Advertentie

Autisme, de subtiele manifestatie van ‘gevoel in denken’!


Hoe is het mogelijk dat we met onze relatief beperkte hersenen, andere mensen in een vakje plaatsen..? Hoewel onze beide hersenhelften nauw met elkaar verbonden zijn, is de samenwerking en de dominantie van ieder van de helften nog steeds niet duidelijk; maar is het dan niet verstandig, om uiterst zorgvuldig om te gaan met mensen die ‘Anders’ zijn..? Hier deel I in onze serie over Autisme.

~~~~~~~~~~~~~~

Een paar weken geleden stond op onze homepage het filmpje van de presentatie van de Amerikaanse neuroloog Dr. Jill Bolte Taylor. Haar verhaal, dat zij hield bij een TED-talks bijeenkomst, is een heel bijzondere beschrijving van de hersenattack die zij zo’n 10 jaar geleden ‘onderging’.

Er zijn bijzonder grote verschillen tussen onze linker- en rechterhersenhelft!
Er zijn bijzonder grote verschillen tussen onze linker- en rechterhersenhelft!

De tennisbalgrote hersenbloeding veroorzaakte bij haar een krachtige waarneming van de afzonderlijke functies van de beide hersenhelften; in feite een unieke ervaring, zeker voor een neuro-wetenschapper, die Jill Bolte Taylor is. Want zij zat als onderzoeker als het ware op de eerste rang van haar eigen attack, zodat ze deze van binnenuit kon ‘waarnemen’. Een unieke verhaal, bijna een experiment, is het gevolg, evenals haar bijzonder revolutionaire conclusie uit dit verhaal!!

De functionaliteit van onze beide hersenhelften, ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR, is nog steeds niet duidelijk en wordt overal ter wereld intens onderzocht. Deze beide hersenhelften zijn in feite nauw met elkaar verbonden, maar de samenwerking en de dominantie van ieder van de helften, is nog een raadsel. De linkerhersenhelft wordt geacht de logica te bevatten, die bijvoorbeeld onze dagelijkse gang door de -DOOR ONSZELF GECREËERDE- gecompliceerde wereld mogelijk maakt.

Maar deze linkerhersenhelft zou echter DIENEND DIENEN TE ZIJN AAN DE RECHTERHERSENHELFT, want deze rechterhersenhelft is de zetel van onze verbinding met Alles-om-ons-heen, zeg maar het Kosmosche Zijn, zoals je hieronder in het artikel van Herbert van Erkelens kunt lezen.

De verbinding met het Al is natuurlijk essentieel. Want zijn wij individuen en/of zijn we met elkaar verbonden op een onverbrekelijke wijze..? De rechterhersenhelft is de zetel van intuitie, van EGO-loos handelen, zonder gevoel van afgescheidenheid en met een intens gevoel van empathie, het inlevingsvermogen in ‘die Ander’..  Van de logische kant, zou je onze afgescheidenheid van elkaar benadrukken, en het EGO enorm kunnen voeden..!

Het filmpje met haar presentatie die Jill Bolte Taylor hield voor TED-talks, ging via e-mailaanbevelingen over het internet. Jill Bolte Taylor beschrijft haar proces op een dusdanig krachtige wijze, dat je je als toeschouwer gaat identificeren met dit proces. Een proces van her-kennen!

The Gift (Albert Einstein)

‘Our intuitive mind is a Gift, our rational mind is its faithful servant.

We have created a society that honours the servant, and has forgotten about the Gift!’

Autistische personen voelen zich in het algemeen gesproken, intens verbonden met iedereen en Alles. Maar helaas worden personen, die voorzien zijn van het etiketje ‘Autisme’,  op een heel aparte wijze behandeld; in feite praat ‘de wetenschap’ hier over patiënten.. Maar zegt dit niet veel meer over ‘de wetenschap’ dan over deze kinderen? En daarin is haar verhaal zo mooi passend.

Ouders die een autistisch kind hebben, zijn de eersten die het vaak oneens zijn met de wetenschappelijk vakjespolitiek van de geneeskunde. Want was het -zeker ook weer in dit geval- maar geneesKUNST, dan werden dit ‘soort’ kinderen wel begrepen.. Of moeten we zeggen: ‘aangevoeld’?!  Het blijkt keer op keer, dat de logica van de wetenschap met deze creatieve, impulsieve, empathische en in-zichzelf-gekeerde’ kinderen maar een ding kan: er het Autisme-Etiketje op plakken.

Maar luister eens naar de woorden van gedragstherapeute Leslie Morrison: ‘Autistische kinderen zijn een geschenk, geen probleem. Zij brengen de gave met zich mee om jou bewust te maken van wie je werkelijk bent. Wanneer ik van deze kinderen hun liefde voel, dat is het grootste geschenk dat zij kunnen geven.’

En precies DAAR raakt haar opmerking het filmpje, de presentatie en het INZICHT van dr. Jill Bolte Taylor. Kijk gewoon haar prachtige presentatie eens af en voel de ontroering die zij uiteindelijk als conclusie moet trekken: “Kiezen we voor verbondenheid of blijven we in afgescheidenheid leven..?”

Herbert van Erkelens, zelf vader van een autistisch-gediagnotiseerd kind, heeft een prachtige beschouwing geschreven over Autisme. Deze plaatsen we hier met alle liefde!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AUTISME: een kwestie van hooggevoeligheid

Herbert van Erkelens / Februari 2009

Karin: ‘Als klein kind beleefde ik in sommige opzichten het leven als zwaar. Ik voelde mij soms bedrukt en onveilig in een bepaalde omgeving. De mensen, de geluiden, en alle zintuiglijke indrukken kwamen sterk binnen en veroorzaakte chaos in mijn hoofd.’

Wally Wojtowicz, jr.: ‘Nu kijk ik naar mensen, omdat ik hun hulp nodig heb om te kunnen leven en hun gezelschap waardeer. Ik kan nu onze wereld zien, de werkelijkheid die we beiden gemeen hebben. In onze wereld ben ik de gelukkigste. In mijn wereld was ik de eenzaamste. In jullie wereld was ik de meest angstige.’

Leslie Morrison, gedragstherapeute: ‘Autistische kinderen zijn een geschenk, geen probleem. Zij brengen de gave met zich mee om jou bewust te maken van wie je werkelijk bent. Wanneer ik van deze kinderen hun liefde voel, dat is het grootste geschenk dat zij kunnen geven.’

Autisme kent vele gezichten en daarom spreekt men tegenwoordig van het ‘Autisme-spectrum’. Hét gemeenschappelijke kenmerk aan de verschillende vormen van autisme is dat de sociale en cognitieve ontwikkeling anders verloopt dan bij de meeste andere kinderen.

De diagnose ‘Autisme’ wordt pas gesteld wanneer er sprake is van kwalitatieve tekortkomingen op een drietal gebieden:

– de sociale interactie,
– de communicatie en
– het verbeeldend vermogen.

En onder verbeeldend vermogen wordt ook de ‘begripsvorming’ verstaan die nodig is om onze moderne, complexe samenleving te kunnen vatten.

Het boek van Jill Bolte Taylor staat hoog in de bestsellerslijsten; een teken aan de wand natuurlijk!
Het boek van Jill Bolte Taylor staat hoog in de bestsellerslijsten; een teken aan de wand natuurlijk!

De verklaring voor deze 3 tekortkomingen, is dat mensen met autisme een andere vorm van informatieverwerking in de hersenen hebben. Kinderen met autisme zijn in feite bijzonder hooggevoelige kinderen die geen filters gebruiken voor de informatie die bij hen binnenkomt. Alle informatie komt bij hen naar binnen en zij weten niet altijd een -voor anderen- logische selectie van deze informatie te maken. Zonder hulp zullen zij dat ook niet snel leren en daarom is het van vitaal belang dat zij op jonge leeftijd in een omgeving verkeren die hen aanmoedigt met informatie naar buiten te komen. Want wanneer het proces van communicatie met het kind eenmaal op gang komt, kan ook het gedrag verdwijnen dat de omgeving als typisch autistisch ervaart..!

Vaak wordt beweerd dat mensen met autisme zich geen beeld kunnen vormen van wat zich in de geest van anderen afspeelt. Zij zouden zich moeilijk kunnen verplaatsen en inleven in de gedachten, gevoelens en intenties van een ander. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat deze zienswijze voor de huidige generatie kinderen met autisme niet klopt. Want dat deze kinderen sociaal onhandig zijn wil natuurlijk nog niet zeggen dat zij geen inlevingsvermogen kennen.

Vele ‘autistische kinderen’ hebben juist een natuurlijk talent voor empathie, maar zij tonen dit incidenteel, juist door de genoemde communicatiestoornis, veroorzaakt door onbegrip naar hen toe. Autistische kinderen tonen op cruciale momenten diep mededogen of ze laten onverwacht zien hoe vergevingsgezind ze zijn.

Kinderen met autisme hebben wel problemen met logische zaken, zoals het plannen, organiseren en bijsturen van gedrag en werk. Zij missen vaak het overzicht om hun bezigheden te plannen in de tijd en hebben moeite met het flexibel reageren op (plotseling) veranderende omstandigheden. Vooral in het voortgezet onderwijs lopen leerlingen met autisme tegen problemen aan omdat er steeds maar van hen wordt verwacht dat ze zelfstandig werken en zelfstandig leren. Maar wat deze kinderen primair nodig hebben is een duidelijke en voorspelbare leeromgeving, een houvast.

bluebrain
Het uiteindelijke resultaat van het proces van Eén-wording van de beide hersenhelften.

Vermoedelijk zitten leerlingen met autisme meer in hun rechter- dan in hun linkerhersenhelft. De linkerhersenhelft maakt gebruik van een analytische, verbale, sequentiële, lineaire benadering, terwijl de rechter meer synthetisch, holistisch en niet-lineair werkt. Expressieve taalvermogens zijn links veel groter. En verder is de linkerhelft beter in rekenen, schrijven, lezen, logisch redeneren en abstract denken.
De rechterhelft is weer aanzienlijk beter in tekenen en in allerlei complexe opgaven waarvoor ruimtelijk inzicht nodig is. De linkerhelft denkt in begrippen en categorieën, de rechterhelft ziet in beelden. Ons ‘linkerbrein’ vormt de oorsprong van onze tijdbeleving, ons rechterbrein leeft in het hier en nu.

Ons niet-lineaire brein, dus de rechterhersenhelft, verklaart mogelijk de bijzondere talenten van mensen met autisme. Een klein aantal van hen hebben ongewone rekenkundige vaardigheden. Zij worden ‘Savants’genoemd.

Daniel Tammet merkt in het boek ‘Op een blauwe dag geboren’ op: ‘Getallen zijn mijn eerste taal, een taal waarin ik vaak denk en voel. Ik vind emoties moeilijk te begrijpen en ik weet vaak niet hoe ik erop moet reageren. Daarom gebruik ik getallen om me daarbij te helpen.’

Vaak leiden autistische talenten een verborgen bestaan, wanneer de omgeving er onvoldoende in slaagt de communicatiekloof te overbruggen. Non-verbale mensen met autisme leven in stilte, omdat zij het vermogen missen om hun gevoelens en gedachten in spraak te uiten. Maar van de mensen die zich met behulp van Facilitated Communication wél woord voor woord kunnen uitdrukken, weten we dat ze vaak een eigen taal hebben, dat ze sterk in beelden denken en hun gedachten zelfs eenvoudig via telepathie met andere lotgenoten kunnen delen.

soul-of-autism-william-stillmanEr worden tegenwoordig zoveel meer kinderen met autisme geboren dat verschillende verklaringen daarvoor de ronde doen. Een paar hiervan zijn, de verbeterde diagnostische inzichten, chemische verontreinigingen en steeds vaker komen vaccinaties als ‘oorzaak’ uit de bus.
Maar vanuit een spiritueel perspectief is het denkbaar dat autisme een stap is in de evolutie van het menselijk bewustzijn.

William Stillman noemt in zijn boek ‘The Soul of Autism’ mensen met autisme hart savants: ‘Wij hebben mensen met autisme en andere verschillen nodig om de wereld op een milde, niet emotioneel overdreven manier in evenwicht te brengen en de aandacht weer te concentreren op wat werkelijk belangrijk is.’ Stillman, die zelf met het syndroom van Asperger is opgegroeid, ziet de opkomst van autisme als een spirituele respons op een wereld die behoefte heeft ‘aan een correctie’.

Het bijzondere is dat het bij veel individuen die met autisme zijn gediagnotiseerd, het voor hen in de kern van hun Zijn, allemaal om liefde draait.

Deze mensen kunnen oneindig geduld opbrengen om die liefde te tonen.

Hans Lemmens signaleert in Het elastiek tussen lichaam en ziel’ dat kinderen met autisme een losse verbinding met hun lichaam hebben. Zij hebben als het ware een losse incarnatie en verkeren veel in hun hoofd. De positieve keerzijde hiervan is dat zij dichter bij de spirituele wereld staan.

Zo merkt de 15-jarige Michael in het boek Autism and the God Connection van William Stillman op: ‘Mijn keus was om mensen terug te leiden naar de bron. Dat vereist dat ik mijn eigen verbinding behoud en dat betekent een gebroken lichaam. Dat is de schoonheid ervan: een hele ziel is een gebroken lichaam, een gebroken ziel is een heel lichaam.’

Het bijzondere is dat het bij veel individuen die met autisme zijn gediagnotiseerd, het voor hen in de kern van hun Zijn, allemaal om liefde draait. En zij kunnen oneindig geduld opbrengen om die liefde te tonen. Jen Wojtowicz, auteur van The Boy Who Grew Flowers, merkt over haar autistische broer op:

‘Hoe zouden we zonder hem de mensen kunnen zijn die we nu zijn? Als ons niet de gelegenheid was gegeven om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben? Het is een opmerkelijke ervaring geweest om te zien dat andere mensen andere manieren van leven hebben die even waardevol zijn als die van een ‘normaal’ iemand.’

2009 ©  Herbert van Erkelens

herbert@orange.nl en dit is de website van Herbert:  HIER

15 gedachten over “Autisme, de subtiele manifestatie van ‘gevoel in denken’!

 1. ik ken een “autistische” jongen die was zo ziekgepraat door “dokters” dat hij geloofde dat hij niet kon voelen, ik heb erg veel met hem gepraat op msn om hem te laten zien dat dat grote onzin was en op een dag drong ik tot hem door en moest ik er gewoon van huilen ik zag die jongen zijn hart opengaan en ik zij voel nu eens en vroeg even later wat voel je? en hij zij ik voel alsof ik moet huilen waarop ik zij wat je voelt ben ik want ik zit hier te huilen omdat ik dit zo mooi vind en sindsdien gelooft hij weer in zijn gevoel en heb ik hem enorme sprongen zien maken

 2. Met mijn 2 jongsten was niets aan de hand, gewoon leuke lieve baby’s tot ze de 2e serie entingen kregen, de een begon te hoofdbonken en de ander reageerde niet meer op me….
  In de leeftijdscategorie van nu 8 tot 12 jaar zijn er zoveel autistische kinderen, ik vraag me af wat ze mijn kinderen ingespoten hebben…

  1. ja en dan hebben we het nog niet gehad over al die zooi die ze in etenswaren proppen, kijk eens op de achterkant, in geheime E-nummers staan daar de meest gevaarlijke stoffen op gesomt, en als mensen zouden weten hoe slecht ze zijn en wat ze wel niet veroorzaken zouden ze de hele supermarkt voor wat het is laten.

   -adhd
   -fibromyalgie (lijkt op reuma)
   -etc etc

   en wat dacht je van het voedingscentrum (on)eerlijk over eten..

 3. veel autisten worden in de war gebracht door het verschil van berichtgeving dat door veel mensen wordt gegeven.
  veel mensen zeggen het een en laten via nonverbale en energetische berichten iets totaal anders zien.
  DAT brengt autisten in de war en met name des-kundigen zijn hier sterren in want zij zeggen het een en denken het ander, en het laatste wordt uitgezonden naar met name de autist die tegenover hen is.
  ik heb bewust het streepje in het woord deskundig aangebracht, want deze mensen weten niet wat zij de ‘autist’ aan doen door hun manier van optreden.
  vaak wordt nogal denegrerend gedacht zo van alweer zo’ dom figuur.
  hoezo dom zij (de autisten) kunnen meer en beter opvangen wat de mensen in werkelijkheid zeggen dan de des-kundigen met al hun kennis uit boekjes die alleen maar weergeven wat de ‘goden’ uit de wetenschappen hebben gesteld in al hun domheid.
  een laboratorium is totaal anders dan de werkelijke wereld en dat schijnen die geleerden maar niet te willen begrijpen.
  ieder mens is uniek en geen copie van de ander.
  misschien dat het een mens helpt als men dit in het achterhoofd houdt als men de uitspraken hoort van die figuren.
  ik ben zelf gediagnosticeerd autist maar heb me tot nu ( al meer dan 60 jaar) prima met vallen en opstaan weten te handhaven behalve in het bijzijn van des-kundigen dan ging het fout en raakte ik in de war. ra ra hou komt dat toch.
  groeten robth

 4. Kennelijk weten wij nog veel te weinig hoe onze breinen elkaar niet altijd even goed aanvullen of ondersteunen, zoals linkerhelft niet altijd rechterhelft zal steunen…. ik heb iets gelezen over zogenaamde spiegelneuronen…. maar weet er het fijne niet meer van.
  IN FEITE BEN JE ALS AUTIST-HOOGGEVOELIGE wellicht juist in dei diepe neurologische neuronen-activiteit gestoord door een teveel of gebrek aan spiegelneuronen…..verder wil ik kwijt dat dit boek onmiddelijk gelzen gaat worden, ik werk tegenwoordig in een omgeving waar enkele mensen met niet-aangeboren hersenletsel zijn…. dus ik wil er alles van weten.

 5. @michel: dit zijn vragen die wij niet zomaar 1-2-3 kunnen beantwoorden. Kijk eens op de site van Tinus Smits; wellicht dat je daar aanknopingspunten of leads vindt. Succes!

 6. ik ken het gevoel van een autist als geen ander…..
  ik haat de normale mens die perfect is….
  zie wat die sukkels allemaal doen….
  als ik muziek hoor zie ik elke noot dansen en analiseer ik de techniek.. ik maak liever zelf iets dan dat ik de zoveelste normale ben die gewoon grof weg na aapt muziek is een perfect voorbeeld ik haat coverbandjes en ik haat de gedachte van de normale naieve mens die zegt dat ik gek ben…. ik voel me de gekke wetenschapper ik heb meestal gelijk en dat botst bij normale tere mensen ze voelen zich op hun teentjes getrapt omdat ik gelijk heb…

  neem een voorbeeld aan die comercieele tv bagger zoals dat ze bijvoorbeeld in holland got talent…. ik zie alleen maar comercieele na geaapte bagger dat perfect zou moeten zijn…
  zo zie je iemand op een vleugel spelen krijgt een paar veren in zijn reet gestoken en zegt”ik zou graag muziek willen schrijven” sorry hoor die gast was al ouder dan 20… op mijn 6e was ik al met engels bezig en pingelde ik voor t eerst op een piano…. en maakte me eigendeuntjes of speelde ze na noot voor noot op gehoor..
  in sommige opzichten geloof ik heilig dat ware artiesten alleen maar ADD ADHD of Autistish zijn(heb je ooit niet een niet suffe artiest gezien)….
  verder geloof ik ook dat ADD en ADHD en autisme een vorm van evolutie is ipv me hoofd te breken dat ik vergiftigt zou zijn….
  en ik denk dat autistishe mensen en adhdrs ook stress bestendiger zijn….
  Helaas heb ik mij zelf altijd verkeerd gezien tot ik gister wakker werd uit die vervelende jaren lange nachtmerrie.
  dat gelul over adhd dat t een hersen beschadiging zou zijn negeer ik voledig… ik ben het zat om gekleineerd te worden ik ben ook een mens…. alleen koos god ervoor kennelijk om mij te zegenen met DRD4 exon III het gen dat bepaald of je autist / Adhd’r word
  Dat gelul over dat de injectie vacc-inazi schuldig zou zijn bestrijd ik….andere mensen zien het juist als een vorm van hersenen beschadiging…. Hallo als mijn hersenen echt niet goed werkte zou ik dan wel kunnen leven??? hoe dom kun je zijn om op die manier juist de echte speciale gen pool overslaat….
  de mens zou zo slim zijn toch waarom vernietigen wij dan onze eigenplaneet en roeien mensen uit met genetish aangepaste voeding..
  een autistish persoon zou dat nooit toestaan…. een normaal mens laat zich te makkelijk beinvloeden van buiten af…
  ik ben eigenwijs en handel op mijn eigen ingeving…
  wat iemand anders zegt over mijn werkwijze zal mij een worst wezen als ik zelf al weet hoe ik iets goed en snel kan doen…
  ik heb veel verdriet gehad omdat ik altijd een puzzelstukje was die in geen enkele andere puzzel paste…
  en de medicijnen die ik kreeg voor geschreven maakte mij meer kapot dan beter.. er is een ding dat gewoon naar een paar seconden werkt en dat is THC oftewel joints/wiet…
  THC is de enige stof van buiten af die een plekje heeft gekregen in onze hersenen en de rest van het lichaam waar zich canabinol receptors bevinden…
  de gestoorde informatie in mijn hoofd word dan gereguleerd…ipv een grote chaos…
  psygiaters en dokters hebben het altijd genegeerd dat het zou helpen… zelfs mijn maatschappelijk werkster T zij dat t slecht was bla bla bla…
  en het mooie mijn creatieve geest blijft actief!!!!!!! met ritalin is het net een baksteen die in je kop word geramd… alle gevoelens uitingen van kunst en dergelijke worden geblokeerd ik heb gelukkig maar 3mnd ritalin gehad… ik kreeg op mijn 27 eindelijk mijn langverwachte stempel ADHD en op mijn 32e de diagnose bij het GGZ van dokter bij de weg was na 5 minuten ja je bent autistish…. nou die gast mag van mij wel dood die gast kleineerde mij tegen over mijn bloed eigen vader… heb heel even risperdal gebruikt maar dat maakte mij tot een depresieve tijdbom…. als ik die arts tegen kom op straat RAM IK HEM KAPOT… als je last hebt van geestelijke problemen sla de GGZ dan aub over en loop er met een ruime boog omheen… als je van je eigen kind een emotioneel wrak wil maken ga dan maar naar de praktijk van de onkunde van de GGZ… het enige waar zij verstand van hebben zijn die contracten hoeveel ze verdienen als ze jou een bepaald merk medicatie geven….
  Ritalin heeft de zelfde weg als Aspartaam bewandeld….
  we kennen allemaal het verhaal dat hitler amphetamine injecties kreeg… zo presteerde meneer beter dachten ze…
  Na dat de 2e wereld oorlog over was gingen de amerikanen net als de russen en engeland expirimenteren met amphetamines LSD and the list goes on… zo zie je pas het monster wat in de normale mens zit…. de ideale soldaat is de risk taker zoals ook bijv brandweer politie de meeste mensen die dat beroep doen hebben ook het DRD4 gen wat ook autisme en add en adhd veroorzaakt….
  naar mijn mening is de MANEGER beweging te ver gegaan… nee we hebben nu 10 mensen nodig voor het werk dat eerst gedaan werd door een persoon… vroeger was de directeur van een ziekenhuis iemand met een goede medische kennis en was een alrounder !!!!!!
  waarom denkje dat de financiele markt in stort???
  omdat normale mensen heel makkelijk in sprookjes geloven van NIETS IETS makken is een sprookje… t enigste dat in mijn leven gratis opkomt zijn mijn ideen die ik koester en de zon….
  (denk aan DSB en Madof ze verkochten aan de Normale goed gelovige burger woeker polissen en vergiftigt krediet… t zijn de zelfde jongens weer met een hart dat alleen maar klopt voor geld…
  wat is er gebeurd met de ware liefde voor creatie?? waarom is alles in een comercieele wereld veranderd qua leugens….
  waneer word amerika eens heel hard afgestraft voor hun fouten… ik haat dat land als geen ander… ik ben niet japans maar hiroshima,nagasaki is in mijn ogen de zwaarste oorlogs misdaad samen met vietnam irak en afganistan er bij…
  daarbij verbleekt hitler zelfs….
  ze zaten te zeiken dat duitsland 5 jaar lang oorlog voerde
  terwijl amerika een oorlog voert die gewoon al 200 jaar niet gestopt is….. en iedereen geloofd de amerikaanse poppen kast…. van o 9-11 ik ben zo zielig terwijl dat juist de wolf in schaaps kleding aan het werk was… das een reden waarom amerika iedereen drogeert die te slim is….
  als ik een atoombom mocht gooien gaat ie op het witte huis
  echt Einstein was vredelievend
  ik denk dat ie een flink potje gejankt heeft in de hemel toen amerika E=mc2 uit teste met atoom wapens…
  Als je nog steeds geloofd dat america normaal is kijk dan gewoon even eens goed en je ziet dat al hun pracht en praal gestolen is van bijv werner von braun de uitvinder van de niet geniale v2….
  amerikanen kidnapte hem om de ruimte race te kunnen winnen…..
  bovendien hebben ze hun domme patent systeem… ik stop maar weer even voordat ik me bozer maak dan ik nu al ben…

  1. ik ben het in grote lijnen helemaal met je eens bert!

   ik zie welke vorm van autistme ook niet als een stoornis, het is gewoon een type mens, zoals er zwarte en witte mensen bestaan, heb je ook verschillende soorten denkwijzens.

   eerder denk ik dat het stereo type mens (zonder iets) zelf ”gestoord” is, ze waaien alleen maar met alle winden mee.. niet egt waardevol zou ik zo zeggen.. maar ja wel handig we hebben namelijk ook konten vegers in het bejaardenhuis nodig.

   ach om een lang verhaal kort te maken, maak je niet druk om deze schijn wereld.

   groetjes amina

  2. Ik heb enorm genoten van je tekst, dank je. Geschreven met je Gift, de Intuitie, dat spat ervan af.

  3. wat een agressie zeg en wat hemel je jezelf toch op, omdat jij niet als de rest bent.
   ieder mens is waardevol, of je nu autist bent of niet. Dat niet iedereen op 6 jarige leeftijd al allerlei talenten laat zien wil nog niet zeggen dat ze niks waard zijn. Ieder mens groeit op eigen tempo. Je doet net of autistische mensen supermensen zijn met een ongelovelijk groot onderscheidingsvermogen en grote talenten. Mag ik je even uit de droom helpen. Ook onder autisten bestaan mensen die klakkeloos alles aannemen van wat een ander zegt zonder er ooit vraagtekens bij te zetten. En er zijn er net zoveel die geen enkel talent hebben als onder de andere mensen……dat is nml niet voorbehouden aan autisten. Dus nogmaal, ieder mens is even waardevol en ieder mens verdient het om op een respectvolle manier mee om gegaan te worden. Vergeet niet dat wat je uitzend nu aan irritatie en boosheid drievoudig bij je terugkomt. Zonde toch?

 7. Eindelijk, een stuk wat voor mij en mijn gezin dichter bij de waarheid zit. Ik ben er van overtuigd dat autisme niets anders is dan super gevoeligheid die zich moet handhaven in een wereld die meer in hokjes denkt, afgebakend is en uitgesproken/onuitgesproken regels heeft. Het koste mij zeker 40 jaar om die wat te ontrafelen. Op het moment dat ik hem wat door kreeg, heb ik mijn angst om het verkeerd te doen los gelaten. Ik ben niet meer of minder dan die ander. Ik ben anders zo ook mijn gezin. Eindelijk begin ik de schoonheid van alles te zien en hoop dat de angst voor chaos/over spoeling van prikkels/informatie en zelf/afwijzing mag oplossen. Gewoon je zelf kunnen en mogen zijn. Dit wens ik voor alle mensen,vooral voor de mensen die zogenaamd autisme hebben. Voor hen is het een grotere uitdaging en ze hebben daarbij die ander wel nodig om meer op een gezonde manier naar buiten te komen en in de wereld te gaan staan die zo bedreigend aanvoelt. Vooral de vrouwelijke groep word heel slecht begrepen en herkent met alle gevolgen van dien.Deze groep heeft zo haar eigen kwaliteiten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.