Advertentie

Nog meer waarheid over de vaccinatiefraude..!!


Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !
Al heel lang hebben ook artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals deze quote van Dr. Boyd Haley ook aangeeft, zijn er bleven er twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. ! Zeker nu het Amerikaanse CDC de zaak heeft verdonkeremaand…!

x

x

– CDC weet al tien jaar dat de link tussen autisme en BMR-vaccin bestaat –
x

Nog meer waarheid over vaccinfraude komt boven water

2014 © Door Frankema / deze publicatie 2014 © WantToKnow.nl/.be

 x

Recentelijk verschenen in de pers berichten dat een hooggeplaatste functionaris van het CDC, dr. William Thompson onthuld heeft dat hij deel uitmaakte van frauduleus onderzoek, uitgevoerd in 2004 op Afrikaans-Amerikaanse baby’s. Na meer dan 10 jaar stilzwijgen komt hij ervoor uit dat de oorspronkelijke data van dit onderzoek aangaven, dat er een link is tussen het BMR-vaccin (bof/mazelen/rode hond) en autisme. Volgens deze dr. Thompson, wist het CDC van deze relatie, maar men heeft doelbewust het bewijs ervan gemanipuleerd. Dit gebeurde door baby’s zonder ‘geldig geboortecertificaat’ te verwijderen uit het onderzoek, teneinde de miljarden dollars opleverende vaccin-industrie niet in gevaar te brengen.

Door Frankema
Door Frankema is oprichter van de heel druk bezochte informatie-website ‘Vaccin-Vrij’ (klik voor een link naar deze site!)

De gevolgen van deze fraude zijn zeer waarschijnlijk gigantisch. In tien jaar tijd zijn miljoenen Afrikaans-Amerikaanse baby’s gevaccineerd met een vaccin waarvan men kennelijk wist dat het een 300% verhoogde kans op autisme geeft. Hoeveel onschuldige kinderen daar slachtoffer van zijn geworden laat zich raden. En kunnen we zelfs wel een onderscheid maken?

Want hebben alleen Afrikaans-Amerikaanse kinderen een verhoogde kans of hebben alle gevaccineerde kinderen een verhoogde kans op autisme. Dat is natuurlijk de vraag, die 10 jaar geleden al onderzocht had moeten worden..! Het verdonkeremaande onderzoek is uitgevoerd op kinderen van Afrikaanse origine, maar het vaccin is gegeven aan baby’s van allerlei rassen. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier niet om ras, maar om de chemicaliën in vaccins die onveilig zijn voor baby’s.

Vaccins zijn veilig – wetenschap is zuiver en ouders zien spoken..!?
Site’s als followingvaccinations.com geven verhalen aan van ouders die systematisch genegeerd en ontkend worden. Variaties op: “Mijn kind was OK, ik ben de prikken gaan halen en hij/zij is nooit meer de oude geworden.” Hartverscheurende verhalen die niet serieus genomen worden door de officiële instanties. Kinderen die urenlang ontroostbaar krijsen, het bewustzijn verliezen, stuiptrekkingen of epileptische aanvallen krijgen of ‘wegzakken in een autistische aandoening’ na vaccinatie – met name na de BMR-prik. Het is geen zeldzaamheid helaas.

CDC vaccinsAmerika – het land met de hoogste vaccinatiegraad ter wereld- loopt ook voorop met het hoogste aantal autistische kinderen..! We hebben het dan over het verschrikkelijke cijfer -op dit moment- van 1 op de 50. Maar tot op heden is het argument van officiële zijde altijd, dat vaccins goed onderzocht zijn en er ‘geen link bestaat tussen autisme en vaccins’ of welke andere aandoening dan ook. De ouders hebben het bij het verkeerde eind want ‘de wetenschap heeft het niet aangetoond’.  De verklaring van dr. Thompson zou wel eens kunnen veroorzaken dat het door marketingmedewerkers in elkaar gezette beeld dat vaccins veilig zijn een flinke deuk oploopt.

Laten we in chronologische volgorde door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen lopen, die zich in een razendsnel tempo opvolgen:

22-24 augustus:

De eerste berichten komen naar buiten. Breaking news! Het is zijn dit keer niet de ouders die het verband leggen, maar de bevestiging dat wetenschappers dit al tien jaar geleden hebben gedaan. William Thompson, gerespecteerd wetenschapper bij het CDC heeft ‘vaccine watchdog’ Dr. Hooker benaderd om te biechten. Hij heeft meegewerkt aan een frauduleuze studie en last van zijn geweten. Dit zijn dan de woorden van Dr. William Thompson, hooggeplaatste wetenschapper bij het CDC anex klokkenluider:

“Oh my God, I did not believe that we did what we did, but we did. It’s all there. This is the lowest point in my career, that I went along with that paper. I have great shame now when I meet families of kids with autism, because I have been part of the problem.

vertaald:

“Mijn hemel, ik kan niet geloven dat we hebben gedaan wat we deden.
Maar het is allemaal daar.
Dit is het dieptepunt van mijn carrière; dat ik door ben gegaan met dat rapport.
Ik schaam me diep op dit moment, wanneer ik families ontmoet van kinderen met autisme,
want ik ben onderdeel geweest van dit probleem.”

Waarom heeft Thompson Dr. Hooker benaderd?
Dr. Hooker heeft de originele data van het betreffende onderzoek opnieuw geanalyseerd (1) en kwam tot de conclusie het onderzoek aantoont dat de kans op autisme met 340% toeneemt als de ouders ervoor zorgen dat hun kinderen ‘de prikjes op tijd krijgen’ – met andere woorden: het vaccinatieschema gevolgd wordt. Zou het kunnen dat de opdrachtgever van het onderzoek niet tevreden was met de resultaten en de onderzoekers wat toegestopt heeft om de resultaten enigszins te ‘aan te passen’? Wie zal het zeggen. Hoe het ook zij, wetenschappers hebben besloten om kinderen die niet in het bezit waren van het ‘juiste geboortecertificaat’ uit de studie te schrappen waardoor de resultaten er een stuk rooskleuriger uitzagen.

25 augustus:

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is: 'Nou NEE, eigenlijk niet'...!
Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is sinds een aantal jaren steeds duidelijker: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’…! Ook een huisarts dient te kunnen vertrouwen op overheid en farmaceutische industrie.. Maar die blijken keihard hun eigen agenda’s te hebben, zoals uit dit artikel van Door Frankema blijkt..!

Mike Adams van de website ‘Natural News’, komt naar buiten met de brief die dr. Thompson schreef naar het gewezen hoofd van het CDC, Julie Gerberding. In deze brief, gedateerd op 2 februari 2004, zegt Thompson dat hij de resultaten van het onderzoek zal presenteren en klaagt erover dat hierdoor uit zal komen dat BMR-vaccinaties (Bof/Mazelen en Rode Hond) een verhoogd risico op autisme in Afrikaans-Amerikaanse baby’s veroorzaken.

“I will have to present several problematic results relating to statistical associations between the receipt of MMR vaccine and autism.” (2)

vertaald: “Ik zal enkele problematische resultaten moeten presenteren, in relatie tot het statistische verband tussen MMR(=BMR)vaccinaties en autisme” (2)

Julie Gerberding is omstreden vanwege haar carrièresprong van hoofd van het CDC naar hoofd van de afdeling vaccins bij Merck – een farmaceutisch bedrijf dat miljarden dollars winst maakt op vaccins, o.a. de vaccins tegen baarmoederhalskanker (Gardasil), waterpokken en het H1N1-vaccin tegen de Mexicaanse griep. Naar schatting verdient zij meer dan de president van de Verenigde Staten. (3)

Naar aanleiding van de brief van Thompson naar Gerberding nam het CDC maatregelen om de uitkomst van de studie te wijzigen. De meeste kinderen werden uit de studie geschrapt vanwege een ‘ongeldig geboorte certificaat’ waardoor het aantal deelnemers aan het onderzoek zo klein werd dat er geen significante statistische conclusies meer uit het onderzoek getrokken konden worden. (4)

Deze fraude stelde andere CDC wetenschappers, zoals Colleen Boyle in staat om voor het Amerikaanse Congres te getuigen dat er “geen geloofwaardig bewijs” bestaat om aan te nemen dat er verband bestaat tussen het BMR vaccin en autisme. Met de kennis die zij hier ongetwijfeld over had ten tijde van haar verklaring komt dit neer op het plegen van meineed.

26 augustus:

Als reactie op de bekentenis van Thompson, wordt er een petitie op touw gezet, gericht aan alle grote medische instituten in de Verenigde Staten om de gefraudeerde studie in te trekken. De tekst van deze petitie in het Engels:
This petition is a demand for Pediatrics, the official journal of the American Academy of Pediatrics, to publicly issue a retraction of Drs. DeStefano, Bhasin, Thompson, Yeargin-Allsopp, and Boyle’s 2004 study entitled, “Age at first measles-mumps-rubella vaccination in children with autism and school-matched control subjects: a population-based study in metropolitan Atlanta.” (5)

vertaald: ‘Deze petitie is een eis aan het tijdschrift ‘Pediatrics’, het officiële orgaan van de ‘American Academy of Pediatrics’, om publiekelijk het artikel terug te trekken van de artsen DeStefano, Bhasin, Thompson, Yeargin-Allsopp, en Boyle’s, inzake hun studie uit 2004, getiteld: ‘Leeftijd van de eerste mazelen-bof-rodehond-vaccinaties, bij kinderen met autisme en school-gerefereerde controle subjecten: een op bevolkingsonderzoek gebaseerde studie in de metropool Atlanta.’ (5)

Een spraakmakend boek over vaccinaties! (klik voor lead naar uitgever)
Een spraakmakend boek over vaccinaties! (klik voor lead naar uitgever)

Maar is dit voldoende?
Het is wat mij betreft ‘te makkelijk’ om deze studie alleen maar ‘in te trekken’. Het gaat er wat mij betreft over of ouders wel kunnen vertrouwen op wetenschap en beleidsvormende organisaties! Ik zou graag zien dat er een gemakkelijk toegankelijke site komt waar de onderzoeken die het vaccinatiebeleid onderbouwen op een transparante manier voor ouders (en artsen) die het willen bestuderen toegankelijk zijn.

Dat zou een stap in de goede richting zijn. Maar eerlijk gezegd zie ik het er niet van komen. Het overgrote deel van de onderzoeken wordt immers gefinancierd door de farmaceutische industrie. Het is niet in hun belang om ouders te informeren. Ik denk dat we als ouders beter ons gezonde verstand kunnen gebruiken. Als in: Er zit nietsssss in een vaccin dat aan de bomen groeit: geen bouwstoffen, geen vitamines, geen eiwitten, geen mineralen, geen gezonde vetten… niets wat een kind normaal gesproken nodig heeft om gezondheid op te bouwen en in stand te houden.

Vaccins bevatten ziekteverwekkers, toxische chemicaliën, dierlijke vervuilingen afkomstig van de kweek, dierlijk erfelijk materiaal.. al dat – opgelost in een beetje water zodat we het in kunnen spuiten. Hoe kunnen we toch maar blijven geloven dat hier gezondheid uit voort kan komen? Pffft – arme kinderen. We doen jullie wel wat aan hè?

27 augustus:

Dr. William Thompson neemt een advocaat in de arm en komt er middels een open brief publiekelijk voor uit dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan crimineel gedrag. Zijn brief begint als volgt:

“My name is William Thompson. I am a Senior Scientist with the Centers for Disease Control and Prevention, where I have worked since 1998. I regret that my coauthors and I omitted statistically significant information in our 2004 article published in the journal Pediatrics. The omitted data suggested that African American males who received the MMR vaccine before age 36 months were at increased risk for autism. Decisions were made regarding which findings to report after the data were collected, and I believe that the final study protocol was not followed.”

vertaald:

“Mijn naam is William Thompson. Ik ben senior-wetenschapper op het CDC, de Centers for Disease Control and Prevention, waar ik gewerkt heb sinds 1998. Het spijt me dat mijn mede-auteurs en ikzelf, statistisch significante informatie weggelaten hebben in ons artikel uit 2004 in het tijdschrift ‘Pediatrics’.

De weggelaten data suggereren dat Afro-Amerikaanse baby’s, van het mannelijke geslacht, die het MMR/BMR-vaccin ontvingen, vóór de leeftijd van 36 maanden, een verhoogde kans op autisme hebben. Er zijn besluiten genomen over welke bevindingen in het rapport zouden komen, nádat de data waren vergaard. Ik geloof dat het onjuist is, dat daarbij het definitieve wetenschappelijke protocol niet is gevolgd”

Dr. Thompson bevestigt in deze brief dat hij meerdere telefoongesprekken met Brian Hooker gevoerd heeft en dat het CDC niet eerlijk geweest is over de risico’s die verbonden zijn aan het BMR vaccin. (6) (7)

28 augustus:

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van wetenschappelijke fraude. Het is zelfs niet de eerste keer dat het naar buiten komt. Dr. Paul Thorsen een Deense wetenschapper is tot over zijn oren betrokken in de productie van een stroom aan fraudelente onderzoeken die de link tussen autisme en het BMR vaccins ontkenden. De ‘federal grand jury’ van Atlanta – een officieel orgaan dat onderzoekt of er sprake is van crimineel gedrag oordeelt dat er sprake is van het plegen van ‘mailfraude’, geld witwassen en onrechtmatig toe eigenen van miljoenen tax-dollars voor het opzetten van frauduleus onderzoek.(8) Dit is drie jaar geleden geconstateerd – door een officiële instantie – maar Thorson is nog steeds niet voor de rechtbank verschenen. We kunnen alleen maar gissen wie hem de hand boven het hoofd houdt.

Ik ben ervan overtuigd dat de komende maanden/jaren een beerput van frauduleuze onderzoeken leeg geschept zal moeten gaan worden. En dat is pijnlijk, heel pijnlijk. En niet alléén voor alle ouders die in goed vertrouwen hun kinderen onderwerpen aan massa-vaccinatieprogramma’s en daarna moeten leven met de negatieve gevolgen ervan. Wat mij betreft gaat het ons allemáál aan! En gaat het probleem niet veel verder dan alleen ‘vaccinatieschade’. Het gaat er in de basis om, dat we er niet op kunnen vertrouwen dat overheid, de medische en wetenschappelijke wereld integer zijn en het beste met ons voorhebben!!

Zo langzamerhand wordt het steeds meer mensen duidelijk dat we zeer alert dienen te zijn, omdat economische belangen kennelijk zwaarder wegen dan morele en ethische verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze kinderen.

Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?
Kijk dit zijn natuurlijk de essentiële staatjes die Coutinho en Osterhaus ons NOOIT laten zien..? W A A R O M?

Wat niet weet wat niet deert?
Wat de ontboezemingen van dr. Thompson nog pijnlijker maakt, is dat op dit moment al duidelijk blijkt, dat de Amerikaanse pers samenzweert om het verhaal in de doofpot te stoppen. Stel je eens voor: een hooggeplaatste wetenschapper van het CDC, een gerenommeerd overheidsinstituut, zoals het RIVM in Nederland, dat de gezondheid van het Amerikaanse volk bewaakt, trekt aan de bel over het verzwijgen van en frauderen met wetenschappelijk onderzoek wat de link tussen autisme en het BMR-vaccin aantoont.

Het meest complete boek over vaccinaties; geschreven door de auteur van dit artikel. (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)
Het meest complete boek over vaccinaties; geschreven door Door Frankema, ook de auteur van dit artikel. (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)

En vervolgens zwijgt bijvoorbeeld CNN als het graf, evenals andere grote nieuwsstations. In een land waar 1 op de 50 kinderen kampt met autisme zou je toch verwachten dat dit voorpagina nieuws is! Nee, kennelijk niet. Hoe kan dit?

Wie trekt er aan de touwtjes in Amerika – het land dat zich zo graag wil profileren als een ‘free country’?  Niet alleen de pers heeft last van beperkingen. Ook wetenschappelijke bladen beginnen het warm te krijgen. Het wetenschappelijke blad: ‘Translational Neurodegeneration’ bijvoorbeeld,heeft het document wat Dr. Hooper publiceerde, met betrekking tot de link tussen vaccins en autisme, keihard verwijderd van haar site…!

Waarom? Er zijn geen wetenschappelijke fouten gevonden in de analyse van Dr. Hooper. Er zou – zeker gezien de talloze getuigenissen van de ouders die zonder daar wetenschappelijk onderzoek voor nodig te hebben, kunnen concluderen wat er werkelijk aan de hand is; laten we wel wezen: Kind is gezond – Kind krijgt prik – Kind is voortaan autistisch, zeer serieus naar dergelijke onderzoeksresultaten gekeken dienen te worden!

Thinking Mum’s Revolution: ‘Stop calling us crazy!’
Op een recent blog van de Thinking Mum’s Revolution – een organisatie die zich bezig houdt met het ondersteunen van families bij de medische, emotionele, educatieve en financiële problemen die autistische kinderen met zich meebrengen – verscheen recentelijk de noodkreet: ‘Stop calling us crazy!’  De ouders hebben geen onderzoek nodig. Het zijn er te veel die meemaken dat hun kind schade oploopt door vaccins. We zijn niet gek. We maken het mee! Dient het onderzoek – voor 90% uitgevoerd door de farmaceutische bedrijven zelf – om iets te onderzoeken of simpelweg om de waarheid te verbloemen?

thinking mums revolutionEn hoeveel invloed heeft farma op wetenschappelijke tijdschriften? Op de pagina waar voorheen de resultaten van Dr. Hooper stonden (die de eerste analyse van het betreffende onderzoek bevestigen) staat het volgende: ‘This article has been removed from the public domain pending further investigation because the journal and publisher believe that its continued availability could cause public harm. Definitive editorial action will be taken once our investigation is complete.’

vertaald: ‘Dit artikel is verwijderd van het publieke domein, in het kader van nader onderzoek, waarbij de uitgever en de redactie geloven, dat het continue beschikbaar stellen van het artikel, het publieke belang kan schaden. We zullen een definitieve redactioneel besluit nemen, wanneer ons onderzoek is afgerond’.

Er zijn een aantal cruciale conclusies te trekken uit de gebeurtenissen van de afgelopen dagen:

1. Vaccineren is PER DEFINITIE een risicovolle gebeurtenis. Vooral voor baby’s. Het nog onontwikkelde immuunsysteem is er niet op gemaakt om op een effectieve manier om te gaan met de chemicaliën die ingespoten worden. En de onvolgroeide baby-hersenen lopen het risico op beschadiging door de aluminium of kwik-component in vaccins.

2. Het CDC – of welke andere instantie dan ook – heeft de morele plicht om ouders direct op de hoogte te stellen van onderzoeksresultaten, met name als die aantonen dat vaccins niet veilig zijn!

3. De uitlatingen van Dr. Thompson en de ijzige mediastilte geven aan dat het tegenovergestelde het geval is. ‘Conflicterende studies’ worden kennelijk verborgen gehouden. Waarschijnlijk om de heilige koe van de farmaceutische industrie nog wat langer te kunnen melken?

x

* * *

x

Bronnen:

(1) Het document dat Dr. Hooker gepubliceerd heeft naar aanleiding van de heranalyse van het betreffende onderzoek: ‘Age at first measles-mumps-rubella vaccination in Children with autism and school matched control subjects: a population based study in Metropolitan Atlanta’ is hier te vinden. translationalneurodegeneration.com/content/3/1/16/abstract

(2) Een kopie van de brief is te vinden in een artikel van Mike Adams: NaturalNews.com/046597_CDC_whistleblower_secret_letter_Julie_Gerberding.html

(3) Mike Adams heeft regelmatig over haar geschreven in zijn nieuwsbrief ‘Natural News’ onder andere: NaturalNews.com/027789_Dr_Julie_Gerberding_Merck.html#ixzz3Bdt4JAZY

(4) NaturalNews.com/046597_CDC_whistleblower_secret_letter_Julie_Gerberding.html#ixzz3BgUA3lXe

(5) De link naar de petitie kun je hier vinden

Change.org/p/lewis-r-first-editor-in-chief-publicly-issue-a-retraction-of-the-fraudulent-2004-mmr-autism-study?recruiter=144106865&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=share_petition

(6) Op deze link staat de volledig brief van William Thompson: MorganVerkamp.com/august-27-2014-press-release-statement-of-william-w-thompson-ph-d-regarding-the-2004-article-examining-the-possibility-of-a-relationship-between-mmr-vaccine-and-autism/

(7) Deze – en andere uitlatingen van William Thompson zijn ook te beluisteren op twee video clips gemaakt door ‘Autism Channel’ AutismMediaChannel.com/

 

11 gedachten over “Nog meer waarheid over de vaccinatiefraude..!!

 1. Wie kent er nog het verhaaltje van The Cat in the Hat van dr. Seuss?
  In een van de verhaaltjes helpt hij kinderen een (roze) vlek weg te werken die ze gemaakt hebben toen hun vader en moeder niet thuis waren. Maar het wordt alleen maar erger met die vlek. Het loopt vreselijk uit de hand en uiteindelijk is alles roze, het huis de tuin …

  Hier moest ik aan denken toen ik las hoe CDC probeert bovenstaand schandaal weg te werken, met nog meer leugens:

  http://jonrappoport.wordpress.com/2014/08/29/cnn-asks-serial-lying-liar-to-comment-on-the-cdc-whistleblower-scandal/

  1. Er had zich in dit geval via de gevestigde media, in no time, een knalrode informatievlek over de hele wereld behoren te verspreiden, dit is een schandaal (overigens niet het eerste binnen de farmacie en controlerende instanties) dat de basis van de mensheid op grove wijze aantast, namelijk baby’s en kleine kinderen inspuiten met troep waardoor een groot deel daarvan levenslange geestelijke en lichamelijks schade oploopt. MAAR… de gevestigde media vertikken het!! Dat geeft duidelijk aan aan welke kant zij staan, dat maakt ze mede schuldig, deze zogenaamde waakhonden van de maatschappij!

 2. Nou, die “klokkenluider” heeft toch veel meer gezegd:

  I want to be absolutely clear that I believe vaccines have saved and continue to save countless lives. I would never suggest that any parent avoid vaccinating children of any race. Vaccines prevent serious diseases, and the risks associated with their administration are vastly outweighed by their individual and societal benefits.

  Ook voelt hij zich bedrogen door Brian Hooker die zonder toestemming gesprekken heeft opgenomen. Dan is die William Thompson toch helemaal geen klokkenluider?

  1. O ja, sommige middelen in een vaccin kunnen wellicht een bepaalde ziekte voorkomen (maar misschien is een goed afgestemd immuunsysteem wel beter voor veel van de ziektes, ik heb vroeger zonder vaccin zonder problemen de bof en de mazelen doorstaan en heel veel meer mensen!), maar waarom zit er zoveel vervuiling in vaccins? Waarom kwik en aluminium, zo’n beetje de schadelijkste stoffen voor een mens (baby) bij inspuiting?

   Ik denk dat Thompson met de opmerking die Kees citeert, duidt op de mogelijke stoffen in vaccins die wel kunnen genezen. Maar in hoeveel van de gevallen? Van de griepprik is ook allang wetenschappelijk bewezen dat het slechts bij 1% van de gevaccineerden werkt, de andere 99% heeft er geen enkele baat bij, en een deel daarvan krijgt vanwege de rotzooi in het vaccin bijwerkingen, waarvan sommige niet bepaald onschuldig van aard zijn. Voor mensen die dat nog niet wisten:
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/geen-bewijs-dus-waarom-nog-steeds-n-griepprik

  2. Hé, het artikel van Hooker is “retracted”?

   “Retraction
   The Editor and Publisher regretfully retract the article [1] as there were undeclared competing interests on the part of the author which compromised the peer review process. Furthermore, post-publication peer review raised concerns about the validity of the methods and statistical analysis, therefore the Editors no longer have confidence in the soundness of the findings. We apologise to all affected parties for the inconvenience caused.”
   http://www.translationalneurodegeneration.com/content/3/1/22

   Hoe kan dat nu? Zou Big Pharma er achter zitten?

 3. IK heb begrepen dat die antikwakclub, je weet wel die van die kwakzalvers, die zich gesteund door de farmaboys, bedienen van alle mogelijke media om hun geloof door te drukken. En omdat ze doen alsof ze een soort eliteclub zijn, maken ze elke hoofdredacteur lid van hun clubje, voorzover die niet al door de draaideurpolitiek een belangrijke sitie hebben weten te verwerven. Dus je kan wel op je hollandse klompen en met je boerenverstand begrijpen waarom de mainstream media zo selectief met goede informatie omgaan. Je zou er nog meer goede redenen bij kunnen bedenken, maar die weet je al

  1. Ben bezig met een fundamenteel hoofdartikel over de relatie vaccinaties en autisme. Ook al schrijf ik er al 5 jaar over, je schrikt je rot als je alle bewijzen op een rijtje zet..

   HIER IS EEN VOOROPGEZET PLAN VAN KRACHT..!! Dit heeft werkelijk NIETS meer te maken met een per ongeluk optredend ‘ongelukje’.. Wanneer mensen deze doortraptheid eens gaan zien, dan gaan de luiken open.. Dan komt de echte manipulatieve kracht aan het Licht..!

 4. Relevante documentaire, prijswinnende docu.: The Corporation The Pathological Pursuit of Profit and Power https://www.youtube.com/watch?v=s6zQO7JytzQ

  Kijk m.n. vanaf 1uur30 naar de rol van de media bij wetenschapsfraude;
  ook opzienbarend: vanaf 1uur 25 ‘Advancing the Front’, de bedoeling met de menselijke genenkaart – de rol van General Electric.

  Mbt. tot vaccinatiefraude is het geval van Glenn Thomas, aan boord van MH17, ook erg interessant.
  Publiciteit-chef van de vaccinatie-industrie.
  Uit de bronnen blijkt dat een Ebola-virus door Tekmira Pharmeceuticals is gefabriceerd. Monsanto is geldschieter geworden voor deze firma.

  Monsanto heeft de firma gekocht die het Ebola vaccin heeft gefabriceerd:
  http://www.thecommonsenseshow.com/2014/08/04/the-monsanto-sponsored-ebola-vaccine-will-kill-more-people-than-the-ebola-itself/
  Monsanto – A Multinational Factory of Death: http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_monsanto.htm

  Tekmira a $140 million contract with the U.S.
  Department of Defense’s Medical Countermeasure Systems BioDefense Therapeutics (MCS-BDTX) Joint Product Management Office. ” http://www.nikpress.com/article_read.php?a=7715

  CDC is al sinds 26 nov. 2007 patent houder van het Ebola virus:
  (“CDC”; Atlanta, Georgia, United States of America) on November 26, 2007 and accorded an accession number 200706291.”: http://www.naturalnews.com/046290_Ebola_patent_vaccines_profit_motive.html#ixzz3As3BHtjX

  Family Planning, Population Planning. nb.: voorwaarden die gekoppeld zijn aan IMF-leningen aan de landen op de ‘target list’. http://www.naturalnews.com/046290_Ebola_patent_vaccines_profit_motive.html

  Bill Gates, de vaccinatie-khalif, wordt al veel in verband gebracht met verschrikkelijk bijwerkingen van zijn vaccins: verlamming, autisme, onvruchtbaarheid:

  http://politicalvelcraft.org/2014/07/03/bill-gates-henry-kissinger-depopulation-africa-paralyzing-vaccine-deaths-47500-with-50-children-recently-paralyzed-with-bill-gates-meningitis-vaccine/
  http://betweentwopines.wordpress.com/2014/08/04/us-bioweapons-lab-with-links-to-the-bill-and-melinda-gates-foundation-at-core-of-ebola-epidemic/

  http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2009/07/06/bioweapons-dangerous-vaccines-and-threat

  http://www.thecommonsenseshow.com/2014/08/04/the-monsanto-sponsored-ebola-vaccine-will-kill-more-people-than-the-ebola-itself/

  http://betweentwopines.wordpress.com/2014/08/02/george-soros-his-ebola-bioweapons-lab-and-the-death-of-who-spokesperson-glenn-thomas-in-the-ukraine/

  Het laat zich raden waarom juist biowapenproducent Gilead hoofdsponsor wat van de conferentie van de AIDS industrie die in juli j.l. plaats vond in Melbourne. Prominent gesteund door eugenist Bill Gates, en mede globalisten o.a. Bill Clinton, Bob Geldof en Richard Branson.

  De meesten realiseren zich het niet. Maar ‘Operatie Paperclip’, ‘Operatie Safe Haven’, ‘Operatie Blowback’, ‘Operatie Sunrise’, en ‘Operatie Odessa’; allemaal clandestiene projecten middels welke nazi-kopstukken door de VS in veiligheid zijn gebracht. Met wie het werk aan Wereldhegemonie (Rockefeller’s 4de rijk) is voortgegaan.

  De media werken perfect volgens de beproefde leer van Göbbels. De praktijken van de chemie, voeding en pharmacie doen niet onder voor die van Mengele. Onverminderd instrumenten in handen van dezelfde globalisten. Oorlogsmisdadigers Brezsinski, Soros, Rockefeller c.s. staan aan de top van de piramide.

  1. Mooi samengevat Karel, de waarheid van onze wereld achter de schermen in een notendop!

  2. HIER IS EEN VOOROPGEZET PLAN VAN KRACHT..!! Dit heeft werkelijk NIETS meer te maken met een per ongeluk optredend ‘ongelukje’.. Wanneer mensen deze doortraptheid eens gaan zien, dan gaan de luiken open.. Dan komt de echte manipulatieve kracht aan het Licht..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.