Advertentie

Mind-Controlpatenten tonen mega-manipulatie!


X

google-patent-tv-brainwash

x

x

x

US Patent and Trade Office, Patent #6,506,148 inzake het sublimaal modificeren van gedrag.

14 januari 2003 (zie verder hieronder, ná de inleiding)
Een citaat uit dit, in 2003 toegekend patent:

‘Het is daardoor mogelijk om het zenuwsysteem van een persoon te manipuleren,
door afbeeldingen te pulseren, via een dichtbij gelegen computermonitor of  TV-scherm.
Voor dit laatste is het ook mogelijk de beeld-pulsen op te nemen in het programma-materiaal,
of kan het erover heen worden gestreamed, door een beeldenstroom te moduleren’.

x

x

Mind-Control-patenten tonen mega-manipulatie!

Fred Burks © WantToKnow.info
vertaling © Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be

x

Het arsenaal van gedragsbeïnvloedingstechnologiën dat door overheden en de industrie is ontwikkeld is werkelijk enorm. Er is een groot aantal uitstekend gedocumenteerde boeken over dit onderwerp, die de complexiteit en de variëteit van deze technologiën onthult. Wij kunnen in dit kader het Engelse boek aanbevelen van Dr. Armen Victorian, getiteld ‘Mind Controllers’ voor een uitstekend inzicht in dit onderwerp. En klik HIER voor een 10-pagina dikke samenvatting van dit opzienbarende boek, dat honderden voetnoten biedt voor degene die het allemaal wil versificeren.

Het onderstaande patent beschrijft de technologie die is ontwikkeld om via TV, computermonitoren, video en DVD menselijk gedrag te manipuleren. Zeker wanneer je een technische achtergrond hebt, of hierover kennis hebt, raden we je aan de volledige patentomschrijving te lezen en je te verbazen over het ongelooflijke hoogstaande niveau van techniek, die hierbij betrokken is. 16-page patent (HIER) Het blijkt namelijk dat de manipulaties niet worden verricht via enkele beelden, zoals dat in het verleden werd gedaan, maar via een bepaalde versleuteling van het beeld-SIGNAAL.

mind_control_americaHet is natuurlijk schandalig dat maar heel weinig mensen op de hoogte zijn van deze mogelijkheden van overheden en ‘krachten achter de schermen’, om het menselijke gedrag op deze wijze te manipuleren. Maar het is de vraag of er überhaupt wetten zijn, die deze manipulaties onmogelijk zouden moeten maken..!  Want het is zoals bij elk instrument of ‘gereedschap’, dat het gebruik ervan voor zowel positieve als negatieve doeleinden mogelijk is! Laten we ervoor zorgen dat deze informatie verspreid wordt en mensen bekend maken van deze technieken, zodat de goedwillende mensen die in de TV en video-industrie werkzaam zijn, op kunnen letten dat deze zaken niet op uiterst negatieve wijze worden toegepast.

Voor een kijkje op de zoekpagina van de website van het Amerikaanse Patent en Handelsregister,  klik je HIER Of klik HIER om rechtstreeks naar patent #6,506,148 te gaan. Omdat het volledige patent 16 pagina’s lang is, laten we hieronder de sleutelpassages zien. Wil je andere patenten inzien, die te maken hebben met subliminale gedragsbeïnvloeding en –manipulatie, dan klik je HIER

* * *

United States Patent 6,506,148
Loos, January 14, 2003

Het manipuleren van het zenuwstelsel via elektromagnetische velden van monitoren.

Samenvatting
Fysiologische effecten zijn waargenomen bij bij personen die reageerden op stimulatie van de huid, door middel van zwakke elektromagnetische velden, die word gepulseerd met een frequentie van  0,5 tot 2,4 Hertz, zódanig dat er een gevoelige resonantie volgt. Veel computermonitoren en TV-beeldbuizen, sturen, wanneer ze pulserende beelden tonen, elektromagnetische velden uit, die genoeg kracht bevatten om een dergelijke prikkel te veroorzaken.

Het is daarom mogelijk om het menselijke zenuwstelsel van een mens te manipuleren, door bewust deze pulserende beelden te tonen, op een computer monitor of een TV-beeld. Voor dit laatste is het ook mogelijk de beeld-pulsen op te nemen in het programma-materiaal, of kan het erover heen worden gestreamed, door een beeldenstroom te moduleren, als een RF-signaal of een videosignaal’.

Het beeld dat wordt uitgezonden via een computermonitor, kan heel effectief worden gepulseerd via een eenvoudig computerprogramma. Voor sommige monitoren, kunnen elektromagnetische velden, die dus in staat zijn de genoemde gevoeligheids-resonanties op te wekken worden gepulseerd met een subliminale intensiteit. (Uitvinders; Hendricus G. (3019 Cresta Way, Laguna Beach, CA 92651) Applicatie nummer: 872528  Filed: 1 Juni 2001)

Samenvatting
Computer en TV-monitoren kunnen zodanig worden geproduceerd, dat ze laag-frequente elektromagnetische velden uitzenden, simpelweg door middel van het pulseren van de getoonde beelden. Experimenten tonen aan dat de 0,5 hertz-gevoeligheidsresonantie op deze wijze een persoon kan bereiken in de buurt van een monitor. De 2,4 Hertz-gevoeligheidsresonantie kan evenzo op deze wijze worden uitgeoefend. Concluderend: een TV- of computermonitor zijn in staat om het zenuwsysteem van mensen in de buurt te beïnvloeden. De implementaties voor deze uitvinding zijn toegepast in de bron van de beeldstroom, die de monitoren aanstuurt, of het nu een computerprogramma is, een TV-uitzending, een videoband of een DVD.

De mening van 'We the Sheeple' wordt met de pap-TV-lepel naar binnen gegoten..
De mening van ‘We the Sheeple’ wordt op deze manier met de pap-TV-lepel naar binnen gegoten..

Bij een computer monitor, kunnen de beeldpulsen worden geproduceerd door een geëigend computerprogramma, waarbij de pulsfrequentie kand worden gecontrolleerd via de input van het toetsenbord, zodanig dat de persoon in staat is in te tunen op de voor hem geschikte, individuele gevoeligheidsresonantie frequentie. Ook de golfsterkte kan op deze wijze worden gecontrolleerd.

Een programma dat is geschreven in Visual Basic(R) of Windows 95 of 98 is in het bijzonder geschikt voor gebruik op computers. De structuur van een dergelijk programma is beschreven.  De productie van de periodieke pulsen, benodigen een accurate timing procedure. Een dergelijke procedure is geconstrueerd in de ‘GetTimeCount’-functie, die beschikbaar is in de Application Program Interface (API) van het Windows operating system. Sámen met een verlengingsprocedure die de timing verbeterd.

Het gevarieerd pulseren kan worden geïntroduceerd via software, met als doel het aanpassen van het zenuwsysteem aan de veldstimulatie, of wanneer de precieze resonantiefrequentie niet bekend is. De gevarieerdheid kan een heel kleine interval hebben, of kan de vorm aannemen van een frequentie- of golflengtesterkte in tijd. Deze variabele kan onder controle zijn van het individu.

Het programma dat ervoor zorgt dat een monitor deze pulse-beelden toont, kan op afstand staan of door een andere, verbonden computer worden bediend. Deze kan via een link verbonden zijn, of in een netwerk of via het internet.

Bij een TV-monitor, kan het beeldpulsen meegenomen worden via de videostroom, wanneer deze uit de beeldbron komt. Anders kan de stroom worden gemoduleerd, door een laag bovenop de pulsen. In het eerste geval kan een live TV-uitzending worden  gearrangeerd, waarbij simpelweg het licht in de scene’s die wordt uitgezonden, kan worden gepulseerd. En natuurlijk kan deze methode ook worden uitgevoerd tijdens het produceren van films en het opnemen van videobanden en DVD’s.

Videobanden kunnen worden ge-edit met video-apparatuur waarbij de pulsen óver de beelden gelegd kunnen worden. Een DVD kan door middel van software heel eenvoudig worden ge-edit, door eenvoudige pulsachtige variaties in te bouwen in het RGB-signaal van de DVD.
Aparatuur om deze signalen te genereren, kan worden ingebouwd in de analoogcomponent van de video-ouput of DVD-speler. Voordat deze signalen de TV-monitor ingaan, kunnen de  de TV-signalen worden gemoduleerd.

Bepaalde monitoren kunnen elektromagnetische veldpulsen uitzenden, die ervoor zorgen dat er een gevoeligheidsresonantie plaatsvindt in de persoon in de buurt van de monitor. Deze pulsen zijn echter zó zwak, dat je kunt spreken over sublimale pulsen. Dit geeft helaas, zoals je zult kunnen voorstellen, volop de mogelijkheden voor manipulatie, waarbij het zenuwsysteem van mensen volledig onwetend worden gemanipuleerd in het voordeel van ‘anderen’. Natuurlijk zijn dergelijke applicaties onethisch en feitelijk onwettelijk. Besef altijd goed, dat je eigen onderscheidingsvermogen jou weleens vaker zou kunnen waarschuwen voor dit soort processen, dan je bewust bent.

Deze paragraaf over gedragsbeïnvloeding komt van pagina 205 van het boek van Dr. Victorian’s Mind Controllers:

De laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van angst-zaaien en Mind Control is het klonen van menselijke hersengolven of het EEG-patroon, van een bepaalde groep of één specifiek slachtoffer. Door middel van het gebruik van krachtige computers, kunnen segmenten van de menselijke emotie, zoals angst, opwinding, droefheid, angst, schaamte, jaloersheid, eenzaamheid en agressie worden geïdentificeerd en afscheiden uit de EEG-signalen, en zelfs opgeslagen als ‘karakteristieke emotie-clusters’.
De relevante frequenties van al deze emoties zijn dus gemeten en vervolgens worden deze specifieke clusters kunstmatig nagebootst en opgeslagen op een andere computer. Natuurlijk worden al deze emoties apart gehouden en individueel gesplitst. Dan worden deze bestanden geplaatst in een ‘Stil-geluid-frequentie’-apparaat en kan hierdoor in alle stilte dezelfde emotie worden opgewekt in een ander menselijk wezen.
x

* * *

Andere sleutelpatenten op het gebied van gedragsbeïnvloeding

en Mind Control.
x

Methode en apparaat om een gewenste hersenstaat op te roepen. USP # 6,488,617 (December 3, 2002),
Samenvatting: Een methode en apparaat dat de productie van een bepaalde, gewenste hersenstaat kan opwekken in een individu, waarbij middelen aanwezig zijn om deze hersenstaat te monitoren en analyseren, terwijl een set van één of meer magneten, velden produceert dat deze hersenstaat kan veranderen. Een computergestuurd systeem is in staat om het gat te dichten tussen de actuele en de verlangde staat van hersenactiviteit. Dit terugkoppelingssysteem is continue bezig om dit verschil op te heffen en/of te verwijderen.

Het is de strijd om het bezit van de (jouw) geest van mensen.

Intra-Oraal, electronisch volgsysteem USP # 6,239,705 (May 29, 2001).,
Samenvatting: Een verbeterd, niet traceerbaar, niet-chirurgisch, bio-inpasbaar, elektronisch volgsysteem, waarvan de behuizing intra-oraal (in de mond en keelholte) kan worden geplaatst. De behuizing bevat micro-circuits, die bestaan uit een ontvanger, een schakelknop om in actieve/passieve-mode te worden gezet, een signaaldecoder om de positionele plaats te fixeren, een zender, een antenne en een krachtbron. Wanneer het apparaat een gecodeerd signaal ontvangt, wordt de positionele signaleringsbron geactiveerd, waardoor de exacte positie wordt doorgegeven. De zender zendt dientengevolge een zg. ‘thuissignaal’ uit via de antenne, dat ontvangen kan worden door een locatie-computer.

Pulserende manipulatie van het zenuwsysteem – USP # 6,091,994 (July 18, 2000),
Samenvatting: Een methode en een apparaat om het zenuwstelsel te manipuleren, via het meegeven van subliminale pulserende koeling op de huid van  een persoon, op een frequentie die geschikt is voor opwinding door een zintuiglijke resonantie. Op dit moment zijn er 2 grote zintuiglijke resonantie bekend, waarbij de frequenties liggen tussen 0,5 en 2,4 Hrtz. De 0,5 hertz zintuiglijke resonantie, veroorzaakt ontspanning, slaap, zware oogleden, een starre lach, een knoop in de maag, of seksuele opwinding, afhankelijk van de precieze frequentie die wordt gebruikt. De 2,4 hertz-resonantie veroorzaakt vooral het vertragen van bepaalde activiteiten in de cortex van de hersenen.

Apparaat en methode om hoorbaar geluid uit te zenden, waarbij ultrasonisch geluid als drager dient.
USP # 6,052,336 (April 18, 2000),
Samenvatting: Een uitzending op basis van ultrasonisch (vert. onhoorbaar) geluid,  dat wordt vermengd, door middel van signaalversterking en/of frequentie-modulatie, met een informatie input-signaal, dat afkomstig is van een bron die informatie verstrekt. Daarna zal het gemoduleerde signaal, dat versterkt kan worden, worden uitgezonden via een projector-eenheid, waarna een individu of een groep van individuen, die is gelokaliseerd in de regio waar de uitzending plaatsvindt, het hoorbare geluid waarneemt.

Ultrasonisch spraakvertaler en communicatiesysteem – USP # 5,539,705 (July 23, 1996),
Samenvatting: een draadloos communicatiesysteem, niet-traceerbaar via radio-frequentie methodes, voor het ombouwen van audiosignalen, inclusief de menselijke stem, naar elektronische signalen in het ultrasonische frequentiebereik, daarbij het ultrasonische signaal uitzendend, via akoestische drukgolven, dóór het originele audio-signaal. (vert. bijv. radio!). Deze uitvinding is tot stand gekomen met subsidie van de overheid, via Contract DE-ACO5-840R2l400, toegekend door het ‘US Department of Energy’ aan ‘Martin Marietta Energy Systems, Inc.’

Methode  en geassocieerd apparaat om op afstand de emotionele stemming van een persoon te bepalen. USP # 5,507,291 (April 16, 1996),
Samenvatting: In deze methode voor het op afstand bepalen van informatie die gerelateerd is aan de persoonlijke stemming van een persoon, zal een energiegolf, met een vooraf ingestelde golflengte en een vooraf ingestelde intensiteit, worden gegenereerd en draadloos worden verzonden naar een afgelegen persoon. Hierbij wordt het golfpatroon dat deze persoon uitzendt, gelokaliseerd en automatische geanalyseerd, waarbij informatie wordt verkregen over de emotionele staat waarin de betreffende persoon zich bevindt.

Stil subliminaal presentatiesysteem– USP # 5,159,703 (Oktober 27, 1992),
Samenvatting: Een stil communicatiesysteem waarin non-aurale dragers, in de ultra-lage of uiterst hoge audio-frequentieband, of in het aangrenzende ultra-sonore frequentiespectrum,  worden versterkt of frequentieel gemoduleerd, met de gewenste informatie en akoestisch of vibrationeel worden aangeboden, voor opname in het brein.

Methode en apparaat voor het produceren van subliminale beelden – USP # 5,017,143 (May 21, 1991),
Samenvatting: Een methode en apparaat om effectiever visuele subliminale communicatie te produceren. Grafische en/of tekstbeelden, gepresenteerd voor de duur van, of minder dan een videoframe. op een georganiseerde ritmische interval, waarbij deze intervallen bedoeld zijn om de ontvankelijkheid, de stemmingen en/of het gedrag van de kijker te beïnvloeden

Een specifiek geluidskanon, met ‘onhoorbaar geluid’ als drager.. Mind control om de massa in toom te houden? Geen politiemensen meer nodig waarschijnlijk..!

Geluidontvangstsysteem, USP # 4,877,027 (Oktober 31, 1989),
Samenvatting: Geluid wordt opgewekt in het hoofd van een persoon, door middel van het bestrijken van het hoofd van een persoon met microgolven in de golflengte van 100 Mega-hertz tot 10.000 Mega-hertz, die worden gevormd in een specifiek golfpatroon. Dit patroon bestaat uit een aantal specifieke frequentie-uitbarstingen, die elk bestaan uit 10 tot 20 uniform geplaatste pulsen, die dichtbij elkaar worden gegroepeerd. De bandbreedte van deze uitbarstingen ligt tussen 500 nanoseconde en 100 microseconde. Deze uitbarstingen zijn frequentie gemoduleerd door de audio-input, zodat een ‘hoorsensatie’ wordt gecreëerd, in de persoon wiens hoofd wordt bestraald.

Apparaat & Methode om van afstand hersengolven te wijzigen en te monitoren. – USP # 3,951,134 (April 20, 1976),
Samenvatting: Apparaat voor en een methode om hersengolven te herkennen, op een plaats die ver van de persoon af ligt, waarbij tegelijkertijd tevens elektromagnetische frequenties kunnen worden uitgezonden, naar het brein van de betreffende persoon. Hierbij zullen de beide signalen met elkaar interfereren, zódanig dat er een golfpatroon ontstaat, dat opgenomen kan worden door de hersenen van de betreffende persoon. Dit nieuwe patroon van beide golven, wordt opnieuw door de persoon uitgezonden en door ontvanger opgevangen, waar het kan worden versterkt en/of gemoduleerd. De teruggezonden hersensignaalgolf kan ook gebruikt worden om een signaal te produceren, dat de elektrische activiteit in de hersenen van de betreffende persoon verandert tot een gewenst patroon.

* * *

Tot slot
Wil je nog meer patenten bekijken, patenten  die te maken hebben met Mind Control en subliminale gedragsbeïnvloeding en –manipulatie, klik dan HIER. Het laatste patent hierboven, waarbij het gaat om een gewenst effect te verkrijgen in het brein van een persoon, dateert, zoals je gezien hebt, uit 1976.

Het is van belang te beseffen dat het meeste onderzoek op dit terrein wordt gedaan in de ‘top secret’-omgeving van de nationale ‘veiligheidsdiensten’. Geheime onderzoekslaboratoria zijn daarbij meestal ook nog eens zo’n 10 jaar verder, dan soms via de publiek-wetenschappelijk kanalen te destilleren valt. Het is helemaal niet ondenkbaar, dat sommige ‘groepen’ inmiddels de mogelijkheden hebben om stemmen te projecteren in onze hoofden/hersenen. Voor een artikel uit de Washington Post, dat verbijsterende informatie bevat over deze fenomenen, klik je HIER.

* * *

 

Advertentie

29 gedachten over “Mind-Controlpatenten tonen mega-manipulatie!

 1. Heb al ozaliet en benzoliet bij de monitoren liggen om de straling te neutraliseren. Digitale TV heb ik al lang geleden opgezegd, zie per definitie geen voordeel. Draadloos internet heb en wil ik niet. Mobiele telefoon heb ik inmiddels opgezegd, ben ik eerdaags dus ook vanaf! Het enige wat ik nu nog kan doen is naar de winkel gaan en lood kopen en alle toestellen inpakken met lood, daar komt dus niets doorheen. Voor het scherm dubbel glas maken, is vacuüm, kan dus ook niets doorheen. Je moet wat doen om jezelf te kunnen/mogen blijven;-)

  Kan eigenlijk alleen maar een oud spreekwoord van stal halen; “zoals de waard is, vertrouwd die zijn gasten”.

  Ziek, dood en doodziek zijn ze.

  1. Dubbel glas of isolatieglas is bij mijn weten niet vacuüm maar gevuld met een gasmengsel…?

   Het Ozaliet en Benzoliet argument is m.i. de moeite waard om te onderzoeken, bedankt!

 2. Onwetendheid voed de achterdocht. De reden dat veel vorderingen worden achtergehouden voor de onwetende massa is deels dat deze kennis de individuele burgers de macht zou geven om hun eigen leven, gezondheid en bescherming beter richting te geven. Als het brede publiek dergelijke vermogens kon aanspreken, dan kunnen de overheden niet langer angst en intimidatietechnieken gebruiken om blinde gehoorzaamheid uit te lokken.

  Toch zitten er naar mijn bescheiden mening meer voordelen aan dan nadelen. Ware verlichting verloopt via bewustzijn en zeker niet door technologie alleen. Een sterke geest kan dan voor zich zelf bepalen in hoeverre de illusie doorloopt voordat de gemaakte werkelijkheid wordt bereikt.

  Overheden springen daarbij handig in en maken gebruik van meerdere dimensies. Dit sluit aan bij het huidige tijdperk van het licht. Alle negatieve kritiek over overheidsprojecten waarbij geheimhouding van pas is komen voort uit angst voor het onwetende. Overheden gaan soms te ver in het achterhouden van bepaalde informatie, maar soms ook weer niet ver genoeg. Het goede nieuws is dat de tijd is gekomen dat mensen met een gezonde achterdocht kunnen gaan inzien dat dit soort van energetische processen en technologieën worden ingezet voor heling en mentale gezondheid te verbeteren. Maar ook om de veiligheid van de samenleving te verbeteren. Deze gaan hand in hand samen met doelstellingen die er aan ten grondslag liggen.

  Het gebruik van scalaire golven en aanverwante technologie is een doorbraak waarin wij als meerderheid nog niet veel van moeten hebben, maar het is onontbeerlijk en onontkoombaar aantoonbaar dat het over het algemeen wetenschappelijk is bewezen dat de werkelijkheid scalair elektromagnetisch te configureren valt.

  Zie het als de hemel of de hel. Aan een ieder de vrije keus of toch niet helemaal?

  1. @Dick

   Mafketel, dat is hem juist, dat onder de mom van staatseiligheid wordt er een digigevangenis neergezet. Mensen in Nederland worden dagelijks gemarteld door de hightech mind control van de overheid. Gebruik van de mind control technieken zijn zo en zo niet in overeenstemming met de grondwet en mensen rechten. Maatregelen van de overheid die niet in overeenstemming zijn met de grondwet zijn gewoon criminele activiteiten en moeten ook zo gezien worden.

   Mind control technologie gaat altijd over Machtlust en niet om veiligheid!

  2. Laten ze maar voortdurend een wit balkje in het scherm zien, afwisselend met allemaal angstaanjagende teksten, net als ze op mijn pakje shag geflikt hebben.
   Roken is Dood eenvoudig en zo…

  3. Gaat ook niet werken, vertel het maar aan iedereen, er zijn er maar weinig die de tv uitlaten of de computer, mobiele/dect telefoons, etc.
   Ik weet ik weet maar doe er niets aan. Alleen dat tv kijken, dat doe ik nauwelijks meer, merk te goed hoe het als een tunnelvisie mijn aandacht pakt, me ook nog eens in een andere staat van bewustzijn brengt. Als ik dat wil neem ik wel een jointje of een pilsje…

  4. Vanuit de illusie ofwel de alomvantende energie zijn we uiteindelijk de schaakstukken die we in dit leven verkiezen te zijn . Zonder de zwarte schaakstukken zouden de witte uiteindelijk doelloos over het bord staan te schuiven .
   http://www.youtube.com/watch?v=vc7sEpEitWU

  5. @Dick,

   Begrijp ik je goed als ik denk dat je zegt, creeer je eigen tijdlijn, werkelijkheid?

 3. Willen jullie dan zo vriendelijk zijn om geen advertenties van derden via http://www.wanttoknow.nl te plaatsen (zoals google adwords ofzo), want veel van die reclames die bewegen ook en leiden af, en zijn feitelijk ook mind-control-dingen, want ik had ergens gelezen dat tv-advertenties juist veel effectiever zijn als je er NIET je aandacht aan besteed, en dat is met lezen van een artikel ook het geval.

  Zie de websties van de diverse kranten, ze staan boordevol van die rotzooi die niks te maken hebben met enig nieuws.

  En als je toch bezig bent, haal dan ALSJEBLIEFT !!! dat irritantie vaak in de weg zittende ding aan de rechterkant weg, dat blokje met “Home Top Favoriet Help Contact Muziek” !!!

  En last but not least, heben jullie ook tips om zich tegen genoemde mind-control-apparaten en methodes te beschermen ?

  Mvg, Leo, http://www.avoratio.nl

  1. Leo, ik zit nog niet op je site en wordt overgoten door Google-Adds.. Wat bedoel je nou precies..? Ik zal vragen of de webmaster bij jou langs kan komen, dan gaan we de hele site op jouw computer/monitor afstemmen, ok? Halen we meteen die stemmingsmodulator weg, want je bent wel érg zuur zeg.. 🙄
   Ik vind het wel geinig, nu we het er toch over hebben, zo’n blokkie aan de zijkant. Breekt zo lekker de dag!

  2. Hou ook niet van reclame, echter is het mijn website niet. Daarnaast is wel een beetje van “de pot verwijt de ketel”…. Even op je website gekeken, meteen een pop-up die door FF wordt afgesloten en technisch gezien verdient het ook geen schoonheidsprijs.

   Maar net als hier, zal ik daar doorheen kijken en eens snuffelen wat je allemaal te vertellen heb, wellicht iets goeds en moois 😉

  3. Wacht ff….je geeft aan een IQ te hebben van 133 bij een online site. Als dat zo zou zijn, geef je dan een reactie zoals hierboven? En dan nog wat, als je dit zo naar buiten brengt op een dergelijk website, sorry, maar “game over”….Sleep well

  4. Overgoten door Google-Ads ? Popup ? Waar hebben jullie het over ? Ik heb geen van beide.

   Jullie hebben zeker een virus op je pc, want bij een kennis van mij werkt het gewoon naar behoren, dus zonder Google-Ads en zonder popups.

  5. Heb het bij de kennis nog eens nagekeken en toen kreeg ik een pagina van de water-web-ring waarvan ik een ingebed javascript-stukje op mijn voorpagina had; kennelijk doen ze dat maar soms en random. Het is er inmiddels af.

   In plaats van mijn kritiek niet tot jullie door te laten dringen zoals een spiegel geen licht door laat dringen, zou je eens een enquete kunnen houden, zo van wie wil er wel allebei google ads en dat menu-blokje, alleen google ads, alleen dat menu-blokje, of geen van beide op http://www.wanttoknow.nl

   En op de persoon spelen zoals MB doet, dat is geen communiceren maar de aandacht afleiden van het onderwerp van “gesprek”. Met effe in 9 minuten tijd “door mijn website bladeren” kan je geen inhoudelijk overzicht en inzicht krijgen in datgene wat ik op mijn website heb staan. Laat staan er over nadenken.

   Dus zo’n reactie van “game over, slaap lekker” slaat werkelijk nergens op.

   De vraag “Is de inhoud van mijn website NUTTIG voor de lezers ?” vindt ik belangrijk.
   En ik sta open voor onderbouwde, constructieve kritische reacties.

 4. @Ineke

  Spreek meer van een surrealistische werkelijkheid waarbinnen de realiteit op kwantumniveau is gearriveerd. En wat is dan tijd binnen de aangepaste werkelijkheid?

  Tijd is daarin net zo vergankelijk als de werkelijkheid die het inhaalt.

  1. @Dick Realiteit was altijd al kwantumniveau, alleen niemand was er zich bewust van.

 5. Dat ze het kunnen geloof ik wel dat is al jaren bekend vooral door middel van reclameboodschappen in amerika.
  Maar met wat voor doel zouden ze ons willen beïnvloeden, worden we soms zombies?
  Wij kijken heel veel TV en toch houd ik ook de sites bij zoals wanttoknow en andere.
  Kan er geen filter op de tv gezet worden die de meeste manipulaties tegen houd zonder met dubbel glas te hoeven werken met ozaliet en benzoliet.

  1. Natuurlijk kan dit allemaal Berma, maar je moet bedenken dat al de patenten, hierboven genoemd, zg. ten goede kunnen worden gebruikt. Niemand weet wat er daarna daadwerkelijk mee is gedaan..! Dat betekent dat ‘krachten achter de schermen, die hiermee werken of zouden werken, natuurlijk niet alles wereldkundig gaan zitten maken, met wat voor spelletjes ze allemaal bezig zijn.
   Het belangrijkste is, dát je weet dat het allemaal kan, dat er ws. nog veel meer ‘loos’ is met die elektronische apparaten, incl. je monitor van je computer. Etc. Het enige is dán, om je regelmatig BEWUST LOS te maken van die manipulatieve zaken.

 6. Dit is einde mensheid beste Guido, kan het me slecht voorstellen, dat er werkelijk zo’n groot stuk kwaad huist in onze samenlevingen, is dit geverifierd niews, of gebaseerd op aannames, groet !

  1. Je zit op een site waar het antwoord voor het oprapen ligt; even bukken beste Jenne, zeker als je op de meeste artikelen al geweest bent en je plasje hebt achtergelaten..!!

  2. Zo beste Guido, jij gaat er van uit dat als het op die malle molen die internet heet, verschijnt dat het dan wel de waarheid moet zijn, nou ik verschil van mening.
   En over piesjes laten, kleine anecdote, jongetje uit de stad die alles wist,
   uitgenodigd voor spelletje, punt van zakdoek in de mond van 3 kamaraadjes, de 4e in de mond van visiteur, en wie het langste hamme hamme kan zeggen wint, onderwijl piesten de 3 kamaraadjes de bezoeker zeik nat, voel je het al langs je benen lopen beste Guido, niet boos worden het is als paradox bedoeld.

  3. Jenne, loop niet zo slap te ouwenelen man..! Zoek gewoon op de patentnummers die nota bene hierboven erbij staan..!!! Als nou ergens niet iets bij elkaar geraapt is, is het bij dit artikel.. Pas op dat je zwetsmasjien wordt.. En volgens mij ben je aan het reageren om het reageren. Hou er ff mee op man. Zeg iets als je voelt dat het ergens toe bijdraagt.. Het is hier geen bejaardenhuis, waar je tegen iedereen maar aan-ouwehoert die je in de wandelgangen tegenkomt.. Dankjewel.

  4. Beste Guido, is niet erg aardig wat je doet, zit niet in een bejaarden te huis, en loop ook niet slap te ouwe hoeren, en ik reageer om dat ik denk dat ik iets te zeggen heb, waar een ander misschien iets aan heeft.
   Verder vind ik dat je een beetje buiten je perken gaat, en mij oud provo probeerd te provoseren zal je niet lukken makker, en een beetje respect zou wel op zijn plaats zijn.
   Je moet niet vergeten dat je een doodgewone bediende van een doorgeefluik bent, en je je lezers en schrijvers hard nodig hebt, om je voorbeeldige werk van ons voorzien van lees voer te kunnen uit voeren.
   Maar goed zal minder gaan reageren, om je een plezier te doen, groeten Jenne

 7. Fascinerend. Bijna alle ‘Mass-shooters’ blijken aan de medicijnen te zitten EN veel pc-games te spelen. Bij pc-games zit de speler in de meeste gevallen erg dicht bij het beeldscherm.
  Ik heb een vriend die vroeger in een psychose is beland en tot op de dag van vandaag het niet aankan om tv te kijken. In de tijd van zijn psychose luisterde hij steeds naar ‘The chronic’ en zei toen steeds dat er meerdere lagen in de muziek zaten… Wellicht was zijn bedoeling iets anders.

 8. En daar komen jullie nu pas mee. Mind Control is van alle tijden. Als je het ziet werkt het niet meer. Sterker nog dan werkt het averechts.

  Ik lees bijvoorbeeld graag het AD. Het AD is als de softporno blaadjes uit de zestiger en zeventiger jaren. De poesjes, omgebouwd of niet?) vliegen je om de oren met hun voortplantings perikelen.

  Welkom in de boze Wereld. Plat, datdanweerwel.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.