Advertentie

Vraagt je gevoel om bewijs, bewijs, bewijs..?


Velen van ons hebben behoefte aan harde bewijzen voordat zij bereid zijn nieuwe zienswijzen te omarmen. Dat de oude zienswijzen ons nu eigenlijk steeds meer in de weg komen te zitten, is voor velen blijkbaar nog niet voldoende om hier afscheid van te gaan nemen. De behoefte aan concrete bewijzen is afkomstig van ons 3D-bewustzijn; we zijn nu aan het opspringen naar 4D, om daarna snel door te gaan naar 5D, onze (voorlopige) bestemming.

For those who believe, no proof is necessary.
For those who don’t believe, no proof is possible.

John & Lyn St.Clair-Thomas/Steve Shackel, Eyes of the Beholder

* * *

Bewijzen?

© Johan Oldenkamp, december 2009

johan oldenkamp
Johan Oldenkamp, de auteur van dit artikel.

Wat is dat nu weer: 3D, 4D en 5D?

De ‘D’ staat in het Engels voor Density. Letterlijk betekent dit dichtheid, maar de opklimmende cijfers staan juist voor een afnemende dichtheid en dus voor een toenemende lichtheid. Het is min of meer gebruikelijk geworden deze ‘D’ in het Nederlands te vertalen als Dimensie (en ook in het Engels wordt vaak gesproken over Dimensions). Ik heb echter gemerkt dat het begrip ‘dimensie’ niet bij iedereen overeenkomstige associaties oproept bij als de begrippen dichtheid of lichtheid.
In het onderstaande gebruik ik de ‘D’ nog wel als afkorting, maar lees 3D alstublieft als 3De Lichtheid (dus met de ‘D’ van De). Het gaat hierbij om de trillingsgraad van ons bewustzijn. Op 4D trilt ons bewustzijn op een hoger (en lichter) kwantumniveau dan op 3D, en bij 5D is dit op het weer daarboven gelegen niveau, via een kwantumsprong omhoog.

Wat het betekent om in 3D te leven, dat weten we allemaal. Dit is de realiteit van grofstoffelijke energieën, ook wel materie genoemd. In deze derde lichtheid is iets voor ons waar indien we het zelf kunnen waarnemen, beredeneren of voelen. Dat zijn de bewijzen waar het 3D-bewustzijn om vraagt, want dit bewustzijnsniveau heeft haar drie basisfuncties (waarnemen, denken en voelen) helemaal gericht op de materiële realiteit. We nemen daarbij bovendien deze realiteit waar als driedimensionaal (ook 3D): hoogte, breedte en diepte. De aanduiding 3D betreft dus de relatieve trillingsgraad van onze gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. In 3D zijn deze doorgaans nogal zwaar en vaak ook negatief.

Hoe kunnen we dan naar 4D gaan?

Voor dimensies hóger dan 3D, zullen we een bewustzijnssprong maken buiten de fysieke wereld, maar IN onszelf...
Voor dimensies hóger dan 3D, zullen we een bewustzijnssprong maken buiten de fysieke wereld, maar IN onszelf...

De sprong omhoog naar 4D gaat via het steeds lichter en positiever maken van onze gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. Dit werkt echter niet met mentale truckjes, want daarmee hypnotiseren we onszelf alleen maar. Alleen via echte verlichting kunnen we ons bewustzijn lichter maken, en verhogen we zo onze innerlijke trillingsgraad.

De grootste blokkade op weg naar deze verlichting is het ego. Het ego ontstaat wanneer ons lagere zelf (onze persoonlijkheid) ons heeft wijsgemaakt het hogere zelf (onze essentie of karakter) te zijn. Gelukkig zit het ego heel simpel in elkaar, en kunnen we het ego eenvoudig herkennen. (Klik hier wanneer u hier meer over wilt lezen.)

En wat is er dan anders in 4D en 5D?

Als eerste gaan we ontdekken dat de 3D-realiteit helemaal niet echt is, maar een illusie of maya. In 3D laat het bewustzijn zich heel gemakkelijk foppen over wat werkelijk is. Dat hebben we in 3D helemaal niet door, maar in de hogere lichtheden gelukkig wel. In 4D worden we ons ook bewust van allerlei vermogens die in 3D paranormaal worden genoemd.

Wanneer we 3D als normaal zouden willen bestempelen, dan zijn deze vermogens inderdaad boven (para) het normale. In 4D leren we steeds beter contact te maken met ons hogere zelf, waardoor de werking van onze drie basisfuncties (waarnemen, denken en voelen) veel helderder wordt. In 4D zijn we allemaal helderziend, helderhorend, helderruikend, helderproevend, heldertastend, helderwetend of heldervoelend en communiceren we via telepathie. Ook werken de Cosmische Wetten steeds sterker (bijvoorbeeld sneller) in de hogere lichtheden.

Velen kennen de Wet van de Aantrekkingskracht via de populaire naam The Secret. In 4D trekken we bijvoorbeeld veel sterker aan dan in 3D.
Deze toegenomen bewustzijnskracht stelt ons verder in staat onszelf te helen zonder hulpmiddelen en om onuitputtelijke energiebronnen aan te boren via nulpunttechnologie.

Bij de sprong naar 5D zullen alle nieuwe 4D-vermogens zich nog verder versterken. We hebben het dan over onmiddellijke genezing (instant healing) en directe manifestatie via co-creatie (thought manifestation), maar ook over levitatie (zeg maar vliegen) en telekinese (voorwerpen verplaatsen of veranderen zonder deze aan te raken).

He, maar er zijn allang mensen die al dit soort zaken kunnen! Hoe zit dat dan?

Inderdaad, mensen met een bewustzijn in een hogere trillingstoestand, die zijn van alle tijden. Niets nieuws onder de zon dus, maar wat wel nieuw is, is dat we dit straks allemaal kunnen. En wat ook nieuw is, is dat lineaire tijd niet langer bestaat in 5D. We kunnen in 5D net zo bewegen in de tijd, als we nu kunnen bewegen in de ruimte. Inderdaad, dan wordt tijdreizen dus mogelijk. En vanuit 5D (of hoger) zijn er in onze geschiedenis telkens incarnaties geweest die hun tijdgenoten ver vooruit waren. Nu kunnen we ook dit gaan begrijpen. Enkele van deze incarnaties worden hieronder genoemd.

Wat speelt er dan nu op en om de Aarde?

We kunnen op verschillende manieren kijken naar wat er zich nu om en in ons afspeelt. Allereerst is het goed om in te zien dat dit alles deel uit maakt van een fantastisch groot bewustzijnsspel. Alles hierin is bedoeld om ons te helpen ons bewustzijn steeds verder te laten groeien totdat we weer terug zijn bij het universele éénheidsbewustzijn.

Wees het Licht én het Donker; wees EEN. En geniet vanuit je helicopterblikveld, vanuit je triale gezichtspunt, van het duale landschap onder je.
Wees het Licht én het Donker; wees EEN. En geniet vanuit je helicopterblikveld, vanuit je triale gezichtspunt, van het duale landschap onder je.

Om dit spel te kunnen spelen hebben we wel twee partijen nodig. En net als met schaken, go of dammen speelt de ene partij met wit en de andere met zwart. Heel lang geleden hebben we vrijwillig onze eenheid verbroken omdat we allemaal graag dit spel wilden spelen.

Enkele zeer intelligente dapperen hebben het toen aangedurfd om de rol van de zwarte partij te gaan spelen. Velen noemen dit team nu de Duisternis, en duiden het andere team aan als het Licht. Dit is inderdaad de (wed-) strijd tussen Licht en Duisternis, die al sinds mensenheugenis aan de gang is. Maar wat velen niet begrijpen is dat deze ‘strijd’ maar een spelletje is en dat het zich alleen maar afspeelt in 3D. Vanaf 4D maken we ons steeds meer los van deze schijndualiteit.

Omdat we op Aarde bezig zijn met het afscheid nemen van 3D (want ook Moeder Aarde verhoogt haar trillingsgraad – de Schumannresonantie – en is straks een 4D-planeet) zitten we nu middenin de zogenaamde eindstrijd tussen Licht en Duisternis, zoals ook voorspeld in vele oude geschriften.

De spelers met zwart hebben als doel om de mensheid vast te houden in 3D, terwijl de spelers met wit de mensheid uitnodigen om de sprong naar 4D te maken. Laten we eens vanuit dit perspectief kijken naar de huidige stand van zaken op onze planeet, die ook wel aangeduid wordt met de naam Terra.

Het bewustzijnsspel kent negen niveaus of levels (zoals we dat aanduiden bij games). Level 9 hebben we hierboven al genoemd, want dat is het niveau van éénheidsbewustzijn. Ooit zijn we op level 1 begonnen (als ééncellige organismen), op het niveau van organisch bewustzijn. In dit spel heeft het leven op Terra telkens een sprong omhoog maakt volgens een vast patroon. Iedere volgende sprong gaat echter wel twintig keer sneller.

We hebben als mensheid ruim 200 jaren nodig gehad om ons huidige niveau van bewustzijn te bereiken. Dat is level 7 oftewel planetair bewustzijn. Dit gebeurde in de periode van 1755 tot 1999. Daarin nam macht een centrale plaats in, zowel uiterlijk (via concentratie en verstrengeling van macht door fusies en allianties) als innerlijk (waardoor het ego steeds verder werd opgeblazen).

We zitten nu – van 1999 tot 2011 – in een bewustzijnssprong waarbij we macht gaan inruilen voor innerlijk weten. In deze periode van ruim tien jaren krijgen intuïtie en ethiek steeds meer ruimte. Voor sommigen voelt de huidige periode als een crisis (aangezien alles wat met macht te maken heeft aan het instorten is); anderen ervaren deze tijd als bevrijdend waarbij er eindelijk openheid en zuiverheid gaat komen. Deze sprong naar level 8 (galactisch bewustzijn) staat gelijk aan de overgang van 3D naar 4D. Het enige wat we hiervoor hoeven te doen is bewust afscheid nemen van macht, zowel innerlijk als uiterlijk.

Maar afscheid nemen van macht is vele malen moeilijker dan het stoppen met de inname van alcohol (of welke harddrug of verslaving dan ook). Want met de spong naar level 7 is macht (lees: de verborgen machthebbers) namelijk doorgedrongen in alles. De mainstream media is volledig in handen van deze macht, evenals alle winstgevende industrieën (banken, olie, wapens, farmacie, voedsel) en zo ook onze overheid, onze wetenschappen, onze ziektezorg en onze religies. Via het geldsysteem (waarbij uit het niets geld kan worden geschapen) proberen dertien bloedlijnen in de top van de machtspiramide alles op het buitenoppervlak van Terra onder controle te houden.

Alles wat zich nu afspeelt op Terra past in dit plaatje, want hoe krijg je meer controle? In onze controlestaat wordt iedereen voortdurend in de gaten gehouden via bijvoorbeeld camera’s, het opslaan van digitale berichten (e-mail, chat en sms), telefoongesprekken en (biometrische) persoonsgegevens en straks ook het online registreren van alle autoritjes (voor zover dat nu al niet gebeurd via GPS en het navigatiesysteem of de mobiele telefoon). Iedereen weet dit. En iedereen weet ook dat dit niets met terrorismebestrijding te maken heeft, want het zijn de terroristen zelf die ons in de gaten laten houden via naïeve, gehoorzame medemensen.

Alle conflicten op deze planeet, zeker de laatste 200 jaar, zijn direct of indirect tot stand gebracht via deze verborgen machthebbers. Ze waren allemaal gebaseerd op eenvoudige verdeel-en-heers spelletjes. Ook nu nog trappen sommigen hierin en verdelen zo de mensheid in christenen en heidenen, of moslims en ongelovigen, of joden en niet-joden, of blanken en zwarten, of heteroseksuelen en homoseksuelen, en ga zo maar door. Macht en ego gaan hand in hand. Het ego wil dolgraag geloven beter te zijn dan anderen, en machthebbers maken daar maar al te gaan gebruik van.

Toch maakt het zwarte team zich steeds meer zorgen. Want het aantal ontsnapten naar 4D neemt hand over hand toe. En velen daarvan proberen ook nog eens de mensen die nog vastzitten in 3D wakker te maken. Het gaat weliswaar nog steeds om maar klein percentage van de totale mensheid, maar zodra dit percentage opeens voorbij het punt van kritieke massa is gekomen (dit wordt het honderdste aap effect genoemd), dan is het daarmee in één keer game over voor zwart.

Is het 'junk-DNA', waarmee wetenschappers de 'ongebruikte' delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.
Is het 'junk-DNA', waarmee wetenschappers de 'ongebruikte' delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.

Zwart zet dus nu alles op alles om de 3D groep onder controle te houden. Hun meest recente zet is een poging tot massale genetische manipulatie van de mensheid via de WHO-vaccinaties. Want de Cosmische energieën (die ze proberen te blokkeren via chemtrails en HAARP) activeren de codes in het gedeelte van ons DNA dat onze ‘wetenschappers’ aanduiden als junk-DNA. De sprong maar 4D en hoger zit namelijk al ingebakken in onze genen. Mooi he?

Nou, niet wanneer je met zwart speelt. Laten we ze daarom maar snel inenten tegen deze bewustzijnsgriep. En laten we ze ook maar (heel winstgevend) gifstoffen toedienen (via schadelijke E-nummers en farmaceutisch gefabriceerde medicijnen) en microwaven met kunstmatige elektromagnetische straling. En laten we ook maar hun voeding steeds ongezonder maken, want die 3D-sukkels vreten alles, als het maar bekend smaakt. En verder voeden we ze graag met vanalles waar het ego dol op is, zoals sexy (van ‘mooi’ tot porno), strijd (zoals sport), geweld (fysiek of verbaal) of roddels (van iemand voor schut zetten tot zwart maken).

En ook geven we ze allemaal net genoeg geld (of desnoods gratis eten, dat toch al (bijna) voorbij de houdbaarheidsdatum is) om mee te kunnen blijven spelen. Want wie niet meedoet met het 3D-spel, die doorziet vrij snel de illusieve aard ervan, en springt dan zomaar naar 4D.

Dat moeten we niet hebben. Maar de meerderheid mag ook niet te veel geld hebben, want dan verliezen we ook de controle. Dus maar weer snel afpakken dat geld via belachelijk hoge belastingen, absurde premies en idiote boetes. En daar overheen blijven we iedereen hersenspoelen om vooral het nieuwste van het nieuwste te blijven kopen. Daarmee komen we als vanzelf op de allergrootste oplichtingzaak ooit: het lenen van geld tegen rente en allerlei criminele kostenposten.

Banken en de overheid spannen samen om u te laten lenen (via belastingmaatregelen). Farmacie en overheid spannen samen om u pillen te laten kopen (via een verplichte ziektekostenverzekering). De olie-industrie en de overheid spannen samen om nieuwe (transport-) technologie te weren. De wapen-industrie en de overheid spannen samen om oorlog te blijven voeren. De mainstream media en de overheid spannen samen om 3D-mensen vast te houden in hun hypnose, in samenwerking met het reguliere onderwijs en de wetenschappen. Ook de technologie moet er zodadelijk aan geloven, want wanneer we dat rottige internet toch niet voldoende kunnen censureren, dan gaan we gewoon de gebruikers leren wat veilige bronnen zijn en wat die gevaarlijke (4D-) bronnen zijn die opzettelijk leugens en computervirussen verspreiden. Dit is de volgende zet van het zwarte team, nu al aangekondigd door stroman Balkenende.

We staan als mensheid voor de oversteek van een grote rivier. Sommigen zijn er al over (in 4D), en proberen vanalles terug te roepen naar de achterblijvers (nog in 3D). Velen die al lang geleden over waren (naar 4D), die hebben we opgesloten of belachelijk gemaakt (of zelfs gedood). Gelukkig stappen nu steeds meer mensen ook eindelijk in het water om te proberen ook naar de 4D-overkant te komen. De grote meerderheid heeft zich echter zodanig laten hypnotiseren dat ze heeft geen idee van deze prachtige oversteek naar 4D en verklaart al die 4D-onzin als volkomen flauwekul.

 • Hoe vertel je gehypnotiseerden dat zij onder hypnose zijn, en dat hun realiteit niet echt is?
 • Hoe vertel je hen dat hun (alom gerespecteerde) wetenschappen gebaseerd zijn op dwaling, fraude en narcisme (net als dat doorgestoken gedoe van die Nobelprijzen)?
 • Hoe vertel je hen dat hun berichtgeving gebaseerd is op manipulatie, verdraaiingen en leugens?
 • Hoe vertel je hen dat hun ziektezorg uitsluitend de belangen dient van het grote geld (de Big Pharma)?
 • Hoe vertel je hen dat hun overheid volledig in de greep is van het Grote Geld?
 • Hoe vertel je hen dat hun voeding boordevol gifstoffen zit?
 • Hoe vertel je hen dat ze opzettelijk worden beschadigd door straling, chemtrails en fluoride (in tandpasta en in het kraanwater)?
 • Hoe vertel je hen dat ze al duizenden jaren worden misleid door religies? Hoe vertel je hen dat alles één groot bewustzijnsspel is?

Hoe, hoe, hoe?

Iedereen in 4D of hoger doet dat op een eigen manier. Mijn manier is door mensen te laten zien dat er meer is en dat er vele zaken niet kloppen. Bovendien laat ik (in mijn boeken en lezingen) op mijn manier zien hoe alles heel erg mooi met alles samenhangt. Ik benadruk daarbij altijd met klem dat ik zeker niet de Absolute Waarheid in pacht heb (want die kunnen we helemaal niet uitdrukken in onze woorden). Ik heb alleen een zeer sterke mentale behoefte om alles te willen begrijpen met mijn huidige basisfuncties (waarnemen, denken en voelen). En via mijn huidige niveau van begrijpen is deze behoefte voor mij voorlopig vervuld. Ik verkondig daarom mijn persoonlijke waarheid, en ik moedig iedereen aan altijd trouw te blijven aan de eigen waarheid mits het een innerlijke waarheid is en geen extern dogma.

Ik ben zeker niet de eerste noch de laatste die het als opdracht ziet reisgenoten aan te moedigen de sprong van 3D naar 4D (en hoger) te maken. Dit gebeurt op onze planeet al duizenden jaren, en het zal ook zeker doorgaan tot 2011. Hieronder noem ik enkele voor mij bekende namen die de mensheid kwamen vertellen over 4D en hoger. In de wetenschap dat ik verschrikkelijk onvolledig zal zijn hoop ik dit te compenseren door ze in chronologische volgorde te plaatsen:

Thoth (in Egypte) of Hermes Trismegistus (later in Griekenland);
Abraham; Krishna; Zarathoestra; Lao Tse (604 BC – 507 BC);
Pythagoras (582 BC – 500 BC);
Siddhartha Gautama of Boeddha (563 BC – 483 BC);
Socrates (470 BC – 399 BC);
Jehosjoea – later veranderd in Jezus, met volgens sommigen als echte naam Sananda (6 BC – 27 AD);
Johannes Eckhart (1260 – 1328),
Georges Ivanovitch Gurdjieff (1868 – 1949),
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) en
Chandra Mohan Jain – later Bhagwan Shree Rajneesh en nog weer later Osho (1931 – 1990).
En uiteraard leven er anno nu ook grote leraren op Terra, zoals Neale Donald Walsch (1943), Deepak Chopra (1947), Eckhart Tolle (1948) en Ken Wilber (1949).

En het zijn niet alleen spirituele leraren geweest die getracht hebben om ons bewustzijn te verruimen. Ik doel dan op deze wetenschappers, waarvan de meesten zich bezig hebben gehouden met onze gezondheid:

Claude Bernard (1813 – 1878);
Antoine Béchamp (1816-1908);
Wilhelm Heinrich Schüssler (1821 – 1898);
Nikola Tesla (1856 – 1943);
George Lakhovsky (1869 – 1942);
Royal Raymond Rife (1888 – 1971);
George Adamski (1891 – 1965);
Reinhold Voll (1909 – 1989);
Hulda Regehr Clark (1928 – 2009) en Sonia Bos (1946 – 2009).

Ook nu leven er gelukkig nog onbevooroordeelde wetenschappers, zoals:

Zecharia Sitchin (1922);
Ervin László (1932);
Erich von Däniken (1935);
Masaru Emoto (1943);
Candace Beebe Pert (1946);
Carl Johan Calleman (1950);
Paul Pantone (1950);
Lynne McTaggart (1951);
David Icke (1952);
Andreas Moritz (1954);
Drunvalo Melchizedek;
Lothar Hirneise;
Esther Sternberg;
David Jubb;
Nassim Haramein (1962);
David Wilcock (1973) en vele, vele anderen.

En dan heb ik het nog niet eens over onze landgenoten. Kent u het werk van (op alfabetische volgorde van de achternaam):
Benjamin Adamah; Frank Bonte; Arjan Bos; Monique Calis; John Consemulder; Mike Donkers; Ron Fonteine; Peter den Haring; Menno van der Hurk; Bert Janssen; Guido Jonkers; Micha Kat; Jannes Koetsier; Teuni Kuiper; Pim van Lommel, Marcel Messing; Willem Middelkoop; Jannet Ossenaard; Evert Jan Poorterman; Ad van Rooij; Ingrid Rouleaux; Désirée Röver; Robin de Ruiter; Harmen Schouwerwou, Peter Stuivenberg; Karin Thomas; Monique Timmers; Peter Toonen; Henk Trentelman; Karel en Caroline van Huffelen; Ine Veen; Jan Wicherink of Arend Zeevat? En natuurlijk zijn er nog veel meer, buiten mijn gezichtsveld.

De 3D-krachten proberen velen van de bovengenoemde personen in diskrediet te brengen. Kijk zelf maar eens hoe dit bijvoorbeeld op wikipedia wordt geprobeerd, of hoe op NuJij wordt gereageerd op 4D-zienswijzen. Het hoort allemaal bij het grote spel.

Ik wens u allemaal nog heel erg veel speelplezier in de resterende twee jaren van dit Grote Spel. Dank voor uw aandacht en openheid (want anders had u dit nooit tot aan het einde gelezen, of bent u stiekem naar het einde gescrolled?)

In Lak’ech,

Johan Oldenkamp

website Pateo, HIER

209 gedachten over “Vraagt je gevoel om bewijs, bewijs, bewijs..?

 1. Nag Hammadi Geschriften J.Slavenburg
  Een stukje van Valentinus
  Evangelie van de Waarheid
  In de onvoorstelbare, onbevattelijke
  de Vader, de volmaakte, die het Al schiep
  in Hem is het Al
  en het Al heeft hem nodig.
  Want alhoewel hij hun volkomenheid
  in zich zelf bewaarde
  had hij die niet meegegeven aan het Al.
  Niet dat de Vader hun dit misgunde,
  want waarom zou Hij zijn ledematen
  iets misgunnen?
  Maar had deze eon aldus hun volkomenheid meegekregen
  dan zouden zij niet tot de Vader gekomen zijn.
  Hij bewaart in zichzelf hun volkomenheid
  en vergunt hun die
  als een wederkeer naar Hem
  en als een volkomen eenheidskennis.
  Hij is het die het Al schiep
  en het Al is in Hem
  en het Al heeft Hem nodig.

 2. Mooie duidelijke uitleg over de dimensies. Fijn dat er steeds meer mensen zijn die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken! Dank je wel.

 3. Dit ziet er leuk uit. Het heeft echter met wetenschap niets te maken.
  Lees de Bijbel, beginnend bij het Nieuwe Testament en je ontdekt al snel wat voor bronnen hier worden aangeboord.
  Neem je toevlucht tot Jezus, want als je je door deze wetenschap laat overmeesteren is het lastig om je los te krijgen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.