Advertentie

Eindelijk: frauduleuze Clinton-foundation doorgelicht..!!


x

x

Eindelijk: frauduleuze Clinton-foundation doorgelicht..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

De FBI doet officieel onderzoek naar de duistere wegen van de infameuze ‘Clinton Foundation’; een goede-doelenstichting, geleid door Bill, Hillary en hun dochter Chelsea Clinton. Het onderzoek richt zich, zoals de website ‘The Hill’, de bron van het bericht meldt, op de periode dat Hillary Clinton VW-minister van Buitenlandse Zaken was. Het gaat dus, zo mag je gevoegelijk aannemen, om malversaties die zouden hebben plaatsgevonden, in het spanningsveld van de 2-petten-functies van Hillary. Dus bestuurder zijn van de stichting én minister van Buitenlandse Zaken. De geruchten gaan al veel langer, dat Hillary een stevig slaatje geslagen zou hebben uit deze dubbelrol.

Toen Hillary minister van Buitenlandse Zaken was, moest ze natuurlijk officieel afstand nemen van de Foundation. En daarvoor zal ze ongetwijfeld een eed hebben afgelegd. En vanuit die eed, zal ongetwijfeld het gaande FBI-onderzoek worden uitgevoerd..! Direct na haar ministerschap ging Clinton weer volop (officieel) het fondsenwerfcircuit in. Totdat ze, vanwege haar presidentskandidatuur, daar weer even afstand van nam. Officieel..

Veel Amerikaanse kiezers vonden dat toen al, in het najaar van 2016, absoluut niet voldoende. Want ondanks dat de Foundation niets met de campagne te maken heeft, vinden veel Amerikanen het verdacht dat daar geld binnenkomt van soms dubieuze bedrijven en buitenlandse mogendheden. Kijk in dat kader eens naar dit artikel HIER, uit april 2015..! Een hele trits verdachtmakingen aan het adres van Billary (Bill en Hillary), waarbij er veel voorbeelden zijn van in ieder geval de schijn, van het misbruik maken van belangenverstrengeling

Er wordt zelfs gesproken over het geven van ‘instemming’ met het leveren van uranium aan een bedrijf genaamd ‘UraniumOne’, door het Russische Rosatom, in ruil voor fondsen aan de Clinton-stichting. (Klik op de illustratie voor een lead naar de NewYorkTimes)  En kijk HIER bijvoorbeeld naar een ánder NewYorkTimes-artikel over deze zaak.

Met andere woorden: Hillary zou daar doodleuk handel hebben gedreven, door haar ministeriële macht te gebruiken om er privé beter van te worden. Nouja, privé is het natuurlijk niet, want het is privé-met-een-omweggetje… Daar zijn deze topfiguren natuurlijk te sluw voor, om zich zó in het publieke spotlicht te zetten. Nee, het geld ging naar de stichting, zoals gezegd. En ja, die ging er natuurlijk ‘wat goeds’ mee doen.

Enja, met een stichting kun je best veel grijze activiteiten doen, zónder dat dat meteen opvalt. Zoals het uitbetalen van ‘onkostendeclaraties’ bijvoorbeeld, die door ‘het bestuur’ van deze stichting worden ingediend… Kijk eens voordat je bijv. verder leest, naar dit eerdere artikel HIER van augustus 2016, over de strapatsen van de Clintons met hun ‘stichting’..

En zo haalde zowel Bill als Hillary over de hele wereld, op basis van hun ‘reputatie’ en ‘goede intenties’ honderden miljoenen op voor ‘goede doelen’. En Nederland? Dat deed natuurlijk gul mee en schonk maar liefst € 4,4 miljoen aan deze privé-stichting. Kamervragen? Lijkt me zo langzamerhand wel tijd worden toch? En natuurlijk worden ‘we’ hartelijk bedankt op de site van Clinton Foundation, voor zóveel gulheid..

Over deze gulheid en (het gebrek aan) humanitaire activiteiten van deze Clinton Foundation..
Natuurlijk is een humanitaire stichting er om medemensen te helpen, in gebieden waar ze het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door natuurrampen, zoals in Haïti, waar de aardbeving plaatsvond. Over (de afwezigheid van) het werk deze stichting in dit kader, kunnen we boekwerken volschrijven. Maar vele deskundigen hebben dit al gedaan, dus we beperken ons tot het refereren aan hun onderzoeken.

Maar eerst halen we nog even een cijfer tevoorschijn, afkomstig van de Clinton Foundation zelf. Kijk hiernaast en naar het grafiekje uit hun gepubliceerde jaarverslag 2013. Deze jaarverslagen geven immers een welkom inkijkje in het reilen en zeilen van de stichting in het algemeen en het ‘bestuur’ in het bijzonder.. Kijk, in 2013 was de foundation zó gul, dat maar liefs 10% (!!!) van de inkomsten naar goede doelen gingen.. Ongelooflijk toch?

En ja, één-derde deel van alle budgetten gaan… ‘Salarissen/benefits’.. (Waarschijnlijk verstaan we onder ‘benefits’ alle douceurtjes die bestuurders mogen meepakken..) Het blijkt concluderend, dat 90% van de fondsen NIET naar ‘goede doelen’ gaat, maar naar de Clintons privé. Links of rechtsom.

Dan is natuurlijk nog Chelsea, de ‘dochter’ en (mede-)bestuurder van deze stichting. Het is duidelijk dat ze door haar pa en ma lekker in de financiële watten kan worden gelegd, als mede-bestuurder van de Clinton Foundation. Inderdaad, zoals wij dat in Nederland zeggen: ‘Een gespreid bedje’. In ruil daarvoor dient ze natuurlijk als ‘bliksemafleider’ van pa en ma, die beiden nauwelijks nog iets kunnen doen, zonder dat dit -volledig uitgemeten- wereldwijd in de media verschijnt.

Een paar dagen geleden ging een Tweet viraal van deze andere directeur van de stichting, namelijk Chelsea Clinton. Daarin verklaarde ze nogal naïef, dat de Satanskerk toch wel een heel gaaf instituut was.. (HIER) En dat het ‘een tijdje geleden alweer was’… (Vul de rest zelf in, wanneer je al meer weet over de achtergronden van dit thema in relatie tot kindermisbruik meer weet..(o.a. HIER))

Het specifieke geval Haïti..
Over het geld dat in 2010/2011 werd opgehaald onder het motto van ‘Hulp aan de bewoners van het door de aardbeving verwoeste Haïti’ en het besteedde geld aldaar, werd deze film gemaakt. ‘Clinton Cash’ staat, met een interview vooraf. Wij plaatsen deze documentaire hier graag voor je in dit artikel:

Het hele Haïti-fraudeverhaal van de Clinton Foundation gaat feitelijk om 2 zaken:

 1. Het vernietigende rapport van Charles Ortel, over het optreden van de stichting in het kader van hulp aan slachtoffers van rampen, zoals op Haiti.
 2. Het optreden van de arts dr. Dean Lorich als getuige in een rechtszaak hierover en zijn plotselinge dood..

1 Het rapport van Charles Ortel
Wall Street-financieel analist Charles Ortel is afkomstig van Harvard University en hij heeft bewijs verzameld tegen de Clintons, waarbij zijn conclusie luidt:

The Clinton’s have committed

the largest charity fraud in American history..
X

Financieel topanalist Charles Ortel

Kijk, dat zijn pas duidelijk woorden, toch..? Maar zelfs deze woorden uit zijn rapport, waren kennelijk niet in staat, de verkiezingen van Hillary als Democratische presidentskandidaat te verstoren.. Maar de feiten blijven de feiten en wellicht dat het huidige FBI-onderzoek ook dit rapport meeneemt in haar onderzoek. Het begon allemaal toen Charles Ortel een 9-pagina-dik rapport publiceerde, waarin hij dus deze conclusie openbaar maakte. Weinig ruimte dus voor een verkeerde interpretatie van deze conclusie dus.

Maar hij ging zover, dat hij zelfs de conclusie trok dat ‘de Clinton Foundation een onderdeel is van een frauduleus internationaal liefdadigheidsnetwerk, met een cashflow van wellicht US$ 100 MILJARD’..! Hij heeft in het kader van het rapport (HIER pdf), daarna een lijst met maar liefst 40 soorten frauduleuze soorten bedrog gepubliceerd. Ortel is niet de eerste de beste, of misschien toch wel..

Hij heeft een universitaire graad van Yale University en de gerenommeerde ‘Harvard Business School’ en publiceert regelmatig in diverse Wall Street-media (o.a. Washington Times). Wat deze man heeft gedaan, is feitelijk een fundament bieden, aan al die rondslingerende fraudepuzzelstukjes en de geruchten over deze frauduleuze Clinton Foundation, die al bijna 20 jaar de ronde doen.

Charles Ortel beschuldigt de Clinton Foundation ervan, op illegale wijze de naamgevers van de stichting’, dus simpelweg Bill, Hillary en Chelsea Clinton, financieel substantieel te hebben verrijkt. Terwijl Bill Clinton al meer dan 15 jaar overal op de wereld loopt te bedelen voor deze stichting, blijkt de benodigde Amerikaanse belastingvergunning voor de stichting al jaren nog niet in orde te zijn. Al vanaf 2002, het jaar waarin Bill Clinton fondsen wierf bij o.a. Nelson Mandela, in het kader van de HIV-Aids-bestrijding..

Ortel meldt dat de Clintons kennelijk een voorkeur hebben gekregen voor het illegaal exploiteren van natuurrampen, waaronder de ’tsunami-hulp’ in 2005 en de hulp aan de slachtoffers van orkaan Katrina in augustus 2005. En natuurlijk de catastrofe met de aardbeving in Haïti in 2009 en verder. Zijn letterlijke conclusie over het niet afleggen van verantwoording over het besteden van toegezonden fondsen is:

“Vanaf 2001 zijn er van ALLE operaties van de Clinton Foundation geen controles geweest, zoals dat vereist is voor een goede-doelenstichting. Daarom is het moeilijk om precies te zijn over deze fraude, maar deze loopt ZEKER in de honderden miljoenen US-dollars. Daarbij zal een deel zijn besteed aan politieke doeleinden en zal het bij persoonlijke verrijking waarschijnlijk gaan om een bedrag dat de US$ 200 miljoen overstijgt.”

In het kader van de politieke financiële steun, die Hillary gekregen/zich toegeëigend zou hebben, verscheen in 2013 een artikel in de NYTimes dat

getiteld was: ‘Unease at Clinton Foundation Over Finances and Ambitions’ (HIER) van de journalisten Nicholas Confessore en Amy Chozick. Het bleek dat deze stichting en de politieke activiteiten van Hillary Clinton zó in elkaar verweven waren, dat de mensen op kantoor bij de stichting afspraken maakten voor haar politieke speeches en dat de politieke collega’s van Hillary ook op kantoor zaten daar..!

In juni 2016 was het Wall Street Journal journaliste (HIER) Kimberley Strassel die aan veel voorzichtigheid in de media rondom de Clinton Foundation, een end maakte en volledig direct schreef waar het op stond. Zijn noemde de Clinton Foundation een ‘Een Hillary superverbond, dat af en toe eens een goede daad verricht’. In het artikel legt ze dit verder uit:

“De focus van de media ligt op Hillary Clinton’s tijd als minister van Buitenlandse Zaken, en of ze in die hoedanigheid officiële zaken in verband bracht met de ‘wereldwijde goede doelen’ van de familie Clinton. Maar de fout die hierbij altijd wordt gemaakt, is dat er de voor onderstelling is, dat er sprake is bij de Clinton Foundation van ‘goede doelen’.

Wat nu duidelijk is geworden, is dat deze onderneming van deze familie, opgezet is  om te werken als een wereldwijde fondsenwerver, ontworpen om de continue politieke ambities van de Clintons te financieren en te pamperen.’

Kim Strassel noemt dan ook nog een aantal namen van medewerkers van de stichting, die naar eigen zeggen meer bezig zijn met de politieke activiteiten van Hillary, dan met het werk van de ‘goede doelen-organisatie’. En zo zijn er nog veel artikelen van gerenommeerde journalisten, die hetzelfde karakter dragen. Wat deze journalisten EN Charles Ortel zich afvragen, is waarom al de overheidsdiensten zo keurig blijven bij zoveel duidelijke bewijzen van ‘mogelijke fraude en oplichting’. Telkens komen de Clintons weg met -voor ‘anderen’- zware overtredingen van belastingwetten en vergunningsreguleringen.

2. De plotseling overleden arts-getuige tégen de Clintons’ Haïti-hulpfraude.
Dr. Dean Lorich is orthopedisch chirurg die vrijwillergswerk ging doen op Haiti, na de verschrikkelijke verwoestingen als gevolg van de aardbeving in 2009. Hij was de belangrijkst getuige die zijn mond had opengedaan over de corruptie van de Clinton Foundation en hun malversaties op het eiland. Het werd onlangs dood gevonden; gestorven op 54 jarige leeftijd. (HIER) Hij werd gevonden door zijn 11-jarig dochtertje op de vloer van de badkamer in hun appartement in New York.

Dr. Dean Lorich

Het mes waarmee hij was doodgestoken, had zijn hart gemist en het gevolg was, dat Lorich is doodgebloed. Ondanks het feit dat de politie was gebeld op basis van een melding van een ‘aanslag’, werd direct de conclusie getrokken, dat deze arts zich zélf van het leven beroofd had..! De zaak was duidelijk en werd gesloten. Hij was één van de meest gerenommeerde chirurgen van de VS en maakte deel uit van het team van hulpverleners dat probeerde de problemen op Haíti, na de genoemde aardbeving, te verlichten. Dit alles onder supervisie/leiding van de Clinton Foundation.

Al snel sprak Dr. Lorich tegen iedereen die het horen wilde, zijn afschuw uit over de schaamteloze wijze waarop de Clinton Foundation opereerde. Hij sprak zelfs zijn diepe verontrusting uit hierover direct aan Hillary Clinton. Niet tevreden over haar reactie, ging  Dean Lorich naar de media. Hij schreef een artikel dat gepubliceerd werd op de website van CNN, waarbij de Clinton Foundation werd beschuldigd van ‘wijdverspreide corruptie en misbruik van middelen in Haïti; daden die direct ten koste waren gegaan van de levens van duizenden kinderen’. Aldus het artikel van deze arts.

Er waren letterlijk enkele MILJARDEN bijeen gegaard door de Clinton Foundation, om de bevolking van Haíti uit hun misère te helpen. Maar het grootste deel van dit geld, werd weggesluist naar vrienden en zakelijke maatjes van de Clintons, aldus Dr. Dean Lorich, die gedetailleerd beschrijft wat de gevolgen hiervan zijn voor de bevolking van dit getroffen eiland. Voor hem was het heel duidelijk “dat de hebzucht van de Clintons, heeft geleid tot de pijnlijke dood van veel Haïtiaanse kinderen”.

“We verwachten veel amputaties te moeten utivoeren. Maar we hadden gedacht dat we veel ledematen hadden kunnen redden, van mensen die nog gered hadden kunnen worden. In het bijzonder van kinderen. Wij weten dat het missen van een ledemaat in ontwikkelingslanden, door amputatie, feitelijk een doodvonnis is. En dat hoeft niet zo te zijn!”

Toen hun vliegtuig landde op dit eiland, gingen Lorich en zijn collega’s ervan uit, dat de miljarden dollars hulp, die de Clinton Foundation had opgehaald, besteed zouden worden aan dit soort directe hulp. In plaats daarvan belanden deze hulpverleners in een ‘beschamende situatie’, zo classificeerde Lorich het. Zij zagen de Clinton Foundation-fraude-in-actie en de bewoners van Haïti kregen geen enkele hulp. Volgens gegevens van Dean Lorich, zou slechts 0,6% van de beschikbare fondsen ten gunste zijn gekomen van de burgers.
x
Daarnaast belandde 9,6% van het geld ook nog eens bij de corrupte overheid op het eiland. De resterende US$ 5,6 MILJARD werd weggesluist naar niet-behulpzame organisaties.. Gefrustreerd door zoveel corruptie en incompetentie tot handelen, stuurde Dr. Lorich een mail naar de secretaresse van Hillary Clinton, toen zij al minister van Buitenlandse Zaken was. Deze mail is uiteindelijk beland, via de Wikileaks-files, in het publieke domein. (HIER).
Toen er geen reacties kwam van Hillary Clinton, zocht Lorich de media op. Teksten uit dit artikel laten aan duidelijkheid niks te wensen over..

We hebben slachtoffers gevonden met het pus druipend uit hun extreme fractuurwonden.”

Somige wonden waren al geïnfecteerd met maden.”

“Ongeveer één derde van deze slachtoffers waren kinderen..“

Het hele ziekenhuis stonk naar geïnfecteerde, rottende ledematen en naar de dood”.

Later pas, zijn we begonnen om onze chirurgische voortgang af te meten aan de afname van het rottingsproces.”

“We hebben, toen we aan het werk zijn gegaan, vanaf het begin, onze contacten in de VS (lees: Clinton Foundation) geïnformeerd over hetgeen we nodig hadden om mensen te helpen.”

Die desperaat gevraagde hulp van deze ‘goede-doelen-stichting’ is NOOIT gekomen. De dood voor Dr. Lorich wel. Hij laat 3 dochters na. Hij was lid van het Orthopedisch Trauma Service Centrum in het Special Surgery Hospital in New York en directeur van de Orthopedische Trauma-Service in het New York Presbyterian Hospital. Een van de laatste zinnen uit het artikel van dr. Dean Lorich:

We voelen het alsof we persoonlijk deze patiënten in de steek hebben gelaten, hun land en haar burgers; we voelen ons belazerd. Het bleek dat een vlucht met kritisch benodigde medische hulpgoederen en medisch personeel gecanceld was.”

Deze arts is de zoveelste op de ‘mysterieuze dodenlijst’ die het echtpaar Clinton omgeeft. Een hele groep mensen die de dood vonden, onder de meest vreemde omstandigheden. Toeval? Niet dus. Kijk zelf eens op deze lijst. Het is een hele pagina, maar je kunt op internet veel sites vinden, waar al deze mensen en de zaken waarbij ze betrokken waren, in relaties tot de Clintons, terug te vinden zijn.! (HIER en HIER bjiv.)

* * *

 

26 gedachten over “Eindelijk: frauduleuze Clinton-foundation doorgelicht..!!

 1. Eindelijk !!! maar deze Bonny en Clyde gaat niets gebeuren, ze hebben zich zelf voor 100% ingedekt, voor een ontwikkeling zo als nu, ze chanteren ieder één, of eenvoudig laten vermoorden, iets waar een getal als 100 miljard $ aan vast zit, kan niemand kwaad doen in deze wereld, to big to fall, Jenne

 2. Er lopen momenteel talloze strafrechtelijke onderzoeken naar misdaden en corruptie waar Hillary Clinton direct of indirect bij betrokken is:
  • Clinton Foundation
  • Uranium One deal
  • Onderzoek email-schandaal heropend
  • Verkiezingsfraude bij de DNC

  Daarnaast is er een rechtszaak ingediend door onderzoeksjournalist George Webb vanwege corruptie binnen de DNC. Aangeklaagden zijn de Awan-broers (Imran Awan reeds in hechtenis), Huma Ebedin (reeds gesignaleerd met elektronische enkelband), Debbie Wasserman Schulz, Podesta en de organisatie Hillary for America. Het zou gaan om het grootste afluister- en afpersingsschandaal in de Amerikaanse politieke geschiednis.

  Ook verwacht ik in de nabije toekomst aanvullende strafrechtelijke onderzoeken naar illegale wapendeals met landen zoals Iran en groeperingen zoals Hezbollah.

  De laptop van Anthony Weiner bevat volgens journalist David Zublick allerlei belastend materiaal, waaronder videomateriaal die Hillary verbindt aan het Pizzagate-schandaal.

  Dan zijn er nog de tientallen moorden, zoals de moord op Seth Rich, waarvan Julian Assange bekend heeft dat hij degene was die de emails naar Wikileaks heeft gelekt. Julian Assange krijgt waarschijnlijk op korte termijn asiel en een generaal pardon in de VS, waarna hij een enorme lading documenten zal publiceren die de misdaden van de Clintons verder bloot zal leggen.

  1. Alsof alle ellende in de wereld door de Clintons komt. Pak ze dan allemaal op vooral Nethanjou en zionisten, die al deze scum financier(d)en en ondersteun(d)en omdat ze daardoor zich voordelen verschaff(t)en. Niet zo in eenzijdig de wistle blowen. ;))

  2. Jaja, maar elke grote reis begint bij de eerste stap.. En ja, een groooote stap is een goed begin. En een goed begin is het halve werk. Als je al met die eerste stap het halve werk kunt doen, dan ben je dus gewoon goooeed bezig. Vinnik.

  3. Ho ho Guido.J. wat een prachtige allegorische beeldspraak weer, ja ja luister naar DOE MAAR, “” IS DIT ALLES “”, moet wel hé, het echte antwoord ontbreekt gewoon, op deze wereld, groet Jenne

  4. Ja Guido ;))
   Trump mag sinds 21 december (wereldwijd) ‘boeven’ oppakken die de VS ‘schade’ hebben toegevoegd…wie dat ook moge zijn.
   Ben benieuwd op zio-Trump zijn maatje eindelijk gaat oppakken, daar in de (ook) corrupte bananenrepubliek Israël.
   http://www.jerusalemonline.com/news/in-israel/local/netanyahus-son-brags-about-gas-deal-in-controversial-tapes-33555
   Hier nog een mogelijkheid
   http://entityart.co.uk/controlled-opposition-david-wilcock-corey-goode-darryl-anka-bashar-benjamin-fulford-cobra-edward-snowden-julian-assange-trump-putin-ufology-alternative-media-psyop/

  5. MC 4 :
   Ik heb mijn twijfels of er veel zal gebeuren. Momenteel heb ik eerder de indruk dat er zich een strijd afspeelt tussen verschillende clans binnen de zionisten & neocons die allemaal deel uitmaken van de Deepstate. Trump is ook omringd door stropers die stropers gebleven zijn. Achter alles wat al of niet gebeurt, gaat een verborgen agenda schuil. Momenteel zie ik dan ook niet klaar, wat de “overwinnaar” betreft, die uit het strijdperk gaat treden. Volgens de weliswaar uiteenlopende en tegenstrijdige berichten op internet, is ook een “JFK” oplossing voor Trump niet uit te sluiten. Veel zal m.i. afhangen van Bibi in Tel Aviv, als deze zijn “oorlog” tegen Iran niet krijgt en Assad blijft definitief in het zadel…is er veel mogelijk. Ik verwijs naar de recente escalaties in het Midden Oosten.

  6. mc, heb je je twijfels kenbaar gemaakt bij de juiste instanties, ja ’t is allemaal gesneden koek, dik, dun, in moppen, kies maar uit, ja en die JFK oplossing daar zijn er heel voor te porren, maar ik ken er vele die hier ook voor in aanmerking komen, keep going mc, en hou ze in de gaten, knip oog, groet Jenne

  7. MC 4.
   Trump mag sinds 21 december (wereldwijd) boeven oppakken die de VS schade hebben toegevoegd.
   Ik dacht gelezen te hebben in het boek “De dertien satanische bloedlijnen” van Robin de Ruiter dat het zo gepland is.De achterliggende gedachte is dat ze dan wereldwijd mensen kunnen oppakken die niet in het gelid lopen met de NWO waarbij ze deze mensen dan in de VS of elders kunnen berechten,ben je Nederlander dan val je dus ineens niet meer onder het Nederlands strafrecht maar onder het strafrecht van het land waar je veroordeeld gaat worden.En iedereen weet dat de VS bevriend is met landen waar het niet zo nauw steekt met mensenrechten.

 3. deze wereld….
  welke wereld Jenne?
  De wereld bestaat niet…
  Lees het Thomas evangelie….wellicht valt het kwartje…(!)
  Het kwaad straft zichzelf…
  So…don’t worry…

  namaste

  1. Marie Anne,

   kwartjes bestaan niet meer, dus hoe zo vallen, je bent te vroeg cq te laat van huis gegaan, plus dat wij allemaal, onze persoonlijke belevings wereld in ons dragen, en die kan daar door zo, ontzachelijk verschillend zijn, groet Jenne

  2. ’t gaat niet over de persoonlijke beleving…Jenne
   De persona is een masker en niet je ware…

   ’t gaat over in essentie…
   over de waarneming van daar uit…

   oké, ik doe het weer, reageren…
   in de hoop dat… (kwartje staat voor inzicht in)
   soms nog…

   namaste

  3. “De persona is een masker en niet je ware…”
   Wie is Maria Anne dan? en hoe weten we of het Thomas Evangelie klopt?
   De mens wordt al sinds eeuwen misleid…vrijheid wordt steeds minder, 30 jaar geleden waren we vrijer dan nu. Ik heb geleerd dat veel dingen compleet anders afliepen dan ons verteld werd. Waar komt je zekerheid dan vandaan….de mens moet zeker aan zich zelf werken, maar zo te doen alsof de ‘wereld’ niet bestaat…en de mens ook niet echt, want er is nog een hoger zelf…ja logisch, maar niet zo zwart wit. Er ist definitief een correlatie tussen mens en zijn omgeving, energetisch al helemaal.

  4. mc, prachtig en duidelijk gezegt, en whats in a name, als je er Anne Marie van maakt is het direct een stuk vrolijker, en ik ben niet meer te helpen door welk evangelie ook, en bij het woord vrijheid, bekruipt mij het gevoel dat het totale internet zich inzet, om deze vrijheid om zeep te brengen, op zijn oud Mokkums, groet Jenne

  5. dat vraag ik mij de hele dag af…

   wie ben ik….

   kan ik een ieder aanraden…

   namaste

  6. Marie Anne of who els !
   Het spelen van psychologische spelletjes doet mij denken aan mijn jeugd, de muziek en beeldspraak is mooi en harmonisch, maar het zoeken van je ik, één van de velen, waarover een mens beschikt lijkt mij geen probleem te hoeven zijn, al die zelfingenomen mensen die denken te weten wie ze zijn, en dan op een zeker moment ontdekken dat ze niemand zijn, een nobody,
   ja die muur is onoverkomelijk, Jenne

  7. Wow Jenne! Yes…

   dat is het een NO BODY….
   een niemand, zelfs je ziel niet
   that’s All….
   oftewel het Al…

   Eternal Life….

   You are enligtnened!!!!

  8. Marie Anne

   mijn favorite Nederlandse groep en song, IS DIT ALLES, bij DOE MAAR,
   ja helaas er is niet meer, Jenne

  9. laat de doden hun doden begraven…

   klinkt erg ondankbaar….is dat alles wat er is…

   Know thyself….

   namaste

  10. Marie Anne, je kunt tussen verscheiden versies kiezen, the hell of Barbusse, of Dante’s Alighieri Inferno, of gewoon meezingen, is dit alles wat er is, ja en dat hangt dan weer helemaal van je persoonlijke belevingswereld af, hoeveel dat alles is,maar ieder leven heeft stukjes hel en hemel, dat is onoverkomelijk helaas, Paradis lost by john milton, verder it’s better to reign in hell than serve in Heaven, ja dat vind ik ook, groet

 4. Een bron die aansluit op de publicatie van WTK :
  http://www.daretoreadit.com/60038/stunning-very-detailed-new-expose-the-real-story-behind-the-muller-team-and-its-mission
  met een citaat (=laatste zin uit de tekst in de link) :
  “Unfortunately for Donald Trump, they turned his debate promise around and gave him a “special prosecutor.” But with a different task. And now this “prosecutor” is ruthlessly driving toward a (hoped for) coup d’état……” Deze zin zegt m.i. dan ook veel over de verborgen agenda achter de aanpak van de Clintons… Het is eerder Trump die geviseerd wordt.
  Een ander geval van fraude die wel aangepakt werd:
  https://www.zerohedge.com/news/2018-01-06/heres-why-theres-no-more-free-passes-clinton-foundation
  met citaat :
  “Former Congresswoman Corrine Brown, a Florida Democrat, reports to jail for a five-year term in federal prison following her conviction of being part of an $800,000 charity fraud. Why was this African-American selected for prosecution during her re-election campaign in 2016 when Hillary Clinton was left unscathed despite the many years of questionable charitable activities by the Clinton Foundation?……”
  Corrine Brown is een Afro-Amerikaanse, Hillary is een blanke : Is er hier geen discriminatie??
  Waar zit Black Lives Matter???

  1. De Clintons zijn gepantenteerd aan het zionistische USA-Israel gebroed !
   dat is het antwoord ! waarom zij wel, en de andere niet !

  2. In the USA doen ze dit zo even voor de hand weg, als je gekleurd bent, dus donkerder van huid, mag je toch geen 800 000$ verdonkerre manen, let wel “” verdonkere “” manen, het staat in the stars and stipes, first the Indians but they are gone, than the power full whites, I don’t speak about the nice one’s, from the Apalanch mountains, but the Hanoverian Britisch Zionist’s club, now firmly in the hands of the Zionistic Jews, the Black people are very usefull, they go where the money is, not real morals, they geth used by all the different clubs, like the slaves they are, wel there is a different they have nicer and bether clothes, and think they make a different (not tru), let the fight begin, Jonas aakster, Omega !

  1. mc,

   geloof jij ze nog, de één na de andere valt van zijn goddelijke wolk af, blijkt soft talk au bout the people who pay them, het zit zo vreselijk geraffineerd in elkaar, je word genaaid waar je bij staat, excuse me voor het woord gebruik maar dit drukt het wel goed uit, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.