Advertentie

Israël’s controle over… ISIS-IS-ISIL.. !!


De bangmakerij ten top.. ISIS is een puppet-on-a-string van de westerse landen onder leiding van de VS, dat weer wordt gedomineerd door AIPAC als leidende macht in de VS.

x

Documenten onthullen Israel’s controle over.. ISIS!

2015 WantToKnow.nl/.be

x

Hackers hebben naar verluidt, geheime informatie te pakken gekregen van de computer van de Israëlische chef-staf van premier Netanyahu. Deze informatie zou suggeren dat Israël niet alleen de handel-en-wandel van ISIS steunt, maar er zelfs voor een groot deel controle over heeft..  Deze hackers zouden documenten hebben gekregen van deze ‘Chief of Staff’, Manzar al-Safadi’s computer en in staat zijn geweest zijn mobiele telefoon te volgen. Uit al deze zaken is onomstotelijk bewezen dat Israël de hand heeft in het leiden van ISIS in Irak en Syrië..!

netanyahu isisVolgens het Uprooted Palestinians Blog zou het volgende blijken:
Deze documenten zijn vrijgegeven door de hackers en tonen niet alleen de betrokkenheid van Netanyahu’s club, maar ook die van Qatar en Saudi Arabië als financiele supporters van de Syrische terroristen. Hierbij zou een persoon genaamd Mohammad al-Khatif de contactpersoon was tussen de terroristengroep van het Al-Nusra Front en Qatar..

Daarnaast zouden documenten die werden verkregen via een hack van de personal computer van ene Omar al-Haji, religieus leider van ISIL in de provincie Reqqa, in noord-west Syrië, hebben aangetoond, dat er in Turkije een inlichtingennetwerk bestaat, dat uiterst gevoelige informatie bevat over ISIS/IS/ISIL of hoe je deze fake-club ook wilt noemen.

ISIS syrieVeel meer aanwijzingen voor Israel’s betrokkenheid..
Vorige maand nog was het een prominente Syrische analist, die sprak over het ISIL-kalifaat als een wereldwijde ‘Zionistische uitvinding’. Hierbij worden plots bedacht om in regionale staten in het Midden Oosten, verdeeldheid en verderf te zaaien, om indirect Israël veiligheid te bieden.
“De terroristen van ISIL worden over de hele wereld geronseld om naar Syrië te komen en naar Irak. Ze moeten daar voor het beloofde land gaan vechten; dit keer niet voor de Zionisten in Israël, maar voor de Jihadis en de terroristen.” Aldus deze analist, Ahmad al-Daris tegenover FNA.

Het Takfiri-‘systeem’..
Niets van de methodes die worden gebruikt om het Takfiri-systeem te bekrachtigen van ISIL, zijn anders dan de methodes die de Zionisten hebben gebruikt om de Palestijnse gebieden te bezetten. Volgens Ahmad al-Daris zijn ze allemaal gebaseerd op de rituelen uit de Talmut en de wereldwijde Zionistische regels. Daarbij zal ook Palestina worden bewerkt, totdat het het beloofde land is voor de Zionisten. En zowel Syrië als Irak, als het hele Midden-Oosten zullen tot een gebied worden gemaakt, waar het Takfiris’ kaliphaat er is om Israël te beschermen.

Afeglopen juni was het een andere analist in Syrië die de wreedheden die worden begaan door ISIL in Irak en Syrië, duidelijk laten zien, dat het Israëlische gedachtegoed wordt gebruikt bij het besturen van de terroristische groeperingen vanuit de commando-centra. “De intensiever wordende gruweldaden en intimidatiemethodes, die door ISIL in Syrië worden gebruikt, bewijzen dat zij die via deze terroristische groeperingen proberen hun doelstellingen trachten te bereiken, via gewelddaden en het volledig uitroeien van bepaalde rassen van de regionale kaart”, aldus Hessam Shoaib tegenover het FNA.

ISIS boots..Volgens hem zijn met name de ‘nieuwe manieren van executeren’ die gebruikt worden door ISIL, een voorbeeld van de ondersteuning van ISIL door de VS. De VS die wapens en andere ondersteuning geeft aan deze terroristische groeperingen. Met name de opnames die gemaakt worden met de laatste videotechnieken, die volledig afwijkt van andere groeperingen in de regio, toont aan dat deze video’s in elkaar zijn gedraaid met behulp van pro-Westerse hulp.

Of, om het maar diplomatiek te zeggen..  Daarnaast zijn volgens Shoaib nog andere zaken overduidelijk: “De aanwezigheid van Israël in het commando-centrum van ISIL wordt aangetoond door de brute gruwelijkheden die deze terroristen plegen, en die in de rituelen in de Talmud rondom geweld zijn beschreven.”

Veel meer zaken rondom IS/ISIS/ISIL wijzen in de richting van de VS en Israël..!
In een rapport van de VN bleek zelfs in februari al dat IDF, oftewel ‘Israeli Defence Forces’regelmatig contact onderhouden met leden van ISIS. Dit contact, zo meldt het VN-rapport, is er al sinds mei 2013. Daarbij identificeerde de VN contacten tussen IDF-defensiespecialisten en ISIS soldaten.. Ja wat wil je nog meer voor bewijs dat de wereld in een blubber-achtig Zionistische valse-vlag-operatie wordt gezogen… En natuurlijk worden er allerlei kletsverhalen opgehangen door Israël van Netanyahu over de reden van dit contact, wat OOK NIET WORDT ONTKEND..!!

Hoeveel gevoel moet je in je lijf hebben om te zien dat deze man de sleutel is, in het KM-spel..??
Hoeveel gevoel moet je in je lijf hebben om te zien dat deze man de sleutel is, in het hele gruwelijke Midden Oostenverhaal..?? Ophitsen, oorlogsmisdaden begaand alsof hij door de supermarkt loopt.. Wat bezielt deze bizarre persoon-met-deze-bekende-houding..?

Volgens rapporten van het IDF zou er contact zijn met ISIL/IS/ISIS over medische verzorging van burgers, maar dat verhaal werd al gauw naar het land der fabelen verwezen, toen waarnemers van de VN direct contact tussen IDF-strijdkrachten en ISIS-soldaten observeerden, waarbij de ISIS-soldaten de medische hulp kregen en er van ‘burgerhulp’ geen sprake kón zijn.. De verlakkerij gaat dus gewoon door. De observaties van de UN-waarnemers gingen zovér, dat zij in staat waren een uitwisseling van twee kratjes te zien, van de IDF aan ISIS-strijders. De inhoud van deze kratjes is echter nog niet bekend gemaakt.

Wat is er méér nodig dan dit VN-rapport..?
Het VN-rapport maakt verder melding van datgene wat de Syriërs betitelen als een kruispunt van strijdkrachten tussen Israël en ISIS, een punt van bijzondere aandacht, volgens de VN-veiligheidsraad.. Het rapport van de VN bevestigd de claims die gemaakt zijn door het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad, dat Israël tot haar nek betrokken is bij operaties in Syrië. (HIER).

Durft hier niemand over te spreken..? Kan Israël geen oorlogsmisdaden begaan..?
Het hele verhaal is een opvolgend patroon van steun door Israël aan de Islamitische Staat.. Het was eind 2014 dat Israël een aanval uitvoerde, als tegenstander van de ISIS-strijdmacht. Israël doodde zelfs een Iraanse militaire adviseur van de Syrische militairen. En natuurlijk is de financiering van ISIS door de Amerikaanse overheid al lang geen geheim meer.

Mossad ISISWant president Bashar al-Assad moet weg, hij is de moordenaar, hij is degene die goedkeurt dat zijn leger burgers bombardeert en Syrische vrouwen verkracht.. Geloof jij het..? Na 15 jaar president van Syrië te zijn geweest..? Ineens zijn eigen volk bombarderend en kapot makend.. Of kan het zijn dat hij zijn volk wil beschermen tegen de berucht ‘opstandelingen’, de jongens in de Mazda-pick-uptrucks, die al eerder Khadaffi’s leidende klasse uitmoorden..?

Toen de VS uiteindelijk operaties begon tegen ISIS, kwamen er vanaf de kant van het Israëlische hogere legercommando tegenstrijdige geluiden, waarbij zelfs werd opgemerkt dat de VS nu een fundamentele fout maakten..?? Wablief? Israël wil niet dat ISIS wordt aangevallen..?? (HIER). De steun voor ISIS door Israël, in welke vorm dat die dan ook tot stand komt of is gekomen, past VOLLEDIG in het beleid van Israël in deze regio. Namelijk dat Syrië, Iran, en de VS-oppositie die de VS in de moeilijke positie heeft gebracht, dat ze de vijanden bewapenen, die ze morgen zullen bestrijden..

Zowel Syrië als Iran zijn een bedreiging voor Israël met hun grote legers en politieke aanwezigheid nabij Israël. Net zoals Irak dat was, vóór de inval door Israël’s uitvoerende macht: de VS. Met het omver werpen van het regime van Saddam Hussain, blijven er nog stukken onzekerheid over voor Israël, het land dat blijft vasthouden aan het oude axioma, dat een vijand van mijn vijand, mijn vriend is…!

Auschwitz-overlevende dr. Hajo Meijer riep tot aan zijn dood, vorig jaar, wat vele Joden roepen over de onmenselijke slachtingen dor het Zionisme.
Auschwitz-overlevende dr. Hajo Meijer riep tot aan zijn dood, vorig jaar, wat vele Joden roepen over de onmenselijke slachtingen dor het Zionisme.

De steun van Israël aan ISIS/IS/ISIL stelt het land in staat twee vliegen in één klap te raken. Zodra Syrië niet langer een dreiging is, een ontwikkeling die Iran’s invloed in het Midden Oosten zou neutraliseren, zal Israël haar aandacht gaan richten op ISIS, gesteund door andere officiëel anti-ISIS-landen als vanuit Saudi Arabië, Turkije en de VS. Een operatie van een aantal jaren, maar dan is ISIS ook in staat om in kracht en macht te groeien. En tegen de tijd dat Israël haar officiële focus op ISIS gaat richten, kan het zomaar zijn dat deze ISIS-macht de landen heeft doen omvallen, waarmee Israël ten strijde had willen trekken tegen ISIS.. Och, wat een pech nu.. Te laat..

De hele ISIS-fabricage loopt volledig uit de hand..
Traditoneel vinden terroristische groepen als ISIS steun bij Saudi Arabië, maar het blijkt dat het geld voor ISIS vanuit Saudie Arabië verdacht afwezig is.. (HIER) En wat blijkt, meer dan ooit tevoren: deze zogenaamde terroristenclub is in staat te dealen en wheelen. Verkoopt olie alsof het een oliemaatschappij is, om zichzelf te financieren en vertrouwt daarnaast op slavernij en prostitutie…(HIER)

En ja, doordat nu Saudi Arabië geen financier meer is, vervalt ook haar ‘recht op bescherming’ tegen deze ’terroristen’… Saudi Arabië is al meer dan 100 jaar veilig achter deze financiële muur, maar het ligt nu in de verwachting dat ze te vrezen hebben, dat Islamitische Staat ook de Saudisch zou kunnen aanvallen..! (HIER).

zionist jewishDe Koerden bewapend door ISIS..?
Daarnaast hebben de ISIS-krachten de Koerden een hart onder de riem gestoken, volledig tegen de zin van Turkije. De Koerden zijn bewapend en vechten nu hun eigen oorlog, met behulp van ISIS… En in plaats van nu ISIS aan te pakken, is Turkije bezig om krachten aan te vallen die feitelijk ISIS aan zouden moeten vallen.. De hele ‘officiële’ situatie is volledig uit de hand gelopen.

Door het laten ontstaan van ISIS is er in het Midden Oosten benzine gesprenkeld over alle partijen, waardoor de instabiele situatie van dit moment is gecreëerd. We kijken naar een dreiging van feitelijk onze eigen arrogantie, en niet van ISIS, Iran en/of Syrië..! Het zijn de acties van het westen, met name de oorlogsdaden van het ‘regime Bush’, die ervoor gezorgd hebben, dat het Midden Oosten afgeladen is met wapens en grenzeloosheid.

De VS werd ooit gerespecteerd als ‘peacekeeper’ van de regio, maar dat is definitief voorbij. Nu danst de VS naar de pijpen van Israël’s leiders, met name van die van haar premier, de bizar-agressieve  Bibi Netanyahu van Likoed-partij. Het is de bedoeling dat met de steun aan ISIS de hele regio wordt gedestabiliseerd en Israël de ‘lachende derde’ is.. De VS doet het vuile werk en is inderdaad de staat die niet meer op eigen benen staat, maar bestuurd wordt door de Zionistische krachten achter Israël. De enige oplossing is daarmee, dat de VS zich volledig afzijdig gaat houden, wat ook de politieke en economische prijs daarvoor is. Maar dat zal niet gebeuren, zolang Israël in de VS aan de touwtjes trekt..

 

Hoe de illusie wordt gecreëerd..

isis-staged

De gefabriceerde onthoofdingsvideo’s..
Vanzelfsprekend vinden er afgrijselijke moordpartijen plaats, gepleegd door ISIS. Maar het is precies als soldaten in een oorlog; ze zijn opgehitst, gebrainwashed met het doel de ‘vijand’ te verslaan. Jonge kinderen uit de hele wereld, die afreizen naar het Midden Oosten, om daar hun leven in de waagschaal te stellen voor het heilige doel. De heilige oorlog tegen de ‘ongelovigen’.. En de vuurtjesstokers lachen in hun vuistje, krijgen exact wat ze van plan waren, met hun manipulerende acties. ISIS is geboren en is een monster waartegen de westerse wereld dient te gaan vechten.

En vanzelfsprekend horen daar ook prachtige illusies bij, zoals van de onthoofdingen.. Het zijn opnieuw hackers die beweren dat zijn materiaal te pakken hebben gekregen vanuit laptops, Notepads, smartphones of andere persoonlijke elektronica van een vriend van senator John McCain. Het materiaal is vrijgegeven met het volgende commentaar:

“Wij, de ‘CyberBerkut-group’, hebben beslag kunnen leggen op een file, waarvan nauwelijks te bevatten valt, wat de waarde ervan is. Meneer McCain, wij raden u aan voortaan geen geheime documenten mee te nemen, wanneer u op reis gaat, in het bijzonder naar de Oekraïne. Bedenk dat we al sinds het najaar van 2014 zitten te kijken naar video’s van Islamitische Staat, die zouden zijn gemaakt van executies, door hen uitgevoerd. Maar valt het je niet op dat hun slachtoffers zich als lammetjes naar de slachtbank laten leiden..? Daarna hun laatste woorden uitspreken en zich laten vermoorden, stervend in de ‘armen van de terroristen’..?

Veel internet-bezoekers hebben al gemeld dat zij deze video’s als ‘fake’ zien, met name door de genoemde ‘kalmte’ bij de slachtoffers, die zich letterlijk en figuurlijk naar de slachtbank zouden hebben laten leiden. Maar ook de studiokwaliteit van de video’s doet vermoeden dat hier ABSOLUUT sprake is van een ‘fake’, omdat de licht-, geluids- en montagekwaliteit van dien aard is, dat je dat als ’terroristische groepering’ niet ‘zomaar’ even in elkaar zet..!

Kijk naar deze -door ons gehackte video- waarin te zien is dat een ‘gevangene’ wordt ‘geëxecuteerd’, voor het oog van verschillende camera’s, met uitgebalanceerd licht.. Een acteur die zich heeft verkleed als ‘beul van Islamitische Staat’, brengt een groot mes naar de keel van het ‘slachtoffer’. Het zijn filmpjes waarvan de Amerikanen worden beschuldigd, dat ze ze maken. En met name mevrouw Rita Katz’ beruchte studio ‘SITE-Intelligence’ achten we hiervoor verantwoordelijk.”

(TOT ONZE SPIJT IS DEZE VIDEO (Ná 1 dag al) DOOR YOUTUBE VERWIJDERD.. (Zie ook andere bron HIER))

x
X

Een nieuwe video geplaatst van hetzelfde filmpje:

x
 
(noot van redactie: Dit deel van het artikel komt van de Franstalige versie van ‘Sputnik News’, een officiële persorganisatie (vergelijkbaar met CNN) van de Russische overheid. De Engelstalig versie van dit bericht is niet te pakken te krijgen, wat op zich wel vreemd is. De set van deze film lijkt op de fameuze ‘Bin Laden Studio’ in Tel Aviv, waar veel van de fake-Bin Laden-filmpjes zouden zijn gemaakt.)
Voor artikel over deze bizarre Rita Katz klik je op deze illustratie van Katz en ‘nationaal veiligheidsadviseur Michael Chertoff
De SITE-site, waarschijnlijk vol met leugens. Een haatzaaiende, door de overheid gesponsorde, privé-onderneming.. Hoe gek moet het worden..?
De SITE-site van mevrouw Rita Katz’ propaganda-bureau. Waarschijnlijk vol met leugens die als persbericht de wereld in moeten gaan. Een haatzaaiende, door de Amerikaanse overheid gesponsorde privé-onderneming.. Hoe gek moet het worden..? Rita Katz en haar vriendje, oud-‘veiligheidsadviseur’ van de VS, Michael Chertoff, zijn twee handen op één buik.. (klik voor lead naar bron)
xx
Michael Chertoff en Katz
Michael Chertoff en Katz

al qaida israel

45 gedachten over “Israël’s controle over… ISIS-IS-ISIL.. !!

 1. Nu er een akkoord is over de vermindering van het nucleaire programma van Iran zou Netanyahu erg woest zijn.
  De vraag is echter waarom want is minder nucleair materieel juist niet minder dreiging voor Israel?
  Of wanneer Netanyahu in gevecht zou raken met Iran juist een stuk makkelijker voor hem?

 2. Israel(netanyahu)heeft de controle over ISIS.
  ISIS wordt ook door Nederland als een bedreiging gezien zegt men.
  Dan is het wel erg vreemd dat Nederland een tweede scan apparaat voor vrachtwagens aan Gaza cadeau doet die wel door Israelische mensen bediend gaat worden,zou dat een beloning zijn omdat ze de Palestijnen uitmoorden?
  Of is dat een beloning voor het uitmoorden van de Oost Oekrainse bevolking onder leiding van dezelfde Israeliet?
  In ieder geval Koenders geeft cadeau,s weg terwijl van de Nederlandse bevolking nog steeds gevraagd wordt om in te leveren en dan ook nog aan een moordenaarsbende.

  1. Maar ach Hennis van Defentie had ze toch ook al bedankt wat ook onbegrijpbaar is.

  2. Hier ging Koenders mee op de bek..die meende namelijk dat de ene machine die er er al stond de hoeveelheid vrachtwagens niet aan kon.

   Weer iemand die gelukkig niet behept is met enige kennis van zaken.

   Israel laat slechts 6 vrachtwagens per dag toe en bevordert alleen de vrachtwagens met israelische producten, die zijn vrij voor Gaza..

   De tweede machine zal niet gebruikt worden..simpel : het dure ding is volstrekt overtollig.
   Koenders zwamde er nog wat op los alsof hij interessante aanvullende informatie had maar moest later al zijn onzin /fout toegeven.

 3. ISIS RA HELL echte naam Israel. De wereld moet geheel of gedeeltelijk vernietigd worden in een nucleaire holocaust, een echte, 1. Palestina, daarom werd WOI opgezet, 2. Israel, WOII 3. WOIII.

  WOII – start Joodse boycot Duitsland quote ‘om ze uit te hongeren’
  WOIII – start boycot tegen Rusland

  Het is zo eenvoudig maar blanke ras is beter in detail denken.

 4. Dit is een vreemd ongeloofwaardig stuk met allerlei vergezochte theorieën en vooringenomen standpunten. Opmerkingen zoals “bizar-agressieve Bibi Netanyahu” dragen ook niet bij tot een journalistieke objectieve benadering van dit artikel

  1. Vraag me af als je in Gaza zou wonen, hoe empathisch en vredelievend je onze Bibi zou kwalificeren..

 5. U weet, kritiek op Israël wordt gebrandmerkt als antisemitisme. Zo spelen ze het spel. Alles omdraaien. Met ttip wordt de (internet-)censuur geperfectioneerd.
  Wat IS betreft, ook dat is het monopolie op geweld – de aanval op het westen.

  “This drug money was used to fund CIA projects.”
  Now that the CIA has their cash cow back they were able to fund a brand new project: Islamic State. http://www.realjewnews.com/?p=1034

  TIME Admits ISIS brings arms & fighters in from NATO Territory
  ISIS-bound convoys not only pass over its borders with the apparent approval of Turkish border guards, but are assembled somewhere within Turkey itself before arriving at the edge of Syrian territory. No effort has been made to stem the flow of supplies to ISIS from NATO territory ‘IS’ supply channels through Turkey © 2015 Deutsche Welle

  Every day, trucks laden with food, clothing, and other supplies cross the border from Turkey to Syria.
  http:// http://www.dw.com/en/is-supply-channels-through-turkey/av-18091048www.dw.com/en/is-supply-channels-
  through-turkey/av-18091048
  the very ISIS forces clearly being armed and supplied by NATO directly, are being used as a pretext by US policymakers to execute recently laid plans to incrementally invade and occupy Syria with US military forces. The Brookings Institute from which these plans originated, recently used an ISIS assault on Kobani to call for “US boots on the ground” in Syria, an assault which would have been logistically impossible were it not for the daily torrent of supplies the US and its NATO-ally Turkey have themselves intentionally enabled for years to cross into Syria. http://landdestroyer.blogspot.nl/2015/07/time-admits-isis-bringing-arms-fighters.html

  http://theremustbejustice.wordpress.com/2014/11/30/dutch-royals-and-neo-ottoman-jihad-in-balkans-war-crimes-of-princess-mabel-de-oranje-against-serbian-people/
  http://global-security-news.com/2011/04/30/bosnia-and-kosovo-radical-islam-organ-trafficking-and-media-bias/

  De globalisten houden van moorden. Hoe meer, hoe gelukkiger zij zijn.
  Ttip; Hillary: Economic NATO. Depopulatie middels gmo’s en vaccins; en oorlogen, heel veel oorlogen. Niet met legers, maar dmv. terreurnetwerken.

  1. Leugendetector,

   Veel goede informatie, maar de situatie blijft zich vertroebelen, denk dat dit gewild is, van morgen de Turken vallen ook aan, maar ze pakken eerst de kurden, om dat dat hun persoonlijke vijanden zijn, en uiteindelijk is Syrië een souverain land, wat je niet zo maar binnen vliegt. Binnen kort in de Caucasus, de Chéghenen worden langsaam maar zeker in het spel betrokken, waar dit gaat eindigen, who knows, groet !

  2. heel goed mogelijk dat multinationals via terreurgroepen binnen TTIP/CETA hun vraag gaan beinvloeden met smeerlapperij..of elkaar uit de markt willen moorden.

   De werving van huursoldaten zal dat wel laten zien, denk ik.

 6. Hallo Guido

  Lekker is dat om tegengeluiden niet te publiceren onder het mom van “wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren” En de mainstream maar verwijten maken dat ze oogkleppen op hebben maar zelf ben je nog erger. Ik heb de want to know van mijn lijstje van oprechte betrouwbare alternatieve media geschrapt

  1. Vooringenomenheid Gerard..? Wat is er niet geplaatst.. Weleens van vakantie gehoord en ‘afwezigheid’..? Oordeel lekker verder.

 7. Tip: lees alles over Salomon/Solomon(eerste vorst Israël) en de 12 stammen van Israël. Die tempel die hij bouwde is verwoest, maar de plaquette van die tempel staat in elke synagoge. Israël is in Salomon’s tijd verovert door Egypte/Assyries/babylon/Romeinen. Sindsdien hadden ze dus geen land meer. Sinds na de 2de wereldoorlog kregen de Joden hun land weer terug. Zou Solomon’s oordeel betekenen dat ze al die landen/gebieden die hen verovert hadden terugpakken/straffen?
  Hoe? Ze waren dus gevlucht naar andere plekken op de wereld. Via de borstenplaat bleef het toch 1 hechte familie.(sowieso de bloedband) Elke stam heeft zijn eigen thema waar zij zich in specialiseerde/infiltreren en zo zijn ze de wereld aan het veroveren en leeg aan het trekken om de tempel weer op te bouwen in Jeruzalem. Internet/data is van globalswitch.(ook hier in Amsterdam) Maar globalswitch is van de Reuben Brothers.(lees alles van hun site/zitten echt overal in/hun oma Nancy Reuben is de tweede dochter van Jiddah en Solomon) Ruben is nr. 1 van de borstenplaat.(rechtsboven beginnen) Hij die is de eerstgeborende…nr. 3 is Levi, zij bepalen de wetten. nr. 10 is Joseph(christelijke kant) en staat voor de STIER(standbeeld beurzen)/graan/eenhoorn enz. Ook heb ik ergens gelezen dat Solomon een vloek/straf heeft uitgesproken, dat hij een bepaalde groep(ISIS?) zou gebruiken om de tempel weer te laten herbouwen.
  Het testament van Solomon:
  De aartsengel Gabriel gaf Solomon een ring om aan te trekken. Zo werd hij slaaf van alle demonen en beesten en Solomon beloofde de engel gehecht te zijn aan alle kwade geesten.
  Die ring heet Salomon’s ring. Een slang die zichzelf opeet met Davidster. Dezelfde ring dus ouroboros, shiva enz. De oudste slangenring komt uit China. Zij gebruiken een draak, die zijn staart opeet.Is allemaal hetzelfde.
  Even terug naar de stammen. Die hebben ook ruzie onder elkaar gehad in de tijd van Solomon over belastingen. Zoon Jerobaum(10 stammen) werd heerser van Israël en Rehabeam/Benjamin(2 stammen) werden heerser over de stam Juda.(Jerusalem).Rechabeam wilde oorlog maken om de 10 stammen terug te krijgen, maar de profeet Semaja hield het tegen. Rechabeam besloot toen god de rug te keren en ging Ashera eren en lieten gouden kalveren maken. Symbool van de oude Godinnen religie.(Isis enz.dus).
  Als je dit bericht/schrijven in huidige wereld verplaatst, dan zie ik toch een sterke verbinding wat er nu allemaal gebeurt. Het loopt weer naar het begin van de tijd van Solomon.
  Maar.. dit zegt nog niks, want alle culturen op deze wereld hebben een slang/draak, die zichzelf opeet. De cirkel van leven en dood. En elke vorst/koning/heerser had/heeft een rechterhand/richteren/hogepriester. En misschien hebben die gewoon contact met elkaar en maken zij(priesters o.a. Iran/Vatican enz..) de dienst uit op deze wereld. NWO? Die Karen(ex medewerkster wereldbank)Die zei toch dat de wereld in drieën is gedeeld en dat op alle drie de plekken dezelfde dingen gebeuren.(overnames/centrale banken enz.) Tenzij die club erover eens is dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van de NWO?

  1. Solomon was niet geliefd bij Jahwe, hij brak de regels. Solomon was eigenlijk een rebel die als zoon van David het Jodenplan met Jahwe aan het stuur vanuit de 4e dimensie aan gort hielp. Gna gna gna 😛

  2. Solomon was in een machtspositie terecht gekomen, een positie die zijn moeder voor hem ambiëerde, niet hij. Hij zag in dat deze powerposition hem veel kon bieden, aardse roem of spirituele rijkdom. Hij koos voor het laatste. Dat hield wel in dat hij daarbij een occulte breuk veroorzaakte. Vrije metselaars waarderen hem nog steeds voor zijn rebelse karakter.

  3. Kijk wat zij doen, zij de Joden, met ons denken, steeds opnieuw weten zij ons denken te penetreren, waar door hun echt niet zo bijzondere volks historie, steeds op nieuw in het lime light staat.
   De Media die zij volkomen beheersen ook WTK, doen mee aan psycho ring, van met de regelmaat van de klok een Joods balletje opwerpen, of een Joods voorzetje geven, zo blijf je in het nieuws, en kun je de geest het denken voorzichtig manipuleren, ja het zijn begaafde kooplieden, maar voor de goede Friese koopman toch niet goed genoeg, ik heb veel zaken met ze gedaan, en dat was een groot schaakspel, en een feest voor de geest, en mooie vriendschappen op wederzijds respect van het menselijk intellect !

  4. Even voor de duidelijkheid, de Joodse elite helpt dus mee aan de NWO. Zij zijn de uitverkorene(adam en eva, noach) Maar als ik het goed begrijp(bijbel) zullen zij/Israël zelf op het laatst ook nog slachtoffer worden. Mijn uitgangspunt is de Georgia Guidestones. 1 religie. Dus geen Joodse religie.(die ook in vele stromingen verdeeld is).
   Dus ik wil hen niet direct beschuldigen. Ook zij worden van bovenaf gestuurd. En vergeet Niburu niet. Wat zal die aanrichten? De natuur kijkt niet naar wie je bent, waar je bent enz. Ook al heb je een schuilplaats. Het is voor iedereen dan vingers cross voor de cross over.

  5. Vergeet niet dat Juda(joden) en Joseph(christenen) beide Jeruzalem als erfenis hebben gekregen. Zelfs de Koran speelt daar ook een rol in. Jeruzalem meerdere ingangspoorten heeft van verschillende groepen mensen.(oudheid)
   Mijn analyses niet gericht zijn om maar naar een partij te wijzen. Maar meer om inzicht te verkrijgen, hoe dingen tot stand zijn gekomen/kunnen komen. We weten ook niet hoe het zit met de elite uit het oosten en midden oosten. Welke rol zij spelen en of hoe zij denken? Jin en yang verhaal speelt een rol onder elk mens.
   En Cosmic: Dat gebeuren was voordat het huidige Israël weer is gesticht. Kijk je nu bij wiki, dan zijn de 12 stammen gewoon weer verdeeld over het land. Het blijft korte schakel familie.
   En volgens mij is het wereldgedoe gewoon iets wat moet gebeuren/vanzelf gebeurt, omdat de mens altijd meer of beter wil. En die groei loopt nu ten einde.(de macht/mensen eten elkaar op, de bekende slang).Iedereen weet dat we weer meer naar de basis moeten gaan. En je kunt macht niet 123 afzetten en de vraag is: wie wordt dan de leider, want in elke groep heb je iemand die de laatste beslissing neemt. Dat zegt niet dat ik met alles eens ben. Maar ik begrijp wel hoe het zo ver kon gebeuren en nog gaat gebeuren. Aan alles komt een eind.

  6. Beste Elise 49, als je dan terug wilt gaan in de tijd, begin dan met Lucy en haar tijdsgenoten, toen die na 250 Duizend generaties lang in hun valley verbleven te hebben, vertrokken ze richting het noorden, ieder één was gelijk geen religies, dagelijkse zorg eten, en overleven, tot dat de high priest op het idee kwamen van een ja weet ik veel, er werd ze angst ingeboezemd, en toen begon het verdeel en heers, het is maar wat je wilt, maar de één heeft niet meer waarde als de ander, en al die stammen lap ik aan mijn reet, waar ik van af stam, die stammen zijn minstens zo oud, je kunt geen steek houdend argument bedenken, waarom het ééne mens meer waarde zou hebben al een ander, en daar gaat het om de Jopden zijn niet speciaal, maar maken zich zelf speciaal, en de Khazaren zijn bovendien niet eens echte Joden, dus laten we over gaan op iets anders !, groet Jenne

  7. Jenne, Laten we het tot en na de zondvloed houden en hebben over Israël.

  8. Oh jee

   hoever gaan we verder terug om de huidige wereld te begrijpen vanuit Joods perspectief?

   De verhalen die ik van Joden gehoord heb verschilt per persoon…is er wel een kern of gaat het alleen over structuren/samenhangen met als uitgangspunt het godverkozen volk en de persoonlijke inkleuring..?
   Aan arrogantie geen gebrek natuurlijk..een parallel met predestinatie….

 8. Ik heb het artikel gelezen en dacht DAAR GAAN WE WEER.iSRAEL IS WEER DE ZWARTE PIET (OEPS )maar las net een artikel in Israel today VAN
  ARABISCHE JOURNALISTEN:
  ‘palestijnen genieten ISRAELS VEILIGHEID.
  de Iranse journalist en auteur Amir Taheri heeft onlands in de Amerikaanse krant New York Post uitvoerig uitgelegt. waarom de Arabische wereld het Palestijnse conflikt verwaarloost.De reden is: Geen enkele Arabier voelt zich veilig in zijn eigen land,behalve de Palestijnen,die zich volledig veilig voelen omdat Israel hen zal beschermen tegen ISIS. Zijn artikel werd geplaatst met als kop Forget the Palestinians: Arab states have too mush else to worry about Met andere woorden Men heeft de palestijnen vergeten Arabische staten hebben teveel andere zorgen De Libanese Commentator en journalist Eyad Abu Shakra beschreef het Palestijnse probleem als ‘Palestinitis’.Een woordenspel,waarmee Abu Shakra het palestijnse probleem gelijkstelde met sinusitis en lichte griep ‘De Arabieren begrijpen dat andere zaken in het leven belangrijker zijn dan het conflikt met de Palestijnen’

  In de Arabische pers wordt er de laaste tijd vaak over geschreven, dat het Palestijnse probleem in de schaduw van de jongste ontwikkeling in het Midden-Oosten uit de media verdwijnt. De Amerikaanse President Obama Concentreert zich nu op de nucleare overeenkomst metIran,En Tony Blair,de vertegenwoordiger van het Midden-Oosten kwartet, is instilte teruggetreden, en zelfs het Franse vredesinitiatief is volgens Taheri verdwenen. in zijn artikel citeert Taheti de Jordaanse ondernemer Abu Fares,die hij ontmoette tijdens het Suikerfeest id-al-fitr( de afsluiting van de vastenmaand Ramadan)in Londen’Vandaag voelt geen Arabise burger zich veilig in zijn land’zei Abu Fares. Ironisch vormen de Palestijnen op de westbank de enige uitzondering, omdat ze weten dat Israel hen zal beschermen als ISIS aanvalt.Zelfs in Gaza geloven de meeste mensen heimelijk dat Israel hun ultieme verdediger is tegen de strijders van ISIS,die proberen aan te vallen vanuit de Sinai. Een islamitische zakenman uit Dubai zei volgens Taheri ‘Vandaag zien Arabieren dat hun eigen huizen in brand staan,in dergelijke situatie denkt niemand aan het huis van een ander’
  Verder beschrijft Amir Taheri, hoe de Palestijnen in Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmoek(Syrie) werden afgeslacht door zowel het legervan Assad als de JiHadisten van ISIS. Het liojden van christenen, Yezidi”\s en druzen,minderheden onder islamitische groepen in Syrie en Irak, is niet te vergelijken met wat de minderheden in Israel ervaren.In Jordanie maaketen ISIS-jihadisten plannen voor een aanval op de Arabische stad Zarka,nabij de Syrische grens. vooral Palestijnen wonen Mocht dit gebeuren, meent Taheri dan naderen de jihadisten de Westbank. in dat geval menen de Jordaiers,zal Israel zich ermee bemoeien en de jihadisten stoppen.Om dit ter plaatse bevestig te krijgen, behoef je alleen met Palestijnen in Jericho,Bethlehem en Arabische dorpen te spreken.Ondanks hun kritiek op Israel en op hun leefomstandigheden voelen zij zich veiliger dan hun Palestijnse broeders in de Arabische buurlanden.

  1. Beste Semerel, wat een geluk hè voor die stomme Palestijnen, zo heerlijk rustig wonen, beschermd door je psycho buurman, die voor hun plezier wel eens een paar Palestijntjes afschieten, of ze met een goed gericht Kanonsschot van het strand vegen, maar voor de rest lekker beschermd in je eigen steeds kleinderwordende landje wonen.
   Israel behoord in zijn geheel voor een volkstribunaal te staan, dat Holocaust gehuil, overstemd niet wat zij deze mensen aan doen, en geloof mij zij zullen hier voor worden gestraft, en daar helpt geen Jawé aan .
   Jenne vriend van alle goede humaine en respect vol denkende Joden !

  2. Semerel
   Nog niet begrepen wie de werkelijke isis, isl, is vlag zwaait? Die gelukkige palestijnen worden ‘beschermt’ door de instigator van het islamitisch geweld!!En dat ze zwaar onderdrukt en als vierde rangs mensen worden behandelt dat zijn ze dus nu even vergeten ? De ingenomen landerijen en gebieden zijn ze vergeten? Blij als dat ze zijn dat ze zo heerlijk beschermt kunnen leven ?? Ik zou zeggen ga zelf eens gezellig een jaartje in de gazastrook wonen , kun je je heel beschermt voor de idioten van isis wanen, dat je ondertussen door de beschermer wordt afgeslacht is dan een te verwaarlozen feitje

  3. Het liojden van christenen, Yezidi”\s en druzen,minderheden onder islamitische groepen in Syrie en Irak, is niet te vergelijken met wat de minderheden in Israel ervaren.

   Ik dacht eerst, hij/zij, heeft nog iets te vertellen. Maar helaas, LIJDEN we tegenwoordig op de bijv. Richterschaal? Wat is lijden? Wat weet jij van het lijden van genoemde MENSEN? Jij zit ook op deze site, praat Nederlands, doe je niet voor als een van hun, en ga helemaal niet zeveren dat JIJ weet wat LIJDEN is, en anderen niet, je bevestigt alleen de voor-oordelen!

 9. Beste Marcel
  ik woonde ongeveer 3 jaar in gaza .Ben weg gegaan moest weg omdat het te gevaarlijk werd ik zou tegen jou willen zeggen ga jij daar maar laat ik het leuk houden 6 maanden wonen dan kom je er wel achter wat het betekend om in Gaza te leven.IK woonde ook 3 a 4 jaar in Israel.
  Ik heb trouwens een boek gekocht van een palestijnse Plo-sluipschuter. Zijn naam is TASS SAADA. DE titel van zijn boek heet Arafat was mijn held het kost 16.59 euro’s. (ook goed voor jou Jenne.). Ter informatie voor jou Jenne en Marcel ik krijg alle dagen mails uit de Gaza en uit Israel Ik een heel grote net werk op gebouwd daar. Ook ter informatie voor jullie de Cia zegt dat israel zal ophouden te bestaan in 2022. de groetjes

  1. Semerel
   Ik heb geen enkele behoefte om het gevaar waarvoor jij Gaza ontvlucht bent op te gaan zoeken . Temeer daar ik de hele situatie daar zoals ik het begrijp niet kan en wil ondersteunen. Voor welk gevaar ben jij dan gevlucht? en had je een kant gekozen waardoor dat gevaar op je pad kwam? Zo zegt het me namelijk helemaal niets .

  2. Semerel, liefs en heeeeel veel sterkte <3 En laat je niet teneerslagen door Hollanders zoals mij, die nog in een redelijke luxe positie zitten. Mensen met empathie weten dat de wereld gestoord is… En ik ben blij dat ik niet in de Gaza verblijf. Daarnaast denken heel veel spirituele mensen dat dát je eigen lot of karma is. Niet mijn mening, en ik wens eigenlijk ondertussen alle mensen die denken te weten dat het om de een of andere reden je eigen schuld zou zijn, hetzelfde toe. Sterkte en liefs.
   En eigenlijk zouden alle mensen in Gaza een vluchtelingstatus per direct in ons land moeten kunnen aanvragen! Mensen waar zijn we gvd mee bezig? Dit heet spiritueel bezig zijn? Ga in Gaza wonen als je dát denkt…
   Iedereen steekt nog lekker zijn kop in het zand, want dat is meer confortabel…. Hollanders…. Wat ben ik trots op Nederland, wat een geweldige club mensen hebben we hier toch maar? En de individuele Nederlander probeert ook maar zijn hachje te redden? Oh, oh, wat ben ik trots op Nederland…..

 10. Beste Marcel ik ga hier niet dieper op in want als ik er nog aan denk dan wordt nog pissig het had niets met mijn werk te doen maar gewoon de manier waarop een lid van hamas deze mensen respectloos behandelde daar kon ik op dat ogenblik niet goed tegen en zei er iets van ik wil het hier bij laten ik hoop dat dat kunt respecteren.

  1. Prima,Ik wil alleen nog een ding kwijt over deze zaak en dat is dat ik elke vorm van respectloosheid of onderdrukking van wie dan ook verwerp. Ik kan dan ook jouw woede wel begrijpen.

 11. Beste mensen ik zal jullie de beste tip geven van je leven en of je het gelooft of niet het is toch echt zo en daar zal elke ziel op de de dag des oordeels achter komen.
  Mijn beste tip, bekeer je tot de islam en dan zul je achter de waarheid komen.

  1. Dank je wel voor je welgemeende tip, ik heb me echter afgekeerd van alle religies daar ze zich tussen de mens en zijn schepper stellen. Dat kan nooit de bedoeling van de schepper zijn geweest. Het feit dat een priesterkaste in elke religie de waarheid in pacht zegt te hebben , en het nodig acht de woorden van god uit te leggen , doet afbreuk aan de almacht die elke religie diezelfde god toedicht, en kan dus alleen maar uit machtswellust door diezelfde priesterkaste tot stand zijn gekomen. Of denk je niet dat god in zijn almacht niet bij machte is zijn woord op een dusdanige wijze te vertolken dat het voor een ieder te snappen valt?

 12. Ik heb helemaal geen religie nodig. Religies zijn bedacht om mensen onder de duim te krijgen en te houden. De religieuze boeken zijn gebleken prima mind games te zijn. En als verdediger van ieder zijn eigen mind programma ging de mensheid nog met elkaar op de vuist ook. En erger.
  Mijn beste tip is om je daaraan te onttrekken en zelf een goed en betrouwbaar mens te zijn. Geen religieuze boeken bij nodig, nog minder een tussenpersoon die wel zal vertellen hoe het allemaal zit…

  1. Astrid.
   Ik ben ook van mening dat iedereen mag geloven wat hij/zij wil zolang ze anderen daar niet mee lastig vallen.
   Veel leed zou voorkomen kunnen worden als men zich met zichzelf zou bemoeien en niet probeert om anderen een bepaald geloof op te dringen.
   De ene geloofd nu eenmaal in sinterklaas en de ander in Paulus de boskabouter en dat is niet erg en moet men vooral doen als men zich daar goed bij voelt,maar laat een ander in zijn/haar waarde.

 13. Alle theorieen worden steeds sneller ingehaald door de werkelijkheid. Dat we in een stroomversnelling zitten, is denk ik wel een feit. Verder goed verhaal, met wederom interressante discussie. Dank daarvoor.

 14. Rel om holocaust-opmerking Huckabee.
  De Republikeinse presidentskandidaat Huckabee heeft het buitenland beleid van Obama bekritiseerd en een verwijzing gedaan naar de verbrandingsovens uit de holocaust.
  Hierbij zijn de Israëli,s wederom als slachtoffers aangeduid en zou hen het zelfde lot te wachten staan als toen.
  Zie NOS teletekst pagina 132 van maandag 27-7-2015.
  Een vreemde opmerking van een presidentskandidaat die toch ook op de hoogte moet zijn van de Feema kampen in zijn eigen land.
  Aan de andere kant is het wel logisch dat hij voor zijn opdrachtgever in de bres springt omdat de VS nu eenmaal onder toezicht van Israel/Hamas staat en de Regering en de CIA nu eenmaal uit moeten voeren wat Nethanyahu van hen vraagt.

 15. De zoveelste conspiracy denker hier. Kun je zelf niet dienst nemen bij Isis? Kun je daar zelf aan fact checken doen. Je gelooft zeker ook dat de CIA en de Mossad achter 9/11 zaten?

  1. @ eric
   9/11 is toch door die man met die baard uit de grot verzonnen, en toen uitgevoert door 19 arabieren met afbreekmesjes. Ze waren zelfs zo onvoorzichtig met hun reisdocumenten dat hun paspoort is gevonden na de aanslagen ? En ze zijn nu toch bezig om nieuwe regels betreffende staalskelet hoogbouw op te stellen vanwege dat die gebouwen dus bewezen niet tegen brand kunnen? Die torens ( alle 2) zijn toch ingestort door dat de staalconstructie was verzwakt door de enorme hitte van de kerosine? Ga nou alsjeblieft niet mijn hele wereldbeeld om zeep helpen door te zeggen dat ik het helemaal mis had.

  2. eric.
   Eric als je een reactie geef is het misschien wel fatsoenlijk vooral als je iemand voor conspiracy denker uitmaakt om ook de persoon te noemen waar je het over hebt.
   Graag zou ik lezen wat er mis is met complot denken vooral als de mogelijkheid bestaat dat deze denker gelijk zou kunnen hebben.
   Wat betreft 9/11 ga eens op onderzoek uit en misschien dat je dan zult zien dat je verwijt wel eens kan kloppen over de CIA en Mossad.

 16. ik kan er niet veel in detail over zeggen.

  De grote lijnen zijn me bekend.

  ik sta eigenlijk verbaasd dat je tekst m niet meteen verwijderd is door nuij..ik maakte een opmerking van de dito strekking en ik werd meteen verbannen en mag niet meer op nujij reageren..te antisemitisch terwijl het mij ging over de (wan)daden van israel richting Gaza..dat ze toch beter zouden moeten weten vanuit hun geschiedenis..

  Hou in de gaten dat de VS erg afhankleijk is van de Joodse banken in de VS

  En wat er speelt is de enorme obsessie van de VS met Assad..De vs lijkt geen enkel indee te hebben van arabisch leiderschap n meet met 2 maten..SA/Koeweit ed.. en dictatuur elders.
  Olie maaky blind en vergevingsgezind..de absoluut gestoorde mentalitet van de VS heersers.

  In Amerika zelf komt er steeds meer afweer onder het volk tegen het Wereldkeizerrijk bouwen van de Amerikaanse politiek dat stelselmatig geweld en genocide als hét middel zien om vrijheid,democratie en menselijkheid bij anderen te brengen en vervolgens in te lijven.
  De versie van Amerikaanse democratie en medemenselijkheid kennen we al heel lang en mogen dagelijks van meegenieten in kranten
  Anderen mogen de rotzooi opruimen..Zie o.m Syrië..Libië. Irak

  het is een warboel

 17. Voor geld laat je de duvel dansen zij één van mijn grootmoeders altijd, het wereld Zionisme, geholpen door de dansende Joden en andere handlangers, beheersen grote delen van de wereld, Israel is peanuts, daar wordt op een goede dag Pindakaas van gemaakt, het zijn de Rothchilds, en aanverwante artikelen die door middel van grove criminaliteit op de beursen en andere markten hun kapitaal hebben verkregen, zij hebben de USA in hun grip, en landen in de EU, Engeland, Oekraïne, en andere Sovjet republieken, zij drukken het geld, net zoveel als ze willen en denken nodig te hebben, plus dat ze de CIA – Mossad moordenaars tot hun beschikking hebben, nu dat is het tijdsbeeld, nu moet de EU kiezen, ben benieuwd of ze onze toekomst verkopen aan dat schorem, we zullen zien, onderwijl gaan we rustig door met leven, groet Jenne !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.