Advertentie

Ignatius, het Judaïsme en de wereldorde..


Met de verkiezing van de Argentijnse Jezuïet tot paus Franciscus was het artikel dat we eerder plaatste over de Jezuïeten, uiterst confronterend voor velen. Het onderstaande verhaal over de macht van de Jezuïten en de verborgen macht dáár achter, kregen we ook toegestuurd. Het is gebaseerd op het artikel van dezelfde auteur, Joël Labruyere, wiens materiaal ook het eerste artikel inspireerde.

De nieuwe paus, een Argentijnse Jezuïet. "Bidt voor mij, kies mij"... Zijn eerste woorden om wereldwijd de focus en intentie op je te krijgen..?
De nieuwe paus, een Argentijnse Jezuïet. “Bidt voor mij, kies mij”… Zijn eerste woorden om wereldwijd de focus en intentie op je te krijgen..?

Dit nieuwe artikel gaat echter nóg een stap verder en handelt bijvoorbeeld over de onstoffelijke entiteiten, de egregoren, waarmee de Jezuïeten verbonden zouden zijn. Lena Wouters zond ons deze informatie toe. In haar begeleidende commentaar stond o.a. dit:

“De nederigheid die deze paus al tentoon spreidt, lijkt bijzonder dubbel. Aan de ene kant zien we wat we zien en horen we wat we horen, maar klopt het allemaal met dát wij we weten van deze gebaren..

In dat verband springt er wat ons betreft één handeling van deze paus al uit; want wat was de allereerste openbare handeling van de nieuwe paus Franciscus? Hij riep de toegestroomde aanwezigen – een slordige 100.000 mensen– op om voor HEM te bidden. In mijn ogen creëerde hij op dat ogenblik een persoonlijk egregoor. Wat door de vele commentatoren beschreven werd als een bewijs van zijn nederigheid, was in werkelijkheid een goed gecamoufleerde daad van zwarte magie.

Jàren geleden voorspelde een Nederlandse paragnost wiens naam ik helemaal vergeten ben, dat de laatste pause en gewiekst zwarte magiër zou zijn. Anderen spraken van een zwarte paus. Welnu, ik denk dat we beiden hebben : zwart, het discrete Jezuïeten uniform en zwart in de betekenis van zwart magische kennis en handelingen. Is dit een machtsgreep en kan men van paniekvoetbal spreken? Of is dit gewoon het afsluitend hoofdstuk voor een totale wereldoverheersing? Wellicht al deze zaken bij elkaar want het duister heeft haast..

Dit artikel is als aanvulling bedoeld van het artikel ‘De Jezuïetenpiste’. Daarom zijn slechts die gedeelten overgenomen die verhelderen of aanvullen. De meeste erg brede uitweidingen over o.a. de geldende hiërarchie in de astrale werelden en het vernietigen van ons natuurlijk milieu werden weggelaten; omdat ik vooral de ware macht achter de Jezuïetenorden wil toelichten.”

Lena Wouters.

 

* * *

 x

 

Ignatius, het Judaïsme en de Wereldorde

Gedeeltelijke transcriptie van een conférence

door Joël Labruyère, voorjaar 2005.

 x

Het werk van Rudolf Steiner bevat een vanzelfsprekendheid inzake de verbindingen tussen de geziene en ongeziene werelden..
Het werk van Rudolf Steiner bevat een soort ‘verbazende vanzelfsprekendheid’ inzake de verbindingen tussen de geziene en ongeziene werelden..

De aardse autoriteiten zijn slechts de afgezanten van occulte hiërarchieën die in andere dimensies leven, zoals bv. de spirituele entiteiten van Mars die volgens de visionaire Rudolf Steiner, massaal in de subtiele lagen van de aarde zijn geland, tot in ons onderbewustzijn en dit sinds de 19de eeuw.

Kijk naar de fysieke staat van hun planeet: Mars. De entiteiten van deze zone leven niet in een biologisch milieu als het onze. Zij kunnen naar een organisch lichaam verlangen op de manier dat wij een auto gebruiken, maar hun wereld is anders. Om ons lichaam beter te kunnen infiltreren, vernietigen deze geesten vooraf ons natuurlijk milieu dat ons bescherming biedt. Zij hebben de analytische geest vergroot teneinde de materialistische beschaving te vestigen, die de Aarde sinds twee eeuwen veroverd heeft. Het zijn hyper-intelligente spirituele wezens waarvan onze geleerden, wetenschappers, wiskundigen en technici de onbewuste mediums zijn. Wetenschap en techniek dienen hun veroveringsplan, waarbij de organische natuur voor hen van geen enkel nut is! Integendeel, zij hoort geslecht te worden zoals een virus de immuniteitsbarrière vernietigt om een organisme binnen te dringen..

Deze ‘Martianen’ zijn slang-geesten die aan de basis liggen van de mythe van de val van de mens en de verbanning uit de tuin van Eden. De aanval werd vanuit de spirituele Marssfeer gelanceerd; de spirituele Marsdimensie fungeerde als transit voor de Adamieke aardemens, alvorens die naar de Aarde gedeporteerd werd. De naam ADM (Adam, DAM, is Hebreeuws voor ‘bloed’) is dezelfde als M-ADM (esoterische naam voor Mars, de rode planeet). Het rode bloed is door Mars-ijzer gepolariseerd. Ons bloed is voor hun het elixir dat een rechtstreeks assimileerbare levensenergie moet leveren.

Hun krijgersinstinct leidde hen ertoe onze psychische sfeer binnen te dringen, vooreerst door zich toegang tot het menselijke onderbewustzijn te verschaffen, later door het installeren van een materialistische wetenschapsgerichte beschaving. Tenslotte, is het hun bedoeling om de menselijke individualiteit, gebaseerd op Liefde, die zich uit in compassie en liefdevolle scheppingskracht, uit te drijven, omdat deze niet te vernietigen valt, enkel te temmen en te robotiseren.

Ignatius of Loyola
Ignatius van Loyola

Ignatius van Loyola
De eerste stap van de Mars-geesten was het verwerven van de controle over de religies, daarna volgden de heersers, tenslotte de massa. Het is een machtig genie van Mars, geïncarneerd in de drager, Ignatius van Loyola – stichter van de Jezuïetenorde – die deze gigantische operatie gelanceerd heeft. Toen de Rooms-katholieke kerk was ingepalmd, verspreidden de Jezuïeten zich over de hele aarde, daarbij tempels en paleizen infiltrerend. Daarna gingen zij de revolutionaire toer op, met Frankrijk als eerste in de rij, mede door het geld van hun bondgenoten, de Joodse bankiers die de nieuwe planetaire aristocratie vormen. Uiteindelijk zullen de demonen van Mars in de toekomst hun Joodse geldschieters elimineren, eens zij hun loyale diensten niet meer behoeven.

“De Jezuïeten zijn de enige Westerse organisatie die over dusdanige occulte macht beschikt, dat daarmee vergeleken de geheime genootschappen slechts padvinders zijn.”

Rudolf Steiner

Het internationale ‘Joodse complot’ is niet zomaar een mythe, maar werkt niet op de manier die de antisemieten zich indenken. De spelmeesters misbruiken het Joodse Messianisme om de Joden naar hun atavistische droom te leiden : de heerschappij over het Beloofde Land. Wat er ook van zij, er bestaat een alliantie tussen de verschillende occulte lobby’s om de Wereld Orde te installeren, wanneer het moment daar is. Het is hun bedoeling om de hele wereldpolitiek volledig vanuit de astrale wereld aan te sturen. Eens dat bereikt, zullen zij elkaar de suprematie over de onzichtbare dimensies betwisten, wat ons trouwens zou kunnen ‘verheugen’: de titanen zullen elkaar, de ene na de andere, vernietigen in een meedogenloze ‘eindstrijd’.

Zionisme
Wat het Jezuïetencomplot aangaat : sommige ‘complotspecialisten’ nemen dit nogal licht op. Men ziet niet in hoe een religieuze orde de wereld zou kunnen domineren en tegelijk het Joodse egregoor én de machtige Rothschilds onder hun controle houden. De gewone logica is niet in staat om tot de oorzaken terug te gaan. Er is een kennis van de occulte geschiedenis voor nodig. De ‘reptielmaniakken’ die het begin van de invasie in Sumerië situeren, vergeten dat verschillende archaïsche beschavingen dit tijdperk vooraf zijn gegaan. Elke beschaving heeft retrograde-hiërarchieën van entiteiten voortgebracht die de onzichtbare sfeer aan gene zijde vampiriseren. Hun egregoren verdelen de macht onder elkaar.

Er bestaan drie belangrijke machtscentra, in overeenstemming met de drie innerlijke energiecentra bij de mens, aan dewelke deze egregoren hun geestelijk voedsel onttrekken. Zolang men dit systeem van energetisch vampirisme, vanuit het onzichtbare, bij de mens niet begrijpt, zal men niets van politiek begrijpen. De wereldpolitiek laat zich slechts door deze energetische redenen verklaren én door de spirituele oorlog tussen de vampiristische lobby’s.

Lilith als slang die Adam en Eva verleidt tot het eten van het fruit van de boom van kennis van het goed en kwaad, de dualistische gedachte
Lilith als slang die Adam en Eva verleidt tot het eten van het fruit van de boom van kennis van het goed en kwaad, de dualistische gedachte

Van hoog tot laag in het zichtbare en onzichtbare, heerst een uitbuiting van de energiebronnen, voornamelijk van de waardevolle essence uit de mensenziel. Deze specifieke essence laat de onzichtbare egregoren toe zich op abnormale wijze in gene zijde te handhaven. Dit dankzij energetische voedingscentrales die de collectieve emoties en gedachten van de mensheid opzuigen. Destijds ging het over magische godsdiensten (godheden), tegenwoordig over de cathodische en mediatieke godsdiensten (vert.: tv en nieuwsmedia).

De buitensporige invloed van een eerder kleine en discrete groep geestelijken is voor de meesten een raadsel. In zijn memoires vertelt Ignatius van Loyola echter dat hij bezeten is geworden door een lichtende slang “die hem veel troost bracht, want deze verschijning was uiterst mooi en had allerlei dingen die straalden als ogen”. En het gaat hier niet zomaar om wat geruchten. Zie in dit verband het boek : ‘Het Testament van Ignatius van Loyola, door hemzelf verteld’ van pater Louis Gonzalés de Camare, hoofdstuk III.

En het was Rudolf Steiner die langs helderziende wijze, de identiteit van deze slang-geest wist te achterhalen als zijnde een ‘krachtig Mars genius’ dat bezit had genomen van Ignatius van Loyola. (Zie : Rudolf Steiner ‘Het Karma’ deel VI)

Een indicatie in deze richting is het feit dat, alvorens Rome te gaan veroveren, wijdde Ignatius zijn eerste volgelingen in te Parijs, welbepaald in de grotten van Montmartre, de Marsberg. Terwijl Teilhard de Chardin, een van de beroemdste Jezuïeten, ooit vertelde dat hij in zijn jeugd in zijn kamer een altaar had opgericht ter ere van zijn ‘god van ijzer’. (Vert.: de Marsbodem bevat veel ijzer, vandaar haar rode kleur). Het is bijna onbegrijpelijk dat de officiële biografen deze schokkende details niet weggemoffeld hebben.

The_Jesuits_Malachi_Martin_1280
Een van de vele boeken die ons wakker trachten schudden. (klik voor lead naar site)

En waarom deze data, gedurende vier eeuwen, de ergste vijanden van de Jezuïeten nooit zijn opgevallen, mag ook een raadsel genoemd worden. In ieder geval, eens goed en wel in Rome geïnstalleerd en de eerste discipelen naar de vier windstreken uitgezonden, verklaarde Ignatius onomwonden aan een Frans diplomaat dat hij van achter zijn bureau de hele wereld controleerde..!

Hoe zijn de Jezuïeten erin geslaagd door te dringen in India, Japan en China en de andere Oosterse landen waar Christelijke missionarissen niet welkom waren ?
De Sociëteit van Jezus heeft gewoon gebruik gemaakt van een bestaand internationaal netwerk. Welk was dan dit mondiaal netwerk dat zich met dat van de Jezuïeten kon verenigen? Het zijn de Joden van de internationale diaspora die reeds generaties lang in Azië hadden gevestigd. Ignatius was een Maraan, geboren uit een tot het christendom bekeerde Joodse familie en zijn secretaris, pater Lainez was van geboorte Joods. Aangenomen wordt dat aanbevelingen van westerse Rabbi’s bij de Joodse gemeenschappen in het Oosten het contact en de samenwerking hebben bevorderd.
De Handel en de bankverrichtingen waren de vector die diende om door te dringen in alle landen ter wereld. Aanvankelijk voor de Joodse diaspora en later ook voor hun neven, de Jezuïeten, die van deze zakenrelaties profiteerden om zichzelf te verrijken met de internationale handel in fijne voedingswaren en slaven, maar ook door de plunderingen van de Inca- en Mayaschatten.

De relatie tussen het Judaïsme en de Sociëteit van Jezus zit vol dubbelzinnigheden. Het is een soort tegennatuurlijke band tussen Israël en het Vaticaan. We weten dat de occulte politiek een spel tussen drie machten op het kosmisch vlak is:

George H. W. Bush was één van de meest opvallende NWO-strijders.. Vergeefs, als wij onze macht bekrachtigen..!
George H. W. Bush was één van de meest opvallende NWO-strijders.. Vergeefs, als wij onze macht bekrachtigen..!

De bezittende klasse (de politieke elite), de priesterlijke hiërarchieën (godsdiensten), en de passieve kracht van de massa die behoorlijk inert en niet tot beweging geneigd is. De twee heersende kasten beschikken over de tijdelijke en de spirituele macht waarmee zij de massa onder controle houden. De mensheid, in haar hoedanigheid van derde macht, dient als energetisch reservoir (batterij) voor de twee dominerende kasten.

Nu, sedert enkele eeuwen is het het internationale bankwezen dat haar wetten aan de politieke en religieuze elites oplegt. De macht staat borg voor het geld. Geld is de inzet van de politiek geworden. De internationale haute-finance controleert wel het spel maar het lijkt of een hogere politieke macht haar manipuleert. (Zie bijvoorbeeld de situatie in de VS, waar vooral George Bush sr. de machtscorrumptie belichaamt. (red. wtk.))
De occulte Jezuïetenorde werkt in op de hoge Maçonnieke graden en beïnvloedt op die manier de maatschappij. De belangen van de drie grote titanen van de wereld worden zo in evenwicht gehouden. Zij verscheuren elkaar wel maar zijn niettemin genoodzaakt tot het respecteren van een status-quo om hun wereldimperium bijeen te houden.

INFINITE LOVEDe toekomstige Wereld Orde is dus gebaseerd op een contract tussen de drie titanen.
De mensenmassa schenkt men een socialistische maatschappij, gedekt door een elite die haar materiële privileges verdedigt. Het geheel overkoepeld door een theocratisch regime, vertegenwoordigd door een wereldgodsdienst belast met de overdracht van de energie naar de onzichtbare astrale formaties. Als de titanen niet tot een duurzame regeling zouden kunnen komen en elke partij een steeds groter stuk van de taart zou gaan opeisen, dan komt het tot een totale oorlog, gesymboliseerd door de val van het ‘Grote Babylon’ (lees de ‘RK Kerk’). Daar zijn we nog lang niet aan toe en het is beter te hopen dat de crisis zich versnelt, dan dat zij vertraagd wordt door allerlei goed bedoelde eisen.

In dit spel heeft de machtige politiek-occulte orde van de Jezuïeten, waarvan de ‘Sociëteit van Jezus’ het masker is, de missie om de wereldmacht te grijpen. Dit ten voordele van de priesterlijke kaste om de heerschappij van de hogepriesters van de onzichtbare wereld te verlengen, bedreigd als zij is sedert het atheïsme zich over de aarde heeft verspreid. De Jezuïeten waken jaloers over hun monopolies op het domein van de astronomie, de paleontologie, de onderzeese cartografie, de archeologie enz. Zij verzetten zich tegen elke spirituele revelatie die de materiële visie op het universum tot nul zou herleiden.

hart corazonDegenen die zich wensen te bevrijden, hebben slecht één ding te doen : deze vreemde wereld radicaal de rug toe te keren. Het is absoluut nodig om uit het spel te stappen. Ernstige studie van de occulte politiek kan niet anders dan de overtuiging opleveren zich energetisch definitief los te maken uit het aardse circuit van de dood. Ascensie dus!

En hoe meer mensen voor ascensie kiezen, hoe meer energie aan onze occulte controleurs wordt ontnomen, waardoor zij verzwakken om uiteindelijk voor altijd te (moeten) verdwijnen. Daarom ook is hun weerstand zo hardnekkig en voeren zij een verbeten strijd tegen de ‘overlopers’ die de ontsnapping uit de zone van de planetaire gevangenschap organiseren. Wij mensen, hebben nu begrepen dat de menselijke beschaving, met haar filosofie, haar godsdiensten, haar wetenschappen en onderwijs, in werkelijkheid een soort systeem van hersenspoeling is.

Zo wil men voorkomen dat wij, de geïncarneerde wezens, tot de ontdekking komen dat de deur van hun kooi wagenwijd openstaat. Deze deur is deze van het HART. Het is het verlangen naar de vrijheid. Hij die haar (de vrijheid) zoekt, kan niet anders dan haar vinden..!

x

* * *

Last but not least
In het kader van deze zinsbegoochelingen, krachten achter de schermen en vooral jezélf bekrachtigen, plaatsen we hier een stuk van een van de presentaties van David Icke. Over de illusie van ‘daarbuiten’, over een soort van ‘het kammen van je haar in de spiegel’...

Deze presentatie van David Icke, over de veranderingen die we zélf kunnen bewerkstelligen, brengt het krachtig onder woorden; hoe maak je je los uit deze ‘matrix’..? Niet door te vechten, maar door je bewustzijn te verhogen. ‘If you’re fighting the system, you’re still caught in it. The ultimate revolution is to manifest, who you really are!’..  (vert. ‘Als je tegen het systeem vecht, dan maak je er nog steeds onderdeel van uit. De ultieme revolutie is om dát te manifesteren, wie je werkelijk bent!‘.)

x


47 gedachten over “Ignatius, het Judaïsme en de wereldorde..

 1. Ik vind dat er erg veel uiteenlopende zaken bij elkaar geraapt zijn in dit artikel, in een soort ongeargumenteerde soep.
  Verder:

  Ik lees: ”…het begin van de invasie in Sumerië situeren, vergeten dat verschillende archaïsche beschavingen dit tijdperk vooraf zijn gegaan.”

  Ik ben zelf dol op geschiedenis en de menselijke oorsprong, dus jammer dat er niet wordt onderbouwd met uitleg over de beschavingen voor Sumerie. Wat weet de schrijver daarover?

  1. Berend, het voordeel van soep maken is dat je er zo veel ingrediënten in mag doen als je wilt, als je jou bewustzijn koppelt aan deze soep zoals hij is opgediend dan maak je hem lekkerder en precies zoals jou smaak.
   maar als er meer mensen zijn met andere ingrediënten dan kan de soep steeds verrassender worden.
   Het gaat erom dat je steeds meer info krijgt die je in jou plaatje kan inpassen maar daarbij moet je nooit vergeten dat het ieders waarheid is waaruit jij jou waarheid weer mag filteren.
   Het is makkelijk om je zelf te veroordelen want ten slotte ben jij die ander in een andere tijd!

 2. Vind het nogal heftige kost…..dus voor mezelf houd ik het simpel…ik weet zeker dat er meer is, ik geloof in geen enkele wereld religie, wat ik wel geloof is dat als ik dood ga ik terug ga naar de energie bron waar ik vandaan kom als…..ik niet word verleid om over te stappen naar de Dark Side off The Force….dat is mijn taak en evident daar aan is andere mensen er van overtuigen dat wereld religie”s feitelijk, The Dark Side Off The Force”s is…kijk maar verdeel en heers….ze moorden en moorden en het gaat maar door….het is niet onwaarschijnlijk dat er buiten aards “leven” is maar waarschijnlijk…eigenlijk weet ik het wel zeker…in onze dimensie maar ook in andere dimensie”s en universums, de big bang was niet het begin…het begin was al veel eerder….maar dat is iets wat wij mensen nog niet begrijpen…..The Year That We Make Contact….komt, maar dat contact hoeft helemaal niet fysiek te zijn…gaat een probleem worden….denk aan bv telekinese….wij mensen gebruiken onze hersenen niet goed onze hersen capaciteit is veel groter dan we denken maar we weten niet hoe te gebruiken….maar ook dat gaat komen dat heet evolutie…. !

 3. Ik weet zeker dat er geheime organisatisch bestaan, waar we nooit en te nimmer ook maar iets over zullen weten.

  Ik heb vermoedens, ook mijn gevoel zegt mij soms van hé, maar verder kom ik niet!

  Want als dit niet zo zou zijn, zou het allemaal zinloos zijn, die brain fuck, die brain wash, die grote energie bal die maar om ons heen pulseerd, er is ook geen naam voor, in een wereld waar dagelijks de mooiste kunst wordt gemaakt de prachtigste gedichten geschreven, worden dagelijks mensen vermoord, verkracht en zinloos afgeslacht, hoe rijm je dat, of is de naam mensheid juist heel passend, of is het allemaal een hallucilatie en word ik zo wakker,
  en was het een boze droom, ik wilde dat het waar was.

 4. Prachtig krachtig artikel imo .
  Puntje van kritiek vind ik het taalgebruik , het volgende stukje had van mij best in Jip en Janneke taal gemogen :
  Van hoog tot laag in het zichtbare en onzichtbare, heerst een uitbuiting van de energiebronnen, voornamelijk van de waardevolle essence uit de mensenziel. Deze specifieke essence laat de onzichtbare egregoren toe zich op abnormale wijze in gene zijde te handhaven. Dit dankzij energetische voedingscentrales die de collectieve emoties en gedachten van de mensheid opzuigen. Destijds ging het over magische godsdiensten (godheden), tegenwoordig over de cathodische en mediatieke godsdiensten 🙄

  1. Nog even een hoopvol stukje uit de tekst geplukt : “Degenen die zich wensen te bevrijden, hebben slecht één ding te doen : deze vreemde wereld radicaal de rug toe te keren. Het is absoluut nodig om uit het spel te stappen. Ernstige studie van de occulte politiek kan niet anders dan de overtuiging opleveren zich energetisch definitief los te maken uit het aardse circuit van de dood. Ascensie dus!”
   Het woord ‘ascensie’ is door de new-wagers al dusdanig verkracht dat ik dat maar even negeer . Over de rest ben ik bezig om een onthullend verhaal te schrijven waarvan ik weet dat de collectieve weerstand huizenhoog zal zijn . Mr Smith doesn’t want to leave your body . 😉

  2. @cozmic

   Het Hoog Frans, helemaal in de traditie van ‘La Vieille France’ dat Labruyere hanteert, is inderdaad erg wijds en beeldrijk.
   Doch, een vertaling hoort de geest van de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk te benaderen. Het komt m.i. de vertaler niet toe deze taal te ontkrachten door er een recht-toe-recht-an NL van te maken. 😉

  3. @Coz: ben het met je eens. Die zin blinkt niet uit in transparantie. Er zal wel een Martiaan achter de vertaler hebben staan influisteren.. 😉
   Ik schrijf hierbij een prijsvraag uit voor een goede alternatieve zin. Hoofdprijs is dattie ook daadwerkelijk in het artikel geplakt zal worden! Svp in rijen van 3 opstellen.

  4. ergregoren http://users.belgacom.net/gc681999/Onderwerpen/Egregoren.htm wachters dus ?
   cathodisch ??? https://www.google.nl/search?q=cathodisch&rlz=1C1CHNY_nlNL484NL484&aq=f&oq=cathodisch&aqs=chrome.0.57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
   mediatiek ??? mediatiek
   heeft geen uitgebreide woordinformatie.
   Het is echter wel goed gespeld en is goedgekeurd door de Taalunie.
   Ook op encyclo zijn geen resultaten gevonden voor `mediatiek`.

   schiet mij dus maar lek , ik kan er niks van bakken .

  5. de paus heb z’n gore hondsbrutale grauw gele egregoor over ons uitgestoten toen hij aantrad in z’n nieuwe jjjurrrk offender gewaad en vroeg toen dat wij voor hem bidden zonder zich eerst voor te stellen en zonder te verklaren waar hij vandaan komt laat staan wat hij voor ons in petto heeft, de jezumieten zijn erg op de hoogte van oer oude high tech ‘magie’, de dynamiek van die echte wetenschap wordt voor ons stelselmatig verzwegen, stel je op de hoogt en laat je niet op het verkeerde been zetten door te kijken naar middeleeuwse clowns pakjes, ze weten precies wat ze doen maar ze doen het niet voor ons maar voor hun eigen en hun zwarte saturnus godjes;

   Quote: “The word “Egregore” derives from the Greek word egrégoroi, meaning “watchers”, which also transliterates as “grigori”. The word appears in the Septuagint translation of the Book of Lamentations, as well as the Book of Jubilees and the Book of Enoch. Even being derived from the word Grigori, which acquired a somewhat negative aspectation over the time, the general concept of Egregore is not evil. Gaetan Delaforge, in Gnosis Magazine in 1987, defines an Egregore as a kind of group mind which is created when people consciously come together for a common purpose.”

   http://humanityhealing.net/2011/05/the-real-meaning-of-egregore/

  6. een jeroentje en katootje cathode plaszeverzeurtreurbuis van Eustachius is een televisie en media is de wereld draait door en een egregoor is dat we ons groepsgewijs een babylonisch magisch ezelsoor laten aannaaien door de jezumieten paus die gein op het plein aan ons vraagt energie te geven aan de schaduw wereld, en dat doen we dan in grote getalen, dat zijn mensen, erg voorspelbaar;

   Bitter Past: Pope Francis and Argentina’s Dirty War
   http://www.youtube.com/watch?v=WqM3WeRl7Z4

  7. @cozmic

   Labruyere praat en schrijft in een elegant en geraffineerd “Vieille France” Frans, dat soms ronkend overkomt. Het is nu eenmaal zijn stijl.
   Ik ben van oordeel dat de vertaling de stijl van de auteur en de geest van het betoog dient te respecteren, anders is het geen vertaling meer maar een recensie.
   Hieronder het fragment uit de originele Franse tekst van de conference.

   “De haut en bas de la grande Babylone visible et invisible, il règne une exploitation des ressources énergétiques et principalement de la précieuse essence extraite de l’âme humaine. Cette essence spéciale permet aux égrégores invisibles de se maintenir anormalement dans l’au-delà grâce aux relais des centrales d’alimentation énergétique qui pompent l’émotion et la pensée collective de l’humanité. Jadis, les religions magiques, et aujourd’hui la religion cathodique et médiatique.”

  8. Dit heet in goed Nederlands, een ‘collectief veld’ volgens mij. Een van de meest gevoelde sensaties, wanneer je met een groep bij elkaar komt; zeker wanneer dit in coherentie gaat. Iedereen voelt het, maar niemand kan er precies de vinger op leggen. Dáár is 1 + 1 echt 3..!!

   Het artikel van Fred Burks over het ‘kwaad’, gaat preciés over één van de grootste collectieve velden. Zó groot dat er zelfs een bewustzijn in kan leven/ontstaat.. Het ‘kwaad’ dus..

   TPTB zijn haarfijn op de hoogte van de mogelijkheden een dergelijk veld te genereren.. Kijk naar de oorlogen en angst-haat-velden die worden gecreëerd..

  9. Bernstein: “Moderne definities behandelen de egregor
   als een minuscuul biologisch programma,
   als iets dat in zekere zin levend is.
   Een idee, concept, gedachte kan een meme zijn
   die zich verspreidt, zichzelf kopieert, verkondigt,
   en parasiteert op mensen; hen in beslag neemt.”

   “Een egregor was oorspronkelijk een legendarische Wachter
   (ook wel Grigori of Nephilim genoemd) uit het Boek van Enoch,
   die naar de aarde nederdaalden en de mens leerden
   over wetenschap en kunsten, en zo onenigheid brachten.
   Deze engelachtige wezens werden door Dr John Dee verbeeld
   als de elementale “wachters” of “wachttorens”
   uit zijn systeem van engelenmagie.
   Die wachters waren verbonden met vier of zeven aartsengelen,
   die ritueel werden aangeroepen als beschermers in traditionele gebeden.
   Zij zijn sterk verbonden met de Anunnaki, de “zonen van de hemel”
   uit het oude Mesopotamië.

   Vandaag de dag is een egregor een soort wezen
   of gedachte-projectie die in magische groepen wordt geschapen
   door hun collectieve visualisaties – een wezen dat echt zichtbaar is
   en kan worden aangeroepen door anderen.
   Het is een soort kunstmatige engel of godheid.”

  10. @Guido 6.11

   Een egregoor (is mi correcte term omdat er geen ander NL woord voor bestaat) is veel meer dan een collectief veld. Het is een levende, door mensen gecreëerde en zich met menselijke energie voedende groepsentiteit.
   Hieronder een korte versie van de artikels bij CROM.

   “Een golem is een entiteit, autonoom en zichzelf in stand houdend, gecreëerd door de energie die elke menselijke activiteit voortbrengt.
   Alle herhaalde handelingen, gedachten, gevoelens brengen golems voort.
   Een egregoor is een groep van zulke golems.
   Wanneer een groep eenzelfde (herhaalde) activiteit ontplooit, krijg je meerdere golems, zoveel als het aantal personen in de groep.
   Deze golems ‘versmelten’ tot een egregoor.
   De kracht van een egregoor is de som van de gezamenlijke energie door een groep geproduceerd.
   Men onderscheidt drie niveaus van egregoren.
   * 1ste niveau : het instinctieve niveau. Zelfbehoud, voortplanting, groepsactiviteiten zoals sport etc. waar de energie van de gezamenlijke actie tot een egregoor uitgroeit. Deze zijn niet erg krachtig.
   * 2de niveau : het emotionele niveau. Groepsdenken, religie, adoratie (massahysterie). Deze egregoren voeden zich door het omleiden van de emoties. Richten zich meer op het naar omlaag halen en passief/volgzaam maken van de mens en zijn zeer krachtig. Door de energie die zij dagelijks van miljarden gelovigen (van alle wereldreligies samen) ontvangen, begrijpt men het enorme verschil in kracht met, zeg maar de egregoor van een voetbalclub.
   * 3de niveau : het psychisch en intellectuele niveau. Deze egregoren zijn van het ideologische en zuiver magische type.
   Dit is de categorie van de Jezuïeten. De Jezuïeten hebben door de eeuwen heen magische rituelen ontwikkeld en verfijnd met de bedoeling om hun occulte greep op de Kerk (en bij uitbreiding, de wereld) te versterken.
   Deze egregoren zijn van een dermate hoge fequentie dat zij een zeer krachtige occulte uitwerking hebben.
   De egregoren van het 3de niveau domineren de hele occulte hiërarchie.”
   Daarom zijn mi de Jezuïeten zo gevaarlijk. Zij beheersen als enige meesters deze super krachten.

  11. Nog meer over egregoren.
   Hieronder een beknopte vertaling van het artikel in CROM van Alexandre Sintile :

   “We zagen eerder al dat de mens uit drie energiecentra bestaat die op hun beurt met drie subtiele niveaus verbonden zijn : de instinctieve, emotionele en psychisch niveaus.
   Wij creëren met onze energetische activiteiten (instinctieve, emotionele en psychische) subtiele vormen die, wanneer deze activiteiten herhaaldelijk plaats vinden, autonome energetische entiteiten worden (golems). Wanneer deze golems in groepsverband gecreëerd worden, ontstaan er egregoren. De kracht van deze egregoren hangt af van de kwaliteit van en de kwantiteit aan energie die wordt overgedragen.
   Egregoren vormen het hiernamaals, meer dan eender welk element. Het komt er dus op aan om hun werking goed te begrijpen om een juist inzicht in onze subtiele werkelijkheid te verkrijgen.
   Door middel van rituelen wordt energie naar de egregoor overgebracht. Elk type egregoor voedt zich op een eigen manier via een aangepast ritueel.
   Op instinctief niveau worden de egregoren via weinig gestructureerde rituelen gevoed : familie bijeenkomsten, drinkgelagen, sportwedstrijden, Tv-uitzendingen etc.
   Op emotioneel niveau is de mis het meest doeltreffende ritueel. Het gaat hier om een zeer strikt gestructureerd ritueel dat van de gelovigen weinig inspanning vraagt, maar des te meer van de priester die de energie kanaliseert alvorens haar door te geven. Het misritueel gebruikt de energie van het bekken en het hart van de gelovigen.
   Op psychisch niveau gaat het om een specifiek, erg gestructureerd en gecodeerd ritueel, gebruik makend van krachtige symbolen. Alle deelnemers zijn geselecteerd, gevormd en ingewijd. Het gaat om een totaalritueel die de energie van het bekken, het hart en het hoofd gebruikt. Door onbegrepen of mis begrepen symbolen te integreren, plaatst dit type ritueel de persoon in een occulte greep en dit op elk gebied van zijn wezen.
   Nochtans slagen de egregoren er niet in, ondanks aangepaste rituelen, om zich alle nodige energie te verschaffen.
   Deze autonome energetische schepsels raken op de duur onverzadigbaar. Er wordt gevochten om meer en grotere energiebronnen aan te boren. De bekeerzucht van missionarissen zijn een perfect voorbeeld van deze overlevingsdrang. Nog een mogelijkheid is de frequentie van de rituelen op te voeren, doch praktisch niet altijd mogelijk.
   De meest doeltreffende oplossing om de intensiteit van het ritueel en van de energie-overdracht op te voeren, is het bloedritueel.
   Bloed is een fysiologische vloeistof dat de energie van de drie centra concentreert : de psychische kracht van de geest, de prana-energie van het hart en de karmische kracht van het bekken.
   Een pertinent voorbeeld van een bloedoffer is 11 september 2001.
   Alle elementen van het bloedoffer zijn hier aanwezig : mensenoffer, emotionele deelname op wereldschaal, de structurering van de opgevangen energie door hoog ingewijden mits gebruikmaking van krachtige symbolen zoals het pentagram (Pentagon) een de twee tempel kolommen (twin towers).
   Ook de openlijke bloedoffers van het Judaïsme en de Islam zijn algemeen bekende voorbeelden.
   Geen enkele mens ontsnapt aan de totale controle van egregoren. Vanaf de geboorte tot de dood, zijn wij er allen mee verbonden.
   Door, meestal onbewust, deel te nemen aan allerlei vormen van rituelen : politiek (verkiezingen, debatten etc.), economisch (werk, consumptie etc.), sociaal, familiaal, administratief, onderwijs, etc.
   Tot nog toe kan enkel de dood de band met egregoren verbreken…”

   Tot nog toe…
   Daarom is onze ascensie zo belangrijk. Ascensie bij leven naar hogere dimensies is mi de enige weg om de egregoren ’te slim af te zijn’.
   Al was het alleen maar daarom.
   Vrijheid. Eindelijk.

 5. Altijd lastig om de handen op elkaar te krijgen voor Steiner. Hij is niet altijd even gemakkelijk te volgen. Wat een gevolg is van alle visionaire waarnemingen. En dat is weer een gevolg van het feit dat de mens verstrikt is in zijn tijdsbeeld en -geest. De waarheid komt toch altijd in contemporane symbolen tot de mens. En een eerste belangrijk probleempunt is dan altijd dat de huidige mensopvtting uitgaat van de mens als individu. Het ‘In Lak’ech’ is voor de huidige mens ontzettend moeilijk te bevatten, de meest spirituele niet uitgezonderd. Het ‘wij-zij-denken’ is onderdeel van de huidige tijd, en dat maakt Steiner voor de meesten onnavolgbaar. Gevolg is dat zijn ‘visioenen’ worden geinterpreteerd volgens hedendaagse begrippen. Zo hij zijn visioenen niet zelf al heeft moeten interpreteren volgens de in zijn tijd levende begrippen.

  Hoe dan ook is er geen ‘wij-zij’ in de wereld. Je bent je grootste vijand. Wat je veracht ben je zelf, en wat je lief hebt eveneens.

  Het kruis waarover het in alle occultie gaat, is die bestaande uit de materialistische as (horizontaal) en de geestelijke (verticaal). Beide ‘wegen’ op zich zijn incompleet. Er is niets spiritueels aan het zich onttrekken aan de wereld. Want – in Lakéch – je onttrekt je dan aan jezelf.

  Verlichting is geen ego-trip…

  De Franciscaner weg is volgens Steiner de verticale / geestelijke as, en dat is voor 50% plichtsverzaking. Zoals de materialistische visie dat ook is. Volgens Steiner was het de ‘daad van Boeddha op Mars’ die beide assen verenigde. In de grootste materialist is er een vonkje spiritualiteit, en vice versa.

  Dat de wereld ‘maya’ is, betekent niet dat ie on-spiritueel is. Materie = geest. En wij allen zijn Ignatius. Hem verfoeien is jezelf verfoeien. Het is het grote misverstand dat wij niet allen Hitler waren in ons ‘vorige leven’. Het is de grote individualiteitsillusie die uberhaupt tot de reincarnatiegedachte leidt. Het ‘Saturnale’ ego wil ook na zijn graf regeren en creeert daar middels het reincarnatie-idee de illusie dat hij voortleeft als individu.

  1. Deze Aarde IS imo een paradijs; de verkrachting en onderdrukking, het compassieloze en vooral het machtsvertoon zijn de oorzaken van veel, zo niet álle ellende.
   De Aarde die ‘ziet’ het oordeelloos aan. Oordeelloosheid is datgene wat we van haar kunnen leren. ‘Maya’ is de zinsbegoocheling, de illusie, voor een belangrijk deel imo veroorzaakt door deze Martianen.. Het wegtoveren van de focus en intentie van mensen is tegelijkertijd magistraal intelligent en heftig ONmenselijk…

 6. Dogs of war and men of hate
  With no cause, we don’t discriminate
  Discovery is to be disowned
  Our currency is flesh and bone
  Hell opened up and put on sale
  Gather ‘round and haggle
  For hard cash, we will lie and deceive
  Even our masters don’t know the webs we weave

  lees verder>> http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/The-dogs-of-war-lyrics-Pink-Floyd/F1A00156FB1B3AD2482568A10007804E

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ViEOGiRrhSs#t=1258s

 7. veel van genoemde inzichten,
  het ontstaan hiervan, en de (door) en beleving van de mensheid tot heden, worden in de boeken van Anastasia zeer duidelijk toegelicht.

  Maar ook de weg die de mensheid in de toekomst mag gaan door zijn eigen scheppende krachten te (her)ontdekken.
  Door de erkenning van elk goddelijk individu zodat deze invloeden van buitenaf en hun krachten in de toekomst vanzelf zullen gaan verminderen.

  rites of love

  (in Nederland helaas alleen nog in ehet Engels verkrijgbaar)

  1. Op 1e Paasdag zat ik te lezen in “De energie van het leven”, deel 7 van de serie over Anastasia door Vladimir Megre, waarin onder meer uitgelegd wordt dat priesters onder leiding van een Opperpriester al eeuwenlang de hele wereld in hun greep hebben en volkeren tegen elkaar opzetten. Maar dat zij hun langste tijd gehad hebben.
   Inderdaad Bart, Anastasia’s droom voor de mensheid kan ons inspireren om weer letterlijk in contact komen met de Goddelijke natuur en het Goddelijke in onszelf. Ik beschik gelukkig al over die door haar genoemde moes-)tuin en bossages en ik ga er dit jaar hernieuwd contact mee maken aan de hand van de suggesties uit deel 1 De zoemende ceder. Deze serie boeken is wel degelijk in het Nederlands vertaald, hoor! Tot en met deel 7 Zie: http://www.Schildpadboeken.nl Ik ontdekte ze onlangs in januari tijdens de Biovakbeurs in Zwolle. Ik had er nog nooit van gehoord. Deze boeken bevatten werkelijk parels van waarheid, wijsheid, liefde en eenvoud en zij hebben naar gebleken is door de jaren heen al velen geinspireerd om heel concreet een ruimte van liefde te creeeren voor zichzelf en ten bate van de hele mensheid.

 8. De nieuwe paus geeft steeds meer signalen die de richting van de Nieuwe Messias en de installatie van één Wereldgodsdienst aanwijzen.
  Zo draagt hij geen gouden kruis : goud staat symbool voor de geest, maar een ijzeren, door zijn grote dichtheid symbool voor de materie.
  Bovendien wordt Mars ook de ijzeren planeet genoemd en vereerde Teilhard de Chardin een ‘ijzeren godheid’.
  Creëert hij een devotie rond zijn persoon door de gelovigen te vragen voor hem te bidden.
  Ook zijn naamkeuze wijst op het zichzelf aan de top plaatsen.
  Geen enkele paus waagde het, uit respect, de naam Franciscus aan te nemen, omdat deze heilige als een van de grootste van het Katholicisme wordt beschouwd en Assisi als de heiligste stad van Italië geldt.
  Deze paus plaatst zichzelf naast deze grootheid, of zelfs erboven.
  Nederige Jorge?

  Meer hierover op onderstaande links.

  http://crom.be/fr/documents/les-trois-innovations-du-pape-venu-de-mars
  http://crom.be/fr/documents/pape-francois-les-jesuites-font-leur-coming-out

 9. Het waren juist de jezuieten die de vondsten van de Dode Zeerollen en de vondst van het graf van Jezus en zijn vrouw Maria van Magdalena met zijn broer Jacobus en een zoon van Jezus, geheim hebben willen houden. Zij probeerden de feiten in het bezit van hunzelf te houden zodat de rest van de wereld blijft geloven in wat de R.K. voorschoteld.

  Zoals zij vroeger de gnosis wilden verdonkeremanen door o.a. de katharen het zwijgen op te leggen.
  Maar ja, deze paus kan (mischien) anders zijn. De tijd zal het leren.

  1. Je reactie stond in de wacht Wim, ik weet niet waarom, want die #15 ging er wel gewoon ‘doorheen’.. Sorry voor de verwarring!

 10. “Er zit een volledig energetische wereld achter dit zichtbare spel” las ik bovenstaand. Hoe zal dit NIET kunnen, de onzichtbare wereld is zoveel groter dan de zichtbare. En Natuurlijk werken ze samen. Wij weten nu toch dat wij zelf met onze gedachten de zichtbare werkelijkheid creëren. Alles is energie, we kunnen er niet om heen (heeft trouwens nooit gekund, maar we waren ons er niet bewust van) wij allen zijn zenders en ontvangers. Dat is een Kosmische wet.
  Emoto Masaru: Natuurarts en analist van magnetische resonantie in water, zei het zo: “Ik zou willen zeggen dat de Natuur en het Universum uit de begrippen Liefde en Dankbaarheid bestaan.”
  Vandaar dat ik dit gedicht wil delen wat ik maakte in verbondenheid op 27-03-11
  dat hierop aansluit, tevens bij het gedachtegoed van David Icke:

  Wij mensen hebben Liefde nodig
  we willen Leven in het Licht
  In Liefde en Licht
  in de vorm van aandacht en begrip
  waardering en respect voor wie we zijn.

  Liefde is ook dankbaar kunnen zijn
  dankbaar voor het kleine
  maar zeker voor het grote
  dankbaarheid verdiend aandacht
  dankbaar voor wie we zijn
  we hebben onszelf niet gemaakt
  zo denken we, maar

  We kunnen zoveel met onze gedachten
  onze innerlijke duisternis en hele
  duistere werelden oplossen.
  De mensheid is zo toe aan vernieuwing
  Net zoals de Aarde waarop we leven
  Laten we dat oude programma nu eens laten crashen

  DE GESCHIEDENIS HOEFT ZICH NIET TE HERHALEN

  dat willen we toch helemaal niet weer
  dan is het ook niet meer nodig
  Wij kunnen onze eigen wereld creëren
  Focus je op het nieuwe,
  laat vreugdevolle gedachten toe.
  Laat het Liefdevolle, Vredelievende zaad ontkiemen

  Wees niet bang, durf je over te geven
  aan jouw eigen Levenskracht
  Ga niet langer tegen de stroom in
  Meegeven is zoveel mooier dan vechten
  Vechten tegen jezelf of tegen de ander, is zo’n onzin
  We zijn immers van hetzelfde ras
  en daarom mogen we onze Liefde in
  verscheidenheid laten zien en beleven
  in het Schitterende éénheidsbewustzijn.
  Alice/Aly

 11. @Guido 6.11

  Een egregoor (is mi correcte term omdat er geen ander NL woord voor bestaat) is veel meer dan een collectief veld. Het is een levende, door mensen gecreëerde en zich met menselijke energie voedende groepsentiteit.
  Hieronder een korte versie van de artikels bij CROM.

  Een golem is een entiteit, autonoom en zichzelf in stand houdend, gecreëerd door de energie die elke menselijke activiteit voortbrengt.
  Alle herhaalde handelingen, gedachten, gevoelens brengen golems voort.
  Een egregoor is een groep van zulke golems.
  Wanneer een groep eenzelfde (herhaalde) activiteit ontplooit, krijg je meerdere golems, zoveel als het aantal personen in de groep.
  Deze golems ‘versmelten’ tot een egregoor.
  De kracht van een egregoor is de som van de gezamenlijke energie door een groep geproduceerd.

  Men onderscheidt drie niveaus van egregoren.
  * 1ste niveau : het instinctieve niveau. Zelfbehoud, voortplanting, groepsactiviteiten zoals sport etc. waar de energie van de gezamenlijke actie tot een egregoor uitgroeit. Deze zijn niet erg krachtig.
  * 2de niveau : het emotionele niveau. Groepsdenken, religie, adoratie (massahysterie). Deze egregoren voeden zich door het omleiden van de emoties. Richten zich meer op het naar omlaag halen en passief/volgzaam maken van de mens en zijn zeer krachtig. Door de energie die zij dagelijks van miljarden gelovigen (van alle wereldreligies samen) ontvangen, begrijpt men het enorme verschil in kracht met, zeg maar de egregoor van een voetbalclub.
  * 3de niveau : het psychisch en intellectuele niveau. Deze egregoren zijn van het ideologische en zuiver magische type.
  Dit is de categorie van de Jezuïeten. De Jezuïeten hebben door de eeuwen heen magische rituelen ontwikkeld en verfijnd met de bedoeling om hun occulte greep op de Kerk (en bij uitbreiding, de wereld) te versterken.
  Deze egregoren zijn van een dermate hoge fequentie dat zij een zeer krachtige occulte uitwerking hebben.
  De egregoren van het 3de niveau domineren de hele occulte hiërarchie.
  Daarom zijn mi de Jezuïeten zo gevaarlijk. Zij beheersen als enige meesters deze super krachten.

  1. @ anelle

   Het woord engregoor, waar kan ik dit vinden ?

   Bij voorbaat dank !

   Ik ken wel het Latynse engregie, of het France engrenage of engrener.

  2. @Jenne 18.2

   Egregore/egregor/egregoor zou volgens het boek Henoch, betekenen :”Die waakt”.
   Sedert ong. 1950 wordt de term in esoterisch kringen gebruikt om een collectief niet-lichamelijk wezen aan te duiden.
   In die betekenis wordt de term ook in de Vrijmetselarij en de symboliek gebruikt.
   Was voor 1950 zo goed als onbekend bij het grotere publiek.

  3. Heel duidelijk overzicht heb je hier gemaakt over de drie niveaus van
   egregoren.
   Het woord kende ik niet maar wel de onderdelen. Soms is een benaming van iets dan toch weer bevrijdend. Het bundelt en dat maakt minder chaotisch.
   De golemes heb ik leren kennen door het verhaal van tolkien, in de ban van de ring te lezen. Datboek was meteen een openbaring voor de manier van hoe de samenleving onzichtbaar in elkaar zit; Ik heb de golems vaak op mijn pad ontmoet, en ook de golem in mezelf daarmee ontdekt.
   Datde jezuieten, super intelligent kunnen zijn, zijn, heb ik ook al mogen ervaren. Dat was voer toen ik jong was voor mijn geest. Subtiel, tot ik de manipulatieontdekte,endezwarte magieer, hetzelfde als in tolkien weer. Ik noemde hen de advocaat van de duivel, en leerde ook die trucjes in mezelf te onderkennen.
   Ookhierbij de nieuwe paus, heb ik dat vermoeden, dat sociaal doen, voor dearmen bidden, zijn handen naar hun uitstrekken, isbijna te mooi om waar te zijn,. Als hij deze mensen over de hele wereld zo bij elkaar krijgt is de macht verzekerd, enzal iedereen hem de absolutie geven, hem is weer het systeem.Dat bidden voor hem vond ik ook raar. Enerzijds kun je denken het ondersteund hem om het Goede te doen, maar het kan ook betekenen Hem aanbidden….Ik wil hem best het voordeel geven van de twijfel, maar als je al die andere dingen weet…?
   Dat hij het vatikaan ontmanteld, en al de rijdom deelt over de wereld, alle kerkelijke dogma’s opheft en ware woorden spreekt over de Al Ene, christus, de onwaarheden bloot legt…. zou dat geen optie zijn?
   de matrix van de jezeuieten doorbrekend en daardoor alle leugens…

 12. Onrechtstreeks gerelateerd aan de Argentijnse Jezuïetenpaus.
  Zag vannacht op een Franse tv-zender een indringende documentaire waarin grootmoeders, de Dwaze Moeders, getuigen over hun strijd om hun kinderen en kleinkinderen terug te vinden. Hun kinderen en schoonkinderen (de ouders van de baby’s) werden allen zonder uitzondering ontvoerd en vermoord en van de vijfhonderd ontvoerde baby’s zijn er slechts 102 geïdentificeerd en met de grootouders herenigd.
  De strijd die destijds gevoerd werd en waar zelfs Amerikaanse universiteiten en professoren aan meewerkten om via bloedbanken een genetische identificatie op punt te stellen (voorloper van het huidige DNA-onderzoek) was toen al algemeen nieuws. Net als de berichten over de aangespoelde lichamen van gefolterde en geketende vrouwen op de stranden van Uruguay, door legervliegtuigen in volle zee gedumpt.
  Het bestààt dus niet dat de toenmalige overste van de Argentijnse Jezuïeten hier niets van wist!
  Gezien de Nazi Duitse-Argentijnse connectie klinkt “Ich habe das nicht gewusst” des te schijnheiliger.

  http://nl.globalvoicesonline.org/2010/06/argentinie-kinderen-die-slachtoffer-waren-van-dictatuur-aan-het-woord-in-interactieve-franse-documentaire/

 13. De Jezuïten hun denken is gebaseerd op ?, zij zijn een orde die vol gestopt zit met Maranos denken, en natuurlijk de nakomelingen van de Maranos van de inquisitie.

  Het is de Moslim brotherhood van de Katholieke kerk, de Christelijke
  Alquada.

  Ze zijn strak en met hun vaak ascètische uiterlijk, indrukwekkend, maar het zijn ook de verdelgers van anders denkenden.

  Ik heb meer een voorliefde voor de in en in humaine Tempeliers, soldaten van de kerk, hebben meer geleden als welke ongelovige ook.

  Wat betreft het geweten hebben, van de criminele handelingen van de Argentijnse junta, natuurlijk heeft hij dit geweten, en misschien zelfs aan deel genomen.

 14. Ben ook bekend met de boeken van anastasia. Wist niet dat deel 7 al in het nderlands was.Ga ik zeker aanschaffen. Vind het ook heel inspirerende boekjes, schiterende parels.. Begin ze telkens opnieuw te lezen als het mooi weer wordt. Dan lees ik ze buiten, heel anders dan…
  en wat ikkan al in praktijk te brengen….

 15. Ik moest gelijk denken aan twee science fiction films over mars. De ghosts of mars waarin geesten van mars bezit nemen van de mars kolonisten. En de film john carter. Waarin een man uit het wilde westen, op mars komt. En ontdekt dat er krachten zijn die de martiaanse samenleving misbruiken en naar naar haar ondergang helpen. En ik vindt het opeens toch wel opmerkelijk. Dat iets wat maar een science fiction verhaal lijkt. Wel eens een heel andere betekenis zou kunnen hebben. In het het licht van dit artikel bekeken. Is het misschien niet zo vergezocht te veronderstellen. Dat deze films niet zomaar zijn ontsproten zijn aan de fantasie van de schrijvers. Het tricky eraan is dat op deze wijze wel eens een tipje van de sluier zou kunnen worden opgelicht. Op een wijze waarvan veel mensen veronderstellen. Dat het maar een verhaal of film is. Of gewoon puur als entertainment wordt gezien. Maar ik zie deze films nu opeens met heel andere ogen. Wie weet hadden deze schrijvers wel toegang tot bepaalde informatie. en schreven ze niet zomaar een verhaal. Al konden ze er niet bij zeggen hoe ze aan die informatie kwamen of wat het werkelijk betekende. Evenzogoed komt er op deze wijze iets naar buiten, wat voor degene die de verbanden legt wel zichtbaar is of duidelijk wordt. Mij ging in elk geval een licht op toen ik dit artikel las en me die twee films herinnerde. Dus goed en wel beschouwd is science fiction zo gek nog niet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.