Advertentie

2 Onafhankelijke klokkenluiders: ‘Wij waren op Mars’..


mars station on Google Mars
Een van de vele zaken die volledig ruimte geven aan het verhaal van beide klokkenluiders. Deze foto, die je zelf op Google Mars kunt opzoeken, toont een bijzonder bouwwerk.. (klik rechtermuisknop op illustratie en kies ‘afbeelding bekijken’ voor groter beeld..!

Wat is realiteit…? Mogen we je de volgende intro aanbieden voor het onderstaande artikel..? Wellicht dat je met deze informatie een beetje ‘losser’ in je vel komt te zitten.. Een beetje losser in je mind komt, zodat er vooral ruimte is voor ander inzichten, andere perspectieven. Het is een stuk uit een mail, die één van beide klokkenluiders -Arthur Neumann (Henry Beacon)- schreef in een mail. Neumann die hieronder in het artikel uitgebreid aan het woord komt Dit zijn de woorden in een mail naar een vriend schreef:

“Leven we op meervoudige tijdlijnen..? Jouw realiteit, als mens, is op een bepaalde manier afhankelijk, van JOUW manier van perceptie, van jouw bewustzijn, jouw keuzes. Vanuit een oceaan van oneindige mogelijkheden. Maar dit is nog slechts een uiterst gelimiteerd model om mee te werken, in een poging tot een antwoord te komen op jouw vraag. Onze taal is nauwelijks toereikend om ook maar een begin te maken met een antwoord op de vraag.

De meeste mensen die op deze planeet Aarde leven, kunnen geen ander beeld van de realiteit vormen, dan datgene wat zich voor hun neus afspeelt..! ‘Realiteit’.. Maar de vraag over ‘realiteit’ is gewoon niet compleet.. Het komt vooral door het gebrek van mogeljikheden van de talen die we spreken. De mooiste talen in de wereld, zijn -op zijn best- in staat om 4D zich te manifesteren. Waarbij dus ’tijd’ een essentiële rol speelt en niet alleen in werkwoordsvervoegingen.

En niet alleen vanuit de gedachte van de persoon die probeert om vragen te stellen over de zogenaamde tijdlijnen etc. Ook het concept van ’tijdlijnen’ is daarmee verworden tot een ‘concept’ van woorden en -zoals gezegd- woorden schieten gewoon tekort..! Weet je, er zijn ander communicatie modaliteiten beschikbaar voor ons, die ons kunnen helpen om bepaalde concepten te begrijpen. Heb jij bijvoorbeeld weleens geprobeerd een kleur uit te leggen aan een bepaald persoon..?? 

En kleuren aan een persoon die blind is…? Leg deze wereld aan hem/haar uit, als aan een ongeboren kind, die in het bezit is van actieve zintuigen. Maar zintuigen die toch ingezet moeten worden in onze ‘wereld’.. Op dit moment dient de focus te gaan naar het ‘bewust’-maken van mensen om je heen. En prepareer hen voor een ‘realiteits-shock’..! Kijk naar de wereld van de ‘Flatlanders’, of zelfs naar ‘Sphereland’..? Het gaat erom om het lijden te beperken. Alle goeds.. Arthur.”

* * *

 X

x

2 Onafhankelijke klokkenluiders:
X

‘Wij waren op Mars’..

x
2014 © WantToKnow.nl/.be

xx

Twee klokkenluiders, die beiden voorheen betrokken waren bij geheime onderzoeken en ontwikkelingsprojecten, uitgevoerd door de Amerikaanse ‘defensie-agentschappen’, hebben onafhankelijk van elkaar verklaard, dat zij in het geheim zijn geteleporteerd naar Mars.. Het verhaal van deze mannen sluit perfect aan bij het verhaal van Laura Magdalena Eisenhower, de kleindochter van oud-VS-president, Ike Eisenhower. Je vindt haar verhaal HIER op wanttoknow.

Een verhaal dat destijds, met de nodige scepsis ontvangen werd door veel lezers. Maar het verhaal van de beide klokkenluiders is daarmee niet compleet; de beide mannen verklaren dat ze in contact zijn geweest met buitenaards leven op Mars..! Hun verklaringen zijn nu volop te lezen op het internet, en dit artikel gaat over die verklaringen.

Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda.
Arthur Neumann alias Henry Deacon doet verslag van achter de sluiers van de geheime agenda.

De eerste klokkenluider, Arthur Neumann, die zich tot voor kort presenteerde als Henry Deacon, was voorheen ook verbonden met een afdeling van de U.S. government. Het was deze Arthur Neumann, die op 25 juli 2009 in Barcelona, op het European Exopolitics Congress publiekelijk verklaarde: “There is life on Mars. There are bases on Mars. I have been there.” (‘Er is leven op Mars; er zijn bases op Mars; ik ben daar geweest!’)

De volgende dag, nam Neumann deel in de Futuretalk, een documentaire van ‘Project Camelot’, waarbij hij een interview gaf, dat de details verschafte over zijn teleportatie naar de Mars-basis en zijn deelname aan de vergadering aldaar, die een uur duurde. Bij deze vergadering waren naar zeggen van Neumann, vertegenwoordigers aanwezig van een intelligente beschaving, die leeft in steden, onder het oppervlak van Mars.

De andere klokkenluider is advocaat Andrew D. Basiago, die deelnam als kind in een geheim tijdreis-project, dat geïnitieerd was door de Amerikaanse defensie-afdeling ‘DARPA’. (Defense Advanced Research Projects Agency). Op 31 august 2009 wordt een interview van maar liefst 6 uur vrijgegeven, waarin Basiago zijn ervaringen in het DARPA-project ‘Pegasus’ beschrijft, gedurende de periode 1969 tot 1972. Hij beschrijft reizen naar verleden tijd en de toekomstige gebeurtenissen, waaraan hij deelnam via de teleportatie- en chronovision-experiemnten, gedurende het begin van de tijd-ruimte-onderzoeken van de US-overheid.

“Hij [Mr. Basiago] bevestigt dat de United States al tientallen jaren bezig is om individuen naar Mars te teleporteren en hij herinnert zich duidelijk de aangrijpende en doodsbenauwde trips die hij in 1981 naar Mars aflegde, nadat hij was verkozen daarheen te gaan, in het teleportatieproject ‘Pegasus’, als kind-deelnemer.”

Daarnaast heeft Andrew Basiago publiekelijk ook verklaard, dat hij in 1970, in gezelschap was van zijn inmiddels gestorven vader, Raymond F. Basiago, een ingenieur die voor de ‘Ralph M. Parsons Company’ werkte aan geclassificeerde aerospace-projecten in Wood Ridge – New Jersey. En dat terwijl enkele Martianen aanwezig waren met een missie op Aarde en ontmoetingen hadden met US-defensie-personeel.

Klokkenluider Arthur Neumann en de bases op Mars..
Arthur Neumann’s verificatie van het bestaan van bases op Mars, of zijn persoonlijke relaas over zijn bezoek aan Mars, vond plaats, vlak na het optreden van gepensioneerd luchtmacht-Sergeant-majoor Robert Dean op de bijeenkomst van ‘European Exopolitics’ op 23 september 2009, en deze presentatie is te zien in de video vanaf minuut 54 van de presentatie. (zie video) Tijdens zijn presentatie toonde Robert Dean showed satellietbeelden van een kennelijke stad onder het oppervlak van Mars, evenals een klaarblijkelijke basis óp het oppervlak van Mars.

Hier allereerst het interview met o.a. Robert Dean & Arthur Neumann uit 2009 op de European Exopolitics Summit in Barcelona
Dit Futuretalk interview van 26 juli 2009 is indrukwekkend; hierin spreekt Mr. Neumann in details over zijn teleportatie naar Mars, voor die meeting van een uur, bijgewoond door humanoïde Martianen, is opgenomen door de mensen van Project Camelot, Bill Ryan en Kerry Cassidy, met de deelname van Robert Dean en Alfred Lambremont Webre.

x

x

Klokkenluider Andrew D. Basiago en de verborgen geschiedenis van de ontdekking van leven op Mars.
Mr. Basiago was te zien in een 6-uur durend interview, getiteld ‘A Conversation with Andrew D. Basiago’, gepost door Jessica Schab op YouTube (HIER). In dit 39-delige interview, beschrijft Basiago zijn ervaringen met het ‘Pegasus-project’ van DARPA, als één van Amerika’s vroegste tijd-ruimte-onderzoeken, tijdens de periode 1969-72. Hij beschrijft ook de 7 periodes in een tijdspanne van 40 jaar, waarin de CIA in het bezit was van een ‘quantum access’-mogelijkheid sinds 1967-68, hem briefte over zijn lot als ’toekomstig publieke bekendheid’…

andrew basiago
Andrew Basiago

Want op een dag in de toekomst, aldus de CIA tegen Basiago, zou hij in verband worden gebracht met de ontdekking van het leven op Mars. Jessica Schab (de vrouw van de YouTube), schrijft dat in dit interview, de Amerikaanse advocaat Andrew D. Basiago, 47 jaar oud, de ontdekking van leven op Mars bekend maakt in 2008 en tevens het feit onthult dat in 1968 de inlichtingendiensten in de VS al bekend waren met zijn latere werk over Mars…!  Jesssica Schab:

“Andy vertelt het fenomenale verhaal van 7 briefings die hij kreeg in een periode van 40 jaar, waarin hij ook bewijs kreeg voorgelegd van zijn lot als de man die het leven op Mars bekend gaat maken. Daarbij legt hij ook uit hoe het fenomeen ‘tijdreizen’ opkwam en dat deze bekendmaking van zijn toekomst daarmee in verband stond. (Kennelijk wist de CIA dus wat Basiago te wachten stond..! gj)

Volgens Andy, was de CIA in 1968 al druk bezig om individuen naar de toekomst en het verleden te teleporteren, teneinde zaken te pakken te krijgen en ze terug te brengen, daarbij met hologrammen werkend, van gebeurtenissen uit het verleden en uit de toekomst, met apparaten die ‘Chronovisors’ genoemd werden, óók om informatie te verzamelen.

Het ongelooflijke deed zich voor, dat Andy in 1971 een document te zien kreeg, dat getiteld was The Discovery of Life on Mars en waarvan ze hem vroegen het te lezen en te onthouden, zodat hij in 2008, wanneer hij het verhaal daadwerkelijk zou schrijven..!, het zoveel mogelijk informatie over Mars zou bevatten, als mogelijk zou zijn..

Ik ontmoette Andy in juli 2009 bij Mount Adams, in de staat Washington, waar ECETI’s ‘Science, Spirit and World Transformation Conference’ gehouden werd. We waren daar beiden uitgenodigd een persoonlijk presentatie te houden. Mr. Basiago en Alfred Lambremont Webre presenteerden sámen op deze conferentie een verhaal over de ontdekking van het leven op Mars en de consequenties/implicaties van deze ontdekking..

Tijdens deze lezing, liet Andy (Basiago) talloze foto’s zien van het bewijs van zijn ontdekking van leven op Mars. Daaronder waren veel foto’s van de humanoïde wezens, verschillende diersoorten, uitgehouwen standbeelden en gebouwen op Mars, die er allemaal voor zorgden dat hij op deze conferentie als de grote ‘onthuller’ werd gezien. En tijdens het weekend, vertelde Andy aan zijn tafel ook allerlei verhalen aan kleine groepjes congresgangers, die hem hadden opgezocht om meer te weten te komen van zijn ervaringen van kindsaf in het ‘Project Pegasus’, waarin het tijdreizen de volledige focus had.

Het verhaal van de kleindochter van US-president Eisenhower, Laura Eisenhower, past naadloos, als een puzzelstukje in het verhaal van Basiago en Arthur Neumann. (klik voor haar verhaal hier op WantToKnow)
Het verhaal van de kleindochter van US-president Eisenhower, Laura Eisenhower, past naadloos, als een puzzelstukje in het verhaal van Basiago en Arthur Neumann. (klik voor haar verhaal hier op WantToKnow)

Ik weet gewoon, net als iedereen die in deze belangrijke seminars had deelgenomen, dat Andy oprecht is. Of zoals Bill Ryan van Project Camelot het noemt, dat Andy de ‘real deal’ is. Die bijvoorbeeld ook met significant nieuwe informatie naar voren kwam, rondom het eerste experiment van de VS met tijdreizen deed, het Philadelphia Experiment. (Hierbij werd een slagschip van de marine, compleet met onwetende matrozen, door krachtige stralingsapparatuur bestraalt, waarna het schip in een soort magnetische wolk verdween, om later weer op dezelfde plaats te verschijnen. Zie hier)”

Hoe kunnen we deze verklaringen van Arthur Neumann en Andrew D. Basiago waarderen?
Zowel Arthur Neumann als Andrew D. Basiago zijn beiden, intelligente, betrouwbare professionals, met beiden een geschiedenis als deelnemer aan top secret projecten, die werden gefinancierd door overheidsdiensten van de United States, waaronder DARPA. De beide verklaringen van de mannen, onafhankelijk van elkaar gedaan, over hun teleportatie naar bases op Mars, geeft natuurlijk en sterk bewijs voor het bestaan van permanente ‘teleportatie-machines’, waarbij de Aarde is gekoppeld aan Mars. Daarénboven biedt het dus bewijs, dat de VS functionerende bases zouden hebben op Mars..!

Volgens Mr. Basiago, heeft de US-government al volledige operationele teleportatie-capaciteiten sinds 1967-68, en waren ze in staat in de jaren 1969-70, getalenteerde en begenadigde Amerikaanse studenten, waaronder hijzelf, te trainen om Amerika’s eerste generatie van ‘chrononauten’ te worden, of tijd-ruimte-ontdekkers.. Basiago zegt dat deze opleiding ertoe leidde, dat hij in 1981, als 19-jarige zichzelf naar Mars teleporteerde, nádat hij was geïnstrueerd door CIA-medewerker Courtney M. Hunt.

Kort daarna gebeurde het opnieuw, alleen was hij toen in gezelschap van diezelfde Hunt. Beide trips, aldus Basiago, werden ondernomen vanuit een zg. ‘jump room’, die gelocaliseerd was/is, in de CIA-facilitaire vestigingen in El Segundo, Californië. De kennelijk bedoeling van deze trips was, om hem te laten wennen aan Mars, doordat de CIA wéét had van zijn lot als de ‘ontdekker van leven op Mars’, waarbij zij het kennelijk belangrijk vonden, dat hij Mars bezocht en daar ervaringen vanuit de eerste hand opdeed.

x

x

Meer ondersteunend bewijs
De betrokkenheid van Andy Basiago als kind, bij het tijd-ruimte-onderzoek van de VS, evenals de identiteit van Courtney M. Hunt als CIA-agnet, wordt bevestigd door Dr. Jean Maria Arrigo. Hij is ethicus and werkt nauw samen met defensie in de VS en de inlichtingendiensten. Daarnaast is ook US army-captain Ernest Garcia, een man die het verhaal van mr. Basiago bevestigt. Garcia was leger-veiligheidsman bij het ‘Pegasus Project’ bij DARPA en heeft een carrière achter de rug bij verschillende VS-inlichtingendiensten, en daarnaast was hij de man die de opgravingen van de Dode Zee-rollen van archaeoloog Yigal Yadin begeleidde.

Marsbewoners..
Zowel Arthur Neumann als Andrew Basiago melden ontmoetingen te hebben gehad met Mars-bewoners.. Neumann zoals gemeld, ontmoette deze wezens tijdens zijn projectmeeting(s) op Mars, na zijn teleportaties. Andy Basiago heeft publiekelijk verklaard dat hij (en zijn vader!) kort kennis hebben gemaakt met 3 astronauten van Mars. Dat was op een locatie van een defensie-toeleverancier, toen deze Martianen daar waren voor een verbindingsbezoek. Deze beide onafhankelijke klokkenluiders geven echter op hun beurt een schat aan gezamenlijk bewijs, dat een intelligente beschaving onder het oppervlak van Mars leeft, én dat deze civilisatie betrokken is, bij lopende, geheime verbindingsprogramma’s met onderdelen van de VS-regering, waaronder de staat-in-de-staat, de CIA.

Veel van de foto's die officieel door de NASA zijn vrijgegeven, bevatten uiterst merkwaardige anomalieën.
Veel van de foto’s die officieel door de NASA zijn vrijgegeven, bevatten uiterst merkwaardige anomalieën.

Het vreemde is natuurlijk waarom de CIA continue Andrew Basiago onder de neus bleef drukken dat hij degene zou worden, die de essentie van dit verhaal openbaar zou maken. Maar liefst 7x in zijn leven, werd Basiago door de CIA geïnformeerd over (één of ander) aspect van zijn toekomstige ‘Mars-werk’.. Wat voor sluw CIA-plan zit daar dan achter, wanneer je uitgaat van de authenticiteit van deze 2 mannen..? Of is het simpelweg zo, dat de toekomst in deze grote lijnen vast ligt en de CIA min of meer goede sier wil maken, met ‘oude informatie’. Want wie weet hoe ver ze inmiddels zijn met deze projecten..

Mars rood gemaakt

x

Daarnaast is er een ander bijzonder fenomeen met Mars aan de hand, in relatie tot wat NASA ons laat zien. (Klik bijvoorbeeld eens voor een artikel hierover op de foto hieronder van de persconferentie.) De vraag is dus waarom de NASA alles in het werk stelt om het hele Mars-verhaal te ontkrachten, terwijl de CIA, als we Basiago’s woorden mogen geloven, juist bezig zou zijn met het laten lekken van zelfs de indringende gegevens die Basiago ons meedeelt..!

We worden door NASA bedonderd met foto’s van Mars, die een beeld geven van een rode, dode, onherbergzame planeet.. Nu er ‘plotseling’ ijs is ontdekt is het hek van de dam natuurlijk, betreffende leven op Mars.

5 Van deze 7 informatieve hand-outs van de CIA aan Andy Basiago, waren informatieve briefings, waarin aspecten van zijn toekomstige mijlpaal-werk The Discovery of Life on Mars (2008) werden onthuld aan hem.. Daarbij het bestaan van levensvormen onthullend, die bestaan onder het ecologisch breekbare oppervlak van Mars. Maar de beide andere keren, dus de ontmoeting met de Mars-astronauten op de basis van Curtiss-Wright in 1970 en zijn 2 trips naar Mars in 1981, waren het praktische oefeningen, waarin Andrew Basiago’s rol als ‘officieuze klokkenluider’ van onthullingen over de betrekkingen van (krachten binnen) de VS-overheid met de beschaving op Mars het doel leek.
Deze 7 briefings waren kennelijk toegestaan door de CIA, dat niet veel aan toeval overlaat, op basis van een besluit rond 1967-68, dat de geschriften van meneer Basiago over Mars, een internationale geheimhoudingsbelang hadden. Volgens Basiago bracht de CIA hem het verzoek over om zich te laten teleporteren naar Mars in 1981, zónder hem te vertellen waarom hij zou moeten gaan.

Een persconferentie bij de eerste Rover-missie.. Wie goed kijkt ziet dat er een foto is 'doorgeslipt' van het Marsoppervlak, op de achtergrond, waaruit duidelijk op te maken valt, dat we worden beduveld met het 'beeld van Mars'..
Een persconferentie bij de eerste Rover-missie.. Wie goed kijkt ziet dat er een foto is ‘doorgeslipt’ van het normale Marsoppervlak. Kijk de foto op de achtergrond, tijdens de persconferentie. Hieruit valt op te maken, dat we worden beduveld met het ‘beeld van de rode hete planeet Mars’.. (klik voor eerder artikel)

Andy Basiagor: “Toen ik aan Courtney M. Hunt vroeg, waarom ik naar Mars geteleporteerd zou moeten worden, zei hij dat dat nodig was, ‘omdat de overleving van het menselijke ras ervan afhing’, dus ik kan op dit moment alleen maar raden naar datgene wat mijn CIA-contactpersoon op dat moment wist. Ik woú dat ik het wist!. Het is duidelijk dat ik kennelijk gekwalificeerd was om naar Mars te gaan, doordat ik al eens als proef tussen New Jersey en New Mexico heen en weer was geteleporteerd, als onderdeel van het kinderprogramma-onderdeel van Project Pegasus. Maar nogmaals, het bredere perspectief, waarim speciaal ik naar Mars diende te worden geteleporteerd, blijf een mysterie voor me..

Misschien had het te maken met de ‘normalisatie’ van de relatie tussen de Aarde en Mars met betrekking tot een weerstand of afwerende houding to buitenaardsen, die toen tóch tot stand kwam. Maar misschien was het ook wel iets basaals als het feit dat ze wisten dat de ontdekking van het leven op Mars, een hele generatie Amerikanen zou inspireren om astronaut te worden en ruimte-wetenschappers.

Het enige wat ik dus weet, is dat het een reis naar Mars was, waarvan de CIA had bepaald, dat ik die absoluut diende te maken en een reis die ik niet kon weigeren.. Vandaag de dag ben ik blij dát ik naar Mars ben geweest, omdat dat me een begrip heeft gegeven van Mars is. En dit begrip zorgt voor een fundament onder het werk over natuurlijke geschiedenis, waar ik op dit moment over aan het schrijven ben.”

Tot slot
Vind je het allemaal maar bizar, ongeloofwaardig en een soort ‘conspiracy’, dan kun je simpel verder kijken dan ook onze neus lang is; kijk naar Basiago’s schrijfsels over de levensvormen op Mars, samen met nog 40 andere onderzoeksrapporten, die hij óók schreef, om te bewijzen dat Mars een bewoonde planeet is. Kijk daarvoor op www.exopolitics.com by clicking here.

Arthur Neumann tot slot is een getuige van ‘Project Camelot’.

En Andrew D. Basiago is de oprichte en voorzitter van de Mars Anomaly Research Society (MARS). Een club die werkt aan erkenning van het leven op Mars binnen het publieke domein, waarbij vanzelfsprekend nieuwe internationale wetgeving noodzakelijk is, evenals politieke visie en afspraken.

 

* * *

Voor meer informatie:

A “New Cydonia” of ancient extraterrestrial monuments found on Mars

MARS Takes Its Case for Life on Mars to the American People

Discovery of Life on Mars by Andrew D. Basiago Chosen #1 UFO Story of 2008

 

 

15 gedachten over “2 Onafhankelijke klokkenluiders: ‘Wij waren op Mars’..

 1. Ja Dick dat zou ik zelf kunnen verzinnen maar ik wil een beetje opheldering het verhaal zou ik zomaar kunnen geloven want ik denk wel dat we op andere planeten zijn geweest maar je hoort nooit hoe de bewoners zijn ! Daar zit ik nu op te wachten en ja misschien zijn het ook de kop in het zand stekers ! Zou zomaar kunnen !

  1. Als een zo mooie, intelligente en zich geweldig presenterend meisje van 24 jaar, die bezig is met zeer waardevolle wetenschappelijk onderzoek, door een moedwillige terreuractie van een stel psychisch gestoorden van vandaag op morgen gedwongen afscheid moet nemen van haar aardse leven, dan ben ik wel aangedaan, ja. Mag het?

 2. Leuk maar meer dan een verhaal is het eigenlijk niet. Ik zeg ook niet dat het niet waar is. Maar wat kunnen we hier nu helemaal mee!? Het is eigenlijk niet meer dan informatie die de frustratiestapel aanvult. 2008 has come and gone zonder dat er ook maar iets mbt leven op mars (behalve misschien microben) main stream gedachtegoed is geworden.

 3. IK blijf erbij !!! Hoe zien ze eruit ????? Niemand praat daarover en niemand schijnt het te weten dat is toch raar ? Allemaal naar Mars en niemand weet hoe de bewoners eruit zien sorry hoor ! Dit is een belangrijk aspect in het geloven van die verhalen !

  1. Best wel zielig eigenlijk vind ik, ga je naar Mars, vol verwachting, kom je helemaal raar terug.

  2. Volgens Arthur Neumann waren op de ondergrondse basis op Mars “mensachtige wezens” aanwezig die in lengte varieerden van 50 cm tot wel 3 meter groot.Daarmee is niet gezegd dat allemaal “Martianen” zijn, het zou net zo goed om een bont “internationaal” gezelschap kunnen gaan, aanwezig op die basis op Mars, die ook bezocht werd door mensen van de aarde.

 4. Ook nog wat willen ze van ons ?? Wat hebben wij en wat hebben zij om ons te geven en wat hebben wij om hun te geven want ja dat is ruilhandel! Zo werkt het denk ik ook intergalactisch ?

  1. Pietje, misschien wel om onze mensheid te redden 😉

   En nog iets Pietje, onbaatzuchtigheid is om te geven uit liefde en er niets voor terug te verwachten 🙂

 5. Ik ga er van uit dat de meeste Aliens, ongerwervelde dieren/wezens zijn, de ongewervelden, hebben veel en veel meer overlevings kansen, en zijn 100% programeerbaar, ook een enorm voordeel, van die wispelturige éénlingen, dwars liggende individuen, soft van lichaam en van geest, mensen, horen niet thuis in het heelal, leuk Klein huisje met tuintje, vrouw en kinderen, in vreugde voorspoed en vrede leven, aan je pijp lurkend over je hek hangend met buurman Guido praten, dat is mens zijn.

  1. Ik geloof jou niet op je woorden Jeroen..! 🙄

   Kijk ajb eens bij 30 minuut op de eerste video. Wat is er nodig dan menselijke verklaringen om te geloven.
   Of lees anders eerst het artikel over ‘cognitieve dissonantie’.. Je wereld ligt anders kennelijk volledig overhoop; dat vermijd je hiermee..! No sweat.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.