Advertentie

Geld, macht, maar vooral ’t gevoel van onmacht..!


Een bijzondere lezing over de macht van het geld en de onmacht van de gebruiker…! Of zelfs de onmacht van de eigenaar! Want als we het hebben over geld, is dat geld wat je verdient toch ‘jouw’ geld..? Nou daar begint het gerommel eigenlijk al.. Geld is niets meer, maar vooral ook niets minder dan een ‘afspraak’, want feitelijk hebben we met z’n allen besloten en ‘afgesproken’ dat geld als ruilmiddel ‘geldt’.. Het betekent dat je zomaar voor een stukje papier schoenen en kleding kunt kopen, voor een paar munten een brood en voor het ‘overboeken’ van geld, een heel huis of een stuk grond..!

playing bankingDe essentie van dit ruilmiddel is ZO verschrikkelijk ‘belangrijk’ geworden in onze samenleving, dat geld steeds meer als DOEL gaat fungeren. En daarmee is de verwording van geld ingezet; want daarmee heeft het ‘middel’ afgedaan.. Het doel lijkt belangrijker te worden dan het middel..

Het lijken filosofische bespiegelingen, maar door het blinde vertrouwen dat we in geld hebben, kunnen er in de wereld krankzinnige zaken plaats vinden..! En ja, daar ben jij ook schuldig aan! En ja, daar zijn we allemáál schuldig aan! En over schuld gesproken..

De onmacht rondom geld lijkt vooral voort te komen uit de manier waarop we het vooral ‘verafgoden’.. Doordat we niet dicht genoeg bij deze ‘god’ kunnen komen, is hij altijd onbereikbaar.. Maar té weinig geld hebben vindt natuurlijk vooral zijn oorzaak in de schaarste van geld, niet in de manier waarop we het beschikbaar is.. Geld wordt ‘duur’ gemaakt.. Je krijgt niet zomaar een lening..

De ontwaarding van geld vindt onder onze handen plaats; kijk eens naar de waarde van de Euro ten opzichte van de Gulden (2,20371).. Maar is dus Euro niet gewoon in de plaats gekomen van die Gulden, qua waarde? Wie speelt dit ‘ontwaardingsspelletje’ achter de schermen..? Wie zijn de eigenaren geworden van ons geld..? Is dat de Centrale Bank van een land..? En zoja, wie zijn dan de eigenaren van die bank(en)…?

Wij vinden dat het tijd wordt voor een mooie presentatie over geld en de invloed van geld op ons functioneren in het algemeen en onze vrijheid in het bijzonder. Niemand minder dan econoom Ad Broere en Martijn van Staveren gaan deze middag invullen met dit thema. Maar eerst even deze inleiding!

* * *

 

 Volgzaam naar het einde of:

gezamenlijk bewust en rechtop naar een nieuw begin?
x

Geld, macht, maar vooral ’t gevoel van onmacht..!

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

loesje geld moet rollen topDe meeste gezinnen bereiden zich vrijwel het hele jaar voor op de/hun vakantie, het is een vlucht uit de realiteit; even tijd voor wat er écht toe doet.. JEZELF.. Weg uit de dagelijkse realiteit die voor velen heel zwaar is, voor steeds grotere groepen zelfs TE zwaar! Ook (feest)dagen als de Kerst worden té zwaar beladen met ideeën over gezelligheid en huiselijkheid, die vervolgens vaak een anticlimax opleveren, zelfs ruzies en spanningen, juist dan, zoals ook tijdens de vakantie regelmatig voorkomt..

De huidige situatie in de wereld die door het nieuws via  Tv, de actualiteitenprogramma’s en kranten tot ons komt veroorzaakt angst, onmacht en machteloze woede. Maar ook frustratie, cynisme en leidt tot een gebrek aan betrokkenheid, doordat je het gevoel hebt ‘er toch niets aan te kunnen doen’..! Afgesloten te zijn van alle essentiële processen rondom je heen..

Daarnaast zijn velen niet alleen voortdurend bezig hun ‘fysieke vakantie’ voor te bereiden, maar zijn ze ook bezig met het voorbereiden van de ‘spirituele vakantie’.. Op weg naar de 5e, 6e of hogere dimensies… ‘Daar zal alles beter zijn en zullen we tot rust komen’..

Vervolgens treedt er vreugdeloosheid op en ontmoediging bij velen; de realiteit lijkt en blijkt bar en boos. Mensen gaan gaat niet meer op zelfonderzoek uit, worden apathisch en geloven niet meer in een mogelijke verbetering van zelfs hun eigen leefsituatie. Hoe is het mogelijk zul je je afvragen.. Het resulteert in het genoemde vluchtgedrag en dat uit zich in vakanties, eten, drinken en drugs..

Financiële zorgen zijn door een ‘economische crisis’ ook in toenemende mate onderdeel van het dagelijks bestaan. Er is toenemende werkloosheid, die veel echtscheidingen veroorzaakt, die weer zorgen voor lagere inkomens. Minder te besteden levert meer economische recessie op en tegelijkertijd worden er hogere lasten gepresenteerd, als ‘logische ontwikkeling’.. In de vorm van belastingen, hogere zorgpremies, energienota’s, huur en ga zo maar door. Door het zich afsluiten voor de werkelijkheid is er geen bemoeienis meer vanuit de burger met de politiek en hoor je opmerkingen als: ‘Het heeft toch allemaal geen zin’ of ‘Er verandert toch niets’ om te verzanden in een radeloos ‘Ze doen maar’..

Fokke & Sukke papiergeld..

De politiek lijkt er al lang niet meer voor de burger te zijn, de democratie is op sterven na dood, al durft niemand dat eigenlijk hardop te roepen, bang om voor ‘outcast’ te worden afgeschilderd… De politiek voert simpelweg de wil uit van de multinationals en grootbanken, megalomane bedrijven die in staat zijn met hun kapitaal de democratische processen de nek om te draaien en hun wil te laten geschieden. Kijk naar de waanzinnige ontwikkelingen rondom genetische gemanipuleerd voedsel, die gebaseerd zijn op in elkaar gelobby’de wetten en regels.. Waar is de politieke wil om deze ontwikkeling te keren..?

geld komt uit het niets ad broere
‘Geld komt uit het niets’.. De titel van de bestseller van Ad Broere, de basis voor het veelgeloofde toneelstuk ‘De Verleiders: door de bank genomene’.. (klik voor verkoopkanaal van het boek, op dit coverplaatje!)

Het juridische systeem, dat voor een rechtvaardige democratie hoort te zorgen, is ook ‘gekocht’ door diezelfde multinationals en grootbanken, die hun vriendjes in ‘hoge kringen’ hebben.

En daarmee behartigt ook het juridische systeem niet de belangen van de burger, maar van de realiteit dat hij die betaalt ook bepaalt. Geld is dus een dominante factor in onze samenleving; wellicht wel de meest manipulerende en verslavende factor. Want het bezit van geld, geeft macht en hoe meer geld, des te groter deze macht. Maarrr…

Wie zijn wij en waarom is het belang van het menselijke welzijn ‘waarde-loos’ geworden..?

Mensen ervaren steeds meer machteloosheid, opgekropte woede en cynisme. En een relatief klein aantal onder ons is in reactie daarop oplossingen gaan bedenken vanuit de mentale instelling: ‘Dit kan toch niet de bedoeling van ons mens-zijn zijn?’ En op die basis worden er ook té vaak plannen, ideeën en visies ontwikkeld, die geen aansluiting hebben bij de huidige werkelijkheid en daarvoor een soort ideale samenleving, een ideale werkelijkheid in de plaats stellen.

Daarin worden alle kwaliteiten geprojecteerd in plaats van verwezenlijkt en wordt de werkelijkheid van alle dag ontkend, genegeerd of afgewezen. Dat vaak onder het motto: ‘Voeg je bij mij en ervaar ook het geluk..’

Samenzweringstheorieën alom…
Andersdenkenden en vooral de mensen die de werkelijkheid zoals die zich nu aandient, dúrven blootleggen en daarbij het onthutsend-verborgen nieuws naar voren brengen, worden té vaak afgewezen als ‘niet positief’.. En dan wordt het etiketje weer geplakt: ‘Conspiracy-denker’, ‘complot-theorieën’..

 

x

* * *

x

Kom je ook naar deze bekrachtigende lezing..?

x

Geld, macht, maar vooral ’t gevoel van onmacht..!

x
in: ‘Centrum Zonnewijzer’ in De Kwakel

op zaterdag 7 februari 2015 van 14:00 tot 17:30

(Toegangsbijdrage: € 25,-)

x

Ad Broere
Econoom Ad Broere wordt alom geprezen om zijn duidelijke uitleg van relatief gecompliceerde economische principes. Zoals geldschepping..! Hij is ook auteur van het goedverkochte boek ‘Geld komt uit het Niets’..! (klik voor lead naar artikel hier op de site)

Martijn van Staveren en Ad Broere zullen in hun lezingen jou weer motiveren en mobiliseren..! Je zienswijze bekrachtigen en je vooral overtuigen dát je niet gek bent, dát het niet gek is dat je wilt vluchten op vakantie.. En ze willen je vooral de bekrachtiging aanreiken, dat het er wel dégelijk toe doet, of jij jezelf in het grotere plaatje wilt plaatsen of niet..!

Vele mensen hebben oplossingen nodig, die aansluiten bij hun eigen ultieme beeld van de wereld en hun doelstellingen. We worden anders ook doof voor elkaar als we iets horen wat we niet kunnen plaatsen. Maar onze doelstellingen zijn meer eens-luidend, dan je op het eerste oog zou denken. Anders gezegd: we hebben méér gemeen met elkaar dan we ons realiseren. EN we hebben meer te verliezen, dan we ons vaak beseffen..!

Martijn en Ad spreken elkaar te allen tijde aan op het buiten het kader treden van waar we gezamenlijk voor staan. ‘Wat gaan en willen we teweeg brengen?’ In hun lezingen brengen ze inzicht in de menselijke dwaling, op het pad van evolutie, ten aanzien van het éigen wezen. Inzichten aanreikend in de situatie waarin wij thans verkeren en wat er moet worden gedaan om vrij te komen uit het collectieve harnas. Uiteindelijk gaat het om de haalbare en uiterst realistische oplossingen.

Martijn van Staveren
Martijn van Staveren

Martijn van Staveren ken je wellicht van zijn lezingen rondom ‘Buitenaards Contact’.. Je zult dan zéker begrijpen waarom hij bij deze lezing over geld en economie zijn visie laat horen. Martijn van Staveren is niet alleen op de hoogte van onze ‘economische gevangenis’, waarin we zijn beland, maar hij is als oud-ondernemer in de computerwereld zéér op de hoogte van het economische reilen en zeilen van bijvoorbeeld financiële instellingen/afdelingen, zoals banken en de overheid.

Want waarom handelen de leiders van de mensheid niet in het belang van de mensheid? Het lijkt toch zo simpel om de overvloed die onze Aarde ons biedt, niet als schaarste te presenteren, maar ervoor te zorgen dat de welvaart als wel-zijn wordt verdeeld over de mensheid.. Dat is het indringende deel van verhaal wat Martijn je gaat vertellen..! Met andere woorden: wat je meemaakt als individu klopt dus..! Je hoeft niet te vluchten uit deze illusie, de illusie van schaarste en tekorten..!

In zijn presentatie slaat Martijn natuurlijk een brug naar het verhaal van Ad, die duidelijk maakt hoe het geldsysteem de gevangenschap van mensen compleet heeft gemaakt en wat we kunnen doen om ons ervan te bevrijden…!

KORTOM: een lezing voor jou..?

x

* * *

x

Hoe te boeken/reserveren?
Stuur een aanmeldingsmail naar dit e-mailadres:

contact@wanttoknow.nl

Vermeldt je naam, adres, pc-woonplaats. Én het aantal personen dat deelneemt.
Maak vervolgens het betreffende bedrag voor de toegangsbijdrage over op:

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.
IBANcode:   NL35INGB0004313174  en de Bic code is:   INGBNL2A

26 gedachten over “Geld, macht, maar vooral ’t gevoel van onmacht..!

 1. Heel sterk verhaal. Vooral dit sprak me aan:
  Jammer dat ik niet in Nederland woon anders had ik graag geluisterd hoe het wordt gepresenteerd. Persoonlijk heb ik mogen ondervinden hoe mijn ex de frustatie van geld binnen onze oude relatie heeft trachten in te vullen met haar zoektocht in het spirituele om verlichting te vinden en dat pad heeft niet veel goeds gebracht. Daar is ze (m.i.) zeer negatief beinvloed en zonder teveel in detail te treden (ik heb ook veel in onze relatie verknald, teveel) maar de weg om te zoeken naar wat ons verbindt is hierdoor afgebrokenen. Pas toen het te laat was kwam ik erachter dat geld een belangrijke rol speelde. Daarom geloof ik dat informatie zoals die waarschijnlijk gegeven gaat worden op de avond, heel belangrijk is voor velen om weer grip te kunnen krijgen op de realiteit die we ieders voor zich creeeren.
  Veel van wat ik nu weet had ik graag eerder vernomen, maar ik ben ook gelukkig dat het uiteindelijk op mijn pad kwam en mede door de blogs die ik lees op het internet uit de zgn, alternatieve media heb ik eindelijk bevestigingen gevonden van dat wat ik semi-bewust al die jaren al wist en wat mij mede toentertijd zo frusteerde, maar waarover ik me vijandig uitte (als zwart schaap van de maatschappij). En wat ik verkeerd uitte op de verkeerde persoon. Gevangen als ik zat in het web van de flatliners (ex-schoonfamilie) en daarom, om een lang verhaal af te sluiten, als dat nog kan :), denk ik dat het beter begrijpen van de malversaties aangaande geld en daaraan gekoppeld het spirituele, belangrijk zijn om te weten en na verhalen te luisteren van kundige mensen die zich erop toegelegd hebben dit te bestuderen en te delen met ons! Nogmaals, sterk verhaal. Bedankt!

  PS ook de titel: Geld, macht en vooral onmacht vind ik heel toepasselijk, tenminste voor mijn invulling van het geheel zoals ik met jullie hierboven gedeeld heb. Het speelde toen een veel te centrale rol (bewust en onbewust) in mijn leventje, tja…

  1. Daarnaast zijn velen niet alleen voortdurend bezig hun ‘fysieke vakantie’ voor te bereiden, maar zijn ze ook bezig met het voorbereiden van de ‘spirituele vakantie’.. Op weg naar de 5e, 6e of hogere dimensies… ‘Daar zal alles beter zijn en zullen we tot rust komen’..

   Dit sprak me dus aan. Het kwam niet mee met het plaatsen

 2. Geld is de bron van veel ellende heb je geen geld dan heb je zorgen omdat je voor zowat alles geld nodig hebt,heb je wel geld dan heb je ook zorgen omdat je er dan voor moet waken dat het je niet ontnomen wordt.
  Het machteloze gevoel komt denk ik voort uit het feit dat wanneer men geboren wordt een ieder al een schuld op zijn schouders gelegd krijgt door de overheid en daardoor min of meer veroordeeld is om geld voor de staat te gaan opbrengen(slaaf van de staat dus).
  Daarbij komt dat men net doet of de inkomens jaarlijks stijgen wat meestal ook zo is alleen halen de overheden er meer af dan erbij komt waardoor men al jaren achteruit gaat met inkomsten waardoor het voor velen niet meer op te brengen is.
  Denk hierbij aan verhoging van huren,gemeentelijke heffingen duurdere waterschapsbelasting, de inflatie enz…enz.
  En omdat de meeste mensen ervan overtuigd zijn dat hier toch geen verandering in komt geeft dat een machteloos gevoel.

 3. Mensen ontwaak nu voorgoed!
  sta op! neem je verantwoordelijk op voor jouw leven!
  leef niet langer in de gewoonte van weleer,volg niet de wegen van instincten,zoals dieren een oud spoor volgend steeds weer dezelfde handelingen stellend.
  Word MENS! Word meester over je leven.
  Het is de bedoeling van het scheppingsproces dat mensen niet blijven hangen op het niveau van beest,van oude gewoonte.
  Leef vanuit je hart en durf jezelf te zijn,hou je niet vast binnen regels en structuren die de jouwe niet zijn.Durf jezelf te tonen in alle eerlijkheid.Leg je niet vast,wees geen kudde mensendieren waarbij de ene aap doet wat de andere doet, waarbij het ene schaap volgt omdat het andere volgt….Maar word jezelf!
  Word wie je echt bent,alleen dan kan er iets moois gemaakt worden van de aarde.
  Wees niet hard en onbuigzaam,maar luister naar je gevoelens en laat je krachten rijkelijk en vruchtbaar stromen.Voed ze met liefde en levensvreugde! Breek uit systemen die je beknellen en durf uit te komen voor wie je echt bent.
  Verwoord je gedachten en durf te verbeelden!
  laat ons allen in vreugde scheppen en bouwen aan een heerlijke wereld!
  waar iedereen zichzelf mag zijn,waar in de ene de andere respecteert in zijn aard zonder verwijten,zonder verwachtingen.

 4. Zeer goed stuk! Ik kan me er helemaal in vinden.
  Wat ik wel jammer vind, dat voor de mensen voor wie dit belangrijk is, ik de toegangsprijs voor deze lezing wel erg hoog vind.
  Ik snap dat de sprekers er ook van moeten kunnen leven. MAar de toegangsprijs en het onderwerp komen niet overeen.

  1. Dit is een elite-toegangsprijs en dat moet je niet willen. De entree moet drastisch omlaag om een volle zaal te krijgen denk ik.

  2. Niets staat je in de weg om zelf iets te organiseren Hans. Huur een zaal etc. Sorry dat het bedrag té hoog is voor je; ook daarin is alles relatief. Met respect voor je standpunt en draagkracht..!

 5. quote:[” hebben we met z’n allen besloten en ‘afgesproken’ dat geld als ruilmiddel ‘geldt’”]
  Ik zou weleens willen weten waar ‘we’ dat besloten hebben, wie er als getuigen bij waren en waar dat contract zich bevind.

  1. Alleen met drank of humor valt deze wereld te genieten, drank is te duur dus blijft odette over haha .

 6. Als ik het goed heb is b.v. ons spaargeld helemaal niet van ons het is eigendom van de bank wij mogen het alleen maar lenen en elke regering heeft de macht om het geld ongeldig te verklaren ook ons spaargeld, het is zelf zo dat als wij een groot bedrag willen opnemen bij de bank van ons spaargeld om b.v. een auto te kopen dan kan dat niet het moet eerst aangevraagd worden, en de autodealer moet dat bedrag achteraf doorgeven aan een ambtenarenkantoor die dat bedrag gaat controleren bij die bank, of als men op een vliegveld tijdens de controle teveel geld bij ons vindt wordt het tijdelijk in beslag genomen, dus volgens mijn visie is het geld niet van ons dat denken we, alle EU geld biljetten zijn voorzien van een landcode, dit houdt dus in dat: “Big Brother” ons wel degelijk in de gaten houdt, men vertelt ons dat het gebeurt om zogenaamd criminelen in de gaten te houden maar daar geloof ik niet in.

  In 1 Europa zonder grenzen houdt “Big Brother” ons ook in de gaten een voorbeeld: wij zijn op vakantie in Spanje en zien in de lokale supermarkt een fles wijn voor de helft van de prijs dan in een Nederlandse supermarkt en wij kopen 104 flessen 2 per week, als wij pech hebben om op Nederlands grondgebied (aan de grens?) aangehouden te worden door de vliegende brigade dan worden de meeste flessen in beslag genomen, terwijl als ik in Zutphen waar ik woon 104 flessen koop bij een lokale supermarkt dan is die bedrijfsleider vermoed ik zo blij dat hij het gratis komt afleveren aan mijn voordeur, zo kan ik die flessen ook in een supermarkt in b.v. Sittard kopen geen probleem maar als je ze in Spanje koopt dan ben je een crimineel, rara hoe kan dat Europa heeft toch geen grenzen het is toch 1 land al willen we 1000 flessen kopen in dat land zonder grenzen dat gaat niemand wat aan.

 7. Er wordt wereldlijk een beheersingsdrama afgespeeld welke in stand wordt gehouden door de overheden en welke ten goede komt voor enkelen.

  Het is de kunst de overheid en haar wetten te gebruiken om te overleven en dit zonder zelf teveel inspanningen te moeten leveren, want elk uur gepresteerde arbeid en elke euro betaald belastinggeld wordt op zijn beurt weer gebruikt in de teloorgang van de natuur en zijn schepsels en dit alles onder welwillend en goedkeurend oog van onze overheden! Uiteraard verkopen zij de dingen anders!

  global warming terreur waar onze hemels besproeid worden met chemicalien en een vaccinatieprogramma waarin onze weerstand wordt ondermijnd zijn daar twee type voorbeelden van! En zo zijn er vele tientallen, honderdtallen , de één al doorzichtiger dan de ander!

  Gewoon leren gelukkig zijn met een vogel die zingt, het eten dat op je bord krijgt en de zon die schijnt, dit is het echte leven!

  Niet die vervuilende technologieen welke ons wordt verkocht als onmisbaar, die zwaar vervuilend zijn en die zombies van ons maken! Dit zijn de echte vervuilers, maar ja, zonder deze economie draait hun wereldje niet!

  kwestie van te kiezen of je er mee meedoet dan wel of je je er bewust van afzijdig houdt!

  1. Karel de Grote ; De Friesen zijn één vrij volk, zo lang de wolken langs de hemel gaan, en de Vogels vliegen.
   Leef je leven, in dit oneindige, het gaat om het grote geheel, laat het kwaad langs je heen gaan, dat is allemaal tijdelijk, inderdaad leef met de planeet, zijn vogels en vlinders en bloeiende bomen in het voorjaar, steun het goede en de goede, kijk weg van het kwaad, ondanks alle kwaad overheerst het goede,
   en zal ook de winnaar zijn, geholpen door het/de oneindige !

 8. Ik zelf vraag me al lange tijd af of de machthebbers criminelen zijn of Psychiatrische patiënten want normaal kunnen ze niet zijn dat is Gods onmogelijk.

 9. De kennis daarover is al heel oud. Het probleem zit in het tot nu toe heftige zwijgen van de media en belangen verstrengelde politiek. Ik houdt mij al dertig jaar er mee bezig en dankzij de sociale media komt de vinger eindelijk uit de dijk. Enkel media als TROS-Radar en Tegenlicht van de VPRO gaven enige inkijk in het plundersysteem van banken en grootkapitaal. Zie: http://www.sdnl.nl/geld.htm en http://www.sdnl.nl/pieter-omtzigt.htm

  1. Ik zelf heb totaal geen vertrouwen meer in de Pers en Media ik vind het 1e-klas demagogen, ze verzwijgen niet alleen zaken voor het grote publiek maar ook als je een reactie plaatst in hun internet-kranten vaak is die binnen de kortste keren weer verdwenen is mijn ervaring zij censureren even hard als de Chinese regering doet, de Pers en Media hebben het eeuwig over hun geliefde persvrijheid maar die geldt niet voor ons, ons censureren ze als de pest wij mogen duidelijk onze mening niet uiten in dit Democratische? land.

  2. Je kan natuurlijk altijd negatief reageren en blijven afgeven op derden, alle gegeven informatie laten voor wat het is en er niet van leren zoals Rudie doet en je eigen verantwoordelijkheid in de prullenbak deponeren zonder er ook maar zelf iets gedaan mee te hebben. Natuurlijk zijn het vaak Zuid-Italiaanse praktijken, maar wie zegt dat je er helemaal niets mee kan? Leg je je kop vrijwillig op het hakblok of ga je strijdend ten onder als het zover mag komen? Maar na het lezen van dit stuk ben ik en hoop ik nog meer mensen wel (hopelijk) wijzer geworden. Mijn dank Rob!

  3. Odette

   Jij zegt dat ik mijn kop in het zand steek terwijl ik daar geen last van heb, sterker nog buiten deze wanttoknow site om ben ik aangesloten bij allerlei organisaties die proberen om een beter leven te creeren voor anderen mensen in niet westerse landen, vaak teken ik ook brieven voor de machthebbers om anders te gaan denken en de mensen waar het om gaat beter te behandelen en niet als oud vuil, ik doneer ook elke maand financieel 10% van mijn inkomen aan arme mensen in 3e wereldlanden via allerlei organisaties, dus hoezo steek ik mijn kop in het zand.

  4. Goed gedaan hoor! Trouwens in Nederland zelf is al hulp genoeg nodig tegenwoordig, probeer dat ook te zien.

 10. Ik vond laatst de website focafet.org, daar zijn mensen met mooie oplossingen bezig, puur en vanuit een zuivere intentie. Ik geloof er in dat het kan, maar dan zullen we met elkaar het licht moeten zien en op moeten staan opdat de elite zal worden uitgeschakeld (inspiratie: zeitgeist –> youtube maar eens)

 11. Hebzucht en eigenbelang brengen ons alleen maar verder achteruit.
  Grote multinationals krijgen miljarden aan belastingvoordeel terwijl ze gelijktijdig lopen te zeuren dat de arbeidslasten zo hoog zijn.
  Als deze bedrijven hun (onterechte belastingvoordeel zouden wegstrepen tegen de loon kosten)dan denk ik dat het met die loon kosten wel meevalt.
  Een werknemer die 2000 Euro verdient kost een bedrijf nu ongeveer het dubbele omdat de overheden steeds meer willen verdienen aan deze arbeider onder de noemer sociale lasten.
  Het gevolg hiervan is dat producten duurder worden omdat de lasten te zwaar zijn en een bedrijf toch winst wil maken.
  Alleen in een tijd zoals nu waar de bestedingsruimte voor de meeste mensen sterk verminderd zal dat ook zijn invloed op de verkoop cijfers van bedrijven hebben.
  Inplaats van de overheden om lastenverlichting te vragen gaan de meeste bedrijven hun product duurder maken (het zogenaamd door berekenen aan de klant)maar omdat de mensen steeds krapper bij kas komen te zitten gooien deze bedrijven hun eigen ruiten in omdat de mensen simpelweg geen geld hebben om hun producten te kopen.
  VNO/NCW is de vereniging die de belangen van bedrijven zou moeten dienen alleen hebben zij een zeer aparte opvatting van hoe dat moet.
  Zij hebben alleen maar oog voor “dure arbeidskrachten” dus die moeten eruit en ingeruild worden voor goedkopere krachten daarom staan zij nu voorop om te roepen dat de vluchtelingen naar Europa welkom zijn omdat de VNO/NCW weet dat deze mensen niets hebben waar zij dan weer gretig misbruik van kunnen maken en deze nieuwkomers voor een hongerloontje kunnen laten werken.
  Hierbij gaat wel vakkennis verloren door geschoolde “dure arbeiders” de deur te wijzen waardoor de kwaliteit van producten ook achteruit gaat en dit ondanks dat er zogenaamd geen verschil in betaling zou mogen zijn omdat dit in CAO,s vast gelegd is.
  Als de VNO/NCW echt de goede zaak wil dienen zouden zij om lasten verlichting bij de overheid vragen en niet mensen inruilen voor goedkopere krachten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.