Advertentie

De bizarre handel en wandel van ‘Big Pharma’..


De afgelopen 1,5 jaar hebben wij hier op WantToKnow veel aandacht besteed aan de bizarre uitwassen van de handel en wandel van de farmaceutische industrie. Vooral daar waar het gaat om het houden van ‘medisch-farmaceutisch onderzoek’ en het ‘publiceren van wetenschappelijk-medische’ resultaten, is Big Pharma té vaak over de schreef gegaan.

Dé achilleshiel van de hele medische wereld ligt in de wijze waarop farmaceutisch onderzoek naar nieuwe medicijnen is georganiseerd EN de wijze waarop goedkeuring voor deze medicijnen wordt verkregen, o.a. via de publicaties van medisch-farmaceutisch onderzoek.

Waar gezondheidszorg een intermenselijk streven zou moeten zijn, is het verworden tot een gedrocht dat zich volledig lijkt te richten op macht en vooral geldelijk gewin. Dat is de conclusie die je mag trekken, ná het lezen van het onderstaande artikel, en het zien van de presentatie van Dr. Golumb. Dé achilleshiel van de hele medische wereld ligt in de wijze waarop farmaceutisch onderzoek naar nieuwe medicijnen is georganiseerd EN de wijze waarop goedkeuring voor deze medicijnen wordt verkregen, o.a. via de publicaties van medisch-farmaceutisch onderzoek.

Vooral de ontwikkelingen in de Verenigde Staten op dit gebied zijn afschrikwekkend; waarschijnlijk is de situatie in Europa een stuk minder heftig. Maar bedenk dat de VS vaak ons voorland is geweest in allerlei maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daar komt nog bij, dat veel overheidsinstellingen in de VS, waaronder de gezaghebbende FDA, de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, alles in het werk dienen te stellen om Amerikaanse reguleringen leidend te laten zijn in de wereld, ook Europa dus.

Maar  het is goed om gewaarschuwd te zijn, zeker op het gebied van Big Pharma, waarvan de tentakels al óver de Atlantische Oceaan reiken, ver Europa in. Wat te denken immers van de uiterst discutabele HPV-vaccinaties en de griepvirusvaccins, die door Amerikaanse farmaceuten worden vermarkt.

Het onderstaande artikel spreekt voor zichtzelf. De YouTube van Dr. Beatrice Golumb’s presentatie is niet van heel beste kwaliteit, maar ook hier geld weer dat de boodschap belangrijker is dan de boodschapper! Onder aan het artikel vind je leads naar volledige artikelen over dit onderwerp, hier op WantToKnow.

X

X

*  *  *

Inzicht in de farmaceutische handel en wandel!

© vertaling WantToKnow.nl/Guido Jonkers Mei 2010

XX

Beatrice Golomb belicht in de onderstaande presentatie tijdens een van de ‘Science Network’-bijeenkomsten, de voortgaande corruptie in de farmaceutische wereld. Ze presenteert gegevens van NIH, FDA en JAMA, inclusief een meta-onderzoek dat onthult hoe samenwerkende farmaceutische bedrijven een strategie bedachten om slechte onderzoeksresultaten er positief te laten uitzien en ‘trefzeker’…

Helaas is de reactie op deze manipulaties door de meeste actieve wetenschappers niet pro-actief; er gebeurt vaak helemaal niets, als dit soort zaken aan het licht komen. Eerst is er het ‘schokkende nieuws, dan is er een periode van herstel, die vaak wordt gevolgd door ontkenning van het gebeurde.., en dan, vaak pas járen later, komt er eens een folluw-up op de fraude. Hierdoor krijgt Big Pharma genoeg tijd om weer nieuwe, manipulatieve strategieën te ontwikkelen.

Beatrice Golumb is een onderzoeker van hoog aanzien en van haar is de opmerking dat juist door deze ontkenningen het uiterst moeilijk geworden is, om het werk van andere wetenschappers in relatie tot medische producten te beoordelen. (Meer hierover HIER)  Dr. Golomb is assistent hoogleraar Medijnen aan de Universiteit van California in San Diego. Op een meesterlijk wijze openbaart zij in haar presentatie hieronder, de corruptie, die als een uitgezaaide tumor door de farmaceutische en medische industrie woekert. (HIER haar CV)

Mocht jij nog enige twijfel hebben over farmaceutische bedrijven die omgeven zijn door belangenconflicten, dan zal deze twijfel zeker verdwenen zijn, ná het zien van de presentatie van Dr. Golomb. De corruptie in de farmaceutische wereld is letterlijk zo productief dat het de medische wetenschap volledig heeft ondermijnd.

X
In een artikel dat werd geplaatst in ‘Chicago Breaking News’, meldde Dr. Paul Offit, een specialist in infectieziekten aan een kinderhospitaal in Philadelphia:

De wetenschap is geen democratie, waar de stemmen van mensen bepalen wat juist is; in wetenschap kijkt men naar de cijfers, kijkt naar de wetenschap en maak een beslissing op basis van wat in die wetenschap reeds gepubliceerd is..”

Maar wat werkelijk te schunnig is, is dat we blind zijn gaan geloven in ‘feiten’, die zijn geproduceerd, in het midden van een strijd van gigantisch verschillende belangen. Vóórdat je gelooft dat de wetenschap, die gepubliceerd is in medische tijdschriften, écht is, neem eerst een kijkje achter de schermen over het ‘bewerken van, en publiceren in de medische wetenschap’. Hieronder de bizarre ‘afwijkingen’, die worden geconstateerd bij de handel en wandel van Big Pharma op dit gebied:

 1. Ongewenste resultaten worden gewoon niet gepubliceerd
 2. Slechte resultaten worden als ‘goed resultaat’ ingediend..
 3. Een gunstige studie wordt meermalen ingeleverd.
 4. Follow-up beschouwingen worden gedaan door vooringenomen experts..
 5. Ghostwriting
 6. Het tijdschrift
 7. Farmaceuten vermommen zich als ‘onderwijzers’..

Afwijking #1: Ongewenste resultaten worden gewoon niet gepubliceerd.

Om wetenschappelijke studies te laten plaatsvinden, moet iemand er wel voor betalen. De topinvesteerders in elk willekeurig geneesmiddelenonderzoek, zijn de farmaceutische bedrijven, die het product willen gaan maken. Zij hebben er baat bij te investeren in het product waarvan ‘blijkt’ dat het een spectaculair medicijn is. Dr.  Golumb, gebruikt daarbij het voorbeeld van ‘Statines’, een medische stof die gebruikt wordt in de bestrijding van een hoog cholesterolgehalte.

Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om zich te handhaven.

Zij toont aan dat alle belangrijke studies naar de werkzaamheid van deze stof/medicijn, exclusief zijn uitgevoerd door de farmaceutische industrie.
De op één na grootste investeerder van medicijnenonderzoek is het NIH, het National Health Institute, die NIET de groep neutrale overheidsexperts zijn, waarvan je gedacht had, dat ze dit waren. In feite accepteert het NIH het grootste deel van haar budget van de farmaceutische industrie en zit ze ook op andere fronten tot diep over haar oren in deze industrie..

Maar farmaceutische bedrijven publiceren maar een fractie van de studies die zij financieren, dat zijn natuurlijk de studies die aantonen dat hun producten goed zijn. En het omgekeerde gebeurt dus ook, voor de duidelijkheid..! Studies die NIET het resultaat laten zien, dat men kan gebruiken voor de verkoop van meer medicijnen, worden niet gepubliceerd in tijdschriften of andere publicaties..

Er zijn simpelweg duizenden en duizenden studie-rapporten, die opgeslagen liggen, maar die we nooit te zien krijgen, omdat ze door de opstellers ervan én de betaalde redacteuren een industriële agenda hebben.. Dit betekent dat gepubliceerde studies een overweldigend beeld laten zien ten gunste van de financierende partij, lees de farmaceutische industrie. Het medicijn dat geproduceerd wordt door de sponsor van de studie, kom in 90% van de gevallen als beste uit de bus..! Hoe kun je –gezien dit resultaat- de medische tijdschriften en periodieken nog onbevooroordeeld noemen?!

Afwijking #2: Slechte resultaten worden als ‘goed resultaat’ ingediend..

Een Duitste cartoon inzake cholesterol-bestrijding laat aan duidelijkheid niets te wensen over..

Wanneer een wetenschappelijke studie uitkomsten vertoont, die aanleiding geven tot twijfel over de werking van een medicijn, worden de negatieve uitkomsten vaak als positief geboekt. Een voorbeeld hiervan is het volgende: in 2008 analyseerden FDA-functionarissen een registratie van 74 anti-depressiva, waarbij werd gekeken naar tests, die waren gepubliceerd en tests die dat niet waren. De onderzoeksresultaten van de FDA werden genoteerd en gepubliceerd in een artikel in het New England Journal of Medicine1. Dit waren de resultaten:

 • 38 van de tests rapporteerden positieve resultaten en hiervan waren er 37 gepubliceerd geweest.
 • 36 tests lieten negatieve en/of twijfelachtige uitkomsten zien. Van deze 36 tests, waren er 22 in het geheel niet gepubliceerd en 11 ervan waren wel gepubliceerd, maar zodanig, dat de resultaten uit deze tests werden geopenbaard als ze een positief resultaat te zien gaven.

Met andere woorden, als je je alleen toelegt op het bestuderen van gepubliceerde medische literatuur, zou het erop lijken dat 94% van de studies positief zou zijn, terwijl de werkelijke uitkomst rond de 50% zou moeten liggen, het equivalent van een toss met een muntje.. In het geval van de genoemde Statine-onderzoeken, zou het muntje wel heel vaak op juist die ‘ene kant’ gevallen zijn.

 • De kansen dat het Statine-medicijn van het bedrijf dat het onderzoek heeft gefinancierd, beter uit de tests komt, dan de testresultaten van het Statine-product van een ander bedrijf, in de publicatie van de testresultaten, zijn maar liefst 20 tegen 1.
 • De kansen dat het ‘Statine’-medicijn helemaal bovenaan eindigt in het hoofdstuk ‘conclusies’ van het gepubliceerde onderzoek, zijn maar liefst 35 tegen 1..!
.

Dus zelfs als een bedrijf niet in staat is om de testresultaten er goed uit een test te laten komen, dan vinden ze vaak een manier om de conclusies te draaien, zodanig dat het lijkt alsof hun medicijn uiterst fraai uit de test komt..
Het selectief weglaten van negatieve testresultaten kan een verwoestende invloed hebben op jouw gezondheid, zoals de firma Merck & Co merkte, toen zij het feit verdoezelden, dat 3 patiënten, die VIOXX hadden ingenomen tijdens de test voor het medicijn, een hartaanval hadden te verduren gekregen.

Voor het gemak hadden ze deze data (met overigens nog meer relevante uitkomsten!) maar weggelaten in een publicatie van de studie, die ze toegestuurd hadden naar het New England Journal of Medicine for publication. (zie HIER voor meer achtergronden over dit verhaal)
Deze ernstige fouten werden jaren later ontdekt, tijdens de rechtszaak van de 7000 claims van VIOXX-slachtoffers tegen Merck & Co.

Afwijking #3 Een gunstige studie wordt meermalen ingeleverd.

Wanneer een studie positieve resultaten te zien geeft, wordt deze vaak meerdere keren ingediend, maar dan op een dusdanig wijze dat de lezer van de studie-publicatie niet in de gaten heeft, dat hij over exact dezelfde studie leest, als eerder gepubliceerd. In dit geval wordt de studie echter voorzien van een andere lijst van auteurs en van andere details van de studie.
Mensen die een analyse maken van dit soort studies, moeten uiterst zorgvuldig te werk gaan, om deze dubbele publicaties uit elkaar te houden, omdat het maskeren van deze dubbele studies, uitermate geraffineerd gebeurt..

En natuurlijk blijkt dan ook nog eens, dat studies die melding maken van een hogere effectiviteit van behandeling van een specifieke kwaal, significant vaker worden gedupliceerd op deze wijze, dan minder ‘positieve’ studies. Aldus het rapport van Dr. Golomb.

In één analyse van de gepubliceerde rapporten inzake ‘Ondansetron’, een neusspray, werden de studie-resultaten maar liefst 5x gepubliceerd, in verschillende verpakkingen dus..! Deze duplicaat-publicaties leiden tot maar liefst een 23% overwaardering van de effectiviteit van ‘Ondansetron’, wanneer een grootschalige analyse ervan werd uitgevoerd. Over overdrijven gesproken!

Afwijking #4: Vooringenomen experts doen de rapportage-analyses..

De redactionele artikelen die volgen op een studie, en die worden samengesteld door zogenaamde  ‘onbevooroordeelde experts’, die deze artikelen vervolgens publiceren in medische tijdschriften van naam, worden vaak opgesteld door niet-neutrale partijen, die een financiële band hebben met de betreffende farmaceut..

Dr. Golomb gebruikt in haar presentatie het voorbeeld van een soort hartmedicijn, de zg. kalkkanaal-blokkers. Het verband dat er is tussen de auteurs die hun steun toezeggen aan dit medicijn, en die auteurs die deze steun NIET gaven, was statistisch correct toe te schrijven aan hun banden met de betreffende farmaceutische producent.
Andersom gezegd: de kans dat hun mening NIET in verband kon worden gebracht met hun betrekkningen met de betreffende farmaceut, is meer dan 1000 tegen 1..!!

Afwijking #5: Ghostwriting

Veel artikelen die on de medische tijdschriten verschijnen, en die schijnbaar geschreven zijn door bekende wetenschapper, zijn feitelijk geschreven door niet-erkende ghostwriters, die op de payroll staan van de farmaceutische industrie.

Met ‘Ghostwriting’ kun je veel geld verdienen… BigPharma trekt graag haar portemonnee voor je!

Kijk eens naar dit voorbeeld, van de firma Parke-Davis inzake hun medicijn ‘Neurontin’. Dit bedrijf contracteerde een bedrijf dat zich profileerde als een: ‘medisch-onderwijs en – communicatie bedrijf’. (MECC – medical education communication company) (volledig artikel HIER)

Dit bedrijf werkt eigenlijk uitsluitend voor farmaceutische bedrijven om artikelen te schrijven, rapporten te beoordelen en brieven te schrijven naar redacteuren van medische tijdschriften als reactie op onderzoeken, om producten van hun opdrachtgevers in een ‘gunstig daglicht’ te zetten..

Dit ‘MECC’ kreeg een vergoeding van US$ 13.000 tot 18.000 per aangeleverd artikel, waarbij dit ‘MECC’  op haar beurt weer een vergoeding van zo’n US$ 1000 betaalde aan bevriende apothekers, farmaceuten en huisartsen om hun namen onder de artikelen te mogen zetten. HIERDOOR LEEK HET ARTIKEL ONAFHANKELIJK.

Ook de firma Pfizer maakt zich schuldig aan dit soort wangedrag, o.a. voor de marketing van haar product ‘ZOLOFT’. Er werd een document vervaardigd, waar maar liefst 81 verschillende artikelen werden geciteerd, over de nuttige aspecten van ‘ZOLOFT’ in het gebruik als medicijn tegen paniekaanvallen tot pedofilie (…!)  (Zie artikel HIER)

Het enige probleem bleek voor sommige artikelen, dat de naam van de auteur nog gevonden diende te worden.. Het bleek dat, zo stond onder het artikel, ‘auteur nog nader te bepalen’… Het bleek duidelijk dat ze niet bepaald bezig waren om wetenschappers die moeite hadden om een artikel teschrijven, te helpen met een artikel..  Pfizer schreef gewoon het hele artikel en ging toen rondshoppen om wetenschappers te vinden, die het auteurschap voor het artikel wel wilden claimen, zodat het artikel een fineerlaagje geloofwaardigheid zou krijgen..! Ook de mega-farmaceut Wyeth-Ayerst nam mensen in dienst die zich van dezelfde tactiek bedienden, om het afslankproduct ‘REDUX’ te promoten. (HIER een lead)

Afwijking #6: Het Tijdschrift

Met ‘Ghostwriting’ kun je veel geld verdienen… BigPharma trekt graag haar portemonnee voor je!

Medische tijdschriften worden door praktiserende artsen over het algemeen beschouwd als een bron van betrouwbare informatie, maar deze tijdschriften zijn natuurlijk ook ‘business’ voor de betreffende uitgever..! Drie uitgevers waren bereid, onder voorwaarde van anonimiteit, te spreken over de financiële kant van publicaties van medische onderzoeken. Naar hun zeggen komen sommige vaktijdschriften in de afgelopen jaren ineens tevoorschijn met jaarwinsten die liggen in de vele miljoenen dollars. Dáár waar zij eerst winsten behaalden van slechts enkele tienduizenden dollars..

De waarheid is dat Big Pharma zich aardig bekwaamd heeft in het manipuleren en hersenspoelen van artsen die in de alledaagse gezondheidszorg werkzaam zijn. Zij beïnvloeden het hart en het centrum van de meest gerespecteerde medische tijdschriften, ze creëren hierin vooroordelen en aannames rondom bepaalde medicijnen, via de ‘zegeningen’ die de top van de wetenschappelijke integriteit kenmerken: de prestigieuze medische onderzoeks-tijdschriften.

Deze tijdschriften bevatten ook nog eens advertenties, die bijna uitsluitend bestaan uit medicijnadvertenties, die op hun beurt weer geplaatst worden rondom artikelen, die een vertekend beeld geven rondom de promotie van deze medicijnen. Wanneer jij een dergelijk tijdschrift eens onder ogen krijgt, kijk er dan eens in; het zijn hele fullcolor pagina’s, van voor naar achteren in het tijdschrift.

WIST JE DAT FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN BIJNA 2X ZOVEEL GELD SPENDEREN AAN ADVERTEREN DAN AAN HET VEELGEPREZEN ONDERZOEK NAAR NIEUWE MEDICIJNEN? (zie HIER een relevant artikel)

In 2003 werd door farmaceutische bedrijven een bedrag van US$ 448 miljoen besteed aan advertenties in medische tijdschriften. Er zijn calculaties gemaakt, waaruit blijkt dat de investeringen in deze advertenties en bestedingen aan ‘aandacht rondom het merk/product’, een rendement oplevert voor deze farmaceuten, van tussen US$ 2,22 tot US$ 6,86 voor elke geïnvesteerde dollar, waarbij de grotere en oudere merken het ‘hoogste rendement’ halen.. Lange termijn terugverdiensten zouden zelfs hoger kunnen zijn, wanneer je in overweging neemt dat één advertentie die ‘gezien’ wordt door een huisarts, kan resulteren in het voorschrijven van het betreffende medicijn door deze artst, in honderdvoud, of zelfs duizendvoud!

Medisch onderzoek door middel van ‘peer review’ (collega’s bekijken jouw onderzoek kritisch)  pretendeert een bepaalde wetenschappelijke onafhankelijkheid voor te staan. (Kijk voor een uitleg over Peer Review, HIER op Wikipedia) Maar het simpele feit is dat veel ‘collega’s-uit-het-vak’ op de loonlijst staan van een farmaceutisch bedrijf, en dat van degenen die niet betaald worden, het zeer onwaarschijnlijk is dat zij ‘verkeerd onderzoek’ of zelfs rechtstreekse fraude zullen melden. (een artikel hierover HIER) Medische tijdschriften zijn de nummer 1-bron voor medische informatie voor artsen. Feitelijk gebruikt maar liefst 80% van de artsen deze medische tijdschriften voor hun ‘bijscholing’, een percentage dat andere informatiebronnen ver overtreft.

Wil jij werkelijk in het blinde afgaan op het advies van een arts wiens enige bron voor medische informatie bestaat uit het raadplegen van een medisch tijdschrift, dat zich inlaat met een onverkwikkelijk belangenconflict?

De cover van het gezaghebbende PLoS-medicine.

Een uitstekend artikel in het PLoS-Medicine, inzake het adverteren van medicijnen in medische tijdschriften, komt tot de conclusie:

“Het onderwijzende karakter van deze tijdschriften verleent tegelijkertijd geloofwaardigheid aan artikelen én advertenties binnen hun bladen. Door uitdrukkelijk advertenties toe te laten voor medicijnen en medische preparaten, steunen deze medische tijdschriften impliciet de bedrijfsmatige promotie voor de meest winstgevende medische producten. Advertenties en andere financiële deals met farmaceutische bedrijven compromitteren de objectiviteit van deze periodieken.

De primaire verplichting van de farmaceutische industrie is het verdienen van geld voor haar aandeelhouders. De primaire verplichting van tijdschriften ligt op het vlak van informatievoorziening naar artsen en hun patiënten, die afhankelijk zijn van de accuraatheid van de informatie in het tijdschrift.
Medische tijdschriften zouden geen advertenties moeten accepteren van farmaceutische bedrijven, bedrijven die medische preparaten verkopen, of andere industrieën, die een relevante relatie hebben tot de medische wereld.”

In 2004, schreef Dr. Richard Horton, redacteur van het gezaghebbende medische tijdschrift ‘The Lancet’: “Medische tijdschriften zijn afgedaald naar het niveau dat ze informatie witwassen voor de farmaceutische industrie”.

*

Afwijking #7: Farmaceuten vermommen zich voor als ‘onderwijzers’..

Het onderwijzen van medische studenten en burgers geschiedt ook steeds méér door het filter van de medische industrie, die hen opzoekt, vóórdat de studenten zelfs hun school hebben afgemaakt..
Volgens Dr. Golomb’s gegevens, spendeert BigPharma in de VS zo’n US$ 18,5 Miljard om hun medicijnen te promoten onder artsen. Dat komt neer op zo’n US$ 30.000 per jaar voor elke arts in de VS.

Het krankzinnige is daarbij dat farmaceuten bevoegd zijn om hun eigen werkwijze aan te leggen, inzake het ‘onderwijspakket’, dat zij deze studenten aanbieden. Hierbij wordt niet geschuwd deze mensen te overladen met geschenken, als een indirecte betaling voor het bezoeken van presentaties en bijeenkomsten, waar de producten van de betreffende farmaceut worden gepromoot. (zie een artikel hierover HIER)

De vraag is daarbij waarom het ACCME, the ‘Accrediting Commission for Continuing Medical Education’ zich zo losjes opstelt naar deze industriële inmenging in het onderwijs! Misschien is het antwoord simpel als je je bedenkt dat bijna de helft van de leden van deze commissie bestaan uit afgevaardigden van Big Pharma, of consultants zijn die direct voor deze farmaceuten werken, in het kader van de ontwikkeling van deze ‘onderwijsprogramma’s’..

Foto van de CME-organisatie (Klik op afbeelding voor link naar de website)

Er zijn maar een paar leden in de commissie, die officiële CME instituten vertegenwoordigen. (CME = Continue Medical Education)

Elke discussie die gaat over het ‘verleiden’ van artsen zou incompleet zijn, wanneer we vergeten de 100.000 artsenbezoekers te vermelden, die in de VS werkzaam zijn en getraind zijn om zich met ‘wijn, trijn en gein’ met artsen te ‘onderhouden’. Of op andere manieren zich met artsen te verstaan, zodanig dat deze recepten voorschrijven van medicijnen van de betreffende farmaceuten, ‘alsof het snoepgoed is’.. En natuurlijk worden deze artsenbezoekers tactieken bijgebracht om artsen te manipuleren, ten faveure van de farmaceutische industrie, als basisonderdeel van hun training.

* * *

Wat gebeurt er wanneer een arts of een andere persoon zijn mond opendoet over dit belangenconflict? Wat gebeurt er met de spreekwoordelijke klokkenluider? Om te beginnen worden deze mensen bewerkt met intimiderende telefoontjes, maar ook directe bedreigingen zijn geen uitzondering.. Er is het geval van Dr. Buse, een endocrinoloog, die de aanstaande voorzitter zou worden van de American Diabetes Association. Hij presenteerde in 1999 gegevens, waaruit zijn verontrusting bleek over de risico’s die het gebruik van het medicijn Avandia met zich meebracht.

Dr. Buse ontving intimiderende telefoontjes, rechtstreeks van leidinggevenden van de betreffende farmaceut. Zij gaven hem te kennen, dat hij en de Diabetes Stichting, weleens financieel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor een bedrag van US$ 4 miljard, wegens gederfde inkomsten, als gevolg van zijn ‘schofferende opmerkingen’ over het betreffende medicijn. Andere mensen die informatie over de stille praktijken van Big Pharma bekend maakten, zagen hun reputatie volledig door het slijk gehaald en carrièrekansen voor hun neus verdwijnen..

“Te groot om ze erbij te lappen”

Een individuele poging om de waarheid aan het licht te brengen, kan onderhevig zijn aan de brutale inbreuk van de ‘boze’ farmaceut, maar de farmaceuten zelf zijn nog nauwelijks gestraft voor de consequenties van hun misdaden. Een rapport van CNN, van 2 April 2010, geeft een inkijk in de bescherming waarmee deze farmaceuten zich hebben voorzien. CNN report from April 2, 2010 De grootste farmaceut in de wereld, de firma Pfizer, was betrokken bij het illegaal promoten van hun medicijn ‘BEXTRA’, via verkoop-zonder-voorschrift, ondanks hun kennis van het feit, dat dit medicijn een verhoogde kans gaf op een hersenbloeding of een hartaanval.

BEXTRA werd in 2005 van de markt gehaald, maar de schade was al geschied: veel mensen hadden de gevolgen van het gebruik van dit medicijn ondervonden. Toen federale onderzoekers zich realiseerden, dat het veroordelen van de firma Pfizer erop neer zou komen, dat het bedrijf een soort doodstraf uitgesproken zou krijgen, sloten zij een deal met het bedrijf. Hierdoor werd een andere straf vermeden, namelijk het opheffen van de vergunning tot het ‘geven van medische zorg en medische hulp’.. Deze straf zou Pfizer de kop hebben gekost! En net zoals de grote banken op WallStreet te groot zijn om te laten omvallen, zo bleek Pfizer dus ‘te groot om erbij te lappen’..

Het grootste farmaceutische bedrijf in de wereld, wordt de hand boven het hoofd gehouden. Omdat… Het het grootste farmaceutische bedrijf in de wereld is..!!

Procureurs lieten weten dat zij bezorgd waren om het verlies van banen onder Pfizer-werknemers en financiële verliezen voor Pfizer-aandeelhouders, als Pfizer daadwerkelijk haar vergunningen zou verliezen, om in dit vakgebied werkzaam te mogen zijn.

De procureurs vonden een oplossing door in plaats van Pfizer, een dochteronderneming aan te pakken, Pharmacia & Upjohn Co. Het is nog sterker… Deze dochteronderneming WERD ZELFS SPECIAAL OPGERICHT voor dit doel..!! Als een slachtlam, werd het meteen geofferd, op de dag dat het bedrijf werd opgericht. Advocaten van Pfizer tekenden de schuldigverklaring van het bedrijf, waardoor het direct werd opgeheven en het moederbedrijf Pfizer de boete diende te betalen, wat neerkomt op een straf die vergelijkbaar is met het naar bed sturen van een kind zonder avondmaaltijd..

Uiteindelijk kostte het Pfizer de winst van 3 maanden, maar werden de vergunningen, die het het bedrijf mogelijk maken om op de medische markt werkzaam te zijn, gespaard.. Dit is slechts een van de voorbeelden, waaraan je kunt zien, hoe ook overheden niet in staat zijn, de burgers te beschermen, doordat zij verkiezen om in plaats daarvan ‘Big-Business’ te sparen.

Het komt er dus op neer dat farmaceutische bedrijven er niet zijn om jou te beschermen en dat de overheid er niet is om dat te doen. En ook de American Medical Association (AMA) is dit ook niet van plan. (zie HIER lead) Maar het is zelfs niet waarschijnlijk dat jouw huisarts in staat is om je te beschermen, zelfs de huisartsen van goede-wille, wanneer hij of zij werkt binnen dit systeem, dat ertoe heeft geleid dat het verstijfd vast zit in het streven naar BigPharma-winsten.

Je kunt alleen jezelf beschermen!

Totdat er dus grote, systematische veranderingen in het gezondheidssysteem plaatsvinden, is de beste strategie inzake het beschermen van je gezondheid, het volgen van een natuurlijke en gezonde levensstijl, die ervoor zal zorgen, dat jouw lichaam haar zelfgenezend vermogen optimaal kan aanspreken. En tegelijkertijd er geen noodzaak is om de laatste brouwsels van de farmaceutische industrie te nemen..
x

*  *  *  *

x

Relevante artikelen hier op WantToKnow.nl:

* Geneeskunde: van kunst naar kunde en geknutsel HIER

* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER

* Journalistieke hoerderij, het geval Simon Roozendaal HIER

* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER

* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER

* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER

* Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen! HIER

* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER

* Hebzucht versus Gezondheid HIER

* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER

* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER

* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER

* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER

* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER

* De Poolse minister spreekt zich WEL uit, meneer Klink! HIER

* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER

* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER

* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER

* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER

* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER

* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER

* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER

* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER

* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER

* De FDA blijkt corrupt! HIER

 

91 gedachten over “De bizarre handel en wandel van ‘Big Pharma’..

 1. In verband met artikel is dit wellicht ook aardig om te lezen:
  http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/12/05/griep-mexicaanse-griep-en-griepvaccinaties-onderzoek/

  Overigens zijn de verschillen tussen de situatie in de USA en Europa aanzienlijk, het is wel van belang om dat voor ogen te houden. In de USA kijkt men ook steeds meer naar Europa als voorbeeld van hoe het ook kan.

  Er staat ook in het artikel dat big farma 2 keer zoveel uitgeeft aan marketing dan aan onderzoek.

  Dat is echter nog niets vergeleken met de alternatieve sector of “big quacka”, waar deze verhouding kan oplopen tot maar liefst 1:18,5 (18,5 keer zoveel aan marketing dan aan onderzoek, getuige de cijfers van de Franse firma Boiron, een gigant op het gebied van de productie van homeopathische middelen:
  http://gimpyblog.wordpress.com/2008/01/04/big-quacka-spend-185-times-more-on-marketing-than-research-big-pharma-only-twice-as-much/

  1. Wat een rare reactie, dus omdat in het alternatieve circuit meer word uitgegeven aan marketing (volgens jou dan) is de farma industrie te vertrouwen?

   Typische jamaarjij reactie.

   Het artikel gaat niet over de alternatieve industrie.

  2. @Trijntjewinkel

   Door een enkel voorbeeld denk jij te onderbouwen dat niet- reguliere geneeskunde(ten onrechte door de schrijver quacka genoemd)meer aan marketing uitgeeft dan Big Pharma?

   “Dat is echter nog niets vergeleken met de alternatieve sector of “big quacka”, waar deze verhouding kan oplopen tot maar liefst 1:18,5 (18,5 keer zoveel aan marketing dan aan onderzoek, getuige de cijfers van de Franse firma Boiron, een gigant op het gebied van de productie van homeopathische middelen:
   http://gimpyblog.wordpress.com/2008/01/04/big-quacka-spend-185-times-more-on-marketing-than-research-big-pharma-only-twice-as-much/

  3. @treintjewinkel.

   Ik voel me geroepen nu eens te reageren op jouw onzin aanvallen.

   Er is iets goed mis met de wetenschap en het volgen hiervan. Eigenlijk is wetenschap een religie geworden en kan je dat met een heel simpel voorbeeld maatstaven:
   Geloof je in evolutie?
   Ja > Je kan wetenschapper zijn
   Nee > Je bent fanatiek religieus.
   Het is beiden niet bewezen en wellicht nooit te bewijzen.

   Als er kanker geconstateerd wordt dan is dat te genezen, of niet. Als het niet te genezen is krijg je meestal toch een Chemo kuur, ik heb geen idee waarom. Als je liever naar het alternatieve circuit gaat en je sterft dan is de alternatieve arts een kwakzalver, in de medische molen had je ook gestorven….

   Wat ik wil zeggen:
   Ik heb veel respect voor huisartsen, verpleegkundigen en artsen. Heel veel respect. Naar mijn mening zijn vooral huisartsen vaak vanuit een missie aan het werk. Met iets anders was wellicht meer geld te verdienen maar het gaat ze vaak om het helpen van mensen.
   Juist als deze mensen, waar wij van afhankelijk zijn voor onze gezondheid, verkeerd worden voorgelicht is dat heel kwalijk. Dit gebeurt niet alleen in de VS, Elsevier is nog niet zo lang geleden ook voor het schavot geweest. Zij gaven twee wetenschappelijke magazines uit die helemaal niet wetenschappelijk en ook niet onafhankelijk bleken te zijn. Opleiding, artsen en aanbieders moeten los van elkaar opereren. Artsen moeten onafhankelijke voorlichting krijgen over medicijnen.

   MBT jouw stukje over de slechte reputatie en bla bla.
   1: Ze hebben geen slechte reputatie.
   2: De grootste vooruitgang voor de gezondheid kwam niet van pillen maar van Zeep, riolering en schoon water. Ofwel: Hygiëne.

   MBT jouw opmerking over homeopathie en alternatieve geneeskunde:
   Klassieke homeopathie is heel wat anders als Dr Vogels. Net zoals een huisarts heel wat anders is als Pfizer.
   Als er geld te verdienen is zit er een groot bedrijf tussen en zitten er wat valse kleine bedrijven tussen. In de geneeskunde mag je echter van ethiek uitgaan en ik denk dat het goed is als daar zo vaak als mogelijk een vraagteken bij gezet wordt.

 2. Pfffffffff , gaan we weer…….
  De ene bron is natuurlijk veel geloofwaardiger dan de andere bron. oh ja, en de ene waarheid is beter dan de andere waarheid.
  Welles!
  Nietes!

 3. @ Guido, als ik de reakties lees, zou ik al snel het bijltje er bij neer gooien. Ik heb de energie niet meer om mensen op ‘het spoor’ te zetten. Ik heb het besluit genomen om te doen én te laten wat ik voel.
  Groet van Wieteke.

  1. Je zou zomaar mijn beste vriend(in) kunnen worden Wieteke! Als je dat al niet deed, is het er nu toch écht wel eens tijd voor: BIJ JEZELF BLIJVEN!

 4. Je kan er soms ook wel om lachen.

  The lighter side of scientific fraud scientific fraud.

  A 34-year-old medical journal spoof is finally debunked.
  [Published 28th January 2009 03:46 PM GMT]

  Sometimes scientific fraud endangers patients, wastes precious public funding, and sullies the reputations of journals, researchers, and science in general. Other times it’s just hilarious.

  Such is the case with “cello scrotum.” In 1974, a British doctor sent a very short letter to the British Medical Journal (BMJ) describing a case of the disorder in one of her patients, a professional cellist. Elaine Murphy, then a professor at Guy’s and St Thomas’ Hospital in London, has admitted to inventing the condition and submitting the joke letter, which was signed by her husband John. To the pair’s surprise, the letter was accepted by the BMJ and published in the journal’s May 11 issue.

  “I did once come across a case of ‘cello scrotum’ caused by irritation from the body of the cello. The patient in question was a professional musician and played in rehearsal, practice, or concert for several hours each day,” the 1974 letter reads.

  Murphy’s letter was written in response to a letter published months earlier in the BMJ reporting cases of “guitar nipple,” a skin condition seen in three young girls learning to play classical guitar.

  “Perhaps after 34 years it’s time for us to confess that we invented cello scrotum,” wrote Murphy and her husband, in the latest edition of the BMJ. “We thought [guitar nipple] highly likely to be a spoof, and decided to go one further by submitting a similar phenomenon in cellists. Anyone who has ever watched a cello being played would realise the physical impossibility of our claim.”

  The issue came up again because a recent report in BMJ referenced cello scrotum (among other dermatological disorders suffered by professional musicians, such as “cellist’s chest” and “cello knee”), adding the caveat that “the awkward playing position required to produce [cello scrotum] make it a rarity that has been questioned.”

  The BMJ is even viewing the hoax with a bit of humor. “We may have to organize a formal retraction or correction now. Once these things get into the scientific literature, they stay there for good. But it all adds to the gaiety of life,” a BMJ spokesperson told the BBC.

  Talk of cello scrotum has come up in dermatology circles, namely in the Journal of the American Academy of Dermatology, where a 1991 communication questioned the veracity of the disorder.

  Read more: The lighter side of scientific fraud – The Scientist – Magazine of the Life Sciences http://www.the-scientist.com/news/display/55383/#ixzz0oh0Dn4Lc

 5. Pharmaceutical firms sentenced on Topamax
  Judge orders 2 units of Johnson & Johnson to pay more than $81 million for Topamax violations

  On Friday May 21, 2010, 4:52 pm EDT
  BOSTON (AP) — A federal judge in Boston has ordered two subsidiaries of pharmaceutical giant Johnson & Johnson to pay more than $81 million after pleading guilty to illegally promoting the epilepsy drug Topamax for psychiatric uses.

  Ortho-McNeil Pharmaceutical LLC will pay a $6.14 million criminal fine after pleading guilty Friday to one count of misdemeanor violation of the Food, Drug and Cosmetic Act for promoting Topamax for unproved uses.

  Its holding company, Titusville, N.J.-based Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals Inc., will pay $75.37 million to resolve civil allegations under the False Claims Act.

  Prosecutors say OMJPI hired outside physicians to join sales representatives in visits to health care providers and to speak at meetings and dinners about prescribing Topamax for unproved uses.

  The sentence resolves a probe that began in 2003.

  http://finance.yahoo.com/news/Pharmaceutical-firms-apf-2555697065.html?x=0&.v=1

  1. Gatver, WTK is overgekocht door de Engelsen.
   Net op tijd Guido.

 6. @ Ineke,

  “…dus omdat in het alternatieve circuit meer word uitgegeven aan marketing (volgens jou dan) is de farma industrie te vertrouwen?”

  Zei ik dat??

  Het is je denkelijk niet opgevallen dat er op deze site nogal veel wordt geklaagd over het feit dat er niet genoeg geld wordt uitgegeven aan onderzoek naar alternatieve geneeswijzen, waaronder met name homeopathie. Dit zou komen, aldus de schrijvers, omdat big farma het grote geld verdient en dus de macht heeft en dus bepaalt waar het onderzoeksgeld naar toe gaat.

  Daarmee wordt de suggestie gewekt dat er niks verdiend wordt aan alternatieve middelen en men dus voor de financiering van onderzoek afhankelijk is van de goede wil van anderen (lees: big farma, die dergeljik onderzoek natuurlijk nooit zal financieren omdat dit niet in hun belang is).

  Die suggestie is dus niet juist. In de alternatieve industrie wordt voldoende winst gemaakt om zelf onderzoek te kunnen financieren, gezien de bedragen die worden uitgegeven aan marketing. Boiron is namelijk niet de enige met een dergelijke scheve verdeling.

  1. Sterker nog, in het alternatieve circuit (dus niet evidence-based) is de bedriegerij met onderzoeken gewoon de norm, liegen over competenties (‘dr’ Vogel, ‘prof.’ Keppel Hessling enz.) liegen over de werkzaamheid van producten (bio-resonantie, homeopathie elektro-acupunctuur enz.) en behoorlijk doortrapte misleidende reclame. En wanneer we op de website van een homeopaat of de vhkn o.i.d. kijken staan daar standaard leugens over onderzoeken die de werkzaamheid zouden moeten aantonen.

  2. De nieuwe trol van de site: HENK!
   Wat een vreemd verhaal ‘Henk’..! Van alles roepen, vooral subjectieve, vooral jouw waarheid, en dat en die zijn dan onze meetpunten?? Malle man..!

  3. @Henk

   Je bent nu al benoemd tot Trol en niet omdat je er een bent, maar omdat je zaken aankaart die Guido en Co. liever niet willen horen.

   Deze eerdere conclusie onderschrijf ik dan ook van harte:

   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/911-opnieuw-een-verspreking/#comment-35883

   trijntjewinkel
   07:53 19 mei 2010

   Het is niet zo moeilijk, ik leg het even uit:

   Iedereen op deze site heeft zijn eigen waarheid. Alles wat hier staat is dus waar. Waarom? Omdat iemand het gelooft. En aangezien geloof hier gelijk staat aan waarheid, is alles wat wie dan ook gelooft, ook al wordt het maar door één persoon geloofd, gewoon waar.
   Geloof jij het niet? Kun je met ondubbelzinnige feiten aantonen dat de werkelijkheid anders is? Dat is dan echt alleen maar jouw waarheid, waar iemand anders niks mee te maken heeft. Want die zijn waarheid is bijvoorbeeld dat jouw feiten gewoonweg niet bestaan. Daarom hebben Guido c.s. altijd gelijk.

   Snap je?

  4. Ja! Ik snap het..
   ‘Trol’ is overigens geen scheldwoord o.i.d. van mijn kant.. “Een trol uit het Engels: troll in een internetomgeving is een persoon die op forums, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel voorspelbare reacties van andere mensen uit te lokken.”
   De reactie van ‘Henk’ is opnieuw een poging om -nu weer van een andere ‘persoon’- informatie in diskrediet te brengen.

   Leuk hè, want de attentie is dan weer van het bovenstaande artikel af! Wilmamazone?
   Ik had zeker van jou -een intrigerende inhoudelijke- reactie verwacht op de meer dan 25 artikelen die aan de diepgaande fraude van Big Pharma zijn gewijd. Kijk de links hier vlak boven. Regelrechte witte-boorden-oplichting, die jouw vak zo in diskrediet brengt.

   Maar de conclusie is onvermijdelijk dat jij het kennelijk allemaal best vindt? Fraude, oplichting, machtswellust, beschadiging van menselijke waarden?!
   Heel bizar, na zo’n artikel..! Maar aan de andere kant vinden velen het hier ook wel weer voorspelbaar! Al draag je 1000 artikelen aan. Een inhoudelijke discussie op het vlak van deze fraude, oplichting, machtswellust, beschadiging van menselijke waarden, zou je sieren!

   Maar dat geldt natuurlijk ook voor deze zg. ‘Henk’, die niets anders doet dan een potje ‘Zwarte Pieten’…

  5. Zoals ik hierboven al schreef (niet om een voorspelbare reactie uit te lokken), de ‘witte-boorden oplichters’ zitten vooral in de alternatieve sector waar er bijna geen controle is. Of het oplichters of gewoon mensen die grondig in de war zijn laten we dan maar in het midden.
   Terzijde ; De beheerder van deze site zou moeten kunnen zien dat wilmamazone en ik verschillende ip’s en locaties hebben.

  6. Heel bizar Henk! Je verontschuldigen, terwijl niemand je beschuldigt! Een IP-adres is geen enkel bewijs. Heb ik daarover iets gezegd? Wil je graag ‘bewijs’ aandragen dat je iemand anders bent? Dat noemen we: ‘Qui s’excuse, s’accuse’ – ‘Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zichzelf..’ Maar dank dus voor je bevestiging..!!
   (Hoeveel IP-adressen om te trollen wil je hebben?)

  7. @Guido

   Leuk hè, want de attentie is dan weer van het bovenstaande artikel af! Wilmamazone?
   Ik had zeker van jou -een intrigerende inhoudelijke- reactie verwacht op de meer dan 25 artikelen die aan de diepgaande fraude van Big Pharma zijn gewijd. Kijk de links hier vlak boven. Regelrechte witte-boorden-oplichting, die jouw vak zo in diskrediet brengt.

   Wat mijn vak betreft: dat je wat al teveel fantasie hebt wist ik al en dat je grossiert in eenzijdige informatie óók.

   Om de boel hier een beetje in balans te brengen en beide kanten van de medaille te laten zien:

   http://www.nrc.nl/opinie/article2176706.ece

   Stop met zwartmaken farmaceutische industrie

   De farmaceutische industrie heeft in de afgelopen honderd jaar meer bijgedragen aan gezondheid en welzijn dan menig andere bedrijfstak. De mensen in deze sector doen ijverig en oprecht hun werk. De journalistieke paniekzaaierij is daarom hoogst beledigend, ook al komt die voort uit onwetendheid.

   Het lijkt wel of in de afgelopen jaren de farmaceutische industrie constant in het nieuws is, en meestal met een negatief verhaal. Het publieke imago is zeer slecht en ik vraag me werkelijk af waarom deze bedrijfstak niet méér haar best doet zich te verdedigen tegen de stortvloed van grotendeels ongerechtvaardigde kritiek die over haar heen valt.

   Af en toe horen we verdedigende uitspraken uit deze bedrijfstak over het hoge percentage van de inkomsten dat besteed wordt aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, en dat het meer dan een miljard dollar kost om een nieuw medicijn op de markt te brengen. Maar naar mijn idee zou de bedrijfstak meer aandacht moeten besteden aan het uitleggen hoe de industrie nu werkelijk in elkaar zit en functioneert.

   Er zijn maar weinig mensen buiten de farmaceutische en biotechnologische industrie die enig idee hebben van wat de ontwikkeling van medicijnen werkelijk inhoudt en deze onwetendheid is er de oorzaak van dat een zelden gemaakte fout in de farmaceutische industrie al snel een gemakkelijk doelwit is voor sensationele journalistieke paniekzaaierij. Ik vind deze vorm van kritiek hoogst beledigend voor de duizenden mensen die werken in de klinische afdelingen van farmaceutische bedrijven, die ijverig en oprecht te werk gaan en die geen direct belang hebben in de commerciële aspecten van hun bedrijven.

   Een week geleden verscheen…..

   eindquote:

   Vijftien jaar geleden besloot ik de medische praktijk te verlaten en te gaan werken in de farmaceutische industrie. Ik werk er nog steeds, zij het in een andere hoedanigheid. Ik ben ervan overtuigd dat ik werk in een ethische en waardevolle bedrijfstak die in de afgelopen 100 jaar meer heeft bijgedragen aan de gezondheid en het welzijn van de mens dan menig andere industrie. Als ik een conferentie bezoek van bijvoorbeeld biotechnologen, dan ben ik steeds weer zeer onder de indruk van de verbazingwekkende verzameling van kleine bedrijfjes met lege portemonnees maar met geweldige ideeën. Er heerst een sfeer van puur enthousiasme en hartstocht voor fantastische nieuwe concepten voor de aanpak van kanker, diabetes en een vele andere ziekten waar de mensheid door geplaagd wordt. Dat zijn de dingen die het zo de moeite waard maken voor mij en mij inspireren om in de farmaceutische industrie te werken. Ik zou graag willen dat de media ook de positieve kanten af en toe belicht.

   Dr. Anthony Hall is arts en werkt namens zijn Contract Research Organization (CRO) voor de farmaceutische industrie.

  8. @Guido

   Maar de conclusie is onvermijdelijk dat jij het kennelijk allemaal best vindt? Fraude, oplichting, machtswellust, beschadiging van menselijke waarden?!

   Geheugenproblemen?!

   http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/homeopathie-verdient-extra-aandacht/#comment-36108

   Wilmamazone
   10:45 22 mei 2010
   @Guido

   Jij schijnt alleen respect op te kunnen brengen voor ‘wetenschappers’; alsof het heiligen zijn

   Ook dat is aantoonbaar niet waar. Ik heb al de nodige keren kromme tenen gekregen van roeptoeterend wetenschappelijk onderzoek en/of de onzorgvuldige wijze waarop deze in de media gepubliceerd worden.
   Het is m.i. een grof schandaal waar zo snel mogelijk paal en perk aan gesteld mag worden.

  9. Een typische zwart/wit-opmerking om met een goodwill-artikel te komen over BigPharma. Een farmaceutisch-wetenschapper, ongetwijfeld met de nodige bijbanen aldaar. Een goodwill artikel schrijvend over de zegeningen van de farmaceutische industrie spreekt. Hebben we hier gezegd dat die er NIET ZIJN…??!! ‘Zegeningen van de farmaceutische industrie’.

   Zolang je dat niet snapt, denk je per definitie zwart/wit naar mijn idee. Als je ‘iets’ verkeerds meldt over deze industrie (waar idd mensen met hart en ziel werken!!), zou de HELE industrie niet deugen..?? Waar staat dat dan..?? Nogmaals.
   We hebben het hier over uitwassen, uitwassen waar je wederom NIET OP INGAAT. Een rottend gezwel in deze industrie, wil toch niet zeggen dat iedereen niet deugt. Een rottend gezwel kan ook deze welwillende mensen aantasten! Zou deze welwillende mensen moeten waarschuwen! Het gezwel zit in de top van deze industrie, waar bonussen van miljarden te verdelen zijn!! Op basis van leugens, bedrog, machtsspelletjes en pure fraude. Zie de bewijzen hierboven. Niet door WantToKnow bedacht, maar overal te vinden op sites waar wetenschappers ook werkzaam zijn. Juridische procedures die verhaal doen van pure oplichting en het schade-toebrengen aan burgers, die van niets weten en misbruik maken van de welwillendheid van (huis-)artsen.

   Deze reactie van je vind ik té voordehand liggend om niet tot de conclusie te komen, dat je verhaal propaganda is voor Big Pharma? Waarom? Nogmaals: hier op de site wordt NIET gezegd dat de hele industrie niet deugt?
   Laten we ajb een beetje nuanceren! Dat rottende gezwel zou jou als ‘medisch-wetenschapper’ ook een doorn in het oog moeten zijn. Maar kennelijk is het je opdracht hier propaganda voor BigPharma te maken, door aan een ‘goodwill’-artikel te referreren. Nota bene weer geschreven door een farmaceutisch wetenschapper.. Waar is een objectief artikel over BigPharma van deze strekking?

   Nogmaals, kom ter zake betreffende het bovenstaande artikel!!! Klets er niet omheen. Kun jij dit rottende gezwel ook ruiken, voelen, zien??

  10. Nou Guido, het artikel zelf is om te beginnen al niet bepaald genuanceerd. Alles wordt in zeer algemene termen gesteld, waardoor de nietsvermoedende lezers allicht de indruk kunnen krijgen dat dit de norm is binnen de hele industrie.

   Het zou ook wel aardig zijn om te vernemen wat voor maatregelen er zijn genomen en nog op stapel staan om misstanden te verbeteren. Zoals het er nu staat kan het een hoop onrust creëren die mogelijk voor een groot deel onnodig is.

  11. @Guido

   Een typische zwart/wit-opmerking vind ik dit. Dat mag hopelijk. Een farmaceut die over de zegeningen van de farmaceutische industrie spreekt.
   Hebben we hier gezegd dat die er NIET ZIJN…??!!

   Kan je ff quoten dan -met de linken erbij- waar en in welke artikelen je de zegeningen van de farmaceutische industrie benoemd hebt of die van de reguliere gezondhedszorg?

   Of is het zaak dat je eindelijk eens leert om genuanceerde, objectieve artikelen te posten en je vooral te onthouden van stemmingmakerij?

  12. @Guido

   Ik zie ook -en niet voor de eerste keer- dat je een reactie plaatst en die daarna nog gaat aanpassen/aanvullen.

   Dat jij dat als webmaster kan, wil niet zeggen dat dat ook netjes is.

  13. Hahaha, ik was al bang dat ik voortijdig dement aan het worden was.
   :mrgreen:

  14. Ik wou al een nieuw brilletje gaan kopen maar dat hoeft dus nog niet, haha!

  15. Reptielo: zou je daar nog iets aan toe willen voegen? Zeg het maar hoor, ik ‘flik het’ zo voor je.. hahhaha 😉

 7. Ik heb het stuk niet helemaal gelezen maar ben meteen even snel door de commentaren gescrolled. Ik moet een ding zeggen… jullie zijn het respect voor elkaars mening een beetje uit het zicht verloren. Je hebt zwart en wit en ook nog een groot grijs gebied. Een ieder die denkt de ander te moeten en kunnen opleggen wat hun waarheid zal nooit openstaan voor andere denkbeelden dan die van hemzelf en nooit verder komen in het leven. Haal die oogkleppen eraf en kijk eens verder.. Vroeger draaide alles om de aarde en als je het anders beweerde was je tegen de kerk en was je een ketter. Gelukkig zijn er toch een paar dapperen opgestaan om een einde te maken aan deze Middeleeuwen.

 8. Citaat TW:

  “Nou Guido, het artikel zelf is om te beginnen al niet bepaald genuanceerd. Alles wordt in zeer algemene termen gesteld, waardoor de nietsvermoedende lezers allicht de indruk kunnen krijgen dat dit de norm is binnen de hele industrie.

  Het zou ook wel aardig zijn om te vernemen wat voor maatregelen er zijn genomen en nog op stapel staan om misstanden te verbeteren. Zoals het er nu staat kan het een hoop onrust creëren die mogelijk voor een groot deel onnodig is.”

  Dank voor je inhoudelijke opmerking TW. Het heeft even geduurd. Laat jij ons weten welke ‘maatregelen er genomen ZIJN en welke ‘nog op stapel’ staan’..?
  Onze hoop is dat idd dit artikel zodanig onrust veroorzaakt, dat het gezwel van BigPharma sneller kan worden verwijderd, dan menigeen (!) van plan is te doen.

  1. Nee hoor, daar heb ik helemaal geen zin in, dat mag je zelf doen. Of laten, wat jij wil.

  2. @Guido

   Er stond even geleden nog:

   Prima, precies wat ik dacht.

   Intussen heb je nog meer toegevoegd, maar dat verandert mijn vraag niet, integendeel!

   Liet jij vroeger jouw eigen huiswerk óók al door anderen maken?

   Die leads, maatregelen, BigPharma-introspectie??

   zoals jij ze noemt hadden allang in bovenstaand artikel verwerkt moeten zijn. Of kan je alleen maar copy-pasten van wat anderen je aanleveren of zelf slechts sites/informatie vinden die in jouw straatje te pas komen?

  3. Gadsamme nu is er weer een pdf toegevoegd tijdens het schrijven van mijn reactie.

   Aan het druppelen Guido?

  4. Of gewoon een goed verhaal, 6 jaar oud, maar nog zo actueel! HIER de Pdf óók van onze zustersite.
   (vooruitziende blik Wilmazoon?)

  5. Guido zit de hele tijd zijn comments te wijzigen. Het heeft dus geen zin om ze te lezen, want even later kan er weer iets anders staan. Ik lees ze dus ook maar niet meer.

   Rare boel hier hoor.
   @Wilmamazone,

   “(Guido)…Of kan je alleen maar copy-pasten van wat anderen je aanleveren of zelf slechts sites/informatie vinden die in jouw straatje te pas komen?”

   Ja, ik denk dat we dat zo onderhand wel kunnen vaststellen.

  6. Pdf alweer verdwenen.

   Hopelijk gaat het nog goed met je Guido; ik begin me toch wel zorgen te maken. Je lijkt wel een knipperlicht. Pdf weer terug in een aparte reactie! *zucht*

  7. Klinkt een beetje boel als Gaitje allemaal! Verwarrend.. Gatsalledikkie!

  8. @Guido

   Nu heb je weer 2 reactie’s van mij samengevoegd, dus van de meest recente is zowiezo het tijdstip weggevallen.

   Wie schept er dan opzettelijk verwarring/is niet te vertrouwen?

   Het zal uiteraard te maken hebben met hoogstaande spirituele inzichten en niet met respectloos liegen/ bedriegen en manipuleren.

 9. Je hebt feiten, criteria en ervaringen.

  Om een goede discussie te voeren moet je weten over welke voorafgesproken criteria het gaat, in dit artikel dus over ‘de uitwassen van de farmaceutische industrie’ niet over de ‘farmaceutische industrie’. Zo simpel is het.

  De feiten kunnen de discussie kleuren omdat bij elk feit dat je vaststelt een onzekerheid hangt. Als een medicijn 95 % beter maakt, betekent dit dat dit voor 5 % niet geld. Dus is het medicijn genezend? Nee of Ja, net welke kleur je eraan geeft.

  Tja dan heb je nog de ervaringen, als ik zeg dat met mijn RSI destijds de farmaceutische industrie geen raad wist maar dat binnen het alternatieve , na overigens OOK diverse methoden zijn geweest die niet helpen, ik er toch van af gekomen ben via oa. electro-acunpunctuur (ja echt waar, RSI is dikke darm probleem) maakt dat de farmaceutische industrie ongeloofwaardig? Ik zou zeggen nee, maar hier lag voor hen wel een leermomentje.

  Gezondheid moet uiteindelijk gaan over niet ziek worden en niet over ziekte bestrijden. Wie dat het beste doet maakt niet uit, als ze het maar doen, en durven leren van elkaar waar nodig. Niet bestrijden maar verbinden.

  Vaak zit het EGO in de weg van de geneesheer omdat zijn conditionering het niet meer toestaat de verbinding op te zoeken. Triest, maar dagelijkse realiteit, teveel verhalen in mijn omgeving bevestigen dit.

 10. Nu bewust deze reactie bovenaan:

  Guido verandert niet alleen zijn eigen comments na plaatsing voortdurend, hij wijzigt ook in de comments van anderen!

  Deze site was qua inhoud al een aanfluiting, maar heeft zich nu ook voor wat betreft het moderatiebeleid volledig gediskwalificeerd.

  1. “Deze site was qua inhoud al een aanfluiting, maar heeft zich nu ook voor wat betreft het moderatiebeleid volledig gediskwalificeerd.”

   Hier ben ik het intussen volledig mee eens.

  2. Das nog erger als zomaar, zonder even een briefje achter te laten, reacties wegflikkeren.
   Netjes “Reactie Verwijderd” intypen bedoel ik.

 11. Maak je niet druk Guido om de laatste stuiptrekkingen van de “Dark Side” hier in de vorm van de Gaits, Trijntjewinkel, Wilmamazones van deze wereld……..

  Grappig eigenlijk die arremoedige pogingen van hun….

  Géén energie in stoppen, laat ze “gelukkig” zijn in hun eigen “wereld”, ik zou niet meer met ze willen ruilen.

  Hun tijdperk loopt af……..het failliet van “hun” wereld is elke dag te zien op TV.

  De bewustwording is niet meer te stoppen…

  Ga zo door!

  1. De bewustwording is niet meer te stoppen…

   Ga zo door!

   Guido en bewustwording:
   Rotflderotfl!! :mrgreen:

  2. Ook Guido en Co. op het lijf geschreven:

   How to be a denialist

   Martin McKee, an epidemiologist at the London School of Hygiene and Tropical Medicine who also studies denial, has identified six tactics that all denialist movements use. “I’m not suggesting there is a manual somewhere, but one can see these elements, to varying degrees, in many settings,” he says (The European Journal of Public Health, vol 19, p 2).

   ■1. Allege that there’s a conspiracy. Claim that scientific consensus has arisen through collusion rather than the accumulation of evidence.
   ■2. Use fake experts to support your story. “Denial always starts with a cadre of pseudo-experts with some credentials that create a facade of credibility,” says Seth Kalichman of the University of Connecticut.
   ■3. Cherry-pick the evidence: trumpet whatever appears to support your case and ignore or rubbish the rest. Carry on trotting out supportive evidence even after it has been discredited.
   ■4. Create impossible standards for your opponents. Claim that the existing evidence is not good enough and demand more. If your opponent comes up with evidence you have demanded, move the goalposts.
   ■5. Use logical fallacies. Hitler opposed smoking, so anti-smoking measures are Nazi. Deliberately misrepresent the scientific consensus and then knock down your straw man.
   ■6. Manufacture doubt. Falsely portray scientists as so divided that basing policy on their advice would be premature. Insist “both sides” must be heard and cry censorship when “dissenting” arguments or experts are rejected.

  3. Albert Einstein:

   “Anyone who doesn’t take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either.”

 12. Al is de leugen nog zo snel…….juist ja!

  Een grof schandaal komt ten einde:

  http://nos.nl/artikel/159468-britse-arts-geroyeerd-om-nepstudie.html

  Een Britse arts is uit de medische stand gezet omdat hij het aanzien van de beroepsgroep heeft geschaad. Andrew Wakefield werd in 1998 bekend toen hij een verband suggereerde tussen het vaccineren tegen kinderziekten en het ontstaan van autisme bij kinderen.

  Omdat duizenden ouders daardoor hun kinderen niet lieten inenten, ontstond er direct een stijging van het aantal gevallen van mazelen en de bof.

  Het onderzoek van Wakefield kreeg veel kritiek. Er bleken maar elf kinderen aan het onderzoek te hebben meegedaan, en die waren allemaal aangeleverd door letselschade-advocaten.

  Wakefield vindt de aantijgingen “ongefundeerd en onrechtvaardig” en gaat in beroep.

 13. lol staat zelfs op de site hier “Om vertrouwen te krijgen in zijn eigen weg, hoeft een strijder van het licht niet aan te tonen, dat een ander de verkeerde volgt.”

  daar voeg ik graag deze nog aan toe

  waarlijk vrij zijn is niet een ander zijn GELOOF nodig hebben voor je eigen WETEN

  1. “Geloven is twijfelen aan het zeker weten”

   Op deze site is geloof synoniem met zeker weten. Dat is het probleem hier.

  2. “Geloven is twijfelen aan het zeker weten”, zeg ik altijd maar.

   Het tegenovergestelde is aan de orde, want geloven betekent o.a.:
   *er vast van overtuigd zijn dat iemand of iets niet alleen in de verbeelding, maar in werkelijkheid bestaat.
   *(iets) op gezag van een ander als waar beschouwen

   Dat laatste levert heel wat goedgelovigen op die niet de moeite willen nemen om iemand of iets waar dan ook aan te toetsen of daar niet eens toe in staat zijn.

   De ergste uitwas zijn de mensen die in de ene na de andere complottheorie geloven of zelfs in meerderen tegelijkertijd.
   De meest waanzinnige bedenksels worden -met het grootste gemak- voor waar aangenomen en verder rondgebazuind.
   Gezond verstand blijkt ver te zoeken of is zelfs helemaal afwezig.
   Met deze paranoïci -lijders aan achtervolgingswaanzin- valt niet of zéér moeilijk van gedachten te wisselen omdat ze niet beseffen hoe ziek ze in werkelijkheid zijn.
   Ze worden maar al te vaak uitgebuit door figuren die verdomd goed weten waar ze mee bezig zijn.

  3. Geloof is sowieso niet voldoende om wat dan ook te weten, ook je eigen geloof niet.

  4. juist want geloven is geen weten mja dat zeg je zelf ook al 🙂

 14. Wat heerlijk toch als je zoveel vertrouwen hebt in waarheden die via ‘officiele’ kanalen naar je toekomt. Alles wat regulier is is goed. Twijfel is nergens voor nodig dus kennelijk. Politici, wetenschappers, dominees en doctoren spreken altijd de waarheid! Waar was ik al die tijd? Ik ben jaloers, maakt het mij ziek dat ik overal gezond bij twijfel? Ook bij de twijfel van de twijfel?

  1. Mooi gezegd Burke. Ik zou ook graag willen geloven dat Corexit van BP het hele olie drama gaat oplossen en niet ook de rest van de oceanen. Officieel is het volgens BP een goed middel maar volgens de Officiele Amerikaanse overheid is het eigenlijk toch niet zulk fijn spul en moeten ze het gebruik ervan staken. Hoe gaan mensen met een eenvoudige waarheid hiermee om. BP brengt officiele verslagen uit en De overheid ook en die spreken elkaar tegen…ohoh.. De hemel komt naar beneden vallen.

  2. Zie mijn linkjes in twee posts op NRC.nl over Corexit:
   http://weblogs.nrc.nl/fresco/2010/05/11/de-roze-lepelaar-en-de-boze-wereld/#comments

   Overigens schijnt BP nu overgestapt te zijn op een ander middel.

   Joris Baas zegt:
   maandag 17 mei 2010, 16:53 uur
   Er schijnt veel meer olie te stromen dan toegegeven. Het gaat niet alleen over een roze vogeltje, maar over de gezondheid van miljoenen Amerikanen. En over de Amerikaanse machtsstructuur. Het lijkt me bijzonder leerzaam om de verwevenheid tussen BP, de VS als staat en Wallstreet eens uitgeplozen te zien in de krant.

   citaat: “De Goldman Sachs connectie moet nog worden onderzocht maar het lijkt erop dat Sutherland een belangenconflict had in zijn tweeledige rol bij BP en de Wall Street gigant. BP en Goldman waren in de 1990’s en in 2000 in grote mate betrokken bij de bij het bereiken van deregulering van de lange termijn energiehandel uit de eerdere controle van de Commodities Futures and Exchange Commission (CFTC).”
   bron: http://zaplog.nl/zaplog/article/een_rechtszaak_tegen_bp_wall_street_en_oorlog

   zie ook:
   http://zaplog.nl/zaplog/article/vs_liet_bp_zonder_vergunningen_in_de_golf_boren

   http://zaplog.nl/zaplog/article/olieramp_in_golf_van_mexico_het_blijkt_allemaal_nog_veel_erger_dan_we_dacht

   Joris Baas zegt:
   vrijdag 21 mei 2010, 17:00 uur
   ‘De milieu-impact van het olielek zal zeer zeer gering zijn’, iets dergelijks heeft een hoge BP baas gezegd.

   Corexit schijnt het spul te zijn waarmee BP de olie besproeit. Het werkt matig om de olie op te lossen is is kankerverwekkend en om die reden in veel landen verboden, iets wat BP van dag één af wist.

   Werkelijk schandalig.

 15. Hoe ver mag je gaan als het om kinderen gaat??

  Should Glaxo Test Paxil On Children?

  Six years ago, Paxil was one of several antidepressants that had a Black Box warning slapped on its labeling over links to suicidal thought and behavior in youngsters. Since then, there has been nothing but controversy over the extent to which this move did more than harm than good, with some doctors arguing that the negative publicity and regulatory restrictions were scaring some physicians and patients who might otherwise benefit from a helpful treatment (see this, this and this).

  And so on this basis, GlaxoSmithKline is now conducting a pediatric study in Japan. The randomized, double-blind, placebo-controlled trial seeks to compare Paxil over an eight-week period in 130 children and adolescents age seven to 17 suffering from major depressive disorder. “There remains a substantial unmet clinical need for the treatment of pediatric major depressive disorder in Japan, and it is hoped that the data will ultimately help healthcare providers in Japan make treatment decisions in this often difficult to treat group,” a Glaxo spokeswoman writes us.

  This raises a thorny issue. The drugmaker is entitled to conduct such a study, but are patients unnecessarily at risk? Art Caplan, who heads the Center for Bioethics at the University of Pennsylvania, notes that the Glaxo has a long list of reasons to exclude certain children from its trial, including prior suicidal ideation or behavior (see the posting on ClinicalTrials.gov) and that eight weeks may be sufficientally minimal exposure. But there may still be issues. One, he says, is cultural.

  “On the other hand, when you’re in Japan, you have to be careful dealing with parents who sign their kids up. There’s a tremendous amount of paternalisitc practice in Japan with patients yielding to what they think doctors want,” he explains. “There’s going to be a lot of parents who will be told they want to put their kids a in study and doctors will say yes and that will be that.”

  And while Glaxo maintains MDD is a problem among Japanese youngsters, he says “they had better be darn sure the depression is so bad that it’s worth doing in the face of all these red flags. It’s not an impossible bar to jump over, but its a really high one. Unless these kids are really unable to go to school or get out of bed – they’re severely hobbled by their depression – taking them into a non-indicated drug would be tough to justify, presuming there’s no other drug that could help.”

  There is one other point. The trial will only enroll patients who, in the opinion of the chief investigator running the trial, are judged as not being appropriate. “This is leaning toward a selection that might give a favorable result,” Caplan adds. “You don’t usually see something that vague.” Glaxo, which last year saw Paxil global sales remain relatively flat, maintains it will act property and responsbily, and post and report all results. What do you think?

  http://www.pharmalot.com/2010/05/should-glaxo-test-paxil-on-children/

 16. Vandaag in de nieuwsbrief van the-scientist.com.

  10 retractions and counting

  Posted by Jef Akst
  [Entry posted at 26th May 2010 03:19 PM GMT]

  In an unusually large case of misconduct, an immunology lab at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, has pulled 10 papers so far, with about five more expected, and cancelled a clinical trial after a senior research associate was found guilty of falsifying data.

  Read more: 10 retractions and counting – The Scientist – Magazine of the Life Sciences http://www.the-scientist.com/blog/display/57449/#ixzz0p4Pu4wxa

  1. Dank Janny, er zijn misschien wel 10 WantToKnows te vullen met dit soort verhalen.. En maar rechtpraten wat krom is…!

 17. http://www.rvz.net/data/download/WEB_Farmaceutische_industrie_en_geneesmiddelengebruik.pdf

  blz. 54:

  8 Slot: Door de Raad getrokken conclusies

  Doel van farmaceutische zorg, zoals van alle gezondheidszorg, is om de gezondheid van de patiënt zooptimaal mogelijk te krijgen of te behouden
  gegeven de situatie waarin de patiënt verkeert. Immers veel aandoeningen kunnen helaas niet genezen worden; in die gevallen gaat het erom de kwaliteit van leven van de patiënt of cliënt te optimaliseren.
  De farmaceutische industrie speelt hierbij een belangrijke rol. Zij ontwikkelt,produceert en verkoopt geneesmiddelen. Dit doet zij binnen een systeem van marktwerking. Dit houdt onder meer concurrentie in.
  Farmaceutische bedrijven moeten winst maken om hun continuïteit te waarborgen en hun investeerders tevreden te stellen. Het zijn commerciële,concurrerende bedrijven en het is dus vanzelfsprekend dat zij ook als zodanig opereren. Deze setting is in beginsel goed voor de ontwikkeling,productie en distributie van geneesmiddelen. Wel wordt van hen verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord handelen, en zeker omdat het om de gezondheid van mensen gaat, dienen zij zich niet te buiten te
  gaan uit ‘eigenbelang’, bijvoorbeeld door agressieve marketingtechnieken toe te passen. Zij schaden hiermee zichzelf en de sector doordat het vertrouwen in de farmaceutische industrie daalt. Een van de effecten kan
  lagere therapietrouw zijn, bijvoorbeeld als gevolg van aandacht in de media wanneer de industrie wordt afgeschilderd als verkopers van pillen die niet werken. Farmaceutische bedrijven dienen duidelijk oog te hebben
  voor een goed evenwicht tussen publiek en privaat belang. Omgekeerd is het van publiek belang dat farmaceutische bedrijven winst maken. Een bedrijf dat geen winst maakt, verdwijnt en daarmee verdwijnen kansen op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.
  Als het bedrijfsbelang van de farmaceutische industrie onvoldoende in evenwicht is met het publieke belang, kan dat schade berokkenen aan het vertrouwen van de patiënt in de geleverde zorg, de beroepsethiek van zorgverleners onder druk zetten en uiteindelijk de volksgezondheid schaden.
  Om de patiënt optimale zorg te kunnen verlenen en het vertrouwen van de patiënt te behouden, is het van groot belang dat artsen (voorschrijvers)zich staande houden in de druk die op hen wordt uitgeoefend vanuit de farmaceutische industrie. Zij zullen in beroepsethisch opzicht
  stevig in hun schoenen moeten staan en hun professionele standaard hoog moeten houden. Beroepsethiek alleen is echter onvoldoende garantie.
  Aanvullende instrumenten van overheidswege en andere partijen zijn nodig om het bedrijfsbelang van de industrie en het publieke belang in een gezonde balans te houden.
  Zelfregulering in de vorm van gedragsregels, zoals die van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), kan de totstandkoming van dit evenwicht bevorderen. Daarnaast zijn er wettelijke regels op Europees niveau (Richtlijn 2001/83/EG) en op nationaal niveau (Reclamebesluit)
  die dit bevorderen.

  Blz. 59

  De invloed van de farmaceutische industrie op de gezondheidszorg is een gevoelig maatschappelijk onderwerp. Van tijd tot tijd worden vraagtekens geplaatst bij de relatie tussen enerzijds de farmaceutische sector en
  anderzijds de zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Het gaat dan om de vraag wat de invloed van de farmacie op de gezondheidszorg is: waar liggen maatschappelijke grenzen en hoe kan op een constructieve manier gebruik worden gemaakt van de aanwezige kennis en expertise? Hoe kunnen ‘win-win’ coalities worden gecreëerd? De RVZ wil, ondermeer via een verkennende conferentie, het debat voeren. Dit moet uitmonden in een breed gedragen visie over deze gevoelige materie. Dit is een andere vorm van adviseren dan de traditionele: een waarin de veldpartijen, meer dan de overheid, centraal staan.

  Berichten over foutjes tot regelrechte blunders zijn volop te vinden, maar deze vraag mag m.i. daarbij niet uit het oog verloren worden.

  Hoe kunnen ‘win-win’ coalities worden gecreëerd?

  1. Dank voor je bijdrage Wilmamazone! Dit is nu precies waar het over gaat! Dit soort levenloze statements..!

   Ik citeer een stuk uit jouw quote:

   ‘Farmaceutische bedrijven moeten winst maken om hun continuïteit te waarborgen en hun
   investeerders tevreden te stellen. Het zijn commerciële,concurrerende bedrijven en het is dus vanzelfsprekend dat zij ook als zodanig opereren.

   Deze setting is in beginsel goed voor de ontwikkeling,productie en distributie van geneesmiddelen.

   Wel wordt van hen verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord handelen, en zeker omdat het om de gezondheid van mensen gaat, dienen zij zich niet te buiten te gaan uit ‘eigenbelang’, bijvoorbeeld door agressieve marketingtechnieken toe te passen

   Kijk en dan zou ik als dappere pharmadodo, mijn woorden zodanig neerzetten dat het een commitment wordt. Dat je je ertoe VERPLICHT..!!

   Wat er nu dus staat:
   er MOET winst gemaakt worden..
   en
   Er wordt van ze VERWACHT dat ze maatschappelijk verantwoord handelen.

   Zo niet, is kennelijk een hartgrondig ‘FOEI!’ op zijn plaats…??

   Ik stel me zo voor, dat de voorzitter het woord richt op zijn pharmaleden:
   “Wij spreken de verwachting uit dat u netjes en maatschappelijk verantwoord zult handelen.. Dus laat die vele miljarden links liggen, die u kunt verdienen met frauduleus handelen, het vertellen van halve waarheden en hele leugens, en handel alstublieft maatschappelijk verantwoord; wij verwachten het toch van u..! Maar niks moet, winst moet… Laat dat allemaal duidelijk zijn”

   Dus een suggestie, waarom staat er niet zoiets als:

   We moeten als bedrijven winst maken, maar dat dient te gebeuren in het kader van verplicht maatschappelijk verantwoord handelen.

   Maar weet je wat het is Wilmamazone, als bedrijven/organisaties zich zo uitdrukken, zich al zodanig ’temperen’ met dit soort bewoordingen op voorhand, dan is dat vaak het topje van de ijsberg van de mentale instelling-achter-de-schermen van deze Big Pharma cowboys. En dat is heel simpel mijn mening. De praktijk toont helaas aan, getuige o.a. het bovenstaande artikel, dat dit maar al te waar is.
   De vele, vele miljarden die lokken, zijn een weelde, die geen enkel menselijk persoon bijna kan dragen. Ook dat zie ik wel in.

  2. Een miljoen is niet meer genoeg.

   Merck CEO Clark Eyes Retirement, and a $23M Golden Handshake

   With the Schering-Plough merger done, Merck (MRK) CEO Richard Clark is already mulling who will succeed him in the bosses’ chair. (Some believe Schering’s Fred Hassan will be “tanned, rested and ready” at that point.)

   But, as Internet Drug News asks, how much will Clark walk away with when he retires? A look at Merck’s 2009 proxy statement gives some estimates. It’s more than $23 million in cash and benefits.

   Clark received $19.9 million in total 2008 compensation, including $7.7 million in retirement benefits, and $10,350 in savings plan company matches (don’t forget $30,867 on “aircraft”). He also received hundreds of thousands of stocks and options, whose value changes over time. About $1 million of those investments was realized in 2008 alone.

   The statement says Clark is credited with 35 years of service, which gives him $23.3 million in accumulated pension benefits. His deferred compensation is $7.7 million.

   He is also eligible for 41 weeks of base pay, which would be worth about $1.4 million. However, the statement says that “Mr. Clark is not eligible for benefits under the Separation Plan as a result of his individual agreement …” That agreement gives him two years’ salary and bonus, which would have been worth $9 million in 2008, the statement says. On top of that, he gets three years’ of healthcare benefits.

   That’s all under the current plan, in which Merck does not undergo a change of control. Of course, Merck technically has undergone a change of control because this is a reverse merger in which Schering is engulfing Merck and changing its name to “Merck.” If that scenario plays out, Clark would get $24.8 million in payments.

  3. Dank voor je bijdrage Wilmamazone! Dit is nu precies waar het over gaat! Dit soort levenloze statements..!

   Wat is er mis mee om mensen/deelnemers maatschappij aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheden? Het lijkt me niet dat werkelijk alles dicht te timmeren valt met wet,- en regelgeving.

   Er staat ook:

   Om de patiënt optimale zorg te kunnen verlenen en het vertrouwen van de patiënt te behouden, is het van groot belang dat artsen (voorschrijvers)zich staande houden in de druk die op hen wordt uitgeoefend vanuit de farmaceutische industrie. Zij zullen in beroepsethisch opzicht stevig in hun schoenen moeten staan en hun professionele standaard hoog moeten houden. Beroepsethiek alleen is echter onvoldoende garantie.
   Aanvullende instrumenten van overheidswege en andere partijen zijn nodig om het bedrijfsbelang van de industrie en het publieke belang in een gezonde balans te houden.
   Zelfregulering in de vorm van gedragsregels, zoals die van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR), kan de totstandkoming van dit evenwicht bevorderen. Daarnaast zijn er wettelijke regels op Europees niveau (Richtlijn 2001/83/EG) en op nationaal niveau (Reclamebesluit)
   die dit bevorderen
   .

   (dik,- en schuingedrukt door mij)

   Het rapport is uit 2008 en ik heb intussen heel wat berichten gelezen die tonen dat er serieus gekeken blijft worden naar alle facetten van deze problematiek. Verbeterpunten zijn aan de orde van de dag net als het aan de kaak stellen van mistoestanden.
   Nog steeds werk in uitvoering, maar evengoed een welkom stuk bewustwording van velen.
   Dat proces is dus al jaren aan de gang in de reguliere gezondheidszorg en daar ben ik ze dankbaar voor.

  4. Oeps…achter ‘dit bevorderen’ </blockquote haakje sluiten vergeten.

 18. [..]Zelfregulering in de vorm van gedragsregels[..]

  Daar geloof ik helemaal niet in, dat werkt van geen meter.

  Er moeten duidelijk eisen en grenzen gesteld worden.

  Vanaf het moment dat een medicijn of vaccin ontspruit uit het brein van een geniaal iemand, tot het moment dat het in het lichaam van een persoon terecht komt, gaat het over zoveel schijven en zijn er ook net zoveel mogelijkheden dat het gedrag van iemand voor een verkeerde keuze kan zorgen, met alle gevolgen voor de eindgebruiker.

  Er kan in het hele proces zoveel misgaan. Dus moet je wel duidelijke wettelijke regels hebben.

  Het kan in de productie helemaal goed gaan, maar als een product dat gekoeld bewaard moet worden, twee dagen ongekoeld in een busje ligt en dan afgeleverd wordt, dan is het geen goed product meer.

  Of (zoals ik op een nurses forum las) dat Cervarix bewaard werd in een koelkast waarvan de thermometer stuk was, dan heb je ook geen garantie of het goed bewaard is.

  In een online gesprek dat een paar mensen van Truthaboutgardasil met de FDA gehad hebben, gaf de FDA duidelijk aan, dat op het moment er een bepaalde waarschuwing uit gaat, ze er geen grip op hebben of die wel opgevolgd word.

  En eerlijk gezegd kan ik me daar ook wel wat bij voorstellen, want het kost vreselijk veel tijd voor artsen om alles bij te houden, maar dat is wel in het nadeel van degene die het toegedient krijgt.

  Inmiddels zijn bedrijven afhankelijk van een paar blockbusters, als die niet opleveren wat verwacht wordt, dan zijn de aandeelhouders niet blij.

  Je kunt online naar aandeelhouders vergaderingen van BigFarma luisteren en daar gaat het om hoeveel er verkocht gaat worden van een product, niet of het product ook echt nodig is. Er worden verkoopcijfers verwacht, geen gezondheid.

  Een product wat niet goed is, kan een bedrijfschade toebrengen en in plaats van daar open over te zijn, wordt wel eens geprobeerd dat op een creatieve op te lossen.

  J&J ‘Phantom Recall’ Shows Motrin Troubles Go Back to 2008
  May 27, 2010, 12:45 PM EDT

  May 27 (Bloomberg) — Johnson & Johnson’s manufacturing lapses, which caused 40 types of children’s drugs to be pulled from store shelves this month, date to 2008 when there was a “phantom recall” of the painkiller Motrin, a lawmaker said.

  In August, 2008, consultants to J&J’s McNeil Consumer Healthcare unit tried to
  retrieve large quantities of 88,000 packages of Motrin from stores without notifying the U.S. Food and Drug Administration, Edolphus Towns said at a congressional hearing today. The FDA didn’t become aware that the drugs weren’t dissolving properly until three months later, said Towns, a New York Democrat.

  The hearing by the House Oversight and Government Reform Committee, chaired by Towns, was called to investigate the May recall of infant and children’s Tylenol, Motrin, Zyrtec and Benadryl. FDA inspectors found tainted raw materials during an April inspection, officials have said. An agency official said during the hearing that the drugmaker faces enforcement actions that may include criminal penalties.

  “It is a moral outrage for a company specifically marketing its products for children to allow a culture of neglect and irresponsibility to taint the medicines that parents and physicians trust to help children get well,” Representative Darrell Issa of California, the committee’s ranking Republican, said in his opening statement.

  Johnson & Johnson, based in New Brunswick, New Jersey, fell one cent to $59.11 at 12:23 p.m. in New York Stock Exchange composite trading. The shares have dropped 8.2 percent this year before today.

  Production Suspended

  In a statement prepared for the hearing, J&J said it is correcting the defects that led to the latest recall and continues to suspend production at the Fort Washington, Pennsylvania plant responsible for the violations.

  Manufacturing procedures were “unacceptable,” spurring the hiring of new operations and quality-control executives, said Colleen Goggins, J&J’s worldwide consumer group chairman, in the statement. The company has made “significant organizational changes” in the McNeil unit in addition to the new executives, she said.

  “The recall is a disappointment to our Chairman Bill Weldon, to me personally, and to the thousands of employees in the Johnson & Johnson family of companies,” Goggins said.

  In the 2008 incident, McNeil hired contractors to perform a “statistical sampling,” according to FDA documents released at the hearing. The agency later learned the “contractor was purchasing” the Motrin in stores and employees were instructed not to mention the word ‘recall,’ the documents said.

  Nine months later, McNeil initiated a recall of the Motrin products after the FDA learned about the contractors’ activities.

  ‘It Was Just Strange’

  “We had been informed that they were going to look if any was out there on the shelves,” said Joshua Sharfstein, the FDA’s principal deputy commissioner, in an interview during a break in the hearing. “We didn’t realize they were going around buying it up and telling people to act natural. It just was strange, so we thought, ‘if you’re going to do that, you might as well do a recall.’”

  Sharfstein said during the hearing that the agency has “had growing concerns” about McNeil’s production quality, and began inspecting its facilities with increasing frequency. The company has shown “a pattern of non-compliance,” he said, and the agency “forced major changes to protect the public.”

  In addition to possible criminal penalties, the FDA also is considering possible injunctions or seizures, said Sharfstein.

  J&J spokeswoman Bonnie Jacobs didn’t immediately return phone calls for comment.

  46 Complaints

  FDA inspectors said the McNeil unit received 46 consumer complaints dating to June 2009 about “foreign materials” in the products. FDA officials expanded their initial investigation of the Fort Washington plant to all McNeil operations. The agency is closely monitoring J&J’s plan to correct its manufacturing lapses, Sharfstein said.

  While the agency is still investigating, there have been “no cases with evidence that a product quality issue contributed to a significant adverse health outcome,” Sharfstein said.

  Goggins told lawmakers “the health risks to consumers were remote.”

  –With assistance from Meg Tirrell in New York. Editors: Bruce Rule, Reg Gale

  To contact the reporters on this story: Drew Armstrong in Washington at darmstrong17@bloomberg.net; Meg Tirrell in New York at mtirrell@bloomberg.net

  http://www.businessweek.com/news/2010-05-27/j-j-phantom-recall-shows-motrin-troubles-go-back-to-2008.html

 19. Guido,

  Je hebt jezelf weer eens overtroffen.

  Na ruim een jaar zeer intensief bezig te zijn geweest met het HPV,- en Mex.griep-vaccin, werd mij ook behoorlijk duidelijk hoe de farmacie te werk gaat. Zeker n.a.v. mijn web-site http://www.DeNieuweWereldOrde.Come2me.nl. De puzzelstukjes vallen in elkaar.

  Wilmamazone: Aangezien ik wel met vaccinatie’s en onderzoeken daarnaar ben bezig geweest, ben ik volledig op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Dr. Wakefield. Jij duidelijk niet ! Het lijkt erop, alsof je een kop in de krant leest , maar het artikel niet. Wil jij iets duidelijk maken, doe dat dan nadat je weet waar je het over hebt. Beter nog, laat zien dat je weet waar je het over hebt en toon de bronnen bv.

  1. dankjewel Annelies!! Het komt me af en toe ook de strot uit hoor, dat geklooi van Big Pharma; er zijn nog zoveel andere onderwerpen die ik graag hier wil brengen…
   Elke keer weer krijg ik een stuk te lezen over deze ordinaire pillenverkopers, want dat zijn het in mijn ogen, dat me weer doet besluiten het te vertalen/plaatsen.
   En ik zal het nog maar een keer herhalen: de Wilmamazones, TW’s, Gaits, Cryptocheiliussen etc. zijn hier NIET voor zichzelf; ik zal het nog maar een keer herhalen..! Hun reacties zijn zelden menselijk-verbonden. Hele stukken tekst kopiëren en inplakken, ZONDER zelf erbij te vertellen wat ze vinden, laat staan voelen, spreekt toch boekdelen.. ?
   En een schuilnaam zegt ook veel. Jezelf verbergen, het topje van de ijsberg. De mensen die hier zichzelf laten zien, hebben geen ‘nick’ nodig.. Op naar het asperge-artikel..!

  2. @Annelies
   Die bron heb o.a. ik al herhaalde malen getoond, maar die zijn net zo vaak door Guido verwijderd. Ik ben mede-auteur van die bron/de Cryptocheilussite.
   Daar staat ook duidelijk -naast héél wat research- wat ik over het een en ander denk en voel. Ik heb er geen zin in/behoefte aan om hier -vanwege het selectieve moderatiebeleid van Guido- alles nog eens dunnetjes over te doen.

  3. dankjewel dat je nu eens netjes toegeeft dat jullie met elkaar onder één hoedje spelen. Dan kun je wel de lead áchter je naam verbergen, Wilmamazoon, maar is het niet eerlijker er gewoon mee voor de dag te komen.
   Bovendien blijft mijn belangrijkste bezwaar staan: er zit geen hart in jullie verhaal..! Het duf copiëren van lappen tekst, zonder daar überhaupt bij te vermelden wat je ermee bedoelt, spreekt boekdelen voor mij. Maar nogmaals, ik blijf het zeggen: zonder schelden en overbodige links naar allerlei eigen sites: Wees welkom hier!!

  4. Ach, wij zijn niet mensenlijk of verbonden en hebben geen hart. Guido is echter dubbelhartig.

   zonder overbodige links naar allerlei eigen sites

   zegt hij hier op een reactie van annelies die nota bene twee keer linkt naar haar eigen site.

   Guido bedoelt natuurlijk onwelgevallige links. Die mogen niet. Je zult het wel druk hebben met het weghalen hiervan.

  5. dankjewel alsteblieft!
   Een anatomisch dubbelhartig wonder, aangenaam!

  6. Voor iemand die voortduren oproept om niet te oordelen, oordeel je zelf veel en hard valt mij op. Wel heel selectief, dat dan weer wel.

 20. Mooi stuk Guido! Ik link heel vaak naar jouw site, vanwege de volledigheid. Steeds meer “vrienden” klikken door en worden zo ook steeds wijzer. Ik hoop dat je van velen de ogen mag openen. Angst is een slechte raadgever en als je naar het nieuws MSM kijkt, lijkt het wel of angst alles regeert. Ga zo door, ik kom iedere dag wel even langs!

 21. GuidoJ
  Inderdaad een heel goed stuk. Ik wil er nog aan toevoegen dat uit eigen onderzoek, over wat ik je ooit heb geschreven, heb kunnen concluderen dat het hier ook in zeer grote mate in Nederland gebeurd. Ik kwam werkelijk rapporten tegen die elkaar tegen spreken, onderandere van een product van Sanofi. Van onze welgestelde heer Coutinho van het RIVM. Bij toeval sprak ik gisteren iemand uit medicijnwereld en ik kan daar natuurlijk niet over uitwijden wie dat is die de werking van dit medicijn in ernstige twijfel trekt wegens de gevaren. Nou ja kent mijn verhaal. Inmiddels weet ik ook dat het de oorzaak is van dan wel niet van Sanofi, maar van Mylan..

  Verder is mij opgevallen dat de Nederlandse Wikipedia uiterst klein is in de beschrijving van een medicijn en zijn werking en samenstelling.
  Vaak ongeveer de grote van wat ik nu allemaal heb opgeschreven.
  Zodra je de Engels aanklikt in het linker kollometje, WAUW, wat een INFO.
  Zodoende kwam ik er dus achter wat er mis is met dit medicijn en nu met mij.
  Met dank aan, nou ja je weet wel.

  Mensen let dus op vraag in het nederlands en klik daarna de engelse versie aan en je wordt rijk geinformeerd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.