Advertentie

Laura Eisenhower werd geronseld voor geheime Mars-kolonie..!


Waarheid of leugen..? Een uitermate fascinerend verhaal in dit artikel over de kleindochter van een Amerikaanse oud-president. Helemaal murw gemaakt door een persoon die haar grote liefde leek te zijn, maar die uiteindelijk precies het tegenovergestelde manifesteerde.. En waarom moest Laura Eisenhower, want daar spreken we over, zo nodig meegevoerd worden naar… Mars..? Ongelooflijk of het ultieme doofpot-verhaal. Lees het artikel en sta versteld van de diepte van de misleiding, waarin we wereldwijd verzeild zijn geraakt. Maar eerst even terug naar de grootvader van Laura Magdalena Eisenhower.

President Dwight D. Eisenhower, hij had ons gewaarschuwd voor de machten en krachten achter de schermen van de ‘macht’..

Ken je de afscheidsspeech waarmee president Dwight Eisenhower zijn ambt van president van de VS neerlegde..? Wat een kracht, wat een liefde voor ZIJN land; want hij zág dat de VS naar de ratsmedee zou gaan. Juist door de ‘donkere krachten achter de schermen’. (HIER de YouTube). Dit is een van de vele waarschuwingen die Eisenhower in deze afscheidsspeech in 1961 uitspreekt:

“In de overlegstructuren van de overheid, moeten we ons wapenen tegen de pogingen van het militaire industriële complex, om ondemocratische invloed te krijgen, of deze nou wel of niet zo bedoeld is. Het potentieel van een catastrofale opkomst van misplaatste macht bestáát en zal volhouden.

Wij mogen nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden en democratisch proces laten bedreigen. We dienen niets voor kennisgeving aan te nemen. Alleen een alerte en goed geïnformeerde burgerij kan de correcte samenwerking afdwingen van deze enorme industriële en militaire defensiemachine, met onze vreedzame methodes en doelen. Hierdoor kunnen veiligheid en vrijheid sámen opbloeien.”

Maar zijn opvolger, John F. Kennedy, zou nauwelijks 2 jaar daarná, al het slachtoffer worden van deze krachten achter de schermen, waar Dwight Eisenhower zo voor waarschuwde..! De revolutie had plaatsgevonden. De koning was dood en de nieuwe koning was de verrader.. Vice-president Lindon Johnson was de pion van het militair-industrieel complex.

En nu is het kleindochter Laura Eisenhower die de erfenis van haar achter-overgrootvader echter weer doet glimmen als een spiegel. Wat een verhaal. Een geheime kolonie op Mars. Verhalen die kloppen, puzzelstukjes van andere wetenschappelijke artikelen, die ineens op hun plaats vallen. Bijvoorbeeld de vervalste foto’s van marslanders die op een ‘rode planeet’ zouden staan. Terwijl het label van NASA dat op die specifieke marslander te zien is, volledig verkleurd is.. Filter je die foto’s terug, dan blijkt ineens dat Mars een blauwe atmosfeer heeft. Dat Mars geen vijandige atmosfeer heeft, maar wellicht bossen en een zuurstofrijke atmosfeer heeft. Ook de bodem onder dit verhaal klopt dus!

Hoever mag het gaan? Hoever laten we het komen om ons verder te laten besodemieteren. Zijn we werkelijk zo klein als ‘men’ ons wil laten geloven..? Of laten deze krachten-achter-de-schermen ons zien, waartoe WIJ werkelijk in staat zijn. Laten zij zien, door hun misbruik, wat er al mogelijk is..? JIJ mag het -zoals AL-TIJD- zeggen..

x

* * * * * * *

x

Klokkenluider Laura Magdalene Eisenhower,

Ike’s achterkleindochter, over een geheime Mars-kolonie..

x
© WantToKnow.nl/.be april 2010 – © vertaling Guido Jonkers

**

In een publieke verklaring heeft Laura Magdalene Eisenhower, de achterkleindochter van voormalig VS-President Dwight David Eisenhower (1890 – 1969), de pogingen openbaar gemaakt, om haar te betrekken bij een geheim Mars colonialisatie-project. Deze zouden hebben plaatsgevonden tussen April 2006 en Januari 2007.

Laura Magdalene Eisenhower

Haar verklaring dat ze onderwerp was van pogingen om via tijdreizen en manipulatie door getrainde inlichtingen-officieren verbonden te worden aan een Mars-kolonisatie-project, werd onthuld in een Exoplotics Radio interview (HIER),  én in een uitgebreide geschreven verklaring op haar website.

Ki’ Lia, een kunstenares met een Stanford-universitaire opleiding, futuriste en collega van Laura Eisenhower, heeft een getuigenis-uit-de-eerste-hand van haar verklaring gemaakt en deze is beschikbaar op de website. van Ki’Lia.

Het vermeende doel van deze ‘Geheime Marskolonie’ is een (geselecteerde) groep overlevenden van het Aardse menselijke ras een overlevingskans aan te bieden, in het geval van een gepland (bijv. veroorzaakt door HAARP of via biowapens) of natuurlijk cataclysma.

Door het openbaar maken van deze geheimen inzake de Marskolonisatie, hebben Ki’Lia en Laura Eisenhower geschaard bij een groeiend aantal onafhankelijke klokkenluiders, die onthullingen doen over geheime technologieën en buitenaards-gerelateerde, geheime operaties door de militaire inlichtingendiensten van het Amerikaanse leger en aanverwante organisaties.

De onthullingen van Laura Eisenhower en Ki’Lia sluiten aan op de verklaring van veel onafhankelijke klokkenluiders, waaronder advocaat Andrew D. Basiago, die een boekje open doen over het geheim volgen van ‘interessante politieke personen’, door middel van geheime tijdreistechnieken. Hun aantijgingen zijn ook consistent met onthullingen van deze Mr. Basiago, dat hij 2x zou zijn geteleporteerd vanuit een CIA-fasciliteit in El Segundo, Californië, naar een geheime basis op Mars..,

De eerste keer werd hij daarbij helemaal alleen overgebracht en de tweede keer gebeurde dat in het bijzijn van CIA-agent Courtney M. Hunt.

Laura Magdalene, buitenaardsen en het Eisenhower-erfgoed
Laura Magdalene Eisenhower, heeft geleefd en gereisd naar meer dan 20 steden in de VS en daarbuiten, en heeft een enorme kennis opgedaan op het gebied van alternatieve gezondheidszorg, natuurlijke systemen, alchemie, metafysica, en oude historie. Ze heeft een wetenschappelijk graad en is gecertificeerd, wetenschappelijk expeditieleider, en natuurlijk healer en constructeur met natuurlijke materialen. Ze is tevens mystiek cosmologe, heeft wereldstrategische inzichten en is helderziend healer, Earth-advocaat en kunstenaar.

In haar klokkenluidersverhaal over de Marskoloniën in Exopolitics.com, schrijft Laura Eisenhower:
“Mijn achtergrootvader, president Ike, die ook de legergeneraal was die de geallieerden naar de overwinning voerde tegen Hitler, vocht ook tegen de donkere corruptie op Aarde en durfde het aan om een van de meest uitdagende scenario’s in de geschiedenis op te pakken.

Toen ik opgroeide bespeurde ik, dat ik deze strijd aan het afmaken was, een strijd die historische wortels heeft. Toen Hitler stierf en de Nazi’s hun macht verloren, verloren de entiteiten achter de schermen, inclusief die welke ET/buitenaards waren, hun macht NIET.. Zij slaagden erin om nieuwe ‘gastheren’ te vinden en overeenkomsten af te sluiten met mensen die een onderdeel waren van het ras van de patriarchen van de Globale Elite. Zij willen de wereld runnen vanuit angsttactieken en controle, en door het onderdrukken van de Sophia en de essentie van het Goddelijk Vrouwelijke.”

Hier kun je het hele interview beluisteren van Exopolitics met Laura Eisenhower. ExopoliticsRadio.org interview

Luister hier naar het 2-uur durende interview van haar met Alfred Lambremont Webre.

Tijdreizen: hoe Laura Magdalena Eisenhower het doel werd voor het geheime Marskolonie-project.
In haar verklaring beschrijft Laura Eisenhower zeer gedetailleerd, details hoe ene Agent X, degene die haar over moest halen om aan het geheime Marsproject mee te doen, uiteindelijk aan haar duidelijk maakt dat ‘hij een boel wist van de vele bronnen die elkaar overlapten, van de Vrijmetselaars, de Tempeliers, tot aan deze verstopte geheime tak van de overheid, die achter de creatie van deze Marsmissie zat.

Laura Eisenhower: “Deze groep had mij ‘doorvoeld’ en ‘gelezen’ door middel van tijdreisapparatuur en door ‘remote viewing’, en zij leken ook mensen te recruteren uit de Vrijmetselaarloge en de Tempeliers, mensen die zeer op de hoogte waren van het Magdalena-pad. Zij leken allemaal verbanden  met elkaar te hebben, maar ergens was iemand totaal op de hoogte en aan het profiteren van al deze verschillende inspanningen. Hij of zij is in staat de natuur vóór te blijven in haar wijze van ont-wikkeling naar een Eenheid.
Ik had helemaal niet door dat Agent X een agent was, totdat ik maanden later met hem in een relatie verzeilt was geraakt en er achter kwam dat het allemaal een opzet was om mij erbij te betrekken..”

Ki’Lia bleek een ware vriendin te zijn voor Laura Eisenhower.

Ki’ Lia, een vrouw die gewerkt heeft als een terzakekundige, vernieuwende en multi-disciplinaire consultant, met vele bekende pioniers, heeft op de achtergrond samengewerkt met Laura Eisenhower en heeft gezien hoe zij doelwit werd van een duistere groep die achter het Marsproject zit, waarbij tijdreizen en bijzondere doeltreffende technieken bekend zijn.

Zij verklaart over haar ervaringen met Laura Eisenhower:
“Na jaren van vriendschap tussen ons, ontmoette ik haar weer in de lente van 2006 in Washington D.C., mét haar nieuwe partner, die ik verder ‘Agent X’ zal noemen. Hij wist dat hij in vorige levens het archetype van Jozef van Arimathea/Osiris/Orion belichaamde en banden had met verschillende geheime, samenwerkende organisaties, zoals de genoemde Vrijmetselaarsloge en de Tempeliers. Hij en Laura kregen al snel een intieme relatie, en ik hielp om hen in een soort ‘Goddelijke Eenheid’ te verbinden, daarbij gebruik makend van oude rites”.

Ze gaat verder: “Agent X onthulde dat deze groep haar had geidentificeerd via haar bloedlijn, als de achterkleindochter die de matriarchale lijn doorzet van de 34ste president van de VS, Eisenhower, die als generaal ook Hitler verslagen had.. Daarenboven hadden zijn haar herkend als de reïncarnatie van Magdalena/Sophia/Isis. (En sinds dat zij een klein kind was geweest, hadden veel paragnosten haar in deze hoedanigheid ook gekend!)
Hij sprak ook van het gegeven dat de groep, namens wie hij sprak, ook geïntresseerd was in haar tweelingzoons. Deze werden door de groep herkent als Romulus en Remus (de stichters van Rome) en de helden-tweeling-archetypen van de Maya profetieën.”

Ki’Lia schrijft vervolgens:
“Ze hadden een lijst van mannelijke partners, met wie ze kon zijn, in mogelijke tijdlijnen, en deze ‘agent X’, was dus één van hen. Zij namen haar mentaal onder vuur, in het bijzonder via haar hart, via electromagnetisch en psychisch ‘wapentuig’. En inderdaad is het leven van Laura Eisenhower gekenschetst door mannen die haar probeerden kapot te maken.

Deze ‘agent X’ gaf toe dat hij, evenals zijn ouders, met chips waren geïmplanteerd en o.a. daardoor een MPD hadden, een meervoudige persoonlijkheidstoring. Hiertoe wordt ook gerekend het plotseling handelen als een robot en het tonen van mishandelend gedrag. Dit is een typisch profiel van iemand die onderwerp is geweest van MK-Ultra experimenten, die zeer uitgebreid gedocumenteerd zijn, maar ookk van multi-generationele, ritueel-occult misbruik.”

Tot slot concludeert Ki’Lia:
“De gegevens die men van Laura en haar partners had, waren kennelijk verkregen door middel van een soort tijdkijker. Zij noemden dit zelf een ‘Kijkglas’, of ze hadden het over ‘Orion’s Cube’. Maar ook werden technieken toegepast die gerelateerd zijn aan ‘remote viewing’ (kijken op afstand GJ), maar ook ‘tijdreizen’werd toegepast. Allemaal onderdelen van hun arsenaal van top-geheime technologiën, waarvan menig al onderwerp is geweest van onthullingen in de geheime-projecten-literatuur.”

Ki’Lia: “Het waren allemaal onderdelen van hun arsenaal van top-geheime technologiën, waarvan menig al onderwerp is geweest van onthullingen in de geheime-projecten-literatuur.”

De Tijdlijn van het Geheime Mars project
Laura Eisenhower, die dus ook moeder is van tweelingzoons, beschrijft uit deze periode, waarin men probeerde haar te rekruteren voor het geheime Marsproject, met name haar relatie die ze kreeg met deze ‘agent X’.

Ze verklaart: “Het is Augustus 2006. Het plan was dat ik zou verhuizen naar North Carolina, naar het plaatsje Raleigh. Wij zouden gaan samenwonen en het hele verhaal trachten vorm te geven, want deze man (‘agent X’) had me beloofd én overtuigd, dat mijn visie en mijn missie niet onopgemerkt zou blijven. Dus we verhuisden. Maar toen we goed en wel eenmaal in het huis waren gesettled, begonnen de zaken een ernstige keer te nemen. Telkens werd er gesproken over de ‘Mars-missie’, en ik voelde me er helemaal niet veilig meer.

Ik voelde dat deze missie was gecreëerd vanuit een verborgen agenda, die ook tot doel had om onze band uit balans te brengen en er controle over te krijgen. Het zou gebruikt moeten gaan worden voor een ‘groter schema’, om te assisteren in het ‘zaaien’ van een nieuwe beschaving aldaar..
Ik kon dat uiteindelijk haarfijn aanvoelen, omdat zijn gedrag vaak volledig veranderde en erg fluctueerde, van volledige verbinding met mij, tot paniekgedrag bij hemzelf en een volledig opgaan in deze missies, zonder oog te hebben voor de wereld om hem heen.”

Ki’Lia documenteert de ‘Marsproject-organisatie’ van deze ‘agent X’. Ze schrijft ‘ Mijn wetenschappelijke en zakelijk achtergrond was onvoldoende om erdoorheen te kijken, maar omdat ik altijd snel leer, op vele lagen, kon ik onmiddellijk sleutelverbindingen leggen met technologiën, die te maken hebben met ‘het beste ras’.. Ik had links gelegd naar uitermate rijke mensen voor mijn verschillende ondernemingen, maar ik vroeg mezelf continue af waarom in hemelsnaam ze nou precies míj moesten hebben.. Nou, dit werd uitgelegd door ‘agent X’ als een erkenning van mijn leiderschap en visionaire vaardigheden. Hij wilde ervoor zorgen dat hij ook fondsen tot zijn beschikking kreeg, via zijn intieme vriendenkring, zodat hij een min of meer gelijk aanzienzou krijgen bij zijn oudere adviseurs”.

Dromen en het geheime ‘Mars-kolonie-project’.
Laura Eisenhower legt vervolgens uit hoe dromen een rol spelen in haar pogingen om los te komen van de pogingen om haar te rekruteren voor het Marskolonie-project.

Ze schrijft hierover: “In de maanden die volgende werd het onderwerp ‘Mars’ dus steeds heftiger op de agenda gezet. Ki’Lia en deze ‘agent X’, werkten samen aan plannen om deze missie te laten gebeuren, maar zij realiseerde zich dat zijn plannen uiterst dubious waren, doordat ik mijn observaties over hem met haar deelde. Daardoor stelde ze zich in de gesprekken met hem enthousiast op, om meer van hem te weten te komen. Ik had steeds meer gesprekken met haar, gesprekken die ook intenser werden, doordat ik mijn visioenen met haar deelde. Het was duidelijk voor ons beiden, dat hij ‘mind-controlled’ was.

Ik had zelfs dromen en aankondigingen dat er iets totaal scheef zat. In één van die dromen werd ik via kettingen in een schip getakeld, en een stem maakte me duidelijk dat ik moest kiezen voor hén, of dat ik op Aarde wilde blijven. Ze zouden me niets aandoen, maar ze zouden er wel voor zorgen dat ik onder hun controle stond. Toen ik duidelijk maakte dat ik voor de Aarde had gekozen, viel ik uit het schip in de oceaan en ik was alleen in duisternis.  Ik probeerde opnieuw om me met het schip te verbinden, door omhoog te vliegen en met hen te communiceren zodat ik deze zaken beter kon begrijpen, maar donder en bliksem ontnamen me het zicht op het schip en ik viel terug in het water.

Toen gebeurde er iets krankzinnigs. Alle planeten waren om me heen, en een organisch licht vervulde mijn wezen. Ik voelde diep van binnen dat ik de verbinding met Gaya had gemaakt en dit resoneerde diep van binnen in een bewustzijn van waarom ik hier ben om te creëren. Daarenboven heb ik een diepe weerstand tegen controle over mij, op wat voor manier dan ook, waardoor ik begreep dat dit mijn enige keus was geweest.”

Laura Eisenhower gaat verder:  “Ik vertelde ‘agent X’ deze droom en hij werd daarna heel nerveus. We bleven wel bij elkaar, ik observeerde hem continue, terwijl ik rondliep met het gevoel van een gebroken hart; ik begreep dat ik hem ging verliezen.”

Ze schrijft: “Ik zei dat ik niet naar Mars wilde, zelfs niet als er zich op Aarde grote catastrofes zouden voordoen, maar ik voelde me zelfverzekerd, in het bijzonder door wat ik gezien had in de droom. Zijn antwoord daarop was dat ik wel degelijk mee moest gaan, en dat als ik dat weigerde, hij me zou kidnappen. Zijn gedrag werd na dit gesprek steeds slechter. Ik kreeg allerlei soorten doodsbedreigingen naar mijn hoofd geslingerd en het was voor mij heel duidelijk dat hij niet in staat was om uit hun grip te blijven en bij mij op Aarde te blijven.”

Het geheime Marsproject en het Goddelijk Vrouwelijke..
Toen Laura Eisenhower, in Januari 2007, in de nasleep terecht gekomen was, van haar uitvlucht uit het ‘geheime Mars-kolonie-project’, schreef ze:
Ki’ Lia en ik ontdekten, dat het geheime Marsproject iets nodig had, waardoor zij in staat zouden zijn hun controle-matrix te doen gelden. Wat zij wilden, waren de Magdalena-Isis en Osiris zaden op Mars, of de kracht van de Heilige Graal, hetgeen niets anders betekent dan het ‘koninklijke bloed’. Nadat ik in mijn leven zoveel readings heb gehad, die telkens bevestigden, dat dit mijn spirituele identiteit was, en niet alleen mijn essentie, toen begon alles voor mij in elkaar te passen.
Maar op een bepaalde manier was dit voor mij zeer moeilijk om aan anderen te vertellen, of het me eigen te maken. Behalve diep van binnen. Ik wist dat mijn energieveld, mijn hart en mijn intentie sterk genoeg zijn als een personificatie van het ‘Venus-kalenderpad’ (waartoe overigens iedereen toegang heeft) om te helpen met de bekrachtiging van Gaya en Mars om ons in het krachtige en positieve 2012 ‘ontwaken naar bewustzijn’ te brengen.”

Laura Eisenhower verklaart: “Ik wist dat dit zal leiden tot de bevrijding van de controle die ons al zo lang gevangen heeft gehouden”.

Tijdreizende politieke bewaking van belangrijke presidentiële personen in de VS.
Een advocaat in Washington State en de voorzitter van de Mars Anomaly Research Society, Andrew D. Basiago heeft onthuld, dat er een geheim DARPA-tijdreisprogramma bestaat, omdat hij hier als kind aan heeft deelgenomen, waarbij gebruik gemaakt werd van de mogelijkheden om toekomstige, interessante personen te identificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van kwantumtoegangen, reeds van begin jaren 1970.

Mars, zoals we het door Nasa gepresenteerd krijgen.
En Mars, zoals Nasa ons het FEITELIJK zou moeten láten zien..!!

Op 11 November, 2009 verklaarde Mr. Basiago in het programma Coast to Coast AM radio, dat dit DARPA-programma bestaat en dat het gebruik maakte van de mogelijkheden om toekomstig belangrijke personen in de toekomst te herkennen en hen van deze ‘bestemming’ in het ‘heden’ al op de hoogte te stellen.
Basiago verklaarde dat hij in de vroege jaren 1970, in het gezelschap van zijn inmiddels gestorven vader, Raymond F. Basiago, aanwezig was bij een lunch  in Alberquerque, New Mexico, alwaar de beiden heren George Bush, senior en junior, gasten waren, kort nadat hen was meegedeeld dat zij beiden ooit zouden dienen als president van de VS. De vader van Basiago werkte als ingenieur bij ‘The Ralph M. Parsons Company‘.

Basiago verklaarde tijdens deze radio-uitzending ook, dat in de vroeg jaren 1970, via een onderdeel van het DARPA-programma, ‘Project Pegasus’, 2 andere personen werden geïdentificeerd als toekomstige presidenten, Jimmy Carter en Bill Clinton.
En toen Basiago in 1982 de toekomstige president Barack Obama ontmoette aan de universiteit van UCLA, in Los Angeles, waar hij op bezoek was, er door een bondgenoot van Obama in de anti-appartheidsbeweging, die hem had geïntroduceerd, onthuld werd, dat Obama, toen 20 jaar, al wist dat hij president van de VS zou worden..

Alfred Lambremont Webre schreef een boek dat verscheen vóórdat het geschreven was…

Basiago onthulde dat de reden waarom het ‘Project Pegasus’ in staat was om –in dit geval-  president Jimmy Carter aan te wijzen als toekomstig president, terwijl hij toen, in 1971 nog gouverneur van Georgia, lag in het feit dat de leden van dit projectteam, in bezit waren van een ‘Universe Books edition’ van Exopolitics: Politics, Government and Law in the Universe geschreven door Alfred Lambremont Webre. Maar dit boek zou pas geschreven worden in 2005…

Op de eerste pagina’s van het boek staat een statement van ‘oud-president Jimmy Carter’..

Volgens deze Basiago, was het boek van Webre Exopolitics, evenals andere boeken, fysiek teruggebracht uit de tijd, naar 1970. In 1971 was deze Alfred Webre voorzitter van de General Counsel of the New York City Environmental Protection Administration. Hij was door de leden van het geheime Amerikaanse overheidsproject onder controle gesteld van het tijdreizende politieke bewakingsteam..

Er is dus een historisch precedent inzake de politieke bewaking, van vermeende politiek interessante personen, die via o.a. ‘technieken die op afstand in tijd kunnen reizen’ worden gevolgd. Zoals dat ook gebeurd is met Laura Magdalena Eisenhower, de achterkleindochter van U.S. President Dwight D. Eisenhower.

U.S. geheime bases en intelligent leven op Mars
Laura Eisenhowers verslag en dat van Ki’ Lia’s over een geheime kolonie op Mars, ontworpen voor een overlevende beschaving van het menselijke ras is plausibel, zeker binnen de context van de verklaring van een onafhankelijke klokkenluider inzake de geheime ‘aanwezigheid’ van de VS op Mars. En die klokkenluider is er dus nu. Andrew Basiago, voorheen betrokken bij geheim onderzoek en de ontwikkeling van projecten voor de Amerikaanse defensie, heeft bevestigd dat hij via geheime teleportatie naar bases van de VS op Mars is geweest en dat hij intelligent, buitenaards leven op Mars heeft ontmoet.

Basiago bevestigt:, “dat de Verenigde Staten al sinds tientallen jaren mensen naar Mars teleporteren”.
Hij doet verslag van de ontzagwekkende en ook angstaanjagende trips die hij naar Mars ondernam in 1981 in het kader van zijn medewerking als kind aan het Project Pegasus’. Basiago heeft ook bevestigd, dat toen hij voor het bedrijf van zijn overleden vader werkte, Raymond Basiago, hij in de Curtiss-Wright Aeronautical Company-fascilliteiten, in Wood Ridge, New Jersey, 3 Marsbewoners heeft ontmoet. Deze waren op Aarde, in een uitwisseling en om VS-ruimtevaartpersoneel te ontmoetten.

Ms. Eisenhower en Ki’ Lia blijken de trend te volgen van opduikende klokkenluiders, zoals dit is aangekondigd in het ‘Web Bot-Project’. Op 15 September 2009, verscheen een rapport van dit project, waarbij gebruik werd gemaakt van ‘Asymmetric Language Trend Analysis (ALTA)’.

Data die bijeen gebracht was door het Web Bot voorspelt dat het ‘heel aannemelijk is dat de klokkenluider, die beschreven is in de voorlopende ALTA-rapporten (zie 1309) en die tevoorschijn komt uit een periode van ‘stolling bij de overheid’ als gevolg van het ineenstorten van de financiële structuren, een persoon is de die naam Andrew Basiago draagt’ Het ALTA-rapport voorspelde verder dat een trend van vele klokkenluiders de initiële onthullingen van Mr. Basiago zou volgen.

Een publiek onderzoek en de terugkeer van het ‘Goddelijk Vrouwelijke’.

Als klokkenluiders van dit geheime Marskolonie-project, vragen Laura Magdalena Eisenhower en Ki’Lia nu om een openbaar onderzoek.

Laura Eisenhower: “Het enige wat ik vraag, is een onderzoek naar deze zaak. Er is nog steeds een boel te onthullen en we moeten stukjes vinden die in de puzzel ontbreken. Het is cruciaal dat de waarheid wordt onthuld en dat wereldleiders hun archieven openen. Alle geheime contacten met ET’s en UFO’s dienen te worden openbaar gemaakt.

Onze wereldleiders behoren de ethiek te hebben én de integriteit om verder te kijken wat mogelijk is met technieken als ‘ELF’ en ‘HAARP’. Ik hoop dat de bewoners van deze planeet, met een ‘open mind’ hun ware afkomst en relatie met de Universele Gemeenschap mogen omhelzen en dat zij deze wetenschap en informatie met anderen mogen delen”.

Ki’ Lia vraagt heel simpel om: “serieuze onderzoek te laten uitvoeren naar de werkelijke agenda van deze cover-up. Een geheime Marskolonie als een overlevingsplan voor een geplande en reëel geachte desastreuze ‘2012 Aardse tijdlijn’”.

In het Radio-interview met ExopoliticsRadio.org, doet Laura Magdalene Eisenhower een indringende oproep voor het terugkeren van het ‘Goddelijk Vrouwelijke’.  Ze schrijft in haar publieke verklaring:

“De leidende, patriarchale energieën hebben duizenden jaren een manipulatieve invloed gehad op de levens- en scheppingskracht van Gaia, die gepersonifieerd werd als Sophia de Godin.

Onze ‘Moeder Aarde’ is echter krachtiger dan deze lagere energieën, maar het losbreken uit dit disfunctioneren zou een massa-apocalypse betekenen en tegelijkertijd het opnieuw vestigen van een soortgelijke creatie. Om alles maar te laten gaan en ons bewustzijn hierin te verliezen, zou resulteren in een agenda waaraan al lang gewerkt wordt. Een agenda met de intentie om een nieuwe beschaving op Mars te situeren, onder de egoïstische controle van een Globale Elite, de Aarde daarbij achterlatend in afbraak en zelfdestructie.”

Laura Eisenhower verklaart,

“De energie van de Moeder is zo liefdevol, dat wij het niet kunnen bevatten. Zij is geduldig maar ook vastberaden, om een wereldomvattende transformatie te scheppen, een verbinding te herstellen en te vitaliseren met de Hemel, door middel van de cycli van de natuur en het pad van Venus.”

Ki’ Lia verklaart:

“Ik/wij roepen ieder mens op, ongeacht van welke leeftijd, van welk ras, van welk geloof of achtergrond, om op te staan voor De Waarheid. De waarheid van de liefdevolle en vrolijke, eeuwige natuur van onze Ziel. De collectieve en eeuwige reunie met het Goddelijk Vrouwelijke en het Mannelijke. Onze kracht om te helen, te reizen en te realiseren, op het moment dat we dat wensen. En onze magnifieke kosmische erfenis en bestemming. Wij moeten onze beschaving vernieuwen en het verloren Paradijs herstellen: Atlantis, Shambala, Eden of de ‘Hemel op Aarde’”.

Laura Magdalene Eisenhower can be contacted through The Return of the Divine Feminine (Facebook).
Ki’ Lia can be contacted through 2012 Paradise on Earth (Facebook).

Ms. Eisenhower and Ki’ Lia have a joint online group at Ascending Earth 2012 (Facebook).

For more info:

Web Bot: Andrew Basiago is predicted “planetary level” whistleblower for Mars life and time travel

Two whistleblowers independently report teleporting to Mars and meeting Martian extraterrestrials

Expert predicts end to hierarchies and value of money, more ET/UFO disclosure starting July-Nov 2010

2012 may bring the “perfect storm” – solar flares, systems collapse

Barack Obama not disclosing extraterrestrial presence is top ET/UFO story of 2009

Obama ET disclosure uncertain, as voter ballot and citizen groups move to disclose ET presence

101 gedachten over “Laura Eisenhower werd geronseld voor geheime Mars-kolonie..!

  1. Ik hoef niet maar Mars als daar weer diezelfde vervelende klootzakken rondlopen. En wat gaan die idioten daar doen, Mars naar de klote helpen? Valt er daar nog wat geld te verdienen voor de hufters.
    Ik wil naar een planeet waar geen onverdraagzame zionisten, pedofielen en andere smeerlappen leven.
    Ik bedank dus eventjes.
    Ik neem wel de volgende vlucht naar een zionistich-vrije en religie-vrije planeet dat lijkt me iets aangenamer.

    1. Zionistisch? Wat bedoel je? Niet alle illuminati over 1 kam scheren graag!

  2. joepie! Een geheime kolonie op mars. He! Ike wille daar ook naar toe. Maar het is altijd voor de rijken en voor de slimste. En anderen krijgen nooit iets. scien-fictio schrijver of niet. Als de mens echt wil overleven dan moeten wij echt stoppen met oorlog en ruzie maken. Maar ja wat baat het egoisme en hebzucht zal er altijd zijn.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.