Advertentie

E-book Lyme Kaj Alexander

Advertentie

Grove fraude van Big Pharma-onderzoeker!


Soms lijkt meneer Ab Klink, minister van VWS, op de hoogte te zijn van onze inspanningen hier op WantToKnow. Dát is de conclusie die je kunt trekken, als je enerzijds het onderstaande vertaalde artikel ontvangt én er tegelijkertijd in dezelfde sfeer een bericht wordt verspreid waarin Dhr. Klink wordt geciteerd die een onderzoek laat instellen naar de ‘gang van zaken met betrekking tot het besluitvormingsproces voor de aanschaf van 34 miljoen griepvaccins.’ De schát..

Maar terwijl meneer Klink onderzoek laat doen, is er in de VS nu dus al een farma-cowboy opgepakt voor malversaties (zie het artikel). Het komt er nu aan de andere kant van de oceaan, hier in Europa  dus, op aan, het strijdtoneel te gaan onderscheiden. Maar de ongelooflijke rotte wereld die schuilgaat achter het onderstaande bericht, wat natuurlijk maar een topje van de ijsberg zal zijn, zou bij iedereen alarmbellen al moeten laten afgaan. Vooruitlopend op het onderzoek van Klink, klinken de alarmbellen al. Misschien dat de naam van Dr. Wolgang Wodarg tóch een beetje is gaan rondklinken in de Haagse politieke wandelgangen.

Is dát de reden dat Klink zich nu al gaat indekken? Is hij de sluwste van de sluwste door zowel aan de inkoopkant alswel aan de publieke kant zich laat adviseren door deskundigen (‘onafhankelijk’ deskundigen)? Zodat hij aan beiden kanten zich ingedekt heeft?

Dit is de letterlijk tekst van het bericht dat door het ministerie van VWS is verspreid:

“Den Haag, 19 febr. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) laat een onderzoek uitvoeren naar de aanpak van de Mexicaanse grieppandemie in Nederland. Eind dit jaar moet de evaluatie klaar zijn. Zowel de bestuurlijke kant als de vaccinatiecampagne wordt onderzocht. Een van de twijfels die tijdens de pandemie rees was het grote aantal van 34 miljoen vaccins dat Klink had ingekocht om iedereen twee keer in te enten. De vraag is of dat echt nodig was.”

(Overigens een bizar detail: Dit bericht komt van het NRC, terwijl de NOS in haar bericht melding maakt van een essentieel verschil in de tekst, en spreekt over een ‘onafhankelijk’ onderzoek..! Zie HIER Sinds wanneer meld je bij een onderzoek dat het ‘onafhankelijk’ is.. Is dat zo bijzonder..?)

Tja daar zit je dan.. "Een van de twijfels die tijdens de pandemie rees was het grote aantal van 34 miljoen vaccins dat Klink had ingekocht om iedereen twee keer in te enten. De vraag is of dat echt nodig was."

Nou de vraag voor het onderzoek is niet of het écht nodig was om die 34.000.000 vaccins te bestellen, daarop is het antwoord natuurlijk een simpel ‘nee’ (met de ‘kennis van nu’, om in CDA-termen te blijven). Er is nog nooit zo’n kleine ‘pandemie’ geweest. De vraag dient dus volledig anders gesteld te worden: Is het systeem waarop Klink zijn beslissing tot aanschaf van de vaccins heeft gebaseerd, niet volledig rot?Als niemand het precies kan vertellen, kun je het hele overheidsbudget wel aan vaccins uitgeven! Nietdan?

Als we kijken naar de tentakelachtige invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op onze samenleving, dan is werkelijk een monsterlijke ontwikkeling waar te nemen van fraude, beïnvloeding, lobby-werk, vriendjespolitiek, etc. Maar goed, het zal allemaal aan het licht komen, de krachten achter de schermen die hun werk doen om transparantie te bewerkstelligen, zijn goed gemotiveerd. Maar eerst maar het verhaal van ‘Hoe Dr. Scott Reuben aantoonde dat de fundamenten van het gezondheidssysteem volledig rot zijn’

Let vooral op de doorkijk die je in het verhaal kunt ontwaren naar de rol van Big Pharma. Zij maakten, zonder scrupules, driftig gebruik van de diensten van deze fraudeur! Wisten zij van niks? Speelden toneel toen e.e.a. aan het licht kwam? Auteur Mike Adams, die het artikel schreef, is heel duidelijk in zijn afwegingen. Is het één rotte appel in de mand of is dit het topje van de ijsberg? Voor Adams spreken we hier over een heel grote ijsberg…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
x

Onderzoeker van Big Pharma geeft fraude toe

Mike Adams, the Health Ranger / editor NaturalNews.com

1 februari  2010

2010 © vertaling Jan Smith voor Wantoknow.nl/be

(NaturalNews) Het wordt al de grootste fraudezaak in de geschiedenis van medisch onderzoek genoemd. Dr. Scott Reuben, voormalig lid van het ‘speakers bureau’ van Pfizer en Merck heeft ermee ingestemd zich schuldig te verklaren aan het vervalsen van tientallen onderzoeksrapporten die werden gepubliceerd in medische vakbladen.

"Is this the sound of knispering money I hear in my stetoscope?"

De voornaamste media maken nu ook al melding van het feit dat Dr. Reuben in 2005 een bedrag van US$75.000 van medicijnproducent Pfizer heeft aangenomen voor het uitvoeren van een onderzoek naar Celebrex.

Zijn onderzoek, dat werd gepubliceerd in een vooraanstaand medisch vaktijdschrift, is sedertdien door honderden artsen, doctoren en onderzoekers aangehaald om aan te tonen dat Celebrex helpt bij het verminderen van pijn na een operatie. Er is echter sprake van slechts een klein probleempje in dit geval: Er werden in dit onderzoek nooit patiënten betrokken!!

Gebleken is dat Dr. Scott Reuben het gehele onderzoek heeft vervalst en er desalniettemin in geslaagd is het te laten publiceren. En het blijkt niet het eerste onderzoek te zijn dat door Dr. Reuben werd gefingeerd: Hij vervalste in het verleden ook al gegevens over de medicijnen Bextra en Vioxx, zo staat in de Wall Street Journal te lezen.

Als gevolg van het grootscheeps gesjoemel met allerlei onderzoeken van Dr. Reuben voelde het vakblad Anesthesia & Analgesia zich kortgeleden gedwongen 10 ‘wetenschappelijke’ publicaties van de hand van deze auteur in te trekken. De Londense krant The Day rapporteert dat  inmiddels van 21 artikelen van Dr. Reuben is gebleken dat ze uit de duim werden gezogen  en daarom ook moeten worden herroepen.

Dr. Scott Reuben, topje van de ijsberg?

Nadat hij was betrapt op het vervalsen van onderzoeken voor Big Pharma, heeft Dr. Reuben naar het schijnt, een verklaring ondertekend waarin hij zegt in te stemmen met het terugbetalen van een bedrag van US$420.000 dat hij ontving van verschillende medicijnproducenten. Hij kan een gevangenisstraf van tenminste tien jaar tegemoet zien, alsmede een boete van US$250.000.

Hij werd op staande voet ontslagen door het ‘Baystate Medical Center’ in Springfield, Massachussets, waar hij werkzaam was en waar na een intern onderzoek aan het licht was gekomen dat hij gedurende tenminste 13 jaar onderzoeksresultaten heeft vervalst. (HIER de lead)

‘Business as usual’ bij Big Pharma

Opmerkelijk in dit verhaal is niet het gegeven dat een medisch onderzoeker klinische testen vervalst heeft voor de farmaceutische industrie. Het is ook niet het feit dat zogenaamde ‘wetenschappelijke’ medische tijdschriften de gemanipuleerde onderzoeken publiceerden. Het is zelfs niet opmerkelijk dat de medicijnproducenten deze charlatan bijna een half miljoen dollar betaalde terwijl hij bleef doorgaan met het uitpoepen van vervalste rapporten. Nee, het echte verhaal hier is, dat dit ‘business as usual’ is voor de farmaceutische industrie!!

Dr. Reuben’s acties zijn overigens helemaal niet zo buitengewoon. Medicijnproducenten kopen onderzoekers en artsen routinematig om. Medische tijdschriften publiceren valse, frauduleuze onderzoeken. Commissieleden binnen de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit (FDA) vertrouwen op vervalste onderzoeken bij het nemen van beslissingen over het al dan niet goedkeuren van medicijnen en de mainstream media citeren uit gecorrumpeerde onderzoeken wanneer ze het nieuws over nieuwe medicijnen wereldkundig maken.

Met andere woorden: bedrieglijk onderzoek is een wijdverbreide moderne drug. De farmaceutische industrie zou zonder dat niet eens goed kunnen functioneren. Het is juist vervalst onderzoek dat de industrie de beste marketingclaims en de krachtigste keurmerken van de FDA verschaft. Kwakzalvers als Dr. Scott Reuben maken deel uit van de farmaceutische winstmachinerie, want zonder gefraudeerde onderzoeken, omkopingspraktijken en corruptie blijft er voor de industrie überhaupt nog maar weinig te onderzoeken.

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een monsterlijke industrie werd geboren!

Wat te denken van het medisch tijdschrift Anesthesia & Analgesia dat de valse onderzoeksrapporten van Dr. Reuben gewoon publiceerde, hoewel het beweert een ‘wetenschappelijk’ medisch vaktijdschrift te zijn, waarin publicaties door vakgenoten op hun merites worden beoordeeld. Grappig eigenlijk, hoe een dergelijke wetenschappelijk medisch vakblad met graagte een frauduleus onderzoek publiceert met gegevens die door de auteur letterlijk uit de duim werden gezogen. Misschien moet dit soort medische tijdschriften in de universiteitsbibliotheken gewoon van de non-fictieplank worden verplaatst naar de afdeling sciencefiction.

Vergeet vooral ook niet dat de pleitbezorgers van de farmaceutische geneesmiddelen, vaccins en mammografieën met droge ogen verklaren dat hun conventionele geneeskunde kennis gebaseerd is op ‘goede wetenschap’. Het is allemaal wetenschappelijk en betrouwbaar, zo beweren ze, terwijl ze de alternatieve geneeskunde bestempelen als wazig, niet-wetenschappelijk modernisme. Misschien moeten ze maar eens snel in de spiegel kijken en zich realiseren dat het hun eigen systeem van kwakzalverij is dat op grote schaal gebaseerd is op frauduleuze onderzoeken , omkoping en corruptie.

Je schiet toch in een deuk als je de verkopers (‘pushers’) van vaccins en farmaceutische geneesmiddelen hoort beweren dat hun geneeskunde is gebaseerd op ‘wetenschap’  en natuurgeneeswijzen ‘niet bewezen’ zijn. Natuurlijk is het wetenschappelijk – het is net zo wetenschappelijk als de verhaallijn in een strip van Scooby Doo, net zo geloofwaardig als de medische licentie van een zesjarige peuter die voor Kerstmis de nieuwste Dokter Bibberset heeft gekregen. Veel farmaceutische onderzoekers zouden beter carrière kunnen maken met het schrijven van fictieve verhalen dan van wetenschappelijke publicaties.

Al die onnozele geesten die beweren dat moderne farmaceutische kennis gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen, zou ik deze drie woorden in overweging willen geven: Doctor Scott Reuben.

Medicijnproducenten steunen frauduleus onderzoek
Vergeet niet dat de medicijnproducenten de onderzoeken van Dr. Scott Reuben openlijk hebben gesteund. Ze betaalden hem eigenlijk om door te gaan met het produceren van valse rapporten.

De medicijnproducenten beweren in deze onschuldig te zijn, maar achter de schermen moeten ze geweten hebben wat er aan de hand was. Het onderzoek van Dr. Reuben stond voortdurend in dermate hoog aanzien bij de medicijnproducenten om nog te kunnen spreken van enige wetenschappelijke legitimiteit. Als een farmaceutisch industrieel producent wilde ‘bewijzen’ dat hun medicijn goed was voor een of andere toepassing, hoefden ze alleen maar aan Dr. Reuben te vragen om een onderzoeksrapport te produceren. “Hier heb je nog eens vijftig duizend dollar om te onderzoeken of ons medicijn goed werkt tegen post-operatiepijn.”

En binnen de kortste keren zou Dr. Reuben op magische wijze op de proppen komen met een splinternieuw onderzoeksrapport dat toevallig zou aantonen wat de sponsorende medicijnproducent bewezen wilden zien. Pleitbezorgers van de westerse geneeskunde beweren dat ze niet geloven in sprookjes, maar wanneer het aankomt op klinische onderzoeken, is dat opeens wel het geval: alle resultaten die zij wensen te zien, komen op miraculeuze wijze boven tafel, zolang de juiste onderzoeker wordt betaald, tovert hij die resultaten boven water onder het uitspreken van een paar bezweringen en veel gezwaai van zijn toverstafje: “Abracadabra… laten er nu onderzoeksresultaten zijn!!”

….. BENG!!!! De resultaten van het onderzoek verschijnen als bij toverslag. Ze worden allemaal gedocumenteerd in een “wetenschappelijke” publicatie, die op zijn beurt weer als bij toverslag wordt gepubliceerd in allerlei medische tijdschriften, die nalaten een paar eenvoudige vragen te stellen waardoor mogelijke fraude aan het licht kan komen. Ik neem aan dat die mensen toch wel een beetje in toverkunsten geloven, toch? Waar de wetenschap het laat afweten, vult een klein beetje ‘onderzoeksmagie’ op passende wijze de ontstane leegte op.

Het hele systeem maakt van de echte wetenschap een lachwekkende vertoning. Het is een systeem dat wordt gerund door criminelen die net zolang sjoemelen tot ze de wenselijk geachte wetenschappelijke bewijzen hebben om  in medische tijdschriften te kunnen publiceren en een FDA-goedkeuring in de wacht kunnen slepen voor medicijnen waarvan ze volledig beseffen dat ze dodelijke slachtoffers tot gevolg kunnen hebben.

Het feit dat Dr. Reuben gedurende 13 jaar allerlei frauduleuze studies in elkaar kon flansen en gepubliceerd kon krijgen in wetenschappelijk vaktijdschriften, werpt een geheel nieuw licht op hetgeen zich achter de schermen van de “op bewijs gebaseerde geneeskunde” bevindt.

Wat is ‘Op-bewijs-gebaseerde-geneeskunde?’

Het feit dat een onderzoeker als Dr. Reuben gedurende 13 jaar met zoveel succes allerlei frauduleuze studies in elkaar kon flansen en ze gepubliceerd kon krijgen in wetenschappelijk vaktijdschriften, werpt een geheel nieuw licht op hetgeen zich achter de schermen van de “op bewijs gebaseerde geneeskunde” bevindt.

Het recept voor ‘op bewijs gebaseerde geneeskunde’ is eigenlijk heel eenvoudig: Sjoemel met het bewijs! Zorg voor een publicatie in om het even welk medisch tijdschrift. Daarna kun je de vervalste bewijzen gewoon aanhalen als ‘vaststaand gegeven’!

Gelukkkig zijn er journalisten als Mike Adams, de auteur van dit artikel, die met open vizier in de slag zijn om waarheidsvinding.

Wanneer agressieve verkopers van geneesmiddelen en vaccins voor hun verdediging teruggrijpen op citaten uit “op bewijzen gebaseerde geneeskunde”, houd dan in het achterhoofd dat veel van hun zogenoemde bewijzen volledig gemanipuleerd zijn. Als ze beweren dat hun bedrijfstak van giftige chemische geneeskunde gebaseerd is op ‘echte wetenschap’, bedoelen ze eigenlijk te zeggen dat die gebaseerd is op frauduleuze wetenschap maar dat heimelijk is afgesproken het ‘echte wetenschap’ te noemen. Wanneer ze beweren ‘wetenschappelijke feiten’ te hebben om hun standpunten te onderbouwen, bedoelen ze eigenlijk dat die ‘feiten’ zijn gemanipuleerd door misdadige onderzoekers die zich door medicijnproducenten laten prostitueren.

Als het erop aankomt, bestaat “op bewijzen gebaseerde geneeskunde” nog nauwelijks. En als het al bestaat, hoe weten we dan welk onderzoek echt is en welk vervalst? Als een vertrouwd, goedbetaald onderzoeker erin slaagt gedurende 13 jaar al zijn frauduleuze publicaties toch gepubliceerd te krijgen – zonder tegen de lamp te lopen –  wat zegt dat dan eigenlijk over de geloofwaardigheid van de medisch wetenschappelijk publicitaire vakkringen?

Dit is wat het daarover zegt:: ‘Wetenschappelijk geneeskunde’ is één groot bedrog.

En dit bedrog blijft natuurlijk ook niet beperkt tot Dr. Scott Reuben alleen. Onthoud dit: hij hield zich 13 jaar lang bezig met dit soort misdadige praktijken voordat hij werd betrapt.

Er zijn op dit moment waarschijnlijk duizenden andere wetenschappers betrokken bij vergelijkbaar bedrog, dat nog niet werd aangetoond. De door hen vervalste onderzoekspublicaties werden ongetwijfeld reeds in “wetenschappelijke” medische tijdschriften gepubliceerd. Ze zijn daarna waarschijnlijk al vaak in de populaire bladen geciteerd  en overgenomen. Ze hebben gediend als onderbouwing voor het nemen van besluiten door de beslissers van de FDA om er een goedkeurmerk aan te hangen als zijnde “veilig en doeltreffend” voor grootschalig gebruik.

En toch zit er niets anders achter dan fraude en kwakzalverij. Natuurlijk zitten er tussen al dat bedrog ook legitieme onderzoeken, maar hoe kun je het verschil zien?

Wie zijn wij om dit systeem nog te kunnen vertrouwen, dat beweert het monopolie te hebben op de wetenschappelijke waarheid, maar in werkelijkheid de façade vormt voor onmiskenbare wetenschappelijke fraude?

Ga zo door, Dr. Reuben

Dank u hartelijk, Dr. Scott Reuben, voor het feit dat u ons de waarheid over de farmaceutische industrie heeft laten zien, en over de wetenschappelijke kwakzalverij, over de lachwekkende toestanden in de wereld van de ‘wetenschappelijke’ tijdschriften en over de omkooppraktijken die zo karakteristiek blijken te zijn voor de hedendaagse farmaceutische industrie.

U heeft bovendien veel meer licht geworpen op de werkelijke aard van de medicijnindustrie dan duizend artikelen in NaturalNews bij elkaar ooit zouden kunnen.

Ga zo door! Nadat u de boete heeft betaald en een tijdje in de gevangenis heeft doorgebracht, ben ik er zeker van dat uw diensten veel gevraagd zullen worden door tal van topbedrijven in deze tak van industrie die verlegen zitten om meer ‘wetenschappelijke’ onderzoeken welke men graag gepubliceerd zou willen zien in de medische vaktijdschriften.

Voor het overgrote deel van de wereld bent u natuurlijk een leugenachtig en verwerpelijk menselijk wezen, maar voor de farmaceutische industrie vormt u toch een rijkelijke bron van inkomsten en ze zullen u vast en zeker weer terug willen hebben!! Er wachten nog veel valse onderzoeken die binnenkort moeten worden uitgevoerd, nog meer valse publicaties die in tijdschriften moeten worden opgenomen en meer gevaarlijke medicijnen die gereedstaan om het predicaat ‘veilig en doeltreffend’ omgehangen te krijgen. Maakt dus voort!

Want er is een plek waar buitengewone oneerlijkheid rijkelijk wordt beloond. Het is de farmaceutische industrie, waar gif wordt goedgekeurd als medicijn en waar fictie wordt gepubliceerd als de waarheid.

Bronnen voor dit artikel komen onder meer:

HIER,

HIER,

HIER en

HIER vandaan.

Advertentie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.