee moest gaan, en dat als ik dat weigerde, hij me zou kidnappen. Zijn gedrag werd na dit gesprek steeds slechter. Ik kreeg allerlei soorten doodsbedreigingen naar mijn hoofd geslingerd en het was voor mij heel duidelijk dat hij niet in staat was om uit hun grip te blijven en bij mij op Aarde te blijven.”

Het geheime Marsproject en het Goddelijk Vrouwelijke..
Toen Laura Eisenhower, in Januari 2007, in de nasleep terecht gekomen was, van haar uitvlucht uit het ‘geheime Mars-kolonie-project’, schreef ze:
Ki’ Lia en ik ontdekten, dat het geheime Marsproject iets nodig had, waardoor zij in staat zouden zijn hun controle-matrix te doen gelden. Wat zij wilden, waren de Magdalena-Isis en Osiris zaden op Mars, of de kracht van de Heilige Graal, hetgeen niets anders betekent dan het ‘koninklijke bloed’. Nadat ik in mijn leven zoveel readings heb gehad, die telkens bevestigden, dat dit mijn spirituele identiteit was, en niet alleen mijn essentie, toen begon alles voor mij in elkaar te passen.
Maar op een bepaalde manier was dit voor mij zeer moeilijk om aan anderen te vertellen, of het me eigen te maken. Behalve diep van binnen. Ik wist dat mijn energieveld, mijn hart en mijn intentie sterk genoeg zijn als een personificatie van het ‘Venus-kalenderpad’ (waartoe overigens iedereen toegang heeft) om te helpen met de bekrachtiging van Gaya en Mars om ons in het krachtige en positieve 2012 ‘ontwaken naar bewustzijn’ te brengen.”

Laura Eisenhower verklaart: “Ik wist dat dit zal leiden tot de bevrijding van de controle die ons al zo lang gevangen heeft gehouden”.

Tijdreizende politieke bewaking van belangrijke presidentiële personen in de VS.
Een advocaat in Washington State en de voorzitter van de Mars Anomaly Research Society, Andrew D. Basiago heeft onthuld, dat er een geheim DARPA-tijdreisprogramma bestaat, omdat hij hier als kind aan heeft deelgenomen, waarbij gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden om toekomstige, interessante personen te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van kwantumtoegangen, reeds van begin jaren 1970.

Mars, zoals we het door Nasa gepresenteerd krijgen.
En Mars, zoals Nasa ons het FEITELIJK zou moeten láten zien..!!

Op 11 November, 2009 verklaarde Mr. Basiago in het programma Coast to Coast AM radio, dat dit DARPA-programma bestaat en dat het gebruik maakte van de mogelijkheden om toekomstig belangrijke personen in de toekomst te herkennen en hen van deze ‘bestemming’ in het ‘heden’ al op de hoogte te stellen.
Basiago verklaarde dat hij in de vroege jaren 1970, in het gezelschap van zijn inmiddels gestorven vader, Raymond F. Basiago, aanwezig was bij een lunch  in Alberquerque, New Mexico, alwaar de beiden heren George Bush, senior en junior, gasten waren, kort nadat hen was meegedeeld dat zij beiden ooit zouden dienen als president van de VS. De vader van Basiago werkte als ingenieur bij ‘The Ralph M. Parsons Company‘.

Basiago verklaarde tijdens deze radio-uitzending ook, dat in de vroeg jaren 1970, via een onderdeel van het DARPA-programma, ‘Project Pegasus’, 2 andere personen werden geïdentificeerd als toekomstige presidenten, Jimmy Carter en Bill Clinton.
En toen Basiago in 1982 de toekomstige president Barack Obama ontmoette aan de universiteit van UCLA, in Los Angeles, waar hij op bezoek was, er door een bondgenoot van Obama in de anti-appartheidsbeweging, die hem had geïntroduceerd, onthuld werd, dat Obama, toen 20 jaar, al wist dat hij president van de VS zou worden..

Alfred Lambremont Webre schreef een boek dat verscheen vóórdat het geschreven was…

Basiago onthulde dat de reden waarom het ‘Project Pegasus’ in staat was om –in dit geval-  president Jimmy Carter aan te wijzen als toekomstig president, terwijl hij toen, in 1971 nog gouverneur van Georgia, lag in het feit dat de leden van dit projectteam, in bezit waren van een ‘Universe Books edition’ van Exopolitics: Politics, Government and Law in the Universe geschreven door Alfred Lambremont Webre. Maar dit boek zou pas geschreven worden in 2005…

Op de eerste pagina’s van het boek staat een statement van ‘oud-president Jimmy Carter’..

Volgens deze Basiago, was het boek van Webre Exopolitics, evenals andere boeken, fysiek teruggebracht uit de tijd, naar 1970. In 1971 was deze Alfred Webre voorzitter van de General Counsel of the New York City Environmental Protection Administration. Hij was door de leden van het geheime Amerikaanse overheidsproject onder controle gesteld van het tijdreizende politieke bewakingsteam..

Er is dus een historisch precedent inzake de politieke bewaking, van vermeende politiek interessante personen, die via o.a. ‘technieken die op afstand in tijd kunnen reizen’ worden gevolgd. Zoals dat ook gebeurd is met Laura Magdalena Eisenhower, de achterkleindochter van U.S. President Dwight D. Eisenhower.

U.S. geheime bases en intelligent leven op Mars
Laura Eisenhowers verslag en dat van Ki’ Lia’s over een geheime kolonie op Mars, ontworpen voor een overlevende beschaving van het menselijke ras is plausibel, zeker binnen de context van de verklaring van een onafhankelijke klokkenluider inzake de geheime ‘aanwezigheid’ van de VS op Mars. En die klokkenluider is er dus nu. Andrew Basiago, voorheen betrokken bij geheim onderzoek en de ontwikkeling van projecten voor de Amerikaanse defensie, heeft bevestigd dat hij via geheime teleportatie naar bases van de VS op Mars is geweest en dat hij intelligent, buitenaards leven op Mars heeft ontmoet.

Basiago bevestigt:, “dat de Verenigde Staten al sinds tientallen jaren mensen naar Mars teleporteren”.
Hij doet verslag van de ontzagwekkende en ook angstaanjagende trips die hij naar Mars ondernam in 1981 in het kader van zijn medewerking als kind aan het Project Pegasus’. Basiago heeft ook bevestigd, dat toen hij voor het bedrijf van zijn overleden vader werkte, Raymond Basiago, hij in de Curtiss-Wright Aeronautical Company-fascilliteiten, in Wood Ridge, New Jersey, 3 Marsbewoners heeft ontmoet. Deze waren op Aarde, in een uitwisseling en om VS-ruimtevaartpersoneel te ontmoetten.

Ms. Eisenhower en Ki’ Lia blijken de trend te volgen van opduikende klokkenluiders, zoals dit is aangekondigd in het ‘Web Bot-Project’. Op 15 September 2009, verscheen een rapport van dit project, waarbij gebruik werd gemaakt van ‘Asymmetric Language Trend Analysis (ALTA)’.

Data die bijeen gebracht was door het Web Bot voorspelt dat het ‘heel aannemelijk is dat de klokkenluider, die beschreven is in de voorlopende ALTA-rapporten (zie 1309) en die tevoorschijn komt uit een periode van ‘stolling bij de overheid’ als gevolg van het ineenstorten van de financiële structuren, een persoon is de die naam Andrew Basiago draagt’ Het ALTA-rapport voorspelde verder dat een trend van vele klokkenluiders de initiële onthullingen van Mr. Basiago zou volgen.

Een publiek onderzoek en de terugkeer van het ‘Goddelijk Vrouwelijke’.

Als klokkenluiders van dit geheime Marskolonie-project, vragen Laura Magdalena Eisenhower en Ki’Lia nu om een openbaar onderzoek.

Laura Eisenhower: “Het enige wat ik vraag, is een onderzoek naar deze zaak. Er is nog steeds een boel te onthullen en we moeten stukjes vinden die in de puzzel ontbreken. Het is cruciaal dat de waarheid wordt onthuld en dat wereldleiders hun archieven openen. Alle geheime contacten met ET’s en UFO’s dienen te worden openbaar gemaakt.

Onze wereldleiders behoren de ethiek te hebben én de integriteit om verder te kijken wat mogelijk is met technieken als ‘ELF’ en ‘HAARP’. Ik hoop dat de bewoners van deze planeet, met een ‘open mind’ hun ware afkomst en relatie met de Universele Gemeenschap mogen omhelzen en dat zij deze wetenschap en informatie met anderen mogen delen”.

Ki’ Lia vraagt heel simpel om: “serieuze onderzoek te laten uitvoeren naar de werkelijke agenda van deze cover-up. Een geheime Marskolonie als een overlevingsplan voor een geplande en reëel geachte desastreuze ‘2012 Aardse tijdlijn’”.

In het Radio-interview met ExopoliticsRadio.org, doet Laura Magdalene Eisenhower een indringende oproep voor het terugkeren van het ‘Goddelijk Vrouwelijke’.  Ze schrijft in haar publieke verklaring:

“De leidende, patriarchale energieën hebben duizenden jaren een manipulatieve invloed gehad op de levens- en scheppingskracht van Gaia, die gepersonifieerd werd als Sophia de Godin.

Onze ‘Moeder Aarde’ is echter krachtiger dan deze lagere energieën, maar het losbreken uit dit disfunctioneren zou een massa-apocalypse betekenen en tegelijkertijd het opnieuw vestigen van een soortgelijke creatie. Om alles maar te laten gaan en ons bewustzijn hierin te verliezen, zou resulteren in een agenda waaraan al lang gewerkt wordt. Een agenda met de intentie om een nieuwe beschaving op Mars te situeren, onder de egoïstische controle van een Globale Elite, de Aarde daarbij achterlatend in afbraak en zelfdestructie.”

Laura Eisenhower verklaart,

“De energie van de Moeder is zo liefdevol, dat wij het niet kunnen bevatten. Zij is geduldig maar ook vastberaden, om een wereldomvattende transformatie te scheppen, een verbinding te herstellen en te vitaliseren met de Hemel, door middel van de cycli van de natuur en het pad van Venus.”

Ki’ Lia verklaart:

“Ik/wij roepen ieder mens op, ongeacht van welke leeftijd, van welk ras, van welk geloof of achtergrond, om op te staan voor De Waarheid. De waarheid van de liefdevolle en vrolijke, eeuwige natuur van onze Ziel. De collectieve en eeuwige reunie met het Goddelijk Vrouwelijke en het Mannelijke. Onze kracht om te helen, te reizen en te realiseren, op het moment dat we dat wensen. En onze magnifieke kosmische erfenis en bestemming. Wij moeten onze beschaving vernieuwen en het verloren Paradijs herstellen: Atlantis, Shambala, Eden of de ‘Hemel op Aarde’”.

Laura Magdalene Eisenhower can be contacted through The Return of the Divine Feminine (Facebook).
Ki’ Lia can be contacted through 2012 Paradise on Earth (Facebook).

Ms. Eisenhower and Ki’ Lia have a joint online group at Ascending Earth 2012 (Facebook).

For more info:

Web Bot: Andrew Basiago is predicted “planetary level” whistleblower for Mars life and time travel

Two whistleblowers independently report teleporting to Mars and meeting Martian extraterrestrials

Expert predicts end to hierarchies and value of money, more ET/UFO disclosure starting July-Nov 2010

2012 may bring the “perfect storm” – solar flares, systems collapse

Barack Obama not disclosing extraterrestrial presence is top ET/UFO story of 2009

Obama ET disclosure uncertain, as voter ballot and citizen groups move to disclose ET presence

101 gedachten over “Laura Eisenhower werd geronseld voor geheime Mars-kolonie..!

 1. Daarom zijn altijd een paar welkome foto’s een aangename verrassing als het gaat om feiten waar over gesproken wordt.
  Technisch kan in tekst alles verzonnen worden mits het verder ook niet ondersteund wordt door bewijs materiaal.
  Dat er geknoeid wordt met Mars foto’s is al op grote schaal bekend en de filters die gebruikt daarvoor worden is met wat goede photoshop programma’s makkelijk na te bootsen.
  Zeker wanneer je de verschillen ziet tussen bewerkte troep van de NASA en van de orginele pic’s van de ESA, goede plaatjes dragen allemaal informatie met zich mee hoe een foto totstand is gekomen, na gerommel ontbreekt er veel van deze informatie waardoor de foto in kwestie bewerkt is.

  Voor de rest dit is een goed artikel in PDF formaat om eens door te nemen in combinatie met passende foto’s.
  http://exopolitics.blogs.com/files/mars—andrew-d.-basiago—the-discovery-of-life-on-mars—12-12-08.pdf

  1. Hmmm, ik ben door het document heen gegaan wat je hier posste Paul en nee ik ben nu juist veel minder overtuigd. Het is een man die heel graag wil geloven en in elke rotsformatie een wezen ziet. Stel dat we deze meneer een foto van een rots uit een aardse woestijn zouden sturen dan zou hij er ook een wezen in zien. Dit is totaal niet wetenschappelijk. Het een een assumption, een veronderstelling meer niet. We kunnen hier nu gewoon niets over zeggen want we weten gewoon niets.

 2. Volgens mij een compleet verzonnen verhaal.
  De foto’s van de genoemde mensen zeggen al genoeg.

  Niet betrouwbaar, niet werkelijk, waarschijnlijk geloven ze zichzelf ook nog helaas.

  Teveel moeilijke woorden en vage verhalen, leuk bedacht.

 3. De lijnen die er lopen en voor mij waarheid zijn, worden stuk voor stuk
  onthuld.
  Het gaat nu toch maar om een ding, LIEFDE voor onszelf.
  Een goed verhaal! Er zal nog meer volgen.

 4. Dat wat voor mij altijd blijft staan:
  “Ik/wij roepen ieder mens op, ongeacht van welke leeftijd, van welk ras, van welk geloof of achtergrond, om op te staan voor De Waarheid. De waarheid van de liefdevolle en vrolijke, eeuwige natuur van onze Ziel. De collectieve en eeuwige reunie met het Goddelijk Vrouwelijke en het Mannelijke. Onze kracht om te helen, te reizen en te realiseren, op het moment dat we dat wensen. En onze magnifieke kosmische erfenis en bestemming. Wij moeten onze beschaving vernieuwen en het verloren Paradijs herstellen , Atlantis, Shambala, Eden of de ‘Hemel op Aarde’”.

  Dit is praktijk en hier kunnen we allemaal wat mee, of het verhaal nu waar is of niet.

 5. en bijzonder spannend verhaal ! maar waarom zou dit waar zijn ? waarom zouden we dan niet teleporteren naar andere planeten ? of contact onderhouden met andere beschavingen ? alles in de doofpot volgens de meesten hier natuurlijk, maar waarom dan ? de mens is nu een maal ongeschikt om geheimen te bewaren uit eindelijk komt zoiets uit. dus mij lijkt het een mooi sprookje maar meer ook niet

  1. Gait, sommige mensen zijn niet staat om Liefde te kiezen dus wordt er keuze gemaakt, macht.
   Macht is de sleutel wordt in de meeste van dat soort ideologien die dat soort dingen bewerkstelligen.

  2. Ik zelf neem deze verhaal noch als onzin noch als waarheid .Het feit dat je het gelezen heb betekent dat de informatie is opgenomen.

   Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen waarheid.
   Degene die met zuivere intentie de enige waarheid willen achterhalen zal geholpen worden en datgene oppikken wat voor hun van belang is.

 6. Ik denk dat het verhaal 100% waar is.

  Enige weken geleden las ik dit verhaal op een andere site…
  na het lezen van het verhaal…zette ik de internet radio aan. Radio met alleen maar muziek, house en trance… wel een enkele uren lang werd er alleen en enkel muziek gedraaid met teksten over Mars, mars missie, Mars dit en dat. Het was er opvallen aanwezig. Toevallig?

  Iets wat ook opvallend is, dat enige tijd geleden werd er in de reguliere media een melding gemaakt, dat president Obama heeft de fondsen voor de Mars missie afgeschaafd.

  Een klein onopvallend bericht, maar toch, welke Mars missie had die het over? Welke fondsen? Wat weten wij, eigenlijk over de gang van zakken binnen de ruimtevaart?

  Het verbaast mij niets dat er heleboel technologien genoemd worden in dat artikel die allen bijzonder zijn. Technologien en bewustzijn, zoals teleportatie, tijdreizen etc.

  De hele new-age wereld is mee bezig, tenminste als je echt met lichtwerk en bewustzijn bezig bent, dan kom je al gauw op geest verruimende meditatie technieken zoals teleportatie, tijdreizen en waarnemen in de tijd en ruimte.

  Vaak als je niet bij een of ander “secret” society aangesloten bent, maar gewoon lekker bezig bent met bewustwoording is de kans groot dat je te maken krijgt met allerlei vage en schemmerige zakken die plaats vinden onder de mom van nationale veiligheid etc. Al dat soort tech en bewustzijnsverruimende technieken worden uitgebreid gebruikt over het algemeen om de mens gevangen en onder controle te houden.

  De techniek is op zich niets mis mee, het werkt, maar laten we gewoon eerlijk zijn, het feit dat de maatschappij niet op de hoogte is gebracht van wat men allemaal kan met zijn/haar eigen geest inclusief de eventuele technologien, betekent nog niet dat het niet bestaat.

  Wordt wakker en blijf bewust!

 7. Wat Laura Eisenhouwer verteld is haar waarheid en die klopt voor 100 procent alleen is ze zich nog niet bewust wat er precies aan de hand is en waarom zij uitgekozen is door de illuminatie.

  In de tijd van christus en Maria werd er jacht gemaakt op hen en ook op de familie en al de Essenen.

  Wat wilde zij allen nu precies van de familie van christus en Maria en de Essenen en wat hadden zij wat anderen niet hadden.

  De machthebbers dachten dat als ze de harten van Maria en haar volgelingen op zouden eten zij ook deze kennis zouden krijgen.

  Ze wisten toen niet dat het hier ging om bewustzijn en op de manier waarop christus en Maria en de Essenen leefden.
  Het gaat om de waarheid en de zuivere intentie.
  Het hele stuk dat Laura beschrijft over de man die dacht dat hij de incarnatie zou zijn van zie onderstaand stuk:

  “Na jaren van vriendschap tussen ons, ontmoette ik haar weer in de lente van 2006 in Washington D.C., mét haar nieuwe partner, die ik verder ‘Agent X’ zal noemen. Hij wist dat hij in vorige levens het archetype van Jozef van Arimathea/Osiris/Orion belichaamde en banden had met verschillende geheime, samenwerkende organisaties, zoals de genoemde Vrijmetselaarsloge en de Tempeliers. Hij en Laura kregen al snel een intieme relatie, en ik hielp om hen in een soort ‘Goddelijke Eenheid’ te verbinden, daarbij gebruik makend van oude rites”.

  Hier word beschreven dat hij wist dat hij in een vorig leven………was

  Nee dit wist hij zelf niet dit werd hem verteld door zijn meerdere, dit is totaal niet zijn eigen ervaring maar de waarheid van anderen.

  Nu hedendaags gebeurt ongeveer hetzelfde, mensen gaan op zoek naar meer in hun leven en komen dan vaak terecht bij organisatie`s die zeggen dat ze je kunnen doorverbinden met je hogere zelf, of je verbinden met de 5 de of 6 de dimensie of doorverbonden met je christallichaam .

  Niemand kan je doorverbinden of je laten voelen dat je verbonden bent , want je bent altijd verbonden.

  Maar omdat wij op de aarde leven en een sluier hebben, hebben we ook te maken met dualiteit en ego, en dit is zeker niet negatief, maar het zorgt er uiteindelijk voor dat je weer herinnert wie je echt bent.

  Maar als mensen tegen je zeggen dat je bijzonder bent en dat ze je herkennen van andere levens en dan ook nog tegen je zeggen dat je waarschijnlijk een hogepriesteres was of een afstammeling van christus ja dan moet je wel sterk in je schoenen staan om dat niet te willen geloven.

  Maar vaak is het niet de eigen ervaring maar die van iemand die channelt of met het hogere kan communiceren. Dit is nooit de zuivere Bron maar vaak een entiteit die zich voordoet als een hogere.

  Niemand kan meer op tijdslijnen kijken zoals dat eerder wel het geval was,deze zijn door het Licht gesloten, omdat het nu de tijd is om te gaan leven volgens je eigen waarheid en je weer te herinneren wie je ten diepste bent.

  Wat de illuminatie nu precies wil van Laura , zij denken dat Laura de kennis en kracht in zich heeft en dat zij haar daarom goed kunnen gebruiken om het goddelijke (bewustzijn en licht) op andere planeten verder te verspreiden.

  Ze zijn zich er niet van bewust dat ze zich juist verder en verder van zich zelf verwijderen en zo nog lang niet bij de Kern kunnen komen,( zie kern een ondergrondse installatie, waar ze zwarte gaten en eigenlijk de schepping willen nabootsen) dit gaat ze niet lukken en alles zal zich tegen hen richten, want dat is wat ze werkelijk hebben gecreëerd binnen zich zelf.

  Pas wanneer je bereid bent om naar je eigen stukken te kijken en je elke dag bewust bent van je gedrag en waarom je eigenlijk de dingen doet die je doet, en daar naar gaat leven, dus eigenlijk naar de waarheid gaan leven dan zal zich het leven ontvouwen, en kan je alle processen zien waar wij momenteel in zitten.

  Maar ik persoonlijk ben blij dat er mensen zijn zoals de illuminatie die mij angst proberen in te boezemen en mij willen doen twijfelen en mij via de media en andere communicatieve middelen mij van mijn stuk willen brengen.

  Ik mezelf daardoor nog meer op het Licht ga richten en de waarheid binnen mezelf aanwakker en daar naar ga leven.

  Want dan leef ik niet in angst maar in waarheid.

  Groeten Raymond

  1. Mooi Raymond, heel mooi.

   Als je eens wilt spreken met anderen die het licht kennen, klik eens op m’n naam.

   S’ avonds voeren we daar heerlijke gesprekken tussen gelijkgestemden. Echt gezellig, interessant en goed vermaak.

 8. Ik haal de lijfspreuk van artistoteles er nog maar eens bij.

  “Wie zich ontwikkelen wil, dient eerst te kunnen twijfelen, want de twijfel van de geest leidt tot de ontdekking van de waarheid.”

  Slechts wie hardop durft te twijfelen staat sterk in zijn schoenen, daarom ‘geloof’ ik niet maar ‘weet’ ik dat ik oprecht mag ’twijfelen.’ Mijn intuitie die heb ik leren kennen als een goede bondgenoot laat dit verhaal voor wat het is. Een verhaal dat ‘IS’, ik hoef er niks mee, geen oordeel aan vast te knopen, klinkt makkelijk maar is het niet, want we vinden het heerlijk overal een oordeel over te hebben. Teleportatie en tijdsreizen kunnen we met onze (3D niet volledig geactiveerde) hersenen niet bevatten omdat die vooral proberen de zaken lineair te benaderen en zaken te versimpelen als we het niet kunnen bevatten. Dus niet bevatten = niet waar = dus onzin = dus lekker slapen en gezond weer op.

  Overigens dat Laura is ingefluisterd dat ze reincaranatie is van isis/magdalena lijkt mij toch een ego-dingetje, maar dat terzijde….Ik ontmoet af en toe mensen in mijn omgeving die ook een reading heb gehad waarin – opvallend genoeg- ze is verteld dat ze in een vorige leven hogepriesteres zijn geweest….Ik hoor het net iets te vaak…. Ook bij readings werkt ons EGO door en moet er in die vorige levens toch wel iets geweest zijn dat ‘sexy’ was, anders tel je niet mee. Tja niemand heeft gezegd dat het ‘AL’ doorgronden makkelijk zou zijn…

  1. jou citaat “”Teleportatie en tijdsreizen kunnen we met onze (3D niet volledig geactiveerde) hersenen niet bevatten omdat die vooral proberen de zaken lineair te benaderen en zaken te versimpelen als we het niet kunnen bevatten.””

   Helemaal mee eens.

   Daar ik ook een enorme doordenker ben en altijd probeer om allerlei ingewikkelde uitgangspunten aan elkaar te knopen/vergelijken, raak je van dit verhaal al helemaal van in de war.

   Mocht tijdreizen nou echt al bestaan dan was er toch al lang meer over bekend, de mensheid is niet in staat om dingen geheim te houden.
   Plus dat het toeval er ook altijd wel voor zorgt dat geheimen openbaar worden gemaakt.

   En stel dat tijdreizen bestond, dan hadden we toch al lang een veel grotere chaos dan dat we nu reeds hebben?
   Want met tijdreizen zou niemand goed mee om kunnen gaan?
   Ben even hardop aan het denken.

 9. Als ik zeg dat ik er waarheid in voel bedoel ik wel het ‘marsding’.

  Niet de reïncarnatietoestanden enzo. Het hele verhaal doet aan als een heksenpot waar een aantal leuke hocuspocus dingen in gegooid zijn. Doe er een dansje omheen, roep dan abracadabra en POEF, het belangrijkste zaad ter wereld ligt weer voor het oprapen.

 10. volgens mij gaat het niet om wat of wie we ooit waren of zullen zijn of waar we ooit zijn geweest of zullen zijn.

  Het gaat erom of je nu je angsten en schaamte tegemoet treedt of je nu je verantwoordelijkheid wilt nemen voor je gedachten en creaties of je nu je innerlijk kind kunt liefhebben of je nu jezelf onvoorwaardelijk kunt liefhebben en vergeven!Kun je compassie voelen voor jezelf dan kun je dit ook voor een ander.
  Ons hogere zelf is er altijd voor ons,zijn wij er ook voor ons hogere zelf?
  Als we onze “bagage” kwijt zijn en in volledige gronding met de aarde dan voelen we de verbinding met ons hogere zelf.Zou een reisje mars dan niet voor iedereen mogelijk zijn?

  1. Erg fijn dat jij het begrijpt Lianne…Hou je lekker met jezelf bezig en met wat jij projecteert in de wereld…tis gewoon een spiegel van je eigen denken….en zelfs dié beelden zijn een illusie 😉

  2. hoi Sam,
   Wat ik hier omschrijf heet dat misschien VERGEVING?
   of begrijp ik je nu even niet?

 11. Als er al bossen op Mars zouden staan zijn ze niet zo mooi en soortenrijk als hier op Aarde. Ik denk wel dat er leven op Mars is. Vroeger was er veel meer water. Volgens mij is er oorlog gevoerd die een groot deel van de atmosfeer en het water heeft weggevaagd door grootschalige bombardementen. Op Mars zie je vele inslagkraters op het zuidelijk hoogland op het noordelijk halfrond zijn er veel minder inslagkraters. Als een bom in het water wordt gegooid of een ander projectiel slaat hij geen krater op het land slaat een bom wel een inslagkrater.

 12. Ja jullie weten het nog niet he maar..

  Heel lang geleden toen Mars bewoond was samen met de Aarde toen waren ze plots in oorlog.
  Aarde haalde pittige dingen uit met Mars getuige het ‘litteken’ en een dode barre planeet waar uiteindelijk door speciale bommen de atmosfeer verwijderd werd waardoor de Martianen moesten onderduiken in ondergronse ruimtes zoals de millitairen hier nu op Aarde gebouwd hebben.
  De Martianen lachten helaas als laatst en met hun atoombommen die ze massaal richting Aarde sturen werd bijna het menselijk ras vernietigd.
  Wij werden terug gebombardeerd naar de steentijd en overal duiken zo langzamerhand bewijzen op dat deze gebeurtenis zich waarlijk voor gedaan heeft.
  Om ervoor te zorgen dat Aardlingen nooit meer de Martianen zouden lastig vallen en om hen te straffen wat ze met het mooie Mars gedaan hebben zijn Martianen hier op Aarde geland en ze hebben ons onderdrukt vanaf dat moment.
  Ze zitten op de hoogste plekken en ze onderdrukken nog steeds de mens.
  Denk maar niet dat als je een Aardling bent dat je ooit tot de kern van de elite door zal dringen want die bestaat namelijk allemaal uit Martianen met als enige doel de mensheid in de duisternis te houden en zo te zien lukt hen dat aardig.
  Al onze zogenaamde wetenschap wordt zorgvuldig gestuurd door Martianen.
  Nasa wordt gerund door Martianen en elke foto die van Mars gemaakt wordt gaat eerst naar een afdeling waar filters ingesteld worden om Mars de dode rode kleur te geven.
  Alles hebben ze in handen en het enige wat de mens mag doen is grazen in de door hen geprepareerd weides waar we als testvee gebruikt worden voor hun voedings- en medische- industrieen.
  Maar pech voor de Martianen want wij worden wakker en daar zijn ze heel erg bang voor.
  Daarom zie je nu vele ufo’s, ze vertrekken allemaal want ze zijn doodsbang geworden als wij hier achter gaan komen dat ze allemaal stuk voor stuk vermoord gaan worden.
  De slaafjes en knechtjes die zo goed luisterden naar hun meesters, de Martianen leiden nu de show en dat zie je.
  Als je je afvraagt waar de Annunaki in dit verhaal passen, die zijn door de Martianen verzonnen om ons af te leiden van het echte gevaar.
  Soon, very soon, the Mars conspiracy.

  1. ik zal het maar eerlijk toegeven
   ik kom zelf ook regelmatig op mars en heb daar ook contact met hun leider, genaamd de Grote oerie boerie.

   ook john consemulder behoort tot mars bewoners en hij is hier geplaatst om met behulp van gerichte intenties om ver te zenden

   je bent gewaarschuwd
   Resistance is futile

  2. @stoner, ik dacht: ik koppel het artikel en filmpje wat ik gisteren heb gelezen en gezien bij de Telegraaf: Engeland in ban van UFO. Daarop zie je hoe 2 F16 straaljagers afgaan op de UFO. Tot mijn verbazing is het artikel gewoon verdwenen alsof het nooit heeft bestaan…………….. Dan denk ik, het was echt want de Telegraaf heeft het verwijderd omdat we het schijnbaar niet mogen weten…………

  3. Potverdrie! D’r gaan een paar Martianen blauwe ogen krijgen. Als een rasechte Draconiaan laat ik me niet beledigen door die zotte Martianen met hun verzinseltjes. Ge zijt snoeihard voorgelogen! Wij de Elohim komen terug! 😉

 13. Hmz, interessante artikelen en reacties.

  ik denk dat interplanetair reizen makkelijk mogelijk is en dat wij, de mensheid, voor de gek worden gehouden.

  mijn theorie:
  Tijd (en dus ook snelheid) is iets aards. Buiten de aarde en de dampkring bestaat tijd niet zoals wij die kennen.

  Welnu, in een vacuum, dus ook in de ruimte, zweeft alles zonder weerstand. bij de minste voortstuwing zal een object continue in diezelfde richting bewegen tot dat het ergens tegenaan knalt.

  Als je nu een ruimtevaartuig neemt en deze voortstuwt, dan bereik je dus snelheden (en afstanden) die niet aards zijn. En daarmee denk ik dat het echt geen jaren duurt om bij Mars aan te komen en deze casus wel redelijk geloofwaardig acht. (wel moet ik zeggen dat ik enige voorkennis heb en daarom voor mij deze puzzel wel te bevatten valt)

  Behalve van dat teleporting geval, das een stapje te ver.

  1. en waarom zou tijd buiten de dampkring niet bestaan ?
   en in de ruimte heb je trouwens wel weerstand veroorzaakt door bv hemel lichamen (zwaarte kracht)

 14. @ Guido 00:14 13 april 2010 “Want”

  Grandfather paradox guido!

  Als je terug gaat om iets te veranderen “wat dan ook” is de rede om überhaupt terug te gaan verdwenen vat je hem?

  Verder is mijn inziens tijdreizen enkel voor zeer zeer geavanceerde intelligentie mogelijk waarom daar komt ie:

  Terug in de tijd reizen is niet zo makkelijk als; ik stap op mijn huidige locatie in een tijdmachine en kom met deze tijdmachine in het verleden op die plek weer te voorschijn (zoals back to the future) dat is de aller grootste fout die men maakt als men aan tijdreizen denkt.

  De plek van vertrek is in het hier en nu incl. positie van hier en nu (en die is continue in beweging). Zodra je terug reist in de tijd en je wil op die plek uitkomen zal je ook zeer geavanceerde technieken moeten beheersen om al tijdens de reis de zelfde locatie in het verleden te zoeken en vinden en tegelijkertijd het verschil van afstand tussen deze punten moeten compenseren. want en daar komt de qlue!

  Aarde draait, aarde draait om de zon, zon gaat op en neer in melkweg, zon draait om centrum Melkweg en Melkweg beweegt door het universum naar een cluster van sterrenstelsels nou veel succes om goed terecht te komen 😉

  tip! gebruik de frequenties van sterren kom je in iedere geval in de buurt mits je dit kunt meten 😉

  Anders wordt het als je een uniek ankerpunt hebt een soort van (quantum entanglement) eerst moet er dus een tijdmachine wordt gebouwd dan kan men een Einstein Roosevelt bridge tussen hede en verleden tussen deze machines maken. Maar goed moet er wel eerst een gebouwd worden en dan los je de Grandfather paradox nog niet op 😉

  1. Dan haal ik Einstein er maar even bij die geloofde dat tijd relatief was. Iets wat wij kennen maar niet absoluut is. Dan haal ik ook Carl Gustav Jung er nog even bij, het collectieve onbewuste en de universele beeldentaal die zich ook al meerdere malen bewezen heeft. Kortom, blijf hangen in je mensdenken en je komt nooit verder……………. Het is ons brein wat ons beperkt, ons beperkte vermogen verder te “kunnen kijken” wanneer we in ons denken blijven hangen…………..

  2. We hebben altijd nog die prachtige spreuk van Einstein, die nu op de homepage staat.

   Er is geen logische weg
   om elementaire wetten te ontdekken.
   Er is alleen de weg van de intuïtie,
   die geholpen wordt door het gevoel,
   dat achter het schijnbare, wetmatigheden schuilgaan.

   Albert Einstein (1879-1955)

  3. @kritisch 18:49 13 april 2010

   Leuk verhaal maar wat zeg je nu eigenlijk?
   Je ontkracht niet eens wat ik zeg?

   Quote>>
   “Dan haal ik Einstein er maar even bij die geloofde dat tijd relatief was. <<>> Iets wat wij kennen maar niet absoluut is <<>>. Dan haal ik ook Carl Gustav Jung er nog even bij<<>>, het collectieve onbewuste en de universele beeldentaal die zich ook al meerdere malen bewezen heeft. Kortom, blijf hangen in je mensdenken en je komt nooit verder…………….<<>> Het is ons brein wat ons beperkt, ons beperkte vermogen verder te “kunnen kijken” wanneer we in ons denken blijven hangen………….. end<<>>”
   <<quote

   Je bedoelt het vast goed maar je schat mij verkeert in zoek mij en mijn mening maar op op deze site misschien denken we wel veel meer op één lijn dan je verwacht 😉

   De/het enige die "niet" gebonden is aan ruimte en tijd zit in je.

   @Guido 23:56 13 april 2010
   Het belangrijkste dat Einstein ooit de mens heeft verteld en getoond is E=MC2 in jip en janneke taal "alles is energie" en daar voeg ik aan toe "energie is informatie"

   Overigens kun je als je via proxy surft niet reageren op reacties guido?

  4. 888: Das niet waar! We hebben net even een proxy opgezocht : http://www.surfert.nl/

   Reageren ging prima. Jij moet moet aangeven wat wel en niet mag in deze proxy, als jij cookies etc niet accepteert dan gaat het niet werken, of als de POST die hoort bij het verzenden van een reactie hoort, niet mag, dan gaat het natuurlijk ook niet werken.

   Begrijp je wat de proxy doet en niet doet? Ga eventueel een andere proxy gebruiken, dat lijkt ons de beste oplossing.

  5. @guido over proxy

   Ik zie al waarom ik dit dacht. de pagina wordt ge refreshed en ik kom in de kop terecht. Ik verwachte onder de gene waar ik op wilde reageren een formulier maar nu zie ik dat ik helemaal naar beneden moet.

   Misschien is het handiger om na dat de knop reageren wordt ingedrukt je onder aan de pagina komt bij het formulier 😉 (#bottom)

   Verder vindt ik de site erg verbeterd zeker ook nieuwe reacties boven en kunnen reageren op elkaar.

 15. Wat ik mis in het verhaal is het harde bewijs. Waarom geen foto’s mee terug nemen die een dergelijke kolonie op Mars aantoont? Dan haal je de waas van geheimzinnigheid weg en bereik je gemakkelijker de massa. Nu blijft het louter een kwestie van geloof.

  Desalniettemin fascineert Mars mij enorm. Ik geloof inderdaad dat we Mars ooit gaan koloniseren. Er bestaan al wetenschappelijke modellen voor een kunstmatig opgewekt broeikaseffect aslmede het plaatsen van organismen die groei van planten (dus zuurstof) op Mars mogelijk moeten maken. De kans dat er meer (bevroren) water wordt aangetroffen op Mars behoort inmiddels al tot de hedendaagse ontdekkingen. Wie weet vinden we zelfs bewijzen van leven op Mars. (of diens fossiele resten) Mars, als de Jupitermaan Europa, biedt ons de kandidaten voor buitenaards leven binnen dit zonnestelsel.

  1. Dit is je reinste onzin,kijk ze hebben techniek die 30 jaar verder is,maar dit is gewoon ingang gezet zoals de rest denk aan films etc over ufo.Dit allemaal om jouw te laten wennen aan het idee,ze bestaan wel,maar wanneer ze komen is wanneer het hun van pas komt dat ze hier zijn.2012 gaat iets gebeuren maar niks van dit,het zal eerder een globale crisis zijn,waardoor je nog meer moet inleveren van je vrijheid en er een nieuwe munt doorkomt,klinkt dit als onzin of is het het artikel dat stinkt?Denk ermaar is overna.

 16. Als ik nu een schrijver was ging ik een boek hierover schrijven.
  En liet ik de waarheid na buiten komen in 2012.
  Beetje illuminatie sausje erover.
  Beetje kort dag om het te verfilmen.
  Maar gegarandeerd succes.

  Misschien is dit wel een vorm van Mindcontrole.
  Niets is wat het lijkt.
  We leven met zijn allen in een matrix

 17. Ja ik wacht wel tot de eerste toeristische excursie naar mars word aangeboden voor de rest gaat dit verhaal me veel te ver.
  Alles is mogelijk maar dit soort verhaaltjes gaan me meerdere bruggen te ver.
  Succes met de bruggenbouwers hier.

  1. Ga je vast wel al sparen Berma..? Lekker makkelijk, andere bruggen laten bouwen, jij maar sparen en straks als eerste naar Mars..?

  2. Als het zover is, nodigen we maar al te graag Grenswetenschappen uit en voorzien van commetaar van onze trouwe vijfvoeter Guido.

  3. Gudo ik merk dat je op de site steeds op de man gaat spelen iets dat ik bij Tessa nooit heb meegemaakt.
   Ik denk dat je moet leren de mening van andere te respecteren ook al heb je zelf een andere mening.

  1. De foto van de marslander is wel bijzonder gevonden… het origineel is inderdaad erg rood… de aangepaste weer een beetje te licht maar dat het origineel niet helemaal ok is lijkt me duidelijk. Ben benieuwd wat we hier nog over gaan horen in de komende jaren.

  2. Even voor de duidelijkheid. De juiste volgorde is:
   – Eerst HOREN
   – Dan GELOVEN
   – Vervolgens pas eventueel ZIEN
   – Tenslotte WETEN

   Het probleem is dat mensen te weinig ZIEN (dus WETEN) en te veel GELOVEN.

  3. Probleem..? Wat voor probleem… Jij geloof zeker dat je wéét, dat wij geloven dat horen en zien ons vergaat..?

 18. Geweldig artikel !!
  Wat ik 3/4 jaar geleden geleerd had over teleportatie via de VS naar MARS wordt hier nog eens GOED na verteld ! SUPERRR !!

  Dit is heel erg plausibel.
  Erg grappig is ook, dat David Wilcock hier al 1/2 jaar geleden in een interview het er al eens over gehad heeft met Project Camelot !!
  Wat David zei geloofde ik niet, maar ging op onderzoek uit, kwam verschillende bronnen tegen met 1 en dezelfde verhaal en kijk nu eens..

  Laura Eisenhower bevestigt het ook nog eens =) !!

  Ja ik geloof hier in omdat dat bij mij goed aanvoelt.

  Dankjulliewel voor dit TOP artikel !!

  MVGroeten, in liefde en licht,
  Lichtrebel!!

  1. Lichtrebel, het is natuurlijk in 99% van de gevallen dat we het tegen onszelf hebben: “Het is niet waar”, “Het is waar”. Ongeloof speelt een heel grote rol, bij hen die niet-geloven, en zelden of niet de ‘feiten’.
   Dankjewel voor het delen van jouw ervaringen!

 19. een leugen is een leugen. en waarheid is waarheid !!!!
  een leugen zal vroeg of laat, altijd door de mand vallen.
  en waarheid zal altijd overeind blijven.
  het gezegde is dan ook waar ….. al is de leugen nog zo snel, de waarheid achter haalt het wel.

  1. tuurlijk suffie Maartje, wie is hier nou de autist, ik zie het verband wel tussen de inhoud van recente Wtk forum postings en de verbijsterend parallel lopende zaken in dit tijdloze Machtige Mag-dalena tijdreis Artikel, hoe sommige mensen in het Vizier zijn van machten en krachten waar jij klaarblijkelijk geen benul van hebt Marinus, waar de weerstand in hun leven, om boven water te komen, ook vandaan zou kunnen komen, Verzet tegen Vrije Wils beschikking van een individu met een ziel en gevoel, plannen buiten mijn Wilsbeschikking om.. Hetgeen weer actueel is op dit moment in mijn leven, zo gauw als ik naar buiten wil treden, dan begint het weer, dan word ik op onnavolgbare manieren onder druk gezet en achterna gezeten, vandaar de Stilte van mijn kant van de afgelopen dagen, wat een vrijgevochten Weekend met een Luik naar de buitenwereld had kunnen worden, is weer eens 180 graden omgeduwd, mijn pa en familie spelen daar een rol in, ze laten me rustig een jaar of langer achterelkaar aan modderen, maar zo gauw er iets uit mijzelf dreigt te komen dan hebben ze daar kennelijk lucht van en dan begint het weer van voren af aan, neeh ik zal er dit keer niet zo langdurig aan toegeven door weer in mijn schulp te kruipen, een snel herstel ben ik van plan, en het patroon erkennen en mij niet meer van de Wijs laten brengen.. Ik ben er zat van, (her)ken het nu wel hoe dat werkt, ik ga in de moedige voetsporen van Laura.. ben de bangigheid beu..

  2. @ hyper
   De winst is de herkenning van touwtjes waaraan getrokken wordt. Raar is dat he, vanaf het moment dat je voor jezelf besloten hebt dat je het nu onderkent en er anders mee om wilt gaan krijg je die hele shitload dubbel op je pad, als een soort test ofzo. Maar volgens mij ben jij al heel goed bezig.

 20. beste mensen (hyperalert)
  ik geloof dat je mij niet helemaal begrijpt.
  ik doe niets af aan dit verhaal want een verhaal blijft het zolang er geen bewijs wordt gelevert.
  dat er machten zijn die je het leven zuur kunnen maken of manipuleren bestaan inderdaad,kijk alleen maar naar de belastingdienst en dat is voor mij bewijs.
  nogmaals ik doe niets aan dit verhaal af,geweldig geschreven.
  misschien komer we er eens achter hoe de vork in de steel zit.

 21. Weet wel zeker dat zoiets gebeurt.
  maan 30 jaren/Hz gepolariseerd met Saturnus 4 jaren/Hz
  Mercurius 12 jaren/Hz gepolariseerd met Jupiter 10 jaren/hz
  Venus 15 jaren/Hz gepolariseerd met Mars 8 jaren/Hz
  Plaats dit op de vlakken van de kubus naar binnen gericht, zodanig, dat de uitkomst van de hoeken, gepolariseerd,herleid: 7-7-7-7 wordt.

  plaats jezelf in het midden.

  Wie weet…, schiet je naar de zon.
  Heb niet de middelen om het uit te voeren.

 22. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De vakantieperiode zit er serieus op voor dit jaar 2012. De cameraploegen van TV-kanalen en de Pers zullen er als kippen bijzijn indien zij een uitnodiging ontvangen van Extraterrestrials hun zelf ruimtetuigen van binnen en buiten te mogen filmen voor reportages of documentaires en live op antenne indien mogelijk…Zijn Extraterrestrials de planetaire Aardse talen machtig, sommigen wel zoals de piloten van de misterieuze ufo-driehoek, sinds december 1989 in het Vlaamse luchtruim waargenomen en trouwens af en toe zich er laat opmerken, en sinds de VSA-ufo-coverups sinds 1947, zou niemand dat mogen verbazen

 23. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Journalisten met de cameraploegen van TV-zenders en de Pers zijn dagelijks onderweg voor verslaggeving…..
  Toevallige ufo-waarnemingen, geen nepmateriaal of grappen worden geduld op politiek vlak, de ernst voor het politiek openbaar debat, de nodige strafmaatregelen,vb gedaan met de levenslange journalistiek ook tegenover uw werkgever… lach er niet mee ook aan het adres van de buitenlandse pers…

  Van de journalisten wordt politiek verwacht ter goedertrouw
  verslaggeving in de vorm camerabeelden enz af te leveren, zeker geen nep of grappen eigen te maken.

 24. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De VSA voert haar politieke verkiezingspropaganda voor een nieuwe president republikein of democraat, de burgers van de VSA nemen ginds deel aan de stembusslag. Punt andere regel. Al wat de klok slaat wat goed is voor de VSA-burgers. Zo simpel, zo redeneren Vlaamse politici ook op gemeentelijk, provinciaal, regionaal en federaal vlak voor hun kiezers, de belastingbetalende burgers, ook bij eventuele samenwerking met Extraterrestrials op nationale Vlaamse-Belgische bodem, waar de beslissingen hiervoor genomen door eigen politici, geen VSA. Ufo-coverups, wat er allemaal kan achter schuil gaan, hetgeen een nadelige invloed zou hebben kunnen gehad op het sociaal welvaartspeil van de Vlaamse bevolking, zal aan grondige onderzoeken worden onderworpen

 25. hmm, marskolonie waar ze relevant genetisch materiaal willen veilig stellen. En van europese afkomst nog wel 🙂

  Kan het hier alleen maar eens zijn, laatste schakel in evolutie veilig stellen 🙂
  En laten we eerlijk zijn , niet iedereen kan gered worden in he geval van een globale ramp. Dan stel je het beste van het beste veilig en doe je dat covert.

  Zou een prachtig nieuwe begin kunnen zijn, 1 volk 1 cultuur en genoeg ruimte.

 26. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Ondanks dat ruimtevaartwetenschappen een zeer uitgebreid onderwerp is, het meest in het ogenspringend zal het medisch geheel blijven,kunnen wij als aardelingen of wereldburgers overleven binnen de planetaire atmosfeer van Extraterrestrial civilisaties? Inderdaad op de Aardeplaneet worden om diverse redenen oorlogen gevoerd,de benadering van spacedefensie de oorlog om maandelfstoffen zwelt aan stevig aan.
  Wat met de cultuur uit de hoge sferen, via Extraterrestrials die de Aarde om de haverklap bezoeken, en in de maan een ideale ruimtevaartbasis hebben gevonden voor hun extreme in omvangzijnde ruimteveren, ze cirkelen rond de maan, werden waargenomen tijdens heldere zomernachten van juli en augustus 2012 door amateur-astronomen in het Antwerpse. Kwamen die Extraterrestrials de ISS controleren en observeren, tot grote razernij van de Nasa. In Frankrijk beleefden ze veel plezier achter de schermen van ESA. Alle ruimtevaartactiviteiten van de eigen planetaire Euro-ruimtevaartorganisaties verschijnen niet in de media. Maar achter de politieke schermen wordt hard gevochten om deze Extraterrestrials laten te landen en te verblijven binnen grenzen van Eurolidstaten, en samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken op diplomatieke wijze van veiligheid, vriendschap en vrede. Op allerlei mogelijke manieren wordt getracht deze Extraterrestrials buiten de veel aangebrande internationale en nationale politieke problemen te houden, deze Extraterrestrials zijn hier niet voor verantwoordelijk, en toch 100% transparantie te bewerkstelligen tegenover de burgers, de belastingbetalende kiezers.

  1. Beste,
   Hoelang gaat u nog zulke ONZIN blijven uitkramen ?
   Vandaag of morgen gaat u er misschien nog zelf in geloven.
   Mars en Maan zijn 2 planeten waar niets(0) of niemand(0)
   verblijft of leeft.Er is nog nooit duidelijk bewijs van tegengestelde voorgelegd en het zal er ook nooit komen.
   Droom maar verder hoor. Lachen is gezond. Wordt er op Mars ook
   gelachen ? hoogstwaarschijnlijk, maar wel met u.
   Slaap zacht en droom maar verder…..

 27. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Spacedefensie : het is een immens probleem, al jaren bezoeken diverse Extraterrestrials civilisaties de Aarde, om verschillende redenen, hoe staan deze tegenover elkaar onderling. Over geen eigen Vlaamse spacefleet beschikken schept onoverbrugbare problemen, het broodnodige controlemiddel Waarom wordt zo de nadruk gelegd op grondige voorstudies van de geschiedenis van deze Extraterrestrial civilisaties,het is niet enkel een medische aangelegenheid…… Geen greintje besef van exoplanetaire culturen, levensgewoonten, denkwijzen binnen en buiten deze Extraterrestrial wetenschappen. Men zal als Aardeling niet ver lopen met bereisde,wereldswijs en belezen te zijn. De huidige stand van zaken in Aardse oorlogsvoering laat zich kennen in de guerilliatechniek, als een oncontroleerbaar virus verspreid over de ganse wereldglobe. De tijd van de klassieke oorlogsvoering tussen twee of meerdere staten is verleden tijd. Met veel defensie technologisch machtsvertoon staten binnenvallen draagt men beter naar het museum. Hoe bekijkt men de Aarde zelf als ruimtevaartcivilisatie in de verre toekomst, met gelijke rechten en plichten voor de burgers al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials, de dagelijkse dosis politieke gebeurtenissen binnen de Eurozone, eerst vegen voor eigen deur, zonder derden over de grenzen de les te spelen.In eigen zand van Vlaanderenland, militairen, diplomaten en ambtenaren, politici zijn uit idealisme of voor de poen, de Vlamingen willen van hun politici de Vlaamse burgerproblemen opgelost zien, andere regering en staatsleiders binnen hun staatsgrenzen en ze niet transporteren over andere staatsgrenzen. Met eventueel Extraterrestrials binnen Vlaamse grenzen, zal allerlei spionnen lokken, voor al dan niet wetenschappelijke of industriële doeleinden, hoe daar stokken voorsteken? Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s, die werken en reizen volgens hun civilisatie wet&orde, niet deze van de Aarde. Daarom grondige voorstudies van de geschiedenis van deze Extraterrestrial civilisaties en met behulp van hun wetenschappelijk en technologische mogelijkheden de geschiedenis van planeet Aarde laten ontraffelen, ter aanvulling van waren de goden kosmonauten…Een verlofperiode is maar twee maanden, te kort, veel te lezen om juist te weten via het infoweb niet te versmaden, met dank aan de site’s World futur society, world watch instituut, en exopolitics.org, pers enz In Vlaanderen werden allerlei informatie verzameld : Hoe willen de Vlamingen samen werken en leven met Extraterrestrials op planeet Aarde of een eoxplaneet …. Transparantie voor, op en van de politieke tafels…

 28. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  even nota genomen van het volgende op politiek vlak
  sinds 1947 bezoeken Extraterrestrials de planeet Aarde, waarom? binnen en buiten de spanningen van politieke verkiezingen van hoog naar laag!
  Hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte via Sofie Van Moll Vrt 2008-2009…. Wat gebeurt er op de maan …. epiloog via ET? ….

  http://www.ufotaboe.be Brief aan Young Professionals

  UFO’s/ET waren en zijn niet alleen voorbehouden aan de VSA, wie een ufo-doofpot-strategie (cover-up) hanteert, men bestudeert dagelijks het gebeuren op de eigen Aardeplaneet, hier kan men niet rond de pot draaien,logisch, omtrent het dagelijkse gebeuren in het universum wel, dat geeft hoeveel miljarden of miljoenen belastingsgelden gaan naar ruimtevaartonderzoek en ruimtevaartorganisaties, doe maar domzinnig verder, men ontneemt uw genot niet… en spacescience met ET op de Aarde en in ruimte zelf in Vlaanderen?

  Alleen België zorgde voor een verrassing in die tijd dankzij een UFO-golf in 1989-1991. Hier werd door ministerie, luchtmacht en UFO-onderzoekorganisatie SOBEPS samengewerkt! Maar dat moest een vergissing zijn, want inmiddels is dat niet meer zo. Di Rupo wilde in 1990 nog een poging doen door een resolutie in te dienen, waar hij pleitte voor een Europees UFO-waarnemingscentrum!

  Het beste van het staarteinde moet nog komen….via Vlaanderen?!
  Wat gebeurde er tijdens de maanden juli en augustus 2012 in diverse vakantie-oorden, ook op Vlaamse bodem, onverwachts…..
  Hard talk en freedom of speech…..

 29. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  http://www.ufotaboe.be Brief aan Young Professionals
  Op 9 october 2012 opening van het parlementaire jaar voor de wetstraat nr 16
  Voor de politieke meute is de vakantieleute definitief gedaan voor het jaar 2012.

  Serieuze zaken worden besprokten voor het politieke departement wetenschappen ruimtevaart, met de twee voeten op de grond van de Aarde en zwemmen in de ruimte zonder nattigheid in ufo’s?

 30. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  exopolitics.org

  Exopolitiek houden in zich volledig intellectueel openstellen voor de ruimtevaart wetenschappelijke kennis en techniek van Extraterrestrials civilisaties.
  Hoe hebben deze Extraterrestrials dit bereikt binnen hun civilisatiegeschiedenis, wat en hoe dit ook gebeurde, van de Aarde wie van hier heeft hierin strafrechterlijke daden gepleegd?
  Natuurlijk dan valt de mond van de buitenstaanders open, en weet men niet meer wat antwoorden, ook geen doorwinterde politici..
  Wat voor de godsdiensten en religies van Aarde, zijn op Aarde gebonden aan hun wet&orde eigen binnen staatsgrenzen.Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s, die werken en reizen volgens hun civilisatie wet&orde, niet deze van de Aarde. Ten gepaste tijde zal iedereen de nodige informatie krijgen. In Vlaanderen wordt het meeste aandacht besteedt aan buitenaardse civilisaties die het verst gevorderd zijn voor ruimtevaart wetenschappelijke kennis en techniek en het beste samenlevingsmodel kunnen presenteren. Uitgaande van deze Extraterrestrials, zij nemen de beslissing, welke Aardse staten al dan niet in aanmerking komen voor onderinge samenwerking.
  Planeten koloniseren en exploiteren met ET,staat inderdaad bovenaan het Vlaamse agenda. De mogelijkheden kunnen bestaan dat deze Extraterrestrials niet wensen samen te werken met Aardse ruimtevaartorganisaties, de redenen weten. Volledig onafhankelijk heeft de grootste voorkeur, zich niet mengen in de Aardse financiele, economische of industriele aangelegenheden van de vrije markt of al dan niet beursgenoteerde bedrijven. Is voor het politieke geheel veel eenvoudiger om oplossingen te formuleren… Veel hebben enkel oog voor de rinkelende geldkassa….

 31. Mr.Berensiroop,
  Alleen al uw naam zegt mij voldoende wat voor een fantast en scien-fiction liefhebber u bent. Stop alstublieft met uw gelul over UFO’s en extraterrestrials. Hou u bij de dingen die echt bestaan en laat ons en Laura Eisenhower gerust. Wij hebben uw “beter wetend geraaskal” niet van doen.

 32. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  exopolitics.org

  aan Paul Cassiers
  21 september 2012 om 16:2

  De algemene vergadering van de VN resolutie 33-426 dd 16 december 2005, spacedefensie, jarenlange werkvergaderingen omtrent het ufo-fenomeen
  Een schuilnaamkeuze, er werd al hartelijk mee gelachenen. Wie of wat schuilt er achter,een fantast en scien-fiction liefhebber, denk het uwe erover, het zij en staat u vrij. Wenst u zelf eens eerst te stoppen mr. Paul Cassiers
  Stop alstublieft met uw gelul over UFO’s en extraterrestrials. Hou u bij de dingen die echt bestaan. Wij hebben uw geraaskal” niet van doen

  1. linker muisknop op het adres klikken , daarna rechtermuis klikken , selecteer kopieren . In reactie rechtermuisklik en plakken selecteren 😉

  2. Die ene had ik op de verkeerde plek gepost , die andere is een gratis instructie linkjes copieren en plakken . No strings attached 😉

 33. in the independent, de nieuwste trend in denken, DRAG, de nieuwste visie van homo huwelijken is te nauw van denken, bekrompen, ja dat vind ik ook een pseudo benepen vrijheid, kom op gooi de garelen aan de kant, ben je zelf!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.