Advertentie

Krachtige frequenties dóór de controle-Matrix..!


x

x

Afkomstig uit de Devine Matrix of Love & Creation…

x

Krachtige frequenties door de huidige Matrix van controle

x
**Orion-Sirius alliantie en de Draconische Reptiliaanse heersers**

2017 © Martijn van Staveren | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Martijn van Staveren

Mindcontrol onder de aandacht! Belangrijke informatie over Zelf-Bewust-Zijn & Innerlijke Vrijheid. Dit artikel is geenszins bedoeld om mensen te kwetsen of te choqueren. Het is louter informatief bedoeld, om grotere werkelijkheden in beweging te laten komen in het Menselijke bewustzijn. De tijden van leugens mogen voorbij zijn, het mag en kan nu gaan over de weggehouden historie van de Aardse Mens. En in de kern dus, over wie jij bent! Hoe mooi en krachtig je bent, hoe oneindig jouw bewustzijn IS en hoe belangrijk het is dat je beseffen gaat dat het er enorm toe doet dát je hier bent. Juist nu!

Halverwege januari 2018 start er een synchronistische cyclus van energetische informatie dwars door de huidige werkelijkheidsmatrix, waardoor het bewustzijn van de Mens naar een groter emotioneel analoog geometrisch veld verheven kan worden (uitsluitend door jezelf!). Je zou het ook kunnen vertalen in: er komen ontbrekende klanken op de notenbalk of er komen ontbrekende kleuren in het kleurenspectrum. Ontbrekend, omdat het door de machten en krachten die ons universum besturen/controleren, uit alle macht is weggehouden uit het geheel. Dit behoeft heel veel verdieping en onderzoek.

Vanwege deze invloeiende resonantie- en informatiecyclus zal ik diep ingaan op verschillende thema’s, om helderheid terug te kunnen brengen in het eigen scheppingsvermogen van de Mens. De bereidwilligheid is enorm groot bij veel ‘spiritueel onderlegde’ mensen om hier dieper naar te gaan kijken. Ik voel grote dankbaarheid dat er na zoveel weerstand in het spirituele bewustzijn nu zoveel beweging is, dat vele mensen voelen dat de huidige betekenis van spirituele modellen ontoereikend is én dat de liefde om samen te onderzoeken prevaleert boven élk persoonlijk belang. Wie zijn wij, wat is ons vermogen en hoe activeer ik dat? En is het überhaupt nodig om dit te activeren??

Vele onderwerpen gaan aan bod komen, zoals ET-‘healings’ en de verbanden tussen deze zogenaamde buitenaardse ‘genezings-teams’ (gericht op de Mens) en de controlerende matrixhouders achter onze zichtbare wereld. Deze groepen werken op de Aarde onder de mindcontrol schuilnaam ‘Labyrinth Delta Force’ en staan onder directe leiding van de Orion-Sirius alliantie en de Draconische Reptiliaanse heersers. Zij representeren een immense interstellaire en interdimensionale Galactische macht. Op Aarde wordt deze groep ook wel herkend onder de naam Lucifer, echter is Lucifer een ‘ingeschoven’ troefkaart van deze bovengenoemde alliantie.

Labyrinth Delta Force..
De ‘Labyrinth Delta Force’ is de krachtigste MindControl-organisatie ter wereld. Deze heeft de afgelopen decennia, een uiterst gevaarlijk kaartspel gespeeld in het inlichtingendomein, onder diverse geheime projecten. Zoals ‘Artichoke’, ‘Chatter’, ‘MK-Ultra’, ‘Monarch’, ‘MK-Delta’ etc. Deze waren er specifiek op uit, om de individuele Vrije Wil van een Mens te breken en te beheersen. Deze krachten (be)sturen het Aardse Menselijke bewustzijn en zijn volledig geïnfiltreerd op elke strategische wijze en locatie op Aarde!

De leiding achter o.a déze groepen, ligt ‘in handen’ van een super geavanceerd, cyborg-bewustzijn. Dit is in elk universum bekend, vertaald in een veld/trilling met de benaming ‘het Archonspinnenweb’. (Engels: ‘Archonspiderweb’). Door je bewustzijn te deblokkeren, is het mogelijk, op deze thema’s (geen weerstand hebben) en jouw vermogen aan te wenden in deze controle-velden, om er beweging in te brengen. Vanuit het veld van waarneming = kwantumfysica!

Ik spreek vanaf dat ik een klein jongetje was volledig uit eigen ervaringen en kennis, die ik in mij draag en graag met iedereen wil delen. Ik heb deze kennis meegenomen uit andere werelden en heb het kunnen behouden. Sommige mensen ervaren mijn boodschappen als arrogant en de tijd zal leren dat dit niets meer is dan grote zelfverzekerdheid. Ik roep beslist niet op, om mij zomaar te geloven. Onderzoek het zelf en durf buiten de opgelegde aangeleerde grenzen te kijken!

Als het waar is wat ik deel, wat zou dit dan kunnen betekenen?
Wat impliceert dit en hoe kunnen we bijvoorbeeld het wereldwijde UFO-fenomeen, spiritualiteit en religies aanschouwen ten aanzien van hoe het zich nu aandient op de Aarde! Zou het kunnen dat echt dienstbaar contact pas plaats kan vinden als de Mensheid onbevooroordeeld een veel groter geheel durft te aanschouwen en dat dit kan plaatsvinden zonder enige vorm van angst en afhankelijkheid?

Stel je voor dat bijna alles wat we algemeen hebben aanvaard, op intelligente leugens gebaseerd blijken te zijn? Zelfs als de leugens positieve gebeurtenissen omvatten? Ik ben geen doemdenker of angstzaaier, integendeel ik ben juist zeer positief gestemd over de werkelijke mogelijkheden om de huidige impasse te doorbreken. Ik weet dat de Mens een directe band heeft met diverse andere goed ontwikkelde spirituele beschavingen en dat de Mens een voorgeschiedenis kent, die duizelingwekkend is voor het huidige Menselijke denken. Deze voorgeschiedenis is zeer kleurrijk en harmonieus.

Ook de fase voordat de Mens tot uiting kwam in het Levensveld, het zuiver bronbewustzijn, is van oneindige schoonheid. De Mens mag en kan weer terugkeren in haar Ware potentieel, door te onderzoeken in plaats van uit te sluiten en goedgelovig te zijn. Er liggen buitengewone kansen en ik zie deze met de dag duidelijker naar voren komen. Door dit zichtbaar te maken, (in het geheel) kunnen we herstellen van een zeer langdurige periode van onrust. Ik weet, denk en voel dat we dit met elkaar kunnen realiseren en manifesteren.

Wat is de werkelijke reden dat beschavingen uit andere Werelden deze informatie niet van buitenaf inbrengen, maar juist van binnenuit? Ja, dat mag even achter het oor krabben worden. Velen willen zien en kunnen en/of willen niet zien. Velen willen horen en voelen en kunnen en/of willen niet horen en voelen. Zij zijn gericht op een andere voorstelling van zaken, gericht op het vasthouden van programma’s en vaak eigen persoonlijke belangen. Er is herziening nodig in het aankijken van dit enorme fenomeen. Niet morgen, juist nu!

Onder aanvoering van goedgelovigheid en een enorme behoefte aan liefde én contact met ET’s, heeft de Mens zichzelf blootgesteld aan zeer geheime ultra geavanceerde artificiële intelligenties. Werkend onder de dekmantel van liefde en harmonie, is een zeer geraffineerde en gecoördineerde agenda zich aan het uitrollen, om in de hologrammen van het elektrofysiologische bewustzijn van de Mens modificaties te verrichten ter voorkoming van het bevrijden van de eigen Innerlijke Scheppingskracht.

Onder de vlag van liefde en goedgelovigheid houdt de Mens zichzelf gevangen in een gevoel van pseudo-vrijheid.

x
De veelgenoemde wederopstanding van de Mens, als Universeel wezen van zuiver bewustzijn staat op de hoogste top-lijst van deze zeer krachtige militaire alliantie. En dat is niet zomaar! In onze vele (soms ook geheime) Aardse geschriften wordt verwezen naar deze gebeurtenissen, ware het niet dat deze geschriften zijn geschreven met het bewustzijn en interpretatievermogen van toen! Nu, vele duizenden jaren later gaan we inzien, wat deze agenda nu werkelijk ‘behelst’.

Er is niets wat je niet kunt en de illusie dat je nog te leren hebt is onderdeel van de misleiding. Er wordt dus eigenlijk ‘andersom’ gezegd, dat je nog niet ‘volledig’ bent..!!

De werkwijze welke voortdurend wordt gehanteerd (in welke wereldse situatie dan ook) is problem-reaction-solution, ofwel in goed Nederlands, probleem-reactie-oplossing. In onze (brein) Aardse historie is alles geënsceneerd, ten gunste van de uitkomsten van de scenario’s. Zodra de Mensheid dit gaat inzien, zal zij tot een hele snelle herziening moeten durven komen in de wijze hoe er geleefd wordt in alle mondiale modellen en in de persoonlijke sfeer. En die tijd is nu echt aangebroken.

Door de haperende gezondheid van het menselijke lichaam, zijn vele Mensen bereid om werkelijk alles toe te staan wat enige verlichting in de klachten kan brengen. Dit is uiteraard zeer begrijpelijk en een compleet normale manier van denken en voelen. Echter is deze gepresenteerde “verbetering in gezondheid” hét middel om de Mens haar eigen Innerlijke Kracht juist NIET in te zetten met zwaar gemaskeerde geheime operaties buiten het zichtbare veld. Ik heb hier de afgelopen jaren al veelvuldig over gesproken, in sommige gevallen -zo niet veel gevallen- tegen dovemansoren.

Een combinatie tussen ET ‘healing’ en het ‘her-activeren’ van je eigen helend vermogen is een complete New Age-agenda, uitgerold via diverse zeer intelligente en machtige kanalen. Zodra de mens stopt met geloven en terug keert in haar eigen WÉTEN, is er geen sprake van her-activeren. De Scheppingskracht van de Mens IS voortdurend en actief. Wat nodig is, is inzicht verwerven in de werking van werkelijkheid, perceptie herziening en daarmee een waarneming ‘verrichten’ als Bronwezen. Bewust-Zijn.

Kén je eigen afkomst van Kracht, er is geen enkele reden tot paniek en angst als de Waarheid in jezelf naar boven komt. Vertrouw op je eigen Innerlijke Kracht, werk dááraan. Er zijn vele redenen waarom ander multidimensionale beschavingen zich niet openlijk tonen aan de mensheid op Aarde, ik wil er graag 2 primaire redenen van benoemen.

 1. De groepen die onder verdekte agenda’s werken, willen niet waargenomen worden, wegens de schepperskrachten van de Mens via zijn ‘waar’-neming. Hierdoor worden deze wezens zichtbaar in het veld, daarmee hun verborgenheid ontmantelend. (Omwille van dit gegeven, wordt er halsreikend uitgekeken naar de ontdekking van de mensheid, dat dit juist de sleutel is, door ons bewustzijn er niet vanaf te wenden, maar er juist naar te durven schouwen. Hier gaat de perceptie-oorlog in wezen over..!)
 2. De analoge, dienstbare beschavingen, willen niet waargenomen worden, doordat de Mens waarneemt, vanuit een persoonlijk kader en niet vanuit de ogen van een Bronwezen. Dit resulteert in manifestaties welke buitengewoon moeilijke effecten hebben op deze beschavingen. Overigens geldt dit voor een grotere groepswaarneming/collectieve waarneming. In kleinere groepen of individueel kan er prima open contact worden gelegd. Hiervoor is veel inzicht noodzakelijk. Deze krachtige en liefdevolle beschavingen grijpen niet in en interveniëren op geen enkele wijze in de Aardse processen! Ook voor hen is het enorm belangrijk dat wij hiervan doordrongen raken.

Ik wil iedereen graag aanmoedigen zich te gaan verdiepen in zoals het nu op Aarde wordt genoemd, de kwantumfysica. Laat je voorstellingsvermogen erop los en realiseer wat er allemaal mogelijk is. Er is veel werk te doen, vanuit Waarheid, Openheid en Respect. Voortdurend durven bijstellen naar andere vormen, zonder vasthouden. Vasthouden en blokkeren is geloven en is een andere kracht dan WETEN.

Één van de redenen dat ik doe wat ik doe, is dat er dwarsverbanden zichtbaar kunnen gaan worden, tussen werkelijk álle onderwerpen. Daarbij wordt ook inzichtelijk, dat de Mensheid vanuit eigen autoriteit contact kan gaan leggen met dienstbare, mens-liefhebbende beschavingen. En dat duidelijk wordt, hoe ontzettend sluw het wordt voorgesteld door onder de ‘dekmantels van Liefde’ zeer dubbele agenda’s te voeren.

Wordt vervolgd.
Warme groet,
Martijn van Staveren

 

* * *

x

29 gedachten over “Krachtige frequenties dóór de controle-Matrix..!

 1. Beste Martijn van Stavoren,

  Misschien interessant voor de niet mensen, ik als mens heb hier niets mee, waar ik iets mee heb is deze planeet met zijn prachtige natuur, wat altijd zo gemakkelijk wordt aangenomen als van zelfsprekent, maar dit niet is, dit Wonder van geweld en bevalligheid is ons gegeven, hoe en door wie laat ik buiten beschouwing, of er andere wezens bestaan denk ik wel mogelijk, maar laat ik buiten beschouwing zo lang ik ze niet persoonlijk heb waargenomen.
  Kwantumfysica klinkt goed, maar valt buiten mijn bereik, als gewoon créatief mens houd ik mij bezig met menselijke zaken, die ik mogelijkerwijs kan begrijpen, en mij mijn dagelijkse portie geluk brengen, die ik als aardling nodig heb, om te kunnen leven, groet Jenne

 2. Welk een toeval. Een dag na het verschijnen van mijn artikel over dit onderwerp komt Martijn van Staveren met de kwantumfysica op de proppen en met de term ‘Problem, Reaction, Solution’:

  http://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/nu-we-weten-wat-het-probleem-is-wat-is-dan-de-oplossing/comment-page-1/#comment-12317

  [Citaat Martijn]

  Ik wil iedereen graag aanmoedigen zich te gaan verdiepen in zoals het nu op Aarde wordt genoemd, de kwantumfysica. Laat je voorstellingsvermogen erop los en realiseer wat er allemaal mogelijk is. Er is veel werk te doen, vanuit Waarheid, Openheid en Respect. Voortdurend durven bijstellen naar andere vormen, zonder vasthouden. Vasthouden en blokkeren is geloven en is een andere kracht dan WETEN.

  Één van de redenen dat ik doe wat ik doe, is dat er dwarsverbanden zichtbaar kunnen gaan worden, tussen werkelijk álle onderwerpen. Daarbij wordt ook inzichtelijk, dat de Mensheid vanuit eigen autoriteit contact kan gaan leggen met dienstbare, mens-liefhebbende beschavingen. En dat duidelijk wordt, hoe ontzettend sluw het wordt voorgesteld door onder de ‘dekmantels van Liefde’ zeer dubbele agenda’s te voeren.

  [Einde citaat]

  Kortom we hebben toch weer de “dienstbare, mens-liefhebbende buitenaardse beschavingen” nodig. Nee, dat hebben we niet. Die zijn juist onderdeel van de Luciferiaanse (uit meerdere lagen/vangnetten bestaande) “simulatie”. Dat buitenaardsen verhaal is juist de misleiding. Check ook even de regenboogkleuren die Martijn subliminaal in het artikel gestopt heeft. De kleuren van onze grote vriend Lucifer:

  http://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-regenboog-het-i-am-in-i-amsterdam-lhbtis-en-de-verbintenis-tussen-die-3/

  Je kunt wel roepen [quote] “Ik spreek vanaf dat ik een klein jongetje was volledig uit eigen ervaringen en kennis, die ik in mij draag en graag met iedereen wil delen. Ik heb deze kennis meegenomen uit andere werelden en heb het kunnen behouden.”, maar dat is net zoiets als Donald Trump die zegt ‘Believe me! It’s true!”. Dat is een uitspraak die niets bewijst.

  Ik wil Martijn van Staveren niet afbranden, maar buitenaardsen kunnen zeer wel mogelijk een onderdeel van de matrix illusie zijn. Denk in dat kader even aan The Oracle in de filmtrilogie The Matrix die Neo uitlegt dat de raaf slechts een programmaatje is. In een simulatie kun je van alles laten verschijnen. Waarom hebben we dat contact met die buitenaardsen toch zo hard nodig? Ik denk dat we die niet nodig hebben en er juist niet in moeten tuinen.

  1. Dank voor je reactie Martin. De buitenaardsen ZIJN een onderdeel van die Matrix. Ken je die term: ‘we zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden’.. Die Matrix is een manier van kijken, van perceptie en daaruit voortvloeiend handelen.. Met mega-invloeden op fysieke, mentale en spirituele wereld. (Lees Steiner erop na..!) Weet je in die Matrix het onderscheid te maken tussen de fake- en essentiële realiteit (rode en blauwe pil!), dan, pas dán, komt er perspectief in de manier van kijken en kun je je handelen daarop aanpassen..! Onder voort-durende controle en invloed van de ‘krachten-achter-de-schermen’..!

   Lees hier de verhalen over de Archonten op de site. Buitenaardse parasitaire, super-intelligente (!!) wezens, die niks hebben met medemenselijkheid, compassie, liefdevolle creatie, etc. Jij-of-ik-strategie, zonder enig besef van het feit, dat de creatiekracht nou precies ligt in het fenomeen Liefde.. Rechtstreeks uit de Bron vloeiende scheppingskracht, die iedere menselijke Ziel heeft. Gevangen gezet in een Matrix van onderdrukking, manipulatie en controle. En toch..!!! Liefde overwint alles.. Als het maar wordt gepraktiseerd.. Manifestatie en realisatie. Daarbij komt het woord ‘vergiffenis’ als hoogste vorm nu in het realisatie-kader op Aarde. Om niet volledig in de dualiteit te verzuipen. In Lak’ech!

   Daarbij gaat het in mijn ogen nu nét om het onderscheid te maken tussen de kwaadaardigen/-willenden en de goedwillende/goedaardigen. Maar in essentie hebben we de buitenaardsen niet nodig; dat is hun boodschap ook!!! Ook de boodschap van Martijn. We dienen het zélf te doen, omdat onze grootsheid daartoe in staat is! En onze grootsheid daartoe dient te ontwaken en te worden geactiveerd. Yes, that’s the wake up calls meaning..! En dat laatste is in mijn ogen hetgeen Martijn continue doet. ONTWAAK..! Het spiegelbeeld toont.. JEZELF..

   Je vergelijking met Donald Trump gaat toch volledig mank, doordat hij nét die nuance mist..? Of zie ik dat verkeerd? Martijn heb ik nog nooit betrapt op ‘Believe me it’s true’..! Door dat hier ff fijntjes bij te zetten, duw je de nuance die er wel degelijk is, naar achteren. Wellicht voor velen onzichtbaar. Kun jij ‘rood’ bewijzen? Of ‘heerlijke wandeling’.. Kun je ervaringen ‘bewijzen’.. Luister en laat het in je systeem zweven en pluk dátgene eruit wat je aanspreekt en ‘raakt’.
   Ook je eerste zin in je reactie.. Alsof Martijn een van jou afhankelijk artikel zou hebben gemaakt.. Als ‘reactie op’.. Je weet dondersgoed dat dit in je woorden verpakt zit..! Martin, je ziet beren op de weg als je dit werkelijk meent, wat ik betwijfel. Dus maak je je hier ‘belangrijker’ dan je bent..? Behoefte aan erkenning kennelijk..? Of ‘gezien’-worden..?

   Misschien gewoon eens naar een presentatie van hem gaan Martin..?! Jouw oordeel ligt ‘er lekker’ dik bovenop in je woorden hierboven, onder het mom van ’twijfel’, naar mijn inzicht. Heb je dat door? Twijfel als afrekening, oordeel, camouflage.. Zoja, als je dat door hebt, waarom breng je het dan zonder de genoemde nuances..?? NOG NOOIT heeft Martijn gezegd dat je hem moet geloven; dat het wáár is. (Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het niet waar is.. 😉 )
   Zorg je daarmee niet zelf voor dátgene wat je Martijn verwijt..? Waarom ga je überhaupt gesprekken uit de weg over dit verhaal..? Doe je er zélf niet toe dan..? Terwijl het toch jouw observaties zijn EN het oordeel dat je zo graag deelt..!

   Tot slot en even voor de goede orde: ik heb de illustraties verzorgd bij het artikel. Dacht je dat Martijn dat had gedaan..? Of zie je ergens anders ‘sublimale regenboogkleuren’ in de tekst..?

  2. Hi Guido,

   Bedankt voor je uitgebreide reactie.

   Je zegt: “De buitenaardsen ZIJN een onderdeel van die Matrix. Ken je die term: ‘we zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden’.. Die Matrix is een manier van kijken, van perceptie en daaruit voortvloeiend handelen.”

   Dat is ook wat de filmtrilogie The Matrix eigenlijk wil verkondigen en dat is eigenlijk ook waar de singularietsbeweging op aan wil sturen. Ik stel feitelijk dat we niet onlosmakelijk met de matrix verbonden zijn, maar dat die matrix een zielengevangenis is. Die vermeende ‘goede’ of ‘slechte’ buitenaardsen zijn in die visie onderdeel van deze zielengevangenis; waarbij er sprake is van meerdere dimensies binnen die matrix waar engelen, archonten, buitenaardsen (and you name it) onderdeel van een andere dimensie kunnen zijn (maar zich ook binnen deze dimensie kunnen vertonen). In eenvoudige beeldspraak: zoals je webbrowser draait op windows en windows draait op DOS. Onze ziel zit als het ware gevangen in een simulatie die uit meerdere lagen bestaat, waarvan het universum zoals wij dat beleven, de laag is die we nu slechts zien/waarnemen vanuit onze bio-avatars (het menselijk lichaam).

   In antwoord op je veronderstelling ik dat ik reageer uit een behoefte aan erkenning. Nee, ik heb geen behoefte aan erkenning, want die is er voldoende. Ik stel gewoon dingen ter discussie die door Martijn verkondigd worden onder het mom van ‘ik sta al van kinds af aan in contact met buitenaardsen’ en waar ik persoonlijk wel degelijk iets in proef van ‘ik kan het weten, want ik heb contact met die buitenaardsen’. Ik proef een soort goeroe houding. Dat mag op zich wel hoor, ik ben ook zelfverzekerd over wat ik zeg. maar ik koppel het niet aan het privilege van de uitzonderlijke positie van ‘contact met buitenaardsen’. Ik zeg ook niet de waarheid in pacht te hebben, maar stel me wel kritisch op tegen over hetgeen Martijn verkondigt. Als je publiekelijk een mening verkondigt, zoals Martijn dat doet, is het best aannemelijk dat je soms kritiek moet durven krijgen en dat niet af doen als ‘de schreeuw om erkenning’.

   Als je stelt al je hele leven contact met buitenaardsen te hebben en je komt met de boodschap dat we ‘het zelf moeten doen’, dan zou mijn vraag zijn: “Wat doen die buitenaardsen er dan nog toe?”

   Mijn stelling (in het in de vorige post gelinkte artikel op mijn website) is dat we in een zielengevangenis zitten en dat onze ziel via kwantumverstrengeling verbonden is met haar origineel. Alles wat zich afspeelt in de matrix en dus ook alle verschijningen (zoals die van aliens) zijn onderdeel van die zielengevangenis. Ze zijn dus onderdeel van het Luciferiaanse schouwspel; ook die aliens. Er zijn in dat perspectief dus geen goede aliens, want alle aliens zijn door Lucifer gebouwd en neergezet in deze”simulatie”.

   Het is jammer dat er sprake is van lange tenen als het gaat om kritiek op wat Martijn beweert. Voor alle duidelijkheid: ik heb niets tegen de persoon Martijn van Staveren. Hij lijkt me een zeer aardige kerel. Ik heb slechts en alleen kritiek op zijn boodschap. Dat staat los van de persoon of de vraag of je iemand wel of niet aardig of sympathiek vindt. Ik vind Martijn uitermate sympathiek en innemend. Dat levert wellicht ook grote aantrekkingskracht op zijn boodschap. Ik kijk in deze alleen niet naar de boodschapper, maar naar de boodschap.

   Mijn doel is om te verhelderen dat onze ziel niet af te pakken valt en dat we deze niet vrijwillig ter beschikking moeten stellen van de (multi-dimensionale) matrix (of liever gezegd van Lucifer). Dat betekent dat we ons bewust moeten worden dat we na de dood niet in het na-doodse vangnet moeten trappen. We kunnen andere zielen doen ontwaken voor de illusie waarin we zitten. Dat is iets waar je je voor zou in kunnen spannen, maar het draait niet om ‘zieltjes winnen’. Als je bewust bent van de situatie, van dat je een ziel bent en van de kwantumverstrengeling van die ziel met haar origineel (buiten de matrix), dan gaat er wat in werking gezet worden.

   Het lijkt erop dat Martijn van Staveren en ik in grote lijnen de zelfde boodschap verkondigen. Ik waarschuw echter voor de (i.m.o.) buitenaardsen-valkuil. Ook waarschuw ik voor de boodschap van de film The Matrix, namelijk die van de singulariteit.

   Vanuit mijn visie is ‘de matrix’ dus niet een ‘manier van kijken’ (zoals door jou gesteld), maar echt een AI simulatie waarin onze ziel gevangen is gezet door de bouwer: Lucifer.
   (Althans dat is mijn visie)

   Groet,
   Martin

  3. Martin, ‘een manier van kijken’ IS/VORMT de perceptie die de waarheid waarin je leeft vorm geeft..! Met andere woorden: je ziet niet wat je denkt te zien, maar je ziet wat je hersens zeggen dat je ziet..!

   Met ‘alles is met elkaar verbonden’, bedoel is dat niets los is van iets anders. Het is allemaal EEN.. (noem het Veld) In die zin/manier lees je imo mijn tekst niet. Never mind, woorden schieten in dit soort wisselingen van gevoelens en gedachten vaak te kort merk ik. Afgezien nog van de eerste zin.. Perceptie vormt de waarheid waarin je leeft.
   Het voorbeeld van Mandela is altijd mooi vind ik. In een gevangenis gezet, maar voor hem was en bleef hij vrij. Precies zoals jij en ik ook zeggen, de Ziel is onsterfelijk; maar imo ook oneindig.. In mijn perceptie doen de buitenaardsen (de ‘kind’-ones) mee met het ontwakingsproces. M.a.w. diep in het gevang tot de ontdekking komen dat je daar zit. Dat het niet zo voelt (omgekeerd evenredig aan Mandela dus), maar als vrijheid, is het effect van deze illusionaire gevangenis, die zó geconstrueerd is, dat de mens in al die (schijn)vrijheid geobserveerd kan worden..!
   Daarnaast is in mijn perceptie de mens in bezit van iets unieks, want anders waren we al lang verdoemd en vernietigd.. Never mind. Het wordt dan téveel afgaan op aannames etc.

   In mijn ogen loopt je kritiek op Martijn ‘naadloos’ over in een aanpak van hem persoonlijk of zijn manier van presenteren oid. Maar dat is mijn -daar is ie weer- perceptie van jouw woorden. 😉 Waarom dat onderhuidse verhaal over de gemanipuleerde regenboogkleuren..?? Kom je daar nog op terug..? Of is dat je manier om ‘rumor around the MV=brand’ te creëren?

   De term ‘Matrix’ wordt kennelijk veel gebruikt, doordat deze film kennelijk dichtbij de vorm komt, zoals velen die ‘herkennen’, to a certain extent. En ja, de zieleverstrengeling zie je daar ook in een prachtige manier verfilmd. Maar of dat dezelfde verstrengeling is, zoals wij die hier op Aarde meemaken, is natuurlijk de vraag.

   Voor mij is het altijd waarheid geweest, dat de Ziel het lichaam vormt, het lichaam dus -in tegenstelling tot wat we dienen te geloven- in bepaalde mate ‘ondergeschikt’ is aan de beZIELing.. Die Ziel, zoals gezegd, is onsterfelijk en oneindig en bevat BRON-codes. Juist die codes zijn de waardevolle zaken, die we dienen prijs te geven aan de gevangenbewaarders. In deze illusie van Aardse overheersing. Ik geloof echter dat het proces niet zo lief is allemaal, getuige ook de lezing van Thea Terlouw op het onderdeel ‘gevangen zielen’.. Anyway, Martijn dient door iedereen kritisch te worden bekeken. Degene die dat vooral doet, zo merk ik, is hijzelf..

   The intuiteve mind is a sacred Gift.
   The rational mind, its faithful servant.

   We have created a World,
   that honors the servant
   and has forgotten about the Gift.

  4. Onze ziel zit opgesloten/gevangen in ons lichaam, dat is wat ons naar alle waarschijnlijk, voor de genen die niet beter weten, ons schijnbaar sterfelijk maakt ! Jenne

  5. En niets is heftiger voor een onsterfelijke Ziel, die er altijd was en altijd zal zijn, om de idee ingeprent te krijgen en uiteindelijk te gaan ‘geloven’, dat ie idd sterfelijk is..!!
   Stel je voor.. Geen angst voor de dood..! Daarmee vervalt alle spanning en wordt het éne leven aan het andere gekoppeld. Mits dat al nodig is..
   Eeuwig leven in dus dan één leven.. 😉

  6. Guido.J.

   voor de genen die niet beter weten, of willen weten, die er dus van uitgaan, dat met het sterven van het lichaam de ziel ook sterft, niets is meer onwaar, inderdaad de ziel is onstervelijk, ik zal jullie terzijnertijd, er over berichten van de overzijde, groet Jenne

  7. kun je ook alvast even aangeven hoe Jenne? Dan valt er wat te verifiëren hier op aard en kun je postuum nog een aardige aardschok teweegbrengen.

  8. Er liggen ontzaglijk veel potten goud begraven door de tijd, te wachten om opgegraven te worden.
   Als Klein jongetje een Duits lied gehoord, gespeelt op een grammophone tijdens de oorlog, door mijn zwager Kapitein van de Duitse marine ; Franz Lehar – es ist ein kommen und ein gehen !
   Mijn andere zwager, verslagen Sergeant van de Nederlandse Mariniers, was ook aanwezig, het was een verjaardag van mijn moeder !
   Ik ben de eenigste nog, van de daar aanwezigen, pijn in mijn hart en tranen in de ogen, ik hoop zo, ze ooit weer te zien, ik mis ze iedere dag, maar het is zo waar, het is ein kommen und ein gehen, groet Jenne

  9. Guido.J.
   over je schrijven onder no.3
   Bij het overlijden van Mandela, bezat hij meer als 10 millioen Rand, uiteindelijk bleek hij toch ook een mens te zijn, en geen God !, ik wil hem hier mede niet kleineren, verre van dat hij was een mens, maar wel één hele grote !

   Gevangen zielen, koude winter 1945, met mijn vader mee de fuiken legen, mijn vader was binnen visser, alles was koud, behalve de vis, springlevend, we waren tegen een riet kraag, aan gaan liggen, het riet was geschoren, dat moest in de winter dan was het sterker, en zodoende als dakbedekking geschikt, er lag iets roods te glimmen, in het riet, in zillofaan papier verpakt drie mooie tomaatjes, na het vissen en het legen van de bun, kwamen wij thuis, met onze tomaten, mij moeder wist niet wat ze zag, we hebben ze op de vensterbank gelegt, tot ze bruin en droog waren, onze gevangen ziel verbood ons om de misschien vergiftige tomaten te eten, maar we keken er altijd met plezier naar, en bij sommige voorvallen later, zijden we dan, weet je nog die drie tomaten, en keken elkaar dan veel zeggend aan, Jenne

  10. Jenne, het bedrag zegt me niets. Hoe hij eraan is gekomen iets meer. Is dat onrechtvaardig, dan is het niet in balans met zijn werk/manifestatie.
   Hij was van koninklijke bloede van de Zulu’s.. (??), dus wie weet waar het geld vandaan kwam in de familielijn.. Geld is een middel en geen doel.. Hij had het middel kennelijk niet nodig om te gebruiken en hield het ‘dus’ over. Voor kids, familie? Weet ik ook niet.. Oordeel té snel? Doe je jezelf tekort. Dank voor je tomaten-verhaal daarbij..!

  11. donderse draken en regenbogen wat een perfect rainbow nummer uit ’77 voor een dag als vandaag zeg, als de dag van gisteren, zwaar satanisch tegenstanderig oppositioneel of niet, van sat-el-liet, het zweeft daar ergens boven ons in het zwerk. http://www.encyclo.nl/begrip/zwerk met blauwe vogels. goede definitie van wat slecht is, dat wat tegen je wil in druist. http://www.encyclo.nl/begrip/indruisen https://www.veteranstoday.com/2017/12/01/sudanese-president-to-vladimir-putin-i-need-your-protection-against-the-new-world-order/ Vladimir Putin’s Indictment Against the New World Order https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=h7Qj_bN-LWo http://www.encyclo.nl/begrip/indruisen

  12. Beste Guido.J. 13

   nee ik oordeel niet, zeker niet deze man, maar bevreemdend is het wel, misschien zonder zijn weten, geloof niet dat hij met geld bezig was, maar niemand is onfeilbaar toch, buiten ons twee dan, Jenne

  13. mc, bbbrrrrrrrrrrrr, ga naar bed krijg het hier koud van “es ist ein kommen und ein gehen”,
   waar moet je nog in geloven, buiten je zelf dan, Jenne

  14. mc 18 niet in jaren

   ja mijn zoon verwarmd zijn huisje met een houtkachel en als wij op zijn kleine meisje passen, genieten wij van de intense warmte die deze manier van verwarmen verspreid, en soms het deurtje open en ja dan dit intense vuur knapperig en stralen, ja t’is waar deze momenten helpen wel, Jenne

 3. moeilijk dit strijdgewoel, doet me denken aan de tweeling ster Keloda, die elke 26 millioen jaar ons planetaire systeem komt verstoren, passant in de Nemisis Hyphotese, dat we misschien in de eindtijd zijn beland is goed mogelijk, ook volgens de gene die het zouden/moeten behoren te weten, en dan onze dan toch min of tweeling ster Martin/Martijn die zich tegenzijdig verstoren, en uiteindelijk toch de zelfde baan volgen, beetje ondoordacht en jammer, Jenne

 4. Onderstaande nieuwsbrief heb ik vandaag aan lezers en lezeressen verstuurd:

  Het artikel in bijgaande link https://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/krachtige-frequenties-door-de-controle-matrix/ oefent een onweerstaanbare drang op mij uit om met jullie te delen en is afkomstig van Martijn van Staveren.

  Diverse keren is een artikel van Martijn op internet voorbij gekomen en heb ik deze met grote interesse gelezen dan wel gezien en gehoord. Ook stond ik een keer op het punt een lezing van hem live bij te wonen, maar door persoonlijke omstandigheden is dit toen niet gebeurd. Wel heb ik via e-mail contact met hem opgenomen en info met elkaar uitgewisseld. Ook het krachtige en bijzondere interview https://www.wanttoknow.nl/overige/marcel-en-martijn-in-samenspraak/ is absoluut de moeite waard!

  De onderwerpen, die nu echter in eerstgenoemde bovenstaande link aan de orde komen zijn voor mij extreem boeiend, omdat er door Martijn gesproken wordt over kwantumfysica. Daarom even een kort citaat uit het artikel:

  “Ik wil iedereen graag aanmoedigen zich te gaan verdiepen in zoals het nu op Aarde wordt genoemd, de kwantumfysica. Laat je voorstellingsvermogen erop los en realiseer wat er allemaal mogelijk is. Er is veel werk te doen, vanuit Waarheid, Openheid en Respect. Voortdurend durven bijstellen naar andere vormen, zonder vasthouden. Vasthouden en blokkeren is geloven en is een andere kracht dan WETEN”.

  In de tijd, dat ik bijzonder enthousiast was (en nog ben!) in de kennis over kwantumfysica, en dit via diverse medische onderzoeks- en behandelingsmethoden (o.a. VEGA) naar buiten heb gebracht, heb ik vaak de volgende opmerking gemaakt:

  Er komt een tijd, dat de mens vanuit zijn eigen innerlijke mogelijkheden en weten genezing op divers terrein gaat uitvoeren en vele zaken zullen veranderen en o.a. vele medische disciplines overbodig zullen zijn geworden.

  Dat niet iedere luisteraar hiermee akkoord ging, spreekt voor zich en de vraag kwam dan ook vaak waarom ik dit zei en over medische apparatuur sprak in voordrachten dan wel persoonlijke gesprekken, die op dat moment (jaren 1980-2005) mogelijkheden bood, die in de reguliere geneeskunde niet bekend waren en niet mochten worden (!?!?), en de tijd vèr, vèr vooruit was (en nog is en dus werkelijk uniek!). Gelukkig zijn er altijd anders denkenden en voelenden, waardoor vasthouden en blokkeren niet van toepassing zijn!!!!!!!!!!!!!!! Dank aan al deze mensen!!!!

  Ik weet door mensen als Martijn, dat zij een grote bijdrage kunnen leveren om dit bewustzijn, op waarheid gebaseerd, de mens aan te reiken. En daar gaat dus eerstgenoemde link over. Voor mij ‘verduveld’ interessant en voor de bewustzijnsverruimende mens evenzo.

  Ik kan je uitsluitend vertellen, dat ondanks de chaos waarin wij ons bevinden er grote veranderingen ten goede op stapel staan. Vind je dit alles van een andere waarde dan jouw waarheid, dan is het artikel sowieso de moeite van het lezen waard, anders is de DEL-toets wellicht een mogelijkheid voor je. Aan jou als lezer(es) de keuze.

  Met immer vriendelijke en eerlijke groet uit Tukkerland,
  Harrie

 5. Hyper Alert,

  woorden als zwerk, en indruissen, zijn je bekent als je een goede school hebt doorlopen, mijn woorden schat was groot, vanwege leeftijd en minder gebruik wegens het in andere taal gebieden verblijven, verliest deze aan inhoud, en qualiteit, helaas, ben blij met Putin, weldoordachte politicus,
  daar hebben we er te weinig van, al die prutsende half wits, storten ons misschien in het ongeluk,
  groet Jenne

  1. Coz, voor jou is dan het originele citaat uit het artikel.
   “Ik spreek vanaf dat ik een klein jongetje was volledig uit eigen ervaringen en kennis, die ik in mij draag…” 😉

 6. Bla bla bla ,dat zijn voor mij al de beantwoordingen op dit artikel.Maar oke, ik doe ook ff mee. Waar ik mee zit is de vraag, zijn jullie niet bewust van de orbs met hun oa shape shifting entiteiten? Deze verschillende volkeren ( de namen of naam weet ik niet,daarom onder een noemer naturespirits) hebben grote invloeden op het weer en de natuur en daarmede ook op ons.Ook zij worden bestuurt door ( dit is wat ik voel) hogere machten, Heel ons universum waarin alles verbonden is met elkaar leeft.De liefde volle bomen ( de wachters en beschermers van al het kleinere grut) met hun vele bewoners die communiceren met elkaar waar afstand en tijd geen rol inspeelt.De bergen , hoog en kolossaal en zo powervol met in hun grotten levende naturespirits Ook wat voor ons oog leegte is,bevat vele levens.Alles is verbonden met elkaar waarin deze natuurvolkeren een grote rol spelen. Mvg

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.