Advertentie

Vraagt je gevoel om bewijs, bewijs, bewijs..?


Velen van ons hebben behoefte aan harde bewijzen voordat zij bereid zijn nieuwe zienswijzen te omarmen. Dat de oude zienswijzen ons nu eigenlijk steeds meer in de weg komen te zitten, is voor velen blijkbaar nog niet voldoende om hier afscheid van te gaan nemen. De behoefte aan concrete bewijzen is afkomstig van ons 3D-bewustzijn; we zijn nu aan het opspringen naar 4D, om daarna snel door te gaan naar 5D, onze (voorlopige) bestemming.

For those who believe, no proof is necessary.
For those who don’t believe, no proof is possible.

John & Lyn St.Clair-Thomas/Steve Shackel, Eyes of the Beholder

* * *

Bewijzen?

© Johan Oldenkamp, december 2009

johan oldenkamp
Johan Oldenkamp, de auteur van dit artikel.

Wat is dat nu weer: 3D, 4D en 5D?

De ‘D’ staat in het Engels voor Density. Letterlijk betekent dit dichtheid, maar de opklimmende cijfers staan juist voor een afnemende dichtheid en dus voor een toenemende lichtheid. Het is min of meer gebruikelijk geworden deze ‘D’ in het Nederlands te vertalen als Dimensie (en ook in het Engels wordt vaak gesproken over Dimensions). Ik heb echter gemerkt dat het begrip ‘dimensie’ niet bij iedereen overeenkomstige associaties oproept bij als de begrippen dichtheid of lichtheid.
In het onderstaande gebruik ik de ‘D’ nog wel als afkorting, maar lees 3D alstublieft als 3De Lichtheid (dus met de ‘D’ van De). Het gaat hierbij om de trillingsgraad van ons bewustzijn. Op 4D trilt ons bewustzijn op een hoger (en lichter) kwantumniveau dan op 3D, en bij 5D is dit op het weer daarboven gelegen niveau, via een kwantumsprong omhoog.

Wat het betekent om in 3D te leven, dat weten we allemaal. Dit is de realiteit van grofstoffelijke energieën, ook wel materie genoemd. In deze derde lichtheid is iets voor ons waar indien we het zelf kunnen waarnemen, beredeneren of voelen. Dat zijn de bewijzen waar het 3D-bewustzijn om vraagt, want dit bewustzijnsniveau heeft haar drie basisfuncties (waarnemen, denken en voelen) helemaal gericht op de materiële realiteit. We nemen daarbij bovendien deze realiteit waar als driedimensionaal (ook 3D): hoogte, breedte en diepte. De aanduiding 3D betreft dus de relatieve trillingsgraad van onze gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. In 3D zijn deze doorgaans nogal zwaar en vaak ook negatief.

Hoe kunnen we dan naar 4D gaan?

Voor dimensies hóger dan 3D, zullen we een bewustzijnssprong maken buiten de fysieke wereld, maar IN onszelf...
Voor dimensies hóger dan 3D, zullen we een bewustzijnssprong maken buiten de fysieke wereld, maar IN onszelf...

De sprong omhoog naar 4D gaat via het steeds lichter en positiever maken van onze gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. Dit werkt echter niet met mentale truckjes, want daarmee hypnotiseren we onszelf alleen maar. Alleen via echte verlichting kunnen we ons bewustzijn lichter maken, en verhogen we zo onze innerlijke trillingsgraad.

De grootste blokkade op weg naar deze verlichting is het ego. Het ego ontstaat wanneer ons lagere zelf (onze persoonlijkheid) ons heeft wijsgemaakt het hogere zelf (onze essentie of karakter) te zijn. Gelukkig zit het ego heel simpel in elkaar, en kunnen we het ego eenvoudig herkennen. (Klik hier wanneer u hier meer over wilt lezen.)

En wat is er dan anders in 4D en 5D?

Als eerste gaan we ontdekken dat de 3D-realiteit helemaal niet echt is, maar een illusie of maya. In 3D laat het bewustzijn zich heel gemakkelijk foppen over wat werkelijk is. Dat hebben we in 3D helemaal niet door, maar in de hogere lichtheden gelukkig wel. In 4D worden we ons ook bewust van allerlei vermogens die in 3D paranormaal worden genoemd.

Wanneer we 3D als normaal zouden willen bestempelen, dan zijn deze vermogens inderdaad boven (para) het normale. In 4D leren we steeds beter contact te maken met ons hogere zelf, waardoor de werking van onze drie basisfuncties (waarnemen, denken en voelen) veel helderder wordt. In 4D zijn we allemaal helderziend, helderhorend, helderruikend, helderproevend, heldertastend, helderwetend of heldervoelend en communiceren we via telepathie. Ook werken de Cosmische Wetten steeds sterker (bijvoorbeeld sneller) in de hogere lichtheden.

Velen kennen de Wet van de Aantrekkingskracht via de populaire naam The Secret. In 4D trekken we bijvoorbeeld veel sterker aan dan in 3D.
Deze toegenomen bewustzijnskracht stelt ons verder in staat onszelf te helen zonder hulpmiddelen en om onuitputtelijke energiebronnen aan te boren via nulpunttechnologie.

Bij de sprong naar 5D zullen alle nieuwe 4D-vermogens zich nog verder versterken. We hebben het dan over onmiddellijke genezing (instant healing) en directe manifestatie via co-creatie (thought manifestation), maar ook over levitatie (zeg maar vliegen) en telekinese (voorwerpen verplaatsen of veranderen zonder deze aan te raken).

He, maar er zijn allang mensen die al dit soort zaken kunnen! Hoe zit dat dan?

Inderdaad, mensen met een bewustzijn in een hogere trillingstoestand, die zijn van alle tijden. Niets nieuws onder de zon dus, maar wat wel nieuw is, is dat we dit straks allemaal kunnen. En wat ook nieuw is, is dat lineaire tijd niet langer bestaat in 5D. We kunnen in 5D net zo bewegen in de tijd, als we nu kunnen bewegen in de ruimte. Inderdaad, dan wordt tijdreizen dus mogelijk. En vanuit 5D (of hoger) zijn er in onze geschiedenis telkens incarnaties geweest die hun tijdgenoten ver vooruit waren. Nu kunnen we ook dit gaan begrijpen. Enkele van deze incarnaties worden hieronder genoemd.

Wat speelt er dan nu op en om de Aarde?

We kunnen op verschillende manieren kijken naar wat er zich nu om en in ons afspeelt. Allereerst is het goed om in te zien dat dit alles deel uit maakt van een fantastisch groot bewustzijnsspel. Alles hierin is bedoeld om ons te helpen ons bewustzijn steeds verder te laten groeien totdat we weer terug zijn bij het universele éénheidsbewustzijn.

Wees het Licht én het Donker; wees EEN. En geniet vanuit je helicopterblikveld, vanuit je triale gezichtspunt, van het duale landschap onder je.
Wees het Licht én het Donker; wees EEN. En geniet vanuit je helicopterblikveld, vanuit je triale gezichtspunt, van het duale landschap onder je.

Om dit spel te kunnen spelen hebben we wel twee partijen nodig. En net als met schaken, go of dammen speelt de ene partij met wit en de andere met zwart. Heel lang geleden hebben we vrijwillig onze eenheid verbroken omdat we allemaal graag dit spel wilden spelen.

Enkele zeer intelligente dapperen hebben het toen aangedurfd om de rol van de zwarte partij te gaan spelen. Velen noemen dit team nu de Duisternis, en duiden het andere team aan als het Licht. Dit is inderdaad de (wed-) strijd tussen Licht en Duisternis, die al sinds mensenheugenis aan de gang is. Maar wat velen niet begrijpen is dat deze ‘strijd’ maar een spelletje is en dat het zich alleen maar afspeelt in 3D. Vanaf 4D maken we ons steeds meer los van deze schijndualiteit.

Omdat we op Aarde bezig zijn met het afscheid nemen van 3D (want ook Moeder Aarde verhoogt haar trillingsgraad – de Schumannresonantie – en is straks een 4D-planeet) zitten we nu middenin de zogenaamde eindstrijd tussen Licht en Duisternis, zoals ook voorspeld in vele oude geschriften.

De spelers met zwart hebben als doel om de mensheid vast te houden in 3D, terwijl de spelers met wit de mensheid uitnodigen om de sprong naar 4D te maken. Laten we eens vanuit dit perspectief kijken naar de huidige stand van zaken op onze planeet, die ook wel aangeduid wordt met de naam Terra.

Het bewustzijnsspel kent negen niveaus of levels (zoals we dat aanduiden bij games). Level 9 hebben we hierboven al genoemd, want dat is het niveau van éénheidsbewustzijn. Ooit zijn we op level 1 begonnen (als ééncellige organismen), op het niveau van organisch bewustzijn. In dit spel heeft het leven op Terra telkens een sprong omhoog maakt volgens een vast patroon. Iedere volgende sprong gaat echter wel twintig keer sneller.

We hebben als mensheid ruim 200 jaren nodig gehad om ons huidige niveau van bewustzijn te bereiken. Dat is level 7 oftewel planetair bewustzijn. Dit gebeurde in de periode van 1755 tot 1999. Daarin nam macht een centrale plaats in, zowel uiterlijk (via concentratie en verstrengeling van macht door fusies en allianties) als innerlijk (waardoor het ego steeds verder werd opgeblazen).

We zitten nu – van 1999 tot 2011 – in een bewustzijnssprong waarbij we macht gaan inruilen voor innerlijk weten. In deze periode van ruim tien jaren krijgen intuïtie en ethiek steeds meer ruimte. Voor sommigen voelt de huidige periode als een crisis (aangezien alles wat met macht te maken heeft aan het instorten is); anderen ervaren deze tijd als bevrijdend waarbij er eindelijk openheid en zuiverheid gaat komen. Deze sprong naar level 8 (galactisch bewustzijn) staat gelijk aan de overgang van 3D naar 4D. Het enige wat we hiervoor hoeven te doen is bewust afscheid nemen van macht, zowel innerlijk als uiterlijk.

Maar afscheid nemen van macht is vele malen moeilijker dan het stoppen met de inname van alcohol (of welke harddrug of verslaving dan ook). Want met de spong naar level 7 is macht (lees: de verborgen machthebbers) namelijk doorgedrongen in alles. De mainstream media is volledig in handen van deze macht, evenals alle winstgevende industrieën (banken, olie, wapens, farmacie, voedsel) en zo ook onze overheid, onze wetenschappen, onze ziektezorg en onze religies. Via het geldsysteem (waarbij uit het niets geld kan worden geschapen) proberen dertien bloedlijnen in de top van de machtspiramide alles op het buitenoppervlak van Terra onder controle te houden.

Alles wat zich nu afspeelt op Terra past in dit plaatje, want hoe krijg je meer controle? In onze controlestaat wordt iedereen voortdurend in de gaten gehouden via bijvoorbeeld camera’s, het opslaan van digitale berichten (e-mail, chat en sms), telefoongesprekken en (biometrische) persoonsgegevens en straks ook het online registreren van alle autoritjes (voor zover dat nu al niet gebeurd via GPS en het navigatiesysteem of de mobiele telefoon). Iedereen weet dit. En iedereen weet ook dat dit niets met terrorismebestrijding te maken heeft, want het zijn de terroristen zelf die ons in de gaten laten houden via naïeve, gehoorzame medemensen.

Alle conflicten op deze planeet, zeker de laatste 200 jaar, zijn direct of indirect tot stand gebracht via deze verborgen machthebbers. Ze waren allemaal gebaseerd op eenvoudige verdeel-en-heers spelletjes. Ook nu nog trappen sommigen hierin en verdelen zo de mensheid in christenen en heidenen, of moslims en ongelovigen, of joden en niet-joden, of blanken en zwarten, of heteroseksuelen en homoseksuelen, en ga zo maar door. Macht en ego gaan hand in hand. Het ego wil dolgraag geloven beter te zijn dan anderen, en machthebbers maken daar maar al te gaan gebruik van.

Toch maakt het zwarte team zich steeds meer zorgen. Want het aantal ontsnapten naar 4D neemt hand over hand toe. En velen daarvan proberen ook nog eens de mensen die nog vastzitten in 3D wakker te maken. Het gaat weliswaar nog steeds om maar klein percentage van de totale mensheid, maar zodra dit percentage opeens voorbij het punt van kritieke massa is gekomen (dit wordt het honderdste aap effect genoemd), dan is het daarmee in één keer game over voor zwart.

Is het 'junk-DNA', waarmee wetenschappers de 'ongebruikte' delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.
Is het 'junk-DNA', waarmee wetenschappers de 'ongebruikte' delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.

Zwart zet dus nu alles op alles om de 3D groep onder controle te houden. Hun meest recente zet is een poging tot massale genetische manipulatie van de mensheid via de WHO-vaccinaties. Want de Cosmische energieën (die ze proberen te blokkeren via chemtrails en HAARP) activeren de codes in het gedeelte van ons DNA dat onze ‘wetenschappers’ aanduiden als junk-DNA. De sprong maar 4D en hoger zit namelijk al ingebakken in onze genen. Mooi he?

Nou, niet wanneer je met zwart speelt. Laten we ze daarom maar snel inenten tegen deze bewustzijnsgriep. En laten we ze ook maar (heel winstgevend) gifstoffen toedienen (via schadelijke E-nummers en farmaceutisch gefabriceerde medicijnen) en microwaven met kunstmatige elektromagnetische straling. En laten we ook maar hun voeding steeds ongezonder maken, want die 3D-sukkels vreten alles, als het maar bekend smaakt. En verder voeden we ze graag met vanalles waar het ego dol op is, zoals sexy (van ‘mooi’ tot porno), strijd (zoals sport), geweld (fysiek of verbaal) of roddels (van iemand voor schut zetten tot zwart maken).

En ook geven we ze allemaal net genoeg geld (of desnoods gratis eten, dat toch al (bijna) voorbij de houdbaarheidsdatum is) om mee te kunnen blijven spelen. Want wie niet meedoet met het 3D-spel, die doorziet vrij snel de illusieve aard ervan, en springt dan zomaar naar 4D.

Dat moeten we niet hebben. Maar de meerderheid mag ook niet te veel geld hebben, want dan verliezen we ook de controle. Dus maar weer snel afpakken dat geld via belachelijk hoge belastingen, absurde premies en idiote boetes. En daar overheen blijven we iedereen hersenspoelen om vooral het nieuwste van het nieuwste te blijven kopen. Daarmee komen we als vanzelf op de allergrootste oplichtingzaak ooit: het lenen van geld tegen rente en allerlei criminele kostenposten.

Banken en de overheid spannen samen om u te laten lenen (via belastingmaatregelen). Farmacie en overheid spannen samen om u pillen te laten kopen (via een verplichte ziektekostenverzekering). De olie-industrie en de overheid spannen samen om nieuwe (transport-) technologie te weren. De wapen-industrie en de overheid spannen samen om oorlog te blijven voeren. De mainstream media en de overheid spannen samen om 3D-mensen vast te houden in hun hypnose, in samenwerking met het reguliere onderwijs en de wetenschappen. Ook de technologie moet er zodadelijk aan geloven, want wanneer we dat rottige internet toch niet voldoende kunnen censureren, dan gaan we gewoon de gebruikers leren wat veilige bronnen zijn en wat die gevaarlijke (4D-) bronnen zijn die opzettelijk leugens en computervirussen verspreiden. Dit is de volgende zet van het zwarte team, nu al aangekondigd door stroman Balkenende.

We staan als mensheid voor de oversteek van een grote rivier. Sommigen zijn er al over (in 4D), en proberen vanalles terug te roepen naar de achterblijvers (nog in 3D). Velen die al lang geleden over waren (naar 4D), die hebben we opgesloten of belachelijk gemaakt (of zelfs gedood). Gelukkig stappen nu steeds meer mensen ook eindelijk in het water om te proberen ook naar de 4D-overkant te komen. De grote meerderheid heeft zich echter zodanig laten hypnotiseren dat ze heeft geen idee van deze prachtige oversteek naar 4D en verklaart al die 4D-onzin als volkomen flauwekul.

 • Hoe vertel je gehypnotiseerden dat zij onder hypnose zijn, en dat hun realiteit niet echt is?
 • Hoe vertel je hen dat hun (alom gerespecteerde) wetenschappen gebaseerd zijn op dwaling, fraude en narcisme (net als dat doorgestoken gedoe van die Nobelprijzen)?
 • Hoe vertel je hen dat hun berichtgeving gebaseerd is op manipulatie, verdraaiingen en leugens?
 • Hoe vertel je hen dat hun ziektezorg uitsluitend de belangen dient van het grote geld (de Big Pharma)?
 • Hoe vertel je hen dat hun overheid volledig in de greep is van het Grote Geld?
 • Hoe vertel je hen dat hun voeding boordevol gifstoffen zit?
 • Hoe vertel je hen dat ze opzettelijk worden beschadigd door straling, chemtrails en fluoride (in tandpasta en in het kraanwater)?
 • Hoe vertel je hen dat ze al duizenden jaren worden misleid door religies? Hoe vertel je hen dat alles één groot bewustzijnsspel is?

Hoe, hoe, hoe?

Iedereen in 4D of hoger doet dat op een eigen manier. Mijn manier is door mensen te laten zien dat er meer is en dat er vele zaken niet kloppen. Bovendien laat ik (in mijn boeken en lezingen) op mijn manier zien hoe alles heel erg mooi met alles samenhangt. Ik benadruk daarbij altijd met klem dat ik zeker niet de Absolute Waarheid in pacht heb (want die kunnen we helemaal niet uitdrukken in onze woorden). Ik heb alleen een zeer sterke mentale behoefte om alles te willen begrijpen met mijn huidige basisfuncties (waarnemen, denken en voelen). En via mijn huidige niveau van begrijpen is deze behoefte voor mij voorlopig vervuld. Ik verkondig daarom mijn persoonlijke waarheid, en ik moedig iedereen aan altijd trouw te blijven aan de eigen waarheid mits het een innerlijke waarheid is en geen extern dogma.

Ik ben zeker niet de eerste noch de laatste die het als opdracht ziet reisgenoten aan te moedigen de sprong van 3D naar 4D (en hoger) te maken. Dit gebeurt op onze planeet al duizenden jaren, en het zal ook zeker doorgaan tot 2011. Hieronder noem ik enkele voor mij bekende namen die de mensheid kwamen vertellen over 4D en hoger. In de wetenschap dat ik verschrikkelijk onvolledig zal zijn hoop ik dit te compenseren door ze in chronologische volgorde te plaatsen:

Thoth (in Egypte) of Hermes Trismegistus (later in Griekenland);
Abraham; Krishna; Zarathoestra; Lao Tse (604 BC – 507 BC);
Pythagoras (582 BC – 500 BC);
Siddhartha Gautama of Boeddha (563 BC – 483 BC);
Socrates (470 BC – 399 BC);
Jehosjoea – later veranderd in Jezus, met volgens sommigen als echte naam Sananda (6 BC – 27 AD);
Johannes Eckhart (1260 – 1328),
Georges Ivanovitch Gurdjieff (1868 – 1949),
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) en
Chandra Mohan Jain – later Bhagwan Shree Rajneesh en nog weer later Osho (1931 – 1990).
En uiteraard leven er anno nu ook grote leraren op Terra, zoals Neale Donald Walsch (1943), Deepak Chopra (1947), Eckhart Tolle (1948) en Ken Wilber (1949).

En het zijn niet alleen spirituele leraren geweest die getracht hebben om ons bewustzijn te verruimen. Ik doel dan op deze wetenschappers, waarvan de meesten zich bezig hebben gehouden met onze gezondheid:

Claude Bernard (1813 – 1878);
Antoine Béchamp (1816-1908);
Wilhelm Heinrich Schüssler (1821 – 1898);
Nikola Tesla (1856 – 1943);
George Lakhovsky (1869 – 1942);
Royal Raymond Rife (1888 – 1971);
George Adamski (1891 – 1965);
Reinhold Voll (1909 – 1989);
Hulda Regehr Clark (1928 – 2009) en Sonia Bos (1946 – 2009).

Ook nu leven er gelukkig nog onbevooroordeelde wetenschappers, zoals:

Zecharia Sitchin (1922);
Ervin László (1932);
Erich von Däniken (1935);
Masaru Emoto (1943);
Candace Beebe Pert (1946);
Carl Johan Calleman (1950);
Paul Pantone (1950);
Lynne McTaggart (1951);
David Icke (1952);
Andreas Moritz (1954);
Drunvalo Melchizedek;
Lothar Hirneise;
Esther Sternberg;
David Jubb;
Nassim Haramein (1962);
David Wilcock (1973) en vele, vele anderen.

En dan heb ik het nog niet eens over onze landgenoten. Kent u het werk van (op alfabetische volgorde van de achternaam):
Benjamin Adamah; Frank Bonte; Arjan Bos; Monique Calis; John Consemulder; Mike Donkers; Ron Fonteine; Peter den Haring; Menno van der Hurk; Bert Janssen; Guido Jonkers; Micha Kat; Jannes Koetsier; Teuni Kuiper; Pim van Lommel, Marcel Messing; Willem Middelkoop; Jannet Ossenaard; Evert Jan Poorterman; Ad van Rooij; Ingrid Rouleaux; Désirée Röver; Robin de Ruiter; Harmen Schouwerwou, Peter Stuivenberg; Karin Thomas; Monique Timmers; Peter Toonen; Henk Trentelman; Karel en Caroline van Huffelen; Ine Veen; Jan Wicherink of Arend Zeevat? En natuurlijk zijn er nog veel meer, buiten mijn gezichtsveld.

De 3D-krachten proberen velen van de bovengenoemde personen in diskrediet te brengen. Kijk zelf maar eens hoe dit bijvoorbeeld op wikipedia wordt geprobeerd, of hoe op NuJij wordt gereageerd op 4D-zienswijzen. Het hoort allemaal bij het grote spel.

Ik wens u allemaal nog heel erg veel speelplezier in de resterende twee jaren van dit Grote Spel. Dank voor uw aandacht en openheid (want anders had u dit nooit tot aan het einde gelezen, of bent u stiekem naar het einde gescrolled?)

In Lak’ech,

Johan Oldenkamp

website Pateo, HIER

209 gedachten over “Vraagt je gevoel om bewijs, bewijs, bewijs..?

 1. #Marcel,
  Ik kan nu niet zeggen graag gedaan ik vind het vreselijk dat ik dit wilde laten zien.
  Het toont de wrede kanten van 3d, er zijn gelukkig ook hele mooie .
  Overigens luister ook eens naar de andere muziek van Henryk Gorecki het is prachtige muziek.

 2. @ janee juist om de muziek zeg ik dank je wel ik vind het echt prachtig .”de wrede kanten van de 3d”ken ik maar al te goed ,ik kan er alleen in toenemende mate slecht tegen .Zal wel met leeftijd te maken hebben .En met de overdaad waarmee we worden doodgegooid met negatief nieuws ,en ook de beelden vanaf mijn jeugd tot nu van de meest verschrikkelijke oorlogen en hongersnoden .Op een gegeven moment wordt het teveel en moet er iets positiefs tegenover gaan staan .Ik kijk dus ook nog maar zelden het journaal, en als ik kijk ,kijk ik erg sceptisch .Dat wil zeggen dat ik de berichtgeving wantrouw .Maar nogmaals bedankt voor de muziek ,ik had nog nooit van hem gehoord liefdevolle groet marcel

 3. @Marcel,
  Ik zelf luister hem ook alleen op cd info over de cd;nog steeds te koop uitvoering:
  Henryk Gorecki
  Symphony No.3
  Opus 36 [1976]
  Dawn Upshaw, soprano
  London Sinfonietta
  David Zinman ,conductor
  groet Janee

 4. @ Johan

  Ja je inzicht van de dimensies kloppen wel op de verticale as, maar mis je ervaring op de horizontale as, de lichtsferen zijn toch van andere constructies en eigenlijk niet gekoppeld aan de dimensies van de verticale as, daar zit je fout em nu in, de lichsferen zitten gekoppeld aan de paralelle werelden die op de horizontale as zitten.
  De max aantal dimensies op de verticale as bedragen helaas maar 13, kosmisch getallen waarde, 0D is idd nulpunten energie welke als heel kleine deeltjes een rechtlijnige lijn trekken dwars door alles heen, ook wel Tachyon energie genoemd.
  1D is 1 punts energie, de maximale dichtheids van protonen en neutronen op elkaar volgens de quantum fysica en Cern te Zwitserland.
  13D is het middelpunt van het zwarte gat.
  Materie en Anti materie, tussen sferen en lichtsferen, radio,geluids,licht,rontgen, gamma frequenties zitten weer op de horizontale as en niet op de verticale as.
  Heel erg veel mensen halen deze dimensies simpelvoudig door elkaar heen en jij helaas ook, grappige is dat je met OBE’s daar heel erg makkelijk achter kan komen door het zelf te ervaren hoe dimensies op de verticale en horizontale as functioneren, ook waneer je met chakra’s aan de gang gaat.
  Doe maar eens bv een dieptrance meditatie op 1D of op 2D, je kan dit ook bv doen met planeten of met sterren doormiddel de radiofrequenties te gebruiken op je linker en rechterhersen helft, dan treedt je in verbinding met de juiste vibrance van verquentie en kan je de dichtheid ervan ervaren.
  Er zijn 4 tussensferen, waar iedereen door heen moet na het verschijnsel de dood, voordat men verder kan, heel wat mensen die dood gaan blijven onbewust hangen in deze tussen sferen.
  Denk je dat er niks is na de dood dan is er ook niks na de dood, je blijft gevangen zitten net zolang tot je door hogere lichtwerkers wordt opgehaald.
  Geloof je in de hemel wel dan is er ook een hemel na de dood terug te vinden als een tussensfeer met Petrus aan de hemelpoort.
  Ben je tot conclusie dat je weg gaat rotten in de hel dan zal je in 1 van de tussensferen ook in de hel belanden komen.
  Mocht je als laatste denken dat je na je dood nog steeds onder de levende bent dan kan je geluk op als ghost er lekker op los kunt spoken in 1 van deze tussen sferen.
  Heb je kracht genoeg dan is dat voor de rest genoeg om door de zwarte tunnel heen te gaan wat betreft naar het witte licht te gaan.
  Wordt je opgehaald door andere lichtwezens dan is dat meestal hoe gek het ook klinkt bijna altijd door je zelf.
  Al deze fun is door OBE’s te ervaren en zijn door een groot aantal mensen ervaren en bewezen in de velen verslagen die in afgelopen jaren zijn verzameld door het Robert A. Monroe Institute.
  De sferen van rust zijn de sferen waar men zich kan manifesteren om iets van de aarde mee te nemen en deze te crereren, het walhalla, de wereld van eigenschepping waar de overledenen zich los kan laten van de aarde men al zijn verwantschappen.
  Het los laten wat materieel tot de stof staat behoort tot 1 van deze zaken, want de overgang van de dichtheids frequenties naar lichtfrequenties hebben toch een bepaalde tijd van overgangs verwerking nodig.
  Ook de spiegelzaal waar in de geleefde ziel al zijn levens krijgt voorgespiegeld is een aparte dimensie om tot confrontatie te komen met jezelf, is je volmaaktheid in evenwicht en heb je alles geleerd van het rad van weder geboorte dan is de overgang naar een hoger level bepaald.
  Niet iedereen doet de spiegelzaal zo maar eventjes, zie het ook als een goed en straf eind examen.
  De lichtsferen zijn de sferen waar iedereen inprincipe vandaan komt, aan de hoogte van de sfeer wordt bepaald door het leerproces wat men behaald in het rad van wedergeboorte en welke een aardige hoeveel van duizende levens hier op aarde in beslag kan doen nemen.
  De 1ste tot de 4de lichtsfeer is wat er aan de aarde gekoppeld zit, mensen uit de eerste lichtsfeer leven onbewust op aarde, hebben de respectie niet voor anderen en zijn puur mensen die graag bezig zijn met oorlog, geweld, verdriet en ellende.
  De meeste mensen die op aarde leven zitten vast in de 2de licht sfeer en zijn bezig om slapende te zijn, alleen te denken aan werken en ploeteren, veel geld te willen verdienen, macht, hebzucht, trainingen van de linkerhersenhelft tot de maximale kunde worden gefocust.
  Mensen vanuit de 3de lichtsfeer, bewegen zich meer bewust in deze wereld tond, zijn wakker, zelf bewust, vechten alles aan wat niet klopt, denken verder dan hun neus lang zijn, zijn veel rechter hersen helft denkers maar ook teven die graag met beide benen op de grond willen staan en in evenwicht willen functioneren voor iedereen.
  De 4de is oa de sfeer waarvan uit geincarneerd wordt op aarde, ook wel de kinder sfeer genoemd en erg kort te door lopen, slechts in 1 a 2 levens, welke wel onder hevig te zijn als een incarnatie op aarde zonder karma & dharma, soms kan het een paar kruimels zijn die men eventueel nog wil verwerken.
  5de lichtsfeer en hoger re-incarneren niet eens meer op aarde om dat ze zich los kunnen maken van de materie en het licht in zich zelf te hebben ontstoken, hun les op de aarde is voorbij en zullen zich eerder willen manifesteren op andere planeten of in andere hogere materie vormen.

  De fun voor mij is dusdanig gericht na het lezen van vele boeken maar toch ook eigen ervaringen en zelfs eigen gaves, het geheel dus danig zelf te willen ervaren of alles dan ook klopt zoals op de innerlijke hd het totale verhaal al eeuwen weg gebeiteld en gegroefd staat.

  @ Riet

  Als je vermoedt dat Johan heel erg hoog staat, dan zal hij vrijwel eind 3de lichtsfeer kunnen wezen, op zijn hoogst geconfronteerd worden met de spiegelzaal om door te mogen cum laude, wat ik hem dan ook heel erg toe wens.
  Mocht je ooit een meester tegen komen op aarde dan is ie van de 4de of 5de licghtsfeer, maar die zijn enkel op 1 hand te tellen en zo ja dan zullen ze niet heel erg graag hier aanwezig zijn op WantToKnow, tenzij ze het een en ander willen bijsturen met kleine toevoegingen.
  In de basis chakra van iedereen is namelijk uit te lezen in welke lichtsfeer dit persoon afkomstig is.

  @ Jerry

  Ja ben bezig om een balletje op te slaan voor rokende stammetjes, hoop nog voor kerst zolang het geen gehaktballetjes gaan worden of vierkanten.

  @ Lianne

  Jij zit wel heel erg warm daar op de eerste rij met je de kennis, je inzicht spreekt al boekdelen meis… Keep it up and in touch !

 5. @Paul
  Jij hebt gelijk! Want jij ziet het zo.

  @Rieneke,
  Ik kan nog steeds gewoon meetellen met de secondewijzer hoor (eenentwintig, tweeentwintig etc.), en ik merk geen verschil. Ik merk wel een verschil wanneer ik terugkijk in de tijd. Waar is het allemaal gebleven???

 6. @ Paul
  Ik heb geen idee waarop jouw antwoord aan mij slaat.
  Ik heb het nooit over hoog of laag. Verwar je mij niet met iemand anders.
  Voor mij zou het waar kunnen zijn dat een heel eenvoudig mens een zeer ontwikkelde geest is die nog iets op aarde wil doen.
  En een minder ontwikkelt mens moet misschien leren hier op aarde hoe het is om aanbeden te worden en gezien als een grote geest.
  Als je begrijpt wat ik bedoel.
  Ieder heeft zijn taak hier, kan ik ook mee uit de voeten en
  wie weet dat een putjesschepper wel een zeer verlicht mens is. Straalt zijn zijn uit binnen groepen eenvoudige mensen
  en helpt zo die groep in frequentie te verhogen zonder dat iemand dat in de gaten heeft.
  Ik ben het dus wel helemaal eens met de meesters hier op aarde, maar of je ze herkent is nog maar de vraag.

 7. @ riet ik denk dat je helemaal gelijk hebt socialestatus is niet het zelfde als verlicht zijn .en omgekeerd .Sterker nog als mensen zich boven de andere stellen zijn ze in mijn optiek niet verlicht en hebben nog een heleboel te leren .liefdevolle groet marcel

 8. @ johan

  Vergeet niet dat jij ook gelijk hebt hoor !

  @ Riet

  “Volgens mij sta jij het hoogst van allemaal wat frequentie betreft. Je kunt je in ieder geval geen buil meer vallen.
  houden zo

  Posted by riet | december 10, 2009, 13:39 ”

  daar was mijn reactie op gebasseerd lieve riet, niks meer aan toegevoegd.
  Kijk maar eens in de re-incarnatie sfeer dat de meeste mensen bv altijd aanhalen, dat ze zeer belangrijke en hoog afgevaardige mensen zijn geweest als Priester/es, Farao, Architecten en andere hoog bekleders, heel veel mensen haken dan hier op in als zeer intressant, maar een steenhakker, goudslaaf of een erkend vakman slaat zijn slag niet op dit terrein.
  M.a.w. een hoogopgeleid persoon zijn is in kwestie niet de belangrijkste in frequentie trilling, kan je je zelf vereenvoudigen met dan zal je waarschijnlijk in gelijke trilling zijn aan de ander, mocht je dan toch mensen tegen komen van hogere trillingen dan kan je deze helaas niet waarnemen omdat ze op een frequentie functioneel zijn waar je zelf nog nooit op geweest bent.
  Iemand die dan op een hoge trilling functioneel is is meer iemand die zich terug trekt in veel zaken en het liefst een kring van vaste mensen om hun heen willen hebben waar ze wel mee kunnen communiceren op trilling.
  Alle Meester ooit op aarde waren het liest met de basic bezig geweest van eenvoud, ja Buddha was een rijke prins die ook terug keerde naar de basis van armoede, leed en bedrog en Jezus was ook niet meer dan eigenlijk een timmermanszoon.
  De verlichting zit em juist in het vinden van de simpelheid in je zelf, dan de moeilijke tocht er buiten.

  @ Marcel

  Inderdaad jij hebt het ook snel door !

 9. Beste mensen,

  Nav dat artikel/ video van Drunvalo Melchizedek heb ik her en der eens het internet afgestroopt…………

  Ik trof deze geweldige zin : Can you Swing a Cat Without Hitting an Agent of Disinformation?

  Dit raakt mij omdat het absurd lijkt , wel waar is , en toch weer meteen idioot klinkt en daarom blijft hangen …….
  Combinatie van waarheid, diepgang, mysterie en absurditeit …………

  Er zijn ‘ gurus’ die ons verrassen die ‘achteraf’ toch ‘oplichters’ waren………

  Kijk de gemiddelde lezer of redacteur van websites als wanttoknow, argusoog etc weten op een gegeven moment dat bijvoorbeeld prinses Mabel ( u weet wel onze prinses die enkel met zware criminelen omgaat ; Soros , heinekenontvoerders, etc ) Warchild heeft opgericht, dat slechts dient als dekmantel voor illegale wapenleveranties…….toch?
  Ik ga eens uw ‘stevige toren’ tot wankelen brengen ……………… Ik ga niemand beschuldigen , ik laat even wat gedachten en noem enige namen.

  Dat Al Gore de boel belazert is een –no brainer-, net als de Clintons , de paus, Bill Gates etc etc maar wat dacht u van namen als , houd u vast ,
  JZ Knight ( ja Ramtha ), Drunvalo Melchizedek , barbara hand clow, maya oudste zwervende wolf !!!! ( ja een ware Maya zwendel ), Ervin lazlo, ETC ETC Robert Schuller etc and the list goes on……….de schrijfster Marlo Morgan, etc Deepak Chopra is zelfs ‘bevriend ‘ met Bill Clinton , etc
  ( OF misinformation agents … Ron paul en Alex Jones : het betekent niet dat ze geen goede info hebben !!!! ) De beste misschien van allemaal !!!
  ( Het werk van de genoemde namen heb ik allemaal bestudeerd en sommige waren mijn ‘favorieten’ en sommige raadpleeg ik nog steeds)
  De lijst gaat werkelijk eindeloos door en bevat ‘gevoelige’ namen………….ronduit schokkend zelfs.
  Zie oa http://www.entheogen.com/forum/showthread.php?t=12428

  Robin de Ruiter sprak ik onlangs op een lezing van Desiree Rover en hij zei: mensen als David Icke , etc weten veel , maar niet alles, zodra ze dingen vertellen die heeeeeeeeeel geheim zijn dan leven ze geen 24 uur meer…………

  Ik schrik hier allemaal enorm van !
  Ik heb zelf alle video s gezien van michael Tsarion en heb een tijdje email contact met hem gehad.
  We delen zelfs de passie voor zanger Neil Young . En MTsarion verwoordde het perfect voor me :
  “yes, there is no doubt that his music works on a archetypal
  level and comes into people’s lives at a key time when major changes
  are happening. that is certainly how it was for me.”

  Perfect synchronistisch antwoord.
  Ik dacht als ie dat van Neil Young weet dan moet hij op ander gebied ook ‘goed’ zijn en de waarheid spreken….

  Volgens Eric jon phelps( http://www.vaticanassassins.org/) zijn de Jezuiten alles schuld en deugt M Tsarion voor geen meter……….
  Natuurlijk zullen er ook mensen zijn die Phelps onderuit halen …..
  En op de site van spiritually smart ( helaas niet meer te vinden staat me een lijst van namen………….)

  Het komt er dus op neer naar je eigen waarheid te luisteren en misschien voor je zelf datgene ‘af te breken’ waar je zeker van was; dat is ook vooruitgang !!! Kleine kinderen bouwen een toren en breken hem meteen af. En wij , grote mensen, willen alles ‘opbouwen’ en vasthouden !

  MIJN waarheid is in ieder geval : nav een Troubadour die tijdens de verbranding van de laatste kathaar uitriep ( in 1244 )
  “over 700 jaar zal de laurier weer opbloeien” dat verwezen wordt naar 2 veelzijdige troubadours op deze aarde , die allebei in ..1945 geboren zijn ( ok die ene troubadour zat er een jaartje naast ) die zulke muziek en teksten maken, die mij enorm in mijn ziel en hart raken en dat is een waarheid voor mij die niet onderuitgehaald kan worden. ( door welke site dan ook of door welke expert dan ook)
  John Williamson ( van Australie) en Neil Young !

  Zie 3 voorbeelden :

  http://www.youtube.com/watch?v=OfqyJ20Qs9E Hillbily road – John williamson

  http://www.johnwilliamson.com.au/mediaroom/mates_dvd.html mates on the road ( zo waanzinnig positief en relativerend !!!!! )

  Over Neil Young ga ik maar niets schrijven , want dan komt er geen einde aan…….
  http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=54011182 ( light a candle – Neil Young )

  Dus …. Waar was ik mee begonnen : oja De sites nav van ‘geruchtenstroom van Drunvalo Melchizedek
  http://www.realitysandwich.com/maya_eternal_time
  http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=63300

  http://laura-knight-jadczyk.blogspot.com/2006/01/how-to-spot-cointelpro-agents.html
  http://forum.noblerealms.org/viewtopic.php?id=887

  http://www.godlikeproductions.com/forum1/message384776/pg1
  http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=11123

  http://www.katzforums.com/showthread.php?t=69352&page=6
  http://www.medfools.com/shopca/product/1591430704/Mayan-Code.html
  http://www.greatdreams.com/2012.htm

  http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=162298

  En ……..”De link der linken” qua info :  onderaan ; heb je even tijd ? het komende jaar …….
  http://www.dedroidify.com/vids/

  Met vriendelijke groet,

  Marc G

 10. Nag Hammadi geschriften
  Geheime Boek van Jacobus,
  In dit geschrift leert Jezus ons,
  dat wij het zijn die onszelf kwetsen en dat wij het zijn die onszelf achtervolgen,niemand anders. Niet de duivel verleidt ons dat doen wij zelf .Als wij onze energie ons krachtenveld zuiveren zullen we ook zuiverheid uitstralen.
  Het is een geschrift van bijna tweeduizend jaar terug maar o zo modern.

 11. @ Paul
  Bij de reactie: Volgens mij sta jij het hoogst van allemaal wat frequentie betreft. Je kunt je in ieder geval geen buil meer vallen.houden zo, heb ik in plaats van Theo de naam Johan genoemd.

  Theo zei dat hij in verhouding met Lianne en mij en Guido met beide benen op de grond staat.
  Sorrie, foutje van mij.

 12. @Marc, ik kan er geen kaas van bakken, brood mee smeren, of hoe zeg je dat. Had het idee, dat jij daar ook niet uitkwam..?
  Misschien voor de slordige voorbijganger’ gewoon even samenvattinkje maken van je verhaal, al die links en de grote boze boventoon..?!
  Evt. artikeltje. Plaatsen wij het! Anders hier in 22 zinnen bijv.

 13. @Marc,

  Dank je wel dat je dit ook hier hebt geplaatst. Zelf kan ik er pas vanaf maandag goed naar kijken. Maar dat er veel misinformatie wordt verspreid is al enige tijd duidelijk. Jij noemt nu man en paard (en hoe), en dat verdient serieuse aandacht. Kortom, ik kom erop terug. En het aanbod van Guido is natuurlijk ook mooi, mocht je daar de tijd voor hebben.

  Aan verdachtmakingen hebben we nu niet zo veel, want rond Jane Burgemeister blijft toch een rare smaak hangen (voor mij). Het zwarte team heeft er immers alle baat bij om de ‘good’ guys verdacht te maken, en de ‘bad’ guys te voorzien van informatie die ze betrouwbaarder lijken te maken. En eerlijk gezegd weet ik het bij Jane nog steeds niet goed.

  Bovendien moeten we ons ook niet te veel concentreren op de spelers. Het gaat om het spel, en dat speelt IN ieder van ons. Nogmaals dank. En wordt dus vervolgd, met de gestelde kanttekeningen.

 14. Over Jane Bürgermeister:
  Onlangs haar een mail gestuurd onder een andere naam. ‘Hoe het nou zit met die rechtszaken, tegen de WHO en Baxter etc.’
  Antwoord van Jane: “de zaak is niet ontvankelijk verklaard (zoiets in het Duits) en ze heeft geen opgaaf van reden gekregen. Hier duidelijk naar gevraagd. “Want deze verklaring dient ze gewoon te krijgen”..

  Lijkt me toch redelijk belangrijk nieuws?! Heb jij dit ergens zien staan..? Bij navraag roept ze dat dit verhaal ‘ergens’ tussen de 1000-updates staat op haar site..!
  WAAROM MAAKT DEZE LADY NIET GEWOON HIER EEN ARTIKEL VAN, DAT LIJKT ME WEL ZO BELANGRIJK TOCH?
  EN WAAROM IS ZE GEWOON NOG AAN HET VRAGEN OM DONATIES, OM DE PROCESSEN TE VOEREN..??!!

 15. @Theo,
  Jawel maar is absoluut niet mijn richting hangt een vreemde sfeer omheen wil daar nu niet verder op ingaan.De Nag Hammadi geschriften is voor mij veel oorspronkelijker.
  Of een ander prachtig boek Het mysterie van het zelf-Upanishads van Wim Vledder
  dit zijn de oudste Heilige geschriften die de mensheid kent.Wim Vledder laat zien hoe het in deze tijd nog steeds actueel is.

 16. Er staat in mijn tuin een echte Laurier hij is 8 meter hoog het is waardoor ik kan waarnemen
  wat mij opent voor het wonder Wat is de bron waardoor ik kan waarnemen het is dat wat
  ik ben

 17. Grandioos geschreven van Marc G.

  In het begin dacht ik: “wat bedoelt hij”?

  Ik heb die websites bekeken en het artikel nog enige malen gelezen en het heeft mijn ogen geopend voor zaken die ik voor lief nam.

  Mooi materiaal !

  Zoals eerder vermeld hier ‘onderzoek alles en behoud het goede’

  Ik zou iedereen aanraden hier eens naar te kijken !

  Blijf schrijven, mArc ( ook al begrijpen ze je niet )

  en inderdaad hele mooie muziek.

 18. @guido over jane burgermeister had tessa daar ook al niet eens een nogal”ontstuimig en boos “antwoord op haar vragen van gehad ?Ik weet niet wat daar allemaal speeld maar helemaal zuiver is het m.i. niet.Ook ellen had hier een bericht over geplaatst .Dat er onwaarheden werden geplaatst op haar site .Ik begin steeds meer te geloven dat het zaakje stinkt snfsnfjahoor ,raar luchtje.Oppassen geblazen .Liefdevolle groet marcel

 19. Het is niet wat ik waarneem maar waardoor neem ik waar ja door mijn ogen maar wie kijkt er door de ogen welke bron heeft ze geschapen dit doet mij naar binnen kijken in een oneindig veld waar alles uit voortkomt wat alles verbindt.

 20. @ Guido

  Bedankt voor je orbs filmpje op de main pagina!

  @ Johan

  Kijk dat is 1 van de vele zaken die mij boeien over meditatie en wat je dan ziet aan orbs, normaal gebeurd dat via camera’s die dit phenomeen op de gevoelige plaat vast leggen, als we dit zelfde proces toepassen in trance meditatie is het de gewoonste zaak van de wereld het te zien en te waarnemen met je eigenzintuigen en er zelf een onderdeel van te zijn.
  Uit deze beleveniswereld met Robert A. Monroe zijn kennis zijn er supergeweldige ervaringen to ontdekken op het gebied van dimensies en sferen, het zien van mijn inzicht is het zien door de ogen en weten van mijoenen mensen die al eeuwen niks anders aan het doen zijn dan dit, mis ik toch wel in 1 van al je boeken.
  Het is de sleutel en gateway tot je eigen hogere waardes wat de aanloop is tot verlichting waar iedereen nu zo hard naar op zoek is.
  Geeft iemand een indicatie tot, dan wordt het zo naar het rijk der fabelen verwezen, doe ook maar eens een dieptransmeditatie, zou ik willen zeggen, voordat je vast gepinnend en koppig blijft haken aan je eigen principals van pshyologie.
  Doe eens mee en kom dan eens tot die 1 bewustgezinsheid…

 21. Marcel: kijk hier gewoon op de zoekmachine naar Jane. Ikzelf heb destijds de donatie-aktie op touw gezet en met haar contact gehad..! Leerzaam. HEEL VREEMDE DAME.. en daar blijf ik bij..!

 22. @Jannee,
  wel het boek gelezen van Bram Moerland; schatgraven in Nag Hammadi. absoluut mooi inspirerend boek.
  Blavatsky; de geheime leer, heb ik nu in het bezit, ben er in bezig. Wel erg moeilijk te lezen moet ik zeggen. Had er al vaker over gehoord, en wilde het zelf lezen om zelf tot een oordeel te komen. Ben benieuwd. Maar duidelijk dat jij er niet door bent gecharmeerd.

 23. Op een franse site vond ik wat meer informatie over “de aanklacht tegen de WHO en Baxter van Jane Bürgermeister.

  Het schijnt dat een journalist van het dagblad “Blick” met haar in contact is getreden om een interview af te nemen over het verdere verloop van deze aanklacht. Blijkbaar had ze door haar drukke werkzaamheden hier geen tijd voor, heeft dit op dat moment vriendelijk afgewimpeld en sindsdien géén mail/telefonisch contact meer mogelijk over dit onderwerp.

  Deze journalist heeft de WHO in Genève gecontacteerd en het volgend antwoord gekregen: er was daar niets bekend over een aanklacht, noch schrijven van JB en er werd nog aan toegevoegd dat men het vreemd vond dat zij dit bij de FBI heeft ingediend, terwijl de hoofdzetel van de WHO zich nochtans in Genève bevindt en de Zwitserse autoriteiten eerder aangewezen zouden zijn dit in behandeling te nemen.

  PS: Op theflucase geen artikel te vinden tussen die 1000-updates (àls het er is zou het te vinden moeten zijn met de zoekfunctie).

  http://ninaodmer.over-blog.com/article-jane-burgermeister-38763615.html

 24. Bewijs bewijs bewijs…heb je nodig om een ander van jou waarheid te overtuigen. Het wordt alleen voor mij verdomde moeilijk waarheid te onderscheiden. Wetenschap is geen bewijs. Wat nu wetenschappelijk is, is morgen achterhaald.Buiten het feit dat wetenschap steeds meer op een democratie gaat lijken; meeste stemmen gelden ( afhankelijk van geldelijk gewin ).
  Elke crisis heeft een tegenhanger.
  global warming ( Climat change ) : afkoeling
  Invloed CO2 : zonnewarmte
  op de MSM; herstel economie : alternatieve media; ellende
  Grieppandemie : milde “onschuldige”griep
  En zo gaat de lijst door en door.
  Blijkt “innerlijk”weten de waarheid te zijn. Maar waaraan toets je deze waarheid? of ontkracht je daarmee deze waarheid.
  Kortom;
  vragen vragen vragen

 25. @janee dat was een lange zit maar wel heel interressant ,Het verklaard ook een heleboel.Wel beangstigend maar dat is het vaker als het door illuminatie is gedaan /bedacht.En inderdaad het is vreemder dan je je kan voorstellen .Liefdevolle groet marcel

 26. @Marcel,
  Heb je dat deel gezien wat 255,32 uur duurt mijn eerste link van het interview duurt 129.20 kwam dus nog een hele gedeelte achteraan was een foutje van mij.
  Het is voor mij het meest vreemde interview wat ik ooit gezien heb.
  Aangezien Arizona het over 4D had waar dit uit voortkomt vond ik passen bij het artikel
  van Johan Oldenkamp. Ook haar verklaringen over het Arische ras werpt weer een hele andere licht op onze geschiedenis en hopelijk niet op de toekomst, daarom vind ik het van belang dat we in gaan zien wat voor een wezens de mensheid in hun greep hebben.
  Zoals Arizona al aangaf heeft de mens vermogens zoals conract maken met vele dimensies
  buiten de ons bekende 3D zij kunnen dat niet zij zitten vast aan 4D daarom is het van belang dat we in onze kracht gaan staan en een halt roepen waardoor wij weer de Liefde kunnen manifesteren op aarde. Liefdevolle groet Janee

 27. @janee ik heb de lange versie bekeken .veel was mij al bekent maar de grote verwevenheid met de wereld geschiedenis wordt wel even uitgediept.Ik ben het met je eens dat alleen liefde een middel is om een vreselijke toekomst te vermijden .OOk dat stuk over diana heel bizar maar zoals het gebracht wordt lijkt het geheel te kloppen ,en in het grotere plaatje te passen thnx voor de link .Liefdevolle groet marcel

 28. @ Marc G.,

  Ik heb vanochtend enkele linkjes bekeken, en volgens mij heb je hier iets heel groots te pakken. Volgens mij is het ook zaak hier een uitgebreid artikel van te maken – feitelijk en eenvoudig.

  De kern is natuurlijk dat er in het land der blinden ook slaapwandelaars zijn die de weg denken te kunnen wijzen (vanuit hun ego), en nog erger, mensen die wel wat kunnen zien (met 1 oog) en iedereen opzettelijk de verkeerde kant op sturen. We worden er weer eens op gewezen dat we alleen de zuivere waarheid uit onszelf kunnen halen, want iedere externe bron zorgt ervoor dat we dit innerlijke contact verstoren.

  Hartelijke groet,
  Johan

 29. @ iedereen wat betreft Gait

  Okay Hollywood heeft ons gehoord en hun beste moreel toegestopt in het onvankelijke gevecht tegen Gait, de titel valt geheel op zijn plaats en Gait mag wel eens gelauwerd worden door zijn status van aanwezig zijn:

  http://www.themenwhostareatgoatsmovie.com/#home

  Wel per direct al meerdere malen gemailed naar Overture Films dat het geen Goat maar Gait moet zijn, zou toch wel fijn zijn als Gait straks een oscar mag ontvangen voor al zijn werk!
  Guido wou niet mee doen, dus George Cloony weer wel….

 30. Wow, Lianne (en indirect Marc), over ‘food for thought’ gesproken!!

  Dit filmpje is meer dan de moeite waard.

  Twee kanttekeningen:
  – Engels is niet de enige taal op deze planeet en zeker niet de oudste. Veel ‘bewijzen’ met behulp van Engelse woorden gaan er bij mij niet altijd zomaar in.
  – Verder is ook dit filmpje bedoeld om ons denken te voeden, wat het zeer paradoxaal maakt.

  Neemt niet weg dat ik hierdoor wel ben geraakt, en het stimuleert me om dieper te gaan. Bedankt, Lianne (en Marc)!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.