Advertentie

O.a. over de kracht van bewustzijn en die van water? De toekomst van geneeskunst!


Over de ontwikkelingen en achtergronden van het huidige kennisniveau en -wereldbeeld inzake ziek-zijn, genezen, en beter worden. In het hoofdartikel van deze week kun je de overdenkingen en conclusies lezen van John Consemulder, die hier op WantToKnow een geziene gastschrijver is, op dit vakgebeid.

Het artikel hebben we in 2 delen geknipt, omdat het een hele kluif is het artikel in een keer helemaal tot je te nemen. Een soort ‘Kluifje op WantToKnow’ zullen we maar zeggen. Maar alle gekheid op een stokje: het artikel is het meer dan waard om tot je te nemen, al was het maar om je informeren over de krankzinnige achtergronden van de huidige medische ‘wetenschap’.

Wij wensen je leerzame momenten van her-kenning!

* * *

Over de kracht van bewustzijn,

het placebo-effect, het geheugen van water,

digitale biologie en elektromagnetische homeopathie:

de toekomst van genezing?

x

Drs. John Consemulder, neuropsycholoog, onderzoeker, auteur en muziekproducent,
www.healingsoundmovement.com

‘9-9-9’

De blauwdruk

Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

Is het mogelijk om zonder medicijnen, drugs, vaccinaties of andere werkzame stoffen te genezen? Is het mogelijk om te helen door medicijnen te vervangen met middelen die informatie overbrengen, zelfs op afstand? Kunnen onze ziektekosten premies drastisch omlaag? Kunnen we in principe gratis genezen zonder een origineel farmaceutisch middel steeds weer opnieuw voor te moeten schrijven voor elke persoon en elke ziekte? Het antwoord lijkt een overduidelijke JA te zijn!

In mijn artikel ‘De blauwdruk van medicijnen, vaccinaties, bewustzijn en liefde’ (o.a. te vinden op deze website, waar ook enkele van mijn andere artikelen te vinden zijn ) en ook in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ ga ik in op de rol die non-lokale energetische en holografische informatieoverdracht speelt bij ziekte en gezondheid.

De nadruk ligt daarbij dus niet op de ‘stof’ en ‘materie’ (enzym, hormoon, neurotransmitter, medicijn, drug of spuit), maar op de onderliggende elektromagnetische blauwdruk van die stof of materie. Deze blauwdruk is gebaseerd op trillingen, frequenties, resonantie en interferentiepatronen. De wereld van dynamische en organische energievelden die materie aanstuurt en in stand houdt, zou je kunnen zeggen. Feitelijk de ware vorm van communicatie binnen en tussen alle cellen van ons lichaam.

De rijke leegte

In feite is minder dan 1 % van de totale ruimte in atomen ‘lege’ ruimte. Dit betekent dat meer dan 99 % van de ruimte in al onze cellen (en alle overige ‘materie’ in de wereld, inclusief tanks, voeding en lichamen) bestaat uit energetische krachtvelden en subatomaire ‘materie’ en niet de deeltjes zelf. Atomen zijn regulier wetenschappelijk gezien voornamelijk energie gevulde lege ruimte! Is het dan niet logisch dat we op het meest fundamentele niveau kunnen ingrijpen en helen (of vernietigen, afhankelijk van de intentie en het beoogde effect) met dezelfde energetische velden waar alles uit bestaat?

'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.

In mijn boek Blauwdruk komen de Aether en het nulpuntenergieveld uitgebreid aan bod. Even kort door de bocht gezegd is het nulpuntenergieveld een alles verbindend en doordringend veld van levensenergie. De essentie is dat ‘atomen’ en ‘materie’ niet zonder nulpuntenergie en ‘onzichtbare’ energetische velden van geluid, licht en energie tot stand kunnen komen. Ze worden er door in stand gehouden.

En ook in mijn nieuwe boek ‘Science Faction: the truth about antigravity and free energy’ komt dit onderwerp (nog uitgebreider) aan bod: de reguliere ‘pop physics’ is in feite oppervlakkig, omdat de ‘Aether physics’ de ware fysica is die alles doordringt en met elkaar verbindt. Fysieke materie is ’slechts’ een verlengstuk van energie. En de dichtheid van gebonden energie is juist het hoogst in dit ‘vaccuum’ (nulpuntenergie/aether.)

De onzichtbare microwereld schept niet alleen nucleaire wapens, maar ook de ware communicatie en regulatie tussen en binnen onze cellen. De energievelden van onze cellen reguleren onze volledige fysiologie, inclusief de chemische reacties, die feitelijk maar een ‘gevolg’ zijn van deze fundamentelere principes. Wij zijn zelfs wetenschappelijk gezien eerder lichtwezens (en geluid en andere energetische coherente vibraties), dan biochemische en ’stoffelijke’ wezens!

Als je een tank ziet, zie je niet makkelijk de ‘werkelijke werkelijkheid’ van bij elkaar gehouden energetische velden. En toch is dat de echte realiteit, dezelfde als die voor biochemische acties en het lichaam geldt…Wat ik de ‘werkelijke werkelijkheid’ noem werkt op een fundamenteel niveau energetisch, via de wereld van interferentiepatronen en staande golven, de wereld van geluid, licht en energie.

De energetische informatieoverdracht bij gezondheid en ziekte

Nu de vaccinatie ‘propaganda’ weer op volle toeren draait, de Codex Alimentarius verder doorgevoerd wordt en de ‘alternatieve’ gezondheidszorg steeds meer onder druk lijkt te komen staan (toevallig allemaal om en nabij dezelfde periode) begint ook de discussie over homeopathie en producten als colloïdaal zilver op gang te komen. Ook al is het laatste woord hier nog niet over gezegd, opvallend is dat inmiddels bekend is dat colloïdaal zilver in een beker water plaatsen die bacteriën bevat, deze bacteriën doodt.

Maar nog wezenlijker vind ik het belangrijke feit dat de non-lokale en bio-energetische blauwdruk van dit zilver (en alle andere stoffen, medicijnen, en werkzame substanties!) ook gebruikt kan worden om hetzelfde effect te verkrijgen! Als je namelijk hetzelfde colloïdale zilver in een nabije buis plaatst die gas kan ontladen (gas discharge tube), kun je de elektromagnetische emissies van deze buis vervolgens richten op de beker gevuld met water en bacteriën.

Colloïdaal zilver is overal te koop, het is redelijk prijzig, maar staat in geen verhouding tot 'de kosten' van de pharma-chemische produkten.
Colloïdaal zilver is overal te koop, het is redelijk prijzig, maar staat in geen verhouding tot 'de kosten' van de pharma-chemische produkten.

En wat zien we tot onze verbazing gebeuren? Hetzelfde resultaat, de uitstraling (in de vorm van door het lichaam geproduceerd licht, elektromagnetisme en de blauwdruk van de informatieoverdracht van de werkzame stof) geladen met de energetische ‘informatie signatuur’ van het colloïdaal zilver doet precies hetzelfde: het doodt de bacteriën! Even voor alle duidelijkheid: niet het zilver zelf, maar de blauwdruk van de ‘stof’ zilver, de ‘uitstraling’ van deze stof in de fundamentele wereld van frequentie, vibratie en trilling, doodt de bacteriën…

Dit voorbeeld wordt nog interessanter wanneer we kijken naar de specifieke frequentie emissies (uitstraling) van hetzelfde colloïdaal zilver. Wanneer je de optische elektromagnetische emissies benadert (en eigenlijk dus nabootst) en deze via een elektromagnetische straal weer uitstraalt (zonder colloïdaal zilver überhaupt te gebruiken dus!), dan…gebeurt precies hetzelfde! De frequentie uitstraling van een werkzame stof die is ‘nagebootst’ en gebruikt in deze opstelling doodt de bacteriën zonder dat de ‘originele’ substantie zelfs aanwezig is!

Je zou dit proces bijna magie of alchemie kunnen noemen, zij het niet dat het hier feitelijk om de ware reguliere wetenschap van de toekomst gaat! Een wetenschap die al meer dan een eeuw wordt aangetoond door talloze wetenschappers. Het jarenlang systematisch onderdrukken van het vele wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat deze bio-energetische informatieoverdracht werkt, is dan ook niet alleen zeer onwetenschappelijk te noemen, maar in feite ook immoreel.

De Grote Biochemische Leugen

Dit is dan ook de reden waarom ik in mijn lezingen en boek spreek over de Grote Biochemische Leugen (of de halve waarheid van de reguliere geneeskunde.) Gezondheid, ziekte en de behandeling en genezing van ziekte worden op het meest fundamentele niveau niet tot stand gebracht door drugs, farmaceutische middelen, spuiten of vaccinaties in stoffelijke zin! Ik las ergens zoiets als “God geneest, maar de arts schrijft de factuur uit”.

Robin Williams in de rol van Patch Adams, de dokter die met humor genas!!
Robin Williams in de rol van Patch Adams, de dokter die met humor genas!!

Ik wil de integriteit van de meeste artsen niet in twijfel brengen, maar het is opmerkelijk dat een arts of een medicijn feitelijk niemand geneest. Het werkelijk genezend mechanisme (wat uiteraard wel gesteund kan worden) is het bewustzijn van het immuunsysteem en in bredere zin het zelfgenezende vermogen van het (licht)lichaam. Hierbij spelen ook intentie, bewustzijn en psycho-neuroimmunologische processen (als suggestie, conditionering, verwachting, humor, liefde en bewustzijn in brede zin) een sterke rol.

Deze belangrijke rol van (auto)suggestie en bewustzijn en intentie worden gereflecteerd in het feit dat zo,n 70 % van de ‘reguliere’ farmaceutische middelen berust op een placebo-effect (we bestaan toevalligerwijs ook voor ongeveer 70 % uit water.) Dit houdt niet in dat er geen werkzame delen kunnen zitten in farmaceutische middelen, maar het is de bio-energetische vibratie blauwdruk van deze middelen die het lichaam ‘informeert’ en beïnvloedt!

Het placebo-effect

Als een geneesmiddel in de ‘alternatieve’ hoek een werking heeft, wordt vanuit de ‘reguliere’ hoek vaak geroepen dat de werking hooguit berust op het placebo-effect (en de extra aandacht voor de patiënt, indien juist iets waar de reguliere geneeskunde nog wat van kan opsteken trouwens.) Bij een homeopathische remedie is er na vele verdunningen in feite geen atoom van de werkzame stof meer aanwezig in de wateroplossing.

Water lijkt zo gewoon, de kracht van water als drager van intenties, is echter té lang onbekend gebleven.
Water lijkt zo gewoon, de kracht van water als drager van intenties, is echter té lang onbekend gebleven.

Maar nu volgt de reden waarom homeopathische middelen juist effectief en veilig ingezet kunnen worden bij zelfs zeer ernstige ziekten: de fundamentelere energetische ‘afdruk’ of blauwdruk van de originele stof neemt juist bij herhaalde verdunningen en ‘schudden’ toe, terwijl de hoeveelheid opgeloste stof steeds meer afneemt! Vanuit de reguliere opvatting lijkt het alsof het om ‘suggestie’ zou gaan en de homeopathische (of ander energetische) remedie niet een ‘echte’ werking zou hebben. Het is alsof de genezen persoon puur mazzel heeft gehad vanwege zijn naïeve geloof in iets onwerkelijks.

Allereerst moet duidelijk gesteld worden dat de placebo juist een van de belangrijkste aanwijzingen zijn voor een energetische overdacht van informatie die blijkbaar in staat is tot genezing en die materie en biochemische processen blijkbaar kan beïnvloeden. Ten tweede is het ronduit onwetenschappelijk en lichtelijk hypocriet en arrogant om te stellen dat iets op het placebo-effect berust, terwijl juist veel van de farmaceutische middelen hun werking ontlenen aan dit effect!

Allemaal suggestie!

Het placebo-effect staat juist aan de basis van al het bewijs dat suggestie, intentie, bewustzijn, hypnose, conditioneringen, overtuigingen en verwachtingen centraal staan in het uiteindelijke effect. En aan de basis van al het bewijs dat vaak alleen suggestie, visualisatie en focus al tot zelfheling kunnen leiden, zonder drugs! Placebo’s dienen eigenlijk als wetenschappelijk ‘controlemiddel’ bij echt onafhankelijke studies (om te zien of de uitkomst aan het geteste middel ligt, of aan een andere variabele.)

Placebo, auto-suggestie en hypnose zijn bijzondere eigenschappen van de menselijke geest!
Placebo, auto-suggestie en hypnose zijn bijzondere eigenschappen van de menselijke geest!

Overigens is het bekend dat bij vaccinatie studies niet een echt placebo (’niet werkzaam’ middel volgens de ‘reguliere’ definitie) wordt gebruikt, maar een ander giftige stof of een andere vaccinatie. Niet echt integer en wetenschappelijk, maar daarom niet minder waar helaas. Het is een ernstig misverstand (misbruik) om te denken dat helende effecten alleen plaats vinden door medicijnen.

Het menselijk lichaam kan namelijk ook beïnvloed worden door bewustzijn en niet chemische agenten, zoals energetische krachten (die opvallend genoeg in alle wetenschappen worden geaccepteerd, maar niet in de reguliere geneeskunde) die op het energielichaam inwerken. Ook medicijnen, drugs en vaccinaties werken op dit fundamentele niveau met deze energetische velden, alleen dan helaas vaak minder specifiek en dus ook met ‘bijverschijnselen’.)

Biochemie en farmacie = homeopathie?

En ook al kan het lichaam geholpen worden met medicijnen die biochemisch werken, in feite zijn het dus de bio-akoestische, elektromagnetische, elektra-genetische en bio-energetische processen die de biochemie aansturen. Geluid, licht en energetische velden dus, in plaats van de ‘stofjes’ en ‘materie’ zelf! De ‘reguliere’ geneeskunde komt zo wel erg dichtbij de ‘alternatieve’ geneeskunde als we dit doorzien en in zien…

Zelfs vaccinaties en homeopathische middelen baseren zich in feite beide op het ‘gelijksoortigheidsprincipe’ (een ziekte genezen door hoeveelheden te slikken of spuiten – een groot verschil – van een stof die dezelfde symptomen als de ziekte genereert.) Het is dan ook volstrekt logisch dat de werking met behulp van bio-resonantie principes (de blauwdruk herstellen met hetgene waar de blauwdruk in feite uit bestaat, via frequenties en resonanties dus) tot stand wordt gebracht.

En het ironische feit is dus dat medicijnen en vaccinaties feitelijk ook op deze elektromagnetische en bio-energetische manier werken. Maar dan wel met de extra ‘bijwerkingen’ en ‘risico’s’ vanwege de nog sterk aanwezige hoeveelheid stoffen in het geval van een regulier medicijn of vaccinatie. Een vereniging van beide ‘richtingen’ is dus mijn inziens mogelijk, maar zolang de farmaceutische industrie dit niet toelaat vanwege commerciële motieven, raad ik niemand aan de adem in te houden.

De psycho-neuroimmunologie van ziekte en gezondheid

Vreugde, dankbaarheid en waardering zijn essentiële sleutels om jezelf te 'liften' boven de manipulatie uit.
Vreugde, dankbaarheid en waardering zijn essentiële sleutels om jezelf te 'liften' boven de manipulatie uit.

Suggestie en placebo-onderzoek (zo riep ik al tijdens mijn literatuurstudie naar psycho-neuroimmunologie en de rol van suggestie in 1995, maar toen nog als ‘roeper in de woestijn’) dienen juist aan de basis te staan van al het belangrijke onderzoeksgeld. Even kort over PNI: het is gebleken uit onderzoek dat intentie, geloof, verwachtingen, conditioneringen, suggestie, liefde, compassie, humor en emoties een enorm krachtig effect kunnen hebben op het lichaam.

Het is wetenschappelijk bewezen dat deze ‘psychische’ processen allemaal in kunnen werken op het hart, het immuunsysteem en de interferentiepatronen en staande golven van geluid, licht en energie die feitelijk alle biochemische processen vormen en in stand houden. En wat blijkt? Net zo goed als deze processen helend kunnen zijn, kunnen ze andersom ook ziek maken!

Het is dus zeer goed mogelijk om je ziek te denken, wensen en voelen. Maar dus ook andersom bij positieve, hartverwarmende, mooie en liefdevolle suggesties, visualisaties en affirmaties! Bewustzijn is centraal en stuurt alle processen in het lichaam aan.

Het is gebleken dat het lichaam luistert naar ‘de waarheid’, maar ook naar ‘leugens’ (bewust of onbewust, intern of extern ‘gevoed’ aan het lichaam.) Het voert de ‘ingevoerde boodschap’ bio-energetisch uit in veranderingen in ‘de hardware’, waarbij afhankelijk van de intentie (of de eigen of externe aangeboden leugen of manipulatie die wel/niet wordt herkend door het bewustzijn) een ander resultaat wordt ‘gevormd’. Een ziekmakende of helende boodschap dus, afhankelijk van vele factoren.

Het inzicht dat je zelf krachtig je eigen lichaam ziek kunt maken was (als een soort ‘psycho-somatische zelfmutilatie’ die vaak zelfs onbewust op iemand anders kan zijn gericht) geeft een enorm belangrijk inzicht: de kracht van (onder)bewustzijn, emoties en intenties! Dit geeft wederom aan hoeveel we feitelijk niet weten en uit handen hebben gegeven. “Gezondheid? Mijn verantwoordelijkheid niet! Zelfbeschikking? Geen tijd voor!”

‘In je kracht staan’ wordt alleen maar moeilijker met ‘medische verzekeringsmaatschappijen’ zoals vaccinatie en medicijnen aanbieders die juist op de angst en onzekerheid dat we iets nodig hebben, inspelen. Maar juist dan is het meer dan ooit nodig en vraagt het moed om toch nee te kunnen zeggen. Iets (regulier) niet doen betekent zeker niet ‘niets ‘ doen.

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een industrie werd geboren!
Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een industrie werd geboren! En wie houdt het toezicht?

Ook je ‘intuïtie’ kan hierbij van groot belang zijn bij het waarschuwen door het lichaam. Ook dit is een (wetenschappelijk) onbegrepen instrument van het lichaam die signalen afgeeft over de totale balans in het lichaam (net zoals we dit nu wel van stress en angst toegeven, maar feitelijk nog niet fundamenteel begrijpen hoe dit werkt.)

Géén stof, géén rekening?

Even terug naar de farmaceutisch georiënteerde reguliere geneeskunde. Het blijkt dus ook nog eens zo te zijn dat we de ‘hulpstoffen’ in de vorm van medicijnen niet eens nodig hebben. Het is voldoende (en effectiever, doelgerichter en met minder mogelijke ‘bijwerkingen’) dat we de werkzame ’informatie’ van de stof gebruiken.

Je kunt deze informatie zien als de elektromagnetische blauwdruk van die stof of biochemische actie, als de frequentie ‘handtekening’ die de stof vertegenwoordigt. Denk eens na wat dit betekent voor vaccinaties, pillen, spuiten, medicijnen, en kosteneffectiviteit met betrekking tot de geneeskunde en de gezondheidszorg.

 

Geen peperdure farmaceutische middelen meer en enorme besparingen omdat er energetische ‘gekopieerd, gedistribueerd en uitgezonden’ kan worden, zelfs via een e-mail of internetverbinding. Sterker nog, zelfs via een radio- of tv- signaal! Dat geeft een andere ‘dimensie’ aan de uitdrukking ‘aan de buis gekluisterd zitten’, nietwaar? Geen transportkosten, milieuvervuiling, minder tot geen farmaceutische vervuiling en een enorme besparingen op wereldwijde energiekosten!

Deze energetische informatie overdracht noemen de Russische wetenschappers overigens ‘energetics’, een soort ‘elektromagnetische homeopathie’ zonder de stof zelf fysiek in contact te laten komen met een lichaam, non-lokaliteit (overbrenging van ziekmakende of helende informatie op afstand dus!)

pharma moneyHet failliet van de farmaceutische industrie of de doorstart van digitale biologie, elektromagnetische homeopathie en een lagere ziektekostenpremie?

De digitale biologie, elektromagnetische homeopathie of energetische informatieoverdracht van een blauwdruk van een stof is de meest fundamentele laag die geldt (in de fysische uitdrukking van deze energie althans.) Wanneer we een ruimteschip naar de maan sturen, vindt iedereen energie processen nog wel logisch en begrijpelijk, maar stel je eens voor dat biochemische en materiële acties ook energetisch zijn (wat dus inderdaad aantoonbaar het geval is!).

Maar nu komt het grote ‘probleem’ (vergelijkbaar met de oplossingen voor de ‘geldcrisis’, ‘energiecrisis’ en de ’milieucrisis’): het levert machtige belanghebbenden in de status qua weinig tot niets op…Sterker nog, het is een enorme bedreiging voor de machtige en heersende farmaceutische industrie. Weg dure medicijnen, pillen en spuiten…

Want wie wil er nu niet een lagere ziektekostenpremie, ware immuniteit, echte gezondheid zonder ‘bijverschijnselen’ en heling op het meest fundamentele niveau (dus preventie en echte oorzaken aanpakken in plaats van ’symptoomaanpak’ die vaak weer lijdt tot nieuwe drugs.) In de fysica en biofysica is het energetische principe alom aanvaard, maar het kan leiden tot het inzicht dat onze gezondheidszorg gebaseerd is op een ernstig fundamenteel gebrek of fout, en dat genezing in principe bijna gratis zou kunnen.

Tja, logisch toch, die weerstand? Niet voor het overgrote deel van de mensheid die gewoon gezond en gelukkig wil zijn zonder al te veel financiële belemmeringen. De ‘alternatieve’ wetenschap (de feitelijke wetenschap) is niet zozeer bang om in een bepaalde vorm samen te werken met de ‘reguliere’ (oppervlakkige drugs symptoom gerichte wetenschap) wetenschap, het is juist de reguliere wetenschap die op geen enkele wijze wil samenwerken met de nieuwe energetische wetenschap.

De waarheid over drugs die niet meer nodig zijn

De waarheid is namelijk dat we nu voor elke ziekte en de gehele wereldbevolking een aparte pil, spuit of vaccinatie nodig hebben om ‘biochemisch’ te ‘genezen’. Maar als we de energetische informatie blauwdruk van de stof kunnen meten, opslaan en zelfs digitaal kopiëren en distribueren via het net en e-mail, om uiteindelijk weer ‘uit te stralen’ en te genezen (hetgeen dus mogelijk is), dan gaat het beeld van de huidige geneeskunde er ineens drastisch anders uit zien!.

Zeldzame of peperdure medicijnen zijn ineens voor iedereen (in principe gratis, het grote ‘probleem’ dus) beschikbaar! Over ware gezondheidszorg en te hoge ziektekosten premies gesproken. Uw premie gaat nu zelfs weer omhoog door de ongewenste, ineffectieve en potentieel levensgevaarlijke vaccinaties die u als belastingbetaler heeft betaald – evenals de ‘immuniteit’ die de Staat der Nederlanden de farmaceutische industrie al heeft vereend tegen wettelijke aansprakelijkheid bij ziekte na vaccinatie trouwens.)

Deze ‘nieuwe’ vorm van genezing (al experimenteel bewezen vanaf het einde van de 19e eeuw) dient wereldwijd te worden toegepast, maar vanwege patenten (en geen patiënten!) wordt deze al jaren systematisch onderdrukt. Maar de studies zijn er en de techniek bestaat, vergist u zich niet.

 

 

 

Homeopathie: apothekersrekken vol met onzin? Wat voor andere belangen zijn er gemoeid met het verbieden ervan?
Homeopathie: apothekersrekken vol met onzin? Wat voor andere belangen zijn er gemoeid met het verbieden ervan?

Helen met gif?

Net zoals er vele homeopathische en bio-energetische bewijzen zijn van heling van ernstige ziekten, is er ook zoiets als ‘Hormesis’. Weinig mensen zijn op de hoogte van dit interessante onderzoeksgebied, of van het begrip ’sufficient challenge’. Het is namelijk niet juist zoals in de toxologie (de wetenschap van giftige stoffen) vaak wordt gesteld, dat alleen hoge doseringen een effect hebben en lage doseringen niet. Juist bij lage doseringen blijken zelfs sommige giftige stoffen een heilzaam effect te hebben!


 

Net zoals bij de bio-energetische vorm van genezen (waar rekening gehouden dient te worden met de elektromagnetische emissies van specifieke bandbreedte, frequentie, amplitude en fase) is hier dus ook de dosis bepalend voor een bepaalde uitwerking. Het gaat hier dus wederom om zeer verdunde oplossing van stoffen, net zoals bij homeopathie.

En net zoals de zeer effectieve effecten van homeopathie worden stilgezwegen door de farmaceutische invloed (het was in feite zelfs – naast elektrische en elektromagnetische vormen van genezing – de geldende vorm van genezing aan het eind van de 19e eeuw!), wordt hormesis stilgezwegen binnen de ‘reguliere’ toxicologie.

Je zou kunnen zeggen dat dan alleen de energetische blauwdruk van de stof overblijft, zodat er geen schade optreedt, maar wel een gelijksoortigheidsprincipe optreedt wat weliswaar het immuunsysteem voldoende prikkelt, maar niet ‘hondsdol’ maakt of de ziekte zelf opwekt (zoals dit vaak het geval blijkt te zijn bij vaccinaties.)

Belangen en belangen

In feite dienen zowel colloïdaal zilver, andere metalen, bekende toxische stoffen en alle medicijnen langdurig longitudinaal getest te worden op schadelijke effecten en gezondheidseffecten (maar dan wel met echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en herhaalonderzoek waar geen financiële belangen mee gemoeid zijn.) En uiteraard is colloïdaal zilver niet de enige oplossing (letterlijk), maar de ‘aanval’ van de reguliere wetenschap lijkt wel degelijk gericht te zijn op het feit dat er methoden zijn die tot genezing leiden die niet of nauwelijks te patenteren zijn.

Het doel van Monsanto is duidelijk. Over lijken desnoods.
Het doel van Monsanto is duidelijk. Over lijken desnoods.

Medicijnen, pillen en alle farmaceutische middelen zouden in feite overbodig zijn als de bio-energetische wetenschap (homeopathie, hormesis, elektromagnetische heling, digitale biologie, etc) werkelijk zijn intrede doet! Wat al zo vaak is aangetoond over de vaccinatie industrie en de farmaceutische industrie (geld en macht en belangen in plaats van ‘bezielde geneeskunde’), geldt ook voor de voedselindustrie: Monsanto’s patenten in plaats van biologisch voedsel zonder chemische en kunstmatige ‘toevoegingen’.

Ook de testen van de kwaliteit van voedsel berusten op een ‘halve waarheid’. Als de menselijke en dierlijke biofotonen emissies zouden worden gehanteerd als uitgangspunt bij kwaliteit onderzoek van voedsel, zou het heel goed mogelijk zijn dat veel ‘voedsel’ van de markt af gehaald dient te worden, omdat het dan ineens niet meer voldoet aan de echte kwaliteitseisen voor gezond voedsel. Van handel naar gezondheid belangen.

De effectiviteit van energetische geneeskunde

Er is een overweldigende hoeveelheid studies die aantoont dat je de ‘elektromagnetische blauwdruk’ of ‘informatie handtekening’ van de werkzame stof kunt gebruiken. Niet alleen verdund (homeopathie), maar ook materialistisch gezien ‘afwezig’ (door de emissies/uitstraling/frequentie spectrum van die stof te gebruiken.) Ook is het helemaal niet nodig om de stof fysiek in contact te laten komen, juist vanwege deze energetische vibratiepatronen die voor de overdracht zorgen. Dit geldt dus ook voor de ‘oppervlakkige’ medicijnen die we nu gebruiken, die niet specifiek op de diepste energetische laag inwerken en daarom ‘bijwerkingen’ hebben en alleen gericht zijn op symptomen, niet de ware oorzaken.

De WHO neemt homeopathie (en dus wetenschappelijk bewijs) niet serieus!

Misschien is het interessant om de kritiek die de World Health Organisation nu uit op homeopathie eens te ‘googlen’ (“WHO rejects homeopathy for serious diseases”) Wat de WHO vergeet te melden, is dat diverse studies met moderne technieken zoals spectra-analyse verkregen met de Raman laser, infrarood absorptie en nucleair magnetische resonantie imaging (MRI) hebben aangetoond dat er een verschil bestaat tussen het emissie patroon van een homeopathische remedie en een placebo! (1)

Meer en meer komt de WHO in een dubieus daglicht te staan.
Meer en meer komt de WHO in een dubieus daglicht te staan.

Verder blijkt een homeopathische remedie een uniek NMR emissie patroon te bevatten (2). Alsof dat nog niet genoeg is om die energetische blauwdruk aan te tonen blijkt er een specifiek bandpatroon te zijn in het geval van ‘geschudde’ homeopathische middelen en ‘verdunde’ homeopathische middelen (3). De opvatting dat er geen bewijs zou bestaan voor de werking van homeopathie is dus onjuist!

Waarom refereert de WHO niet naar al deze studies? Naar welk bewijs zoek je en met welk motief is vaak de vraag en zo ook hier. In het boek ‘The emerging science of homeopathy, complexity, biodynamics and nanopharmacology’ van de auteurs Paolo Bellavite, M.D. en Andrea Signorini, M.D. is een fascinerende discussie te vinden over de biofysica van water, de biologische effecten van elektromagnetische velden, chaos theorie en ‘fractals’.

Het boek levert een solide theoretische basis voor de werking van homeopathie en levert een berg aan bewijs dat deze wetenschap een aantoonbare werking heeft en zeer effectief is bij de behandeling en genezing van ziekten.

(binnen een paar dagen plaatsen we deel II van John’s beschouwing.)

Noten:

1:

* Luu, C. Etude de Dilutions Homeopathiques pas Spectoscopie Raman-Laser, Essai d’Interpretation de Leur Mechanisme de’Action (Ed. Boirin, Paris 1976)

* Barros, J., Pasteur, St. Omeopatia, Medicina del Terreno. (1984) F. Balombi Editore (original edition: Homeopatia, Medicina del Terreno (1977), E. Bibl. Universitad Central de Venezuela, Caracas).

* Smith, R., Boericke, G.W. (1966) “Modern instrumentation for the evaluation of homeopathic drug structure”J. Am. Inst. Hom. 59:263

*Young, T.M. (1975) “NMR studiess of succussed solutions: a preliminary report.” J. Am. Inst. Hom. 68:8

*Lasne, Y., et al., (1989) “Contribution a l’approche scientifique de la doctrine homeopathique.” De Natura Rerum 3:38

*Smith, R.B., Boericke, G.W. (1968) “Changes Caused by succussion on NMR patterns and bioassay of bradykinin triacetate succussions and dilutions.” J. Am. Inst. Hom 61:197-212

*Sachs, A.D. (1983) “Nuclear magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies” J. Holistic Medicine. 5: 172-175.

* Demangeat, S.L. et al., (1992) “Modifications des temps de relaxation RMN a 4 Mhz des protons du solvant dans les tres hautes dilutions salines de Silicose/Lactose” J. Med. Nucl. Bio-phy. 16 (2): 135

2: Sachs, A.D. (1983) “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

3: Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

4: Zie o.a. Nobili, R., (1987) “Ionic waves in animal tissues”, Physical Reviews A 35-1901-22.)

5: Smith, C.W., Endler P.C., (1994), “Resonance phenomena of an ultra high dilution of thyroxin.”In: Endler, P.C., Schulte, J., (Eds. ) Ultra High Dilution: Physiology and Physics, Dordrecht, Kluwer Academics, 203-207.

6: Luwig, W. (1986, 1988), Papers presented at seminars of the Brugeman Institute

7: Endler, P. Christian, et al. (fall, 1993)”Effects of Highly Diluted Succussed Thyroxine on Amphibia Development” The Center for frontier Sciences, Volume 3, Number 2.).

Zie ook: Del Giudice, E., et al. (1988a) “Water as a free electric dipole laser” Phys. Rev. Lett. 61: 1085

8: Zie de boeken van professor William Tiller en mijn boek Blauwdruk.

9: Sachs, A.D. (1983), “Nuclear Magnetic resonance spectroscopy of homeopathic remedies.” J. Holistic Med. 5: 172-175

10: In Lakhovsky, The Secret of Life, (Clement, M. London: Heinemann, 1939)

11: Rapp, P.E. (1979) “An Atlas of Cellular Oscillators, Experimental Biology”, J. exp. Biol. 81, 281-306, Great Britain

12: Robert Becker, ‘The Body Electric’

13: Zie mijn boek ‘Blauwdruk’

14: Zie het werk van Dr. William Adey.

15: Van Wijk, R., Schamhart, D.H., (1988) “Regulatory aspects of low intensity photon emission”, Experientia 44, Birhauser Verlag, CH-4010 Basel, Switzerland

80 gedachten over “O.a. over de kracht van bewustzijn en die van water? De toekomst van geneeskunst!

 1. het mooie toeval van het woord BlauwDruk is de 2:1 verhouding tussen B en D 😉

  Beetje Dwaas wellicht ~ echter ht kind ziet inderdaad 2 gaatjes in de B en 1 gaatje in de D … dit is een soort BlauwDruk in the typografie van de Karakters die wij kennen.

  En een ander heeft ook gelijk als elk rondje van de B 2 x past in de D …

  en de D is als de open mond; draai hem maar eens 90 graden of 270 de andere kant op … om.

  Zo is 270 graden omdraaien een langere weg dan de andere … en wel 3 x zo lang … iets van sound – ritme en melodie … dan heb je muziek : uniekvers als uniQverse 😉

  toY s’ace in homeodynamische taal

 2. Ik onderschrijf dit artikel volledig en wil er het volgende aan toevoegen.

  Wat zit er in een vaccin: kwik, aluminium en ijzer. Dat zijn metalen die niet in ons lichaam thuishoren. Afgezien van deze metalen, bevinden er zich nog veel meer stoffen in een vaccin die ook niet in ons lichaam thuishoren, zoals pesticiden.Maar zeer zeker squaleen , zoals nu toegestaan is in de komende griep-vaccinatie’s in bij injectie zeer gevaarlijk. Google eens naar MF59, wat gegarandeert in het komende Mex.griep vaccin zit en vergeet daarbij de bovengenoemde ingredienten niet.

 3. “If you want to understand the universe think of energie frequentie and fibration”
  Quote van Nicola Tesla als het goed is.
  Erg goed verhaal John. Ik ga zeker je boek(en) een keer lezen.
  Wat ook een zeer goed boek is is” heel anderen heel jezelf” van Dr Eric Pearl. Pearl beschrijft o.a. de “Schism” waar David Icke het ook over had. En dat het rond deze tijd weer gaat helen (de re-connectie dus)
  Echt een zeer goed boek voor iedereen trouwens

 4. citaat van je zelf
  “Helen met gif?

  Net zoals er vele homeopathische en bio-energetische bewijzen zijn van heling van ernstige ziekten, is er ook zoiets als ‘Hormesis’. Weinig mensen zijn op de hoogte van dit interessante onderzoeksgebied, of van het begrip ’sufficient challenge’. Het is namelijk niet juist zoals in de toxologie (de wetenschap van giftige stoffen) vaak wordt gesteld, dat alleen hoge doseringen een effect hebben en lage doseringen niet. Juist bij lage doseringen blijken zelfs sommige giftige stoffen een heilzaam effect te hebben!”

  uit de toxicologie blijkt dat juist de dosis het vergift maakt dus je eigen stelling slaat de plank een beetje mis. dus er word gesteld door de toxicologie dat een bepaalde hoeveelheid van een stof giftig is.

  in de farmacologie word er gekeken naar wat voor een stof heel zaam is voor het lichaam en daar woord dus ook naar de hoeveel heid van de stof gekeken die nodig is om te helen.

  bv Digoxine, Digoxine is een hartglycoside dat uit de bladeren van het het vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) wordt geëxtraheerd.
  Digoxine heeft een smalle therapeutische breedte. Dat wil zeggen dat de werkzame dosering dicht bij de maximaal veilige dosering ligt.

  dus er word door de medische wetenschap goed gekeken naar de werking van de stof te weinig doet het aantoonbaar niks te veel ga je er dood aan.

  Groet Gait

 5. Een rare vraag misschien. Zou je je ook kunnen voeden met de blauwdrukken van voedsel (vitaminen, mineralen, sporenelementen etc.)? Zou toch een geweldige oplossing zijn voor velen, ook financieel.

 6. @ Willie: dit heb ik eerder eens beantwoord bij een bespreking hier op de site. Daar meldde ik dat Dr. Amit Goswami zichzelf deze vraag stelde (bij een bespreking over homeopathische en energetische geneesmiddelen in zijn boek ‘De Kwantum Dokter’! Hij opperde daar ook de idee dat dit mogelijk moet zijn. Ik noem in mijn boek ook de gedachte dat bio-energetisch ‘astronautenvoedsel’ op basis van bio-fotonen niet zo,n onmogelijke idee moet zijn. In principe is het zo, dat ook stofwisseling (net als celdeling, groei en andere ‘bio-chemische’ processen in feite bio-akoestische en bio-elektromagnetische en elektra-genetische processen zijn. Dus ook voedsel wordt omgezet in stofjes met ladingen, elektrische waarden en elektromagnetische eigenschappen. Dus als we deze blauwdruk van een maaltijd energetisch kunnen analyseren, meten en ‘omzetten’ , moet dit in principe mogelijk zijn.

  Zie straks ook deel 2 van het artikel, waar je bijvoorbeeld ook kunt lezen dat morfine (de ‘echte’ stof) ook ‘nagebootst’ kan worden om ratten te stimuleren. Dit gebeurt dus zonder de fysieke stof te gebruiken! De elektromagnetische emissies (de blauwdruk van de uitstraling van de werkzame stof ipv de bio-chemische stof zelf) hebben hetzelfde effect op de cellen…En dit effect kan zelfs worden geneutraliseerd door de ‘echte’ stoffelijke blokker naloxone (die de werking van morfine kan blokken)!!! Het lichaam reageert dus precies hetzelfde, ook wanneer we de ‘originele’ stof niet gebruiken!!!

  Ook allergieën kun je op deze manier elektromagnetisch opwekken…en zelfs via water overbrengen met hetzelfde effect! En ook weer met frequenties neutraliseren!!!

  Hormesis laat overigens dus ook zien dat je zelfs in principe een giftige stof kunt gebruiken om therapeutisch mee te werken, maar dan natuurlijk alleen in zeer lage doseringen (vergelijkbaar met homeopathie dus!). Bij hoge doseringen is het uiteraard giftig, maar bij lage doseringen is het niet zo dat het geen effect heeft, maar juist therapeutisch gaat werken…

  En ook is het bekend dat de ‘voedselcrisis’ gebaseerd is op een leugen. Het is namelijk mogelijk om met deze energetische vibratie principes (die ook stofwisseling, celdeling en groei bepalen!) droge woestijngebieden geschikt te maken voor landbouw en razendsnel voedsel te produceren (van wapens naar oplossingen voor de wereld)!!!

  zie voor meer studies en gegevens deel 2 van het artikel wat volgt hier op de site. groetjes John

 7. ps: ik vermoed dat ik niet hoef uit te leggen wat de financiële gevolgen zijn van dit principe waarbij ineens maar een origineel middel nodig is om digitaal te kopiëren, verzenden en distribueren. Hierbij is het dus ook nog eens zo, dat je nu nog maar voor elke ziekte een frequentie signatuur ‘geneesmiddel’ beschikbaar hoeft te hebben voor alle wereldburgers! Dus niet meer elke keer weer een nieuw middel voor alle individuele mensen.

  En dan heb ik het nu alleen nog maar over de kosteneffectiviteit (drastisch lagere prijzen voor ziektekosten premies, dus meer geld voor voedsel?), laat staan de energie besparingen, vermindering milievervuiling, hogere doelmatigheid en effectiviteit van het geneesmiddel, zonder de ‘bijverschijnselen’ en ‘verslavende’ effecten!!! A brave new word, if we can take it…

 8. Dankjewel voor je antwoord en uitleg John. Ben ik heel blij mee. Het lijkt me een fantastische uitdaging voor diegenen die de kennis en het vermogen hebben hierin onderzoek te gaan doen of ermee te gaan experimenteren. “Dit geeft de burger weer moed zal ik maar zeggen”. Als de mensen van goede wille zijn en wakkerder worden, zal het gaan gebeuren. Ik ga naar de boekwinkel en je boeken lezen.
  Groet,
  Willie

 9. @Willie/John: er zijn al volop praktijken, waar ze o.b.v. trillingsenergie water (puur) opladen met de energie die jij als ‘patient’ nodig hebt. Dit is eerst met een electro-accupunctuurmeting door de computer en therapeut doorgemeten op jouw lichaam. Ik heb hier 2 flesjes staan, 3 maanden geleden deze ‘doormeting’ gehad. Ik had last van een restant vaccinatie (tropen) en een microscopisch parasietje. Beiden zijn nu geelimineerd. Gewoon door ’trilling’. Er is hoop.

  Volgens mij werkt Dr. Hulda Clark ook zo. Zie haar YouTubes. Binnenkort hier ook maar eens een stukje aan wijden.

 10. Zegt het begrip ‘pseudowetenschap’ jullie iets? Nee, met wetenschap heeft het niets te maken.

  Pseudowetenschappen worden beoefend door oplichters die leven ten koste van goedgelovige mensen en schizofrenen die denken dat ze speciale trucjes kennen.

  Gebruik je verstand svp. Meneer de schrijver hier probeert met een spannend verhaal flesjes kraanwater te slijten. Hij wordt gesteund door reaguurders die boekjes met onzin proberen te promoten.

 11. @Pietje

  Zegt het begrip ‘commercieel belang’ jou iets? Nee met wetenschap heeft het niets te maken.

  Commerciële belangen worden beoefend door oplichters die leven ten koste van goedgelovige mensen en schizofrenen en denken dat ze speciale trucjes kennen.

  Gebruik je verstand svp. Meneer de schrijver hier probeert met ondersteuning van WETENSCHAPPELIJK BEWIJS goedgelovige mensen (zoals jij!) te wijzen op een andere WETENSCHAP. Hij wordt gesteund door vele waarnemingen, metingen en experimenten die in de meer zinvolle boekjes worden gepromoot.

 12. Eigenlijk héél wat anders, maar wel passend in dit plaatje en uit eerste hand (de mijne): een gouden tip gekregen van een vriendin over het voorkomen van ongewenste bijwerkingen na een narcose… Eenvoudig toe te passen, gratis nog wel, en baat ’t niet, ’t schaadt ook zeker niet! 10 Dagen voor een geplande operatie (ruggenprik/roesje/narcose), géén familie van nachtschade nuttigen, dus aardappels/tomaten/aubergines enzo laten staan… Ik heb me hieraan strikt gehouden en zie, eergisteren na mijn ingreep uurtje later klaarwakker, niét misselijk, niét vermoeid (+ een bérehonger) en dit zet door! Zij had dit advies aan nog iemand gegeven die vrijdag onder het mes is geweest, idem dito! De moeite waard om dit te verspreiden vind ik.

 13. Hi Droppie, het tweede deel is al geschreven! Het artikel is namelijk in 2 stukken gesplitst, andere deel volgt dus nog hier. Je bedoelt de kwikkwestie? Het licht in het lichaam noemen ze trouwens ‘niet klassiek ultrazwak licht’. Het is endogeen (lichaamseigen) licht, het dient juist zo ‘zwak’ te zijn omdat op het kwamtumniveau de vlinderslagen echt elders een tornado kunnen ontketenen (butterfly effect). Er zijn bepaalde ‘frequency windows’ maar ook specifieke onder en bovenwaarden voor sterkte. Ik kijk nog even naar die link, weet ik wat je precies bedoeld.

 14. @Drs. John Consemulder
  Ik bedoelde vooral dat lichtenergie noodzakelijke energie voor alle levende wezens is. Kijk je naar de hoeveelheid en het aantal golflengtes die kwiklampen uitzenden, dan zou je dat volgens mij kunnen opvatten als uithongerging en niet alleen een aanzet tot depressies.
  Ik vroeg me af of jij hier specifiek nog iets over weet/zeggen wil.

 15. Lieve mensen, op een site van trosradar wordt heerlijk ongecensureerd geoordeeld over onder andere de gevaren van vaccinaties en de biochemische leugen. Interessante psychologische afweer reacties van ‘critici’komen hier naar boven (een soort auto-immuun reacties maar dan van de ‘mind’ die niet wil geloven, vooral na al het bewijs wat een geconditioneerd patroon overhoop gooit.

  Ik herhaal hier even mijn reactie, omdat ik denk dat er een aantal interessante informatie in te vinden is mbt tot dit artikel, de ‘ontkennning en weerstand’ van sommige mensen en meer. Dus gewoon ter info:

  “Kijk, nu wordt het interessant. Naïviteit en arrogantie zijn een gevaarlijke combinatie. Misschien zijn er hier ook neutrale, objectieve lezers te vinden die eerst de artikelen en informatie tot zich nemen, voor tot een oordeel over te gaan. If you do,nt like the message, do not shoot the messenger. Ik vind het intrigerend (en zielig) dat sommigen nu omgekeerde psychologie willen toepassen om het ineens (ongepast en onjuist) over ‘conspiracy theory’ te hebben. Een prachtig staaltje van ‘copy/paste’ gedrag en een afwezigheid van eigen kritisch denken.

  Laten we het even analyseren. Als ik aantoon met studies (het zijn dus niet mijn opvattingen, maar die van vele reguliere wetenschappers die ik niet ken en zij elkaar waarschijnlijk ook niet) dat intentie en suggestie net als het placebo-effect (lees groot deel van de reguliere medicijnen dus ook) daadwerkelijke fysiologische parameters kan beïnvloeden (zoals het immuunsysteem en daardoor het verloop van een ziekte!) dan is de wereld weer plat: het is onmogelijk (ook al toont zelfs de reguliere wetenschap aan dat dit al lang bekend is).

  Als ik vervolgens in een apart artikel (zie mijn website healingsoundmovement met www ervoor en .com erachter) aantoon dat medicijnen en drugs in feite vervangen kunnen worden op basis van hun ’trillingspatroon’, dan is niemand geïnteresseerd in een verlaging van de ziektekosten premie, drastische verlaging van de energiekosten, vermindering van de afhankelijkheid van drugs en de farmaceutische industrie, een verhoogde effectiviteit en doelmatigheid van bewezen bio-energetische principes? Willen we wel vooruitgang en een ware geneeskunst eigenlijk? En ook dit principe kan beïnvloed worden door intentie en suggestie, dus we hebben het over twee dingen hier, intentie en bio-energetische informatieoverdacht met behulp van de trilling van een ‘stof’. Maar ze werken wel samen (anders zou het placebo-effect ook niet werkzaam zijn bij reguliere medicijnen, nietwaar?), dus bestudeer ze beiden ipv alleen de reguliere drugs te gebruiken die aantoonbaar vervangen kunnen worden.

  Als de essentie niet eens wordt ingezien, moeten we het dan echt hebben over of het frequentie overdracht is, informatie overdacht of overdacht van elektromagnetische energie? Lees de studies (en lees uberhaupt mijn hele artikel die dit uitlegt en ook de wetenschappelijke verwijzingen, de vele studies!) en repliceer de studies als je echt nog twijfelt zou ik zeggen (niet dat dit nodig is, want de hoeveelheid studies bevestigt steeds opnieuw dat drugs en medicijnen ook zonder de stof toegediend kunnen worden met hetzelfde effect, maar dan effectiever en zonder ‘bijwerkingen’!).

  Feit is dat bio-energetische informatieoverdacht op basis van de trillingssignatuur werkt en zonder direct ‘contact’ te maken of zelfs fysiek als stof aanwezig te zijn. Dus geen pillen, spuiten en drugs meer nee…Nog steeds wel genezing, hulp, maar geen peperdure afhankelijkheid van de farmaceutische industrie meer.

  En als iemand een kopje leest over VacciNazis dan spreek ik direct over genocide. Als ik in dit artikel (ook de andere artikelen over de niet ‘veilig en effectief’e vaccinaties al gelezen?) de achtergronden van Merck behandel en de relatie met de oorlogbuit na WW2, geeft dat een goede achtergrond hoe deze industrie is ontstaan. Het is juist zielig als we dan direct andere conclusies trekken en alle andere referenties en studies en boeken die een berg aan bewijs leveren dat vaccinaties niet veilig en effectief zijn, maar potentieel levensgevaarlijk, dan hebben we het direct over genocide?

  Ik spreek over de vaccinaties, een onderwerp op zich toch? Hetzelfde geldt voor het artikel over bio-energetische informatieoverdacht. Een ‘conspiracy’ is geen ’theory’ als bewezen is dat vaccinatie niet veilig en effectief zijn en ook nog een sgeldt dat drugs en medicijnen en spuiten volledig vervangen kunnen worden door bio-energetische principes, bijna gratis! Wie zal dat nu niet willen voor de mensheid? Hooguit mensen die onwetend zijn of juist ‘wetend’ (commerciële belangen in de farmaceutische industrie) lijkt mij. Zelfs reguliere kranten, media (Radar, Netwerk, etc) hebben aangetoond dat de faramceutische industrie een bedriegelijke industrie is die roekeloos met mensen omgaat en alleen geld wil verdienen. Dit is dus niet alleen mijn mening, maar zie de links en videos (Radar, Netwerk, etc) via de noten in mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’op mijn site. Een zeer toepasselijke titel ben ik bang, want zelfs als BEWIJS vanuit DIVERSE BRONNEN (ook de reguliere studies en zelfs nu dus de media) geleverd wordt, is het wel aan ons om hetgene ‘wat aan het licht is gebracht, onder ogen te durven/willen zien’. Zijn feiten ineens conspiracy, of is dat een bewuste of onbewuste reactie van een ‘mindset’ die niet wil geloven? Weerstand, ontkenning, ontkennen, allemaal interessante processen maar niet effectief als het om de waarheid gaat. En die waarheid is: WE HEBBEN GEEN PILLEN EN DRUGS NODIG! EN VACCINATIES ZIJN NIET VEILIG EN EFFECTIEF!

  ‘Geloof’ wat je wilt, maar neem eerst alle informatie tot je, lees de studies, zie de videos van Radar, lees de berichten van een pandemietje, zie de bewijzen over het gevaar vaccinaties en zie de oplossing: nee zeggen tegen vaccinaties en ja zeggen gezondheid, de enige ware immuniteit. En als je onverhoopt ziek wordt, zijn er vele middelen om te genezen. Eventueel zelfs de reguliere pillen mocht er geen andere optie zijn (die er dus wel zijn, vooral als de bio-energetische WETENSCHAP wordt geaccepteerd uiteindelijk).

  Laten we onze naïviteit en arrogantie varen en openen we onze ogen, dan zijn we ineens niet blind voor het feit dat de reguliere geneeskunde weliswaar er voor heeft gezorgd dat we langer leven, maar ook langer en vaker ziek zijn…Als de reguliere geneeskunde zo effectief is, waarom neemt het aantal ernstige ziekte (zoals kanker) dan vooral toe? Een kunde die niet geneest kan niet kundig genoemd worden, toch? Dat wil niet zeggen dat we niet dankbaar mogen zijn als een operatie of pil ons redt, maar we dienen naar de fundamentele oorzaken te kijken en ons te richten op gezondheid, op PREVENTIE van ziekten…

  Geloven doen we in de kerk, dus tot zondag. Ik ‘hoop’ dat sommigen van jullie de rest van de week (zoals Kortjakje) dan wel beloven om het bewijs een ste bestuderen en dan pas een mening te vormen. Sterker nog: geloof mij niet, geloof de studies niet, ga zelf op onderzoek uit! Veel lees-en leefplezier gewenst!

  Lees eerst het artikel op mijn site ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien, de waarheid over vaccinaties en de farmaceutische industrie’ eens op mijn site. En zie hier ook de links en de studies, lees dit eerst eens voor je oordeelt. Klakkeloos oordelen en veroordelen zonder echt alles tot je te nemen is geen optie, als je daadwerkelijk geinteresseerd bent in ware genezing en immuniteit.”

 16. na nog eens goed gelezen te hebben

  moet jou eerste zin eigenlijk zijn,

  “Lieve mensen, op een site van tros radar wordt heerlijk ongecensureerd geoordeeld over onder andere de gevaren van John consemulder. Interessante psychologische afweer reacties van ‘john’komen hier naar boven (een soort auto-immuun reacties maar dan van de ‘mind’ die niet wil geloven, vooral na al het bewijs wat een geconditioneerd patroon overhoop gooit.”

  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=73837#p919802

  succes !!

 17. Hi Gait, van ‘copy/paste’ en ‘niet toe doend’ reacties nu naar ‘ik verander een woord en maak mijzelf wederom belachelijk’ schrijfvormen bekeerd? Ik ben niet gevaarlijk voor jou of anderen, jullie zijn toch allen wel gevaccineerd? Ik hoor dat je helderziend bent Gait, dit antwoord kon je verwachten he?
  😉

  Ok, nu even naar de mensen toe die niet door de ‘blinden geleid willen worden naar de blinden’: ik vond op de Radar site wel een aantal interessante vragen staan (ook al waren ze gesteld door een grote ongelovige geest). Hier zijn ze…

  Enkele vragen:
  Citaat:
  Als ik aantoon met studies […] dat intentie en suggestie net als het placebo-effect (lees groot deel van de reguliere medicijnen dus ook) daadwerkelijke fysiologische parameters kan beïnvloeden (zoals het immuunsysteem en daardoor het verloop van een ziekte!) […]

  1. Kun je het verschil aangeven tussen suggestie en het placebo-effect?
  2. Welke fysiologische parameters bedoel je precies?
  3. In welke soort situaties treedt het placebo-effect op volgens jou?
  4. Is er een relatie tussen de ’trilling van een stof’ en het placebo-effect?
  5. Zo ja, welke?

  Citaat:
  En ook dit principe kan beïnvloed worden door intentie en suggestie, dus we hebben het over twee dingen hier, intentie en bio-energetische informatieoverdacht met behulp van de ’trilling van een ‘stof’. Maar ze werken wel samen (anders zou het placebo-effect ook niet werkzaam zijn bij reguliere medicijnen, nietwaar?), dus bestudeer ze beiden ipv alleen de reguliere drugs te gebruiken die aantoonbaar vervangen kunnen worden.

  6. Welk prinicipe bedoel je als je zegt: ook dit principe?
  7. Hoezo werken intentie en bio-energetische informatieoverdracht samen? Is de ’trilling van een stof’ (vooropgesteld dat dat bestaat) dan niet gebonden aan die stof, dus stof-specifiek??
  8. Wat heeft het placebo-effect met trillingen te maken?
  9. En wat heeft ‘intentie’ te maken met trillingen? Brengen onze intenties trillingen teweeg? Hoe weet je dit?

  Citaat:
  Als ik vervolgens in een apart artikel (zie mijn website healingsoundmovement met www ervoor en .com erachter) aantoon dat medicijnen en drugs in feite vervangen kunnen worden op basis van hun ’trillingspatroon’,

  Pardon, maar dat heb je helemaal niet aangetoond. Het is pas aangetoond als het door anderen onder dezelfde omstandigheden precies zo te herhalen is. Maar dat terzijde.

  10. Je zegt dat medicijnen en drugs vervangen kunnen worden op basis van hun trillingspatroon. Waarom heb je het in dat verband steeds over het placebo-efffect? Ik zie het verband daarvan niet met wat je nu zegt.
  11. Waarom zou het echte medicijn wel schadelijk zijn volgens jou en een bombardement met het exacte trillingspatroon van dat medicijn niet?
  12. Hoe bepaal je de dosis van de trillingen die een patiënt moet ondergaan?
  Citaat:
  VACCINATIES ZIJN NIET VEILIG EN EFFECTIEF!
  Interessant.
  13. Heb je dit ook afgezet de winst van vaccineren in termen van mensenlevens en gezondheid?
  14. Zo ja, hoe heb je dat gedaan? Welke informatie heb je daarbij gebruikt?

 18. Hier wat directe antwoorden (sommige antwoorden spreken boekdelen, andere zouden meer boekdelen vereisen…)

  Kijk, dat zijn nu duidelijke constructieve vragen (hoewel ze volgens mij van een ongelovige geest afkomen). Ook al ben ik geen vraagbaak en denk ik dat de meeste antwoorden terug te vinden zijn in mijn artikel zal ik ze proberen te antwoorden. Besef wel dat zelfstudie ook mogelijk is en elk antwoord een artikel (soms zelfs een aparte studie) op zich zou kunnen vormen.

  1: Suggestie zou je als van buitenaf opgelegd kunnen beschouwen. Suggestie heeft verder het nadeel dat het vaak gebruikt wordt in de zin als ‘niet echt’ (een placebo soms ook wel). Wat dat betreft komt autosuggestie in de buurt van het placebo-effect. Het gaat namelijk om de overtuigingen, conditioneringen en de verwachtingen van het effect (veelal onbewust). Deze kunnen ook door de arts worden bekrachtigd of ontkracht. Een negatieve stigmatisering werkt daarbij als een nocebo effect. Een placebo heeft direct met de verwachtingen en anticipatie te maken van het effect van een stof (die er dan niet is). Dit is dus duidelijk wat anders dan de stof aanbieden mbv de bio-energetische blauwdruk! Bij een placebo is die blauwdruk van de originele stof ook dan afwezig!

  2: Zie boek The Healing Brain’ en diverse psycho-neuroimmunologische studies. Voorbeeld: door visualisatie van aanwezigheid ‘goede cellen’ in het lichaam (studie bij kankerpatienten) die de ‘slechte’ cellen opeten, onstaat significant het resultaat dat er meer ‘natural killercells’ in het immuunsysteem meetbaar zijn na baseline metingen, etc. Maar ook beïnvloeden ph waarde in cellen mbv intentie, etc. En vele andere voorbeelden te vinden in de psycho-neuroimmunolgie en studies naar de effecten van intentie.

  3: Moeilijk te zeggen, mogelijk in zeer veel situaties omdat het vaak om onbewuste patronen gaat mbt verwachtingen, overtuigingen, etc. Essentie is wederom dat bewustzijn en intentie aantoonbaar in staat zijn om diverse fysiologische parameters (en daarmee gezondheid en ziekte) te beinvloeden (zowel positief als negatief, depressieve patienten kunnen zichzelf verder ziek denken, of denk aan de man ‘met aids’ bij Oprah Winfrey die gemisdiagnosticeerd was maar wel stervende was)

  4 (en 5): Nee, niet in de zin dat het placebo-effect gelijk is aan de trilling van een stof! Deels ja, omdat (net zoals bij reguliere medicijnen) het placebo-effet altijd een rol kan spelen, vandaar dat placebo-gecontroleerd onderzoek (zoals de studie die aantoont dat een homeopathische oplossing -en de verdunningen hiervan ook weer op hun beurt-een ander NMR spectrum laat zien dan een placebo!) altijd van belang is. De ‘meerwaarde’ bij genezing van een stof is dus ook terug te zien in de meerwaarde van de bio-energetische trillingsvariant van deze stof en berust dus niet op het placebo-effect!

  6: Met ook dit principe bedoel ik de bio-energetische informatieoverdacht (de trillingssignatuur van de stof, de blauwdruk zullen we maar zeggen). Deze overdracht is energetische n subtiel en bewustzijn blijkt ook deze processen te kunnen moduleren, omdat intenties, emoties en gedachten blijkbaar ook energetische ladingen zijn die de energetische (overdacht van) blauwdruk kunnen beïnvloeden. Vandaar ook punt 4: placebo-onderzoek gewenst. Het punt is dus dat zowel intentie en bewustzijn als de bio-energetische informatieoverdacht (met behulp van ’trillingsstoffen, dus geen placebo!) in staat zijn om fysiologische parameters (diverse) te beïnvloeden. Alleen is het ene proces het andere niet. Het ironische is wel dat de bio-energetische informatieoverdacht vaak ‘placebo’ of suggestie wordt genoemd en dit dus aantoonbaar niet is. Andersom wordt de werking van suggestie en placebos niet systematisch onderzocht om voor heling te gebruiken. Meten met 2 maten dus.

  7: Zeker wel stof-specifiek. Ik bedoel dat bewustzijnsprocessen (suggestie, placebo, conditioneringen, verwachtingen, etc) een rol mee kunnen spelen bij het uiteindelijke effect (net als bij reguliere medicijnen!). meer niet. Dat houdt niet in dat dit altijd zo is of moet zijn. Het houdt ook niet in dat de bio-energetische informatieoverdacht niet werkzaam is, want dit is aangetoond van wel (ook mbv placebo en double blind onderzoek) Zie ook 6.

  8: Dat dienen we te onderzoeken. Ik vermoed dat bewustzijnsprocessen (zker gefocusde intentie) gericht fysiologische parameters kan beinvloeden (wat PNI ook aantoont). Het proces waarmee het dit effect tot stand brengt is hoogstwaarschijnlijk via trillinginformatie (net zoals dit dus met alle bio-chemische actie het geval blijkt te zijn). Hoe kan anders een non-lokaal (op ‘afstand’) effect als bewustzijn een effect hebben op het lichaam (zelfs van anderen op afstand, zoals de ph-waarde manipuleren van een person naast je die niet weet dat je dit op bepaalde tijdsintervallen doet, of DNA wat op afstand ‘reageert’ op fysiologische veranderingen die een persoon ondergaat bij een bepaalde taak).

  9: idem en zie onderzoek binnen de parapsychologie en psycho-neuroimmunolgie. Veel onderzoek wat deze effecten van intentie aantoont. Dat wij het werkingsmechanisme nog niet volledig begrijpen wil niet zeggen dat er vele studies zijn die de waarheid hiervan aantonen.

  stukje voor 10: wel aangetoond, het principe is steeds herhaald aangetoond.

  10: zie vorige antwoorden, extra parameter dus, staat los van trillingsignatuur werkzame stof.

  11: Belangrijke vraag: omdat de energetische blauwdruk van de ‘stof’ wordt gebruikt. in andere woorden, niet de stof zelf! Dus ook niet de schadelijke effecten, het gif, etc. Net zoals bij homeopathie, het effect is er maar de fysieke (schadelijke, je kunt ook gif gebruiken!) stof niet meer…Of zoals bij Hormesis: het is een leugen dat een lage dosering van een giftige stof niets doet, het is juist therapeutisch gebleken…omdat de blauwdruk (bijna) alleen wordt overgedragen, weer niet de stof zelf!!!

  12: Die bepaal ik niet, maar de onderzoekers lijkt mij. Maar dat is ook een goede vraag: verder onderzoek dus en experimenteren dus? Maar feitelijk hoeft ook dit niet als we dezelfde medicijnen (met vastgestelde doseringen werkzame stoffen, nietwaar?) zouden willen gebruiken! hetzelfde effect, maar dan zonder de perperdure middelen. Ik zou echter liever willen voorstellen verder onderzoek te doen naar andere middelen zonder bijwerkingen, maar dat lijkt me via de bio-energetische methode juist heel goed mogelijk. Als deze weg wordt bewandeld kunnen we elke (behandeling van) ziekte op deze manier onderzoeken, nietwaar? Ook nu hebben we middelen met alleen maar bijwerkingen en schadelijke effecten (naast een werkzaam deel), het kan dus gerichter en effectiever en veel goedkoper!

  13 en 14: zie alle studies en boeken die ik in mijn artikelen noem, lees deze en jke ziet de statistieken, studieresultaten en afwegingen. Vaccinaties zijn een soort Russisch Roulette voor het immuunsysteem en een kansspel voor het verkrijgen van allerlei ziekten, dat is nu meer dan duidelijk! Paar voorbeelden: Hoe kan het dat de ziekte vaak juist wordt gecreëerd ipv verholpen als de vacciantie zou moeten ‘beschermen’ tegen deze ziekte? En hoe kan het dat mijn (niet-gevaccineerde) kinderen niemand ‘besmetten’ en zelf geen enkele ziekte hebben gekregen waartegen ze normaliter beschermd hadden moeten zijn? Als vaccinaties de ziekte voorkomen, waar is dan de incidentie bij alle niet gevaccineerde kinderen? En waarom is de farmaceutische industrie door de staat (ons belastinggeld) beschermd tegen wettelijke aansprakelijkheid na het sterven of ernstig ziek worden van mensen na vaccinatie (bijv Guillain Barre syndroom en auto-immuunziekten na ‘varkensgriepvaccinatie)? Als vaccinaties ‘veilig en effectief’ zijn is deze bescherming toch niet nodig??? Lees eerst al de boeken waarnaar ik refereer en concludeer dan zelf verder.

 19. Hee Gait, ben je weer bezig?

  Had je veel bedenktijd nodig om de boel proberen te belazeren? Want dat blijkt toch maar weer.

  Ik heb de links gelezen die je hebt doorgestuurd.
  Bijzonder merkwaardig dat er persoonlijke aanvallen worden gedaan door stompzinnig handelende mensen naar het adres van John. Deze aanvallers zijn aggressief, dom, negatief, oppervlakkig en nog veel meer. Ze stellen vragen waarvan de antwoorden zijn te vinden op John’s artikelen en collega wetenschappers. Daarnaast halen ze er ineens andere onderwerpen bij. Zeer vreemd!

  Er zijn inmiddels 10-tallen onderzoekers die met hetzelfde bezig zijn als de goede heer john, en keiharde bewijzen hebben gevonden voor hun werk. Tja dan lijkt mij dat het wel klopt, nietwaar?
  Dat is baanbrekend! Dat is pionierwerk! Net zoals Albert Einstein!

  “maar 1 ding valt me op waarom geef je daar niet concreet antwoord op vragen ? en blijf je om de hete brij heen draaien ?”
  Ik ben ervan overtuigd dat John zeer zeker alle vragen met ferm kan beantwoorden en/of tegenvragen kan verzinnen.
  Maar blijkbaar hebben jullie geen geduld, en geduld is een schone zaak.

  En Gait, ben jij eerst niet aan de beurt om TALLOZE inhoudelijke vragen te beantwoorden?
  JIJ bent degene die niet thuisgeeft en mij de sterke indruk geeft dat je je gedraagt als een mega fraudeur.

  En Gait…ik sta volledig achter John.
  En Gait…wederom bedankt voor je rol!

 20. @Gait

  “mooie vragen ja maar weer geen antwoord ha ha bijzonder”.

  Wauw man ik zie dat John duidelijke en heldere antwoorden geeft.
  Gait had jij een universitaire studie achter de rug? Dacht dat ergens te lezen… Als dat zo is dan vraag ik me in hemelsnaam af welke universiteit????

  Gait wat is er toch in hemelsnaam met je aan de hand?????

 21. ps Guido: ik denk dat de informatie in deel 2 van dit artikel nu wel gewenst is, zal veel verhelpen en zo hoef ik ook geen vraagbaak te blijven voor open deuren.

  Onderzoek zelf geachte ‘critici’! Lees eerst, bestorm dan uw hoogleraren en laagleraren, en eis dit onafhankelijk onderzoek!!! Val niet eerst van de planeet af om vervolgens spijt te betonen, helemaal niet nodig…

  Als ik (lees al die vele onafhankelijke bergen studies die dit alles ondersteunen!) het dan bij het onjuiste (varkens)eind blijkt ehebben, krijgen jullie allen een gratis Blauwdruk boek om ritueel te verbranden, goed? maar wel eerst je huiswerk doen, goed? Kunnen we later hopelijk weer fijn ‘integreren’ in het hogere goed van de geneeskunst. En nu ga ik vissen!

 22. Tis een heel mooi verhaal John, alle links die je toe voegd betreffende de vaccins, maar merk dat je geen voortouw neemt aan het feit dat het slecht is, je laat de meeste bezoekers in het onwisse, voor duidelijke omstandigheden van het niet gebruiken van mis ik namelijk ten zeerste een alternatief middel die mensen juist er boven op kunnen helpen, zie voedings supplementen of vitamines of welke soort voedsel.

  Ik lees meestal dat je bezig bent met nieuwe boeken promotie en of het verslaan van ander hun boeken, zie nergens duidelijke links naar feiten die voor mensen nuttig werkelijk zijn, die ergens al in de miserre zitten en staan te springen on goede gezonde voor lichting.

  Haal je kop nu eens uit het zand en laat zien waar je Drs. titel voor staat…

  Want de meeste lezingen die ik van je mee heb gemaakt waren niet al te bijzonder, rond kruipend kind, je vrouw ging zingen terwijl mensen vragen hadden, meer aandacht voor boeken en muziek verkopen dan voor het geven van een goed en duidelijk antwoord.

  Zie het ook niet als een persoonlijke aanval, maar graag wel als onderbouwd goed commetaar, misschien eens tijd voor een goede coach of eens te gaan luisteren naar wat het gewone volk tegen je probeert te zeggen, ben niet de enigste die hier over struikelt.

 23. @ Paul: ff hengel weer uit het water trekken.

  Beertje ondankbare reactie Paul. Allereerst koop ik voor duizenden euros boeken (zonder sponsor of subsidie, en boeken en cds verkopen die mensen zelf willen aanschaffen maakt al zo rijk), verzamel ik maandenlang informatie voor lezingen maar schrijf ik vooral gratis artikelen waar heel veel verzamel en schrijfwerk in zit.

  Ik geef mensen altijd de kans om vragen beantwoord te krijgen. Guido was bij dezelfde lezing vermoed ik, misschien goed om zijn mening ook te vragen? Of aan anderen?

  En verdien ik meer respect van je als ik op mijn knieën straatwerker ben om mijn rekeningen te kunnen betalen? Of heb ik ook het recht om net als ieder ander te kunnen leven met mijn (zingend en dansende gezin ,wat overigens meestal zeer gewaardeerd wordt), terwijl ik ondertussen goed werk verricht?

  En ik laat de mensen in het ongewisse? Tijd voor een bril of een buis van Eustachius ontstopping misschien (zie het niet persoonlijk)? Mijn eerste artikel over ‘VacciNazis’ en het tweede artikel ‘Aan het licht brengen’ staan vol met bewijs dat vaccinaties potentieel levensgevaarlijk zijn, waar heb je het over. En het artikel; over de Codex ook niet gelezen vermoed ik? Een nieuw artikel over de relatie tussen slechte voeding en hoger kans op infectieziekten staat in de wacht, maar je hebt zeker geen geduld. Koop een boek erover zou ik zeggen, hou je adem niet in tot ik mijn kop uit het zand steek, goed?

  Het ‘gewone volk’ (mensen toch?) probeert niets tegen me te zeggen, anders had ik het wel vernomen. Jij zegt iets,misschien coach aspiraties?

  Als mensen staan te springen, kunnen ze ook gewoon lopen. Ik ben niet verantwoordelijk voor de immuniteit van andere mensen, ik benadruk alleen maar wat ze kunnen doen en vooral ook kunnen laten. Lijkt mij een nobel streven (waar je gelukkig geen Drs voor hoeft te zijn trouwens).

  Gelukkig heb ik alle ‘steun’ niet nodig, ik blijf toch wel trouw aan mijn eigen inzichten en wat me hart me ingeeft. Dank je wel!

 24. @John, wat ik hieraan toe wil voegen is er ook een alternatief?? Het promoten van je boeken en muziek heb jij alleen baat bij door te verkopen.

  Je bent zelf wat ik heb vernomen een Neuroloog, en het géén je niets afwist van neuropatie…wat zou men i.p.v de vaccins kunnen toevoegen, het geheel is zeker wél om ons immuumsysteem te versterken door juist niet besmet te worden. Alles draait nu om het Mexican flu vaccin en vorig jaar het baarmoederhalsk….. vaccin… het alternatief ontbreekt….zelf doktoren

 25. @ Moos: ook dit heb ik genoemd, en gelukkig is er erg veel informatie beschikbaar.

  Ware immuniteit = gezondheid! Dus alles wat je gezond houdt: kwalitatief (biologisch) voedsel zonde e-nummer, e621 (of gistextract, maltodextrine, aroma en andere namen), gezond en gelukkig leven (beperk stress, beweeg, rust voldoende, slaap voldoende, etc). Ik gebruik zelf niet synthetisch gefabriceerde (organische) multivitaminen en mineralen en extracten van diverse zeer gezond voedsel als extras hetgeen je immuunsysteem helpt. daarnaast helpen positieve visualisaties, affirmaties en intenties ook echt. Ook soundhealing helpt. Allemaal natuurlijke middelen om je immuunsysteem te boosten en te onderhouden. Als ik tijd vind zal ik binnenkort wat punten verzamelen in een artikel. Verder is er MSM en colloidaal zilver, maar ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar gezond blijven dus, pas op voor teveel stress, zorgen en angst, dit maakt ‘vatbaar’ voor allerlei processen die normaal in goede banen worden geleid, maar nu de kans krijgen om de ziekte te manifesteren. Homeopatische middelen, etc.

 26. Ik word zo verschrikkelijk moe van al dat humorloze agressieve heen en weer getrek. Bere slecht voor mijn immuunsysteem.
  En inderdaad (ook ergens eerder geschreven) nergens, voor mij althans echt opzienbarende praktische tips. Geval kwiklampen gaat bijvoorbeeld wel ietsje verder dan alleen kwikdampen. Dat zou jij moeten weten John!!!!!
  Kom eens met meer eigen oplossingen John, in plaats van het accent bij anderen neer te leggen.

  Overigens als trillingen werkelijk zo krachtig zijn, dan heeft placebo er naar mijn gevoel geen r**t mee te maken. Dan gebeurt het gewoon.

 27. @ Paul

  en dat vind ik zo jammer aan het geheel.
  op tros radar word zijn zin of onzin besproken, hij probeert daar uit te worstelen maar het lukt niet erg puur om de reden dat dhr consemulder constant verwijst naar werken van anderen ( die op zijn minst discutabel zijn emoto bv) en niet concreet antwoord op vragen. hij antwoord meestal met een pseudo wetenschappelijk verhaal , juist een vraag die hem gesteld word over tegenstellingen in zijn verhaal beantwoord hij niet, ik zal het stukje zo kopiëren.

 28. Re: geluidshealing en watergeheugen medicijnen niet meer nodig ?
  nogmaals john

  ik vraag aan jou na het lezen van je stukjes, en het zien van je filmpjes op youtube, na tegenstellingen in je verhaal.

  wil je dat uitleggen ? aan de hand van de vragen die ik je gesteld had, en niet weer ontwijkend antwoorden ?

  nogmaals de vragen

  1 waarom zeg je de ene keer in je stukje hier dat je niet kunt genezen met intenties , in je filmpje wel en na het wijzen door mij op je filmpje kun je wel genezen met intenties ? bijzonder

  2 waarom praatje de ene keer over frequentie emissie.
  (nogmaals een frequentie kun je niet uitzenden (emissie) en de andere keer over elektromagnetische frequentie emissie

  3 hoe wil je dit alles dozeren

  Canere surdo

  bron tros radar

  http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?f=82&t=73837&start=40

 29. @ Droppie: had ik al geantwoord dan? Over heen en weer getrek gesproken. Jouw ‘heen’ had nog ‘weer’ van mij gehad toch? Ik heb toch nog niet gereageerd over de afwezigheid van uniform licht (missende frequenties) en de straling van de spaarlamp etc? Maar blijkbaar weet je het antwoord zelf al? Geen oplossingen aandragen is een leuke, juist na dit artikel. De hele farmaceutische industrie opdoeken en vervangen met een effectievere, veiliger en veel goedkopere bio-energetische wetenschap, is dat wat? En nee zeggen en doen tegen vaccinaties en bewijs leveren waarom? En mensen informeren over de Codex etc? Als je zelf van alles op de hoogte bent wil dat niet zeggen dat dat voor elke lezer geldt, toch? En sinds wanneer ben ik verantwoordelijk voor alle oplossingen voor de mensheid? Misschien een artikel van jou Droppie? Gait? Reageer je dan ook gelijk op het ‘heen en weer getrek’ wat dan mogelijk ontstaat? Of geef zelf lezingen als je immuunsysteem dat tenminste aankan.

  @ overige lezers: Ik heb wel 14 vragen beantwoord (wat ik niet hoefde te doen, maar de Inquisitie is onverbiddelijk soms), voor sommigen nog niet voldoende, terwijl het artikel duidelijk is, lijkt mij (misschien missen jullie deel 2, geduld loont).

  Wat ik echt interessant blijf vinden is waarom sommige mensen zo moeite blijven hebben met informatie. En als je vervolgens juist hetgene geeft waar men om vraagt (wetenschappelijk bewijs van derden vanwege ongeloof of ontkenning, terwijl men reguliere leugens wel slikt als koek)dan draag je zelf geen oplossingen aan of noem je werk van anderen…Ironisch, nietwaar? Ernstiger is dat je je kunt afvragen wat al die personen nog doen op een site als deze als er geen oplossingen aangedragen worden, geen eigen onderzoek wordt gedaan, geen praktische informatie meer te halen valt. Als je moe wordt of je immuunsysteem krijgt het ‘heen en weer’, ga dan eens lekker vissen, of koop een doos gloeilampen, of ga op een terras met copy/paste Gait in de zon een biertje drinken op een zondag. Oplossingen genoeg toch? Verbeter je immuunsysteem, begin bij jezelf?

  Anyway, het zou fijn zijn als we het weer over de inhoud van het artikel gaan hebben. Iemand oprecht geïnteresseerd in het feit dat bio-energetische informatieoverdacht op basis van trillingen alle drugs en vaccinaties in principe zo goed als gratis kan vervangen? Met hogere effectiviteit, drastische verlaging van kosten, bijwerkingen en milieuvervuiling? Liever toch de farmaceutische oplossing? Iemand?

 30. @ Gait, wat ik wil toevoegen dat Anneke van Verontruste Moeders en Desiree Rovers het een stuk overtuigerder doen in hun presentatie, minder complex, minder moeilijk en zodanig dat mensen die vragen hebben ook een zeer goed overwogen antwoord krijgen.

  Graag sop ik zelf daarnaast graag rond wat er nou over waar is, en stel dan ook de vragen rond hoe het zit met andere vaccins, waar je meestal vage antwoorden op krijgt, alleen vaak van toe gespeelde materialen doet mijn aandacht trekken en lees dat men al heel erg veel op dit terrein weet, zeker als ik foto’s van reeds ingevaccineerde mensen zie, moet ik wel ff slikken of dit mij straks ook wel gaat overkomen.

  @ John
  Dus John niet gelijk je zelf zo ontplooien, dacht dat je vanuit je hart leefde en graag open stond voor positieve kritiek en commetaar, mij wijzen op bepaalde dingen is tenslotte wel je eigen visite kaartje, je schiet er zo weinig mee op.

  Hug: paul

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.