Advertentie

Metatron: ‘Het UFO-fenomeen’..


x

De afgelopen 50 jaar werden UFO-waarnemingen zoals deze gedaan .

X

– Het UFO-fenomeen –

 Vanuit het Metatronisch-perspectief

x

© december 2011 – Aartsengel Metatron via James Tyberonn

© Nederlandse vertaling – WantToKnow.nl – Vertaling: Mariël

 x

James Tyberonn met een van de Toltec-ouderen, Abuela Margarita, tijdens zijn persoonlijke reis door Peru, in 2007.

Vraag aan Metatron: Velen hebben gesproken over buitenaardse wezens die bases hebben in de binnenste dimensies van de Aarde, en dat deze verschijnen in de holografische dimensies. Velen melden dat zij deze vaartuigen hebben gezien, maar het lijkt mij dat als zij zich ophouden in andere dimensionale vlakken zij niet makkelijk gevoeld of gezien kunnen worden. Zijn hun vaartuigen zichtbaar voor de mensheid? Wilt u dit uitleggen alstublieft?

Metatron: Dit is een complexe vraag. Wel, laat het ons op de volgende manier uitleggen; wezens uit andere dimensies, andere vlakken, andere tijden en andere werelden hebben zich absoluut gemanifesteerd en zijn ook absoluut verschenen aan de mensheid, zowel in het verleden als in het heden. Hun ‘verschijnen’, hun vermogen om opgemerkt te worden door het ‘blote oog’ is soms volledig per ongeluk en in zeldzame gevallen heel bewust.

In het laatste geval zijn er inderdaad minder ontwikkelde buitenaardsen die proberen een glimp op te vangen van jullie planeet, en de Aardse biologie begrijpen. Sommigen hebben geprobeerd te ‘fokken’ met mensen om een hybride te creëren die een grotere emotionele expressie voor henzelf mogelijk zou maken.

In het eerste geval; zoals mensen zich per ongeluk door het lineaire tijdsgordijn hebben geprutst, tussen de velden van jullie heden, verleden en toekomst, zo zijn ‘buitenaardse’ levensvormen en wezens bij toeval gematerialiseerd tussen het ene parallelle- of dimensionale vlak en het andere en door het frequentieel-membraan dat de dimensies gescheiden houdt. Meestal als ze dat gedaan hadden waren ze onzichtbaar in jullie tijdvlak, net als de enkelen van jullie die in het verleden, of schijnbare verleden vielen, onzichtbaar werden voor de mensen in dat tijdperk.

Dit zeldzame fenomeen leidt tot een onmiddellijke expansie van onbewust naar bewust inzicht dat hardhandig geactiveerd wordt door migratie naar verschillende plooien in de tijdsvolgorde. Dit wordt direct geïnitieerd vanuit de multi-dimensionale kern van het wezen en is het bewijs dat al deze multi-dimensionale grenzen en paradigma’s er alleen maar zijn uit praktische overwegingen. Hoewel het nogal shockerend kan zijn voor degene die het ervaart op dat moment. En weet u, er zijn verschillen in de wetenschap, natuurkundige verschillen binnen elke dimensie, net zoals er verschillende benaderingen en paden beschikbaar zijn binnen de wetenschap en natuurkunde voor de mensheid in zijn huidige realiteit.

Wetenschappen die geleid zouden hebben tot heel andere concepten, zijn door de mensheid op grote schaal genegeerd. Er zijn alternatieve benaderingen voor de natuurkunde die veel meer zouden onthullen over transport, transmutatie, bilocatie en beweging, dan jullie geaccepteerde mainstream natuurkunde begrijpt of wil begrijpen. Als het menselijk ras bepaalde mentale disciplines nét zo diepgravend onderzocht had als de externe technologische disciplines en natuurkundige wetmatigheden, dan hadden jullie kennis en middelen en de daaruit voortvloeiende transportsystemen er heel anders en efficiënter uitgezien dan nu het geval is.

Jullie hebben het externe omhelsd en tot op een bepaalde hoogte de ‘interne capaciteiten’ binnen het goddelijke bewustzijn afgewezen. Welnu, als de mensheid besluit om de huidige mainstream-onderzoeken in te zetten, voor wat genoemd wordt de ‘mentale’ wetenschappen van transport en bilocatie, wat inderdaad een wetenschap is die kan worden geleerd, geoefend en verfijnd, dan zullen toevallige bezoeken aan andere dimensies minder gaan voorkomen. Dan zal bezoek aan parrallellen en vectoren binnen tijd en ruimte plaatsvinden, door ontwerp en planning.

Het 144-raster
Zodra de mensheid deze ‘mentale fysica’ meester is zal hij worden bevrijd, enorm bevrijd van de gefilterde illusie, de duale camouflage van het fysieke patroon. Inderdaad, jullie zijn nog maar net begonnen om te begrijpen hoe de Mer-Ka-Na zichzelf ontsluit als hij wordt aangestuurd door gedachten als bouwer van het universele kristallijnen veld.  Dit zal aanzienlijk worden uitgebreid als jullie 144-raster en de netwerken van de kristallijne energie zich compleet hebben ontvouwen. Het raster zal grote kansen op vooruitgang bieden aan hen die bereid zijn zich te focussen op deze goddelijke wetenschap van ‘mentale manifestatie’ en zoals jullie noemen ‘astraal reizen’. Weet u, alle wetenschap zou het goddelijke in zich moeten hebben, maar het wordt op grove wijze terzijde geschoven door jullie huidige mainstream wetenschappers.

Om terug te komen op uw vraag, terug naar het onderwerp. Het interessante punt over de bewering dat de mensheid buitenaardse vaartuigen ziet, of zoals jullie het zeggen ‘vliegende schotels’ is niet dat ze er zijn, maar dat zo velen beweren ze daadwerkelijk te kunnen zien. Inderdaad, sommigen zien ze, maar heel weinig en zeer zelden. En diegenen die ze kunnen zien, zien ze in wat omschreven zou kunnen worden als een staat van ‘geëxpandeerd helder bewustzijn’ en niet met hun normale gezichtsvermogen. Het feit is dat de vaartuigen reizen binnen een veld van parallelle dimensionale zichtbaarheidschilden, of in jullie termen, door de frequentiële camouflage van de dimensionale scheidingsvlakken. Dus in reële termen zal en kán het overgrote deel van deze vaartuigen zich als zodanig niet fysiek manifesteren in jullie dimensie.

Nu,visuele ervaringen doen zich voor, maar dat wat gezien wordt, zijn in de meeste gevallen eigenlijk gebroken beelden, een energetische fotoreflectie die knippert in jullie dimensie als de ruimteschepen de Aardse dimensie-spectra binnengaan. Dit komt meestal voor als de vaartuigen afremmen naar de lichtsnelheden en in de plooien van de ruimte-tijd terechtkomen. Als dit ‘dimensionale lekken’ plaatsvindt, wordt het gebroken beeld zichtbaar. De atomen, moleculen en plasma die de structuur bepalen van het ‘ruimtevaartuig’ zijn zelf gevormd door de fysieke patronen, structureel gebonden en fysiek uitgelijnd volgens de summiere natuur en patronen die horen bij de eigen dimensie, de originele territoriale realiteit. Als het vaartuig jullie vlakte binnengaat, treedt er een scherpe vervorming op. De actuele structuur wordt gevangen in een dillema: zichzelf compleet transformeren aan de Aardse realiteit of zijn eigen structuur behouden.

In veel gevallen probeert de menselijke waarnemer samenhang te vinden tussen wat hij heeft gezien en wat hij aanvaardt als mogelijk geloofwaardig in het universum binnen zijn bestaande geloofssysteem. Als zodanig zijn veel waarnemingen enigszins aangepast aan de individuele verwachtingen en wat de massa gelooft. Dit betekent niet dat wat gezien wordt niet plaatsvindt, maar meer dat wat gezien is, vervormd is door dimensionaal spiegelen en verwachtingen van de waarnemer.

Dus het eindresultaat van wat de Aardse waarnemer denkt dat hij ziet, is iets tussen een vreemd gevormd vaartuig en een vliegtuig, omkleed met ronddraaiende lichten, maar is in waarachtigheid geen van beiden… Het vaartuig behoudt wat het kan van zijn originele structuur en verandert datgene wat het moet, als het zijn structuur aanpast aan de wetten van de nieuwe dimensie. En omdat elke menselijke waarnemer het beeld individueel registreert en interpreteert verschillen de claims en rapporten met betrekking tot de vorm, grootte en de kleur onderling dramátisch.

De Roswell-krant van het incident met de UFO

Dus zelfs de verschijningen die ontegenzeggelijk ‘echt’ lijken in jullie ogen, zijn op zijn best vervormingen. De meeste vaartuigen komen uit realiteiten en dimensionale vlakken van bestaan die veel geavanceerdere technologische wetenschappen hebben dan de Aarde op dit moment. En de enkele keren dat een vaartuig wegschiet in een rechte hoek betekent dit, dat het erin geslaagd is die functies te behouden die normaal zijn in het gebied van herkomst. De vaartuigen die aan jullie verschijnen als vaste materie zijn niet afkomstig van wat wij zouden noemen de hogere niveaus van zuivere gedachtemanifestatie, of een ‘bewustzijnswetenschaps’ vaartuig. Je ziet dan de meer geavanceerde buitenaardse wezens jullie gebied betreden, doordat gebruik gemaakt wordt van ‘energie-cocons’ die zich manifesteren door puur denken, en geconstrueerd en gematerialiseerd zijn door wat ‘bioplasma’ genoemd wordt. Hun ‘moederschepen’ komen nooit jullie omgeving binnen.

De vaartuigen die wel opzettelijk jullie dimensies betreden doen dat alleen maar voor hele korte periodes, omdat zij eenvoudigweg niet lang in jullie dimensie kunnen verblijven. Dit is te wijten aan de enorme druk die uitgeoefend wordt op de structurele integriteit van het vaartuig, en inderdaad kan die druk zo hoog worden dat de structuur ervan de-materialiseert en eigenlijk verdampt. De noodzaak om de structuur van het vaartuig aan te passen aan de natuurkundige wetten van het andere dimensionale vlak is dus een praktische noodzaak, en op dit moment kunnen vliegende schotels niet onbeperkt in jullie dimensie verblijven. Een ruwe vergelijking is die van uw onderzeeërs die hun dieptelimiet overschrijden en moeten worstelen om het schip intact te houden voor het bezwijkt aan de te grote druk. Begrijpt u dat?

Roswell juli 1947, een buitenaards voertuig zou zijn neergestort: "De beruchte ‘UFO crash’ die gepubliceerd is, was helemaal per ongeluk en heeft geleid tot verwoestende resultaten."

Dus de vluchtige vormen die gezien worden zijn eigenlijk een wrang aftreksel van de werkelijke vormen. Mensen zien vaak de schotelvorm en de langwerpige sigaarvorm. Maar in werkelijkheid zijn dit scheve waarnemingen die in geen enkele verhouding staan tot de feitelijke, ingewikkelde ontwerpen zoals die er op hun thuisbasis en in eigen architectuur uitzien. Zoals we hebben aangegeven zijn er minder ontwikkelde buitenaardse wezens die zich verdiept hebben in jullie fysieke omgeving om te observeren en te bestuderen.

Zij zijn verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de gerapporteerde waarnemingen en bewijzen voor landingen. Echter, deze zijn veel minder voorgekomen dan u denkt. De beruchte ‘UFO crash’ die gepubliceerd is, was helemaal per ongeluk en heeft geleid tot verwoestende resultaten. Er zijn gevallen waarbij jullie vliegtuigen en kerncentrales zijn geobserveerd en bestudeerd, maar de meeste daarvan vonden plaats in zeer korte periodes.

De meest authentieke waarnemingen zijn korte glimpen van lichtvormen die zich bewegen in onmogelijke hoeken. Dit zijn dimensionale lekken, die zichtbaar worden op het moment dat de gebroken beelden zichtbaar worden.

Minder dan 5% van de fysieke waarnemingen zijn echt en dat is misschien moeilijk te accepteren voor jullie. Wij zeggen jullie dat veel mensen zo overtuigd zijn van deze hemelverschijningen dat zij vaak zelf het beeld ervan creëren. Hoeveel van jullie zagen als kind de Kerstman in de lucht zijn slee met rendieren besturend?
Inderdaad, jullie Kerstman bestaat, en heeft een bewustzijn omdat jullie door jullie geloofssysteem door die gedachten deze levensvorm voeden en creëren. Inderdaad hebben veel van jullie ‘fictieve’ personages bewustzijn en bestaan zij als gedachtevormen gecreëerd door de menselijke, massale gedachten-energie. Zie je hoe creatief jullie zijn? Het is inderdaad een aspect van de bereikte capaciteiten van jullie ‘mentale wetenschap’, gemanifesteerd in het systeem van geloof.

Pleiaden, Sirius A en B, Andromeda en Arcturius.
Let wel, de kosmos is vol van buitenaards leven, en velen bestaan inderdaad binnenin jullie Aarde. Niet alleen binnen de multidimensionaliteit, maar sommigen, zeker jullie voorouders waarop jullie zijn geënt, werken nauw met jullie samen aan het groeien en ontwikkelen van de Aarde. Onder de meest prominenten van deze welwillende wezens zijn die van de Pleiaden, Sirius A en B, Andromeda en Arcturius. En inderdaad bestonden velen van jullie als deze wezens in Atlantis, en bestaan mede in het NU, parallel aan deze wezens. We hebben jullie dit eerder verteld. Inderdaad zijn deze wezens in staat om fysiek te bestaan in jullie wereld, en hebben dat al eeuwen gedaan, maar dit is vaker wel dan niet gedaan door de wetenschap van mentale transformatie, mentaal meesterschap.

Het 144-grid in een graancirkel die op 09-09-2009 in Wiltshire werd 'gelegd': "Sommige van uw symbolische geometrische graancirkels zijn zo’n manier om te helpen. Deze worden uitgezonden in de eerste plaats door middel van geconcentreerde licht-gedachtemanifestaties, die samen met de elektromagnetische velden van de aarde, zichzelf vormen tot geometrisch geprogrammeerde symbolen."

Hun vaartuigen echter verschijnen niet in jullie dimensie zoals velen van jullie denken. In werkelijkheid maken deze wezens gebruik van ‘stargate’ technologie om hen te helpen bij het materialiseren, een beetje zoals het ‘overstraal’ transportsysteem van ‘Star Trek’. Het merendeel van de buitenaardse bases op jullie planeet is gevormd via holografische frequentie-tussenlagen, die strategisch geplaatst zijn binnen gebieden met sterrenpoorten of eeuwigheidspunten. Deze komen geometrisch en elektromagnetisch voor, op specifieke vectoren op en in de Aarde. Het zijn vaak zeer technische complexen met kristalversterkers en relaiskasten.

De meer controleerbare ervaringen en nuttige koppelingen met buitenaardse wezens verschijnen bij geavanceerde mensen die in staat zijn om door middel van een Mer-Ka-Na-koppeling de multi-dimensionaliteit te ervaren door het geëxpandeerde heldere bewustzijn van astraal reizen. Dit ervaren van de multi-dimensionaliteit zal beter toegankelijk worden voor velen van jullie in het kwantum kristallijne veld via het 144-raster. Het vereist echter inzet. Veel van jullie ouden en wijzen bereikten dit vermogen door te vasten, op vision-queeste te gaan, of door bepaalde plantenextracten te gebruiken die het proces van astrale ervaringen versnellen.

Nu, inter-dimensionale niveaus kunnen vermengen, vermengen deze ook op veel planeten zoals de Aarde, maar alleen op Aarde, doen ze dat vaak zonder het besef of de bewuste kennis van de inwoners van dat bepaalde niveau. Weinig mensen zijn zich op dit moment bewust van hun inter-dimensionale realiteit. Het hele concept dat jullie Aarde interne beschavingen heeft, en bezoekers met bases, en buitenaardse inwoners is vrij buitenaards voor jullie, als u mij de woordspeling vergeeft!

Ziet u, dimensionale parallelle niveaus zijn vaak holografisch van aard. Als zodanig kunnen zij bestaan zonder fysieke ruimte. Zij zijn niet echt een ‘plaats’ in jullie concept van locatie. Een parallel holografisch vlak of niveau kan worden ingevoegd op een specifieke tijd als mentale realiteit. Het kan een specifieke alleenstaande werkelijkheid zijn die apart bestaat, maar dit doet zijn geldigheid in geen geval verminderen. En iIn feite zijn veel van jullie ‘Christos drama’s’ zulke doelbewuste holografische invoegingen. Holografische invoegingen kunnen gedurende een bepaalde periode bestaan om daarna te verdwijnen, omdat het niet perse een actuele kosmische locatie is. Een holografische invoeging wordt voor entiteiten gevormd als ‘gestalt-patronen’ voor emotionele vervulling en lessen op diverse niveaus.

Emotie en verbeelding
Mensen onderschatten vaak het grote belang en de geldigheid van emotie en verbeelding. Beide zijn van cruciaal belang in de mentale wetenschap. Eigenlijk zijn emotionele toestanden, en zoals u noemt fantasierijke dromen, dimensionale vlakken. In feite is de vergelijkende analogie van een dimensionaal vlak met een emotionele toestand veel meer harmonieus en valide dan die tussen een vlakte en een specifieke locatie of wat jullie zouden zeggen ‘plaats’, omdat in werkelijkheid zowel emotionele toestand als dimensionale vlakken geen ‘ruimte’ innemen, zoals jullie ‘ruimte’ definiëren.

Nu, de Pleiadiërs en Siriers die uw primaire genetische bron zijn, werken nauw samen met de mensheid. Deze welwillende wezens hebben met u gewerkt in het verleden en heden en de toekomst (in jullie termen) in vele pogingen om de mensheid te helpen haar ware meesterschap te herwinnen. Deze wezens werken met uw zwaartekrachtvelden, rasters en leylijnen, vortex en sterrenpoortsystemen, met name binnen de voortdurende vernieuwing van de opwaartse dimensionale beweging van de Aarde.

Daarom hebben zij de middelen ontwikkeld om te kunnen samenleven met u, tot op bepaalde hoogte, en zijn zij in staat om een bepaalde vorm aan te nemen waarbinnen zij kunnen leven op en binnen uw Aarde. Zij vormen vaak bioplasma-bollen, gecodeerd met informatie, om jullie op talloze manieren te helpen. Sommige van uw symbolische geometrische graancirkels zijn zo’n manier om te helpen. Deze worden uitgezonden in de eerste plaats door middel van geconcentreerde licht-gedachtemanifestaties, die samen met de elektromagnetische velden van de aarde, zichzelf vormen tot geometrisch geprogrammeerde symbolen.

Metatron: Beantwoord dit uw vragen?

Tyberonn:  Ja, dank u wel.

Matatron: Dan zijn we klaar voor nu.

 

Ik ben Metatron, Heer van het Licht, en u bent geliefd. En zo is het

x
* * *

Earth-Keeper © 2011
De bovenstaande weergave van de channeling van Metatron is auteursrechtelijk eigendom van www. Earth-keeper.com.

Publicatie op websites is toegestaan, zolang de informatie niet veranderd is en bronvermelding en naam auteur is opgenomen. Het is verboden openbaar te publiceren in kranten en/of tijdschriften of youtube zonder uitdrukkelijke toestemming van earth-keeper. Toestemming voor publicatie kan worden verkregen door contact op te nemen met de medewerkers van earth-keeper administratie door te mailen naar Anne op: tyberonn@hotmail.com.

* * *
x

Het boek Metatron Spreekt’ is te bestellen via deze site. Klik hier voor de bestelwijze:

5 gedachten over “Metatron: ‘Het UFO-fenomeen’..

 1. Simpel en heel begrijpelijk uitgelegd, een mooi stukje bewustzijn zit eraan gekoppeld.
  @Asylum, Het begint zoals je al aangeeft met we dat is al een stukje herkening dat wij alles met z`n allen creeren en verantwooordelijk zijn voor wat we met z“n allen hebben gecreerd.
  En ook als die gast zoals je zegt LSD zou gebruiken dan is dit een peroonlijke dualiteit waarin iemand wil ervaren wat LSD is en wat het doet, en mischien dat hij dan uit eigen ervaring erachter komt dat hij liever geen LSD meer wil gebruiken.
  Maar dan moet je wel eerst de eravring hebben gehad om dit te kunnen begrijpen of herkennen.
  Voor jou is het onzin omdat het niet jou waarheid is en ik zou persoonlijk als ik jou was ook niet zijn waarheid gaan geloven want het is immers jou waarheid niet.
  Maar je kan er wel naar kijken of het wat met jou doet en dat is inderdaad het geval, je kan er ook naar kijken met compassie.
  Elk mens mag schrijven, leven, ervaren wat hij wilt, het zijn ten slotte alle ervaringen die ons zo bewust maken zo als we nu op dit moment zijn.
  En het is niet goed en ook niet slecht, maar gewoon de ervaring die telt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.