Advertentie

Dr. Hans Moolenburgh en het HPV – ABC..


Binnenkort starten nieuwe rondes HPV-vaccinaties, op zijn zachtst gezegd, controversieel.. De uitspraak van een dokter: “…Het is echter gebleken dat de vaccinaties allesbehalve onschuldig zijn. Er vallen doden. Er zijn nu al ernstige en soms blijvende afwijkingen zoals verlammingen. Er zijn zelfs vermoedens dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker zal stijgen.” Deze dokter is Dr. Hans Moolenburgh, waarover zometeen meer.

Jonge meisjes krijgen -indien zij of hun ouders dat willen- een vaccin toegediend, waarvan geclaimed wordt dat het hen vrijwaart van een ernstige ziekte.
Er is vorig jaar al veel geschreven, ook hier op de site, over de verschillende kanten van de HPV-campagne. Dit jaar heeft de overheid besloten om een heus  reclamebureau in te zetten. Omdat de vaccinatie-opkomst eigenlijk te wensen overliet de vorige keer. Er wordt dus niet gekeken naar de achterliggende oorzaken van deze geringe opkomst, er wordt niet gevraagd naar de reden dat veel jonge meiden niet kwamen opdagen. Nee, er was een (te?) lage opkomst.

Kun je mooier in beeld gebracht krijgen, van wat er met onze hedendaagse overheidsgezondheidszorg fundamenteel mis is, dan door deze manier van handelen door diezelfde overheid?

Dr. Hans Moolenburgh staat bekend als een uitermate erudiet voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij heeft er o.a. voor gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.

De boodschap die het reclamebureau voor de rijksoverheid moet uitdragen is duidelijk. Er moet en zál gevaccineerd worden, die mensen die wegblijven hebben het mis, maken de fout van hun leven.

Andersom gezegd.. De overheid maakt geen fouten, vaccinaties zijn absoluut veilig en het is onzin om te gaan twijfelen aan de wetenschappelijke bewijzen, die ten grondslag liggen aan de bestrijding van het HPV-virus. Bovendien zijn mensen die beweren dat er tóch gevaren zijn, dat er wel degelijk veel meisjes zijn overleden aan het vaccin, nonsens. Een ondankbare taak voor het reclamebureau, ga d’r maar an staan.

Dr. Hans Moolenburgh, de ‘éminence grise’ van de Nederlandse gezondheidszorg, schreef het voorwoord in het onvolprezen boek van journaliste Désirée Röver over baarmoederhalskanker. (De cover van het boek zie je hieronder).

Zijn bijzonder duidelijke verhaal willen wij hier als introductie van ónze neutrale voorlichtingscampagne over HPV, als eerste brengen. verhaal van Moolenburgh laat aan duidelijkheid niets, maar dan ook niets te wensen over. Lees het, stuur het door naar mensen die er belang bij kunnen hebben, die afwegingen willen maken inzake het wel of niet vaccineren.

X

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

X

Voorwoord door Dr. Hans Moolenburgh

uit het boek ‘Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins, als een ‘deux-ex-vagina’ ‘

X

Toen ik het manuscript van dit boek las, moest ik denken aan een der stripfiguren van Marten Toonder. In de Tom Poes serie komt Professor Sickbock voor, een bok met een tronie van een sluwe duivel met een Satanisch glimlachje. Meestal zien we hem omringd door pruttelende retorten of vreemde futuristische technische apparatuur en houdt hij zich bezig met het perfectioneren van technieken, die de mensheid onder zijn controle moeten brengen. Hij is het prototype van wat de Fransen noemen ’le Savant Fou’, de krankzinnige geleerde. Ik zal u straks uitleggen waarom ik aan Sickbock denk.

Désirée Röver heeft in een waar monnikenwerk zowel openbare als verborgen gegevens verzameld betreffende de laatste loot aan de toch al overladen vaccinatiestam: de enting tegen papilloomvirussen, waarvan geclaimd wordt dat die baarmoederhalskanker kan terugdringen. Het bijzondere van deze gegevens is, dat ze grotendeels afkomstig zijn uit de literatuur van hen, die de antipapilloomvaccinatie aanbevelen.

Waar berust die aanbeveling nu op? Op drie stellingen:

 • Er bestaat een aantal papilloomvirussen. Ze heten zo, omdat ze o.a. gesteelde tumortjes (papillomen) aan de baarmoedermond zouden veroorzaken.
 • Deze papillomen, maar ook andere afwijkingen aan (onder andere) de baarmoedermond, zouden het gevolg zijn van besmetting met deze virussen;
 • Een aantal van deze afwijkingen zal uitgroeien tot baarmoederhalskanker waarbij wordt gedacht, dat de virulentie van de virussoort grotendeels bepalend is voor het al dan niet ontstaan van die kanker.

We hebben dus de volgende reeks:

A (het virus) veroorzaakt B (de afwijking) en B (afhankelijk van de virulentie van het virus) kan uitgroeien tot C (baarmoederhalskanker).

Conclusie: A (het virus) is de oorzaak van C (de kanker).

Resultaat: Ent tegen A, en je roeit C uit.

Het lijkt zuiver en logisch.

De cover van het boek over HPV-vaccinaties, geschreven door Désirée Röver.

Echter: nadere onderzoekingen, die door Désirée zo naarstig in dit boek zijn verzameld, laten een heel ander beeld zien. Want ‘A’, het virus, is niet verantwoordelijk voor ‘B’, de afwijking. Het is wèl zo, dat de virussen met grote regelmaat bij afwijkingen aan de baarmoedermond worden gevonden, maar ze moeten eerder worden gezien als begeleiders, dan als oorzaak..

Mijn eigen commentaar is: Je kunt de virussen eerder als ratten beschouwen, die dáár verschijnen waar afval te eten is. Als de baarmoedermond door verschillende oorzaken, waaronder de pil, afwijkingen gaat vertonen, dan verschijnen de ratten om zich aan die afval tegoed te doen.

A is derhalve niet de oorzaak van B.

Als er afwijkingen (B) uitgroeien tot kanker (C), dan is dat niet het gevolg van het feit dat we met extra gemene virussen te maken hebben, maar een direct gevolg van het tekortschieten van het immuunsysteem, dat geen kans ziet de aangetaste baarmoedermond te herstellen en virussen uit te schakelen. Het is bekend dat onze immuunsystemen in onze tijd zwaar onder druk staan, o.a. door de sterke milieuverontreiniging.

Met andere woorden: B (de afwijking van de baarmoedermond) groeit niet tot C (kanker) als gevolg van de virussen.

Van die schijnbaar zo logische reeks A→B→C blijft dus niets over.

Het vaccin tegen de baarmoederhalskanker is niets meer dan een luchtkasteel, waarvan overigens de producenten wèl de peperdure huur opstrijken. Het is daarbij uiterst kwalijk dat er GEEN ENKEL BEWIJS is geleverd, dat de vaccins inderdaad baarmoederhalskanker terug kunnen dringen. De gehele campagne om meisjes vanaf 11 jaar in te enten, is niets meer dan een gigantische wereldwijde vivisectie op mensen, een experiment op een goedgelovige en onwetende bevolking. Maar als dit het enige was, dan viel er nog mee te leven, al is het ethisch gesproken natuurlijk volstrekt verwerpelijk.

Het is echter gebleken dat de vaccinaties allesbehalve onschuldig zijn. Er vallen doden. Er zijn nu al ernstige en soms blijvende afwijkingen zoals verlammingen. Er zijn zelfs vermoedens dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker zal stijgen. Mijns inziens is, volgens zeer ernstig te nemen gegevens, de meest smartelijke van de lange termijngevolgen, dat vele jonge meisjes door de enting in hun verdere leven onvruchtbaar zullen blijken te zijn.

Wie ooit de wanhoop heeft meegemaakt die ongewilde kinderloosheid bij een jonge vrouw kan veroorzaken, begrijpt ten volle dat we hier door geborneerde korte termijndenkers (die het bovendien bij het verkeerde eind hebben) zijn opgezadeld met een echt duivels brouwsel, zó uit Sickbock’s laboratorium.

Nu is het zo dat savants fous, krankzinnige geleerden, veel rare en levensgevaarlijke dingen uit kunnen denken, maar er moeten ook mensen zijn die deze plannen uitvoeren. Als ik me tot Nederland beperk, zien we bijvoorbeeld dat onze minister van volksgezondheid (’volksziekten’ zou een beter woord zijn) alle waarschuwende stemmen, zelfs die van zijn eigen adviseurs, naast zich neer heeft gelegd, en in september 2009 het gewraakte vaccin aan het inentingsprogramma wil toevoegen.

Een volstrekte medische leek (hij is socioloog) beslist uit onwetendheid en eigenwijsheid over ziekte, onvruchtbaarheid en dood, en zal op de lange termijn (en soms ook op de korte) een zee van tranen bij vele jonge vrouwen ontketenen. Jonge vrouwen, die niets liever willen dan een gewoon leuk gezin te stichten en moeder en eens zelfs grootmoeder te worden, zullen deze vreugde nooit smaken.

Ik ril als ik aan de schuld denk, die zo’n man op zich laadt. Ik huiver als ik aan al die besluitvormers over de hele wereld denk, die niet alleen in onwetendheid hun onheilszwangere besluiten nemen, maar die – en dat moet hun zwaar worden aangerekend – ook niet anders wìllen weten.

Maar tot u, ouders, zeg ik: Hoe u ook onder druk mag worden gezet, weiger deze vaccinatie! Lees het boek van Désirée, waarin u de harde bewijzen vindt van wat ik hier voor u heb aangeduid. Mocht u af en toe wat lastige stukjes tegenkomen (want de materie is moeilijk) sla ze dan gerust even over, als u de centrale boodschap er maar uit haalt. U hebt het beste met uw kind voor, dus dan hebt u een paar moeilijke stukjes daar best voor over. Als u het boek uit hebt, dan hebt u – ja: u, de gewone intelligente leek – de kennis in huis om elke minister en zelfs elke waanwijze zogenaamde expert met het schaamrood op de kaken te doen afdruipen. Wees niet bang. U redt het best. In deze tijden moeten we ons een woord aantrekken dat in 444 vóór Christus door de profeet Joël werd uitgesproken:

”De zwakke zegge: Ik ben een held”.

Dank, Désirée, dat je de moed hebt gehad met dit boek in de bres te springen. Het zal je vele vijanden in hoge plaatsen opleveren, maar nog veel meer vrienden. En er zullen dankzij jou veel minder vrouwen huilen, maar in vreugde het moederschap mogen beleven.

H.C. Moolenburgh, arts

X

~~~~~~~~~~~~~~~~

(Wil je het boek van Désirée bestellen, klik op de cover, hieronder)

135 gedachten over “Dr. Hans Moolenburgh en het HPV – ABC..

 1. @ kritisch

  jij schreef “ik heb 19 jaar gewerkt bij Opleiding en Bijscholing in een groot algemeen ziekenhuis in Amsterdam en ben daar ook 6 jaar hoofd van geweest “.
  Mw kritisch nu het lijkt meer op een op een optel som. Je had je beter kunnen schrijven “waarvan 6 jaar als hoofd.” Dan was het voor iedereen duidelijk geweest.

 2. @Gait, neemt niet weg dat ik lang ben blijven hangen en tot de ontdekking kwam hoe stressvol mijn baan was, toen ik de overstap durfde te maken. Gemiddeld heb ik echter nooit langer als 5 jaar hetzelfde gedaan en mijn advies is dat ook niet langer te doen om te voorkomen dat je vast roest. Overigens heb ik in die 14 jaar Opleiding en Bijscholing te maken gehad met 3 maal een overgang, van de inservice opleiding (1994-1997), naar het ROC m.b.v. gekwalificeerd voor de toekomst van 1997 tot 2006, naar competentiegericht opleiden via natuurlijk leren 2006-2008 en toen de overgang naar het theoretisch onderwijs. Vanaf 2002 hoofd Opleiding en Bijscholing geweest, dus de overgang naar competentiegericht onderwijs via een andere functie meegemaakt en mede opgezet. Ik wens slechts het beste voor zorgvragers en probeer kritische beroepbeoefenaars op te leiden en daarnaast te zoeken naar de gulden middenweg. Niets is helemaal goed of fout, zoeken naar het beste uit vele mogelijkheden is mijn streven en daarom heb ik moeite met iets helemaal afwijzen. Ik zit daarom op deze site maar informeer mijzelf ook voor de MSM. Ik filter voor mijzelf wat van belang is en wat in mijn ogen daarin niet past maar probeer wel respectvol te zijn voor een andere mening dan die van mijzelf.

  Hartelijke groet, kritisch

 3. @ Gait: Je leest weer niet goed. Er staat niet “niks anders dan”. Maar een Professor die voor een krant als de Telegraaf schrijft (waarvan al vele malen aangetoond is dat ze niet objectief willen schrijven over gezondheid en vooral niet mbt vaccinaties en dit weet ik mede omdat ik de journalisten heb gesproken)en vervolgens niet op de hoogte is van vele bewezen principes (die hij ook nog eens in het artikel kan nalezen, maar hier reageert hij verder niet op) en informatie (met verwijzingen en dus te verifiëren) dat is voor een uitgemaakte zaak (als de heer Smalhout ‘in de war was’ had hij mij ook om helderheid kunnen vragen, hij heeft mijn contact gegevens). Zo,n man is dus niet op de hoogte van bewezen wetenschappelijke principes of wil niet op de hoogte zijn, met wat voor reden dan ook.

  Maar wat heeft zo,n reactie nu eigenlijk te maken met mijn tekst uit mijn artikel waar ik allerlei studies behandel die onomstotelijk aantonen dat homeopathie effectief is en berust op bewezen bio-energetische principes Gait?

  Of was dit weer een poging om vooral niet op de inhoud in te gaan? Het blijft natuurlijk lastig, omdat deze inhoud vanwege het vele wetenschappelijke bewijs niet te weerleggen is natuurlijk… Dus dan maar er nu niet toe doende informatie bij halen Gait?. Jammer, erg jammer. Tis niet anders (zoals we inmiddels wel van je gewend zijn)…

  In ieder geval dank voor de afwezigheid van inhoudelijke weerlegging van de feiten, het is wederom weer duidelijk dat de bewijzen van bio-energetische informatieoverdracht niet op basis van er niet toe doende argumenten kunnen worden weerlegd.

 4. @ kritisch

  Omdat je schijnbaar bij de afdeling opleiding hebt gezeten en je daar ook erg mee te koop loopt, heb ik je stukjes ook even nagekeken op taalfouten. Het valt mij op dat je toch relatief veel fouten maakt, hier onder heb ik een opsomming voor je neergezet met de verbeteringen er achter.
  mocht een leerling van mij zulke fouten maken , laat ik ze het werkstuk overdoen.ik accepteer dit soort broddel werk niet.

  Mede hier door heb ik mijn twijfels of jou verhaal klopt.

  papilomavirus = papillomavirus
  homeopatie = homeopathie
  uberhaupt = überhaupt
  Joharivenster = Johari-venster
  Tereinen = Terreinen
  interperteren = interpreteren
  citeerd = citeert

  Groet Gait

 5. @ john

  zoals je zelf ook weetm zijn de scheten wappers die jij citeert op zijn minst dubieus te noemen.

  in mijn stukje http://gaitonbekend.wordpress.com/2010/03/04/essentie-van-een-stof/
  toon ik aan dat de chemische eigenschappen van een stof bepaald worden door het aantal protonen in de kern van het atoom
  niks meer niks minder, jou volgens prof. dr. B. Smalhout warrige verhaal , wiens mening ik voor de volle 100 % onderschrijf. slaat feitelijk nergens op.

  1 waar zijn de proof of concepts ?
  2 heb je werkelijk al iemand van diabetes afgeholpen op die manier ?
  3 waar zijn de resultaten dan ?
  4 als je resultaten heb geboekt waarom neemt de msm het dan niet over ?
  5 waarom publiceer je de resultaten niet op je site ?

  kort om laat maar zien wat je kunt , je blijft er alleen maar over vertellen maar je laat niks zien ! en dat is het grote probleem.

  als jij laat zien dat je iemand zo goed koop kan genezen dan is de hele wereld om , ook ik maar je laat niks zien john.

  je roept dingen die tegen alle natuurwetten in gaan. niks meer niks minder.

  maar als je laat zien wat je kunt , dan ben jij mijn held !

 6. @gait nou niet gaan muggenziften jongen jij maakt ook typefouten en spellingsfouten. En je was net lekker inhoudelijk bezig. Ga geen lijstje geven van je fouten want daar draait het tenslotte niet om. Ga door met gefundeerd kritiek leveren want dat kunnen we best gebruiken. Groet marcel

 7. @ marcel w

  normaal maakt het me geen fluit uit hoeveel schrijf fouten iemand maakt , maar het is wel een teken aan de want voor iemand die zegt gewerkt te hebben op de afdeling opleiding.

  verder dank je voor je bericht Groet Gait

 8. De toekomst van geneeskunst is bio-energetisch, bio-elektromagnetisch en bio-holografisch. Energetische informatieoverdracht, geen stofjes en drugs perse.

  Vanwege een mogelijk artikel over elektromagentische genezing en het werk van Tom Bearden lees ik net (in zijn boek Gravitobiology):

  “Chemistry is totally due to charge and charge distribution. In homeopathy you’re retaining the charge template…in the potential, and that affects charges in the treated body JUST LIKE THE ACTUAL MEDICATION. In fact BETTER, because you now do not have the ‘physical residue’ to worry with, but do things directly.”

  Ook een deja-vu ervaring zoals ikzelf?:

  http://www.wanttoknow.nl/overige/over-de-kracht-van-bewustzijn-het-placebo-effect-het-geheugen-van-water-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-
  de-toekomst-van-genezing/

  deel 2:

  http://www.wanttoknow.nl/overige/deel-2-o-a-over-de-kracht-van-bewustzijn-en-die-van-water-de-toekomst-van-geneeskunst/

  Elektrische ladingen en herverdelingen van deze ladingen binnen en tussen cellen dus, ipv bio-chemie. Bio-fysica van het leven op basis van energetische informatie overdracht!

 9. @ Gait, je leest nooit de referenties die ik noem en beschrijf, dat is het grote probleem. Er zijn zovele helden mij voorgegaan, er is zoveel bewijs. Maar welk bewijs wil men zien, nietwaar? Wees mijn sponsor voor een proefopstelling (ook al hebben vele andere het bewijs keer op keer al geleverd), dan ben jij mijn held!

  Ik roep geen dingen die de natuurwetten tarten, ik bewijs dingen die de niet complete (of compleet onjuiste) regulier wetenschappelijke paradigma’s en jouw persoonlijke levensovertuiging tarten. De natuur en de realiteit zitten er namelijk nooit naast, hooguit de wetenschap (of andere belanghebbenden, met een belang anders dan die van gezondheid en immuniteit).

 10. John, het is mijn stellige overtuiging dat Gait op geen enkele wijze van zins is, de door jou aangedragen info te gaan bekijken.
  Gait zit naar mijn idee in een loopgraaf. Schiet op alles wat beweegt en zijn stelling maar enigszins dreigt te ondermijnen..
  Gait ik bedoel het goed met je, maar als je ALLE reacties leest op jouw posts hier, is het werkelijk hemeltreurend wat je voor stront over je afroept.
  Een gesprek voeren vanuit een loopgraaf, met je oog achter het vizier van een geweer, ipv een ‘open vizier’ is niet de manier. Een open blik en dito gedrag, zou je sieren.

 11. Wikipedia, You Tube, je huisarts, je God, je legeroefeningen, je spiegel..Kom nu eens met weerleggingen van al het bewijs Gait. Dit is je nog nooit gelukt, alleen maar frustratie en machteloosheid. Ik ga weer verder werken aan een stukje tekst, pas ook voor teken(en aan de wand)!

 12. @ Guido
  zoals je zelf kunt lezen geeft john geen antwoorden maar citaten van anderen
  die citaten lees ik niet alles want het is niet bij te houden hoeveel deze jongen citeert, en telkens weer kom ik tot de conclusie dat john in een sprookjes wereld leeft en er geen bewijzen zijn voor zijn citaten.

  als ik die probeer te weerleggen met feiten en filmpje of wat dan ook, dan word er geïrriteerd gereageerd. op zijn minst bijzonder.

  als ik vraag of hij wil laten zien wat hij zegt , dan vraagt hij mij om geld ! nog bijzonderder om dat volgens hem zijn geneeswijze bijna niks koste.

 13. Ik bespreek wetenschappelijke studies Gait, met wikipedia of uitspraken komen die zelfs niet eens inhoudelijk in staat zijn deze wetenschappelijk bewezen feiten te weerleggen is eerder op te vatten als een bevestiging van de onderzoeksresultaten die ik bespreek…

  Verder vraag ik je niet om geld een (inderdaad, dank je wel voor de bevestiging!) bijna gratis vorm van energetische genezing, ik vraag je geld om een wereldwijde implementatie van wat apparatuur en een lab (de ‘medicijnen’ en de geneeswijze zijn dan vervolgens zo goed als gratis inderdaad). Als je moeite hebt met geld an sich mag je me ook een lab schenken uiteraard (of misschien ‘humanitaire hulp’ met belastingvoordelen, kies maar). Jij vraagt mij om praktisch bewijs, als je deze persoonlijk wilt mag jij mijn werk sponsoren, goed? Als dit even niet uitkomt, kun je altijd nog de studies repliceren die ik bespreek (zoals vele andere al voor jou hebben gedaan met succes). Kijk maar joh!

 14. nogmaals john
  praktisch bewijs ben je de wereld verschuldigd ! jij zegt dat het kan dus jij moet het bewijzen !
  doe jij dat niet, ben jij moreel verantwoordelijk voor alle doden die wereldwijd vallen om dat jij je theorie niet in de praktijk brengt !

 15. Ik krijg bijna een schuldgevoel, maar ik versta gelukkig de kunst van identificatie niet goed genoeg
  😉

  Een onethische en immorele en onwetenschappelijke theorie in praktijk brengen (vaccinaties)is inderdaad onverantwoordelijk…Dank daarom voor de financiële steun van jouw kant om mijn werkt te ondersteunen.

  Zit je even krap, zie dan al het bewijs dat er al voorhanden is en ga daarmee aan de slag Gait (en dus niet met een “theorie” want dat is het al lang niet meer). Dus uit de loopgraaf en verander de wereld Gait!

 16. Tsjonge,

  Als ik sommige reacties zo eens lees, dan schieten mij de woorden te binnen van een griekse wijsgeer, lang geleden:

  De mensen die mij naar de mond praten, lachen om mijn grapjes en mij loven om dat ik doe of zeg; dat zijn niet mijn vrienden, dat zijn mijn vijanden.

  Mensen die kritisch naar mij zijn, mij regelmatig confronteren om mijn uitspraken en mijn opmerkingen of ideeën ter discussie stellen; dat zijn niet mijn vijanden, DAT zijn mijn vrienden.

  Succes met jullie gedachtenwisseling.

 17. @ gait…..Ik lees vaak de reacties hier , ja ook die van jou….
  Nu viel me op dat je iemand op spelfouten wijst.
  Dan valt mij meteen op dat ook jij zeker niet altijd even foutloos schrijft want dit schreef je @ kritisch;ik citeer:

  Mede hier door heb ik mijn twijfels of jou verhaal klopt.
  Dit moet natuurlijk zijn : JOUW verhaal Gait!
  Sorry,kon het niet laten……

 18. Op WUZ.nl (Wat U zegt – Telegraaf) geplaatst: http://www.wuz.nl/archief/page/1/4

  Gister is er een open brief aan R. Coutinho uitgegaan (tegelijkertijd ook aan de pers, tv, tweede-kamerleden e.a.) waarin hij geconfronteerd wordt met geconstateerde pertinente onwaarheden in de folder “Prik en bescherm” van het RIVM. Onder het kopje “Vragenrondje” troffen wij o.m. de volgende vraag aan, “Zijn er mensen gestorven door de inenting”? Het antwoord luidde, “Nee, er is nooit iemand overleden door een HPV-inenting. Ook niet in het buitenland….”. Bij de brief is bewijsmateriaal gevoegd over minstens 61 meisjes overleden en maar liefst 17.500 geconstateerde ernstige bijwerkingen (registratiesysteem VAERS). De FDA in Amerika heeft het dodental tengevolge van Gardasil-inentingen vastgesteld op ca 1 per maand! Vandaag is er bovendien een gesprek tussen een groep van 6 internationale bezorgde vrouwen en de FDA (Food and Drug Administration, waarvan de vaccinatierichtlijnen worden overgenomen door het RIVM en de Europese EMEA) en dit op verzoek van de FDA omdat ze terecht bezorgd zijn om de (door deze groep vrouwen) gedurende 3 jaar verzamelde zorgwekkende rapporten over bijwerkingen van Gardasil en Cervarix.

  Wordt het dan (éindelijk) voor de overheid en het reguliere medisch circuit geen tijd om eens héél serieus en zorgvuldig na te denken of wij onze meisjes nog aan dit risico willen blootstellen? Hier werd vorig jaar ook al tegen gewaarschuwd, maar afgedaan als “indianenverhalen”. Het lijkt wel een russische roulette….

 19. @Ellen en anderen: gisteren naar het nieuws gekeken? Er lijkt nu een kippenziekte aan te komen die mogelijk veroorzaakt wordt door het geven van anti-biotica aan kippen. Daar het hier gaat om een bacterie, zal het niet gaan om vaccinaties…….. Ben benieuwd waar Coutinho nu weer mee zal komen, of is het even afleiden van de vaccinatieproblemen?

 20. @Kritisch: ja gezien op teletekst. Lijkt wel een dagelijks terugkerende soap, een soort draaiboek om het volk warm te houden voor het constant updaten van het belang van de farmaceutische industrie die een oplossing zoekt en aanbiedt voor àlle gezondheidsproblemen, dus vertrouwen wekt….

 21. jaaaaaaaaaaaaaa daar gaat ie weer!!!!!!!!!!!!!
  Aankondigen van ernstige ziekten die ons boven het hoofd hangen? Is er al een vaccin in de maak??
  Hoeveel ziekten zitten er nog aan te komen?
  En hoeveel draaiboeken voor een passend medicijn ligt al op de plank?

 22. @allen, mag ik jullie op een politieke partij in wording attenderen? Vandaag gelezen welke visie en doelstelling zij hebben en ben al redelijk enthousiast, temeer daar ik in de huidige politiek niets vindt van mijn gading:-)

  kijk eens op http://www.partij1.nl

 23. Ik heb vanmorgen gehoord op de radio EO.
  Teenen krommend ik word agresief van u gedrag.
  Kanker genezen.
  Lopen over water.
  Uw feestje, de wind en regen stoppen, daarna een knip met de vinger en het regend weer.
  Heel erg knap.
  In Afika en Somalie zitten ze op u te wachten, wel direct vertrekken.
  U bent een soort medicijn man.

  Arts noemt u zich, maar dan wel een gestoorde, ik zal voor u bidden.
  Joop.

  1. Arme Joop,
   van 17 juli 2011.
   Je moet misschien nog heel veel leren, bovenstaande heeft niets met jouw ideeen te maken,niets geen EO OF IETS DERGELIJKS, snap je? Onze geest en lichaam zijn veel knapper dan de doorsnee dokter beseft, soms ontmoet je een dokter die niet afhankelijk is van de verziekte farmaceutische geldfabriek/kliek.
   Ik wens je een goede gezondheid toe.
   hartelijk gegroet,
   Anne

 24. Geachte dokter Moolenburgh,

  Ik begin te zeggen dat ik een groot aanhangster ben van uw geneespraktijk.
  Al jarenlang verkondig ik hetzelfde wat u doet en mijn kinderen zijn nooit gevaccineerd. Nu zijn ze allang volwassen.
  Eén punt echter stelt mij teleur en ik probeer u uit te leggen welk punt dat is.
  Zelf heb ik ooit een engel gezien en het heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Het was toen mijn zusje werd geboren. Ik was tien jaar oud en kwam in de slaapkamer van mijn ouders waar de bevalling toen net plaats vond. Veel later kwam het familiegeheim aan het licht toen bij mijn zusje tijdens een operatie bleek dat er een begin van een tweeling was geweest. het andere kind was afgestorven en had resten achtergelaten in het lichaam van mijn zusje. Ik heb nooit iets over die engel gezegd, tot ze mij vertelde dat ze altijd het gevoel had gehad dat ze iets miste, iets verloren had en dat zou dus best haar broertje/zusje geweest kunnen zijn, maar waarom zag ik dan die engel?
  Zelf denk ik dat engelen de zielen zijn van edele (naar ziel edele) mensen, waarvan een handjevol de mensheid is ontstegen.
  Ik geloof niet dat die verschijningen iets te maken hebben met een God.
  Ik denk dat het geloof in God te maken heeft met angst en onnozelheid.
  Alsof er iemand is die luistert naar al het gesmeek van “zijn evenbeelden””!

  De Heer zoals u hem noemt schept dus iedere dag, iedere minuut nieuwe mensen?
  Een zeer groot deel sterft in de moederschoot, of wordt geaborteerd, sterft de wiegedood, of komt mismaakt ter wereld. Een groot deel groeit op tot geesteszieke en/of criminelen,(waaronder ik tevens alle machtswellustelingen reken) wordt verminkt, mishandeld enz. enz.
  Ieder wezen, van ééncellige tot het meest gecompliceerde organisme heeft een immuunsysteem , door de evolutie bepaald om de soort in stand te houden. Geen God die dat gedaan heeft.

  In de naam van godsdiensten maken de mensen elkaar af en beweren niettemin dat hun Heer, Here, God, Allah, Yehova enz. enz. de liefde zelve is.
  Mocht er al zoiets bestaan als een God, dan is het absurd en onnozel om te geloven dat deze zich bekommert om “”zijn””schepping.
  Vanaf het moment dat de “”kroon der schepping””, de mens ontstond is het al mis gegaan en werd de orde verstoord en van dag tot dag zien we wat de egocentrische misbaksels waartoe wij behoren, de in principe prachtige aarde aandoen.
  Dat u als intelligent geneesheer gelooft vind ik afbreuk doen aan uw intelligentie en geloofwaardigheid.
  De “”heer”” zou uw wens inwilligen om mooi weer te hebben tijdens uw feest, terwijl hij smeekbeden om verlost te worden van oorlog, dierenbeulerij en andere vreselijke dingen die de mens op zijn geweten heeft, NIET inwilligt….!
  De zogenaamde wonderen die u heeft meegemaakt berusten volgens mij op het principe “”De wens is de vader van de gedachte””.
  Er zijn krachten om ons heen en in onszelf, waar wij nog niets van weten,. waarlijk weten, die dingen in gang kunnen zetten. Zoals gedachtekracht.
  Daar komt geen Heer aan te pas!
  Helaas is de gedachtekracht van kwade mensen veelvuldiger en sterker dan die van goede mensen. De meeste mensen zijn onbewust en dat is de grote vloek in de wereld, waaruit de stompzinnige overbevolking en de slachthuispraktijken voortkomen, die ten grondslag liggen aan alle ellende die de planeet Aarde zal doen verrotten en vergaan. Alle goede bedoelingen van goede mensen ten spijt.
  Helaas.
  Martine v.Dam

  1. Martine, ik begrijp je reactie. Ik hou ook niet van het geloof in een god. Ik vond dat heerschap altijd een vreselijke rotzak. Heel het oude testament veroorzaakt hij oorlog. Je hebt gelijk. In naam van god woeden alle oorlogen op deze wereld. Dat begreep ik ook al nooit. Hoe kan iets goeds zo gemeen zijn.
   Nu weet ik beter. De god uit de bijbel is niet wat in de bijbel wordt beweerd.
   Wij zijn allemaal goddelijke wezens en bidden is een manier om met je hogere zelf in kontakt te komen.
   Dat mensen zo diepgelovig zijn is omdat ze nooit is getoond waarom ze de elementen kunnen beheersen.
   Dat kan omdat je er mee in harmonie leeft. Als dat niet zo is maak je ook geen kontakt met je hogere zelf. Het gaat om de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en alles waar je mee in verbinding staat. Hoe men dat noemt kan me helemaal niks schelen. Maar als de wind terug fluistert als ik hem aanspreek weet ik dat ik gegrond ben. Als er allerlei vervelende dingen gebeuren ben ik los van alles en zit te veel in mijn hoofd. Ik doe dan mijn stinkende best weer op het goede spoor te komen. Dat is beter voor mij en vooral voor mijn omgeving.
   Dus laat deze man zijn geloof. Ooit ziet hij zelf misschien dat het mooie dat hij aan god toeschrijft, gewoon in zich zelf te vinden is. We zijn vrije zielswezens en moeten die vrijheid benutten door er naar te leven.
   Je bent zelf al heel vroeg bewust geworden van je ware zelf. Daarom heb je ook het inzicht gehad voor je wijze besluiten. Ik was nog lang niet zo ver en ben de laatste jaren pas echt wakker geworden.
   Hoewel de bijbel voor mij als puber al had afgedaan en daarbij alle loze beloftes van volwassenen ook.
   Dat heb ik zelf in ieder geval wel beter gedaan.
   Een mens heeft geen leiding nodig. Wel veel kennis en moed. Moed om je kinderen te beschermen tegen alles in. Moed om je hart te laten spreken in plaats van de angst. Dat alles wordt nu wel heel erg op de proef gesteld. Daarom hebben we ook elkaar nodig om vol te houden en de wereld echt te verbeteren met zijn allen.
   Dat moet gewoon lukken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.